Vi i. Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb. Skånes enda skoldatatek sid 5. Ensamma flyktingbarn sid 4. Festliga Ängelholm Sista sidan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi i. Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb. Skånes enda skoldatatek sid 5. Ensamma flyktingbarn sid 4. Festliga Ängelholm Sista sidan"

Transkript

1 Vi i ÄNGELHOLM Vi i Nr Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb Ensamma flyktingbarn sid 4 Skånes enda skoldatatek sid 5 Festliga Ängelholm Sista sidan

2 Vi i ÄNGELHOLM Utblick från kommunalrådsstolen Vi i Ängelholm går nu in på sin 20:e årgång. Det var 1989 som det första numret landade i Ängelholmarnas brevlådor. Sedan dess har vår officiella kommunala informationstidning regelbundet kommit ut med fyra nummer om året. Målet är att för invånarna presentera den kommunala verksamheten och inte minst vad vi använder skattepengarna till. Om detta kan ni bland annat läsa på sidan 3, där vi presenterar vårt bokslut för året som gått. I samband med den 20:e årgången tänkte vi passa på att ge Vi i Ängelholm ett litet finare utseende. Ni har därför i er hand en så kallad trimmad tabloid, där vi har möjlighet att göra utfall av bilder. Dessutom har vi förbättrat papperskvaliteten. Tidningen trycks nu på ett 70 grams papper. Bokslutet för 2007 är klart var året då hela Sverige gick bra. God konjunktur i företagen och en hög sysselsättningsgrad gjorde att alla Sveriges kommuner fick högre intäkter än förväntat. För Ängelholms kommun handlade det om över 20 miljoner kronor. Eftersom våra nämnder har visat ett stort ansvarstagande och visat god balans i förhållande till sin budget, så kommer de ökade skatteintäkterna framtida satsningar i Ängelholms kommun till godo. Handeln i kommunen kommer att stärkas framöver. Under 2008 kommer området kring ICA Maxi ta form där bland andra NP Nilsson öppnar under året. Vi kommer också att satsa på centrumhandeln, där Storgatan och Stortorget successivt kommer att förändras. Det gäller att vi ser handeln som helhet, där centrum samspelar och förstärks av området vid Klippanvägen och där kunderna upplever det tillräckligt attraktivt att stanna kvar i vår kommun. Att vända den negativa trenden för handeln i Ängelholm är väldigt viktigt för kommunens utveckling. Vi kommer att ha fler festligheter i Ängelholm i sommar. Jazzfestivalen, Ekebofestivalen, Ängelholmsfesten, Musikfesten i Tullakrok och Ljusfesten finns nu i almanackan. Ängelholmsfesten i mitten av juli är helt ny och det skall bli mycket spännande att se den ta form. Nu kan vi åter kalla oss för festliga Ängelholm! Det finns många bevis för att Ängelholms kommun är den vänliga kommunen. Många besökare vittnar om vänligt bemötande och nyinflyttade finner sig snabbt tillrätta. Åtskilliga i vår kommun engagerade sig i familjen Lyta som fick ett avvisningsbeslut från Migrationsverket i höstas. Barnens skolkamrater, idrottsklubben ÄLI Basket med ledare, lagkamrater och föräldrar är bara exempel på alla dem som verkligen satsade på att familjen var värd en ny prövning. En prövning gjordes och nu har familjen permanent uppehållstillstånd. Fantastiskt! När vi nu har tagit emot de ensamkommande flyktingbarnen tyder allt på att det finns en verklig vilja till positivt stöd bland människor i vår kommun. Sådan äkta generositet betyder mycket för kvalitén i ett samhälle. Kroneslätt 2 kallar vi det villaområde som nu byggs vid gamla ridhuset. Det är företrädesvis unga familjer som nu håller på att färdigställa sin villadröm. Området uppvisar en stor variation av olika hustyper. Precis så skall det vara. Ta en promenad i området och titta på de spännande husen som växer upp. Ängelholm - Land och hav - liv och lust. Vad vet en normalsvensk om Ängelholms kommun? En kommuns varumärke var en av de punkter som diskuterades under kommunledningens visionsdagar. En lärdom från andra kommuner är att man aldrig kan förvänta sig att lyckas om inte invånarna själva anser att identiteten som presenteras överensstämmer. Liv och lust för tankarna till ett gott, bra och enkelt liv. Kvalitén i den kommunala servicen har stor betydelse och själva grunden i arbetet med kvalitén är att det alltid finns möjlighet till förbättringar när resultat jämförs med vad medborgarna förväntar sig. Vi har många bra kvalitetssystem i kommunen, exempelvis inom äldreomsorg och skola. I samband med att vi börjar arbeta med budgeten för 2009 kommer kvalitetsmålen att vara i fokus. Vi brukar säga att Rögle är Ängelholms kommuns starkaste varumärke. Vårt hockeylag spelar nu i kvalserien till Elitserien. Hoppas laget kommer in i en positiv spiral där allt kan hända. Lycka till! I skrivande stund är också EVS-tjejerna i full gång med slutspelet. Ska det bli volleybollguld i år igen? Lycka till! Vilken skillnad det är för välbefinnandet att vakna av ljuset och inte i mörker. Och knappt har man upptäckt att våren är här förrän påsken var över. Självklart önskar jag alla en riktigt skön utomhussäsong. Efter den gråmulna vinter vi haft behöver vi verkligen fylla ljusdepåerna. Åsa Herbst kommunstyrelsens ordförande Nya handelsområdet kring ICA Maxi börjar ta form. Färdtjänst Sedan den 1 januari 2008 är det Skånetrafikens färdtjänstenhet som utreder och beslutar om färdtjänst och riksfärdtjänst Ansökan om färdtjänst görs på telefon , Fax: Epost: Adress: Färdtjänstenheten, Kvarnstensgatan 8, Helsingborg Hemsida: OBS! Ansökan om riksfärdtjänst ska göras minst tre veckor i förväg. Vi i Informationstidning till hushållen i Ängelholms kommun, utgiven av Ängelholms kommunstyrelse. Detta nummer av Vi i Ängelholm finns även inläst som taltidning. Du som har behov av en inläst version kan kontakta Meborgarlinjen tel: Ansvarig utgivare: Produktion: Text: Foto: Tryck: Distribution: Upplaga: Lena Tebring, kanslichef, tel Bert Lundqvist Information, Verkstadsgatan 4, Ängelholm Tel och fax: , e-post: Bert Lundqvist Bert Lundqvist (där inget annat anges) Smålänningen, Ljungby Svensk Direktreklam 000 ex (4 nr per år)

3 BOKSLUT 2007 Vi i ÄNGELHOLM 3 Fortsatt stabil ekonomi gynnar även framtida generationer VÄngelholms kommun noterar ett ekonomiskt resultat på 49 miljoner kronor för verksamhetsåret Därmed kan föregående år nu läggas till handlingarna och man kan konstatera att Ängelholms kommun fortsätter att ha en stabil ekonomi. Avsättningar till pensionsskulden har genomförts med 40 miljoner. Ekonomiskt var 2007 ett bra år. Två saker är emellertid viktiga i det sammanhanget. Den ena är att förstå varför resultatet blivit så bra, den andra hur det goda resultatet ska användas, säger ekonomichefen Herman Crespin. Årets resultat har påverkats av poster av engångskaraktär med cirka 87 miljoner kronor. Exempel på detta är reavinster vid försäljning av tomträtter och övriga fastigheter på 19,2 miljoner, positiva slutavräkningar för skatteintäkter 2006 med 20,4 miljoner, återförande av icke realiserade skulder och avsättningar på 14,5 miljoner samt lägre avskrivningar och kapitalkostnader på 7,1 miljoner kronor. Precis som i den privata ekonomin är det fel att använda engångsintäkter för att finansiera löpande verksamhet, säger ekonomichefen Herman Crespin. Om man tar bort posterna av engångskaraktär är resultatet cirka 10 miljoner kronor. BALANS OCH PLUS Alla nämnder och förvaltningar utom ungdomsnämnden (-0,2 miljoner kronor) noterar balans eller positiva avvikelser mot budgeten. Målsättningen är att samtliga nämnder ska redovisa balans. Ur det perspektivet är det glädjande att nästan alla nämnder har hållit sina budgetar. Detta samtidigt som nämnderna redovisar att man uppnått sina mål och därmed en kvalitativt bra verksamhet. DISPONSERAS KLOKT Mot denna bakgrund och för att skapa goda ekonomiska förutsättningar i framtiden är det viktigt att resultatet 2007 disponeras på ett klokt sätt. Vår ambition är att en del av det goda resultatet från 2007 ska komma de framtida generationerna till godo. Därför har vi genomfört ytterligare avsättningar till pensionsskulden med 40 miljoner kronor. Därmed ökar utrymmet för verksamheterna framöver, säger Herman Crespin. ängelholm unikt Totalt genomförda avsättningar är nu 517 miljoner kronor. Detta gör oss väldigt unika bland kommunkollektivet. Medan merparten av andra kommuner inte ens börjat avsätta medel till den här skulden har vi i Ängelholm byggt upp reserver motsvarande 76 procent av pensionsåtagandet. Resultatet förstärker också kommunens likviditetsreserver. Detta är bra med tanke på kommande investeringar, som vi då har råd att finansiera utan nya lån. På så sätt kan vi undvika att belasta framtida generationer med räntekostnader. Nya pengar kan istället användas i verksamheterna. Här på sidan redovisar vi driftskostnaderna i sammandrag samt en resultaträkning. Den som vill läsa mer om kommunens årsredovisning och de olika förvaltningarnas berättelser kan vända sig till Medborgarkontoret för ett exemplar. Så småningom kommer också hela årsredovisningen att läggas ut på kommunens hemsida (www. engelholm.se) Driftsredovisning i sammandrag (milj kr) Netto, milj kr Årsbudget Utfall Avvikelse Styrelse nämnd Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelse 16,3 16,2 0,1 Kommunstyrelsens förvaltningar - kommunkansli 12,5 11,7 0,8 - ekonomikontor 8,3 7,6 0,7 - personalkontor 20,5 18,9 1,6 Teknisk nämnd 50,5 49,9 0,6 Barn- o utbildningsnämnd 681,5 679,6 1,9 Socialnämnd 541,2 541,1 0,1 Ungdomsnämnd 30,6 30,8-0,2 Kulturnämnd 26,0 25,9 0,1 Byggnadsnämnd 3,1 2,8 0,3 Miljönämnd 5,9 5,2 0,7 Räddningsnämnd 23,4 22,9 0,5 Övrig verksamhet 3,9 3,2 0,7 Summa 1 423, ,8 7,9 Avgiftsfinansierad verksamhet Avfallshantering 0,0-2,7 2,7 Vatten- och avloppsverk -0,8 2,9-3,7 Summa styrelse/nämnder 1 422, ,0 6,9 Resultaträkning (milj kr) Budget Utfall Avvikelse Verksamhetens intäkter 319,9 392,7 72,8 Verksamhetens kostnader , ,4-61,1 Avskrivningar -68,9-61,1 7,8 Verksamhetens nettokostnader , ,1 18,2 Ängelholms kommuns hemsida Medborgarlinjen öppen månd - fred 8-17 Tel Skatteintäkter 1 172, ,7 27,2 Gen. statsbidrag o utjämning 236,6 229,8-6,8 Finansiella intäkter 17,3 24,4 7,1 Finansiella kostnader -7,1-6,8 0,3 ÅRETS RESULTAT 2,0 49,3 47,3

4 4 Vi i ÄNGELHOLM Glädje och besvikelse Ensamma flyktingbarn i väntans tider Adrian, 17 år, från Kosovo, kom till Sverige utan sina föräldrar. Han har nu fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige, men säger att han aldrig kommer att återvända till sitt hemland och har överklagat Migrationsverkets beslut. Hassan, nu 18 år, från Somalia får stanna i Sverige och ser en framtid här. Först planerar han studier på gymnasiet för att sedan fortsätta på universitet. Det är två människoöden som berättas, när vi besöker villan i Vejbystrand, där Ängelholms kommun på uppdrag av Migrationsverket gjort i ordning ett boende för barn och ungdomar som kommit till Sverige utan föräldrar eller andra vårdnadstagare. Här finns plats för tio personer, men tre av platserna ska alltid vara tillgängliga för asylsökande. Vi har killar här från bland annat Irak, Afghanistan, Somalia och Kosovo. Alla har smugglats hit och därefter begärt politisk asyl. Antingen har de självmant lämnat sina länder eller blivit ivägskickade av sina föräldrar för att undvika dras in i krig, berättar Justecia Truedsson, som tillsammans med Thomas Kragh ansvarar för boendet, där det finns ytterligare åtta anställda. BOENDE Meningen är att ungdomarna ska få stanna här under tiden som deras asylansökan behandlas. Därefter är det tänkt att de ska kunna flytta ut till lämpligt boende och få tilldelat sig en särskild vårdnadshavare. Sedan den 1 oktober har Ängelholms kommun ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn och ungdomar mellan 14 och 18 år. Nyligen har man flyttat från ett tillfälligt boende till den ombyggda villan i Vejbystrand mittemot idrottsplatsen. pratar svenska De som kommer hit har olika utbildningar och några saknar helt utbildning. De äldre går på gymnasieskolans individuella program, där de i första hand ska lära sig svenska, säger Justecia. Svenskundervisningen underlättas av att vi inom boendet pratar svenska så mycket som möjligt. Hassan flydde från oroligheterna i Somalia. Det tog två månader att komma till Sverige via Etiopien, därefter Köpenhamn och Malmö. Jag visste knappast själv vart jag var på väg, när jag till slut Hassan kom till Sverige från krisen i sitt hemland Somalia. Adrian har fått avslag på sin asylansökan men ska överklaga. kom iväg från Etiopien. Nu har jag fått uppehållstillstånd och ser framför mig ett bra liv här. Mitt mål är att studera på universitetet, men först måste jag lära mig mer svenska så att jag kan utbilda mig på ett vanligt gymnasieprogram, säger han glatt. överklagar Adrian är däremot inte lika glad. Han har fått avslag på sin asylansökan. Varför han lämnade Kosovo vill han inte att vi ska skriva, bara att han hade stora problem där. Jag har överklagat den svenska regeringens beslut. Jag kan inte åka tillbaka till Kosovo, det skulle jag aldrig klara. Då är mitt liv slut, säger han bekymrat. Adrian har varit i Sverige i sex månader och pratar redan i princip flytande svenska. Jag har hittills haft det mycket bra i Sverige och jag läser svenska på gymnasieskolan. Villan i Vejbystrand är ett boende och alltså ingen förvaring. Nej absolut inte, säger Justecia. Ungdomarna kan om de vill åka in till stan. Bara de talar om när de ska komma tillbaka, det är en viktig regel. Sedan försöker vi ordna en hel del fritidsaktiviteter för dem. Bland annat har vi då hjälp av Vejbyslätts IF. Fotnot: Hassan och Adrian heter egentligen något annat. Justecia Truedsson och Rezarta Voca, som är två av tio i personalen, samtalar med några av killarna. Vill du bli särskild vårdnadshavare? Ängelholms kommun söker nu personer som är intresserade av att bli särskild förordnad vårdnadshavare (SFV). När de barn/ungdomar, som kommit hit som flyktingar utan föräldrar, har beviljats uppehållstillstånd ska socialnämnden anmäla behov av en särskild förordnad vårdnadshavare. Detta uppdrag innebär att man träder in som vårdnadshavare/förmyndare och ansvarar för barnets personliga förhållanden till det fyllt 18 år. Det innebär att man bland annat hjälper till i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter och med den långsiktiga planeringen för barnets framtid. För att kunna bli SFV måste man vara myndig och föräldrabalkens regler är tillämpade i fråga om vem som kan utses för uppdraget. För mer information samt intresseanmälan, kontakta Johanna Kaspersson, socialsekreterare, eller Medborgarlinjen ger Dig råd, upplysningar och information när Du har frågor eller ärenden som rör både kommunal och annan offentlig verksamhet. Förköpsrådgivning i konsumentfrågor Bokning av kommunala lokaler, t ex, skolsalar, bibiliotekets hörsal Parkeringstillstånd på kommunens parkeringar Information om kommunens lediga tjänster Upplysning om fonder i Ängelholms kommun Ta del av kommunala protokoll Förteckning över fastighetsägare som tillhandahåller hyreslägenheter Upplysning om fastighetsbeteckning, fastighetsägare, taxering mm. Parkeringstillstånd för handikappade Öppet månd fred kl 8-17 Tel: , fax: , Adress: Stadshuset, Ängelholm e-post:

5 Vi i ÄNGELHOLM 5 Världsmästaren kom hem och bjöd på sin konst Jesper Bogren i mitten flankeras av sina gamla klasskamrater och medhjälpare vid återbesöket på Restaurangskolan i Ängelholm. Till vänster Simon Bjärtun och till höger Peter Gunnarsson. Ängelholm har Skånes enda skoldatatek Ängelholm har i dagsläget Skånes enda skoldatatek, vars syfte är att ha olika IT-hjälpmedel tillgängliga för att elever i behov av särskilt stöd ska får samma möjligheter till utbildning som andra elever. För barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter och ADHD-problematik kan datorn vare ett värdefullt verktyg i skolsituationen till exempel talsyntes, särskilda stavningskontroller och Daisy-spelare, säger Anita Hansson, som sedan starten i augusti är ansvarig för skoldatateket. Målgruppen för skoldatateket är i första hand skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, men också rektorer och andra beslutsfattare. När en elev fått sin ansökan godkänd om hjälp från skoldatateket kommer eleven med föräldrar och pedagog till Skoldatateket TRE VECKORS TEST Här får eleven prova tänkbara IT-baserade verktyg och pedagogiska program och vi väljer då ut lämpliga hjälpmedel som vi lånar ut under tre veckor tillsammans med en bärbar dator. Samtliga pedagoger som eleven har att göra med får under tiden en kort utbildning. Det görs uppföljning och utvärdering som då förhoppningsvis leder till att skolan köper in de hjälpmedel som fungerat bra för eleven, säger Anita Hansson. En klar fördel är att Ängelholms kommun har kommunlicens på ett flertal av de program som används, vilket betyder att vi inte behöver köpa in enskilda licenser till varje skola. Skoldataketen började i Sverige 2002 som ett projekt där sex kommuner deltog. Allmänna arvsfonden finansierade halva kostnaden medan kommunerna stod för den andra halvan. Efter det har fler kommuner, idag ett 70-tal, anslutit sig, bland annat då Ängelholm. AVSKAFFAS PÅ SIKT Målet är att det ska bli naturligt för de olika skolorna i kommunen att använda sig av dessa hjälpmedel Daniel testar de olika hjälpmedlen tillsammans med Anita Hansson, som ansvarar för skoldatateket, och han blev mycket nöjd och ska nu få ha IThjälpmedlen på sin skola På så sätt kan skoldatateket på sikt avskaffas när det handlar om utlåning, men att jag finns där som en spjutspets som håller reda på nyheterna och servar lärarna, säger Anita Hansson. Restaurangskolan i Ängelholm har fått sin första världsmästare. Det är Jesper Bogren, som i höstas kom på första plats i den internationella tävlingen Årets Unga Kock. Jesper, snart 25 i år, gick ut Restaurangskolan 2002 och gjorde ett gästspel på sin gamla skola. Ett 60-tal gäster bestående av bland andra representanter från skolans leverantörer, lokala krögare, som har hand om skolans praktikanter och skolpersonal var inbjudna till denna världsmästarmåltid. Jesper hade hjälp av sina dåvarande klasskamrater Simon Bjärtun, idag verksam på Klitterhus, och Peter Gunnarsson, som idag arbetar på Sofiero Slottsrestaurang. Själv arbetar Jesper Bogren på välkända gourmetrestaurangen Fiskekrogen i Göteborg. Kvällens anrättningar bestod av sex rätter, där en av förrätterna var Jespers vinnarrätt, nämligen halstrade pilgrimsmusslor med semitorkad körsbärstomat, pumpapuré samt tomat- och körvelvinaigrette. Det var kul att komma tillbaka till skolan och på nytt få jobba i köket. Jag hade också mina gamla lärare som medhjälpare i köket, men den här gången var det jag som var chef. Men jag måste få ge lärarna beröm. Restaurangskolan i Ängelholm har en hög kvalitet på utbildningen och ett mycket gott renommé i branschen, säger Jesper. Lagar man mat på jobbet är det kanske inte så roligt att göra det hemma. Och Jesper behöver heller inte imponera på sin sambo. Hon vet att jag kan. Därför går vi gärna ut och äter i stället. Eftersom vi båda arbetar i krogoch konferensbranschen blir det lite oregelbundna arbetstider och därför kan vi ibland både beställa hem pizza och köpa en hamburgare i gatuköket, avslöjar Jesper. Tävlingen Årets Unga Kock arrangerades av det gastronomiska sällskapet Chaîn des Rôtisseurs, som har cirka medlemmar i ett 70-tal länder. 17 länder deltog i tävlingen. Mitt mål är att vara med i den stora tävlingen Årets Kock men det dröjer nog minst ett par år innan man har möjlighet att kvalificera sig dit. Det är en helt annan kvalitet på den tävlingen och kräver mycket rutin.

6 6 Vi i ÄNGELHOLM Allmänheten får ställa frågor till politikerna Allmänheten inbjudes att ställa frågor till kommunfullmäktige måndagen den 31 mars klockan i stadsbibliotekets hörsal. Curt Wirström, ny kultur och fritidschef i Ängelholm, har sin arbetsplats i biblioteksbyggnaden, och dit går han gärna för att låna en bok. Leif GW Persson är en av favoritförfattarna. Kultur- och fritidschefen har svensk klassiker på sitt cv Ska för tredje gången slå samman kulturen och fritiden Om ni inte har lämnat in en skriftlig fråga senast den 25 mars så går det också bra att ställa skriftliga frågor under sammanträdet. De besvaras om möjligt direkt. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, ordföranden i styrelser och nämnder samt berörda förvaltningschefer kommer att kallas till frågestunden. Efter frågestunden sammanträder kommunfullmäktige och allmänheten är välkommen att närvara, precis som alltid vid dessa sammankomster, som är offfentliga tillställningar Tel: Öppet månd - fred 8-17 Han är 56 år. Har två gånger tidigare i andra kommuner varit med om att slå samman kultur- och fritidsförvaltning. Ser medarbetarna som det viktigaste chefsverktyget. Har ett stort filmintresse och har sett filmen Gökboet femtioelva gånger. Har varit engagerad i scoutrörelsen. Har spelat amatörteater och revy. Har avverkat Svenska klassikern några gånger. Var brottare i ungdomen. Håller på IFK Norrköping i fotboll och Brynäs i ishockey. Golf är numera den största fritidssysselsättningen. Ovanstående är en kort sammanfattning av Ängelholms nye kultur- och fritidschef Curt Wirström. I snart två månader har han varit på plats i chefsrummet i biblioteksbyggnaden, där förvaltningens tjänstemän har sina arbetsplatser. Ett av mina stora intressen är litteratur så det känns som en dröm att ha ett bibliotek på sin arbetsplats, säger Curt Wirström, som närmast kommer från en liknande tjänst i Falkenberg. När jag kom till Falkenberg 1992 stod jag inför samma utmaning som nu i Ängelholm, att slå samman två förvaltningar. Tidigare gick jag igenom samma process i Svenljunga kommun. Nästa år är det meningen att kulturnämnden och ungdomsnämnden ska slås samman till en nämnd. Redan nu ska de två förvaltningarna agera som en. Det betyder att Curt Wirström inte bara är kulturchef utan också ansvarar för fritidsförvaltningen. I höstas bildades en ledningsgrupp med representanter för både kultur och fritid. FLER UTÖVARE Jag har många positiva erfarenheter från Falkenberg och en idé som jag dryftat med övriga i ledningen och med nämndsordförandena är att satsa på ett antal verksamhetsutskott för att då få hela nämnden engagerad i beredningen av de olika ärendena, säger Curt Wirström. Mitt mål är också att få fler att utöva kultur och inte bara vara åskådare. Curt Wirström gillar att vara chef, det har han varit i många år nu. Men det är varken titeln eller möjligheten att bestämma som gör chefskapet intressant. I grunden är jag beteendevetare och tycker därför om att jobba med människor. Lika viktigt som det är för taxichauffören att vårda sin bil är det att som chef vårda sin personal. Jag brukar säga att medarbetarna är de viktigaste verktygen för en chef. Just personalens bemötande var en av anledningarna till att Curt Wirström valde Ängelholm. Och när jag nu ville få en ny utmaning så lockade Ängelholm. Efter många år på ostkusten och i inlandet kommer jag aldrig att lämna Sveriges västra kust. Jag och hustrun kommer så snart som möjligt att flytta till Ängelholm eller dess närhet FILMINTRESSERAD Film är Curt Wirströms stora intresse. Det var under gymnasieåren som intresset väcktes och sedan flera år tillbaka ingår ett årligt besök på Göteborgs Filmfestival, då det blir ett 15-tal filmer under två helger. Gökboet med Jack Nicholson är Curt Wirströms favoritfilm alla kategorier. Jag vet inte hur många gånger jag sett den, men fortfarande har jag behållning av den. Den innehåller så mycket och är en film man inte går opåverkad ifrån. Läsning är ett annat intresse. Det blir både deckare och annan skönlitteratur av olika författare. En författare som jag nästan alltid läser parallellt är finländske Arto Passilinna, vars skrönor man skrattar åt och mår bra av. Brottning och badminton sysslade Curt Wirström med som ung. Han har också varit en flitig motionär och har genomfört en svensk klassiker några gånger. Det betyder att han kört Vasaloppet, simmat Vansbrosimningen, cyklat Vättern runt och sprungit Lidingöloppet. Men numera är det golf för hela slanten när jag ska ut och röra på mig och som åskådare går jag gärna på fotboll och ibland också ishockey. Det sistnämnda lär det bli mer av när jag flyttat hit. Det ser spännande ut med Rögle och dess satsning. Som Norrköpingsbo i flera år har IFK Norrköping blivit ett favoritlag och Brynäs blev favoritlag i ishockey när laget hade sin storhetstid. Miljökontoret apropå......eldning Under våren är det tillåtet att elda trädgårdsavfall under veckorna 16,17,18 under förutsättning att röken inte stör grannar. Som trädgårdsavfall räknas klipp från buskar och träd etc. Träplankor och liknande lämnas på älvdalens återvinningsgård. Du kan också alltid lämna trådgårdsavfall på återvinningsgården....majbål Tänk på att inte lägga upp material till majbål för tidigt eftersom fåglar, igelkottar och andra djur gärna söker skydd och bygger bo i rishögarna. Ha alltid släckningsutrusting till hands när du eldar!

7 Vi i ÄNGELHOLM 7 I Porträttet presenterar vi Ann-Kristin Wiinberg, 54 år, trafiktekniker, som har ansvar för trafik och trafiksäkerhet i kommunen. Målsättningen är säkrare trafik för oskyddade trafikanter Att säkra framfarten för fotgängare och cyklister i centrum och i bostadsområden är Ann-Kristin Wiinbergs främsta mål i sitt arbete som trafiktekniker i Ängelholms kommun. Förr gjorde vi vägar och korsningar efter bilisternas behov. Nu ska de oskyddade trafikanterna prioriteras, säger Ann-Kristin, som sedan millennieskiftet jobbat med trafik i Ängelholm. Som trafiktekniker tillhör Ann- Kristin Wiinberg Tekniska kontorets trafik- och projekteringsavdelning. Det är bland annat den avdelningen som kommer med förslag på trafikåtgärder. Krävs det politiska beslut så tas dessa av en trafiknämnd, där Göran Larsson är ordförande. När det handlar om trafik är det många som har synpunkter och därför har Ann-Kristin också mycket kontakt med allmänheten. Jag får en hel del samtal till exempel begäran om sänkt hastighet inom bostadsområden eller att man vill ha gupp för att sänka hastigheten. Vi vill gärna ha 30 km/tim där folk bor men vi vill helst undvika gupp. Upphöjning av vägen ska man bara göra i undantagsfall. omtvistat kors Sedan finns det många som har synpunkter på de åtgärder som genomförs. Ett ämne som inte minst debatterats i lokalpressen är slopandet av trafikljussignalerna vid Tegelbruksbron i korsningen Östergatan Östra Vägen, där trafik från Östra Vägen ska lämna företräde. Jag vet att det varit ett debattämne men själv har jag bara fått två samtal om detta. Helst hade vi velat ha en cirkulationsplats, men korsningen var för liten för detta. Nu har i stället trafikanterna på Östergatan förtur. Huvudleden på Östra Vägen upphör vid bron på grund av att vi annars skulle få en allt för hög hastighet över Östergatan, förklarar Ann-Kristin. FÖDD I LANDSKRONA Ann-Kristin Wiinberg föddes i Landskrona Hon utbildade sig till karttekniker och fick sitt första jobb som sådan på Ängelholms kommun, där hon stannade i fem år. Sedan flyttade familjen till Påarp och Ann-Kristin började arbeta på Bjuvs kommun. Efter 14 år där återkom hon till Ängelholm, där hon fick en tjänst inom mark- och exploatering och efter ytterligare några år fortsatte hon till trafik- och projekteringsavdelningen. Numera bor familjen i villa i Höganäs. Även maken Stig jobbar i Ängelholm som cheftekniker på sjukhuset. PORTRÄTTET Ann-Kristin Wiinberg Trafiktekniker När vi stod utan någon ansvarig för trafikfrågor flaggade jag för att jag var intresserad. Till att börja med arbetade jag halvtid med trafikfrågor och halvtid på min vanliga tjänst men för några år sedan har jag tjänsten som trafiktekniker på heltid. säkrare miljö Trafiksäkerhetsfrågor är en viktig del av arbetet. Vi vill ju att så många som möjligt ska cykla, gå eller åka kollektivt och då måste vi göra en säker miljö för dessa trafikanter. Man ska till exempel kunna gå på och av bussen utan att hamna mitt ute i trafiken. Därför kommer vi att på vissa vägar skapa så kallade timglasplatser, där övrig trafik får vänta tills passagerarna gått på och av. Varje gång vi gör förändringar i centrum kommer de oskyddade trafikanternas behov i första hand. Det är av den anledningen vi nu bygger om Östergatan och skapar en cykelväg och med bland annat bättre tillgänglighet för fotgängare med funktionshinder. Likaså ska en del av Järnvägsgatan ändras för att dämpa hastigheten. Det är idag en alldeles för bred gata, som gör att bilisterna har svårt för att hålla hastighetsgränsen 30 km/tim. Inom kort sker det förändringar också på Östra Vägen och Landshövdingevägen i anslutning till Coop och Netto. Alldeles för många personer går på vägbanan i stället för på de gång- och cykelvägar som finns. Vi ska nu göra det både lättare och säkrare för fotgängare och cyklister längs med de här vägarna, säger Ann-Kristin. tillgänglighet Tillgänglighet för funktionshindrade är också ett projekt som Ann-Kristin Wiinberg som trafiktekniker är involverad i. År 2010 ska detta vara klart och vid samtliga förändringar som görs nu tar vi med tillgänglighet för alla i beräkningen. Det handlar till exempel om plattor som konstrastmarkeringar på gångbanan för att underlätta för synskadade att ta sig över gatan och likaså ramper för rullstolar. Redan nu kan vi se detta på många platser. ute i trafiken Ofta kan man se Ann-Kristin Wiinberg ute i Ängelholmstrafiken. Jag vill ut och se hur trafiken flyter och ibland gör jag också fordonsräkningar. Att jobba med trafikfrågor och trafiksäkerhet innebär också att man studerar lösningar på andra platser. Ja, och oftast blir det i samband med semesterresor och bland bilderna från resan brukar det finnas många trafikbilder. Att resa är för övrigt ett stort intresse för Ann-Kristin och hennes man. Nyligen blev det en resa till Kina med Hongkong som första anhalt, där sonen André finns som utbytesstudent. vandring och fotboll Sedan är vi friluftsmänniskor och gillar att vandra. Det kommer vi senare under året att göra i Österrike. Dottern Carolin, som är industridesigner, bor i Danmark och kommer att flytta till Österrike till sommaren, om allt går som planerat. Där finns nämligen sedan början av året hennes man Mattias Lindström, fotbollsproffs i Wacker Innsbruck. Själv gillar jag också att gå på fotboll och är man född i Landskrona så är förstås BoIS favoritlaget, men när Mattias kom in i familjen så blev det mest HIF-matcher under den tiden han spelade där och så har det också fortsatt. favoritårstiden Nu är våren verkligen i antågande och det är Ann-Kristins favoritårstid. Jag älskar våren, det är både en vacker och njutningsfull årstid, då man kan sitta ute i trädgården och dricka sitt kaffe och bara vara.

8 8 Vi i ÄNGELHOLM Politiker och tjänstemän lyfter blicken och spanar in i framtiden I början av mars stod det visionärt tänkande på schemat för cirka femtio av kommunens politiker och tjänstemän. Jag tycker att vi behöver visionsarbete för att lyfta blicken lite grann från det dagliga arbetet. Det dyker upp många nya frågor och vi står inför många viktiga strategiska beslut, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst. Gruppdiskussion på visionsdagarna. Vid bordet Mona Sturesson, socialchef, Erik Lönnerholm (delvis skymd), Stadsarkitektkontoret, Rolf Kronbäck (c), Maja Bäckström (s), Jörgen Fundin, ordförande i Ängelholms Näringsliv samt Rune Johansson (m). Under visionsdagarna diskuterades Ängelholms kommuns framtid ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv. Vissa planer sträckte sig så långt fram i tiden som till 2030, medan andra frågor handlade om saker som blir verklighet redan i år. Visionsdagarna kan ge oss möjlighet att ta beslut med framförhållning. Ett annat resultat kan bli rambeslut om vissa framtidsfrågor, säger Åsa Herbst. Identitet och hot Den första av de båda dagarna leddes av Jan-Evert Nilsson som till vardags är professor vid Blekinge Tekniska Högskola. Hans föreläsning varvades med grupparbeten där deltagarna bland annat fick fundera över hur Ängelholm beskrivs av utomstående, vad som är Ängelholms identitet och vad som skulle kunna hota en fortsatt stabil befolkningsökning. Det är viktigt för verksamheten med tydligt uttalade framtidsvisioner så att alla drar åt samma håll och vet vad som gäller. Det är kanske särskilt viktigt i en kommun, eftersom här finns både politiker och tjänstemän men också många lagar och regler som ska följas, säger kanslichef Lena Tebring. Gemensam bild Både politiker och tjänstemän var med därför, att det är viktigt att vi har en gemensam bild av Ängelholms framtid, säger Åsa Herbst. Dag två inleddes med en diskussion om näringslivsfrågor. Ängelholm rankas idag som landets sjätte bästa kommun när det gäller företagsklimat, men målet är givetvis att bli allra bäst. Mats Nilsson, vd på Sparbanken Gripen och styrelseledamot i Ängelholms näringsliv, delgav sina tankar om Ängelholms framtid. Han sa, att det är viktigt med en symbios mellan kommunen, kommuninvånarna och näringslivet. INFALLSVINKLAR Resten av den andra dagen ägnades åt grupparbeten. Det tänktes och diskuterades kring hur Ängelholm ska bli en ännu bättre kommun i framtiden. Några av infallsvinklarna var ungdomsperspektivet, kommunikationer och skolfrågor. Första dagen fick vi en bra introduktion som sporrade vårt kritiska tänkande. Under andra dagens gruppdiskussioner var jag imponerad av den stora entusiasmen och hur hårt alla arbetade. Jag tror, att vi väckte många frågor som har diskuterats internt och det var positivt, att alla fick ge utlopp för sina tankar, säger Åsa Herbst. Text och foto: Jessica Nilsson Exempel på idéer som fördes fram under visionsdagarna. Observera att det rör sig om idéer och inte något som är beslutat. Bygga ett landmärke som syns både från havet och från E6:an Ökat bostadsbyggande i alla kommundelar Större markreserv, bättre planberedskap och mer långsiktig planering Satsning på området längs Rönne å Öka kommunens e-tjänster Försköning av infarter och rondeller samt bättre vägunderhåll Satsning på Ängelholm som en hälsostad Seglargymnasium med riksintag Småbåtshamn i Vejbystrand Satsa på fritidsgårdar och andra sociala are nor för ungdomar. Låta ungdomarna få komma till tals om hur morgondagens socialaarenor ska utformas Göra nyårsfirandet årligt återkommande Ungdomsdemokrati. Lägga större vikt vid ungdomsforum, exempelvis Ventil Landsbygdsutveckling med EU-pengar Intresset var stort för de sex temamötena som genomfördes i syfte att inspirera invånare på landsbygden till att satsa på olika projekt. Syftet med mötena, som hölls på Munka Ljungby Folkhögskola, var ett led i att ta fram förslag till samarbete om utvecklingsprojekt som kan få del av de ekonomiska resurser i det nya landsbygdsprogrammet, som bland andra EU står bakom. Fem representanter från styrgruppen som leder landsbyugdsprojektet: Fr v: Margareta Bengtsson, Båstads kommun, Håkan Sandin, SLU (ordf. i styrgruppen), Sindre Magnusson, processledare, Lene Hansson, Ängelholms kommun, Sara Johnson, Hushållningssällskapet, projektledare. Temamötena vände sig till alla som bor och verkar på landsbygden inom Ängelholms, Båstads och Örkelljunga kommuner samt närliggande områden i Klippan och vid Vegeå. Första mötet handlade om mat. Mötesdeltagarna betonade framför allt lokalproducerat, ekologiskt odlat och matupplevelser. Bryggerier, slakterier, vinodling och olika typer av förädling lyftes fram, berättar Lene Hansson, landsbygdssamordnare i Ängelholms kommun. För att lyckas med utvecklingen här finns det behov av samverkan och nätverk kring marknadsföring och att hitta affärskanaler. Man måste hjälpas åt att lyfta perspektivet och hitta rätt paket, menar Sara Johnson, projektledare, Många företagare kom till det andra mötet som handlade om affärsutveckling och bland annat lyftes affärsområdena besöksnäring, mat, hästnäring och distanshandel fram. För att lyckas som enskild med affärsutveckling på bygden så menade väldigt många att det krävs goda förutsättningar och gränsöverskridande samarbeten, säger Sara Johnson. Gröna energikällor, lokal produktion var ämne nummer tre och här betonade deltagarna främst utvecklingsmöjligheter kring bioenergi, solvärme och småskalig vattenkraft. Under rubriken Det goda boendet på möte nummer fyra gavs exempel på olika byprojekt. Det gäller att skapa mötesplatser, ge förutsättningar för en god livskvalitet för att både unga och gamla ska bo kvar och även kunna öka inflyttningen. Mötet om att utveckla besöksnäringen handlade väldigt mycket om möjligheterna till naturturism. Genomgående efterlyste de flesta mer samverkan och samarbete kring till exempel marknadsföring och olika satsningar. Ett mer offensivt samarbete mellan kommunerna önskades, berättar Lene Hansson. Det sista mötet hade rubriken Trädgård kvalitet, hälsa och miljö. Trädgårdsupplevelser och att utveckla närodlat lyftes fram som det viktigaste. Synpunkterna och idéerna från de olika mötena ska ligga till grund för skrivandet av en utvecklingsstrategi för ett kommande Leaderområde, säger Sara Johnson. Leader är en del av det så kalllade Landsbygdsprogrammet som startats på EU-nivå och sedan förts ner på lokal nivå i olika länder.

9 Vi i ÄNGELHOLM Ny plan- och bygglag Större friggebod och högre plank Friggeboden kan numera vara 15 kvadratmeter och ett plank till uteplatsen får vara 1,8 meter högt utan att man behöver bygglov. Illustration: Kjell Warnquist, Boverket Sedan årsskiftet gäller nya regler vid byggande. Plan- och bygglagen (PBL) har ändrats och den största förändringen är att man får uppföra större så kallade friggebodar utan bygglov. Gränsen är numera 15 kvadratmeter. Här ger vi några exempel hämtade från Boverkets broschyr Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?. För en- och tvåbostadshus har det tillkommit en del nya bestämmelser. Till exempel får man utan bygglov anordna skyddade uteplatser med mur eller plank, som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare gränsen än 4,5 meter. Man får också utan bygglov ordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om taken inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. I bostadshusets omedelbara närhet får man också utan bygglov sätta upp fristående komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta på 15 kvadratmeter, så kallade friggebodar. Det finns inte någon begränsning av antalet bodar. STRANDSKYDD Den största höjden från mark till taknock får vara tre meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Friggebodsrätten begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare gränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Bygga nytt För att få uppföra byggnad krävs i allmänhet bygglov. I allmänt språkbruk är byggnad en varaktig konstruktion av tak och väggar som står på marken och är så stor att människor kan uppehålla sig i den. I tillämpningen av bygglagstiftningen har begreppet dock fått en något vidare innebörd. Ett villabygge med rest stomme, transformatorbyggnad, stort varmluftstält, carport och husbåt har till exempel ansetts som byggnad vid bygglovsprövning. Kontakta medborgarlinjen på Stadshuset om du är osäker på vad som räknas som en byggnad eller inte. Bygga till En tillbyggnad kräver också bygglov, Hit räknas allt som ökar en byggnads volym, oavsett i vilken riktning detta sker, Gräva ut och göra en källare är därmed bygglovspliktigt liksom att bygga in en balkong. Ny användning Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver bygglov, även om förändringen inte medför några byggtekniska åtgärder. Förändringen måste emellertid vara väsentlig, till exempel från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik och från ladugård till verkstad. Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning. Ändra utseendet Om byggnaden finns inom ett område med detaljplan krävs bygglov för att ändra utseende. Det kan handla om att måla om i annan färg, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket. Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet kräver bygglov, till exempel att byta eller ta upp ett fönster i fasaden. TVÅ NYA STADSDELAR Stadsarkitektkontoret arbetar med framtidens Ängelholm. Det handlar nu om två områden, där man den närmaste tvåårsperioden mer i detalj ska lämna förslag på hur dessa områden ska se ut. Det rör sig dels om Barkåkra, dels om södra Ängelholm. Redan 2004 började arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för området kring Valhall Park, Skälderviken och flygplatsen. Det arrangerades programsamråd med flera allmänna möten. Nu fyra år senare har det hunnit hända en del i området, och därför har stadsarkitektkontoret återupptagit arbetet med denna fördjupningsplan, som alltså att man går mer in på detaljer. Området för Barkåkra har unika förutsättningar med sin närhet till havet, E6an, järnvägen med en framtida pågatågsstation, flygplatsen och staden Ängelholm. Som en del av Bjärehalvön, kommer en ny stadsdel att växa fram under de kommande tjugo åren. Visionen är en modern blandstad, där bostäder, arbetsplatser och service blandas, menar projektledaren och planarkitekten Stina Pettersson. bred spännvidd Bebyggelsen för flera tusen boende kan spänna från friliggande villor till radhus, kedjehus, stadsvillor och flerfamiljshus. Arbetsplatserna har en lika bred spännvidd från tillverkningsindustri till kontor, service och utbildning. Ett omfattande planarbete tar nu vid, som beräknas vara färdigt till årsskiftet Under denna tid kommer förslaget att arbetas fram i samråd med bland annat markägare, intressenter och allmänhet. SÖDRA ÄNGELHOLM Arbetet med planläggning av området mellan Kullavägen och Helsingborgsvägen har också inletts. Området sträcker sig från idrottsplatsen och ut till Gamla Vilhelmsfält, såväl söder som norr om Kungsgårdsleden. Området skall bli en naturlig fortsättning på staden och är tänkt att rymma flera tusen nya bostäder i såväl flerbostadshus, radhus, kedjehus som friliggande småhus. Såväl offentlig som Har ni frågor, idéer eller synpunkter redan nu kontakta projektledarna Barkåkra: Stina Pettersson tel Södra Ängelholm Torbjörn Nilsson tel kommersiell service kommer att finnas i området. Det omfattande planarbetet med fördjupningen av översiktsplanen förväntas vara klart om knappt två år. I det inledande skedet tas viktiga utredningar fram som underlag för det fortsatta arbetet. När ett förslag till utbyggnad av området finns framtaget ställs detta ut för att allmänheten skall kunna ta del av det och lämna synpunkter. Flygfoto över Valhall där en helt ny stadsdel med flera tusen bostäder samt arbetsplatser växer fram under den närmaste 20-årsperioden.

10 10 Vi i ÄNGELHOLM Våga ta steget! Det är många frågetecken och orosmoment som hopar sig, när man efter dryga 20 års trygg anställning ger sig ut för att prova vingarna på egen hand. Så skriver en företagare till oss på Ängelholms Näringsliv efter att han har besökt vår frukostträff. Visst hopp finns dock vidare i texten: Efter förmiddagens övningar känner jag mig mycket lugnare och vet att vi sitter många i samma båt, och med en så drivande näringslivsverksamhet i kommunen så verkar det ganska lätt att få stöd och skapa kontakter. Med detta vill jag säga tre saker. Det ena är att det är viktigt att göra det man tror på, trots att oron och rädslan kan skrämma. Det viktiga är att låta den inre övertygelsen vinna över rädslan att misslyckas. Det andra är att våga ta till sig beröm och fira varje seger. Min kollega Louise och jag blev väldigt glada av detta uppmuntrande mejl. Och lite osvenskt tyckte vi, att vi hade gjort ett bra jobb och unnade oss att vara stolta. Det tredje är att du som går i tankar på att förverkliga dina drömmar att starta eget inte ska tveka en sekund att ta kontakt med oss på Ängelholms Näringsliv! Hit kommer de som vet precis vad de vill och som har konkreta frågor kring lokaler, tillstånd mm. Men det finns också de som är precis i början av sina drömmar och som behöver bolla sina idéer med någon utomstående. Alla är välkomna! Höjdpunkten på företagsaktiviteterna står för dörren; Den årliga företagardagen med näringslivsfesten på kvällen! Den 4 april smäller det! Jag ska inte sticka under stol med att en viss prestationsångest har smugit sig in. Förra året hade vi 450 besökare och det blir ett digert jobb att upprepa fjolårets succé. Men samarbetet med Företagarna, som tillsammans med oss på Ängelholms Näringsliv är arrangörer, fungerar ypperligt och jag känner mig trygg i den teamkänsla som finns i arbetet. Två frukostträffar har vi också hunnit med. Den första handlade om konsten att mingla och den andra om hur man som arbetsgivare hanterar missbruksproblem bland anställda. Ämnena skiftar och tanken är att företagen ska få kunskaper, som de har nytta av i sin verksamhet och att företagen knyter kontakter med varandra på frukosten, innan föreläsningen börjar. För närvarande försöker vi utveckla industriområdena i kommunen. Det gör vi genom att kalla samtliga företag till möte, där de får föra fram synpunkter över området. Vi som håller i det är kommunala tjänstemän samt kommunalrådet Åsa Herbst och Ängelholms Näringsliv. Varje område får sitt besök. Ett annat viktigt utvecklingsprojekt är handeln och dess utveckling i Ängelholm. Vi har bildat ett speciellt handelsråd, som du kan läsa om i artikeln här bredvid. En blomstrande handel är viktig för att människor vill bo och verka i Ängelholm. Slutligen ett stort tack till er som har hört av er med uppmuntrande ord till oss, som jobbar med näringslivsfrågor. Det värmer! Tack även till er som kommer med konstruktiv kritik, det gör att vi kan utveckla verksamheten. Har du synpunkter på Ängelholms Näringsliv? Gå in på vår hemsida (under kontakt) och tyck till! Sebastian Månsson Näringslivskoordinator, Ängelholms Näringsliv Konsten att mingla Mingel får kanske de flesta att tänka på att gå runt med ett glas i handen och prata med folk och vara allmänt trevlig. Affärsmingel är dock en hel annan sak. Då gäller det att ha visitkorten i handen i stället. Tomas Lydahl, TL Contacts & Contracts är expert på affärsmingel. Han var engagerad av Ängelholms Näringsliv vid en frukostträff i mitten av februari. En viktig sak i samband med mingel är att alla kontakter kan vara lika viktiga. Undvik ingen. Även om du vet att det inte blir något affärsutbyte med en person, eftersom ni till exempel är i helt olika branscher, så har den personen i sin tur kontakter som kan vara bra för dig, var ett budskap som Tomas tryckte hårt på. Som avslutning fick deltagarna till uppgift att samla ihop ett antal kontakter. Samtliga deltagare fick sätta på sig en informationslapp med namn, företag, vad man är bra på och vad man söker. Nedan: Benjamin Hylander, Lamaro och Tina Pläder, Ängelholms Högre utbildningar Roger Anderek, N P Nilsson träffade Annika Hansson, Hanssons Möbler. I mitten synds Ängelholms Näringslivs koordinator Sebastian Månsson Medlemskväll den 14 maj Boka dagen i almanackan. Den 14 maj har Ängelholms Näringsliv ett kvällsevenemang för medlemmar. Mer information om innehållet ges i särskilt utskick och på hemsidan. Maria Ragnevad, Peab och Christina Appelqvist, Assist Bemanning byter visitkot Micke Persson, ICA Maxi och Tommy Blomkvist, Ängelholms Högre Utbildningar. Ovan: Karin Pettersson, Karin Petterson Arkitektbyrå lärde känna Johan Spjuth från Assist Bemanning. Till höger: Tomas Lydahl Företagardag och företagsfest den 4 april Nytt bränsle för företagare. Det är vad som väntar besökarna till den stora Företagardagen, som kommer att hållas i NP Nilssons nya lokaler på handelsområdet Ängelholm Norra. Superentreprenören Monica Lindstedt, som bland annat var en av grundarna till Metro är förmiddagens gäst. På eftermiddagen deltar Yngve Bergqvist, som berättar om sin vilda idé, att bygga ett ishotell i Jokkmokk. Kommunikationsforskare Camilla Wittke, Boston, presenterar revolutionerande rön på forskningsområdet. Årets företag och Årets Företagare kommer att utses. Efter föreläsningar och mingel är inte dagen slut. På kvällen väntar företagsfesten, som i år hålls på Nilssons skafferi, där TV-kocken Pelle Johansson deltar. Pelle, som är uppväxt i Ängelholm, är kökschef på Ulla Winbladh i Stockholm. Anmälan till Företagardagen och festen ska göras senast den 28 mars. Anmälan och mer information finns på

11 Vi i ÄNGELHOLM 11 Handelsråd ska göra Ängelholm konkurrenskraftigt Handelsrådet, stående fr v: Peter Nidelius, Claes Stigborg, Benth Jensen, Svante Paulsson och Helen Malmborg. Sittande fr v: Sebastian Månsson, Mats Bengtsson och Robert Strandberg. Ängelholms Näringsliv består förutom av en styrelse av ett antal olika råd. Det senaste i raden är ett handelsråd som ska verka för en utveckling av handeln i Ängelholm. Centrum tillsammans med områdena i norr ska göra Ängelholm konkurrenskraftigt med till exempel Hyllinge och Väla. För ett par år sedan gjordes en handelsutredning i Ängelholm på initiativ av bland andra Cityföreningen och Ängelholms näringsliv. Som en följd av denna antogs också en övergripande handelspolicy. Redan för drygt två år sedan föreslog vi att ett handelsråd skulle bildas i Ängelholms Näringslivs regi med representanter för såväl handeln som fastighetsägare och marknadsförare. I det här arbetet är det viktigt att vi skapar en samsyn och en god samverkan för att utveckla framför allt de två stora handelsområdena, centrum och området vid Klippanvägen, som vi har gett arbetsnamnet Ängelholm Norra, säger Benth Jensen, vd för kommunala bostadsbolaget Ängelholmshem, styrelseledamot i Ängelholms Näringsliv Mats Bengtsson har som tidigare ordförande i Cityföreningen kämpat för längre öppettider. och en av drivkrafterna bakom handelsutredningen. Benth Jensen är en av ledamöterna i handelsrådet. Övriga är - Peter Nidelius, ägare till NP Nilsson och fastighetsägare till det kvadratmeter stora handelsområdet intill Maxi med åtta butiker. - Claes Stigborg, ordförande i Cityföreningen, numera pensionär men har 42 år bakom sig på Åhléns, bland annat som varuhuschef i Ängelholm, Halmstad och Center Syd i Löddeköpinge. Claes var också ordförande i många år i gamla Handelsklubben, föregångare till Cityföreningen. - Mats Bengtsson, tidigare ägare till MQ i Ängelholm och f d ordförande i Cityföreningen. Sedan en kort tid tillbaka är han företagsrådgivare på Sparbanken Gripen. Svante Paulsson, vd på Backahill Fastigheter, som äger ett flertal fastigheter i centrum. Han är också styrelsemedlem i Ängelholms Näringsliv. - Helen Malmborg, NST/ HD, som representant för den lokala marknadsföringen. - Robert Strandberg, Landmark, som bland annat har erfarenhet som centrumchef för Hansakompagniet i Malmö och arbetat med utveckling av handelsfrågor i såväl Malmö som Köpenhamn. Samordnare i gruppen är Ängelholms Näringslivs koordinator Sebastian Månsson. Längre öppettider Ökad tillgänglighet och generösa öppettider är något som rådet till stor del kommer att arbeta med. Handeln utanför centrum har ofta öppet längre på kvällar och på helger. Däremot är det idag svårare att få centrumhandlarna att öka sina öppettider, anser Robert Strandberg. Förutom bättre öppettider bör man i Ängelholm satsa på att förstärka handeln med professionella kedjor som stärker konkurrensen med till exempel Väla. Robert Strandberg, ledamot i Handelsrådet med erfarenheter från större städer.malmö och Köpengha Det finns mycket att ventilera för det nya handelsrådet. Fotnot: Övriga råd i Ängelholms Näringsliv är Näringslivsrådet, Marknadsrådet, Utbildningsrådet samt Plan- och fastighetsrådet. Arisone Medic Rönnemäklaren Anna Nadmyr i Ängelholm startade för snart fem år sedan franchise-konceptet MMVIII Arisone Medic (tidigare Syster Alternativ Ltd) med privata sköterskor som ett alternativ till den offentliga vården. Idag är man nio franchisetagare från Stockholm i norr till Malmö i söder. Arisone Medic erbjuder privat sjuksköterska, företagshälsovård och läkemedelsanalys och bemanning nu till sommaren. Med tanke på att mer än svenskar har en privat sjukförsäkring finns det en marknad för privat sjukvård. Vi hjälper då till att förebygga sjukdom och ger medicinsk sjukvård efter ordination från läkare. Bemötandet är en central del i all omvårdnad och det lägger vi ner vår själ på, säger Anna Nadmyr, som själv är sjuksköterska. Inom företagshälsovård gör vi en större marknadsundersökning i vår för att bättre möta upp vad både större men också Anna Nadmyr mindre företag önskar i sin företagshälsovård. En tredje verksamhet är läkemedelsabonnemang, där Arisone Medic hjälper till med att säkerställa en persons läkemedelsanvändning. Vi gör bland annat analys av läkemedel, till exempel om en person har flera olika preparat är det viktigt att ta reda på om de här verkligen kan användas tillsammans, säger Anna Nadmyr. Nya medlemmar Ekofral Permalogic Öresundskraft Geoinvest Arisone Medic Rönnemäklaren Maria Udén Nyberg har nyligen startat Rönnemäklaren, ett företag i fastighetsmäklarbranschen. Till skillnad mot de flesta andra mäklarfirmor har Maria valt att inte ha sin verksamhet i gatuplanet med stora skyltfönster. Hon finns i stället i ett kontorsrum i Ängelholms Näringslivs kontorshotell på Rönnegatan. Jag satsar på att visa objekten på Internet. Det är där som också de flesta spekulanter tittar, menar Maria Udén Nyberg. Rönnemäklaren skiljer sig också från andra mäklare genom att ha fasta arvoden. Det betyder att vårt arbete är detsam- Maria Udén Nyberg ma oavsett vad slutpriset för huset eller bostadsrätten blir. Genom samarbete med olika företag kan Rönnemäklaren också hjälpa till med homestyling, bolån och lånelöfte.

12 12 Vi i ÄNGELHOLM FESTLIGA ÄNGELHOLM Nu laddar vi för sommarens fester Här är de fem som är huvudansvariga för sommarens fester: Fr v: Anton Hinterlach, Tullakrok, Louise Petersson, Ljusfesten, Johnny Hagman, Jazzfestivalen, Ingrid Ohlsson, Ängelholmsfesten och Bengt-Åke Johnsson, Ekebofestivalen. Det ska återigen bli fest i stan och så kan Ängelholms skryta med att ha dels en av Sveriges största festivaler, dels den allra äldsta rockfestivalen. Jazzfestivalen, Ekebofestivalen, Ängelholmsfesten, Musikfesten i Tullakrok och Ljusfesten. Där har ni sommarens stora fester i Ängelholm. Så begreppet Festliga Ängelholm, som var aktuell slogan för några år sedan, dammar vi av igen Ljusfesten i Ängelholm är den äldsta festen i kommunen. Den arrangerades första gången 1966 i samband med Ängelholms 450-årsjubileum. I år blir det en nytändnning för Ljusfesten. Musikfesten Tullakrok arrangerades första gången 1975 och är Sveriges äldsta årligen återkommande musikfestival, med betoning på rockmusik. Ekebofestivalen börjar också få en del år på nacken och är nu en tradition i sommar-ängelholm. Premiären var 1996 och det blir alltså trettonde gången i år. Jazzfestivalen har också funnits i några år och även den är på väg att bli en tradition. Helt ny fest i år blir Ängelholmsfesten, som Ängelholms kommun är arrangör för och har anställt Ingrid Ohlsson som projektledare. Det ska bli en fest för Ängelholmarna i första hand. Sedan finns det ju vid den här tiden många besökare från andra orter. Fortfarande befinner sig Ängelholmsfesten i planeringsstadiet, men det ska bli en fest som ska ge Ängelholmarna många ahaupplevelser, menar Ingrid. Lokala förmågor, mat, hantverk och underhållning kommer i varje fall att vara huvudingredienserna. Festplatser blir centrum och Hembygdsparken. UNIKT KONCEPT Många kommuner ordnar fester men Ljusfestens koncept är unikt och etablerat hos Ängelholmarna och finns inte i närliggande kommuner, vilket är en styrka. Vi tror mycket på arrangemanget och anser att man ska behålla kärnan i konceptet men att man bör utveckla det med nya inslag och aktiviteter samt höja kvaliteten på hela arrangemanget, säger Louise Petersson på CA-Event som fått uppdraget att tillsammans med en lokal arbetsgrupp utforma programmet. På grund av osäkerheten med en Musikfest i Tullakrok har också där planeringen kommit igång sent. Men Anton Hingterlach från Engelholms Musikforum räknar med en traditionell rockfest med många intressanta band. Programmet för Jazzfestivalen är inte i skrivande stund klart. åtta scener Däremot har Ekebofestivalen nästan gjort klart med samtliga medverkande. Det blir som vanligt en folkfest under tre dagar med livemusik av ett flertal band och artister, bland andra Rydell & Quick, Caracola, Danne Stråhed och Joddla med Siw. Totalt finns det åtta scener och fem dansgolv, där man kan dansa till Sveriges mest populära dansband,berättar Bengt-Åke Johnsson. Liksom i fjol finns planer på att ett par band också gör ett framträdande i Ängelholms centrum. Här är aktuella datum Jazzfestival 29, 30, 31 maj Ekebo-Festivalen 3, 4, 5 juli Ängelholmsfesten 17, 18, 19 juli Tullakrok 19, 20 juli Ljusfesten 8 augusti Nästa nummer kommer i din brevlåda den 29 juni

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Skattepengar. Våga fråga Medborgare får svar på sina frågor till kommunen. Storsjö Strand En attraktiv stadsdel för boende och besökare

Skattepengar. Våga fråga Medborgare får svar på sina frågor till kommunen. Storsjö Strand En attraktiv stadsdel för boende och besökare Ett magasin från Östersunds kommun # 1/2012 Våga fråga Medborgare får svar på sina frågor till kommunen Storsjö Strand En attraktiv stadsdel för boende och besökare Språkryggsäckar Så ska elevers språkkunskaper

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Fler elever behöriga till gymnasiet Intelligent skola byggs i Klagshamn Stadsdelen har fått ett demensteam Minnesmärke kan bli restaurang Nr 1 April 2006 Stadsdelstidningen

Läs mer

Jubileumsskrift Gryning under 10 år

Jubileumsskrift Gryning under 10 år Jubileumsskrift Gryning under 10 år 1! 2 Innehåll 10 år med Gryning 4 Vi är kommunernas Gryning 6 Kan samhällsnyttiga företag vara framtidens vinnare? 8 Det roligaste och mest intensiva arbete jag någonsin

Läs mer

Tanum. Förenkla helt enkelt! Var med och påverka! Folkpartiveteran drar sig tillbaka. Information från Tanums kommun Nummer 36 Juni 2013

Tanum. Förenkla helt enkelt! Var med och påverka! Folkpartiveteran drar sig tillbaka. Information från Tanums kommun Nummer 36 Juni 2013 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 36 Juni 2013 4 9 14 Förenkla helt enkelt! Var med och påverka! Folkpartiveteran drar sig tillbaka INNEHÅLL Förenkla helt enkelt!... 4 Aktuella upphandlingar

Läs mer

Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU

Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU Nr 3 okt 2009 Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 INFLUENSAPANDEMI...3 NYA FRYKENSKOLAN IGÅNG...4 MÖTEN OM ÖVERSIKTSPLAN...6 HANDELN på offensiven...7 MEJERITOMTEN PÅ

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

SPORTLOV ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1. FRITID Sportlovsextra! Sid 6 7. INFRASTRUKTUR Järnvägsutbyggnaden Sid 8

SPORTLOV ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1. FRITID Sportlovsextra! Sid 6 7. INFRASTRUKTUR Järnvägsutbyggnaden Sid 8 Bo i Askersund 2015 ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1 FRITID Sportlovsextra! Sid 6 7 INFRASTRUKTUR Järnvägsutbyggnaden Sid 8 OMSORG OCH SÄKERHET Krisberedskap i kommunen Sid 10 & 11 SPORTLOV

Läs mer

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4 Nr 8 december 2003 www.forshaga.se seklingnatta 2003 s. 4 Öppet hus på dagcenter s. 2 Julklappsutdelning s. 6 Budget 2004 s. 7 Grossbolsgatan, ett viktigt projekt under mark s. 14-15 Stipendiater och Sm-vinnare

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Årgång 10 Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Ett yrke på liv och död 8

Ett yrke på liv och död 8 2/11 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge Ett yrke på liv och död 8 3 Gemensam väg nödvändig Ilskan 18 pyser ut Pratglad fågel 10 15 Här lyckas besparingarna 3 aktuellt: 4 5 6 8 10

Läs mer