A till Ö Allhobbyrum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A till Ö 2013-03-12. Allhobbyrum:"

Transkript

1 Allhobbyrum: Varje hus har ett eget Allhobbyrum. För bokning och utkvittering av nyckel kontakta vaktmästaren via Riksbyggen Dag & Natt. Rummet skall vara sopat och avtorkat efter användandet. Bokning får ske med högst en vecka per tillfälle. I övrigt är det samma regler som gäller som i våra lägenheter (se under hänsyn). Målning får endast ske med färger avsedda för inomhusbruk då ventilationen i allhobbyrummen inte är anpassad för lösningsmedelsbaserade färger. Se även Dag & Natt Antenner: Andrahandsuthyrning: Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler fastsatta på föreningens balkongväggar eller fasader. Antenner eller paraboler får inte heller sticka ut från föreningens fönster, fasader eller balkonger. Andrahandsuthyrning får endast ske efter beviljad ansökan hos styrelsen. Till styrelsen ska bifogas hyreskontrakt med andrahandshyresgästen. Ansökan beviljas endast då giltiga skäl för andrahandsuthyrning föreligger och då högst 6 månader åt gången, dock totalt max 1 år. 4

2 Anslagstavlor: Anslagstavlorna i entréerna är endast avsedda för meddelanden från styrelsen och Riksbyggen. Här anslås viktig information till de boende. Ansvar: Att bo i en bostadsrätt innebär ansvar. Det är inte fel att bry sig om och engagera sig i föreningen och dess egendom. Vår förening blir så bra som vi tillsammans gör den. Avfall: Köksavfall skall vara så väl emballerat så att det inte går sönder eller läcker på sin väg ned i sopnedkastet. Kasta inte tidningar, glas eller annat som skall kastas i våra kärl/containrar i vår inhägnade återvinningsplats. Se även Återvinningsplats. 5

3 Badrum: Badrumen som är sedan husen byggdes är inte avsedda att duscha i. Det finns inga tätskikt bakom kakel och golvet klarar inte någon längre vattenbegjutning. Med andra ord ska man duscha i dessa badrum ska man göra det helst sittande i badkaret och absolut inte duscha direkt på väggarna eller på golvet för det är då är stor risk för vattenskador. Duschkabin är ett bra val om man inte vill renovera hela sitt badrum, tänk dock på att duschkabinen skall vara ansluten med godkända slangar. Ni som tänker göra någon förändring, kontakta vår förvaltare via Riksbyggen Dag & Natt. För renovering av badrum krävs normalt tillstånd från styrelsen. OBS! Golvbrunn i badrum bör rengöras minst 1 gång/månad eller vid dålig lukt. Detta ansvarar lägenhetsinnehavaren själv för. Vid ändring av golvbrunn i badrummet gäller följande: - Skall utföras av fackman som följer de branschregler som gäller. - Företaget skall vara certifierat för denna typ av renovering. - Bostadsrättsinnehavaren ansvarar att anslutningar och tätskikt blir korrekt utfört. - Kopia på renoveringen och vem som utfört arbetet skall lämnas till styrelsen då detta följer lägenheten vid en eventuell försäljning. Se även Dag & Natt Renovering Vattenarmatur 6

4 Balkonger: Balkongens väggar får endast målas med färg S 0502-Y (vit). För dig som väljer att ha panel eller panelskivor på balkongväggarna är det endast vit som gäller. Respektive bostadsrättsinnehavare bekostar sin egen färg. Gardinerna på balkongen ska vara benvita (inte vita), ingen annan färgsättning är tillåten. De ska vara av typen rullgardin med vågad alternativt rak nederkant. Som alternativ till rullgardiner tillåts även lamellgardiner, även de ska vara benvita. Eventuella blomlådor skall hängas på balkongens insida. Tvätt får inte hängas synlig på balkongen. Ska du ha kattnät kontakta styrelsen för råd. Att grilla på inglasad balkong eller direkt under balkong är förbjudet. Det är inte bara förbjudet det är också förenat med livsfara. Orsaken är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om inte rökgaserna ventileras bort som de ska vilket är mycket svårt i dessa utrymmen. Att grilla med elgrill är däremot tillåtet. Barnvagnar: I källaren i samtliga hus finns barnvagnsrum. Kontakta vaktmästaren för att få nyckel till dessa. Se även - Vaktmästare Batteriholk: Batteriholk finns placerad inne på föreningens återvinningsplats. Se Återvinningsplats Bilfritt: Malmöhus 17 är bilfritt område. Det är förbjudet att köra in på föreningens område. Inga dispenser lämnas. Givetvis gäller detta inte utryckningsfordon. Detsamma gäller motorcyklar, mopeder och cyklar. Genom att respektera detta skapar man förutsättningar för undvikande av skador på människor och miljö i vårt bostadsområde. För transporter inom området finns två dragvagnar för bokning genom kontakt med vaktmästarna. Se utlåning. 7

5 Boulebana: Blandare: Bord och stolar: Föreningen har en boulebana på kortänden av hus 2. I förrådshuset på västra lekplatsen finns kratta för återställande av ytan på boulebanan. Det åligger den som använt banan att återställa densamma. Boulebanan är byggd för att två spel skall kunna spela samtidigt och i förrådshuset finns också en lina för delning av banan. Se vattenarmatur Om du har många gäster kan du låna extra bord och stolar. Dessa bord och stolar är endast tillåtna att användas inom föreningens område. För bokning se telefonlista på anslagstavlan i trappuppgången. Var försiktig med våra bord och stolar. Går något sönder blir du ersättningsskyldig. Borrmaskin: Finns att låna hos vaktmästarna. Se Utlåning. Hänsyn Brand: Brandvarnare: Vid brand ring larmnummer 112. För att underlätta återställning efter skada, kontakta någon i styrelsen. Har skadan skett i din egen lägenhet, kontakta också ditt eget försäkringsbolag. Lägenhetsinnehavaren är skyldig att ha minst en fungerande brandvarnare uppsatt i sin lägenhet. Se till att funktionstesta brandvarnaren och årligen byta batteri. 8

6 Containrar: Cykelgarage: Se återvinningsplats. Cykelgarage finns för uthyrning i föreningens källare. Kontakta Riksbyggen Dag & Natt för att ställa dig i kö. Se Dag & Natt Cykelställ: Föreningen har cykelställ placerade vid ingångarna till området samt i skyddsrummen i husens källare. Cykelställen är endast avsedda för fungerande cyklar. Skrotcyklar får inte placeras här eller i källaren. Cyklar får inte ställas vid husväggar, i gångarna eller i anslutning till entréerna. OBS! Mopeder får p g a brandfaran inte förvaras i källaren. Cykelåkning: Cykel- och mopedåkning är inte tillåten på våra gräsmattor, gångar och inte heller i källargångarna. 9

7 Dag & natt Riksbyggens servicetelefon Dag & Natt används för de flesta frågor angående ditt boende. Du kan göra felanmälan och ställa frågor om allt från avier till annan information vilken tid som helst på dygnet. Du ringer ett enda telefonnummer (lokal samtalstaxa) Öppet dygnet runt och ett enda telefonnummer gör det enklare för alla boende. Vår kundtjänst ka ta hand om flera ärenden omedelbart, utan att koppla samtalet vidare. Frågor om t ex försenade inbetalningar av månadsavgiften hanteras direkt av kundtjänsten även på natten. Tänk på att jourutryckningar utanför arbetstid är kostsamma. Tänk därför efter innan du ringer dag & natt om åtgärd kan vänta till nästa vardag. Felanmälan kan dock ske när som. Dag & Natt

8 Elspis: Energisparande: Grundutförande i lägenheterna för elförsörjning av spis är 230 Volt (1 fas). Kostnaderna för uppvärmning och varmvatten utgör en av de största kostnaderna för föreningen. Det är därför angeläget att fönster och dörrar är försedda med ordentliga tätningslister vilket bostadsrättsinnehavaren själv ansvarar för. För råd om tätningslister och droppande kranar kontakta gärna vaktmästarna. Elutrustning: Expeditionen: Reparationer och byte av TV-uttag åtgärdar föreningen. Byte av vägguttag och strömbrytare eller andra elarbeten ansvarar bostadsrättsinnehavaren själv för. Elsystemet i lägenheterna är 1 fas 230 Volt. Expeditionens öppettider finns anslagna i trapphusen. Expeditionens telefon: Expeditionen hittar du på gaveln, Albinsrogatan

9 Fastighets Fastighetsbeteckningen är Borgmästaregården 6 beteckning: (Bisittaregatan och Albinsrogatan samt 53-59) och Borgmästaregården 7 (Albinsrogatan 41-51). Vi tillhör Erikfälts församling och Hyllie Stadsdel Området har beteckningen Borgmästargården. Felanmälan: Se Dag & Natt! Det behöver inte bara gälla din egen lägenhet. Vi är tacksamma för att du kontaktar oss om sådant som vi måste åtgärda på fastigheten t ex en trasig lampa i trapphuset, en hiss som är ur funktion eller en tvättmaskin som inte fungerar. Fritidslokal: Fritidsverksamhet: Se anslag i entrén Se hemsida och intern-tv. 12

10 Flyttvagnar: Föreningen har två flyttvagnar som kan bokas hos vaktmästarna. Se utlåning Fåglar: Fågelmatning från fönster och balkonger är en olägenhet som kan dra hit skrikande måsar, kråkor, kajor men även råttor och annan ohyra. Dessutom är det enligt lokala "Hälsovårdsstadgan 20" förbjudet. Styrelsen arbetar fortlöpande med att minska störningarna från främst måsar. Fönster: Försäkring: För att det skall vara lätt att öppna våra fönster krävs ett visst mått av underhåll. En gång om året behöver fönstrets glidbanor (plastspåren som är förankrade i fönsterkarmens sidostycke) torkas av och smörjas in med ett speciellt glidmedel. Kontakta vaktmästarna för att få låna smörjmedel för detta. Klarar ni inte av att utföra det själva hjälper vaktmästarna gärna till. Vi har i försäkringen tecknat en kollektiv tilläggsförsäkring som gör att du inte behöver teckna bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. 13

11 Garage: Föreningen har 84 garageplatser avsedda för bilar samt 3 MC-platser för motorcyklar. För teckning kontakta Dag & Natt. I garaget finns spolnings - och serviceutrymmen i. Dessa får endast utnyttjas av ägare, till fordon som har garageplats i föreningen. Se även - Dag & Natt - Parkeringsplatser - Cykelgarage - MC-plats Gardiner: Glasigloo: Golvbrunn: Grannar: Grilla: Se Balkong Se Återvinningsplats Se Badrum. Att bo i ett flerfamiljshus innebär att ha grannar nära. Detta ställer förstås ökade krav på hänsyn och respekt på flera håll. I vår förening har vi samlat trivsel och ordningsregler i en medlems - pärm som alla våra medlemmar har fått ett exemplar av. Lev upp till vad som gäller under rubrikerna Hänsyn och Oväsen så att ni kan fortsätta att vara en god granne till era grannar. Grilla får du gärna göra på gården. Tänk på brandfaran och släck grillen ordentligt innan du lämnar den. Grillen skall städas undan senast morgonen efter du har använt den. Se även - Balkonger Grovsopor: Glödlampor: Se Återvinningsplats Se Återvinningsplats. 14

12 Hemsida: Föreningen har en hemsida där styrelsen fortlöpande informerar om vad som händer. Hissar: Hobbyrum: Hissar får, för allas gemensamma trevnad, inte blockeras i onödan. Även vid in- och utflyttning måste detta respekteras, d.v.s. att hissdörrarna inte får ställas upp så att andra boende inte har möjlighet att använda hissen. Rökning är absolut förbjuden i hissarna eller andra gemensamma utrymmen. Respektera detta. Tänk på dem som har allergiska besvär. Det är dessutom enligt lag förbjudet att röka i offentliga lokaler. Föreningen har ett litet antal små lokaler, så kallade hobbyrum i respektive hus källaravdelning som går att hyra. Ni som önskar ett sådant skall kontakta Riksbyggen Dag & Natt som har en kölista för intresserade. I hobbyrummen är det förbjudet att installera kyl och frys. Se även - Allhobbyrum - Dag & Natt Husdjur: Hundar eller andra husdjur får inte rastas eller gå lösa på föreningens område utan skall gå kopplade. Vidare gäller indragna löplinor/koppel så att era husdjur inte springer i rabatter/planteringar, utan endast finns på våra gångar. Skulle det misslyckas tag då Ditt ansvar och plocka upp efter dina vänner. Lägg inte katt eller hundbajs i föreningens papperskorgar. Våra gräsmattor och lekplatser är inga katt eller hundrastplatser/toaletter. 15

13 Hyror: Månadsavgiften skall vara inbetald senast den sista dagen i varje månad. Garage, parkering och förråd betalas kvartalsvis. Vid ärende angående hyran kontakta Riksbyggen Dag & Natt. Se även Dag & Natt Hänsyn: Att bo i flerfamiljshus innebär att ha grannar nära. Detta ställer förstås ett ökat krav på att visa hänsyn mot sina närboende. OBS! Det är endast tillåtet att betongborra och hamra i väggarna, slipa eller utföra andra högljudda arbeten på följande tider: 08:00 20:00 på vardagar 10:00 16:00 på helgfri lördag. Sön/helgdagar skall det vara tyst. Reparationer och förbättringar pågår mer eller mindre ständigt i lägenheterna. Tyvärr är husens konstruktioner sådana att ljud fortplantas via golv, väggar och tak. Tänk på att dina grannar kanske lyssnar på radio eller ser på TV. Det är viktigt för allas trivsel att du respekterar detta. Ni som har egna diskmaskiner, tvättmaskiner eller torktumlare i lägenheten använder naturligtvis inte dessa efter kl.22:

14 Internet: Internet ingår i månadsavgiften, Leverantör är Net at Once. Tel Föreningen har en egen hemsida där du finner information om vad som händer. IP-telefoni: Via NetAtOnce har du möjlighet att via teleuttaget få tillgång till IP-telefoni. Tel

15 Jourtjänst: Jourtjänst innebär att de åtar sig felanmälan efter ordinarie kontorstid. Alla problem i lägenheten eller fastigheten, som fordrar omedelbara åtgärder skall anmälas till Riksbyggen Dag & Natt, som översänder legitimerad och fackmässig personal som temporärt avhjälper felet, vilket därefter åtgärdas under ordinarie arbetstid. Man kan även ringa vid oväsen under de s.k. småtimmarna. Se även Dag & Natt Julgranar: Julgranar kastas på föreningens återvinningsplats. Se Återvinningsplats 18

16 Källare och vind: Källare- och vindsutrymmen är ingen lämplig plats för stöldbegärligt gods. Det är förbjudet att förvara ämnen klassade som brandfarlig vara (t ex tändvätska, gasol eller bensin) i dessa utrymmen. Det är också förbjudet att ha moped eller annat bränsledrivet fordon i dessa utrymmen. Brandfarliga varor delas in i tre områden: - Brandfarliga gaser hör alla gaser som kan antändas i luft vid 20 C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. - Brandfarliga vätskor är alla vätskor med flampunk 100 C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. - Brandreaktiva varor. innefattar väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad. Köksfläkt: Källarlokaler: Mekaniska köksfläktar anslutna till ventilationssystemet är förbjudet. Endast kolfilterfläktar och spiskåpor är tillåtet. Se Hobbyrum och Allhobbyrum. 19

17 Lån: Lysrör: Se Utlåning Kärl finns för återvinning på återvinningsplatsen. Se även Återvinningsplats. 20

18 MC-plats: I garaget finns tre stycken MC-platser att hyra. Dessa är endast avsedda för motorcyklar. Ni som önskar en sådan kan ringa Riksbyggen Dag & Natt och sätta upp er på kölista. Se även Dag & Natt Miljöhus: Musikälskare: Se Återvinningsplats Ibland inkommer klagomål till styrelsen angående för högt spel eller annat oljud vid fester eller dylikt. Tag hänsyn till Era grannar och spela inte för högt efter klockan De flesta stereo- och TV-apparater har idag en effekt som överstiger behovet i en normal bostadslägenhet. Tänk på att ett öppet fönster eller en öppen balkongdörr sprider ljudet över ett stort område. Om ni vill spela högt, skaffa ett par hörlurar. Målning/tapetsering: Föreningen har ett tapetserarbord för utlåning. Se även - Utlåning 21

19 Nyckel/Tagg: Nyckeln till din lägenhet ingår i ett gemensamt system. Den passar även till återvinningsplatsen och den lilla boden på gården samt till källardörrarna i ditt hus. Blir du av med en sådan nyckel måste föreningen meddelas. Behöver du fler nycklar är det bara föreningen som kan beställa sådana, kontakta vaktmästarna. Taggarna släpper in dig i din trapp och i källaren via ytterdörrarna. Behöver du fler taggar, kontakta vaktmästarna. Har du förlorat en tagg kontakta vaktmästarna så att de kan spärra den förlorade taggen. Se även Vaktmästare 22

20 Ohyra: Det är lätt att drabbas av ex. mjölbaggar, pälsängrar eller myror. För din egen och vår gemensamma trevnad, kontakta omedelbart Riksbyggen Dag & Natt om du upptäcker ohyra i din lägenhet. Ohyra innebär att lägenheten måste saneras. Se även Dag & Natt Oväsen: Vid oväsen och störningar från högljudda grannar efter kl bör du ta kontakt med de som stör. Hjälper inte detta så kontakta Riksbyggen Dag & Natt. Se även Hänsyn Dag & Natt 23

21 Pantsättning: Vid pantsättning av bostadsrätt i föreningen krävs en underskrift till banken. För detta vänder du dig till Riksbyggen Dag & Natt. Se även Dag & Natt Parabolantenner: Paraboler får inte placeras på Malmöhus 17 s egendom. Se även Antenner Parkering: Bilparkeringsplatser, så kallade numrerade P-platser, kan hyras genom föreningen. Kontakta Riksbyggen Dag & Natt för att ställa dig i kö. Besökare hänvisas till föreningens avgiftsbelagda parkering alternativt till att parkera på Albinsrogatan. Tänk på att det på delar av Albinsrogatan krävs P-Skiva. Blockera inte infarter till området eller till brandvägarna. Dessa kan behöva användas av vaktmästarna eller av utryckningsfordon. OBS! Garage, P-platser, MC-platser samt cykelgarage följer inte lägenhetskontraktet. Se även Garage MC-plats Dag & Natt 24

22 Radio: Rastning: Radio eller störande oljud efter kl Se under Oväsen. Det är förbjudet att rasta hundar, katter och andra husdjur på våra gräsmattor eller lekplatser. På lekplatserna får husdjur inte heller vistas. Hundrastgård finns i Stadionparken. Hundar, katter och andra husdjur skall vara kopplade inom Malmöhus 17 s område. Obs! Händer något så plocka upp efter dem. Renovering: Vid förändringar i lägenhetens konstruktion, t ex vid flytt eller byte av golvbrunn eller vid ändring av lägenhetens planlösning krävs skriftligt tillstånd från styrelsen. Är du osäker kontakta vår förvaltare via Riksbyggen Dag & Natt. Se även Dag & Natt Hänsyn Riksbyggen: Rengöring: Rullgardiner/ Solskydd: Rökning: Se Dag & Natt Se Städning. Se Balkong. Det är absolut förbjudet att röka i hissen, trapphusen, garage, källarutrymmena och på vinden. Respektera detta! Tänk på de som har allergiska besvär. Enligt lag är det förbjudet att röka i allmänna utrymmen. Du som röker utomhus kastar naturligtvis inte glödande fimpar eller fimpar överhuvudtaget, varken i rabatter eller på gångarna. En väl släckt cigarett kastat naturligtvis i en av föreningens papperskorgar. Alla gemensamma utrymmen är rökfria. 25

23 Skadegörelse: För att hålla driftskostnaderna nere bör vi alla medverka till att förhindra olika former av skadegörelse på vår gemensamma egendom. Upptäckts skadegörelse bör Du anmäla denna snarast möjligt till Riksbyggen Dag & Natt. I bevisbara fall av skadegörelse debiterar styrelsen kostnaden på den eller de som orsakat skadan. Se även Dag & Natt Snöjour: Solarium: Sopor: Malmöhus 17 har fastställd snöjour från 1 december till 31 mars. Klockan till Solariet finns på norra gaveln till höghuset, Albinsrogatan Hyra av nyckel, för solning två gånger i veckan, erläggs för tremånadersperioder enligt meddelande på anslagstavlan i trapphusen. Sopor skall emballeras väl innan de kastas i sopnedkasten. Pressa inte ner soporna så det blir stopp. Kasta endast restavfall i sopnedkasten. Ju mer vi sorterar desto billigare sophantering. Se även - Återvinningsplats Stadgar: Stege: Stadgarna för Riksbyggen brf Malmöhus 17 finner Du i A-Ö pärmen. Finns att låna hos vaktmästarna. Se Utlåning. 26

24 Styrelsen: Städning: Säckkärra: Säkerhetsdörr: Styrelsens sammansättning finns att läsa på anslagstavlan i respektive trapphus. Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen är expeditionen öppen enligt den lista som finns på anslagstavlan i respektive trapphus. Du kan också skriva och lägga en lapp i brevinkastet på expeditionen, gaveln Albinsrogatan 23. Styrelsen kan också kontaktas via hemsidan. Städning av trappor, entréer, källargångar, tvättstuga korridorer, solariet, expedition samt fritidslokal ombesörjes av personal anställd av extern städfirma (se anslagstavlan i entrén). Fritidslokalen ska även städas av de som hyr den efter användning. Finns att låna hos vaktmästarna. Se Utlåning. Att byta ut sin ytterdörr mot en säkerhetsdörr av stål är den bästa försäkringen mot objudna gäster som använder kofot i stället för nyckel. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för sin egen ytterdörr. Vid installation av säkerhetsdörr skall styrelsen kontaktas då föreningen har riktlinjer för att dörrarna ska ha ett liknande utseende. 27

25 Tapetbord: Tapetbord finns för utlåning hos vaktmästarna. Se Utlåning Telefoni: Tennisbana: Torkrum: Toaletter: Trädgård: Trapphus och trappor: Se IP-Telefoni Den asfalterade tennisbanan på den västra lekplatsen är avsedd för föreningens medlemmar samt deras härvarande gäster. Tennisnätet hittar Du i lilla gårdshuset mittemot boulebanan. Lägenhetsnyckeln passar i låset. Glöm inte att ta ner nätet efter dig och återlämna det snyggt hopvikt igen. Se Tvättstugor Se under badrum. Trädgård och gårdsplan underhålls genom vaktmästarnas försorg. Trappuppgångar och trappor är något av det första en besökare ser och blir därför föreningens ansikte utåt. Trivseln blir bättre om vi alla hjälps åt att hålla trappuppgångar och trappor i gott skick. Då trapphusen är våra utrymningsvägar får brännbart material inte förvaras i dessa. Har du eller dina besökare barnvagn ska dessa förvaras i källaren eller lägenheten. 28

26 Tvättstugor Tvättider bokas med cylinder märkt med samma nummer som lägenheten. Endast en tvättid kan bokas åt gången. Cylindern tillhör lägenheten. Vid förekommen cylinder debiteras lägenhetsinnehavaren med 250 kr. Respektera egna och andras tvättider! Tvättstugorna får endast användas till bostadsinnehavarens egen tvätt. Glöm inte rengöra filtren i torktumlaren och i torkskåpen när Du använt detsamma. Likaså skall filtren på torkrumsfläktarna rengöras. Fönster och ventiler i torkrum skall vara stängda under torkning för effektivast resultat. De skall också vara stängda då Du lämnar rummet. Torktider: Se bokningstavlor och information utanför torkrummen. Fel på tvättmaskin eller annan utrustning, skall omedelbart anmälas till Riksbyggen Dag & Natt. Tvättstugor, tork- och mangelrum skall städas ordentligt efter använd tid. Du lämnar dem i samma skick som Du själv vill finna dem i. Till sist, ett ömsesidigt hänsynstagande av de ordningsföreskrifter och anvisningar som här lämnats, är en grundförutsättning för ett trivsamt boende inom Malmöhus 17. Vid syn av dålig efterstädning är det varje medlems plikt att anmäla detta till styrelsen. Du skall ändå städa efter ditt pass. Tvättider: Se bokningstavlor och information utanför tvättstuga. Se även Dag & Natt 29

27 Underhåll: Utlåning: Underhåll av fastigheten sköts av styrelsen bl.a. genom en fastställd underhållsplan. Utlåning av stolar och bord förmedlas via styrelsen. Du hittar kontaktuppgifter till ansvariga i styrelsen på anslagstavlan i trapphuset. Utlåning av tapetbord, borrmaskin, mutteravdragare, säckkärra, flyttvagn och stege kan du boka via vaktmästarna. För att vara säker på att få låna det du behöver boka i god tid. Du når vaktmästarna via Riksbyggen Dag & Natt. Tänk på att vaktmästarna tar ut en depositionsavgift för flera av objekten. Se även Dag & Natt. 30

28 Vaktmästare: Vaktmästaren kan du nå via Riksbyggen Dag & Natt. Måndag - torsdag Fredag Felanmälan ska alltid ske till Riksbyggen dag & natt på telefon. Se även anslag i entrén. Se även Dag & Natt Vattenarmatur: Styrelsen har erfarit att problem uppstått vid läckage, service och packningsbyte från alltför många typer av vattenarmaturer, varför en standardisering av föreningen godkända armaturer är nödvändig. Styrelsen rekommenderar därför att blandare väljs från fabrikaten FM Mattsson eller Mora. Detta då de håller en hög kvalité och är anpassade för svensk standard. Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare kan bli ansvarig för en vattenskada om den beror på en blandare som inte är fackmannamässigt installerad. Vindar/källare: Vitvaror: Värmeförsörjning: Se Källare Vitvaror såsom kyl/frys, spis, diskmaskin och tvättmaskin får inte ställas inom föreningens återvinningsplats. Den enskilde medlemmen ansvarar för att dessa forslas bort till kommunens återvinningsstation. Föreningens fjärrvärmesystem övervakas av Riksbyggens databaserade energi- och funktionskontrollsystem EF

29 X, Y, Z 32

30 Åtagande: Återvinningsplats: Se broschyr Vem svarar för underhållet som finns i A till Ö pärmen. På Malmöhus 17 återvinningsplats kan du sortera de vanligaste fraktionerna. Tänk på att hålla ordning och att kasta rätt avfall i rätt kärl. På återvinningsplatsen finns en container för mindre grovsopor. Denna är avsedd för avfall som inte går ner i sopnedkasten. Den är dock inte avsedd för större mängder grovsopor som uppstår vid t ex renoveringar. Utnyttja containern med förstånd annars kommer den att försvinna. Det är absolut förbjudet att ställa eller kasta miljöfarligt avfall på återvinningsplatsen. Exempel på sådant är färg, bilbatteri, bildäck och lösningsmedel. Dessa typer av avfall ansvarar bostadsrättsinnehavaren för att forsla till kommunens återvinningsstation. Avfallstyper som du kan sortera på återvinningsplatsen: - Wellpapp/kartong - Tidningar - Färgat glas - Ofärgat glas - Metall - Plast - Elektronikavfall - Batterier (ej bilbatteri) - Glödlampor - Lågenergilampor - Lysrör Är du osäker på hur du ska sortera, besök Tänk på att föreningen riskerar straffavgift för felsorterat avfall. 33

31 Ä 34

32 Överlåtelse av bostadsrätt: När ni har för avsikt att sälja/ överlåta er lägenhet ber vi Er att kontakta Riksbyggen Dag & Natt. Se även Dag & Natt 35

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby!

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! Boendeinformation Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! I denna Boendeinformation finns Allmän information om Brf Venus Ordningsregler I Boendepärmen, som utdelas till alla bostadsrättshavare,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 Tänk på att det är Din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att anmäla upptäckta fel och brister inom fastigheterna samt i och på därtill hörande utrymmen. REGISTER

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Bra att veta för oss i Söderhus

Bra att veta för oss i Söderhus Bra att veta för oss i Söderhus 1. Vad är bostadsrätt? En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte, som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Så vårdar vi vårt hus

Så vårdar vi vårt hus Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER

VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER VÄLKOMMEN Hjärtligt välkommen till bostadsrättsföreningen Stenbrottet 1 Styrelsen i föreningen har i detta häfte sammanställt

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer