Måltidprojektet Matglädje på äldre da r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måltidprojektet Matglädje på äldre da r"

Transkript

1 Omsorgs- och socialförvaltningen Slutrapport: Måltidprojektet Matglädje på äldre da r i Ljusdals kommun Projektledare Ninja Revelj Kock med Kandidatexamen i Restaurang och Måltidskunskap

2 Innehållsförteckning: Sammanfattning 1. Syfte och målsättning med projektet 2. Kartläggning på särskilda boenden 3. Utbildning på de särskilda boendena våren Uppföljning på de särskilda boendena våren Kursdagar för projektledaren 6. Insatser för ordinärt boende och hemtjänst 7. Presentation av projektarbetet och projektledaren kostansvarig/utvecklare 8. Inköp av äthjälpmedel och porslin 9. Utarbetande av rutiner och material 10. Samarbetspartners 11. Utvärdering och vidare arbete Bilagor 2

3 Sammanfattning Projektet som kostansvarig/utvecklare, Matglädje på äldre da r har pågått i två månader, på halvtid (november och december) hösten 2009 och sex månader på heltid under våren 2010 från januari till sista juni och en månad (september) under hösten. Under projekttiden har ansvarig besökt de 12 särskilda boendena som finns i Ljusdals kommun och funderat över möjliga lösningar/förbättringar. Projektledaren har observerat och kartlagt hur måltiden serveras och hur måltidsmiljön ser ut. Senare har detta sammanställts i sammanställningsunderlag till varje boende, sex boenden har fått sammanställningen presenterade för sig genom att ansvarig besökt dem. Under dessa besök har enhetschef, kostombud och sjuksköterska varit med och projektledaren har presenterat sammanställningen utefter hur den skrivits ned. En uppföljning av dessa boenden gjordes i september (bilaga 18). De andra sex särskilda boenden har fått sina sammanställningar utskickade via . Ansvarig har dessutom bistått med goda råd och idéer, har fortsatt arbetet måltidsmiljö, kost och nutrition som grundlagts i tidigare projekt, fungerat som en länk mellan centralköket och dem särskilda boendena och hemtjänsten och arbetat med att fullfölja storkökets intentioner om maten på de särskilda boendena så att den serveras som det är tänkt. Projektledaren har även arbetat med att förbättra presentationen och upplägget runt måltiden/målltidsmiljön, undersökt vad kunderna önskar för mat och jobbat vidare med tidigare projekts underlag för måltidsordning. Därutöver har ansvarig arbetat fram en receptsamling på efterrätter efter säsonger, ansvarat för att sammankalla till kostombudsträffar. Projektledaren har tillsammans med kostenheten, äldreomsorgen och miljöenheten arbetat fram ett väl fungerande egenkontrollprogram till de särskilda boendena, ansvarat för att arbeta fram en stimulansprojektfolder tillsammans med andra projektanställda. Projektledaren har tagit fram faktauppgifter på alla särskilda boenden och inom hemtjänsten med telefonnummer och andra viktiga upplysningar. Måltidsprojektet Matglädje på äldre da r har presenterats av ansvarig på olika APT- möten. 3

4 1. Syfte och målsättning med projektet Syfte För ytterligare kompetenshöjning hos vårdpersonalen inom äldreomsorgen, har utbildningsinsatser genomförts om livsmedelshygien och måltid/måltidsmiljö på kostombudsträffarna och under projektledarens besök. Utbildningarnas syfte är att skapa en grund för förbättrade måltidsrutiner och fördjupa vårdpersonalens kunskaper om måltidens stora betydelse, för hälsa och välbehag för äldreomsorgens kunder. Även ge insyn i hur viktigt det är ur social funktion att måltiden/måltidsmiljön fungerar på bästa sätt. Målsättningar Att genom kartläggning skapa en överblick av måltiden/måltidsmiljön på kommunens särskilda boenden. Att genom utbildning öka kunskapen om äldres måltidssituation/måltidsmiljö hos vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer inom äldreomsorgen. Att säkerställa måltiden/måltidsmiljön genom att kartlägga och vid behov förbättra detta inom äldreomsorgen. Att förbättra måltiden/måltidsmiljön genom att utarbeta material som handleder omvårdnadspersonalen vid den dagliga måltiden/måltidsmiljön. Att förbättra måltidsmiljön för den äldre på särskilt boende. 4

5 2. Kartläggning på särskilda boenden I Ljusdals kommun finns tolv särskilda boenden för äldre. Under projekttiden har projektledaren besökt alla boenden och observerat och kartlagt efter en kartläggningsmall. Projektledaren har sedan sammanställt kartläggningarna i sammanställningsunderlag för varje boende. Kartläggningarna gick till på samma sätt på varje boende (bilaga 1) och har gjorts för att få en överblick över den rådande måltids/måltidsmiljösituation. Senare sammanställdes kartläggningarna i ett sammanställningsunderlag (bilaga 2). Projektledaren har byggt upp hela projektmaterialet efter Restauranghögskolan i Grythyttans fem element, som är mötet, rummet, produkten, stämningen och styrsystemet. På heldagskursen Måltidsresan i Östersund förespråkar även Ragnwi Marcelind dessa element. De fem elementen Mötet Bemötandet är av stor vikt för trivsel och samarbete mellan boende, besökare, personal och kulturer. Rummet Är måltidens fysiska inramning, med detta menas vilket ljus, ljud, utrustning, färg, form rummet har. Produkten Är de produkter och tjänster som måltidssituationen bygger på, som mat och dryck, njutning och fest. Stämningen Det är de sociala och fysiska aspekterna som atmosfären, sinnena, servicen och känslan. Styrsystemet Det är de ekonomiska och juridiska förutsättningarna för kommersiell måltidsverksamhet som t.ex. ekonomi, hygien och koncept. 5

6 3. Utbildning på de särskilda boendena våren 2010 Vid fyra tillfällen har de varit kostombudsträffar för alla kostombud inom särskilt boende och hemtjänst som projektledaren ansvarat för att bjuda in till. På kostombudsträffarna presenterades tanken med måltidsprojektet, underlaget för de särskilda boendenas egenkontrollprogram, nya matsedeln, matdistributionen, egengjorda energidrinkar som även fick provsmakas, Projektledaren och kostenheten arbetade tillsammans med kostombuden att ta fram ett underlag för vad berörda tyckte att ett kostombuds arbetsroll ska vara. Kostenheten informerade om ekonomifrågor, personalens viktiga roll vid måltiden, presenterade förändringar i datasystemet AIVO, frågade hur livsmedelsavtalen fungerar på boendena. Diskuterade sedan vidare om recept och svarade på frågor som kommit upp från dem särskilda boendena under våren (bilaga 3). Projektledaren har även sammankallat hemtjänstens kostombud till två egna kostombudsträffar. På dessa träffar har kostombuden fått provsmaka matlådor, Projektledaren och kostenheten har pratat om vårdpersonalens viktiga roll vid måltiden. Pratat om kostombudens roll och arbetsbeskrivning med mera. Närvaro vid kostombudsträffarna samt andra träffar: Sammanlagt finns det 46 stycken kostombud på de särskilda boendena och i hemtjänsten i Ljusdals kommun. De särskilda boendena har 38 stycken och hemtjänsten har 8 stycken. Kostombudsträff för alla ombud inom särskilt boende och hemtjänst 7/12-09 Närvarande var 22 kostombud och 4 enhetschefer och 1 kokerska. Kostombudsträff för alla ombud inom särskilt boende och hemtjänst 24/2-10 Närvarande var 30 kostombud och 1 enhetschef och 1 kokerska. Kostombudsträff för alla ombud inom särskilt boende och hemtjänst 21/4-10 Närvarande var 32 kostombud och 4 enhetschefer. Kostombudsträff för alla ombud inom särskilt boende och hemtjänst 26/5-10 Närvarande var 27 kostombud, 4 enhetschefer, 2 sjuksköterskor och äldreomsorgschefen Ingrid Haräng. 6

7 Kostombudsträff enbart för hemtjänsten 15/3-10 Närvarande var 3 kostombud. Kostombudsträff enbart för hemtjänsten 28/4-10 Närvarande var 6 kostombud och 3 enhetschefer. Livsmedelshygienträff med Miljöenheten, för alla ombud och enhetschefer inom särskilt boende och närvårdsavdelningen 22/3-10. Närvarande var 26 kostombud och 10 enhetschefer och 1 sjuksköterska. Arbetsplatsträff med distriktssköterskorna 12/4-10 Närvarande var 11 distriktssköterskor och 1 enhetschef. Träff med särskilda boendes enhetschefer 10/2-10 Närvarande var 12 enhetschefer. Arbetsplatsträff med Närvårdsavdelningen 2/6-10 Närvarande var 9 undersköterskor, 4 sjuksköterskor och en vårdenhetschef. 7

8 4. Uppföljning på de särskilda boendena våren 2010 Under våren har projektledaren gått djupare med sex särskilda boenden. På dessa har projektledaren besökt alla avdelningar och observerat och kartlagt. Vid senare tillfälle har projektledaren sammanställt informationen i en sammanställningsrapport till varje boende. Vid ett besök har sedan sammanställningsrapporten presenterats för enhetschef, sjuksköterska och kostombud. Projektledaren har lagt upp sammanställningsrapporten efter de fem elementen, mötet, rummet, produkten, stämningen och styrsystemet som resten av projektmaterialet. Under besöket har projektledaren gått igenom sammanställningen från början till slut. Projektledaren började sammanställningen med att berätta vad som görs bra under respektive element, fotsätter sedan med vad som gjorts mindre bra, senare följs detta upp med några tips från ansvarig om vad vårdpersonalen bör tänka på. Projektledaren har informerat berörda att de iakttagelser som gjorts grundar sig på besökstillfällena. 8

9 5. Kursdagar för projektledaren Projektledaren har varit på en heldagskurs i Måltidsresan Mer matglädje och njutning i äldreomsorgen. På kursen pratade föreläsarna om hur viktigt det är att maten ska engagera alla våra sinnen. På denna utbildningsdag använder de Tre stiftelsers boende i Göteborg som förebild för ett bra äldreboende, samt hänvisar till deras egengjorda kokbok för äldre Smaker man minns. Ragnwi Marcelind som är statssekreterare hos äldreministern, hon föreläste och sa att hon tycker att dem äldre ska få vara dem de alltid varit fast dem byter boende/boendemiljö. Ragnwi hänvisar även till Grythyttans fem element (mötet, rummet, produkten, stämningen, styrsystemet). Hon anser att detta är en utomordentlig mall att gå efter då man ska sträva efter att få en förbättrad heldagsupplevelse för dem äldre. Projektledaren har även varit på en utbildningsdag i Borlänge Säker mat inom vård och omsorg för att ytterligare fördjupa kunskaperna om livsmedelshygienens viktiga roll för att servera säker mat till våra kunder. 6. Insatser för ordinärt boende och hemtjänst Projektledaren har varit på de särskilda boendena och funderat över möjliga lösningar/förbättringar. Under observationstillfällena har ansvarig kartlagt hur maten behandlas och serveras, har även bistått med goda råd och idéer. Ansvarig har under projekttiden arbetat vidare med måltidsmiljö, kost och nutrition som grundlagts i tidigare projekt. Projektledaren har varit delaktig i samarbetet med kostenheten och dess personal, har fungerat som en länk mellan centralköket och dem särskilda boendena och hemtjänsten. Ansvarig har arbetat med att förbättra presentationen och upplägget runt måltiden/målltidsmiljön. Under projekttiden har ansvarig undersökt måltiden/måltidsmiljön och vad kunderna önskar för mat (bilaga 4 och 5). Projektledaren har hjälpt till med att fullfölja kökets intentioner om maten på dem särskilda boendena så att den serveras som det är tänkt. Ansvarig har arbetat vidare med tidigare projekts underlag för måltidsordning. Projektledaren har tagit fram tips och idéer på hur måltiden kan serveras smakfullt och trevligt samt att anpassa detta till olika kunders önskemål och behov. 9

10 Ansvarig har arbetat fram en receptsamling på efterrätter efter säsonger, som de särskilda boendena får ta del av. I denna receptsamling har ansvarig återknutit till tidigare projekts egengjorda energidrinkar (bilaga 6). Projektledaren har arbetat fram ett salladstipsunderlag (bilaga 7). Ansvarig har hjälpt centralköket med tips på nya/traditionella matrecept. Projektledaren har tillsammans med kostenheten och omsorgen arbetat fram en arbetsbeskrivning för kostombuden (bilaga 8). Projektledaren har ansvarat för att sammankalla till kostombudsträffar under våren. Projektledaren har besökt kunder i deras privata boenden och ställt frågor om matlådorna/måltidsmiljön (bilaga 5). Ansvarig har tillsammans med kostenheten, äldreomsorgen och miljöenheten arbetat fram ett väl fungerande egenkontrollprogram till dem särskilda boendena (bilaga 9). Projektledaren har arbetat fram en stimulansprojektfolder tillsammans med andra projektanställda (bilaga 10). Projektledaren har även kört ut porslin till dem särskilda boendena. Ansvarig har arbetat fram faktauppgifter om vilken enhetschef, kostombud, sjuksköterska som arbetar på alla särskilda boenden och inom hemtjänsten med telefonnummer och andra viktiga upplysningar (bilaga 11 och 12). Ansvarig har presenterat projektet på olika APT- möten. 10

11 7. Presentation av projektarbetet och projektledaren kostansvarig/utvecklare Projektet har varit en fortsättning på det tidigare dietistprojektet som Kjell Olsson arbetade med mellan år Projektarbetet som kostansvarig/utvecklare har gått vidare ur en kocks synvinkel, vilket innebär mera tyngd på måltiden och måltidsmiljön. Projektledaren har genom kartläggning, utbildning och förbättrade rutiner sett över och förbättrat måltiden/måltidsmiljön för de boende inom kommunens äldreomsorg. Projektet har pågått i sex månader på heltid och två månader på halvtid. Projektansvarig har även fungerat som en länk mellan centralköket och de särskilda boendena och boende med hemtjänst. Projektledaren har tidigare studerat på restauranghögskolan i Grythyttan år och därmed valt att lägga upp projektarbetet efter de fem elementen som användes flitigt under utbildningstiden. Projektledaren har 25 års yrkeslivserfarenhet inom restaurangbranschen och fil kandidatexamen i Restaurang och måltidskunskap 120 p, Grythyttan, Örebro universitet. Projektansvarig började sin yrkeskarriär som kock, har sedan arbetat sig uppåt som kökschef/köksmästare och biträdande kostchef. Projektledarens ambition är att måltiden ska tilltala alla sinnen. Anser att dem äldres rättighet är att få äta sig mätta på god och näringsrik mat varje dag. 8. Inköp av ät hjälpmedel och porslin Projektansvarig har köpt in porslin och ät hjälpmedel som i tidigare projekt, sedan lämnat ut det till berörda enheter. 9. Utarbetande av rutiner och material Under projekttidens början påbörjade ansvarig arbetet med en egenhändigt gjord receptfolder med fotografier av efterrätter till dem särskilda boendena. Receptfolder ska ge omvårdnadspersonalen tips, idéer och förhöja och sätta guldkant på boendenas vardag. Efterrättsfoldern har även berikats med tips på ätbara blommor som kan användas vid garnering (bilaga 6). Efter halva projekttidens gång gjorde ansvarig en gemensam sammanställning för alla särskilda boendebesök som gjorts (bilaga 13). Projektansvarig arbetade fram ett underlag för kost vid demenssjukdom som presenterades på en demensutbildning (bilaga 14). Projektansvarig har arbetat fram en grundenergidrink, som går att förbereda och förvara i kylen några dagar. Sedan räknat ut kostnader och näringsberäknat drinken (bilaga 15). 11

12 Centralköket i Ljusdal har förnyat grundmatsedeln genom att i större utsträckning laga maten från grunden, de har också lagt in traditionella hälsingerätter på menyn. Storköket har haft kokboken Tre stiftelser Smaker man minns som en god förebild. 10. Samarbetspartners Projektledaren har samarbetat med tidigare projektansvarige dietist Kjell Olsson och med kommundietisten Barbro Karelius i Hudiksvall, medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef Elisabeth Persson Calderón, kostchef, Maria Persson, kostekonomerna Carina Olsson och Maria Berglund samt verksamhetsutvecklare, Omsorg och socialförvaltningen Ingrid Johansson. 12

13 11. Utvärdering och vidare arbete Projektansvarige tycker att arbetet som projektledare inom måltidsprojektet Matglädje på äldre da r har varit otroligt inspirerande, lärande, ledande och ansvarstagande. Projektledaren anser att det är av stor vikt att projektet fortsätter eftersom det finns mycket att arbeta vidare med. Ansvarig anser att den kylda maten som lagas på storköket i Ljusdal är av god kvalitet när den kommer till de särskilda boendena. Projektledaren menar att det behövs mer utbildningsinsatser på plats och hänvisningar för att få vårdpersonalen att förstå sin viktiga roll runt måltiden. Personalen behöver förkovras med vidareutbildningar för att våga göra det lilla extra. Genom detta får de styrka och arbetsglädje och inspirationen kommer automatiskt fram. Detta ger en framtida stolt och säker personal som med glädje och inlevelse kan förbättra måltidens presentation och förhöja måltidsstämmningen i måltidsmiljön. Utbildningsinsatser ger ökade kunskaper om vikten av att servera en säker och fullgod slutprodukt. Ansvarig anser att all vårdpersonal ska få utbildning om vad kyld mat är eftersom många fortfarande tror att det serveras cook chill. Utbildningar om specialkost och mat vid andra religioner är viktigt inslag att informera vidare om. Kostenheten har arbetat fram bra uppvärmningslistor under våren som sedan kontinuerligt bör uppdateras, egenkontrollprogrammet som gjorts till dem särskilda boendena bör följas upp. De särskilda boendena behöver arbeta vidare på måltidens viktiga byggstenar som är trevlig miljö, dukning och servering. Det är av stor vikt att vårdpersonalen gillar sin arbetssituation, är positivt inställda inför sin arbetsdag och har en bekräftande attityd till maten och måltidssituationen. Med bättre planering, struktur och kunskap förhöjs möjligheterna att ordna fest och duka festligare utan större ansträngning. Mat och måltid för dem äldre ska vara en fråga om njutning, nöje och näring. Vårdpersonalen har stor del i att se till att stimulera de livströttas gommar på bästa sätt, genom att lägga upp maten i ett färgspel och servera det lilla extra, ge rätten en extra touch med en ätbar blomma som garnering vilket sätter guldkant på tillvaron. Den enkla maten blir så otroligt god i en njutbar miljö. Måltiden ska vara en fest med livskvalitet och dem äldre ska ha roligt tillsammans och med de som arbetar. Personalen behöver förkovra sig i hur man presenterar maten, på detta sätt får de ett bättre restaurangtänk. Är inte tillfället runt måltiden intressant, kommer man ofta inte ihåg vad man ätit. Detta bevisar på vilken ordning vi använder våra sinnen, syn, lukt, hörsel och smak. Vi tillbringar cirka sju år av vårt liv vid matbordet så därför borde maten/måltidsmiljön vara en högtid varje dag. Det är av stor vikt att läkemedels och måltidshanteringen går hand i hand vid behandlingen av de äldre. Ge de äldre ett extra proteintillskott på kvällen istället för sömnmedicin, detta har visat samma effekt som medicinering om kanske inte bättre. Projektansvarig har skickat ut utvärderings frågeformulär om projektet till alla särskilda boenden. Där projektansvarig ställt frågor efter en mall (bilaga 16). Dessa svar kommer att sammanställas under hösten och redovisas efter detta (bilaga 17). 13

14 Om måltidsprojektet fortsätter i höst, kommer projektledaren att fortsätta med att: Arbeta vidare på det som grundlagts i tidigare projekt. Gå djupare med de kvarvarande särskilda boendena. Arbeta vidare med de andra sex särskilda boendena. Anordna kostombudsträffar. Tillsammans med kostenheten anordna brukarträffar på varje boende. Se över livsmedelsavtalen och upphandlingen tillsammans med kostenheten. Jobba mera med mellanmålen. Följa upp punktbelysningen ovanför matborden. Jag vill tacka. Alla som engagerat sig och gett mig sitt stora stöd under projekttiden. 14

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY För vård- och omsorgsboende inom socialnämnden, Antagen av socialnämnden 2012-02-14, SN 29 Dnr 2012/25-735, Hid 2012.146 2 (5) INLEDNING En fullvärdig kost är en förutsättning för

Läs mer

Kostpolicy. Särskilt boende

Kostpolicy. Särskilt boende Kostpolicy Särskilt boende Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med

Läs mer

Kostpolicy. Hemtjänst

Kostpolicy. Hemtjänst Kostpolicy Hemtjänst Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med hög livskvalitet

Läs mer

Slutrapport: Dietistprojektet i Ljusdals kommun 070501 090228

Slutrapport: Dietistprojektet i Ljusdals kommun 070501 090228 Slutrapport: Dietistprojektet i Ljusdals kommun 070501 090228 Kjell Olsson leg. dietist och projektledare Kjell Olsson Leg. dietist Lidingö 090629 Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Syfte och målsättningar

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

Riktlinjer Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka

Riktlinjer Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka 2012-04-17 Carina Smith Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Mål... 3 3 Kundens behov, vanor och önskemål... 3 3.1 Kundens behov... 3 3.2 Kundens vanor... 4 3.3

Läs mer

Förbättra er måltidsmiljö -en tävling för vård- och omsorgsboenden i Ljusdals kommun- ljusdal.se

Förbättra er måltidsmiljö -en tävling för vård- och omsorgsboenden i Ljusdals kommun- ljusdal.se Förbättra er måltidsmiljö -en tävling för vård- och omsorgsboenden i Ljusdals kommun- ljusdal.se Förbättra er måltidsmiljö -en tävling för vård- och omsorgsboenden i Ljusdals kommun- Maria Almström Svensson

Läs mer

Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun

Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd Mat och näring - för sjuka inom vård och omsorg ligger till grund för

Läs mer

Kostpolicy för Bjuvs kommun

Kostpolicy för Bjuvs kommun Kostpolicy 1 Kostpolicy för Bjuvs kommun Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd att se framemot. Njutning, nödvändig näring

Läs mer

D MMMM YYYY 1 (7) Intervjumall

D MMMM YYYY 1 (7) Intervjumall D MMMM YYYY 1 (7) Intervjumall Vid personcentrerad omvårdnad sätts personen och inte sjukdomen främst. Det är individens personlighet och upplevelse av verkligheten som ska vara utgångspunkten. Ett par

Läs mer

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Kostpolicy - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Antagen Kommunfullmäktige 2008-08-18 134 Reviderad Kommunfullmäktige 2012-12-10

Läs mer

Kostpolicy och. handlingsplan. För särskilda boenden och äldre som bor på gruppbostad inom LSS i Simrishamns kommun

Kostpolicy och. handlingsplan. För särskilda boenden och äldre som bor på gruppbostad inom LSS i Simrishamns kommun Kostpolicy och Maj månad 2005. Reviderad november 2009. Omslagsbild: Tina Schedvin handlingsplan För särskilda boenden och äldre som bor på gruppbostad inom LSS i Simrishamns kommun Socialförvaltningen

Läs mer

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy för Bjuvs kommun Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad

Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad Planera för våren 2013! Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad Äldrecentrum arrangerar i samarbete med äldreförvaltningen utbildningar med olika teman inom ämnesområdet nutrition,

Läs mer

Kostpolicy för Äldreomsorgen

Kostpolicy för Äldreomsorgen - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-02-07 Kostpolicy för Äldreomsorgen u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\kost\kos_kostpolicy.doc Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl!

Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl! Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl! Anders Rhodin Gävle 2015-04-29 kommun 2 Gävle 2015-04-29 kommun 3 Gävle kommun 2015-04-29 5 Varför är maten betydelsefull? Fysiologiskt kroppsligt

Läs mer

(Livsmedelsverket, 2015)

(Livsmedelsverket, 2015) Enligt Folkhälsomyndigheten är det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att uppnå detta mål

Läs mer

Slutrapport för Matlaget 2007-2009

Slutrapport för Matlaget 2007-2009 Slutrapport för Matlaget 2007-2009 Sociala Resursförvaltningen Matlag för äldre Olika kulturers mat Mat för gubbar och tanter Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 20090824 1.0 Louise

Läs mer

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Social-och omsorgskontoret Kostpolicy äldreomsorgen Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Kostpolicy Kommunen har sin kostverksamhet inom skilda områden

Läs mer

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är det bästa som finns! Mat är ett stort och roligt ämne! Kanske behöver ni veta vad som gäller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT 1(11) Hammarö 2008 RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT Antagen av servicenämnden 2008 2(11) Inledning Mat är ett av livets glädjeämnen. Maten är för många dagens höjdpunkt och innebär inte bara njutning

Läs mer

Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen

Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen 2014-04-25 Tjörn Möjligheternas ö Varför riktlinjer? Andelen äldre i Sverige ökar, idag finns det en halv miljon människor över 80 år som kommer att

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Vision Alla matgäster, äldre som yngre, erbjuds god nylagad, varm, och säker mat i en lugn och trevlig miljö. Maten produceras och distribueras så att den främjar både folkhälsa

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

Kostpolicy för Höörs kommun

Kostpolicy för Höörs kommun Kostpolicy Ett styrande och vägledande dokument för att kvalitetssäkra måltiderna i Höörs kommun. Barn- och utbildningsnämnden Fastställdes 2014-10-13, BUN 59 Diarienr BUN 2014/97 Kostpolicy för Höörs

Läs mer

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen the022 2008 11 26 Syfte Vid all vård av sjuka personer är maten i sig en del av behandlingen och omvårdnaden. Detta dokument syftar till

Läs mer

Måltiden. en del i lärandet

Måltiden. en del i lärandet Måltiden en del i lärandet Ett gott samarbete mellan måltidspersonal, pedagoger och deras chefer gynnar alla. Måltiden blir en naturlig och njutningsfull del av dagen och kan också användas som ett pedagogiskt

Läs mer

Kostpolitisk Plan. Vingåkers kommun

Kostpolitisk Plan. Vingåkers kommun Kostpolitisk_Plan_20132015 Kostpolitisk Plan Vingåkers kommun 2013-2015 Antagen av kommunstyrelsen 2012-09-17, 143 Vision I Vingåkers kommun ska vi erbjuda våra barn, elever och brukare en god, näringsriktig

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Södermalms stadsdelsförvaltning Avdelningen för äldreomsorg Tjänsteutlåtande Dnr 494-2013-1.2.1. Dnr 1094-2013-1.2.1. Sida 1 (6) 2013-10-28 Handläggare Berit Nylander Till Södermalms stadsdelsnämnd 2013-11-28

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

Översiktlig sammanställning av hur beviljade stimulansmedlen fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågår

Översiktlig sammanställning av hur beviljade stimulansmedlen fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågår Översiktlig sammanställning av hur beviljade stimulansmedlen fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågår 2009-2010 Rehabilitering Enhet Utförare/anordnare Fördelad kostnad Beskrivning

Läs mer

Marita Ölmheden. Danderydsgeriatriken, SLSO

Marita Ölmheden. Danderydsgeriatriken, SLSO Projekt: GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING I ORTOPEDI FÖR OMVÅRDNADSPERSONAL PÅ GERIATRISK VÅRDAVDELNING MED INRIKTNING ORTOPEDI 2009 Deltagare: Marita Ölmheden Från: Danderydsgeriatriken, SLSO Vad har projektet

Läs mer

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, 139 Dnr: KS 2012/360 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel:

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och roligt

Läs mer

Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015

Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015 Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015 Del 2 Reviderad 2013 På uppdrag av tekniska nämnden har en livsmedels- och måltidspolicy samt riktlinjer för Västerviks

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFV-2015-56 Sammanfattning

Läs mer

Kostpolicy. Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008

Kostpolicy.  Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008 Kostpolicy Botkyrka kommun Förskola, skola och äldreomsorg Tryckt: Februari 2008 Botkyrka kommun, Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba, Tel: 08 530 610 00, www.botkyrka.se www.botkyrka.se/halsaochkostt Foto:

Läs mer

Riktlinje 2015-01-22. Diarienummer: VON 2015/0061-3 739. Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22

Riktlinje 2015-01-22. Diarienummer: VON 2015/0061-3 739. Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22 Riktlinje 2015-01-22 Mat och måltider Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsspecifika riktlinje för mat och måltider, bilaga till Riktlinje för Norrköpings kommuns kostverksamhet Diarienummer: VON 2015/0061-3

Läs mer

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM KOSTPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Inledning I Haninge kommun serveras mat varje dag till drygt 15 000 barn, elever, vuxna och äldre inom måltidsverksamheterna i förskola, skola,

Läs mer

Kostpolicy för Ånge kommun

Kostpolicy för Ånge kommun Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2015-10-26, 81 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012-11-07 Rosengård stadsdelsförvaltning Vård och omsorg Verksamhetsberättelse Teamarbete kring mat i Riddargårdens hemtjänstgrupp Riddargårdens hemtjänstgrupp består av sektionschefen, och med alla yrkeskategorier

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Verksamhetsansvariga Biståndshandläggare Att anpassa måltiderna efter den äldres önskemål kan innebära att respektera kulturella högtider, smak och tradition.

Läs mer

Teamwork ökar patientsäkerhet & minskar undernäringsrisk & kostnader i Norrtälje kommun. Maggie Page Rodebjer BSc RD leg dietist.

Teamwork ökar patientsäkerhet & minskar undernäringsrisk & kostnader i Norrtälje kommun. Maggie Page Rodebjer BSc RD leg dietist. Teamwork ökar patientsäkerhet & minskar undernäringsrisk & kostnader i Norrtälje kommun Maggie Page Rodebjer BSc RD leg dietist. Norrtälje Kommun Ca 55000 medborgare (180000 under sommar) >20% (>11000)

Läs mer

Middag: Kött, fisk eller likvärdig komponent Potatis/ris/pasta Bröd och matfett Grönsaker kokta och/eller råa Måltidsdryck

Middag: Kött, fisk eller likvärdig komponent Potatis/ris/pasta Bröd och matfett Grönsaker kokta och/eller råa Måltidsdryck Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen Inledning I utvecklingsplanen för äldreomsorgen med sikte mot 2010 var ett av målen att utarbeta en riktlinje för kost. Målet är att måltidernas

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Riktlinjer för matverksamheten. Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga.

Riktlinjer för matverksamheten. Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga. Riktlinjer för matverksamheten Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga. Inledning Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga. Syfte Syftet

Läs mer

Oktober 2015. Rapport Näringsriktig kost vid äldreboenden Östersunds kommun

Oktober 2015. Rapport Näringsriktig kost vid äldreboenden Östersunds kommun Oktober 2015 Rapport Näringsriktig kost vid äldreboenden Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer 10 Sammanfattning att de boende

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställd av Socialnämnden , Barn- och utbildningsnämnden

Måltidspolicy. Fastställd av Socialnämnden , Barn- och utbildningsnämnden Måltidspolicy Fastställd av Socialnämnden 2012-02-23, Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Inledning I kommunen tillagas och serveras ett stort antal måltider. Enheterna som hanterar livsmedel har

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Måltidspolicy för Hällefors kommun

Måltidspolicy för Hällefors kommun Måltidspolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll Inledning 3. 1 Bakgrund 3. 2 Syfte 3. 3 Målsättning 4. 4 Måltidsverksamhet 4. 5 Organisation 4. 5.1 Nämnd 4. 5.2 Förvaltningschef 4. 5.2 Verksamhetsansvarig

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Riktlinjer för mat i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11

Författningssamling i Borlänge kommun. Riktlinjer för mat i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11 Författningssamling i Riktlinjer för mat i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för mat i förskola och skola Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Till vårdnadshavare 1

Till vårdnadshavare 1 1 Till vårdnadshavare Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen, värd att se fram emot. Utgångspunkterna för riktlinjerna är att

Läs mer

Projektplan. Matnyttigt inom vård och omsorg i Malmö stad - kunskap, inspiration och matupplevelser. Upprättad

Projektplan. Matnyttigt inom vård och omsorg i Malmö stad - kunskap, inspiration och matupplevelser. Upprättad Matnyttigt inom vård och omsorg i Malmö stad - kunskap, inspiration och matupplevelser Upprättad Ansvarig: Charlotte Glimskog Jeanette Lebedies Nord Margareta Karlsson projektplan matnyttigt ny version

Läs mer

Delprojekt. Rehabilitering. Kost och mathållning. Rehabiliterande förhållningssätt Kinnaborg Chef HT utb. Rehab

Delprojekt. Rehabilitering. Kost och mathållning. Rehabiliterande förhållningssätt Kinnaborg Chef HT utb. Rehab Slutrapport t för 4 delprojekt 2007-2008 2008 Delprojekt Rehabilitering Rehabiliterande förhållningssätt Kinnaborg Chef HT utb. Rehab Kost och mathållning Rätt portion till rätt person Äldreomsorgens Matsedel

Läs mer

Dietistprojekt Slutrapport 2007-09-01 2012-12-31

Dietistprojekt Slutrapport 2007-09-01 2012-12-31 Dietistprojekt Slutrapport 2007-09-01 2012-12-31 Innehållsförteckning Dietistprojekt... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Styrgrupp... 3 Resultat... 4 Fastemätningar och undernäring...

Läs mer

Kostpolicy. Robertsfors kommun 2016

Kostpolicy. Robertsfors kommun 2016 Kostpolicy Robertsfors kommun 2016 Detta är ett övergripande styrdokument för hur Robertsfors kommun ska arbeta med kost och nutrition för att säkerställa god kvalitet vid måltider. Innehåll Inledning

Läs mer

Nutritionspolicy äldre- och handikappomsorgen Valdemarsviks kommun

Nutritionspolicy äldre- och handikappomsorgen Valdemarsviks kommun Nutritionspolicy äldre- och handikappomsorgen Valdemarsviks kommun Antagen av Vård och Omsorgsutskottet 2011-03-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Målsättning... 3 Styrdokument...

Läs mer

Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen

Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen Äldreomsorgen Riktlinjer för kost Caroline Axelsson Socialnämnden beslut april 2006, Sn 06.132- Tel nr 10 58 68 730 Rev 2011-09-23 Rev 2012-09-03 1 (6) Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

Mat- och måltidspolicy

Mat- och måltidspolicy Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2016-08-25 Ansvarig: Utvecklingsledare-kost Revideras: Vart 4:e år Följas upp: Mat- och måltidspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Mat är en förutsättning för att vi ska må bra. En måltid ska ge tillfälle till njutning och att man ska få den energi och de näringsämnen man behöver. Behovet av näring och

Läs mer

Mål- och riktlinjer för kostverksamheten i Östhammars kommun

Mål- och riktlinjer för kostverksamheten i Östhammars kommun Antagen av KS 2012-05-22 Datum Dnr Sid 2011-09-15 2011TN034 1 (7) Tekniska förvaltningen Tekniska kontoret Måltidsenheten Annelie Wallén Mål- och riktlinjer för kostverksamheten i Östhammars kommun 2012-2016

Läs mer

Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått

Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått 2010-2011 Rehabilitering Verksamhet Utförare/anordnare Fördelad Sinnenas Trädgård Socialtjänsten,

Läs mer

SKURUPS KOMMUN FÖRVALTNINGEN för KULTUR - SOCIALTJÄNST - UTBILDNING

SKURUPS KOMMUN FÖRVALTNINGEN för KULTUR - SOCIALTJÄNST - UTBILDNING SKURUPS KOMMUN FÖRVALTNINGEN för KULTUR - SOCIALTJÄNST - UTBILDNING 2004-10-28 SKURUPS KOMMUN FÖRVALTNINGEN för KULTUR - SOCIALTJÄNST UTBILDNING 2004-10-27 Kostpolitisk målsättning inom förskola skola

Läs mer

Utvecklingsplan Hallen

Utvecklingsplan Hallen 2013-01-14 Utvecklingsplan Hallen Rubrik Förbättringsområde Mål med åtgärder Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation Verksamheten behöver tydligare struktur gällande information gällande

Läs mer

Kosten kort och gott

Kosten kort och gott Kosten kort och gott En broschyr från kostenheten Reviderad december 2011 Bra mat i förskolan och skolan är betydelsefullt för att barnen ska orka med hela dagen på förskolan och för elevernas prestationer

Läs mer

Handlingsplan för nutrition- och kostområdet inom vård- och omsorg

Handlingsplan för nutrition- och kostområdet inom vård- och omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2008-05-22, 48, Ansvarig: Stefan Augustsson Revideras: Varje mandatperiod Följas upp: Reviderad 2012-02-15 Handlingsplan

Läs mer

Slutrapport 2010 Kost och nutritionsutbildning för omvårdnadspersonal

Slutrapport 2010 Kost och nutritionsutbildning för omvårdnadspersonal Slutrapport 2010 Kost och nutritionsutbildning för omvårdnadspersonal Delprojektet har utbildat omvårdnadspersonal inom kost och nutrition med syfte att kvalitetssäkra nutritionsomhändertagandet inom äldreomsorgen

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige Reviderad

Författningssamling i Borlänge kommun. Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige Reviderad Författningssamling i Borlänge kommun Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2012-09-18 Reviderad 2016-02-09 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Kostpolicy Dokumenttyp Policy Omfattar Kommunen Dokumentägare

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Kostpolicy för Säffle kommun

Kostpolicy för Säffle kommun Kostpolicy för Säffle kommun Barn, ungdomar, handikappade och äldre inom kommunal verksamhet. 2012-06-04 Kostpolicyn är utarbetad i samarbete med Dalslandskommunerna och Säffle kommun. Varje berörd kommunal

Läs mer

Handlingsplan för särskilt boende utifrån Kommunfullmäktiges vision och kostpolicy

Handlingsplan för särskilt boende utifrån Kommunfullmäktiges vision och kostpolicy Sida: 1 (9) Handlingsplan för särskilt boende utifrån Kommunfullmäktiges vision och kostpolicy 2015-2018 Sida: 2 (9) Inledning Kommunfullmäktige fastställde den 14 mars 2013 en kostpolicy för Barn- och

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care i egenregi. Frösunda har 40 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5)

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5) LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Gun-Britt Hedsten Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för Vård- och omsorgsnämndens måltidsverksamheter Bakgrund Hos de flesta äldre människor minskar energiförbrukningen

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Kommunen beslutsfattare upphandlare Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar på kommunal nivå med exempelvis styrdokument, som sitter i den nämnd

Läs mer

Här får du veta mer om portionsmaten

Här får du veta mer om portionsmaten Här får du veta mer om portionsmaten Håll dig frisk med bra mat Känner du dig fortfarande ganska pigg och aktiv och gillar att laga mat? Kanske märker du samtidigt att det ibland är svårt att få orken

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-11-20 Kostpolicy för äldreomsorgen 1. Mat som serveras inom Sollentuna kommuns äldreomsorg ska vara vällagad och god. Hänsyn ska tas

Läs mer

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Riktlinjer för kostpolicyn Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Innehåll Riktlinjer för kostpolicyn 1 Måltidens innehåll/måltidsordning 1 Planering av måltiderna 1 Inköp av livsmedel

Läs mer

Hemtjänstmåltider i förändring

Hemtjänstmåltider i förändring Hemtjänstmåltider i förändring enkla idéer som fungerar Livsmedelsverkets måltidsdag 15 november 2016 Foto: Herlev Hospital Projekt Matkasse i hemtjänsten Med stöd från Kuststaden mitt i landet Lidköping

Läs mer

Kostservice. Kostpolicy för barnomsorg, skola/fritidshem och äldreomsorg i Mariehamns stad

Kostservice. Kostpolicy för barnomsorg, skola/fritidshem och äldreomsorg i Mariehamns stad 1/6 Kostservice 28.05.2014 STYRDOKUMENT För Mariehamns Stad Kost och lokalservice Kostpolicy för barnomsorg, skola/fritidshem och äldreomsorg i Kostpolicy och givna riktlinjer är avsedda för måltider inom

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 213? Verksamhetsresultat för Särskilt boende Klicka på ikonen för att lägga till en bild Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Tidaholm karin.artmo@tidaholm.se 2010-02-01 Kostpolicy för Tidaholms kommuns förskolor och skolor Vision Alla matgäster skall känna sig trygga i att

Läs mer

Kostpolicy. för äldreomsorgen

Kostpolicy. för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämnden vision/värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina

Läs mer

Kostpolicy i Mullsjö kommun

Kostpolicy i Mullsjö kommun 1(6) Kostpolicy i Mullsjö kommun Fastställd av KF 2016-10-25 100 Kostpolicy Inledning Alla berörda invånare i Mullsjö kommun ska erbjudas en god, vällagad och näringsriktig kost inom de olika verksamheterna

Läs mer

Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson

Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson MATPROJEKT: Berikad mat för äldre. Äldreomsorgen är en växande sektor och att den utgör en stor kostnad. Vi blir äldre och det medför

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti. för äldreomsorgen i Kristianstads kommun

Lokal värdighetsgaranti. för äldreomsorgen i Kristianstads kommun Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Kristianstads kommun Vad är en lokal värdighetsgaranti? Kristianstads kommun har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen, beslutad av omsorgsnämnden. Värdighetsgarantin

Läs mer

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016 Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg Reviderad Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-10-26, 117 Diarienummer: 2015/215 10 För revidering ansvarar: Skol- och barnomsorgschefen och vård-

Läs mer