Ett gott liv på äldre da r. Ett genombrottsprojekt för att höja livskvaliteten hos äldre med fokus på demenshandikapp, mat och hälsa.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett gott liv på äldre da r. Ett genombrottsprojekt för att höja livskvaliteten hos äldre med fokus på demenshandikapp, mat och hälsa."

Transkript

1 Ett gott liv på äldre da r Ett genombrottsprojekt för att höja livskvaliteten hos äldre med fokus på demenshandikapp, mat och hälsa. september 2007 september 2008

2 Ett gott liv på äldre da r 1 Livskvalitet handlar om att ha ett så gott liv som möjligt efter de egna förutsättningarna. Att känna sig trygg, få äta gott i en trevlig miljö och delta i aktiviteter som stimulerar. Genombrottsprojektet Ett gott liv på äldre da r har syftat till att öka livskvaliteten för äldre med hemtjänst och i särskilt boende. Tyngdpunkten har legat på att öka välbefinnandet, minska oron och förbättra mat- och måltidssituationen att höja livskvaliteten, helt enkelt. Dessutom ska personalen i de berörda verksamheterna ha fått kunskap om metoder för förbättringsarbete och även kunskap om demenshandikapp och kostens betydelse för äldre människor. De övergripande målen för projektet har varit att 14 av 16 team skulle nå minst ett av sina angivna mål och att 14 team vid lärandeseminarium 3 skulle ange att de befinner sig på 4 eller högre på IHI:s självskattningsskala. 1 När projektet närmar sig sitt slut är båda målen uppnådda! 15 av 16 team har nått minst ett av sina mål. Lika många team har skattat att de har nått nivå 4 eller högre på IHI-skalan. Deltagande team Nio stadsdelar har deltagit med sammanlagt 16 team: Askim Granlidens äldreboende Backa Bäckebols äldreboende, plan 1, samt Skogsgläntans äldreboende Bergsjön Geråshus, Solglimten, samt hemtjänsten Centrum Örgrytehemmet, Eklanda, samt Krokslätts äldreboende, 2 Mitt Högsbo Gerdas gård hemtjänst Kortedala Sekelbo äldreboende, Täppan 1 och Sekelbo 1 Linnéstaden Annedals äldreboende, Stigberget och Linné, Barkens äldreboende, grön våning, Kosterns äldreboende, våning 3 och 4 Tuve-Säve hemtjänsten Gärdet och Höjden samt Lillhagsparkens äldreboende, Kaprifolen, och Glöstorpshöjden, Åsen Tynnered Toftaåsens äldrecentrum, Trubaduren, samt Önnereds kvällspatrull Varje team har haft en handledare som kunnat vägleda, informera och stöjda teamen i metodarbetet. Tre lärandeseminarier har ägt rum och projekttiden avslutas med en inspirationskonferens. Ett långsiktigt kvalitetsarbete Göteborgs Stad har sedan 2003 drivit flera genombrottsprojekt med olika fokus. De har bland annat handlat om fallprevention, mat och hälsa, demenshandikapp, vardagsrehabilitering och arbetslagsutveckling. Gemensamt för de olika projekten är att teamen ofta arbetat med liknande förbättringsområden, oavsett vilket projekt de deltagit i. Måltidssituationen och aktiviteter är till exempel förbättringsområden som så gott som alla har engagerat sig i. Därför startades Ett gott liv på äldre da r där stadsdelarnas olika behov av fokusområden kunde samsas under ett och samma tema ökad livskvalitet. 1. En 5-gradig självvärderingsskala där teamen värderar var de befinner sig efter varje lärandeseminarium. 1 = teamet har inte kommit igång. 2 = aktivitet men ingen förändring har prövats. 3 = enstaka förbättringar kan uppmätas. 4 = påtagliga förbättringar. 5 = kvarstående systemförbättringar. 2

3 Teamens erfarenheter Så gott som alla team lyfter fram en lärdom: att det går att göra små förändringar som gör stor skillnad för både vårdtagare och personal. Att få tid till dokumentation och att få med kollegerna på tåget är de problem som de flesta teamen nämner. Under testerna av de olika förbättringsidéerna har bland annat de äldres oro och/eller välbefinnande uppskattats. I de flesta fall har man använt VAS-skalan (en tiogradig skattningsskala där 1 står för ingen oro och 10 för värsta tänkbara oro) och/eller Uggledalens glädjeoch välbefinnandeskala (en femgradig skala där 1 är djupt olycklig och 5 mycket glad, på gott humör). Några team har konstruerat egna skalor, som dock bygger på samma principer. Teamen har arbetat med en mängd förbättringsidéer. Startsträckan har varit olika lång, men från september 2007 till och med augusti 2008 har de 16 teamen genomfört sammanlagt mer än 300 tester som har dokumenterats. Av dessa har cirka 70 procent permanentats. Här följer sammanfattningar av varje teams arbete och slutsatser. De fullständiga slutrapporterna kan beställas av teamens kontaktpersoner. 3

4 ASKIM GRANLIDENS ÄLDREBOENDE, ENHET A OCH B Aktiviteter skapar välmående Promenader, högläsning och taktil massage för boende med demenssjukdom. Det är något av det som teamet på Granlidens äldreboende i Askim har testat med framgång. Taktil massage har helt klart minskat vid behovs-medicineringen med lugnande tabletter, säger Pernilla Edström, sjuksköterska på Granliden. När projektet startade hösten 2007 fick teamet i Askim en riktig rivstart. Vi började med att mäta välbefinnandet dagen efter vi kom tillbaka från det första lärandeseminariet. Sedan var vi igång, säger Linda Hovefors. Strax därpå hade all personal på de två enheterna en gemensam planeringsdag, vilket också fick fart på projektet. Man gjorde bland annat om Uggledalens välbefinnandeskala till Granlidens välbefinnandeskala. Då kunde vi prata igenom vad orden i skalan står för, så att mätvärdet inte skiljer sig beroende på vem som mäter, säger Linda. På planeringsdagen kunde alla också komma med förslag till förändringar. Syftet var att öka välbefinnandet med tyngdpunkt på vardagsaktivering. Vi fick en lång lista på allt möjligt som man ville pröva, från att byta gardiner till att baka smörgåstårta, säger Eliselotte Andreasson. Olika tester påbörjades i stort sett omgående. Först fanns alla testerna i en pärm, men den pärmen tittade inte alla i. För att få all personal uppmärksam på att det pågick tester skrevs de in i almanackan i stället, vilket fungerade mycket bättre. Dansade sig trötta Några av de boende på Granlidens båda demensenheter är fysiskt pigga och aktiva och behöver röra på sig. De erbjöds promenader vilket de tyckte om och verkade öka deras välbefinnande. Högläsning uppskattades av många boende. Lite festligare dukning på middagsbordet på helgerna gillade man också, liksom musik och dans. En dag dansade vi och sjöng i 45 minuter och till slut var jag tvungen att säga att jag inte orkade mer, skrattar Fadime Aydin, som också är en av två i personalen som utbildat sig i taktil massage. Hon märker väldigt tydligt hur den som är orolig och kanske aggressiv blir lugnare av beröring. Massagen ges under cirka 15 minuter och är också bra för den som är stel i händer och fötter. 4

5 Även den som ger massage blir avstressad och lugn. Jag brukar tända några doftljus och sätta på lugnande musik, säger Fadime. Över 40 tester har gjorts på enheterna och de flesta har fallit väl ut. Men att måla tillsammans var ingen succé. De boende satt hellre och pratade, säger Linda. En del av testerna är riktade till enskilda boende, som gångträning, toalettbesök var tredje timma och att ta bort särskilda orosmoment hos vissa personer. Generella förändringar har varit att byta ut de vita toalettsitsarna mot röda så att de boende lättare hittar till toaletten. Röda hjärtan på toadörrarna har också underlättat nu ser de inte ut som garderober längre. Målvärdet som sattes var att vid 80 procent av mättillfällena skulle välbefinnandet ligga på 3 eller högre. Den ena enheten tangerade målvärdet efter bara några veckor, medan det tog lite längre tid för den andra enheten att nå upp till 80-procentstrecket. Bra stöd Teamet känner att de haft gott stöd av både chef och arbetskamrater under projektet. De tycker att de fått in ett annat tänk och blivit bra på att dokumentera vad som görs på enheterna. Vi var rädda för att testerna skulle innebära mer arbetsuppgifter, men det blev inte så mycket som vi trodde, säger Pernilla. Testerna kommer att fortsätta på enheterna, men hur mätningarna ska gå till är ännu inte riktigt bestämt. För man vill fortsätta mäta välbefinnandet, för att ha en viss koll. Teamet hoppas på att idéerna ska spridas i huset och till flera i och utanför stadsdelen. Hela personalgruppen ska vara med på projektets avslutande inspirationskonferens. På Granliden har utvecklingsgrupper bildats tvärs över enhetsgränserna vilket också kommer att bidra till spridningen. Granlidens äldreboende har både somatiskt och demensboende. Demensboendet består av två enheter, A med 12 boende och B med 13 boende, som ligger på var sin våning. Teammedlemmar: Eliselotte Andreasson, Pernilla Edström, Linda Hovefors, Fadime Aydin Handledare: Pia Jönsson, Tynnered Högläsning är en av många aktiviteter som uppskattas av de boende på Granliden. 5

6 BACKA BÄCKEBOLS ÄLDREBOENDE, PLAN 1 Tre avdelningar med sammanlagt 25 boende med demens Teammedlemmar: Torsten Alm, Marita Turesson, Margaretha Svensson Handledare: Ingrid Jönsson, Tuve-Säve Våra boende får det bättre Teamet har främst arbetat med matsituationen, som de ofta upplevde som rörig. Numera ställs maten fram, fint upplagd i karotter och på uppläggningsfat, vilket har gjort måltiderna lugnare. Det uppskattas av de boende. Man äter ju med ögat också, påpekar teamet. Diskmaskinen får inte plockas ur eller i under måltiderna och det är först när alla vid ett bord ätit klart som man dukar av. TV och radio är förstås avstängda, men lugn, klassisk musik kan spelas. Det står blommor på matborden och där finns också veckans meny. Genom att duka med linnedukar, brutna servetter, vin till maten och likör till kaffet på helgerna, blir det skillnad på vardag och helg. Tid för samtal och egen tid med de boende som man är kontaktperson för har också prövats med framgång. Teamet har mätt både oro och välbefinnande och nådde snabbt sitt mål gällande oron. När det gäller välbefinnandet har två av avdelningarna nått målet och den tredje är på god väg. Fördelen med genombrottsmetoden är att de boende får det bättre och det mest givande är att se positiva resultat, skriver teamet. BACKA SKOGSGLÄNTAN Gruppboende för 8 personer med demenssjukdom Teammedlemmar: Christina Persson, Lisbeth Nielsen, Anne Olausson. Handledare: Pirjo Salminen, Biskopsgården Vi är på rätt väg Skogsgläntans team ville få en mer aktiv tillvaro för de boende som orkar här bor både yngre och äldre personer med demens. På så sätt hoppades man kunna öka välbefinnandet och tryggheten hos de boende. Förändringar som permanentats är bland annat att en i personalen har ansvar för att dagens aktivitet genomförs. Det kan vara inomhusbowling, fiaspel, gymnastik, minnesträning eller promenad. För att skilja på helg och vardag är middagsdukningen på helgerna lite finare än till vardags och eftermiddagskaffet dricks i vardagsrummet. På fredags- och lördagskvällarna kan det bli helgmys med godis och chips. Flera av de boende är rökare och när en skulle röka ville fler göra det, så det blev rökstund lite väl ofta. Därför infördes tider där de boende själva kan se när det är dags att röka. Det fungerar bra och alla röker samtidigt. Det blir dessutom ett bra tillfälle till en pratstund. Teamet har inte nått sitt mål att minst 80 procent av mätningarna med välbefinnandeskalan skulle ligga på minst 4. Men de jobbar vidare och känner att de är på rätt väg. 6

7 BERGSJÖN GERÅSHUS Geråshus Solglimten har 8 boende med demensdiagnos Teammedlemmar: Ayan Mahamud, Branka Gerdov, Mercy Goonetilleke, Ingegerd Bergquist Handledare: Monika Hägg, Högsbo Vi har fått en bättre struktur på arbetsuppgifterna Personalen på Solglimten upplevde oro hos de boende i många situationer, främst vid måltiderna. Så målet har varit att minska oron, vilket man lyckades med ganska snabbt. Därför började de våren 2008 att även mäta välbefinnandet. En Stör ej-skylt ledde till färre besökare och mindre spring under måltiderna och de boende blev mer koncentrerade. Dessutom sköter en i personalen servering av maten medan övriga sitter ner med de boende som behöver hjälp med matning. Det har gjort att matsituationen har blivit betydligt lugnare och mer harmonisk. Dessutom stängs både telefon och diskmaskin av. Ett byte från vitt till terrakottafärgat porslin gjorde att de boende kan se sin mat bättre. Ett test med bakning en gång i veckan lyckades delvis. De boende kunde inte vara med och baka, men uppskattade bakverken. Elvispen var högljudd och skapade oro, så nu bakar man minst en gång i veckan utan elvisp. Gångträning både ute och inne har också prövats med varierande resultat, liksom att en timma avsätts för egen tid för boende och kontaktperson. Personalens arbetstider stämde dåligt med de boendes behov. Det mest givande har varit att resultaten i projektet blivit synliga för alla, tycker teamet. Lärandeseminarierna har varit mycket givande och vi önskar att all personal hade fått ta del av dessa. Genombrottsmetoden minskar gapet mellan kunskap och praxis Den grundläggande idén med genombrottsmetoden är att lyfta fram erfarenheter och kunskap som finns men som inte tas till vara eller tillåts komma fram. Det handlar både om kunskap i arbetsgrupper och generell kunskap från forskning och utveckling som finns, men inte sprids i tillräckligt stor omfattning. Med genombrottsmetoden kan man genom ett kontinuerligt, lärandestyrt förbättringsarbete synliggöra den kunskapen och hitta nya arbetssätt. Metoden har sin förebild i Breakthrough series, utarbetad vid The Institute for Healthcare Improvement, (IHI), i Boston, USA. Metoden har bearbetats för att passa svenska förhållanden och introducerades av Landstingsförbundet Genombrottsmetoden bygger på att medarbetarna inom en organisation tar sig an ett problem. När de har identifierat det som behövs förändras görs tester i liten skala utifrån dels evidensbaserad kunskap, dels tankar och idéer som de tror kan leda till förbättringar för vårdtagarna. När testerna är genomförda analyseras dessa. Om testerna visar sig vara effektiva provas de i större skala inom hela organisationen. Genom att använda enkla mått och mätmetoder och systematiskt testa förändringar i liten skala sker alltså ett lärande av vilka förändringar som leder till förbättringar. Man kan också uttrycka det som att gapet mellan kunskap och praxis minskar mellan det vi vet och det vi gör. 7

8 BERGSJÖN HEMTJÄNST Med fokus på infor trygghet och Häng av er ytterkläderna när ni kommer. Ring om ni är försenade. Det är några kommentarer från vårdtagarna i Bergsjöns hemtjänst som teamet har tagit på allvar. Och som är en del i arbetet med att förbättra bemötande och information, vilket i sin tur leder till ökad trygghet. Gerhard Lund och Nicole Wicke på promenad. Bergsjöns hemtjänst har cirka 175 vårdtagare och 30 personal uppdelade i två grupper, en inre (Teleskopgatan) och en yttre (övriga Bergsjön). Teammedlemmar: Nicole Wicke, Alicja Axelsson, Christina Nilsson, Selvije Tixhoj Handledare: Carina Markström, Frölunda När teamet startade sitt arbete tänkte de mäta oron hos sex vårdtagare för att få en bild av om teamets förbättringsidéer fick någon effekt. Men efter ett tag tänkte de om. Det var både svårt att mäta och blev missvisande när förhållandena ändrades för flera av vårdtagarna. I stället valde teamet att titta på indexet NKI i kvalitetsmätningen som görs i Göteborgs Stad. Det jämfördes med de mål som Bergsjöns hemtjänst satt upp för sin verksamhet. Då kunde de se att när det gäller trygghet, bemötande och information var skillnaden som störst mellan NKI och hemtjänstens mål. Trygghet, bemötande och information kan man alltid jobba med, det finns alltid något som kan bli bättre, säger Christina Nilsson. Teamet konstruerade en enkät där 17 vårdtagare anonymt och en gång i månaden kryssat i vad de tycker om bemötande, trygghet och information enligt en fyragradig skala. Dessutom har de kunnat skriva fria kommentarer på blanketten. Vi valde fyra alternativ, till exempel inte trygg, ganska trygg, mycket trygg och helt trygg, för att det inte skulle bli ett varken eller-alternativ i mitten. Nu tvingades de ta ställning. Kommentarerna har vi använt för att hitta nya idéer och aktiviteter att testa, säger Christina. Ge ett bättre bemötande Bland kommentarerna fanns just önskemålet om att hemtjänstpersonalen ska hänga av sig jackorna när de kommer in. På så sätt känns besöket mindre stressigt och vårdtagaren känner sig bra bemött. Att ringa när man är försenad är också ett sätt både skapa trygghet, ett gott bemötande och ge bra information. Målet har varit att 12 av 17 vårdtagare ska kryssa i de positiva alternativen på enkäten. Vi har nått våra mål vid några mättillfällen, men det har också hänt att vi bara fått in 11 enkäter och då är det ju inte så lätt att komma upp till målet 12, konstaterar Nicole Wicke. Att lämna ut och få in enkäter till vårdtagare är inte alltid så enkelt. De kollegor som tagit på sig att hjälpa till med det har behövt påminnas åtskilliga gånger. En del vårdtagare har också tyckt att det blivit lite tjatigt efter ett tag. Kanske kan det 8

9 CENTRUM ÖRGRYTEHEMMET mation, bemötande Selvije Tixhoj ordnar med middagen för Gerhard Lund. räcka med en enkät varannan månad, funderar teamet. Det övergripande målet för teamet har förstås varit att höja livskvaliteten för de 17 vårdtagarna som ingått i projektet. Några är väldigt oroliga och för dem har teamet testat ett flertal förändringar. Utevistelser, hårvård och aktiviteter har visat sig fungera bra på just de personerna. En person som tidigare ofta packade sin väska för att resa iväg, nöjer sig nu med att komma ut på aktiviteter ett par gånger i veckan. Örgrytehemmet, Eklanda är en somatisk avdelning för 12 boende Teammedlemmar: Lena Bernhardsson, Lenita Johansson, Monica Lindberg, Monica Westlund, Jenny Wilhelmsson Handledare: Charlotte Nyberg, Centrum De boende uppskattar gemenskapen med personalen Kost, nutrition och måltidsmiljö har varit i fokus på Eklanda. Måltidsmiljön upplevdes som otrivsam med maten i kantiner, de boende pratade inte med varandra och ville fort in på sina rum. Genom att servera maten i karotter och på uppläggningsfat som de boende kan ta från själva, har aptiten tyckts öka och många tar om av maten. En ommöblering från ett långbord till två mindre bord blev också lyckad. Två i personalen sitter alltid med vid måltiderna och de övriga kan vara inne hos de boende som är sängliggande. Man lyckades också minska oväsendet under middagen genom att inte slamra med kantiner eller ha på diskmaskinen. En halvtimmas kontakttid varje vecka, för promenad eller något annat trevligt, utföll väl. De boende har varit glada och positiva både under och efter aktiviteten. Ljusterapi var en av de mest uppskattade testerna. De boende och två personal satt i Krokslätts ljusterapirum i 30 minuter, fem dagar i rad. Alla har känt sig mycket piggare och även sovit gott om natten. Teamet har mätt välbefinnande, fört pinnstatistik över individuellt anpassad aktivitet och mätt BMI en gång i månaden. Välbefinnande gick ner under en period på grund av sjukdom i personalen och flera dödsfall bland de boende. BMI-mätningarna fick läggas på is, men kommer att återupptas hösten Gjort en film Vikten av ett bra bemötande är temat för en film som teamet gjort för att presentera sitt arbete. En av vårdtagarna ställde upp och med lånad kamera och hjälp från en av teammedlemmarnas pappa har det blivit en cirka 11 minuter lång film som visar vad som är bra bemötande och vad som inte är det Vi har lagt ner mycket jobb på den och hoppas kunna använda den på arbetsplatsträffar i stadsdelen, säger Selvije Tixhoj. För teamet vill gärna fortsätta med förändringsarbetet. De har ett 25-tal kolleger i hemtjänsten och ytterligare cirka 160 vårdtagare i Bergsjön att arbeta med! Tänket i genombrottsmetoden är enkelt och det ska bli roligt att sprida det vidare. Men det kommer nog att ta tid att nå alla i arbetsgrupperna, konstaterar Alicja Axelsson. Hon påpekar att det är vårdtagaren som bestämmer över sitt hem och då kan det också ta längre tid att genomföra en del idéer om förändringar. Vårdtagaren måste ju vara med på noterna. 9

10 CENTRUM KROKSLÄTTS ÄLDREBOENDE Alla mår bättre utan stress Trivsammare måltider gör att de boende gärna sitter kvar längre vid bordet. Stressen är borta och alla även personalen mår bättre. Ja, det är mycket roligare att gå till jobbet nu, säger Marijana Zorica, i team 2 mitt på Krokslätts äldreboende. En otrivsam matsituation med oljud, stress och störande moment var det första som teamet tog tag i. Dessutom insåg de att alla arbetade på olika sätt vid måltiderna, vilket inte var så bra för de boende. De ville helt enkelt få ordning på rutinerna. Telefoner ringde och vi ropade till varandra, de boende kom och gick under middagen vilket skapade oro, berättar Marijana. Därför stängdes TV, radio och mobiltelefoner av under middagen. Maten serverades först när alla hade satt sig. Inget diskande eller plockande med porslin fick pågå under middagen. Bordsplaceringen gjordes om efter en ommöblering. Effekten kom snabbt. Det blev både lugnare och trevligare vid måltiderna. Minst en i personalen sitter alltid med vid middagen, vilket bland annat lett till att de boende hjälper varandra mer och att det är lättare för dem att ta påfyllning. Nu sitter vi tillsammans, pratar och lyssnar kanske på mu- På onsdagar är det alltid nybakat till tolvkaffet. Anneli Johansson och Helena Vackeova serverar rulltårta och kaffe. sik efter maten. Vi kan till och med sitta tysta ihop och det känns bra, säger Anneli Johansson. Enheten plan 2 Mitt vid Krokslätts äldreboende är en enhet med somatisk inriktning med nio boende. Syftet med att delta i projektet var att öka välbefinnandet med inriktning på kost och hälsa för samtliga boende. Teammedlemmar: Mona Ibrahim, Annelie Johansson, Marijana Zorica, Helena Vackeova, Lenita Johansson Handledare: Charlotte Nyberg, Centrum Gympa före fikat Tolvkaffet har också blivit en stund på dagen då alla sitter tillsammans. Förr delades kaffet ut till de boende och personalen satt för sig nu sitter alla vid samma bord. Man läser tidningen och pratar om vad som hänt, ibland är det frågesport. På tisdagar och torsdagar är det sittgympa en stund innan kaffet. Fötterna trampar och armarna sträcks mot taket. Alla gör så gott de kan efter förmåga. På onsdagar bakas alltid något gott till kaffet och någon boende brukar hjälpa till. Andra förändringar som teamet arbetat med är kontakttimmar, då en i personalen ägnar sig enbart åt en boende som bestämmer vad timman ska användas till. Det kan vara vad som helst. Att städa i garderoben, titta 10

11 HÖGSBO GERDAS GÅRD HEMTJÄNST Sittgympa är en lagom ansträngning som gör kroppen lite rörligare. Alla deltar efter sin förmåga och Gillis Agebrand har inga problem med att få upp armarna högt i luften. på bilder, gå och handla eller bara sitta och prata, säger Helena Vackeova. Utevistelse, nagelvård, hjälp med tandborstning, pet-emottallrik och hemmagjorda smoothies prövades också med framgång. Däremot fungerande inte idéerna om att dela ut frukt till de boende (den blev liggande på rummet och blev dålig) eller att dekorera maten på helgerna med färsk dill eller persilja. Det föll på att köket inte skickade med det gröna regelbundet. Målet för teamet har varit att öka välbefinnandet hos de boende. Välbefinnandet har skattats med en femgradig skala två gånger om dagen på alla nio boende. Målvärdet sattes till att 80 procent skulle ange värdet fyra eller högre. Målet nåddes framåt jul 2007 och därefter har kurvan pendlat runt 80-procentstrecket. Dessutom misstänkte man att nattfastan var för lång för en del boende. Men när den mättes visade det sig, att i de få fall där den ofrivilliga fastan var för lång, var problemet lätt åtgärdat. Ser över måltidsordningen Utöver de fyra i teamet arbetar två personer till på enheten. Teamet tycker att det var en fördel att så många i arbetsgrupen var med i teamet. Genombrottsmetoden var ny för alla och teamet erkänner att det var lite jobbigt i början. Det var rörigt och vi fick mycket information på en gång, säger Lenita Johansson, som är kostekonom och projektledare för Matglädje som rör hela Krokslätts äldreboende och Örgrytehemmet. Förändringsarbetet fortsätter på enheten. Nu är måltidsordningen i fokus och man vill få en bättre fördelning av måltiderna över dagen. Förhoppningsvis kommer även idéerna att spridas till fler för teamet ger sig gärna ut och berättar om vad de har åstadkommit! Vi är så stolta över vad vi har gjort! Efter första lärandeseminariet sa jag att det går aldrig utan pengar och extra personal men det går att göra mycket!, säger Marijana. Teammedlemmar: Jenny Antonsson, Nerka Rapo (på bilden syns hela arbetslaget) Handledare: Inger Öhman, Tynnered Fått en insikt i hur andra arbetar Oroliga vårdtagare var det största problemet inom hemtjänsten, vilket tog sig uttryck i att vårdtagarna ofta använde sina trygghetslarm. Teamet ville med sitt förbättringsarbete öka livskvaliteten genom att minska oron. Det man prövat och som fallit väl ut är till exempel en caféverksamhet som varit mycket uppskattad. Vårdtagarna längtar till nästa gång. En vårdtagare fick tillgång till en symaskin, vilket gjorde vårdtagaren gladare och initiativrik. Ett mål var att minska antalet larm till max 100 per månad. När mätningarna startade låg de på mellan 250 och 300 larm per månad. Målet nåddes i februari 2008 och antalet larm har fram till projektets slut hållit sig runt 100-strecket. Teamet påpekar att projektet genomförts under en period då hela hemtjänsten i Högsbo gått igenom en stor omorganisation, vilket påverkat arbetet. Men teamet kommer att fortsätta med att aktivera sina vårdtagare efter projektet och kommer även att fortsätta att mäta larmtätheten. 11

12 KORTEDALA SEKELBO ÄLDREBOENDE Täppan 1 och Sekelbo 1 har sammanlagt 12 permanenta och två korttidsplatser för personer med demensproblematik. Teammedlemmar: Ann-Eva Lundberg, Gun Holmgren, Tesfanesh Demisse, Rolf Mellkvist Handledare: Carina Markström, Frölunda Det är inte farligt att misslyckas Teamet konstaterar att det har varit svårt att aktivera och motivera de boende och även varit problem med att komma igång med aktiviteter. I projektet har man testat bland annat promenader, som är mycket uppskattat, och dans och musik fungerar jättebra, våra pensionärer älskar musik. Även måltidsmiljön har förändrats. Lyckade tester var att personal åt tillsammans med de boende och att inget diskande och plockande fick ske under måltiden. Däremot fungerade inte skylten Måltid pågår. Teamet har mätt välbefinnandet med hjälp av Uggledalens fem-gradiga skala. Först sattes målet till att 70 procent skulle skatta 3 eller högre på skalan. Det nåddes snabbt och ambitionsnivån höjdes till 90 procent, vilket också nåddes efter en tid, men lite variationer upp och ner av olika skäl. Det teamet lyfter fram som mest givande är att de kommit på hur de ska lösa problem tillsammans i personalgruppen. De konstaterar också att vårt arbete egentligen innehåller många fler element än vi har tänkt på. Vi har lärt oss att våga prova nya tillvägagångssätt och att det inte är farligt att misslyckas. LINNÉSTADEN ANNEDALS ÄLDREBOENDE Stigberget och Linné har 22 mycket gamla boende, samtliga med såväl somatisk som demensproblematik. Teammedlemmar: Elisabeth Nordvåg, Britta Larson, Nadya Stillbäck, Marie Fjellman Handledare: Inger Öhman, Tynnered Ett väldigt lärorikt år De boende har stora behov av stöd för att klara sitt dagliga liv och rutinerna är många och krävande. En högre grad av personinriktad vård skulle kunna öka välbefinnandet och minska oron, resonerade teamet när projektet inleddes. Sång och musik, minst tre gånger i veckan, testades med gott resultat och har införts i det dagliga omvårdnadsarbetet sång och musik skapar glädje. Ett annat positivt test som permanentats är att duka fint på helgerna. Dukningen skapade nyfikenhet och glädje, flera pratade om hur man dukade förr och hur glasen ska stå. Trivseltid med sin kontaktperson uppskattades också av de boende. Däremot fungerade varken högläsning eller bingospel eftersom flera av de boende har dålig hörsel och aktiviteten blev mer ett krav än underhållning. Att titta i fotoalbum skapade i flera fall oro och förvirring, i stället för glada skratt och minnen, tvärtemot vad teamet hade förväntat sig. Vi har lärt oss mycket om förutfattade meningar vi haft om vad de boende tycker om och överraskats av kompetensen och njutningsförmågan hos de gamla. Vårt arbete känns mer givande och roligare. Våra boende känner det också och är mer belåtna med sin boendemiljö och det dagliga livet., skriver teamet. 12

13 LINNÉSTADEN BARKENS ÄLDREBOENDE På Barkens äldreboende grön våning bor 9 äldre med olika diagnoser. Teammedlemmar: Sara Berglund, Evy Taube, Marie Elise Oskal Handledare: Pia Jönsson, Tynnered Bättre gemenskap i personalgruppen Minskad oro och ökad livskvalitet, mer vardagsaktivering för att behålla sina funktioner det ville teamet arbeta med. Att duka med linneduk och fina glas för att skapa helgkänsla föll väl ut. Man prövade också att servera maten i karotter och på uppläggningsfat så de boende kan ta själva, och det infördes på helgerna. Över huvud taget försöker man arbeta så att varje dag är olik nästa och att dagen skiljer sig från natten. En gemensam kaffestund för de boende ledde till att några damer utökat sin gemenskap och bildat en fredagsklubb på eget initiativ. Vardagsaktiviteterna har ökat och målet var att minst två individanpassade aktiviteter skulle genomföras varje vecka, det vill säga 18 aktiviteter. Målet har nåtts vid i genomsnitt var tredje vecka. Målet att minska oron sattes först till att 90 procent, sedan 100 procent skulle skattas till lägre än 3 på VAS-skalan. Det första målet nåddes snabbt och det andra kommer allt närmare. En fördel med att arbeta med genombrottsmetoden är att vi fått en bättre gemenskap inom personalgruppen när alla jobbar mer enhetligt mot samma mål, skriver teamet. LINNÉSTADEN KOSTERN, ÄLDREBOENDE Våning 3 är en somatisk avdelning med nio boende och våning 4 är ett demensboende med fem permanenta och två korttidsplatser. Teammedlemmar: June Claesson, Marie Bengtsson, Irene Eriksson, Marie Bengtsson Handledare: Monika Hägg, Högsbo Anhöriga har påtalat mer lugn och ro Teamet har inriktat sig på att minska oron hos de boende. Målet var att vid 90 procent av mättillfällena skulle oron skattas till 2 eller lägre på VAS-skalan. Våning 3 nådde sitt mål efter några veckor, medan oron på våning 4 visade sig öka under de tillfällen som nya korttidsboende flyttat in. En lugnare måltidsmiljö har eftersträvats på båda våningarna. Bland annat har stolar fått hjul på fötterna för att minska ljudnivån när stolarna flyttas. Stängda dörrar, avstängda telefoner, diskmaskiner och radioapparater och också bidragit till ökat lugn. Våning 4 har också arbetat med åtgärder för att minska risken för fall, till exempel med rödmarkeringar på toastol och rollator och genom att ta bort lösa mattor. Aktiviteter i form av utflykter, promenader och fika för en eller flera boende genomförs också. Genombrottsprojektet har lärt oss att se resultatet av vårt arbete. Att projektet är slut innebär inte att vi slutar med våra förändringar eftersom det har gett gott resultat, skriver teamet. 13

14 TUVE-SÄVE TEAM 1 Gärdets och Höjdens hemvårdsområde Teammedlemmar: Aina Hermansson Dahl, Anette Sandberg, Bozana Majandzic, Birgitta Johansson Handledare: Kerstin Ekedahl Nyström, Tuve-Säve Mycket engagerad personal Hemvårdspersonalen uppfattade att många av deras vårdtagare är ensamma, framför allt under måltiderna. På träffpunkten Höjdpunkten finns möjlighet till att äta tillsammans med andra. Teamet satte upp som mål att mellan sex och tio vårdtagare skulle komma till den nystartade Torsdagsträffen under hösten. Under 19 av 33 torsdagar nådde man målet. Dessutom ville man kartlägga måltidssituationen hos sina vårdtagare genom en enkät. Den visade bland annat att den kylda maten från Samhall uppskattas av de vårdtagare som köper den. På Höjdpunkten testades även ett antal förändringar. För att göra måltiderna mer trivsamma läggs maten nu upp i mindre karotter (i stället för att serveras ur kantiner) som ställs fram på bordet så att gästerna kan ta själva. TUVE-SÄVE TEAM 2 Lillhagsparkens äldreboende Kaprifolen samt Glöstorpshöjden Åsen. Kaprifolen har 13 boende och Åsen åtta boende. Teammedlemmar: Susanne Hesselgård, Jeanette Klaesson, Susanne Fors, Henrik Norberg Handledare: Kerstin Ekedahl Nyström, Tuve-Säve Sätt realistiska och flexibla mål Besvärliga magar, matsituationen och ofrivillig nattfasta var de problem som teamet på Kaprifolen och Åsen identifierade. För att få ordning på trilskande magar testades rapsolja på Åsen och rapsolja/katrinplommon samt så kallad Pajalagröt på Kaprifolen. Gröten innehåller mycket fibrer och torkade frukter fungerade så bra att den nu ingår i frukostmenyn i stället för mjölkgröt. För att mäta ofrivillig nattfasta och dokumentera nattmålen infördes system för att dokumentera dessa. Men det var svårt att få dokumentationen att fungera. Vi borde bland annat bli bättre på att informera våra vikarier, konstaterar teamet, som ändå tycker sig se en attitydförändring: Vanan att erbjuda nattmål har blivit mer inrotad. Ny bordplacering och hållare för namnskyltar var en lyckad förändring på Kaprifolen som även minskade konflikterna vid matbordet som kan uppstå ibland. Finare dukning på helgerna i Åsens matsal ökade trivseln vid måltiderna. 14

15 TYNNERED TOFTAÅSENS ÄLDRECENTRUM Toftaåsens äldrecentrum Trubaduren har 21 boende där många är svårt somatiskt sjuka. Teammedlemmar: Malihe Ahmadi, Marzie Hamze, Eva Havedal, Hillevi Eriksson Handledare: Viviann Ogeman, Biskopsgården Har fått nya verktyg för att förverkliga målen Upp ur gamla hjulspår med hjälp av nytänkande och nya rutiner så att livskvaliteten för de boende blir bättre och guldkanterna i livet lyfts fram! Det var vad teamet hoppades åstadkomma i projektet. Och i slutrapporten konstaterar de att så blev det, även om det finns mycket kvar som kan förändras och förbättras. Ett mål som sattes upp var att 80 procent av de boende skulle behålla eller gå upp i vikt under projektet. Dessutom skulle oron ligga på 2 eller lägre hos 80 procent av de boende. För att nå målen skapades en lugnare måltidssituation med mindre stress, mindre ljud, färre besök. Maten lades upp i mindre portioner och på ett smakfullt sätt på tallrikarna. Man har också prövat aktiviteter av olika slag, som fredagsmys, sittgympa och spel. För att få de boende att hålla vikten eller gå upp i vikt serveras bland annat hemgjord näringsdryck. Viktkurvan har dock gått upp och ner, främst beroende på sjukdomar. Målet gällande oron nåddes däremot redan vid den första mätningen. Under projektet har personalen blivit mer ansvarstagande, vågar ifrågasätta rutiner och komma med idéer, skriver teamet. Dessutom har många i personalen fått en närmare relation till de boende som i sin tur knutit bättre kontakt med varandra och fått en ökad social samvaro. TYNNERED HEMTJÄNST, KVÄLLSPATRULL ÖNNERED Ett 60-tal brukare i områdena Näset, Kumleskär och Önnered Teammedlemmar: Malin Mellström, Annsofie Ekman Handledare: Ann-Kristin Andersson, Högsbo Brukaren är i fokus Teamet satte som mål att minska oron och öka välbefinnandet hos sina brukare. Bland annat har man inför en brukartelefon där det alltid går att nå hemtjänsten mellan klockan 7.30 och 23. All personal har också fått arbetskläder och tydlig namnbricka så att de är lätta att känna igen. Ett test med social kvällstid gick ut på att erbjuda brukarna sällskap vid måltiden och hjälp med att laga lite enklare mat, som omelett eller pannkakor. En oförutsedd effekt var att några brukare blev misstänksamma och undrade varför de plötsligt fick extra tid! För att göra skillnad på helg och vardag testade man att duka fint och tända levande ljus. För brukare som vill erbjuds detta någon gång i månaden. Teamet konstaterar att målet varit svårt att nå, men ambitionen kvarstår. Det mest givande har varit att brukaren är i fokus och att se brukaren må bättre av små förändringar. 15

16 Vill du veta mer? Kontakta gärna oss! Projektansvarig Kerstin Karlsson, Senior Göteborg, Projektledare Susanne Landhage, Maria Ljung, Teamens kontaktpersoner Askim Granlidens äldreboende Linda Hovefors, Kortedala Sekelbo äldreboende Ann-Eva Lundberg, Backa Bäckebols äldreboende Torsten Alm, Skogsgläntan Christina Persson, Bergsjön Geråshus Merima Jusufovic, Hemtjänst Christina Nilsson, Centrum Krokslätts äldreboende Lenita Johansson, Örgrytehemmet Monica Westlund, Högsbo Hemtjänst Jenny Antonsson, Senior Göteborg, , tel , Linnéstaden Annedals äldreboende Elisabeth Nordvåg, Barkens äldreboende Evy Johansson, Kostern äldreboende June Claesson, Tuve-Säve Team 1 Aina Hermansson-Dahl, Team 2 Susanne Hesslegård, Tynnered Toftaåsens äldreboende Malihe Ahmadi, Hemtjänst, kvällspatrull Önnered Annsofie Ekman, Produktion E Gustafsson Information AB Foto Mats Udde Jonsson Tryck Länstryckeriet AB, september 2008

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

En Bättre Demensvård. Kunskap, idéer och goda exempel som gör demensvården bättre

En Bättre Demensvård. Kunskap, idéer och goda exempel som gör demensvården bättre En Bättre Demensvård Kunskap, idéer och goda exempel som gör demensvården bättre Innehåll God tillgänglighet till professionell bedömning och behandling... 4 Reagera snabbt på minnessvikt och erbjud minnesutredning

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Rapport. Myndigheten för delaktighet

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Rapport. Myndigheten för delaktighet Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Rapport Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, Titel: Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2009

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2009 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2009 Bertil har en dubbelroll SID 9 En galakväll med Kompetensstegen /SID 12-13 Högt medarbetarindex för vård och omsorg /SID 5 I Husiegård deltar medarbetare i rekrytering/sid

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Bostad först. Skräddarsytt stöd efter de boendes behov. Förändra relationen mellan stödperson och klient

Bostad först. Skräddarsytt stöd efter de boendes behov. Förändra relationen mellan stödperson och klient Mångfacetterat stödteam hjälper boende Göteborg. Sid 3 Bostad först är det bästa som hänt mig Helsingborg. Sid 12 Livet vände för Diana Örebro. Sid 18 Bostad först Forskaren Marcus Knutagård: Förändra

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek Upp till dans! En etnologisk iakttagelse Av Maria Ek Ett konstprojekt i samarbete med Östhammars kommuns kultur-och fritidsförvaltning genom kulturrådets satsning Kultur för Äldre, samt Kultur i Länet,

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Gemenskap ger hälsa. om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör. Anita Karp Sven Erik Wånell

Gemenskap ger hälsa. om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör. Anita Karp Sven Erik Wånell Gemenskap ger hälsa om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör Anita Karp Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:02 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer