Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ"

Transkript

1 Nr. 2 april 2011 Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ Hjulen i göteborg snurrar igen tema SiDAN 4 6 Foto: dick Gillberg/goteborg.com Qliktech är industrifondens bästa affär någonsin! SiDAN 3 imdex gav 24 gånger pengarna SiDAN 8

2 VD har ordet Stark optimism i Västsverige n Västsverige har återhämtat sig väl från den pest som finanskrisen spred i framför allt fordonsindustrin. Volvo Lastvagnar och PV har gynnats av en god konjunktur, uppdämd efterfrågan och låga räntor. och i PV av en kapitalstark ny ägare som satsar minst sagt offensivt för framtiden, både i Kina och i Göteborg. Nästan tusen nyanställda ingenjörer på hisingen är den bästa nyheten på länge. Måtte lite av den optimism som nu råder i Volvo-lägret spilla över till Saab i trollhättan där det Ser man tillbaka över en generation så kan man konstatera att Västsverige minskat sitt beroende av tung industri och med ett större inslag av framtidsindustrier och inte minst många och kompetenta små och medelstora företag. Infrastrukturen har uppgraderats och framför allt har regionområdena vidgats. hela regionen kan bättre dra nytta av storstadens växtkraft. Flyttningen av en del av astra Zenecas verksamhet i Lund till Mölndal gynnar på kort sikt regionen. Men en utredning ledd av boråsaren Ingvar Carlsson försöker ta ett grepp om hur regionen kan få bäst bang for the buck inom Life Science. Inom detta område krävs det nära samarbete mellan forskning, industri, sjukvårdshuvudmän och finansiärer. området är som gjort för att tacklas av Göteborgsandan, förmågan att snacka ihop sig och arbeta i team och inte i vertikaler. Viktigt är också det systematiska arbete som görs i och kring Chalmers inom område technology transfer, d v s hur man inom högskolan förmår att stimulera entreprenörskap och att kommersiellt nyttiggöra värdefulla idéer och teknologiska landvinningar. här ligger Chalmers i framkant och många högskolor i Sverige och utomlands skulle vinna på att lära sig mer av Chalmers och samarbeta med dem. För alla som är intresserade av hur det går för avknoppningar från högskolan så är 5 maj en märkesdag i år. då är det både Stena-dagen på Chalmers Innovation och StING-dagen i Kista då de bästa bolagen bland de nya visar upp sig. Fler innovationsfrämjande politiker borde vara på plats för att inspireras av unga företagare. Claes de Neergaard, Vd UtgiVare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm. tel e-post: redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Form & produktion: Narva adressändring: Försäljningen av QlikTech industrifondens bästa industrifonden har nu sålt hela sitt innehav i Qliktech. köpeskillingen uppgår totalt till cirka 920 miljoner kronor eller 40 gånger pengarna vilket gör detta till industrifondens bästa affär någonsin. detta är också en Sveriges allra bästa investeringar inom venture capital! n Detta kapitaltillskott gör att vi får betydligt större resurser att göra nya investeringar i unga spännande svenska tillväxtföretag, säger en nöjd vd Claes de Neergaard. Han är särskilt nöjd med att QlikTech blivit så pass framgångsrikt internationellt. Bolaget, som gör mjukvara för datoriserat beslutsstöd, har expanderat kraftigt de senaste åren och omsatte 226,5 miljoner dollar 2010 med ett resultat före skatt på 21 miljoner dollar. Antalet anställda uppgår till 800, varav drygt 230 finns i Lund. I somras genomfördes en framgångsrik notering på NASDAQ, vilket innebar att Industrifonden inte längre hade en aktiv roll i bolaget. Före SiN tid Annat var det i början. Qlik- Tech grundades 1993 på Ideon i Lund. De första åren sysslade man med att utveckla sin programvara, QlikView, som bl.a. bygger på en minnesbaserad teknologi. Med tanke på minnes- och processorkapaciteten i dåtidens persondatorer var produkten långt före sin tid. År 1997 släpptes första versionen av QlikView och bolaget sökte pengar för expansion för att kunna ta den till marknaden. Då gick Industrifonden och» Vi är stolta och glada över att ha varit med om denna resa. «Handelsbanken in med lån. Detta omvandlades för Industrifondens del senare till ägande. Bolaget gick med ständiga förluster de första åren och Industrifonden deltog i flera nyemissioner för att hålla igång företaget. Ett problem med att skala upp försäljningen var att dåtidens PC:ar inte var tillräckligt kraftfulla för att fullt ut kunna utnyttja konkurrensfördelarna i QlikView. Men insikten om dess fördelar växte i takt med att minneskapaciteten ökade. Ett stort genombrott kom 2003 när Intel lanserade den nya 64-bitars Pentiumprocessorn. Plötsligt fanns en dator med ett oändligt primärminne perfekt för att kunna utnyttja QlikView. Det var en viktig milstolpe, för då kunde fler förstå och utnyttja QlikViews potential, säger 2

3 Aktuellt: QLIKteCh affär någonsin industrifondens investering i Qliktech 1993 Qliktech bildas på Ideon i Lund Industrifonden beviljar ett lån på 10 miljoner kronor i december Industrifonden omvandlar sitt lån till aktier och investerar ytterligare 5 miljoner kr Nyemission på 20 miljoner kronor där Industrifonden tar sin andel om 4 miljoner Ytterligare en nyemission och Industrifonden ställer upp med 4 miljoner kronor. därmed har Industrifonden investerat totalt 23 miljoner kronor i bolaget två nya investerare kommer in accel från USa och Jerusalem Venture Partners från Israel. en snabb internationell expansion påbörjas Industrifonden ger ett lån på 60 mkr för att stärka bolagets finanser och underlätta Qliktechs fortsatta expansion Qliktech genomför en lyckad notering på NaSdaQ. efter kapitaltillskottet i samband med noteringen återbetalas lånet till Industrifonden. Industrifonden säljer en del av sitt innehav Industrifonden säljer resten av sitt innehav, motsvarande 6,5 procent av kapitalet. detta ger en likvid på ca 780 milj kr. tillsammans med den tidigare försäljningen har Industrifondens totala investering i Qliktech på 23 miljoner kronor genererat en intäkt för fonden på ca 920 miljoner kronor. Qliktechs programvara QlikView hämtar data ur ett företags olika system, t ex ekonomisystem, och presenterar det på ett enkelt och överskådligt sätt. Man har lyckats replikera hjärnans sätt att leta i minnet, att använda associationer. Medan konkurrenterna söker anpassa människan efter tekniken så anpassar Qliktech tekniken efter människan. det är detta som gör QlikView så lätt att använda. Vi såg det unika Lennart Gustafson, investeringsansvarig på Industrifonden. internationell expansion Nästa viktiga milstolpe kom redan året efter. Då tog ägarna och bolagsledningen ett beslut om att satsa på en rejäl internationell expansion och att söka internationella investerare. De flesta ägarna var med på detta och ville gasa, medan andra ville sälja. Industrifonden trodde på bolagets möjligheter och valde att vara kvar som ägare, även när QlikTech omvandlades till en amerikansk koncern 2004, med huvudkontor i USA. Utvecklingen av produkten sker fortsatt i Lund, där bolagets själ och hjärta finns, och dit varje nyanställd, oavsett land, skickas en vecka för inskolning. De nya investerarna, amerikanska Accel och israeliska JVP, kom in med lång erfarenhet av att utveckla mjukvarubolag mot börsen. Nu satte en stark expansion igång. Omsättningen ökade kraftigt från 44 miljoner dollar 2006 till 226,5 miljoner dollar För allt fler kunder över hela världen har insett värdet av QlikView, som på ett enkelt och användarvänligt sätt presenterar olika typer av data. Industrifonden har varit representerad i styrelsen under hela resan fram till börsnoteringen och har hela tiden stött ledningens expansionsplaner. Vi är stolta och glada över att ha varit med om denna resa, säger Tommy Nilsson, affärsområdeschef på Industrifonden. Detta är ett exempel på att det med långsiktigt riskkapital går att få fram globalt framgångsrika svenska teknikbolag. n Vi såg det unika och spännande i Qliktechs produkt QlikView, men då gick det inte att bedöma om detta skulle bli en liten nischprodukt eller något riktigt stort. det säger Göran ohlsson, numera pensionerad, men tidigare investeringsansvarig på Industrifonden, och den som gjorde fondens första investering i Qliktech då var det ett litet utvecklingsbolag med 15 personer i små lokaler på Ideon i Lund. Göran fick upp ögonen för bolaget redan vid starten 1993, eftersom Qliktech var först ute med att använda associativa former ett helt nytt sätt att söka i stora ostrukturerade databaser. Vid den här tiden sysslade Göran mycket med relationsdatabaser, där allt är strukturerat och ordnat, men han såg potentialen i Qliktechs nya idé: Först blir man frälst av teknikens möjligheter. Men sen gäller det att se om det går att göra den kommersiellt gångbar också. det gick ju bra i det här fallet. Jag är helt häpen över vad detta har utvecklats till! 3

4 tema: GöteBorG göteborg på gång För två år sedan var Västsverige nere på knäna. Finanskrisen och den efterföljande fordonkrisen slog extra hårt här. många företag hade stora problem och många människor blev av med sina jobb. men nu ser det betydligt ljusare ut. regionen har rest sig igen, för här finns framtidsindustrier inom många olika branscher allt från elektronik och telematik till design och biomedicin. n Vi i fordonsbranschen är vana vid att det går upp och ner, men det här var något helt annat allt stannade över en natt. Det säger Malin Persson, vd för Volvo Technology, AB Volvos forsknings- och innovationsbolag. Men vår styrka här i Västsverige är att vi har klarat detta en gång tidigare. VarVeN FörSVaNN Malin Persson syftar på en tidigare kris nedläggningen av varven. Då försvann en av regionens viktigaste industrier på några få år, utkonkurrerad av lågkostnadsländer. Men regionen klarade av att utveckla annat och kom tillbaka. Till exempel har fordonsindustrins betydelse blivit allt större, både vad gäller tillverkning av fordon och som underleverantör. Malin Persson tror dock inte att fordonsindustrin kommer att gå samma dystra öde till mötes som varven. Västsverige har blivit allt bättre på produktionsteknik och vi är mycket effektiva. Det är inte säkert att man tjänar på att flytta till lågkostnadsländer och globala företag måste ha verksamhet på flera ställen. Men det gäller att hänga med i teknikskiftena och det gör vi! Malin Persson ser ljust på regionens framtid, eftersom hon tycker att klimatet för utveckling är mycket gynnsamt här. Men jag skulle önska att det kom fram fler småföretag med fler spännande arbetstillfällen. Skapa Nya StjärNor En som jobbar med just detta är Olle Stenberg, vd för inkubatorn Chalmers Innovation. Här har ett hundratal företag sett dagens ljus sedan starten De 75 som fortfarande lever omsätter ca 400 miljoner kr och har ca 450 anställda. Inkubatorns mål är att skapa nya tillväxtbolag, eller som Olle uttrycker det: Istället för att piska döda hästar ska vi skapa nya stjärnor. Ett stjärnbolag som Olle Stenberg gärna nämner är Oxeon, det bolag som växte Västsverige har blivit allt bättre på produktionsteknik och vi är mycket effektiva, säger Malin Persson, vd Volvo technology.» Det gäller att hänga med i teknikskiftena och det gör vi! «snabbast av alla svenska aktiebolag i Dagens Industris Gaselltävling Och han vill se fler bolag som Oxeon, för detta är framtiden för Västsverige. Det är inte frågan om, utan när bilindustrin försvinner härifrån, säger han och drar parallellen med varvsindustrin. Men han ser ändå med tillförsikt på framtiden, eftersom förutsättningarna för nya bolag är mycket goda. Vi har bra forskning både från Göteborgs universitet och från Chalmers. Vi har lyckats etablera nya framgångsrika branscher, t ex dentalimplantat, där Göteborg är störst i världen. Det är vår roll på Chalmers Innovation att få fram nya växande bolag. För det går inte att klamra sig fast vid det gamla, vi måste satsa på det nya! Han nämner flera branscher där Göteborg ligger i framkant, t ex mikrovågsteknik, sig- Sara Wallin, vd almi Väst. olle Stenberg, vd Chalmers Innovation. naler och system, life science med bioteknik och biomaterial. Stor bredd Bredden är stor och den ska man ta vara på, det tycker också Sara Wallin, vd på Almi Väst. Vi behöver ett diversifierat näringsliv och ska inte vara beroende av en enda bransch. Våra styrkor är ju vår världsledande ingenjörsproduktion och vårt handels- och exportfokus och det är något vi ska bygga vidare på. Almis utlåning speglar regionens bredd. Här finns handelsföretag i Västergötlands knallebygder, livsmedel i Skaraborg, hightech och life science från universitet och högskolor i Göteborg. Almi Väst lånar ut mellan och 30 miljoner kronor till cirka 500 företag per år. Utlåningen ökade kraftigt under de svåra åren runt fordonskri- 4

5 tema: GöteBorG igen Stefan Lindholm, Industrifondens man i Göteborg, ser ett gott flöde av bolag i Göteborg. Som investerare tittar han inte så mycket på design och mode, utan mer på tillverkande bolag med global potential och bolag inom förnybar energi. FAktA Bra StrUKtUr För UPPStart av NYa BoLaG Västra Götalandsregionen (VGr) satsar mycket pengar på att få fram nya företag. det sker dels via rena villkorslån och dels i partnerskap med privat kapital. VGr är också en av finansiärerna bakom Chalmers Innovation, tillsammans med Sten a olssons Stiftelse och Innovationsbron. Inkubatorn förser de nystartade bolagen med lokaler, hjälper dem med affärsutveckling, nätverk, Pr och med att hitta finansiering. Som betalning för detta arbete tar inkubatorn ägaran delar i bolagen tittade Chalmers Innovation på 150 idéer. Nio fick komma in i inkubatorn. totalt sitter 25 bolag där idag. alla följer en målstyrd process och stannar ca tre år. För att hjälpa till med finansiering av dessa tidiga bolag har man också en egen såddfond Chalmers Innovation Seed Fund. det finns också andra inkubatorer i Göteborg, till exempel Sahlgrenska Science Park, som är en inkubator för life scienceföretag, och GU holding vid Göteborgs Universitet. sen, men nu tycker Sara Wallin att stämningen är positiv: Vi ser en stark framtidstro bland våra kunder. ljus Framtid Alla tre ser ljust på framtiden för Göteborg. Här finns en bra kombination av duktiga människor, kapital och infrastruktur. Dessutom en lång industritradition att bygga vidare på. Malin Persson betonar också det goda samarbetet mellan akademi, industri och samhälle, som gör innovationsklimatet mycket bra här. Det behövs fler små tillväxtföretag, det säger alla tre. Men även om det kommer nya kriser, så behöver det inte bara vara till nackdel, utan det kan också leda till utveckling. Eller som Olle Stenberg uttrycker det: Nöden är uppfinningarnas moder! kreativa branscher är framtiden Stefan lindholm är investeringsansvarig på industrifonden med placering i göteborg. Han ser ett gott flöde av idéer särskilt inom it, high-tech och nya kreativa branscher. n Göteborg förknippas ju traditionellt med teknik och hårda prylar, säger Stefan. Men på senare år har det kommit fram bolag inom nya branscher som It, internet, mobila branscher, media och tjänster relaterade till nätet. han kan också konstatera att Göteborg och hela Västra Götaland är mycket duktiga inom design och reklam. ta alla kläd- och modeföretag runt Borås och de framgångsrika reklambyråerna i Göteborg det är branscher där Stefan Fordonsindustrin är navet johan Carlsson är vd för Volvo technology transfer (Vtt), Volvokoncernens eget riskkapitalbolag, som investerar i bolag som kan ge bra avkastning samt bidra till att stärka Volvos konkurrenskraft. en tredjedel av de 25 bolagen i portföljen kommer från regionen och han tror definitivt på en framtid för fordonsindustrin här. n Fordonskrisen var jobbig och påverkade alla, men att det har vänt så fort beror på att det handlade om en finansiell kris, inte en industriell, menar Johan Carlsson. den underliggande efterfrågan fanns kvar hela tiden. och nu snurrar hjulen på bra, med fordonsindustrin som navet i det västsvenska näringslivet. Fordonsindustrins framgångsfaktor är att effektivt integrera en mängd olika underleverantörer för att få fram fordon som möter kundernas behov, säger han. detta nätverk av leverantörer med olika specialistkunskaper är en bra grogrund för nya tillväxtföretag. och en bra drivkraft för unga företag eftersom den tilltänkta kunden finns nära. de bästa bolagen byggs i dialog med kunden! Johan Carlsson tror inte att fordonsindustrin kommer att försvinna härifrån, för här finns en oslagbar kombination av erfarenhet, kunskap och utvecklingsförmåga, det vill säga allt det som behövs tror att regionen kommer att hävda sig väl i framtiden. Man ser stor skillnad här bara sedan fordonkrisen för två år sedan de fick kraft och kunde attrahera duktigt folk, som lämnade teknikbranschen. Framtidens göteborgare är enligt Stefan varken varvs- eller bilarbetare utan jobbar i kreativa branscher med media och mode. Varumärke och design sköts i Göteborg, medan produktionen sker i Kina. för att bygga framtidens fordon. och han räds inte konkurrensen från asien. Vi är redan globala, vi finns över hela världen, nära våra kunder. och att våra vänner på Volvo Cars har kinesiska ägare är bara en fördel, för det ger dem ett bra läge för expansion i Kina. Johan Carlsson, vd Volvo technology transfer, ser ljust på framtiden och säger att framtiden inte nödvändigtvis är att hitta nya innovationer utan att utveckla de goda tillgångar som redan finns. 5

6 tema: GöteBorG tillväxt prio ett för micvac marknadsföring och försäljning det är det allra viktigaste på agendan för micvacs nye vd. Håkan pettersson satsar stort på kundorientering med målet att få försäljningen av micvacs unika system för kyld färdigmat att ta ordentlig fart. Utmaningen nu för Håkan Pettersson och hans medarbetare är att få fler kunder att nappa på erbjudandet. I Japan och Korea har MicVac redan fått in en fot i och med licensavtalet med det stora japanska förpackningsföretaget Dai Nippon Printing, vilket öppnar upp en enorm marknad för MicVac. Vårt erbjudande ligger helt rätt i tiden, säger Håkan Pettersson. Ta till exempel hälsa, en bekväm livsstil, matsäkerhet och högt näringsinnehåll. Allt detta får man med mat som tillagats med vår teknik! Planerna framåt är att ytterligare stärka samarbetet med befintliga kunder, delta i mässor, träffa möjliga nya kunder och med alla medel marknadsföra Micvac. För det blir allt vanligare med kyld färdigmat, både i Europa, Asien och Nordamerika. Hur ser du på utvecklingen i regionen de närmaste 10 åren? Gunilla Bökmark, vd Sahlgrenska Science park regionen har en imponerande tradition inom life science och den kommer fortsätta att stärkas. Jag ser att branschen kommer att breddas ytterligare och jag tror fokus kommer att ligga på biomaterial och ämnesområden kopplade till stamceller. dessutom läggs stort engagemang på att få företagen att stanna och växa i regionen. Nu gäller det att börja sälja, säger MicVacs nye vd håkan Pettersson. Med mångårig bakgrund från bjässen tetra Pak är han full av entusiasm inför att ta sig an lilla MicVacs tillväxt. n Göteborgsbolaget MicVac har utvecklat ett system för tillagning och paketering av kyld färdigmat, baserat på en unik mikrovågsteknik tillsammans med patenterat förpackningsmaterial. Detta gör att hållbarheten blir lång, samtidigt som smak, näringsämnen och konsistens bevaras. Men det har tagit sin tid att få igång försäljningen i någon större skala. Bolaget grundades 2000 och hade en omsättning på 25 miljoner kronor Den ska nu öka. Bolaget har hittills varit teknikorienterat och lyckats säkra teknologin industriellt tillsammans med kunder på flera marknader, säger Håkan Pettersson. Nu går vi in i fas två, där det är kundfokus och sälj som gäller. Färdigmat FråN operakällaren Han har bara varit vd i ett par veckor, men rivstartar med att träffa samtliga kunder, partners och leverantörer. För bolaget har kunder, fem stycken livsmedelsproducenter, i fem länder. I Sverige är det Gooh, som använder MicVacs teknik för att sälja färdigmat från Operakällaren. Största kund är norska Rieber & Sön med varumärket Toro Velbekomme, som har 23 procent av den norska marknaden för kyld färdigmat, bland annat med risgrynsgröt. Den passar utmärkt att tillaga och värma enligt MicVacs koncept. partnerskap med kunder Själva affärskonceptet för MicVac är att växa med sina kunder. Först säljs en komplett produktionslinje för fyllning, paketering, tillagning i microvågstunnel med avslutande nedkylning. Därefter fortsätter det viktiga partnerskapet, genom löpande leveranser av de speciellt designade tråg, som maten tillagas och förvaras i. De försluts med plastfilm försedd med MicVacs patenterade ventil. Det är genom försäljningen av trågen och ventilerna som de löpande intäkterna ska komma. Vår affär är inte klar när vi sålt och installerat produktionslinjen, utan det är då som samarbetet verkligen påbörjas, säger Håkan Pettersson. micvac så fungerar det n den råa maten läggs i ett plasttråg som försluts med en film med en specialanpassad ventil. n tillagningen sker i en mikrovågstunnel, när maten hettas upp uppstår ett övertryck i förpackningen. n Vid en viss trycknivå släpper ventilen ut luft och vattenånga ur förpackningen. n När den färdiga matportionen kyls sluter ventilen till, vattenångan kondenseras och maten är automatiskt vacuumförpackad. n hela processen tar mellan 4 och 10 minuter beroende på råvaror. Per Stenman, investment manager Sätila Holding ab Jag vill säga att det handlar om att våga kortsluta kretsar att ta företaget till marknaden snabbare. Jag tror även internationalisering och expansion kommer att prägla de kommande åren. Vi kommer att se fler bolag med fokuserade ägargrupper och trenden är att vi går från fler och splittrade äganden till färre ägare med ökat engagemang och kunskap. kristina Fahl, ordförande NetClean technologies Sweden ab Jag ser en helt ny trend och det är en förnyelse av vår gamla tradition ingenjörskonsten. det är de enkla lösningarna inom produktion, av alla de slag som jordbruk, industrin, skogsindustrin med mera, som är en intressant tillväxtfaktor framöver. det handlar inte om skruvar och muttrar framtiden innehåller smarta lösningar och jag tror fler tjejer inom yrkeskåren kommer att påverka det. 6

7 Nytt och Noterat coresonic i avtal med mobil chipjätte Poseidon partner till Sir Richard Bransons djuphavsexpeditioner n Svenska Poseidon ska leverera dykutrustning för Virgin oceanics expedition till världens fem största djuphavsgravar. att gå ned i de fem världshavens djuphavsgravar ställer extrema krav på såväl dykare som utrustning. att samarbeta med Poseidon var därför ett lätt val för oss. Jag uppfattar att Poseidon inte bara har det mest avancerade dyksystemet, utan också det säkraste och med minst påverkan på det marina livet, säger Sir richard Branson. expeditionen planerar fem stora dyk under en tvåårsperiod, vart och ett till den djupaste delen av de fem världshaven. dyken görs med Virgin Sir richard Branson omgiven av, från vänster James roberton forskningschef, Stefan Fransson Vd och Peter Swartling, marknadschef, alla från Poseidon. oceanics ubåt som har plats för en pilot. Chris Welsh ska dyka Marianergraven ( m) med Sir richard Branson som backup-pilot, och Sir richard Branson ska dyka Puerto rico-graven (8 605 m) atlantens djupaste plats som tidigare aldrig undersökts med Chris Welsh som en backup. Ubåten kan flyga i upp till 10 km längs botten av varje djuphavsgrav för att utforska denna idag okända miljö. expeditionen samarbetar med ett flertal ledande vetenskapliga institutioner. Virgin oceanic-teamet kommer att använda Poseidons toppmoderna andningsutrustning och även annan dykutrustning från företaget. n Linköpingsbolaget Coresonics teknik för signalprocessorer tar nu plats i chipet för mobilteknik från taiwanföretaget Mediatek. Coresonic utvecklar en ny typ av programmerbar basbandsprocessor, vilket är kärnan i all digital kommunikation. Med Coresonics teknik blir processorn billigare, får bättre prestanda, tar mindre plats och drar mindre ström. Coresonic har nu träffat ett avtal med världens näst största mobila chipföretag, taiwanesiska Mediatek. det ger Mediatek rätt att utveckla, tillverka och sälja produkter för trådlös kommunikation baserade på Coresonics teknik och patent. ordern är den klart största hittills för det Linköpingsbaserade utvecklingsbolaget och innebär ett genombrott för företagets teknik. Samtidigt har bolaget utsetts till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag av tidningarna affärsvärlden och Ny teknik. industrifonden investerar i Airec n Industrifonden och den tyska investeraren rwe Innogy har investerat sammanlagt cirka 25 miljoner kronor i det expansiva värmeväxlarbolaget airec och blir därmed nya delägare i bolaget. Pengarna ska användas till internationell marknadsexpansion. airecs gas/vätske-värmeväxlarteknik är unik och erbjuder användarna stora fördelar gentemot traditionella värmeväxlare, till exempel bättre pris/prestanda. den högre effektiviteten och den kompakta designen möjliggör stora energibesparingar och minskade utsläpp när värmeväxlarna integreras i olika system. airecs värmeväxlare används redan som en kritisk komponent för att minska koldioxidutsläpp och spara energi i bland annat värmepannor, kraftvärmemotorer, flygplansturbiner, kyloch fryssystem, biogas- och andra processystem. airec deltar i ett flertal samarbetsprojekt med stora globala företag för integrering av sin teknik i deras system fick airec Världsnaturfondens Climate Solver award för sin värmeväxlare. det är ett klimatpris, som går till miljövänliga innovationer med potential för minskade koldioxidutsläpp. detta är en mycket spännande produkt med stor global potential, säger Stefan Jakélius, investeringsansvarig på Industrifonden. Quickomat i avtal med kalmar läns trafik n Quickomat och Kalmar Läns trafik (KLt) har tecknat ett 5-årigt avtal som innebär att minst 43 Quickomater ska placeras ut på strategiska platser i Kalmar län. de ska användas för försäljning bussbiljetter. avtalet med Quickomat är viktigt och gör det lättare för våra resenärer att köpa färdbevis. dessutom ger det oss möjligheter att ytterligare minimera kontanthanteringen ombord på våra fordon, säger KLt:s vd Karl-Johan Bodell. Linköpingsbolaget Quickomat erbjuder självbetjäningsautomater för hantering av resekort och biljetter med ett brett sortiment av tjänster både inom och utom kollektivtrafiken. detta är företagets första avtal utanför Linköping. 7

8 Aktuellt: IMdex bra affär när industrifonden säljer australiska imdex industrifonden har sålt sitt innehav i det australiska bolaget imdex ltd för 118 miljoner kronor eller 24 gånger det ursprungligt investerade be loppet. bolaget är noterat i australien och industrifonden blev delägare 2006 när imdex köpte svenska reflex instruments i Vallentuna. n Imdex, som förser olje- och gruvindustrin med borrprodukter, var Reflex distributör i Australien och köpte Reflex för att komplettera sin verksamhet. Det lilla bolaget var världsledande på mätinstrument för borrhål och hade kunder över hela världen. Reflex ägdes då av Småföretagsinvest, ett riskkapitalbolag med bland andra Industrifonden (49 procent) och ett konsortium med ett 30-tal privatinvesterare som ägare. En del av köpeskillingen bestod av aktier i Imdex, som på detta sätt hamnade i Industrifondens och konsortiets ägo. mäter borrhål Reflex utvecklar och tillverkar utrustning för mätning av borrhål så att hålets exakta position kan bestämmas. Detta är av stor betydelse vid prospektering av malm- och oljefyndigheter. Sedan försäljningen har Reflex Instruments fortsatt att utvecklas väl och svarar nu för en betydande del av Imdex intäkter. Småföretagsinvest blev delägare i Reflex Bolaget, som bildades i slutet av 1980-talet, hade fört en tynande tillvaro i många år, men lyckats överleva på grund av ett bra varumärke, bra produkter och en god säljorganisation. Reflex var i kris, men vi såg potentialen, säger Tore Tolke, tidigare Småföretagsinvest, numera Industrifonden. De hade bra produkter och en säljfokuserad organisation. Småföretagsinvest (SFI) ägde reflex och arbetade hårt tillsammans med reflex dåvarande vd Bengt Ljung (på bilden vid en av världens största koppargruvor i Chile) för att få ordning på bolaget. det lyckades de bra med! Under de fem åren med SFI som ägare utvecklades reflex från förlustbolag till ett expansivt, vinstgivande tillväxtbolag med fyrdubblad omsättning och verksamhet över hela världen. Stor reavinst Småföretagsinvest köpte Reflex 2001 för 12,5 miljoner kronor och sålde bolaget till Imdex En del av betalningen bestod av aktier i Imdex. Nu när dessa har sålts står det klart att investeringen blivit mycket bra en bra kombination n Magnus Lemmel, rådgivare på Kreab i Bryssel, var ordförande i konsortiet och i Imdex. han är mycket nöjd med investeringen och med samarbetet med Industrifonden: Själva affärsidén att kombinera Industrifondens gedigna kunskap om riskkapitalmarknaden och ett antal entreprenörers erfarenhet av att driva företag var helt riktig. Vi hade ett spännande utbyte av idéer som ledde till ett antal med en totallikvid på 300 miljoner kronor eller 24 gånger det investerade beloppet. I och med försäljningen av Imdex har Småföretagsinvest inga innehav kvar. Bolaget, som varit en mycket lyckad investering, kommer nu att avvecklas. investeringar som gav god utdelning. de inledande åren var besvärliga på grund av den kraftiga konjunktursvackan och vi Magnus Lemmel lyckades kanske inte utnyttja aktieägarnas kompetens fullt ut. Jag tror dock att alla till sist blev nöjda med investeringen. den allra bästa är förstås vår försäljning av reflex Instruments till Imdex! 8

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen Hållpunkter Regionala prioriteringar och arbetssätt Operationellt program Mål

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

Välkommen *ll pressmöte

Välkommen *ll pressmöte Välkommen *ll pressmöte Fram&den för Saab Automobile AB Pressmöte Trollhättan 13 juni 2012 Hans L. Bergqvist Anne- Marie Pouteaux Advokat, konkursförvaltare Advoka8irman Delphi Advokat, konkursförvaltare

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion RYMD I VÄST Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion VÄRLDSKLASS ÄR INTE NOG - SKA MAN NÅ RYMDEN MÅSTE ALLT FUNGERA I Västsverige utvecklas och levereras tjänster och produkter som

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 Presentation via telefon/online-konferens 25 augusti, 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 Presentation via telefon/online-konferens 25 augusti, 2016 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 Presentation via telefon/online-konferens 25 augusti, 2016 SaltX Technology Holding AB Karl Bohman, VD Harald Bauer, CFO Om SaltX Technology Grundat 2001 (ClimateWell AB)

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 Nästa generations polarisationsmodulator baserad på LC-Tecs patentsökta teknologi. Produkten DepthQ marknadsförs av Lightspeed Design Inc. LC-Tec Holding AB Org

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

LifeAssays Bolagsstämma Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense)

LifeAssays Bolagsstämma Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense) LifeAssays Bolagsstämma 20160520 Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense) LifeAssays strategiskt placerat i IDEON Science Park Företaget bildades år 2000 Lokaliserat

Läs mer

Nyskapande mellan industri och akademi

Nyskapande mellan industri och akademi Nyskapande mellan industri och akademi Olle Stenberg, ISEA Erik Gallneby, Triathlon Consulting Ekmandagarna 2015 2015-01-27, Stockholm -1 - Syfte Hur sker nyskapande in anslutning till akademin idag? Reflektioner

Läs mer

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan Nya tider är temat för detta nummer av Mindset. Storbritannien har röstat för att gå ur EU, Donald

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Formellt Venture Capital Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Tillväxtföretagets finansieringskedja Hög risk Risk för investeraren Entreprenören Riskkapital

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Invent Medic Sweden AB har utvecklat en helt unik medicinteknisk produkt för icke- kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngnings-

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN Vad är mjukvara? Under många år var Swedish Quality ett inarbetat begrepp över hela världen. Svenska produkter var eftertraktade (och ofta dyrare) därför att de ansågs hålla den högsta kvaliteten. Vår

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Anodaram AB förvärvar ClimateWell AB genom apportemission

Anodaram AB förvärvar ClimateWell AB genom apportemission Pressmeddelande Stockholm 2016-03-07 Anodaram AB förvärvar ClimateWell AB genom apportemission Anodaram har ingått en avsiktsförklaring med huvudägarna i ClimateWell AB om att förvärva ClimateWell genom

Läs mer

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson Brukskultur Åtvidaberg 2004 Att vilja men inte kunna Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson De första dagarna i oktober 1971 publicerade

Läs mer

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT... BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...... och idag är marknadsplatsen nätet Bara på Blocket omsattes 254 mdr 2011 vilket motsvarar 7,3% av Sveriges BNP och 7 av 10 svenskar köpte eller sålde något där. Under samma

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016 för Kvartal 4 (oktober december) 2016 Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökning

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer