Nyheter och förbättringar i Gustav 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter och förbättringar i Gustav 2008"

Transkript

1 Nyheter och förbättringar i Gustav , databas 659 Förändringar sedan build 3064 nedan med svart text. OBS: Den röda texten!! GustavAdmin Nu kan alla centrala samverkansparter administreras från GustavAdmin. Centrala material och centrala studieplaner kan läggas upp från GustavAdmin. Ny funktionalitet för Deltagarrapportering till SCB (se bilaga 3) Vissa poster som osynliggjordes försvann även från Admin. Det är åtgärdat. Nu finns fältet Synlig endast i de register som har centrala upplägg med lokal aktivering och lokala upplägg. Övriga register har endast Aktiv. Ny rättighet Slå samman lokal/sal Nu kan man göra STUV-körning från fler än en databas åt gången. STUV-fils positionerna är nu korrekta. GustavImport & Spar Markeringen att man ska Tömma databas innan körning uppdaterades inte om man bytte inställningsfil. Det är nu åtgärdat. De personnummer som ej får träff vid personnummersättning får nu träffkod 93 även i Gustav. Dessa kan sedan hittas med rapporten IngenTräffSpar. Möjligheten att läsa in uppdatering för personer med skyddsmarkering är nu borttagen. Allmänt Nu ligger startsidan kvar även om man byter avdelning. Nu kan kontor avaktiveras från GUI t. Standardkontoret är markerat med en liten bock. Nu sparas de publika urvalen, i Sparade urval, per avdelning. Gäller dock inte rapporterna eftersom vi inte har aktiv avdelning där. Nu syns markering på ALLA noteringsflikar i Gustav (om det finns en notering ) Nu går det att ta bort kopplingen mellan Arrangemangsansvarig och personregistret. Nu visas endast verksamma ledare i Sök/Välj ledare. När man söker en person via personnummer och denna inte finns följer nu det redan inskrivna personnumret med till personupplägget. Centralt upplagda material och studieplaner är inte skrivbara lokalt. Epost-dialogen har nu rätt tabbordning och Enter tar med sig all information till mailet. Nu finns ett nytt fält i verktygsraden där man kan skriva in ett arrnummer, trycka enter och arret öppnas direkt (aktiv avdelning och innevarande verksamhetsår) Ikonen Öppna i verktygsmenyn öppnar nu dialogen Öppna arr/faktura. Nu kan man slå samman salar och lokaler (inte med varann ) Nu låses även spräckta arr när verksamhetsåret låses. Ny parameter under kontor, kontornummer. Valmöjlighet att låta kontorsnumret ersätta avdelningsnumret i STUV-fil och OCR-fil finns nu under Verktyg- Inställningar-Databasinställningar. Nu hittar STUV-kontrollen arr med färre än tre deltagare i Annan folkbildningsverksamhet. Nu kan man söka artistgrupper igen. Nu kan STUV-kontrollen göras för alla avdelningar på samma gång. FBF, Gustavgruppen, Sidan 1

2 Material utan koppling till arr gick tidigare inte att ta bort. Det är nu åtgärdat. Nu kan man göra återkommande bokningar i lokalbokningen och de sparas Numera kan databasadministratören välja om dubbletter av kställe, kbärare och kprojekt ska tillåtas i databasen. Dubbletter dock inte tillåtna per avdelning. Urval på samverkanspartsnivå i Sökarna gick inte att spara. Det är nu åtgärdat. Automatiserad inloggning finns nu. En liten bock i inloggningsbilden för att logga in automatiskt för att komma till inloggningsbilden igen används Arkiv - Logga ut. Nu kan man slå samman artistgrupp. Ny rättighet Ändra kontor på arrangemang (är vid uppdatering avaktiverad och måste alltså aktiveras för de roller som ska ha rättigheten) Ny rättighet Schema (är vid uppdatering avaktiverad och måste alltså aktiveras för de roller som ska ha rättighet att göra fribokningar) Knappen Återställ i Sök Utanordning återställer nu även Arrfliken. Nu kan man göra förändringar i en redan sparad återkommande bokning. Ekonomi Nu kan man objektskontera slaskbetalningarna. Nu kan Du söka fakturor utifrån Arransvarig. Samlingsfakturorna kommer nu med i sökningar med urval arrangemangsnummer eller arransvarig. Ny funktionalitet Inkassohantering (se bilaga 2) Nu visar avanmälningsfakturan automatiskt vilket arr som avses. I funktionen "Redigera löner", när Gustav genererar nytt underlag för resterande timmar, skapas det nya underlaget utan utbetalningskonto. Nu används samma konto som det underlaget som precis skrevs ut. Generera Ebrev - Om man sorterade om i listvyn och därefter valde att plocka bort en faktura från utskriften såg det ut som om man plockat bort fel faktura. Var dock endast en synvilla men är ändå åtgärdat. En faktura som innehåller konton, kställen, kbärare eller kprojekt som är avaktiverade går inte längre att kopiera. Fakturamottagarens adress sparas numera i fakturan. Påminnelser skickas till adressen som finns registrerad på personen/samverkansparten för att få med en ev. adressändring. Nu kan man inte skicka en faktura till en person utan adress, postnummer och ort. Samverkanspart måste ha postnummer och ort. Listvyn för Generera Ebrev innehåller numera även fakturamottagarens adress. Nu kan man skriva ut kopior av påminnelser igen. Tiläggsfakturorna är inte låsta längre. Två nya val under Verktyg-Inställningar-Databasinställningar., webbteletyp1 och webbteletyp2. Dessa styr vilka telefontyper som används vid webbanmälan. Nu syns datumet då en faktura inte längre syns i kundreskontran i fakturabilden. Kreditfakturor behöver inte skrivas ut på papper längre. Nytt kontextmenyval Fakturera kredit (ej utskrift) kreditfakturan bokförs och får fakturanummer. Nu kan man välja konto med siffror i Tilläggsfaktureringen, Kostnadsersättningar och Registera betalning igen. Tabbordningen i Sök faktura fixad, nu finns även kortkommandon till checkboxarna. Nu kan man ändra förfallodatum även på påminnelser. Vid förändring av förfallodatum på faktura & påminnelse loggas vem som gjort förändringen och när. Det är också tvingande att skriva in en anledning till att förfallodatumet ändrats. Detta sparas i fakturanoteringen. Under vissa förutsättningar försvann de redan konterade objekten från fakturaden då man öppnade raden för redigering. Det är nu åtgärdat. Nu fungerar rättigheten Registrera deltagare på arrangemang igen. FBF, Gustavgruppen, Sidan 2

3 Arrangemang När prognosfliken aktiverats hamnar man på den automatiskt när man klickar på fliken ekonomi. Senast använda arrangemang öppnas nu alltid i egen flik. Om en deltagare har något i noteringen så indikeras detta numera i listvyn vid deltagarens namn (oavsett om noteringen finns på person eller deltagare). Nu visas huvudsamverkansparten i listresultatet i Sök Arrangemang. Nu fungerar Versalkonverteringen även på fältet Lokal/Ort i kulturarr. Ny funktionalitet för slutrapportering (se bilaga 1) Nu finns urval på län i alla sökfunktioner som har en Arrangemangsflik (ej i Sök Arr) Nu syns återigen i deltagarens lisvty för fakturor om fakturan är betald. Nytt val på arret FBR-specifika data som innehåller - Den gemensamma värdegrunden - Det mångkulturella samhällets utmaningar - Den demografiska utmaningen - Det livslånga lärandet - Kulturverksamhet - Personer med funktionshinder - Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa - Digitala klyftan år två Högerklickar man och väljer att ta bort en reserv tas den numera bort direkt. Flytt av webanmälda reserver är inte längre möjligt utan att först Kontrollera och Godkänna deltagaren. Vid kopiering av arr där deltagare haft egna deltagartext kopieras numera inte denna deltagartextmarkering med. Nu kan deltagare tas bort från arr även om deltagaren har markering för egen deltagartext. Om man plockar bort en ledare från ett arr som har en förberedd utanordning så plockas nu även utanordningen bort (och kalkylen blir därmed korrekt). Långa noteringar på manuellt inlagda rader gjorde prognosen tokig då raderna kopierades från förkalkyl till prognos. Åtgärdat. Vid kopiering av arr kopieras numera inte poster som är avaktiverade eller osynliga (kbärare, kställen, kprojekt, frikoder, material, samverkanspart, studieplaner) Lördagen som inte försvann är nu borta, dvs om man skrev in ett startdatum och sedan tog bort det fastnade veckodagen lördag och gick inte att ta bort. Det är nu åtgärdat. Nya fält för antal Funktionshindrade och Invadrare (förstärkningsbidraget), finns nu även på kultur. Nu syns alla avaktiverade och osynliggjorda poster på de arr/fakturor där de är använda. Nu får man inte längre ett felmeddelande när man klickar på Webbfliken. Webbanmälning försvinner inte längre i comboboxen på deltagarfliken vid multimarkering. Nu kan man kopiera arr med centrala frikoder igen. Materialet syntes rött i listvyn på arr på kopierade arrangemang. Det är nu åtgärdat. Noteringarna på sammankomsterna i schemat kopieras inte längre med vid kopiering av arr. Nu räknas alla ledare som godkända i arret. Vid kopiering av arr görs nu alla deltagare/ledare till godkända i det nya arret. Ni visas ett meddelande om man försöker slutrapportera med ett slutdatum som är tidigare än startdatum. Nu finns web.publ.startdatum samt slutdatum i listvyn i Sök Arr. Högerklick i samverkanspartslistan på arret och välj Fakturera. Numera väljs arrets kontor på fakturan och inget annat. Vid flytt av deltagare till ett nytt arr får jag återigen frågan om kallelse ska genereras. Nu kan nya samlingsfakturor genereras igen, då man krediterat en tidigare. Nu är inte längre gruppanmälan möjlig i Folkbildningsverksamhet. FBF, Gustavgruppen, Sidan 3

4 Nu är möjligheten att bocka i och ur godkända deltagare borttagen då man låst verksamhetsår. Borttag av arrangemang fungerar nu även om det finns webbkoder på dessa. Fältet för ackumulerade timmar räknar rätt igen. Person Nu syns även SPAR-koden och Kundnummer i sammanslagningsbilden. Personer som läses in från BOM-fil sätts numera inte till SPAR-prenumerant. Nu fungerar Kopiera adress igen. Ny markering på person LMA. LMA-kort är något en person som sökt asyl i Sverige får från Migrationsverket för att få arbeta i Sverige. Ska personen sedan betala skatt får den ett samordningsnummer (funkar som ett personnummer) Under vissa förutsättningar kunde kundnumret försvinna från samv och person. Det är åtgärdat. I Sök Person finns ett nytt urval och en ny kolumn i listvyn; Mosaic. Används i dagsläget endast av SV. Vid sammanslagning av personer som ligger på samma arr visas nu ett meddelande som säger att man måste avanmäla en av deltagarna först innan man slår samman. Detta för att slippa konsekvenser som kan uppstår fr dessa sammanslagningar (bl a så blev antalet anmälda deltagare på arret fel). Nu kan man söka personer via samverkanspartsträdet igen. Rapporter Ny rapport under Deltagare, SaknarPersNr. Den visar vilka personer som finns anmälda och godkända på arrangemang valt verksamhetsår som saknar fullständigt personnummer. Nu finns rapportern Kultur även med detaljerad information (arrnr, arrnamn, kulturform) Ny rapport som listar samverkansparter; SamvLista återfinns under SamvParter. Samverkanspart Nu visas spärrade och inaktiva samverkansparter röda i trädstrukturen. Nu kan man se hur många arrangemang som innefattas i samverkanspartskalkylerna. Nu behålls aktiva samverkansparter som aktiva oavsett hur man redigerar dom. Om en samverksanspart är aktiv på fler än en avdelning kan denna inte flyttas eller slås samman längre. Nu kan man radera nyupplagda samverkansparter igen. Nu behåller samverkansparten aktiv-bocken när den flyttas i trädet. Numera är alltid en avdelning förvald i statistiken, oavsett vilken rättighet man har. Vill man sedan ta ut förbundsstatistik kan man avmarkera denna. Statistik Nu finns multival även för FrikodLokal och FrikodCentral. Urval via kställe, kbärare och kprojekt fungerade inte så bra om man hade avaktiverade objekt som började på samma siffror som de aktiva. Detta är nu åtgärdat. Om man gör urval på Samverkansgrupp kan man nu även markera Hsamv. Nu finns kontor som urval och gruppering. Utskrifter Utskrift av listvyer har föbättrats, nu är inte förhandsgranskningen vald som standard och man kan välja skrivare själv. Alla LL-blanketter är numera anpassade så att man kan använda hålslag utan att behöva slå hål i texten. Nu fins nya variabler för Funktionshindrade, Invandrare och FBR-specifika data till malltyp Närvarolista. En liten ny ruta (Ej Godkänd) för att markera vilka deltagare som inte ska räknas in i bidragsunderlaget. Nya variabler även för Kost och Logi på ledare till malltyp Arrangemang. FBF, Gustavgruppen, Sidan 4

5 Texten Starttid är nu ändrad till Avvikande tid på närvarolistorna. Kulturräkningen har ändrade variabler (blanketten måste bytas ut) Nu finns Arransvarigs telefonnummer som variabel även till malltypen Arrangemang-Deltagare. Nya variabler för materialens pris till Kvittenslistan (är även inlagda i Gustavs kvittenslista). Variabler för kontor finns nu till malltypen Utanordning. Nu tas ändringar av marginaler om hand även om man skriver ut direkt från listvyerna. Nu syns huvudartisten i rapporten ArrInfo. FBF, Gustavgruppen, Sidan 5

6 Bilaga 1 Slutrapportering Fr o m 2008 ska deltagare i Folkbildningsverksamhet (inte kultur) rapporteras in till SCB. För att veta vilka deltagare som får räknas in i bidragsunderlaget måste dessa markeras som godkända. Vi har i Gustav valt att sätta alla deltagare/ledare som godkända med automatik och det är sedan användarens sak att, vid slutrapportering, avmarkera de deltagare som inte ska räknas. För att räknas som deltagare i studiecirkel förutsätts närvaro vid minst tre cirkelsammankomster, varav minst en gång vid de tre första sammankomsterna. Deltagaren måste också under året fylla minst 13 år. För Annan folkbildningsverksamhet gäller deltagande på minst en sammankomst (eller den enda sammankomsten) och deltagaren kan i detta fall vara under 13 år. Som deltagare i studieförbundens folkbildningsverksamhet avses i statsbidragshänseende personer folkbokförda i Sverige inklusive flyktingar/invandrare med uppehållstillstånd. Personer med samordningsnummer och flyktingar/asylsökande personer med tillfälligt LMA-kort för utlänning i Sverige kan delta som enstaka deltagare i reguljär verksamhet. (PM kring deltagarrapportering med personnummer 2008 från FBR, ). Samordningsnumret registreras som ett vanligt personnummer på personen och för personer med LMA-kort sätts en markering i rutan för LMA bredvid personnumret i personbilden. Slutrapportering via arrangemanget 1. Börja med att gå igenom flikarna för Ledare och Deltagare och avmarkera de personer som inte ska räknas in i bidragsunderlaget. TIPS se till att kolumnerna för Godkänd (G), personnummer och LMA (om Du vet att Du har sådan verksamhet) är visat i listvyn, då kan Du lättare se vilka som har registrerat personnummer/lma-markering och får på så sätt viss hjälp med vilka personer som kan godkännas eller ej. 2. Gå till första fliken och ange slutdatum för arrangemanget, antal sammnkomster och antal timmar som vanligt. 3. Antal deltagare inkl ledare räknar Gustav ut själv utifrån de ledare/deltagare som finns godkända på resp. flik. Det är inte redigerbart. Antal kvinnor fås som förslag precis som tidigare, kontrollera närvarolistan och korrigera om så behövs. 4. För arrangemang där förstärkningsbidraget använts/ska användas anges för hur många Funktionshindrade/Invandrare som förstärkta insatser gjorts. Funktionen som kontrollerar att antal kvinnor, funktionshindrade och invandrare inte överstiger antal deltagare tar hänsyn till resp. fält separat. 5. Fr o m 2008 kräver FBR rapportering av FBR-specifika koder för Folkhälsa, hållbar FBF, Gustavgruppen, Sidan 6

7 utveckling och global rättvisa och Digitala klyftan år två. Comboboxen innehåller även Folkbildningspropositionens övriga prioriterade områden. 6. Ange ålderskategori - Spara och svara Ja på att arrangemanget ska slutrapporteras. FBF, Gustavgruppen, Sidan 7

8 Slutrapportering via Snabbslutrapporteringen Här finns numera en ny flik för godkännande av ledare och deltagare. I övrigt sker slutrapporteringen på samma sätt som via arrangemanget. Korrigering av redan slutrapporterade uppgifter Görs enkelt på samma sätt som tidigare. För ändring av antalet godkända ledare/deltagare kontrollerar Gustav nästa gång du sparar om förändring skett och räknar då om Deltagare inkl. Ledare. OBS att kvinnorna måste justeras manuellt. Alla arrangemang med status Slutrapporterat och Skickat till FBR kommer att skickas om vid nästa STUV-körning (som tidigare). FBF, Gustavgruppen, Sidan 8

9 Bilaga 2 Inkassohantering Gustav kan nu hantera Inkassoärenden till inkassoföretagen Sergel och Intrum Justitia. Du aktiverar funktionen genom att markera under Upplägg Avdelning Flik Ekonomi, anger inkassoföretag, kundnummer, sökväg och filnamn till de två filerna. Vill du få in betalningarna från inkassoföretaget via OCR måste du även ange inkasoföretagets avsändarkonto för att betalningarna ska komma in med automatik. Du kan också ange ett minimibelopp för att en faktura ska skickas till inkasso. Markera faktura/or för inkasso Via Påminnelsefunktionen i Sök Faktura finns en automatik som markerar förfallna fakturor somförberedda för inkasso. Gustav utgår från inställningarna under avdelningsupplägget för Påminnelse förf.dagar för att veta vilka fakturor som ska markeras. 1. Öppna Sök faktura/fakturaunderlag och markera att Du ska söka efter Fakturor, Ej betalda, Förfallna. Klicka på Sök och när resultatet visas klicka på Markera påminnelser. FBF, Gustavgruppen, Sidan 9

10 2. Högerklicka och välj Skriv ut påminnelser. Gustav meddelar att x antal påminnelser utskrivna. Om några påminnelser förfallit efter sista påminnelseförfallodatum, meddelar Gustav också att x antal fakturor förberedda för Inkasso. Fakturorna som markeras för inkasso läggs i kö för att sedan kunna skrivas till fil som ska skickas till inkasso. I fakturabilden kan Du se vilken status fakturan har och Du kan även via comboboxen själv manuellt sätta fakturan som förberedd eller skickad till inkasso. 3. För att sedan skapa filen går Du till Ekonomi Inkassokörning i menyn. Klicka på Hämta FBF, Gustavgruppen, Sidan 10

11 och sedan på Skriv. Fakturans status ändras nu till Skickad till inkasso 4. Om fakturan blir fullbetald via OCR av kunden kommer fakturan att byta status till Skall uppdateras hos inkasso betalning och en filkörning görs som uppdaterar fakturan hos inkasso. Efter denna filkörning gjorts får fakturan status Uppdaterad hos inkasso betalning Om en faktura bara blir betald till en del kommer den som vanligt ut på fellistan och måste registreras manuellt. OBS: Första betalningen skickas via uppdateringfilen till inkasso men alla ev. kommande betalningar måste manuellt meddelas inkassoföretaget. Om fakturan betalas via OCR av inkassoföretaget (och man också har registrerat inakssoföretagets betalkonto i Avdelningsupplägget) ändrar fakturan status till Inkassoärende avslutat. Om en faktura som skickats till inkasso krediteras i Gustav skickas information om det till inkassoföretaget via uppdateringfilen. Denna gång görs en sk återkallelse. Flödet beskrivs nedan. FBF, Gustavgruppen, Sidan 11

12 FBF, Gustavgruppen, Sidan 12

13 Bilaga 3 STUV-körning med deltagarrapportering (och statistiksammanläsning) Fr o m 2008 ska även deltagare rapporteras in till SCB. För detta finns nu funktionen Deltagarrapportering i GustavAdmin. Som hjälp till användarna finns en rapport under Rapporter Deltagare SaknarPersNr som listar de personer som är kopplade till arrangemang under valt verksamhetsår och som saknar personnummer. STUV-körning inkl. Deltagarrapportering Under 2008 sker rapporteringen rapporteringen enligt: 5/9 STUV+Deltagarrapport 10/12 STUV 15/1 STUV 25/1 STUV+Deltagarrapport 1 Avdelningarna gör själva sin STUV-kontroll (Verktyg - STUV-kontroll i Gustav) som vanligt. 2 Själva STUV-körningen görs från GustavAdmin av behörig användare (centralt). a. Välj Gustavverktyg STUV-körning i menyn. b. Markera de databaser som körningen omfattar. c. Ange verksamhetsår och avmarkera Testkörning (vid testkörning skapas filerna men statusen höjs inte i databaserna och loggen uppdateras inte på arren) d. Ange filnamn och sökväg för STUV-rapporteringen via knappen Bläddra (filen måste ha ändelse.txt). e. Markera att Du vill skapa en deltagarfil och ange filnamn och sökväg även till denna. f. Klicka Starta. g. När körningen är klar kan resultatlistan skrivas ut eller sparas via högerklick i listan. h. Har några fel hittats aktiveras knappen Visa fellista och Du kan klicka på den för att se vilken avdelning, vilka arr och vilka felen är. Denna lista kan exporteras och sparas via Excel-knappen överst i dialogrutan. De arr som genererat fel skickas inte utan måste rättas och körningen göras om. 3 Om studieförbundet har fler än en skarp Gustavdatabas startar Du GustavImport och gör en statistiksammanläsning av databaserna. 4 Via GustavAdmin kan Du sedan även köra den förbundsdatafil som ska levereras till SCB vid första körningen varje år. Gustavverktyg Förbundsdatafil. Denna fil innehåller Förbundskod och Namn, Distriktskoder och Namn samt Avdelningkoder och Namn. Statistiksammanläsning Via en fördefinierad xml-fil (fås från Gustavgruppen) hämtas inställningarna för statistiksammanläsningen. 1 Starta applikationen GustavImport och logga in i den databas som du ska läsa in statistiken i. 2 Via menyn Arkiv Hämta inställningar hämtar du avsedd fil (stuv.xml e dyl) 3 Se till att rätt år är angivet i de fördefinierade urvalen. Gå igenom listan och ändra på alla rader där verksar finns angivet. FBF, Gustavgruppen, Sidan 13

14 4 Byt till flik databaser och se till att rätt databaser finns med i listan. Lägg till och ta bort om det tillkommit eller försvunnit någon bas. 5 Spara via Arkiv Spara inställningar. 6 Starta importen. FBF, Gustavgruppen, Sidan 14

Manual. Statistik. Rapporter. Sökfunktionen. Upplägg av Kontaktpersoner. Utskrifter. Skicka mail

Manual. Statistik. Rapporter. Sökfunktionen. Upplägg av Kontaktpersoner. Utskrifter. Skicka mail Manual Statistik Rapporter Sökfunktionen Upplägg av Kontaktpersoner Utskrifter Skicka mail 2 Innehållsförteckning Statistik Utskrift av statistik Urval Gruppering Rapporter Utskrift av rapporter Detaljerad

Läs mer

1. Inloggning Logga in på fjärrskrivbordet Logga in på Gustav

1. Inloggning Logga in på fjärrskrivbordet Logga in på Gustav 1. Inloggning Logga in på fjärrskrivbordet Logga in på Gustav Gustav är gjort Windowsmiljö (som Word till exempel) och enklast arbetar du med tangentbord och mus. Vi använder snabbkommandon för två funktioner:

Läs mer

Gemensam Utveckling av STudieförbundens Administrativa Verksamhetssystem

Gemensam Utveckling av STudieförbundens Administrativa Verksamhetssystem Gemensam Utveckling av STudieförbundens Administrativa Verksamhetssystem Kulturprogram När du ska lägga upp ett kulturprogram klickar du på meny Upplägg välj Arrangemang I det fönster som kommer upp väljer

Läs mer

OBS! Applikationen uppdateras då och då vilket innebär att även instruktionen kan ändras något.

OBS! Applikationen uppdateras då och då vilket innebär att även instruktionen kan ändras något. Arrangemang via webb Arrangemang via webb eller Registrera arrangemang är en webbapplikation där cirkelledare samt utbildnings- och studieansvariga kan logga in och anmäla nya arrangemang samt anmäla deltagare.

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Elektronisk närvarolista

Elektronisk närvarolista Elektronisk närvarolista Elektroniska Närvarolistan, är en applikation där ledarna har sin egen inloggning och sköter hela närvaroregistreringen via sin webbläsare i datorn eller via sin smartphone. Du

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Föranmälan av cirklar och kultur digitalt!

Föranmälan av cirklar och kultur digitalt! Föranmälan av cirklar och kultur digitalt! http://webbanmalan.sensus.se/ 1. Här loggar du in med de inloggningsuppgifter du har fått via mail från din kontaktperson på Sensus. 2. Användarnamn är alltid

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice... 2 1.1 Logga in... 2 1.2 Meny... 2 1.3 Avsluta... 3 1.4 Logga in... 3 1.5 Timpriser...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Nä rväroräpportering i Idrottonline sä go r du

Nä rväroräpportering i Idrottonline sä go r du Nä rväroräpportering i Idrottonline sä go r du Aktiviteter läggs förslagsvis upp i förväg i lagets kalender. Då kan ni också lära era spelare/föräldrar att själva hålla sig uppdaterade om matcher, träningar

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52 Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 17245 Kolumner för tom-datum i dialogen för att koppla värdenycklar. Nu finns sorterbara kolumner för tom-datum

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Så här fungerar det att använda den elektroniska närvarolistan

Så här fungerar det att använda den elektroniska närvarolistan Så här fungerar det att använda den elektroniska närvarolistan För att logga in använder du hela ditt personnummer som användarnamn och det lösenord som du fått i samband med att du fick inloggningsuppgifterna.

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) I Hogia Ekonomi kan du på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten med hjälp av tilläggsmodulen

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2016.00 Vanliga frågor vid årsavslut Måste jag uppdatera till version 2016.00 innan jag gör januarilönen? Ja, du måste uppdatera till version 2016.00

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Handledning till Gustav

Handledning till Gustav Handledning till Gustav Folkbildningsförbundet STUDIEFÖRBUNDENS INTRESSEORGANISATION Denna manual är producerad med hjälp av Doc-To-Help, från ComponentOne, Inc. Alla varumärken tillhör respektive ägare.

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Nyheter och förändringar i advantum release 3.0

Nyheter och förändringar i advantum release 3.0 1(5) Fastighetsavdelning 2007-04-03 Nyheter och förändringar i advantum release 3.0 Nedan följer en mer detaljerad förteckning över de nyheter och förändringar som genomförts i den nya releasen av advantum.

Läs mer

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering finns inte i Hogia Personal för er som har programmet Hogia Lön. Webbrekryteringen ger dig möjlighet att själv på ett enkelt sätt bygga rekryteringsannonser

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Översikt av inlagda tider i Interbook

Översikt av inlagda tider i Interbook KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Översikt av inlagda tider i Interbook Visa bokningar Lista av specifik förenings tider Sidan 3-5 Mina anläggningar Lista eller schema av en dag/vecka/månad samt avboka tider

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium

Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium Publicerad 2012-05-28 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium 1 Inför läsårsskifte

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Inkasso Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Manual Partnerwebben 2014

Manual Partnerwebben 2014 Manual Partnerwebben 2014 Innehållsförteckning Inloggning 3 Snabbguide till sidans uppbyggnad 4 Avisera ett utskick 6 Skapa bokning från avisering 6 Skapa ny bokning 7 Delinlämning 8 Så här ser en bokning

Läs mer

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare Manual för nya hemsidan Grundläggande funktioner för lagledare Inledning Detta dokument beskriver de grundläggande funktionerna på Onyx nya hemsida och hur Du: Lägger ut en nyhet på ditt lags hemsida Lägger

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer