Vi i. Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb. Skånes enda skoldatatek sid 5. Ensamma flyktingbarn sid 4. Festliga Ängelholm Sista sidan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi i. Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb. Skånes enda skoldatatek sid 5. Ensamma flyktingbarn sid 4. Festliga Ängelholm Sista sidan"

Transkript

1 Vi i ÄNGELHOLM Vi i Nr Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb Ensamma flyktingbarn sid 4 Skånes enda skoldatatek sid 5 Festliga Ängelholm Sista sidan

2 Vi i ÄNGELHOLM Utblick från kommunalrådsstolen Vi i Ängelholm går nu in på sin 20:e årgång. Det var 1989 som det första numret landade i Ängelholmarnas brevlådor. Sedan dess har vår officiella kommunala informationstidning regelbundet kommit ut med fyra nummer om året. Målet är att för invånarna presentera den kommunala verksamheten och inte minst vad vi använder skattepengarna till. Om detta kan ni bland annat läsa på sidan 3, där vi presenterar vårt bokslut för året som gått. I samband med den 20:e årgången tänkte vi passa på att ge Vi i Ängelholm ett litet finare utseende. Ni har därför i er hand en så kallad trimmad tabloid, där vi har möjlighet att göra utfall av bilder. Dessutom har vi förbättrat papperskvaliteten. Tidningen trycks nu på ett 70 grams papper. Bokslutet för 2007 är klart var året då hela Sverige gick bra. God konjunktur i företagen och en hög sysselsättningsgrad gjorde att alla Sveriges kommuner fick högre intäkter än förväntat. För Ängelholms kommun handlade det om över 20 miljoner kronor. Eftersom våra nämnder har visat ett stort ansvarstagande och visat god balans i förhållande till sin budget, så kommer de ökade skatteintäkterna framtida satsningar i Ängelholms kommun till godo. Handeln i kommunen kommer att stärkas framöver. Under 2008 kommer området kring ICA Maxi ta form där bland andra NP Nilsson öppnar under året. Vi kommer också att satsa på centrumhandeln, där Storgatan och Stortorget successivt kommer att förändras. Det gäller att vi ser handeln som helhet, där centrum samspelar och förstärks av området vid Klippanvägen och där kunderna upplever det tillräckligt attraktivt att stanna kvar i vår kommun. Att vända den negativa trenden för handeln i Ängelholm är väldigt viktigt för kommunens utveckling. Vi kommer att ha fler festligheter i Ängelholm i sommar. Jazzfestivalen, Ekebofestivalen, Ängelholmsfesten, Musikfesten i Tullakrok och Ljusfesten finns nu i almanackan. Ängelholmsfesten i mitten av juli är helt ny och det skall bli mycket spännande att se den ta form. Nu kan vi åter kalla oss för festliga Ängelholm! Det finns många bevis för att Ängelholms kommun är den vänliga kommunen. Många besökare vittnar om vänligt bemötande och nyinflyttade finner sig snabbt tillrätta. Åtskilliga i vår kommun engagerade sig i familjen Lyta som fick ett avvisningsbeslut från Migrationsverket i höstas. Barnens skolkamrater, idrottsklubben ÄLI Basket med ledare, lagkamrater och föräldrar är bara exempel på alla dem som verkligen satsade på att familjen var värd en ny prövning. En prövning gjordes och nu har familjen permanent uppehållstillstånd. Fantastiskt! När vi nu har tagit emot de ensamkommande flyktingbarnen tyder allt på att det finns en verklig vilja till positivt stöd bland människor i vår kommun. Sådan äkta generositet betyder mycket för kvalitén i ett samhälle. Kroneslätt 2 kallar vi det villaområde som nu byggs vid gamla ridhuset. Det är företrädesvis unga familjer som nu håller på att färdigställa sin villadröm. Området uppvisar en stor variation av olika hustyper. Precis så skall det vara. Ta en promenad i området och titta på de spännande husen som växer upp. Ängelholm - Land och hav - liv och lust. Vad vet en normalsvensk om Ängelholms kommun? En kommuns varumärke var en av de punkter som diskuterades under kommunledningens visionsdagar. En lärdom från andra kommuner är att man aldrig kan förvänta sig att lyckas om inte invånarna själva anser att identiteten som presenteras överensstämmer. Liv och lust för tankarna till ett gott, bra och enkelt liv. Kvalitén i den kommunala servicen har stor betydelse och själva grunden i arbetet med kvalitén är att det alltid finns möjlighet till förbättringar när resultat jämförs med vad medborgarna förväntar sig. Vi har många bra kvalitetssystem i kommunen, exempelvis inom äldreomsorg och skola. I samband med att vi börjar arbeta med budgeten för 2009 kommer kvalitetsmålen att vara i fokus. Vi brukar säga att Rögle är Ängelholms kommuns starkaste varumärke. Vårt hockeylag spelar nu i kvalserien till Elitserien. Hoppas laget kommer in i en positiv spiral där allt kan hända. Lycka till! I skrivande stund är också EVS-tjejerna i full gång med slutspelet. Ska det bli volleybollguld i år igen? Lycka till! Vilken skillnad det är för välbefinnandet att vakna av ljuset och inte i mörker. Och knappt har man upptäckt att våren är här förrän påsken var över. Självklart önskar jag alla en riktigt skön utomhussäsong. Efter den gråmulna vinter vi haft behöver vi verkligen fylla ljusdepåerna. Åsa Herbst kommunstyrelsens ordförande Nya handelsområdet kring ICA Maxi börjar ta form. Färdtjänst Sedan den 1 januari 2008 är det Skånetrafikens färdtjänstenhet som utreder och beslutar om färdtjänst och riksfärdtjänst Ansökan om färdtjänst görs på telefon , Fax: Epost: Adress: Färdtjänstenheten, Kvarnstensgatan 8, Helsingborg Hemsida: OBS! Ansökan om riksfärdtjänst ska göras minst tre veckor i förväg. Vi i Informationstidning till hushållen i Ängelholms kommun, utgiven av Ängelholms kommunstyrelse. Detta nummer av Vi i Ängelholm finns även inläst som taltidning. Du som har behov av en inläst version kan kontakta Meborgarlinjen tel: Ansvarig utgivare: Produktion: Text: Foto: Tryck: Distribution: Upplaga: Lena Tebring, kanslichef, tel Bert Lundqvist Information, Verkstadsgatan 4, Ängelholm Tel och fax: , e-post: Bert Lundqvist Bert Lundqvist (där inget annat anges) Smålänningen, Ljungby Svensk Direktreklam 000 ex (4 nr per år)

3 BOKSLUT 2007 Vi i ÄNGELHOLM 3 Fortsatt stabil ekonomi gynnar även framtida generationer VÄngelholms kommun noterar ett ekonomiskt resultat på 49 miljoner kronor för verksamhetsåret Därmed kan föregående år nu läggas till handlingarna och man kan konstatera att Ängelholms kommun fortsätter att ha en stabil ekonomi. Avsättningar till pensionsskulden har genomförts med 40 miljoner. Ekonomiskt var 2007 ett bra år. Två saker är emellertid viktiga i det sammanhanget. Den ena är att förstå varför resultatet blivit så bra, den andra hur det goda resultatet ska användas, säger ekonomichefen Herman Crespin. Årets resultat har påverkats av poster av engångskaraktär med cirka 87 miljoner kronor. Exempel på detta är reavinster vid försäljning av tomträtter och övriga fastigheter på 19,2 miljoner, positiva slutavräkningar för skatteintäkter 2006 med 20,4 miljoner, återförande av icke realiserade skulder och avsättningar på 14,5 miljoner samt lägre avskrivningar och kapitalkostnader på 7,1 miljoner kronor. Precis som i den privata ekonomin är det fel att använda engångsintäkter för att finansiera löpande verksamhet, säger ekonomichefen Herman Crespin. Om man tar bort posterna av engångskaraktär är resultatet cirka 10 miljoner kronor. BALANS OCH PLUS Alla nämnder och förvaltningar utom ungdomsnämnden (-0,2 miljoner kronor) noterar balans eller positiva avvikelser mot budgeten. Målsättningen är att samtliga nämnder ska redovisa balans. Ur det perspektivet är det glädjande att nästan alla nämnder har hållit sina budgetar. Detta samtidigt som nämnderna redovisar att man uppnått sina mål och därmed en kvalitativt bra verksamhet. DISPONSERAS KLOKT Mot denna bakgrund och för att skapa goda ekonomiska förutsättningar i framtiden är det viktigt att resultatet 2007 disponeras på ett klokt sätt. Vår ambition är att en del av det goda resultatet från 2007 ska komma de framtida generationerna till godo. Därför har vi genomfört ytterligare avsättningar till pensionsskulden med 40 miljoner kronor. Därmed ökar utrymmet för verksamheterna framöver, säger Herman Crespin. ängelholm unikt Totalt genomförda avsättningar är nu 517 miljoner kronor. Detta gör oss väldigt unika bland kommunkollektivet. Medan merparten av andra kommuner inte ens börjat avsätta medel till den här skulden har vi i Ängelholm byggt upp reserver motsvarande 76 procent av pensionsåtagandet. Resultatet förstärker också kommunens likviditetsreserver. Detta är bra med tanke på kommande investeringar, som vi då har råd att finansiera utan nya lån. På så sätt kan vi undvika att belasta framtida generationer med räntekostnader. Nya pengar kan istället användas i verksamheterna. Här på sidan redovisar vi driftskostnaderna i sammandrag samt en resultaträkning. Den som vill läsa mer om kommunens årsredovisning och de olika förvaltningarnas berättelser kan vända sig till Medborgarkontoret för ett exemplar. Så småningom kommer också hela årsredovisningen att läggas ut på kommunens hemsida (www. engelholm.se) Driftsredovisning i sammandrag (milj kr) Netto, milj kr Årsbudget Utfall Avvikelse Styrelse nämnd Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelse 16,3 16,2 0,1 Kommunstyrelsens förvaltningar - kommunkansli 12,5 11,7 0,8 - ekonomikontor 8,3 7,6 0,7 - personalkontor 20,5 18,9 1,6 Teknisk nämnd 50,5 49,9 0,6 Barn- o utbildningsnämnd 681,5 679,6 1,9 Socialnämnd 541,2 541,1 0,1 Ungdomsnämnd 30,6 30,8-0,2 Kulturnämnd 26,0 25,9 0,1 Byggnadsnämnd 3,1 2,8 0,3 Miljönämnd 5,9 5,2 0,7 Räddningsnämnd 23,4 22,9 0,5 Övrig verksamhet 3,9 3,2 0,7 Summa 1 423, ,8 7,9 Avgiftsfinansierad verksamhet Avfallshantering 0,0-2,7 2,7 Vatten- och avloppsverk -0,8 2,9-3,7 Summa styrelse/nämnder 1 422, ,0 6,9 Resultaträkning (milj kr) Budget Utfall Avvikelse Verksamhetens intäkter 319,9 392,7 72,8 Verksamhetens kostnader , ,4-61,1 Avskrivningar -68,9-61,1 7,8 Verksamhetens nettokostnader , ,1 18,2 Ängelholms kommuns hemsida Medborgarlinjen öppen månd - fred 8-17 Tel Skatteintäkter 1 172, ,7 27,2 Gen. statsbidrag o utjämning 236,6 229,8-6,8 Finansiella intäkter 17,3 24,4 7,1 Finansiella kostnader -7,1-6,8 0,3 ÅRETS RESULTAT 2,0 49,3 47,3

4 4 Vi i ÄNGELHOLM Glädje och besvikelse Ensamma flyktingbarn i väntans tider Adrian, 17 år, från Kosovo, kom till Sverige utan sina föräldrar. Han har nu fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige, men säger att han aldrig kommer att återvända till sitt hemland och har överklagat Migrationsverkets beslut. Hassan, nu 18 år, från Somalia får stanna i Sverige och ser en framtid här. Först planerar han studier på gymnasiet för att sedan fortsätta på universitet. Det är två människoöden som berättas, när vi besöker villan i Vejbystrand, där Ängelholms kommun på uppdrag av Migrationsverket gjort i ordning ett boende för barn och ungdomar som kommit till Sverige utan föräldrar eller andra vårdnadstagare. Här finns plats för tio personer, men tre av platserna ska alltid vara tillgängliga för asylsökande. Vi har killar här från bland annat Irak, Afghanistan, Somalia och Kosovo. Alla har smugglats hit och därefter begärt politisk asyl. Antingen har de självmant lämnat sina länder eller blivit ivägskickade av sina föräldrar för att undvika dras in i krig, berättar Justecia Truedsson, som tillsammans med Thomas Kragh ansvarar för boendet, där det finns ytterligare åtta anställda. BOENDE Meningen är att ungdomarna ska få stanna här under tiden som deras asylansökan behandlas. Därefter är det tänkt att de ska kunna flytta ut till lämpligt boende och få tilldelat sig en särskild vårdnadshavare. Sedan den 1 oktober har Ängelholms kommun ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn och ungdomar mellan 14 och 18 år. Nyligen har man flyttat från ett tillfälligt boende till den ombyggda villan i Vejbystrand mittemot idrottsplatsen. pratar svenska De som kommer hit har olika utbildningar och några saknar helt utbildning. De äldre går på gymnasieskolans individuella program, där de i första hand ska lära sig svenska, säger Justecia. Svenskundervisningen underlättas av att vi inom boendet pratar svenska så mycket som möjligt. Hassan flydde från oroligheterna i Somalia. Det tog två månader att komma till Sverige via Etiopien, därefter Köpenhamn och Malmö. Jag visste knappast själv vart jag var på väg, när jag till slut Hassan kom till Sverige från krisen i sitt hemland Somalia. Adrian har fått avslag på sin asylansökan men ska överklaga. kom iväg från Etiopien. Nu har jag fått uppehållstillstånd och ser framför mig ett bra liv här. Mitt mål är att studera på universitetet, men först måste jag lära mig mer svenska så att jag kan utbilda mig på ett vanligt gymnasieprogram, säger han glatt. överklagar Adrian är däremot inte lika glad. Han har fått avslag på sin asylansökan. Varför han lämnade Kosovo vill han inte att vi ska skriva, bara att han hade stora problem där. Jag har överklagat den svenska regeringens beslut. Jag kan inte åka tillbaka till Kosovo, det skulle jag aldrig klara. Då är mitt liv slut, säger han bekymrat. Adrian har varit i Sverige i sex månader och pratar redan i princip flytande svenska. Jag har hittills haft det mycket bra i Sverige och jag läser svenska på gymnasieskolan. Villan i Vejbystrand är ett boende och alltså ingen förvaring. Nej absolut inte, säger Justecia. Ungdomarna kan om de vill åka in till stan. Bara de talar om när de ska komma tillbaka, det är en viktig regel. Sedan försöker vi ordna en hel del fritidsaktiviteter för dem. Bland annat har vi då hjälp av Vejbyslätts IF. Fotnot: Hassan och Adrian heter egentligen något annat. Justecia Truedsson och Rezarta Voca, som är två av tio i personalen, samtalar med några av killarna. Vill du bli särskild vårdnadshavare? Ängelholms kommun söker nu personer som är intresserade av att bli särskild förordnad vårdnadshavare (SFV). När de barn/ungdomar, som kommit hit som flyktingar utan föräldrar, har beviljats uppehållstillstånd ska socialnämnden anmäla behov av en särskild förordnad vårdnadshavare. Detta uppdrag innebär att man träder in som vårdnadshavare/förmyndare och ansvarar för barnets personliga förhållanden till det fyllt 18 år. Det innebär att man bland annat hjälper till i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter och med den långsiktiga planeringen för barnets framtid. För att kunna bli SFV måste man vara myndig och föräldrabalkens regler är tillämpade i fråga om vem som kan utses för uppdraget. För mer information samt intresseanmälan, kontakta Johanna Kaspersson, socialsekreterare, eller Medborgarlinjen ger Dig råd, upplysningar och information när Du har frågor eller ärenden som rör både kommunal och annan offentlig verksamhet. Förköpsrådgivning i konsumentfrågor Bokning av kommunala lokaler, t ex, skolsalar, bibiliotekets hörsal Parkeringstillstånd på kommunens parkeringar Information om kommunens lediga tjänster Upplysning om fonder i Ängelholms kommun Ta del av kommunala protokoll Förteckning över fastighetsägare som tillhandahåller hyreslägenheter Upplysning om fastighetsbeteckning, fastighetsägare, taxering mm. Parkeringstillstånd för handikappade Öppet månd fred kl 8-17 Tel: , fax: , Adress: Stadshuset, Ängelholm e-post:

5 Vi i ÄNGELHOLM 5 Världsmästaren kom hem och bjöd på sin konst Jesper Bogren i mitten flankeras av sina gamla klasskamrater och medhjälpare vid återbesöket på Restaurangskolan i Ängelholm. Till vänster Simon Bjärtun och till höger Peter Gunnarsson. Ängelholm har Skånes enda skoldatatek Ängelholm har i dagsläget Skånes enda skoldatatek, vars syfte är att ha olika IT-hjälpmedel tillgängliga för att elever i behov av särskilt stöd ska får samma möjligheter till utbildning som andra elever. För barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter och ADHD-problematik kan datorn vare ett värdefullt verktyg i skolsituationen till exempel talsyntes, särskilda stavningskontroller och Daisy-spelare, säger Anita Hansson, som sedan starten i augusti är ansvarig för skoldatateket. Målgruppen för skoldatateket är i första hand skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, men också rektorer och andra beslutsfattare. När en elev fått sin ansökan godkänd om hjälp från skoldatateket kommer eleven med föräldrar och pedagog till Skoldatateket TRE VECKORS TEST Här får eleven prova tänkbara IT-baserade verktyg och pedagogiska program och vi väljer då ut lämpliga hjälpmedel som vi lånar ut under tre veckor tillsammans med en bärbar dator. Samtliga pedagoger som eleven har att göra med får under tiden en kort utbildning. Det görs uppföljning och utvärdering som då förhoppningsvis leder till att skolan köper in de hjälpmedel som fungerat bra för eleven, säger Anita Hansson. En klar fördel är att Ängelholms kommun har kommunlicens på ett flertal av de program som används, vilket betyder att vi inte behöver köpa in enskilda licenser till varje skola. Skoldataketen började i Sverige 2002 som ett projekt där sex kommuner deltog. Allmänna arvsfonden finansierade halva kostnaden medan kommunerna stod för den andra halvan. Efter det har fler kommuner, idag ett 70-tal, anslutit sig, bland annat då Ängelholm. AVSKAFFAS PÅ SIKT Målet är att det ska bli naturligt för de olika skolorna i kommunen att använda sig av dessa hjälpmedel Daniel testar de olika hjälpmedlen tillsammans med Anita Hansson, som ansvarar för skoldatateket, och han blev mycket nöjd och ska nu få ha IThjälpmedlen på sin skola På så sätt kan skoldatateket på sikt avskaffas när det handlar om utlåning, men att jag finns där som en spjutspets som håller reda på nyheterna och servar lärarna, säger Anita Hansson. Restaurangskolan i Ängelholm har fått sin första världsmästare. Det är Jesper Bogren, som i höstas kom på första plats i den internationella tävlingen Årets Unga Kock. Jesper, snart 25 i år, gick ut Restaurangskolan 2002 och gjorde ett gästspel på sin gamla skola. Ett 60-tal gäster bestående av bland andra representanter från skolans leverantörer, lokala krögare, som har hand om skolans praktikanter och skolpersonal var inbjudna till denna världsmästarmåltid. Jesper hade hjälp av sina dåvarande klasskamrater Simon Bjärtun, idag verksam på Klitterhus, och Peter Gunnarsson, som idag arbetar på Sofiero Slottsrestaurang. Själv arbetar Jesper Bogren på välkända gourmetrestaurangen Fiskekrogen i Göteborg. Kvällens anrättningar bestod av sex rätter, där en av förrätterna var Jespers vinnarrätt, nämligen halstrade pilgrimsmusslor med semitorkad körsbärstomat, pumpapuré samt tomat- och körvelvinaigrette. Det var kul att komma tillbaka till skolan och på nytt få jobba i köket. Jag hade också mina gamla lärare som medhjälpare i köket, men den här gången var det jag som var chef. Men jag måste få ge lärarna beröm. Restaurangskolan i Ängelholm har en hög kvalitet på utbildningen och ett mycket gott renommé i branschen, säger Jesper. Lagar man mat på jobbet är det kanske inte så roligt att göra det hemma. Och Jesper behöver heller inte imponera på sin sambo. Hon vet att jag kan. Därför går vi gärna ut och äter i stället. Eftersom vi båda arbetar i krogoch konferensbranschen blir det lite oregelbundna arbetstider och därför kan vi ibland både beställa hem pizza och köpa en hamburgare i gatuköket, avslöjar Jesper. Tävlingen Årets Unga Kock arrangerades av det gastronomiska sällskapet Chaîn des Rôtisseurs, som har cirka medlemmar i ett 70-tal länder. 17 länder deltog i tävlingen. Mitt mål är att vara med i den stora tävlingen Årets Kock men det dröjer nog minst ett par år innan man har möjlighet att kvalificera sig dit. Det är en helt annan kvalitet på den tävlingen och kräver mycket rutin.

6 6 Vi i ÄNGELHOLM Allmänheten får ställa frågor till politikerna Allmänheten inbjudes att ställa frågor till kommunfullmäktige måndagen den 31 mars klockan i stadsbibliotekets hörsal. Curt Wirström, ny kultur och fritidschef i Ängelholm, har sin arbetsplats i biblioteksbyggnaden, och dit går han gärna för att låna en bok. Leif GW Persson är en av favoritförfattarna. Kultur- och fritidschefen har svensk klassiker på sitt cv Ska för tredje gången slå samman kulturen och fritiden Om ni inte har lämnat in en skriftlig fråga senast den 25 mars så går det också bra att ställa skriftliga frågor under sammanträdet. De besvaras om möjligt direkt. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, ordföranden i styrelser och nämnder samt berörda förvaltningschefer kommer att kallas till frågestunden. Efter frågestunden sammanträder kommunfullmäktige och allmänheten är välkommen att närvara, precis som alltid vid dessa sammankomster, som är offfentliga tillställningar Tel: Öppet månd - fred 8-17 Han är 56 år. Har två gånger tidigare i andra kommuner varit med om att slå samman kultur- och fritidsförvaltning. Ser medarbetarna som det viktigaste chefsverktyget. Har ett stort filmintresse och har sett filmen Gökboet femtioelva gånger. Har varit engagerad i scoutrörelsen. Har spelat amatörteater och revy. Har avverkat Svenska klassikern några gånger. Var brottare i ungdomen. Håller på IFK Norrköping i fotboll och Brynäs i ishockey. Golf är numera den största fritidssysselsättningen. Ovanstående är en kort sammanfattning av Ängelholms nye kultur- och fritidschef Curt Wirström. I snart två månader har han varit på plats i chefsrummet i biblioteksbyggnaden, där förvaltningens tjänstemän har sina arbetsplatser. Ett av mina stora intressen är litteratur så det känns som en dröm att ha ett bibliotek på sin arbetsplats, säger Curt Wirström, som närmast kommer från en liknande tjänst i Falkenberg. När jag kom till Falkenberg 1992 stod jag inför samma utmaning som nu i Ängelholm, att slå samman två förvaltningar. Tidigare gick jag igenom samma process i Svenljunga kommun. Nästa år är det meningen att kulturnämnden och ungdomsnämnden ska slås samman till en nämnd. Redan nu ska de två förvaltningarna agera som en. Det betyder att Curt Wirström inte bara är kulturchef utan också ansvarar för fritidsförvaltningen. I höstas bildades en ledningsgrupp med representanter för både kultur och fritid. FLER UTÖVARE Jag har många positiva erfarenheter från Falkenberg och en idé som jag dryftat med övriga i ledningen och med nämndsordförandena är att satsa på ett antal verksamhetsutskott för att då få hela nämnden engagerad i beredningen av de olika ärendena, säger Curt Wirström. Mitt mål är också att få fler att utöva kultur och inte bara vara åskådare. Curt Wirström gillar att vara chef, det har han varit i många år nu. Men det är varken titeln eller möjligheten att bestämma som gör chefskapet intressant. I grunden är jag beteendevetare och tycker därför om att jobba med människor. Lika viktigt som det är för taxichauffören att vårda sin bil är det att som chef vårda sin personal. Jag brukar säga att medarbetarna är de viktigaste verktygen för en chef. Just personalens bemötande var en av anledningarna till att Curt Wirström valde Ängelholm. Och när jag nu ville få en ny utmaning så lockade Ängelholm. Efter många år på ostkusten och i inlandet kommer jag aldrig att lämna Sveriges västra kust. Jag och hustrun kommer så snart som möjligt att flytta till Ängelholm eller dess närhet FILMINTRESSERAD Film är Curt Wirströms stora intresse. Det var under gymnasieåren som intresset väcktes och sedan flera år tillbaka ingår ett årligt besök på Göteborgs Filmfestival, då det blir ett 15-tal filmer under två helger. Gökboet med Jack Nicholson är Curt Wirströms favoritfilm alla kategorier. Jag vet inte hur många gånger jag sett den, men fortfarande har jag behållning av den. Den innehåller så mycket och är en film man inte går opåverkad ifrån. Läsning är ett annat intresse. Det blir både deckare och annan skönlitteratur av olika författare. En författare som jag nästan alltid läser parallellt är finländske Arto Passilinna, vars skrönor man skrattar åt och mår bra av. Brottning och badminton sysslade Curt Wirström med som ung. Han har också varit en flitig motionär och har genomfört en svensk klassiker några gånger. Det betyder att han kört Vasaloppet, simmat Vansbrosimningen, cyklat Vättern runt och sprungit Lidingöloppet. Men numera är det golf för hela slanten när jag ska ut och röra på mig och som åskådare går jag gärna på fotboll och ibland också ishockey. Det sistnämnda lär det bli mer av när jag flyttat hit. Det ser spännande ut med Rögle och dess satsning. Som Norrköpingsbo i flera år har IFK Norrköping blivit ett favoritlag och Brynäs blev favoritlag i ishockey när laget hade sin storhetstid. Miljökontoret apropå......eldning Under våren är det tillåtet att elda trädgårdsavfall under veckorna 16,17,18 under förutsättning att röken inte stör grannar. Som trädgårdsavfall räknas klipp från buskar och träd etc. Träplankor och liknande lämnas på älvdalens återvinningsgård. Du kan också alltid lämna trådgårdsavfall på återvinningsgården....majbål Tänk på att inte lägga upp material till majbål för tidigt eftersom fåglar, igelkottar och andra djur gärna söker skydd och bygger bo i rishögarna. Ha alltid släckningsutrusting till hands när du eldar!

7 Vi i ÄNGELHOLM 7 I Porträttet presenterar vi Ann-Kristin Wiinberg, 54 år, trafiktekniker, som har ansvar för trafik och trafiksäkerhet i kommunen. Målsättningen är säkrare trafik för oskyddade trafikanter Att säkra framfarten för fotgängare och cyklister i centrum och i bostadsområden är Ann-Kristin Wiinbergs främsta mål i sitt arbete som trafiktekniker i Ängelholms kommun. Förr gjorde vi vägar och korsningar efter bilisternas behov. Nu ska de oskyddade trafikanterna prioriteras, säger Ann-Kristin, som sedan millennieskiftet jobbat med trafik i Ängelholm. Som trafiktekniker tillhör Ann- Kristin Wiinberg Tekniska kontorets trafik- och projekteringsavdelning. Det är bland annat den avdelningen som kommer med förslag på trafikåtgärder. Krävs det politiska beslut så tas dessa av en trafiknämnd, där Göran Larsson är ordförande. När det handlar om trafik är det många som har synpunkter och därför har Ann-Kristin också mycket kontakt med allmänheten. Jag får en hel del samtal till exempel begäran om sänkt hastighet inom bostadsområden eller att man vill ha gupp för att sänka hastigheten. Vi vill gärna ha 30 km/tim där folk bor men vi vill helst undvika gupp. Upphöjning av vägen ska man bara göra i undantagsfall. omtvistat kors Sedan finns det många som har synpunkter på de åtgärder som genomförs. Ett ämne som inte minst debatterats i lokalpressen är slopandet av trafikljussignalerna vid Tegelbruksbron i korsningen Östergatan Östra Vägen, där trafik från Östra Vägen ska lämna företräde. Jag vet att det varit ett debattämne men själv har jag bara fått två samtal om detta. Helst hade vi velat ha en cirkulationsplats, men korsningen var för liten för detta. Nu har i stället trafikanterna på Östergatan förtur. Huvudleden på Östra Vägen upphör vid bron på grund av att vi annars skulle få en allt för hög hastighet över Östergatan, förklarar Ann-Kristin. FÖDD I LANDSKRONA Ann-Kristin Wiinberg föddes i Landskrona Hon utbildade sig till karttekniker och fick sitt första jobb som sådan på Ängelholms kommun, där hon stannade i fem år. Sedan flyttade familjen till Påarp och Ann-Kristin började arbeta på Bjuvs kommun. Efter 14 år där återkom hon till Ängelholm, där hon fick en tjänst inom mark- och exploatering och efter ytterligare några år fortsatte hon till trafik- och projekteringsavdelningen. Numera bor familjen i villa i Höganäs. Även maken Stig jobbar i Ängelholm som cheftekniker på sjukhuset. PORTRÄTTET Ann-Kristin Wiinberg Trafiktekniker När vi stod utan någon ansvarig för trafikfrågor flaggade jag för att jag var intresserad. Till att börja med arbetade jag halvtid med trafikfrågor och halvtid på min vanliga tjänst men för några år sedan har jag tjänsten som trafiktekniker på heltid. säkrare miljö Trafiksäkerhetsfrågor är en viktig del av arbetet. Vi vill ju att så många som möjligt ska cykla, gå eller åka kollektivt och då måste vi göra en säker miljö för dessa trafikanter. Man ska till exempel kunna gå på och av bussen utan att hamna mitt ute i trafiken. Därför kommer vi att på vissa vägar skapa så kallade timglasplatser, där övrig trafik får vänta tills passagerarna gått på och av. Varje gång vi gör förändringar i centrum kommer de oskyddade trafikanternas behov i första hand. Det är av den anledningen vi nu bygger om Östergatan och skapar en cykelväg och med bland annat bättre tillgänglighet för fotgängare med funktionshinder. Likaså ska en del av Järnvägsgatan ändras för att dämpa hastigheten. Det är idag en alldeles för bred gata, som gör att bilisterna har svårt för att hålla hastighetsgränsen 30 km/tim. Inom kort sker det förändringar också på Östra Vägen och Landshövdingevägen i anslutning till Coop och Netto. Alldeles för många personer går på vägbanan i stället för på de gång- och cykelvägar som finns. Vi ska nu göra det både lättare och säkrare för fotgängare och cyklister längs med de här vägarna, säger Ann-Kristin. tillgänglighet Tillgänglighet för funktionshindrade är också ett projekt som Ann-Kristin Wiinberg som trafiktekniker är involverad i. År 2010 ska detta vara klart och vid samtliga förändringar som görs nu tar vi med tillgänglighet för alla i beräkningen. Det handlar till exempel om plattor som konstrastmarkeringar på gångbanan för att underlätta för synskadade att ta sig över gatan och likaså ramper för rullstolar. Redan nu kan vi se detta på många platser. ute i trafiken Ofta kan man se Ann-Kristin Wiinberg ute i Ängelholmstrafiken. Jag vill ut och se hur trafiken flyter och ibland gör jag också fordonsräkningar. Att jobba med trafikfrågor och trafiksäkerhet innebär också att man studerar lösningar på andra platser. Ja, och oftast blir det i samband med semesterresor och bland bilderna från resan brukar det finnas många trafikbilder. Att resa är för övrigt ett stort intresse för Ann-Kristin och hennes man. Nyligen blev det en resa till Kina med Hongkong som första anhalt, där sonen André finns som utbytesstudent. vandring och fotboll Sedan är vi friluftsmänniskor och gillar att vandra. Det kommer vi senare under året att göra i Österrike. Dottern Carolin, som är industridesigner, bor i Danmark och kommer att flytta till Österrike till sommaren, om allt går som planerat. Där finns nämligen sedan början av året hennes man Mattias Lindström, fotbollsproffs i Wacker Innsbruck. Själv gillar jag också att gå på fotboll och är man född i Landskrona så är förstås BoIS favoritlaget, men när Mattias kom in i familjen så blev det mest HIF-matcher under den tiden han spelade där och så har det också fortsatt. favoritårstiden Nu är våren verkligen i antågande och det är Ann-Kristins favoritårstid. Jag älskar våren, det är både en vacker och njutningsfull årstid, då man kan sitta ute i trädgården och dricka sitt kaffe och bara vara.

8 8 Vi i ÄNGELHOLM Politiker och tjänstemän lyfter blicken och spanar in i framtiden I början av mars stod det visionärt tänkande på schemat för cirka femtio av kommunens politiker och tjänstemän. Jag tycker att vi behöver visionsarbete för att lyfta blicken lite grann från det dagliga arbetet. Det dyker upp många nya frågor och vi står inför många viktiga strategiska beslut, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst. Gruppdiskussion på visionsdagarna. Vid bordet Mona Sturesson, socialchef, Erik Lönnerholm (delvis skymd), Stadsarkitektkontoret, Rolf Kronbäck (c), Maja Bäckström (s), Jörgen Fundin, ordförande i Ängelholms Näringsliv samt Rune Johansson (m). Under visionsdagarna diskuterades Ängelholms kommuns framtid ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv. Vissa planer sträckte sig så långt fram i tiden som till 2030, medan andra frågor handlade om saker som blir verklighet redan i år. Visionsdagarna kan ge oss möjlighet att ta beslut med framförhållning. Ett annat resultat kan bli rambeslut om vissa framtidsfrågor, säger Åsa Herbst. Identitet och hot Den första av de båda dagarna leddes av Jan-Evert Nilsson som till vardags är professor vid Blekinge Tekniska Högskola. Hans föreläsning varvades med grupparbeten där deltagarna bland annat fick fundera över hur Ängelholm beskrivs av utomstående, vad som är Ängelholms identitet och vad som skulle kunna hota en fortsatt stabil befolkningsökning. Det är viktigt för verksamheten med tydligt uttalade framtidsvisioner så att alla drar åt samma håll och vet vad som gäller. Det är kanske särskilt viktigt i en kommun, eftersom här finns både politiker och tjänstemän men också många lagar och regler som ska följas, säger kanslichef Lena Tebring. Gemensam bild Både politiker och tjänstemän var med därför, att det är viktigt att vi har en gemensam bild av Ängelholms framtid, säger Åsa Herbst. Dag två inleddes med en diskussion om näringslivsfrågor. Ängelholm rankas idag som landets sjätte bästa kommun när det gäller företagsklimat, men målet är givetvis att bli allra bäst. Mats Nilsson, vd på Sparbanken Gripen och styrelseledamot i Ängelholms näringsliv, delgav sina tankar om Ängelholms framtid. Han sa, att det är viktigt med en symbios mellan kommunen, kommuninvånarna och näringslivet. INFALLSVINKLAR Resten av den andra dagen ägnades åt grupparbeten. Det tänktes och diskuterades kring hur Ängelholm ska bli en ännu bättre kommun i framtiden. Några av infallsvinklarna var ungdomsperspektivet, kommunikationer och skolfrågor. Första dagen fick vi en bra introduktion som sporrade vårt kritiska tänkande. Under andra dagens gruppdiskussioner var jag imponerad av den stora entusiasmen och hur hårt alla arbetade. Jag tror, att vi väckte många frågor som har diskuterats internt och det var positivt, att alla fick ge utlopp för sina tankar, säger Åsa Herbst. Text och foto: Jessica Nilsson Exempel på idéer som fördes fram under visionsdagarna. Observera att det rör sig om idéer och inte något som är beslutat. Bygga ett landmärke som syns både från havet och från E6:an Ökat bostadsbyggande i alla kommundelar Större markreserv, bättre planberedskap och mer långsiktig planering Satsning på området längs Rönne å Öka kommunens e-tjänster Försköning av infarter och rondeller samt bättre vägunderhåll Satsning på Ängelholm som en hälsostad Seglargymnasium med riksintag Småbåtshamn i Vejbystrand Satsa på fritidsgårdar och andra sociala are nor för ungdomar. Låta ungdomarna få komma till tals om hur morgondagens socialaarenor ska utformas Göra nyårsfirandet årligt återkommande Ungdomsdemokrati. Lägga större vikt vid ungdomsforum, exempelvis Ventil Landsbygdsutveckling med EU-pengar Intresset var stort för de sex temamötena som genomfördes i syfte att inspirera invånare på landsbygden till att satsa på olika projekt. Syftet med mötena, som hölls på Munka Ljungby Folkhögskola, var ett led i att ta fram förslag till samarbete om utvecklingsprojekt som kan få del av de ekonomiska resurser i det nya landsbygdsprogrammet, som bland andra EU står bakom. Fem representanter från styrgruppen som leder landsbyugdsprojektet: Fr v: Margareta Bengtsson, Båstads kommun, Håkan Sandin, SLU (ordf. i styrgruppen), Sindre Magnusson, processledare, Lene Hansson, Ängelholms kommun, Sara Johnson, Hushållningssällskapet, projektledare. Temamötena vände sig till alla som bor och verkar på landsbygden inom Ängelholms, Båstads och Örkelljunga kommuner samt närliggande områden i Klippan och vid Vegeå. Första mötet handlade om mat. Mötesdeltagarna betonade framför allt lokalproducerat, ekologiskt odlat och matupplevelser. Bryggerier, slakterier, vinodling och olika typer av förädling lyftes fram, berättar Lene Hansson, landsbygdssamordnare i Ängelholms kommun. För att lyckas med utvecklingen här finns det behov av samverkan och nätverk kring marknadsföring och att hitta affärskanaler. Man måste hjälpas åt att lyfta perspektivet och hitta rätt paket, menar Sara Johnson, projektledare, Många företagare kom till det andra mötet som handlade om affärsutveckling och bland annat lyftes affärsområdena besöksnäring, mat, hästnäring och distanshandel fram. För att lyckas som enskild med affärsutveckling på bygden så menade väldigt många att det krävs goda förutsättningar och gränsöverskridande samarbeten, säger Sara Johnson. Gröna energikällor, lokal produktion var ämne nummer tre och här betonade deltagarna främst utvecklingsmöjligheter kring bioenergi, solvärme och småskalig vattenkraft. Under rubriken Det goda boendet på möte nummer fyra gavs exempel på olika byprojekt. Det gäller att skapa mötesplatser, ge förutsättningar för en god livskvalitet för att både unga och gamla ska bo kvar och även kunna öka inflyttningen. Mötet om att utveckla besöksnäringen handlade väldigt mycket om möjligheterna till naturturism. Genomgående efterlyste de flesta mer samverkan och samarbete kring till exempel marknadsföring och olika satsningar. Ett mer offensivt samarbete mellan kommunerna önskades, berättar Lene Hansson. Det sista mötet hade rubriken Trädgård kvalitet, hälsa och miljö. Trädgårdsupplevelser och att utveckla närodlat lyftes fram som det viktigaste. Synpunkterna och idéerna från de olika mötena ska ligga till grund för skrivandet av en utvecklingsstrategi för ett kommande Leaderområde, säger Sara Johnson. Leader är en del av det så kalllade Landsbygdsprogrammet som startats på EU-nivå och sedan förts ner på lokal nivå i olika länder.

9 Vi i ÄNGELHOLM Ny plan- och bygglag Större friggebod och högre plank Friggeboden kan numera vara 15 kvadratmeter och ett plank till uteplatsen får vara 1,8 meter högt utan att man behöver bygglov. Illustration: Kjell Warnquist, Boverket Sedan årsskiftet gäller nya regler vid byggande. Plan- och bygglagen (PBL) har ändrats och den största förändringen är att man får uppföra större så kallade friggebodar utan bygglov. Gränsen är numera 15 kvadratmeter. Här ger vi några exempel hämtade från Boverkets broschyr Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?. För en- och tvåbostadshus har det tillkommit en del nya bestämmelser. Till exempel får man utan bygglov anordna skyddade uteplatser med mur eller plank, som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare gränsen än 4,5 meter. Man får också utan bygglov ordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om taken inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. I bostadshusets omedelbara närhet får man också utan bygglov sätta upp fristående komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta på 15 kvadratmeter, så kallade friggebodar. Det finns inte någon begränsning av antalet bodar. STRANDSKYDD Den största höjden från mark till taknock får vara tre meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Friggebodsrätten begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare gränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Bygga nytt För att få uppföra byggnad krävs i allmänhet bygglov. I allmänt språkbruk är byggnad en varaktig konstruktion av tak och väggar som står på marken och är så stor att människor kan uppehålla sig i den. I tillämpningen av bygglagstiftningen har begreppet dock fått en något vidare innebörd. Ett villabygge med rest stomme, transformatorbyggnad, stort varmluftstält, carport och husbåt har till exempel ansetts som byggnad vid bygglovsprövning. Kontakta medborgarlinjen på Stadshuset om du är osäker på vad som räknas som en byggnad eller inte. Bygga till En tillbyggnad kräver också bygglov, Hit räknas allt som ökar en byggnads volym, oavsett i vilken riktning detta sker, Gräva ut och göra en källare är därmed bygglovspliktigt liksom att bygga in en balkong. Ny användning Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver bygglov, även om förändringen inte medför några byggtekniska åtgärder. Förändringen måste emellertid vara väsentlig, till exempel från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik och från ladugård till verkstad. Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning. Ändra utseendet Om byggnaden finns inom ett område med detaljplan krävs bygglov för att ändra utseende. Det kan handla om att måla om i annan färg, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket. Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet kräver bygglov, till exempel att byta eller ta upp ett fönster i fasaden. TVÅ NYA STADSDELAR Stadsarkitektkontoret arbetar med framtidens Ängelholm. Det handlar nu om två områden, där man den närmaste tvåårsperioden mer i detalj ska lämna förslag på hur dessa områden ska se ut. Det rör sig dels om Barkåkra, dels om södra Ängelholm. Redan 2004 började arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för området kring Valhall Park, Skälderviken och flygplatsen. Det arrangerades programsamråd med flera allmänna möten. Nu fyra år senare har det hunnit hända en del i området, och därför har stadsarkitektkontoret återupptagit arbetet med denna fördjupningsplan, som alltså att man går mer in på detaljer. Området för Barkåkra har unika förutsättningar med sin närhet till havet, E6an, järnvägen med en framtida pågatågsstation, flygplatsen och staden Ängelholm. Som en del av Bjärehalvön, kommer en ny stadsdel att växa fram under de kommande tjugo åren. Visionen är en modern blandstad, där bostäder, arbetsplatser och service blandas, menar projektledaren och planarkitekten Stina Pettersson. bred spännvidd Bebyggelsen för flera tusen boende kan spänna från friliggande villor till radhus, kedjehus, stadsvillor och flerfamiljshus. Arbetsplatserna har en lika bred spännvidd från tillverkningsindustri till kontor, service och utbildning. Ett omfattande planarbete tar nu vid, som beräknas vara färdigt till årsskiftet Under denna tid kommer förslaget att arbetas fram i samråd med bland annat markägare, intressenter och allmänhet. SÖDRA ÄNGELHOLM Arbetet med planläggning av området mellan Kullavägen och Helsingborgsvägen har också inletts. Området sträcker sig från idrottsplatsen och ut till Gamla Vilhelmsfält, såväl söder som norr om Kungsgårdsleden. Området skall bli en naturlig fortsättning på staden och är tänkt att rymma flera tusen nya bostäder i såväl flerbostadshus, radhus, kedjehus som friliggande småhus. Såväl offentlig som Har ni frågor, idéer eller synpunkter redan nu kontakta projektledarna Barkåkra: Stina Pettersson tel Södra Ängelholm Torbjörn Nilsson tel kommersiell service kommer att finnas i området. Det omfattande planarbetet med fördjupningen av översiktsplanen förväntas vara klart om knappt två år. I det inledande skedet tas viktiga utredningar fram som underlag för det fortsatta arbetet. När ett förslag till utbyggnad av området finns framtaget ställs detta ut för att allmänheten skall kunna ta del av det och lämna synpunkter. Flygfoto över Valhall där en helt ny stadsdel med flera tusen bostäder samt arbetsplatser växer fram under den närmaste 20-årsperioden.

10 10 Vi i ÄNGELHOLM Våga ta steget! Det är många frågetecken och orosmoment som hopar sig, när man efter dryga 20 års trygg anställning ger sig ut för att prova vingarna på egen hand. Så skriver en företagare till oss på Ängelholms Näringsliv efter att han har besökt vår frukostträff. Visst hopp finns dock vidare i texten: Efter förmiddagens övningar känner jag mig mycket lugnare och vet att vi sitter många i samma båt, och med en så drivande näringslivsverksamhet i kommunen så verkar det ganska lätt att få stöd och skapa kontakter. Med detta vill jag säga tre saker. Det ena är att det är viktigt att göra det man tror på, trots att oron och rädslan kan skrämma. Det viktiga är att låta den inre övertygelsen vinna över rädslan att misslyckas. Det andra är att våga ta till sig beröm och fira varje seger. Min kollega Louise och jag blev väldigt glada av detta uppmuntrande mejl. Och lite osvenskt tyckte vi, att vi hade gjort ett bra jobb och unnade oss att vara stolta. Det tredje är att du som går i tankar på att förverkliga dina drömmar att starta eget inte ska tveka en sekund att ta kontakt med oss på Ängelholms Näringsliv! Hit kommer de som vet precis vad de vill och som har konkreta frågor kring lokaler, tillstånd mm. Men det finns också de som är precis i början av sina drömmar och som behöver bolla sina idéer med någon utomstående. Alla är välkomna! Höjdpunkten på företagsaktiviteterna står för dörren; Den årliga företagardagen med näringslivsfesten på kvällen! Den 4 april smäller det! Jag ska inte sticka under stol med att en viss prestationsångest har smugit sig in. Förra året hade vi 450 besökare och det blir ett digert jobb att upprepa fjolårets succé. Men samarbetet med Företagarna, som tillsammans med oss på Ängelholms Näringsliv är arrangörer, fungerar ypperligt och jag känner mig trygg i den teamkänsla som finns i arbetet. Två frukostträffar har vi också hunnit med. Den första handlade om konsten att mingla och den andra om hur man som arbetsgivare hanterar missbruksproblem bland anställda. Ämnena skiftar och tanken är att företagen ska få kunskaper, som de har nytta av i sin verksamhet och att företagen knyter kontakter med varandra på frukosten, innan föreläsningen börjar. För närvarande försöker vi utveckla industriområdena i kommunen. Det gör vi genom att kalla samtliga företag till möte, där de får föra fram synpunkter över området. Vi som håller i det är kommunala tjänstemän samt kommunalrådet Åsa Herbst och Ängelholms Näringsliv. Varje område får sitt besök. Ett annat viktigt utvecklingsprojekt är handeln och dess utveckling i Ängelholm. Vi har bildat ett speciellt handelsråd, som du kan läsa om i artikeln här bredvid. En blomstrande handel är viktig för att människor vill bo och verka i Ängelholm. Slutligen ett stort tack till er som har hört av er med uppmuntrande ord till oss, som jobbar med näringslivsfrågor. Det värmer! Tack även till er som kommer med konstruktiv kritik, det gör att vi kan utveckla verksamheten. Har du synpunkter på Ängelholms Näringsliv? Gå in på vår hemsida (under kontakt) och tyck till! Sebastian Månsson Näringslivskoordinator, Ängelholms Näringsliv Konsten att mingla Mingel får kanske de flesta att tänka på att gå runt med ett glas i handen och prata med folk och vara allmänt trevlig. Affärsmingel är dock en hel annan sak. Då gäller det att ha visitkorten i handen i stället. Tomas Lydahl, TL Contacts & Contracts är expert på affärsmingel. Han var engagerad av Ängelholms Näringsliv vid en frukostträff i mitten av februari. En viktig sak i samband med mingel är att alla kontakter kan vara lika viktiga. Undvik ingen. Även om du vet att det inte blir något affärsutbyte med en person, eftersom ni till exempel är i helt olika branscher, så har den personen i sin tur kontakter som kan vara bra för dig, var ett budskap som Tomas tryckte hårt på. Som avslutning fick deltagarna till uppgift att samla ihop ett antal kontakter. Samtliga deltagare fick sätta på sig en informationslapp med namn, företag, vad man är bra på och vad man söker. Nedan: Benjamin Hylander, Lamaro och Tina Pläder, Ängelholms Högre utbildningar Roger Anderek, N P Nilsson träffade Annika Hansson, Hanssons Möbler. I mitten synds Ängelholms Näringslivs koordinator Sebastian Månsson Medlemskväll den 14 maj Boka dagen i almanackan. Den 14 maj har Ängelholms Näringsliv ett kvällsevenemang för medlemmar. Mer information om innehållet ges i särskilt utskick och på hemsidan. Maria Ragnevad, Peab och Christina Appelqvist, Assist Bemanning byter visitkot Micke Persson, ICA Maxi och Tommy Blomkvist, Ängelholms Högre Utbildningar. Ovan: Karin Pettersson, Karin Petterson Arkitektbyrå lärde känna Johan Spjuth från Assist Bemanning. Till höger: Tomas Lydahl Företagardag och företagsfest den 4 april Nytt bränsle för företagare. Det är vad som väntar besökarna till den stora Företagardagen, som kommer att hållas i NP Nilssons nya lokaler på handelsområdet Ängelholm Norra. Superentreprenören Monica Lindstedt, som bland annat var en av grundarna till Metro är förmiddagens gäst. På eftermiddagen deltar Yngve Bergqvist, som berättar om sin vilda idé, att bygga ett ishotell i Jokkmokk. Kommunikationsforskare Camilla Wittke, Boston, presenterar revolutionerande rön på forskningsområdet. Årets företag och Årets Företagare kommer att utses. Efter föreläsningar och mingel är inte dagen slut. På kvällen väntar företagsfesten, som i år hålls på Nilssons skafferi, där TV-kocken Pelle Johansson deltar. Pelle, som är uppväxt i Ängelholm, är kökschef på Ulla Winbladh i Stockholm. Anmälan till Företagardagen och festen ska göras senast den 28 mars. Anmälan och mer information finns på

11 Vi i ÄNGELHOLM 11 Handelsråd ska göra Ängelholm konkurrenskraftigt Handelsrådet, stående fr v: Peter Nidelius, Claes Stigborg, Benth Jensen, Svante Paulsson och Helen Malmborg. Sittande fr v: Sebastian Månsson, Mats Bengtsson och Robert Strandberg. Ängelholms Näringsliv består förutom av en styrelse av ett antal olika råd. Det senaste i raden är ett handelsråd som ska verka för en utveckling av handeln i Ängelholm. Centrum tillsammans med områdena i norr ska göra Ängelholm konkurrenskraftigt med till exempel Hyllinge och Väla. För ett par år sedan gjordes en handelsutredning i Ängelholm på initiativ av bland andra Cityföreningen och Ängelholms näringsliv. Som en följd av denna antogs också en övergripande handelspolicy. Redan för drygt två år sedan föreslog vi att ett handelsråd skulle bildas i Ängelholms Näringslivs regi med representanter för såväl handeln som fastighetsägare och marknadsförare. I det här arbetet är det viktigt att vi skapar en samsyn och en god samverkan för att utveckla framför allt de två stora handelsområdena, centrum och området vid Klippanvägen, som vi har gett arbetsnamnet Ängelholm Norra, säger Benth Jensen, vd för kommunala bostadsbolaget Ängelholmshem, styrelseledamot i Ängelholms Näringsliv Mats Bengtsson har som tidigare ordförande i Cityföreningen kämpat för längre öppettider. och en av drivkrafterna bakom handelsutredningen. Benth Jensen är en av ledamöterna i handelsrådet. Övriga är - Peter Nidelius, ägare till NP Nilsson och fastighetsägare till det kvadratmeter stora handelsområdet intill Maxi med åtta butiker. - Claes Stigborg, ordförande i Cityföreningen, numera pensionär men har 42 år bakom sig på Åhléns, bland annat som varuhuschef i Ängelholm, Halmstad och Center Syd i Löddeköpinge. Claes var också ordförande i många år i gamla Handelsklubben, föregångare till Cityföreningen. - Mats Bengtsson, tidigare ägare till MQ i Ängelholm och f d ordförande i Cityföreningen. Sedan en kort tid tillbaka är han företagsrådgivare på Sparbanken Gripen. Svante Paulsson, vd på Backahill Fastigheter, som äger ett flertal fastigheter i centrum. Han är också styrelsemedlem i Ängelholms Näringsliv. - Helen Malmborg, NST/ HD, som representant för den lokala marknadsföringen. - Robert Strandberg, Landmark, som bland annat har erfarenhet som centrumchef för Hansakompagniet i Malmö och arbetat med utveckling av handelsfrågor i såväl Malmö som Köpenhamn. Samordnare i gruppen är Ängelholms Näringslivs koordinator Sebastian Månsson. Längre öppettider Ökad tillgänglighet och generösa öppettider är något som rådet till stor del kommer att arbeta med. Handeln utanför centrum har ofta öppet längre på kvällar och på helger. Däremot är det idag svårare att få centrumhandlarna att öka sina öppettider, anser Robert Strandberg. Förutom bättre öppettider bör man i Ängelholm satsa på att förstärka handeln med professionella kedjor som stärker konkurrensen med till exempel Väla. Robert Strandberg, ledamot i Handelsrådet med erfarenheter från större städer.malmö och Köpengha Det finns mycket att ventilera för det nya handelsrådet. Fotnot: Övriga råd i Ängelholms Näringsliv är Näringslivsrådet, Marknadsrådet, Utbildningsrådet samt Plan- och fastighetsrådet. Arisone Medic Rönnemäklaren Anna Nadmyr i Ängelholm startade för snart fem år sedan franchise-konceptet MMVIII Arisone Medic (tidigare Syster Alternativ Ltd) med privata sköterskor som ett alternativ till den offentliga vården. Idag är man nio franchisetagare från Stockholm i norr till Malmö i söder. Arisone Medic erbjuder privat sjuksköterska, företagshälsovård och läkemedelsanalys och bemanning nu till sommaren. Med tanke på att mer än svenskar har en privat sjukförsäkring finns det en marknad för privat sjukvård. Vi hjälper då till att förebygga sjukdom och ger medicinsk sjukvård efter ordination från läkare. Bemötandet är en central del i all omvårdnad och det lägger vi ner vår själ på, säger Anna Nadmyr, som själv är sjuksköterska. Inom företagshälsovård gör vi en större marknadsundersökning i vår för att bättre möta upp vad både större men också Anna Nadmyr mindre företag önskar i sin företagshälsovård. En tredje verksamhet är läkemedelsabonnemang, där Arisone Medic hjälper till med att säkerställa en persons läkemedelsanvändning. Vi gör bland annat analys av läkemedel, till exempel om en person har flera olika preparat är det viktigt att ta reda på om de här verkligen kan användas tillsammans, säger Anna Nadmyr. Nya medlemmar Ekofral Permalogic Öresundskraft Geoinvest Arisone Medic Rönnemäklaren Maria Udén Nyberg har nyligen startat Rönnemäklaren, ett företag i fastighetsmäklarbranschen. Till skillnad mot de flesta andra mäklarfirmor har Maria valt att inte ha sin verksamhet i gatuplanet med stora skyltfönster. Hon finns i stället i ett kontorsrum i Ängelholms Näringslivs kontorshotell på Rönnegatan. Jag satsar på att visa objekten på Internet. Det är där som också de flesta spekulanter tittar, menar Maria Udén Nyberg. Rönnemäklaren skiljer sig också från andra mäklare genom att ha fasta arvoden. Det betyder att vårt arbete är detsam- Maria Udén Nyberg ma oavsett vad slutpriset för huset eller bostadsrätten blir. Genom samarbete med olika företag kan Rönnemäklaren också hjälpa till med homestyling, bolån och lånelöfte.

12 12 Vi i ÄNGELHOLM FESTLIGA ÄNGELHOLM Nu laddar vi för sommarens fester Här är de fem som är huvudansvariga för sommarens fester: Fr v: Anton Hinterlach, Tullakrok, Louise Petersson, Ljusfesten, Johnny Hagman, Jazzfestivalen, Ingrid Ohlsson, Ängelholmsfesten och Bengt-Åke Johnsson, Ekebofestivalen. Det ska återigen bli fest i stan och så kan Ängelholms skryta med att ha dels en av Sveriges största festivaler, dels den allra äldsta rockfestivalen. Jazzfestivalen, Ekebofestivalen, Ängelholmsfesten, Musikfesten i Tullakrok och Ljusfesten. Där har ni sommarens stora fester i Ängelholm. Så begreppet Festliga Ängelholm, som var aktuell slogan för några år sedan, dammar vi av igen Ljusfesten i Ängelholm är den äldsta festen i kommunen. Den arrangerades första gången 1966 i samband med Ängelholms 450-årsjubileum. I år blir det en nytändnning för Ljusfesten. Musikfesten Tullakrok arrangerades första gången 1975 och är Sveriges äldsta årligen återkommande musikfestival, med betoning på rockmusik. Ekebofestivalen börjar också få en del år på nacken och är nu en tradition i sommar-ängelholm. Premiären var 1996 och det blir alltså trettonde gången i år. Jazzfestivalen har också funnits i några år och även den är på väg att bli en tradition. Helt ny fest i år blir Ängelholmsfesten, som Ängelholms kommun är arrangör för och har anställt Ingrid Ohlsson som projektledare. Det ska bli en fest för Ängelholmarna i första hand. Sedan finns det ju vid den här tiden många besökare från andra orter. Fortfarande befinner sig Ängelholmsfesten i planeringsstadiet, men det ska bli en fest som ska ge Ängelholmarna många ahaupplevelser, menar Ingrid. Lokala förmågor, mat, hantverk och underhållning kommer i varje fall att vara huvudingredienserna. Festplatser blir centrum och Hembygdsparken. UNIKT KONCEPT Många kommuner ordnar fester men Ljusfestens koncept är unikt och etablerat hos Ängelholmarna och finns inte i närliggande kommuner, vilket är en styrka. Vi tror mycket på arrangemanget och anser att man ska behålla kärnan i konceptet men att man bör utveckla det med nya inslag och aktiviteter samt höja kvaliteten på hela arrangemanget, säger Louise Petersson på CA-Event som fått uppdraget att tillsammans med en lokal arbetsgrupp utforma programmet. På grund av osäkerheten med en Musikfest i Tullakrok har också där planeringen kommit igång sent. Men Anton Hingterlach från Engelholms Musikforum räknar med en traditionell rockfest med många intressanta band. Programmet för Jazzfestivalen är inte i skrivande stund klart. åtta scener Däremot har Ekebofestivalen nästan gjort klart med samtliga medverkande. Det blir som vanligt en folkfest under tre dagar med livemusik av ett flertal band och artister, bland andra Rydell & Quick, Caracola, Danne Stråhed och Joddla med Siw. Totalt finns det åtta scener och fem dansgolv, där man kan dansa till Sveriges mest populära dansband,berättar Bengt-Åke Johnsson. Liksom i fjol finns planer på att ett par band också gör ett framträdande i Ängelholms centrum. Här är aktuella datum Jazzfestival 29, 30, 31 maj Ekebo-Festivalen 3, 4, 5 juli Ängelholmsfesten 17, 18, 19 juli Tullakrok 19, 20 juli Ljusfesten 8 augusti Nästa nummer kommer i din brevlåda den 29 juni

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs 2005-09-26 Samarbetskommitténs protokoll 4/05 Tid/Plats Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs Närvarande Ledamöter Jan Nilsson, Åstorp, mötesordförande Anders Månsson, Bjuv SvenYngve

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-08-23

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-08-23 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Pensionärsrådet Beslutande Namn Knut Magnusson, ordförande (SPF) John Wallén (SPF) Karl-Axel Persson, (SPF) Herman Henriksson (PRO) Ragnar Olsson (PRO)

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Årsredovisning. Entreprenörsregionen

Årsredovisning. Entreprenörsregionen Årsredovisning Entreprenörsregionen 2013 2014-01-08 Verksamhetsberättelse 2013 för samverkan i Entreprenörsregionen samt Förvaltningsberättelse 2013 för Entreprenörsregionen SW ekonomisk förening. Samverkanskommunerna

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande KUNGSBACKA KOMMUN NOV 2002 Inledning BAKGRUND OCH SYFTE Bebyggelsen i och kring Gottskär, har under de senaste decennierna

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra Lillhamra Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde Lillhamra.

Läs mer

Lillhamra Kv. Vänskapen

Lillhamra Kv. Vänskapen Lillhamra Kv. Vänskapen Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Staket, plank och murar Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Annika Ewe Sjöberg, förvaltningsjurist Överförmyndarenheten Mölndals stad annika.ewe.sjoberg@molndal.se Pernilla Andemore, socionom Överförmyndarverksamheten

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Vad är en översiktsplan och hur går det till?

Vad är en översiktsplan och hur går det till? 228 Vad är en översiktsplan och hur går det till? 9. VAD ÄR EN ÖP? 229 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? Den kommunövergripande översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument. Planen medverkar till en gemensam

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele.

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele. SORSELE KOMMUN BAKGRUND Sorsele kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan februari 2007 utifrån avtal med Migrationsverket. Just nu har man ett avtal från den 11 januari 2010 gällande att ta emot

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

sju arkitekter sju små hus glader Ritad av: Tina Francke 040-103340 www.snovit.nu

sju arkitekter sju små hus glader Ritad av: Tina Francke 040-103340 www.snovit.nu sju arkitekter sju små hus glader Ritad av: Tina Francke FRANCKE Arkitektkontor www.franckearkitekt.se 040-103340 www.snovit.nu glader Tina Francke Glader står så stolt i trädgården. En paviljong som är

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Gunnar Jönsson, tfn 046/35 59

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer