Litteraturlistor Företagsekonomi höstterminen 1996

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Litteraturlistor Företagsekonomi höstterminen 1996"

Transkript

1 Litteraturlistor Företagsekonomi höstterminen (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) Sidan A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 A, 20p Onsdageftermiddagskurs fördröjd 2 Umeå (Mom 1 och 2 ht-96) A54, 10p Fördröjd studietakt Lycksele, 2 se mom 1 och 2 i A, 20p B20, 20p Dagkurs Umeå 4-5 B20, 20p Tisdageftermiddagskurs fördröjd 4 Umeå (Mom 1 och 2 ht-96) C10/D10 Marketing I, 10p fördröjd Umeå 6 C10/D10 Marketing II, 10p 7 C10/D10 Marketing III, 10p 8 C10/D10 Management II,10p 9 C10/D10 Redovisning/Finansiering I, 10p 10 C10/D10 Redovisning/Finansiering II, 10p 11 C10/D10 Entrepreneurship and the Small Firm 12 D10 Småföretag-marknad o ledarskap,10p 13 D10 Småföretagens interna styrning, 10p 14 C10 C-uppsats, 10p 15 D10 D-uppsats, 10p 16 D5 Financial Investments, 5p fördr U-å 17 D01 Internationellt företagande,10 p fördröjd Umeå 18 Ekonomprogrammet t 1 Litt, se A, 20p Dagkurs 2-3 Ekonomprogrammet t 5 Litt., se B20, Dagkurs 4-5 Ekonomprogrammet t 7 Litt.och antal stud, se C/D 6-17 Internationella ekonomprogrammet termin Litteratur, se B20, 20p Dagkurs Umeå Internationella ekonomprogrammet termin 8 5 Vetenskaplig metod 5p Litt, se B20 mom 3 Service Management programmet termin Företagsekonomi A45 20 poäng Teknonomutbildningen, Litt se A, 20p dag Ö-vik 2-3 A14,10p Kvinnligt ledarskap, 10p fördröjd U-å 21 A17, 5p Företagsekonomi (nya ingenjörsprogrammen.) 22

2 2 Företagsekonomi A, 20 poäng MOMENT 1 Marknadsföring (5 poäng) Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. Principles of Marketing (The European Edition), Prentice Hall (1996) Svensson, C.A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Studentlitteratur (1995) Grönroos, C., Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber-Hermods (1996, upplaga 3) Casekompendium Studentexpeditionen Artiklar kan tillkomma MOMENT 2 Företagets organisation och ledning (5 poäng) Jones, G. R., Organizational Theory. Addison Wesley Eriksson, L., Packendorff, J., Omorganisation och förnyelse av Flodh-koncernen. 4:e uppl. Studentexpeditionen. Tillkommer artiklar och anvisat material. Studentexpeditionen.

3 MOMENT 3 Redovisningssystem, (5 poäng) 3 Bohlin, Brorström, Fihn, Malmquist Redovisning BAS-planen. Studentlitteratur. Senaste upplagan. Gröjer Jan-Erik Grundläggande redovisningsteoristudentlitteratur. Senaste upplagan. Thomasson, Larsson, Rohlin Den nya affärsredovisningen. Liber. Senaste upplagan. Thomasson, Larsson, Rohlin Övningsbok och facit till ovanstående. Liber. Senaste upplagan. Thomasson Jan Extern redovisning & räkenskaps-analys.kap 1-8 och Liber 1996 Tillkommer aktuella artiklar samt kompendiemat erial i företagets redovisningssystem enligt senare anvisningar. Referenslitteratur. Belkaoui, A.R., Accounting Theory Academic Press Limited FARs Samlingsvolym Magnusson, Å., Utveckling av ekonomisystem enligt RP. Mekanförbundets förlag. MOMENT 4 Produktionsekonomi (5 poäng) Bergman, B, Klefsjö, B, Kvalitet i alla led. Studentlitteratur Evans, J R, Anderson, D R, m fl, Applied Production and Operations Management(kap 1-2, 4, 6, 8, 10, 12-18, 20). 4th ed. West Publishing Company Grönroos, C., Marknadsföring i tjänsteföretag, kapitel 9 Liber-Hermods (1996, upplaga 3) Olsson U. E., Kalkylering för produkter och investeringar, Studentlitteratur 1994 Karen M, Lungren S, Öström B, Kalkylering för produkter och investeringar- Övningsbok, Studentlitteratur 1994 Lönnqvist R., Internredovisning - Övningsbok, Studentlitteratur 1994 Tillkommer anvisat material. Referenslitteratur till kurs A, 20 poäng. Blomqvist, Klevsjö, Söderström, Grundläggande matematik för ekonomstudier (kompendium). Akademibokhandeln. Bjerke, B, Några tankar inför företaget. Studentlitteratur Lund 1989 Hedström, Owe.R. PM om PM. Företagsekonomiska institutionen. Studentexpditionen

4 4 Företagsekonomi B20, 20 poäng MOMENT 1 Finansiell planering och analys (5 poäng) Bergknut, Elmgren, Henzel Edlund, P-O Hallgren, Ö Carlsson, M Inst för företagsekonomi Investering i teori och praktik, Studentlitteratur. Övningsbok till investering i teori och praktik, Studentlitteratur. Finansiell strategi och styrning, Ekonomibok. Att arbeta med företagsanalys, Liber-Hermods. Kompendium i finansiell planering och analys, Studentexpeditionen. Referenslitteratur Ross,S. Westerfield,R. Jaffe,J Corporate Finance, Irwin, senaste upplagan MOMENT 2 Företagets organisation och ledning (5 poäng) Eriksson, L & Packendorff, J Omorganisation och förnyelse av Flodhkoncernen,3:e upplagan. Studentexpeditionen Mintzberg, H Structure in fives. Prentice Hall 1983 Müllern, T, Den förställda organisationen Stockholm : Nerenius och Santérus förlag 1994 (Delar ur enligt läsanvisningar). Rohlin, L., Skärvad, P-H., Strategiskt ledarskap i lärsamhället. Nilsson, S.Å Mil Publishers 1994 Tyson, S. och Jackson, T The Essence of Organizational Behavior New York ; Prentice Hall 1992 Tillkommer artiklar och anvisat material.

5 5. MOMENT 3 Vetenskaplig metod (5 poäng) Holme-Solvang Johansson-Lindfors Hedström Inst för företagsekonomi Forskningsmetodik Studentlitteratur. Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur. PM om PM. Studentexpeditionen.1994 Kompendium om kunskap och kunskapssyn Studentexpeditionen MOMENT 4 Integration (5 poäng) Hunger,J. David, Strategic Management Whelen, Thomas L 4 th edition Addison-Wesley Publishing, 1993 Karlöf, B Strategins kärnfrågor på 90-talet. Liber 1990 Tillkommer artiklar och anvisat material samt litteratur från tidigare kurser.

6 C10/D10, Marketing I, 10 points 6 Module 1 Consumer Marketing, 5 points Department of Business Administration Articles. Studentexpeditionen. Kassarjian, H.H & Robertson, T.S Leiss W, Kline Stephen, Jhally Sut Solomon Michael Perspectives in Consumer Behavior Englewood Cliffs 1991 Social Communication in Advertising - persons, products and images of Well-beeing London 1990 Consumer Behavior Allyn and Bacon Boston 1992 Reference readings Kotler, P Marketing Management. Analysis, Planning and Control Latest edition. Prentice Hall. Module 2 Industrial Marketing, 5 points Axelsson B, Easten G Department of Business Administration Grönroos, C., Hutt, M.D., Speh, T.W., Industrial networks. A New View of Reality. Routledge 1992 Articles. Industrial Marketing. Service Management and Marketing. Lexington Books Business Marketing Management. A Strategic View of Business Markets. 4th edition. Holt-Saunders International Editions,1992.

7 7 C10/D10, Marketing II, 10 points Sub-course 1 International Marketing, 5 points Buckley, P.J., Ghauri, P., Cateora, P.R., Department of Business Administration The Internationalization Of The Firm. A Reader. Academic Press International Marketing. 8th edition. Irwin Articles and cases. Studentexpeditionen. Sölvell Ö, Zander J, Advantage Sweden. Porter M E Norstedts Sub-course 2 Marketing Communication, 5 points Belch, George AE Belch, Michael A Schudson, M Introduction to Advertising & Promotion - an integrated marketing communications perspective Chicago. Irwin. Latest edition Advertising the Uneasy Persuasion - Its dubiuos Impact on American Society. New York 1986 Reference readings : Trout, Jack & Ries, Al., Positioning., The Battle of Your Mind New York, Warner.

8 C10/D10, Marketing III, 10 points 8 Sub-course 1 Market Research, 5 points Malhotra., Naresh, K Department of Business Administration Marketing Research - an applied orientation Prentice Hall, last ed. Articles and Cases. Sub-course 2 Business Policy and Strategy, 5 points Department of Articles and cases. Business Administration Studentexpeditionen. Mintzberg, H., Quinn & Ghosh The Strategy Process Europeean Edition Paperback Prentice Hall Reference readings Normann, R. Porter, M.E. Management for Growth. John Wiley. Latest ed Competitive Strategy. The Free Press. Latest ed.

9 C10/D10 Management II, 10 points 9 Module 1 Leadership and Human Interaction in Organizations (5 points) Lawler, E. Strategic Pay. San Francisco 1990 (Jossey-Bass) Schein, E H., Organizational Psychology. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Yukl, Gary., Leadership in Organizations. Englewood Cliffs: Prentice Hall 1994 (3rd edition). Dept of Business Administration, Article Compendium Module 2 Organizations-Change, Innovation and Learning (5 points) Brunsson, N., The Organization of Hypocrisy. London: Wiley, Burnes, B., Managing Change. London. Pitman Publishing, Paperback Clark, J., Managing Innovation and Change London. Sage Publication Dept of Business Administration, Article Compendium.

10 10 C10/D10 Redovisning/Finansiering I, 10 poäng MOMENT 1 REDOVISNINGSTEORI OCH PRAXIS, 5 poäng Hendriksen, E.S., van Breda, M.F. FAR FAR Kedner, G. Accounting Theory. Irwin. Fifth Edition. Den nya redovisningslagstiftningen. Stockholm 1996 Samlingsvolym. Utkommer årligen. Senaste upplagan. Kommentarer till ABL och BL:s regler om årsbokslut. Studentlitteratur. Lund. Senaste upplagan. Tillkommer under momentet övrigt anvisat material. MOMENT 2 REDOVISNING - SPECIELLA PROBLEM OCH REVISION, 5 poäng Copeland.T, Koller.T, Murrun.J., Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies. Second edition. John Wiely & Sons. Inc. FAR, Revision I: Auktoriserade Revisorers Serviceaktiebolag. Senaste upplagan. FAR, Kedner, G., Svenberg, S-Å., Inst för företagsekonomi Samlingsvolym. Utkommer årligen. Senaste upplagan. Koncernredovisning. Senaste upplagan. Studentlitteratur. Artikelkompendium Studentexpeditionen Referenslitteratur Eriksson, L., Eriksson, L., FAR Nobes and Parker Koncernredovisning. Studentlitteratur. Senaste upplagan Koncernredovisning - Övningar med lösningar. Studentlitteratur. Senaste upplagan. International Omnibus Comporative International Accounting Prentice Hall

11 C10/D10 Redovisning/Finansiering II, 10 poäng 11 MOMENT 1 FINANSIELL EKONOMI OCH PLANERING, 5 poäng Larsson Claes-Göran Företagets finansiella affärer Studentlitteratur. Lund 1995 Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J. Corporate Finance Irwin. Senaste upplagan Inst för företagsekonomi Artikelkompendium. Studentexpeditionen. Referenslitteratur : Finanshandboken. FAR KPMG-Bohlins. Senaste upplagan Samlingsvolym. Senaste upplagan MOMENT 2 INTERNREDOVISNING OCH BUDGETERING, 5 poäng Anthony R N, & Govindarjan V. Johansson, S-E., Östman, L. Johansson, S-E., Roots, I. Senaste upplagan Karelmo, P. Karelmo, P. Magnusson, Å. Management Control Systems Irwin, latest edition Lönsamhetskrav - redovisningsmått - styrning. En helhetsansats för extern och intern använd - ning av redovisningsmått. Studentlitteratur Senaste upplagan. BAS. Redovisningssystem - grundbegrepp, systematik, tillämpning. Liber. Karl Eby AB - Praktikfall, Handelshögskolan Inst för företagsekonomi 1996 (Studentexpeditionen). Internredovisning -budgetering. Inst för företagsekonomi (Studentexpeditionen). Utveckling av ekonomisystem enligt RP - en introduktion. Sveriges Verkstadsindustrier, Stockholm Senaste upplagan.

12 12 C10/D10 Entrepreneurship and the Small Firm, 10 points Readings and other material : (för de svensktalande sudenterna) 15 studente Gabrielsson, Å., Paulsson, M., Småföretagande och företagsmiljö. Arbetsrapport från Cerum 1985:3 Hofstede, G., Culture and organization. Software of the mind. McGraw Hill, London 1991 Hyrenius, H. Entreprenörskap. MTC 1983 Johannisson, B., Lindmark, L., (red) Företag, företagare, företagsamhet. Studentlitteratur 1996 Normann, R. Skapande företagsledning. Bonnier 1994 The European Observatory for SMEs. Executive Summary. Second Annual Report, 1994 Wikström S. and Normann, R. (eds) Knowledge & value, a new perspective on corporate transformation. Routledge, London 1994 Tillkommer artikelkompendier via Studentexpeditionen Referenslitteratur : Nutek. Småföretagen - Sveriges framtid? Nutek Förlag, Stockholm 1994 För de utländska gäststudenterna : 15 studenter Hofstede, G., Culture and organization. Software of the mind. McGraw Hill, London 1991 Normann, R. Management for growth. Wiley & Sons, 1977 Nutek Wikström S. and Normann, R. (eds) The European Observatory for SMEs. Small Business in Sweden. Nutek förlag Stockholm, 1994 Knowledge & value, a new perspective on corporate transformation. Routledge, London 1994 Executive Summary. Second Annual Report, 1994

13 D10 Småföretag - marknad och ledarskap, 10 poäng 13 MOMENT 1 Marknad (7 poäng) Axelsson, B., Håkansson, H., Inköp för konkurrenskraft. Liber, senaste upplagan. Axelsson, B & Easton, G., Industrial Networks. Routledge, 1992 Bjerke, B., Att skapa nya affärer. Studentlitteratur Grönroos, C., Service management: ledning, strategi och marknadsföring i servicekonkurrens. ISL, Halliburton, C. & Hüneberg, R. European Marketing. Addison Wesley, Hammarkvist, K-O., Håkansson, H., Mattsson, L-G., Marknadsföring för konkurrenskraft. Liber Norrman, R. m fl, Invadörernas dans. Liber Porter, M., Konkurrensstrategi. ISL, Artiklar och övrigt anvisat material tillkommer. MOMENT 2 Ledarskap (3 poäng) Adizes, I., Organisationens livscykler. Liber, senaste upplagan. Bolman, LG. & Deal, TE., Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Studentlitteratur 1995 Hedberg, B., m fl, Imaginära organisationer. Liber, Kets de Vries, M. & van de Loo, E., Family Business. Routledge, Rohlin, L., Skärvad, P-H. & Nilsson, S-Å., Strategiskt ledarskap i lärsamhället. Studentlitteratur, Artiklar och övrigt anvisat material tillkommer. Referenslitteratur Hughes, R., Ginnett, R. & Curphy, G., Leadership. Irwin, Sjöstrand, S-E. & Holmberg, I. (red) Företagsledning - bortom etablerad teori. Studentlitteratur, Erfarenheter från näringslivet Ek, T., Våga, växa, vinna. Ledarskap i mindre företag. Ekerlids Förlag, Roddik, A., Body & Soul. Bonnier Alba, senaste upplagan.

14 D10 Småföretagens interna styrning, 10 poäng 14 Darås, L. & Grosskopf, G., Småföretagens beskattning. Beyrons förlag. Johansson, S-E., Roots, J., BAS: Redovisningssystem. Liber Magnusson, Å., Forsberg, M., Utveckling av ekonomisystem enligt RP. Sveriges Mekanförbund Näringsdepartementet, Ds 1994:52; Småföretagens Riskkapitalförsörjning. NUTEK: Riskbedömning - finansiering av små företags internationalisering - ett bankperspe ktiv. Bo Green. Artikelkompendium och övrigt utdelat material tillkommer. Referenslitteratur FAR:s samlingsvolym, Föreningen Auktoriserade Revis orer FAR. Senaste upplagan. Hallgren, Ö., Finansiell strategi och styrning. Ekonomibok Förlag AB. Lund Normann, R., Skapande företagsledning. Bonnier 1994 NUTEK: Riskbedömning - personbedömning i bankens kredithantering NUTEK: Riskbedömning - bankers riskbedömning vid kreditgivning till nystartade företag

15 15 C10, C-uppsats 10 poäng MOMENT 1 Inst för företagsekonomi Seminarieserien, 0 poäng Anvisningar för sidooppositions-pm Studentexpeditionen MOMENT 2 Hedström, Owe R Lundahl, U., Skärvad, P-H., Swedner, H., Wiedersheim-Paul, m fl., Institutionen för statistik., Johansson-Lindfors, M-B., Jacobsen C-uppsats, 10 poäng PM om PM. Företagsekonomiska institutionen, Umeå universitet Studentexpeditionen. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer Studentlitteratur Sociologisk metod. Senaste upplagan. Att utreda, forska och rapportera. Liber Databildningen i samhället. Att utveckla kunskap - om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig forskning. Intervju Studentlitteratur 1993

16 16 D10 D-uppsats, 10 poäng MOMENT 1 Inst för företagsekonomi SEMINARIER, 0 poäng Anvisningar för sidooppositions-pm. Studentexpeditionen. MOMENT 2 D-UPPSATS, 10 poäng Ejvegård Halldén Jacobsen Johansson-Lindfors, M-B. Mårtensson-Nilsten Vetenskaplig metod Studentlitteratur 1993 Nyfikenhetens redskap Studentlitteratur 1980 Intervju Studentlitteratur 1993 Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur Praktisk vetenskapsteori Studentlitteratur 1988

17 17 D5 Financial Investments, 5 poäng Haugen, R., Modern Investment Theory. Prentice Hall International Inc. Senaste upplagan. Artikelkompendium. Studentexpeditionen Under övningar utdelat material. Referenslitteratur: KPMG-Bohlins. Finanshandboken. Senaste upplagan.

18 D01 Internationellt företagande och marknadsföring 10 poäng 18 OBS OBS OBS Kursen inställd, ges ej höstterminen 1996 Jeannet, J. and H.D. Hennessey, Department of Business Administration Global Marketing Strategies 2nd ed Int. student ed Dallas, TX: Houghton Mifflin Co 1992 Selected Contemporary readings Studentexpeditionen PS. Hade förstås kunna klippt bort denna sida, men nu blev den kvar Hälsn Lennart W

19 19 Företagsekonomi A45, 20 poäng Service Management programmet MOMENT 1 Företaget, 5 poäng Ljung, Nilsson, Ohlsson mfl Företag och marknad - samverkan och konkurrens Textbok, Praktikfall och övningar samt studiehandledning. Studentlitteratur 1994 Wiedersheim - Paul - Eriksson Att utreda, forska och rapportera Almqvist & Wiksell, senaste upplagan Tillkommer artiklar och utdelat material som försäljs via Studentexpeditionen. MOMENT 2 Marknaden, 5 poäng Arnerup, B., Edvardsson, B. Grönroos, C. Randall, G. Svensson, C.A. Marknadsföring av tjänster Studentlitteratur 1992 Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber- Hermods (1996, upplaga 3) Principles of Marketing Routledge, 1993 Den svenska marknadsföringslagstiftningen Studentlitteratur, 1993 Tillkommer anvisat material.

20 20 MOMENT 3 Organisation, 5 poäng Arvonen, J Kanter, Rosabeth Moss Mintzberg, H Att leda via idéer. Studentlitteratur 1989 The Change Masters Unwin Paperbacks 1983 Structures in fives Prentice Hall 1983 Eriksson, L & Packendorff, J Omorganisation och förnyelse av Flodhkoncernen Studentexpeditionen Tillkommer anvisat material. MOMENT 4 Ledarskap, 5 poäng Hansson, J Skapande personalarbete Prisma. Senaste upplagan Hughes,, R.L., Ginnet, R.C. &Curphy,G.J., Normann, R Leadership. Enhanching the Lessons of Experience Irwin 1993 Service Management - ledning och strategi i tjänsteproduktionen Liber Ekonomi 1992 Tillkommer övrigt anvisat material. Referenslitteratur till kurs A45. Blomqvist, Klevsjö, Söderström Bjerke, B Grundläggande matematik för ekonomstudier (kompendium) Akademibokhandeln. Några tankar inför företaget. Studentlitteratur Lund 1989

21 21 A14 Kvinnligt ledarskap, 10 poäng Moment 1 Ekonomisk planering, organisation och kvinnoforskning (4 poäng) Björk, N. Under det rosa täcket. Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier. Stockholm : Wahlström & Widstrand Holmström, N. Företagsekonomi - från begrepp till beslut. Stockholm: Bonniers (inkl. vningsbok). ö Morgan, G. Images of organisations. Newbury Park: Sage Publications Schein, E., Organizational Culture and Leadership. Del 1-3. San Francisco: Jossey-Bass Tillkommer: Hänvisningar till aktuella artiklar enligt senare anvisningar. Litteratur för dig som vill fördjupa dig ytterligare inom området: Andersson, K., Budgetering - en introduktion. Malmö: Liber-Hermods Billing, Y., Alvesson, M., Kön, ledelse, organisation. Köpenhamn: Jurist og Ökonomforbundets forlag Blomquist, A., Leonardz, B., Årsredovisningen - en introduktion. Malmö: Liber-Hermods Gohde, L., Praktisk bokslutsteknik. Lund: Studentlitteratur Hansson, S., Företags- och räkenskapsanalys. Lund: St udentlitteratur Kvande, E., Rasmussen, B., Nye kvinneliv. Kvinner i menns organisationer. Ad notam. Oslo Ljung, B., Ekonomiska kalkyler. Liber-Hermods Smith, D., Resultat, balans och likviditet. Studentlitteratur. Tannen, D., Du begriper ju ingenting. Samtal mellan kvinnor och män. Wahlström & Widstrand. Stockholm Wennberg, L., Förstå mig rätt. Om kvinnospråk och mansspråk i arbetslivet. Wahlström & Wi dstrand. Stockholm Moment 2. Ledarskap med speciell betoning på kvinnors ledarskap (6 poäng) Arvidsson, G., Lind, R., Ledning av företag och förvaltningar. SNS Förlag. Senaste upplagan. Hersey, P., Locka fram det bästa. Kompetensutvecklande ledarskap. Liber Höjgaard, L., Vil kvinder lede? Ligestillingsrådet. Köpenhamn Roos, B., Liv och ledarskap, det kvinnliga perspektivet. Svenska Dagbladets förlag. Stockholm Schein, E., Organizational Culture and Leadership. Del 4-6. Jossey-Bass Tillkommer: Hänvisningar till aktuella artiklar enligt senare anvisningar. Litteratur för dig som vill fördjupa dig ytterligare inom området: Ahrén, G., Dagens kvinnliga chefer. Varken änglar eller häxor. Svenska Dagbladet. Stockholm Beckérus, Å., Edström, A., Doktrinskiftet. Nya ideal i svenskt ledarskap. Svenska Dagbladets förlag Dahlbom-Hall, B. Lära kvinnor chefa män. Natur och Kultur. Stockholm

22 22 A17 Företagsekonomi, 5 poäng (ingår i ingenjörsutbildningarna 80-poäng) Ljung, Nilsson, Ohlsson (red). Företag och marknad - samverkan och konkurrens. - Textbok. - Praktikfall. - Övningar. - Studiehandledning Studentlitteratur 1994.

Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : widmark@fek.umu.se. Sidan

Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : widmark@fek.umu.se. Sidan 1 1998-06-15 LITTERATURLISTOR Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : widmark@fek.umu.se Internet http://www.fek.umu.se/ Under höstterminen

Läs mer

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) Uppgiftslämnare : Lennart Widmark

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) Uppgiftslämnare : Lennart Widmark 1 1997-06-16 LITTERATURLISTOR Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:165198 Fax:166674 E-mail :Widmark@fek.umu. Internet http://www.hh.umu.se/fek Under höstterminen 1997

Läs mer

Litteraturlistor Företagsekonomi Vt-97

Litteraturlistor Företagsekonomi Vt-97 Litteraturlistor Företagsekonomi Vt-97 1 Kursbeteckning (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) Sidan A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 A, 20p Onsdageftermiddagskurs fördröjd 3 Umeå (Mom 3 och 4 vt-97)

Läs mer

Telefon: Fax: E-post : Sidan. Antal studenter och momentstarttidpunkter Separat litt-h99.doc

Telefon: Fax: E-post : Sidan. Antal studenter och momentstarttidpunkter Separat litt-h99.doc 1 1999-05-31 LITTERATURLISTOR Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : widmark@fek.umu.se Internet http://www.fek.umu.se/ Under höstterminen

Läs mer

Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : lennart.widmark@fek.umu.se. A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 Mom 1,2,3 4 A, 20p Fördröjd Umeå

Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : lennart.widmark@fek.umu.se. A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 Mom 1,2,3 4 A, 20p Fördröjd Umeå 2001-06-15 (reviderad 4/9, 13/9, 10/10) 1 LITTERATURLISTOR Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : lennart.widmark@fek.umu.se Internet http://www.fek.umu.se/

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: 1 1997-12-02 LITTERATURLISTOR Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198 Fax:7866674 E-mail : Lennart.Widmark@fek.umu.se Under vårterminen 1998 kommer följande kurser

Läs mer

LITTERATURLISTOR. 5 Umeå (Mom 3 och 4 vt-2001) C10/D10 MANAGEMENT; Design and

LITTERATURLISTOR. 5 Umeå (Mom 3 och 4 vt-2001) C10/D10 MANAGEMENT; Design and LITTERATURLISTOR 1 Reviderad 2000-11-29 finns även via: http://www.fek.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198 Fax:7866674 E-mail : Lennart.Widmark@fek.umu.se

Läs mer

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 A, 20p Tisdageftermiddagskurs fördröjd

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 A, 20p Tisdageftermiddagskurs fördröjd LITTERATURLISTOR 1 1999-11-26 finns även via: http://www.fek.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198 Fax:7866674 E-mail : Lennart.Widmark@fek.umu.se

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. 1(7 ) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA330 Dnr EHVd 2004:35 Beslutsdatum 2004-09-06 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi, allmän kurs Business Administration, General Course Svenska

Läs mer

Det här materialet med uppdateringar finns via http://www.fek.umu.se/svl/litt.html

Det här materialet med uppdateringar finns via http://www.fek.umu.se/svl/litt.html 1 2003-11-27 (Ändringar införda efter den 27/11 med röd text) LITTERATURLISTOR finns även via: http://www.fek.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198

Läs mer

Kursplan. Företag och Marknad I. Business and Market I. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. Målet för kursen är att ge de studerande:

Kursplan. Företag och Marknad I. Business and Market I. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. Målet för kursen är att ge de studerande: 1(7) Kursplan Ekonomihögskolan FEN305 Dnr EHVd 2006:19 Beslutsdatum 2006-06-26 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företag och Marknad I Business and Market I Svenska Företagsekonomi Poängtal 20

Läs mer

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs.

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOB592 Dnr 1999:58 Beslutsdatum 1999-05-27 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng Human Resource Management

Läs mer

LITTERATURLISTOR. 3 (Mom 3 och 4 vt-2003) B, 20p Dagkurs Umeå 4-5 B, 20p Fördröjd studietakt Umeå

LITTERATURLISTOR. 3 (Mom 3 och 4 vt-2003) B, 20p Dagkurs Umeå 4-5 B, 20p Fördröjd studietakt Umeå LITTERATURLISTOR 1 2002-11-19 (ändring 19/12 sid 25) finns även via: http://www.fek.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198 Fax:7866674 E-mail

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN Företag och Marknad I Business and Market I Kurskod FE4001 Beslutsdatum 2008-09-02 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2008-09-02 Undervisningsspråk

Läs mer

LITTERATURLISTOR. 3 (Mom 3 och 4 vt-2002) B, 20p Dagkurs Umeå 4-5 C10/D10 MANAGEMENT; Design and

LITTERATURLISTOR. 3 (Mom 3 och 4 vt-2002) B, 20p Dagkurs Umeå 4-5 C10/D10 MANAGEMENT; Design and 1 LITTERATURLISTOR 2001-11-26 (reviderad 2001-12-03 s24 och 202-03-11 s3) finns även via: http://www.fek.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198

Läs mer

Kursplan. Kurskod EBD330 Dnr EHV 2001:69 Beslutsdatum 2001-05-31. Driva - Förvalta en etablerad verksamhet

Kursplan. Kurskod EBD330 Dnr EHV 2001:69 Beslutsdatum 2001-05-31. Driva - Förvalta en etablerad verksamhet 1(4) Kursplan Institutionens namn Kurskod EBD330 Dnr EHV 1:69 Beslutsdatum 1-05-31 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Driva - Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an existing

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning 1(2) Läromedelsförteckning Ekonomihögskolan Kurskod EBD330 Dnr EHV 1:69 Beslutsdatum 1-05-31 Kursens benämning Driva Förvalta en etablerad verksamhet Poängtal 20 Andersson, G Ax Johansson Kullvén Smith,

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2016 Follow-up exams, August 2016

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2016 Follow-up exams, August 2016 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2016 Follow-up exams, August 2016 Måndag/Monday 22/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 24/8 09.00 13.00 N320 Torsdag/Thursday 25/8 09.00 13.00

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Dnr EHVd 2000:48 Beslutsdatum 2000-06-06 Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, Drury, C Management & Cost Accounting 0 Hansson, S Nilsson, S-Å Produktkalkylering, Liber 246 m fl Redovisning

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business Ekonomihögskolan Dnr: EHV 8/237/514 KURSPLAN Driva och Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an Existing Business Kurskod EB3031 Beslutsdatum 8-08-19 Beslutande organ Ekonomihögskolans

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 160420 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (170201 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 160822-160902

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN Företagsekonomins grunder: Organisationsteori, Marknadsföring, Logistik, Företagande och Affärsutveckling Fundamentals of Business Administration: Organization

Läs mer

Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, Distance, 30 Credits

Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, Distance, 30 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2012 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Dnr EHVd 1999:55 Beslutsdatum 1999-09-27 Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, 1991 200 Hansson, S Nilsson, S-Å Produktkalkylering, Liber, 1988 246 Redovisning för intern styrning, Studentlitteratur,

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD322 Dnr EHVd 2004:8 Beslutsdatum Etablering av affärsprocesser.

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD322 Dnr EHVd 2004:8 Beslutsdatum Etablering av affärsprocesser. 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD322 Dnr EHVd 4:8 Beslutsdatum 4-01-20 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Etablering av affärsprocesser The Establishing of Business Processes Tematiska studier

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management.

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management. 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagsekonomi Poängtal 5 Nivå 21-40 Kursplanen gäller från 1999-01-20 Inplacering

Läs mer

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits

Läs mer

NEKB21 Mikroekonomisk analys, 7,5hp

NEKB21 Mikroekonomisk analys, 7,5hp NEKB21 Mikroekonomisk analys, 7,5hp Varian, Hal (2006): Intermediate Microeconomics, a modern approach, sjunde upplagan. Rekommenderad litteratur: Andersson, Tommy (2007): Föreläsningsanteckningar till

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Handelshögskolan vid Örebro universitet 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course,

Läs mer

INDUSTRIELL EKONOMI FK

INDUSTRIELL EKONOMI FK 1 AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MIO040 INDUSTRIELL EKONOMI FK Kursprogram VT1 2016(Jan-Mars) Kursansvarig: Peter Berling 2 Förkunskapskrav Industriell ekonomi, grundkurs. Godkänd

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng.

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng. Kursplan Institutionen för samällsvetenskap Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialpsykologi, 21-40 poäng The Social Psychology Programme Socialpsykologi

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Business Administration, 15.0 Credits

Business Administration, 15.0 Credits Business Administration, 15.0 Credits Högskolepoäng: 15.0 hp Kurskod: 2ÖÄ008 Ansvarig institution: Pedagogiska inst Datum för fastställande: 2011-05-23 Beslutad av: Programkommittén för Personalvetarprogrammet

Läs mer

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlistan är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-03- 05 att gälla från och med

Läs mer

Tidsmässig indelning av 5-poängsmoduler (normal studietakt) vårterminen 2006:

Tidsmässig indelning av 5-poängsmoduler (normal studietakt) vårterminen 2006: 1 2005-11-21 (Ändringar efter den 21/11 införs med röd text) LITTERATURLISTOR finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS. Utbildningsnivå: Grundnivå

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS. Utbildningsnivå: Grundnivå KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS KURS FE3520 Företagsekonomi C - marknadsföring 61-75 högskolepoäng Business Administration C - Marketing 61-75 higher education credits Utbildningsnivå:

Läs mer

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) LITTERATURLISTOR finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198

Läs mer

Internet som ett strategiskt verktyg för småföretag. Rickard Karlsson Martin Kennerud Wickström

Internet som ett strategiskt verktyg för småföretag. Rickard Karlsson Martin Kennerud Wickström Internet som ett strategiskt verktyg för småföretag Rickard Karlsson Martin Kennerud Wickström Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2001-06-06

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS 1 (5) FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

Kursplan. Kalkylering och internredovisning. Cost Accounting, Basic Course. Företagsekonomi. Målet för kursen är att ge de studerande:

Kursplan. Kalkylering och internredovisning. Cost Accounting, Basic Course. Företagsekonomi. Målet för kursen är att ge de studerande: 1(2) Kursplan Dnr EHVd 2000:41 Beslutsdatum 2000-06-06 Engelsk benämning Ämne Cost Accounting, Basic Course Företagsekonomi Nivå 1-20 Kursplanen gäller från 2000-07-01 Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

2FE506 Företagsekonomi III marknadsföring, 15 högskolepoäng Business Administration III Marketing, 15 credits

2FE506 Företagsekonomi III marknadsföring, 15 högskolepoäng Business Administration III Marketing, 15 credits Dnr: 2015/3338 3.1.2 Kursplan Ekonomihögskolan Institutionen för marknadsföring 2FE506 Företagsekonomi III marknadsföring, 15 högskolepoäng Business Administration III Marketing, 15 credits Huvudområde

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Kursplan. Media and Communications Studies, 1-40 points. medie- och kommunikationsvetenskap. Medie- och kommunikationsvetenskap 1-40 p

Kursplan. Media and Communications Studies, 1-40 points. medie- och kommunikationsvetenskap. Medie- och kommunikationsvetenskap 1-40 p Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod MKP 502 Dnr 2002:9D Beslutsdatum 2002-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medie- och kommunikationsvetenskap 1-40 p Media and Communications

Läs mer

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Dnr: EHVd: 2004:57 Ekonomihögskolan KURSPLAN Fördjupningskurs II i logistik Advanced Course II in Business Logistics Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Undervisningsspråk Ämne

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya 1(3) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD310 Dnr EHV 0:51 Beslutsdatum 0-04-13 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Enterprising and Business Development

Läs mer

PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng

PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher

Läs mer

Kursplan. Utvärderingsmetodik, temastudier samt projektkunskap och projektledning, 20 poäng. Evaluation methods and project management

Kursplan. Utvärderingsmetodik, temastudier samt projektkunskap och projektledning, 20 poäng. Evaluation methods and project management Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SNC 533 Dnr 2003:1D Beslutsdatum 2003-01-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Utvärderingsmetodik, temastudier samt projektkunskap och projektledning,

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Företagsekonomi B, Affärsutveckling, 30 högskolepoäng Business Administration, Business Development, Intermediate Course, 30 Credits

Företagsekonomi B, Affärsutveckling, 30 högskolepoäng Business Administration, Business Development, Intermediate Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi B, Affärsutveckling, 30 högskolepoäng Business Administration, Business Development, Intermediate Course, 30 Credits Kurskod: FÖ2006

Läs mer

Kursplan. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående enstaka kurs. Målet för kursen är att ge de studerande

Kursplan. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående enstaka kurs. Målet för kursen är att ge de studerande Kursplan Kurskod SOA501 Dnr 2000-13D Beslutsdatum 2000-08-18 Engelsk benämning Ämne Sociology, General Course Sociologi Nivå 1-10 Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte

Läs mer

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Faktaboken. Lägg till följande på sidan 160 i faktarutan om Progressiv avskrivning. Progressiv avskrivning (progressive balance depreciation)

Läs mer

Mål Delkurs 1: Entreprenörskap ett skandinaviskt perspektiv, 7,5 hp Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Mål Delkurs 1: Entreprenörskap ett skandinaviskt perspektiv, 7,5 hp Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna: Dnr: 2016/2155 3.1.2.2 Kursplan Ekonomihögskolan Institutionen för marknadsföring 2FE251 International Business and Multiregional Entrepreneurship, 30 högskolepoäng International Business and Multiregional

Läs mer

6 Ny (kompletterar mom 2) C, 10p Redovisning 7 mom 2 D, 10p Dynamic Business Contexts. Ny D, 20p Entrepreneurship Business Contexts and Change

6 Ny (kompletterar mom 2) C, 10p Redovisning 7 mom 2 D, 10p Dynamic Business Contexts. Ny D, 20p Entrepreneurship Business Contexts and Change LITTERATURLISTOR 2003-06-13 (ändringar efter 13/6 är införda med röd text) Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : lennart.widmark@fek.umu.se

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

KURSPLAN. Strategisk ledning. Strategical Management. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514

KURSPLAN. Strategisk ledning. Strategical Management. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514 KURSPLAN Strategisk ledning Strategical Management Kurskod LO 5412 Beslutsdatum 2008-05-19 Beslutande organ Styrelsen vid institutionen för samhällsvetenskap

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp Anvisningar och schema till kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 10 hp Vårterminen 2011 Kursansvariga

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30,0 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30.0

Läs mer

Kursplan MED560, Affärsplanering och entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng. Business planning and entrepreneurship, 7.5 higher education credits

Kursplan MED560, Affärsplanering och entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng. Business planning and entrepreneurship, 7.5 higher education credits Dnr: G25 50/08 Kursplan MED560, Affärsplanering och entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng Avancerad nivå Business planning and entrepreneurship, 7.5 higher education credits Second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa, 15 högskolepoäng Nursing Science, Health and Ill-Health among Adults and the Elderly,

Läs mer

Samhällskunskap Gr Turesson Samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning 91-85887-41-5 Capensis

Samhällskunskap Gr Turesson Samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning 91-85887-41-5 Capensis Grundläggande kurser Ämne Författare Läromedel ISBN10 Förlag Engelska EnGr1 Soars New Headway, elementary, student s book 4th 0-19-47-6912-7 Oxford Engelska EnGr1 Soars New Headway, elementary, workbook

Läs mer

Studieplan för kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring, 180 hp, läsåret 2016/2017

Studieplan för kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring, 180 hp, läsåret 2016/2017 Studieplan för kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring, 180 hp, läsåret 2016/2017 ÅRSKURS 1, kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring 180 hp, lå 2016/2017 11 1TG231 Introduktion till kvalitetsteknik

Läs mer

Moment 1. Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp

Moment 1. Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp 1 av 5 Kursplan Uttagen: 2015-06-15 Business Administration 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2ÖÄ008 Inrättad: 2011-05-23 Inrättad av: Programkommittén för Personalvetarprogrammet Reviderad: 2015-05-27 Reviderad

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL511 Dnr 2001-11D Beslutsdatum 2001-08-23. Ledarskap och Organisation, grundkurs, 1-20 poäng

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL511 Dnr 2001-11D Beslutsdatum 2001-08-23. Ledarskap och Organisation, grundkurs, 1-20 poäng Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL511 Dnr 1-11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Ledarskap och Organisation, grundkurs, 1-20 poäng Leadership and Organization,

Läs mer

Samhällskunskap Gr Turesson Samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning 91-85887-41-5 Capensis

Samhällskunskap Gr Turesson Samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning 91-85887-41-5 Capensis Grundläggande kurser Engelska EnGr1 Soars New Headway, elementary, student s book 0-19-471509-6 Oxford Engelska EnGr1 Soars New Headway, elementary, workbook with key 0-19-471510-8 Oxford Engelska EnGr2

Läs mer

2. Lärare 3. Schema och upplägg 4. Kurslitteratur 5. Examination 6. Kort introduktion till ämnet

2. Lärare 3. Schema och upplägg 4. Kurslitteratur 5. Examination 6. Kort introduktion till ämnet Agenda 1. Kursens mål Ekonomisk styrning (TDEI19): Introduktionsföreläsning Universitetslektor Erik Jannesson Linköping 2015-10-30 2. Lärare 3. Schema och upplägg 4. Kurslitteratur 5. Examination 6. Kort

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Sociology, 61-70 points

Läs mer

Vad skall jag välja termin 5?

Vad skall jag välja termin 5? Handelshögskolans ekonomprogram Vad skall jag välja termin 5? HT14 FÖRETAGSEKONOMI eller NATIONALEKONOMI Handelshögskolans ekonomprogram NATIONALEKONOMI Åsa Löfgren Fortsättning och fördjupningskurser

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING REDOVISNING 1 (ca 7,5 hp) Syfte Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i löpande redovisning och bokslut. Den utvecklar förmågan att använda ändamålsenlig redovisning

Läs mer

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp Criminology BA (C), Research methods II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Datum 2012-10-22. Kursens benämning: Social Interaktion och Organisation. Engelsk benämning: Social Interaction and Organization

Datum 2012-10-22. Kursens benämning: Social Interaktion och Organisation. Engelsk benämning: Social Interaction and Organization 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Social Interaktion och Organisation Engelsk benämning: Social Interaction and Organization Kurskod: 1MV017 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Institution: Militärvetenskapliga

Läs mer

Ekonomisk sociologi 6 hp.

Ekonomisk sociologi 6 hp. 1 Sociologiska institutionen Ekonomisk sociologi 6 hp. Kursbeskrivning VT 2016 Den här specialkursen ger en introduktion till ämnet ekonomisk sociologi. Kursen syftar till att ge en översikt av hur sociologiska

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

PC1143, Grundkurs i psykologi, 30 högskolepoäng

PC1143, Grundkurs i psykologi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1143, Grundkurs i psykologi, 30 högskolepoäng Basic course in Psychology, 30 higher education credits Grundnivå (First Cycle) 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Internationella relationer Engelsk benämning: International Relations Kurskod: 1FK001 Gäller från: HT 2013 Fastställd: Kursplanen är fastställd av det gemensamma ämnesrådet

Läs mer

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Work, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer