Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ"

Transkript

1 Nr. 2 april 2011 Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ Hjulen i göteborg snurrar igen tema SiDAN 4 6 Foto: dick Gillberg/goteborg.com Qliktech är industrifondens bästa affär någonsin! SiDAN 3 imdex gav 24 gånger pengarna SiDAN 8

2 VD har ordet Stark optimism i Västsverige n Västsverige har återhämtat sig väl från den pest som finanskrisen spred i framför allt fordonsindustrin. Volvo Lastvagnar och PV har gynnats av en god konjunktur, uppdämd efterfrågan och låga räntor. och i PV av en kapitalstark ny ägare som satsar minst sagt offensivt för framtiden, både i Kina och i Göteborg. Nästan tusen nyanställda ingenjörer på hisingen är den bästa nyheten på länge. Måtte lite av den optimism som nu råder i Volvo-lägret spilla över till Saab i trollhättan där det Ser man tillbaka över en generation så kan man konstatera att Västsverige minskat sitt beroende av tung industri och med ett större inslag av framtidsindustrier och inte minst många och kompetenta små och medelstora företag. Infrastrukturen har uppgraderats och framför allt har regionområdena vidgats. hela regionen kan bättre dra nytta av storstadens växtkraft. Flyttningen av en del av astra Zenecas verksamhet i Lund till Mölndal gynnar på kort sikt regionen. Men en utredning ledd av boråsaren Ingvar Carlsson försöker ta ett grepp om hur regionen kan få bäst bang for the buck inom Life Science. Inom detta område krävs det nära samarbete mellan forskning, industri, sjukvårdshuvudmän och finansiärer. området är som gjort för att tacklas av Göteborgsandan, förmågan att snacka ihop sig och arbeta i team och inte i vertikaler. Viktigt är också det systematiska arbete som görs i och kring Chalmers inom område technology transfer, d v s hur man inom högskolan förmår att stimulera entreprenörskap och att kommersiellt nyttiggöra värdefulla idéer och teknologiska landvinningar. här ligger Chalmers i framkant och många högskolor i Sverige och utomlands skulle vinna på att lära sig mer av Chalmers och samarbeta med dem. För alla som är intresserade av hur det går för avknoppningar från högskolan så är 5 maj en märkesdag i år. då är det både Stena-dagen på Chalmers Innovation och StING-dagen i Kista då de bästa bolagen bland de nya visar upp sig. Fler innovationsfrämjande politiker borde vara på plats för att inspireras av unga företagare. Claes de Neergaard, Vd UtgiVare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm. tel e-post: redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Form & produktion: Narva adressändring: Försäljningen av QlikTech industrifondens bästa industrifonden har nu sålt hela sitt innehav i Qliktech. köpeskillingen uppgår totalt till cirka 920 miljoner kronor eller 40 gånger pengarna vilket gör detta till industrifondens bästa affär någonsin. detta är också en Sveriges allra bästa investeringar inom venture capital! n Detta kapitaltillskott gör att vi får betydligt större resurser att göra nya investeringar i unga spännande svenska tillväxtföretag, säger en nöjd vd Claes de Neergaard. Han är särskilt nöjd med att QlikTech blivit så pass framgångsrikt internationellt. Bolaget, som gör mjukvara för datoriserat beslutsstöd, har expanderat kraftigt de senaste åren och omsatte 226,5 miljoner dollar 2010 med ett resultat före skatt på 21 miljoner dollar. Antalet anställda uppgår till 800, varav drygt 230 finns i Lund. I somras genomfördes en framgångsrik notering på NASDAQ, vilket innebar att Industrifonden inte längre hade en aktiv roll i bolaget. Före SiN tid Annat var det i början. Qlik- Tech grundades 1993 på Ideon i Lund. De första åren sysslade man med att utveckla sin programvara, QlikView, som bl.a. bygger på en minnesbaserad teknologi. Med tanke på minnes- och processorkapaciteten i dåtidens persondatorer var produkten långt före sin tid. År 1997 släpptes första versionen av QlikView och bolaget sökte pengar för expansion för att kunna ta den till marknaden. Då gick Industrifonden och» Vi är stolta och glada över att ha varit med om denna resa. «Handelsbanken in med lån. Detta omvandlades för Industrifondens del senare till ägande. Bolaget gick med ständiga förluster de första åren och Industrifonden deltog i flera nyemissioner för att hålla igång företaget. Ett problem med att skala upp försäljningen var att dåtidens PC:ar inte var tillräckligt kraftfulla för att fullt ut kunna utnyttja konkurrensfördelarna i QlikView. Men insikten om dess fördelar växte i takt med att minneskapaciteten ökade. Ett stort genombrott kom 2003 när Intel lanserade den nya 64-bitars Pentiumprocessorn. Plötsligt fanns en dator med ett oändligt primärminne perfekt för att kunna utnyttja QlikView. Det var en viktig milstolpe, för då kunde fler förstå och utnyttja QlikViews potential, säger 2

3 Aktuellt: QLIKteCh affär någonsin industrifondens investering i Qliktech 1993 Qliktech bildas på Ideon i Lund Industrifonden beviljar ett lån på 10 miljoner kronor i december Industrifonden omvandlar sitt lån till aktier och investerar ytterligare 5 miljoner kr Nyemission på 20 miljoner kronor där Industrifonden tar sin andel om 4 miljoner Ytterligare en nyemission och Industrifonden ställer upp med 4 miljoner kronor. därmed har Industrifonden investerat totalt 23 miljoner kronor i bolaget två nya investerare kommer in accel från USa och Jerusalem Venture Partners från Israel. en snabb internationell expansion påbörjas Industrifonden ger ett lån på 60 mkr för att stärka bolagets finanser och underlätta Qliktechs fortsatta expansion Qliktech genomför en lyckad notering på NaSdaQ. efter kapitaltillskottet i samband med noteringen återbetalas lånet till Industrifonden. Industrifonden säljer en del av sitt innehav Industrifonden säljer resten av sitt innehav, motsvarande 6,5 procent av kapitalet. detta ger en likvid på ca 780 milj kr. tillsammans med den tidigare försäljningen har Industrifondens totala investering i Qliktech på 23 miljoner kronor genererat en intäkt för fonden på ca 920 miljoner kronor. Qliktechs programvara QlikView hämtar data ur ett företags olika system, t ex ekonomisystem, och presenterar det på ett enkelt och överskådligt sätt. Man har lyckats replikera hjärnans sätt att leta i minnet, att använda associationer. Medan konkurrenterna söker anpassa människan efter tekniken så anpassar Qliktech tekniken efter människan. det är detta som gör QlikView så lätt att använda. Vi såg det unika Lennart Gustafson, investeringsansvarig på Industrifonden. internationell expansion Nästa viktiga milstolpe kom redan året efter. Då tog ägarna och bolagsledningen ett beslut om att satsa på en rejäl internationell expansion och att söka internationella investerare. De flesta ägarna var med på detta och ville gasa, medan andra ville sälja. Industrifonden trodde på bolagets möjligheter och valde att vara kvar som ägare, även när QlikTech omvandlades till en amerikansk koncern 2004, med huvudkontor i USA. Utvecklingen av produkten sker fortsatt i Lund, där bolagets själ och hjärta finns, och dit varje nyanställd, oavsett land, skickas en vecka för inskolning. De nya investerarna, amerikanska Accel och israeliska JVP, kom in med lång erfarenhet av att utveckla mjukvarubolag mot börsen. Nu satte en stark expansion igång. Omsättningen ökade kraftigt från 44 miljoner dollar 2006 till 226,5 miljoner dollar För allt fler kunder över hela världen har insett värdet av QlikView, som på ett enkelt och användarvänligt sätt presenterar olika typer av data. Industrifonden har varit representerad i styrelsen under hela resan fram till börsnoteringen och har hela tiden stött ledningens expansionsplaner. Vi är stolta och glada över att ha varit med om denna resa, säger Tommy Nilsson, affärsområdeschef på Industrifonden. Detta är ett exempel på att det med långsiktigt riskkapital går att få fram globalt framgångsrika svenska teknikbolag. n Vi såg det unika och spännande i Qliktechs produkt QlikView, men då gick det inte att bedöma om detta skulle bli en liten nischprodukt eller något riktigt stort. det säger Göran ohlsson, numera pensionerad, men tidigare investeringsansvarig på Industrifonden, och den som gjorde fondens första investering i Qliktech då var det ett litet utvecklingsbolag med 15 personer i små lokaler på Ideon i Lund. Göran fick upp ögonen för bolaget redan vid starten 1993, eftersom Qliktech var först ute med att använda associativa former ett helt nytt sätt att söka i stora ostrukturerade databaser. Vid den här tiden sysslade Göran mycket med relationsdatabaser, där allt är strukturerat och ordnat, men han såg potentialen i Qliktechs nya idé: Först blir man frälst av teknikens möjligheter. Men sen gäller det att se om det går att göra den kommersiellt gångbar också. det gick ju bra i det här fallet. Jag är helt häpen över vad detta har utvecklats till! 3

4 tema: GöteBorG göteborg på gång För två år sedan var Västsverige nere på knäna. Finanskrisen och den efterföljande fordonkrisen slog extra hårt här. många företag hade stora problem och många människor blev av med sina jobb. men nu ser det betydligt ljusare ut. regionen har rest sig igen, för här finns framtidsindustrier inom många olika branscher allt från elektronik och telematik till design och biomedicin. n Vi i fordonsbranschen är vana vid att det går upp och ner, men det här var något helt annat allt stannade över en natt. Det säger Malin Persson, vd för Volvo Technology, AB Volvos forsknings- och innovationsbolag. Men vår styrka här i Västsverige är att vi har klarat detta en gång tidigare. VarVeN FörSVaNN Malin Persson syftar på en tidigare kris nedläggningen av varven. Då försvann en av regionens viktigaste industrier på några få år, utkonkurrerad av lågkostnadsländer. Men regionen klarade av att utveckla annat och kom tillbaka. Till exempel har fordonsindustrins betydelse blivit allt större, både vad gäller tillverkning av fordon och som underleverantör. Malin Persson tror dock inte att fordonsindustrin kommer att gå samma dystra öde till mötes som varven. Västsverige har blivit allt bättre på produktionsteknik och vi är mycket effektiva. Det är inte säkert att man tjänar på att flytta till lågkostnadsländer och globala företag måste ha verksamhet på flera ställen. Men det gäller att hänga med i teknikskiftena och det gör vi! Malin Persson ser ljust på regionens framtid, eftersom hon tycker att klimatet för utveckling är mycket gynnsamt här. Men jag skulle önska att det kom fram fler småföretag med fler spännande arbetstillfällen. Skapa Nya StjärNor En som jobbar med just detta är Olle Stenberg, vd för inkubatorn Chalmers Innovation. Här har ett hundratal företag sett dagens ljus sedan starten De 75 som fortfarande lever omsätter ca 400 miljoner kr och har ca 450 anställda. Inkubatorns mål är att skapa nya tillväxtbolag, eller som Olle uttrycker det: Istället för att piska döda hästar ska vi skapa nya stjärnor. Ett stjärnbolag som Olle Stenberg gärna nämner är Oxeon, det bolag som växte Västsverige har blivit allt bättre på produktionsteknik och vi är mycket effektiva, säger Malin Persson, vd Volvo technology.» Det gäller att hänga med i teknikskiftena och det gör vi! «snabbast av alla svenska aktiebolag i Dagens Industris Gaselltävling Och han vill se fler bolag som Oxeon, för detta är framtiden för Västsverige. Det är inte frågan om, utan när bilindustrin försvinner härifrån, säger han och drar parallellen med varvsindustrin. Men han ser ändå med tillförsikt på framtiden, eftersom förutsättningarna för nya bolag är mycket goda. Vi har bra forskning både från Göteborgs universitet och från Chalmers. Vi har lyckats etablera nya framgångsrika branscher, t ex dentalimplantat, där Göteborg är störst i världen. Det är vår roll på Chalmers Innovation att få fram nya växande bolag. För det går inte att klamra sig fast vid det gamla, vi måste satsa på det nya! Han nämner flera branscher där Göteborg ligger i framkant, t ex mikrovågsteknik, sig- Sara Wallin, vd almi Väst. olle Stenberg, vd Chalmers Innovation. naler och system, life science med bioteknik och biomaterial. Stor bredd Bredden är stor och den ska man ta vara på, det tycker också Sara Wallin, vd på Almi Väst. Vi behöver ett diversifierat näringsliv och ska inte vara beroende av en enda bransch. Våra styrkor är ju vår världsledande ingenjörsproduktion och vårt handels- och exportfokus och det är något vi ska bygga vidare på. Almis utlåning speglar regionens bredd. Här finns handelsföretag i Västergötlands knallebygder, livsmedel i Skaraborg, hightech och life science från universitet och högskolor i Göteborg. Almi Väst lånar ut mellan och 30 miljoner kronor till cirka 500 företag per år. Utlåningen ökade kraftigt under de svåra åren runt fordonskri- 4

5 tema: GöteBorG igen Stefan Lindholm, Industrifondens man i Göteborg, ser ett gott flöde av bolag i Göteborg. Som investerare tittar han inte så mycket på design och mode, utan mer på tillverkande bolag med global potential och bolag inom förnybar energi. FAktA Bra StrUKtUr För UPPStart av NYa BoLaG Västra Götalandsregionen (VGr) satsar mycket pengar på att få fram nya företag. det sker dels via rena villkorslån och dels i partnerskap med privat kapital. VGr är också en av finansiärerna bakom Chalmers Innovation, tillsammans med Sten a olssons Stiftelse och Innovationsbron. Inkubatorn förser de nystartade bolagen med lokaler, hjälper dem med affärsutveckling, nätverk, Pr och med att hitta finansiering. Som betalning för detta arbete tar inkubatorn ägaran delar i bolagen tittade Chalmers Innovation på 150 idéer. Nio fick komma in i inkubatorn. totalt sitter 25 bolag där idag. alla följer en målstyrd process och stannar ca tre år. För att hjälpa till med finansiering av dessa tidiga bolag har man också en egen såddfond Chalmers Innovation Seed Fund. det finns också andra inkubatorer i Göteborg, till exempel Sahlgrenska Science Park, som är en inkubator för life scienceföretag, och GU holding vid Göteborgs Universitet. sen, men nu tycker Sara Wallin att stämningen är positiv: Vi ser en stark framtidstro bland våra kunder. ljus Framtid Alla tre ser ljust på framtiden för Göteborg. Här finns en bra kombination av duktiga människor, kapital och infrastruktur. Dessutom en lång industritradition att bygga vidare på. Malin Persson betonar också det goda samarbetet mellan akademi, industri och samhälle, som gör innovationsklimatet mycket bra här. Det behövs fler små tillväxtföretag, det säger alla tre. Men även om det kommer nya kriser, så behöver det inte bara vara till nackdel, utan det kan också leda till utveckling. Eller som Olle Stenberg uttrycker det: Nöden är uppfinningarnas moder! kreativa branscher är framtiden Stefan lindholm är investeringsansvarig på industrifonden med placering i göteborg. Han ser ett gott flöde av idéer särskilt inom it, high-tech och nya kreativa branscher. n Göteborg förknippas ju traditionellt med teknik och hårda prylar, säger Stefan. Men på senare år har det kommit fram bolag inom nya branscher som It, internet, mobila branscher, media och tjänster relaterade till nätet. han kan också konstatera att Göteborg och hela Västra Götaland är mycket duktiga inom design och reklam. ta alla kläd- och modeföretag runt Borås och de framgångsrika reklambyråerna i Göteborg det är branscher där Stefan Fordonsindustrin är navet johan Carlsson är vd för Volvo technology transfer (Vtt), Volvokoncernens eget riskkapitalbolag, som investerar i bolag som kan ge bra avkastning samt bidra till att stärka Volvos konkurrenskraft. en tredjedel av de 25 bolagen i portföljen kommer från regionen och han tror definitivt på en framtid för fordonsindustrin här. n Fordonskrisen var jobbig och påverkade alla, men att det har vänt så fort beror på att det handlade om en finansiell kris, inte en industriell, menar Johan Carlsson. den underliggande efterfrågan fanns kvar hela tiden. och nu snurrar hjulen på bra, med fordonsindustrin som navet i det västsvenska näringslivet. Fordonsindustrins framgångsfaktor är att effektivt integrera en mängd olika underleverantörer för att få fram fordon som möter kundernas behov, säger han. detta nätverk av leverantörer med olika specialistkunskaper är en bra grogrund för nya tillväxtföretag. och en bra drivkraft för unga företag eftersom den tilltänkta kunden finns nära. de bästa bolagen byggs i dialog med kunden! Johan Carlsson tror inte att fordonsindustrin kommer att försvinna härifrån, för här finns en oslagbar kombination av erfarenhet, kunskap och utvecklingsförmåga, det vill säga allt det som behövs tror att regionen kommer att hävda sig väl i framtiden. Man ser stor skillnad här bara sedan fordonkrisen för två år sedan de fick kraft och kunde attrahera duktigt folk, som lämnade teknikbranschen. Framtidens göteborgare är enligt Stefan varken varvs- eller bilarbetare utan jobbar i kreativa branscher med media och mode. Varumärke och design sköts i Göteborg, medan produktionen sker i Kina. för att bygga framtidens fordon. och han räds inte konkurrensen från asien. Vi är redan globala, vi finns över hela världen, nära våra kunder. och att våra vänner på Volvo Cars har kinesiska ägare är bara en fördel, för det ger dem ett bra läge för expansion i Kina. Johan Carlsson, vd Volvo technology transfer, ser ljust på framtiden och säger att framtiden inte nödvändigtvis är att hitta nya innovationer utan att utveckla de goda tillgångar som redan finns. 5

6 tema: GöteBorG tillväxt prio ett för micvac marknadsföring och försäljning det är det allra viktigaste på agendan för micvacs nye vd. Håkan pettersson satsar stort på kundorientering med målet att få försäljningen av micvacs unika system för kyld färdigmat att ta ordentlig fart. Utmaningen nu för Håkan Pettersson och hans medarbetare är att få fler kunder att nappa på erbjudandet. I Japan och Korea har MicVac redan fått in en fot i och med licensavtalet med det stora japanska förpackningsföretaget Dai Nippon Printing, vilket öppnar upp en enorm marknad för MicVac. Vårt erbjudande ligger helt rätt i tiden, säger Håkan Pettersson. Ta till exempel hälsa, en bekväm livsstil, matsäkerhet och högt näringsinnehåll. Allt detta får man med mat som tillagats med vår teknik! Planerna framåt är att ytterligare stärka samarbetet med befintliga kunder, delta i mässor, träffa möjliga nya kunder och med alla medel marknadsföra Micvac. För det blir allt vanligare med kyld färdigmat, både i Europa, Asien och Nordamerika. Hur ser du på utvecklingen i regionen de närmaste 10 åren? Gunilla Bökmark, vd Sahlgrenska Science park regionen har en imponerande tradition inom life science och den kommer fortsätta att stärkas. Jag ser att branschen kommer att breddas ytterligare och jag tror fokus kommer att ligga på biomaterial och ämnesområden kopplade till stamceller. dessutom läggs stort engagemang på att få företagen att stanna och växa i regionen. Nu gäller det att börja sälja, säger MicVacs nye vd håkan Pettersson. Med mångårig bakgrund från bjässen tetra Pak är han full av entusiasm inför att ta sig an lilla MicVacs tillväxt. n Göteborgsbolaget MicVac har utvecklat ett system för tillagning och paketering av kyld färdigmat, baserat på en unik mikrovågsteknik tillsammans med patenterat förpackningsmaterial. Detta gör att hållbarheten blir lång, samtidigt som smak, näringsämnen och konsistens bevaras. Men det har tagit sin tid att få igång försäljningen i någon större skala. Bolaget grundades 2000 och hade en omsättning på 25 miljoner kronor Den ska nu öka. Bolaget har hittills varit teknikorienterat och lyckats säkra teknologin industriellt tillsammans med kunder på flera marknader, säger Håkan Pettersson. Nu går vi in i fas två, där det är kundfokus och sälj som gäller. Färdigmat FråN operakällaren Han har bara varit vd i ett par veckor, men rivstartar med att träffa samtliga kunder, partners och leverantörer. För bolaget har kunder, fem stycken livsmedelsproducenter, i fem länder. I Sverige är det Gooh, som använder MicVacs teknik för att sälja färdigmat från Operakällaren. Största kund är norska Rieber & Sön med varumärket Toro Velbekomme, som har 23 procent av den norska marknaden för kyld färdigmat, bland annat med risgrynsgröt. Den passar utmärkt att tillaga och värma enligt MicVacs koncept. partnerskap med kunder Själva affärskonceptet för MicVac är att växa med sina kunder. Först säljs en komplett produktionslinje för fyllning, paketering, tillagning i microvågstunnel med avslutande nedkylning. Därefter fortsätter det viktiga partnerskapet, genom löpande leveranser av de speciellt designade tråg, som maten tillagas och förvaras i. De försluts med plastfilm försedd med MicVacs patenterade ventil. Det är genom försäljningen av trågen och ventilerna som de löpande intäkterna ska komma. Vår affär är inte klar när vi sålt och installerat produktionslinjen, utan det är då som samarbetet verkligen påbörjas, säger Håkan Pettersson. micvac så fungerar det n den råa maten läggs i ett plasttråg som försluts med en film med en specialanpassad ventil. n tillagningen sker i en mikrovågstunnel, när maten hettas upp uppstår ett övertryck i förpackningen. n Vid en viss trycknivå släpper ventilen ut luft och vattenånga ur förpackningen. n När den färdiga matportionen kyls sluter ventilen till, vattenångan kondenseras och maten är automatiskt vacuumförpackad. n hela processen tar mellan 4 och 10 minuter beroende på råvaror. Per Stenman, investment manager Sätila Holding ab Jag vill säga att det handlar om att våga kortsluta kretsar att ta företaget till marknaden snabbare. Jag tror även internationalisering och expansion kommer att prägla de kommande åren. Vi kommer att se fler bolag med fokuserade ägargrupper och trenden är att vi går från fler och splittrade äganden till färre ägare med ökat engagemang och kunskap. kristina Fahl, ordförande NetClean technologies Sweden ab Jag ser en helt ny trend och det är en förnyelse av vår gamla tradition ingenjörskonsten. det är de enkla lösningarna inom produktion, av alla de slag som jordbruk, industrin, skogsindustrin med mera, som är en intressant tillväxtfaktor framöver. det handlar inte om skruvar och muttrar framtiden innehåller smarta lösningar och jag tror fler tjejer inom yrkeskåren kommer att påverka det. 6

7 Nytt och Noterat coresonic i avtal med mobil chipjätte Poseidon partner till Sir Richard Bransons djuphavsexpeditioner n Svenska Poseidon ska leverera dykutrustning för Virgin oceanics expedition till världens fem största djuphavsgravar. att gå ned i de fem världshavens djuphavsgravar ställer extrema krav på såväl dykare som utrustning. att samarbeta med Poseidon var därför ett lätt val för oss. Jag uppfattar att Poseidon inte bara har det mest avancerade dyksystemet, utan också det säkraste och med minst påverkan på det marina livet, säger Sir richard Branson. expeditionen planerar fem stora dyk under en tvåårsperiod, vart och ett till den djupaste delen av de fem världshaven. dyken görs med Virgin Sir richard Branson omgiven av, från vänster James roberton forskningschef, Stefan Fransson Vd och Peter Swartling, marknadschef, alla från Poseidon. oceanics ubåt som har plats för en pilot. Chris Welsh ska dyka Marianergraven ( m) med Sir richard Branson som backup-pilot, och Sir richard Branson ska dyka Puerto rico-graven (8 605 m) atlantens djupaste plats som tidigare aldrig undersökts med Chris Welsh som en backup. Ubåten kan flyga i upp till 10 km längs botten av varje djuphavsgrav för att utforska denna idag okända miljö. expeditionen samarbetar med ett flertal ledande vetenskapliga institutioner. Virgin oceanic-teamet kommer att använda Poseidons toppmoderna andningsutrustning och även annan dykutrustning från företaget. n Linköpingsbolaget Coresonics teknik för signalprocessorer tar nu plats i chipet för mobilteknik från taiwanföretaget Mediatek. Coresonic utvecklar en ny typ av programmerbar basbandsprocessor, vilket är kärnan i all digital kommunikation. Med Coresonics teknik blir processorn billigare, får bättre prestanda, tar mindre plats och drar mindre ström. Coresonic har nu träffat ett avtal med världens näst största mobila chipföretag, taiwanesiska Mediatek. det ger Mediatek rätt att utveckla, tillverka och sälja produkter för trådlös kommunikation baserade på Coresonics teknik och patent. ordern är den klart största hittills för det Linköpingsbaserade utvecklingsbolaget och innebär ett genombrott för företagets teknik. Samtidigt har bolaget utsetts till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag av tidningarna affärsvärlden och Ny teknik. industrifonden investerar i Airec n Industrifonden och den tyska investeraren rwe Innogy har investerat sammanlagt cirka 25 miljoner kronor i det expansiva värmeväxlarbolaget airec och blir därmed nya delägare i bolaget. Pengarna ska användas till internationell marknadsexpansion. airecs gas/vätske-värmeväxlarteknik är unik och erbjuder användarna stora fördelar gentemot traditionella värmeväxlare, till exempel bättre pris/prestanda. den högre effektiviteten och den kompakta designen möjliggör stora energibesparingar och minskade utsläpp när värmeväxlarna integreras i olika system. airecs värmeväxlare används redan som en kritisk komponent för att minska koldioxidutsläpp och spara energi i bland annat värmepannor, kraftvärmemotorer, flygplansturbiner, kyloch fryssystem, biogas- och andra processystem. airec deltar i ett flertal samarbetsprojekt med stora globala företag för integrering av sin teknik i deras system fick airec Världsnaturfondens Climate Solver award för sin värmeväxlare. det är ett klimatpris, som går till miljövänliga innovationer med potential för minskade koldioxidutsläpp. detta är en mycket spännande produkt med stor global potential, säger Stefan Jakélius, investeringsansvarig på Industrifonden. Quickomat i avtal med kalmar läns trafik n Quickomat och Kalmar Läns trafik (KLt) har tecknat ett 5-årigt avtal som innebär att minst 43 Quickomater ska placeras ut på strategiska platser i Kalmar län. de ska användas för försäljning bussbiljetter. avtalet med Quickomat är viktigt och gör det lättare för våra resenärer att köpa färdbevis. dessutom ger det oss möjligheter att ytterligare minimera kontanthanteringen ombord på våra fordon, säger KLt:s vd Karl-Johan Bodell. Linköpingsbolaget Quickomat erbjuder självbetjäningsautomater för hantering av resekort och biljetter med ett brett sortiment av tjänster både inom och utom kollektivtrafiken. detta är företagets första avtal utanför Linköping. 7

8 Aktuellt: IMdex bra affär när industrifonden säljer australiska imdex industrifonden har sålt sitt innehav i det australiska bolaget imdex ltd för 118 miljoner kronor eller 24 gånger det ursprungligt investerade be loppet. bolaget är noterat i australien och industrifonden blev delägare 2006 när imdex köpte svenska reflex instruments i Vallentuna. n Imdex, som förser olje- och gruvindustrin med borrprodukter, var Reflex distributör i Australien och köpte Reflex för att komplettera sin verksamhet. Det lilla bolaget var världsledande på mätinstrument för borrhål och hade kunder över hela världen. Reflex ägdes då av Småföretagsinvest, ett riskkapitalbolag med bland andra Industrifonden (49 procent) och ett konsortium med ett 30-tal privatinvesterare som ägare. En del av köpeskillingen bestod av aktier i Imdex, som på detta sätt hamnade i Industrifondens och konsortiets ägo. mäter borrhål Reflex utvecklar och tillverkar utrustning för mätning av borrhål så att hålets exakta position kan bestämmas. Detta är av stor betydelse vid prospektering av malm- och oljefyndigheter. Sedan försäljningen har Reflex Instruments fortsatt att utvecklas väl och svarar nu för en betydande del av Imdex intäkter. Småföretagsinvest blev delägare i Reflex Bolaget, som bildades i slutet av 1980-talet, hade fört en tynande tillvaro i många år, men lyckats överleva på grund av ett bra varumärke, bra produkter och en god säljorganisation. Reflex var i kris, men vi såg potentialen, säger Tore Tolke, tidigare Småföretagsinvest, numera Industrifonden. De hade bra produkter och en säljfokuserad organisation. Småföretagsinvest (SFI) ägde reflex och arbetade hårt tillsammans med reflex dåvarande vd Bengt Ljung (på bilden vid en av världens största koppargruvor i Chile) för att få ordning på bolaget. det lyckades de bra med! Under de fem åren med SFI som ägare utvecklades reflex från förlustbolag till ett expansivt, vinstgivande tillväxtbolag med fyrdubblad omsättning och verksamhet över hela världen. Stor reavinst Småföretagsinvest köpte Reflex 2001 för 12,5 miljoner kronor och sålde bolaget till Imdex En del av betalningen bestod av aktier i Imdex. Nu när dessa har sålts står det klart att investeringen blivit mycket bra en bra kombination n Magnus Lemmel, rådgivare på Kreab i Bryssel, var ordförande i konsortiet och i Imdex. han är mycket nöjd med investeringen och med samarbetet med Industrifonden: Själva affärsidén att kombinera Industrifondens gedigna kunskap om riskkapitalmarknaden och ett antal entreprenörers erfarenhet av att driva företag var helt riktig. Vi hade ett spännande utbyte av idéer som ledde till ett antal med en totallikvid på 300 miljoner kronor eller 24 gånger det investerade beloppet. I och med försäljningen av Imdex har Småföretagsinvest inga innehav kvar. Bolaget, som varit en mycket lyckad investering, kommer nu att avvecklas. investeringar som gav god utdelning. de inledande åren var besvärliga på grund av den kraftiga konjunktursvackan och vi Magnus Lemmel lyckades kanske inte utnyttja aktieägarnas kompetens fullt ut. Jag tror dock att alla till sist blev nöjda med investeringen. den allra bästa är förstås vår försäljning av reflex Instruments till Imdex! 8

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Nr. 1 februari 2011 Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Optimism och framtidstro i Skåne tema Sidan 4 6 Industrifonden investerar i InDex Pharmaceuticals Sidan 3

Läs mer

KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond

KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond NR 3 Okt 2006 Foto. Magnus Gotander KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond Idel glada miner när den nya riskkapitalfonden KTH Chalmers Capital lanserades! Fonden är ett led i det fördjupade samarbetet

Läs mer

Vart tredje tillväxtföretag

Vart tredje tillväxtföretag PANELEN Finns det en bubbla under uppsegling på riskkapitalmarknaden? Carl Christensson, VD SEB Företagsinvest Det finns nog vissa risker att bolag förvärvas till för höga värden inom det mogna segmentet

Läs mer

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1 Årsrapport 2009-10 Industrifondens Årsrapport 2009-2010 Innehåll Detta är Industrifonden/Året som gått...1 Vd har ordet...2 Industrifondens roll och uppgift...4 Uppdrag, mål och strategi...5 Industrifondens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

Heliane Canepa på årsstämman: artikel sid 4

Heliane Canepa på årsstämman: artikel sid 4 Foto: Viktor Brott NR 4 Dec 2005 Heliane Canepa på årsstämman: Fokusera och var uthålliga Heliane Canepa, Nobel Biocares karismatiska vd, var en av talarna vid Industrifondens årsstämma, som ägde rum den

Läs mer

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004 NR 4 DEC. 2004 Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco pekade på det stora hotet mot tillväxten: demografin. - År 2010-2050 kommer det att fattas 20 000 arbetstagare varje år, på grund av att

Läs mer

Nytt kapital räddade Sidec s.4

Nytt kapital räddade Sidec s.4 Nr. 2 Juni 2007 www.industrifonden.se Nytt kapital räddade Sidec s.4 Cellavision noterat s.3 Industrifonden säljer Naty s.7 Fyra nya investeringar s.8 Sidec har utvecklat en teknik som gör att man på ett

Läs mer

TILLVÄXT & FÖRNYELSE. Bäst i NordeN. Köpa företag. antalet företag som startas av invandrare ökar. på investeringar

TILLVÄXT & FÖRNYELSE. Bäst i NordeN. Köpa företag. antalet företag som startas av invandrare ökar. på investeringar Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 Bäst i NordeN på investeringar Köpa företag en genväg till kvinnors företagande antalet företag som startas av invandrare ökar TILLVÄXT & FÖRNYELSE 2 miljarder kronor

Läs mer

Industrifonden nytt #3 2014

Industrifonden nytt #3 2014 Industrifonden nytt #3 2014 Industrifondens årsstämma: INNOVATIONER KRÄVER LÅNGSIKTIGA INVESTERARE SIDAN 4-5 # NR.3 DECEMBER 2014 Industrifonden önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! www.industrifonden.se

Läs mer

Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen

Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen Spelyra Ronneby lyfter BBI på plats i Olofström rn mot v ägge. ns 18 nn y ordförand 2 e s. 6-27 pco gs ag er res s ig k u v a s s. 1 9-21 ultat s. 13

Läs mer

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Nr. 4 December 2006 www.industrifonden.se Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Climatewell får pris från World Economic Forum s.7 Industrifonden säljer Tibrokök s.2 Generic noterat

Läs mer

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg NR 2 Juni 2006 Industrifonden öppnar kontor i Göteborg artikel sid 5 Makeba till jazzfestivalen Den sydafrikanska världsartisten Miriam Makeba, här fotograferad vid Kapstadens internationella jazzfestival,

Läs mer

Investera i cleantech En marknadsöversikt från Energimyndigheten

Investera i cleantech En marknadsöversikt från Energimyndigheten 09 Investera i cleantech En marknadsöversikt från Energimyndigheten Redaktör: Malin Olofsson, malin.olofsson@energimyndigheten.se Produktion: intellecta Publicisterna, www.intellectacorporate.se Fotografer:

Läs mer

Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen

Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen SPELYRA RONNEBY LYFTER BBI PÅ PLATS I OLOFSTRÖM rn mot v ägge. ns 18 nn y ordförand 2 e s. 6-27 pco gs ag er res s ig k u v a s s. 1 9-21 ultat s. 13

Läs mer

Årsredovisning 2013-14

Årsredovisning 2013-14 Årsredovisning 2013-14 Året som gått 1 Vd har ordet 2 Roll och position 4 Mål och strategi 6 Verksamhet 7 Nyinvesteringar 11 Viktiga händelser under året 12 Affärsområde Technology 14 Affärsområde Life

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Goda tider för Envirotainer sid 4

Goda tider för Envirotainer sid 4 Nr. 1 Mars 2008 www.industrifonden.se Foto: Rolf Hamilton Goda tider för Envirotainer sid 4 Kapital för expansion sid 3 Nya investeringar sid 2-3 Nytt från våra portföljbolag sid 6 Envirotainers vd Thomas

Läs mer

Ideon växer på höjden

Ideon växer på höjden t t ANNONS Hela denna bilaga är annons från Ideon Science Park ANNONS Värme och el från samma unika panna! VÅREN 2007 Ideon växer på höjden Lund får snart ett nytt landmärke! Planeringen för ett 19-våningshus

Läs mer

Spel i TV:n med Accedo sid 8

Spel i TV:n med Accedo sid 8 Nr. 3 Oktober 2008 www.industrifonden.se Spel i TV:n med Accedo sid 8 Paniken borta - nu är det bara dåligt sid 2 Industrifonden erbjuder lån sid 3 Fem nya investeringar sid 6 Industrifonden investerar

Läs mer

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter VINTER 2004 Kall mössa räddar håret på cancerpatienter Nu är allt samlat under ett och samma tak Tidigare i höstas invigdes Ideon Innovation med kalas i dagarna två. På Ideon Innovation har hittills tio

Läs mer

Kyla - en lönsam affär

Kyla - en lönsam affär En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos M&A nr 6 DECEMBER 2009 5 entreprenörer tycker till Kyla - en lönsam affär Patent skapar företagsvärde www.arctos.se Ta tillfället i akt och se över förvärvsstrategierna

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer