EU:s plan för 20 miljoner jobb. fokus. Ökad rörlighet på arbetsmarknaden. en tidning från eu-kommissionen #2 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU:s plan för 20 miljoner jobb. fokus. Ökad rörlighet på arbetsmarknaden. en tidning från eu-kommissionen #2 2012"

Transkript

1 europa fokus # i detta nummer ödesår för solidariteten vägen till jobb i europa frank belfrages eu så firas europadagen en tidning från eu-kommissionen Ökad rörlighet på arbetsmarknaden EU:s plan för 20 miljoner jobb

2 Tillsammans bygger vi grunden till ett tryggt och välmående Europa för alla. LEDARE Europa starkare tillsammans europadagen firas den 9 maj till minne av Robert Schumans deklaration 1950 om att skapa ett enat Europa för att bevara freden och skapa välstånd. Det europeiska samarbetet har utvecklats från en pakt mellan sex länder bildad i andra världskrigets skugga, till en union som nästa år kan ha 28 medlemmar då Kroatien blir EU-medlem. Den stabila och långvariga fred som var en skör dröm när unionen bildades erfarenheten från två världskrig talade ju för motsatsen har blivit verklighet. Nästa stora steg togs med utvidgningen österut när muren mellan öst och väst fallit. En världsordning, som då den varade föreföll orubblig, förpassades till historien. Europadagen ger tillfälle att reflektera över vad det europeiska samarbetet inneburit. Men framförallt vill jag rikta blicken mot de utmaningar Europas länder står inför och hur vi gemensamt löser dem. Europa befinner sig i sin djupaste kris hittills. Arbetslösheten har de senaste fyra åren Pierre Schellekens foto: sanna skerdén stigit från 16 miljoner personer till 24 miljoner. Många länders ekonomier har krympt istället för vuxit. Att lösa krisen och få människor tillbaka i arbete i en produktiv ekonomi är de största utmaningarna vår generation står inför. Europa kan inte leva över sina tillgångar. I flera länder har tuffa nedskärningar varit nödvändiga för att vinna tillbaka tilltron till ekonomin. Finansaktörerna lånar inte ut pengar i Europa om de inte känner sig trygga med att lånen kommer att betalas tillbaka. Och utan krediter inga nya investeringar, företag eller jobb. EU:s medlemsländer är varandras viktigaste handelspartners. Vår gemensamma handelsplats den inre marknaden är EU:s ekonomiska hjärta. Sveriges ekonomiska välstånd hänger på att våra partners ekonomier fungerar och kan växa. När vi tillsammans arbetar för att lösa de ekonomiska problemen inom EU så gör vi det också för att se till att dessa länder fortsätter att vara attraktiva marknader för våra varor och tjänster och på så sätt bidra till att trygga jobb och välstånd i hela EU. Med andra ord, genom att visa solidaritet med andra länder hjälper vi oss själva. Genom att samarbeta har vi undvikit 1930-talskrisens negativa spiraler då länder agerade mot istället för med varandra. Därmed har vi undvikit större förluster och försämringar för Europas invånare. Tillsammans bygger vi grunden till ett tryggt och välmående Europa för alla. Just den tanken Robert Schuman satte på pränt den 9 maj för 52 år sedan. Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige 2 fokus: europa

3 I år gäller det att Europas länder inte låter populisterna sätta dagordningen. KRÖNIKA 2012 ett ödesår för europeisk solidaritet det har varit en oerhört turbulent tid för europeisk politik de senaste åren. Vi har alla sett premiärministrar och presidenter som pendlat till Bryssel för krismöten. Vi har bevittnat en finansiell och ekonomisk kris, en kris där flera av EU:s grundläggande värden har ifrågasatts till och med den fria rörligheten. Nu, några månader efter den värsta krisen ser det ut som vi har klarat testet för tillfället. Men även om det ser ut som om den värsta stormen har ridits ut är det inte tid att stanna upp. Det är nu vi måste se till att stärka vår union där det finns störst behov av mer europeiskt samarbete. För mig handlar det framförallt om att se till att vi får en gemensam migrationspolitik på plats, där fler länder än idag är med och bidrar. Jag har de senaste åren besökt flyktingläger i Grekland, Libyen, Tunisien och på Malta. I ett av dessa läger träffade jag en ensam pojke som satt i förvar. Han kan inte ha varit en dag äldre än 14 år och han hade via människosmugglare kommit ända från Afghanistan. Han var inlåst i ett litet rum med 70 andra. Jag har svårt att glömma honom, liksom alla de överlastade fiskebåtar med hundratals personer som på vinst och förlust tagit sig till EU för att söka skydd. EU:s medlemsländer har sedan flera år tillbaka enats om att ta fram gemensamma regler för vad som ska gälla vid flyktingmottagande. EU:s regeringschefer har även satt upp en deadline för när detta ska vara på plats Trots denna deadline går förhandlingarna trögt. Ett bakomliggande problem är de politiska stämningarna i flera EU-länder. Populistiska och främlingsfientliga partier har inte haft så stor representation i ländernas parlament sedan före andra världskriget. Dessa partiers svar på alla samhällsproblem är ständigt detsamma minskad invandring eller att sätta stopp för den helt. I år gäller det, nu när förhandlingarna går in i slutskedet, att Europas länder inte låter populisterna sätta dagordningen och skymma Cecilia Malmström målet om en gemensam asylpolitik. Med ett gemensamt asylsystem måste de länder som idag inte har asylmottagande bygga upp ett sådant. Med ett gemensamt asylsystem kan vi också ställa krav på medlemsländerna att se till att mottagandet fungerar. Och vi kan se till att personer som flytt inte behandlas som djur och låses in i ett litet rum med 70 andra. EU behöver höga gemensamma krav och ett starkare samarbete för att se till att asylsökande behandlas lika i ett öppet och rättvist system. Med en gemensam asylpolitik kan EU bli en union som hedrar de ideal som vi menar att samarbetet bygger på principen om alla människors lika värde. Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär foto: benoît bourgeois fokus: europa 3

4 VAD BETYDER EU FÖR DIG? Maja Andreasson 24, studerar författarprogrammet på Biskops-Arnö Jag intresserar mig mycket för hur stater kan samverka för att lösa gemensamma problem. Vi lever ju i en globaliserad tid där människor, varor och kapital rör sig allt smidigare över nationens gränser, vilket leder till att den enskilda staten står handfallen inför många av dagens utmaningar. Bland de frågor som känns mest akuta finns förtrycket av romer, våldet mot kvinnor och HBTQ-personer." Ökad rörlighet steg på vägen mot 20 miljoner nya jobb På EU-kommissionens långa åtgärdslista för fler jobb finns flera förslag som ska öka rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden. Trots att arbetslösheten inom EU nu krupit över 10 procent är det relativt få som utnyttjar möjligheten att söka arbete i andra EU-länder. år 2020 kommer hälften av Europas befolkning att vara 50+. Trots dagens arbetslöshet är experter på området ense om att akut kompetensbrist är den långsiktiga trenden. År 2030 spås Kina bli världens största enskilda rekryterare på jakt efter utbildad arbetskraft över hela världen. Den globala konkurrensen om kompetens spås bli stenhård. På längre sikt innebär Europas demografiska utveckling, med snabbt åldrande befolkning, att rörligheten kommer att få en nyckelroll för den framtida välfärden och en väl fungerande ekonomi. Idag innebär den låga rörligheten att hög arbetslöshet och brist på arbetskraft existerar sida vid sida inom unionen. Den ekonomiska krisen har lett till rekordhög arbetslöshet inom EU och placerat jobbskapande tillväxt högt på unionens agenda. En ökad rörlighet kan skapa tillväxt, bättre effektivitet i ekonomin och nya möjligheter för medborgarna. I sitt nya jobbpaket föreslår kommissionen ett batteri av åtgärder; satsning på jobb inom framtidssektorer som miljö, hälsa och IT och telekom, mer nyföretagande, sänkta skatter på arbete och hushållsjobb efter svensk RUT-modell. Bland förslagen märks även åtgärder som ska få fart på rörligheten på EU:s arbetsmarknad. Trots att arbetslöshet och brist på arbetskraft existerar sida vid sida på den gemensamma arbetsmarknaden är det få som korsar gränsen för ett nytt jobb. den fria rörligheten för arbetskraft en av unionens hörnpelare har inte lockat mer än 2, 8 procent av arbetskraften att ta arbete utanför hemlandet (EU:s arbetskraftsundersökning för 2010). För att öka arbetskraftens rörlighet vill kommissionen arbeta för att undanröja rättsliga och praktiska hinder för den fria rörligheten för arbetstagare, exempelvis gynnsammare och bättre pensionsvillkor. Den gränslösa jobbjakten ska bli enklare och mer träffsäker genom utveckling av Euresportalen där arbetssökande från 2013 ska hitta lediga jobb över hela Europa. Läs mer om EU-kommissionens jobbpaket: news/employment/120419_sv.htm 4 fokus: europa

5 Birgitta Ohlsson 37, EU-minister Fred, frihet och frihandel. EU är mer än en inre marknad det är en värderingsunion. Clara Lindgren 28, miljöjurist på Vinge advokatbyrå Ett samarbete mellan länder där olika kulturer och idéer kompletterar och förstärker varandra. En möjlighet att med hjälp av en enad strategi förbättra arbetet med miljöfrågor, inom unionen såväl som i övriga världen, genom att sätta press och vara en föregångsregion. Jakten på jobb i ett annat EU-land startar ofta på hemortens arbetsförmedling eller på webben. Fokus Europa guidar till de första stegen i en gränslös jobbjakt. foto: istockphoto Vägen till ett jobb i Europa lena, ingenjör från Eskilstuna, som just blivit av med jobbet vill pröva sin kompetens på nya arbetsmarknader. På webbsidan ec.europa.eu/eures kan Lena leta efter jobbannonser och lägga ut sitt cv. Eftersom hon har en attraktiv utbildning finns goda chanser till nytt jobb. Men först kan det vara klokt att skaffa ett så kallat Europass, en standardiserad översättning av bland annat examen och andra meriter. Mer information hittar hon på europa.eu/en/home frågor om möjligheten att få ta med arbetslöshetsersättning till ett annat land och andra liknande frågor kan hon få svar på via När Lena tröttnat på allt surfande kan hon besöka sin lokala arbetsförmedling och få hjälp av Eures-rådgivaren Daniel Ericsson: De största hindren är ofta praktiska och handlar om boende, barnens skola och arbete till eventuell partner, berättar Daniel. Han efterlyser ett utökat samarbete på lokal nivå mellan kommuner för att jämna ut några av de gropar som gör flytt inom EU till en ännu skakig resa. Samtidigt är han entusiastisk över de möjligheter som skapas genom den fria rörligheten. Inte minst för de företag i Eskilstuna som ofta trots arbetslösheten har svårt att hitta utbildad personal. Vi har fått arbetssökande från Spanien, Holland och Irland som ofta har dubbla examen och imponerande kompetens. Det är en mycket bra tillgång för företagen, och en fantastisk möjlighet för den arbetslöse att få jobb och nya erfarenheter. fokus: europa 5

6 ledde han de svenska medlemskapsförhandlingarna till EU och 1995 utsågs han till Sveriges första EU-ambassadör. Därefter var han ambassadör i Paris och sedan 2006 är Frank Belfrage statssekreterare på UD, eller kabinettssekreterare, som är den formella titeln. Få har lika djup inblick och insikt i europeisk politik. INTERVJU: FRANK BELFRAGE, KABINETTSSEKRETERARE: Sverige pådrivande i EU-samarbetet Efter examen på Handelshögskolan i Stockholm började du i utrikesförvaltningen Nu är du utrikesministerns närmaste man i samma förvaltning var det din drömpost? Det kanske låter lite märkligt, men jag har alltid tyckt att varje jobb jag haft har varit en drömutmaning. I min nuvarande tjänst ser man hur politikområden växer ihop. Det är väldigt värdefullt att då ha Europabagaget med sig. Jag har haft privilegiet att delta i tillämpningen av EU-politiken och medverkat i två svenska ordförandeskap i EU. Det har jag mycket nytta av i min nuvarande roll. Vad ägnar du mest tid åt i år? Det har varit väldigt mycket krishantering under det senaste året. Vi har haft den arabiska våren, Syrien, Iran, Afghanistan, tsunamin i Japan, kriser i Sudan och Västafrika. Och så har vi jobbat mycket med tillkomsten av en europeisk utrikesförvaltning. Det som skiljer sig mest från tiden före EU-medlemskapet är att Sverige nu är en aktiv aktör i utrikespolitiken och lämnat det som allt som oftast var en observatörsroll. Har EU-samarbetet utvecklats som du trodde och hoppades på 1995? Vi satte upp en rad målsättningar för EUmedlemskapet om fred och säkerhet i Europa, ekonomisk tillväxt, sysselsättning, samarbete kring miljöförbättringar, kampen mot terrorism och organiserad brottslighet för att nämna några. Jag tycker EU-medlemskapet har bekräftat att vi bäst främjar dessa mål genom ett aktivt EU-samarbete. Det finns också numera ett brett opinionsstöd för detta, vilket visar sig i de återkommande opinionsmätningarna i Eurobarometern. Vi främjar våra egna intressen genom EU-medlemskapet och vi har visat att vi kan påverka och ha inflytande. Vad ger du för betyg på Sveriges agerande i EU-samarbetet? Det blir ett högt betyg. Vi har drivit på och fått gehör för miljöarbetet i unionen. Östersjösamarbetet är en annan framgång liksom att Sverige har bidragit till att bygga en starkare inre marknad. Ett annat område där jag tycker Sverige har bidragit positivt är att främja den fortsatta utvidgningen av EU. Det är viktigt att 6 fokus: europa

7 På EU-nivå har skuldkrisen lett fram till viktiga reformer i form av budgetsanering och finansiell tillsyn. foto: europeiska unionens råd vi fortsätter att driva på i det arbetet, där Island, flera Balkan-länder och Turkiet står på tur. Det är ett strategiskt intresse att få med Turkiet i EU. Men dessvärre finns det ingen majoritet för turkiskt medlemskap i dagsläget. Ett område där vi tidigare inte lyckats lika bra har varit att övertyga om betydelsen av ökad budgetdisciplin och starkare statsfinanser. I det perspektivet tror du att Europas skuldkris kommer att vändas till något positivt? På EU-nivå har skuldkrisen lett fram till viktiga reformer i form av budgetsanering och finansiell tillsyn. Men EU måste också leva som medlemsländerna och hålla igen på sina egna utgifter. Sverige driver aktivt att EU-budgeten måste reformeras, så att pengar omfördelas från jordbruksstöd och strukturfonder till forskning och utveckling och andra framtidsfält. Kommer EU att ha fler eller färre medlemsländer om tio år? EU kommer tveklöst att ha fler medlemsländer. Närmast väntar Kroatien på medlemskap nästa år. Island och Turkiet har inlett medlemskapsförhandlingar. Serbien har nyligen fått status som formellt kandidatland liksom Montenegro och Makedonien. Sedan står som sagt Turkiet på tur. Hur ser din vision för det framtida EU-samarbetet ut? Kärnan i EU:s affärsidé är att skapa och binda ihop ömsesidiga intressen på basis av en gemensam värdegrund. Demokrati, rättssäkerhet, marknadsekonomi och välfärdsutveckling ska vara självklara baselement i alla medlemsländer. De länder som väljer att kvala in till detta samarbete ska se det som självklart att dessa villkor uppfylls. Ett EU som lever i fred med sig själv, får ordning på ekonomin och bidrar till fred och frihet i sitt närområde har alla förutsättningar för att bli en starkare global aktör. fokus: europa 7

8 Europadagen 9 maj firas med en mängd aktiviteter runtom i Sverige. Kartan visar några exempel på hur firandet kommer att genomföras. Boden Tillväxtverket finns på plats i Enter Galleria. Östersund EU-föreläsning, mässa och mingel på Storsjöteatern. Här firas Umeå Projektmingel, språkcafé och europeiska bakverk på Umeå Stadsbibliotek. EUROPADAGEN Skara Seminarium om Europaåret, aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Stockholm Europadagen i Kungsträdgården med medlemsländernas ambassader. Hässleholm Europa Direkt anordnar aktiviteter på Resecentrum, Kulturhuset och Stadshuset. omslagsfoto: jonn/johnér Fokus Europa ges ut av EU-kommissionens representationskontor i Stockholm. Ansvarig utgivare: Pierre Schellekens. Kontakt: Charlotte Haentzel, Produktion: Appelberg Publishing Tryck: Trosa tryckeri.

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER INNEHÅLL INLEDNING 3 1. VÄGAR UR EU:S EKONOMISKA KRIS 5 Ansvar för sunda statsfinanser, solida banker och god konkurrenskraft 5 Europa i olika hastigheter

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE europa FOKUS #5 2013 I DETTA NUMMER UNGDOMSGARANTI EFTERLYSES INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN EU-PROJEKT GER JOBB PÅ GOTLAND EN TIDNING FRÅN EU-KOMMISSIONEN SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE foto: sanna skerdén Nu

Läs mer

jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013

jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013 europa f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013 i detta nummer malmström om brysselkulturen möt högste tjänstemannen franskan gav henne eu-jobbet blue book ett steg i karriären dags för medborgardialog

Läs mer

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT Formgivning: Jupiter Reklam. Tryck: Danagårds Grafiska. Text: Finansdepartementet och Jeanette Neij. Foto: Bildhuset: Lena Granefelt, Jonas Karlsson. Tiofoto: Mikael

Läs mer

EUROPA KALLAR 2/09. Tuff test för hetaste EU-vännen. EU stöder svensk whisky SÅ LOBBAR DU BÄST I BRYSSEL DET VÅRAS FÖR EURON I SVERIGE

EUROPA KALLAR 2/09. Tuff test för hetaste EU-vännen. EU stöder svensk whisky SÅ LOBBAR DU BÄST I BRYSSEL DET VÅRAS FÖR EURON I SVERIGE 2/09 En tidning från PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer TEMA EUROPEISKA UNIONEN EU stöder svensk whisky SÅ LOBBAR DU BÄST I BRYSSEL DET VÅRAS FÖR EURON I SVERIGE

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (25) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

TCOS europaprogram 2009

TCOS europaprogram 2009 TCOS europaprogram 2009 2009-05-07 Författare: Lars Bengtsson internationell sekreterare e-post: lars.bengtsson@tco.se tel: 08-782 91 94 Leif Dergel internationell sekreterare e-post: leif.dergel@tco.se

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

Välkomna till Eu i. fokus. en tidning från eu-kommissionen #6 2013

Välkomna till Eu i. fokus. en tidning från eu-kommissionen #6 2013 europa fokus #6 2013 i detta nummer europahusets program eu:s gotland litauen tar över medias bild av eu res säkert i sommar en tidning från eu-kommissionen Välkomna till Eu i almedalen LEDARE Vi träffas

Läs mer

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda.

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda. Valmanifestet - Med omtanke om framtiden - Socialdemokraternas politik inför 2000-talet Sverige kan möta 2000-talet med tillförsikt och optimism. Den akuta ekonomiska krisen är avvärjd. De offentliga finanserna

Läs mer

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. EU-politiskt handlingsprogram

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. EU-politiskt handlingsprogram Kristdemokratiska Ungdomsförbundet EU-politiskt handlingsprogram Innehåll En alternativ väg framåt 3 En fungerande inre marknad 4 Fri rörlighet och migration 4 Mindre detaljreglering och politisk klåfingrighet

Läs mer

Tal av Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, på Handelshögskolan i Stockholm

Tal av Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, på Handelshögskolan i Stockholm EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 maj 2012 (OR. en) EUCO 82/12 PRESSE 192 PR PCE 70 Tal av Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, på Handelshögskolan i Stockholm Det är ett nöje att få tala

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR

VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR DEMOKRATIN OCH EUROPA INLEDNING BIRGITTA OHLSSON Det personliga är politiskt. Så lyder feminismens klassiska

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer