FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7"

Transkript

1 1 Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 1 av 59 NYMBLE, FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte 7 04/05 Datum: Tid: Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande * 1.3 Anmälda förhinder 1.4 Justering av röstlängd 1.5 Publicering på webben 1.6 Adjungeringar 1.7 Val av två justerare tillika rösträknare 1.8 Fastställande av föredragningslista 1.9 Föregående protokoll kårfullmäktigemöte, , Entledigande * 1.11 Granskning av valnämndsprotokoll 1.12 Anmälningsärenden 2. Rapporter 2.1 Kanslichefen * Mårten Dahlberg 2.2 Osqledaren * German Bender-Pulido 2.3 Projektledare Armada * Johnny Warström 2.4 International Student Service ordförande * Katarina Lund 2.5 Programgruppen * Christer Bygdestam Kristian Helzel 2.6 Kårstyrelsen * Kårstyrelsen 2.7 Fokusområde Demokrati * Fokusgruppen 2.8 Sektionerna 3. Bordlagda ärenden 3.1 Val av Inspektor Odd Runevall 3.2 Val av Verksamhetsrevisorer Valberedningen 4. Fyllnadsval 4.1 Val av ledamöter till Valnämnden 2004/ Val 5.1 Val av ordförande 2005/2006 * Valberedningen 5.2 Val av vice ordförande 2005/2006 * Valberedningen 5.3 Val av kårstyrelseledamöter 2005/2006 * Valberedningen 5.4 Val av programgruppens ordförande 2005/2006 * Valberedningen 5.5 Val av klubbmästare 2005/2006 * Valberedningen 5.6 Val av chefredaktör osqledaren 2005/2006 * Valberedningen 6. Stadgeändringar andra läsningen 6.1 Val av studeranderepresentanter * Odd Runevall 6.2 Ansvarsområden i styrelsen * Odd Runevall Talmanspresidiet Tekniska Högskolans Studentkår postadress webbplats e-post Stockholm

2 Sidan 2 av 59 SIDA 2 (2) 7. Propositioner 7.1 Utbyggnad av KTH-Hallen * Pär Anders Pettersson 7.2 Avsättning till byggnadsfonden * Pär Anders Pettersson 8. Motioner 8.1 Ekonomiråd * Jon Larsson 8.2 Kontaktperson i fokusgrupper * Niklas Udd 9. Övrigt 9.1 Övriga frågor 9.2 Nästa möte 10. Mötets högtidliga avslutande

3 Sidan 3 av 59 Till: Till: För kännedom: Kårfullmäktiges ledamöter Kårfullmäktiges ledamöter NYMBLE THS medlemmar Näringslivsgruppen THS Personal Kårstyrelsen Kårspexet Kanslichefen Programgruppen Promenadorquestern Valnämnden International Student Service Teknologkören Inspektor Armada Osqledaren Valberedningen THS råd Studentradion Verksamhetsrevisorerna QuarneVALen Webbgruppen KALLELSE KÅRFULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE 7 Måndagen 11 april kl , sal L1, KTH Campus Härmed kallas du till kårfullmäktigesammanträde. Mötet börjar klockan 18.00, KTH Campus, och beräknas sluta senast klockan Reservtid är söndagen 17 april kl Som vanligt ajourneras detta möte kl om det fortfarande inte är avslutat. Någon mat kommer då inte serveras. Vi vill ha anmälan senast tisdagen den 5/4 för att kunna beställa mat. I anmälan bör framgå för varje anmäld person om denne är vegan, vegetarian, allergiker eller dyl. Vi föredrar att få svaren sektionsvis via e-post till Om ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträdet, måste denne själv se till att informera sin suppleant! Förhinder anmäls senast den 5/4 till Motionsstopp är måndagen den 21/3. Föredragningslista och möteshandlingar kommer att, senast måndagen den 28/3, länkas till per e- post. Väl mött! Talmanspresidiet Stefan Knutsson, Talman Tekniska Högskolans Studentkår postadress e-post webbplats mobiltelefon Stockholm

4 Sidan 4 av 59 Katarina Lund ISS ordforande 2005 Begdran om entledigande DA jag sitter som ISS ordf6rande under 2005 villjag avsdga mig mitt uppdrag som KFsuppleant fdr Maskinsektionen. Katarina Lund

5 Sidan 5 av 59 NYMBLE BESLUT ENTLEDIGANDE KF Katarina Lund har hos talman begärt att få bli entledigad ifrån sitt uppdrag som kårfullmäktigeledamot. Talmanspresidiet beslutar att I enlighet med THS stadgar entlediga Katarina Lund från posten som KF-suppleant för Maskinsektionen. Stockholm Stefan Knutsson Talman Stefan Knutsson, Talman Tekniska Högskolans Studentkår postadress e-post webbplats mobiltelefon Stockholm

6 Sidan 6 av 59 RAPPORT TILL KF7, 11/ Germán Bender-Pulido Chefredaktör, Osqledaren Deadline för nummer 6 passerade för några dagar sedan och nu sitter jag och korrekturläser texter, vilket känns lite lagom kul såhär på lördagförmiddagen. Solen flödar ned över campus, men jag är instängd på redaktionen. Suck. Det dåliga annonsläget, som för bara en vecka sedan nästan fick mig att fundera över att ställa in numret, ser nu betydligt bättre ut. De senaste tre dagarna har det trillat in ett antal annonser som verkligen räddat oss. Det blir ett nummer! Kanske går det till och med runt. I onsdags åt jag middag med föregående sex års redaktörer (Fredrik Aldaeus, Sara Malm, Mikael Salo, Erika Ahlqvist, Erik Wahlgren och Kalle Boija). Det var mycket trevligt och lärorikt. Den typen av möten är viktiga för att ge konsekvens och dra lärdom av den långa tradition och stora kunskap som finns hos tidningen och dess nuvarande och före detta medarbetare. Jag har varit i kontakt med olika aktörer som närmat sig oss med anbud om att ta över vår annonsförsäljning. Eftersom jag inte vill fatta ett beslut som min efterträdare inte kan påverka men måste ta konsekvenserna av, har jag bestämt mig för att tillsvidare endast fortsätta diskutera och samla in information. Ett axplock från det kommande numret: anonyma tentor, intervju med kent, magisterstudenterna på kth, exjobb och mjukvarupatent. GBP.

7 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 7 av 59 2 av 11 Kanslichefs rapport till 0405-KF-07 Ekonomi (KC) Bolag och ekonomi Årets ekonomiska utveckling följer tidigare redovisade huvuddrag. Budgetarbetet är i det närmaste klart. Arbetet med att hitta en för kåren rimlig avtalskonstruktion för restaurangen fortlöper. Ett nytt avtal ska vara klart senast den 31 maj Osqvik (KC) Förvaltning av Nymble och Osqvik Tisdag den 5 april kommer Värmdö kommun att fatta beslut om vår bygglovsansökan avseende ny byggnad för toaletter. Förfrågningsunderlag går ut till intresserade byggföretag under vecka 14. Förhoppningsvis kan projektet vara genomfört innan midsommar.

8 Sidan 8 av 59 Rapport till KF7, Johnny Warström, Armada Armada-qasquen kommer förmodligen flyttas ut pga platsbrist på kåren. Vi letar lokal as we speak. Utvärderingen av mässan som de senaste åren har genomförts av I, kommer att göras av ett undersökningsföretag. Detta kommer att ge: bättre kvalité till företagen, bra och användbar information som vi kan använda nästa år, det kommer även att ge intäkter. Hela projektgruppen är tillsatt och vi börjar söka gruppledare (före detta Armada-värdar ) om två veckor. Anmälningssystemet är i drift och används utan problem. GADDEN (Handels i Göteborg) har köpt användningen av systemet. Inget annat att rapportera. /Johnny

9 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 9 av 59 1 av 11 International Student Services rapport till 0405-KF-07 Internationella frågor Agera för ett utökat samarbete mellan de internationella mottagningarna i Stockholm Katarina har pratat med Lisa på SöderS om att ha en träff för SSCO-kårernas internationellt aktiva. Träffen är planerad till 7 april. Anpassa ISS till det ökade antalet internationella studenter och deras behov KTH har gett klartecken att man bidrar med pengar så att det även sommaren 2005 kan arvoderas någon (två månader) som har hand om mottagningen av magisterstudenterna. Arbeta för internationalisering på hemmaplan genom att föreslå och underlätta aktiviteter och kurser i kultur, språk, i Katarina och Per har skrivit en artikel i Osqledaren om att vara fadder. Intresset för fadderskap har märkbart ökat. Genomför en internationell fadderutbildning under våren Formerna för en fadderutbildning håller på att ta form och planen är att det skall vara under en heldag med preliminärt datum 21 maj. Det enda som egentligen ligger ivägen nu är hurvida vi får några pengar att röra oss med eller inte. Integrera internationella studenter i sektionerna De internationellt ansvariga på sektionerna har ålagts att se till så att det på respektive sektions hemsida finns relevant information och kontaktuppgifter på engelska. Alla internationellt ansvarig på sektionerna har ålagts att till nästa IR (20 april) genomföra någon slags enkel aktivitet för sina studenter. Hur det har gått med dessa aktiviteter vet vi på nästa IR den 20 april. Internationella gruppen, KTH Representation Katarina var på I-gruppsmöte 10 mars. Man diskuterade bla att utöka de stependier som finns för inresande studenter som kommer från länder som är populära för svenska studenter att åka till. Man pratade också om ett nytt samarbete som är på gång mellan utvalda europeiska universitet (Bl.a. KTH) och universitet i sydamerika. Internationella rådet, THS THS grupper och råd IR har hållits 16 februari och 15 mars. BEST och IAESTE är numera också inbjudna till alla IR's aktiviteter. Övrigt Övrigt för ISS ISS-fest hölls 4/3 Katarina och Tania Tello har varit på ESN's årsmöte i Gdansk, Polen mars. Tania valdes till att representera Sverige internationellt. De årliga Rysslandsresorna är i full gång nu. Det är fyra resor under våren med sammanlagt ca 90 internationella studenter från KTH. Det kommer att ordnas en Ålandskryssning för alla ESN-studenter i Sverige den maj.

10 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 10 av 59 9 av 11 Programgruppens rapport till 0405-KF-07 Arrangemang med klubbmästerierna Festrelaterade arbetsuppgifter En ölprovning/ölskola anordnades den 23/2 tillsammans med Johan Spendrup där samtliga klubbmästerier bjöds in. Det var ett väldigt uppskattat arrangemang både av dem som kom och av Johan. Förbättra skyltning och anslagstavlorna i Nymble Förvaltning av Nymble och Osqvik En av programgruppens anslagstavlor kommer att delas upp och tilldelas Klubbmästerierna. Anslagstavlan det är snack om är den vid toaletterna vid ingång 19. Organisation Programgruppen Organisatoriska frågor Programgruppen tuffar på, och samarbetar för tillfället mycket bra! Vi håller på att kolla vad Filmnämnden (och resten av programgruppen) kan göra under Stockholm Filmfestival i höst! Anpassa programverksamheten till ett rökfritt kårhus Programverksamhet Christer och Sara har börjat titta närmare på den permanenta rökrutelösningen som förhoppningsvis ska uppföras under sommaren på baksidan av Nymble. Konsertarrangemang Smusk kommer hålla en förhoppningsvis bejublad konsert den 23/4, och Programgruppen i samarbete med B-Line kommer hålla antagligen köra en större hiphop-konsert den 29/4! Grymt fett. Serveringstillståndsfrågor I har nu ett permanent tillstånd med prövotid (03:00) till K skall komplettera sin ansökan med protokollet från Livsmedelshanteringsinspektionen, men annars ser det ut som om detta kommer lösa sig på ett bra sätt. S och CL har så smått inlett arbetet med sina ansökningar, med målet att ha tillstånden klara till mottagningen STAD-utbildning Nästa utbildningsomgång kommer hållas 26 april och 3 maj. Inbjudan är utskickad till samtliga sektioner, och lokaler och föreläsare är bokade. Pubmästarrådet PMR 5 Är flyttat till början av Maj THS grupper och råd Hångelansvarig i Nymble Övrigt OjOj, Våren är här. Nymble formligen sväller över av hånglande studenter som inte har egna billiga studentrum att hångla i. SL-kortet är för dyrt så det hånglas alldeles för lite på 4:ans buss. LAFA (kondombeställningar) Nu har kårstyrelsen hittat nya kondomer någonstans och behovet är inte akut, LAFA har dock slut på kondomer. Illa.. Nu kommer hela arbetet med att få studenterna att använda kondom gå i stöpet?! Väderansvarig Christer rapporterar att det bara var dåligt väder en enda dag under Storlienvistelsen!

11 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 11 av 10 59av 11 Övrigt för Programgruppen Klubbmästaren njöt av en välbehövd skidsemester, dock så fick han magkatarr på vägen ner Undrar vad som hänt om det inte hade varit semester?!

12 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 12 av 59 3 av 11 Kårstyrelsens rapport till 0405-KF-07 Bolag och ekonomi Budget, THS Preliminär budget för 05/06 är färdig. Pär Anders och Mårten beräknar ha en slutgiltig budget i balans färdig i v 14. HÖRS AB, ägarrepresentant Den externa utredningen av restaurangverksamheten är färdig och Pär Anders och Mårten har arbetat med att analysera resultatet. Utredningen har pekat på ett antal brister inom dels våran organisation och dels vårat förhållande till restauratören. Baserat på detta arbetar vi med att kartlägga och åtgärda dessa problem. Utredningen har även gett oss vägledningen vad gäller de ekonomiska förutsättningarnat vilkett kommer hjälpa oss när vi skall förhandla hyresnivå. Målsättningen kvarstår att ha ett nytt driftsavtal avseende restaurangen klart senast sista maj. THS AB, ägarrepresentant Pär Anders har varit på ett styrelsemöte med THS AB. Datordrift i Nymble Förvaltning av Nymble och Osqvik En inventering av datorerna i Nymble har gjorts. Nu tittar Per och Erik på lösningar för att få en bättre datorpark eftersom vissa är väl gamla. Tanken är att på något sätt få dessa nya datorer genom spons. Förbättra skyltning och anslagstavlorna i Nymble En av programgruppens anslagstavlor kommer att delas upp och tilldelas Klubbmästerierna. Anslagstavlan det är snack om är den vid toaletterna vid ingång 19. Kårhuset Nymble Sara och Mårten har träffat PEAB angående att anmärkningarna från slutbesiktningen i höstas inte har åtgärdats. Sara har kontaktat och haft besök av företag som ska installera ett galler i projektrummet och en ny dörr till inforummet. Ett läckage i trapphuset vid ingång 15 pg.a igenfrusna brunnar har åtgärdats. Lokalansvarig för THS externa lokaler Arbetet med S sektionslokalsombyggnad fortskrider och är nu inne i ett projekteringsskede. Frågor angående tillfälliga förråd och avfallshantering under flytten har uppkommit och blivit lösta. Produktionsskedet kommer att äga rum vecka 18 till 27, och projektet kommer avslutas senast vecka 31. I övrigt har Erik varit på ett flertal möten med LPE och där diskuterat ett otal olika frågor rörande sektionslokaler, undervisningslokaler samt lokaler för speciella tillfällen - exempelvis Quarnevalen och mottagningen. Lokalbokningar Sara och Erik har försökt ta ett helhetsbegrepp för lokalkostnaderna under mottagningen i höst. Sara har tillsammans med Odd och Christer träffat Stockholms Filmfestival och FN för att klargöra frågor om arrangemanget. Osqvik Toalettprojektet fortskrider. Toaletttillverkaren har fått ta del av husritningarna och gett synpunkter på dem. Tillstånd för mulltoa har ansökts. //Sara Utvärdera och utveckla innehållet på THS webplats Informationsfrågor Per, Odd och Webbgruppen har träffats för diskussioner. THS Boktorg har haft premiär och kommer börja marknadsföras under april. Webbgruppen är sugna på mer projekt och det ser ut som att det också kommer bli fler möten under våren. Webbsidor, THS Uppdateringar har gjorts för att informera om THS samarbete med Mecenat.

13 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 13 av 59 4 av 11 Öka THS synlighet i externa medier Per och Sara medverkade i radioprogrammet Studio Ett i P1 och pratade jämställdhet. Fokus var på att det finns alldeles för få kvinnliga professorer. Internationella frågor Arbeta för internationalisering på hemmaplan genom att föreslå och underlätta aktiviteter och kurser i kultur, språk, i Katarina och Per har skrivit en artikel i Osqledaren om att vara fadder. Intresset för fadderskap har märkbart ökat. Integrera internationella studenter i sektionerna De internationellt ansvariga på sektionerna har ålagts att se till så att det på respektive sektions hemsida finns relevant information och kontaktuppgifter på engelska. Alla internationellt ansvarig på sektionerna har ålagts att till nästa IR (20 april) genomföra någon slags enkel aktivitet för sina studenter. Hur det har gått med dessa aktiviteter vet vi på nästa IR den 20 april. Kårföreningar Kontaktperson i styrelsen för På KSm14 beslutade kårstyrelsen att frånta Doshinkans och Ebba dansklubbs status som kårförening. Sektionskontakt Arkitektursektionen Erik har följt med representanter från A när de besökte rektor för att diskutera A-skolans och A-utbildningens framtid. En viss frustration står att finna hos studenterna, men trots detta gavs inga löften om framtiden från endera hållet. Rektor kan dock anses vara väl informerad om de åsikter som råder bland studenterna på A. Sektionskontakt Flygsektionen Pär Anders har haft kontakt med Flygsektionens ordförande angående anskaffandet av eget organisationsnummer. Sektionskontakt Kemisektionen Sara och Odd deltog på Kemis sektionsmöte den 1:a mars. Sektionskontakt Medieteknik Sara har fått inbjudan till extrainsatt möte för sektionen för medieteknik den 6:e april. Sektionskontakt Öppen ingång Erik och Odd har träffat Fredrik Jävfert och diskuterat framtiden för OPEN. Olika sätt för att öka möjligheterna och rättigheterna för studenterna på Öppen ingång diskuterades och kommer åter tas upp i slutet av april månad. Teambuilding för kårens heltidsarvoderade Kårfunktionärernas arbetssituation De flesta arvoderade på kåren gav sig ut på en endagsresa till Frankfurt den första april. Det var uppfriskande och trevligt. Mångfalds- och jämlikhetsfrågor Mångfald och jämlikhet Per har varit observatör på ett kurspass om mångfald som ingår i KTH:s pedagogikutbildning. Det var mycket intressant och lärorikt, vi observatörer uppmanades att delta i passet och det var mycket givande för alla oss observatörer som närvarade. Påverka KTH att göra om tjänsten som jämställdhets- och mångfaldssamordnare till två heltidstjänster med ansvar för Per har pratat med Margareta Norell-Bergendal som är ny prorektor med ansvar för jämställdhet och rekrytering. Det ser ut som att vi kan få gehör för våra tankar genom inrättandet av en deltidstjänst med ansvar för mångfaldsfrågor. En heltidstjänst är tveksam framför allt med tanke på att mer arbete med dessa frågor är tänkta att flyttas ner på skolnivå alternativt institutionsnivå.

14 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 14 av 59 5 av 11 Utbilda mottagningsfunktionärer i jämlikhet och mångfald Per medverkade på ÖPI och genomförde en utbildning, som tyvärr grundades på antaganget att det skulle bli mer diskussion och frågor än som verkligen blev. Detta ledde till alldeles för segt tempo i passet. Dessutom saknades verklighetsanknutna fall från mottagningen, framför allt för att det inte finns några sådana fall i de dokument och arkiv Per har hittat. Ett mindre pass ska genomföras med alla mottagningsfunktionärer på Media, D och E och till detta ska Per dra lärdomar av ÖPI. Organisatoriska frågor Integrera informatören och anpassa det itnerna arbetet i arvoderadegruppen Rekryteringsarbetet är slutfört och vår nya informatör heter Josefin Viidas, hon börjar arbeta på kåren den 9 maj. Kårens dag Kårens dag kommer att hållas 29 augusti, och schemat för detta är utskickat till berörda parter. Några tveksamheter med sektioner som vill byta tid kvarstår och kommer lösas. Kårfullmäktigeansvarig Odd har för första gången gjort handlingarna till KF eftersom talmanspresidiet fick för sig att påsklov även existerar i den akademiska världen Presidiefrågor Bilda kontaktnät med de kommande studentkårerna på Campus Valhallavägen Det nätverk som vi har byggt upp har hittills använts till mycket framgångsrika boklån. Samordna extern representation Balsäsongen har dragit igång. Sara och Odd representerade på HUMF och NF: s bal. Anpassa programverksamheten till ett rökfritt kårhus Programverksamhet Christer och Sara har börjat titta närmare på den permanenta rökrutelösningen som förhoppningsvis ska uppföras under sommaren på baksidan av Nymble. Bevaka tillståndsproblematiken för sektionerna och Nymble Erik jobbar vidare tillsammans med Tillståndsenheten för att ta fram en instruktionspärm för tillståndsinnehavare på KTH. Denna kommer tillsammans med STAD-utbildningen att fullgöra kravet på erfarenhet inom alkoholservering för sektionerna i framtiden, vid sökande eller utökande av serveringstillstånd. Lusselunchen THS sillis arrangeras den 25 maj i år. Serveringstillståndsfrågor I har nu ett permanent tillstånd med prövotid (03:00) till K skall komplettera sin ansökan med protokollet från Livsmedelshanteringsinspektionen, men annars ser det ut som om detta kommer lösa sig på ett bra sätt. S och CL har så smått inlett arbetet med sina ansökningar, med målet att ha tillstånden klara till mottagningen STAD-utbildning Nästa utbildningsomgång kommer hållas 26 april och 3 maj. Inbjudan är utskickad till samtliga sektioner, och lokaler och föreläsare är bokade. Byggnadskommittén, KTH Representation Erik var på möte med byggnadskommittén 22 mars där man diskuterade pågående byggprojekt, såsom entréprojektet, kemikvarteret och F2/F3. Uppstarten av det så kallade Campusrådet går långsamt, men framåt. Centrala samverkansgruppen CSG, KTH Erik var på CSG:s möte 17 mars, där man i första hand diskuterade hälsorapporterna från 2004 samt statistik från samma år. Tillställningen som sådan var mer intressant än roande.

15 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 15 av 59 6 av 11 Fakultetsnämnden FN, KTH Odd och Dag var på vårens första fakultetsnämndsmöte den 8 februari. De intressantaste diskussionerna handlade om KTH: s framtida kvalitetsarbete. Troligen kommer man att hämta en hel del inspiration från industri. Med principer som att sätta studenterna i centrum verkar det få en bra utveckling. Fakultetsnämnden återupplivade tre utskott som avlidigt i omorganisationen, nämligen GruU, FUSK och anställningsutskottet (tidigare BN och RN). De blir bra ställen att driva övergripande frågor för THS. Vidare gjordes förändringar i regelverken kring forskarstuderande, på områden som avhandlats i FUSK under höste. Odd och dr-niklas representerade studenterna på senaste FN. Det som var av intresse handlade om framtida kvalitetsarbete, framtida FAKIR-system, ECTSbetyg på KTH och puckade, trångsynta profesorer som missat att det finns studenter på skolan. Sammanfattningsvis kan man säga att man kommer fortsätta försöksverksamheten med ECTS-betyg på de program där det redan införts, att det inte kommer ske någon större förändring av KTH: s system för att fördela fakultetsmedel och att fakultetsnämndens framtida kvalitetsarbete kommer bli en fullständig flopp eller ha potential att vara nationellt ledande. Internationella gruppen, KTH Katarina var på I-gruppsmöte 10 mars. Man diskuterade bla att utöka de stependier som finns för inresande studenter som kommer från länder som är populära för svenska studenter att åka till. Man pratade också om ett nytt samarbete som är på gång mellan utvalda europeiska universitet (Bl.a. KTH) och universitet i sydamerika. Jämställdhets- och mångfaldskommittén, KTH Sammanträde i kommittén 31 mars. Eftersom denna rapport skrivs innan detta datum finns inget att rapportera ännu så fråga på mötet. Det som kan sägas redan nu är att kommittén fått en ny ordförande, Sigbritt Karlsson. Ledningsgruppen Dag och Erik var på ledningsgruppens sammanträde 28 februari. På mötet diskuterades rekrytering och ytterligare omorganisation. Det rapporterades att man ser tidiga tecken på svag rekrytering. Dag och Erik var på LG den 29/3. På mötet diskuterades civilingenjörsutvärderingen, KTH-handboken, jämställdhetsarbete på skolorna, skolornas förkortningar. Reftec, STORK Per och Erik har varit på möte i Luleå februari. Det diskuterades jämlikhet och mångfald med fokus på internationella studenter samt strukturer för studiemiljö på de olika lärosätena. Dessutom var det avslut på Luleås temamånad "Kärlekens olika ansikten" med fokus på sexualitet och även likabehandling med avseende på sexuell läggning. Improvisationsteater med det senare temat spelades på kvällen, en mycket bra teater! Per och Erik inrättade också en fillial till THS i Luleå, i studentkårens sammanträdesrum. Öppettiderna var under fredagen ca Vidare öppettider är än så länge osäkra. Reftec, URK URK träffades i Umeå i februari. Restaurangkommittén Pär Anders har varit på ett möte med restaurangkommitén där vi diskuterade vad restaurangkommitén skall syssla med. Inget påtagligt kom fram. SSCOs styrelse SSCO: s styrelse har haft ett par möten sedan förra KF, inget av större vikt har behandlats. Det börjar dra ihop sig till val av nytt presidium och styrelse, skulle det vara någon som är intresserad så kontakta Odd. Stipendierådet, KTH Stipendierådet sammträdde den 30 mars. Odd och Daniel från Doktorandsektionen representerade THS. Diskussionerna handlade framför allt om man skulle förändra formerna för ett nuvarande stipendium från att delas ut till antagna till högre årskurs till att börja finansiera doktorandstudier. Beslutet bordlades. Studerandeinflytande Anordna utblidning för representanter i KTH-organ i början av varje termin Utbildningskväll/kickoff för studeranderepresentatner i skolstyrelser hölls 10e mars 18:00. Deltag aktivt i nationell och internationell utbildningspolitik Regeringen, vänstern och miljöpartiet har presenterat forskningspropositionen "Forskning för ett bättre liv", vilken ger ytterligare 2340 milj kr till rikets högskolor. Man ger inga direkta anslag för fler doktorandtjänster och tar inte ställning emot bidrags- och stipendiefinasiering.

16 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 16 av 59 7 av 11 Studerandeinflytande Sedan KF6 har skolornas styrelser och ledningsgrupper utsetts. Här har vi ett starkt studentinflytande, tack vare aktivt arbete på många nivåer under hösten. På KTH centralt har alla nämnder/organ och pågående utredningar studeranderepresentation. På skolnivå under ledningen varierar beslutsordningarna starkt, men alla skolor har, så vitt Dag vet, någon typ av utbildningsnämnd där PAS förväntas höra hemma. Ännu har inte ordningen för anställningsärenden omarbetats för den nya organisationen, men THS kommer ha samma goda inflytande som under hösten, på tjänsteförslagsnämndernas tid. Dag vill ta chansen att gratulera Dr-sektionen för ett mycket bra jobb med doktorandrepresentation i den nya organisationen. Sammanfattat: En del återstår att verka för när det gäller studerandeinflytande, men vi är på god väg. Verka för en central kursutvärderingsdatabas som är tillgänglig för alla Frågan är komplex. En modell som omfattar en omfattande utvärdering och analys av alla kurser är knappast realiserbar. Dag stod som värd för ett diskussionsmöte med flera ledare på KTH där olika åsikter vädrades. Kursutvärdering är ett element i en alltmer avancerad process kring framtidens kvalitetsarbete under ledning av fakultetsnämnden. Någon typ av revolution är sannolik. Studiesociala frågor Arbeta tillsammans med utbildningsansvariga för att studentguider "Studenternas rättigheter och skyldigheter" och "D Skriften håller på att omarbetas, dels för att höja kvaliteten över lag, samt för att anpassa den till den nya organisationen. Grundutbildningsutskottet kommer granska dokumentet vid nästa sammanträde. Huvudskyddsombud, THS Erik har haft ett möte med Lena Edvardsson angående aktiviteter rörande mottagningen och andra frågor av säkerhetskaraktär. Det huvudsakliga arbetet till och med oktober 2005 är därmed planerat och inlett. Inom STORK verka för att frågor gällande CSN och mottagningen lyfts fram Mottagningsansvariga från alla i Reftec ingående högskolor kommer att träffas i Stockholm 6 april för att diskutera gemensamma problem, idéer och visioner inom mottagningen. Syftet är att skapa ett nätverk bland mottagningsansvariga samt att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte, med målet att skapa den perfekta mottagningen. Mecenat En adressfil skickades till Mecenat den 9:e mars. Kort har gått ut till de studenter som har en svensk adress registrerad hos oss. Utbilda phösare ÖPI hölls februari, vilket skedde med stor framgång. Phösare från alla sektioner fick utbildning i och om bland annat ledarskap, alkohol, droger, JoM, säkerhet och funktionshinder. Utöver detta kommer en festansvarigutbildning hållas genom KTH:s försorg april, både för mottagningsaktiva och andra. Idrottsrådet, THS THS grupper och råd Basketen som var planerad till den 27:e februari blev tyvärr inställd pga. för få anmälda lag anmälda. //Sara Mottagningsrådet, THS MR02 hölls 2 mars, och samtliga kallade sektioner var närvarande. Phösarlokaler, phösargasque och kårens dag diskuterades, och arbetet med dessa punkter är således inlett. B, CL och D presenterade sina mottagningar på ett ypperligt sätt. Den stora lokalbokningscirkusen har påbörjats och beräknas vara avklarad till MR03. Mottagningsrådets medlemmar jobbar på högvarv för att lösa lokalbokningsfrågan inför mottagningsperioden. Flertalet sektioner gör detta på ett föredömligt sätt, och bokningarna kommer fastställas på MR Utbildningsrådet, THS x-ur2 som hölls under omtentaveckan före påsk var inte särdeles välbesökt, men ändå bra. Vi pratade om anonymisering av tentor, kursutvärderingsarbete mm.

17 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 17 av 59 8 av 11 Utbildningsfrågor Arbeta för bättre incitament till pedagogisk utveckling för lärare och institutioner på KTH På sista GruU i gamla org. uppdrogs åt Östlund och Lindbo att skriva om utredningsförslaget för att reflektera utskottets åsikt om vad som borde göras. Detta är nu gjort, och frågan kommer att tas upp i nya GruU under våren. Förslaget kan sammanfattningsvis skrivas: * Utreda hur lärare som uppnått lektorskompetens kan uppmuntras att fortsätta sin utveckling till att bli bra lärare * Undersöka KTH-LL:s roll i nya organisationen * Utreda hur doktorander skall få en positiv start med undervisning. Dimensioneringsarbete Dimensioneringen av civ/h-ing ligger kvar på samma nivå som förra året. Antalet platser på internationella magisterprogram är skuret till 750. (cf. Rapport KF2) Högskoleverkets kvalitetsvärdering av KTH KTH är klar med sina svar på självvärderingen. Nu finns ett material om 350 sidor som ger en massa detaljer kring KTHs utbildningsprogram och struktur. Detta vill THS utnyttja för utvecklingsarbete utöver HSVs utvärdering. Teknik-SM Övrigt Semifinalen avgjodes i Lindköping den 2:a mars. Ett lag från KTH krossade resten! Finalen går av stapeln den 6:e april i tennishallen. Finallaget har även fått tillåtelse att nyttja ett rum på kåren för att öva i. //Sara Trafiken på Drottning Kristinas Väg Trafiken längs Drottning Kristinas väg är tills vidare automatiskt begränsad i och med att vägen är avstängd i samband med att tunneln under Roslagsbanan ska repareras. Ångpanneföreningens forskningsstiftelses pris Mattias nopminerade inte Manneberg till detta pris, och Dag har inte heller gjort det. Anledningen är att ÅF inte ger ett pris för insatser inom teknikundervisning i år. Frågan bordläggs till Dags efterträdare. Övrigt för styrelseledamot information Mycket tid för Per har gått till intervjuer med tänkbara kandidater till tjänsten som informatör på THS. Övrigt för styrelseledamot utbildning 1 Kära KF, många av er har läst mina nyhetsbrev sedan KF6. Tack - det gör mig väldigt glad! Jag tar gärna en diskussion kring de frågor ni har och lyssnar uppmärksamt på synpunkter om nivå eller utformning. Inom THS finns enormt många engagerade. Vissa ordnar fester och sociala aktiviteter; syns och hörs på sektionerna. Andra jobbar i det tysta med frågor som få känner till, och ännu färre uppmärksammar. Jag som utbildningsansvarig tänker i första hand på SNO, PAS och studeranderepresentanter på diverse stolar, men även studiemiljö och kårpolitik, för all del. Dessa är kårens tysta hjältar, ett av våra fundament. Särskilt vill jag framhålla THS gru-representant i KTHs anställningsnämnd, Per Åsberg (D). En tyst minut för de inom THS som aldrig får ett tack. /dagge, KS Övrigt för styrelsen Sara och Odd representerade på NFs och HumFs bal den 19:e mars. Övrigt för vice ordförande Mårten och Pär Anders har fått en presentation på en uppgradering av vårat ekonomisystem. Den nya versionen är förberedd för en miljö med flera 'företag' och användare. Våran målsättning är att systemet skall kunna användas av samtliga sektioner så att bokföring kan samlas centralt och på ett enhetligt sätt. Detta skulle förenkla såväl utbildning som revision.

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 1 NYMBLE, 2006-10-23 FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #3 06/07 Datum: 2006-11-06 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm6 13/14 2013-10-31 Sid 2013-10-31 1(2) Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 6 13/14 Måndagen den 4 november 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09

Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09 1 Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between the

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-10-05--07 1(60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-10-05--07 Föregående möte: 2007-08-24--26

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse 04/05

Verksamhetsberättelse 04/05 Verksamhetsberättelse 04/05 1. FÖRORD Denna verksamhetsberättelse är ett sätt för oss att avsluta och summera vårt verksamhetsår. Den är också en redovisning av vårt arv till våra efterträdare. Summeringen

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer