G Gipshandbok. - ett naturligt val

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G Gipshandbok. - ett naturligt val"

Transkript

1 G Gipshandbok - ett naturligt val

2 INNEHÅLLSFÖRTEKNING Förord Konstruktionstyper Val av väggtyp - typöversikt Höjdtabell för gipsskivor 900 & 1200 mm Lafarge gips Teleskopanslutningar nslutning mot TRP Lafarge randgips Lafarge Våtrumsgips Lafarge Gipskortplank Undertak Lafarge Golvgips Lafarge Utegips Generell information

3 VÄLKOMMEN FÖRORD Denna bok är tänkt som teknisk vägledning vid projektering och byggnation. Informationen är framtagen med utgångspunkt från Molan :s produkter och förutsätts vara korrekt. Molan påtager sig dock inget konstruktionsansvar. Vid frågor beträffande denna tekniska vägledning eller annan information kontakta Molan, tel MELLNVÄGGR Väggar med gipsskivor på stålregelstomme från Molan omfattar ett system genomarbetade väggtyper, vars egenskaper är utprovade i både teori och praktik. Det är enkelt att välja precis de väggkonstruktioner som behövs från projekt till projekt. Väggsystemet är också anpassat till renovering och modernisering av befintliga väggar. Gipsskivor på stålstomme kan även användas till specialkonstruktioner som böjda väggar, inklädnad av platskrävande installationer, röntgenavskärmning, inbrottsskydd och mycket annat. VÄGGTYP De vanligaste väggtyperna är beskrivna i Typöversikten. Utöver dessa väggtyper kan andra typer naturligtvis konstrueras, anpassade till de krav som gäller i varje enskilt projekt. Vår tekniska service står alltid till förfogande. Väggtypernas egenskaper är framtagna genom provningar, beräkningar samt erfarenheter både inom och utom landet. I samtliga fall gäller att gipsskivor användes som uppfyller brand- och ljudmässiga krav enligt Europeiska normer. VÄGGRUPP Väggtyperna är indelade i väggrupper. Grupperna omfattar väggtyper med samma brand- och ljudmässiga egenskaper. För varje väggrupp finns en rad detaljlösningar för anslutning till de vanligast förekommande vägg-, golv- och taktyperna. När man önskar beskriva utförandet av en bestämd vägg, kan en väggrupp eller väggtyp tydligt beskrivas utifrån typbeteckningen i denna vägledning. DETLJER Detaljerna är utformade så att gipsskiveväggens brand- och ljudmässiga egenskaper bibehålls vid anslutning till andra byggnadsdelar. Detaljernas utformning är baserad på lång erfarenhet. 1

4 INTRODUKTION KONSTRUKTIONSPRINIP Exempel: Vägg, enkel stomme med 2 lag gipsskivor på var sida. TYPETEKNING Väggtyperna anges med vedertagna beteckningar för gipsskiveväggar. Exempel: D E F G E 70/ M30 E = Enkel stomme D = Saxad stomme DD = Dubbelstomme 70 mm skenor, SK mm reglar, R 70 2 lag gipsskivor på var sida 30 mm mineralull i hålrummet H Skivbeteckningen utan bokstav står för normalskiva. : Skenor, SK-profil, vid tak och golv. : Reglar, R-profil, max c/c 600 mm för system med 1200 mm breda gipsskivor. För system med 900 mm breda gipsskivor finns speciella anvisningar. : Hål i båda ändar av reglarna för installationer. D: Första lag gipsskivor, fäst med skruv c/c 750 mm. E: ndra lag gipsskivor, förskjuts en halv skivbredd, och fästs c/c 200 mm längs skivkanten och för övrigt c/c 300 mm. F: Hålrumsisolering. G: Spackling med spackeltape över skarvar. Spackling över skruv. H: Ytbehandling efter önskemål. I: Ljudtätning. Torr fogtätning med EPDMlist eller EP-duk. I Framför beteckningen kan tillföras ett F eller H. F står för randskiva H står för Hårdskiva VÄGGTYPER OH VÄGGRUPP EXEMPEL Följande är exempel på väggtyper med 70 mm stålstomme och beklädnad med 2 lag gipsskivor. 2

5 INTRODUKTION Enkel stomme Väggrupp: 1, 2, 3, 4 & 5 Dubbel stomme Väggrupp: 7 & 8 VÄGGR, ENKEL STOMME Väggtyperna i dessa grupper kan utföras med 1,2 eller 3 lag gipsskivor på var sida om stommen. Väggar med enkel stomme kan utföras med eller utan isolering i hålrummet. Dessa väggtyper täcker i de flesta fall alla förekommande krav på mellanväggar i flerfamiljshus, kontorsbyggnader och liknande. Enkel förskjuten stomme Väggrupp: 6 VÄGGR, DUEL STOMME Utföres med två stommar åtskilda min 10 mm mellan stommarna, vilket ger ännu bättre ljudisolering än väggar med enkel stomme. eklädnad med 2 eller 3 lag gipsskivor och isolering i hålrummet. Dessa väggtyper används då höga krav på ljud förekommer. Väggar med dubbel stomme används också vid inklädnad av balkar, installationer och dylikt. Schaktväggar Väggrupp: 9 & 10 VÄGGR, ENKEL FÖRSKJUTEN (SXD) STOMME I skenan, som är min 25 mm bredare än reglarna, monteras reglarna inbördes förskjutna, varvid ljudbryggor undviks. Minst 2 lager gipsskivor monteras på var sida om stommen. Med hänsyn till de ljudmässiga egenskaperna används alltid mineralull i hålrummet. Väggar med förskjuten stomme används i lägenhetsskiljande väggar i bostäder, hotell, barnstugor m m. SHKTVÄGGR Dessa typer har endast skivbeklädnad i 1, 2 eller 3 lag på en sida av stommen, och kan utföras med eller utan mineralullsisolering i hålrummet. Schaktväggar används omkring större installationer och dylikt. Dessa väggar kan även användas som påsalningsväggar vid t ex renovering av befintliga mellan- och ytterväggar. 3

6 VÄGGNYKEL VL V VÄGGRUPP Typöversikten är indelad i tre tabeller, som finns på var sin sida. Enkel- och dubbelstomme randklass EI 30 och EI 60 Ljudklass 30 d - 60 d Schaktväggar randklass EI 30 och EI 60 Ljudklass 30 d - 35 d Enkel- och dubbelstomme randklass EI 90 och EI 120 Ljudklass 44 d - 60 d Enkel- och dubbelstomme, EI 30 och EI 60 Med brandklass EI 30 och EI 60 täcker översikten på sid 6 huvuddelen av behovet för mellanväggar. Sidorna med konstruktions- och detaljlösningar, visar enligt vilka principer väggarnas anslutningar skall utföras, så att de brand- och ljudmässiga egenskaperna kan bibehållas för väggarna i denna översikt. Även EI 90 och EI 120 Väggarna i översikten uppfyller i några fall en högre brandklass än EI 60. T ex klarar en EI 60 vägg som DD 70/ M60 utan vidare kraven för EI 90 och kan också förberedas för EI 120 genom att man använder stenull i hålrummet. För att ge en klar överblick av möjligheterna när de brand- och ljudmässiga egenskaperna ses i kombination, har vi valt att beskriva väggarna i EI 90 och EI 120 separat. NVÄNDNINGSOMRÅDEN RNDKLSS LJUDKLSS VÄGGRUPP ostäder Lägenhetsskiljande vägg Vägg mellan korr./ trapphus och lägenhetstambur Rumsskiljande vägg, inom lägenhet (exkl våtrum) Våtrum Schakt EI 60 EI 60 EI 30 EI 60 ( EI 30 ) EI 30 och EI ,8 4,5 1 (1),2,3,4 9, 10 Skolor Klassrumsskiljande vägg Vägg mellan korridor och klassrum. Runt matsal, rektor, kurator, vilrum mm. Vägg runt grupprum, lärarrum, bibliotek Förråd, W, övr. biutrymmen Schakt EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 30 och EI , 100 4

7 VÄGGNYKEL NVÄNDNINGSOMRÅDEN RNDKLSS LJUDKLSS VÄGGRUPP Vårdutrymmen Vård-, operations-, uppvakn-, barnväntrum Mellan korr. och vårdrum, matsal, vänt-, exp-, dagrum Vägg runt omklädn.-, omläggn.-, personalrum Förråd, toaletter, övr. biutrymmen Schakt EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 30 och EI , 10 4 Kontor, rbetslokaler Hyresgästsskiljande Mellan kontorsrum Mellan kontor / arb. lokaler och allmänt trapphus Mellan kontor och korridor runt förråd och toaletter Schakt Hisschakt EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 30 och EI 60 EI , 10 SHKTVÄGGR rand -klass 1) Ljudklass c/c 600 R w Väggtyper Höjd max mm c/c 450 c/c 600 mm Vägggrupp Tjocklek nmärkningar EI d 9 E 45/ E 45/ M30 E 70/ E 70/ M EI d 10 E 45/45 F200 E 45/45 F200 M30 E 70/70 F200 E 70/70 F200 M rand, F 1) Ljudklassen gäller för c/c 600. Vid c/c 450 förändras ljudreduktionen marginellt. Värdet för c/c 600 kan normalt användas. Vid tveksamhet och där anpassningsterm skall användas, kontakta Molan för vidare information. 5

8 TYPÖVERSIKT rand -klass 1) Ljudklass c/c 600 R w ild Väggtyper EI 30 EI d 35 d 35 d E 45/ E 70/ E 95/ E 120/ E 45/ M30 E 70/ M30 E 95/ M30 E 120/ M30 E 45/ M30 E 70/ M30 40 d E 45/ M30 E 95/ d E 70/ M30 E 120/ E 160/ d E 95/ M30 E 120/ M30 E 160/ M30 52 d E 95/ M30 E 120/ M30 6

9 TYPÖVERSIKT Höjd max mm c/c 450 c/c 600 Tjocklek mm nmärkningar

10 TYPÖVERSIKT rand -klass 1) Ljudklass c/c 600 R w ild Väggtyper EI d DD 70/ M90 60 d DD 70/70 303* M90 EI d E 45/45 F202 M45 E 70/70 F202 M45 E 95/95 F202 M45 E 120/120 F202 M45 52 d D 95/70 F202 M95 D 120/95 F202 M d DD 45/45 F202 M30 DD 70/70 F202 M30 DD 95/95 F202 M30 DD 120/120 F202 M30 8

11 TYPÖVERSIKT Höjd max mm c/c 450 c/c 600 Tjocklek mm nmärkningar ) 2) Min tjocklek. Stomavstånd min 40 mm ) 2) Min tjocklek. Stomavstånd min 10 mm Skivtyp F, randskiva Skivtyp F, randskiva Stomavstånd min 10 mm Skivtyp F, randskiva 1) Ljudklassen gäller för c/c 600. Vid c/c 450 förändras ljudreduktionen marginellt. Värdet för c/c 600 kan normalt användas. Vid tveksamhet och där anpassningsterm skall användas, kontakta Molan för vidare information. 9

12 HÖJDTELL FÖR 900 MM GIPSSKIVOR c/c-avstånd 450 och 900 mm Tabellen visar vägghöjder vid olika regelavstånd vid användning av normalreglar R och förstärkningsreglar FR. Värdena i tabellen är endast vägledande. För schaktväggar och väggtyper D och DD används höjderna som gäller för väggar med enkelsidig beklädnad, se 200 och 300. c/c-avstånd 900 mm c/c-avstånd 450 mm 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 10

13 HÖJDTELL FÖR 1200 MM GIPSSKIVOR c/c-avstånd 300, 400 och 600 mm Tabellen visar vägghöjder vid olika regelavstånd vid användning av normalreglar R och förstärkningsreglar FR, samt vid användning av 1/2-boxade och 1/1-boxade normalreglar. Med boxade reglar menas sammansatta reglar. Vid 1/2-box är reglarna sammansatta över minst halva vägghöjden och vid 1/1-box över hela vägghöjden. För schaktväggar och väggtyper D och DD används höjderna som gäller för väggar med enkelsidig beklädnad, se 200 och 300. Värdena i tabellen är endast vägledande. c/c-avstånd 600 mm c/c-avstånd 400 mm c/c-avstånd 300 mm 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 11

14 LFRGE VÄGGR-/HNDYVÄGGR 1.0 mm eller 10% av vägghöjden. Skarven skall vara förskjuten från stolpe till stolpe. Vid montering av brand- eller ljudklassade dörrar skall leverantörens anvisningar alltid följas. : Regelavstånd c/c 450 mm eller c/c 600 mm. MONTERING V SKENOR OH REGLR Skenorna monteras mot golv och tak, som skall vara plant och fast. Skenorna fastgöres med spik, skruv eller skjutspik c/c 400 mm. Vid krav på ljudisolering eller om det finns ojämnheter i underlaget användes SKTeller SKEP skenor. Vid skarvning av skenor monteras dessa kant mot kant. Reglarna monteras med c/c 450 mm vid användning av 900 mm breda skivor och c/c 600 mm vid användning av 1200 mm breda skivor. Reglarna fastgöres till golv- och takskenor med självborrande skruvar eller sammanfogas med speciell fixertång. Vid skarvning av reglar skjuts dessa i varandra med ett överlapp på min 400 : Regelavstånd c/c 450 mm eller c/c 600 mm. : SK Skena som fästes till reglar eller ÖSK öppningsskena : Reglar R med avstånd c/c 600 eller c/c 450 mm. : Reglar R förstärkta med trä, KR- eller FR reglar 12

15 LFRGE VÄGGR-/HNDYVÄGGR 1.1 Vid lätta dörrar används R reglar, eventuellt förstärkta med en blindkarm. Vid massiva dörrar och dörrar med stålkarm användes KR eller FR reglar, eventuellt förstärkta med en träläkt eller plywoodskiva. Som överstycke ovanför dörren användes en skena som klippes i flänsen, ombockas och fästes med självborrande skruvar mot reglarna, eller eventuellt färdigt ÖSK öppningsskena. Vid montering av skjutdörrar krävs ett mellanrum inne i väggen på min 100 mm. Omkring dörren monteras sekundärprofiler c/c 300 mm. Vid dörravslutningen, både inne i väggen och i själva dörrhålet, användes FR förstärkningsreglar. D D E Princip vid montering av skjutdörr Snitt - Karmanslutning, vågrätt snitt : 2 skikt 13 mm Lafarge GK Handy-/yggskiva : KR Karmreglar : Plywoodskiva 12 mm D: Drevning, mineralull E: Dörrkarm F: Dörrfoder F : R Standardregel : FR Förstärkningsregel : S Sekundärregel D: FSK Förstärkningsskena E: 2 skikt 13 mm Lafarge GK Handy-/yggskiva F: Dörrkarm G: Dörrblad E F F G Snitt - Snitt - 13

16 LFRGE VÄGGR-/HNDYVÄGGR 1.2 Vid "tunga upphäng" på gipsskiveväggen är det nödvändigt att komplettera med förstärkning i väggen. Normalt utföres detta genom att montera en plywoodskiva av passande dimension och tjocklek mellan reglarna. Plywoodskivan skruvas fast både i skenor och reglar. Vid mindre tunga upphäng användes specialbeslag K 12. Det kan vara nödvändigt att montera extra reglar. skruvar c/c 200 mm längs alla kanter samt c/c 300 mm vid övriga reglar. Längs de kartongbelagda kanterna monteras skruvarna ca 10 mm från kanten och ca 15 mm från skurna kanter. Skruvarna undersänkes 0,5-1,0 mm utan att skada ytkartongen. Detta uppnås enklast genom att använda en skruvmaskin med inställbar djupkontroll. Vid horisontella skarvar med ett skikt gips, skall skarven ha upplag. Vid två skikt gips är upplag under skarven inte nödvändigt. Skarvarna skall förskjutas min 500 mm MONTERING V GIPSSKIVOR Gipsskivorna kan monteras både vågrätt och lodrätt, där lodrätt är det mest vanliga. Gipsskivorna monteras med de kartongbelagda kanterna mot varandra. Skurna kanter bör om möjligt placeras vid hörn och avslutningar. Skivskarvarna skall alltid förskjutas i förhållande till varandra. Vid montering av dubbla gipsskivor på stålreglar fastgöres innersta skiktet med min 25 mm skruvar c/c 750 mm och det yttre skiktet med min 35 mm 200 : Regelavstånd c/c 450 mm eller c/c 600 mm. Det kan av brandmässiga orsaker vara önskvärt att isolera väggen. Isoleringen skall vara stenull. Stenullen får inte trycka mot skivorna, då det kan resultera i att den färdiga väggytan buktar ut mellan reglarna. Vid montering av eldosor i väggen skall hålrummet bakom dosan fyllas 14

17 LFRGE VÄGGR-/HNDYVÄGGR 1.3 helt med stenull och täcka minst 300 mm över och under dosan. Dosor på motsatt väggsida skall förskjutas minst ett regelfack. Vid förbättring av väggens ljudisolering räcker det med att använda mineralull t.ex. glasfiber. H D E F G MONTERINGSDETLJER Vid projekt bör alla byggnadsdelar och monteringsdetaljer vara utförligt beskrivna och ritade i projektmaterialet. Nedanstående beskriver några typiska väggdetaljer. D E Hörn - 90, vågrätt snitt : HS 29 Hörnskydd : R Regel : 2 skikt 13 mm Lafarge GK Handy-/yggskiva D: Ev mineralull E: HR 60 Hörnregel nslutning till hålbjälklag av betong, lodrätt snitt : 2 skikt 13 mm Lafarge GK Handy/yggskiva : Ev. mineralull : Golvlist D: SK Skena, vid krav på ljudisolering användes SKEP eller SKT skenor E: Golv F: Golvreglar G: Uppklossning, vid krav på ljudisolering användes ett poröst material som kloss H: Ljudfog vid krav på ljudisolering, fogen tar upp max 10 mm nedböjning I: Spackelremsa J: 2 skikt 13 mm Lafarge GK Handy-/yggskiva som nedhängt tak I D J D nslutning till tung vägg, vågrätt snitt E : Spackelremsa : R Regel, vid krav på ljudisolering användes SKEP eller SKT skenor : 2 skikt 13 mm Lafarge GK Handy-/yggskiva D: Ev mineralull E: Ljudfog vid krav på ljudisolering 15

18 TELESKOPNSLUTNINGR STÖRRE NEDÖJNINGR Vid stora nedböjningar i bjälklag och takkonstruktioner ska man använda sig av teleskopkonstruktioner t ex som principskisserna visar. Vid vägghöjder 3000 mm, samt brandklassificerade väggar, används en förstärkningsskena (FSK), eller en teleskopskena (TSK, TSK-3 och TSK- DD) i anslutningen. I övriga fall kan en vanlig skena, med hög kant användas. Teleskopanslutningen anpassas efter väggens ljud och brandkrav.. Infästning c/c 400 mm : Skena/Förstärkningsskena, med torr fogtätning : Teleskopskena, med torr fogtätning TSKT, TSKT-3 och TSKT-DD D: vslutningslist J13 E: vslutningslist J26 F: vslutningslist J13 + vslutningslist J26 G: 120 mm breda remsor av skivmaterial skruvas mot teleskopskenan. H: Väggen isoleras ända upp till tak. I: Utfyllning med stenull, densitet min 135 g/m3, ner till min 40 mm under takskenans flänsar. J: Regelavslutning med aktuellt avstånd till klacken på teleskopskenan, dock max 40 mm K: Regelavslutning med aktuellt avstånd til tak, dock max 40 mm. L: Skivorna skruvas ej högre än 130 mm från tak. X: Max 40 mm. Y: Min 30 mm. Z: Min 10 mm. X Y D I X Z G H X Z G H K D D L J J L L randklass EI 30 Ljudklass < 44 d FSKT, SKT randklass EI 30 Ljudklass 48 d TSKT-2 randklass EI 60 Ljudklass 48/52 d TSKT-2 X Y G H E J L TSKT-2 DD X Y G H E J L TSKT-3 randklass EI 60 Ljudklass 55 d randklass EI 120 Ljudklass 52 d 16

19 NSLUTNING MOT TRP NSLUTNING MOT TRP Vid anslutningar mot TRP, där det föreligger brand- eller ljudkrav, måste de nedåtvända rillorna i TRP-plåten isoleras med stenullsstavar längs hela väggen och med en bredd på minst 600 mm. Likaså måste en 600 mm bred brandskiva sättas längs hela väggens längd. De detaljerade principskisserna visar anslutning mot TRP, både tvärs över rillorna och längs med rillorna. Principskisserna visar lösningar på EI 60 - EI 120. a b c De nedåtvända rillorna isoleras med stenullsstavar längs hela väggens längd och med en bredd av minst 600 mm. Längs hela väggens längd monteras en 15 mm tjock brandskiva, med en bredd av minst 600 mm. randskivan skruvas mot TRP. Vid brandklass EI 90 och EI 120 skruvas två lager brandskiva mot TRP, varav den undre skivan monteras som illustrationen visar, för att täta anslutningen. Skivorna monteras längs hela väggens längd och med en bredd av minst 600 mm. Ett alternativ till de två brandskivorna är att tre normala skivor monteras. randklass < EI 60 randklass EI 90 - EI 120 min. 600 mm min. 600 mm min. 600 mm min. 600 mm 17

20 LFRGE RNDVÄGGR 2.0 MONTERING V SKENOR OH REGLR Skenorna monteras mot golv och tak, som skall vara plant och fast. Skenorna fastgöres med spik, skruv eller skjutspik c/c 400 mm. Vid krav på ljudisolering eller om det finns ojämnheter i underlaget användes SKTeller SKEP skenor. mm eller 10% av vägghöjden. Skarven skall vara förskjuten från stolpe till stolpe. MONTERING V GIPSSKIVOR Gipsskivorna kan monteras både vågrätt och lodrätt, där lodrätt är det mest vanliga. Gipsskivorna monteras med de kartongbelagda kanterna mot varandra. Skurna kanter bör om möjligt placeras vid hörn och avslutningar. Skivskarvarna skall alltid förskjutas i förhållande till varandra. Vid horisontella skarvar, skall skarvarna förskjutas min 500 mm. : Regelavstånd c/c 450 mm eller c/c 600 mm. Reglarna monteras med c/c 450 mm vid användning av 900 mm breda skivor och c/c 600mm vid användning av 1200 mm breda skivor. Reglarna fastgöres till golv- och takskenor med självborrande skruvar eller sammanfogas med speciell fixertång. Vid skarvning av reglar skjuts dessa i varandra med ett överlapp på min : Regelavstånd c/c 450 mm eller c/c 600 mm. 18

21 LFRGE RNDVÄGGR 2.1 Vid montering av dubbla gipsskivor på stålreglar fastgöres innersta skiktet med 25 mm skruvar c/c 750 mm och det yttre skiktet med 41 mm skruvar c/c 200 mm längs alla kanter samt c/c 300 mm vid övriga reglar. Vid montering av eldosor i väggen skall hålrummet bakom dosan fyllas helt med stenull och täcka minst 300 mm över och under dosan. Dosor på motsatt väggsida skall förskjutas minst ett regelfack. Vid förbättring av väggens ljudisolering räcker det med att använda mineralull t.ex. glasfiber MONTERINGSDETLJER Vid projekt bör alla byggnadsdelar och monteringsdetaljer vara utförligt beskrivna och ritade i projektmaterialet. Nedanstående beskriver några typiska väggdetaljer. D Längs de kartongbelagda kanterna monteras skruvarna ca 10 mm från kanten och ca 15 mm från skurna kanter. Skruvarna undersänkes 0,5-1,0 mm utan att skada ytkartongen. Detta uppnås enklast genom att använda en skruvmaskin med inställbar djupkontroll. Det kan av brandmässiga orsaker vara önskvärt att isolera väggen. Isoleringen skall vara stenull. Stenullen får inte trycka mot skivorna, då det kan resultera i att den färdiga väggytan buktar ut mellan reglarna. E Hörn - 90, vågrätt snitt : HS 29 Hörnskydd : R Regel : 2 skikt 15 mm Lafarge GKF randskivor D: Ev mineralull E: HR 60 Hörnregel 19

22 LFRGE RNDVÄGGR 2.2 D H D E F E nslutning till tung vägg, vågrätt snitt : Spackelremsa : R Regel, vid krav på ljudisolering användes SKEP eller SKT skenor I D J : 2 skikt 15 mm Lafarge GKF randskivor D: Ev mineralull nslutning till hålbetongbjälklag, lodrätt snitt E: Ljudfog vid krav på ljudisolering : 2 skikt 15 mm Lafarge GKF randskivor : Ev. mineralull : Golvlist D: SK Skena, vid krav på ljudisolering användes SKEP eller SKT skenor E: Golv F: Golvreglar G: Uppklossning, vid krav på ljudisolering användes ett poröst material som kloss H: Ljudfog vid krav på ljudisolering, fogen tar upp max 10 mm nedböjning I: Spackelremsa J: 2 skikt 13 mm Lafarge GK yggskivor som nedhängt tak nslutning till lätt vägg, vågrätt snitt : HR 60 Hörnregel : 2 skikt 15 mm Lafarge GKF randskivor : Ev mineralull 20

23 LFRGE VÅTRUMSVÄGGR 3.0 Med våtrum menas badrum, toalett med golvbrunn samt andra rum som grovkök och tvättstuga, där det kan förutsättas motsvarande påverkan av vatten. Torrzon Våtzon Torrzon Det görs skillnad på "våtzon" och "torrzon". I våtzonen ställs de största kraven till vattentäthet och kvalitet til konstruktionen, och här skall vattentätsystem användas. I torrzonen är kravet endast tätningsmedel utan membran eller en målningsbehandling. Det rekommenderas dock att även i torrzonen använda vattentätsystem mm MONTERING V SKENOR OH REGLR Våtzon 100 mm Skenorna monteras på ett plant och fast underlag. Skenor och reglar skall vara min 70 mm. Skenorna monteras mot golv och tak. Skenorna fästes med spik, skruv eller skjutspik c/c 400 mm Torrzon Våtzon Skärmbredd min. 250 mm Torrzon 100 mm Våtzon Vid krav på ljudisolering eller vid ojämnheter i underlaget användes SKT- eller SKEP skenor. Reglarna 21

24 LFRGE VÅTRUMSVÄGGR 3.1 ställes med avstånd c/c 450 mm och vid hårt belastade våtrum c/c 300 mm. Vid speciellt hårt belastade rum användes en annan väggkonstruktion. Reglarna göres fast till golv- och takskenor med självborrande skruvar. Väggens styvhet är avgörande för vattentätsystemets hållbarhet och täthet. Det får därför ej förekomma avskärningar av regelstolpar eller annan försvagning av väggkonstruktionen Vid upphängning av installationer, inredning eller annan utrustning, som utsätter väggen för belastning, skall väggarna utformas, så att dessa krafter kan upptagas utan risk för brott i det vattentäta skiktet. Detta kan uppnås genom att minska på avståndet mellan stolparna, montera kortlingar eller att inbygga särskilda installationsfixturer för tex väggmonterade toalettstolar, handfat eller dyl. Installationsfixturer skall förankras i golv och i övrigt monteras efter leverantörens anvisningar. Placering av stolpar och kortlingar skall planläggas, så att inbyggning av installationsfixturer mm, dragning av vatten- och avloppsledningar kan göras utan att behöva kapa regelstolpar eller på annat sätt försvaga väggkonstruktionen. MONTERING V GIPSSKIVOR Det monteras två skikt våtrumsskivor mot våtrummet. Gipsskivorna monteras lodrätt med förskjutna skarvar. lla skivkanter skall ha upplag och vara understöttade. Eventuella urskärningar för rörgenomföringar o.d. måttages och utförs noggrant innan montaget. Det innersta gipsskiktet fästes med rostskyddade självborrande 25 mm skruvar c/c 600 mm. Det yttersta gipsskiktet fästes med rostskyddade självborrande 35 mm skruvar c/c 200 mm längs alla kanter och c/c 300 mm i övriga upplag. Längs de kartongklädda kanterna placeras skruvarna ca 10 mm från kanten och ca 15 mm från kanten vid skurna kanter. Skruvarna undersänkes 0,5-1,0 mm utan att skada ytkartongen. 22

25 LFRGE VÅTRUMSVÄGGR MONTERINGSDETLJER Vid projekt bör alla byggnadsdelar och anslutningsdetaljer vara utförligt beskrivna och dokumenterade i projektmaterialet. Nedanstående visas några typiska anslutningsdetaljer i våtzonen. D Överföring av krafter till väggkonstruktionen från andra byggnadsdelar kan medföra deformationer, brott och därmed otätheter i det vattentäta skiktet. För att minska risken skall till- och anslutningar utföras, så att rörelser kan upptas utan risk för deformation eller brott i det vattentäta skiktet, beklädning eller målningsbehandling. Vid tak med risk för nedböjning av bjälklag kan TSK teleskopskenor användas, för att uppta stora rörelser och en högelastisk silikonfog till mindre rörelser. Fogen kan även användas mot anslutande väggar. E Ytterhörn vågrätt snitt : HS 29 Hörnskydd : Elastisk armering, membran eller gummibelagd väv : Vattentätt ytskikt D: Kakel uppsatt med godkänt kakelfix E: Reglar, minst R 70 F: Två skikt 13 mm Lafarge GKI Våtrumsskivor D F E Innerhörn, vågrätt snitt : HR 60 Hörnregel : Två lag 13 mm Lafarge GKI Våtrumsskiva : Elastisk armering, membran eller gummibelagd väv D: Vattentätt ytskikt E: Kakel uppsatt med godkänt kakelfix 23

26 LFRGE VÅTRUMSVÄGGR 3.3 D E F G H I : Två skikt 13 mm Lafarge GKI Våtrumsskivor : Vattentätt ytskikt : Kakel uppsatt med godkänt kakelfix D: Elastisk armering, membran eller gummibelagd väv E: Högelastisk våtrumsfog, silikonbaserad F: Hålkäl klinkers G: Två skikt geotextil, stegljudsdämpande H: vjämningsskikt I: etongbjälklag 24

27 LFRGE GIPSKORTPLNK 4.0 Gipsplank innertak med fasade kanter kan användas med fördel, där det är önskvärt med en markerad innertaksyta. Gipsplank är dock inte optimalt att använda vid större krav på ljudisolering, men kan användas som ytskikt/ understa skikt vid ett vanligt gipsundertak. Gipsplank innertak kan användas både vid nybyggnation och till renovering. vara av hyvlad kvalitet, (min 22x95 mm), så att underlaget kan monteras plant. : Skruv min 35 mm : S 25/85 Sekundär profil LP 50 Hörnprofil monteras längs väggar, pelare och liknande anslutningar. : c/c avstånd vid skivriktningen tvärs underlaget max 300 mm c/c avstånd vid skivriktning längs underlaget 300 mm max spännvidd för S25/85 profil 1200 mm D : LP 50 Hörnprofil : jälke : S25/85 Sekundärregel D: Lafarge Gipsplank eller Kortplank MONTERING V UNDERLG Som underlag för gipsplank och gipskortplank kan användas glespanel av trä eller S25/85 sekundär regel. Vid användning av glespanel skall denna D : LP 50 Hörnprofil : Infästning c/c 400 mm : S 25/85 Sekundärregel D: Skruv min 35 mm Hörnprofilen fästes med skruv i expanderplugg eller med enbart skruv eller spik c/c 400 mm. Vid ev hinder (t.ex. bjälkar, kablar, installationer, o.d.) kan flänsen på LP 50 Hörnprofil klippas av eller bockas. Sekundär regelprofil fästes med 2 skruvar i varje bjälke max c/c 1200 mm. Profilerna skarvas med över- 25

28 LFRGE GIPSKORTPLNK 4.1 lappning/omlott min 200 mm och med ett skruvförband av t.ex. 4 plåtskruv i flänsarna. MONTERING V GIPSPLNK OH GIPSKORTPLNK Gipsplank och gipskortplank kan monteras både på längs och på tvärs av underlaget. Om gipsplanken räcker mellan vägg till vägg (max 4200 mm), rekommenderas att montera längs med underlaget. Om gipsplanken inte räcker i rummets bredd, rekommenderas att använda gipskortplank. Vid montering tvärs av underlaget skall alla kort/tvärskarvar vara understöttade. Planken skruvas fast på underlaget med 25 mm gipsskruvar. Skruvavstånd framgår av skissen nedan. Gipsplanken skarvas mot varandra utan att pressas. Vid montaget skall man uppmärksamma breddtoleransen (+0, -3 mm). Skivorna tryckes tätt mot underlaget, använd ev en gipsskivehiss. Skruva från mitten ut mot kanterna. Vid de kartongklädda kanterna, skruva 10 mm från kanten och 15 mm vid skurna kanter. Skruvarna försänkes 0,5-1,0 mm utan att skada ytkartongen. Lättast är att använda en skruvmaskin med inställbar djupkontroll Langsgående montering Tværgående montering 26

29 UNDERTK LLMÄNT Undertak kan delas in i tre huvudtyper, direktmonterat, nedpendlat och fribärande. Val av taktyp görs utifrån krav på ljudisolering, brandsäkerhet och byggnadstekniska förutsättningar (utrymme, installationer mm). Montering sker i huvudsak med speciellt avsedda undertaksprofiler men även många profiler avsedda för innerväggar går att använda, t ex reglar. ärverket bör alltid konstrueras så att skivorna kan monteras på tvärs mot sekundärreglarna. Skall man montera flera lag gäller detta det sist monterade skivlaget. Kom också ihåg att planlägga arbetet så att skivornas kortkantsskarvar företrädesvis kommer att löpa vinkelrätt mot de största fönstren. Detta för att undvika släpljus. Se till att få underlaget monterat så att skivorna inte skarvas i linje med större öppningar. Gipsskivor Skivorna monteras i 1, 2 eller flera lag beroende på erforderlig brandklass. Vid gipsskivor i 1 lag skall tvärmontage om möjligt alltid användas. Vid flerlagstäckning skall skivorna förskjutas, så att skarvarna inte ligger i linje från lag till lag. Detta för att uppnå högsta möjliga täthet ur brandsynpunkt. Sista lag monteras på tvärs mot sekundärreglarna och med kortkantsskarvarna på en sekundärregel. Skivorna fästs med gipsskiveskruvar mot sekundärreglar och väggskenor. rand För att uppnå erforderligt brandskydd används gipsskivor i ett eller flera lag och i vissa fall i kombination med obrännbar mineralull. Gipsskivor som används är 13 mm standardskiva eller 15 mm brandskiva. Gipsskivor begränsar brandutvecklingen genom att kemiskt bundet vatten avdunstar och kyler elden när det förångas. Undertak klassificeras enligt brandklass EI 30 eller EI 60 där bokstavsbeteckningen "E" innebär att byggnadsdelens integritet (täthet) hålls. "I" innebär att byggnadsdelen isolerar mot värme, dvs det finns ett temperaturkrav som inte får överskridas på den icke brandutsatta sidan. eteckningens siffror anger den tid i minuter, som byggnadsdelen förmår motstå en normenlig brandprovning. 27

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna Golv Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna 1. Ett lag golvskivor på träunderlag 2. Flytande golv med två

Läs mer

System Förstärkningsregel

System Förstärkningsregel System Förstärkningsregel För höga och stabilitetskrävande väggar System Förstärkningsregel är ett välbeprövat system när det kommer till t ex höga väggar, väggar med extra höga stabilitetskrav/bärande

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSYSTEM MED TRÄSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSYSTEM MED TRÄSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSYSTEM MED TRÄSTOMME ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Väggsystemet med Norgips gipsskivor på trästomme är ut provat både teoretiskt och praktiskt, och omfattas av en mängd väggtyper med väldokumenterade

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2.

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2. Funktionsväggar Inledning Funktionsväggar är en sammanställning av olika väggtillämpningar eller funktioner. För en viss funktion kan olika väggsystem användas. Funktionerna som beskrivs är: Våtrumsväggar

Läs mer

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Vad är FERMACELL Fibergips? FERMACELL Fibergips är godkänt av SITAC till väggar i våtrum. FERMACELL Fibergips består av 80% gips och

Läs mer

Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410

Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410 Installationer Installationer Innehåll.1 Inklädnad av ventilationskanaler Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410.11 Håltagning Normal håltagning... 411 Förstärkning runt

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION Våtrumsskivor Sedan 1952 Bygg ett kvalitetsbadrum B-109-01.08 INSPIRATION Välkommen till en ny värld av möjligheter med våtrumsskivor från Fibo-Trespo. Ett badrum är inte bara ett rum för personlig hygien,

Läs mer

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Skivmontering Såhär klickar du enkelt ihop två skivor och regel till golv- och takskena När en skiva är klickad med skivan innan träs regel i spåret

Läs mer

Typdetaljer...413 414. Typdetaljer...415 416. Typdetaljer...417 419. Typdetaljer...420 427 Kalcineringsrisk bakom el-radiatorer och lysrör...

Typdetaljer...413 414. Typdetaljer...415 416. Typdetaljer...417 419. Typdetaljer...420 427 Kalcineringsrisk bakom el-radiatorer och lysrör... Installationer Installationer Innehåll.1 Inklädnad av ventilationskanaler Typdetaljer...413 414.11 Håltagning Typdetaljer...415 416.16 Inspektionsluckor Typdetaljer...417 419.21 Elektriska installationer

Läs mer

Testresultat Brand, Ljud & Slag

Testresultat Brand, Ljud & Slag Testresultat Brand, Ljud & Slag Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag w w w. h y d r o p a n e l. com BRANDSÄKERHET Brandsäkra konstruktioner Syftet med brandmotstånd är att skydda liv. Byggkonstruktioner

Läs mer

ERGOLITE. Lätta gipsskivor. Revolutionerande lätta gipsskivor. För innerväggar och tak

ERGOLITE. Lätta gipsskivor. Revolutionerande lätta gipsskivor. För innerväggar och tak ERGOLITE Lätta gipsskivor Revolutionerande lätta gipsskivor För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc ErgoLite är resultatet av en ny unik teknologi som gör att vi kan tillverka gipsskivor

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV . GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV 1. ANVÄNDNING är ett system för flytande golv som är enkelt att installera och som används för att minska stegljud, luftljud och vibrationer i studios, biografer, kontor

Läs mer

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtålig och ljudisolerande Gyproc Robust är en extra hård gipsskiva med en kraftig fiberarmerad gipskärna och yta av tjock kartong. Det gör

Läs mer

Gipsskivor standardtillämpningar. Våtrumsskivor. översikt. översikt

Gipsskivor standardtillämpningar. Våtrumsskivor. översikt. översikt Gipsskivor standardtillämpningar Classic oard Vikt: 9,0 kg/m 2 (13/1200 och 13/900), 9,3 kg/m 2 (13/600). 13 A 12,5 1200 900 2200, 2400, 2500, 2700, 3000 2000, 2200, 2385, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800,

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar.

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar. Gyproc Träbjälklag Typdetalj.51:201 Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6 Horisontalsnitt 7. 0,20 mm åldringsbeständig plastfolie 8. Min 170 mm mineralull, mht väggens brandklass

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

PRODUKTKATALOG OKTOBER 2010 Stålprofiler med tillbehör

PRODUKTKATALOG OKTOBER 2010 Stålprofiler med tillbehör PRODUKTKATALOG OKTOER 2010 Stålprofiler med tillbehör Mellanväggar Undertak Ytterväggar Lättbalk Infästning Inspektionsluckor Produktkatalog oktober 2010 Efter ett par år av överhettning på marknaden slog

Läs mer

3.1. 3.1.15:204 och :205 :202 3.1.15:203. 186 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Elevation och typsektion av vägg

3.1. 3.1.15:204 och :205 :202 3.1.15:203. 186 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Elevation och typsektion av vägg Gyproc DUROnomic Innerväggar med stålstomme Typdetalj.15:01 0 Elevation och typsektion av vägg.15:0 och :05 :0 1. Förstärkningsregel Gyproc GFR DUROnomic. 1,5 mm Gyproc Gipsskivor Elevation.15:0 Typsektion

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva FIRECASE Glasroc F FireCase brandgipsskiva Brandisolering av bärande stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Snygg och brandsäker beklädnad av stålkonstruktioner Glasroc F FireCase är ett effektivt system

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

1.1 Väggstomme och monteringssätt. Stålreglar c 450 mm, XR, R/ER resp. GFR. Stålreglar c 600 mm, R, ER resp GFR

1.1 Väggstomme och monteringssätt. Stålreglar c 450 mm, XR, R/ER resp. GFR. Stålreglar c 600 mm, R, ER resp GFR Kapitel 1 1.1 Väggstomme och monteringssätt Längsmontering = Skivorna monteras på regel eller läkt längs skivans långkant. Tvärsmontering = Skivorna monteras på regel eller läkt tvärs skivans långkant.

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer

lindab construline teknisk information byggreglar Lindab Construline TM Lindab byggreglar Teknisk information

lindab construline teknisk information byggreglar Lindab Construline TM Lindab byggreglar Teknisk information lindab construline teknisk information byggreglar Lindab Construline TM Lindab byggreglar Teknisk information Reglar RE Standardregel RE-45 45 37/34 1000/8000 49 RE-70 70 37/34 1000/8000 59 RE-95 95 37/34

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad Publ 113 27 augusti 2015 BSAB KBB.111 Ersätter augusti 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad Innehåll Inbyggnad av

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

Typdetaljer. www.kumlaviken.se. Peva 45

Typdetaljer. www.kumlaviken.se. Peva 45 Typdetaljer Peva 45 BETONGSTOMME UPPLAG PÅ BETONGVÄGG A1 EVENTUELL INSPÄNNINGSARMERING MIN 50 MM FÖR INFÄSTNING I BETONG ANVÄNDS T.EX. BETONGSKRUV 7,5 x 35 MM, s 375 MM SKJUTSPIK, Ø 4,5 MM, s 375 MM EXPANDER

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr Byggfolie säkerhetsväv BUTYLTAPE BUTYLFOGMASSA UNIVERSALtejp folielim rörmanschett KABELMANSCHETT Akvaden luft- och ångspärr Icopal Akvaden används

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast .3 Dimensionering av Gyproc DUROnomic Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast Gyproc GFR Duronomic förstärkningsreglar kan uppta såväl transversallaster

Läs mer

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se SGG U-GLS Glasprofiler med U-tvärsnitt emmabodaglas.se SINT-GOBIN GLSS DESIGN SINT-GOBIN GLSS DESIGN SGG U-GLS Ett U-profilerat glas med en strukturerad yta för diffusering av ljuset. Kan användas i enkla

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSK60. Monteringsanvisning M BSK60. Monteringsanvisning. www.sp.se. BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70

Brand-/Brandgasspjäll BSK60. Monteringsanvisning M BSK60. Monteringsanvisning. www.sp.se. BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 BSK60 www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOL Tel 08-54 55 12 70 1 Brand-/Brandgasspjäll BSK60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 60 P-godkännande nr. 0178/05 - Ritningsnr.

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Fönsters ljudreduktion

Fönsters ljudreduktion Bilaga 4 Fönsters ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Faktorer

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

Mosaikparkett Basparkett

Mosaikparkett Basparkett Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel. +45 70 27 66 00 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! Förvara golvplankorna i oöppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Ideal rumtemperatur är 18-22 C vid en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull... EPS i tak eps-bygg INNEHÅLL Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3 TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...6 TAK PÅ BÄRANDE BETONGUNDERLAG Tak på

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett BSAB-96 NSF Rekv.nr 303 Ersätter rekv.nr 302 och 303 mars 2000 Mars 2008 PERFORERAD PLÅTKASSETT Perforerad Plåtkassett l vissa miljöer utsätts ljudabsorbenter

Läs mer

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG007 Monteringsanvisningen

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv. Vi värnar om att du ska få

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Stambyte i bostäder. vloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Kan man verkligen använda plast vid stambyte? Det är den vanligaste frågan vi på Geberit får av beställare och

Läs mer

Motgjutning med Träullit

Motgjutning med Träullit Motgjutning med Träullit Bygg med naturlagarna Motgjutning med Träullit Värmeisolering, värmekapacitet, fuktbeständighet och ljuddämpning Ett funktionellt byggmaterial Träullit är ett miljövänligt, funktionellt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

JACKON VÅTRUM Ì FUKTSÄKRA BYGGSKIVOR Ì VÄGGAR OCH INBYGGNADER Ì ISOLERING. jackon.se. Lätta lösningar för ett bättre klimat! 03-2015 ersätter 06-2012

JACKON VÅTRUM Ì FUKTSÄKRA BYGGSKIVOR Ì VÄGGAR OCH INBYGGNADER Ì ISOLERING. jackon.se. Lätta lösningar för ett bättre klimat! 03-2015 ersätter 06-2012 JACKON VÅTRUM Ì FUKTSÄKRA BYGGSKIVOR Ì VÄGGAR OCH INBYGGNADER Ì ISOLERING TG 2283 03-2015 ersätter 06-2012 jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! Bygg fuktsäkra och isolerande konstruktioner

Läs mer

STORM. Lugn och ro för fasaden. Glasroc H Storm Vindskyddsskiva

STORM. Lugn och ro för fasaden. Glasroc H Storm Vindskyddsskiva STORM Lugn och ro för fasaden Glasroc H Storm Vindskyddsskiva Glasroc H Storm Glasroc H Storm Vindskyddsskiva är en ny generation av gipsbaserade kompositskivor med varumärket Glasroc. Skivan kombinerar

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer