E n t i d n i n g f r å n M a l m ö s t a d. Å r g å n g 3 6 N r 1 m a r s

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E n t i d n i n g f r å n M a l m ö s t a d. Å r g å n g 3 6 N r 1 m a r s 2 0 0 3"

Transkript

1 E n t i d n i n g f r å n M a l m ö s t a d. Å r g å n g 3 6 N r 1 m a r s Så slog Malmö äntligen sitt 30 år gamla befolkningsrekord. I januari firades rekordhållaren Karin Lannerheim på Rådhuset, där kommunfullmäktiges ordförande Kjell-Arne Landgren välkomnade henne. Sid 22 I slutet av januari invigdes Kriscentrum för män. Målgruppen är män som på olika sätt hamnar i kris och behöver reda ut situationen med en annan man. Sid 17 Internationella musikföreningen,med romska rötter, är redan på plats i Föreningarnas hus.föreningens ordförande Ivan Nikolizsson slår an tonen och berättar att man sysslar med zigensk dans,speciellt för barn mellan 8 och 15 år. Föreningar samlas i eget hus Malmö stads barnkulturcenter Blå Hästen fyller tio år. Den 4 7 mars arrangeras det bland annat teater, dansworkshop, utklädning, berättarverkstad och annat kul. Sid 20 Byggplaner för bostäder Malmö har vuxit 17 år i ra d. Om befolkningsutve c k l i n g e n ska följas behövs det nya bostäder varje år enligt s t a d s by g g n a d s k o n t o ret. Sid 7 25 föreningar i Malmö får en unik chans att samarbeta och lära känna va ra n d ra. Malmö stad satsar 35 miljoner kronor på att förva n d l a gamla Pri p p s b ry g g e riet till Före n i n g a rnas hus. Det finns ingen motsva righet i landet. Andra städer är nyfikna på v å rt projekt, säger fri t i d s d i rektör Ingmar Zäll. Bred samling mot rasism Den sker en kra f t s a m- ling mot rasism. Köp en knapp och få fritt inträde till ett 80-tal kultura r ra n g e- mang. Stor utställning av g ru n d s k o l o rna. Sid 11 F ö reningar med rötter i Sve ri g e, Grekland, Somalia, Un g e rn, Po l e n, Tu rkiet och Makedonien ska samsas med romska, palestinska, ara b i s- ka och kurdiska före n i n g a r. En brokig mångfald, men föreningar som är öppna för alla. Inflyttning sker successivt under våren och en del f ö reningar är redan på plats. Sid 10 Ett drömmarnas hus för barn- och ungdomskultur Nu får barn och ungdomar i Malmö en mötesplats där drömmar kan vävas och förve rk l i g a s. Dr ö m m a rnas hus på Ro s e n g å rd startar ett barn - och ungdomskulturh u s. Allmänna arv s f o n d e n har beviljat pengar i tre år. Vi är stolta och glada att kunna ge Malmös ungdomar denna chansen, säger Åsa Johansson som är pro j e k t l e d a re. Sid 20

2 2 Nr 1 Mars 2003 Nr 1 Mars Prominent, Malmös senaste bidrag på den svenska musikhimlen: För oss är det här en passion Medlemmarna i Malmögruppen Prominent kan inte direkt vara missnöjda med hur karriären går. Trots att debutalbumet "A long time coming" släpps först nu i febru - ari har gruppen redan uppmärksammats för sina två singlar. Den senaste och andra singeln, "Say Hey",spelades flitigt både i radio och tv och debutsingeln, "She", resulterade i att Z-TV:s tittare röstade fram Prominent till bästa svenska hiphop-grupp på musikgalan Swedish Hit Music Awards i Stockholm. Fast karri ä ren kunde ha startat ännu tidig a re, visar det sig. Redan 1999 hade Prominent ett skivkontrakt på gång med ett danskt skivbolag. Den gången ra n n det hela ut i sanden och det tog alltså n å g ra ytterligare år för gruppen att få ut sin musik på skiva. Det danska s k i v k o n t raktet fick Här vi för en låt som hette "M.O. N. E. Y. " och faktiskt va r den allra första låten vi skre v, berättar gru p p- m e d l e m m a rn a. Det kändes jobbigt när det inte blev nåt. Vi fick börja om från början... Prominent har fyra medlemmar: P i n e ro som ra p p a r, Castelo som sjunger, och Colossos som både rappar och prod u c e ra r. De två sistnämnda gör också all musik tillsammans. Den fjärde medlemmen, som håller sig lite i skymundan, är p roducenten Alex K. Alla fyra har hängt med sen start e n 1996, då de bildade Prominent. Det va r genom musiken som de lärde känna va rann. Colossos spelade musik på sitt håll, Castelo och Pinero hade ett annat b a n d. Vi tyckte väl att det var lika bra att vi g j o rde något tillsammans, säger de i mun på va ra n n. Sin musik beskri ver de själva som hiphop-soul. De blandar alltså element från åtminstone två sva rta ameri k a n s k a tassar man inte runt på tårna så mycket, det är mer ärligt Information från Malmö stad. Nr 1,mars 2003,utgiven vecka 9. Nästa nr : April m u s i k s t i l a r, både tru m b e a t s, rap och starka skönsjungna melodier. Fast det finns mer än amerikanska influenser i musiken, kanske för att medlemmarna är " i n va n d ra re" med rötter i Latinameri k a och Polen. De är dessutom ett sammans vetsat gäng som växt tillsammans genom åren i Pro m i n e n t. Den största inspirationen får vi nog från va ra n d ra i bandet snara re än utifrån. Vi umgås mycket och intensivt. Då blir det väl så att man påve rkar va ra n n. Hyllade hemstaden För även om Colossos har polska föräld rar och Castelo och Piñero kommit till Sve rige från Bolivia re s p e k t i ve Uruguay i unga år så är de tre öve rens om att först och främst är det staden Malmö som format dem. De passade också på att hylla hemstaden när det va r dags att gå upp på scenen i Stockholm för att ta emot sitt pris på Swedish Hit Mu s i c Aw a rd s. Det var jag, e rkänner Ca s t e l o. Jag skrek ut Gu l l v i k s b o rg / He rmodsdal! Där har jag vuxit upp och jag ville hylla min hemort. Malmö har något visst, absolut, och genom åren har man till och med blivit riktigt lokalpatri o t i s k. Malmö hela världen Alla tre pratar sig va rma när Malmö kommer på tal. Men kan de också sätta fingre t på vad som är så bra? Det finns en viss Malmöanda, menar de. Om man jämför med Stockholm, dit vi ofta åker i och med att vi sysslar med musik, så är man mer rakt på sak i Malmö, tycker Co l o s s o s. Här tassar man inte runt på tårna så mycket utan det är mer ärligt och dessutom lite saktare t e m p o. Jag tror också att banden som spelar musik här i Malmö är mer ori g i n e l l a. Kanske inte för att man alltid tänker på Adress: Vårt Malmö, Malmö Telefon: Växel Te l e fax: Ansvarig utgivare: Kjell-Arne Landgren Kommunfullmäktiges ordförande Telefon det när man gör musik, men det blir liksom lite mer eget här, fyller Castelo in. Sen undrar jag om de som inva n d ra d e s venskar upplever Malmö på ett speciellt sätt. Är det en segre g e rad stad? Hur har det va rit att växa upp här? I Malmö finns det ju massor av olika folk, säger Pinero. Personligen har jag a l d rig tänkt på Malmö som en segre g e ra d stad! Jag har vuxit upp på Ro s e n g å rd med människor från hela världen, även sve n- s k a r. Mitt Malmö är hela världen, tyc k e r Co l o s s o s. Så växte jag upp. Sen är det klart att det finns problem, men så farligt är det inte här om man jämför med många a n d ra ställen. Pre c i s, håller Castelo med. Vi leve r t rots allt i Sve ri g e. Så illa är det inte. In t e än i alla fall. För övrigt är det just nu mest tankar om skivsläpp och den musikaliska fra m t i- den som upptar Prominents tid. Vad händer när debutskivan släppts? Vad har de för drömmar inför fra m t i d e n? Framför allt är det skönt att äntligen få släppa en skiva, säger Co l o s s o s. Det har R e d a k t ö r : Stefan A n d e r s s o n Telefon M a l m ö k a l e n d e r n : Monika Månsson Telefon Upplaga: ex ju tagit ett tag. Jag vet ju inte, men kan tänka mig en kvinna som är gravid och väntar och väntar... Så känns det äntligen! Det känns bra att nu kunna visa förä l d rar och vänner vad vi gjort hela tiden, att det faktisk blivit något, tycker Pinero. Mer än bara berömmelse Att kunna leva på musiken är målet. Klart man vill ha pengar, inget snack om det, menar Ca s t e l o. Att ha så man klarar sig och får va ra ifred, kunna jobba med ny musik, skri va låtar. För Prominent är musiken mer än b a ra en väg till listor och berömmelse. Visst är det kul att få priser och bli bekräftad, få lite respekt i musikbranschen. Me n s t ö r re än så är musiken i sig. För oss är det här en passion. Vi har hållt på med musik i en eller annan form så länge vi kan minnas, har alltid va ri t inställda på att vi ska syssla med musik. Det är nog därför det känns extra skönt nu när allt börjar rulla på... Art Director: Mohammad Hassan Hashemian Telefon Annonser: Ardeo Marketing Telefon , Tryck: Skånska Dagbladet,Malmö JO E L ER I K S S O N Killarna i Prominent beskriver sin musik som hip hop-soul. Från vänster, Piñero,Castelo och Colossos. Johanna Kristiansson upptäckte serietecknarskolan av en slump och siktar efter utbildningen på att bli barnboksillustratör. Jag gillar barn och tycker serier är ett bra sätt att kommunicera på,säger hon. Malmö plantskola för nya serietecknare De senaste åren har Malmö blivit något av Sveriges n ya centrum för tecknade serier. Den viktigaste orsaken till detta är den serietecknarutbildning som 1999 startade på Kvarnby Folkhögskola, ett stenkast från Värnhemstorget. Ett fåtal liknande utbildningar finns i Sve ri g e, men ingen har fått ett sådant genomslag som serietecknarskolan i Malmö. En nöjd kursansva rig lära re, Fre d rik St r ö m b e rg som även är ord f ö ra n- de i Se riefrämjandet och redaktör för dess tidning Bild & Bubbla, konstaterar att utbildningen hittat sin form och eta- Som b l e rats rejält under de fyra år som den f u n n i t s. Vi har gått från ett litet klassru m första året till en hel våning för oss s j ä l va fyra år senare. Det känns att vi landat, inte bara lokalmässigt utan äve n med utbildningens form. Och nu är vi rejält etablerade vi tar in tjugotvå nya e l e ver varje år och till varje plats har vi fem sökande. K l a s s rummet finns högst upp i den ljusa vindsvåningen. At m o s f ä ren är avslappnad och kre a t i v. Öve rallt finns p e n n b u rk a r, penslar och papper. Fullt av skisser och färdiga teckningar på väggarna. Doften av tusch hänger i luften. Men det är mer än kreativt skapande som står på pro g rammet för seri e e l e ve r- n a. Kursens två huvuddelar är konst och liten lärde jag mig nästan helt själv att läsa med hjälp av Bamse kommersialism, berättar St r ö m b e rg. De t räcker inte att va ra en skicklig tecknare man måste också veta vad upphov s r ä t t i n n e b ä r, kunna sälja in sig och ha kunskap om branschen. Annars kommer man inte långt. Hittar sin egen stil Utbildningen bygger mycket på att de tre l ä ra rna är helt olika och komplettera r va ra n d ra. Fre d rik St r ö m b e rg har hand om det administra t i va och lär dessutom ut seri e t e o ri och historia. Tony Cro n s t a m, som gör serien Elvis för dagstidningen Me t ro, undervisar i teckningsteknik. Gunnar Krantz, en av Sve riges mest ru t i n e rade seri e- s k a p a re, är inri k- tad på det konstnärliga och kre a t i- va. St a n d a rden på utbildningen är det således inget fel på. Men finns det plats i Sve rige för tjugonio nyutbildade seri e e l e ver varje år? Man får ju tänka på att alla som går här inte siktar på att skapa en egen seri e för publicering i någon tidning, säger St r ö m b e rg. Det här är en bred konstnärlig utbildning där var och en ska få hjälp att hitta sin egen stil och inriktning. Några gör skämtseri e r, en del drar åt konstnärligt måleri. Somliga vill skri va seri e m a- n u s, andra hålla på med illustra t i o n e r. Tecknande brevbärare Att bli just illustratör har en av årets elever som mål. Fast för tillfället är hon mest upptagen med att göra en barn s e rie om katten Ni l s. Johanna Kristiansson kommer från V ä n e r s b o rg och upptäckte serieskolan lite av en slump. Det var pappa som såg en artikel om utbildningen och tyckte att jag skulle söka hit. Jag är ju egentligen bre v b ä ra re men har tecknat ända sedan jag var liten. Fast jag blev väldigt öve r raskad när jag kom in. Efter flytt till Malmö och studentlägenhet på Bo01-området har hon efter en termin funnit sig tillrätta, både i Malmö och med seri e u t b i l d n i n g e n. Vi har bra sammanhållning i klassen och jag utvecklas hela tiden som tecknare. Till exempel har mitt tuschande blivit b ä t t re mycket sen jag kom hit och det är i n s p i re rande att umgås med likasinnade på heltid. Jag trivs jättebra. Gillar barnserier Johanna gör som sagt mest barn s e rier ofta om katten Ni l s, hans vänner och ov ä n n e r. Va rför just barn s e ri e r? Jag gillar barn och tycker serier är ett b ra sätt att kommunicera på, man kan använda både ord och bilder. Som liten l ä rde jag mig själv att läsa nästan helt med hjälp av Ba m s e. Efter utbildningen siktar Johanna på att bli barn b o k s i l l u s t ra t ö r. Och faktiskt har hon redan fått ett uppdrag! I samband med serieskolans årliga besök på bokmässan i Göteborg förra hösten knöt hon kontakt med ett förlag som ville att hon skulle illustre ra en bok åt dem. Johanna Kristiansson har alltså re d a n nu kommit en bit på vägen. JO E L ER I K S S O N Brett utbud av serier på S t a d s b i b l i o t e k e t BILD: EWA LEAVA U Att Malmö de senare åren blivit en seri e - stad märks inte minst på stadsbiblioteket. Här finns en av Sve riges få specialavd e l- ningar för tecknade seri e r. Och även om a vdelningen är populär med ständigt ökande utlån finns det fort f a ra n d e många som blir positivt öve r raskade när de för första gången upptäcker seri e rn a på bibliotekets tredje våning. Ännu så länge är det mest de inbitna s e ri e l ä s a rna som vet att seri e a vd e l n i n g e n f i n n s, säger bibliotekarien Mats No rd - ström. Fast allt fler upptäcker avd e l n i n g- en och lånen ökar stadigt, från lån år 2000 till år Se ri e a vdelningen startade när stadsbiblioteket öppnade igen efter omby g g n a- den Året därpå blev Mats No rd - ström ansva rig för avdelningen. Ut b u d e t är brett och kan tillfredställa de flesta s m a k e r. Svenska serier och utländska, h u m o r, självbiografiskt, manga (japanska s e rier) och äventyr är några av genre rn a. Mest populära är de svenska humors e ri e rna, upplyser No rdström, och då inte minst de lokala självbiografiska seri e b e- r ä t t a rna från Malmö, till exempel Da n i e l A h l g ren och Mats Källblad. F ö rutom att låna hem album är det många som kommer till hit för att blädd ra och läsa på plats. Se ri e a vdelningen är lockande V å rt Malmös utsände är inte den enda besökaren som gärna slår sig ner och stannar en stund.

3 4 Nr 1 Mars 2003 Nr 1 Mars K R Ö N I K A Cajsa Carrén är frilansjournalist och flyttade nyligen till Malmö från Lund.En dödssynd med Lundaögon sett.här ger hon sin syn på saken. En syndares bekännelse Jag har flyttat 15 gånger i mitt liv. Och stannat tillfälligt på många fler p l a t s e r. Nu har jag bidragit till det nyligen satta befolkningsre k o rdet i Malmö. I den här staden har jag aldrig bott förut. Längst tid har jag bott i Lund först sex år som student och förv ä rv s a r b e t a n d e, senast 20 år som mamma och journalist. Nu pendlar jag mellan det bästa av varje värld. I Lund är det en dödssynd att flytta till Malmö. Cajsa Carrén ska flytta till Malmö fy fan! skrev den lokala skva l l e r p ressen. Hur ska du tri vas bland de där? undrade man och syftade på icke-akademiker med dialekt, inva n d ra re och annat löst folk som man tror inte finns i hemkommunen. I Lund kan man klä sig i neonfärgad nerspydd nattsärk utan att någon lyfter på ögonbrynen. Men i Malmö klär man upp sig när man går och handlar m j ö l k, är en annan missuppfattning från anno dazumal. A l d rig har jag nämligen sett så många bakåtkammade, ro s a s k j o rt a d e, beig e u l s t rade prototyper med svåra rtade Östermalmskomplex som runt St o r- och Mårt e n s t o rgen i Lund just nu. Medan när jag går på tre n d k rog i Ma l m ö sitter det ofta luvade och lufsiga personer med olikfärgat hår och utan attit yd p roblem. I Lund sitter just de senare på kultcaféet Ariman, en av kva rvarande oaser. Jag känner igen dem från bussen åh, min älskade 131:a som ersätts med 130:an eller 171:an på helger och kvällar. Eller till och med sätts in extra på helgnätter när många ska hem och ru n d t u ren via Åkarp känns onödig tack för det Sk å n e t rafiken! Annars kan man stanna i Malmö och roa sig, åldersdiffere n t i e rade nöjesplatser är det till skillnad från i Lund gott om. I universitetsstaden blir antalet studenter som kommer och går så opro p o rtionellt stort. De altern a t i va tillstånden mellan ungdomsåren och sotdöden får liksom en större bredd i Malmö högskolestaden och storstaden. Ska jag nu ändå dra nytta av de fördelar som finns i Lund kan jag också ta tåget som går nästan hela tiden. Pl a n e rar jag väl kan jag äntra det på Pe r s b o rgs pågatågsstation som ligger ett stenkast från min bostad på L ö n n g å rden. Annars från Ce n t ralen dit jag kommer på underbara cykelvägar hur många kilometer som helst. Den där cykelhjälmen jag plockade fram ur vindsförrådet när jag skulle flytta till storstaden känns inte lika nödvändig som när jag skulle flytta från cykelstaden Lund. Fördel Malmö: Här är det plant! Visste ni att Lund är den stad där det är högst nivåskillnad i hela Sve rige? Ja, ja, bra för benmusklerna. Dem övar jag för övrigt som nyinflyttad på promenader i min nya hemstad. Kommer till Klaragatan! Kommer till Idunsgatan! Kommer till Ki r s e b e rg! Och jag som trodde att Lunds kulturk vad ra n t var något helt unikt. I Malmö finns hur många som helst! Och många parker förstås. Lund har förvisso en av världens va c k raste där kan man sommartid lyssna på tjosanunderhållning. I Malmös stadsträdg å rdscafé har man höjt den musikaliska ribban och även visat konstfilm i sommar också en para d ox med tanke på städernas re s p e k t i ve ry k t e n. Ribban ja! Delvis uppvuxen i Bohuslän och He l s i n g b o rg har jag förstås en havslängtan i mig som nu kan tillfredsställas mycket enkelt. Den gångna s o m m a ren kunde jag dessutom se nedmonteringen av Ko c k u m s k ra n e n. Är de helt historielösa i Malmö? säger Lu n d a k o m p i s a r. Sådant rabalder om en kran som bara stått där sedan 70-talet! Vad skönt att du inte skri ver om Möllevången, kommenterar en Ma l m ö v ä n som är trött på klichéer. Se n a re får jag veta att Möllevången just nu motsva rar ett tvärsnitt av befolkningssammansättningen i hela Sve ri g e. Och då måste jag ju skri va det. Möllevången är dessutom unikt på det sättet att det är en central, inva n d ra r- tät arbetarstadsdel. Sådana lär bara finnas bara i Berlin och Pa ris i övri g a Eu ropa. Övriga Eu ropa kommer för övrigt vi Malmöbor till på tjugo minuter. Om nu inte Malmö räcker till. Cajsa Carrén Årets företagare har kungen och Wallenberg som kunder Han är årets företagare i Malmö,Stefan Widén vd för IT-företaget XOR Group AB. Utmärkelsen fick han för sitt utpräglade entreprenörskap och sina höga tillväxtambitioner. Priset delades ut vid den stora galakvällen för näringslivet i Malmö den 22 januari. En synnerligen värdig segrare, tyckte juryn men så har också Stefan Widén såväl kungen som Wallenberg bland sina kunder. Det känns både väldigt roligt och oerh ö rt smickra d e, säger Stefan Widén när V å rt Malmö träffar honom på XO R : s huvudkontor i Limhamn. Dessutom hade jag inte alls räknat med att få priset. Jag trodde faktiskt att det skulle gå till Espresso House Swe d e n. Det är ju ett företag i tiden med en helt ny a f f ä r s i d é. Det var alltså ingen väntad seger och inte minst därför känns det väldigt bra just nu. Ingen dagligvara XOR är i dag en ledande leve rantör av affärs- och ekonomisystem till såväl stora som små företag. Systemen hjälper företagen att styra och kontro l l e ra sin ve rks a m h e t. På Pågen AB i Malmö har mer än va r t redje medarbetare utländsk bakg rund. Ett faktum som blev avgörande när Pågen fick Malmö stads Mångfalds- och In t e g ra t i o n s p ris 2002 i f ö retagsklassen, det tredje pre s t i g e p ri s e t som delades ut under näringslivsgalan i Malmö Ko n s e rt h u s. Vi är mycket stolta över utmärk e l s e n, säger Pågens V D, Håkan Si g vant. Den är ett bevis på att vår synnerligen medve t n a satsning på integration va rit helt ri k t i g. Mjöl på fingrarna Men för Pågen handlar begreppet integ ration inte bara om att integre ra meda r b e t a re med utländsk bakrund med de s ve n s k f ö d d a. Vi har jobbat med integration i ett v i d a re perspektiv, säger Håkan Si g va n t. För oss handlar det om att integre ra samtliga medarbetare kring en gemensam värd e g rund som innehåller kärn v ä r- dena livsglädje, omtanke, entusiasm och Ekonomisystem är definitivt ingen d a g l i g va ra, säger Stefan Widén. Därf ö r bygger vårt arbete mycket på att vård a v å ra kundre l a t i o n e r. Vi arra n g e rar re g e l- bundet kundträffar, användarmöten och så kallade ro a d s h ows där vi visar hur man kan ha största möjliga nytta av sina XO R- p ro d u k t e r. Sj ä l va pro g ra m va ran utvecklas också hela tiden och kunderna får re g e l b u n d e t ta del av nya versioner för uppdatering av sina system. XOR:s produkter är baserade på den senaste tekniken från Mi c rosoft och de är redan från början skapade för att kunna i n t e g re ras och samve rka med kundern a s olika branschsystem. XOR finns i tre ve r- s i o n e r, Compact för småföretag, Co n t ro l för större företag och Connect för de ri k- tigt stora. Förflutet som nattklubbsägare Stefan Widén, som har en ekonomutbildning i botten och bland annat ett förf l u t e t som nattklubbsägare tillsammans med Pe rcy Nilsson (Etage), grundade XO R 1990 tillsammans med en kompanjon. Man hade utvecklat ett affärs- och re d o- visningssystem och företagets första stora kund var Stenabolagen i Göteborg. I dag använder omkring personer dagligen XOR:s pro d u k t e r. Bagare fick mångfaldspris Vi har skapat en Pågen-anda som samtliga medarbetare är delaktiga i,säger Pågens vd Håkan Sigvant.Eva Malmberg är personalchef. stolthet. Stolthet över va ru m ä rket Pågen och kva l i t e t e rna det står för. Vi har skapat en Pågen-anda som samtliga medarbetare ingår i. Med andra o rd, det spelar ingen roll var du kommer ifrån, bara du har mjöl på fingra rn a. Mångfald en del av varumärket Hi s t o riskt sätt var det sextio - och sjutiotalets brist på arbetskraft som gjorde att också Pågen fick många medarbetare med utländsk bakgrund. Men alla positiva erf a renheter genom åren medförd e ganska snart att företaget medvetet anställde allt fler inva n d ra re och i dag har alltså mer än var tredje utländsk bakg ru n d. Mångfalden har blivit en avgöra n d e del i vårt va ru m ä rk e, säger Håkan Si g vant. Och det är vi väldigt stolta öve r. Till exempel har många av våra meda r b e t a re med arbetsledande befattning utländsk bakgru n d. PE R ER I C S O N Årets företagare i Malmö heter Stefan Widén och är vd för IT-företaget XOR Group AB. Han fick Malmö stads pris för sitt utpräglade entreprenörskap och sina höga tillväxtambitioner. F ö retaget har dessutom vuxit snabbt när det gäller antalet anställda. För närva rande jobbar 116 personer på XO R : s kontor i Malmö, Stockholm, Göteborg, Helsingfors och Vasa i Finland samt i Polen. I No rge finns XOR re p re s e n t e ra d e genom återf ö r s ä l j a re. De bestämmer hur din medicin ska smaka Årets medicinpri s, som också det, delades ut under galakvällen den 22 j a n u a ri gick till ett relativt nystart a t f ö retag i Malmö. Galenica heter före t a g e t och det har sitt huvudkontor på Me d e o n Science Pa rk i Malmö. Företaget arbetar inom området galenisk farmaci, vilket innebär att man form u l e rar nya läkemedel. Enkelt uttryckt bestämmer Ga l e n i c a hur dina mediciner ska smaka och se ut. Ju ryns motive ring till att ge Ga l e n i c a m e d i c i n p riset var bland annat att före t a- get på ett fra m g å n g s rikt sätt byggt upp en i n d u s t riell ve rksamhet inom galenisk farmaci. Företagets framgångar är re s u l t a t e t av ett gott affärsmannaskap och det visar dessutom möjligheten att etablera en l i v s k raftig ve rksamhet trots begränsade re s u r s e r. Galenica grundades 1999 av apotekaren Ronnie Wallin och hans partner He n ri Hansson, också han a p o t e k a re. Det var oerh ö rt roligt att få det här priset, säger Ro n n i e Wallin. Ve rkligen en uppmuntra n och ett bevis på att vi är på rätt v ä g. Jag är både stolt och glad, säger han och förk l a rar före t a g e t s ve rksamhet lite närm a re: Vi erbjuder konsulttjänster inom allt som har med galenisk farmaci att göra. Det vill säga vi arbetar med form u l e ri n g, u t veckling, tillve rkning och kva l i t e t s k o n- t roll av läkemedel och produkter som är l i k v ä rdiga med läkemedel. Bland annat vissa hälsopre p a rat och naturm e d i c i n e r. Vi får alltså uppdrag av forskare och l ä k e m e d e l s t i l l ve rk a re att forma dera s Malmö stärker sin miljöprofil Nu tar Malmö stad ytterligare ett steg för att förstärka sin miljöpro f i l. Ko m m u n s t y relsen föreslår att Ma l m ö ska bli medlem i den ideella före n i n g e n Sustainable Business Hu b, SBH, va r s uppgift är att arbeta för en miljödri ve n n ä ri n g s l i v s u t veckling och tillväxt i Sk å n e. SBH startades som ett projekt för två år sedan på initiativ av Malmös stad, Region Sk å n e, flera företag, näri n g s l i v s o r- ganisationer och ett antal skånska komm u n e r. Hu v u d m o t i vet var insikten om att samhället måste bli mer miljöanpassat och att detta kommer att skapa möjligheter för sysselsättning och tillväxt för de a k t ö rer som kan leve re ra tjänster, produkter och system som sva rar mot marknadens krav och efterfrågan på det här o m r å d e t. Nu omvandlas ve rksamheten från ett p rojekt till en ideell förening för före t a g, k o m m u n e r, universitet, högskolor och a n d ra organisationer som har intresse av att stödja föreningens ändamål. Definitivt beslut om Malmös medlemskap tas av kommunfullmäktige den 27 m a r s. XOR har alltså utvecklats till ett betydande företag med en omsättning på ru n t 100 miljoner och en rad namnkunniga k u n d e r, förutom kungen och Wa l l e n b e rg, det vill säga Kungliga Hov s t a t e rna och In ve s t o r. Hovet är väldigt noga med uppdatering av sitt system och det är speciellt två kvinnliga konsulter de helst vill arbeta med, berättar Stefan Widén. Det är synd att titeln Kunglig Hovkonsult inte existerar för i så fall hade jag haft två sådana a n s t ä l l d a. PE R ER I C S O N Malmö stads medicinpris gick till Galenicas grundare Ronnie Wallin,vd och Henri Hansson,forsknings- och utvecklingschef. ve rksamma substanser till konsumentvänliga läkemedel. Främst riktar vi oss till små och medelstora före t a g. Galenica har i dag 13 anställda apot e k a re, farmaceuter och laboranter och f ö retaget omsätter cirka 12 miljoner om å re t. Kortare arbetstid i hemtjänsten PE R ER I C S O N Ko m m u n s t y relsen har nu tagit beslutet om att mellan 900 och anställda inom hemtjänsten i Malmö ska kunna arbeta kort a re tid med vård t a g a rn a, genom att två timmar i veckan betecknas som förfogandearbetstid. Det handlar om en försöksve rksamhet som ska pågå under ett år och som därefter ska utvärd e ra s. Försöket inleds 1 september. Det här är ett resultat av den budget u p p g ö relse som träffades mellan sociald e m o k ra t e rna och vänsterpartiet i höstas. Skärpta insatser mot prostitution Arbetet mot prostitutionen i Malmö ska u t vecklas och skärpas. En ny strategi har godkänts av kommunstyrelsen och ska antas av kommunfullmäktige i mars. Två nya tjänster tillsätts för att förstärka den nuva rande pro s t i t u t i o n s g ru p p e n. Det innebär en ambitionshöjning i jämf ö relse med det arbete som bedrivs idag, både vad gäller omfattning och kva l i t e t på insatserna. Bland annat ska man u t veckla metoder för att undersöka dold p rostitution på exempelvis hotell och re s- t a u ra n g e r. Hittills har arbetet mest inri k- tats på gatuprostitutionen. Pri o ri t e rade grupper är unga pro s t i t u- e ra d e, de som har minderåriga barn, tunga missbru k a re och psykiskt sjuka. Et t av de viktigaste målen är att utve c k l a metoder för att hjälpa pro s t i t u e rade att bearbeta sina uppleve l s e r, ett arbete som ska ske i samarbete med de behandlingshem där kvinnorna får hjälp. Hela förslaget syftar till att ge arbetet mot prostitutionen en tyd l i g a re koppling till de fyra pro g ram som har beröri n g med området pro g rammen för sexuell hälsa, kvinnofri d s p ro g rammet, det b ro t t s f ö re byggande pro g rammet samt den tobaks-, alkohol och dro g f ö re by g- gande stra t e g i n. Dessutom startas ett projekt med y t t e r l i g a re två anställda, där man under 18 månader ska utveckla metoder för att bearbeta köpare av sexuella tjänster. Balans i Malmös ekonomi Malmö stad pre s e n t e rade i mitten av feb ru a ri sitt bokslut för Året har, enligt kommunledningen, kännetecknats av en god ekonomisk utveckling. Re s u l - tatet uppgick till 392 miljoner kro n o r. De t b e t yder att den positiva utvecklingen för Malmö håller i sig. Kommunens ekonomi har under andra hälften av 90-talet va rit i balans och ve rk s a m h e t e rna har som helhet följt uppsatta budgetra m a r. Sk a t t e i n - täkter och statsbidrag har blivit ca 150 miljoner bättre än budget, finansnettot har blivit 50 miljoner bättre och slutligen re d ovisar ve rk s a m h e t e rna ett öve r s k o t t om 190 miljoner kronor bättre än budget. Det här är ett bra resultat och det visar att vi har balans och god ordning på vår ekonomi, säger kommunstyre l s e n s o rd f ö rande Ilmar Reepalu (s). Det finns en följsamhet mellan intäkter och kostnader och vi uppfyller de i kommunallagen uppställda balanskra ve n. Nödvändiga investeringar So c i a l b i d ragen fortsätter att minska för t redje året i rad, dock inte så mycket som f ö rutsattes i budgeten. De uppgår nu till 759 miljoner kro n o r. In ve s t e ri n g a rna har minskat något jämfört med föregående år och uppgår till miljoner kro n o r. De t är jämfört med riket en fortsatt hög inve s- t e ri n g s n i v å. Vi har under flera år gjort stora inve s- t e ringar inom viktiga kärnområden som skolor och äldre v å rd, säger Il m a r Reepalu. Men också på gator, vägar parker och annat. In ve s t e ri n g a rna har va ri t nödvändiga och höjt kvaliteten inom många områden. Med överskott i ekonomin har vi dessutom kunnat självfinansie ra så mycket som 80 procent av dessa i n ve s t e ri n g a r. Effekten av de ökade skatteintäktern a är inarbetad i budgeten för 2003 och stärker nämndernas ekonomi. De s s u t o m kommer de nämnder som re d ovisar öve r- skott i bokslutet att få med sig större delen av detta till år 2003.

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

MOTION en del av vardagen. Tillväxt ett måste för välfärd. Hälsningar från Malmö. SOPOR från påse till aska

MOTION en del av vardagen. Tillväxt ett måste för välfärd. Hälsningar från Malmö. SOPOR från påse till aska Hälsningar från Malmö Tillväxt ett måste för välfärd SOPOR från påse till aska Clowner spelar kärlek och sex i Malmös skolor SIDORNA 12 13 SIDORNA 5 9 SIDORNA 14 15 SIDAN 19 En tidning för dig som bor

Läs mer

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett 2 Mars 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett Sid 22-23 Facket blev en s j ä l v k l a r h e t Sid 5 OPINION P Jaga

Läs mer

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n 5 september 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n Sid 3 Michael - har d r ö m j o b b e

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

Oktoberbad en sån upplevelse! Davidshallstorg. Sitcom från Möllan på kabel-tv. För Maria är familjen viktigast. 2 000 nya jobb på AUC Hyllie

Oktoberbad en sån upplevelse! Davidshallstorg. Sitcom från Möllan på kabel-tv. För Maria är familjen viktigast. 2 000 nya jobb på AUC Hyllie 2 000 nya jobb på AUC Hyllie SIDAN 3 BILD: Nille Leander För Maria är familjen viktigast MITTEN BILD: Gatukontoret Davidshallstorg utan bilar så blir det SIDORNA 16 17 Sitcom från Möllan på kabel-tv SIDAN

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar

Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar limten# 1 2015 80 SIDOR SOMMARLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Bostadsbubbla Så vill experterna lösa bostadsbristen Brobyggarna Banar väg för barnens drömmar SIGTUNAHEM REDAKTÖRSORDET

Läs mer

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta:

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: limten# 2 2014 88 SIDOR VINTERLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Så bor vi i framtiden True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: SIGTUNAHEM 60 ÅR KÄRLEK TILL MÄRSTA REDAKTÖRSORDET

Läs mer

8 september 2010 årgång 43

8 september 2010 årgång 43 Tidningen för alla som bor i Malmö 8 september 2010 årgång 43 Grön hästkraft I Holma är det ardennerhästen Linda som drar det tunga lasset i sophämtningen. Och i Augustenborg bistår hennes kollega Bongo

Läs mer

SIDORNA 6 7 SIDAN 19 MITTEN SIDAN

SIDORNA 6 7 SIDAN 19 MITTEN SIDAN Falafel på export BILD: martin lindeborg Vänner från hela världen BILD: ewa levau Godnattsagor inifrån i julklapp Därför slocknar lamporna SIDORNA 6 7 SIDAN 19 MITTEN SIDAN 3 En tidning för dig som bor

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN

up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN 2 3 uppsala i siffror Tillväxt 2010 3 036 fler invånare fick Uppsala under 2010. 12 130 flyttade till Uppsala under 2010. 10 443

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning Läckert i picknickkorgen Ett magasin från hfab. nr 2. 2010 Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning HALMSTAD BYGGER Nio sidor om nybyggen i staden Wilmas färgstarka barnrum Möt nye chefen för

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Välgörande handel. Deras språk ger trygghet. Fäktning på frammarsch. Malmös mustiga musikliv. Ska du ut? Läs först. Tidningen för alla som bor i Malmö

Välgörande handel. Deras språk ger trygghet. Fäktning på frammarsch. Malmös mustiga musikliv. Ska du ut? Läs först. Tidningen för alla som bor i Malmö 2 Tidningen för alla som bor i Malmö februari 2010 årgång 43 Välgörande handel För foto Gisela Svedberg varje plagg Kerstin Mühlow säljer går ett likadant, eller inköpspriset, till välgörenhet. Vårt Malmö

Läs mer

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 4/2010 Årets ledare finns i äldreomsorgen sid6 Lyckat boendestöd för äldre med psykisk ohälsa sid4 BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN sid14 Hannes är popmusiker och

Läs mer

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING En produkt från Temagruppen Unga i arbetslivet, finansierad av Europeiska socialfonden. GYMNASIESKOLAN & AVHOPPEN NUMMER 3 2014 Skolavhoppen kostar samhället stora summor varje år. Med tidigare insatser

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

Bostadsmarknaden allt utom marknad

Bostadsmarknaden allt utom marknad BODIL BRYNTESSON NR 35 Bostadsmarknaden allt utom marknad ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Författaren och AB Timbro 2001 Omslag: Formgivningsverket Omslagsfoto: Nick Daly/Tony Stone Sättning:

Läs mer