Litteraturlistor Företagsekonomi höstterminen 1996

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Litteraturlistor Företagsekonomi höstterminen 1996"

Transkript

1 Litteraturlistor Företagsekonomi höstterminen (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) Sidan A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 A, 20p Onsdageftermiddagskurs fördröjd 2 Umeå (Mom 1 och 2 ht-96) A54, 10p Fördröjd studietakt Lycksele, 2 se mom 1 och 2 i A, 20p B20, 20p Dagkurs Umeå 4-5 B20, 20p Tisdageftermiddagskurs fördröjd 4 Umeå (Mom 1 och 2 ht-96) C10/D10 Marketing I, 10p fördröjd Umeå 6 C10/D10 Marketing II, 10p 7 C10/D10 Marketing III, 10p 8 C10/D10 Management II,10p 9 C10/D10 Redovisning/Finansiering I, 10p 10 C10/D10 Redovisning/Finansiering II, 10p 11 C10/D10 Entrepreneurship and the Small Firm 12 D10 Småföretag-marknad o ledarskap,10p 13 D10 Småföretagens interna styrning, 10p 14 C10 C-uppsats, 10p 15 D10 D-uppsats, 10p 16 D5 Financial Investments, 5p fördr U-å 17 D01 Internationellt företagande,10 p fördröjd Umeå 18 Ekonomprogrammet t 1 Litt, se A, 20p Dagkurs 2-3 Ekonomprogrammet t 5 Litt., se B20, Dagkurs 4-5 Ekonomprogrammet t 7 Litt.och antal stud, se C/D 6-17 Internationella ekonomprogrammet termin Litteratur, se B20, 20p Dagkurs Umeå Internationella ekonomprogrammet termin 8 5 Vetenskaplig metod 5p Litt, se B20 mom 3 Service Management programmet termin Företagsekonomi A45 20 poäng Teknonomutbildningen, Litt se A, 20p dag Ö-vik 2-3 A14,10p Kvinnligt ledarskap, 10p fördröjd U-å 21 A17, 5p Företagsekonomi (nya ingenjörsprogrammen.) 22

2 2 Företagsekonomi A, 20 poäng MOMENT 1 Marknadsföring (5 poäng) Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. Principles of Marketing (The European Edition), Prentice Hall (1996) Svensson, C.A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Studentlitteratur (1995) Grönroos, C., Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber-Hermods (1996, upplaga 3) Casekompendium Studentexpeditionen Artiklar kan tillkomma MOMENT 2 Företagets organisation och ledning (5 poäng) Jones, G. R., Organizational Theory. Addison Wesley Eriksson, L., Packendorff, J., Omorganisation och förnyelse av Flodh-koncernen. 4:e uppl. Studentexpeditionen. Tillkommer artiklar och anvisat material. Studentexpeditionen.

3 MOMENT 3 Redovisningssystem, (5 poäng) 3 Bohlin, Brorström, Fihn, Malmquist Redovisning BAS-planen. Studentlitteratur. Senaste upplagan. Gröjer Jan-Erik Grundläggande redovisningsteoristudentlitteratur. Senaste upplagan. Thomasson, Larsson, Rohlin Den nya affärsredovisningen. Liber. Senaste upplagan. Thomasson, Larsson, Rohlin Övningsbok och facit till ovanstående. Liber. Senaste upplagan. Thomasson Jan Extern redovisning & räkenskaps-analys.kap 1-8 och Liber 1996 Tillkommer aktuella artiklar samt kompendiemat erial i företagets redovisningssystem enligt senare anvisningar. Referenslitteratur. Belkaoui, A.R., Accounting Theory Academic Press Limited FARs Samlingsvolym Magnusson, Å., Utveckling av ekonomisystem enligt RP. Mekanförbundets förlag. MOMENT 4 Produktionsekonomi (5 poäng) Bergman, B, Klefsjö, B, Kvalitet i alla led. Studentlitteratur Evans, J R, Anderson, D R, m fl, Applied Production and Operations Management(kap 1-2, 4, 6, 8, 10, 12-18, 20). 4th ed. West Publishing Company Grönroos, C., Marknadsföring i tjänsteföretag, kapitel 9 Liber-Hermods (1996, upplaga 3) Olsson U. E., Kalkylering för produkter och investeringar, Studentlitteratur 1994 Karen M, Lungren S, Öström B, Kalkylering för produkter och investeringar- Övningsbok, Studentlitteratur 1994 Lönnqvist R., Internredovisning - Övningsbok, Studentlitteratur 1994 Tillkommer anvisat material. Referenslitteratur till kurs A, 20 poäng. Blomqvist, Klevsjö, Söderström, Grundläggande matematik för ekonomstudier (kompendium). Akademibokhandeln. Bjerke, B, Några tankar inför företaget. Studentlitteratur Lund 1989 Hedström, Owe.R. PM om PM. Företagsekonomiska institutionen. Studentexpditionen

4 4 Företagsekonomi B20, 20 poäng MOMENT 1 Finansiell planering och analys (5 poäng) Bergknut, Elmgren, Henzel Edlund, P-O Hallgren, Ö Carlsson, M Inst för företagsekonomi Investering i teori och praktik, Studentlitteratur. Övningsbok till investering i teori och praktik, Studentlitteratur. Finansiell strategi och styrning, Ekonomibok. Att arbeta med företagsanalys, Liber-Hermods. Kompendium i finansiell planering och analys, Studentexpeditionen. Referenslitteratur Ross,S. Westerfield,R. Jaffe,J Corporate Finance, Irwin, senaste upplagan MOMENT 2 Företagets organisation och ledning (5 poäng) Eriksson, L & Packendorff, J Omorganisation och förnyelse av Flodhkoncernen,3:e upplagan. Studentexpeditionen Mintzberg, H Structure in fives. Prentice Hall 1983 Müllern, T, Den förställda organisationen Stockholm : Nerenius och Santérus förlag 1994 (Delar ur enligt läsanvisningar). Rohlin, L., Skärvad, P-H., Strategiskt ledarskap i lärsamhället. Nilsson, S.Å Mil Publishers 1994 Tyson, S. och Jackson, T The Essence of Organizational Behavior New York ; Prentice Hall 1992 Tillkommer artiklar och anvisat material.

5 5. MOMENT 3 Vetenskaplig metod (5 poäng) Holme-Solvang Johansson-Lindfors Hedström Inst för företagsekonomi Forskningsmetodik Studentlitteratur. Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur. PM om PM. Studentexpeditionen.1994 Kompendium om kunskap och kunskapssyn Studentexpeditionen MOMENT 4 Integration (5 poäng) Hunger,J. David, Strategic Management Whelen, Thomas L 4 th edition Addison-Wesley Publishing, 1993 Karlöf, B Strategins kärnfrågor på 90-talet. Liber 1990 Tillkommer artiklar och anvisat material samt litteratur från tidigare kurser.

6 C10/D10, Marketing I, 10 points 6 Module 1 Consumer Marketing, 5 points Department of Business Administration Articles. Studentexpeditionen. Kassarjian, H.H & Robertson, T.S Leiss W, Kline Stephen, Jhally Sut Solomon Michael Perspectives in Consumer Behavior Englewood Cliffs 1991 Social Communication in Advertising - persons, products and images of Well-beeing London 1990 Consumer Behavior Allyn and Bacon Boston 1992 Reference readings Kotler, P Marketing Management. Analysis, Planning and Control Latest edition. Prentice Hall. Module 2 Industrial Marketing, 5 points Axelsson B, Easten G Department of Business Administration Grönroos, C., Hutt, M.D., Speh, T.W., Industrial networks. A New View of Reality. Routledge 1992 Articles. Industrial Marketing. Service Management and Marketing. Lexington Books Business Marketing Management. A Strategic View of Business Markets. 4th edition. Holt-Saunders International Editions,1992.

7 7 C10/D10, Marketing II, 10 points Sub-course 1 International Marketing, 5 points Buckley, P.J., Ghauri, P., Cateora, P.R., Department of Business Administration The Internationalization Of The Firm. A Reader. Academic Press International Marketing. 8th edition. Irwin Articles and cases. Studentexpeditionen. Sölvell Ö, Zander J, Advantage Sweden. Porter M E Norstedts Sub-course 2 Marketing Communication, 5 points Belch, George AE Belch, Michael A Schudson, M Introduction to Advertising & Promotion - an integrated marketing communications perspective Chicago. Irwin. Latest edition Advertising the Uneasy Persuasion - Its dubiuos Impact on American Society. New York 1986 Reference readings : Trout, Jack & Ries, Al., Positioning., The Battle of Your Mind New York, Warner.

8 C10/D10, Marketing III, 10 points 8 Sub-course 1 Market Research, 5 points Malhotra., Naresh, K Department of Business Administration Marketing Research - an applied orientation Prentice Hall, last ed. Articles and Cases. Sub-course 2 Business Policy and Strategy, 5 points Department of Articles and cases. Business Administration Studentexpeditionen. Mintzberg, H., Quinn & Ghosh The Strategy Process Europeean Edition Paperback Prentice Hall Reference readings Normann, R. Porter, M.E. Management for Growth. John Wiley. Latest ed Competitive Strategy. The Free Press. Latest ed.

9 C10/D10 Management II, 10 points 9 Module 1 Leadership and Human Interaction in Organizations (5 points) Lawler, E. Strategic Pay. San Francisco 1990 (Jossey-Bass) Schein, E H., Organizational Psychology. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Yukl, Gary., Leadership in Organizations. Englewood Cliffs: Prentice Hall 1994 (3rd edition). Dept of Business Administration, Article Compendium Module 2 Organizations-Change, Innovation and Learning (5 points) Brunsson, N., The Organization of Hypocrisy. London: Wiley, Burnes, B., Managing Change. London. Pitman Publishing, Paperback Clark, J., Managing Innovation and Change London. Sage Publication Dept of Business Administration, Article Compendium.

10 10 C10/D10 Redovisning/Finansiering I, 10 poäng MOMENT 1 REDOVISNINGSTEORI OCH PRAXIS, 5 poäng Hendriksen, E.S., van Breda, M.F. FAR FAR Kedner, G. Accounting Theory. Irwin. Fifth Edition. Den nya redovisningslagstiftningen. Stockholm 1996 Samlingsvolym. Utkommer årligen. Senaste upplagan. Kommentarer till ABL och BL:s regler om årsbokslut. Studentlitteratur. Lund. Senaste upplagan. Tillkommer under momentet övrigt anvisat material. MOMENT 2 REDOVISNING - SPECIELLA PROBLEM OCH REVISION, 5 poäng Copeland.T, Koller.T, Murrun.J., Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies. Second edition. John Wiely & Sons. Inc. FAR, Revision I: Auktoriserade Revisorers Serviceaktiebolag. Senaste upplagan. FAR, Kedner, G., Svenberg, S-Å., Inst för företagsekonomi Samlingsvolym. Utkommer årligen. Senaste upplagan. Koncernredovisning. Senaste upplagan. Studentlitteratur. Artikelkompendium Studentexpeditionen Referenslitteratur Eriksson, L., Eriksson, L., FAR Nobes and Parker Koncernredovisning. Studentlitteratur. Senaste upplagan Koncernredovisning - Övningar med lösningar. Studentlitteratur. Senaste upplagan. International Omnibus Comporative International Accounting Prentice Hall

11 C10/D10 Redovisning/Finansiering II, 10 poäng 11 MOMENT 1 FINANSIELL EKONOMI OCH PLANERING, 5 poäng Larsson Claes-Göran Företagets finansiella affärer Studentlitteratur. Lund 1995 Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J. Corporate Finance Irwin. Senaste upplagan Inst för företagsekonomi Artikelkompendium. Studentexpeditionen. Referenslitteratur : Finanshandboken. FAR KPMG-Bohlins. Senaste upplagan Samlingsvolym. Senaste upplagan MOMENT 2 INTERNREDOVISNING OCH BUDGETERING, 5 poäng Anthony R N, & Govindarjan V. Johansson, S-E., Östman, L. Johansson, S-E., Roots, I. Senaste upplagan Karelmo, P. Karelmo, P. Magnusson, Å. Management Control Systems Irwin, latest edition Lönsamhetskrav - redovisningsmått - styrning. En helhetsansats för extern och intern använd - ning av redovisningsmått. Studentlitteratur Senaste upplagan. BAS. Redovisningssystem - grundbegrepp, systematik, tillämpning. Liber. Karl Eby AB - Praktikfall, Handelshögskolan Inst för företagsekonomi 1996 (Studentexpeditionen). Internredovisning -budgetering. Inst för företagsekonomi (Studentexpeditionen). Utveckling av ekonomisystem enligt RP - en introduktion. Sveriges Verkstadsindustrier, Stockholm Senaste upplagan.

12 12 C10/D10 Entrepreneurship and the Small Firm, 10 points Readings and other material : (för de svensktalande sudenterna) 15 studente Gabrielsson, Å., Paulsson, M., Småföretagande och företagsmiljö. Arbetsrapport från Cerum 1985:3 Hofstede, G., Culture and organization. Software of the mind. McGraw Hill, London 1991 Hyrenius, H. Entreprenörskap. MTC 1983 Johannisson, B., Lindmark, L., (red) Företag, företagare, företagsamhet. Studentlitteratur 1996 Normann, R. Skapande företagsledning. Bonnier 1994 The European Observatory for SMEs. Executive Summary. Second Annual Report, 1994 Wikström S. and Normann, R. (eds) Knowledge & value, a new perspective on corporate transformation. Routledge, London 1994 Tillkommer artikelkompendier via Studentexpeditionen Referenslitteratur : Nutek. Småföretagen - Sveriges framtid? Nutek Förlag, Stockholm 1994 För de utländska gäststudenterna : 15 studenter Hofstede, G., Culture and organization. Software of the mind. McGraw Hill, London 1991 Normann, R. Management for growth. Wiley & Sons, 1977 Nutek Wikström S. and Normann, R. (eds) The European Observatory for SMEs. Small Business in Sweden. Nutek förlag Stockholm, 1994 Knowledge & value, a new perspective on corporate transformation. Routledge, London 1994 Executive Summary. Second Annual Report, 1994

13 D10 Småföretag - marknad och ledarskap, 10 poäng 13 MOMENT 1 Marknad (7 poäng) Axelsson, B., Håkansson, H., Inköp för konkurrenskraft. Liber, senaste upplagan. Axelsson, B & Easton, G., Industrial Networks. Routledge, 1992 Bjerke, B., Att skapa nya affärer. Studentlitteratur Grönroos, C., Service management: ledning, strategi och marknadsföring i servicekonkurrens. ISL, Halliburton, C. & Hüneberg, R. European Marketing. Addison Wesley, Hammarkvist, K-O., Håkansson, H., Mattsson, L-G., Marknadsföring för konkurrenskraft. Liber Norrman, R. m fl, Invadörernas dans. Liber Porter, M., Konkurrensstrategi. ISL, Artiklar och övrigt anvisat material tillkommer. MOMENT 2 Ledarskap (3 poäng) Adizes, I., Organisationens livscykler. Liber, senaste upplagan. Bolman, LG. & Deal, TE., Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Studentlitteratur 1995 Hedberg, B., m fl, Imaginära organisationer. Liber, Kets de Vries, M. & van de Loo, E., Family Business. Routledge, Rohlin, L., Skärvad, P-H. & Nilsson, S-Å., Strategiskt ledarskap i lärsamhället. Studentlitteratur, Artiklar och övrigt anvisat material tillkommer. Referenslitteratur Hughes, R., Ginnett, R. & Curphy, G., Leadership. Irwin, Sjöstrand, S-E. & Holmberg, I. (red) Företagsledning - bortom etablerad teori. Studentlitteratur, Erfarenheter från näringslivet Ek, T., Våga, växa, vinna. Ledarskap i mindre företag. Ekerlids Förlag, Roddik, A., Body & Soul. Bonnier Alba, senaste upplagan.

14 D10 Småföretagens interna styrning, 10 poäng 14 Darås, L. & Grosskopf, G., Småföretagens beskattning. Beyrons förlag. Johansson, S-E., Roots, J., BAS: Redovisningssystem. Liber Magnusson, Å., Forsberg, M., Utveckling av ekonomisystem enligt RP. Sveriges Mekanförbund Näringsdepartementet, Ds 1994:52; Småföretagens Riskkapitalförsörjning. NUTEK: Riskbedömning - finansiering av små företags internationalisering - ett bankperspe ktiv. Bo Green. Artikelkompendium och övrigt utdelat material tillkommer. Referenslitteratur FAR:s samlingsvolym, Föreningen Auktoriserade Revis orer FAR. Senaste upplagan. Hallgren, Ö., Finansiell strategi och styrning. Ekonomibok Förlag AB. Lund Normann, R., Skapande företagsledning. Bonnier 1994 NUTEK: Riskbedömning - personbedömning i bankens kredithantering NUTEK: Riskbedömning - bankers riskbedömning vid kreditgivning till nystartade företag

15 15 C10, C-uppsats 10 poäng MOMENT 1 Inst för företagsekonomi Seminarieserien, 0 poäng Anvisningar för sidooppositions-pm Studentexpeditionen MOMENT 2 Hedström, Owe R Lundahl, U., Skärvad, P-H., Swedner, H., Wiedersheim-Paul, m fl., Institutionen för statistik., Johansson-Lindfors, M-B., Jacobsen C-uppsats, 10 poäng PM om PM. Företagsekonomiska institutionen, Umeå universitet Studentexpeditionen. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer Studentlitteratur Sociologisk metod. Senaste upplagan. Att utreda, forska och rapportera. Liber Databildningen i samhället. Att utveckla kunskap - om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig forskning. Intervju Studentlitteratur 1993

16 16 D10 D-uppsats, 10 poäng MOMENT 1 Inst för företagsekonomi SEMINARIER, 0 poäng Anvisningar för sidooppositions-pm. Studentexpeditionen. MOMENT 2 D-UPPSATS, 10 poäng Ejvegård Halldén Jacobsen Johansson-Lindfors, M-B. Mårtensson-Nilsten Vetenskaplig metod Studentlitteratur 1993 Nyfikenhetens redskap Studentlitteratur 1980 Intervju Studentlitteratur 1993 Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur Praktisk vetenskapsteori Studentlitteratur 1988

17 17 D5 Financial Investments, 5 poäng Haugen, R., Modern Investment Theory. Prentice Hall International Inc. Senaste upplagan. Artikelkompendium. Studentexpeditionen Under övningar utdelat material. Referenslitteratur: KPMG-Bohlins. Finanshandboken. Senaste upplagan.

18 D01 Internationellt företagande och marknadsföring 10 poäng 18 OBS OBS OBS Kursen inställd, ges ej höstterminen 1996 Jeannet, J. and H.D. Hennessey, Department of Business Administration Global Marketing Strategies 2nd ed Int. student ed Dallas, TX: Houghton Mifflin Co 1992 Selected Contemporary readings Studentexpeditionen PS. Hade förstås kunna klippt bort denna sida, men nu blev den kvar Hälsn Lennart W

19 19 Företagsekonomi A45, 20 poäng Service Management programmet MOMENT 1 Företaget, 5 poäng Ljung, Nilsson, Ohlsson mfl Företag och marknad - samverkan och konkurrens Textbok, Praktikfall och övningar samt studiehandledning. Studentlitteratur 1994 Wiedersheim - Paul - Eriksson Att utreda, forska och rapportera Almqvist & Wiksell, senaste upplagan Tillkommer artiklar och utdelat material som försäljs via Studentexpeditionen. MOMENT 2 Marknaden, 5 poäng Arnerup, B., Edvardsson, B. Grönroos, C. Randall, G. Svensson, C.A. Marknadsföring av tjänster Studentlitteratur 1992 Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber- Hermods (1996, upplaga 3) Principles of Marketing Routledge, 1993 Den svenska marknadsföringslagstiftningen Studentlitteratur, 1993 Tillkommer anvisat material.

20 20 MOMENT 3 Organisation, 5 poäng Arvonen, J Kanter, Rosabeth Moss Mintzberg, H Att leda via idéer. Studentlitteratur 1989 The Change Masters Unwin Paperbacks 1983 Structures in fives Prentice Hall 1983 Eriksson, L & Packendorff, J Omorganisation och förnyelse av Flodhkoncernen Studentexpeditionen Tillkommer anvisat material. MOMENT 4 Ledarskap, 5 poäng Hansson, J Skapande personalarbete Prisma. Senaste upplagan Hughes,, R.L., Ginnet, R.C. &Curphy,G.J., Normann, R Leadership. Enhanching the Lessons of Experience Irwin 1993 Service Management - ledning och strategi i tjänsteproduktionen Liber Ekonomi 1992 Tillkommer övrigt anvisat material. Referenslitteratur till kurs A45. Blomqvist, Klevsjö, Söderström Bjerke, B Grundläggande matematik för ekonomstudier (kompendium) Akademibokhandeln. Några tankar inför företaget. Studentlitteratur Lund 1989

21 21 A14 Kvinnligt ledarskap, 10 poäng Moment 1 Ekonomisk planering, organisation och kvinnoforskning (4 poäng) Björk, N. Under det rosa täcket. Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier. Stockholm : Wahlström & Widstrand Holmström, N. Företagsekonomi - från begrepp till beslut. Stockholm: Bonniers (inkl. vningsbok). ö Morgan, G. Images of organisations. Newbury Park: Sage Publications Schein, E., Organizational Culture and Leadership. Del 1-3. San Francisco: Jossey-Bass Tillkommer: Hänvisningar till aktuella artiklar enligt senare anvisningar. Litteratur för dig som vill fördjupa dig ytterligare inom området: Andersson, K., Budgetering - en introduktion. Malmö: Liber-Hermods Billing, Y., Alvesson, M., Kön, ledelse, organisation. Köpenhamn: Jurist og Ökonomforbundets forlag Blomquist, A., Leonardz, B., Årsredovisningen - en introduktion. Malmö: Liber-Hermods Gohde, L., Praktisk bokslutsteknik. Lund: Studentlitteratur Hansson, S., Företags- och räkenskapsanalys. Lund: St udentlitteratur Kvande, E., Rasmussen, B., Nye kvinneliv. Kvinner i menns organisationer. Ad notam. Oslo Ljung, B., Ekonomiska kalkyler. Liber-Hermods Smith, D., Resultat, balans och likviditet. Studentlitteratur. Tannen, D., Du begriper ju ingenting. Samtal mellan kvinnor och män. Wahlström & Widstrand. Stockholm Wennberg, L., Förstå mig rätt. Om kvinnospråk och mansspråk i arbetslivet. Wahlström & Wi dstrand. Stockholm Moment 2. Ledarskap med speciell betoning på kvinnors ledarskap (6 poäng) Arvidsson, G., Lind, R., Ledning av företag och förvaltningar. SNS Förlag. Senaste upplagan. Hersey, P., Locka fram det bästa. Kompetensutvecklande ledarskap. Liber Höjgaard, L., Vil kvinder lede? Ligestillingsrådet. Köpenhamn Roos, B., Liv och ledarskap, det kvinnliga perspektivet. Svenska Dagbladets förlag. Stockholm Schein, E., Organizational Culture and Leadership. Del 4-6. Jossey-Bass Tillkommer: Hänvisningar till aktuella artiklar enligt senare anvisningar. Litteratur för dig som vill fördjupa dig ytterligare inom området: Ahrén, G., Dagens kvinnliga chefer. Varken änglar eller häxor. Svenska Dagbladet. Stockholm Beckérus, Å., Edström, A., Doktrinskiftet. Nya ideal i svenskt ledarskap. Svenska Dagbladets förlag Dahlbom-Hall, B. Lära kvinnor chefa män. Natur och Kultur. Stockholm

22 22 A17 Företagsekonomi, 5 poäng (ingår i ingenjörsutbildningarna 80-poäng) Ljung, Nilsson, Ohlsson (red). Företag och marknad - samverkan och konkurrens. - Textbok. - Praktikfall. - Övningar. - Studiehandledning Studentlitteratur 1994.

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) LITTERATURLISTOR finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198

Läs mer

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A 2 0 0 6 Företagsekonomi Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business Ekonomihögskolan Dnr: EHV 8/237/514 KURSPLAN Driva och Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an Existing Business Kurskod EB3031 Beslutsdatum 8-08-19 Beslutande organ Ekonomihögskolans

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

Företagsekonomi och nationalekonomi

Företagsekonomi och nationalekonomi Företagsekonomi och nationalekonomi Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till

Läs mer

6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik

6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik Kursbeskrivningar 6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik http://www.kth.se/student/studiehandbok/01/kurs.asp?code=6a2901&lang=0 Kursens övergripande mål är att ge den studerande en överblick över

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Företagsekonomi och nationalekonomi I katalogen hittar du årets nyhe hete r. På studentlitterat ur.se hittar du he la vår utgivni ng. Kunskap bygger kunskap Närheten till

Läs mer

8.2. UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI

8.2. UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI 8.2. UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI Studiernas omfattning i studieveckor Gymnasiet Yrkesutbildning Studiehelheter Studieår Sam. Studieår Sam. Kod Studieperiod 1 2 3 4 lagt 1 2 3 4 lagt OMFATTNING

Läs mer

Kandidatuppsats Höstterminen 2007 Handledare: Per Nordström. Patrick Wallgren. Tjäna pengar från skrivbordet! En studie av åkeriföretag i Umeå

Kandidatuppsats Höstterminen 2007 Handledare: Per Nordström. Patrick Wallgren. Tjäna pengar från skrivbordet! En studie av åkeriföretag i Umeå Kandidatuppsats Höstterminen 2007 Handledare: Per Nordström Författare: Emelie Edlund Patrick Wallgren Tjäna pengar från skrivbordet! En studie av åkeriföretag i Umeå Förord Först och främst vill vi tacka

Läs mer

Det behövs människor för ekonomistyrning

Det behövs människor för ekonomistyrning Det behövs människor för ekonomistyrning 8. Organisation, ledelse og kommunikation Av Karin Holmblad Brunsson *) Knappast någon som studerar företagsekonomi undgår ämnet ekonomistyrning. Men vad är det

Läs mer

Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse och utvecklingsförmåga

Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse och utvecklingsförmåga 2001-03-15 1 (17) Dnr: 26/2001 Projektbeskrivning Lars Bengtsson, Högskolan i Gävle Christian Berggren, Linköpings Universitet Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse

Läs mer

Skillnader mellan IAS/IFRS och svenska redovisningsprinciper

Skillnader mellan IAS/IFRS och svenska redovisningsprinciper HANDELSHÖGSKOLAN Vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska Institutionen Skillnader mellan IAS/IFRS och svenska redovisningsprinciper En fallstudie av TeliaSonera AB Magisteruppsats i företagsekonomi

Läs mer

Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation PLANERINGSSEMINARIUM. Karin Högberg UNIVERSITY WEST

Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation PLANERINGSSEMINARIUM. Karin Högberg UNIVERSITY WEST Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation PLANERINGSSEMINARIUM Karin Högberg UNIVERSITY WEST Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation Introduktion

Läs mer

Nya upplagor av Libers grundböcker arbete pågår!

Nya upplagor av Libers grundböcker arbete pågår! Nya upplagor av Libers grundböcker arbete pågår! Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant DE STORA REVIDERINGARNA Forskningen går framåt, kursmål förändras, samhället utvecklas. Följ utvecklingen

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se 1 Inträdesbarriärer på offentliga marknader Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se Detta är en arbetsrapport som i något omarbetad form ska bli ett kapitel i antologin: Sundin,

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Grönovation II Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar

Grönovation II Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar Grönovation II Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar Företal Detta är en kopia på projektbeskrivning till ansökan som skickades in till VIN- NOVA den 2

Läs mer

FORSKNINGSBASERADE MANAGEMENTKONSULTER. Framgångsfaktorer och fallgropar

FORSKNINGSBASERADE MANAGEMENTKONSULTER. Framgångsfaktorer och fallgropar FORSKNINGSBASERADE MANAGEMENTKONSULTER Framgångsfaktorer och fallgropar Tommy Bergkvist, Ph.D. SMI Strategic Management Institute tommy.bergkvist@s-m-i.net 24 oktober 2013 FORSKNINGSBASERADE MANAGEMENTKONSULTER

Läs mer

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2 Publications Per Frankelius August 2015 1. Research publications... 2 Monographs... 2 Scientific articles... 3 Research anthologies... 4 Conference papers (scientific)... 6 Other scientific work (research

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april Utbildningskatalog Sista ansökningsdag för hösten 204 5 april Anmäl dig på www.antagning.se Ta en klunk av kunskapens källa Från världens äldsta aktiebolag till Sveriges första akutsjukhus. I Dalarna har

Läs mer

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Kurslitteratur 2015 Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur! Som vanligt är katalogen fylld med våra omtyckta grundböcker

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aea - Bokhistoria Eriksson, Yvonne, 1957- Bilden som roar och klargör [Elektronisk resurs] : en jämförande studie mellan tidiga illustrerade läroböcker och dagens pedagogiska

Läs mer

Studiehandledning. Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013.

Studiehandledning. Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013 Studiehandledning Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp Kurskod: 745A32 Robert Jonsson, Sofia Nordmark & Maria Wolmesjö 2 Kontaktuppgifter kursansvarig:

Läs mer

Välkommen till Utbildning för forskarhandledare

Välkommen till Utbildning för forskarhandledare MALMÖ HÖGSKOLA Välkommen till Utbildning för forskarhandledare "Lära är att upptäcka I. Reflektion, erfarenheter VI. Praxis II. Få nya kunskaper V. Implementering III. Egna begrepp IV. Generella begrepp

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

Utbildning i Organisationspsykologi Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding

Utbildning i Organisationspsykologi Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding Utbildning i Organisationspsykologi Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding Specialistutbildning inom arbetslivets psykologi för psykologer med 7,5 poäng/termin. 2015

Läs mer