FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre"

Transkript

1 FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI Sveriges äldre En statistisk sammanställning över den åldrande befolkningen med utgångspunkt i Västra Götaland Sara Tunlid

2 Innehållsförteckning Nationell inblick... sida 1-3 Äldre i Västra Götaland idag och i framtiden Utbildningsnivå...13 Inkomst...14 Boendesituation Social gemenskap Socioekonomi...20 Levnadsvanor Äldres hälsa Påverkbara sjukdomar genom hälsofrämjande insatser

3 Nationell inblick Befolkningspyramider (ålderspyramid) är ett grafiskt sätt att illustrera ålders- och könsfördelningen i en befolkning. På basen (horisontellt) noteras frekvensen i tusental medan pyramidens höjd byggs upp av successivt allt högre ålderskikt. Könen redovisas var för sig, männen till vänster om mittlinjen och kvinnorna till höger. Nationell nivå. Statistiska centralbyrån Sveriges framtida befolkning

4 Medellivslängd i Sverige efter kön, år och prognos för år Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån Sveriges framtida befolkning

5 Statistiska centralbyrån Sveriges framtida befolkning Den äldre delen av befolkningen har ökat både i antal och i andel i Sverige. Enligt prognosen ökar andelen äldre och i slutet av prognosperioden beräknas andelen äldre uppgå till 25 procent. Om pensionsåldern ligger kvar på 65 år, så betyder det att var fjärde person i Sverige skulle vara pensionstagare om drygt 50 år. 3

6 Äldre i Västra Götaland - idag och i framtiden Befolkningsprognos Västra Götaland Folkmängden var år 2008 ca och beräknas öka till år Det är en ökning med ca fem procent, en högre tillväxt än för hela riket. Diagrammet nedan visar att det främst är antalet äldre som bidrar till den ökade befolkningen i Västra Götaland, fram till år Befolkningsprognos Västra Götaland

7 Antal (st) Befolkningsprognos Västra Götaland Göteborgsregionen är den enda delregion i Västra Götaland som har haft en ökad befolkning i alla åldersgrupper år Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal har alla fått fler äldre (över 65 år) men färre, eller marginell skillnad i antalet barn och unga samt personer i yrkesaktiv ålder (20-64 år). Som följande diagram visar har antalet kvinnor och män som är 65 år och äldre ökat i Västra Götaland mellan åren 1970 och Observera att antalet kvinnor, 65 år och äldre, är tydligt högre än antalet män i samma åldersgrupp Folkmängd 65 år och äldre efter tid och kön Västra Götaland män kvinnor Västra Götalands statistikdatabas 5

8 Diagrammet nedan illustrerar hur antalet kvinnor, som är änkor, ökat stort i jämförelse med antalet män som är änklingar i Västra Götaland. Titta främst på åldersgruppen 85 år. Visar tydligt hur antalet kvinnor som är änkor är överrepresenterat. Jämför med den streckade röda linjen som är änklingar, visar inte alls på motsvarande ökning. Statistiska centralbyrån Diagrammet som följer visar befolkningsprognosen för år 2020 uppdelat på ålder och kön. Prognosen åskådliggör att det även fortsättningsvis kommer finnas fler kvinnor än män i de riktigt höga åldrarna. Västra Götalands statistikdatabas 6

9 En ökad andel äldre leder till en ökad försörjningskvot. Försörjningskvoten är förhållandet mellan den del av befolkningen som behöver hjälp av andra för att klara sin försörjning (0-19 år och 65 år och äldre) och den del av befolkningen som vanligen svarar för denna försörjning, år. Antalet äldre ökar mer än antalet i arbetsför ålder vilket leder till en ökad försörjningskvot, från 70 personer per 100 personer i arbetsför ålder, till 75 personer i arbetsför ålder år Befolkningsprognos Västra Götaland

10 Befolkningsprognoser för år 2020 Hämtade från Västra Götalands statistikdatabas. Gör din egen prognos på: Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Publikationer-statistik/Fakta-och-statistik/Statistikdatabas/ Västra Götaland: År 2009 var 17,7 % av befolkningen 65 år och äldre. År 2020 beräknas andelen vara 19,9 %. Följande befolkningspyramider är exempel från två kommuner i Västra Götaland med bland de högsta respektive lägsta andelarna av antalet äldre. Karlsborg: År 2009 var 25,3 % av befolkningen 65 år eller äldre. År 2020 beräknas andelen vara 32,1 %. Härryda: År 2009 var 13,8 % av befolkningen 65 år eller äldre. År 2020 beräknas andelen vara 16,3 %. 8

11 Diagrammet visar hur andelen 65 år och äldre skiljer sig åt mellan Västra Götalands delregioner år 2009, samt en prognos för år Högst andel äldre finns det i Fyrbodal där drygt var femte invånare är 65 år eller äldre år År 2020 beräknas andelen äldre ökat till var fjärde invånare i samma delregion. I Göteborgsregionen är motsvarande siffror 15,5 procent år 2009 och 17,2 procent år ,0 Andel (%) 65 år och äldre 25,0 20,0 15, Prognos ,0 5,0 0,0 Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Fyrbodal Västra Götalands statistikdatabas 9

12 Västra Götaland Öckerö Åmål Vänersborg Vårgårda Vara Ulricehamn Uddevalla Töreboda Trollhättan Tranemo Tjörn Tidaholm Tibro Tanum Svenljunga Strömstad Stenungsund Sotenäs Skövde Skara Partille Orust Mölndal Munkedal Mellerud Mark Mariestad Lysekil Lilla Edet Lidköping Lerum Kungälv Karlsborg Härryda Hjo Herrljunga Götene Göteborg Gullspång Grästorp Färgelanda Falköping Essunga Dals-Ed Borås Bollebygd Bengtsfors Alingsås Ale Andel (%) 65 år och äldre kommunvis i Västra Götaland, ,8 15,5 15,0 14,7 16,6 17,5 19,7 15,9 18,0 20,1 21,7 21,1 21,1 22,4 18,4 16,8 15,8 17,7 18,9 16,9 17,6 17,7 19,5 19,9 21,9 20,0 19,6 19,1 20,6 21,4 21,1 19,6 21,6 21,0 21,1 21,6 21,7 23,7 21,2 21,2 22,4 22,6 24,2 25,0 22,7 24,2 26,0 25,3 25,3 25,7 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 10 Västra Götalands statistikdatabas

13 Askim Backa Bergsjön Biskopsgården Centrum Frölunda Gunnared Härlanda Högsbo Kortedala Kärra-Rödbo Linnéstaden Lundby Lärjedalen Majorna Styrsö Torslanda Tuve-Säve Tynnered Älvsborg Örgryte Ospecificerat Göteborg 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 16,4 18,6 10,0 15,0 14,1 26,9 Andel (%) 65 år och äldre stadsdelsvis i Göteborg, ,9 20,7 19,0 17,4 17,8 15,3 14,914,7 14,3 14,6 14,7 12,3 10,1 9,2 10,8 11,8 6,7 0, Västra Götalands statistikdatabas I diagrammet nedan ser man hur antalet utrikes födda män och kvinnor i åldrarna 65 år och äldre har ökat under perioden år Utrikes födda 65 år och äldre antal i Västra Götaland män kvinnor Västra Götaland 2001 Västra Götaland Västra Götalands statistikdatabas Socialstyrelsens Social rapport 2010 visar att vårdbehovet är högre hos den invandrade befolkningen med utomeuropeisk bakgrund än hos den svenskfödda befolkningen, inte minst bland äldre personer. Detta har både livsstilsrelaterade förklaringar, exempelvis en högre andel rökare bland utrikesfödda män, och förklaringar som hänger samman med migrationsprocessen och de psykiska påfrestningarna i samband med flytten och asylprocessen. 11

14 Andel (%) utrikesfödda i gruppen 65 år och äldre kommunvis i Västra Götaland, 2009 Västra Götaland Öckerö Åmål Vänersborg Vårgårda Vara Ulricehamn Uddevalla Töreboda Trollhättan Tranemo Tjörn Tidaholm Tibro Tanum Svenljunga Strömstad Stenungsund Sotenäs Skövde Skara Partille Orust Mölndal Munkedal Mellerud Mark Mariestad Lysekil Lilla Edet Lidköping Lerum Kungälv Karlsborg Härryda Hjo Herrljunga Götene Göteborg Gullspång Grästorp Färgelanda Falköping Essunga Dals-Ed Borås Bollebygd Bengtsfors Alingsås Ale 3,6 4,7 4,7 5,5 5,4 5,2 5,3 6,0 6,1 6,8 6,6 6,5 6,5 6,8 8,1 7,8 8,0 8,1 7,7 7,9 8,3 6,2 6,9 7,6 8,2 8,8 8,9 9,5 9,4 9,7 9,9 10,2 9,3 10,2 9,9 10,5 9,0 10,5 10,0 12,3 11,8 12,4 12,5 13,6 15,1 14,8 16,8 16,4 17,4 18,6 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 12 Västra Götalands statistikdatabas

15 Andel (%) Utbildningsnivå Utbildningsnivå Västra Götaland 2008 Låg Medellåg Medelhög Hög Utbildningsnivå år år SOM-rapport 2010:08 Västra Götaland 2009 Frågan lyder Vilken skolutbildning har du? Markera del alternativ som du anser passar bäst in på dig. Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera då den du genomfår för närvarande. Svarsalternativen Ej fullgjord grundskola eller motsvarande obligatorisk skola och Grundskola eller motsvarande obligatorisk skola motsvarar Låg, Studier vid gymnasium, folkhögskola eller motsvarande och Examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande medellåg, Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet och Studier vid högskola/universitet medelhög, Examen från högskola/universitet och Examen från forskarutbildning motsvarar hög. Källa: Väst-SOM-undersökningen

16 Andel (%) Inkomst Diagrammet visa på tydliga skillnader när det gäller äldre kvinnors och mäns inkomster i Västra Götaland. Skillnaden består sedan under hela ålderdomen. (Medianinkomst är den inkomst som utgör mittersta inkomsten om dessa är rangordnade i storleksordning.) Statistiska centralbyrån Notera skillnaderna mellan könen i nedanstående diagram, särskilt kvinnor 85 år och äldre. Andelen kvinnor som säger sig sakna mindre kontantmarginal är större i alla åldersgrupper medan det är vanligare att männen anser sig ha ekonomiska problem Saknar mindre kontant-marginal (8.000 kr) Andel äldre med utsatt ekonomi, Västra Götaland Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år Män 85+ år Kvinnor 85+ år 10,4 12,4 9,6 14,8 6,8 14,3 4,7 18,8 Ekonomiska problem 6,8 2,7 3,4 2,1 1,3 1,0 0,4 0,2 Saknar mindre kontantmarginal (8000kr): Personer som inte säger sig klara av en oväntad utgift på 8000 kr utan att låna eller be om hjälp. Ekonomiska problem: Personer som under de senaste 12 månaderna har kommit efter med betalningen av avgiften till bostadsrättsföreningen/hyran för bostaden, räntor och amorteringar för bostaden och/eller räkningar för el, gas, telefon, vatten sophämtning eller liknande. Statistiska centralbyrån 14

17 Boendesituation Vid analys av diagrammet Boendeform är det viktigt att veta att y-axeln (vertikala axeln) visar andelen i den givna åldersgruppen som har en viss boendeform. Dock kan ens boende motsvara två boendeformer i diagrammet. Exempelvis kan ens boende i ett flerbostadshus samtidigt vara antingen en hyresrätt eller bostadsrätt, vilket medför att samma boende registreras två gånger. Därför blir inte den totala procenten 100 på y-axeln i detta diagram. Det som är värt att notera är hur antalet boende i en- eller tvåfamiljsvilla minskar för både kvinnor och män med ålderns samtidigt som flerbostadshus, hyresrätt och bostadsrätt ökar. Boendeform, Sverige ,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Män år Män år Män 85+ år Kvinnor år Kvinnor Kvinnor 85+ år år En- eller tvåfamiljsvilla Flerbostads-hus Hyresrätt Bostadsrät Äganderätt Statistiska centralbyrån 15

18 SOM-undersökningarna. Att bygga, att bo, att leva I denna tabell går det att utläsa att 35 procent av Göteborgs befolkning i ålder år bor i villa/radhus, 63 procent bor i lägenhet och två procent har annan typ av boende. Likaså kan man se fördelningen mellan de som äger sin bostad och de som hyr den, samt om man bor ensam eller delar bostad. 16

19 Social gemenskap I tabellen nedan kan man se andelen äldre i åldern år som angav att de var medlemmar i någon förening i Väst-SOM-undersökningen SOM-rapport 2009:24. Vision Västra Götaland det goda livet - ur ett medborgarperspektiv

20 Andel (%) Sociala relationer Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år Män Kvinnor Män Kvinnor år 85+ år år år Ensamboende Har egen familj Umgänge med nära anhörig varje vecka Umgänge med vänner varje vecka Inget umgänge med nära anhöriga Har ingen nära vän Statistiska centralbyrån Notera andelen ensamboende i kategorin kvinnor 85 år och äldre, närmare 90 procent samt andelen män 85 år och äldre som anger att de inte har någon nära vän, drygt 40 procent. Kommande diagram berör social gemenskap på nationell nivå. Lågt socialt deltagande definieras som att man under de senaste tolv månaderna har deltagit i max en av följande aktiviteter; studiecirkel/kurs på din arbetsplats, studiecirkel/kurs på din fritid, fackföreningsmöte, i annat föreningsmöte, teater/bio, konstutställning, kyrkan, sporttillställning, skrivit insändare i tidning/tidskrift, demonstration av något slag, offentlig tillställning t.ex. nattklubb, danstillställning eller liknande, större släktsammankomst eller privat fest hos någon. 18

21 19

22 Socioekonomi Följande diagram gäller socioekonomiska skillnader i hälsa på nationell nivå. Med socioekonomi menas individer som på grund av vissa sociala (t.ex. yrke) och ekonomiska (t.ex. inkomst) förhållanden sammanförs i en kategori. Personer som har haft yrken inom tjänstemanna sektorn uppger i lägre grad ett allmänt dåligt hälsotillstånd eller svår värk i skuldror eller rygg, jämfört med tidigare arbetare. Folkhälsorapport 2009 I nedanstående diagram tydliggörs sambandet mellan låg socioekonomisk status och ohälsosamma levnadsvanor. Med levnadsvanor menas de vanor som har stor betydelse för vår hälsa, exempelvis motionsvanor, kostvanor, dryckesvanor, spelvanor etc. Levnadsvanor. Lägesrapport

23 Levnadsvanor Följande diagram illustrerar andelen med olika levnadsvanor i Sverige, uppdelat i olika åldersgrupper. Diagrammen är hämtade från rapporten Hälsa på lika villkor, 2009 utgiven av Statens Folkhälsoinstitut. 21

24 22 Ätit lite frukt & grönsaker = Under Livsmedelsverkets rekommendationer på500 gram per dag.

25 Äldres hälsa Självskattad hälsa Västra Götalandsregionen 2008 Dålig hälsa Medelgod hälsa God hälsa år år år år SOM-rapport 2010:08 Västra Götaland 2009 Frågan lyder Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Svara med hjälp av nedanstående skala. Skalan går från 0-10, där 0 motsvarar Mycket dåligt och 10 Mycket gott. I diagrammet ovan motsvarar 0-4 Dålig hälsa, 5-7 Medelgod hälsa samt 8-10 God hälsa. Källa: Väst-SOM-undersökningen Kommande diagram illustrerar andelen självrapporterade fall i Sverige, uppdelat i olika åldersgrupper. Diagrammen är hämtade från rapporten Hälsa på lika villkor, 2009 utgiven av Statens Folkhälsoinstitut. 23

26 Nedsatt rörelseförmåga= man kan inte springa en kortare sträcka (ca 100m). Rörelsehinder = man kan inte gå upp ett trappsteg utan besvär eller ta en kortare promenad (ca 5 min) i någorlunda raskt takt, eller behöver hjälpmedel eller hjälp av någon annan person för att förflytta sig utomhus. 24

27 25

28 Påverkbara sjukdomar genom hälsofrämjande insatser Kommande diagram är hämtade från skriften Vem behöver vad? Underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren , framtagen av Hälso- och sjukvårdskanslitet Göteborg. Med andel i Y-axeln (vertikala axeln) menas andelen av befolkningen i Västra Götaland i respektive åldersgrupp (x-axeln), det vill säga till exempel i åldersgruppen år finner vi att det är drygt två procent av kvinnorna och cirka fyra procent av männen som har en stroke-diagnos. 26

29 27 Psykiatrisk sjuklighet = inkluderar alla diagnoser för psykiska störningar enligt den internationella klassifikationen för sjukdomar (ICD).

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland Oktober 211 Fakta om Västra Götaland Geografi och befolkning 7 Fakta om Västra Götaland är framtagen för att beskriva nuläget och de senaste årens utveckling i Västra Götaland. Här presenteras ett urval

Läs mer

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Existensen av det nationella målet på

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Välfärdsredovisning 2011

Välfärdsredovisning 2011 Välfärdsredovisning 2011 Förord Välfärdsredovisningen är en bred beskrivning av kommunbefolkningens levnadsvillkor och hälsa ur ett välfärdsperspektiv, hur levnadsvillkoren skiljer sig mellan olika områden

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Hälsan i Sörmland Äldre

Hälsan i Sörmland Äldre Hälsan i Sörmland Äldre Foto: www.fotoakuten.se FoU i Sörmland Statistikrapport 214:1 Hans Eriksson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund... 4 Material och metoder... 4

Läs mer

Analys av utgångsläget

Analys av utgångsläget Analys av utgångsläget - en sammanfattning inför åtgärdsplanen i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Samverkan mellan Försäkringskassan i Västra Götaland och Västra Götalandregionen Inledning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

LSS-insatser till barn och ungdomar

LSS-insatser till barn och ungdomar LSS-insatser till barn och ungdomar En kartläggning inom Göteborgsregionens medlemskommuner November 2004 Lena Larsson 2 Förord Denna rapport är resultatet av ett kartläggningsarbete som har initierats

Läs mer

Hälsoatlas 2013 Ale kommun

Hälsoatlas 2013 Ale kommun Hälsoatlas 2013 Ale kommun Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. Det tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsa. En god folkhälsa bör således innebära att hälsan

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Datum: 2015-04-27 NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Innehållsförteckning Nulägesrapport av införandet av NPÖ i VGK... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte... 4 3. Metod... 4 3.1 Kartläggningsenkät... 4

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg DELRAPPORT 2014 I samband med att kommunfullmäktig antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med

Läs mer

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013 REDOVISNING Stadskontoret Malmö stads välfärdsredovisning 2013 Välfärdsredovisningen för Malmö stad 2013 har sammanställts av stadskontorets avdelning för samhällsplanering. Ett stort tack riktas till

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Skaraborg och Kunskapsekonomin

Skaraborg och Kunskapsekonomin RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2007:5 Skaraborg och Kunskapsekonomin En utredning av regionens utvecklingsförutsättningar - 2 - Skaraborg och Kunskapsekonomin En utredning av regionens utvecklingsförutsättningar

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm prognos år 2030

Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm prognos år 2030 ARBETSRAPPORT 2030:3 Strategiska avdelningen FEBRUARI 2004 Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm prognos år 2030 2030 S T O C K H O L M Förord Med uppdrag från stadsbyggnadsnämnden har stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Definition av indikatorer i ULF/SILC

Definition av indikatorer i ULF/SILC 1(58) Definition av indikatorer i ULF/SILC Nedan visas hur indikatorerna i undersökningarna av levnadsförhållanden har definierats i statistikredovisningen. Innehåll Arbetsmiljö... 2 Boende... 5 Ekonomi...

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer