Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014 FÖRETAGSRÄNTA. Teckningstid:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014 FÖRETAGSRÄNTA. Teckningstid:"

Transkript

1 FÖRETAGSRÄNTA Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014 Emittent: Pohjola Bank Abp Teckningstid: Fast ränta: 5,1 per år Referensbolag Dell (Underliggande tillgång): Fiat SpA Goodyear Sony Teckningsställen: Andelsbankerna och Pohjola Markets Löptid: cirka 7 år

2 Vad är Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014? Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014 är en cirka sju år lång placering i kreditrisken i fyra välkända företag: Dell, Fiat, Goodyear och Sony. De fyra företagen har en lång och framgångsrik historia och de har kunnat bygga upp välkända och högt värderade varumärken. Med hjälp av de starka varumärkena och konkurrenskraftiga produkterna har företagen goda förutsättningar att nå framgång i den snabbt växlande omvärlden också i framtiden. Till dem som placerar i lånet betalas en årlig ränta på 5,1 på lånets nominella kapital, förutsatt att företagen inte råkar ut för en kredithändelse under löptiden. Med en kredithändelse avses konkurs, utebliven betalning eller omstrukturering av skulder. Om ett referensbolag som valts till lånet råkar ut för en kredithändelse under löptiden, lider den som placerat i lånet kreditförluster. Kreditrisken fördelas jämnt mellan de fyra företagen som valts till lånet. Risken och den förväntade avkastningen för den här typen av lån är högre än för placeringar som anses riskfria såsom insättningar, men lägre än för aktier. Placeringen är av obligationslånetyp. Varför placera i lånet Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014? Låneräntan som eftersträvas är 5,10 procent på det nominella kapitalet* n betalas årligen. Placeringens effektiva ränta är känd från teckningen till återbetalningsdagen då man tecknar lånet. Möjlighet till lockande avkastning trots de låga räntorna. Som referensbolag har vi valt 4 stora och kända och globala företag. Dell Inc ett företag från förenta staterna som grundades 1984 och som tillverkar datorer och kringutrustning. Företaget är tredje störst i branschen i hela världen. Fiat SpA ett italienskt bilföretag, som grundades 1899 och vars produktmärken utöver Fiat är bl.a. Ferrari, Chrysler och Maserati. Goodyear Tire & Rubber Co ett företag från Förenta staterna som grundades 1898 och som tillverkar däck och hör till de ledande företagen i branschen. Sony Corp. ett japanskt företag inom hemelektronik. Företaget grundades Företaget är känt för varor som t.ex. Playstation-spelkonsoler och televisoner. Minimiteckningsbeloppet i Företagsränta är endast euro. Hur avkastningen fastställs Avkastningen på lånet Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014 består av två komponenter: 1. Den årliga nominella räntan 2. Den differens mellan det kalkylmässiga kapitalet och teckningsbeloppet som ska återbetalas vid slutet av lånets löptid. Det kalkylmässiga kapitalet är den del av det nominella kapitalet som inte är föremål för kredithändelser.* Den årliga räntan på lånets kalkylmässiga kapital är 5,1 och den betalas på räntebetalningsdagarna som är: , , , , , och Teckningskursen för Företagsränta Global Framgång II/2014 är rörlig. Det här innebär att den som placerar i lånet betalar ett pris på sin placering som kan variera under lånets teckningstid. På lånets återbetalningsdag återbetalas det belopp* som motsvarar det kalkylmässiga kapitalet till dem som placerat i lånet. Om lånets teckningskurs är lägre än den nominella kursen (10) och inga kredithändelser inträffar under löptiden, får placeraren utöver den nominella årliga räntan avkastning i form av värdestegring som är lika med differensen mellan den nominella kursen och teckningskursen. Det här innebär att placeraren för placeringar vilkas teckningskurs är lägre den nominella kursen får en högre effektiv avkastning. På motsvarande sätt får en placerare som betalar mer än den nominella kursen (10) för sin placering en effektiv avkastning som är lägre än den nominella räntan. Om lånets emissionskurs är t.ex. 98 % och placeringens nominella belopp är euro, betalar placeraren euro för sin placering. Den årliga räntan på 5,1 som betalas till placeraren beräknas på det kalkylmässiga kapitalet på euro under vissa förutsättningar. På förfallodagen återbetalas lånets återbetalningsbelopp euro till placeraren.* Placeraren får en effektiv ränta på 5,39 % som är större än den nominella räntan i lånevillkoren då emissionskursen är under 10. På motsvarande sätt skulle den effektiva räntan som placeraren får vara lägre än den nominella räntan då emissionskursen är över 10. * Läs avsnittet Risker i anslutning till placeringen

3 I följande tabell finns exempel på hur teckningspriset påverkar den totala avkastningen. Nominell ränta 5,10% p.a. (räntan räknas på räntedagarna 30/360) Placeringens nominella belopp , , , , , ,00 Teckningskurs 98 % 99 % % 102 % 103 % Placeraren betalar 9 800, , , , , ,00 Räntor totalt under löptiden 3 611, , , , , ,08 Belopp som återbetalas , , , , , ,00 Effektiv ränta 5,39 % 5,22 % 5,05 % 4,88 % 4,71 % 4,55 % Lånets referensbolag Dell Dell är ett teknikföretag som grundades 1984 och som erbjuder sina kunder mångsidiga tekniklösningar och tjänster i Amerika, Europa, Mellanöstern, Afrika samt i Asien och Stillahavsområdet. Företaget tillverkar och marknadsför bl.a. datorer, servrar, nätprodukter, lagringssystem, mobil utrustning, programvara samt tjänster i anslutning till dessa. Företagets grundare Michael Dell och teknikinvesteringsföretaget Silver Lake Partners förvärvade alla aktier i företaget 2013 och avnoterade företaget. Företaget har för avsikt att i privat ägo återgå till sina rötter som ett av de snabbast växande och mest framgångsrika företagen någonsin som baserar sig på företagarskap. Dells omsättning uppgick under räkenskapsperioden som slutade i februari 2013 till 44,2 miljarder euro och nettoresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Företagets aktier har avlägsnats från börsen hösten Fiat Fiat hör till Italiens ledande industrikoncerner och är en av de största biltillverkarna i Europa. Fiat designar, tillverkar och marknadsför bilar under flera märken såsom Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Chrysler, Jeep och Dodge, samt lyxbilar såsom Ferrari och Maserati. Dessutom verkar Fiat inom komponent- och produktionssystemssektorn samt producerar sekundärmarknads- och servicetjänster. Företaget har produktion i 40 länder och försäljning i cirka 150 länder. Integreringen av Fiat och Chrysler fortsatte 2013 och i början av 2014 köpte Fiat resten av aktierna, dvs. 41,5 procent, i Chrysler. Fiats omsättning 2013 uppgick till 86,8 miljarder euro och nettoresultatet till 904 miljoner euro. Goodyear Goodyear hör till världens ledande däcktillverkare och är ett av världens mest kända varumärken. Företaget verkar på nästan alla däckmarknader i världen och är marknadsledare i Nordamerika och Latinamerika. I Europa är Goodyear den näststörsta däcktillverkaren. Dessutom tillverkar och marknadsför företaget gummibaserade kemikalier. Goodyear tillverkar sina produkter vid 52 produktionsanläggningar i 22 länder. Goodyear har sedan 2010 utvecklat sin affärsrörelsemodell och lönsamhet på ett lyckat sätt. Företaget nådde 2013 rekordresultat i Nordamerika (rörelsevinsten 691 miljoner US-dollar). Företaget har också varit framgångsrikt inom andra marknadsområden Goodyears omsättning 2013 uppgick till 14,7 miljarder euro och nettoresultatet till 474 miljoner euro. Sony Sony är ett av världens största elektronikföretag. Sony utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och programvaror både för konsumenter och för professionellt och industriellt bruk. Till Sonys produktsortiment hör bl.a. LCD-televisioner, digikameror, spelkonsoler, smarttelefoner, bärbara datorer och pekplattor. Sony verkar också inom musik- och filmindustrin samt erbjuder finanstjänster. Sony har verksamhet i Asien och Stillahavsområdet, Amerika, Europa, Fjärran Östern och Afrika. Sony inledde under räkenskapsperioden 2012 effektiviseringen av affärsrörelsen med avsikt att skapa ny affärsrörelse och stärka företagets kärnaffärsrörelse. Under 2012 lyckades företaget öka omsättningen till cirka 64 miljarder euro samt klart förbättra sitt rörelseresultat. Företaget fortsatte effektiviseringen Sonys omsättning för räkenskapsperioden som slutade i mars 2013 var 64,0 miljarder euro och nettoresultatet 405 miljoner euro. Källa: Pohjola Markets, Valuta- och ränteanalys samt bolagens publikationer och internetsidor Placeringsrisker Kredithändelserisken Avkastningen på och återbetalningen av kapitalet för ett företagsräntelån påverkas utöver av emissionspriset och den nominella räntan av om ett eller flera referensbolag blir föremål för en kredithändelse under kredithändelseperioden ( ). Med en kredithändelse avses att referensbolaget under kredithändelseperioden råkar ut för konkurs, utebliven betalning (bolaget försummar betalningar som förfallit till betalning till ett belopp som uppgår till minst en miljon US-dollar) eller omstrukturering av skulder (förfallna räntor, lånekapital eller uppskjutna lånebetalningar uppgår till totalt minst tio miljoner US-dollar). Närmare definitioner på kredithändelser finns i grundprospektet. Om referensbolaget råkar ut för en kredithändelse, slutar räntan omedelbart att ackumuleras för ifrågavarande referensbolag. De räntor som ackumulerats fram till kredithändelsen betalas till placerarna följande räntebetalningsdag. Den del av det nominella kapitalet som inte omfattas

4 av en kredithändelse (kalkylmässigt kapital) betalas till placerarna på lånets återbetalningsdag Det placerade kapitalet och den eventuella avkastningen går helt eller delvis förlorade, om en kredithändelse inträffar för ett eller flera referensbolag under kredithändelseperioden. Sekundärmarknadsrisken Om obligationslånet hålls till återbetalningsdagen , är dess nominella kapital inte föremål för risker som gäller räntemarknaden eller utvecklingen av kreditriskpremierna. Om placeraren säljer lånet före förfallodagen, kan placeraren omfattas av en risk i anslutning till räntornas och kreditriskpremiernas marknadsutveckling, vilket kan leda till en överlåtelseförlust. Risken för återbetalning i förtid av lånet Emittenten har på det sätt som nämnts i lånevillkoren rätt att återbetala lånet i förtid. I ett sådant fall återfår placeraren nödvändigtvis inte hela den ursprungliga avkastningen eller hela det nominella värdet. En sådan återbetalning i förtid som avses i lånevillkoren är möjlig också, om säkringsinstrumentet måste avvecklas på grund av en ändring i lag, i myndighetsbestämmelser eller i rättseller myndighetspraxis. Risken för återbetalning i förtid till följd av ändring eller störning i säkringsinstrumentet Emittenten har vid en ändring eller störning i säkringsinstrumentet rätt att ändra de lånespecifika villkoren på det sätt som emittenten anser vara nödvändigt, inklusive genom att ersätta den underliggande tillgången med en annan underliggande tillgång eller genom att korrigera beräkningen av gottgörelsen. Om korrigeringen inte leder till ett skäligt resultat, kan emittenten beräkna gottgörelsen i förtid och fastställa det återbetalningsbelopp som emittenten på återbetalningsdagen ska betala till placerarna med marknadsräntor. Överkursrisken Om ingen avkastning att betala uppkommer, kan placeraren helt eller delvis förlora den överkurs som placeraren betalt. Emittentrisken Med den risk som hänför sig till emittentens återbetalningsförmåga avses risken för att emittenten blir insolvent och inte kan svara för sina betalningsskyldigheter. Placeraren kan till följd av emittentens eventuella insolvens förlora det placerade kapitalet samt den eventuella avkastningen helt eller delvis. Pohjola Bank Abp är en solid affärsbank som grundats 1902, och banken är centralt finansiellt institut för OP-Pohjola-gruppen. Pohjola Bank Abp:s A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors sedan OP-Pohjola-gruppens centralinstitut OP-Pohjola anl har beslutat lämna ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande på alla aktier i Pohjola Bank Abp som inte ännu innehas av OP-Pohjola anl. Pohjola Bank Abp:s internationella rating är Aa3 (Moody s) och AA- (Standard & Poor s), vilket är en stark rating (läget ). Exempel på hur kredithändelser påverkar det kalkylmässiga kapitalet I exemplen nedan redogörs för hur olika fiktiva kredithändelser påverkar det kalkylmässiga kapitalet och det kapital som ska återbetalas i enlighet med villkor som motsvarar villkoren för lånet Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014. Scenario 1. Ingen kredithändelse Scenario 2. Två kredithändelser Kapital Kapital % 7 % 75 % 75 % 6 % 5 % % 3 % 25 % 25 % 2 % 1 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Kalkylmässigt kapital Kalkylmässigt kapital Placeraren placerar i lånet Företagsränta Global Framgång II/2014. Referensföretagen råkar inte ut för kredithändelser under löptiden. Placeraren får på återbetalningsdagen det kalkylmässiga kapitalet 10 och de räntor som ackumulerats på räntebetalningsdagarna. Två av referensföretagen råkar ut för en kredithändelse ( och ) vilket leder till att det kalkylmässiga kapitalet minskar såsom grafen visar. Placeraren får ränta på alla räntebetalningsdagar och räntan beräknas på det kalkylmässiga kapitalet vid respektive tidpunkt. På förfallodagen återbetalas det kalkylmässiga kapitalet (5 av det nominella kapitalet) till placeraren och räntan för den sista ränteperioden.

5 Exempel på hur kredithändelser påverkar den totala avkastningen I exemplen nedan redogörs för hur olika fiktiva kredithändelser påverkar den effektiva räntan och det kapital som ska återbetalas i enlighet med villkor som motsvarar villkoren för lånet Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014. I exemplet är emissionskursen 10 och den nominella placeringen euro. Scenarier Beskrivning Räntor totalt Återbetalning av kapitalet Totalt Effektiv ränta Scenario 1 Inga kreditstörningar 3 612, ,50 5,05 % Scenario 2 En kreditstörning , , ,10 0,93 % Scenario 3 2 kreditstörningar: ja , , ,85-4,06 % Scenario 4 3 kreditstörningar: , , , , ,23-10,88 % Scenario 5 4 kreditstörningar på emssionsdagen ,0 Rating Emittentens och referensbolagens kreditvärdighet bedöms med en rating. Ju bättre rating, desto större är sannolikheten för att klara av sina finansiella förpliktelser. Världens tre största ratinginstitut, Standard & Poor s, Moody s och Fitch, ger ratingar för bland annat stater, företag och kommuner. Moody s Aaa S&P AAA Investment Grade (IG) Aa1 Aa2 Aa3 AA+ AA AA- A1 A2 A3 A+ A A- Baa1 Baa2 Baa3 BBB+ BBB BBB- Ba1 Ba2 Ba3 BB+ BB BB- B1 B2 B3 B+ B B- High Yield (HY) Caa1 Caa2 Caa3 CCC+ CCC CCC- Ca C CC C Default D D Ratingen av de referensbolag som ingår i Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014 presenteras i tabellen nedan (läget ). S&P Moody s Dell Inc BB- (stabil utsikt) Ba3 (stabil utsikt) The Goodyear Tire & Rubber Co BB- (positiv utsikt) Ba3 (positiv utsikt) Sony Corp BBB- (negativ utsikt) Ba1 (stabil utsikt) Fiat SpA BB- (stabil utsikt) B1 (stabil utsikt)

6 Sammandrag av villkoren för Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014 Emittent: Pohjola Bank Abp Lånets namn: Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014 Referensbolag: Dell Inc The Goodyear Tire & Rubber Co Sony Corp Fiat SpA Obligationernas form: Värdeandelar Obligationernas nominella värde: euro (minimiteckning) Teckningstid: Emissionsdag: Återbetalningsdag: , om inte Slutlig Återbetalningsdag tillämpas (se närmare i lånevillkoren) Räntebetalningsdagar: , , , , , , Emissionskurs: Rörlig Säkerhet: Ingen säkerhet Beskattning: Lånets ränta är källskattepliktig, om lånet hålls till återbetalningsdagen ( ). Återbetalningsbelopp: Värdeandelsinnehavarna får på återbetalningsdagen lånets återstående kalkylmässiga kapital och en eventuell ränta för den sista ränteperioden. Gottgörelse: En fast ränta på 5,1 per år räknad på det kalkylmässiga kapital som gäller vid respektive tidpunkt. Kredithändelseperiod: (båda dagarna medräknade) Notering: Notering av lånet söks på NASDAQ OMX Helsingfors, ifall det belopp som emitterats uppgår till det minimibelopp som anges i börsens regler. Sekundärmarknad: Företagsränta är avsett som en placering av köp och håll - typ. Pohjola Bank Abp strävar dock efter att ge lånet köpnoteringar under lånets löptid under normala marknadsförhållanden. Den dagliga noteringen påverkas av utvecklingen på kredit- och räntemarknaden samt respektive derivatmarknader. Kostnader och provisioner som hänför sig till lånet: För förvaret av lånet debiteras en förvarsprovision. OP-bonus kan användas för att betala förvarsprovision för Företagsränta. Struktureringskostnad: Struktureringskostnaden för lånet baserar sig på värdena på lånets ränte- och derivatplaceringar på värderingsdagen Den årliga struktureringskostnaden är cirka 0,9 p.a. av lånets nominella värde. Struktureringskostnaden fastställs lånespecifikt. Storleken på kostnaden beror bl.a. på marknadsläget, såsom variationer i räntorna och på kreditriskmarknaden. I struktureringskostnaden ingår alla kostnader som emittenten har på grund av lånet, såsom emissions-, licens-, material-, marknadsförings-, avvecklings- och förvarskostnader. Villkor för genomförande av emissionen: Emittenten har rätt att återkalla emissionen på basis av att marknadsläget förändrats, teckningarnas omfattning blivit mindre än euro, den nominella räntan blir under 5,1 % eller om det inträffat något annat som enligt emittentens prövning kan äventyra emissionen. Risker i anslutning till placering Placeringar i lånet förknippas med risker som kan leda till att man kan förlora det placerade kapitalet och avkastnigen delvis eller i sin helhet. De centrala riskerna (kredithändelserisk, emittentrisk, sekundärmarknadsrisk, risk för återbetalning av lånet i förtid, överkursrisk) har behandlats ovan i stycket Risker i anslutning till placeringen. För att få fullständig information om emittenten och Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014 ska placeraren läsa både prospektet för Pohjolas obligationsprogram av som Finansinspektionen godkänt jämte kompletteringarna samt de lånespecifika villkoren. Grundprospektet och de lånespecifika villkoren finns att få på teckningsställena och på adressen Lånet utgör en del av Emittentens kapitalanskaffning. ANSVARSRESERVATION Pohjola Bank Abp har upprättat det här materialet i marknadsföringssyfte. Materialet är inte en fullständig beskrivning av produkten eller riskerna som hänför sig till den. De uppgifter och uppfattningar som ges i materialet utgör Pohjola Bank Abp:s åsikt, och de kan ändras utan ett separat meddelande. De uppgifter som ges är inte avsedda som placeringsråd, erbjudande eller uppmaning att lämna ett erbjudande för köp eller försäljning av ett finansiellt instrument. Materialet beaktar ingen enskild persons placeringsmål, finansiella ställning, placeringserfarenhet, placeringskunskaper eller andra aspekter. Det är rekommendabelt att skaffa ett råd av en expert innan man fattar ett placeringsbeslut. Det är viktigt att komma ihåg att den historiska utvecklingen inte är en garanti för den framtida avkastningen. Pohjola Bank Abp är inte och strävar inte efter att vara en rådgivare i skattefrågor, bokföringsfrågor eller juridiska frågor vid ett enda av sina kontor. Det här dokumentet får, oberoende av syfte, inte mångfaldigas, distribueras eller publiceras utan samtycke av Pohjola Bank Abp. RISKKLASSIFICERING: GENOMSNITTLIG RISK. Strukturerade placeringsprodukter där återbetalningen av det nominella kapitalet är beroende av marknadsutvecklingen, t.ex. utvecklingen hos marknadsvärdet på referensbolags aktier eller antalet kreditansvarstransaktioner hos referensbolag samt emittentens återbetalningsförmåga. En eventuell återbetalning av det nominella kapitalet täcker inte överkurs och inte heller provisioner och kostnader som placeraren betalt. Risken som förknippas med emittentens återbetalningsförmåga har beskrivits i den här marknadsföringsbroschyren. Riskklassificeringen avlägsnar inte placerarens skyldighet att noggrant fördjupa sig i den här marknadsföringsbroschyren, de produktspecifika villkoren och ett eventuellt grundprospekt samt de risker som nämns i dem. Ytterligare information om riskklassificeringen fås på Föreningen för Strukturerade Placeringsprodukter i Finland rf:s internetsidor på adressen Pohjola Bank Abp Hemort: Helsingfors, FO-nummer PB 308, Pohjola 4/2014

Pohjola Företagsränta Skog III/2014

Pohjola Företagsränta Skog III/2014 FÖRETAGSRÄNTA Pohjola Företagsränta Skog III/2014 Emittent: Pohjola Bank Abp Teckningstid: 25.8 3.10.2014 Fast ränta: 4,5 % per år Referensbolag Stora Enso Oyj (Underliggande tillgång): UPM-Kymmene Oyj

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

OP-Placeringsobligation Bilar II/2017

OP-Placeringsobligation Bilar II/2017 Årlig maximiavkastning 6,26 % p.a. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL OP-Placeringsobligation Bilar II/2017 Emittent: Teckningstid: 3.4 12.5.2017 Löptid: cirka 3 år Underliggande tillgång: Aktiekorg Avkastningskoefficient:

Läs mer

OP Placeringsobligation Bilar VII/2016

OP Placeringsobligation Bilar VII/2016 Årlig maximiavkastning 5,80 % p.a. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL OP Placeringsobligation Bilar VII/2016 Emittenten: Teckningstid: 26.9. 4.11.2016 Löptid: cirka 3 år Underliggande tillgång: Aktiekorg Avkastningskoefficient:

Läs mer

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

OP Placeringsobligation Hälsa I/2017

OP Placeringsobligation Hälsa I/2017 Årlig maximiavkastning 6,57 % p.a. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL OP Placeringsobligation Hälsa I/2017 Emittent: Teckningstid: 13.2 31.3.2017 Löptid: cirka 3 år Underliggande tillgång: Aktiekorg Avkastningskoefficient:

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Pohjola Företagsränta Amerika I/2016

Pohjola Företagsränta Amerika I/2016 Fast ränta 5,50 % p.a.* Företagsränta Pohjola Företagsränta Amerika I/2016 Emittent: Pohjola Bank Abp Teckningstid: 18.1. 11.3.2016 Fast ränta: 5,50 % per år Underliggande tillgång: Nordamerikanskt kreditriskindex

Läs mer

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

Pohjola Företagsränta Europakorgen II/2016

Pohjola Företagsränta Europakorgen II/2016 Fast ränta 4,00 % p.a.* Pohjola Företagsränta Europakorgen II/2016 Emittent: Pohjola Bank Abp Teckningstid: 29.3 20.5.2016 Fast ränta: 4,00 % per år Underliggande tillgång: Markit itraxx Europe Crossover

Läs mer

Kreditkorgsobligation Europa High Yield II

Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000062245 Kreditkorgsobligation Europa High Yield

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

Skräddarsydda placeringar

Skräddarsydda placeringar MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 9.2.2017 Skräddarsydda placeringar Lösningar enligt marknadsläge B522 Aktiebevis Världen Kupong Teckningstid: 20.2 31.3.2017 Löptid: Högst cirka 5 år Underliggande tillgång: Indexen

Läs mer

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 10.11.2016 PlaceringsBevis Ta vara på chanserna på marknaden B472 Aktiebevis Världen Autocall Teckningstid: 21.11 16.12.2016 Placeringstid: Högst cirka 5 år Underliggande tillgång:

Läs mer

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 4.5.2017 PlaceringsBevis Ta vara på chanserna på marknaden B586 Aktiebevis Finska Bolag Kumulativ Kupong Teckningstid: 10.5 16.6.2017 Löptid: Högst cirka 5 år Underliggande tillgång:

Läs mer

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 3.11.2017 PlaceringsBevis Ta vara på chanserna på marknaden B670 Aktiebevis Europa Kumulativ Kupong Teckningstid: 6.11 1.12.2017 Löptid: Högst cirka tre år Underliggande tillgång:

Läs mer

Danske Bank DDBO 2020 : GLOBALA AKTIER

Danske Bank DDBO 2020 : GLOBALA AKTIER Danske Bank DDBO 2020 : GLOBALA AKTIER Information om lånet: Lånets emittent : Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000064266 Globala Aktier Den globala ekonomiska tillväxten

Läs mer

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen Marknadsföringsmaterial november 2014 Räntebevis Högre risk än madrassen Räntebevis ger möjlighet till hög ränta I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som

Läs mer

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1049: AKTIEOBLIGATION FINLAND V Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Shipping Ränta (ISIN-kod: FI4000013586) har den 9 juni 2010 fastställts till

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 7/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 2/2014 Till underliggande instrument

Läs mer

Danske Bank Indexobligation 1056A och1056b: INDEXOBLIGATION USA FASTIGHETER

Danske Bank Indexobligation 1056A och1056b: INDEXOBLIGATION USA FASTIGHETER Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Danske Bank Indexobligation 1056A och1056b: INDEXOBLIGATION USA FASTIGHETER Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Lånets arrangör och emittentens ombud:

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 3/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 3/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 3/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 3/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

AKTIEOBLIGATION NORDEN VI

AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Danske Bank Aktieobligation 1051: AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod:

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Placeringsobligationer

Placeringsobligationer MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 8.2.2017 Placeringsobligationer Det nominella kapitalet är skyddat på förfallodagen och det finns avkastningsmöjligheter från europeiska aktiemarknaden. B519 Aktieobligation Europeiska

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta Private (ISIN-kod: FI4000018676) har

Läs mer

Placeringsobligationer

Placeringsobligationer MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 22.3.2017 Placeringsobligationer Delvis kapitalskyddat placering på finska bolag B5458 Aktieobligation Finland Teckningstid: 3.4. 12.5.2017 Löptid: Cirka 3 år Underliggande tillgång:

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 4/2014

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 4/2014 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 4/2014 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 4/2014 Till underliggande instrument

Läs mer

Placeringsobligationer

Placeringsobligationer MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 4.5.2017 Placeringsobligationer Delvis kapitalskyddat placering på europeiska bolag B588 Aktieobligation Europeiska Bolag Teckningstid: 15.5. 22.6.2017 Löptid: Cirka 3 år Underliggande

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2008, som kompletterats

Läs mer

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Valutaobligation Emerging Markets har den 25 oktober 2010 fastställts till följande: - Villkorliga

Läs mer

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 4.5.2017 PlaceringsBevis Ta vara på chanserna på marknaden B587 Aktiebevis Analysens Topp Kraft Teckningstid: 10.5 16.6.2017 Löptid: Högst cirka 3 år Underliggande tillgång: Tio

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1045: AKTIEOBLIGATION FINLAND IV

Danske Bank Aktieobligation 1045: AKTIEOBLIGATION FINLAND IV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Danske Bank Aktieobligation 1045: AKTIEOBLIGATION FINLAND IV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod:

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 5/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 8/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Andelsbankerna, OP Företagsbanken Abp och

Andelsbankerna, OP Företagsbanken Abp och MARKNADSFÖRINGSMATERIAL OP Placeringsobligation Brasilien VI/2016 Emittenten: OP Företagsbanken Abp Teckningstid: 15.8 23.9.2016 Löptid: cirka 4 år Underliggande tillgång: ishares MSCI Brazil Capped, ETF-börshandlad

Läs mer

4%* Räntebevis. Även. Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar. Marknadsföringsmaterial

4%* Räntebevis. Även. Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar. Marknadsföringsmaterial Marknadsföringsmaterial 17.12.2015 Räntebevis Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar Räntebevis bundna till enskilda referensbolag Förlängd teckningstid: 4.1. 18.12.2016 (produkten kan handlas

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 2/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1068A och 1068B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER II

Danske Bank Aktieobligation 1068A och 1068B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER II Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Danske Bank Aktieobligation 1068A och 1068B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER II Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Lånets arrangör

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION VIII/2012

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION VIII/2012 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION VIII/2012 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp Aktiedeposition VIII/2012 Till underliggande instrument

Läs mer

Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på läkemedelsindustrin

Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på läkemedelsindustrin MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 8.2.2017 Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på läkemedelsindustrin B518 Aktieobligation Läkemedelsbolag Måttlig Teckningstid: 20.2 31.3.2017 Löptid: Cirka

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

AKTIEOBLIGATION FINLAND-SVERIGE II

AKTIEOBLIGATION FINLAND-SVERIGE II Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Danske Bank Aktieobligation FE1CA och FE1CB: AKTIEOBLIGATION FINLAND-SVERIGE II Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank

Läs mer

AKTIEOBLIGATION VÄRLDEN VI

AKTIEOBLIGATION VÄRLDEN VI Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Danske Bank Aktieobligation 1093A och 1093B: AKTIEOBLIGATION VÄRLDEN VI Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets

Läs mer

Placeringsobligationer

Placeringsobligationer MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 7.11.2016 Placeringsobligationer Det nominella kapitalet är skyddat på förfallodagen och det finns avkastningsmöjligheter från asiatiska aktiemarknaden. B466 Aktieobligation Fjärran

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på aktiemarknaden i Norden

Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på aktiemarknaden i Norden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 3.1.2017 Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på aktiemarknaden i Norden B485 Aktieobligation Norden Måttlig Teckningstid: 16.1 17.2.2017 Löptid: Cirka 3 år

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

TILLÄGG 4, TILL POHJOLA BANK ABP:S OBLIGATIONSPROGRAM 2014 ( EURO)

TILLÄGG 4, TILL POHJOLA BANK ABP:S OBLIGATIONSPROGRAM 2014 ( EURO) TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 4, 10.10.2014 TILLÄGG 4, 10.10.2014 TILL POHJOLA BANK ABP:S OBLIGATIONSPROGRAM 2014 (2.000.000.000 EURO) Den här handlingen ("Tillägget") är ett tillägg till det grundprospekt

Läs mer

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052A: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER - MÅTTLIG DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD Lånespecifika

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 1/2014

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 1/2014 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 1/2014 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 1/2014 Till underliggande instrument

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1044: AKTIEOBLIGATION NORDEN IV

Danske Bank Aktieobligation 1044: AKTIEOBLIGATION NORDEN IV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Danske Bank Aktieobligation 1044: AKTIEOBLIGATION NORDEN IV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Lånets arrangör och emittentens ombud: Danske Bank

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1051: AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som daterats och offentliggjorts

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta har den 25 oktober 2010 fastställts till

Läs mer

Placeringsobligationer Placering med skyddat nominellt kapital i europeiska bolag

Placeringsobligationer Placering med skyddat nominellt kapital i europeiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 3.11.2017 Placeringsobligationer Placering med skyddat nominellt kapital i europeiska bolag B671 Aktieobligation Europeiska Bolag ESG Teckningstid: 6.11 1.12.2017 Placeringstid:

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Räntebevis Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar

Räntebevis Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar Marknadsföringsmaterial 21.3.2016 Räntebevis Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar Räntebevis Nordamerika Investment Grade 7/2023 Teckningsperiod: 31.3. 18.12.2016 Löptid: Cirka 7 år Ränta:

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2009, som kompletterats

Läs mer

Ålandsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Ålandsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. 1 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN KREDITRISKCERTIFIKAT FÖRETAG FINLAND som emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM och WARRANT- OCH CERTIFIKATPROGRAM 2012 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans

Läs mer

DB EURO STOXX 50 Auto-Callable Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S Lånets ISIN-kod: DK

DB EURO STOXX 50 Auto-Callable Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S Lånets ISIN-kod: DK DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018 Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S Lånets ISIN-kod: DK0030326632 DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018 Den globala ekonomiska tillväxten väntas få

Läs mer

Danske Bank DDBO 1813 : EUROPA SPRINTER

Danske Bank DDBO 1813 : EUROPA SPRINTER Danske Bank DDBO 1813 : EUROPA SPRINTER Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000068432 Europa Sprinter Den globala ekonomiska tillväxten

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 31.03.2003 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

AKTIEOBLIGATION VÄRLDEN III

AKTIEOBLIGATION VÄRLDEN III Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Aktieobligation 1081A ja1081b: AKTIEOBLIGATION VÄRLDEN III Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro)

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro) AKTIA VALUTAOBLIGATION DOLLARVÄNDAREN - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia valutaobligation Dollarvändaren (Neutral FI4000006606 och Extra FI4000006614) har den 2 december 2009 fastställts

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

AKTIEOBLIGATION SVERIGE IV

AKTIEOBLIGATION SVERIGE IV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Danske Bank Aktieobligation 1090A och 1090B: AKTIEOBLIGATION SVERIGE IV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S VALUTAKORGDEPOSITION 2/2013

DANSKE BANK ABP:S VALUTAKORGDEPOSITION 2/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Depositionstid tre år Minimideposition 2 000 euro Avkastningen har kopplats till utvecklingen i en valutakorg som består av brasilianska realen, ryska rubeln, mexikanska

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

5% * Räntebevis. Även över. Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar. Marknadsföringsmaterial

5% * Räntebevis. Även över. Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar. Marknadsföringsmaterial Marknadsföringsmaterial 21.3.2016 Räntebevis Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar Räntebevis Europa High Yield 7/2021 Teckningsperiod: 31.3 18.12.2016 (Produkten kan handlas på sekundärmarknaden

Läs mer

Investment Grade Kreditobligation Europa Investment Grade 1517 KREDITOBLIGATION EUROPA INVESTMENT GRADE. Marknadsföringsmaterial CA 5 ÅR

Investment Grade Kreditobligation Europa Investment Grade 1517 KREDITOBLIGATION EUROPA INVESTMENT GRADE. Marknadsföringsmaterial CA 5 ÅR Marknadsföringsmaterial 1517 Kreditobligation Europa Investment Grade KREDIT- OBLIGA- TION CA 5 ÅR ALTERNATIV EXPO- NERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren.

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren. SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4453 A och B Indexlån Jordbruk emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för

Läs mer

KOMMUNOBLIGATIONERNAS LÅNESPECIFIKA VILLKOR

KOMMUNOBLIGATIONERNAS LÅNESPECIFIKA VILLKOR 1B1BUTDRAG UR LÅNESPECIFIKA VILLKOR De finskspråkiga Lånespecifika Villkor är det officiella. KOMMUNOBLIGATIONERNAS LÅNESPECIFIKA VILLKOR 0B0BKommunobligationslån VI/2011 Uppdatering av Lånespecifika Villkor

Läs mer

AKTIEOBLIGATION NORDEN VIII

AKTIEOBLIGATION NORDEN VIII Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Danske Bank Aktieobligation 1087A och 1087B: AKTIEOBLIGATION NORDEN VIII Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets

Läs mer

Kreditobligation High Yield

Kreditobligation High Yield Kreditobligation High Yield En icke kapitalskyddad placering med exponering mot kreditmarknaden Teckningstid: 18 oktober 5 november, 2010 Likviddag: 12 november, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s m a

Läs mer

1320 Indexcertifikat USA High Yield 1320 INDEXCERTIFIKAT USA HIGH YIELD INDEX- CERTIFI- KAT CA 5 ÅR

1320 Indexcertifikat USA High Yield 1320 INDEXCERTIFIKAT USA HIGH YIELD INDEX- CERTIFI- KAT CA 5 ÅR 1320 Indexcertifikat USA High Yield INDEX- CERTIFI- KAT CA 5 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer