Ett gott liv på äldre da r. Ett genombrottsprojekt för att höja livskvaliteten hos äldre med fokus på demenshandikapp, mat och hälsa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett gott liv på äldre da r. Ett genombrottsprojekt för att höja livskvaliteten hos äldre med fokus på demenshandikapp, mat och hälsa."

Transkript

1 Ett gott liv på äldre da r Ett genombrottsprojekt för att höja livskvaliteten hos äldre med fokus på demenshandikapp, mat och hälsa. september 2007 september 2008

2 Ett gott liv på äldre da r 1 Livskvalitet handlar om att ha ett så gott liv som möjligt efter de egna förutsättningarna. Att känna sig trygg, få äta gott i en trevlig miljö och delta i aktiviteter som stimulerar. Genombrottsprojektet Ett gott liv på äldre da r har syftat till att öka livskvaliteten för äldre med hemtjänst och i särskilt boende. Tyngdpunkten har legat på att öka välbefinnandet, minska oron och förbättra mat- och måltidssituationen att höja livskvaliteten, helt enkelt. Dessutom ska personalen i de berörda verksamheterna ha fått kunskap om metoder för förbättringsarbete och även kunskap om demenshandikapp och kostens betydelse för äldre människor. De övergripande målen för projektet har varit att 14 av 16 team skulle nå minst ett av sina angivna mål och att 14 team vid lärandeseminarium 3 skulle ange att de befinner sig på 4 eller högre på IHI:s självskattningsskala. 1 När projektet närmar sig sitt slut är båda målen uppnådda! 15 av 16 team har nått minst ett av sina mål. Lika många team har skattat att de har nått nivå 4 eller högre på IHI-skalan. Deltagande team Nio stadsdelar har deltagit med sammanlagt 16 team: Askim Granlidens äldreboende Backa Bäckebols äldreboende, plan 1, samt Skogsgläntans äldreboende Bergsjön Geråshus, Solglimten, samt hemtjänsten Centrum Örgrytehemmet, Eklanda, samt Krokslätts äldreboende, 2 Mitt Högsbo Gerdas gård hemtjänst Kortedala Sekelbo äldreboende, Täppan 1 och Sekelbo 1 Linnéstaden Annedals äldreboende, Stigberget och Linné, Barkens äldreboende, grön våning, Kosterns äldreboende, våning 3 och 4 Tuve-Säve hemtjänsten Gärdet och Höjden samt Lillhagsparkens äldreboende, Kaprifolen, och Glöstorpshöjden, Åsen Tynnered Toftaåsens äldrecentrum, Trubaduren, samt Önnereds kvällspatrull Varje team har haft en handledare som kunnat vägleda, informera och stöjda teamen i metodarbetet. Tre lärandeseminarier har ägt rum och projekttiden avslutas med en inspirationskonferens. Ett långsiktigt kvalitetsarbete Göteborgs Stad har sedan 2003 drivit flera genombrottsprojekt med olika fokus. De har bland annat handlat om fallprevention, mat och hälsa, demenshandikapp, vardagsrehabilitering och arbetslagsutveckling. Gemensamt för de olika projekten är att teamen ofta arbetat med liknande förbättringsområden, oavsett vilket projekt de deltagit i. Måltidssituationen och aktiviteter är till exempel förbättringsområden som så gott som alla har engagerat sig i. Därför startades Ett gott liv på äldre da r där stadsdelarnas olika behov av fokusområden kunde samsas under ett och samma tema ökad livskvalitet. 1. En 5-gradig självvärderingsskala där teamen värderar var de befinner sig efter varje lärandeseminarium. 1 = teamet har inte kommit igång. 2 = aktivitet men ingen förändring har prövats. 3 = enstaka förbättringar kan uppmätas. 4 = påtagliga förbättringar. 5 = kvarstående systemförbättringar. 2

3 Teamens erfarenheter Så gott som alla team lyfter fram en lärdom: att det går att göra små förändringar som gör stor skillnad för både vårdtagare och personal. Att få tid till dokumentation och att få med kollegerna på tåget är de problem som de flesta teamen nämner. Under testerna av de olika förbättringsidéerna har bland annat de äldres oro och/eller välbefinnande uppskattats. I de flesta fall har man använt VAS-skalan (en tiogradig skattningsskala där 1 står för ingen oro och 10 för värsta tänkbara oro) och/eller Uggledalens glädjeoch välbefinnandeskala (en femgradig skala där 1 är djupt olycklig och 5 mycket glad, på gott humör). Några team har konstruerat egna skalor, som dock bygger på samma principer. Teamen har arbetat med en mängd förbättringsidéer. Startsträckan har varit olika lång, men från september 2007 till och med augusti 2008 har de 16 teamen genomfört sammanlagt mer än 300 tester som har dokumenterats. Av dessa har cirka 70 procent permanentats. Här följer sammanfattningar av varje teams arbete och slutsatser. De fullständiga slutrapporterna kan beställas av teamens kontaktpersoner. 3

4 ASKIM GRANLIDENS ÄLDREBOENDE, ENHET A OCH B Aktiviteter skapar välmående Promenader, högläsning och taktil massage för boende med demenssjukdom. Det är något av det som teamet på Granlidens äldreboende i Askim har testat med framgång. Taktil massage har helt klart minskat vid behovs-medicineringen med lugnande tabletter, säger Pernilla Edström, sjuksköterska på Granliden. När projektet startade hösten 2007 fick teamet i Askim en riktig rivstart. Vi började med att mäta välbefinnandet dagen efter vi kom tillbaka från det första lärandeseminariet. Sedan var vi igång, säger Linda Hovefors. Strax därpå hade all personal på de två enheterna en gemensam planeringsdag, vilket också fick fart på projektet. Man gjorde bland annat om Uggledalens välbefinnandeskala till Granlidens välbefinnandeskala. Då kunde vi prata igenom vad orden i skalan står för, så att mätvärdet inte skiljer sig beroende på vem som mäter, säger Linda. På planeringsdagen kunde alla också komma med förslag till förändringar. Syftet var att öka välbefinnandet med tyngdpunkt på vardagsaktivering. Vi fick en lång lista på allt möjligt som man ville pröva, från att byta gardiner till att baka smörgåstårta, säger Eliselotte Andreasson. Olika tester påbörjades i stort sett omgående. Först fanns alla testerna i en pärm, men den pärmen tittade inte alla i. För att få all personal uppmärksam på att det pågick tester skrevs de in i almanackan i stället, vilket fungerade mycket bättre. Dansade sig trötta Några av de boende på Granlidens båda demensenheter är fysiskt pigga och aktiva och behöver röra på sig. De erbjöds promenader vilket de tyckte om och verkade öka deras välbefinnande. Högläsning uppskattades av många boende. Lite festligare dukning på middagsbordet på helgerna gillade man också, liksom musik och dans. En dag dansade vi och sjöng i 45 minuter och till slut var jag tvungen att säga att jag inte orkade mer, skrattar Fadime Aydin, som också är en av två i personalen som utbildat sig i taktil massage. Hon märker väldigt tydligt hur den som är orolig och kanske aggressiv blir lugnare av beröring. Massagen ges under cirka 15 minuter och är också bra för den som är stel i händer och fötter. 4

5 Även den som ger massage blir avstressad och lugn. Jag brukar tända några doftljus och sätta på lugnande musik, säger Fadime. Över 40 tester har gjorts på enheterna och de flesta har fallit väl ut. Men att måla tillsammans var ingen succé. De boende satt hellre och pratade, säger Linda. En del av testerna är riktade till enskilda boende, som gångträning, toalettbesök var tredje timma och att ta bort särskilda orosmoment hos vissa personer. Generella förändringar har varit att byta ut de vita toalettsitsarna mot röda så att de boende lättare hittar till toaletten. Röda hjärtan på toadörrarna har också underlättat nu ser de inte ut som garderober längre. Målvärdet som sattes var att vid 80 procent av mättillfällena skulle välbefinnandet ligga på 3 eller högre. Den ena enheten tangerade målvärdet efter bara några veckor, medan det tog lite längre tid för den andra enheten att nå upp till 80-procentstrecket. Bra stöd Teamet känner att de haft gott stöd av både chef och arbetskamrater under projektet. De tycker att de fått in ett annat tänk och blivit bra på att dokumentera vad som görs på enheterna. Vi var rädda för att testerna skulle innebära mer arbetsuppgifter, men det blev inte så mycket som vi trodde, säger Pernilla. Testerna kommer att fortsätta på enheterna, men hur mätningarna ska gå till är ännu inte riktigt bestämt. För man vill fortsätta mäta välbefinnandet, för att ha en viss koll. Teamet hoppas på att idéerna ska spridas i huset och till flera i och utanför stadsdelen. Hela personalgruppen ska vara med på projektets avslutande inspirationskonferens. På Granliden har utvecklingsgrupper bildats tvärs över enhetsgränserna vilket också kommer att bidra till spridningen. Granlidens äldreboende har både somatiskt och demensboende. Demensboendet består av två enheter, A med 12 boende och B med 13 boende, som ligger på var sin våning. Teammedlemmar: Eliselotte Andreasson, Pernilla Edström, Linda Hovefors, Fadime Aydin Handledare: Pia Jönsson, Tynnered Högläsning är en av många aktiviteter som uppskattas av de boende på Granliden. 5

6 BACKA BÄCKEBOLS ÄLDREBOENDE, PLAN 1 Tre avdelningar med sammanlagt 25 boende med demens Teammedlemmar: Torsten Alm, Marita Turesson, Margaretha Svensson Handledare: Ingrid Jönsson, Tuve-Säve Våra boende får det bättre Teamet har främst arbetat med matsituationen, som de ofta upplevde som rörig. Numera ställs maten fram, fint upplagd i karotter och på uppläggningsfat, vilket har gjort måltiderna lugnare. Det uppskattas av de boende. Man äter ju med ögat också, påpekar teamet. Diskmaskinen får inte plockas ur eller i under måltiderna och det är först när alla vid ett bord ätit klart som man dukar av. TV och radio är förstås avstängda, men lugn, klassisk musik kan spelas. Det står blommor på matborden och där finns också veckans meny. Genom att duka med linnedukar, brutna servetter, vin till maten och likör till kaffet på helgerna, blir det skillnad på vardag och helg. Tid för samtal och egen tid med de boende som man är kontaktperson för har också prövats med framgång. Teamet har mätt både oro och välbefinnande och nådde snabbt sitt mål gällande oron. När det gäller välbefinnandet har två av avdelningarna nått målet och den tredje är på god väg. Fördelen med genombrottsmetoden är att de boende får det bättre och det mest givande är att se positiva resultat, skriver teamet. BACKA SKOGSGLÄNTAN Gruppboende för 8 personer med demenssjukdom Teammedlemmar: Christina Persson, Lisbeth Nielsen, Anne Olausson. Handledare: Pirjo Salminen, Biskopsgården Vi är på rätt väg Skogsgläntans team ville få en mer aktiv tillvaro för de boende som orkar här bor både yngre och äldre personer med demens. På så sätt hoppades man kunna öka välbefinnandet och tryggheten hos de boende. Förändringar som permanentats är bland annat att en i personalen har ansvar för att dagens aktivitet genomförs. Det kan vara inomhusbowling, fiaspel, gymnastik, minnesträning eller promenad. För att skilja på helg och vardag är middagsdukningen på helgerna lite finare än till vardags och eftermiddagskaffet dricks i vardagsrummet. På fredags- och lördagskvällarna kan det bli helgmys med godis och chips. Flera av de boende är rökare och när en skulle röka ville fler göra det, så det blev rökstund lite väl ofta. Därför infördes tider där de boende själva kan se när det är dags att röka. Det fungerar bra och alla röker samtidigt. Det blir dessutom ett bra tillfälle till en pratstund. Teamet har inte nått sitt mål att minst 80 procent av mätningarna med välbefinnandeskalan skulle ligga på minst 4. Men de jobbar vidare och känner att de är på rätt väg. 6

7 BERGSJÖN GERÅSHUS Geråshus Solglimten har 8 boende med demensdiagnos Teammedlemmar: Ayan Mahamud, Branka Gerdov, Mercy Goonetilleke, Ingegerd Bergquist Handledare: Monika Hägg, Högsbo Vi har fått en bättre struktur på arbetsuppgifterna Personalen på Solglimten upplevde oro hos de boende i många situationer, främst vid måltiderna. Så målet har varit att minska oron, vilket man lyckades med ganska snabbt. Därför började de våren 2008 att även mäta välbefinnandet. En Stör ej-skylt ledde till färre besökare och mindre spring under måltiderna och de boende blev mer koncentrerade. Dessutom sköter en i personalen servering av maten medan övriga sitter ner med de boende som behöver hjälp med matning. Det har gjort att matsituationen har blivit betydligt lugnare och mer harmonisk. Dessutom stängs både telefon och diskmaskin av. Ett byte från vitt till terrakottafärgat porslin gjorde att de boende kan se sin mat bättre. Ett test med bakning en gång i veckan lyckades delvis. De boende kunde inte vara med och baka, men uppskattade bakverken. Elvispen var högljudd och skapade oro, så nu bakar man minst en gång i veckan utan elvisp. Gångträning både ute och inne har också prövats med varierande resultat, liksom att en timma avsätts för egen tid för boende och kontaktperson. Personalens arbetstider stämde dåligt med de boendes behov. Det mest givande har varit att resultaten i projektet blivit synliga för alla, tycker teamet. Lärandeseminarierna har varit mycket givande och vi önskar att all personal hade fått ta del av dessa. Genombrottsmetoden minskar gapet mellan kunskap och praxis Den grundläggande idén med genombrottsmetoden är att lyfta fram erfarenheter och kunskap som finns men som inte tas till vara eller tillåts komma fram. Det handlar både om kunskap i arbetsgrupper och generell kunskap från forskning och utveckling som finns, men inte sprids i tillräckligt stor omfattning. Med genombrottsmetoden kan man genom ett kontinuerligt, lärandestyrt förbättringsarbete synliggöra den kunskapen och hitta nya arbetssätt. Metoden har sin förebild i Breakthrough series, utarbetad vid The Institute for Healthcare Improvement, (IHI), i Boston, USA. Metoden har bearbetats för att passa svenska förhållanden och introducerades av Landstingsförbundet Genombrottsmetoden bygger på att medarbetarna inom en organisation tar sig an ett problem. När de har identifierat det som behövs förändras görs tester i liten skala utifrån dels evidensbaserad kunskap, dels tankar och idéer som de tror kan leda till förbättringar för vårdtagarna. När testerna är genomförda analyseras dessa. Om testerna visar sig vara effektiva provas de i större skala inom hela organisationen. Genom att använda enkla mått och mätmetoder och systematiskt testa förändringar i liten skala sker alltså ett lärande av vilka förändringar som leder till förbättringar. Man kan också uttrycka det som att gapet mellan kunskap och praxis minskar mellan det vi vet och det vi gör. 7

8 BERGSJÖN HEMTJÄNST Med fokus på infor trygghet och Häng av er ytterkläderna när ni kommer. Ring om ni är försenade. Det är några kommentarer från vårdtagarna i Bergsjöns hemtjänst som teamet har tagit på allvar. Och som är en del i arbetet med att förbättra bemötande och information, vilket i sin tur leder till ökad trygghet. Gerhard Lund och Nicole Wicke på promenad. Bergsjöns hemtjänst har cirka 175 vårdtagare och 30 personal uppdelade i två grupper, en inre (Teleskopgatan) och en yttre (övriga Bergsjön). Teammedlemmar: Nicole Wicke, Alicja Axelsson, Christina Nilsson, Selvije Tixhoj Handledare: Carina Markström, Frölunda När teamet startade sitt arbete tänkte de mäta oron hos sex vårdtagare för att få en bild av om teamets förbättringsidéer fick någon effekt. Men efter ett tag tänkte de om. Det var både svårt att mäta och blev missvisande när förhållandena ändrades för flera av vårdtagarna. I stället valde teamet att titta på indexet NKI i kvalitetsmätningen som görs i Göteborgs Stad. Det jämfördes med de mål som Bergsjöns hemtjänst satt upp för sin verksamhet. Då kunde de se att när det gäller trygghet, bemötande och information var skillnaden som störst mellan NKI och hemtjänstens mål. Trygghet, bemötande och information kan man alltid jobba med, det finns alltid något som kan bli bättre, säger Christina Nilsson. Teamet konstruerade en enkät där 17 vårdtagare anonymt och en gång i månaden kryssat i vad de tycker om bemötande, trygghet och information enligt en fyragradig skala. Dessutom har de kunnat skriva fria kommentarer på blanketten. Vi valde fyra alternativ, till exempel inte trygg, ganska trygg, mycket trygg och helt trygg, för att det inte skulle bli ett varken eller-alternativ i mitten. Nu tvingades de ta ställning. Kommentarerna har vi använt för att hitta nya idéer och aktiviteter att testa, säger Christina. Ge ett bättre bemötande Bland kommentarerna fanns just önskemålet om att hemtjänstpersonalen ska hänga av sig jackorna när de kommer in. På så sätt känns besöket mindre stressigt och vårdtagaren känner sig bra bemött. Att ringa när man är försenad är också ett sätt både skapa trygghet, ett gott bemötande och ge bra information. Målet har varit att 12 av 17 vårdtagare ska kryssa i de positiva alternativen på enkäten. Vi har nått våra mål vid några mättillfällen, men det har också hänt att vi bara fått in 11 enkäter och då är det ju inte så lätt att komma upp till målet 12, konstaterar Nicole Wicke. Att lämna ut och få in enkäter till vårdtagare är inte alltid så enkelt. De kollegor som tagit på sig att hjälpa till med det har behövt påminnas åtskilliga gånger. En del vårdtagare har också tyckt att det blivit lite tjatigt efter ett tag. Kanske kan det 8

9 CENTRUM ÖRGRYTEHEMMET mation, bemötande Selvije Tixhoj ordnar med middagen för Gerhard Lund. räcka med en enkät varannan månad, funderar teamet. Det övergripande målet för teamet har förstås varit att höja livskvaliteten för de 17 vårdtagarna som ingått i projektet. Några är väldigt oroliga och för dem har teamet testat ett flertal förändringar. Utevistelser, hårvård och aktiviteter har visat sig fungera bra på just de personerna. En person som tidigare ofta packade sin väska för att resa iväg, nöjer sig nu med att komma ut på aktiviteter ett par gånger i veckan. Örgrytehemmet, Eklanda är en somatisk avdelning för 12 boende Teammedlemmar: Lena Bernhardsson, Lenita Johansson, Monica Lindberg, Monica Westlund, Jenny Wilhelmsson Handledare: Charlotte Nyberg, Centrum De boende uppskattar gemenskapen med personalen Kost, nutrition och måltidsmiljö har varit i fokus på Eklanda. Måltidsmiljön upplevdes som otrivsam med maten i kantiner, de boende pratade inte med varandra och ville fort in på sina rum. Genom att servera maten i karotter och på uppläggningsfat som de boende kan ta från själva, har aptiten tyckts öka och många tar om av maten. En ommöblering från ett långbord till två mindre bord blev också lyckad. Två i personalen sitter alltid med vid måltiderna och de övriga kan vara inne hos de boende som är sängliggande. Man lyckades också minska oväsendet under middagen genom att inte slamra med kantiner eller ha på diskmaskinen. En halvtimmas kontakttid varje vecka, för promenad eller något annat trevligt, utföll väl. De boende har varit glada och positiva både under och efter aktiviteten. Ljusterapi var en av de mest uppskattade testerna. De boende och två personal satt i Krokslätts ljusterapirum i 30 minuter, fem dagar i rad. Alla har känt sig mycket piggare och även sovit gott om natten. Teamet har mätt välbefinnande, fört pinnstatistik över individuellt anpassad aktivitet och mätt BMI en gång i månaden. Välbefinnande gick ner under en period på grund av sjukdom i personalen och flera dödsfall bland de boende. BMI-mätningarna fick läggas på is, men kommer att återupptas hösten Gjort en film Vikten av ett bra bemötande är temat för en film som teamet gjort för att presentera sitt arbete. En av vårdtagarna ställde upp och med lånad kamera och hjälp från en av teammedlemmarnas pappa har det blivit en cirka 11 minuter lång film som visar vad som är bra bemötande och vad som inte är det Vi har lagt ner mycket jobb på den och hoppas kunna använda den på arbetsplatsträffar i stadsdelen, säger Selvije Tixhoj. För teamet vill gärna fortsätta med förändringsarbetet. De har ett 25-tal kolleger i hemtjänsten och ytterligare cirka 160 vårdtagare i Bergsjön att arbeta med! Tänket i genombrottsmetoden är enkelt och det ska bli roligt att sprida det vidare. Men det kommer nog att ta tid att nå alla i arbetsgrupperna, konstaterar Alicja Axelsson. Hon påpekar att det är vårdtagaren som bestämmer över sitt hem och då kan det också ta längre tid att genomföra en del idéer om förändringar. Vårdtagaren måste ju vara med på noterna. 9

10 CENTRUM KROKSLÄTTS ÄLDREBOENDE Alla mår bättre utan stress Trivsammare måltider gör att de boende gärna sitter kvar längre vid bordet. Stressen är borta och alla även personalen mår bättre. Ja, det är mycket roligare att gå till jobbet nu, säger Marijana Zorica, i team 2 mitt på Krokslätts äldreboende. En otrivsam matsituation med oljud, stress och störande moment var det första som teamet tog tag i. Dessutom insåg de att alla arbetade på olika sätt vid måltiderna, vilket inte var så bra för de boende. De ville helt enkelt få ordning på rutinerna. Telefoner ringde och vi ropade till varandra, de boende kom och gick under middagen vilket skapade oro, berättar Marijana. Därför stängdes TV, radio och mobiltelefoner av under middagen. Maten serverades först när alla hade satt sig. Inget diskande eller plockande med porslin fick pågå under middagen. Bordsplaceringen gjordes om efter en ommöblering. Effekten kom snabbt. Det blev både lugnare och trevligare vid måltiderna. Minst en i personalen sitter alltid med vid middagen, vilket bland annat lett till att de boende hjälper varandra mer och att det är lättare för dem att ta påfyllning. Nu sitter vi tillsammans, pratar och lyssnar kanske på mu- På onsdagar är det alltid nybakat till tolvkaffet. Anneli Johansson och Helena Vackeova serverar rulltårta och kaffe. sik efter maten. Vi kan till och med sitta tysta ihop och det känns bra, säger Anneli Johansson. Enheten plan 2 Mitt vid Krokslätts äldreboende är en enhet med somatisk inriktning med nio boende. Syftet med att delta i projektet var att öka välbefinnandet med inriktning på kost och hälsa för samtliga boende. Teammedlemmar: Mona Ibrahim, Annelie Johansson, Marijana Zorica, Helena Vackeova, Lenita Johansson Handledare: Charlotte Nyberg, Centrum Gympa före fikat Tolvkaffet har också blivit en stund på dagen då alla sitter tillsammans. Förr delades kaffet ut till de boende och personalen satt för sig nu sitter alla vid samma bord. Man läser tidningen och pratar om vad som hänt, ibland är det frågesport. På tisdagar och torsdagar är det sittgympa en stund innan kaffet. Fötterna trampar och armarna sträcks mot taket. Alla gör så gott de kan efter förmåga. På onsdagar bakas alltid något gott till kaffet och någon boende brukar hjälpa till. Andra förändringar som teamet arbetat med är kontakttimmar, då en i personalen ägnar sig enbart åt en boende som bestämmer vad timman ska användas till. Det kan vara vad som helst. Att städa i garderoben, titta 10

11 HÖGSBO GERDAS GÅRD HEMTJÄNST Sittgympa är en lagom ansträngning som gör kroppen lite rörligare. Alla deltar efter sin förmåga och Gillis Agebrand har inga problem med att få upp armarna högt i luften. på bilder, gå och handla eller bara sitta och prata, säger Helena Vackeova. Utevistelse, nagelvård, hjälp med tandborstning, pet-emottallrik och hemmagjorda smoothies prövades också med framgång. Däremot fungerande inte idéerna om att dela ut frukt till de boende (den blev liggande på rummet och blev dålig) eller att dekorera maten på helgerna med färsk dill eller persilja. Det föll på att köket inte skickade med det gröna regelbundet. Målet för teamet har varit att öka välbefinnandet hos de boende. Välbefinnandet har skattats med en femgradig skala två gånger om dagen på alla nio boende. Målvärdet sattes till att 80 procent skulle ange värdet fyra eller högre. Målet nåddes framåt jul 2007 och därefter har kurvan pendlat runt 80-procentstrecket. Dessutom misstänkte man att nattfastan var för lång för en del boende. Men när den mättes visade det sig, att i de få fall där den ofrivilliga fastan var för lång, var problemet lätt åtgärdat. Ser över måltidsordningen Utöver de fyra i teamet arbetar två personer till på enheten. Teamet tycker att det var en fördel att så många i arbetsgrupen var med i teamet. Genombrottsmetoden var ny för alla och teamet erkänner att det var lite jobbigt i början. Det var rörigt och vi fick mycket information på en gång, säger Lenita Johansson, som är kostekonom och projektledare för Matglädje som rör hela Krokslätts äldreboende och Örgrytehemmet. Förändringsarbetet fortsätter på enheten. Nu är måltidsordningen i fokus och man vill få en bättre fördelning av måltiderna över dagen. Förhoppningsvis kommer även idéerna att spridas till fler för teamet ger sig gärna ut och berättar om vad de har åstadkommit! Vi är så stolta över vad vi har gjort! Efter första lärandeseminariet sa jag att det går aldrig utan pengar och extra personal men det går att göra mycket!, säger Marijana. Teammedlemmar: Jenny Antonsson, Nerka Rapo (på bilden syns hela arbetslaget) Handledare: Inger Öhman, Tynnered Fått en insikt i hur andra arbetar Oroliga vårdtagare var det största problemet inom hemtjänsten, vilket tog sig uttryck i att vårdtagarna ofta använde sina trygghetslarm. Teamet ville med sitt förbättringsarbete öka livskvaliteten genom att minska oron. Det man prövat och som fallit väl ut är till exempel en caféverksamhet som varit mycket uppskattad. Vårdtagarna längtar till nästa gång. En vårdtagare fick tillgång till en symaskin, vilket gjorde vårdtagaren gladare och initiativrik. Ett mål var att minska antalet larm till max 100 per månad. När mätningarna startade låg de på mellan 250 och 300 larm per månad. Målet nåddes i februari 2008 och antalet larm har fram till projektets slut hållit sig runt 100-strecket. Teamet påpekar att projektet genomförts under en period då hela hemtjänsten i Högsbo gått igenom en stor omorganisation, vilket påverkat arbetet. Men teamet kommer att fortsätta med att aktivera sina vårdtagare efter projektet och kommer även att fortsätta att mäta larmtätheten. 11

12 KORTEDALA SEKELBO ÄLDREBOENDE Täppan 1 och Sekelbo 1 har sammanlagt 12 permanenta och två korttidsplatser för personer med demensproblematik. Teammedlemmar: Ann-Eva Lundberg, Gun Holmgren, Tesfanesh Demisse, Rolf Mellkvist Handledare: Carina Markström, Frölunda Det är inte farligt att misslyckas Teamet konstaterar att det har varit svårt att aktivera och motivera de boende och även varit problem med att komma igång med aktiviteter. I projektet har man testat bland annat promenader, som är mycket uppskattat, och dans och musik fungerar jättebra, våra pensionärer älskar musik. Även måltidsmiljön har förändrats. Lyckade tester var att personal åt tillsammans med de boende och att inget diskande och plockande fick ske under måltiden. Däremot fungerade inte skylten Måltid pågår. Teamet har mätt välbefinnandet med hjälp av Uggledalens fem-gradiga skala. Först sattes målet till att 70 procent skulle skatta 3 eller högre på skalan. Det nåddes snabbt och ambitionsnivån höjdes till 90 procent, vilket också nåddes efter en tid, men lite variationer upp och ner av olika skäl. Det teamet lyfter fram som mest givande är att de kommit på hur de ska lösa problem tillsammans i personalgruppen. De konstaterar också att vårt arbete egentligen innehåller många fler element än vi har tänkt på. Vi har lärt oss att våga prova nya tillvägagångssätt och att det inte är farligt att misslyckas. LINNÉSTADEN ANNEDALS ÄLDREBOENDE Stigberget och Linné har 22 mycket gamla boende, samtliga med såväl somatisk som demensproblematik. Teammedlemmar: Elisabeth Nordvåg, Britta Larson, Nadya Stillbäck, Marie Fjellman Handledare: Inger Öhman, Tynnered Ett väldigt lärorikt år De boende har stora behov av stöd för att klara sitt dagliga liv och rutinerna är många och krävande. En högre grad av personinriktad vård skulle kunna öka välbefinnandet och minska oron, resonerade teamet när projektet inleddes. Sång och musik, minst tre gånger i veckan, testades med gott resultat och har införts i det dagliga omvårdnadsarbetet sång och musik skapar glädje. Ett annat positivt test som permanentats är att duka fint på helgerna. Dukningen skapade nyfikenhet och glädje, flera pratade om hur man dukade förr och hur glasen ska stå. Trivseltid med sin kontaktperson uppskattades också av de boende. Däremot fungerade varken högläsning eller bingospel eftersom flera av de boende har dålig hörsel och aktiviteten blev mer ett krav än underhållning. Att titta i fotoalbum skapade i flera fall oro och förvirring, i stället för glada skratt och minnen, tvärtemot vad teamet hade förväntat sig. Vi har lärt oss mycket om förutfattade meningar vi haft om vad de boende tycker om och överraskats av kompetensen och njutningsförmågan hos de gamla. Vårt arbete känns mer givande och roligare. Våra boende känner det också och är mer belåtna med sin boendemiljö och det dagliga livet., skriver teamet. 12

13 LINNÉSTADEN BARKENS ÄLDREBOENDE På Barkens äldreboende grön våning bor 9 äldre med olika diagnoser. Teammedlemmar: Sara Berglund, Evy Taube, Marie Elise Oskal Handledare: Pia Jönsson, Tynnered Bättre gemenskap i personalgruppen Minskad oro och ökad livskvalitet, mer vardagsaktivering för att behålla sina funktioner det ville teamet arbeta med. Att duka med linneduk och fina glas för att skapa helgkänsla föll väl ut. Man prövade också att servera maten i karotter och på uppläggningsfat så de boende kan ta själva, och det infördes på helgerna. Över huvud taget försöker man arbeta så att varje dag är olik nästa och att dagen skiljer sig från natten. En gemensam kaffestund för de boende ledde till att några damer utökat sin gemenskap och bildat en fredagsklubb på eget initiativ. Vardagsaktiviteterna har ökat och målet var att minst två individanpassade aktiviteter skulle genomföras varje vecka, det vill säga 18 aktiviteter. Målet har nåtts vid i genomsnitt var tredje vecka. Målet att minska oron sattes först till att 90 procent, sedan 100 procent skulle skattas till lägre än 3 på VAS-skalan. Det första målet nåddes snabbt och det andra kommer allt närmare. En fördel med att arbeta med genombrottsmetoden är att vi fått en bättre gemenskap inom personalgruppen när alla jobbar mer enhetligt mot samma mål, skriver teamet. LINNÉSTADEN KOSTERN, ÄLDREBOENDE Våning 3 är en somatisk avdelning med nio boende och våning 4 är ett demensboende med fem permanenta och två korttidsplatser. Teammedlemmar: June Claesson, Marie Bengtsson, Irene Eriksson, Marie Bengtsson Handledare: Monika Hägg, Högsbo Anhöriga har påtalat mer lugn och ro Teamet har inriktat sig på att minska oron hos de boende. Målet var att vid 90 procent av mättillfällena skulle oron skattas till 2 eller lägre på VAS-skalan. Våning 3 nådde sitt mål efter några veckor, medan oron på våning 4 visade sig öka under de tillfällen som nya korttidsboende flyttat in. En lugnare måltidsmiljö har eftersträvats på båda våningarna. Bland annat har stolar fått hjul på fötterna för att minska ljudnivån när stolarna flyttas. Stängda dörrar, avstängda telefoner, diskmaskiner och radioapparater och också bidragit till ökat lugn. Våning 4 har också arbetat med åtgärder för att minska risken för fall, till exempel med rödmarkeringar på toastol och rollator och genom att ta bort lösa mattor. Aktiviteter i form av utflykter, promenader och fika för en eller flera boende genomförs också. Genombrottsprojektet har lärt oss att se resultatet av vårt arbete. Att projektet är slut innebär inte att vi slutar med våra förändringar eftersom det har gett gott resultat, skriver teamet. 13

14 TUVE-SÄVE TEAM 1 Gärdets och Höjdens hemvårdsområde Teammedlemmar: Aina Hermansson Dahl, Anette Sandberg, Bozana Majandzic, Birgitta Johansson Handledare: Kerstin Ekedahl Nyström, Tuve-Säve Mycket engagerad personal Hemvårdspersonalen uppfattade att många av deras vårdtagare är ensamma, framför allt under måltiderna. På träffpunkten Höjdpunkten finns möjlighet till att äta tillsammans med andra. Teamet satte upp som mål att mellan sex och tio vårdtagare skulle komma till den nystartade Torsdagsträffen under hösten. Under 19 av 33 torsdagar nådde man målet. Dessutom ville man kartlägga måltidssituationen hos sina vårdtagare genom en enkät. Den visade bland annat att den kylda maten från Samhall uppskattas av de vårdtagare som köper den. På Höjdpunkten testades även ett antal förändringar. För att göra måltiderna mer trivsamma läggs maten nu upp i mindre karotter (i stället för att serveras ur kantiner) som ställs fram på bordet så att gästerna kan ta själva. TUVE-SÄVE TEAM 2 Lillhagsparkens äldreboende Kaprifolen samt Glöstorpshöjden Åsen. Kaprifolen har 13 boende och Åsen åtta boende. Teammedlemmar: Susanne Hesselgård, Jeanette Klaesson, Susanne Fors, Henrik Norberg Handledare: Kerstin Ekedahl Nyström, Tuve-Säve Sätt realistiska och flexibla mål Besvärliga magar, matsituationen och ofrivillig nattfasta var de problem som teamet på Kaprifolen och Åsen identifierade. För att få ordning på trilskande magar testades rapsolja på Åsen och rapsolja/katrinplommon samt så kallad Pajalagröt på Kaprifolen. Gröten innehåller mycket fibrer och torkade frukter fungerade så bra att den nu ingår i frukostmenyn i stället för mjölkgröt. För att mäta ofrivillig nattfasta och dokumentera nattmålen infördes system för att dokumentera dessa. Men det var svårt att få dokumentationen att fungera. Vi borde bland annat bli bättre på att informera våra vikarier, konstaterar teamet, som ändå tycker sig se en attitydförändring: Vanan att erbjuda nattmål har blivit mer inrotad. Ny bordplacering och hållare för namnskyltar var en lyckad förändring på Kaprifolen som även minskade konflikterna vid matbordet som kan uppstå ibland. Finare dukning på helgerna i Åsens matsal ökade trivseln vid måltiderna. 14

15 TYNNERED TOFTAÅSENS ÄLDRECENTRUM Toftaåsens äldrecentrum Trubaduren har 21 boende där många är svårt somatiskt sjuka. Teammedlemmar: Malihe Ahmadi, Marzie Hamze, Eva Havedal, Hillevi Eriksson Handledare: Viviann Ogeman, Biskopsgården Har fått nya verktyg för att förverkliga målen Upp ur gamla hjulspår med hjälp av nytänkande och nya rutiner så att livskvaliteten för de boende blir bättre och guldkanterna i livet lyfts fram! Det var vad teamet hoppades åstadkomma i projektet. Och i slutrapporten konstaterar de att så blev det, även om det finns mycket kvar som kan förändras och förbättras. Ett mål som sattes upp var att 80 procent av de boende skulle behålla eller gå upp i vikt under projektet. Dessutom skulle oron ligga på 2 eller lägre hos 80 procent av de boende. För att nå målen skapades en lugnare måltidssituation med mindre stress, mindre ljud, färre besök. Maten lades upp i mindre portioner och på ett smakfullt sätt på tallrikarna. Man har också prövat aktiviteter av olika slag, som fredagsmys, sittgympa och spel. För att få de boende att hålla vikten eller gå upp i vikt serveras bland annat hemgjord näringsdryck. Viktkurvan har dock gått upp och ner, främst beroende på sjukdomar. Målet gällande oron nåddes däremot redan vid den första mätningen. Under projektet har personalen blivit mer ansvarstagande, vågar ifrågasätta rutiner och komma med idéer, skriver teamet. Dessutom har många i personalen fått en närmare relation till de boende som i sin tur knutit bättre kontakt med varandra och fått en ökad social samvaro. TYNNERED HEMTJÄNST, KVÄLLSPATRULL ÖNNERED Ett 60-tal brukare i områdena Näset, Kumleskär och Önnered Teammedlemmar: Malin Mellström, Annsofie Ekman Handledare: Ann-Kristin Andersson, Högsbo Brukaren är i fokus Teamet satte som mål att minska oron och öka välbefinnandet hos sina brukare. Bland annat har man inför en brukartelefon där det alltid går att nå hemtjänsten mellan klockan 7.30 och 23. All personal har också fått arbetskläder och tydlig namnbricka så att de är lätta att känna igen. Ett test med social kvällstid gick ut på att erbjuda brukarna sällskap vid måltiden och hjälp med att laga lite enklare mat, som omelett eller pannkakor. En oförutsedd effekt var att några brukare blev misstänksamma och undrade varför de plötsligt fick extra tid! För att göra skillnad på helg och vardag testade man att duka fint och tända levande ljus. För brukare som vill erbjuds detta någon gång i månaden. Teamet konstaterar att målet varit svårt att nå, men ambitionen kvarstår. Det mest givande har varit att brukaren är i fokus och att se brukaren må bättre av små förändringar. 15

16 Vill du veta mer? Kontakta gärna oss! Projektansvarig Kerstin Karlsson, Senior Göteborg, Projektledare Susanne Landhage, Maria Ljung, Teamens kontaktpersoner Askim Granlidens äldreboende Linda Hovefors, Kortedala Sekelbo äldreboende Ann-Eva Lundberg, Backa Bäckebols äldreboende Torsten Alm, Skogsgläntan Christina Persson, Bergsjön Geråshus Merima Jusufovic, Hemtjänst Christina Nilsson, Centrum Krokslätts äldreboende Lenita Johansson, Örgrytehemmet Monica Westlund, Högsbo Hemtjänst Jenny Antonsson, Senior Göteborg, , tel , Linnéstaden Annedals äldreboende Elisabeth Nordvåg, Barkens äldreboende Evy Johansson, Kostern äldreboende June Claesson, Tuve-Säve Team 1 Aina Hermansson-Dahl, Team 2 Susanne Hesslegård, Tynnered Toftaåsens äldreboende Malihe Ahmadi, Hemtjänst, kvällspatrull Önnered Annsofie Ekman, Produktion E Gustafsson Information AB Foto Mats Udde Jonsson Tryck Länstryckeriet AB, september 2008

Det kommer att ges tillfälle och möjlighet att prova förbättringsidéer på ett systematiskt sätt genom att använda genombrottsmetoden.

Det kommer att ges tillfälle och möjlighet att prova förbättringsidéer på ett systematiskt sätt genom att använda genombrottsmetoden. Inledning Kunskap och förhållningssätt inom vård och omsorg är en färskvara som ständigt måste underhållas. En bra dag måste skapas dag för dag om och om igen. I detta ligger det svåra och det kompetenskrävande

Läs mer

Syfte med deltagandet i Genombrott:

Syfte med deltagandet i Genombrott: Team: Östermalmsteamet Syfte med deltagandet i Genombrott: Skapa trygghet för demenssjuka och deras närstående som bor i eget boende med stöd av dagverksamhet. Population: Vi har valt ut 9 demenssjuka

Läs mer

Kvalitetsarbete Bergagården Avd blå

Kvalitetsarbete Bergagården Avd blå Kvalitetsarbete Bergagården Avd blå Inledning Mat för äldre är ett tema som ofta präglar diskussioner om deras livs kvalité. Dessa diskussioner leder oftast till att man konstaterar att gamla äter dåligt

Läs mer

Livskvalitet i vardagen. Ett genombrottsprojekt med fokus på demenshandikapp

Livskvalitet i vardagen. Ett genombrottsprojekt med fokus på demenshandikapp Livskvalitet i vardagen Ett genombrottsprojekt med fokus på demenshandikapp Socialförvaltningen, Falköpings kommun 2009 Projektledare: Anette Lidskog Foto: Annelie Sandström Formgivning och tryck: Smart

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Sunderby sjukhus Avd 41 PAVA Syfte med deltagandet i Genombrott Att varje enskild palliativ patient är välinformerad och har så optimal näringstillförsel och måltidsmiljö som möjligt med hänsyn

Läs mer

Delmål Vid mättillfällena ska ingen an våra boende ha mer än max 10 timmars nattfasta 050207-050401

Delmål Vid mättillfällena ska ingen an våra boende ha mer än max 10 timmars nattfasta 050207-050401 Team: Staffanstorps demens team Syfte med deltagandet i Genombrott: Att skapa högsta möjliga livskvalitet för de som bor på Sigfrids gruppboende Population: De nio dementa personer som bor på Sigfrids

Läs mer

Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010. Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när?

Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010. Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när? Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010 Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när? Resultat Ny arbetsordning Vardagsrehabilitering Gå till maten Förbättra personalens

Läs mer

ÅTTA NYCKLAR DE ÅTTA BÄSTA IDÉERNA. Ökad säkerhet och trygghet för personer med BPSD HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN

ÅTTA NYCKLAR DE ÅTTA BÄSTA IDÉERNA. Ökad säkerhet och trygghet för personer med BPSD HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN ÅTTA NYCKLAR DE ÅTTA BÄSTA IDÉERNA Ökad säkerhet och trygghet för personer med BPSD HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Ökad säkerhet och trygghet för personer med BPSD Arbetet med att förbättra säkerheten och tryggheten

Läs mer

God ljudmiljö inom förskolan

God ljudmiljö inom förskolan God ljudmiljö inom förskolan Team: Angelica Ugrinovska, Fröafalls förskola avd. Sörgården, Tranås Kommun. Mål: En god ljudmiljö på vår förskola. Delmål: Lugnare måltider, lugnare tambur, mindre spring

Läs mer

Vardag Äldreboendet Björkgården

Vardag Äldreboendet Björkgården ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 2 tegel (sida 7, rad 5) bränd lera bråttom (sida 7, rad 8) inte mycket tid Kapitel 3 bingo (sida 10, rad 3) ett spel minne (sida 11, rad 7)

Läs mer

Inledning. Syftet för projektet

Inledning. Syftet för projektet Inledning De verksamheter som har deltagit i projektet är hemtjänst, äldreboende och demensboende. Varför vi inte enbart valde att koncentrera projektet på demensboende är det flera skäl till. Det första

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Pedagogiska måltider Förbättringsarbete inom Lessebo kommun. Annelie Andersson Nina Fransson Ann-Kristin Joelsson Carina Jacobsson

Pedagogiska måltider Förbättringsarbete inom Lessebo kommun. Annelie Andersson Nina Fransson Ann-Kristin Joelsson Carina Jacobsson Pedagogiska måltider Förbättringsarbete inom Lessebo kommun Annelie Andersson Nina Fransson Ann-Kristin Joelsson Carina Jacobsson Bakgrund I samband med riskbedömning enligt Senior Alert upptäcktes att

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012-11-07 Rosengård stadsdelsförvaltning Vård och omsorg Verksamhetsberättelse Teamarbete kring mat i Riddargårdens hemtjänstgrupp Riddargårdens hemtjänstgrupp består av sektionschefen, och med alla yrkeskategorier

Läs mer

Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl!

Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl! Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl! Anders Rhodin Gävle 2015-04-29 kommun 2 Gävle 2015-04-29 kommun 3 Gävle kommun 2015-04-29 5 Varför är maten betydelsefull? Fysiologiskt kroppsligt

Läs mer

Förändringar För att involvera barnen i arbetet började vi att prata med dem om olika ljud som finns i en matsal.

Förändringar För att involvera barnen i arbetet började vi att prata med dem om olika ljud som finns i en matsal. Teamet Vi som är med i teamet är Jenny Lennings, Ellen Berglund, Åsa Ivarsson och Susanne Blegvad-Jensen. Vi arbetar på Avdelningen Kråkan på Grästorps förskola. Mål Vi vill förbättra ljudmiljön i förskolan.

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT 1. Manus: Dagens bildspel handlar om kroppen och mat och dryck. Man brukar säga mätt och glad vilket stämmer ganska bra är vi mätta och otörstiga blir

Läs mer

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY För vård- och omsorgsboende inom socialnämnden, Antagen av socialnämnden 2012-02-14, SN 29 Dnr 2012/25-735, Hid 2012.146 2 (5) INLEDNING En fullvärdig kost är en förutsättning för

Läs mer

Genombrott är idealet Genombrottsarbete inom särskilt boende-hemvårdsförvaltningen 2009

Genombrott är idealet Genombrottsarbete inom särskilt boende-hemvårdsförvaltningen 2009 Halmstad 100216 Genombrott är idealet Genombrottsarbete inom särskilt boende-hemvårdsförvaltningen 2009 Processgruppen Johan Andersson Roger Kindberg Eva C Persson Eva M Persson Maria Stjernström-Öberg

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Gällivare Kommun Syfte med deltagandet i Genombrott Att öka välbefinnande och livskvalitet hos vårdtagare, med tyngdpunkt på att lindra smärta och oro vid livets slut. Teammedlemmar Kerstin Nilsson-Johansson,

Läs mer

Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Olövslund Ä ldreböende

Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Olövslund Ä ldreböende 2016-10-19 1 (6) Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Olövslund Ä ldreböende Information och marknadsföring Ge information om nationella värdegrunden och vad lokala värdighetsgarantierna innebär till

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Genomförandeplan Personlig omsorg

Genomförandeplan Personlig omsorg Fastställd 300 Vad ska göras Morgon Personlig hygien Klädsel Bäddning Diskning Sophantering När ska det göras Ca 8.30 Detta gör jag själv Jag går med min rollator bredvid dig till toaletten. Under tiden

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Team 4 Team 5 Team 6

Team 4 Team 5 Team 6 Bilaga 4. Presentation av teamens utvecklingsarbete under lärandeseminarium A. Identifierade förbättringsområden B. Vad ville teamen uppnå? C. Vad gjordes samt fortsättning Team 1 A. Det finns ett glapp

Läs mer

GR 25 november 2009 Marianne Olsson Mofirm

GR 25 november 2009 Marianne Olsson Mofirm GR 25 november 2009 Marianne Olsson Mofirm marianne.olsson5@gmail.com Utbildad lärare Alternerande ledare och expert, framförallt inom utveckling och kvalitet Skola, barnomsorg, socialtjänst, handikappomsorg

Läs mer

Förbättra er måltidsmiljö -en tävling för vård- och omsorgsboenden i Ljusdals kommun- ljusdal.se

Förbättra er måltidsmiljö -en tävling för vård- och omsorgsboenden i Ljusdals kommun- ljusdal.se Förbättra er måltidsmiljö -en tävling för vård- och omsorgsboenden i Ljusdals kommun- ljusdal.se Förbättra er måltidsmiljö -en tävling för vård- och omsorgsboenden i Ljusdals kommun- Maria Almström Svensson

Läs mer

God ljudmiljö inom förskolan

God ljudmiljö inom förskolan God ljudmiljö inom förskolan Ringens förskola/gislaved kommun: Jessica Thylander Jennie Josefsson Ulla-Karin Bengtström Mål att förbättra ljudmiljön kring matsituationen. förbättra ljudmiljön efter utevistelsen.

Läs mer

Livskvalitet i vardagen 2011. Ett genombrottsarbete med fokus på brukaren i äldreomsorgen

Livskvalitet i vardagen 2011. Ett genombrottsarbete med fokus på brukaren i äldreomsorgen Livskvalitet i vardagen 2011 Ett genombrottsarbete med fokus på brukaren i äldreomsorgen 1 Socialförvaltningen, Falköpings kommun 2011 Foto och text: Annelie Sandström Formgivning och tryck: Smart Design

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Slutrapport Från Ord till Handling

Slutrapport Från Ord till Handling Slutrapport Från Ord till Handling Mitt namn är Annkin och jag har arbetat i Team med Josefina. Vi är på varsin avdelning på Parkens förskola i Tranås. Detta handlar om Snövit, en småbarnsavdelning. Vårt

Läs mer

ÅTTA NYCKLAR Slutrapport

ÅTTA NYCKLAR Slutrapport ÅTTA NYCKLAR Slutrapport DE ÅTTA BÄSTA IDÉERNA 2007-2008 Ökad säkerhet och trygghet för personer med BPSD Inledning Arbetet med att förbättra säkerheten och tryggheten för personer med demenssjukdom har

Läs mer

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan.

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 2009 06 29 Hälsa, mat och rörelse för våra små Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 1 En hälsofrämjande förskola Det friska är i fokus. Arbetet utgår från att

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

BPSD på Åsengården Minskad motorisk oro

BPSD på Åsengården Minskad motorisk oro BPSD på Åsengården Minskad motorisk oro Åsengården vid arbetets start hösten 2015 Boende för 29 demenssjuka En enhet fördelad på 3 plan (3 avdelningar) Alla boende skattas i BPSD-registret 2 ggr/år, oavsett

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Analys av utgångsläget

Analys av utgångsläget Analys av utgångsläget Nu har ni mätt nattfastan på era kunder och det är dags att analysera och reflektera över resultatet. Vi rekommenderar att ni gör en handlingsplan för er enhet och vid behov även

Läs mer

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Det händer hos oss! program vår/sommar 2014 Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person

Läs mer

Livskvalitet i vardagen 2010. Ett genombrottsarbete med fokus på demenshandikapp

Livskvalitet i vardagen 2010. Ett genombrottsarbete med fokus på demenshandikapp Livskvalitet i vardagen 2010 Ett genombrottsarbete med fokus på demenshandikapp Socialförvaltningen, Falköpings kommun 2010 Foto och text: Annelie Sandström Formgivning och tryck: Smart Design & Illustration

Läs mer

D MMMM YYYY 1 (7) Intervjumall

D MMMM YYYY 1 (7) Intervjumall D MMMM YYYY 1 (7) Intervjumall Vid personcentrerad omvårdnad sätts personen och inte sjukdomen främst. Det är individens personlighet och upplevelse av verkligheten som ska vara utgångspunkten. Ett par

Läs mer

Avdelningen Blåbäret

Avdelningen Blåbäret Avdelningen Blåbäret På avdelningen blåbär så har vi 25 barn 1 5 åringar och fyra pedagoger. Vi har 11 flickor och 12 pojkar. En dag på avdelningen Blåbär Kommer man innan 8.00 på morgonen så går man till

Läs mer

Min dag med Maj-Britt Bylund den målande undersköterskan som älskar att läsa och hålla på med olika hantverk

Min dag med Maj-Britt Bylund den målande undersköterskan som älskar att läsa och hålla på med olika hantverk Min dag med Maj-Britt Bylund den målande undersköterskan som älskar att läsa och hålla på med olika hantverk Maj-Britt är 57 år och kommer från Brinken. Hon bor med sin familj i ett hus i Kvammarnäs. Hon

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Bjö rkens Ä ldreböende

Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Bjö rkens Ä ldreböende 2016-10-13 1 (4) Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Bjö rkens Ä ldreböende Information och marknadsföring Biståndshandläggarna lämnar ut om nationella värdegrunden och vad lokala värdighetsgarantierna

Läs mer

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg Projektet Guldstunder i äldres vardag Sida 2 Sida 3 Inledning Sedan augusti 2008 arbetar två kvalitetsinspiratörer

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Älvsby vårdcentral Agneta Överlind och Eva Boman Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet för palliativa patienter i eget boende Teammedlemar Namn: agneta.overlind@nll.se Namn: eva.boman@nll.se

Läs mer

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till

Läs mer

PROGRAMRAPPORT. Förbättringsarbete i vårdprocesser HDMI projektet (Hip Dementia Macula Improvement)

PROGRAMRAPPORT. Förbättringsarbete i vårdprocesser HDMI projektet (Hip Dementia Macula Improvement) Förbättringsprogram PROGRAMRAPPORT Förbättringsarbete i vårdprocesser HDMI projektet (Hip Dementia Macula Improvement) Teammedlemmar/deltagare Enhetschef: Mia Löfgren, mia.lofgren@gotland.se Omvårdnadsansvarig

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad april 2015 Garantier för kvalitet Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Tillgänglighet. Kungshöjds Vårdcentral. Primärvården Göteborg

Tillgänglighet. Kungshöjds Vårdcentral. Primärvården Göteborg Tillgänglighet Kungshöjds Vårdcentral Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Anette Eklind Darberg Distriktssköterska Anita Olofsson Undersköterska Karin Meuller Distriktsläkare

Läs mer

Ribbings backe äldreboende

Ribbings backe äldreboende Ribbings backe äldreboende Ligger i Edsberg och drivs av sedan 2009 48 lägenheter uppdelade på 3 våningsplan. Två demensavdelningar och en omsorgsavdelning Ribbings backe har musik som tema Lite om våra

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Erfarenheter av Kompetensstegen i Göteborg. Carina Löfström & Solveig Högberg

Erfarenheter av Kompetensstegen i Göteborg. Carina Löfström & Solveig Högberg Erfarenheter av Kompetensstegen i Göteborg Carina Löfström & Solveig Högberg 2010-12-08 Kompetensstegen Nationell satsning för kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9. FÖRSKOLA

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9. FÖRSKOLA Mat och TV Ditt barn vägrar att äta om han/hon inte får sitta framför TV:n. Hur gör du? 1. Förklarar att ni ska äta tillsammans i köket och stänger TV:n. 2. Spelar in på video och tittar på programmet

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Ska vi till Paris? ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

Ska vi till Paris? ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN KIRSTEN AHLBURG ORDLISTA pall (sida 10, rad 3) en liten stol utan ryggstöd och armstöd baguette (sida 14, rad 12) franskt, vitt bröd LÄSFÖRSTÅELSE Vid dagens slut sida 5 Vilken

Läs mer

Lägesrapport utevistelse, kost, rehabiliterande insatser och anhörigstöd inom äldreomsorgen

Lägesrapport utevistelse, kost, rehabiliterande insatser och anhörigstöd inom äldreomsorgen Utföraravdelningen äldre och funktionshinder Enskede - Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Kjell O Jansson Tfn: 08 508 14 542 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-08-18 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Lägesrapport

Läs mer

Nyckeln till personcentrerad omsorg

Nyckeln till personcentrerad omsorg Nyckeln till personcentrerad omsorg Therese Christiansson Linda Schledermann Gävle kommun 2015-03-30 2 2012-2015 Implementering Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom BPSD-registret

Läs mer

Avlösning som anhörigstöd

Avlösning som anhörigstöd Avlösning som anhörigstöd Viktiga faktorer som styr när anhöriga ska ta beslut om avlösning Pia Rylander och 2015-05-13 Arbetet har genomförts med hjälp av Utvärderingsverkstaden på FoU Sjuhärad Innehåll

Läs mer

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2 Genombrottet VC Gibraltargatan Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Christina Håkansson Calmerklint, Verksamhetschef Jones Zaeri, Läkare Lena Glennsten Dolfe, Distriktssköterska

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

En dans för balans. Gutenberg Särskilt boende i Bollnäs

En dans för balans. Gutenberg Särskilt boende i Bollnäs En dans för balans Gutenberg Särskilt boende i Bollnäs Korta fakta Utsikt från en av lägenheterna på Gutenberg Gutenberg består av 43 lägenheter fördelat på fyra enheter. Det är fyra gruppboenden med gemensamhetsutrymmen.

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Stöd till anhöriga Vård & Omsorg januari april 2017

Stöd till anhöriga Vård & Omsorg januari april 2017 Stöd till anhöriga Vård & Omsorg januari april 2017 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

glädjestunder ni kan ha tillsammans på tu man hand minskar sannolikt på känslan av missnöje och desorientering.

glädjestunder ni kan ha tillsammans på tu man hand minskar sannolikt på känslan av missnöje och desorientering. Skånes universitetssjukhus Minneskliniken i Lund Omvårdnadsplan för TRIVSEL Vårdtagare nr 1, född 1922, diagnos ospecifik demens Läkemedel: Datum: Kontaktperson: Bakgrund: Änkeman sedan flera år, har 2

Läs mer

BPSD VARDAGA, GABRIELS GÅRD

BPSD VARDAGA, GABRIELS GÅRD BPSD VARDAGA, GABRIELS GÅRD Målsättning Det är viktigt för oss att ha en tydlig målsättning, eftersom att det kan vara svårt att få ihop till när hela gruppen är närvarande. Vi känner att vi ville börja

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31 december 2016

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31 december 2016 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31 december 2016 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Socialtjänsten Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Öppet anhörigcafè Tisdagar o jämn vecka kl 10:00-12:00 med start 27/1 i Anhörigstödets lokal (bakom växeln) Vi träffas, fikar, bjuder in gäster utefter

Läs mer

Manual till Genomförandeplan

Manual till Genomförandeplan Manual till Genomförandeplan SoL särskilt boende SoL korttidsplats äldre Jenny Järf Utredare, avdelningen ledning- och verksamhetsstöd 05-2015 2015-04-24 1 (11) Innehåll 1. BESKRIVNING AV GENOMFÖRANDEPLANENS

Läs mer

Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014

Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014 1 (6) Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014 Information angående Hundteamet ett projekt med terapi- och vårdhund inom bedriver under 2014 ett projekt med terapi- och vårdhund inom i första hand

Läs mer

Träffpunkter. Februari, mars, april 2016. Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post? www.goteborg.se

Träffpunkter. Februari, mars, april 2016. Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post? www.goteborg.se Askim-Frölunda-Högsbo Februari, mars, april 2016 Träffpunkter Altplatsen Högsbotorpshemmet Kustträffen Solträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post? kontakta Laine Henriksson,

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

************************************* ************************************* ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SÄDESÄRLAN AVDELNING 3

************************************* ************************************* ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SÄDESÄRLAN AVDELNING 3 ************************************* ************************************* ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SÄDESÄRLAN AVDELNING 3 ************************************* ************************************* Vår

Läs mer

Handledning. Sinnenas äventyr. Lektion 3. Måltiden mer än att bara bli mätt

Handledning. Sinnenas äventyr. Lektion 3. Måltiden mer än att bara bli mätt Handledning Lektion 3 Måltiden mer än att bara bli mätt Måltidsupp- levelsen Måltidsupplevelsen Sätt måltiden i fokus och låt eleverna fundera över vilka olika delar som bygger upp en positiv måltidsupplevelse.

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

Slutrapport. Halmstads lokala genombrottsprojekt 2006-2007. Genombrottsprojektet Ökad säkerhet och trygghet för personer med demenssjukdom

Slutrapport. Halmstads lokala genombrottsprojekt 2006-2007. Genombrottsprojektet Ökad säkerhet och trygghet för personer med demenssjukdom Slutrapport Halmstads lokala genombrottsprojekt 2006-2007 Genombrottsprojektet Ökad säkerhet och trygghet för personer med demenssjukdom Kompetensstegen Inledning Halmstads kommun har fått medel beviljade

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Deltagande team Carl-Gustav Eriksson, chefsöverläkare

Läs mer

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS 1 (7) TYP AV DOKUMENT: BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL OCH LSS BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF ANTAGEN: 19 JANUARI 2016 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 18 MAJ 2016 BILAGA

Läs mer

»Så skall beslutsamhetens friska fläkt i eftertankens kranka blekhet bytas«

»Så skall beslutsamhetens friska fläkt i eftertankens kranka blekhet bytas« »Så skall beslutsamhetens friska fläkt i eftertankens kranka blekhet bytas«vad har jag gett mig in i, när jag lovade en god vän att skriva i denna bok? Redan efter ett par sidors intressant läsning inser

Läs mer

Västerskolans matråd

Västerskolans matråd Västerskolans matråd Protokoll 17 oktober 2014 Närvarande: Tova F-1 A Maja F-1 A Tru-Edon FA Simon FB Neo FC Cornelia 1C Dag 1C Tigra Fritidsrepresentant Lukas 2A Maya K 2B Jacob 2C Elda 3A Amanda 3B Marie

Läs mer

Måltiden ett gemensamt uppdrag

Måltiden ett gemensamt uppdrag Måltiden ett gemensamt uppdrag Föreläsning av Anders Söderberg Minnesanteckningar chefsforum EU-projekt MEDEL 8 mars 2012, Villa Belparc Anders inledde med att beskriva sin karriär från matvägrare i grundskolan

Läs mer

ANHÖRIGÅRET 2016. Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg

ANHÖRIGÅRET 2016. Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg ANHÖRIGÅRET 2016 Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR 2016 Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd,

Läs mer

Mmm! Mmm! Måltiden som helhet. Måltiden som helhet. Maten Mötet Miljön

Mmm! Mmm! Måltiden som helhet. Måltiden som helhet. Maten Mötet Miljön mecs.se Mmm! Maten Mötet Miljön Maten inom vård och omsorg ska vara god, näringsrik och inbjudande. Den här broschyren syftar till att ge inspiration och kunskap om måltiden i sin helhet. Tillsammans kan

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer