A till Ö Allhobbyrum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A till Ö 2013-03-12. Allhobbyrum:"

Transkript

1 Allhobbyrum: Varje hus har ett eget Allhobbyrum. För bokning och utkvittering av nyckel kontakta vaktmästaren via Riksbyggen Dag & Natt. Rummet skall vara sopat och avtorkat efter användandet. Bokning får ske med högst en vecka per tillfälle. I övrigt är det samma regler som gäller som i våra lägenheter (se under hänsyn). Målning får endast ske med färger avsedda för inomhusbruk då ventilationen i allhobbyrummen inte är anpassad för lösningsmedelsbaserade färger. Se även Dag & Natt Antenner: Andrahandsuthyrning: Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler fastsatta på föreningens balkongväggar eller fasader. Antenner eller paraboler får inte heller sticka ut från föreningens fönster, fasader eller balkonger. Andrahandsuthyrning får endast ske efter beviljad ansökan hos styrelsen. Till styrelsen ska bifogas hyreskontrakt med andrahandshyresgästen. Ansökan beviljas endast då giltiga skäl för andrahandsuthyrning föreligger och då högst 6 månader åt gången, dock totalt max 1 år. 4

2 Anslagstavlor: Anslagstavlorna i entréerna är endast avsedda för meddelanden från styrelsen och Riksbyggen. Här anslås viktig information till de boende. Ansvar: Att bo i en bostadsrätt innebär ansvar. Det är inte fel att bry sig om och engagera sig i föreningen och dess egendom. Vår förening blir så bra som vi tillsammans gör den. Avfall: Köksavfall skall vara så väl emballerat så att det inte går sönder eller läcker på sin väg ned i sopnedkastet. Kasta inte tidningar, glas eller annat som skall kastas i våra kärl/containrar i vår inhägnade återvinningsplats. Se även Återvinningsplats. 5

3 Badrum: Badrumen som är sedan husen byggdes är inte avsedda att duscha i. Det finns inga tätskikt bakom kakel och golvet klarar inte någon längre vattenbegjutning. Med andra ord ska man duscha i dessa badrum ska man göra det helst sittande i badkaret och absolut inte duscha direkt på väggarna eller på golvet för det är då är stor risk för vattenskador. Duschkabin är ett bra val om man inte vill renovera hela sitt badrum, tänk dock på att duschkabinen skall vara ansluten med godkända slangar. Ni som tänker göra någon förändring, kontakta vår förvaltare via Riksbyggen Dag & Natt. För renovering av badrum krävs normalt tillstånd från styrelsen. OBS! Golvbrunn i badrum bör rengöras minst 1 gång/månad eller vid dålig lukt. Detta ansvarar lägenhetsinnehavaren själv för. Vid ändring av golvbrunn i badrummet gäller följande: - Skall utföras av fackman som följer de branschregler som gäller. - Företaget skall vara certifierat för denna typ av renovering. - Bostadsrättsinnehavaren ansvarar att anslutningar och tätskikt blir korrekt utfört. - Kopia på renoveringen och vem som utfört arbetet skall lämnas till styrelsen då detta följer lägenheten vid en eventuell försäljning. Se även Dag & Natt Renovering Vattenarmatur 6

4 Balkonger: Balkongens väggar får endast målas med färg S 0502-Y (vit). För dig som väljer att ha panel eller panelskivor på balkongväggarna är det endast vit som gäller. Respektive bostadsrättsinnehavare bekostar sin egen färg. Gardinerna på balkongen ska vara benvita (inte vita), ingen annan färgsättning är tillåten. De ska vara av typen rullgardin med vågad alternativt rak nederkant. Som alternativ till rullgardiner tillåts även lamellgardiner, även de ska vara benvita. Eventuella blomlådor skall hängas på balkongens insida. Tvätt får inte hängas synlig på balkongen. Ska du ha kattnät kontakta styrelsen för råd. Att grilla på inglasad balkong eller direkt under balkong är förbjudet. Det är inte bara förbjudet det är också förenat med livsfara. Orsaken är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om inte rökgaserna ventileras bort som de ska vilket är mycket svårt i dessa utrymmen. Att grilla med elgrill är däremot tillåtet. Barnvagnar: I källaren i samtliga hus finns barnvagnsrum. Kontakta vaktmästaren för att få nyckel till dessa. Se även - Vaktmästare Batteriholk: Batteriholk finns placerad inne på föreningens återvinningsplats. Se Återvinningsplats Bilfritt: Malmöhus 17 är bilfritt område. Det är förbjudet att köra in på föreningens område. Inga dispenser lämnas. Givetvis gäller detta inte utryckningsfordon. Detsamma gäller motorcyklar, mopeder och cyklar. Genom att respektera detta skapar man förutsättningar för undvikande av skador på människor och miljö i vårt bostadsområde. För transporter inom området finns två dragvagnar för bokning genom kontakt med vaktmästarna. Se utlåning. 7

5 Boulebana: Blandare: Bord och stolar: Föreningen har en boulebana på kortänden av hus 2. I förrådshuset på västra lekplatsen finns kratta för återställande av ytan på boulebanan. Det åligger den som använt banan att återställa densamma. Boulebanan är byggd för att två spel skall kunna spela samtidigt och i förrådshuset finns också en lina för delning av banan. Se vattenarmatur Om du har många gäster kan du låna extra bord och stolar. Dessa bord och stolar är endast tillåtna att användas inom föreningens område. För bokning se telefonlista på anslagstavlan i trappuppgången. Var försiktig med våra bord och stolar. Går något sönder blir du ersättningsskyldig. Borrmaskin: Finns att låna hos vaktmästarna. Se Utlåning. Hänsyn Brand: Brandvarnare: Vid brand ring larmnummer 112. För att underlätta återställning efter skada, kontakta någon i styrelsen. Har skadan skett i din egen lägenhet, kontakta också ditt eget försäkringsbolag. Lägenhetsinnehavaren är skyldig att ha minst en fungerande brandvarnare uppsatt i sin lägenhet. Se till att funktionstesta brandvarnaren och årligen byta batteri. 8

6 Containrar: Cykelgarage: Se återvinningsplats. Cykelgarage finns för uthyrning i föreningens källare. Kontakta Riksbyggen Dag & Natt för att ställa dig i kö. Se Dag & Natt Cykelställ: Föreningen har cykelställ placerade vid ingångarna till området samt i skyddsrummen i husens källare. Cykelställen är endast avsedda för fungerande cyklar. Skrotcyklar får inte placeras här eller i källaren. Cyklar får inte ställas vid husväggar, i gångarna eller i anslutning till entréerna. OBS! Mopeder får p g a brandfaran inte förvaras i källaren. Cykelåkning: Cykel- och mopedåkning är inte tillåten på våra gräsmattor, gångar och inte heller i källargångarna. 9

7 Dag & natt Riksbyggens servicetelefon Dag & Natt används för de flesta frågor angående ditt boende. Du kan göra felanmälan och ställa frågor om allt från avier till annan information vilken tid som helst på dygnet. Du ringer ett enda telefonnummer (lokal samtalstaxa) Öppet dygnet runt och ett enda telefonnummer gör det enklare för alla boende. Vår kundtjänst ka ta hand om flera ärenden omedelbart, utan att koppla samtalet vidare. Frågor om t ex försenade inbetalningar av månadsavgiften hanteras direkt av kundtjänsten även på natten. Tänk på att jourutryckningar utanför arbetstid är kostsamma. Tänk därför efter innan du ringer dag & natt om åtgärd kan vänta till nästa vardag. Felanmälan kan dock ske när som. Dag & Natt

8 Elspis: Energisparande: Grundutförande i lägenheterna för elförsörjning av spis är 230 Volt (1 fas). Kostnaderna för uppvärmning och varmvatten utgör en av de största kostnaderna för föreningen. Det är därför angeläget att fönster och dörrar är försedda med ordentliga tätningslister vilket bostadsrättsinnehavaren själv ansvarar för. För råd om tätningslister och droppande kranar kontakta gärna vaktmästarna. Elutrustning: Expeditionen: Reparationer och byte av TV-uttag åtgärdar föreningen. Byte av vägguttag och strömbrytare eller andra elarbeten ansvarar bostadsrättsinnehavaren själv för. Elsystemet i lägenheterna är 1 fas 230 Volt. Expeditionens öppettider finns anslagna i trapphusen. Expeditionens telefon: Expeditionen hittar du på gaveln, Albinsrogatan

9 Fastighets Fastighetsbeteckningen är Borgmästaregården 6 beteckning: (Bisittaregatan och Albinsrogatan samt 53-59) och Borgmästaregården 7 (Albinsrogatan 41-51). Vi tillhör Erikfälts församling och Hyllie Stadsdel Området har beteckningen Borgmästargården. Felanmälan: Se Dag & Natt! Det behöver inte bara gälla din egen lägenhet. Vi är tacksamma för att du kontaktar oss om sådant som vi måste åtgärda på fastigheten t ex en trasig lampa i trapphuset, en hiss som är ur funktion eller en tvättmaskin som inte fungerar. Fritidslokal: Fritidsverksamhet: Se anslag i entrén Se hemsida och intern-tv. 12

10 Flyttvagnar: Föreningen har två flyttvagnar som kan bokas hos vaktmästarna. Se utlåning Fåglar: Fågelmatning från fönster och balkonger är en olägenhet som kan dra hit skrikande måsar, kråkor, kajor men även råttor och annan ohyra. Dessutom är det enligt lokala "Hälsovårdsstadgan 20" förbjudet. Styrelsen arbetar fortlöpande med att minska störningarna från främst måsar. Fönster: Försäkring: För att det skall vara lätt att öppna våra fönster krävs ett visst mått av underhåll. En gång om året behöver fönstrets glidbanor (plastspåren som är förankrade i fönsterkarmens sidostycke) torkas av och smörjas in med ett speciellt glidmedel. Kontakta vaktmästarna för att få låna smörjmedel för detta. Klarar ni inte av att utföra det själva hjälper vaktmästarna gärna till. Vi har i försäkringen tecknat en kollektiv tilläggsförsäkring som gör att du inte behöver teckna bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. 13

11 Garage: Föreningen har 84 garageplatser avsedda för bilar samt 3 MC-platser för motorcyklar. För teckning kontakta Dag & Natt. I garaget finns spolnings - och serviceutrymmen i. Dessa får endast utnyttjas av ägare, till fordon som har garageplats i föreningen. Se även - Dag & Natt - Parkeringsplatser - Cykelgarage - MC-plats Gardiner: Glasigloo: Golvbrunn: Grannar: Grilla: Se Balkong Se Återvinningsplats Se Badrum. Att bo i ett flerfamiljshus innebär att ha grannar nära. Detta ställer förstås ökade krav på hänsyn och respekt på flera håll. I vår förening har vi samlat trivsel och ordningsregler i en medlems - pärm som alla våra medlemmar har fått ett exemplar av. Lev upp till vad som gäller under rubrikerna Hänsyn och Oväsen så att ni kan fortsätta att vara en god granne till era grannar. Grilla får du gärna göra på gården. Tänk på brandfaran och släck grillen ordentligt innan du lämnar den. Grillen skall städas undan senast morgonen efter du har använt den. Se även - Balkonger Grovsopor: Glödlampor: Se Återvinningsplats Se Återvinningsplats. 14

12 Hemsida: Föreningen har en hemsida där styrelsen fortlöpande informerar om vad som händer. Hissar: Hobbyrum: Hissar får, för allas gemensamma trevnad, inte blockeras i onödan. Även vid in- och utflyttning måste detta respekteras, d.v.s. att hissdörrarna inte får ställas upp så att andra boende inte har möjlighet att använda hissen. Rökning är absolut förbjuden i hissarna eller andra gemensamma utrymmen. Respektera detta. Tänk på dem som har allergiska besvär. Det är dessutom enligt lag förbjudet att röka i offentliga lokaler. Föreningen har ett litet antal små lokaler, så kallade hobbyrum i respektive hus källaravdelning som går att hyra. Ni som önskar ett sådant skall kontakta Riksbyggen Dag & Natt som har en kölista för intresserade. I hobbyrummen är det förbjudet att installera kyl och frys. Se även - Allhobbyrum - Dag & Natt Husdjur: Hundar eller andra husdjur får inte rastas eller gå lösa på föreningens område utan skall gå kopplade. Vidare gäller indragna löplinor/koppel så att era husdjur inte springer i rabatter/planteringar, utan endast finns på våra gångar. Skulle det misslyckas tag då Ditt ansvar och plocka upp efter dina vänner. Lägg inte katt eller hundbajs i föreningens papperskorgar. Våra gräsmattor och lekplatser är inga katt eller hundrastplatser/toaletter. 15

13 Hyror: Månadsavgiften skall vara inbetald senast den sista dagen i varje månad. Garage, parkering och förråd betalas kvartalsvis. Vid ärende angående hyran kontakta Riksbyggen Dag & Natt. Se även Dag & Natt Hänsyn: Att bo i flerfamiljshus innebär att ha grannar nära. Detta ställer förstås ett ökat krav på att visa hänsyn mot sina närboende. OBS! Det är endast tillåtet att betongborra och hamra i väggarna, slipa eller utföra andra högljudda arbeten på följande tider: 08:00 20:00 på vardagar 10:00 16:00 på helgfri lördag. Sön/helgdagar skall det vara tyst. Reparationer och förbättringar pågår mer eller mindre ständigt i lägenheterna. Tyvärr är husens konstruktioner sådana att ljud fortplantas via golv, väggar och tak. Tänk på att dina grannar kanske lyssnar på radio eller ser på TV. Det är viktigt för allas trivsel att du respekterar detta. Ni som har egna diskmaskiner, tvättmaskiner eller torktumlare i lägenheten använder naturligtvis inte dessa efter kl.22:

14 Internet: Internet ingår i månadsavgiften, Leverantör är Net at Once. Tel Föreningen har en egen hemsida där du finner information om vad som händer. IP-telefoni: Via NetAtOnce har du möjlighet att via teleuttaget få tillgång till IP-telefoni. Tel

15 Jourtjänst: Jourtjänst innebär att de åtar sig felanmälan efter ordinarie kontorstid. Alla problem i lägenheten eller fastigheten, som fordrar omedelbara åtgärder skall anmälas till Riksbyggen Dag & Natt, som översänder legitimerad och fackmässig personal som temporärt avhjälper felet, vilket därefter åtgärdas under ordinarie arbetstid. Man kan även ringa vid oväsen under de s.k. småtimmarna. Se även Dag & Natt Julgranar: Julgranar kastas på föreningens återvinningsplats. Se Återvinningsplats 18

16 Källare och vind: Källare- och vindsutrymmen är ingen lämplig plats för stöldbegärligt gods. Det är förbjudet att förvara ämnen klassade som brandfarlig vara (t ex tändvätska, gasol eller bensin) i dessa utrymmen. Det är också förbjudet att ha moped eller annat bränsledrivet fordon i dessa utrymmen. Brandfarliga varor delas in i tre områden: - Brandfarliga gaser hör alla gaser som kan antändas i luft vid 20 C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. - Brandfarliga vätskor är alla vätskor med flampunk 100 C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. - Brandreaktiva varor. innefattar väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad. Köksfläkt: Källarlokaler: Mekaniska köksfläktar anslutna till ventilationssystemet är förbjudet. Endast kolfilterfläktar och spiskåpor är tillåtet. Se Hobbyrum och Allhobbyrum. 19

17 Lån: Lysrör: Se Utlåning Kärl finns för återvinning på återvinningsplatsen. Se även Återvinningsplats. 20

18 MC-plats: I garaget finns tre stycken MC-platser att hyra. Dessa är endast avsedda för motorcyklar. Ni som önskar en sådan kan ringa Riksbyggen Dag & Natt och sätta upp er på kölista. Se även Dag & Natt Miljöhus: Musikälskare: Se Återvinningsplats Ibland inkommer klagomål till styrelsen angående för högt spel eller annat oljud vid fester eller dylikt. Tag hänsyn till Era grannar och spela inte för högt efter klockan De flesta stereo- och TV-apparater har idag en effekt som överstiger behovet i en normal bostadslägenhet. Tänk på att ett öppet fönster eller en öppen balkongdörr sprider ljudet över ett stort område. Om ni vill spela högt, skaffa ett par hörlurar. Målning/tapetsering: Föreningen har ett tapetserarbord för utlåning. Se även - Utlåning 21

19 Nyckel/Tagg: Nyckeln till din lägenhet ingår i ett gemensamt system. Den passar även till återvinningsplatsen och den lilla boden på gården samt till källardörrarna i ditt hus. Blir du av med en sådan nyckel måste föreningen meddelas. Behöver du fler nycklar är det bara föreningen som kan beställa sådana, kontakta vaktmästarna. Taggarna släpper in dig i din trapp och i källaren via ytterdörrarna. Behöver du fler taggar, kontakta vaktmästarna. Har du förlorat en tagg kontakta vaktmästarna så att de kan spärra den förlorade taggen. Se även Vaktmästare 22

20 Ohyra: Det är lätt att drabbas av ex. mjölbaggar, pälsängrar eller myror. För din egen och vår gemensamma trevnad, kontakta omedelbart Riksbyggen Dag & Natt om du upptäcker ohyra i din lägenhet. Ohyra innebär att lägenheten måste saneras. Se även Dag & Natt Oväsen: Vid oväsen och störningar från högljudda grannar efter kl bör du ta kontakt med de som stör. Hjälper inte detta så kontakta Riksbyggen Dag & Natt. Se även Hänsyn Dag & Natt 23

21 Pantsättning: Vid pantsättning av bostadsrätt i föreningen krävs en underskrift till banken. För detta vänder du dig till Riksbyggen Dag & Natt. Se även Dag & Natt Parabolantenner: Paraboler får inte placeras på Malmöhus 17 s egendom. Se även Antenner Parkering: Bilparkeringsplatser, så kallade numrerade P-platser, kan hyras genom föreningen. Kontakta Riksbyggen Dag & Natt för att ställa dig i kö. Besökare hänvisas till föreningens avgiftsbelagda parkering alternativt till att parkera på Albinsrogatan. Tänk på att det på delar av Albinsrogatan krävs P-Skiva. Blockera inte infarter till området eller till brandvägarna. Dessa kan behöva användas av vaktmästarna eller av utryckningsfordon. OBS! Garage, P-platser, MC-platser samt cykelgarage följer inte lägenhetskontraktet. Se även Garage MC-plats Dag & Natt 24

22 Radio: Rastning: Radio eller störande oljud efter kl Se under Oväsen. Det är förbjudet att rasta hundar, katter och andra husdjur på våra gräsmattor eller lekplatser. På lekplatserna får husdjur inte heller vistas. Hundrastgård finns i Stadionparken. Hundar, katter och andra husdjur skall vara kopplade inom Malmöhus 17 s område. Obs! Händer något så plocka upp efter dem. Renovering: Vid förändringar i lägenhetens konstruktion, t ex vid flytt eller byte av golvbrunn eller vid ändring av lägenhetens planlösning krävs skriftligt tillstånd från styrelsen. Är du osäker kontakta vår förvaltare via Riksbyggen Dag & Natt. Se även Dag & Natt Hänsyn Riksbyggen: Rengöring: Rullgardiner/ Solskydd: Rökning: Se Dag & Natt Se Städning. Se Balkong. Det är absolut förbjudet att röka i hissen, trapphusen, garage, källarutrymmena och på vinden. Respektera detta! Tänk på de som har allergiska besvär. Enligt lag är det förbjudet att röka i allmänna utrymmen. Du som röker utomhus kastar naturligtvis inte glödande fimpar eller fimpar överhuvudtaget, varken i rabatter eller på gångarna. En väl släckt cigarett kastat naturligtvis i en av föreningens papperskorgar. Alla gemensamma utrymmen är rökfria. 25

23 Skadegörelse: För att hålla driftskostnaderna nere bör vi alla medverka till att förhindra olika former av skadegörelse på vår gemensamma egendom. Upptäckts skadegörelse bör Du anmäla denna snarast möjligt till Riksbyggen Dag & Natt. I bevisbara fall av skadegörelse debiterar styrelsen kostnaden på den eller de som orsakat skadan. Se även Dag & Natt Snöjour: Solarium: Sopor: Malmöhus 17 har fastställd snöjour från 1 december till 31 mars. Klockan till Solariet finns på norra gaveln till höghuset, Albinsrogatan Hyra av nyckel, för solning två gånger i veckan, erläggs för tremånadersperioder enligt meddelande på anslagstavlan i trapphusen. Sopor skall emballeras väl innan de kastas i sopnedkasten. Pressa inte ner soporna så det blir stopp. Kasta endast restavfall i sopnedkasten. Ju mer vi sorterar desto billigare sophantering. Se även - Återvinningsplats Stadgar: Stege: Stadgarna för Riksbyggen brf Malmöhus 17 finner Du i A-Ö pärmen. Finns att låna hos vaktmästarna. Se Utlåning. 26

24 Styrelsen: Städning: Säckkärra: Säkerhetsdörr: Styrelsens sammansättning finns att läsa på anslagstavlan i respektive trapphus. Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen är expeditionen öppen enligt den lista som finns på anslagstavlan i respektive trapphus. Du kan också skriva och lägga en lapp i brevinkastet på expeditionen, gaveln Albinsrogatan 23. Styrelsen kan också kontaktas via hemsidan. Städning av trappor, entréer, källargångar, tvättstuga korridorer, solariet, expedition samt fritidslokal ombesörjes av personal anställd av extern städfirma (se anslagstavlan i entrén). Fritidslokalen ska även städas av de som hyr den efter användning. Finns att låna hos vaktmästarna. Se Utlåning. Att byta ut sin ytterdörr mot en säkerhetsdörr av stål är den bästa försäkringen mot objudna gäster som använder kofot i stället för nyckel. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för sin egen ytterdörr. Vid installation av säkerhetsdörr skall styrelsen kontaktas då föreningen har riktlinjer för att dörrarna ska ha ett liknande utseende. 27

25 Tapetbord: Tapetbord finns för utlåning hos vaktmästarna. Se Utlåning Telefoni: Tennisbana: Torkrum: Toaletter: Trädgård: Trapphus och trappor: Se IP-Telefoni Den asfalterade tennisbanan på den västra lekplatsen är avsedd för föreningens medlemmar samt deras härvarande gäster. Tennisnätet hittar Du i lilla gårdshuset mittemot boulebanan. Lägenhetsnyckeln passar i låset. Glöm inte att ta ner nätet efter dig och återlämna det snyggt hopvikt igen. Se Tvättstugor Se under badrum. Trädgård och gårdsplan underhålls genom vaktmästarnas försorg. Trappuppgångar och trappor är något av det första en besökare ser och blir därför föreningens ansikte utåt. Trivseln blir bättre om vi alla hjälps åt att hålla trappuppgångar och trappor i gott skick. Då trapphusen är våra utrymningsvägar får brännbart material inte förvaras i dessa. Har du eller dina besökare barnvagn ska dessa förvaras i källaren eller lägenheten. 28

26 Tvättstugor Tvättider bokas med cylinder märkt med samma nummer som lägenheten. Endast en tvättid kan bokas åt gången. Cylindern tillhör lägenheten. Vid förekommen cylinder debiteras lägenhetsinnehavaren med 250 kr. Respektera egna och andras tvättider! Tvättstugorna får endast användas till bostadsinnehavarens egen tvätt. Glöm inte rengöra filtren i torktumlaren och i torkskåpen när Du använt detsamma. Likaså skall filtren på torkrumsfläktarna rengöras. Fönster och ventiler i torkrum skall vara stängda under torkning för effektivast resultat. De skall också vara stängda då Du lämnar rummet. Torktider: Se bokningstavlor och information utanför torkrummen. Fel på tvättmaskin eller annan utrustning, skall omedelbart anmälas till Riksbyggen Dag & Natt. Tvättstugor, tork- och mangelrum skall städas ordentligt efter använd tid. Du lämnar dem i samma skick som Du själv vill finna dem i. Till sist, ett ömsesidigt hänsynstagande av de ordningsföreskrifter och anvisningar som här lämnats, är en grundförutsättning för ett trivsamt boende inom Malmöhus 17. Vid syn av dålig efterstädning är det varje medlems plikt att anmäla detta till styrelsen. Du skall ändå städa efter ditt pass. Tvättider: Se bokningstavlor och information utanför tvättstuga. Se även Dag & Natt 29

27 Underhåll: Utlåning: Underhåll av fastigheten sköts av styrelsen bl.a. genom en fastställd underhållsplan. Utlåning av stolar och bord förmedlas via styrelsen. Du hittar kontaktuppgifter till ansvariga i styrelsen på anslagstavlan i trapphuset. Utlåning av tapetbord, borrmaskin, mutteravdragare, säckkärra, flyttvagn och stege kan du boka via vaktmästarna. För att vara säker på att få låna det du behöver boka i god tid. Du når vaktmästarna via Riksbyggen Dag & Natt. Tänk på att vaktmästarna tar ut en depositionsavgift för flera av objekten. Se även Dag & Natt. 30

28 Vaktmästare: Vaktmästaren kan du nå via Riksbyggen Dag & Natt. Måndag - torsdag Fredag Felanmälan ska alltid ske till Riksbyggen dag & natt på telefon. Se även anslag i entrén. Se även Dag & Natt Vattenarmatur: Styrelsen har erfarit att problem uppstått vid läckage, service och packningsbyte från alltför många typer av vattenarmaturer, varför en standardisering av föreningen godkända armaturer är nödvändig. Styrelsen rekommenderar därför att blandare väljs från fabrikaten FM Mattsson eller Mora. Detta då de håller en hög kvalité och är anpassade för svensk standard. Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare kan bli ansvarig för en vattenskada om den beror på en blandare som inte är fackmannamässigt installerad. Vindar/källare: Vitvaror: Värmeförsörjning: Se Källare Vitvaror såsom kyl/frys, spis, diskmaskin och tvättmaskin får inte ställas inom föreningens återvinningsplats. Den enskilde medlemmen ansvarar för att dessa forslas bort till kommunens återvinningsstation. Föreningens fjärrvärmesystem övervakas av Riksbyggens databaserade energi- och funktionskontrollsystem EF

29 X, Y, Z 32

30 Åtagande: Återvinningsplats: Se broschyr Vem svarar för underhållet som finns i A till Ö pärmen. På Malmöhus 17 återvinningsplats kan du sortera de vanligaste fraktionerna. Tänk på att hålla ordning och att kasta rätt avfall i rätt kärl. På återvinningsplatsen finns en container för mindre grovsopor. Denna är avsedd för avfall som inte går ner i sopnedkasten. Den är dock inte avsedd för större mängder grovsopor som uppstår vid t ex renoveringar. Utnyttja containern med förstånd annars kommer den att försvinna. Det är absolut förbjudet att ställa eller kasta miljöfarligt avfall på återvinningsplatsen. Exempel på sådant är färg, bilbatteri, bildäck och lösningsmedel. Dessa typer av avfall ansvarar bostadsrättsinnehavaren för att forsla till kommunens återvinningsstation. Avfallstyper som du kan sortera på återvinningsplatsen: - Wellpapp/kartong - Tidningar - Färgat glas - Ofärgat glas - Metall - Plast - Elektronikavfall - Batterier (ej bilbatteri) - Glödlampor - Lågenergilampor - Lysrör Är du osäker på hur du ska sortera, besök Tänk på att föreningen riskerar straffavgift för felsorterat avfall. 33

31 Ä 34

32 Överlåtelse av bostadsrätt: När ni har för avsikt att sälja/ överlåta er lägenhet ber vi Er att kontakta Riksbyggen Dag & Natt. Se även Dag & Natt 35

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

TRIVSAMMA ORDNINGSREGLER

TRIVSAMMA ORDNINGSREGLER HSB BRF GANBO TRIVSAMMA ORDNINGSREGLER Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheter, men det självklara är inte alltid självklart för alla och därför behöver vi ibland regler. En sak kan vi vara

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO.

VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO. Bostadsrättsföreningen Linero i Lund Uppdaterad 15 januari 2017 VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO. Detta informationsblad ska försöka ge medlemmarna i bostadsrättsföreningen Linero en samlad information om bostadsrättsföreningens

Läs mer

Trivselregler för Brf Strandlycka

Trivselregler för Brf Strandlycka Trivselregler för Brf Strandlycka Styrelsens uppgift Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till 2013-04-09. Mariehemsvägen 31 33

Välkommen till 2013-04-09. Mariehemsvägen 31 33 Välkommen till 2013-04-09 Mariehemsvägen 31 33 Hjärtligt välkommen till oss på bostadsrättsföreningen Storspoven Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening Storspoven hälsar Dig välkommen som medlem

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler för HSBs Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap

Läs mer

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Innehållsförteckning Styrelsens uppdrag... s.2 Ekonomi i föreningen... s.2 Drift och underhåll av våra fastigheter...

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer

Välkommen. Några fakta om Brf Malmöhus 15. Husen är byggda 1964-1965

Välkommen. Några fakta om Brf Malmöhus 15. Husen är byggda 1964-1965 1 Välkommen Vår bostadsrättsförening - Malmöhus 15 - är ett bra och trivsamt bostadsområde. Vi hoppas att Ni skall trivas här och samtidigt bidra till att öka gemenskapen och den allmänna trevnaden i området.

Läs mer

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo Ordningsregler BRF Skytten i Duvbo Senast reviderade 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 A MEDLEMMARS ANSVAR OCH ÅTAGANDEN... 2 B SÄRSKILDA

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen GULLVIVAN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Brf Idlången nr 21. Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 2015-11-15

Brf Idlången nr 21. Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 2015-11-15 Brf Idlången nr 21 Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN IDLÅNGEN NR 21! Vi vill hälsa dig välkommen och hoppas att du ska trivas i vår bostadsrättsförening.

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER Dessa trivselregler är framtagna för att vi tillsammans skall kunna skapa trivsel, gemenskap och en bra miljö, allt till så låga kostnader som möjligt.

Läs mer

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN Trivselanvisningar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MIDNATTSSOLEN i RÅCKSTA VÄLLINGBY Sida 1 Innehåll 1. Avfallshantering... 3 a. Grovsopor... 3 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Garage och P-platser utomhus...

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan

Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan Följande ordningsregler fastställdes av brf HSB Åttans styrelse 2005-11-01. Ordningsreglerna är till för att öka trivseln för de boende och är ett komplement till

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor.

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor. Antaget vid möte 2012-05-15 Välkommen till Brf Grisselmaren 1! Som medlem i Brf Grisselmaren 1 är du tillsammans med andra medlemmar delägare i fastigheten. I vår förening utgår vi ifrån en enkel punkt

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Välkommen till Facklan. Trivsel- och ordningsregler Information om vår bostadsrättsförening

Välkommen till Facklan. Trivsel- och ordningsregler Information om vår bostadsrättsförening Välkommen till Facklan Trivsel- och ordningsregler Information om vår bostadsrättsförening Allmän information Bostadsrättsföreningen HSB Facklan består av 60 stycken lägenheter och 4 stycken affärslokaler.

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Trivselregler Brf Lunden i Örebro

Trivselregler Brf Lunden i Örebro Trivselregler Brf Lunden i Örebro Enligt Bostadsrättslagen 7 kap 18 kan bostadsrättshavare som bryter mot ordningsregler/trivselregler riskera att nyttjanderätten förverkas. För att göra vårt gemensamma

Läs mer

Välkommen. Några fakta om Brf Malmöhus 15. Husen är byggda 1964-1965

Välkommen. Några fakta om Brf Malmöhus 15. Husen är byggda 1964-1965 1 Välkommen Vår bostadsrättsförening - Malmöhus 15 - är ett bra och trivsamt bostadsområde. Vi hoppas att Ni skall trivas här och samtidigt bidra till att öka gemenskapen och den allmänna trevnaden i området.

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6 Välkommen till Brf Gubben Noak nr 6 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till brf Gubben Noak nr 6! I detta häfte hittar du lite information om föreningen samt annan information som kan vara till nytta

Läs mer

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER ÅR 2013-2014 Tornslingan 35 142 61 Trångsund 769623-1187 www.kungen3.se Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet.

Läs mer

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst!

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst! Sta~eliusbladet 2015 Nr2 Ansvarig ulgivare: KedaIdör.: ADita LjungsIrom,. Hg 47 Medan vi sover skapa spindlar konst! En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51 Öppet hus på expeditionen

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon AB Hörnstenen Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm och Skåne. Företaget är medlem i Fastighetsägarna Sverige. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8

Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8 Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8 För allas vår trevnad som boende i husen är det viktigt att du har kunskap om och följer föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Det är styrelsens uppgift

Läs mer

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping Välkommen! Vi hälsar dig välkommen till bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden och vi hoppas att Du kommer att trivas hos oss. Expedition Expeditionen finns på Spjutgatan 16 och är öppen 1:a och 3:e måndagen

Läs mer