Medlemsinformation 2015 Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 18 (de Geersgatan)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsinformation 2015 Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 18 (de Geersgatan)"

Transkript

1 1 Medlemsinformation 2015 Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 18 (de Geersgatan) Fastighetsskötare Vasko Cvetskovski Arbetstid: måndag till fredag Telefon: Felanmälan Felanmälan görs till vår fastighetsskötare mellan Efter fram till kan ni ringa till vår tekniska förvältare, Christer Jacobsson på All annan tid ringer ni till SOS, se Akuta fel. OBS! All uttryckning av servicepersonal utanför ordinarie arbetstid medför stora kostnader för föreningen. Begär därför inte hjälp med sådana fel som utan olägenhet kan vänta till ordinarie arbetstid. Akuta fel Uppstår allvarliga fel som kräver omedelbara åtgärder utanför ordinarie arbetstid, såsom översvämning, värmeavbrott eller liknande, kontakta: SOS Alla jourärenden mellan samt helgdagar. Hemsida E-post Ordföranden Ordförande Ulla Kroksmark går att kontakta på tel samt e-post Teknisk förvaltare Föreningen köper teknisk och ekonomisk förvaltning från Riksbyggen. Tekniske förvaltaren är fullvärdig medlem i styrelsen och sitter med på alla styrelsemöten. Han kan svara på frågor som gäller underhåll och husens konstruktion och måste kontaktas innan större renoveringar ska genomföras, till exempel badrumsrenovering eller borttagning/förändring av väggar.

2 2 Vår tekniske förvaltare heter Christer Jacobsson och nås på tel eller via e-post Riksbyggens Ekonomicenter (EKC) Riksbyggens Ekonomicenter handlägger mycket av föreningens ekonomi. Kontakta dem när det gäller frågor om avier, autogiro, månadsavgifter, parkeringsavgifter, med mera. Telefon: Adress: Riksbyggens Ekonomicenter, Box 540, Västerås Expeditionen Expeditionen finns på de Geersgatan 4 i källaren. Överlåtelser Vid överlåtelse av lägenhet, kontakta Riksbyggens Ekonomicenter. Vad innebär det att bo i en bostadsrätt? Som bostadsrättsinnehavare äger du rätten att nyttja förenings lägenhet. Bostadsrättshavern skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick.läser mer om bostadsrättshaveren rättigheter och skyldigheter under 39 i stadgarna. Vid köp av läghenhet har köparen fullt ansvar att fullfölja sin undersökningsplikt. Eftersom köpet regleras av köplagen och bostadsrätter klassas som lös egendom. Var medveten om att varken säljaren eller föreningen tar ansvar för eventuella brister i lägenheten, utan det är köparens ansvar att kontrollera. Mäklarna ansvarar inte heller för brister i lägenheten. Som huvudregel ansvarar föreningen för underhåll och reparationer av fastigheten och dess gemensamma utrymmen i den omfattning denna skyldighet inte åvilar resp bostadsrättshavere enligt 39 i stadgarna. Föreningen svarar också för underhåll och reparation av de andordningar som förser lägenheten med värme, gas, elektricitet och vatten med vilka föreningen försett lägenheten fram till anslutningspunkten inklusive stam- och grenledningar för avlopp inom lägenheten enligt 40 i stadgarna. Ljudstörningar Uppträd så att dina grannar inte störs eller att otrivsel uppstår med andra boende i fastigheten. Mellan klockan 20:00 och 07:00 får verksamhet som åstadkommer störande buller inte förekomma, och efter klockan 22:00 skall det vara helt tyst. Tänk på att du som bostadsrättinnehavare även ansvarar för dina gästers uppträdande. Se även Renovering av lägenhet. Lägenheten Badrum Många av föreningens badrum är original sedan husen byggdes Det innebär problem, eftersom vi idag duschar betydligt oftare än på 50-talet och den tidens tätskikt inte är tillräckligt för dagens duschvanor. I lägenheter med originalbadrum (d v s 120 cm kakel på väggen och målad betong ovanför) får duschstrålar därför inte riktas direkt mot väggar och golv, då det oundvikligen leder till

3 3 vattenskador. Duscha därför i badkar eller i separat duschkabin med golv. Det är dessutom bra att låta badrumsdörren stå öppen efter duschen så att fukten ventileras ut fortare. Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att badrummet har ett fungerande tätskikt enligt bostadsrättslagen. Innan renovering av badrum påbörjas ska tekniske förvaltaren kontaktas. Om ett badrum renoveras felaktigt och ger upphov till vattenskador, kan lägenhetsinnehavaren själv få stå för kostnaderna, eftersom det inte är säkert att hemförsäkringen täcker skador uppkomna på grund av ett icke fackmannamässigt arbete. Badrum bör därför endast byggas om av auktoriserad våtrumsbyggare (se Byggkeramikrådets hemsida för auktoriserade hantverkare) eftersom det då ingår 10 års garanti i jobbet. Just nu så genomgår föreningen ett Stambytesprojekt där alla badrum totalrenoveras. Även köksstammen relinias. Arbetet kommer att slutföras under Renovering av lägenhet Omsättningen av lägenheter i föreningen har ökat sedan millennieskiftet. Det innebär att vi har fått många nya medlemmar som ofta börjar med att renovera den nyinköpta lägenheten. Detta har medfört att många grannar störts när ibland flera renoveringar pågått samtidigt. På årsmötet 2006 beslöt därför stämman att ljudstörningar i form av nerbilning, slagmaskinsarbete etc. under längre perioder endast får utföras vardagar, måndag till fredag, 08:00-16:00 Till dessa störningar räknas också omfattande snickeriarbeten. Styrelsen inser att det försvårar för den som jobbar heltid och vill renovera själv, men större hänsyn måste tas till grannar runt omkring som också jobbar heltid och behöver lugn och ro på helger och kvällar.. Tysta renoveringsjobb, som målning och tapetsering, är förstås ok att göra på helgerna. Att spika lister en hel dag kan bli påfrestande för grannarna. Även borttagning av kakel för hand (hammare och mejsel) hörs mycket tydligt och får därför inte utföras på kvällar och helger. Innan ombyggnadsarbeten påbörjas måste vår tekniske förvaltare kontaktas för bedömning och godkännande. Avstängning av vatten Endast fastighetsskötaren får stänga av vattnet i fastigheten. Samtliga grannar ovan och under skall skriftligen meddelas i brevinkastet, minst ett dygn i förväg. Meddelandet skall innehålla datum och klockslag för avstängningen. Vattnet får stängas av vardagar mellan Vattnet får vara avstängt under högst en timma. Ventilation Husen ventileras genom mekanisk frånluft. Det innebär att inga ventiler får sättas igen i ytterväggarna (till exempel tapetseras över) eller i köket, eftersom luftgenomströmningen då störs - både i den egna lägenheten - men även i grannarnas. Det innebär även att det inte är tillåtet att installera spisfläkt med utsug genom köksventilen. Obligatorisk ventilationskontroll (så kallad OVK) görs med jämna mellanrum och om det upptäcks att en ventil är täckt, kommer ett brev som meddelar att hindret framför ventilen måste tas bort. Köksfläktar med kolfilter behöver inget utsug genom ventil och är därför tillåtna. Reparationsfond Varje lägenhet har en reparationsfond. Avsättning till fonderna har dock upphört. Vill en medlem ta ut det som finns i respektive lägenhets reparationsfond, kontakta Riksbyggens Ekonomicenter.

4 4 Försäkring Det förutsätts att varje medlem har hemförsäkring. Eftersom man som bostadsrättsinnehavare har ett särskilt ansvar för lägenhetens fasta inredning, ska man normalt även teckna ett bostadsrättstillägg. Riksbyggens försäkringskollektiv har emellertid erbjudit föreningen att teckna ett gemensamt bostadsrättstillägg för alla boende i vår förening. Styrelsen har beslutat acceptera detta erbjudande. Därför behöver ni som boende inte längre komplettera er hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Tänk på att ta bort denna del ur er försäkring vid nästa års förfallodag. Något försäkringsbolag har med denna utökning generellt. I sådant fall påverkas inte den gällande hemförsäkringen. Bostadsrättstillägget ersätter skador på egendom i lägenheten som du är ersättningsskyldig för enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar, samt skador på egen fast inredning i din bostadsrätt. Gemensamma utrymmen Barnvagnar/Cyklar Barnvagnar, cyklar, kälkar och dylikt får av brandsäkerhetsskäl inte placeras i trappuppgångar eller källargångar, utan endast i därför avsedda utrymmen. Bastu Bastun finns i källaren i uppgång 10. Nedan information finns anslagen på bastudörren: Bastun kan bokas: Tis, Tors, Fre, Lö, Sö mellan kl 16:00-21:00 Bastun kan startas: Tis, Tors, Fre, Lö, Sö mellan kl 15:00-21:00 Bokning sker på listan utanför bastun. Varje lägenhet får endast boka två tider i förväg, om vardera en timma, dock ej i direkt följd. Ange ditt lägenhetsnr, (gamla). Var vänlig respektera bokade tider. Den som kommer efter dig, ska kunna börja basta på utsatt tid utan tillsägelse. Bastu och omklädningsrum ska vara utrymda senast kl alla dagar. OBS! Bastun måste startas manuellt. Tryck på startknappen som sitter direkt till vänster utanför dörren och bastun går igång under 3 timmar. Bastun är inte förvärmd. Tänk på att du själv måste starta bastun 45 minuter innan din bokning, om ingen bastat före dig. Efter 45 minuter är värmen uppe i 75. När lampan är röd går bastun att starta. Tryck på knappen ovanför anslagstavlan. Är lampan släkt går bastun inte att starta. Bastun slår automatiskt av värmen efter 3 timmar.

5 5 Biltvätt Spolplatta finns på gaveln till garagelängan i backen. Vattenslang (varmt o kallt) samt uttag för dammsugare finns i ett plåtskåp på väggen. Portnyckeln passar till låset. Undvik starka lösningsmedel. Grill Att grilla på balkongen är inte tillåtet, ej heller på uteplatserna. Framför uppgång 22 finns en grillplats. Medtag egen grill eller låna gasolgrill hos fastighetsskötaren för 20 kr/tillfälle. Husdjur Om djur finns i lägenheten, ska ägaren enligt hälsovårdsstadgan noga övervaka att djuren inte för oljud eller förorenar. Exempelvis får katter och hundar inte släppas in i trappuppgången eller vistas i våra källarutrymmen. Rastning av hundar på föreningens område är inte tillåten. Källare och vindar Håll god ordning i källare, vindar och övriga gemensamma utrymmen. Källare och vindsdörrar ska hållas låsta. Gångar i källare och vindar ska av brandsäkerhetsskäl hållas fria och får inte användas som lagringsutrymmen. Vi har placerat ut ficklampor i de utrymmen som har uttag. Alla lampor på vind, källare och entrén i trapphusen har bytts ut till lågenergilampor. Glöm ej att tömma vindsföråd och källarföråd när ni flyttar ut. Om detta inte görs, kommer ni att debiteras av föreningen. Paraboler Inga parabolantenner får finnas på balkonger eller fasader. Slöjdlokal/hobbyrum En ändamålsenlig lokal med rejäl arbetsbänk är inredd i källaren vid uppgång 10. Skruvstäd och en bänkslipmaskin finns, men inga verktyg. Ventilationen får inte stängas då lukt snabbt sprider i huset. Trappuppgångar För att underlätta städningen, får dörrmattor inte läggas ut i uppgångarna. Blomkrukor får placeras på fönsterkarmarna om detta sköts snyggt utan att störa andra i uppgången. Träningslokal Ett mindre Gym finns i källaren, uppgång 10. Kontakta Lina Uhac, tel , angående nyckel (deposition 250 kr) och övriga upplysningar om lokalen. Tvättstugor Det finns en tvättstuga i varje hus utom 7:ans hus. Tvättstugorna får användas varje dag 08:00-20:00. Elen till tvättstugorna slås av 21:00 och slås på 08:00. Tänk därför på att tömma tvättmaskinen innan eftersom den inte går att öppna luckan när elen slagits av. Alla tvättstugor utom en har två pass per dag: 08:00-14:00 och 14:00-20:00. Tillhörande torkrum får användas till 15:00 respektive 21:00. Tvättstugan i uppgång 20 har tre pass: 08:00-12:00 (lördag/söndag 09:00-12:00), 12:00-16:00, 16:00-20:00. Denna tvättstuga har torkskåp och tumlare. Bokning ska alltid göras med ett hänglås märkt med lägenhetsnummer. Hänglås för bokning ska följa med lägenheten vid överlåtelse. Hänglås utan nummer klipps bort av

6 6 fastighetsskötaren! Endast ett hänglås per lägenhet är tillåtet. Kontakta fastighetsskötaren om du behöver hänglås. Nyckel till tvättstugan finns i plåtskåp bredvid dörren. Portnyckeln passar till låset. Är tvättstugan markerad med lås men inte används, ska den ändå anses som upptagen (den som bokat har kanske inte möjlighet att börja tvätta just när tvättiden börjar). Fel på tvättstugornas utrustning ska omedelbart anmälas till fastighetsskötaren. Gör alltid ordentligt rent efter dig, tänk på den som tvättar efter dig! Man får inte tvätta mattor i tvättmaskinerna. Och ni som tvättar era husdjurs filtar mm, se till att göra rent tvättmaksin och torktumlare efter er. Det finns människor som är allergiska. Återvinsten (på gaveln vid uppgång 22) Här kan du byta och lämna hela och rena saker. Men inte elektronik. Parkering Föreningen har 61 garage och 72 parkeringsplatser för uthyrning. Parkering på tomtmark, annat än på markerad plats är förbjuden. Parkering framför garageportar är inte tillåtet. Parkering på gatan är begränsad till 10 minuter. Parkeringsplats/garage följer inte med lägenheten. Vid flytt ska parkering/garage sägas upp hos parkeringsansvarig. Nyinflyttad som önskar parkering/garage anmäler detta till styrelsens kontaktperson. Uppsägning 1 kalendermånad innan avflyttning. Lina Uhac i styrelsen ansvarar för parkeringskön och har tel Det går även bra att skicka e-post till Garagenycklar 3 garagenycklar hämtas och lämnas hos vår vaktmästare Vasko eller Lina som är ansvarig för uthyrning av garage och parkeringsplatserna. Om någon nyckel saknas får garageinnehavaren ombesörja tillverkning av ny nyckel. Avfall/Återvinning Hushållsavfall Vanligt hushållsavfall inkl blöjor ska paketeras väl och slängas i sopnedkasten. OBS!! Inga soppor får slängas mellan på måndagar, då soptömning sker. Tidningar och biologiskt avfall (kompost) kan lämnas i återvinningsrummen (ett i varje hus). Glas, metall, kartong och papper skall lämnas på återvinningsplats. Den närmaste finns på Kärralundsgatan 3 intill Prästgårdsängen, cirka 300 meter söderut. Övrigt avfall Av utrymmesskäl finns inget grovsoprum i föreningen. Grovavfall får absolut inte ställas i soputrymmena! Det kan innebära att Renova ej hämtar avfallet samt att vår fastighetsskötare får extraarbete med bortforsling.. Kretsloppsparken Alelyckan ligger på Lärjeågatan 12 vid Gamlestadsvägen, snett emot Alelyckans Sportcenter, tel Där finns gott om p-platser.

7 7 Buss linje 78 och 79, hållplats Alelyckan. Diverse Andrahandsuthyrning Tillstånd från styrelsen måste skaffas varje gång en medlem vill hyra ut i andra hand. Blankett för andrahandsuthyrning finns att hämta på Riksbyggens hemsida eller hos Riksbyggens Ekonomicenter. Ifylld blankett läggs i styrelsens brevlåda (Exp. i källaren i uppgång 4) eller lämnas till någon i styrelsen. Låsöppning Någon huvudnyckel till lägenhetsdörrarna finns inte. För att undvika utelåsning om man förlorat sin nyckel, kan man därför deponera nyckel hos AADAX mot en engångsavgift på 300 kr. Kontakta i så fall AADAX låsservice på tel OBS! Kostnad för låssmed måste betalas kontant av lägenhetsinnehavaren vid öppningstillfället. Kabel-TV Föreningen är ansluten till ComHem. Följande kanaler finns i basutbudet: SVT1, SVT2, SVTB, TV3, TV4, TV4plus, TV4 Sport, Kanal 5, Kanal 6, TV 8, Kanal 9, Kanal 24, Kunskapskanalen, Öppna kanalen, MTV (utbudet ändras dock löpande). Internet 2006 installerade ComHem internetuttag ( tre hål i väggen ) i samtliga lägenheter. Dessa uttag kan endast användas för leverans från ComHem. Önskas annan internetleverantör, kontakta respektive leverantör för information om erbjudande. Från och med 1 april 2015 ingår internet, tv och telefoni från ComHem i avgiften, vilket innebär att avgiften kommer att höjas med ca 50kr/lägenhet. Detta beslutades på årsstämman i december Brandvarnare En brandvarnare är en livförsäkring samt även viktig ur ett föreningsperspektiv. Om din lägenhet inte är utrustad med brandvarnare, kontakta fastighetsskötaren.

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Så vårdar vi vårt hus

Så vårdar vi vårt hus Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Informationsblad Brf. Körsbäret

Informationsblad Brf. Körsbäret John Ericssonsgatan 15 112 22 Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF BERGET

VÄLKOMMEN TILL BRF BERGET VÄLKOMMEN TILL BRF BERGET Som nyinflyttad är det säkert en del praktiska frågor ni undrar över. Vi vill med detta informationsblad besvara de vanligaste frågorna. För mer information se vår hemsida: www.hsb.se/norr/berget

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer