Internet, metaforer och arbetets nya förutsä4ningar Stefan Larsson, Rä/ssociologi, Arbetsmiljöhögskolan/Luii

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internet, metaforer och arbetets nya förutsä4ningar Stefan Larsson, Rä/ssociologi, Arbetsmiljöhögskolan/Luii"

Transkript

1 Internet, metaforer och arbetets nya förutsä4ningar Stefan Larsson, Rä/ssociologi, Arbetsmiljöhögskolan/Luii

2 Stefan FD, JK, Tekn lic. Medlem i forskargruppen Cybernormer (om normbildning i unga nätkulturer). Med och bygger Lund University Internet InsBtute (Luii). Medgrundare Dll Finja Five AB. Driver forskningsprojekt om vindkraiens prövningssystem (med BTH). Avhandling: Metaphors and norms: Understanding copyright law in a digital society.

3 Idag Varför metaforer är vikdga FiguraBva och konceptuella FörBngligandet Metaforkluster Tankestrukturer Arbete i det digitala samhället Tidens och platsens uppbrytande, nya organisabonsmetaforer och nya beroenden Mål: Förhöjd medvetenhet om metaforerna i språk och tanke.

4 Metaforer skall hållas kort, för även om de börjar som instrument för aq befria tanken så slutar det oia med aq de förslavar densamma. - Domare Benjamin Cardozo ( ) befrielse av tankar? slaveri? - metaforer!..under en resa från början Dll slut

5 1. Metaforer: figuradva och konceptuella Källdomän Måldomän lejon > min chef kärlek > resa EQ förhållande tar slut man går skilda vägar förhållandet har nåq vägs ände vi utvecklades i olika riktningar Jag har gåq vid din sida sen vi har kommit ifrån varandra

6 FörDngligande (embodiment) Återkommande lån från det rumsliga och det kroppsliga: AQ komma ifrån varandra (distans) AQ vara kylig mot någon (eller varm) Bryta mot lagen Idag är allt uppåt (men igår var det nedåt) AQ förstå är aq greppa

7 kluster

8 Kluster: intellektuellt ägande som ägande av fysiska föremål

9 Metaforer Tankestrukturer

10 Frames trump facts. Always reframe - George Lakoff Amerikansk abortdebaq pro- life v. v. pro- choice Svensk pig- debaq Källdomän Måldomän Piga > Hushållsnära tjänster InternaDonell polidk Terrorist / Frihetskämpe

11 2. Arbete i en digital kontext Vad är arbete? Vad är kunskap?

12 TradiDonellt 1 plats 1 Dd 1 person

13 "One of the most basic problems of modern management is that the mechanical way of thinking is so ingrained in our everyday concepdon of organisadons that it is oien difficult to organise in any other way Gareth Morgan

14 OrganisaDonen som maskin Input/output Maximera produkdon EffekDvitet Vi blir då läq kuggar i eq maskineri När det går bra: som en väloljad maskin, som en klocka, som tåget När det går dåligt: saker behöver lagas, har spårat ut Mätbarhet blir överordnat.

15 Arketypiska organisa<onsmetaforer 1/2 Machines Efficiency, waste, maintenance, order, clockwork, cogs in a wheel, programmes, inputs and outputs, standardisadon, producdon, measurement and control, design Organisms Living systems, environmental condidons, adaptadon, life cycles, recycling, needs, homeostasis, evoludon, survival of the fiqest, health, illness Brains Learning, parallel informadon processing, distributed control, mindsets, intelligence, feedback, requisite variety, knowledge, networks Cultures Society, values, beliefs, laws, ideology, rituals, diversity, tradidons, history, service, shared vision and mission, understanding, qualides, families

16 Arketypiska organisa<onsmetaforer 2/2 Poli<cal Systems Interests and rights, power, hidden agendas and back room deals, authority, alliances, party- line, censorship, gatekeepers, leaders, conflict management Psychic Prisons Conscious & unconscious processes, repression & regression, ego, denial, projecdon, coping & defence mechanisms, pain & pleasure principle, dysfuncdon Flux and Transforma<on Constant change, dynamic equilibrium, flow, self- organisadon, systemic wisdom, aqractors, chaos, complexity, buqerfly effect, emergent properdes, dialecdcs, paradox Instruments of Domina<on AlienaDon, repression, imposing values, compliance, charisma, maintenance of power, force, exploitadon, divide and rule, discriminadon, corporate interest.

17 Hur ska vi förstå det digitala? Med lån från det analoga/tradidonella/ etablerade (metaforer och fördngliganden) Digitala Dng och företeelser: molnet, nätverk, streaming, dataflöde, desktop, interface, chat, mjukvara, cyberspace, etc. Eller fenomen som liknar gamla: e- post, digitalt foto, digitala kopior och e- böcker (men egentligen har väsentligt annorlunda förutsäqningar) = översäqningsproblem och ardficialitet.

18 Språket det fördngligade hur ramas vi in av alla dessa lån? Vad är nyheter, vem får förmedla dom? Vad är arbete och vad är en arbetsplats? Vad är privat och vad är offentligt? Vem är ens vänner och vad är vänskap? Vad är aq kommunicera? Föränderligheten

19 Rapport: Svenskarna och Internet % använder internet dagligen HälIen av treåringarna använder internet. 9 av 10 av alla har egen dator. HälIen av alla spelar digitala spel. Alla unga (16-25 år) besöker YouTube. De flesta unga besöker sociala nätverk (online), oiast Facebook.

20 Andra detaljförutsäqningar: Marcin de Kaminski Gränsdragningsfrågor privat/publik av/online Svårigheter med aq överblicka internets minnesfunkdon bildanvändning exv.

21 EQ historisk- räqsligt- tekniskt perspekdv: Håkan Hydén Samhällsförändring i S- kurvor Paradigmbunden kunskap Varje samhälle har siq paradigm, siq synsäq, sin reglering.

22

23 Det kunskapsopdmisdska perspekdvet Cass Sunstein: Infotopia. How many minds produce knowledge TapscoQ & Williams: WIKINOMICS. How mass collaborabon changes everything Hayles: How we became posthuman

24 Följder 1: Nya organisadonsformer Nya organisadoner Nya organisadonsmetaforer Nya organisadonstankestrukturer

25 Följder 2: Andra färdigheter är vägvinnande KollaboraDv kunskap Söka/finna Sortera/sovra

26 Följder 3: Nya beroenden Som äger

27 AQ fundera på Hur föreställer du dig din organisadon? Vilka metaforer är vanliga när du pratar om din arbetssituadon? Kan du hiqa någon grundläggande tankestruktur som ramar in diq säq aq se på din egen organisadon?

28 Lund University Internet InsDtute ARBETSMILJÖHÖGSKOLAN Stefan Larsson

THE PINK MACHINE PAPERS. #22! N o 1 / 2005. Transmission eller television. Stefan Görling

THE PINK MACHINE PAPERS. #22! N o 1 / 2005. Transmission eller television. Stefan Görling THE PINK MACHINE PAPERS #22! N o 1 / 2005 Transmission eller television Stefan Görling #22 N o 1 / 2005 Transmission eller television! En tanke om nätets framtid Stefan Görling Kungliga Tekniska Högskolan,

Läs mer

DEN KOMPLEXA VÅRDEN OM KOMPLEXITET OCH KOMPLEXA PROCESSER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN FREDRIK NILSSON

DEN KOMPLEXA VÅRDEN OM KOMPLEXITET OCH KOMPLEXA PROCESSER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN FREDRIK NILSSON U T V E C K L I N G S C E N T R U M F E B R U A R I 2 0 0 7 DEN KOMPLEXA VÅRDEN OM KOMPLEXITET OCH KOMPLEXA PROCESSER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN FREDRIK NILSSON Utgiven av Region Skåne, Utvecklingscentrum,

Läs mer

- om hur mediebranscherna kan dra nytta av ett nätverk av uppkopplade saker

- om hur mediebranscherna kan dra nytta av ett nätverk av uppkopplade saker INTER- NET OF THINGS - om hur mediebranscherna kan dra nytta av ett nätverk av uppkopplade saker en guide i fickformat från Media Evolution LEDARE av Media Evolution En möjlighet för mediebranscherna är

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Den stigberoende upphovsrätten. Om konsekvenserna av rättslig inlåsning i en digital tid

Den stigberoende upphovsrätten. Om konsekvenserna av rättslig inlåsning i en digital tid 122 RETFÆRD ÅRGANG 34 2011 NR. 4/135 Den stigberoende upphovsrätten. Om konsekvenserna av rättslig inlåsning i en digital tid AV STEFAN LARSSON, FORSKARE I RÄTTSSOCIOLOGI, LUNDS UNIVERSITET. FIL DOK, JUR

Läs mer

Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability

Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability Birgitta Nordén International Institute for Industrial Environmental Economics

Läs mer

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Sociala medier som en del av employer branding

Läs mer

2015-01-07. Ingenting av det jag kommer att säga under kursen har något med mina nuvarande chefer att göra!

2015-01-07. Ingenting av det jag kommer att säga under kursen har något med mina nuvarande chefer att göra! The seven habits of highly effective people - restoring the character ethic Att leva och verka till 100 % Först en disclaimer Ingenting av det jag kommer att säga under kursen har något med mina nuvarande

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

mötet med roboten skulle kunna vara en av anledningarna till att de o a uppfattas som mer levande än virtuella karaktärer i virtuella världar.

mötet med roboten skulle kunna vara en av anledningarna till att de o a uppfattas som mer levande än virtuella karaktärer i virtuella världar. Om digitala varelser Digitala varelser med känslor och uttryck, som utvecklar sin förståelse av världen runt omkring sig och blir en del av den. Hur ska vi förhålla oss till dem? Kan man tala om en mänsklig

Läs mer

Lik men unik. En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook

Lik men unik. En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook Lik men unik En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet termin 6 C-uppsats HT-2011

Läs mer

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Teknonomi Tema Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Vecka 42-47, 2008 Mål för temat: Teknik: Du ska kunna bygga en konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande samt kunna beskriva hur

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett användarperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Sociala medier strategier, möjligheter och risker

Sociala medier strategier, möjligheter och risker Sociala medier strategier, möjligheter och risker Social media strategies, opportunities and risks TOBIAS PRODAN Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2012:009 ISSN: 1651-4769 Göteborgs universitet

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:106 ISSN 1404-0891 Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie

Läs mer

MENTORSGUIDE. Formula Project: 527914-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP

MENTORSGUIDE. Formula Project: 527914-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP MENTORSGUIDE What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal. Grattis mentor! Du har blivit utvald till ett hedersuppdrag och har nu en unik möjlighet

Läs mer

24-25 SEPTEMBER CLARION POST GÖTEBORG

24-25 SEPTEMBER CLARION POST GÖTEBORG 24-25 SEPTEMBER CLARION 24-25 POST SEPTEMBER GÖTEBORG CLARION POST GÖTEBORG 630 personer samlades på Webbdagarna i Göteborg i år - vilket var ett nytt publikrekord från föregående event! Inbjudna var vi

Läs mer

XOVATION. Anneli Bengtsson

XOVATION. Anneli Bengtsson XOVATION Anneli Bengtsson Projekttid aug 2009 juli 2012 Triple Helix Om XOVATION XOVATION är ett spännande utvecklingsprojekt som vill finna nya vägar till dialog mellan människorna och det offentliga

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management Kurs Projektledning 2 Nivå 2 Mellan Projektledning Module 1: Projekt planen DU 1.1 Projekt planen Strukturen i en projektplan DU 1.2 Work

Läs mer

Resultatsammanställning webbenkät webbstöd, HiG-lärare 2008: Sida 1 av 1

Resultatsammanställning webbenkät webbstöd, HiG-lärare 2008: Sida 1 av 1 Resultatsammanställning webbenkät webbstöd, HiG-lärare 2008: Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 137 1 Vilket ämne/ämnen tillhör du? vårdvetenskap industriell ekonomi kulturvetenskapliga avd Värdegrund

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal?

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Inriktning mot Management HT 2009 Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Magisteruppsats Ulf Åberg 680428-5010 Handledare:

Läs mer

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter.

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. IMSE VIMSE Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. Målgrupp: Låg och mellanstadieelever Innehåller totalt

Läs mer

Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt

Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt Örebro universitet HUMUS Centrum för urbana och regionala studier December 2013 Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt

Läs mer