G Gipshandbok. - ett naturligt val

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G Gipshandbok. - ett naturligt val"

Transkript

1 G Gipshandbok - ett naturligt val

2 INNEHÅLLSFÖRTEKNING Förord Konstruktionstyper Val av väggtyp - typöversikt Höjdtabell för gipsskivor 900 & 1200 mm Lafarge gips Teleskopanslutningar nslutning mot TRP Lafarge randgips Lafarge Våtrumsgips Lafarge Gipskortplank Undertak Lafarge Golvgips Lafarge Utegips Generell information

3 VÄLKOMMEN FÖRORD Denna bok är tänkt som teknisk vägledning vid projektering och byggnation. Informationen är framtagen med utgångspunkt från Molan :s produkter och förutsätts vara korrekt. Molan påtager sig dock inget konstruktionsansvar. Vid frågor beträffande denna tekniska vägledning eller annan information kontakta Molan, tel MELLNVÄGGR Väggar med gipsskivor på stålregelstomme från Molan omfattar ett system genomarbetade väggtyper, vars egenskaper är utprovade i både teori och praktik. Det är enkelt att välja precis de väggkonstruktioner som behövs från projekt till projekt. Väggsystemet är också anpassat till renovering och modernisering av befintliga väggar. Gipsskivor på stålstomme kan även användas till specialkonstruktioner som böjda väggar, inklädnad av platskrävande installationer, röntgenavskärmning, inbrottsskydd och mycket annat. VÄGGTYP De vanligaste väggtyperna är beskrivna i Typöversikten. Utöver dessa väggtyper kan andra typer naturligtvis konstrueras, anpassade till de krav som gäller i varje enskilt projekt. Vår tekniska service står alltid till förfogande. Väggtypernas egenskaper är framtagna genom provningar, beräkningar samt erfarenheter både inom och utom landet. I samtliga fall gäller att gipsskivor användes som uppfyller brand- och ljudmässiga krav enligt Europeiska normer. VÄGGRUPP Väggtyperna är indelade i väggrupper. Grupperna omfattar väggtyper med samma brand- och ljudmässiga egenskaper. För varje väggrupp finns en rad detaljlösningar för anslutning till de vanligast förekommande vägg-, golv- och taktyperna. När man önskar beskriva utförandet av en bestämd vägg, kan en väggrupp eller väggtyp tydligt beskrivas utifrån typbeteckningen i denna vägledning. DETLJER Detaljerna är utformade så att gipsskiveväggens brand- och ljudmässiga egenskaper bibehålls vid anslutning till andra byggnadsdelar. Detaljernas utformning är baserad på lång erfarenhet. 1

4 INTRODUKTION KONSTRUKTIONSPRINIP Exempel: Vägg, enkel stomme med 2 lag gipsskivor på var sida. TYPETEKNING Väggtyperna anges med vedertagna beteckningar för gipsskiveväggar. Exempel: D E F G E 70/ M30 E = Enkel stomme D = Saxad stomme DD = Dubbelstomme 70 mm skenor, SK mm reglar, R 70 2 lag gipsskivor på var sida 30 mm mineralull i hålrummet H Skivbeteckningen utan bokstav står för normalskiva. : Skenor, SK-profil, vid tak och golv. : Reglar, R-profil, max c/c 600 mm för system med 1200 mm breda gipsskivor. För system med 900 mm breda gipsskivor finns speciella anvisningar. : Hål i båda ändar av reglarna för installationer. D: Första lag gipsskivor, fäst med skruv c/c 750 mm. E: ndra lag gipsskivor, förskjuts en halv skivbredd, och fästs c/c 200 mm längs skivkanten och för övrigt c/c 300 mm. F: Hålrumsisolering. G: Spackling med spackeltape över skarvar. Spackling över skruv. H: Ytbehandling efter önskemål. I: Ljudtätning. Torr fogtätning med EPDMlist eller EP-duk. I Framför beteckningen kan tillföras ett F eller H. F står för randskiva H står för Hårdskiva VÄGGTYPER OH VÄGGRUPP EXEMPEL Följande är exempel på väggtyper med 70 mm stålstomme och beklädnad med 2 lag gipsskivor. 2

5 INTRODUKTION Enkel stomme Väggrupp: 1, 2, 3, 4 & 5 Dubbel stomme Väggrupp: 7 & 8 VÄGGR, ENKEL STOMME Väggtyperna i dessa grupper kan utföras med 1,2 eller 3 lag gipsskivor på var sida om stommen. Väggar med enkel stomme kan utföras med eller utan isolering i hålrummet. Dessa väggtyper täcker i de flesta fall alla förekommande krav på mellanväggar i flerfamiljshus, kontorsbyggnader och liknande. Enkel förskjuten stomme Väggrupp: 6 VÄGGR, DUEL STOMME Utföres med två stommar åtskilda min 10 mm mellan stommarna, vilket ger ännu bättre ljudisolering än väggar med enkel stomme. eklädnad med 2 eller 3 lag gipsskivor och isolering i hålrummet. Dessa väggtyper används då höga krav på ljud förekommer. Väggar med dubbel stomme används också vid inklädnad av balkar, installationer och dylikt. Schaktväggar Väggrupp: 9 & 10 VÄGGR, ENKEL FÖRSKJUTEN (SXD) STOMME I skenan, som är min 25 mm bredare än reglarna, monteras reglarna inbördes förskjutna, varvid ljudbryggor undviks. Minst 2 lager gipsskivor monteras på var sida om stommen. Med hänsyn till de ljudmässiga egenskaperna används alltid mineralull i hålrummet. Väggar med förskjuten stomme används i lägenhetsskiljande väggar i bostäder, hotell, barnstugor m m. SHKTVÄGGR Dessa typer har endast skivbeklädnad i 1, 2 eller 3 lag på en sida av stommen, och kan utföras med eller utan mineralullsisolering i hålrummet. Schaktväggar används omkring större installationer och dylikt. Dessa väggar kan även användas som påsalningsväggar vid t ex renovering av befintliga mellan- och ytterväggar. 3

6 VÄGGNYKEL VL V VÄGGRUPP Typöversikten är indelad i tre tabeller, som finns på var sin sida. Enkel- och dubbelstomme randklass EI 30 och EI 60 Ljudklass 30 d - 60 d Schaktväggar randklass EI 30 och EI 60 Ljudklass 30 d - 35 d Enkel- och dubbelstomme randklass EI 90 och EI 120 Ljudklass 44 d - 60 d Enkel- och dubbelstomme, EI 30 och EI 60 Med brandklass EI 30 och EI 60 täcker översikten på sid 6 huvuddelen av behovet för mellanväggar. Sidorna med konstruktions- och detaljlösningar, visar enligt vilka principer väggarnas anslutningar skall utföras, så att de brand- och ljudmässiga egenskaperna kan bibehållas för väggarna i denna översikt. Även EI 90 och EI 120 Väggarna i översikten uppfyller i några fall en högre brandklass än EI 60. T ex klarar en EI 60 vägg som DD 70/ M60 utan vidare kraven för EI 90 och kan också förberedas för EI 120 genom att man använder stenull i hålrummet. För att ge en klar överblick av möjligheterna när de brand- och ljudmässiga egenskaperna ses i kombination, har vi valt att beskriva väggarna i EI 90 och EI 120 separat. NVÄNDNINGSOMRÅDEN RNDKLSS LJUDKLSS VÄGGRUPP ostäder Lägenhetsskiljande vägg Vägg mellan korr./ trapphus och lägenhetstambur Rumsskiljande vägg, inom lägenhet (exkl våtrum) Våtrum Schakt EI 60 EI 60 EI 30 EI 60 ( EI 30 ) EI 30 och EI ,8 4,5 1 (1),2,3,4 9, 10 Skolor Klassrumsskiljande vägg Vägg mellan korridor och klassrum. Runt matsal, rektor, kurator, vilrum mm. Vägg runt grupprum, lärarrum, bibliotek Förråd, W, övr. biutrymmen Schakt EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 30 och EI , 100 4

7 VÄGGNYKEL NVÄNDNINGSOMRÅDEN RNDKLSS LJUDKLSS VÄGGRUPP Vårdutrymmen Vård-, operations-, uppvakn-, barnväntrum Mellan korr. och vårdrum, matsal, vänt-, exp-, dagrum Vägg runt omklädn.-, omläggn.-, personalrum Förråd, toaletter, övr. biutrymmen Schakt EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 30 och EI , 10 4 Kontor, rbetslokaler Hyresgästsskiljande Mellan kontorsrum Mellan kontor / arb. lokaler och allmänt trapphus Mellan kontor och korridor runt förråd och toaletter Schakt Hisschakt EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 30 och EI 60 EI , 10 SHKTVÄGGR rand -klass 1) Ljudklass c/c 600 R w Väggtyper Höjd max mm c/c 450 c/c 600 mm Vägggrupp Tjocklek nmärkningar EI d 9 E 45/ E 45/ M30 E 70/ E 70/ M EI d 10 E 45/45 F200 E 45/45 F200 M30 E 70/70 F200 E 70/70 F200 M rand, F 1) Ljudklassen gäller för c/c 600. Vid c/c 450 förändras ljudreduktionen marginellt. Värdet för c/c 600 kan normalt användas. Vid tveksamhet och där anpassningsterm skall användas, kontakta Molan för vidare information. 5

8 TYPÖVERSIKT rand -klass 1) Ljudklass c/c 600 R w ild Väggtyper EI 30 EI d 35 d 35 d E 45/ E 70/ E 95/ E 120/ E 45/ M30 E 70/ M30 E 95/ M30 E 120/ M30 E 45/ M30 E 70/ M30 40 d E 45/ M30 E 95/ d E 70/ M30 E 120/ E 160/ d E 95/ M30 E 120/ M30 E 160/ M30 52 d E 95/ M30 E 120/ M30 6

9 TYPÖVERSIKT Höjd max mm c/c 450 c/c 600 Tjocklek mm nmärkningar

10 TYPÖVERSIKT rand -klass 1) Ljudklass c/c 600 R w ild Väggtyper EI d DD 70/ M90 60 d DD 70/70 303* M90 EI d E 45/45 F202 M45 E 70/70 F202 M45 E 95/95 F202 M45 E 120/120 F202 M45 52 d D 95/70 F202 M95 D 120/95 F202 M d DD 45/45 F202 M30 DD 70/70 F202 M30 DD 95/95 F202 M30 DD 120/120 F202 M30 8

11 TYPÖVERSIKT Höjd max mm c/c 450 c/c 600 Tjocklek mm nmärkningar ) 2) Min tjocklek. Stomavstånd min 40 mm ) 2) Min tjocklek. Stomavstånd min 10 mm Skivtyp F, randskiva Skivtyp F, randskiva Stomavstånd min 10 mm Skivtyp F, randskiva 1) Ljudklassen gäller för c/c 600. Vid c/c 450 förändras ljudreduktionen marginellt. Värdet för c/c 600 kan normalt användas. Vid tveksamhet och där anpassningsterm skall användas, kontakta Molan för vidare information. 9

12 HÖJDTELL FÖR 900 MM GIPSSKIVOR c/c-avstånd 450 och 900 mm Tabellen visar vägghöjder vid olika regelavstånd vid användning av normalreglar R och förstärkningsreglar FR. Värdena i tabellen är endast vägledande. För schaktväggar och väggtyper D och DD används höjderna som gäller för väggar med enkelsidig beklädnad, se 200 och 300. c/c-avstånd 900 mm c/c-avstånd 450 mm 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 10

13 HÖJDTELL FÖR 1200 MM GIPSSKIVOR c/c-avstånd 300, 400 och 600 mm Tabellen visar vägghöjder vid olika regelavstånd vid användning av normalreglar R och förstärkningsreglar FR, samt vid användning av 1/2-boxade och 1/1-boxade normalreglar. Med boxade reglar menas sammansatta reglar. Vid 1/2-box är reglarna sammansatta över minst halva vägghöjden och vid 1/1-box över hela vägghöjden. För schaktväggar och väggtyper D och DD används höjderna som gäller för väggar med enkelsidig beklädnad, se 200 och 300. Värdena i tabellen är endast vägledande. c/c-avstånd 600 mm c/c-avstånd 400 mm c/c-avstånd 300 mm 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 11

14 LFRGE VÄGGR-/HNDYVÄGGR 1.0 mm eller 10% av vägghöjden. Skarven skall vara förskjuten från stolpe till stolpe. Vid montering av brand- eller ljudklassade dörrar skall leverantörens anvisningar alltid följas. : Regelavstånd c/c 450 mm eller c/c 600 mm. MONTERING V SKENOR OH REGLR Skenorna monteras mot golv och tak, som skall vara plant och fast. Skenorna fastgöres med spik, skruv eller skjutspik c/c 400 mm. Vid krav på ljudisolering eller om det finns ojämnheter i underlaget användes SKTeller SKEP skenor. Vid skarvning av skenor monteras dessa kant mot kant. Reglarna monteras med c/c 450 mm vid användning av 900 mm breda skivor och c/c 600 mm vid användning av 1200 mm breda skivor. Reglarna fastgöres till golv- och takskenor med självborrande skruvar eller sammanfogas med speciell fixertång. Vid skarvning av reglar skjuts dessa i varandra med ett överlapp på min 400 : Regelavstånd c/c 450 mm eller c/c 600 mm. : SK Skena som fästes till reglar eller ÖSK öppningsskena : Reglar R med avstånd c/c 600 eller c/c 450 mm. : Reglar R förstärkta med trä, KR- eller FR reglar 12

15 LFRGE VÄGGR-/HNDYVÄGGR 1.1 Vid lätta dörrar används R reglar, eventuellt förstärkta med en blindkarm. Vid massiva dörrar och dörrar med stålkarm användes KR eller FR reglar, eventuellt förstärkta med en träläkt eller plywoodskiva. Som överstycke ovanför dörren användes en skena som klippes i flänsen, ombockas och fästes med självborrande skruvar mot reglarna, eller eventuellt färdigt ÖSK öppningsskena. Vid montering av skjutdörrar krävs ett mellanrum inne i väggen på min 100 mm. Omkring dörren monteras sekundärprofiler c/c 300 mm. Vid dörravslutningen, både inne i väggen och i själva dörrhålet, användes FR förstärkningsreglar. D D E Princip vid montering av skjutdörr Snitt - Karmanslutning, vågrätt snitt : 2 skikt 13 mm Lafarge GK Handy-/yggskiva : KR Karmreglar : Plywoodskiva 12 mm D: Drevning, mineralull E: Dörrkarm F: Dörrfoder F : R Standardregel : FR Förstärkningsregel : S Sekundärregel D: FSK Förstärkningsskena E: 2 skikt 13 mm Lafarge GK Handy-/yggskiva F: Dörrkarm G: Dörrblad E F F G Snitt - Snitt - 13

16 LFRGE VÄGGR-/HNDYVÄGGR 1.2 Vid "tunga upphäng" på gipsskiveväggen är det nödvändigt att komplettera med förstärkning i väggen. Normalt utföres detta genom att montera en plywoodskiva av passande dimension och tjocklek mellan reglarna. Plywoodskivan skruvas fast både i skenor och reglar. Vid mindre tunga upphäng användes specialbeslag K 12. Det kan vara nödvändigt att montera extra reglar. skruvar c/c 200 mm längs alla kanter samt c/c 300 mm vid övriga reglar. Längs de kartongbelagda kanterna monteras skruvarna ca 10 mm från kanten och ca 15 mm från skurna kanter. Skruvarna undersänkes 0,5-1,0 mm utan att skada ytkartongen. Detta uppnås enklast genom att använda en skruvmaskin med inställbar djupkontroll. Vid horisontella skarvar med ett skikt gips, skall skarven ha upplag. Vid två skikt gips är upplag under skarven inte nödvändigt. Skarvarna skall förskjutas min 500 mm MONTERING V GIPSSKIVOR Gipsskivorna kan monteras både vågrätt och lodrätt, där lodrätt är det mest vanliga. Gipsskivorna monteras med de kartongbelagda kanterna mot varandra. Skurna kanter bör om möjligt placeras vid hörn och avslutningar. Skivskarvarna skall alltid förskjutas i förhållande till varandra. Vid montering av dubbla gipsskivor på stålreglar fastgöres innersta skiktet med min 25 mm skruvar c/c 750 mm och det yttre skiktet med min 35 mm 200 : Regelavstånd c/c 450 mm eller c/c 600 mm. Det kan av brandmässiga orsaker vara önskvärt att isolera väggen. Isoleringen skall vara stenull. Stenullen får inte trycka mot skivorna, då det kan resultera i att den färdiga väggytan buktar ut mellan reglarna. Vid montering av eldosor i väggen skall hålrummet bakom dosan fyllas 14

17 LFRGE VÄGGR-/HNDYVÄGGR 1.3 helt med stenull och täcka minst 300 mm över och under dosan. Dosor på motsatt väggsida skall förskjutas minst ett regelfack. Vid förbättring av väggens ljudisolering räcker det med att använda mineralull t.ex. glasfiber. H D E F G MONTERINGSDETLJER Vid projekt bör alla byggnadsdelar och monteringsdetaljer vara utförligt beskrivna och ritade i projektmaterialet. Nedanstående beskriver några typiska väggdetaljer. D E Hörn - 90, vågrätt snitt : HS 29 Hörnskydd : R Regel : 2 skikt 13 mm Lafarge GK Handy-/yggskiva D: Ev mineralull E: HR 60 Hörnregel nslutning till hålbjälklag av betong, lodrätt snitt : 2 skikt 13 mm Lafarge GK Handy/yggskiva : Ev. mineralull : Golvlist D: SK Skena, vid krav på ljudisolering användes SKEP eller SKT skenor E: Golv F: Golvreglar G: Uppklossning, vid krav på ljudisolering användes ett poröst material som kloss H: Ljudfog vid krav på ljudisolering, fogen tar upp max 10 mm nedböjning I: Spackelremsa J: 2 skikt 13 mm Lafarge GK Handy-/yggskiva som nedhängt tak I D J D nslutning till tung vägg, vågrätt snitt E : Spackelremsa : R Regel, vid krav på ljudisolering användes SKEP eller SKT skenor : 2 skikt 13 mm Lafarge GK Handy-/yggskiva D: Ev mineralull E: Ljudfog vid krav på ljudisolering 15

18 TELESKOPNSLUTNINGR STÖRRE NEDÖJNINGR Vid stora nedböjningar i bjälklag och takkonstruktioner ska man använda sig av teleskopkonstruktioner t ex som principskisserna visar. Vid vägghöjder 3000 mm, samt brandklassificerade väggar, används en förstärkningsskena (FSK), eller en teleskopskena (TSK, TSK-3 och TSK- DD) i anslutningen. I övriga fall kan en vanlig skena, med hög kant användas. Teleskopanslutningen anpassas efter väggens ljud och brandkrav.. Infästning c/c 400 mm : Skena/Förstärkningsskena, med torr fogtätning : Teleskopskena, med torr fogtätning TSKT, TSKT-3 och TSKT-DD D: vslutningslist J13 E: vslutningslist J26 F: vslutningslist J13 + vslutningslist J26 G: 120 mm breda remsor av skivmaterial skruvas mot teleskopskenan. H: Väggen isoleras ända upp till tak. I: Utfyllning med stenull, densitet min 135 g/m3, ner till min 40 mm under takskenans flänsar. J: Regelavslutning med aktuellt avstånd till klacken på teleskopskenan, dock max 40 mm K: Regelavslutning med aktuellt avstånd til tak, dock max 40 mm. L: Skivorna skruvas ej högre än 130 mm från tak. X: Max 40 mm. Y: Min 30 mm. Z: Min 10 mm. X Y D I X Z G H X Z G H K D D L J J L L randklass EI 30 Ljudklass < 44 d FSKT, SKT randklass EI 30 Ljudklass 48 d TSKT-2 randklass EI 60 Ljudklass 48/52 d TSKT-2 X Y G H E J L TSKT-2 DD X Y G H E J L TSKT-3 randklass EI 60 Ljudklass 55 d randklass EI 120 Ljudklass 52 d 16

19 NSLUTNING MOT TRP NSLUTNING MOT TRP Vid anslutningar mot TRP, där det föreligger brand- eller ljudkrav, måste de nedåtvända rillorna i TRP-plåten isoleras med stenullsstavar längs hela väggen och med en bredd på minst 600 mm. Likaså måste en 600 mm bred brandskiva sättas längs hela väggens längd. De detaljerade principskisserna visar anslutning mot TRP, både tvärs över rillorna och längs med rillorna. Principskisserna visar lösningar på EI 60 - EI 120. a b c De nedåtvända rillorna isoleras med stenullsstavar längs hela väggens längd och med en bredd av minst 600 mm. Längs hela väggens längd monteras en 15 mm tjock brandskiva, med en bredd av minst 600 mm. randskivan skruvas mot TRP. Vid brandklass EI 90 och EI 120 skruvas två lager brandskiva mot TRP, varav den undre skivan monteras som illustrationen visar, för att täta anslutningen. Skivorna monteras längs hela väggens längd och med en bredd av minst 600 mm. Ett alternativ till de två brandskivorna är att tre normala skivor monteras. randklass < EI 60 randklass EI 90 - EI 120 min. 600 mm min. 600 mm min. 600 mm min. 600 mm 17

20 LFRGE RNDVÄGGR 2.0 MONTERING V SKENOR OH REGLR Skenorna monteras mot golv och tak, som skall vara plant och fast. Skenorna fastgöres med spik, skruv eller skjutspik c/c 400 mm. Vid krav på ljudisolering eller om det finns ojämnheter i underlaget användes SKTeller SKEP skenor. mm eller 10% av vägghöjden. Skarven skall vara förskjuten från stolpe till stolpe. MONTERING V GIPSSKIVOR Gipsskivorna kan monteras både vågrätt och lodrätt, där lodrätt är det mest vanliga. Gipsskivorna monteras med de kartongbelagda kanterna mot varandra. Skurna kanter bör om möjligt placeras vid hörn och avslutningar. Skivskarvarna skall alltid förskjutas i förhållande till varandra. Vid horisontella skarvar, skall skarvarna förskjutas min 500 mm. : Regelavstånd c/c 450 mm eller c/c 600 mm. Reglarna monteras med c/c 450 mm vid användning av 900 mm breda skivor och c/c 600mm vid användning av 1200 mm breda skivor. Reglarna fastgöres till golv- och takskenor med självborrande skruvar eller sammanfogas med speciell fixertång. Vid skarvning av reglar skjuts dessa i varandra med ett överlapp på min : Regelavstånd c/c 450 mm eller c/c 600 mm. 18

21 LFRGE RNDVÄGGR 2.1 Vid montering av dubbla gipsskivor på stålreglar fastgöres innersta skiktet med 25 mm skruvar c/c 750 mm och det yttre skiktet med 41 mm skruvar c/c 200 mm längs alla kanter samt c/c 300 mm vid övriga reglar. Vid montering av eldosor i väggen skall hålrummet bakom dosan fyllas helt med stenull och täcka minst 300 mm över och under dosan. Dosor på motsatt väggsida skall förskjutas minst ett regelfack. Vid förbättring av väggens ljudisolering räcker det med att använda mineralull t.ex. glasfiber MONTERINGSDETLJER Vid projekt bör alla byggnadsdelar och monteringsdetaljer vara utförligt beskrivna och ritade i projektmaterialet. Nedanstående beskriver några typiska väggdetaljer. D Längs de kartongbelagda kanterna monteras skruvarna ca 10 mm från kanten och ca 15 mm från skurna kanter. Skruvarna undersänkes 0,5-1,0 mm utan att skada ytkartongen. Detta uppnås enklast genom att använda en skruvmaskin med inställbar djupkontroll. Det kan av brandmässiga orsaker vara önskvärt att isolera väggen. Isoleringen skall vara stenull. Stenullen får inte trycka mot skivorna, då det kan resultera i att den färdiga väggytan buktar ut mellan reglarna. E Hörn - 90, vågrätt snitt : HS 29 Hörnskydd : R Regel : 2 skikt 15 mm Lafarge GKF randskivor D: Ev mineralull E: HR 60 Hörnregel 19

22 LFRGE RNDVÄGGR 2.2 D H D E F E nslutning till tung vägg, vågrätt snitt : Spackelremsa : R Regel, vid krav på ljudisolering användes SKEP eller SKT skenor I D J : 2 skikt 15 mm Lafarge GKF randskivor D: Ev mineralull nslutning till hålbetongbjälklag, lodrätt snitt E: Ljudfog vid krav på ljudisolering : 2 skikt 15 mm Lafarge GKF randskivor : Ev. mineralull : Golvlist D: SK Skena, vid krav på ljudisolering användes SKEP eller SKT skenor E: Golv F: Golvreglar G: Uppklossning, vid krav på ljudisolering användes ett poröst material som kloss H: Ljudfog vid krav på ljudisolering, fogen tar upp max 10 mm nedböjning I: Spackelremsa J: 2 skikt 13 mm Lafarge GK yggskivor som nedhängt tak nslutning till lätt vägg, vågrätt snitt : HR 60 Hörnregel : 2 skikt 15 mm Lafarge GKF randskivor : Ev mineralull 20

23 LFRGE VÅTRUMSVÄGGR 3.0 Med våtrum menas badrum, toalett med golvbrunn samt andra rum som grovkök och tvättstuga, där det kan förutsättas motsvarande påverkan av vatten. Torrzon Våtzon Torrzon Det görs skillnad på "våtzon" och "torrzon". I våtzonen ställs de största kraven till vattentäthet och kvalitet til konstruktionen, och här skall vattentätsystem användas. I torrzonen är kravet endast tätningsmedel utan membran eller en målningsbehandling. Det rekommenderas dock att även i torrzonen använda vattentätsystem mm MONTERING V SKENOR OH REGLR Våtzon 100 mm Skenorna monteras på ett plant och fast underlag. Skenor och reglar skall vara min 70 mm. Skenorna monteras mot golv och tak. Skenorna fästes med spik, skruv eller skjutspik c/c 400 mm Torrzon Våtzon Skärmbredd min. 250 mm Torrzon 100 mm Våtzon Vid krav på ljudisolering eller vid ojämnheter i underlaget användes SKT- eller SKEP skenor. Reglarna 21

24 LFRGE VÅTRUMSVÄGGR 3.1 ställes med avstånd c/c 450 mm och vid hårt belastade våtrum c/c 300 mm. Vid speciellt hårt belastade rum användes en annan väggkonstruktion. Reglarna göres fast till golv- och takskenor med självborrande skruvar. Väggens styvhet är avgörande för vattentätsystemets hållbarhet och täthet. Det får därför ej förekomma avskärningar av regelstolpar eller annan försvagning av väggkonstruktionen Vid upphängning av installationer, inredning eller annan utrustning, som utsätter väggen för belastning, skall väggarna utformas, så att dessa krafter kan upptagas utan risk för brott i det vattentäta skiktet. Detta kan uppnås genom att minska på avståndet mellan stolparna, montera kortlingar eller att inbygga särskilda installationsfixturer för tex väggmonterade toalettstolar, handfat eller dyl. Installationsfixturer skall förankras i golv och i övrigt monteras efter leverantörens anvisningar. Placering av stolpar och kortlingar skall planläggas, så att inbyggning av installationsfixturer mm, dragning av vatten- och avloppsledningar kan göras utan att behöva kapa regelstolpar eller på annat sätt försvaga väggkonstruktionen. MONTERING V GIPSSKIVOR Det monteras två skikt våtrumsskivor mot våtrummet. Gipsskivorna monteras lodrätt med förskjutna skarvar. lla skivkanter skall ha upplag och vara understöttade. Eventuella urskärningar för rörgenomföringar o.d. måttages och utförs noggrant innan montaget. Det innersta gipsskiktet fästes med rostskyddade självborrande 25 mm skruvar c/c 600 mm. Det yttersta gipsskiktet fästes med rostskyddade självborrande 35 mm skruvar c/c 200 mm längs alla kanter och c/c 300 mm i övriga upplag. Längs de kartongklädda kanterna placeras skruvarna ca 10 mm från kanten och ca 15 mm från kanten vid skurna kanter. Skruvarna undersänkes 0,5-1,0 mm utan att skada ytkartongen. 22

25 LFRGE VÅTRUMSVÄGGR MONTERINGSDETLJER Vid projekt bör alla byggnadsdelar och anslutningsdetaljer vara utförligt beskrivna och dokumenterade i projektmaterialet. Nedanstående visas några typiska anslutningsdetaljer i våtzonen. D Överföring av krafter till väggkonstruktionen från andra byggnadsdelar kan medföra deformationer, brott och därmed otätheter i det vattentäta skiktet. För att minska risken skall till- och anslutningar utföras, så att rörelser kan upptas utan risk för deformation eller brott i det vattentäta skiktet, beklädning eller målningsbehandling. Vid tak med risk för nedböjning av bjälklag kan TSK teleskopskenor användas, för att uppta stora rörelser och en högelastisk silikonfog till mindre rörelser. Fogen kan även användas mot anslutande väggar. E Ytterhörn vågrätt snitt : HS 29 Hörnskydd : Elastisk armering, membran eller gummibelagd väv : Vattentätt ytskikt D: Kakel uppsatt med godkänt kakelfix E: Reglar, minst R 70 F: Två skikt 13 mm Lafarge GKI Våtrumsskivor D F E Innerhörn, vågrätt snitt : HR 60 Hörnregel : Två lag 13 mm Lafarge GKI Våtrumsskiva : Elastisk armering, membran eller gummibelagd väv D: Vattentätt ytskikt E: Kakel uppsatt med godkänt kakelfix 23

26 LFRGE VÅTRUMSVÄGGR 3.3 D E F G H I : Två skikt 13 mm Lafarge GKI Våtrumsskivor : Vattentätt ytskikt : Kakel uppsatt med godkänt kakelfix D: Elastisk armering, membran eller gummibelagd väv E: Högelastisk våtrumsfog, silikonbaserad F: Hålkäl klinkers G: Två skikt geotextil, stegljudsdämpande H: vjämningsskikt I: etongbjälklag 24

27 LFRGE GIPSKORTPLNK 4.0 Gipsplank innertak med fasade kanter kan användas med fördel, där det är önskvärt med en markerad innertaksyta. Gipsplank är dock inte optimalt att använda vid större krav på ljudisolering, men kan användas som ytskikt/ understa skikt vid ett vanligt gipsundertak. Gipsplank innertak kan användas både vid nybyggnation och till renovering. vara av hyvlad kvalitet, (min 22x95 mm), så att underlaget kan monteras plant. : Skruv min 35 mm : S 25/85 Sekundär profil LP 50 Hörnprofil monteras längs väggar, pelare och liknande anslutningar. : c/c avstånd vid skivriktningen tvärs underlaget max 300 mm c/c avstånd vid skivriktning längs underlaget 300 mm max spännvidd för S25/85 profil 1200 mm D : LP 50 Hörnprofil : jälke : S25/85 Sekundärregel D: Lafarge Gipsplank eller Kortplank MONTERING V UNDERLG Som underlag för gipsplank och gipskortplank kan användas glespanel av trä eller S25/85 sekundär regel. Vid användning av glespanel skall denna D : LP 50 Hörnprofil : Infästning c/c 400 mm : S 25/85 Sekundärregel D: Skruv min 35 mm Hörnprofilen fästes med skruv i expanderplugg eller med enbart skruv eller spik c/c 400 mm. Vid ev hinder (t.ex. bjälkar, kablar, installationer, o.d.) kan flänsen på LP 50 Hörnprofil klippas av eller bockas. Sekundär regelprofil fästes med 2 skruvar i varje bjälke max c/c 1200 mm. Profilerna skarvas med över- 25

28 LFRGE GIPSKORTPLNK 4.1 lappning/omlott min 200 mm och med ett skruvförband av t.ex. 4 plåtskruv i flänsarna. MONTERING V GIPSPLNK OH GIPSKORTPLNK Gipsplank och gipskortplank kan monteras både på längs och på tvärs av underlaget. Om gipsplanken räcker mellan vägg till vägg (max 4200 mm), rekommenderas att montera längs med underlaget. Om gipsplanken inte räcker i rummets bredd, rekommenderas att använda gipskortplank. Vid montering tvärs av underlaget skall alla kort/tvärskarvar vara understöttade. Planken skruvas fast på underlaget med 25 mm gipsskruvar. Skruvavstånd framgår av skissen nedan. Gipsplanken skarvas mot varandra utan att pressas. Vid montaget skall man uppmärksamma breddtoleransen (+0, -3 mm). Skivorna tryckes tätt mot underlaget, använd ev en gipsskivehiss. Skruva från mitten ut mot kanterna. Vid de kartongklädda kanterna, skruva 10 mm från kanten och 15 mm vid skurna kanter. Skruvarna försänkes 0,5-1,0 mm utan att skada ytkartongen. Lättast är att använda en skruvmaskin med inställbar djupkontroll Langsgående montering Tværgående montering 26

29 UNDERTK LLMÄNT Undertak kan delas in i tre huvudtyper, direktmonterat, nedpendlat och fribärande. Val av taktyp görs utifrån krav på ljudisolering, brandsäkerhet och byggnadstekniska förutsättningar (utrymme, installationer mm). Montering sker i huvudsak med speciellt avsedda undertaksprofiler men även många profiler avsedda för innerväggar går att använda, t ex reglar. ärverket bör alltid konstrueras så att skivorna kan monteras på tvärs mot sekundärreglarna. Skall man montera flera lag gäller detta det sist monterade skivlaget. Kom också ihåg att planlägga arbetet så att skivornas kortkantsskarvar företrädesvis kommer att löpa vinkelrätt mot de största fönstren. Detta för att undvika släpljus. Se till att få underlaget monterat så att skivorna inte skarvas i linje med större öppningar. Gipsskivor Skivorna monteras i 1, 2 eller flera lag beroende på erforderlig brandklass. Vid gipsskivor i 1 lag skall tvärmontage om möjligt alltid användas. Vid flerlagstäckning skall skivorna förskjutas, så att skarvarna inte ligger i linje från lag till lag. Detta för att uppnå högsta möjliga täthet ur brandsynpunkt. Sista lag monteras på tvärs mot sekundärreglarna och med kortkantsskarvarna på en sekundärregel. Skivorna fästs med gipsskiveskruvar mot sekundärreglar och väggskenor. rand För att uppnå erforderligt brandskydd används gipsskivor i ett eller flera lag och i vissa fall i kombination med obrännbar mineralull. Gipsskivor som används är 13 mm standardskiva eller 15 mm brandskiva. Gipsskivor begränsar brandutvecklingen genom att kemiskt bundet vatten avdunstar och kyler elden när det förångas. Undertak klassificeras enligt brandklass EI 30 eller EI 60 där bokstavsbeteckningen "E" innebär att byggnadsdelens integritet (täthet) hålls. "I" innebär att byggnadsdelen isolerar mot värme, dvs det finns ett temperaturkrav som inte får överskridas på den icke brandutsatta sidan. eteckningens siffror anger den tid i minuter, som byggnadsdelen förmår motstå en normenlig brandprovning. 27

LAFARGE GIPSKORTPLANK 4.0

LAFARGE GIPSKORTPLANK 4.0 LFRGE GIPSKORTPLNK 4.0 Gipsplank innertak med fasade kanter kan användas med fördel, där det är önskvärt med en markerad innertaksyta. Gipsplank är dock inte optimalt att använda vid större krav på ljudisolering,

Läs mer

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm Telefon 09 0 74 50 Telefax 09 0 74 59 Väggrupp Brandklass*) Icke brandklassad Ljudklass R w Väggrupp, c 450 och 600 mm, eller x mm Norgips Normalskiva Hålrum utfyllt med stenullsisolering*

Läs mer

Innerväggar. Kom-i-håg lista:

Innerväggar. Kom-i-håg lista: Innerväggar Olika typ av innervägger ställer olika krav på konstruktionen. Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger innerväggar. Fördelarna är många och det finns alltid en regel

Läs mer

Balkar och hålprofiler

Balkar och hålprofiler BRANDSKYDD AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Balkar och hålprofiler allmänt Inklädning av pelare och balkar av stål med Norgips Normal 13 eller Norgips Brand 15 är ett enkelt och säkert sätt att uppnå önskat

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak Knauf Danogips undertakssystem CD-2 Systembeskrivning och montagevägledning innertak Flexibelt undertakssystem med knauf danogips CD-2 undertakssystem används där det önskas ett nedpendlat, ljudisolerande

Läs mer

FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER. Flex undertakssystem används där det önskas

Läs mer

NORGIPS TAK & BJÄLKLAG

NORGIPS TAK & BJÄLKLAG NORGIPS TAK & BJÄLKLAG UNDERTAK - INNERTAK tak och bjälklag undertak med norgips gipsskivor Norgips gipsskivor monterade på ett underlag av stålprofiler eller träreglar är en idealisk lösning på de allra

Läs mer

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:201 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP

Läs mer

3.1. 206 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Schaktvägg. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer

3.1. 206 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Schaktvägg. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:0 nslutning mot tunga konstruktioner Schaktvägg. Polyetenduk Gyproc GPD Vid ljudklass R' w = d. kustisk tätmassa Gyproc G Vid ljudklass R' w 0 d används

Läs mer

3.5 Undertak. Gyproc GK System. Gyproc Fribärande Undertak. Gyproc PS Undertak. Gyproc Innertak med trästomme. Gyproc Böjda Undertak

3.5 Undertak. Gyproc GK System. Gyproc Fribärande Undertak. Gyproc PS Undertak. Gyproc Innertak med trästomme. Gyproc Böjda Undertak Undertak I detta kapitel beskrivs följande Gyproc Undertak: Gyproc GK System Gyproc GK System är ett stålprofilbärverk för nedpendlat undertak. Stålprofilerna lämpar sig väl till platsbyggda undertak med

Läs mer

FLEX UNDERTAKSSYSTEM MONTAGEVÄGLEDNING

FLEX UNDERTAKSSYSTEM MONTAGEVÄGLEDNING MONTAGEVÄGLEDNING FLEX UNDERTAKSSYSTEM Norgips Svenska AB Radiatorvägen 11, 702 27 Örebro Tel.: 019-20 74 50 Epost: kundsupport@norgips.com www.norgips.se 2 NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER.

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok

Gyproc Monteringshandbok Monteringshandbok Inledning För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av s kunder under förutsättning att ursprungskällan

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme .20 Väggar med pelarstomme Pelare Pelarna kan utföras av varmvalsade profiler eller kallformade tunnplåtsprofiler. Valet blir ofta beroende av väggtjockleken, eftersom tunnplåtsprofilerna måste göras högre

Läs mer

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Varför välja FERMACELL fibergips Ställ krav på din byggskiva! Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor FERMACELL fibergips kan spara dig mycket. Ett

Läs mer

1 april Produktöversikt. Gips och stål

1 april Produktöversikt. Gips och stål 1 april 2017 Produktöversikt Gips och stål Moland produktöversikt Gips och stål april 2017 3 Moland Byggvaror - stark leverantör av ett komplett gips- och stålsortiment. Prograet omfattar både standardprodukter

Läs mer

Innerväggar. Guide för val av väggtyp

Innerväggar. Guide för val av väggtyp Innerväggar 18 Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger väggar. Fördelen med stål är att reglarna alltid blir räta och raka. Och att regelverket är lätt att bygga. Profilerna vrids

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Lägre efterklangstid, mindre fluttereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna Golv Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna 1. Ett lag golvskivor på träunderlag 2. Flytande golv med två

Läs mer

System Förstärkningsregel

System Förstärkningsregel System Förstärkningsregel För höga och stabilitetskrävande väggar System Förstärkningsregel är ett välbeprövat system när det kommer till t ex höga väggar, väggar med extra höga stabilitetskrav/bärande

Läs mer

MINERIT mellanväggar med stålreglar

MINERIT mellanväggar med stålreglar MINERIT mellanväggar med stålreglar C På sid 7 kan väggtyp väljas med utgångspunkt från de brandoch ljudmässiga krav som gäller för det enskilda projektet. Väggtypernas egenskaper är framtagna genom provningar

Läs mer

Gyproc Flexi Snabb och flexibel montering av gipsväggar. Justerbar i höjdled utan tillkapning

Gyproc Flexi Snabb och flexibel montering av gipsväggar. Justerbar i höjdled utan tillkapning Gyproc Flexi Snabb och flexibel montering av gipsväggar Justerbar i höjdled utan tillkapning Ny gipsvägg lätt, snabbt och enkelt Gyproc Flexi är ett helt nytt sätt att bygga gipsväggar. Idén är både enkel

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

fermacell Montageguide Juni 2016

fermacell Montageguide Juni 2016 fermacell Montageguide Juni 2016 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på dina tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta

Läs mer

Ljudgranar C C+ CSP+

Ljudgranar C C+ CSP+ Ljudgranar C C+ CSP+ Bra, Bättre, Bäst! Att välja stålregel behöver inte vara svårt! Bra - Stålregel C En vägg byggd med standardreglar ger en god ekonomi och ergonomi i kombination med goda ljudtekniska

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Kortare efterklangstid, mindre fladdereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

1 APRIL 2017 PRODUKTÖVERSIKT GIPS OCH STÅL

1 APRIL 2017 PRODUKTÖVERSIKT GIPS OCH STÅL 1 PRIL 2017 PRODUKTÖVERSIKT GIPS OCH STÅL MOLND PRODUKTÖVERSIKT GIPS OCH STÅL PRIL 2017 3 MOLND BYGGVROR - stark leverantör av ett komplett gips- och stålsortiment. Prograet omfattar både standardprodukter

Läs mer

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta tillräckligt

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSYSTEM MED TRÄSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSYSTEM MED TRÄSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSYSTEM MED TRÄSTOMME ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Väggsystemet med Norgips gipsskivor på trästomme är ut provat både teoretiskt och praktiskt, och omfattas av en mängd väggtyper med väldokumenterade

Läs mer

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se Renovering Bygga innervägg Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

Skivorna skall monteras på ett avstånd av mm till andra byggnadsdelar (sockel, väggar, pelare etc.). Detta för att undvika fuktupptagning.

Skivorna skall monteras på ett avstånd av mm till andra byggnadsdelar (sockel, väggar, pelare etc.). Detta för att undvika fuktupptagning. Clima Board Clima Board är en extravaxad, kartongklädd vindskyddsskiva av gips med förbättrat skydd mot nederbörd under byggnadstiden. Den har betydligt mindre vattenupptagning än vanlig utegips vilket

Läs mer

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Vad är FERMACELL Fibergips? FERMACELL Fibergips är godkänt av SITAC till väggar i våtrum. FERMACELL Fibergips består av 80% gips och

Läs mer

FÖR DEN STARKASTE VÄGGKONSTRUKTIONEN

FÖR DEN STARKASTE VÄGGKONSTRUKTIONEN INTRODUKTION ULTRA BOARD 13 NY ULTRA BOARD! NU OCKSÅ. I 13 MM! FÖR DEN STARKASTE VÄGGKONSTRUKTIONEN ULTRA BOARD 13 En stabil, säker och hållbar innerväggskonstruktion med skruvfast gipsskiva Ultra Board

Läs mer

fermacell Konstruktionsöversikt REI 60 EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1

fermacell Konstruktionsöversikt REI 60 EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 Konsöversikt REI 60 K 60 2 K 10 2 EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Innehåll Infästning av föremål på väggar och innertak Montage på vägg 3 Infästning av föremål på innertak 3 Tabell A: Lätta montage på fibergips

Läs mer

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2.

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2. Funktionsväggar Inledning Funktionsväggar är en sammanställning av olika väggtillämpningar eller funktioner. För en viss funktion kan olika väggsystem användas. Funktionerna som beskrivs är: Våtrumsväggar

Läs mer

Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410

Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410 Installationer Installationer Innehåll.1 Inklädnad av ventilationskanaler Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410.11 Håltagning Normal håltagning... 411 Förstärkning runt

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Båglängd. Böjning av torr gipsskiva. Böjning av fuktad gipsskiva

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Båglängd. Böjning av torr gipsskiva. Böjning av fuktad gipsskiva .16 Gyproc Böjda väggar Böjning av torr gipsskiva 6,5 mm Gyproc GSE 6 Ytskiva Ergo kan enkelt böjas i radier ner till 1500 1 mm direkt mot regelverket. 12,5 och 15,4 mm Gyproc Gipsskivor kräver betydligt

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

Oneday Wall. klickvägg av gips med spackelfritt och skruvlöst montage

Oneday Wall. klickvägg av gips med spackelfritt och skruvlöst montage Oneday Wall klickvägg av gips med spackelfritt och skruvlöst montage Oneday Wall är ett system som effektiviserar byggandet av mellanväggar i gips. Med en teknik som påminner om klickgolvens fäster väggskivorna

Läs mer

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 novopan.dk salg@novopan.dk 1 NOVOPAN KLIMAGOLV - ligger varmt Ett nytt,

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok. Undertak. En nivå och ett lag gipsskivor. 5.1 Gyproc GK-System

Gyproc Monteringshandbok. Undertak. En nivå och ett lag gipsskivor. 5.1 Gyproc GK-System Kapitel 5 Undertak 5.1 Gyproc GK-System En nivå och ett lag gipsskivor max 900 mm 1. Markera en vågrät linje för takhöjden. Märk upp linjer i taket för bärprofilerna med c-avstånd 900. Avståndet från väggen

Läs mer

Testresultat Brand, Ljud & Slag

Testresultat Brand, Ljud & Slag Testresultat Brand, Ljud & Slag Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag w w w. h y d r o p a n e l. com BRANDSÄKERHET Brandsäkra konstruktioner Syftet med brandmotstånd är att skydda liv. Byggkonstruktioner

Läs mer

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION Våtrumsskivor Sedan 1952 Bygg ett kvalitetsbadrum B-109-01.08 INSPIRATION Välkommen till en ny värld av möjligheter med våtrumsskivor från Fibo-Trespo. Ett badrum är inte bara ett rum för personlig hygien,

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Hydropanel when Performance matters. Laboratorier Sjukhus Simhallar Badrum Storkök Hotell och restauranger Modulbyggen. Hydropanel

Hydropanel when Performance matters. Laboratorier Sjukhus Simhallar Badrum Storkök Hotell och restauranger Modulbyggen. Hydropanel Augusti 2015 3.123 SV Hydropanel when Performance matters Laboratorier Sjukhus Simhallar Badrum Storkök Hotell och restauranger Modulbyggen Hydropanel Hydropanel inomhus och i våtutrymmen Hydropanel är

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Skivmontering Såhär klickar du enkelt ihop två skivor och regel till golv- och takskena När en skiva är klickad med skivan innan träs regel i spåret

Läs mer

Gyproc Habito Gipsskivor med revolutionerande infästningsstyrka.

Gyproc Habito Gipsskivor med revolutionerande infästningsstyrka. Gyproc Habito Gipsskivor med revolutionerande infästningsstyrka. Gipsskivor med hög infästningsstyrka Tack vare en helt ny patenterad teknologi har vi tagit fram Gyproc Habito gipsskivor med revolutionerande

Läs mer

VÅTRUMSSYSTEM HUMID - VÄGGAR

VÅTRUMSSYSTEM HUMID - VÄGGAR VÅTRUMSSYSTEM HUMID - VÄGGAR För att garantera att fuktspärrarna förblir vattentäta under byggnadens livstid är det viktigt att väggarna är styva och stabila och att alla anslutningar är rätt utförda.

Läs mer

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering:

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering: Monteringsanvisning SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Oktober 2012 Ersätter maj 2011 Floorett V20/V313-P5 Hur enkelt som helst! Golvskiva 22 mm för skarvning på reglar sid 2-3 Före montering: Golvskiva 22 mm för flytande

Läs mer

Brandskydd av stålkonstruktioner

Brandskydd av stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandskydd av stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT-H er en obrännbar skiva som används för brandskydd av stål och betong konstruktioner i miljöer där det förekommer fukt PROMATECT-H

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Typdetaljer...413 414. Typdetaljer...415 416. Typdetaljer...417 419. Typdetaljer...420 427 Kalcineringsrisk bakom el-radiatorer och lysrör...

Typdetaljer...413 414. Typdetaljer...415 416. Typdetaljer...417 419. Typdetaljer...420 427 Kalcineringsrisk bakom el-radiatorer och lysrör... Installationer Installationer Innehåll.1 Inklädnad av ventilationskanaler Typdetaljer...413 414.11 Håltagning Typdetaljer...415 416.16 Inspektionsluckor Typdetaljer...417 419.21 Elektriska installationer

Läs mer

ERGOLITE. Lätta gipsskivor. Revolutionerande lätta gipsskivor. För innerväggar och tak

ERGOLITE. Lätta gipsskivor. Revolutionerande lätta gipsskivor. För innerväggar och tak ERGOLITE Lätta gipsskivor Revolutionerande lätta gipsskivor För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc ErgoLite är resultatet av en ny unik teknologi som gör att vi kan tillverka gipsskivor

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Gipsskivor standardtillämpningar. Våtrumsskivor. översikt. översikt

Gipsskivor standardtillämpningar. Våtrumsskivor. översikt. översikt Gipsskivor standardtillämpningar Classic oard Vikt: 9,0 kg/m 2 (13/1200 och 13/900), 9,3 kg/m 2 (13/600). 13 A 12,5 1200 900 2200, 2400, 2500, 2700, 3000 2000, 2200, 2385, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800,

Läs mer

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV . GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV 1. ANVÄNDNING är ett system för flytande golv som är enkelt att installera och som används för att minska stegljud, luftljud och vibrationer i studios, biografer, kontor

Läs mer

MONTERING MONTERINGSPRINCIPER INNEHÅLL

MONTERING MONTERINGSPRINCIPER INNEHÅLL SPRINCIPER INNEHÅLL Materialval............................... 38 Våtrumsgolv och badrum................... 39 Klinkergolv.............................. 40 Installationsgolv...........................

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar.

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar. Gyproc Träbjälklag Typdetalj.51:201 Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6 Horisontalsnitt 7. 0,20 mm åldringsbeständig plastfolie 8. Min 170 mm mineralull, mht väggens brandklass

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

3.11 Fogning och ytbehandling

3.11 Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Innehåll.1 Akustisk tätning och fogning Ljud- och tätningsfogar... 447 4 mm Polyetenduk... 447 Akustisk tätmassa... 447.1 Akustisk tätning och fogning

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

GK-SYSTEMBÄRVERK. Klicka undertaket på plats! Gyproc GK-system undertaksmontering

GK-SYSTEMBÄRVERK. Klicka undertaket på plats! Gyproc GK-system undertaksmontering GK-SYSTEMBÄRVERK Klicka undertaket på plats! Gyproc GK-system undertaksmontering Montera undertak snabbt med Gyproc GK-system Gyproc GK är ett bärverksystem av stål för nedpendlade undertak. Systemet gör

Läs mer

3.1. 3.1.15:204 och :205 :202 3.1.15:203. 186 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Elevation och typsektion av vägg

3.1. 3.1.15:204 och :205 :202 3.1.15:203. 186 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Elevation och typsektion av vägg Gyproc DUROnomic Innerväggar med stålstomme Typdetalj.15:01 0 Elevation och typsektion av vägg.15:0 och :05 :0 1. Förstärkningsregel Gyproc GFR DUROnomic. 1,5 mm Gyproc Gipsskivor Elevation.15:0 Typsektion

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtålig och ljudisolerande Gyproc Robust är en extra hård gipsskiva med en kraftig fiberarmerad gipskärna och yta av tjock kartong. Det gör

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24

Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24 2012-03-05 Tg-bevis nr 0436/98 Gyproc AB Ritningsförteckning för Gyproc THERMOnomic Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24 Gyproc Handbok 8, upplaga 1 daterad April 2010.

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

funktionsväggar 2.1 Glasroc H Ocean Våtrumsväggar

funktionsväggar 2.1 Glasroc H Ocean Våtrumsväggar Kapitel 2 2.1 Glasroc H Ocean Våtrumsväggar Glasroc H Ocean monteras på reglar max c 600 eventuellt kompletterade med horisontella profiler. Skivorna monteras tätt mot varandra och fästs väl mot bakomvarande

Läs mer

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva FIRECASE Glasroc F FireCase brandgipsskiva Brandisolering av bärande stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Snygg och brandsäker beklädnad av stålkonstruktioner Glasroc F FireCase är ett effektivt system

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone akustikundertak med Kant D är ett färdigmålat, demonterbart undertak monterat i ett dolt bärverkssystem (T-). Undertak med Kant

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

lindab construline teknisk information byggreglar Lindab Construline TM Lindab byggreglar Teknisk information

lindab construline teknisk information byggreglar Lindab Construline TM Lindab byggreglar Teknisk information lindab construline teknisk information byggreglar Lindab Construline TM Lindab byggreglar Teknisk information Reglar RE Standardregel RE-45 45 37/34 1000/8000 49 RE-70 70 37/34 1000/8000 59 RE-95 95 37/34

Läs mer

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O:s egenskaper i våtrum: Cementbaserad skiva, kan inte brytas ned av fukt Oorganisk skiva, bidrar därmed

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - limmade. Limning av gipsskivor på vägg. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - limmade. Limning av gipsskivor på vägg. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 63 KBC.32 Innerväggar Gipsskivor - limmade Limning av gipsskivor på vägg Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

FR AKRYL. Polyseam Ltd Ver. 5.1 MONTAGEANVISNING

FR AKRYL.  Polyseam Ltd Ver. 5.1 MONTAGEANVISNING MONTAGEANVISNING INDEX FÖR DETALJRITNINGAR Linjära fogar i bjälklag sidan 2 Linjära fogar I väggar sidan 2 Kablar I bjälklag sidan 23 I bjälklag sidan 34 I bjälklag sidan 56 Alupexrör I bjälklag sidan

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer