Kravspecifikation. LIPs. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo Niclas Lerede Version 1.2. Status. Reglerteknisk Projektkurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation. LIPs. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-04-23. Niclas Lerede Version 1.2. Status. Reglerteknisk Projektkurs"

Transkript

1 Niclas Lerede Version.2 Status Granskad PA Godkänd

2 PROJEKTIDENTITET VT 2008, -Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg ansvarig delsystem Patrik Axelsson projektmedlem Andreas Hall leveransansvarig Niclas Lerede dokumentansvarig Tobias Lindell projektmedlem Andreas Myklebust kvalitets-/testansvarig Fredrik Petersson projektledare (PL) Andreas Thomasson ansvarig delsystem Peter Wallebäck ansvarig delsystem E-postlista för hela gruppen: Hemsida: Kund: General Motors Powertrain Sweden AB Kontaktperson hos kund: Richard Backman Kursansvarig: Daniel Axehill Beställare: Lars Eriksson Handledare: Oskar Leufvén 2

3 Innehåll INLEDNING PARTER SYFTE OCH MÅL ANVÄNDNING BAKGRUNDSINFORMATION ÖVERSIKT AV SYSTEMET GROV BESKRIVNING AV PRODUKTEN PRODUKTKOMPONENTER BEROENDEN TILL ANDRA SYSTEM BEGRÄNSNINGAR OCH RESTRIKTIONER INGÅENDE DELSYSTEM GENERELLA KRAV PÅ HELA SYSTEMET Krav på funktion och dokumentation hos modeller Krav på funktion och dokumentation hos regulatorer DELSYSTEM : TROTTELREGULATOR DELSYSTEM 2 : BRÄNSLESTYRNING... 5 DELSYSTEM 3 : TOMGÅNGSREGULATOR DELSYSTEM 4: TURBOREGLERING FÖRARMODELL PRESTANDAKRAV KRAV PÅ VIDAREUTVECKLING EKONOMI... 5 LEVERANSKRAV OCH DELLEVERANSER DOKUMENTATION KVALITETSKRAV... 6 REFERENSER

4 Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad Kravnivåer för krav 8 och krav 42 är ändrade och krav 52 är NL PA struket Kravnivå på krav 33 ändrad och krav 25 flyttat från delsystem 2 till delsystem Första versionen NL AM Justeringar i enlighet med beställarens kommentarer FP AT Justeringar i enlighet med beställarens kommentarer NL, AT FP Justeringar i enlighet med beställarens kommentarer Gruppen DA Första versionen Gruppen DA 4

5 Inledning Kraven kommer presenteras enligt tabellen nedan. Ett krav ersätts aldrig av något annat. Andra kolumnen anger statusen på kravet om det är original, reviderat eller utgånget. Sista kolumnen anger prioritet i tre steg, för baskrav som ska uppfyllas, 2 och 3 är krav som behandlas i mån av tid. Krav nr x Förändring Kravtext för krav nr X prioritet. Parter Parter involverade i projektet är följande. Kund är General Motors Powertrain Sweden, GMPT-S, med kontaktperson Richard Backman. Beställare är Lars Eriksson och handledare är Oskar Leufvén båda på ISY-Fordonssystem, LiU. Producent är projektgruppen bestående av studenter vid Y-programmet på LiTH..2 Syfte och Mål Projektets syfte är att i ett öppet styrsystem utveckla modeller samt modulbaserade regulatorer för användning på en ny turbomotorfamilj. Under projektet kommer både motorer i motortestlaboratorium så väl som i avancerade prototypbilar att användas i utvecklingsarbetet. Eftersom arbetet sker i verkliga miljöer med riktiga motorer/bilar är säkerhetsaspekter av högsta vikt. Målsättningen är att förbättra nuvarande reglering och de framtagna modellerna och regulatorerna ska kunna användas i framtidens produktionsbilar. Funktionaliteten hos reglersystemet ska demonstreras i olika steg, först simulering, sedan i motorlaboratorium, samt slutligen i en prototypbil..3 Användning Resultat i projektet kommer att användas av GMPT-S i sin fortsatta utveckling av motorer. 5

6 .4 Bakgrundsinformation Projektmotorn är en direktinsprutad (inte portinsprutad) bensinmotor med twinscroll turboaggregat, laddluftkylare samt variabla kamtider. Motorn har 2L slagvolym fördelat på fyra cylindrar. Effektuttaget i produktionsmotorer ligger på 260hk men utvecklingspotentialen är hög på denna nya motorkonstruktion. Pga den höga specifika effekten är kolvarnas undersidor kylda av olja. Att skapa modeller och reglerstukturer för fordonsmotorer är något som samtliga fordonstillverkare berörs av. Målsättningen är att skapa en, för slutkund och miljö, så bra motorreglering som möjligt inom givna ekonomiska och produktionstekniska ramar. Modeller samt regleralgoritmer ska inte bara fungera under referensförhållande utan även klara av att, på ett korrekt sätt, hantera de tänkbara störningar och systemförändringar som verklig användning kan utsätta dem för. 6

7 2 Översikt av systemet Motorns styrsystem består av en simulinkmodell av motorn. Vi kommer i denna att utveckla och lägga till i de block som motsvarar våra delsystem. Reg. Planta Motor Drivlina Förarmodell 2. Grov beskrivning av produkten Figur. Överblick av systemet Produkten är en modifierad modell och regulatorer till motorn som tillhandahållits projektgruppen av GMPT-S. 2.2 Produktkomponenter Pruduktkomponenter är en modell av motorn och regulatorer implementerade i Simulink och Matlab. 2.3 Beroenden till andra system Produkten är beroende av programpaketen Matlab och Simulink, samt om regulatorerna implementeras i ett fysikalist system krävs dspace Rapid Pro och motor som tillhandahålls av ISY-FS. 7

8 2.4 Begränsningar och restriktioner Endast realtidsimplementerbara block i dspace RapidPro får användas i regulatorkomponenter. 2.5 Ingående delsystem Ett framdrivningssystem hos ett fordon består av massor av delsystem, men i detta projekt är följande delsystem de som kommer att prioriteras.. Trottelregulator 2. Bränslestyrning 3. Tomgångsregulator 4. Turboreglering 2.6 Generella krav på hela systemet Här följer generella krav för alla modeller och regulatorer som tas fram samt dokumentation på dessa Krav på funktion och dokumentation hos modeller Krav nr Original Modell av motor ska implementeras i Simulink Krav nr 2 Original Modell av chassi och drivlina ska implementeras i Simulink Krav nr 3 Original Modell av en förare ska implementeras i Simulink Krav nr 4 Original Modeller ska uppfylla de krav som är uppställda i testplanen Krav nr 5 Original Validering av modeller ska dokumenteras Krav nr 6 Original Modellens noggrannhet och giltighetsområde ska dokumenteras 8

9 2.6.2 Krav på funktion och dokumentation hos regulatorer Krav nr 7 Original Regulatorer ska simuleras och valideras i Simulink innan test i motorlabb och testbil Krav nr 8 Reviderat Övergångar mellan reglermoder ska vara stötfria 2 Krav nr 9 Original Regulatorer ska ta hänsyn till aktuatorgränser för att undvika intergratoruppvridning i regulatorerna Krav nr 0 Original Regulatorerna ska vara robusta inom arbetsområdet Krav nr Original Krav nr 2 Original Krav nr 3 Original Regulatorerna ska klara regleruppgifterna med de sensorer som finns i RapidPro Regulatorerna ska klara regleruppgifterna med de sensorer som finns i produktionsmotorn Regulatorernas begränsningar och stabilitetsområden ska dokumenteras 2 Krav nr 4 Original Regulatorer ska uppfylla de krav som är uppställda i testplanen Krav nr 5 Original Validering av regulatorer ska dokumenteras Krav nr 6 Original Metod för framtagning av regulatorparametrar ska tas fram 3 9

10 3 Delsystem : Trottelregulator Trottelservot som styr spjället för luftflödet till cylindrarna behöver en regulator som tillser god referensföljning, att spjället inte slår i ändlägena och att den dödzon som existerar hanteras på ett bra sätt. Trottel α Spänning u Spjällvinkel Begärd spjällvinkel Figur 2. Skiss över trottelns dödzon Krav nr 7 Original En modell för trottel ska tas fram Krav nr 8 Original En regulator för trottelservot ska tas fram Krav nr 9 Original Regulatorn ska ta hänsyn till ändlägena så att de ej slås i och riskerar att skada trotteln Krav nr 20 Original Regulatorn ska ta hänsyn till dödzonen i trotteln Krav nr 2 Original Krav nr 25 Flyttat från delsystem 2 Trottelregulatorn ska vidareutvecklas och dess prestanda ska optimeras En regulator för luftmassestyrning m.h.a. trottelservot ska tas fram 2 0

11 4 Delsystem 2 : Bränslestyrning Samlat i detta delsystem är regulatorer som styr bränsleflödet till motorn. Luftmassflöde Önskat Lambda Bränsleinsprutning Cylinder Mätt Lambda Mätt Lambda RPM Figur 3. Skiss över bränslestyrning Krav nr 22 Original Modell för lambda ska tas fram Krav nr 23 Original En inre loop för lambdaregulator ska tas fram Krav nr 24 Original En yttre loop för lambdaregulator ska tas fram 2 Krav nr 25 Flyttat till delsystem En regulator för luftmassestyrning mha trottelservot ska tas fram Utgått Krav nr 26 Original En regulator för maxlastbegränsning i motorn ska tas fram 2 Krav nr 27 Original En regulator för övervarvningsskydd av motorn ska tas fram 2 Krav nr 28 Original En regulator för motorbromsning ska tas fram 2 Krav nr 29 Original En regulator för högtrycksinjektion av bränsle ska tas fram 2 Krav nr 30 Original Krav nr 3 Original En regulator för katalysatorstart efter motorbromsning ska tas fram En regulator för temperaturskydd av turbo och katalysator ska tas fram 3 3

12 5 Delsystem 3 : Tomgångsregulator Tomgångsregulatorn ska se till att motorn går jämnt på tomgång M Tomgångs regulator Motormodell RPM Figur 4. Skiss av tomgångsregulatorsystemet Krav nr 32 Original Motormodell för tomgångsreglering ska tas fram Krav nr 33 Reviderat En tomgångsregulator för motorn ska tas fram Krav nr 34 Original Tomgångsregulatorn ska hålla varvalet inom givna gränser 2 2

13 6 Delsystem 4: Turboreglering För effektivt utnyttjande och skydd av turbon behövs ett antal olika regulatorer. Avgaser Luft WG Turbin Kompressor Surge Motor Figur 5. Skiss över turbosystemet Krav nr 35 Original En modell för turbosystemet ska tas fram Krav nr 36 Original En regulator för surgeventilen ska tas fram 2 Krav nr 37 Original Krav nr 38 Original En wastegateregulator för maxlastbegränsning av turbomotorn ska tas fram En wastegateregulator för maxlastbegränsning och övervarvningsskydd av turbon ska tas fram 2 2 3

14 7 Förarmodell En modell av en förare och några olika tänkbara scenarier som en förare kan skapa ska modelleras. Verklig hastighet Önskad hastighet Förarmodell Gas Växel Koppling Broms Figur 6. Skiss över förarmodellen Krav nr 39 Original Modell för tip-in/tip-out ska tas fram Krav nr 40 Original Modell för ETC cykel ska tas fram 2 Krav nr 4 Original Modell för FTP cykel ska tas fram 3 8 Prestandakrav Från GMPT-S förutbestämmda restriktioner har vi följande prestandakrav. Krav nr 42 Reviderat Regulatorerna ska gå att köras i RapidPro 2 Krav nr 43 Original Regulatorerna ska ej använda mer än 0 % av processorkapaciteten hos RapidPro-systemet vid körning 2 Krav nr 44 Original Regulatorer och Plantmodell ska gå att simulera i nära realtid 3 4

15 9 Krav på vidareutveckling Detta är första delen av ett långtida projekt, så krav på uppföljning återanvändbarhet är av stor vikt. Krav nr 45 Original All dokumentation, inklusive källkod, ska lämnas i elektronisk form 0 Ekonomi Det finns följande begränsningar på arbetstiden hos projektet. Krav nr 46 Original Varje person ska maximalt lägga 200 timmar på projektet Krav nr 47 Original Projektet tilldelas 5 timmar handledning i motorlabb Krav nr 48 Original Projektet tilldelas 25 timmar övrig handledning Leveranskrav och delleveranser Dessa delleveranser, inklusive slutleverans, är de som gäller för projektet och de ska levereras senast de angivna datumen. Krav nr 49 BP2 Krav nr 50 BP5 Krav nr 5 BP6, projektplan, tidsplan och systemskiss ska levereras 0802 Slutleverans till kund. Samtliga krav till minst nivå ska vara uppfyllda i enlighet med kravspecifikationen. Projektkonferens med teknisk rapport. En efterstudie där uppföljning av resultat och tid, poster, hemsida och demobil redovisas. 5

16 2 Dokumentation LiTH Projektet ska dokumenteras för att underlätta för framtida projekt och vidareutveckling av systemet. Dokument Språk Syfte Målgrupp Format Teknisk Engelska Systembeskrivning Tekniskt Pdf-dokument dokumentation ansvarig Användarhandledning Engelska Manual för användaren av systemet Användare Pdf-dokument Hemsida Svenska Presentation av projektet och projektgruppen i reklamsyfte Studenter och övriga intresserade www-sida Film Svenska Reklamsyfte Studenter och övriga intresserade Digital film Poster Svenska Presentation av projektet och projektgruppen i reklamsyfte Studenter och övriga intresserade Poster Krav nr 52 Reviderat Samtliga dokument ska skrivas på svenska Utgått Krav nr 53 Original Samtliga dokument ska granskas av minst en person 3 Kvalitetskrav Dessa krav är för att produkten ska fungera enligt uppställda specifikationer. Krav nr 54 Original Produkten ska testas enligt testplan Referenser Tomas Svensson, Christian Krysander (2007), Projektmodellen LIPS Version.3 6

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. Inledning: Ett arbetsschema för en Kick-off. Vi känner alla regeln: Tänk efter - före. Här ger vi

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Historik och bakgrund

Historik och bakgrund Under förra decenniet förnyade ett antal Agila metoder systemutvecklingen. Ofta beskrivs dessa som ett helt nytt sätt att tänka och arbeta i projekt. I själva verket är det en samling principer som visat

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Education for All

Slutrapport projektgenomförande - Education for All Stockholm 2012-04-11 Version 1.3 Slutrapport projektgenomförande - Education for All Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer