Lokal handlingsplan för barnverksamheten Bokdraken vid Umedalens bibliotek.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal handlingsplan för barnverksamheten Bokdraken vid Umedalens bibliotek."

Transkript

1

2 Bokdraken Lokal handlingsplan för barnverksamheten Bokdraken vid Umedalens bibliotek. Kort historik Bokdraken är ett arbete som påbörjades på Västangård hösten Det vilade då på två ben - ett lässtimulerande och ett sökmetodiskt och riktade sig till barn 0-16 år. Nu har biblioteket skrivit en ny skolbiblioteksplan som innefattar alla skolelever från förskoleklass till åk 9 och i den finns både medie- och informationskunnighet (MIK) och lässtimulerande mål inskrivna. Biblioteket ligger från och med 1 januari 2015 under Umeå Kultur. Förutsättningar Umedalens bibliotek är ett integrerat skol- och folkbibliotek som ligger i högstadiedelen i Västangård skola i Umeå. Inom bostadsområdet finns ytterligare förskolor och andra skolor, både kommunala och friskolor. Bokdraken vänder sig till alla förskolebarn inskrivna på förskolor på Umedalen. Drakar Draken står som en stark symbol för sagor och myter, fantasi och folktro. Den finns representerad i flera kulturer - inte bara den västerländska. Draken stimulerar barns fantasi som mytisk figur samtidigt som den liknar de djur som en gång trampade vår jord - dinosaurierna. Draken är en stark symbol för äldre barn och ungdomar gestaltad som den är i fantasylitteratur, rollspel och pc-spel. Draken är också ett motsatsernas väsen eftersom den representerar både ont och gott. De fyra elementen gestaltas också väl av draken som bor i grottor eller vatten, flyger i lufthavet och sprutar eld. Bokdraken är också en konkret figur. Hon heter Dragilla och är en stor handdocka som stadigvarande bor i en grotta i biblioteket. När hon är ute och "flyger" så är det tillsammans med barnbibliotekarien som då besöker förskoleavdelningarna eller då barn och pedagoger besöker oss. Dragilla har även en kusin på biblioteket - en liten minidrake som ser lite annorlunda ut än Drakar i allmänhet. Dessa drakar är brobyggarna mellan biblioteket och de yngre barnen. De är vid det här laget mycket besjälade för barnen och får egna teckningar och presenter. Många små barn vill klappa och prata med draken när de besöker biblioteket och nyfikna föräldrar frågar efter henne.

3 Bokdrakens 6 L - Leka, Lyssna, Läsa, Lära, Leta, Låna Bokdrakens arbetsår består av 6 L: Leka, Lyssna, Läsa, Lära, Leta, Låna. För de mindre barnen vill vi på ett lekfullt sätt ge nyckeln till språket och fantasin genom sagor, högläsning, berättande, dramalek, boklek. Vi vill också på ett lika lekfullt sätt bjuda in dem till biblioteket så att de får bekanta sig med miljön och ta till sig bibliotekets hjärta - alla underbara böcker som man kan läsa, titta i, låna hem gratis och naturligtvis vara rädda om. Biblioteksmiljön är viktig så att barn och drakar trivs - därför vill vi verka för ett bibliotek som stimulerar till lek och kreativitet. Dragilla har en egen spalt på Västangårds hemsida som också nås av övriga förskolor via Det är ett av Bokdrakens fönster ut mot världen. De olika riktade bokdrakesområdena har fått arbetsnamnen Drakägget, Drakskatten, Drakryttarna, Drakgrottan och Drakeldar. Beskrivning av varje enskilt drakområde finns formulerat med syfte och metod. Hela drakarbetet fungerar som barnbibliotekets lokala handlingsplan och utvärderas varje år. Bibliotekspersonal och övrig pedagogisk personal arbetar gemensamt mot ett helhetsperspektiv - biblioteket är en självklar del i förskola och skola. Övrig bokdrakesverksamhet Drakpåsar med böcker finns på alla förskoleavdelningar på Umedalen. Böckerna har en drakstämpel och ett speciellt drakkort i fickan längst bak och är märkta med ett grönt hörn. Påsarna har Västangårds barn sytt i slöjden. Barn och föräldrar får låna hem böcker hur ofta de vill ur drakpåsen. Vi bjuder årligen in förskolans personal till träffar där vi presenterar nya böcker, berättar om Svenska barnboksinstitutets trendundersökningar, informerar om nya projekt mm. På förslag från Litteraturutredningen 2012 så vill vi också ha särskilda Läsombud på varje förskola. Naturligtvis får även föräldrarna information om Bokdraken och förhoppningen är att de också skall besöka biblioteket med sina barn på fritiden. De barn som inte går i förskolan fångas upp i Öppna förskolan/familjecentrum som har egen drakpåse. Inför barnboksveckan, v 46 samarbetar vi varje år med bilden och skolklasserna för att lyfta fram sagornas, myternas och berättelsernas alla udda

4 och spännande figurer häxor, troll, sjöjungfrur, älvor, drakar etc. Små och stora barn får lyssna till bakgrund och historia inom folklore men också höra sagor via muntligt berättande för att sedan inspireras till skapande i bild och form. Utställning under själva barnboksveckan i biblioteket. Lekbiblioteket finns till hands för de barn som vill "leka" bibliotekarier. Utgallrade men ej alltför slitna böcker märkta med "lekbibliotek" utgör mediabeståndet, Tanken med bokdraken är också att den skall vända sig till föräldrar, personal och studenter inom lärarhögskola och biblioteksutbildning. Detta görs i form av informationsträffar, bokpresentationer och studiebesök. Föräldramöten och Familjecentralen är andra forum att nå föräldrarna på. På så vis vill vi verka för att barn och vuxna får ett rikt språk, pedagogisk insikt om skönlitteraturens givna plats i skolan och förskolan, ljuvliga läs- och lyssnarupplevelser, kunskapskällor att ösa ur och en god samvaro i förskola, skola och på fritiden. Varje arbetsår med Bokdraken skall symboliskt visa vägen från det lilla drakägget där våra små låntagare nyfiket tittar ut till de fritt flygande drakarna som lägger världen under sina vingar. Drakringen sluts och faller klirrande på plats för att lyftas igen. Detta är vår vision med vårt arbete som skol- och barnbibliotekarier. Reviderad 04/2015

5 DRAKÄGGET Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. Varför? Hur? Var - och vad händer där? Ett barns språk utvecklas i samspel med andra. Vi vill stimulera små barn och deras föräldrar och pedagoger till språk- och läslust. Öppna dörren till bibliotekets skatter. Genom att ge föräldrar och pedagoger kunskaper om hur de själva kan bidra till barns språkutveckling. Att förmedla bibliotekets samlingar av ramsor, sagor och småbarnsböcker men också böcker för de vuxna till både lärdom och lust. Att berätta om Drakpåsarna där föräldrar kan låna böcker själva på förskolan/öppna förskolan. Barnbibliotekarien besöker Öppna förskolan/familjecentralen varje höst och visar föräldrar olika böcker och berättar om vikten av att prata, leka och läsa för sina barn. Även de små bebisarna får lyssna till böcker och ramsleka med sina mammor och pappor. Biblioteket inbjuder föräldrar med hemmavarande barn (öppna förskolan) till en sagostund för de minsta med lek, sång, ramsor. Visar vår fina barnavdelning och lekbibliotek. Barnen får träffa bokdraken Dragilla och hennes lilla kusin. Inbjudan vår och höst. Sagostunder en gång i veckan för hemmabarn. Sagor och lek erbjuds efter önskemål från förskolan. Drakpåsar med anpassade böcker lånas ut halvårsvis till förskolan/öppna förskolan. Förskolepersonal inbjuds till presentation av nya böcker höst och vår.

6 DRAKSKATTEN Märkvärdiga, förunderliga hemligheter och nya sätt att se på världen göms i varje bild. Vill du öppna locket och sedan boken? Varför? Hur? Var och vad händer där? Bild är också ett språk. I bilderna kan barnen upptäcka nya saker, detaljer och skeenden. Via språket kan de sedan ge utlopp för sina tankar, fantasier och funderingar kring bilderna. Barnets personliga tolkning skall ges företräde och respekteras. Genom att sen läsa texten fogas författarens och konstnärens tolkning samman och barnet får ytterligare en dimension till bilden. Drakskatten består av Drakpåsar med ca 5-8 likadana bilderböcker. Förskolepersonalen får låna en påse till förskolan där man kan jobba med en mindre grupp exempelvis 5-8 barn. Alla barn sitter med en egen bok och genomför sedan med pedagogens hjälp en bildpromenad där de fritt får undersöka och uttrycka vilka tankar som väcks av bilderna. Pedagogerna bestämmer takten när man bläddrar vidare. Sen läses boken och barnen får följa med i bilderna en gång till. Bildpromenaden kan sen ge uppslag till mer bildarbete tillsammans med barnen. Man kan också läsa texten och låta barnens inre bilder komma fram och ta sin utgångspunkt i dem, använda abstrakta konstbilder för fantasifulla betraktelser mm. Drakskatten en kista som alltid står i biblioteket och som innehåller fina drakpåsar med böcker. Där finns också en liten vägledning hur man kan jobba med böckerna. Det står pedagogerna fritt att använda materialet.

7 DRAKRYTTARNA Så ger sig drakarna iväg på sin långa färd in i bokvärlden och bakom tömmarna sitter drakryttarna och styr med van hand. Varför? Hur? Vi vill att biblioteket skall bli en självklar och positiv plats dit barn går med glädje inte bara nu utan under hela livet. Förskolans personal skall få förmånen att uppleva biblioteket som en resurs i sitt pedagogiska arbete. Bibliotekarien skall också vara en likaledes positiv person för barnen som inte bara lånar ut böcker utan även berättar sagor, är lekfull och påhittig och som besöker barnen på förskolan. Genom en genomtänkt och planerad samverkan förskola och bibliotek (med utgångspunkt från lärmodellen Leka Språka Lära) och utifrån barnens egen nyfikenhet ger vi en bra grund att få utveckla språk, fantasi, lek och lärande. I böckernas värld ryms allt från den minsta lilla myra till universums stjärnor och planeter men också den fantastiska och vidunderliga sagans alla väsen och gestalter. Genom vår samverkan vill vi öka möjligheten att upptäcka, leka och bearbeta den litterära skatten av böcker, sagor, rim, ramsor, dikter, visor, bilder i ett tematiskt samarbete. Genom att pedagoger och bibliotekarier tillsammans planerar och arbetar kring ett uppslag eller en idé som tar sin utgångspunkt i barns egen nyfikenhet, personalens pedagogiska tankar, en händelse eller helt enkelt en spännande bok eller berättelse. Under en längre tid månader eller kanske ett helt år samarbetar pedagogerna och barnbibliotekarien och besöker varandra i ett tematiskt arbete som växer och förändras i samklang med barnens funderingar och tankar. Bibliotekariens och pedagogernas olika kompetenser berikar därmed varandra. Böcker, sagor, berättelser knyts till arbetet men även andra skapande språk. Arbetet dokumenteras under hela processen både på förskolan, för föräldrarna och på hemsidan.

8 Var och vad händer där? Uppstartsträff på förskolemöte. Träffar under arbetets gång och besök av barnen på biblioteket och av bibliotekarien på förskolan. Avslutning och ev utställning på biblioteket. Utvärdering en gång per år. Tillvarata möjligheter till gemensam fortbildning pedagoger och bibliotekarie.

9 DRAKGROTTAN I grottans djup bor en drake som älskar sagor. Kom in och hälsa på du skall få lära dig någonting om skatten som finns härinne.. Varför? Hur? Var och vad händer där? När man är 5 år skall man snart börja i förskoleklass och komma till skolan där det finns ett bibliotek att besöka. Det är spännande att få gå på kurs precis som de vuxna och lära sig någonting. Då känner man sig stolt och betydelsefull. Men det skall vara roligt och lustfyllt förstås. Genom att ge 5-åringar från förskolan tillsammans med sina pedagoger kunskaper om att det finns en mängd olika böcker för olika åldrar och att biblioteket är en plats där man får låna dem alldeles gratis. Böckerna är våra vänner och dem skall man vårda och vara rädd om, då räcker de längre. Bokkursen lär ut genom lek och berättande. Inbjudan kommer till förskolan. Vi håller till i bibliotekets egen sagogrotta och kursen leds av barnbibliotekarien som visar runt, berättar om biblioteket och visar många olika böcker. Stora och små, med och utan bilder, böcker om det som är saga och böcker om det som är sant, böcker på andra språk och böcker för de som läser med fingrarna. Men också trasiga böcker och de som är alldeles nya och fina. Barnen får lära sig hur man på ett enkelt sätt vårdar böcker. Inslag av lek, drama, musik och berättande. Bokdraken är självklart med. Pedagogerna deltar med barnen. Deltagarna får ett diplom efteråt. 5-årskursen hålls varje höst. Vänder sig till alla 5-åringar inskrivna i förskolan på Umedalen.

10 DRAKELDEN En gnista tänder en eld.. och värmen sprider sig. Varför? Hur? Var och vad Händer där? Boken och sagan, berättandet och upplevelser kring litteratur är ett bra sätt att inleda, reflektera, bearbeta och fördjupa sig i texter av olika slag. När eleverna får arbeta med text utifrån många olika infallsvinklar och bearbeta den med många olika uttryck växer insikter om vi och världen, tidens skiften och skeenden men också det egna jaget. Fantasin tillåts få fritt spelrum och kunskaper byggs på ett lustfyllt sätt. Genom att samarbeta med skolan kan barnbibliotekarien möta de olika behoven av böcker, både skönlitteratur och faktalitteratur, som förskolan behöver för att berika temaarbetet. Ett nära samarbete och gemensam planering omkring barnlitteraturen kan ge många infallsvinklar till annat skapande som drama, bild, musik osv. Ofta knyter vi olika stora kommunala och regionala projekt till Drakeldar som t ex Läslustombud, Give me five m fl. Barnbibliotekarien träffar personal och får ta del av temats innehåll och medverka med sina kunskaper vid temats planering. I större projekt även kompetensutveckling för pedagoger och bibliotekspersonal. Genom lek och dramatisering av sagor/berättelser, högläsning, berättande eller på annat sätt kan biblioteket Samarbeta med övrig personal kring den upplevelse som är upptakten till temat. Besöken kan göras både på förskolan och genom inbjudan till biblioteket. Under temats gång träffas man fler gånger kring olika barnböcker som belyser temat ur olika perspektiv. Plockar i ordning och tillhandahåller lämpliga böcker! Uppföljning genom utställningar, föreställningar och annan dokumentation på biblioteket.

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Give me five barn, böcker, berättelser

Give me five barn, böcker, berättelser För bibliotek och förskolor: Give me five barn, böcker, berättelser Give me five är ett bok- och berättarprojekt i Världen och Västerbotten med femåringar i fokus. Tillsammans gör barn, bibliotekarier,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN

Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN Det finns forskning som säger att vi ägnar alldeles för lite tid åt att prata med våra barn

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING Antagen av Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-08-26

Läs mer

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007.

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. I ett initialt skede handlade detta projekt om att elever i olika åldrar tillsammans

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

Man är ju stark om man har sagan i sig. - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan

Man är ju stark om man har sagan i sig. - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan Man är ju stark om man har sagan i sig - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan Jenny Berg Charlotte Vennberg Examensarbete 15 p Utbildningsvetenskap 61-90 p Lärarprogrammet Institutionen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna 1 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-8 Beslutade mål och åtgärder 9

Läs mer

Bilden i ett vidgat textbegrepp

Bilden i ett vidgat textbegrepp d qb_lodp=rkfsbopfqbq= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå=ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= i ê~êéêçöê~ããéíi=éñ~ãéåë~êäéíé=nm=éç åö= Bilden i ett vidgat textbegrepp Samspel mellan bild och text Linda Graas, Therese

Läs mer

SFI & SVA FÖRSKOLAN. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

SFI & SVA FÖRSKOLAN. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR SFI & SVA FÖRSKOLAN Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Det är ett bra sätt för dig att hålla dig uppdaterad om nyutkomna material, få inbjudan till

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer