FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7"

Transkript

1 1 Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 1 av 59 NYMBLE, FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte 7 04/05 Datum: Tid: Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande * 1.3 Anmälda förhinder 1.4 Justering av röstlängd 1.5 Publicering på webben 1.6 Adjungeringar 1.7 Val av två justerare tillika rösträknare 1.8 Fastställande av föredragningslista 1.9 Föregående protokoll kårfullmäktigemöte, , Entledigande * 1.11 Granskning av valnämndsprotokoll 1.12 Anmälningsärenden 2. Rapporter 2.1 Kanslichefen * Mårten Dahlberg 2.2 Osqledaren * German Bender-Pulido 2.3 Projektledare Armada * Johnny Warström 2.4 International Student Service ordförande * Katarina Lund 2.5 Programgruppen * Christer Bygdestam Kristian Helzel 2.6 Kårstyrelsen * Kårstyrelsen 2.7 Fokusområde Demokrati * Fokusgruppen 2.8 Sektionerna 3. Bordlagda ärenden 3.1 Val av Inspektor Odd Runevall 3.2 Val av Verksamhetsrevisorer Valberedningen 4. Fyllnadsval 4.1 Val av ledamöter till Valnämnden 2004/ Val 5.1 Val av ordförande 2005/2006 * Valberedningen 5.2 Val av vice ordförande 2005/2006 * Valberedningen 5.3 Val av kårstyrelseledamöter 2005/2006 * Valberedningen 5.4 Val av programgruppens ordförande 2005/2006 * Valberedningen 5.5 Val av klubbmästare 2005/2006 * Valberedningen 5.6 Val av chefredaktör osqledaren 2005/2006 * Valberedningen 6. Stadgeändringar andra läsningen 6.1 Val av studeranderepresentanter * Odd Runevall 6.2 Ansvarsområden i styrelsen * Odd Runevall Talmanspresidiet Tekniska Högskolans Studentkår postadress webbplats e-post Stockholm

2 Sidan 2 av 59 SIDA 2 (2) 7. Propositioner 7.1 Utbyggnad av KTH-Hallen * Pär Anders Pettersson 7.2 Avsättning till byggnadsfonden * Pär Anders Pettersson 8. Motioner 8.1 Ekonomiråd * Jon Larsson 8.2 Kontaktperson i fokusgrupper * Niklas Udd 9. Övrigt 9.1 Övriga frågor 9.2 Nästa möte 10. Mötets högtidliga avslutande

3 Sidan 3 av 59 Till: Till: För kännedom: Kårfullmäktiges ledamöter Kårfullmäktiges ledamöter NYMBLE THS medlemmar Näringslivsgruppen THS Personal Kårstyrelsen Kårspexet Kanslichefen Programgruppen Promenadorquestern Valnämnden International Student Service Teknologkören Inspektor Armada Osqledaren Valberedningen THS råd Studentradion Verksamhetsrevisorerna QuarneVALen Webbgruppen KALLELSE KÅRFULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE 7 Måndagen 11 april kl , sal L1, KTH Campus Härmed kallas du till kårfullmäktigesammanträde. Mötet börjar klockan 18.00, KTH Campus, och beräknas sluta senast klockan Reservtid är söndagen 17 april kl Som vanligt ajourneras detta möte kl om det fortfarande inte är avslutat. Någon mat kommer då inte serveras. Vi vill ha anmälan senast tisdagen den 5/4 för att kunna beställa mat. I anmälan bör framgå för varje anmäld person om denne är vegan, vegetarian, allergiker eller dyl. Vi föredrar att få svaren sektionsvis via e-post till Om ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträdet, måste denne själv se till att informera sin suppleant! Förhinder anmäls senast den 5/4 till Motionsstopp är måndagen den 21/3. Föredragningslista och möteshandlingar kommer att, senast måndagen den 28/3, länkas till per e- post. Väl mött! Talmanspresidiet Stefan Knutsson, Talman Tekniska Högskolans Studentkår postadress e-post webbplats mobiltelefon Stockholm

4 Sidan 4 av 59 Katarina Lund ISS ordforande 2005 Begdran om entledigande DA jag sitter som ISS ordf6rande under 2005 villjag avsdga mig mitt uppdrag som KFsuppleant fdr Maskinsektionen. Katarina Lund

5 Sidan 5 av 59 NYMBLE BESLUT ENTLEDIGANDE KF Katarina Lund har hos talman begärt att få bli entledigad ifrån sitt uppdrag som kårfullmäktigeledamot. Talmanspresidiet beslutar att I enlighet med THS stadgar entlediga Katarina Lund från posten som KF-suppleant för Maskinsektionen. Stockholm Stefan Knutsson Talman Stefan Knutsson, Talman Tekniska Högskolans Studentkår postadress e-post webbplats mobiltelefon Stockholm

6 Sidan 6 av 59 RAPPORT TILL KF7, 11/ Germán Bender-Pulido Chefredaktör, Osqledaren Deadline för nummer 6 passerade för några dagar sedan och nu sitter jag och korrekturläser texter, vilket känns lite lagom kul såhär på lördagförmiddagen. Solen flödar ned över campus, men jag är instängd på redaktionen. Suck. Det dåliga annonsläget, som för bara en vecka sedan nästan fick mig att fundera över att ställa in numret, ser nu betydligt bättre ut. De senaste tre dagarna har det trillat in ett antal annonser som verkligen räddat oss. Det blir ett nummer! Kanske går det till och med runt. I onsdags åt jag middag med föregående sex års redaktörer (Fredrik Aldaeus, Sara Malm, Mikael Salo, Erika Ahlqvist, Erik Wahlgren och Kalle Boija). Det var mycket trevligt och lärorikt. Den typen av möten är viktiga för att ge konsekvens och dra lärdom av den långa tradition och stora kunskap som finns hos tidningen och dess nuvarande och före detta medarbetare. Jag har varit i kontakt med olika aktörer som närmat sig oss med anbud om att ta över vår annonsförsäljning. Eftersom jag inte vill fatta ett beslut som min efterträdare inte kan påverka men måste ta konsekvenserna av, har jag bestämt mig för att tillsvidare endast fortsätta diskutera och samla in information. Ett axplock från det kommande numret: anonyma tentor, intervju med kent, magisterstudenterna på kth, exjobb och mjukvarupatent. GBP.

7 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 7 av 59 2 av 11 Kanslichefs rapport till 0405-KF-07 Ekonomi (KC) Bolag och ekonomi Årets ekonomiska utveckling följer tidigare redovisade huvuddrag. Budgetarbetet är i det närmaste klart. Arbetet med att hitta en för kåren rimlig avtalskonstruktion för restaurangen fortlöper. Ett nytt avtal ska vara klart senast den 31 maj Osqvik (KC) Förvaltning av Nymble och Osqvik Tisdag den 5 april kommer Värmdö kommun att fatta beslut om vår bygglovsansökan avseende ny byggnad för toaletter. Förfrågningsunderlag går ut till intresserade byggföretag under vecka 14. Förhoppningsvis kan projektet vara genomfört innan midsommar.

8 Sidan 8 av 59 Rapport till KF7, Johnny Warström, Armada Armada-qasquen kommer förmodligen flyttas ut pga platsbrist på kåren. Vi letar lokal as we speak. Utvärderingen av mässan som de senaste åren har genomförts av I, kommer att göras av ett undersökningsföretag. Detta kommer att ge: bättre kvalité till företagen, bra och användbar information som vi kan använda nästa år, det kommer även att ge intäkter. Hela projektgruppen är tillsatt och vi börjar söka gruppledare (före detta Armada-värdar ) om två veckor. Anmälningssystemet är i drift och används utan problem. GADDEN (Handels i Göteborg) har köpt användningen av systemet. Inget annat att rapportera. /Johnny

9 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 9 av 59 1 av 11 International Student Services rapport till 0405-KF-07 Internationella frågor Agera för ett utökat samarbete mellan de internationella mottagningarna i Stockholm Katarina har pratat med Lisa på SöderS om att ha en träff för SSCO-kårernas internationellt aktiva. Träffen är planerad till 7 april. Anpassa ISS till det ökade antalet internationella studenter och deras behov KTH har gett klartecken att man bidrar med pengar så att det även sommaren 2005 kan arvoderas någon (två månader) som har hand om mottagningen av magisterstudenterna. Arbeta för internationalisering på hemmaplan genom att föreslå och underlätta aktiviteter och kurser i kultur, språk, i Katarina och Per har skrivit en artikel i Osqledaren om att vara fadder. Intresset för fadderskap har märkbart ökat. Genomför en internationell fadderutbildning under våren Formerna för en fadderutbildning håller på att ta form och planen är att det skall vara under en heldag med preliminärt datum 21 maj. Det enda som egentligen ligger ivägen nu är hurvida vi får några pengar att röra oss med eller inte. Integrera internationella studenter i sektionerna De internationellt ansvariga på sektionerna har ålagts att se till så att det på respektive sektions hemsida finns relevant information och kontaktuppgifter på engelska. Alla internationellt ansvarig på sektionerna har ålagts att till nästa IR (20 april) genomföra någon slags enkel aktivitet för sina studenter. Hur det har gått med dessa aktiviteter vet vi på nästa IR den 20 april. Internationella gruppen, KTH Representation Katarina var på I-gruppsmöte 10 mars. Man diskuterade bla att utöka de stependier som finns för inresande studenter som kommer från länder som är populära för svenska studenter att åka till. Man pratade också om ett nytt samarbete som är på gång mellan utvalda europeiska universitet (Bl.a. KTH) och universitet i sydamerika. Internationella rådet, THS THS grupper och råd IR har hållits 16 februari och 15 mars. BEST och IAESTE är numera också inbjudna till alla IR's aktiviteter. Övrigt Övrigt för ISS ISS-fest hölls 4/3 Katarina och Tania Tello har varit på ESN's årsmöte i Gdansk, Polen mars. Tania valdes till att representera Sverige internationellt. De årliga Rysslandsresorna är i full gång nu. Det är fyra resor under våren med sammanlagt ca 90 internationella studenter från KTH. Det kommer att ordnas en Ålandskryssning för alla ESN-studenter i Sverige den maj.

10 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 10 av 59 9 av 11 Programgruppens rapport till 0405-KF-07 Arrangemang med klubbmästerierna Festrelaterade arbetsuppgifter En ölprovning/ölskola anordnades den 23/2 tillsammans med Johan Spendrup där samtliga klubbmästerier bjöds in. Det var ett väldigt uppskattat arrangemang både av dem som kom och av Johan. Förbättra skyltning och anslagstavlorna i Nymble Förvaltning av Nymble och Osqvik En av programgruppens anslagstavlor kommer att delas upp och tilldelas Klubbmästerierna. Anslagstavlan det är snack om är den vid toaletterna vid ingång 19. Organisation Programgruppen Organisatoriska frågor Programgruppen tuffar på, och samarbetar för tillfället mycket bra! Vi håller på att kolla vad Filmnämnden (och resten av programgruppen) kan göra under Stockholm Filmfestival i höst! Anpassa programverksamheten till ett rökfritt kårhus Programverksamhet Christer och Sara har börjat titta närmare på den permanenta rökrutelösningen som förhoppningsvis ska uppföras under sommaren på baksidan av Nymble. Konsertarrangemang Smusk kommer hålla en förhoppningsvis bejublad konsert den 23/4, och Programgruppen i samarbete med B-Line kommer hålla antagligen köra en större hiphop-konsert den 29/4! Grymt fett. Serveringstillståndsfrågor I har nu ett permanent tillstånd med prövotid (03:00) till K skall komplettera sin ansökan med protokollet från Livsmedelshanteringsinspektionen, men annars ser det ut som om detta kommer lösa sig på ett bra sätt. S och CL har så smått inlett arbetet med sina ansökningar, med målet att ha tillstånden klara till mottagningen STAD-utbildning Nästa utbildningsomgång kommer hållas 26 april och 3 maj. Inbjudan är utskickad till samtliga sektioner, och lokaler och föreläsare är bokade. Pubmästarrådet PMR 5 Är flyttat till början av Maj THS grupper och råd Hångelansvarig i Nymble Övrigt OjOj, Våren är här. Nymble formligen sväller över av hånglande studenter som inte har egna billiga studentrum att hångla i. SL-kortet är för dyrt så det hånglas alldeles för lite på 4:ans buss. LAFA (kondombeställningar) Nu har kårstyrelsen hittat nya kondomer någonstans och behovet är inte akut, LAFA har dock slut på kondomer. Illa.. Nu kommer hela arbetet med att få studenterna att använda kondom gå i stöpet?! Väderansvarig Christer rapporterar att det bara var dåligt väder en enda dag under Storlienvistelsen!

11 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 11 av 10 59av 11 Övrigt för Programgruppen Klubbmästaren njöt av en välbehövd skidsemester, dock så fick han magkatarr på vägen ner Undrar vad som hänt om det inte hade varit semester?!

12 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 12 av 59 3 av 11 Kårstyrelsens rapport till 0405-KF-07 Bolag och ekonomi Budget, THS Preliminär budget för 05/06 är färdig. Pär Anders och Mårten beräknar ha en slutgiltig budget i balans färdig i v 14. HÖRS AB, ägarrepresentant Den externa utredningen av restaurangverksamheten är färdig och Pär Anders och Mårten har arbetat med att analysera resultatet. Utredningen har pekat på ett antal brister inom dels våran organisation och dels vårat förhållande till restauratören. Baserat på detta arbetar vi med att kartlägga och åtgärda dessa problem. Utredningen har även gett oss vägledningen vad gäller de ekonomiska förutsättningarnat vilkett kommer hjälpa oss när vi skall förhandla hyresnivå. Målsättningen kvarstår att ha ett nytt driftsavtal avseende restaurangen klart senast sista maj. THS AB, ägarrepresentant Pär Anders har varit på ett styrelsemöte med THS AB. Datordrift i Nymble Förvaltning av Nymble och Osqvik En inventering av datorerna i Nymble har gjorts. Nu tittar Per och Erik på lösningar för att få en bättre datorpark eftersom vissa är väl gamla. Tanken är att på något sätt få dessa nya datorer genom spons. Förbättra skyltning och anslagstavlorna i Nymble En av programgruppens anslagstavlor kommer att delas upp och tilldelas Klubbmästerierna. Anslagstavlan det är snack om är den vid toaletterna vid ingång 19. Kårhuset Nymble Sara och Mårten har träffat PEAB angående att anmärkningarna från slutbesiktningen i höstas inte har åtgärdats. Sara har kontaktat och haft besök av företag som ska installera ett galler i projektrummet och en ny dörr till inforummet. Ett läckage i trapphuset vid ingång 15 pg.a igenfrusna brunnar har åtgärdats. Lokalansvarig för THS externa lokaler Arbetet med S sektionslokalsombyggnad fortskrider och är nu inne i ett projekteringsskede. Frågor angående tillfälliga förråd och avfallshantering under flytten har uppkommit och blivit lösta. Produktionsskedet kommer att äga rum vecka 18 till 27, och projektet kommer avslutas senast vecka 31. I övrigt har Erik varit på ett flertal möten med LPE och där diskuterat ett otal olika frågor rörande sektionslokaler, undervisningslokaler samt lokaler för speciella tillfällen - exempelvis Quarnevalen och mottagningen. Lokalbokningar Sara och Erik har försökt ta ett helhetsbegrepp för lokalkostnaderna under mottagningen i höst. Sara har tillsammans med Odd och Christer träffat Stockholms Filmfestival och FN för att klargöra frågor om arrangemanget. Osqvik Toalettprojektet fortskrider. Toaletttillverkaren har fått ta del av husritningarna och gett synpunkter på dem. Tillstånd för mulltoa har ansökts. //Sara Utvärdera och utveckla innehållet på THS webplats Informationsfrågor Per, Odd och Webbgruppen har träffats för diskussioner. THS Boktorg har haft premiär och kommer börja marknadsföras under april. Webbgruppen är sugna på mer projekt och det ser ut som att det också kommer bli fler möten under våren. Webbsidor, THS Uppdateringar har gjorts för att informera om THS samarbete med Mecenat.

13 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 13 av 59 4 av 11 Öka THS synlighet i externa medier Per och Sara medverkade i radioprogrammet Studio Ett i P1 och pratade jämställdhet. Fokus var på att det finns alldeles för få kvinnliga professorer. Internationella frågor Arbeta för internationalisering på hemmaplan genom att föreslå och underlätta aktiviteter och kurser i kultur, språk, i Katarina och Per har skrivit en artikel i Osqledaren om att vara fadder. Intresset för fadderskap har märkbart ökat. Integrera internationella studenter i sektionerna De internationellt ansvariga på sektionerna har ålagts att se till så att det på respektive sektions hemsida finns relevant information och kontaktuppgifter på engelska. Alla internationellt ansvarig på sektionerna har ålagts att till nästa IR (20 april) genomföra någon slags enkel aktivitet för sina studenter. Hur det har gått med dessa aktiviteter vet vi på nästa IR den 20 april. Kårföreningar Kontaktperson i styrelsen för På KSm14 beslutade kårstyrelsen att frånta Doshinkans och Ebba dansklubbs status som kårförening. Sektionskontakt Arkitektursektionen Erik har följt med representanter från A när de besökte rektor för att diskutera A-skolans och A-utbildningens framtid. En viss frustration står att finna hos studenterna, men trots detta gavs inga löften om framtiden från endera hållet. Rektor kan dock anses vara väl informerad om de åsikter som råder bland studenterna på A. Sektionskontakt Flygsektionen Pär Anders har haft kontakt med Flygsektionens ordförande angående anskaffandet av eget organisationsnummer. Sektionskontakt Kemisektionen Sara och Odd deltog på Kemis sektionsmöte den 1:a mars. Sektionskontakt Medieteknik Sara har fått inbjudan till extrainsatt möte för sektionen för medieteknik den 6:e april. Sektionskontakt Öppen ingång Erik och Odd har träffat Fredrik Jävfert och diskuterat framtiden för OPEN. Olika sätt för att öka möjligheterna och rättigheterna för studenterna på Öppen ingång diskuterades och kommer åter tas upp i slutet av april månad. Teambuilding för kårens heltidsarvoderade Kårfunktionärernas arbetssituation De flesta arvoderade på kåren gav sig ut på en endagsresa till Frankfurt den första april. Det var uppfriskande och trevligt. Mångfalds- och jämlikhetsfrågor Mångfald och jämlikhet Per har varit observatör på ett kurspass om mångfald som ingår i KTH:s pedagogikutbildning. Det var mycket intressant och lärorikt, vi observatörer uppmanades att delta i passet och det var mycket givande för alla oss observatörer som närvarade. Påverka KTH att göra om tjänsten som jämställdhets- och mångfaldssamordnare till två heltidstjänster med ansvar för Per har pratat med Margareta Norell-Bergendal som är ny prorektor med ansvar för jämställdhet och rekrytering. Det ser ut som att vi kan få gehör för våra tankar genom inrättandet av en deltidstjänst med ansvar för mångfaldsfrågor. En heltidstjänst är tveksam framför allt med tanke på att mer arbete med dessa frågor är tänkta att flyttas ner på skolnivå alternativt institutionsnivå.

14 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 14 av 59 5 av 11 Utbilda mottagningsfunktionärer i jämlikhet och mångfald Per medverkade på ÖPI och genomförde en utbildning, som tyvärr grundades på antaganget att det skulle bli mer diskussion och frågor än som verkligen blev. Detta ledde till alldeles för segt tempo i passet. Dessutom saknades verklighetsanknutna fall från mottagningen, framför allt för att det inte finns några sådana fall i de dokument och arkiv Per har hittat. Ett mindre pass ska genomföras med alla mottagningsfunktionärer på Media, D och E och till detta ska Per dra lärdomar av ÖPI. Organisatoriska frågor Integrera informatören och anpassa det itnerna arbetet i arvoderadegruppen Rekryteringsarbetet är slutfört och vår nya informatör heter Josefin Viidas, hon börjar arbeta på kåren den 9 maj. Kårens dag Kårens dag kommer att hållas 29 augusti, och schemat för detta är utskickat till berörda parter. Några tveksamheter med sektioner som vill byta tid kvarstår och kommer lösas. Kårfullmäktigeansvarig Odd har för första gången gjort handlingarna till KF eftersom talmanspresidiet fick för sig att påsklov även existerar i den akademiska världen Presidiefrågor Bilda kontaktnät med de kommande studentkårerna på Campus Valhallavägen Det nätverk som vi har byggt upp har hittills använts till mycket framgångsrika boklån. Samordna extern representation Balsäsongen har dragit igång. Sara och Odd representerade på HUMF och NF: s bal. Anpassa programverksamheten till ett rökfritt kårhus Programverksamhet Christer och Sara har börjat titta närmare på den permanenta rökrutelösningen som förhoppningsvis ska uppföras under sommaren på baksidan av Nymble. Bevaka tillståndsproblematiken för sektionerna och Nymble Erik jobbar vidare tillsammans med Tillståndsenheten för att ta fram en instruktionspärm för tillståndsinnehavare på KTH. Denna kommer tillsammans med STAD-utbildningen att fullgöra kravet på erfarenhet inom alkoholservering för sektionerna i framtiden, vid sökande eller utökande av serveringstillstånd. Lusselunchen THS sillis arrangeras den 25 maj i år. Serveringstillståndsfrågor I har nu ett permanent tillstånd med prövotid (03:00) till K skall komplettera sin ansökan med protokollet från Livsmedelshanteringsinspektionen, men annars ser det ut som om detta kommer lösa sig på ett bra sätt. S och CL har så smått inlett arbetet med sina ansökningar, med målet att ha tillstånden klara till mottagningen STAD-utbildning Nästa utbildningsomgång kommer hållas 26 april och 3 maj. Inbjudan är utskickad till samtliga sektioner, och lokaler och föreläsare är bokade. Byggnadskommittén, KTH Representation Erik var på möte med byggnadskommittén 22 mars där man diskuterade pågående byggprojekt, såsom entréprojektet, kemikvarteret och F2/F3. Uppstarten av det så kallade Campusrådet går långsamt, men framåt. Centrala samverkansgruppen CSG, KTH Erik var på CSG:s möte 17 mars, där man i första hand diskuterade hälsorapporterna från 2004 samt statistik från samma år. Tillställningen som sådan var mer intressant än roande.

15 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 15 av 59 6 av 11 Fakultetsnämnden FN, KTH Odd och Dag var på vårens första fakultetsnämndsmöte den 8 februari. De intressantaste diskussionerna handlade om KTH: s framtida kvalitetsarbete. Troligen kommer man att hämta en hel del inspiration från industri. Med principer som att sätta studenterna i centrum verkar det få en bra utveckling. Fakultetsnämnden återupplivade tre utskott som avlidigt i omorganisationen, nämligen GruU, FUSK och anställningsutskottet (tidigare BN och RN). De blir bra ställen att driva övergripande frågor för THS. Vidare gjordes förändringar i regelverken kring forskarstuderande, på områden som avhandlats i FUSK under höste. Odd och dr-niklas representerade studenterna på senaste FN. Det som var av intresse handlade om framtida kvalitetsarbete, framtida FAKIR-system, ECTSbetyg på KTH och puckade, trångsynta profesorer som missat att det finns studenter på skolan. Sammanfattningsvis kan man säga att man kommer fortsätta försöksverksamheten med ECTS-betyg på de program där det redan införts, att det inte kommer ske någon större förändring av KTH: s system för att fördela fakultetsmedel och att fakultetsnämndens framtida kvalitetsarbete kommer bli en fullständig flopp eller ha potential att vara nationellt ledande. Internationella gruppen, KTH Katarina var på I-gruppsmöte 10 mars. Man diskuterade bla att utöka de stependier som finns för inresande studenter som kommer från länder som är populära för svenska studenter att åka till. Man pratade också om ett nytt samarbete som är på gång mellan utvalda europeiska universitet (Bl.a. KTH) och universitet i sydamerika. Jämställdhets- och mångfaldskommittén, KTH Sammanträde i kommittén 31 mars. Eftersom denna rapport skrivs innan detta datum finns inget att rapportera ännu så fråga på mötet. Det som kan sägas redan nu är att kommittén fått en ny ordförande, Sigbritt Karlsson. Ledningsgruppen Dag och Erik var på ledningsgruppens sammanträde 28 februari. På mötet diskuterades rekrytering och ytterligare omorganisation. Det rapporterades att man ser tidiga tecken på svag rekrytering. Dag och Erik var på LG den 29/3. På mötet diskuterades civilingenjörsutvärderingen, KTH-handboken, jämställdhetsarbete på skolorna, skolornas förkortningar. Reftec, STORK Per och Erik har varit på möte i Luleå februari. Det diskuterades jämlikhet och mångfald med fokus på internationella studenter samt strukturer för studiemiljö på de olika lärosätena. Dessutom var det avslut på Luleås temamånad "Kärlekens olika ansikten" med fokus på sexualitet och även likabehandling med avseende på sexuell läggning. Improvisationsteater med det senare temat spelades på kvällen, en mycket bra teater! Per och Erik inrättade också en fillial till THS i Luleå, i studentkårens sammanträdesrum. Öppettiderna var under fredagen ca Vidare öppettider är än så länge osäkra. Reftec, URK URK träffades i Umeå i februari. Restaurangkommittén Pär Anders har varit på ett möte med restaurangkommitén där vi diskuterade vad restaurangkommitén skall syssla med. Inget påtagligt kom fram. SSCOs styrelse SSCO: s styrelse har haft ett par möten sedan förra KF, inget av större vikt har behandlats. Det börjar dra ihop sig till val av nytt presidium och styrelse, skulle det vara någon som är intresserad så kontakta Odd. Stipendierådet, KTH Stipendierådet sammträdde den 30 mars. Odd och Daniel från Doktorandsektionen representerade THS. Diskussionerna handlade framför allt om man skulle förändra formerna för ett nuvarande stipendium från att delas ut till antagna till högre årskurs till att börja finansiera doktorandstudier. Beslutet bordlades. Studerandeinflytande Anordna utblidning för representanter i KTH-organ i början av varje termin Utbildningskväll/kickoff för studeranderepresentatner i skolstyrelser hölls 10e mars 18:00. Deltag aktivt i nationell och internationell utbildningspolitik Regeringen, vänstern och miljöpartiet har presenterat forskningspropositionen "Forskning för ett bättre liv", vilken ger ytterligare 2340 milj kr till rikets högskolor. Man ger inga direkta anslag för fler doktorandtjänster och tar inte ställning emot bidrags- och stipendiefinasiering.

16 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 16 av 59 7 av 11 Studerandeinflytande Sedan KF6 har skolornas styrelser och ledningsgrupper utsetts. Här har vi ett starkt studentinflytande, tack vare aktivt arbete på många nivåer under hösten. På KTH centralt har alla nämnder/organ och pågående utredningar studeranderepresentation. På skolnivå under ledningen varierar beslutsordningarna starkt, men alla skolor har, så vitt Dag vet, någon typ av utbildningsnämnd där PAS förväntas höra hemma. Ännu har inte ordningen för anställningsärenden omarbetats för den nya organisationen, men THS kommer ha samma goda inflytande som under hösten, på tjänsteförslagsnämndernas tid. Dag vill ta chansen att gratulera Dr-sektionen för ett mycket bra jobb med doktorandrepresentation i den nya organisationen. Sammanfattat: En del återstår att verka för när det gäller studerandeinflytande, men vi är på god väg. Verka för en central kursutvärderingsdatabas som är tillgänglig för alla Frågan är komplex. En modell som omfattar en omfattande utvärdering och analys av alla kurser är knappast realiserbar. Dag stod som värd för ett diskussionsmöte med flera ledare på KTH där olika åsikter vädrades. Kursutvärdering är ett element i en alltmer avancerad process kring framtidens kvalitetsarbete under ledning av fakultetsnämnden. Någon typ av revolution är sannolik. Studiesociala frågor Arbeta tillsammans med utbildningsansvariga för att studentguider "Studenternas rättigheter och skyldigheter" och "D Skriften håller på att omarbetas, dels för att höja kvaliteten över lag, samt för att anpassa den till den nya organisationen. Grundutbildningsutskottet kommer granska dokumentet vid nästa sammanträde. Huvudskyddsombud, THS Erik har haft ett möte med Lena Edvardsson angående aktiviteter rörande mottagningen och andra frågor av säkerhetskaraktär. Det huvudsakliga arbetet till och med oktober 2005 är därmed planerat och inlett. Inom STORK verka för att frågor gällande CSN och mottagningen lyfts fram Mottagningsansvariga från alla i Reftec ingående högskolor kommer att träffas i Stockholm 6 april för att diskutera gemensamma problem, idéer och visioner inom mottagningen. Syftet är att skapa ett nätverk bland mottagningsansvariga samt att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte, med målet att skapa den perfekta mottagningen. Mecenat En adressfil skickades till Mecenat den 9:e mars. Kort har gått ut till de studenter som har en svensk adress registrerad hos oss. Utbilda phösare ÖPI hölls februari, vilket skedde med stor framgång. Phösare från alla sektioner fick utbildning i och om bland annat ledarskap, alkohol, droger, JoM, säkerhet och funktionshinder. Utöver detta kommer en festansvarigutbildning hållas genom KTH:s försorg april, både för mottagningsaktiva och andra. Idrottsrådet, THS THS grupper och råd Basketen som var planerad till den 27:e februari blev tyvärr inställd pga. för få anmälda lag anmälda. //Sara Mottagningsrådet, THS MR02 hölls 2 mars, och samtliga kallade sektioner var närvarande. Phösarlokaler, phösargasque och kårens dag diskuterades, och arbetet med dessa punkter är således inlett. B, CL och D presenterade sina mottagningar på ett ypperligt sätt. Den stora lokalbokningscirkusen har påbörjats och beräknas vara avklarad till MR03. Mottagningsrådets medlemmar jobbar på högvarv för att lösa lokalbokningsfrågan inför mottagningsperioden. Flertalet sektioner gör detta på ett föredömligt sätt, och bokningarna kommer fastställas på MR Utbildningsrådet, THS x-ur2 som hölls under omtentaveckan före påsk var inte särdeles välbesökt, men ändå bra. Vi pratade om anonymisering av tentor, kursutvärderingsarbete mm.

17 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-07) Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 17 av 59 8 av 11 Utbildningsfrågor Arbeta för bättre incitament till pedagogisk utveckling för lärare och institutioner på KTH På sista GruU i gamla org. uppdrogs åt Östlund och Lindbo att skriva om utredningsförslaget för att reflektera utskottets åsikt om vad som borde göras. Detta är nu gjort, och frågan kommer att tas upp i nya GruU under våren. Förslaget kan sammanfattningsvis skrivas: * Utreda hur lärare som uppnått lektorskompetens kan uppmuntras att fortsätta sin utveckling till att bli bra lärare * Undersöka KTH-LL:s roll i nya organisationen * Utreda hur doktorander skall få en positiv start med undervisning. Dimensioneringsarbete Dimensioneringen av civ/h-ing ligger kvar på samma nivå som förra året. Antalet platser på internationella magisterprogram är skuret till 750. (cf. Rapport KF2) Högskoleverkets kvalitetsvärdering av KTH KTH är klar med sina svar på självvärderingen. Nu finns ett material om 350 sidor som ger en massa detaljer kring KTHs utbildningsprogram och struktur. Detta vill THS utnyttja för utvecklingsarbete utöver HSVs utvärdering. Teknik-SM Övrigt Semifinalen avgjodes i Lindköping den 2:a mars. Ett lag från KTH krossade resten! Finalen går av stapeln den 6:e april i tennishallen. Finallaget har även fått tillåtelse att nyttja ett rum på kåren för att öva i. //Sara Trafiken på Drottning Kristinas Väg Trafiken längs Drottning Kristinas väg är tills vidare automatiskt begränsad i och med att vägen är avstängd i samband med att tunneln under Roslagsbanan ska repareras. Ångpanneföreningens forskningsstiftelses pris Mattias nopminerade inte Manneberg till detta pris, och Dag har inte heller gjort det. Anledningen är att ÅF inte ger ett pris för insatser inom teknikundervisning i år. Frågan bordläggs till Dags efterträdare. Övrigt för styrelseledamot information Mycket tid för Per har gått till intervjuer med tänkbara kandidater till tjänsten som informatör på THS. Övrigt för styrelseledamot utbildning 1 Kära KF, många av er har läst mina nyhetsbrev sedan KF6. Tack - det gör mig väldigt glad! Jag tar gärna en diskussion kring de frågor ni har och lyssnar uppmärksamt på synpunkter om nivå eller utformning. Inom THS finns enormt många engagerade. Vissa ordnar fester och sociala aktiviteter; syns och hörs på sektionerna. Andra jobbar i det tysta med frågor som få känner till, och ännu färre uppmärksammar. Jag som utbildningsansvarig tänker i första hand på SNO, PAS och studeranderepresentanter på diverse stolar, men även studiemiljö och kårpolitik, för all del. Dessa är kårens tysta hjältar, ett av våra fundament. Särskilt vill jag framhålla THS gru-representant i KTHs anställningsnämnd, Per Åsberg (D). En tyst minut för de inom THS som aldrig får ett tack. /dagge, KS Övrigt för styrelsen Sara och Odd representerade på NFs och HumFs bal den 19:e mars. Övrigt för vice ordförande Mårten och Pär Anders har fått en presentation på en uppgradering av vårat ekonomisystem. Den nya versionen är förberedd för en miljö med flera 'företag' och användare. Våran målsättning är att systemet skall kunna användas av samtliga sektioner så att bokföring kan samlas centralt och på ett enhetligt sätt. Detta skulle förenkla såväl utbildning som revision.

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02 1 NYMBLE, 2006-09-28 FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #2 06/07 Datum: 2006-10-09 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 NYMBLE, 03-10-24 SIDA 1 (1) Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 * = bilaga finnes Kårfullmäktigemöte Datum 2003-10-27 Tid 18.00-23.00 Plats sal E2 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-30 Styrelsemöte 30 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 12:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 Måndagen den 14/11-2016 kl. 18:12. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Emma Ingo, ordförande Johan Forsberg, vice ordförande Charlotte Karlsson, sekreterare

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7

FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7 1 NYMBLE, 2005-03-28 FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte 7 04/05 Datum: 2005-04-11 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Måndag den 8e augusti 2011 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen.

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen. Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS Medlemmar Kårstyrelsen THS Funktionärer THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal Osqledaren Inspektor Stockholm, den 19 maj 2016 KALLELSE 1516-KF-81

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm Mötet öppnas fyra minuter sent, 15:21. Detta tack vare en viss Sekreterare

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Innehåll: Vice SNO... 2 Vice NLG... 2 Den som säljer grejer (DSSG)... 3 Sektionslokalsansvarig... 3 Valberedning... 3 Boll-Kalle... 3 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

KALLELSE FÖR SISOFS MÖTE Torsdag 1 oktober 2015 kl Språkbubblan (E279), plan 2, hus E, Södra huset, Frescati

KALLELSE FÖR SISOFS MÖTE Torsdag 1 oktober 2015 kl Språkbubblan (E279), plan 2, hus E, Södra huset, Frescati KALLELSE FÖR SISOFS MÖTE 2015-10-01 Torsdag 1 oktober 2015 kl. 12 13 Språkbubblan (E279), plan 2, hus E, Södra huset, Frescati 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesfunktionärer: 2a. Val av mötesordförande 2b.

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 11/12 2011-12-05 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 11/12 Måndagen den 5 dec 2011 klockan 18.00 Plats, LG-Rummet * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Protokoll Juriduska föreningen

Protokoll Juriduska föreningen Juriduska föreningen Årsstämma 2013 Juridiska Föreningen Årsstämma 2013 Datum: 6/12 2013 Tid: 16:30 Plats: A210 Kallade: Juridiska föreningens medlemmar. Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-01-26 Adress: Hemma hos Aisan Styrelsemöte nr 9, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-01- 26 Tid: 18.11 20.27 Närvarande: Kajsa Lundgren (PAS), Emma

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Consensus styrelsesammanträde

Consensus styrelsesammanträde Consensus styrelsesammanträde Datum: 9 november 2011 Tid: 17.15-19:15 Lokal: Sektionsrum, Kårhus Örat Kallade: Styrelsens ledamöter Handläggare och utvecklare Sektionsordföranden Sakrevisorer Närvarande:

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer