Citybanan. Big Bang i Danmark. satsar stort på ERMTS. Spåradiskt testar franskt lågpriståg NYTT AFFÄRSOMRÅDE KRAFTFULL FÖRSTÄRKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Citybanan. Big Bang i Danmark. satsar stort på ERMTS. Spåradiskt testar franskt lågpriståg NYTT AFFÄRSOMRÅDE KRAFTFULL FÖRSTÄRKNING"

Transkript

1 EN KUND- OCH PERSONALTIDNING FRÅN STRUKTON RAIL NR 2:2014 NYTT AFFÄRSOMRÅDE KRAFTFULL FÖRSTÄRKNING Big Bang i Danmark satsar stort på ERMTS INNOTRANS 2014 SNÖ I ÅR IGEN? Spåradiskt testar franskt lågpriståg Citybanan en lösning på Stockholms tågkaos

2 Ledaren Vi har en ny regering, med ny politik och en ny minister för infrastrukturfrågor. Innan valet i september såg många i järnvägsbranschen på årets riksdagsval som något av ett ödets vägskäl, eftersom frågan om återreglering av järnvägsunderhållet till staten varit prioriterad för flera partier. Ett återförstatligande skulle få stora konsekvenser för entreprenadföretag som Strukton Rail och våra anställda. Hur mycket och på vilket sätt en återställare skulle genomföras har inte alltid sagts, men under val-rörelsen har de rödgröna partierna varit överens om att den statliga kontrollen över järnvägen behöver öka. Under valspurten 2014 har Löfven skärpt sina uttalanden och några veckor före valet mynnade det ut i Socialdemokraternas krav på en total återreglering av underhållet. I branschen och på Strukton har vi varit ganska bekymrade över tongångarna i järnvägsdebatten. Samtidigt är vi bekymrade över järnvägens problem, men istället för att backa bandet och återgå till en gammal underhållsform som avskaffats för att den var olönsam och ineffektiv, så tror vi på att enas kring faktabaserade samarbetslösningar. Vi behöver bygga upp långvariga samarbeten mellan många aktörer om järnvägens standard ska lyftas till en bra nivå. Att låta underhållet flytta in under statens tak är ingen väg ur problemen. Häromveckan ljusnade läget ändå en aning, när den nya infrastrukturministern Anna Johansson meddelade att hon är beredd att ta ett nytt grepp om järnvägsfrågan. Hon backar från kravet om total återreglering och säger att frågan kommer att vara öppen medan regeringen utreder olika sätt att organisera underhållet. Vi som har sakkunskapen om järnvägens behov tycker att det här är väldigt glädjande. Dessutom pågår fortfarande en stor järnvägsutredning och det vore slöseri med kunskap och fakta att inte invänta det resultatet, som ska vara klart i juni Nu har regeringen chansen att basera sina beslut på fakta om hur järnvägsunderhållet har fungerat både innan och efter avreglering, och det är på många sätt ett gynnsamt läge! Jag hoppas att vår nya regering inte låser in sig i politiska ideologier. Och jag ser fram emot att bidra med Struktons expertis om järnväg, i långsiktiga lösningar tillsammans med andra kunniga branschkollegor. På Strukton befinner vi oss samtidigt mitt i integrationen av två bolag, efter Struktons förvärv av Balfour Beatty Rail AB i januari i år. I det här numret av Spåradiskt presenterar vi för första gången två verksamhetsdelar som är nya för Strukton i och med förvärvet Kraft och Region Väst. Trevlig läsning! 36 Ägarbyte gav positiv injektion i väst 04 Buller en komplex fråga 10 Tillväxt med utmaningar 12 Kraftfull förstärkning 16 Trädsäkrade banor ska ge säkrare trafik 20 Prisat examensarbete 22 Rapport från InnoTrans Övertalighet med varsel vad händer nu? 27 CITYBANAN tunneln som ska lösa Stockholms tågkaos 28 Tiden rinner ut för de tyska biltågen 35 OUI franskt lågpriståg får klart godkänt! 36 Snökaos i år igen? 41 Snö inget problem för Malmbanan spelet i väst 44 Big Bang i Danmark 46 Nollvisionen på spåret miljarder MATERIALET I FOKUS: Signalhistorik på Roslagsbanan 56 Statens genvägar Spåradiskt är en tidning för Strukton Rails kunder, samarbetspartners och medarbetare. Ansvarig utgivare: Lisa Borges, tel Redaktion: Hurra!, Göran Prage, Ivan Markowicz och Lisa Hellkvist Borges. Kontakt: Grafisk form och produktion: Hurra!, Tryck: Ineko AB, Stockholm. Upplaga: ex. Papper: Gallerie Art Silk, 130 g. Omslagsfoto: Ryno Quantz. Robert Röder VD Strukton Rail AB

3 BB Rails före detta verksamhet i Göteborg är kärnan i Strukton Rails nya Region Väst. Här togs beskedet om ägarbytet emot positivt, och övergången har över lag fungerat bra. Hos personalen märks nu en iver att ta sig an nya utmaningar. Men i grund och botten är det keep up the good work som gäller. TEXT KAROLINA NORDWALL FOTO RYNO QUANTZ 4 5

4 BB Rail har sedan augusti 2010 haft ett drift- och underhållskontrakt med Trafikverket i Västra Götaland och Göteborg. Vid en ny upphandling 2012 styckades kontraktet upp i tre delar och företaget vann delen Göteborg med start i juni samma år. Området sträcker sig ner till Kungsbacka, österut till Alingsås och upp till Stenungsund. Avtalet löper till och med augusti 2015 med möjlighet till 1+1 optionsår. Kontraktet är ett av Struktons största. Vi är cirka 110 personer som jobbar här, inklusive 20 inhyrda konsulter, säger Peter Adamiec, arbetschef i Struktons Region Väst. inte tillhör det fasta åtgärdspaketet. Det gör att det kan vara svårt att planera långsiktigt, berättar Peter. Ett aktuellt uppdrag inom kontraktet är ett bryggbyte på Göteborgs Centralstation, med start i början av juli. En gammal kontaktledningsbrygga på 29 meter ska bytas ut det är ett av flera bryggbyten på stationen. De gamla uttjänade bryggorna bidrar till många återkommande fel i anläggningen, vilket i slutändan leder till störningar i tågtrafiken. Bryggbytet är ett större jobb som utförs nattetid då det inte finns möjlighet att få tider i spår dagtid. Sen är det lite lugnare under sommaren, men i slutet av augusti drar några större arbeten igång, rälsbyten i Gårdatunneln och på stambanan upp till Alingsås bland annat, säger Peter. GLÄDJANDE BESKED OM NY ÄGARE Nyheten att det var Strukton som skulle köpa företaget togs generellt sett emot positivt, och med viss lättnad, bland BBR-medarbetarna i västra Götaland. kompetens inom det vi gör. Tiden innan var osäker med spekulationer och ovisshet. Med Strukton som ägare tror jag att det blir ordning och reda här, säger Johan. Johan är även lagbas, vilket innebär att han ska se till att arbetet flyter, arbeta fram rutiner tillsammans med arbetsledningen och se till att all personal har det de behöver för att göra sitt jobb. Det senaste jag har gjort är att märka upp alla våra bilar, alla verktyg och all utrustning som finns i bilarna sådana enkla grejer som underlättar arbetet. Det är viktigt med struktur, säger han. En effekt av samgåendet är att företaget nu går från den tidigare matrisorganisationen i BB Rail, till Struktons linjeorganisation. För regionen är förhoppningen att detta leder till en effektivare verksamhet. Även här är de överens, signalteknikern och arbetschefen. Jag tror på deras linjestyrning, i stället för den hierarkiska pyramid som vi hade förut. Det blir mer fokus på helheten, bättre överblick och insyn för alla. Det betyder också att det blir lättare att få bekräftelse, resultatet blir mer synligt, säger Johan. Med linjeorganisationen tydliggörs vem som är närmaste chef, olika frågor hanteras effektivare och beslutsvägarna blir kortare, säger Peter. Själv har han fått en ny roll som arbetschef i Region Väst, direkt under regionchefen. Det är en mer operativ ledarroll där han kommer att vara mer delaktig i den operativa verksamheten än tidigare något han ser fram emot. Peter har tidigare arbetat som projektchef och gruppchef på BB Rail. KAOSET UTEBLEV Den 1 juni 2014 var det officiella datumet då drift- och underhållskontraktet i Göteborg gick över till Strukton Region Väst. Visst kan det vara påfrestande när så många människor ska integreras in i ett nytt företag, samtidigt som verksamheten ska Johan Persson, Kontaktledning Andreas Bergman, Kontaktledning Kontraktet är en drift- och underhållsentreprenad med funktionsåtagande och utökad samverkan. Det omfattar både ett fast åtgärdspaket och arbeten som Trafikverket beställer löpande utifrån behov. Det handlar om fel- och skadeavhjälpning, olika BEST-jobb, olycksplatsansvar (OPA), besiktningar, fastighetsdrift, vintertjänster med mera. I kontraktet ingår också underhåll av spiralbromsanläggningen i Sävenäs i Göteborg som är en av Sveriges största rangerbangårdar. Storleken på kontraktet är cirka 550 miljoner kronor på tre år, men verksamheten omsätter drygt 200 miljoner kronor per år. Större delen av kontraktssumman utgörs av arbeten som beställs av Trafikverket på löpande basis, uppgifter som alltså Ja, att det är ett annat järnvägsföretag, som är etablerat i Sverige och har ett högt säkerhetstänk, ses överlag som väldigt positivt. Med vår gemensamma kompetens samlad under ett och samma tak blir vi en starkare aktör på järnvägsmarknaden, säger Peter. Han får medhåll av Johan Enerfalk, signaltekniker på BB Rail sedan Det kändes jättebra när vi fick veta att det var Strukton som skulle köpa oss, ett företag som har 6 7

5 Linus Hammarfjord och Niklas Nilsson, Ban Hans Ahlin, Ban pågå som vanligt. Vissa situationer och integreringsproblem har dykt upp och fått lösas på vägen. Men kaoset, som vissa hade befarat skulle uppstå, har uteblivit. Jag tror att många behövde en injektion av framtidstro. Tidigare var det osäkert vad som skulle hända med BB Rail, en viss oro fanns. Nu märks istället en iver att komma igång så fort som möjligt, med allt från att hoppa i de nya arbetskläderna till att lära sig de nya systemen och arbetssätten, säger Peter. Det har varit många integrationsmöten. Personal från Struktons olika stödfunktioner har varit delaktiga i arbetet och förberett BB Rails medarbetare på vad som komma skall. Stödet från Strukton har varit bra. Många chefer och stödfunktioner har besökt oss i Göteborg, hållit utbildningar och informerat om allt från säkerhetsarbete till hur man jobbar i olika datasystem. Det finns en öppenhet hos Struktons personal och vi ser att vi har mycket att lära av varandra, vilket bådar gott för framtiden. Strukton har på kort tid fått oss gamla BB Railare att känna oss som hemma i det nya företaget, det har varit uppskattat, säger Peter. Vi tekniker har fått information om nya rutiner via arbetsledningen, men egentligen märker jag inte så mycket av samgåendet i det dagliga arbetet. Det jag upplever som mest positivt är säkerhetskursen som alla har gått. På Strukton är de verkligen noga med säkerheten, antingen gör vi det säkert, eller inte alls. Det är jättebra, då känns det tryggt att jobba, säger Johan. Självklart dyker det upp en del frågor i efterhand. Ett exempel för min del är ekonomisystemet Navision, som jag fick utbildning i innan jag skulle börja arbeta i det. Sen, när det var skarpt läge, kom förstås frågorna. Men personal från Strukton har funnits tillgängliga för att hjälpa till, så det har fungerat bra ändå, säger Peter. NYA UTMANINGAR OCH LÅNGSIKTIG PLANERING Givetvis kommer det att ta ett tag innan alla kommer in i nya system, rutiner och arbetssätt. Först ska vi fokusera på att hitta arbetsformerna, optimera verksamheten, göra bra rekryteringar och bygga vidare för att öka konkurrensfördelarna, säger Peter. Men den stora utmaningen, på lite längre sikt, är att få bättre lönsamhet, säkra fler kontrakt, få förnyat förtroende i befintliga kontrakt, hitta nya möjligheter och att sakta men säkert etablera Struktons närvaro i hela regionen. Med den nya regionen följer många nya arbetsuppgifter, som till exempel marknadsbevakning och etablering av samarbete med nya kunder. Det är nytt för mig, en spännande utmaning, säger Peter. I anslutning till det stora underhållskontraktet med Trafikverket har Strukton Region Väst ett antal mindre kunder och uppdrag. De ansvarar för drift och underhåll av spåranläggningen i Göteborgs hamn och har även avtal med flera industrier gällande spårunderhåll. Trafikkontoret i Göteborg samt bygg- och anläggningsentreprenörer är andra exempel på kunder, utöver Trafikverket, som Strukton Region Väst vill utveckla samarbetet med. Redan idag har de pågående uppdrag tillsammans, bland annat på spårvägen i Göteborg. Långsiktigheten är viktig. Många upplever det som positivt att vårt arbete inte bara är kopplat till ett visst kontrakt eller projekt. Satsningen på en ny region innebär ju att det finns en långsiktig plan, och det betyder ökad trygghet för oss som jobbar här, säger Peter. Han ser hoppfullt på framtiden, även med tanke på politiska svängningar. Det är bara att gilla läget och finna sig i situationen. Järnvägen kommer alltid att finnas, avslutar Peter. Mikael Jappler och Jörgen Johansson, Ban 8 9

6 TEXT KAROLINA NORDWALL ILLUSTRATION LOTTA SEIJMER ningar gör det svårt att hantera bullerfrågor på ett enhetligt sätt, säger Lena Ring. Hon berättar om ett spårbytesprojekt i Storvik för något år sedan, som sträckte sig över två län, Gävleborgs och Dalarnas. I det ena länet hade de klara riktlinjer, sökte polistillstånd för störande buller och fyllde i blanketter. I det andra visste de inte ens att det var deras uppgift, säger Lena Ring. Med sänkt spår längs plattformen blir det enklare att komma på och av tåget. När spåret hade sänkts måste all makadam sugas upp med hjälp av en stor kompressor. Den väsnas ordentligt. Arbetet pågick nattetid under två veckor. Folk hade sina fönster öppna eftersom det var varmt, och då stördes de förstås ännu mer, säger Per Svensson, platschef på Strukton. 10 en komplex fråga Makadamsugning, rälkapning och slipersbyte är exempel på arbeten som medför en hel del buller. Men arbetet måste göras för att tågen ska gå, och ofta sker det på natten. Men hur mycket får man bullra egentligen? Vad säger omgivningen om att få nattsömnen störd? Och hur hanterar Strukton Rail den komplexa bullerfrågan? Buller är svårt att mäta och upplevs subjektivt. När det gäller järnvägsprojekt är det många faktorer som påverkar typ av maskin och moment, väder, vind, berg, tunnlar, öppna fält och så vidare. Säkert är dock att när allt fler jobb måste göras nattetid, så påverkas omgivningen i högre grad. Hur mycket man får väsnas styrs av Naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande byggarbetsplatser, något som Struktons uppdragsgivare ofta hänvisar till i kontrakten. I Stockholm finns dessutom en praxis att inte bullra mer än tre nätter i sträck. Tre bullernätter ska följas av två tysta. Men ibland är andra entreprenörer inblandade, då krävs samordning för att leva upp till det, säger Lena Ring, miljösamordnare på Strukton. Svårt med enhetlig hantering Problemet med störande järnvägsprojekt är olika stort i olika delar av landet. Hur man hanterar bullerfrågor varierar också beroende på lokala förutsättningar, riktlinjer och rutiner. Det är det ständiga dilemmat för oss. Olika förutsätt- Viktigt att informera Vad kan man då göra för att störa omgivningen mindre? Det bästa sättet är att börja arbeta tidigare på kvällen, om det är möjligt. I Stockholm har vi en dialog med MTR och Arriva och försöker få mer dagtid i spåren, men det är svårt tågen måste gå, säger Mikael Aldeheim, chef för Utveckling och Verksamhetsstöd på Strukton. Som i många andra fall är information en viktig åtgärd för att öka omgivningens förståelse. Strukton satsar både på att förklara vad som ska göras och varför, och att informera om när moment som bullrar utöver det vanliga ska ske. Oftast sprids informationen via lappar som sätts upp och delas ut i det aktuella området. Frågor och synpunkter hänvisas till Struktons växelnummer och till e-postadressen: Oväsen i Örnsberg Ett projekt som resulterade i många reaktioner från omgivningen var en Strukton har inlett etapp 2 för Söderåsbanan spårsänkning vid station Örnsberg i Stockholm. Projektet genomfördes i juni 2014 och är en del i en flerårig tillgänglighetsanpassning i tunnelbanan. Under större delen av 2015 kommer Strukton Rail på uppdrag av Trafikverket att rusta upp Söderåsbanan i västra Skåne. I augusti 2014 inleddes de förberedande arbetena med att anlägga tillfartsvägar utmed järnvägsstråket. Det här är etapp två av tre i en genomgående satsning som både kommer att stärka skyddet för vägtrafikanter och öka Söderåsbanans kapacitet att ta emot fler, snabbare och tyngre tåg. I etapp tre rustas Söderåsbanan för att ta emot en stadig trafik av Pågatåg, vilket kommer att öka möjligheterna för boende att arbetspendla till och från storstäder i regionen. Redan i etapp två rustas banan för att ta emot en ökande mängd godståg som passerar genom Hallandsåsen. Satsningen är viktig för den regionala tillväxten på både kort och lång sikt. Alla klagomål registreras Inom Struktons SL-verksamhet är det oftast Mikael Aldeheim som får ta emot omgivningens klagomål. Många är upprörda, en del vill ha pengar till hotell för att de inte kan sova eller jobba. Vissa klagomål följs upp, ibland leder de till mer information. Vi förklarar att vi måste göra så här, just den här tiden, för att tågen ska gå, säger Mikael Aldeheim. Alla klagomål rapporteras till beställaren och skrivs in i Struktons avvikelsesystem. Om någon åtgärd vidtas beror på hur motiverat klagomålet är, till exempel om Strukton har brustit i information. Klagomålen sammanställs och fungerar som grund för planering och förbättringsarbete. Förutom att vi är noggranna med att informera och förklara, testar vi ständigt olika bullerdämpande insatser. Vi gör vad vi kan för att störa så lite som möjligt det är ett ständigt pågående arbete inom Strukton, säger Mikael Aldeheim. STOPP I ARBETET GAV FOKUS PÅ SÄKERHET Den 7 oktober klockan 13 stannade allt arbete på fler än 60 av Trafikverkets byggarbetsplatser och kontor över hela landet. Då samlades personalen för en så kallad stand down för säkerheten. Vi skickar en kraftig signal till alla i Trafikverkets anläggningsprojekt och hela branschen om att arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor måste ha högsta prioritet. Alla ska komma hem från jobbet i vår bransch, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

7 Antalet stockholmare ökar i rasande takt snabbare än man tidigare kunnat förutspå. Tillväxten är välkommen, men får konsekvenser inte minst för trafiken. Hur planerar man för bättre framkomlighet? Och vems ansvar är det att öka kvaliteten i vardagstrafiken? Stockholm är ett av de fem storstadsområden i världen där befolkningen ökar snabbast. Varje år tillkommer mellan och nya invånare. På tre år motsvarar det en ny mellanstor stad och det är redan trångt. Att Stockholm tillhör de främsta tillväxtregionerna i världen är något positivt. Huvudstaden fungerar som en tillväxtmotor för hela landet. Men det innebär förstås en rad utmaningar, säger Katalin Vitéz, projektledare för Trafiksatsning Stockholm. För att Stockholmsregionen ska fungera krävs en infrastruktur som klarar av en växande befolkning. En utmaning är att det är många olika parter som påverkar trafikplaneringen. En gemensam plattform är viktig. Alla måste arbeta tillsammans och förstå sin roll. Det krävs ständig samordning, ingen kan köra sitt eget race. För Stockholms trafikanter spelar det ingen roll vem som är ansvarig bara det funkar, säger Helena Sundberg, regionchef på Trafikverket. TRAFIKSATSNING STOCKHOLM Trafiksatsning Stockholm är ett samarbete mellan Trafikverket, Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms läns landsting, TEXT KAROLINA NORDWALL FOTO MATTON, TRAFIKVERKET SL, Stockholms stad och kommunförbundet Stockholms län, som syftar till att öka framkomligheten i Stockholmsregionen. Satsningen har sitt ursprung i Stockholmsöverenskommelsen 2009, då ett partiöverskridande beslut fattades om att satsa 100 miljarder kronor för att öka framkomligheten, baserat på att Stockholm växer så snabbt och att infrastrukturen är eftersatt. Det handlar om att tänka om, optimera, bygga om och bygga nytt. Stora nybyggnadsprojekt som Citybanan och Förbifarten genomförs, samtidigt som den befintliga trafiken ska optimeras. Allt detta innebär stora påfrestningar och ännu längre köer. Men gör vi inget nu riskerar vi ett trafikkaos som får effekter för hela landet, säger Katalin Vitéz. Den så kallade 70-listan innehåller projekt som beslutades politiskt under Stockholmsöverenskommelsens tid. De har nu blivit fler, mellan 80 och 90 små och stora som rör alla trafikslag. För dessa projekt finns politiska beslut, men inte alltid bygglov. Omprioriteringar kan göras och tidsaspekter kan ändras. TRÄNGSEL KAN INTE BYGGAS BORT En fråga som säkert fler än en stockholmare har ställt sig är varför man inte har tänkt mer långsiktigt, och börjat bygga ut tidigare. Befolkningen har ökat snabbare än man tidigare förutspått för tio år sen trodde man på nytillkomna per år, nu är det nästan det dubbla. Till saken hör också att det för år sen var svårt att enas kring beslut. Innan Stockholmsöverenskommelsen kom till fattades inte så många beslut. Dennispaketet, från början av 90-talet, innehöll förslag på åtgärder som genomförs idag. Dessutom måste mycket av det som byggdes på 50-talet bytas ut eller rustas upp. Därför är det mer trafikstörande arbeten än någonsin i Stockholm just nu samtidigt som vi blir allt fler, förklarar Helena Sundberg. Ett övergripande mål med samhällsplaneringen är att människor ska ha kvalitet i vardagen, bland annat genom god framkomlighet. När det gäller trafikplaneringen eftersträvar Trafikverket ett system som är förutsägbart och stabilt. Det ska inte ta en kvart att ta sig till ett ställe ena dagen och två timmar nästa dag. Anpassad trafikinformation är viktig. Bra rutiner för utrymning behövs också. Men att bygga bort trängsel och köer helt går inte, det måste vi bli tydligare med, säger Helena Sundberg. Tydligare information från Trafikverket när det gäller köer och trängsel, leder till mer realistiska förväntningar och ökad acceptans bland trafikanterna. Men ingen trafikant ska behöva acceptera de riktigt stora problemen, som när en jättekrock på E4 leder till totalstopp en hel dag, eller när pendeltågsresenärer sitter fast i en stekhet vagn för att strömmen går. Trängsel och köer, däremot, är och kommer alltid vara en del i storstadstrafiken, säger Helena Sundberg. MYCKET VATTEN OCH TRÅNGA PASSAGER Många utmaningar vid trafikplanering har att göra med Stockholms geografi och trafikmönster. Stockholm är en stad med mycket vatten, öar och trånga passager som Saltsjö-Mälarsnittet, det vill säga broarna i innerstan, och Getingmidjan, tågsträckan mellan Stockholms central och Södra station som är den mest trafikerade i hela landet. Vattnet och de trånga passagerna är förutsättningar som vi måste förhålla oss till när vi planerar framtidens trafiklösningar. Citybanan och Förbifart Stockholm är exempel på yttre satsningar för att komma till rätta med detta, säger Helena Sundberg. Men vattnet skapar också möjligheter, som att bygga broar och använda vattenvägarna för ökad båttrafik. Det är dessutom en uppskattad del av Stockholms unika skönhet. Stockholms natur och rena miljö är kännetecknande för regionen och flera projekt pågår för att värna om miljön. Exempel på åtgärder är trängselskatt, dubbdäcksförbud och avgasreglering, säger Katalin Vitéz. Sen många år tillbaka har man arbetat med yttre och inre ringar av vägar och spår, både i Stockholm och i andra städer, för att man ska kunna vända eller byta innan man kommer ända in till stadskärnan och de trånga passagerna. Tvärbanan samt södra och norra länken är exempel. GOTT OM KOLLEKTIV- TRAFIKANTER OCH CYKLISTER När vi ser på trafikmönster har Stockholm en extremt hög kollektivtrafikandel, jämfört med andra städer. Drygt hälften av arbetsresorna i länet sker med kollektivtrafik

8 Internationellt sett är det vanligare att bara vissa samhällsklasser åker kollektivt, men så är det inte i Stockholm. Sen har trängselskatten uppmuntrat ännu fler, liksom klimatdebatten, berättar Katalin Vitéz. Andelen som åker kollektivt i morgonrusningen in mot Stockholm är cirka 80 procent. Den tydliga infartstrafiken att alla ska in till city på morgnarna innebär att det blir ett ineffektivt utnyttjande av systemet. Det beror helt enkelt på hur staden är byggd, att det finns en så tydlig stadskärna. Det man försöker göra för att minska effekten är att bygga livskraftiga, attraktiva regionala kärnor. Täby Arninge, Märsta Arlanda och Flemingsberg är några exempel. En annan aspekt är att vi idag har fler arbetsplatser i norra Stockholm, fler åker från söder till norr än tvärtom, säger Helena Sundberg. Vanebilismen ökar inte, däremot kan man se en markant ökning av cyklister i Stockholm. Det är positivt, men 14 olyckorna är många. I Stockholmsregionen pågår flera cykelprojekt, bland annat ser man över underlaget för att göra cykelbanorna snabbare och säkrare. Att studera trender och fenomen i samhället, är en viktig del i trafikplaneringen. Det finns exempelvis signaler som pekar på att trafikökningen har börjat dämpas. Andra trender är att alla inte längre arbetar mellan åtta och fem samt att tekniken möjliggör att fler kan arbeta på distans. Mycket handlar om hur vi kan använda trafiksystemet på ett smartare sätt det är ju inte så att det är fullt jämt, bara i rusningstid. Ett tydligt exempel på styrmedel är trängselskatten, som kommer att utökas med start 2016, säger Helena Sundberg. LÄR AV ANDRAS ERFARENHETER Alla städer har sina speciella förutsättningar och trafiklösningar, och självklart kan man lära av andras erfarenheter, bland annat framgångsrika samarbeten. När det gäller trängselskatt är London en förebild. Norge har sina bompengsystem, med samfinansiering mellan region och stad. Göteborg har ett nära trafiksamarbete med Oslo, och Malmö med Köpenhamn. I Stockholm sneglar vi bland annat på London där man samplanerar trafiken i ett större, regionalt perspektiv. Trafik- I december 2013 var vi personer i Stockholms län. År 2020 förväntas vi vara runt 2,4 miljoner. verket har ett löpande samarbete med Network Rail när det gäller utveckling av trafik och stationsområden på spårsidan. När det gäller överenskommelsen om en utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm det har vi inte gjort på 40 år här så finns all anledning att lära av andra städer. Regionens aktörer tittar på olika tunnelbanebyggen runt om i världen, bland annat i USA och Canada, där det finns nya satsningar, berättar Helena Sundberg. ALLA KAN BIDRA TILL BÄTTRE FRAMKOMLIGHET Många instanser är inblandade i trafikplaneringen, och trafikanterna som berörs av åtgärderna är förstås ännu fler. En utmaning är att ändra tankemönstret hos alla trafikanter. Var och en har ett ansvar att bidra till ökad framkomlighet och bättre trafikmiljö i Stockholm för det kommer att vara trångt, även efter att alla stora projekt är genomförda. Vi stockholmare har nog inte riktigt förstått hur snabbt antalet invånare ökar. Vi behöver alla anpassa oss till den nya trafiksituationen. I vilken annan stad går man till exempel mot röd gubbe i rusningstrafik?, säger Katalin Vitéz. En del i ansvaret är att se över sina resvanor och bli bättre på att planera sina resor. Alla är en del av trängseln. Vad kan just jag göra för att det ska bli bättre? Kan jag resa en annan tid? Kan jag välja ett annat trafikslag? Finns möjligheten att arbeta hemifrån? Alla har möjlighet att påverka situationen. Alla måste hjälpas åt. Men då gäller det förstås att vi underlättar för trafikanterna genom att erbjuda fler alternativ och bättre information om störningar det är ett viktigt mål med trafiksatsningarna i Stockholm, säger Katalin Vitéz. Läs mer: RUFS är ett samlat och övergripande mål- och strategidokument för länet för utvecklingsfrågor och geografiska aspekter. Det är ett långsiktigt underlag för kommande program och åtgärder, och ska ligga till grund för länets regionala utvecklingsarbete. TESTBANA PÅ RÄLS I KALLT KLIMAT Region Västerbottens arbetsutskott går in med finansiering av ett projekt för att skapa en spårbunden testbana i vinterklimat på en sju mil lång sträcka mellan Jörn och Arvidsjaur. En stor brist med tåg som tillverkas idag är att de inte är testade i tillräcklig omfattning i ett kallt klimat med snö och is. Att nyttja ett spår som redan existerar för att skapa något helt nytt, är smart och dessutom kan det i framtiden bidra till att vi får tåg med högre driftssäkerhet, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten. Testverksamhet för tåg i kallt klimat är en ny och innovativ näringsverksamhet där vi använder kylan som en tillväxtfaktor. Det här är ett bra initiativ för vår region, säger Lorents Burman (S), kommunalråd Skellefteå. Ingenstans i Europa finns idag möjlighet att testköra spårbundna fordon i vinterväder och dessutom med höga hastigheter, över 200 km/h. En förstudie visar att det finns kommersiell grund för att driva testbanan och projektet ska nu ta fram underlag för detalj- utformning av anläggning och kostnader som behandlas av Näringsdepartementet hösten Senare ska projektet arbeta med testnormer, testmetoder och utrustning som ska användas när anläggningen är på plats. Arbetet omfattar dessutom att etablera marknadskontakter och att utveckla lösningar för att minska problem med viltolyckor. Stockholm växer snabbare än Paris! Stockholmsregionen förväntas växa med ungefär 29 procent fram till Det innebär att tillväxttakten i regionen är nästan sex gånger så hög som i Paris! Jämfört med andra storstadsregioner har Stockholm en dubbelt så hög ökningstakt som Manchester, Köpenhamn och Zürich och mer än tre gånger så hög ökningstakt som München. (Källa: trafiksatsningstockholm.se) Hur mycket är en sittplats på pendeln värd? Hur länge är det acceptabelt att stå under spårvagnsfärden? Hur trångt kan det bli på tunnelbanan innan resenären väljer ett annat alternativ? Attityder till komfort och trängsel i kollektivtrafiken ska kartläggas i en studie av VTI. Uppdragsgivare är Trafikverket och projektet ska vara avslutat till sommaren PERSONRESOR ÖKAR GODSET MINSKAR Järnvägssystemet används allt mer och trenden är att persontransporter tar en större del. Mellan 2008 och 2013 ökade trafiken med persontåg med 19 procent, samtidigt som trafiken med godståg minskade med 21 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys. Trångt i stockholmstrafiken? Kolla in YouTube-klippet How to catch a train in China 15

9 Kraftfull förstärkning I förvärvet av Balfour Beatty Rails skandinaviska verksamhet medföljde ett nytt affärsområde. Strukton Rail utökar därmed sitt erbjudande till att även omfatta heltäckande specialistkompetens inom kraftförsörjning av järnväg. TEXT KAROLINA NORDWALL FOTO RYNO QUANTZ & FREDRIK HJERLING Ulf Urbanek Kraft kommer att vara en viktig del av Strukton framöver och passar väl in i företagets strategi att utvecklas mer till ett teknikföretag. Nu täcker vi in hela järnvägen från kraftförsörjning och signalsystem till kontaktledning och spår. För våra kunder betyder det att de får en leverantör som kan erbjuda spetskompetens inom alla teknikslag, säger Ulf Urbanek, affärsområdeschef för Kraft. För de befintliga kunderna innebär det inte någon större skillnad eftersom affärsområdet behålls oförändrat. Men de drygt 20 medarbetarna i Västerås står inför en integration som för med sig nya administrativa processer och program samt möte med en helt ny företagskultur. Balfour Beatty Rail har sin bakgrund i ASEA, ABB och Ad- Tranz med mer administrativ tyngd, medan Strukton har mer entreprenörsanda. Nu gäller det att kombinera det bästa från de båda världarna på ett bra sätt, säger Ulf. 100-årig erfarenhet och heltäckande spetskompetens Kompetensen inom kraftförsörjning går tillbaka till elektrifieringen av Malmbanan Sedan dess har affärsområdet levererat totalentreprenader rörande anläggningar för elektrisk banmatning över hela världen. Vi har bland annat levererat merparten av banmatningsanläggningarna i Sverige och Norge samt ett stort antal leveranser till Malaysia, Korea, Turkiet och USA, berättar Ulf. Affärsområdets styrka ligger i en unik spetskompetens för leveranser av kraftanläggningar, vilken omfattar såväl mekanisk och elektrisk konstruktion som systemkompetens. Våra ingenjörer har en gedigen erfarenhet från dessa leveranser, erfarenhet som har förvärvats och förvaltats under ett helt sekel. Ytterligare en fördel är vårt stora kontaktnät av bra och kompetenta leverantörer. Sammantaget är detta något som våra kunder uppskattar och ofta värderar högre än ett lågt pris, säger Ulf. Ett komplett kraftpaket från analys till felavhjälpning Utifrån kundens specifikationer, analyserar och konstruerar affärsområdet kraftanläggningar. Affärsområdet har kapacitet att leverera färdiga anläggningar och har genom åren aktivt bidragit till en stor del av den tekniska utvecklingen inom området Kraft. Vår eftermarknadsavdelning har erfarenhet från nästan alla Trafikverkets kraftanläggningar, inklusive utrustning från den äldsta installationen till den senaste teknologin. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi erbjuda uppgradering, felavhjälpning och innovativa lösningar, både i äldre och nya anläggningar, säger Ulf. Till äldre anläggningar saknas ofta reservdelar inte sällan handlar det om data- och styrsystem som har gått ur tiden. Med kunskap om hur anläggningarna fungerar och vilka krav som ställs, kan affärsområde Kraft komma med lösningar till kundens problem. De kan även avhjälpa problem med statiska frekvensomriktare från andra leverantörer. Utöver detta utför Kraft avancerade elkrafttekniska mätningar, systemstudier och simuleringar med hjälp av ett egenutvecklat simuleringsprogram. Man studerar även elektriska störningar samt utför beräkningar och dimensioneringar

10 I simuleringsprogrammet modelleras tåg som en dynamisk last som rör sig i järnvägens elkraftsystem med acceleration och inbromsning vid stationer, kurvor med mera allt enligt tidtabell. Därmed simuleras olika belastningssituationer, vilket avgör var matningsstationen ska placeras och hur den ska dimensioneras för att klara trafiken, förklarar Ulf. Det mobila konceptet en lösning med många fördelar Omformarstationerna omvandlar kraftnätens 3-fas 50 Hz växelström till 1-fas 16,7 Hz växelström. Därefter matas strömmen ut till kontaktledningen som förser tågen med ström. Affärsområde Kraft har utvecklat ett koncept med mobila omformarstationer som förkortar leveranstiden med upp till 50 procent, till cirka 15 procent lägre kostnad än en platsbyggd omformarstation. En mobil station kan på två veckor flyttas från en plats till en annan och på så sätt lösa situationer med akut brist på elkraft. Utrustningen i stationen består av ett antal moduler som krafttransformatorer, omriktare, högspänningsställverk, kontroll- och filterutrustning. Moduler med ytterligare omformare och ställverk för utgående järnvägslinjer kan läggas till, vilket gör det möjligt att bygga ut effekt eller antal utgående linjer. Stationerna prefabriceras samt funktions- och kvalitetskontrolleras i vår verkstad i Västerås, för att sedan levereras i containrar, kopplas ihop på plats, slutprovas och tas i drift. Ju mer som kan göras i fabrik under kontrollerade former, desto bättre. Det innebär ökad kvalitet, kortare etableringstid på anläggningsplats och lägre kostnader, säger Ulf. Hållbara lösningar i teknikens framkant Genom att hålla sig i teknikens framkant säkerställer Kraft en bra totalekonomi för kunden och en hållbar utveckling där miljöpåverkan och resurser kan begränsas. Konceptet med mobila omformarstationer är exempel på en hållbar lösning eftersom det kräver mindre material och stationerna kan flyttas vid behov. De nya mobila stationerna ersätter ofta äldre anläggningar med roterande omformare och sparar därmed mycket energi genom att de har högre verkningsgrad, säger Ulf. Kraft har även utvecklat egen teknik med styrda likriktare, som bland annat levereras till Nockebybanan, Roslagsbanan, tunnelbanan linje 1, 2 och 3 i Busan i Sydkorea och till tunnelbanan i Dallas och i Singapore. När tunnelbanetåg bromsar elektrodynamiskt, kan energi matas tillbaka till det allmänna kraftnätet och på så vis användas av andra förbrukare. Spänningsstyrningen innebär att antalet likriktarstationer kan reduceras jämfört med konventionella likriktarstationer med diodlikriktare, vilket betyder mindre påverkan på omgivande miljö, förklarar Ulf. En robust och driftsäker trafik Allt snabbare tåg trafikerar våra järnvägslinjer och trafiken blir tätare. Trafikens ökade intensitet påverkar strömförsörjningsbehoven, men också det faktum att tågen idag både accelererar och bromsar allt snabbare. Det betyder ett helt annat behov av kraftfullare kraftförsörjningsanläggning, för att säkerställa en robust och driftsäker trafik. Och här fyller vi en viktig funktion med den specialistkompetens vi har, avslutar Ulf. KOMPETENSOMRÅDEN Ain Poom drar ut en brytartruck från 15 kv 16,7 Hz ställverket för att kontrollera funktionen. Växelström för fjärrtåg Matningsstationer (16,7 Hz, 25 Hz och 50 Hz) Transformatorstationer AT-stationer Kopplingscentraler Ställverk Likström för lokaltrafik Likriktarstationer Diodlikriktare Styrda likriktare Ställverk Skydd och kontroll Christina Söderlund 18 19

11 Trädsäkrade banor ska ge säkrare trafik Sträckor som trädsäkras 2014: A Älmhult Olofström B Kust till kust-banan: Borås Göteborg C Vänernbanan: Åmål Mellerud D Nynäsbanan: Västerhaninge Nynäshamn E Norra stambanan: Gävle Ockelbo F Ådalsbanan: Västeraspby Långsele KANTZON För att förebygga tågstopp och förseningar trädsäkrar Trafikverket de viktigaste banorna. Trädsäkringen innebär att man skapar så kallade skötselgator med 20 meters bredd på ömse sidor om spårets mitt. Hittills är 380 mil trädsäkrade och år 2021 beräknas över hälften av det svenska järnvägsnätet vara klart. SERVITUT TEXT GÖRAN PRAGE FOTO ÅKE KARLSSON ILLUSTRATION LOTTA SEIJMER SKÖTSELGATA 20 METER TRAFIKVERKETS MARK 20 METER Trädsäkringen är en del i det förebyggande underhållet för att framför allt skydda kontaktledningarna. Därför avverkar vi all skog 20 meter på varje sida räknat från mitten av spåret. De närmaste åren prioriterar vi viktiga godsstråk och hårt trafikerade banor runt Stockholm, Göteborg och Malmö, där punktligheten för persontransporter är extra viktig, säger Jan-Erik Lundh, projektledare på Trafikverket MIL TRÄDSÄKRAS I ÅR Under 2014 trädsäkras mil järnväg. Det går till så att Trafikverket skapar SKÖTSELGATA 20 METER SERVITUT KANTZON servitut för att kunna avverka och röja vegetation på skogs- och åkermark intill järnvägen. Det gäller dels skötselgatorna närmast spåret, dels kantzonerna utanför skötselgatorna. Inom skötselgatorna ansvarar Trafikverket för framtida avverkning, röjning och skötsel. Servitutförfarandet ger dessutom möjlighet att avverka träd som inom en tioårsperiod blir så höga att de kan utgöra en risk för tågtrafiken även om de står i kantzonen utanför skötselgatan. När dessa träd löses in och avverkas får fastighetsägaren ersättning för både intrång och virkesförlusten. Eftersom staten redan äger en del av marken i skötselgatorna blir intrånget hos markägarna relativt litet. Berörda fastighetsägare kallas till lantmäteriförrättning där Trafikverket som motpart förhandlar fram servitut för området närmast spåret. I gengäld får fastighetsägaren marknadsmässig ersättning för både de träd som behöver fällas och för de övriga intrång som servitutet innebär. Fastighetsägare får även ersättning för den mark som skadas eller som inte längre kan användas i skogsbruket. BIOLOGISK MÅNGFALD ÖKAR Genom att inga träd eller buskar lämnas kvar närmast spåret ges ett större livsrum för olika örter. Längre ut, i kantzonen, sparas större buskar och små träd. Därigenom kommer övergången från skötselgatan till kantzonen att ge ett naturligt intryck. Landskapsbilden blir estetiskt tilltalande samtidigt som utrymmet för biologisk mångfald ökar. Samtidigt tydliggörs kulturminnen som tidigare varit dolda i vegetationen; exempelvis stenmurar, kolbottnar och ruiner. Vid avverkningen tar man hänsyn till naturmiljön genom att spara exempelvis högstubbar för hålbyggande fåglar. Man ökar också artrikedomen genom att lämna död ved åt insekter, mossor och svampar. BÄTTRE SIKT Trädsäkringen underlättar även sikten, speciellt vid plankorsningar där sikttriangeln ökar och tågföraren kan upptäcka trafikfaror mycket tidigare. Det har varit ett stort tryck internt på att genomföra trädsäkringen. De mest prioriterade banorna är naturligtvis stambanorna och godsstråken men också pendeltrafiken nära de större städerna, säger Jan-Erik Lundh. På bebyggd tomtmark eller allmänna platser röjer man inga skötselgator. Det kan ändå bli nödvändigt att ta bort träd om de bedöms vara särskilt utsatta eller instabila på grund av exempelvis vind, rötskador eller ålder. Det kan också bli aktuellt att beskära enstaka grenar eller träd. ETT TRÄD OM DAGEN Alla minns väl stormarna Gudrun och Per som för några år sedan orsakade stora skador på järnvägen. Flera stormar och orkaner har sedan dess drabbat olika delar av Sverige. Men det är inte bara vid extrema väderlekar som träd skadar järnvägen. Varje år faller ändå i genomsnitt minst ett träd om dagen över spåren och det kostar samhället enorma summor, säger Jan-Erik Lundh. Trädsäkringen har gett resultat. Bara ett fåtal störningar har inträffat på grund av fallande träd vid kraftiga stormar och trafiken har snabbt kommit igång igen när man av säkerhetsskäl stängt av redan åtgärdade sträckor. B C A E F D Trädsäkrade sträckor t o m 2013 Trädsäkras 2014 Trädsäkras 2015 Källa: Trafikverket 20 21

12 PRISAT EXAMENSARBETE PROAKTIVT HJULUNDERHÅLL KAN GE PUNKTLIGARE TÅG Akuta tågstopp, orsakade av hjulskador, får stora konsekvenser för tågtrafiken i Sverige. I ett prisbelönt examensarbete visar fyra chalmerister att mätdata från detektorer kan användas på ett bättre sätt. Därmed kan hjulskador upptäckas tidigare, rälsskador undvikas och risken för urspårningar minska. ANKNYTNING TILL NÄRINGSLIVET För att upptäcka och förhindra hjulskador i ett tidigt skede analyseras vertikalkrafter, uppmätta med hjulskadedetektorer som finns monterade på järnvägen runt om i landet. Problemet är att man idag bara använder detektorerna för att undvika skador på rälsen. Vid risk för skada blir det akut stopp med åtgärd direkt på plats. SJ ville hitta ett proaktivt sätt att hantera detta för att slippa de akuta stoppen, vilket ger möjlighet till underhåll på verkstad under mer ordnade former, berättar Mikael Persson. TEXT KAROLINA NORDWALL FOTO CHRISTIAN JOHANSSON Mikael är en av fyra teknologer som står bakom examensarbetet Beslutsstöd för underhåll av järnvägsfordon som genomfördes våren De andra tre är Karl Bäckstedt, Erik Karlsson och Philip Molander. Killarna läser nu sista året på en femårig maskinteknisk utbildning på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. När listan över tillgängliga arbeten presenterades lockades vi alla fyra av anknytningen till näringslivet och öppenheten i problemställningen, säger Mikael. Projektet har drivits i samarbete med SJ, initiativtagare och uppdragsgivare, samt Trafikverket, som ansvarar för detektorerna. Killarna har även haft kontakt med tågoperatören Green Cargo och EuroMaint som arbetar med hjulunderhåll. FLERA MILJONER DATARADER Syftet med projektet var att hitta en modell för att underlätta och öka användandet av data från hjulskadedetektorerna, i beslutsprocessen för underhållsplanering. Vi började med att försöka hitta problemet. Vi kunde nästan inget om tåg, var tvungna att läsa in oss på hjulskador. Vad är det egentligen? Vad får det för konsekvenser? Till att börja med inriktade vi oss på datamängden. Beslutsmodellen kom till först senare, berättar Mikael. Resultatet uppnåddes genom att analysera mätdata från hjulskadedetektorerna, hämtat från Trafikverkets databas. Såväl enskilda tågs passager som stora populationer av passager vid de olika detektorerna studerades. Vi fick en jättedatabas alla SJs tågpassager på 25 platser i landet under sex månaders tid. Det var flera miljoner datarader. Uppgiften var att hitta en modell för hur data bearbetas, ett system för att särskilja olika tåg och stationer, hitta trender för enskilda tåg, se hur en skada utvecklas över tid, förutspå inom vilken tid underhållet måste göras, och så vidare, säger Mikael. VALIDERINGSINSATSER OCH UNDERHÅLLSLARM Det visade sig att detektorerna gav underlag som var noggrant, men inte tillförlitligt. Resultat från två stationer kunde se helt olika ut och kunde därför inte jämföras. Därmed tog arbetet en svängning från hur skador uppkommer, till varför detektorerna beter sig så olika. Vi hittade metoder för hur man kan generera mer tillförlitliga data hur man på mjukvarunivå kan kompensera för eventuella fel. Det är möjligt att använda mätdata i större utsträckning och på ett bättre sätt än idag, men insatser krävs för att validera data. Precis som SJ anade kan data användas mer proaktivt i stället för reaktivt, förklarar Mikael. I resultatet presenteras också ett utkast till en utökad beslutsmodell med underhållslarm för samtliga järnvägar i Sverige. Underhållslarm ska indikera på en initierad hjulskada och belysa behov av underhåll. För att underlätta bearbetning och öka integrering av data i beslutsunderlaget för underhåll, föreslår vi även en utveckling av programvaran och förbättring av sökverktyget, säger Mikael. UPPSKATTAD BEKRÄFTELSE I juni 2013 presenterade de fyra chalmeristerna sitt arbete för SJ. Det togs emot mycket väl och nu hoppas man att förslagen kommer att tillämpas. Det finns som sagt en stor potential och i förlängningen borde det leda till färre stopp och ökad punktlighet i tågtrafiken, om man kan schemalägga underhållsarbetet, säger Mikael. I april 2014 blev killarna kontaktade av SWEDTRAIN, som berättade att de hade vunnit tävlingen bästa examensarbete Tävlingen ska stödja utbildningsoch forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor. Priset delades ut på KTH i Stockholm den 15 maj. Visst är det kul att få bekräftelse utifrån. Vi var med på flera möten och det var intressant att se hur branschen arbetar med punktlighet och underhåll, att det händer en hel del inom området, säger Mikael. NYTT KUNSKAPSOMRÅDE För Mikael var det inte tågen som lockade, mer verklighetsanknytningen, som kan vara lätt att tappa bort i den akademiska världen. Men i efterhand tycker vi allihop att det har varit roligt från att inte kunna något om tåg och hjulskador, till att plötsligt gräva ner oss i det på heltid och svänga oss med facktermer och tågbeteckningar. Det har varit inspirerande att få arbeta mot industrin med ett verkligt problem, säger Mikael. Kandidatarbetet avslutade de första tre åren på Chalmers. Nu har alla fyra gått vidare med sina mastersutbildningar och är spridda över världen. Mikael läser Supply Chain Management och pluggar i Portugal i höst. Våren 2015 är det dags för mastersarbetet och då är det inte omöjligt att han söker sig till järnvägsbranschen igen. Kalle och jag har pratat om att hitta ett arbete med anknytning till järnväg, fast med fokus på logistik och distribution. Vi har fått upp ögonen för ett helt nytt område, som dessutom ligger i linje med klimatfrågan, vilket gör det extra intressant, avslutar Mikael. JURYNS MOTIVERING Examensarbetet behandlar ett ämne som kommer att få stor betydelse i framtiden avseende punktlighet och kapacitet i det svenska järnvägssystemet. Arbetet visar på ett nytänkande sätt hur ökad användning av data från hjulskadedetektorerna kommer att underlätta och effektivisera underhållsplaneringen av järnvägsfordon. 22 SJ:s lilla gröna klar SJ:s resenärer har tipsat om sina gröna smultronställen landskap för landskap i hela landet. Nu finns allt samlat i behändigt fickformat eller kostnadsfritt digitalt nedladdningsbar på nätet. Med resguiden vill SJ visa att Sverige är ett fantastiskt resmål med outtömliga möjligheter att semestra hållbart och grönt, året om. Totalt fick SJ över 400 olika tips från hela landet. Här finns de bästa gröna mat-, boende- och aktivitetsupplevelserna i hela landet både kända och okända pärlor. Alla caféer, utflyktsarrangörer, hotell, gästställen och krogar i boken arbetar efter en hållbar idé. Av de tio bästa förslagen, enligt SJs jury, blev Äppelfabrikens gårdsbutik och café i Svartsjö i Uppland framröstad som Sveriges populäraste gröna resmål. Mikael Persson Karl Bäckstedt Philip Molander 23

13 SpeakerS Corner Exhibitors can use the one-hour slots at the Speakers Corner, modeled after the famous area in London s Hyde Park, to present their companies, products and services. The choice of subject, content and format is all up to you. Career point SpeakerS Corner In einem einstündigen Zeitslot können Sie als Aussteller im Sinne des berühmten Vorbilds im Londoner Hyde Park Ihre Firma, Ihre Produkte oder Neuheiten präsentieren. Die inhaltliche Gestaltung, der Ablauf der Veranstaltung sowie die Auswahl der Redner bleiben dabei ganz Ihnen überlassen. Career point InnoTrans SepTembeR berlin International Trade Fair for Transport Technology Innovative Components Vehicles Systems The Career Point concept offers an opportunity for school and university students and trainees with Mithilfe des Career Point Konzeptes können Schüler, Studenten und Auszubildende den ers- innotrans.com an interest in rail and public transport services to investigate career prospects. The themes of career, education and science are united in a separate Career Point Hall. facts & figures Team innotrans Tel. +49(0)30 / Fax +49(0)30 / Trade fair opening times September a.m. 8 p.m. public Days (outdoor display only) September a.m. 6 p.m. application deadline 31 December 2013 Venue Berlin Exhibition Grounds organizer Messe Berlin GmbH Messedamm Berlin, Germany ten Karriereschritt in Richtung Schienenverkehr und öffentlicher Personenverkehr machen. Die Themen Karriere, Ausbildung und Wissenschaft werden dabei in einer eigenen Career Point Halle vereint. DaTen & fakten Team innotrans Tel. +49(0)30 / Fax +49(0)30 / Öffnungszeiten fachmesse September Uhr publikumstage (nur Gleis- und Freigelände) September Uhr anmeldeschluss 31. Dezember 2013 Veranstaltungsort Messegelände Berlin Veranstalter Messe Berlin GmbH Messedamm Berlin, Germany The future of mobility Rapport från InnoTrans 2014 exhibitor Service aussteller-service MB Capital Services GmbH MB Capital Services GmbH Tel. +49(0)30 / Tel. +49(0)30 / Fax +49(0)30 / Fax +49(0)30 / innotrans Virtual market place Tel. +49(0)30 / Fax +49(0)30 / innotrans Virtual market place Tel. +49(0)30 / Fax +49(0)30 / Exhibitor Invitation / Ausstellereinladung English / Deutsch TEXT LISA HELLKVIST BORGES & SOFIA EKVALL Foto: Lisa Hellkvist Borges, Sofia Ekvall och Messe Berlin Den september hölls den internationella infrastrukturmässan InnoTrans i Berlin. Strukton Rail ställde ut våra senaste tjänster och produkter, och i montern fanns representanter från hela järnvägskoncernen. Vi passade även på att trendspana kring det senaste i järnvägsvärlden. Mässan beskrivs som en mötesplattform för köpare och säljare av transportteknologi och spänner från skruvoch mutternivå till högteknologiska transportlösningar och rullande material. Allt inom järnväg visas upp i sin senaste och mest bländande form. Hela tågsätt fraktas hit från världens alla hörn och montrar byggs i flera våningar. Det måste vara enormt dyrt tänker jag, och fascineras samtidigt över alla smarta lösningar. Men utställarna hoppas förstås på stora affärer att visa och spänna musklerna kan vara väl investerade pengar. ERTMS i Europa Under mässbesöket delar jag och min kollega Sofia upp oss för att täcka in så mycket som möjligt. Jag, Lisa, går på en presentation om ERTMS- och ETCS-utrullningen i Europa, arrangerad av det europeiska järnvägsnätverket UNIFE. Bland talarna finns representanter från brittiska Network Rail, belgiska Infrabel, och Turkish State Railways, UTCC. Som en röd tråd genom seminariet märks en frustration över hur trögt den europeiska ERTMS-lanseringen går. Omställningen från över tjugo olika signalsystem till ett och samma är ett jätteprojekt som omfattar alla EU-länder i Europakorridoren. Hittills har varje land skött sin egen utrullning, med varierande resultat. Nu ligger hela projektet efter tidplanen, och nyligen tillsatte EU en central koordinator för att påskynda arbetet och hjälpa till i praktiska och ekonomiska frågor. På sikt måste alla EU-länder ställa om till ERTMS och kortsiktigt krävs stora investeringar av statsapparaten, spår- och trafikägare. Det svider i plånboken, men många vinster finns i sikte. För tågoperatörer öppnar sig en helt ny marknad när landgränserna inte längre medför några hinder. Bättre punktlighet, säkerhet och spårtillgänglighet är andra argument för att ansluta sig, men för att investeringarna ska ge positiv effekt krävs att spårsystem, tåg och maskiner ställer om. Alla länder dras med sin ERTMS-problematik och det behövs en rejäl dos nybyggarandra för att vilja investera först. Ju längre man väntar desto större chans att andra hinner hitta lösningar. Infrabels talesperson rundar av seminariet med en uppmaning: ETCS is like sport. You don t think about it, you just do it! Shift2Rail och klimatet Av en slump besöker jag ännu ett forum arrangerat av UNIFE. Den här gången är temat Shift2Rail och klimatet, men flera resonemang från ERTMS-seminariet går igen. Shift2Rail är beroende av ERTMS och båda projekten är viktiga i EUs klimatmål om att säkra energitillgången och minska koldioxidutsläppen med 20 procent till år Projektet Shift2Rails mål är att flytta en stor del av Europas transporter från väg till järnväg. Michael Cramer, ordförande i EU-utskottet för transport och turism, ger dock en rad exempel på hur järnvägssatsningar får en mindre del av infrastrukturbudgeten än vägsatsningar i de flesta EU-länder. Ändå är finansieringen inte det stora problemet, menar Cramer, utan bristen på politisk drivkraft. Till finansieringen finns stora summor EU-bidrag att söka. En omställning från väg till järnväg är komplex och berör många aktörer med motstridiga intressen. Men med tanke på alla framsteg som har gjorts på andra områden, är det bara att hålla med Cramer: If there is a will, there is a way

14 FAKTA ERTMS OCH ETCS: ERTMS står för European Rail Traffic Management System. Systemet har tagits fram i samarbete mellan järnvägsleverantörer, spårägare och Europakommissionen. ERTMSdirektiven utvecklas av ERA, European Railway Agency tillsammans med aktieägare för satsningarna. ETCS står för European Train Control System. ETCS huvudkomponenter är eurobaliser, radioblockcentral och en omborddator som bland annat kontrollerar att tåget håller hastighetsbegränsningarna. ETCS-komponenterna ingår i ERTMS och tekniken behöver finnas i alla spårgående fordon som ska trafikera järnväg med ERTMS. FAKTA SHIFT2RAIL: Shift2Rail är en delsatsning i målet att bilda ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Arbetet drivs på EU-nivå för att skapa konkurrenskraftig och resurseffektiv spårtrafik som kan konkurrera med transporter på väg. I målen ingår att fördubbla spårkapaciteten, minska kostnader för spårtransporter och öka punktlighet och pålitlighet med 50 procent. Premiärintryck från InnoTrans Som förstagångsbesökare hade jag, Sofia, ingen aning om vad jag kunde förvänta mig, men hade hört att mässan är enormt stor och täcker allt. Mycket riktigt, det första jag möts av är en jättelik tvåvåningsmonter stor som ett radhus för ett företag som tillverkar hjul och hjulaxlar. I Strukton Rails monter visades bland annat POSS-systemet, med information om hur vi jobbar med asset management, samt vår allra senaste teknik, Laser Railhead Cleaner (LRC). LRC tar bort hala höstlöv, olja och rost från spåren med hjälp av laser. Materialet värms, glider av spåret och därmed undviks spårhalka som kan få allvarliga följder. Trafikverket rensar idag spårområden från växter och träd men all spårhalka kan inte förebyggas. Här skulle LRC kunna ha en viktig funktion. Maskinutställning med tunga lok och batteridriven spårvagn Utomhus hittar man mässans maskinutställning, med allt från traktorer, snabbtåg och rälkapare till tunga diesellok och monorailtåg. Vagnarna får man provsitta. Det luktar som i nya bilar, lite plastigt. Känslan jag hade som barn, när jag första gången satt i en brandbil, kommer tillbaka när jag testar en av förarhytterna. Här visas även Skodas nya spårvagn, For city, som kan gå i över 8 km/h utan att dra ström från kontaktledning. Istället går tåget på batteri, vilket gör att man kan spara energi viktigt för miljön. Räldämpare minskar buller från högtrafikerade spår I en monter visas räldämpare, en teknik för att göra järnvägen tystare. Räldämpare fångar upp vibrationsenergin och minskar ljudet från rälen med upp till 50 procent. Företaget, Tata Steel, menar att det idag bara finns två sätt att tysta järnvägen: att bygga ljudbarriärer eller att installera räldämpare. Om man slipper att bygga ljudbarriärer i form av murar runt järnvägen undviks problemet med säkerheten för de som arbetar på spåren, framför allt vid spårnära järnvägsskärmar som försvårar arbeten med stora maskiner eller när spårarbetarna snabbt behöver komma bort från spåren. Med ökade bullerinsatser skulle framför allt de som redan bor nära järnvägen slippa de höga ljudnivåerna. Var är mitt tåg? På ett seminarium som European Railway Agency höll, Where is my train?, diskuterar man skillnaderna mellan TAP TSI och TAF TSI, telematikapplikationer för gods- och persontrafik på järnvägen. TAP TSI (Telematic applications for Passenger service) har som syfte att ta fram ett gränssnitt mellan alla järnvägens aktörer trafikhuvudmän, järnvägsföretag, passagerare och researrangörer medan TAF TSI (Telematic applications for Freight service) är begränsat till ett gränssnitt mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag, med fokus på godstrafiken. Panelen med bland andra Christopher Irwin, ordförande för European Passengers Federation och Gilles Peterhans, generalsekreterare för International Union of Wagon Keepers, var överens om att ett gemensamt system behövs. Idag vet vi inte var tågen är, speciellt inte de som rör sig över landgränser. Därför försvåras informationen till passagerarna. Syftet med att ta fram ett gemensamt telematiksystem för Europas järnvägar är att kostnadseffektivisera, underlätta driften samt att ge passagerarna rätt information vid rätt tid. Övertalighet med varsel. Vad händer nu? I början av september meddelade Strukton Rail sina anställda att ett varsel om övertalighet kommer under hösten. I nuläget är cirka 50 tjänster berörda, men förhandlingarna pågår fortfarande mellan fack och arbetsgivare. Innan de är avslutade finns inga klara besked om exakt vilka eller hur många som berörs. Spåradiskt har frågat personalchef Gunnar Strömberg om nuläget, samt hur en förhandling vid övertalighet går till. I vilket förhandlingsläge befinner ni er just nu? De fackliga organisationerna har fått information om vilken omfattning neddragningarna har. Det beskedet är baserat på en ekonomisk analys som vi har gjort av marknadsläget. I Trafikverkets marknadsplan för de kommande två åren har budgeten skurits ned med 1,5 miljarder kronor jämfört med vad som sagts tidigare. Det är en stor summa för oss entreprenörer, och det kommer att påverka vår verksamhet rejält med en minskad orderingång och lägre omsättning framöver. Till att börja med informerades facken om att neddragningarna innebär mellan 50 och 60 färre tjänster i företaget. Under september inleddes förhandlingarna med både Seko och tjänstemannafacken. Hur går en förhandling om övertalighet till? Till att börja med diskuterar man hur turordningsenheterna ska delas upp. Det kan exempelvis handla om region, affärsområde eller ort. Därefter ser man TEXT LISA HELLKVIST BORGES FOTO LISA HELLKVIST BORGES & RYNO QUANTZ på numerären, det vill säga antalet tjänster som berörs, varefter de fackliga företrädarna får tillgång till företagets LAS-listor. Där framgår hur länge alla medarbetare varit anställda. Utifrån kompetens och sist-in-först-ut-principen tittar man sedan på vilka tjänster som finns tillgängliga för personer, som i dagsläget har tjänster som kommer att dras in. I nästa steg ska antalet tjänster minskas. Vilka medarbetare som i slutänden blir berörda kommer man fram till i slutskedet av förhandlingarna, förklarar Gunnar. Även om Strukton Rail idag består av två bolag så hanteras varslet som om det vore ett bolag. Det innebär att övertaligheten bedöms utifrån en gemensam LAS-ordning för hela företaget. Arbetsgivaren har distribuerat LAS-listor per region/affärsområde samt för den gemensamma over headen till facket. Utifrån en analys har arbetsgivaren aviserat om antalet berörda tjänster per område, samtidigt som det pågår en inventering av tillgängliga befattningar. Behoven av vissa tjänster finns fortfarande även om vi har övertalighet på andra områden. Det är alltså inte bara neddragningar, på vissa tjänster behöver vi fortfarande tillsätta resurser, säger Gunnar. När beräknas förhandlingarna vara klara? Vi gör bedömningen att ju fortare processen går, desto bättre för företaget och för våra medarbetare. Målsättningen är att vara färdiga innan årsskiftet, men det får naturligtvis förhandlingarna utvisa, säger Gunnar

15 citybanan tunneln som ska lösa stockholms tågkaos Citybanan ska lösa de knutar och flaskhalsar som finns i Stockholms spårbundna trafik. Efter åratal av planering och byggande börjar bitarna att falla på plats. Strukton Rail spelar en viktig roll i mångmiljardsatsningen. Spåradiskt har pratat med några nyckelpersoner. TEXT IVAN MARKOWICZ FOTO RYNO QUANTZ 28 29

16 CITYBANAN CITYBANAN I september 2013 fick Strukton uppdraget att bygga spårsträckningen med tillhörande teknik inom projektet Citybanan i Stockholm. När Citybanan öppnas 2017 fördubblas spårkapaciteten i centrala Stockholm och kommunikationerna inom regionen och övriga Sverige förbättras. Trafikverkets beställning, ursprungligen värd 207 miljoner kronor, gäller bygget av en sex kilometer lång dubbelspårig bana genom centrala Stockholm, mellan Tomteboda och Stockholms södra. I anslutning till den nya stationen Stockholm City breddas banan till fyrdubbla spår för att möta det ökade trafiktrycket. Förutom spårarbetena ska Strukton installera el, kontaktledningar, signal- och telesystem samt förse hela sträckan med brandlarm. En del arbeten utförs även i sänktunneln under Riddarfjärden, där järnvägsspår och växlar gjuts på plats. För oss är projektet extra intressant eftersom vi använder nya arbetsmetoder och har ett brett samarbete med andra aktörer, säger Johnny Berg, affärsområdeschef för Struktons projektverksamhet. Maffigt underjordiskt bygge Christina Berg har som platschef för Struktons arbete med Citybanan under Stockholm fått sitt livs största yrkesutmaning och hon älskar det. Det är väldigt kul! Hur ofta får man vara med i ett sådant här enormt bygge?, säger hon. Det ekar tyst i projektkontoret under Barnhusbron. För tio minuter sedan avslutade Christina ett möte där hon gick igenom projektläget just nu. Nu sätter vi oss i ett tomt fikarum. Vid sin kaffekopp funderar Christina över varför Citybanan är en så rolig utmaning och sammanfattar: Jag gillar att ha koll på saker. Det är en passande egenskap i ett projekt där logistik och planering är så viktiga beståndsdelar; Under våren och sommaren har i genomsnitt personer jobbat i tunneln varje dag, varav är anställda av Strukton. Samordning och kommunikation är därför A och O. Varannan måndag ordnas ett byggmöte om läget i projektet där man kontrollerar hur tidsplanen följs, identifierar och löser problem med logistik och materialförsörjning och mycket annat. Järnkoll och säkerhetsfokus Det gäller att ha järnkoll samtidigt som säkerhet har högsta prioritet. Alla som vistas i tunneln har en namn-tag och det går alltid att följa vilka som är nere i tunneln på projektledningens anslagstavla. Skalskyddet har precis förstärkts till bevakning dygnet runt, eftersom vi nu har större värden som vi börjar bygga in i form av maskiner och material, berättar Christina. Mobiler fungerar inte i djupa tunnlar. Därför lånar man Trafikverkets Rakel-mobiler, ett stabilt system för telefoni och telematik, som till och med fungerar om el- och telenät skulle slås ut. Transporter administreras med hjälp av Trafikverkets logistikprogram Lognet. Entreprenörerna bokar in tider, anger vad de behöver få ner och vilken slot-tid som passar ungefär som på en flygplats. Jörgen är mina ögon Jörgen Trygg, biträdande platschef, kommer in för att stämma av aktuella frågor. Som biträdande platschef är Jörgen något av Christinas ögon och öron nere i tunneln. Han har bättre koll än vad jag har på vad som händer nere i tunneln. Det känns tryggt att ha med Jörgen vi känner varandra bra. Vi har jobbat länge på Strukton och träffat på varandra genom åren, säger Christina. Deras karriärer har löpt parallellt, ända sedan Christina började som elmontör på Saltsjöbanan Hon följde med när Strukton köpte SL:s produktionsavdelning och arbetade sedan som arbetsledare, projektledare, platschef och projektingenjör. Det har känts bra att ha en arbetsgivare som satsat på utbildning och karriärstöd, säger Christina. Efter att ha varit banreparatör på SJ arbetade Jörgen på Banverket. Sedan han börjat på Strukton 2000 gick han alltmer över till driftsjobb. Småföretagen behövs Ett viktigt inslag i arbetet med Citybanan är det stora antalet entreprenörer. Vi försöker så mycket som möjligt att arbeta med egen personal, men när aktiviteten är som intensivast får vi hyra in resurser, berättar Jörgen. Det har fungerat bra, menar han. Han är heller inte orolig för att det ska göra att kostnaderna rusar iväg, eftersom företaget är kostnadsmedvetet vid upphandling av tjänsterna. Men priset är inte det enda vi tittar på. Minst lika viktigt är att vi litar på företaget, att de uppfyller våra säkerhets- och leverantörskrav och att jobbet blir utfört på rätt sätt, säger Jörgen. Att inhyrd personal och Struktons folk delar på jobben leder inte till några konflikter. Vi är beroende av att småföretagen går bra, som ett komplement till vår egen verksamhet, säger Jörgen. Efter att under högsommaren ha byggt spår i Södermalmstunneln fortsatte arbetena i augusti under Norrmalm, och i september oktober i Norrströmstunneln. I oktober ska vi ha byggt spår i hela Norrmalmstunneln och ha kommit igång med att montera moduler för elkraft. Sedan kommer en stor kraftmätning att mellan 25 september och fram till februari-mars dra kablar, göra installation och lägga växlar på stationsbyggnadsområdet kring Stockholm City, säger Jörgen. Trångt och hektiskt vid Tomteboda I Solna, vid den västra anslutningen av Citybanan, är aktiviteten stor. Tågen susar förbi bara några meter från montörer och banarbetare. Förutom uppfarten och två nya tågbroar ska alla drift- och uppspår i Tomteboda byggas om samtidigt som tågtrafiken rullar på som vanligt. Janne Larsson, platschef för projekt Uppspår Tomteboda 95:05, tar emot oss på arbetsplatskontoret, där vi hämtar hjälmar och skyddsvästar. Han visar en karta över Struktons arbeten. Totalt handlar det om 13 växlar och meter räls. En stor del av spårläggningen, meter, sker under avstängningen veckorna 29, 30 och 31. Att driva en entreprenad av detta slag är komplicerat, med en tung administration gentemot Trafikverket. Det finns chanser till bonusar om arbetet flyter på bra men det kan också bli stora viten om något går fel. Det här är nog det svåraste jag gjort i min karriär på järnvägen. Men just nu ligger vi bra till tidsmässigt. Förutsättningarna har varit gynnsamma, tack vare den milda vintern, säger Janne. Rigorös säkerhet Säkerheten är rigorös, understryker Janne, då vi en stund senare guidas över området. Det är viktigt att hålla reda på när och var Christina Berg Johnny Berg Jörgen Trygg Janne Larsson 30 31

17 CITYBANAN CITYBANAN trafiken omdirigeras och att det sker i rätt tid. Sekunderna senare susar ett tåg förbi två meter framför oss. Strukton har jobbat i Tomteboda sedan i mars. Under den mest hektiska tiden, de tre avstängningsveckorna under sommaren, arbetsledde Janne man och ett 15-tal maskiner, som arbetade i skift dygnet runt. Arbetena ska vara klara till månadsskiftet november-december. Men sedan blir det ytterligare växelläggning nästa år. Och så gör vi en omstart 15 mars, för att kunna vara klara i augusti 2015, berättar han. På området jobbar folk från Strukton, Infranord, Skanska, Strabag, Bilfinger och Green Cargo, samt underleverantörer och inhyrd personal. Ett virrvarr av kablar För den oinvigde ser spåren i Tomteboda ut som ett gytter. Det är svårt att förstå hur det går att hålla reda på alla el- och signalkablar. Det stämmer faktiskt. Förr var Banverket de enda som byggde här och man dokumenterade uppenbarligen inte alltid tillräckligt när vi grävde en brunn hittade vi ett helt okänt kabelstråk här. Men det blev bättre från 2000-talets början då ombyggnaden började för att förbereda det här, säger Janne. Vi följer spåren österut, närmare Karolinska sjukhuset och vidare till dubbelspåren i nedfartsrampen. Där nere går gränsen för vårt projekt. Där tar Christina Bergs tre delprojekt för Citybanan över, säger Janne och pekar ner mot tunnelmynningen. Relä på relä Vi avslutar rundvandringen med att kika in i en oansenlig plåtbod mellan spåren. Där pågår ett intensivt arbete att bygga om signalställverket Kiosk 200, som ska kopplas ihop med teknikhuset i Karlbergs ställverk. Systemet här är analogt vilket gör det mindre störningskänsligt och lättare att bygga om och anpassa, berättar Mats Byström, konsult från Sweco, som driftsätter och besiktar det som Strukton har byggt. Dan Karlsson, Niklas Brodin och de övriga signalteknikerna har fullt upp med att på några dagar göra inte mindre än bruntrådsanslutningar för Strukton vid Tomteboda. CITYBANAN I SIFFROR Siffror som ska resultera i tätare, punktligare och snabbare tågförbindelser i Stockholmsregionen och i hela landet: 1871 byggdes 2 spår genom Stockholm. Då gick 10 tåg per dygn. 550 tåg per dygn trafikerade samma spår över Riddarholmen 2011 därav begreppet getingmidjan. 60 procent av tågen var pendeltåg. 6 kilometer pendeltågstunnel byggs under Stockholm från Tomteboda via Odenplan, T-Centralen vidare under Riddarholmen och fram till Stockholms södra. 1,4 kilometer järnvägsbro byggs i Årsta. 2 nya pendeltågsstationer öppnas Stockholm City och Stockholm Odenplan. Spårkapaciteten genom Stockholm fördubblas. 5 minuter blir restiden mellan Stockholm Odenplan och Stockholms södra. 30 hötorgsskrapor schaktmassor, mest berg, fraktas bort. 3 hötorgsskrapor betong går åt till bygget personer jobbar som mest med Citybanan ska hela Citybanan vara klar efter 9 års byggtid. 16,8 miljarder kronor i 2007 års prisnivå är notan för bygget. Källa: ODENPLAN NY VIKTIG KNUTPUNKT I början av juli när alla tunnelsprängningar från Tomteboda till och med Odenplan var klara passade projektchefen Kjell-Åke Averstad på att visa upp den nya stationen och knutpunkten under Odenplan. Här finns redan schakten för de stora rulltrapporna och alla förberedelser har skett för det cykelgarage som ska finnas på stationen. Foto: Ivan Markowicz 32 33

18 34, eller? Fika, internet eller dusch? Vad är viktigt för dig när du reser? Alla person- och motorvagnar i trafik har en symbol, som visar vilka egenskaper vagntypen har. På net/index.php/vagnguide kan du läsa mer om olika vagnar, egenskaper, smeknamn och historik. Sittplatser 1 klass Sittplatser 2 klass Liggvagn Sovvagn Dusch finns i vagnen (sovvagnar) Eluttag finns i vagnen Trådlös internetuppkoppling Kiosk/kafé/lättare servering Bistro/restaurang Vagntypen är handikappanpassad och har lågt insteg eller rullstolslift Biosalong Rädda liv kör genom bommen! En uppmaning som kan rädda liv har satts upp vid Trafikverkets järnvägsövergångar. Rådet till bilister som blivit stående på övergången mellan fällda bommar är: Kör igenom bommen! Det är en enkel åtgärd för att öka säkerheten vid järnvägsövergångar. Tysk restaurangvagn i komforttoppen Med betyget 4,9 av 5 möjliga är den tyska restaurangvagnen WRmh just nu högst rankad i komfortbarometern på jarnvag.net. I slutet av 1960-talet levererade Orenstein & Koppel i Berlin 27 WRmh-vagnar till tyska DB. Vagnarna var avsedda för främst internationella expresståg köpte SJ en av dessa vagnar av DB. Tanken var att använda vagnen i chartertåg men efter kort tid bestämde sig SJ för att sälja den och Inlandsbanan AB blev ny ägare. Där fick vagnen en mörkblå färgsättning och användes under några år i sommartrafiken på Inlandsbanan. SÅLDES VIDARE IGEN Efter att trafiken med loktåg upphört på Inlandsbanan var vagnen arbetslös en period hyrdes den ut till Unionsexpressen som körde persontåg Stockholm Oslo, men efter mindre än ett år gick Unionsexpressen i konkurs såldes vagnen och kom då till det nystartade bolaget Skandinaviska Jernbanor. Sedan 2011 används vagnen i trafik Göteborg Stockholm Uppsala, under namnet Blå Tåget, tillsammans med A2-vagnar och numera även barvagnen WGmz. SERVERING VID BORDET Vagnen har ett välutrustat restaurangkök och matsal med 42 platser. Skandinaviska Jernbanor har satsat på ett mer påkostat koncept maten lagas ombord av kock och serveras vid bordet. Nytt lågprissnabbtåg kan bli verklighet i Sverige Ett snabbtåg med nyrenoverade vagnar som återanvänds kan bli startskottet för ett svenskt lågprissnabbtåg, med biljettpriser ner till hälften av vad det kostar idag. Det är det privata tågbolaget Hector Rail, som köpt in ett 40-tal vagnar, som tidigare gått i Tyskland. En vagn har genomgått en prototypombyggnad för att visa vad ett sådant koncept, snabba tåg till lågt pris kan innebära. I kommande tågtidtabell trafikerar 1,5 miljoner tåg Sveriges järnvägar under ett år, vilket är tåg per dag. I tidtabellen finns även arbeten på järnväg. Den nya tågtidtabellen börjar gälla den 14 december. För 84 år sedan gick det första tyska biltåget från Hamburg till Basel. En resa på 33 timmar - och lite mer för passageraren, som kom efter i ett annat tåg. Snart går epoken i graven. Bristande lönsamhet och allt dyrare underhåll gör att DB lägger ner trafiken med Autoreisezug till TEXT IVAN MARKOWICZ FOTO DEUTSCHE BAHN Sedan 1956, då tågen med både bil och passagerare började gå, har miljoner tyskar rest på alpsemestrar, till Frankrike och Italien med biltåg. Många har uppskattat möjligheten att resa bekvämt, få en natts sömn på tåget, spara in en hotellnatt och samtidigt få kortare restid. Under trafikens höjdpunkt på 1970-talet omfattades 49 destinationer i Tyskland och 114 internationella förbindelser. Expansionen av flyg och charterresande gjorde dock att allt fler sträckor lades ned under 1980-talet. Sommaren 2014 kunde biltåg endast bokas på 31 sträckor och antalet resenärer uppgick till att jämföra med att Deutsche Bahn transporterar 6,1 miljoner resenärer varje dag. Livstiden för de 40 år gamla tågen mellan München och Berlin börjar gå ut. Därför lägger DB snart ned den trafiken. På övriga linjer försvinner trafiken efterhand. Bil på lastbil Hur trafiken ska hanteras i fortsättningen är ännu olöst. Enligt Die Zeit experimenterar Deutsche Bahns dotterbolag DB Schenker med att frakta bilar på lastbil. Men idén har mött stark kritik; Systemet förutsätter transferresor och det krävs 15 lastbilstransporter för att ersätta ett biltåg. Ett par år till finns möjligheten att ta biltåg från norra Tyskland till Österrike, Frankrike och norra Italien. Sedan går epoken defintivt i graven, eftersom DB inte vill satsa miljardtals Euro på investeringar för fortsatt trafik. Biltåg i andra länder Biltågstrafik har tidigare funnits men lagts ned i bland annat Holland, Spanien och Storbritannien och finns nu bara kvar i ett fåtal länder: Finland VR har trafik från Helsingfors, Åbo och Tammerfors till Uleåborg, Rovaniemi och Kolari. Läs mer på Frankrike Några städer nås av tyska biltåg, men det finns även franska biltåg, från Paris till Medelhavs- och Atlantkusten. Bilen går med ett tåg, du själv tar ett annat. Till Turkiet Biltåg finns från Villach i Österrike till Edirne i Turkiet. Biltunneltåg i Alperna Alla alpområden i Österrike och Schweiz förbinds inte med vägtunnlar på vissa ställen måste man sätta bilen på tåget för att ta sig förbi de högsta alppassen. Detaljerad information om biltågstunnlar finns bland annat på Motormännens hemsida. Frankrikes nationella tågoperatör SNCF har lagt en order på nya tåg. Men beslutet kommer att medföra stora merkostnader, eftersom de nya tågen visade sig vara för breda för många stationers perronger. Kräver nya signaler Järnvägsbranschen vill ha ytterligare satsningar på Botniabanan. Det supermoderna signalsystemet längs banan hindrar godstrafiken och för 400 miljoner tror man att godstransporterna kan komma igång. Just nu står Botniabanan i det närmaste oanvänd för godstransporter. Det som skulle bli en ny korridor för godstransporter mellan södra och norra Sverige har inte kommit till nytta. Orsak: Tågoperatörer vill inte betala för att anpassa sina godståg för det nya EU-anpassade signalsystemet ERTMS. Istället kräver branschen att Botniabanan i efterhand ska utrustas med det gamla svenska signalsystemet, ATC, vilket skulle kosta runt 400 miljoner kronor. Trafikverket förstår branschens invändningar, men regeringen tvekar. Från politiskt håll är man rädd att ett statligt teknikstöd skulle uppfattas som ett branschstöd vilket i sin tur skulle kunna leda till krav på stöd från andra transportnäringar, säger Anders Strandberg, Trafikverket. 35

19 Oui franskt lågpriståg får klart godkänt! Ett av Europas viktigaste järnvägsländer står inför stora utmaningar. Franska statsjärnvägarna SNCF stod länge emot rörelserna mot avreglering. Men 2013 startade SNCF en satsning på snabba lågpriståg OUIGO klart inspirerade av Ryanairs lågpriskoncept. Spåradiskt utsände har gjort en testresa. TEXT IVAN MARKOWICZ FOTO IVAN MARKOWICZ & SNCF Att resa de omkring 78 milen från Paris till Marseille med OUIGO tar 3 timmar och 10 minuter. Med bil tar det minst dubbla tiden. Lägsta priset för en enkel vuxenbiljett är så lite som 19 euro en bit under 200 kr. Själv betalade jag 36 euro, men då ingick även incheckning av en stor resväska. Att man måste checka in bagage är en av likheterna med flyget. En annan är att tågresenären checkar in på perrongen, genom att visa legitimation och en biljett, som scannas in. HÄR GÄLLER HANDBAGAGE Jag börjar resan på St Charles en modern station, som kontrasterar mot det beige förfall som präglar delar av Marseille. När jag scannat in biljetten och checkat in mitt bagage går jag till min plats i vagnen bakom det eleganta frontloket. Vagnarna är av duplex-typ, men inte påfallande höga. Jag sätter mig strax över marknivån på nedre däck och susar snart fram över den öppna franska landsbygden. Stämningen är lugn på tåget, jag ser inte en enda person ur tågpersonalen. Till lågpriskonceptet hör, noterar jag: Fler passagerare i varje vagn tack vare mindre benutrymme (som ändå är klart bättre än i ett flygplan). Mindre bagageutrymmen, men några större utrymmen för väskor normen är att resenären bara har handbagage. Att egen matsäck rekommenderas någon kafévagn finns inte i tåget. DET GICK SOM TÅGET Vad finns annars att säga om själva resan? Jo, givetvis: Att det gick som tåget. De franska snabbtågen, TGV, bygger på en beprövad teknologi. Här har SNCF använt de erfarenheterna och skapat en lågprisvariant. Bolaget kan därmed reservera lyxigare tåg till sina kommersiellt viktigare linjer. Som svensk slås man av storskaligheten men så är Frankrike också ett folkrikare land än Sverige. Ett tågsätt med vagnar är ingen ovanlighet, att jämföra med de maximalt sex åtta som vi är vana att se i Sverige

20 FAKTA: SNCF SNCF har varit bra TYST OCH LUGNT Till skillnad från svenska X2000 (det närmaste vi kommer ett snabbtåg) går de franska tågen mycket stabilt, även i kurvorna. Kurvorna är å andra sidan få och man kan i lugn och ro sitta och titta ut över den stilla landsbygd, som dominerar till några mil söder om Paris. FRAMME I DISNEYLAND Efter en resa som faktiskt känns riktigt kort tåget gör bara ett stopp är jag framme i Paris, eller rättare sagt i Disneyland Paris. För det är nämligen dit, till Marne la Vallée Chessy, 20 minuter öster om Paris, som alla TGV-tåg med destination Paris går. Slutbetyget för OUIGO blir: Biljettsystem: 5 Biljettköpet på nätet går enkelt och smidig. Här finns tydlig information om biljettpriser, tider med mera. Biljett i mobilen funkar också bra. Men de billigaste resorna bör bokas långt i förväg. Incheckning: 4 Att checka in på perrongen fungerar bra även om man har större bagage med sig. Ett litet minus för bagageavgiften. Kupémiljö: 5 Ljusa kupéer med behagliga färger och enkel, stilfull design. Speciellt på övre däck är utsikten bra under resan. Åkkomfort: 5 Här ligger definitivt tåg som X2000 i lä. Gången är tyst, mjuk och stabil inget gung. Hur fort det går märks först när man tittar ut. Något mindre plats för benen än i vanliga tåg, men fullt tillräckligt och bekväma stolar. Rymliga toaletter med riktiga WC:n, stora handfat och väggspeglar. Service: 3 Enda punkten som inte får högt betyg är service. Inga konduktörer eller annan personal, ingen restaurangvagn och inga småbord eller andra utrymmen för att äta egen mat. Å andra sidan är restiden kort och antalet stopp få. En stark 3:a blir det. Slutbetyg 4,4 klart godkänt Så här vill i alla fall jag åka tåg. Tänk om en tur Stockholm Göteborg skulle ta cirka två timmar! SNITTBETYG 4,4 Société Nationale des Chemins de fer Français, Frankrikes statsägda järnvägsbolag, bedriver trafik i Frankrike och furstendömet Monaco. Flaggskeppet är höghastighetstågen TGV Train à Grande Vitesse. Hösten 2014 föreslog den franska regeringen en reform för att minska SNCF:s stora underskott. Bland annat diskuteras en sammanslagning av SNCF och Réseau Ferré de France (RFF), som sköter underhåll av signaler och annan infrastruktur. SNCF är marknadsledande, men har inte monopolställning. Inom frakttrafiken finns starka konkurrenter som DB Schenker och Euro Cargo Rail. Flera turistjärnvägar drivs privat och inom det området sker allt fler satsningar. SNCF BOLAG I HETLUFTEN Fransmän är troligen mer polariserade i bilden av sin järnväg än vi svenskar. Statsjärnvägarna är en koloss som drabbas av återkommande strejker. SNCF kritiseras för kraftiga underskott, för ministerstyre av klåfingriga politiker och för inköpsskandaler. Jag gick ut på Paris gator för att lyssna på några röster om SNCF: Cindy Soares, jobbar som AD, Paris: Jag brukar resa tåg till Cannes på semestern och andra längre ledigheter. Det är bekvämt och går ändå ganska fort. Men jag skulle nog resa mer om det blev billigare. Vad OUIGO är för något? Det har jag ingen aning om. François Talfer, webbutvecklare, Paris: Jag åker ofta tåg till Amiens, norr om Paris. Behöver jag resa längre, som till Marseille, tar jag nog tåg. Eller bil Nej, jag vet inte vad OUIGO är för något. Men det är bra om de sänker priserna. Det är för dyrt att åka tåg. Vid lekparken i Cadet intill Rue Lafayette träffar jag Serena, en 28-årig deltidsarbetande småbarnsmamma som nästan slutat åka tåg. Jag åkte mycket tåg när jag var student. Skulle jag välja mellan tåg och flyg till Marseille tog jag tåget. Det är enklare att nå tågstationen än flygplatsen och mycket bekvämare att komma direkt till centrala Marseille. SNCF har varit bra, men nu är det mycket protester bland de anställda. Konkurrensen har hårdnat, priserna pressats och organisationen trimmats. Det är nästan som med flyget och Ryanair Bil är frihet Vid Hallarna träffar jag bilälskaren Arnaud Seite, matros på tillfälligt strandhugg i hemstaden Paris. Tåg åker jag aldrig. Jag kör mest bil. På frågan vilket kommunikationsmedel han skulle välja för att resa till Marseille tvekar han inte: Då kör jag bil. Bil är frihet. Det tror jag de flesta fransmän tycker. MÅLET: FLER SKA LÄMNA BILEN Ett viktigt mål med OUIGO är att locka fler fransmän att lämna bilen hemma och i stället åka tåg, berättar Valerie Dehlinger, VD för OUIGO. Hur kom OUIGO till och varför kommer satsningen nu? Fransmännen behövde ett lågpriserbjudande för snabbtåg. Många vill resa oftare och billigare. Vi tycker om att åka tåg, men priserna är inte alltid konkurrenskraftiga jämfört med bilåkande. Vi vill nu utöka erbjudandet i takt med gensvaret från kunderna. OUIGO startades för dem som utgår ifrån priset när de väljer resesätt och för dem som brukar föredra bilen för korta nöjesresor

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

ERTMS. Nytt signalsystem

ERTMS. Nytt signalsystem ERTMS Nytt signalsystem Nytt signalsystem i Sverige Ställarställverket i Luleå har över 65 år på nacken Det gamla signalsystemet i Sverige, ATC, bygger på en nationell standard som försvårar trafik över

Läs mer

Råd och. skyddsanvisningar

Råd och. skyddsanvisningar Råd och skydds- Råd anvisningar och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet

Läs mer

Nytt signalsystem i Europa

Nytt signalsystem i Europa ERTMS i Sverige Nytt signalsystem i Europa Det blir enklare att resa och transportera med tåg mellan länder na med det nya signalsystemet European Railway Transport Management System, ERTMS. Idag byter

Läs mer

Två projekt som hänger samman

Två projekt som hänger samman hänger samman s. 77-83: Två projekt som Två projekt som hänger samman Spåren från Västlänken ansluter i Olskroken så att framkomligheten i denna viktiga knutpunkt allvarligt skulle försämras om inte flera

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

s : Vändplats Alme

s : Vändplats Alme s. 84-89: Vändplats Alme dal Vändplats Almedal Jag har redan vittnat om min oro för Olskroken. Vid gränsen till Mölndal finns en annan plats som, trots att den ligger ljusår ifrån i komplexitet, förtjänar

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer FSJ arbetar för en säker, attraktiv och lönsam bransch Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer ska främja de i Sverige aktiva järnvägsentreprenörernas

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

15:08. Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till.

15:08. Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till. 15:08 Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till. Tåget ska gå som tåget. Vad betyder ett fem minuter försenat tåg? Kanske en missad hämtning på dagis. Ett missat affärsmöte. Eller en

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

För kvalitet, klimat och tillväxt

För kvalitet, klimat och tillväxt För kvalitet, klimat och tillväxt SEKO:s järnvägspolitiska program, kortversion april 2012 SEKOs krav för en fungerande järnväg: Mer kontroll av marknaden Den svenska järnvägen har under de senast 20

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna Lena Erixon Generaldirektör 2016-05-31 Agenda Bakgrund: Kapacitetsbrist

Läs mer

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket 1 Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val Christer Löfving, Trafikverket 10 11 12 Höghastighet i omvärlden Sedan länge satsar Japan, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Benelux på höghastighet.

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Future Rail Sweden. 21 januari 2010

Future Rail Sweden. 21 januari 2010 Future Rail Sweden 21 januari 2010 Future Rail Sweden Fokus nu Höghastighetsbanor långsiktigt Järnvägsnätet 2 Globaliseringsrådet Sveriges tidigare relativa försprång i infrastruktur existerar inte längre

Läs mer

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Järnvägslyftet. Bygg ihop Sverige

Järnvägslyftet. Bygg ihop Sverige Järnvägslyftet Bygg ihop Sverige 28 september 2017 2 3 Inledning Oavsett om man bor på landsbygden, i mindre orter, i städernas förorter eller i innerstaden ska man ha likvärdiga möjligheter att leva,

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS

Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS Synpunkter på förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) Nacka 2008 11 27 Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS I den nya

Läs mer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer 1 Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg nuläge och framtida affärer Andreas Hult, projektchef

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

FRAMTIDEN PÅ SPÅREN. Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer!

FRAMTIDEN PÅ SPÅREN. Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer! Verklighetsbilder FRAMTIDEN PÅ SPÅREN Det finns en optimism och gemensamma visioner kring hur vi ska få en järnväg som bygger framtidens Sverige. Det presenteras innovativa lösningar för byggandet av höghastighetsbanor

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet Hans Brändström/Ulf Andersson Näringsdepartementet SWEDTRAINs styrelse genom Magnus Davidsson Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet SWEDTRAIN är branschföreningen

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Marknaden i förändring Igår Idag 2 Trender Avreglering har gett nya aktörer

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Kapacitetsbrister - fyra trafikslag. Lennart Lennefors Einar Tufvesson

Kapacitetsbrister - fyra trafikslag. Lennart Lennefors Einar Tufvesson Kapacitetsbrister - fyra trafikslag Lennart Lennefors Einar Tufvesson Vad styr järnvägens kapacitet? Enkelspår: avstånd mellan mötesspår Dubbelspår: blandning av tåg och uppehållsbild Mötesstationernas

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Så ska vi öka produktiviteten i anläggningsbranschen Trafikverket gör varje år affärer på anläggningsmarknaden för mer än 35 miljarder kronor.

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Medlemsmöte Årsmöte 25 maj 2016 Välkomna!

Medlemsmöte Årsmöte 25 maj 2016 Välkomna! Medlemsmöte Årsmöte 25 maj 2016 Välkomna! Hållpunkter 10.00 Årsmöte 10.15 Medlemsmöte 12.00 Lunch Inledning SWEDTRAINs arbete en snabb summering Ekonomi Järnväg 2050 Näringslivets godstransporter Presentation

Läs mer

Västlänken vad är det?

Västlänken vad är det? VÄSTLÄNKEN Station Centralen Västlänken vad är det? Station Haga Station Korsvägen Vänersborg En åtta kilometer lång ny järnvägsförbindelse, varav sex kilometer i tunnel, som ska ge Göteborg en genomgående

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Norrlands nuvarande största industriella exportsatsning. En innovativ utmaning för privata och offentliga insatser i samspel

Norrlands nuvarande största industriella exportsatsning. En innovativ utmaning för privata och offentliga insatser i samspel Norrlands nuvarande största industriella exportsatsning En innovativ utmaning för privata och offentliga insatser i samspel En angelägenhet för ett tillgängligare och ett miljö smartare samhälle INTERNATIONELLA

Läs mer

Järnvägens elanläggningar

Järnvägens elanläggningar Järnvägens elanläggningar Innehåll Förord 3 Så får loket sin el 4 Omformad energi för tågbruk 6 Växelström med rätt spänning 7 Strömbrytare bryter strömmen snabbt 7 Kontaktledningen 7 Två system för att

Läs mer

Citytunneln tilldelar Balfour Beatty Rail AB ett stort järnvägskontrakt i Malmö

Citytunneln tilldelar Balfour Beatty Rail AB ett stort järnvägskontrakt i Malmö Pressmeddelande 2009-06-11 Citytunneln tilldelar ett stort järnvägskontrakt i Malmö, verksamt inom järnvägsinfrastrukturområdet meddelar idag den 11 juni att företaget får ytterligare en beställning av

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Trafikverket och spårväg

Trafikverket och spårväg Spårvagnsstädernas årsmöte 2014 i Lund Trafikverket och spårväg Lennart Andersson Trafikverket och spårväg Trafikverkets svar (I) Regeringen bör i sin instruktion ge Trafikverket erforderliga resurser

Läs mer

En ny generation järnväg. Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö. Publicering av förhandskopior. Andreas Hult

En ny generation järnväg. Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö. Publicering av förhandskopior. Andreas Hult TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö Publicering av förhandskopior Andreas Hult 2017-03-01 Dagens presentation Bakgrund Trafikverkets

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Örat mot rälsen 23 maj 2016 Järnvägen - en lönsam affär!! Har du morgondagens resurs och kompetens? BAKGRUNDSBESKRIVNING (v 1.

Örat mot rälsen 23 maj 2016 Järnvägen - en lönsam affär!! Har du morgondagens resurs och kompetens? BAKGRUNDSBESKRIVNING (v 1. Örat mot rälsen 23 maj 2016 Järnvägen - en lönsam affär!! Har du morgondagens resurs och kompetens? BAKGRUNDSBESKRIVNING 2016-04-25 (v 1.0) ÖRAT MOT RÄLSEN - Swedish Rail Skills Forum Bakgrund Årets Forum

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

En ny generation järnväg

En ny generation järnväg TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg Peter Uneklint Programchef, En ny generation järnväg 2016 Infrastrukturpropositionen 11 oktober

Läs mer

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Version 1.0 2015-10-15 1 Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Inledning Vikten av att arbeta tillsammans och övergripande Göteborg utvecklas just nu i ett rasande tempo som vi inte sett

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Råd och skyddsanvisningar. För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde

Råd och skyddsanvisningar. För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde Råd och skyddsanvisningar För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet 2 Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016

Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016 Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år 2050 Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016 Vad har hänt sedan sist vi sågs? Möte i den regionala arbetsgruppen

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 1 (6) Landstingsstyrelsen Näringsdepartementet Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra

Läs mer

Teknikutveckling för framtidens snabba tåg

Teknikutveckling för framtidens snabba tåg Teknikutveckling för framtidens snabba tåg Evert Andersson Professor och projektledare Järnvägsgruppen KTH (KTH = Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm) Avancerad teknisk forskning & utveckling Sverige

Läs mer

Så påverkas du av projekt Getingmidjan. Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra

Så påverkas du av projekt Getingmidjan. Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra Så påverkas du av projekt Getingmidjan Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra VI RUSTAR GETINGMIDJAN. SVERIGES VIKTIGASTE FÖRBINDELSE. Sveriges viktigaste förbindelse. Visste du

Läs mer