Måltidprojektet Matglädje på äldre da r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måltidprojektet Matglädje på äldre da r"

Transkript

1 Omsorgs- och socialförvaltningen Slutrapport: Måltidprojektet Matglädje på äldre da r i Ljusdals kommun Projektledare Ninja Revelj Kock med Kandidatexamen i Restaurang och Måltidskunskap

2 Innehållsförteckning: Sammanfattning 1. Syfte och målsättning med projektet 2. Kartläggning på särskilda boenden 3. Utbildning på de särskilda boendena våren Uppföljning på de särskilda boendena våren Kursdagar för projektledaren 6. Insatser för ordinärt boende och hemtjänst 7. Presentation av projektarbetet och projektledaren kostansvarig/utvecklare 8. Inköp av äthjälpmedel och porslin 9. Utarbetande av rutiner och material 10. Samarbetspartners 11. Utvärdering och vidare arbete Bilagor 2

3 Sammanfattning Projektet som kostansvarig/utvecklare, Matglädje på äldre da r har pågått i två månader, på halvtid (november och december) hösten 2009 och sex månader på heltid under våren 2010 från januari till sista juni och en månad (september) under hösten. Under projekttiden har ansvarig besökt de 12 särskilda boendena som finns i Ljusdals kommun och funderat över möjliga lösningar/förbättringar. Projektledaren har observerat och kartlagt hur måltiden serveras och hur måltidsmiljön ser ut. Senare har detta sammanställts i sammanställningsunderlag till varje boende, sex boenden har fått sammanställningen presenterade för sig genom att ansvarig besökt dem. Under dessa besök har enhetschef, kostombud och sjuksköterska varit med och projektledaren har presenterat sammanställningen utefter hur den skrivits ned. En uppföljning av dessa boenden gjordes i september (bilaga 18). De andra sex särskilda boenden har fått sina sammanställningar utskickade via . Ansvarig har dessutom bistått med goda råd och idéer, har fortsatt arbetet måltidsmiljö, kost och nutrition som grundlagts i tidigare projekt, fungerat som en länk mellan centralköket och dem särskilda boendena och hemtjänsten och arbetat med att fullfölja storkökets intentioner om maten på de särskilda boendena så att den serveras som det är tänkt. Projektledaren har även arbetat med att förbättra presentationen och upplägget runt måltiden/målltidsmiljön, undersökt vad kunderna önskar för mat och jobbat vidare med tidigare projekts underlag för måltidsordning. Därutöver har ansvarig arbetat fram en receptsamling på efterrätter efter säsonger, ansvarat för att sammankalla till kostombudsträffar. Projektledaren har tillsammans med kostenheten, äldreomsorgen och miljöenheten arbetat fram ett väl fungerande egenkontrollprogram till de särskilda boendena, ansvarat för att arbeta fram en stimulansprojektfolder tillsammans med andra projektanställda. Projektledaren har tagit fram faktauppgifter på alla särskilda boenden och inom hemtjänsten med telefonnummer och andra viktiga upplysningar. Måltidsprojektet Matglädje på äldre da r har presenterats av ansvarig på olika APT- möten. 3

4 1. Syfte och målsättning med projektet Syfte För ytterligare kompetenshöjning hos vårdpersonalen inom äldreomsorgen, har utbildningsinsatser genomförts om livsmedelshygien och måltid/måltidsmiljö på kostombudsträffarna och under projektledarens besök. Utbildningarnas syfte är att skapa en grund för förbättrade måltidsrutiner och fördjupa vårdpersonalens kunskaper om måltidens stora betydelse, för hälsa och välbehag för äldreomsorgens kunder. Även ge insyn i hur viktigt det är ur social funktion att måltiden/måltidsmiljön fungerar på bästa sätt. Målsättningar Att genom kartläggning skapa en överblick av måltiden/måltidsmiljön på kommunens särskilda boenden. Att genom utbildning öka kunskapen om äldres måltidssituation/måltidsmiljö hos vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer inom äldreomsorgen. Att säkerställa måltiden/måltidsmiljön genom att kartlägga och vid behov förbättra detta inom äldreomsorgen. Att förbättra måltiden/måltidsmiljön genom att utarbeta material som handleder omvårdnadspersonalen vid den dagliga måltiden/måltidsmiljön. Att förbättra måltidsmiljön för den äldre på särskilt boende. 4

5 2. Kartläggning på särskilda boenden I Ljusdals kommun finns tolv särskilda boenden för äldre. Under projekttiden har projektledaren besökt alla boenden och observerat och kartlagt efter en kartläggningsmall. Projektledaren har sedan sammanställt kartläggningarna i sammanställningsunderlag för varje boende. Kartläggningarna gick till på samma sätt på varje boende (bilaga 1) och har gjorts för att få en överblick över den rådande måltids/måltidsmiljösituation. Senare sammanställdes kartläggningarna i ett sammanställningsunderlag (bilaga 2). Projektledaren har byggt upp hela projektmaterialet efter Restauranghögskolan i Grythyttans fem element, som är mötet, rummet, produkten, stämningen och styrsystemet. På heldagskursen Måltidsresan i Östersund förespråkar även Ragnwi Marcelind dessa element. De fem elementen Mötet Bemötandet är av stor vikt för trivsel och samarbete mellan boende, besökare, personal och kulturer. Rummet Är måltidens fysiska inramning, med detta menas vilket ljus, ljud, utrustning, färg, form rummet har. Produkten Är de produkter och tjänster som måltidssituationen bygger på, som mat och dryck, njutning och fest. Stämningen Det är de sociala och fysiska aspekterna som atmosfären, sinnena, servicen och känslan. Styrsystemet Det är de ekonomiska och juridiska förutsättningarna för kommersiell måltidsverksamhet som t.ex. ekonomi, hygien och koncept. 5

6 3. Utbildning på de särskilda boendena våren 2010 Vid fyra tillfällen har de varit kostombudsträffar för alla kostombud inom särskilt boende och hemtjänst som projektledaren ansvarat för att bjuda in till. På kostombudsträffarna presenterades tanken med måltidsprojektet, underlaget för de särskilda boendenas egenkontrollprogram, nya matsedeln, matdistributionen, egengjorda energidrinkar som även fick provsmakas, Projektledaren och kostenheten arbetade tillsammans med kostombuden att ta fram ett underlag för vad berörda tyckte att ett kostombuds arbetsroll ska vara. Kostenheten informerade om ekonomifrågor, personalens viktiga roll vid måltiden, presenterade förändringar i datasystemet AIVO, frågade hur livsmedelsavtalen fungerar på boendena. Diskuterade sedan vidare om recept och svarade på frågor som kommit upp från dem särskilda boendena under våren (bilaga 3). Projektledaren har även sammankallat hemtjänstens kostombud till två egna kostombudsträffar. På dessa träffar har kostombuden fått provsmaka matlådor, Projektledaren och kostenheten har pratat om vårdpersonalens viktiga roll vid måltiden. Pratat om kostombudens roll och arbetsbeskrivning med mera. Närvaro vid kostombudsträffarna samt andra träffar: Sammanlagt finns det 46 stycken kostombud på de särskilda boendena och i hemtjänsten i Ljusdals kommun. De särskilda boendena har 38 stycken och hemtjänsten har 8 stycken. Kostombudsträff för alla ombud inom särskilt boende och hemtjänst 7/12-09 Närvarande var 22 kostombud och 4 enhetschefer och 1 kokerska. Kostombudsträff för alla ombud inom särskilt boende och hemtjänst 24/2-10 Närvarande var 30 kostombud och 1 enhetschef och 1 kokerska. Kostombudsträff för alla ombud inom särskilt boende och hemtjänst 21/4-10 Närvarande var 32 kostombud och 4 enhetschefer. Kostombudsträff för alla ombud inom särskilt boende och hemtjänst 26/5-10 Närvarande var 27 kostombud, 4 enhetschefer, 2 sjuksköterskor och äldreomsorgschefen Ingrid Haräng. 6

7 Kostombudsträff enbart för hemtjänsten 15/3-10 Närvarande var 3 kostombud. Kostombudsträff enbart för hemtjänsten 28/4-10 Närvarande var 6 kostombud och 3 enhetschefer. Livsmedelshygienträff med Miljöenheten, för alla ombud och enhetschefer inom särskilt boende och närvårdsavdelningen 22/3-10. Närvarande var 26 kostombud och 10 enhetschefer och 1 sjuksköterska. Arbetsplatsträff med distriktssköterskorna 12/4-10 Närvarande var 11 distriktssköterskor och 1 enhetschef. Träff med särskilda boendes enhetschefer 10/2-10 Närvarande var 12 enhetschefer. Arbetsplatsträff med Närvårdsavdelningen 2/6-10 Närvarande var 9 undersköterskor, 4 sjuksköterskor och en vårdenhetschef. 7

8 4. Uppföljning på de särskilda boendena våren 2010 Under våren har projektledaren gått djupare med sex särskilda boenden. På dessa har projektledaren besökt alla avdelningar och observerat och kartlagt. Vid senare tillfälle har projektledaren sammanställt informationen i en sammanställningsrapport till varje boende. Vid ett besök har sedan sammanställningsrapporten presenterats för enhetschef, sjuksköterska och kostombud. Projektledaren har lagt upp sammanställningsrapporten efter de fem elementen, mötet, rummet, produkten, stämningen och styrsystemet som resten av projektmaterialet. Under besöket har projektledaren gått igenom sammanställningen från början till slut. Projektledaren började sammanställningen med att berätta vad som görs bra under respektive element, fotsätter sedan med vad som gjorts mindre bra, senare följs detta upp med några tips från ansvarig om vad vårdpersonalen bör tänka på. Projektledaren har informerat berörda att de iakttagelser som gjorts grundar sig på besökstillfällena. 8

9 5. Kursdagar för projektledaren Projektledaren har varit på en heldagskurs i Måltidsresan Mer matglädje och njutning i äldreomsorgen. På kursen pratade föreläsarna om hur viktigt det är att maten ska engagera alla våra sinnen. På denna utbildningsdag använder de Tre stiftelsers boende i Göteborg som förebild för ett bra äldreboende, samt hänvisar till deras egengjorda kokbok för äldre Smaker man minns. Ragnwi Marcelind som är statssekreterare hos äldreministern, hon föreläste och sa att hon tycker att dem äldre ska få vara dem de alltid varit fast dem byter boende/boendemiljö. Ragnwi hänvisar även till Grythyttans fem element (mötet, rummet, produkten, stämningen, styrsystemet). Hon anser att detta är en utomordentlig mall att gå efter då man ska sträva efter att få en förbättrad heldagsupplevelse för dem äldre. Projektledaren har även varit på en utbildningsdag i Borlänge Säker mat inom vård och omsorg för att ytterligare fördjupa kunskaperna om livsmedelshygienens viktiga roll för att servera säker mat till våra kunder. 6. Insatser för ordinärt boende och hemtjänst Projektledaren har varit på de särskilda boendena och funderat över möjliga lösningar/förbättringar. Under observationstillfällena har ansvarig kartlagt hur maten behandlas och serveras, har även bistått med goda råd och idéer. Ansvarig har under projekttiden arbetat vidare med måltidsmiljö, kost och nutrition som grundlagts i tidigare projekt. Projektledaren har varit delaktig i samarbetet med kostenheten och dess personal, har fungerat som en länk mellan centralköket och dem särskilda boendena och hemtjänsten. Ansvarig har arbetat med att förbättra presentationen och upplägget runt måltiden/målltidsmiljön. Under projekttiden har ansvarig undersökt måltiden/måltidsmiljön och vad kunderna önskar för mat (bilaga 4 och 5). Projektledaren har hjälpt till med att fullfölja kökets intentioner om maten på dem särskilda boendena så att den serveras som det är tänkt. Ansvarig har arbetat vidare med tidigare projekts underlag för måltidsordning. Projektledaren har tagit fram tips och idéer på hur måltiden kan serveras smakfullt och trevligt samt att anpassa detta till olika kunders önskemål och behov. 9

10 Ansvarig har arbetat fram en receptsamling på efterrätter efter säsonger, som de särskilda boendena får ta del av. I denna receptsamling har ansvarig återknutit till tidigare projekts egengjorda energidrinkar (bilaga 6). Projektledaren har arbetat fram ett salladstipsunderlag (bilaga 7). Ansvarig har hjälpt centralköket med tips på nya/traditionella matrecept. Projektledaren har tillsammans med kostenheten och omsorgen arbetat fram en arbetsbeskrivning för kostombuden (bilaga 8). Projektledaren har ansvarat för att sammankalla till kostombudsträffar under våren. Projektledaren har besökt kunder i deras privata boenden och ställt frågor om matlådorna/måltidsmiljön (bilaga 5). Ansvarig har tillsammans med kostenheten, äldreomsorgen och miljöenheten arbetat fram ett väl fungerande egenkontrollprogram till dem särskilda boendena (bilaga 9). Projektledaren har arbetat fram en stimulansprojektfolder tillsammans med andra projektanställda (bilaga 10). Projektledaren har även kört ut porslin till dem särskilda boendena. Ansvarig har arbetat fram faktauppgifter om vilken enhetschef, kostombud, sjuksköterska som arbetar på alla särskilda boenden och inom hemtjänsten med telefonnummer och andra viktiga upplysningar (bilaga 11 och 12). Ansvarig har presenterat projektet på olika APT- möten. 10

11 7. Presentation av projektarbetet och projektledaren kostansvarig/utvecklare Projektet har varit en fortsättning på det tidigare dietistprojektet som Kjell Olsson arbetade med mellan år Projektarbetet som kostansvarig/utvecklare har gått vidare ur en kocks synvinkel, vilket innebär mera tyngd på måltiden och måltidsmiljön. Projektledaren har genom kartläggning, utbildning och förbättrade rutiner sett över och förbättrat måltiden/måltidsmiljön för de boende inom kommunens äldreomsorg. Projektet har pågått i sex månader på heltid och två månader på halvtid. Projektansvarig har även fungerat som en länk mellan centralköket och de särskilda boendena och boende med hemtjänst. Projektledaren har tidigare studerat på restauranghögskolan i Grythyttan år och därmed valt att lägga upp projektarbetet efter de fem elementen som användes flitigt under utbildningstiden. Projektledaren har 25 års yrkeslivserfarenhet inom restaurangbranschen och fil kandidatexamen i Restaurang och måltidskunskap 120 p, Grythyttan, Örebro universitet. Projektansvarig började sin yrkeskarriär som kock, har sedan arbetat sig uppåt som kökschef/köksmästare och biträdande kostchef. Projektledarens ambition är att måltiden ska tilltala alla sinnen. Anser att dem äldres rättighet är att få äta sig mätta på god och näringsrik mat varje dag. 8. Inköp av ät hjälpmedel och porslin Projektansvarig har köpt in porslin och ät hjälpmedel som i tidigare projekt, sedan lämnat ut det till berörda enheter. 9. Utarbetande av rutiner och material Under projekttidens början påbörjade ansvarig arbetet med en egenhändigt gjord receptfolder med fotografier av efterrätter till dem särskilda boendena. Receptfolder ska ge omvårdnadspersonalen tips, idéer och förhöja och sätta guldkant på boendenas vardag. Efterrättsfoldern har även berikats med tips på ätbara blommor som kan användas vid garnering (bilaga 6). Efter halva projekttidens gång gjorde ansvarig en gemensam sammanställning för alla särskilda boendebesök som gjorts (bilaga 13). Projektansvarig arbetade fram ett underlag för kost vid demenssjukdom som presenterades på en demensutbildning (bilaga 14). Projektansvarig har arbetat fram en grundenergidrink, som går att förbereda och förvara i kylen några dagar. Sedan räknat ut kostnader och näringsberäknat drinken (bilaga 15). 11

12 Centralköket i Ljusdal har förnyat grundmatsedeln genom att i större utsträckning laga maten från grunden, de har också lagt in traditionella hälsingerätter på menyn. Storköket har haft kokboken Tre stiftelser Smaker man minns som en god förebild. 10. Samarbetspartners Projektledaren har samarbetat med tidigare projektansvarige dietist Kjell Olsson och med kommundietisten Barbro Karelius i Hudiksvall, medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef Elisabeth Persson Calderón, kostchef, Maria Persson, kostekonomerna Carina Olsson och Maria Berglund samt verksamhetsutvecklare, Omsorg och socialförvaltningen Ingrid Johansson. 12

13 11. Utvärdering och vidare arbete Projektansvarige tycker att arbetet som projektledare inom måltidsprojektet Matglädje på äldre da r har varit otroligt inspirerande, lärande, ledande och ansvarstagande. Projektledaren anser att det är av stor vikt att projektet fortsätter eftersom det finns mycket att arbeta vidare med. Ansvarig anser att den kylda maten som lagas på storköket i Ljusdal är av god kvalitet när den kommer till de särskilda boendena. Projektledaren menar att det behövs mer utbildningsinsatser på plats och hänvisningar för att få vårdpersonalen att förstå sin viktiga roll runt måltiden. Personalen behöver förkovras med vidareutbildningar för att våga göra det lilla extra. Genom detta får de styrka och arbetsglädje och inspirationen kommer automatiskt fram. Detta ger en framtida stolt och säker personal som med glädje och inlevelse kan förbättra måltidens presentation och förhöja måltidsstämmningen i måltidsmiljön. Utbildningsinsatser ger ökade kunskaper om vikten av att servera en säker och fullgod slutprodukt. Ansvarig anser att all vårdpersonal ska få utbildning om vad kyld mat är eftersom många fortfarande tror att det serveras cook chill. Utbildningar om specialkost och mat vid andra religioner är viktigt inslag att informera vidare om. Kostenheten har arbetat fram bra uppvärmningslistor under våren som sedan kontinuerligt bör uppdateras, egenkontrollprogrammet som gjorts till dem särskilda boendena bör följas upp. De särskilda boendena behöver arbeta vidare på måltidens viktiga byggstenar som är trevlig miljö, dukning och servering. Det är av stor vikt att vårdpersonalen gillar sin arbetssituation, är positivt inställda inför sin arbetsdag och har en bekräftande attityd till maten och måltidssituationen. Med bättre planering, struktur och kunskap förhöjs möjligheterna att ordna fest och duka festligare utan större ansträngning. Mat och måltid för dem äldre ska vara en fråga om njutning, nöje och näring. Vårdpersonalen har stor del i att se till att stimulera de livströttas gommar på bästa sätt, genom att lägga upp maten i ett färgspel och servera det lilla extra, ge rätten en extra touch med en ätbar blomma som garnering vilket sätter guldkant på tillvaron. Den enkla maten blir så otroligt god i en njutbar miljö. Måltiden ska vara en fest med livskvalitet och dem äldre ska ha roligt tillsammans och med de som arbetar. Personalen behöver förkovra sig i hur man presenterar maten, på detta sätt får de ett bättre restaurangtänk. Är inte tillfället runt måltiden intressant, kommer man ofta inte ihåg vad man ätit. Detta bevisar på vilken ordning vi använder våra sinnen, syn, lukt, hörsel och smak. Vi tillbringar cirka sju år av vårt liv vid matbordet så därför borde maten/måltidsmiljön vara en högtid varje dag. Det är av stor vikt att läkemedels och måltidshanteringen går hand i hand vid behandlingen av de äldre. Ge de äldre ett extra proteintillskott på kvällen istället för sömnmedicin, detta har visat samma effekt som medicinering om kanske inte bättre. Projektansvarig har skickat ut utvärderings frågeformulär om projektet till alla särskilda boenden. Där projektansvarig ställt frågor efter en mall (bilaga 16). Dessa svar kommer att sammanställas under hösten och redovisas efter detta (bilaga 17). 13

14 Om måltidsprojektet fortsätter i höst, kommer projektledaren att fortsätta med att: Arbeta vidare på det som grundlagts i tidigare projekt. Gå djupare med de kvarvarande särskilda boendena. Arbeta vidare med de andra sex särskilda boendena. Anordna kostombudsträffar. Tillsammans med kostenheten anordna brukarträffar på varje boende. Se över livsmedelsavtalen och upphandlingen tillsammans med kostenheten. Jobba mera med mellanmålen. Följa upp punktbelysningen ovanför matborden. Jag vill tacka. Alla som engagerat sig och gett mig sitt stora stöd under projekttiden. 14

Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl!

Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl! Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl! Anders Rhodin Gävle 2015-04-29 kommun 2 Gävle 2015-04-29 kommun 3 Gävle kommun 2015-04-29 5 Varför är maten betydelsefull? Fysiologiskt kroppsligt

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad

Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad Planera för våren 2013! Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad Äldrecentrum arrangerar i samarbete med äldreförvaltningen utbildningar med olika teman inom ämnesområdet nutrition,

Läs mer

Slutrapport för Matlaget 2007-2009

Slutrapport för Matlaget 2007-2009 Slutrapport för Matlaget 2007-2009 Sociala Resursförvaltningen Matlag för äldre Olika kulturers mat Mat för gubbar och tanter Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 20090824 1.0 Louise

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT 1(11) Hammarö 2008 RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT Antagen av servicenämnden 2008 2(11) Inledning Mat är ett av livets glädjeämnen. Maten är för många dagens höjdpunkt och innebär inte bara njutning

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015

Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015 Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015 Del 2 Reviderad 2013 På uppdrag av tekniska nämnden har en livsmedels- och måltidspolicy samt riktlinjer för Västerviks

Läs mer

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen the022 2008 11 26 Syfte Vid all vård av sjuka personer är maten i sig en del av behandlingen och omvårdnaden. Detta dokument syftar till

Läs mer

Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen

Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen Äldreomsorgen Riktlinjer för kost Caroline Axelsson Socialnämnden beslut april 2006, Sn 06.132- Tel nr 10 58 68 730 Rev 2011-09-23 Rev 2012-09-03 1 (6) Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Verksamhetsansvariga Biståndshandläggare Att anpassa måltiderna efter den äldres önskemål kan innebära att respektera kulturella högtider, smak och tradition.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Till vårdnadshavare 1

Till vårdnadshavare 1 1 Till vårdnadshavare Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen, värd att se fram emot. Utgångspunkterna för riktlinjerna är att

Läs mer

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och roligt

Läs mer

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Riktlinjer för kostpolicyn Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Innehåll Riktlinjer för kostpolicyn 1 Måltidens innehåll/måltidsordning 1 Planering av måltiderna 1 Inköp av livsmedel

Läs mer

Delprojekt. Rehabilitering. Kost och mathållning. Rehabiliterande förhållningssätt Kinnaborg Chef HT utb. Rehab

Delprojekt. Rehabilitering. Kost och mathållning. Rehabiliterande förhållningssätt Kinnaborg Chef HT utb. Rehab Slutrapport t för 4 delprojekt 2007-2008 2008 Delprojekt Rehabilitering Rehabiliterande förhållningssätt Kinnaborg Chef HT utb. Rehab Kost och mathållning Rätt portion till rätt person Äldreomsorgens Matsedel

Läs mer

Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson

Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson MATPROJEKT: Berikad mat för äldre. Äldreomsorgen är en växande sektor och att den utgör en stor kostnad. Vi blir äldre och det medför

Läs mer

Slutrapport 2010 Kost och nutritionsutbildning för omvårdnadspersonal

Slutrapport 2010 Kost och nutritionsutbildning för omvårdnadspersonal Slutrapport 2010 Kost och nutritionsutbildning för omvårdnadspersonal Delprojektet har utbildat omvårdnadspersonal inom kost och nutrition med syfte att kvalitetssäkra nutritionsomhändertagandet inom äldreomsorgen

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Mat är en förutsättning för att vi ska må bra. En måltid ska ge tillfälle till njutning och att man ska få den energi och de näringsämnen man behöver. Behovet av näring och

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Här får du veta mer om portionsmaten

Här får du veta mer om portionsmaten Här får du veta mer om portionsmaten Håll dig frisk med bra mat Känner du dig fortfarande ganska pigg och aktiv och gillar att laga mat? Kanske märker du samtidigt att det ibland är svårt att få orken

Läs mer

Kostriktlinjer för socialförvaltningen

Kostriktlinjer för socialförvaltningen Kostriktlinjer för socialförvaltningen Större andel vegetabilier Kostavdelningen reviderar sina recept samt matsedlar för att få en större mängd vegetabilier. Socialförvaltningen främjar möjligheten att

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Kommunen Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar på kommunal nivå med exempelvis styrdokument, som sitter i den nämnd som ansvarar för maten

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Utvecklat profilarbete? Uppföljning av projektet Mat och måltider för äldre i Haninge

Utvecklat profilarbete? Uppföljning av projektet Mat och måltider för äldre i Haninge Utvecklat profilarbete? Uppföljning av projektet Mat och måltider för äldre i Haninge Stina Engelheart Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö kommuner samt

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL Skollunch ska erbjudas utan avgift till alla elever som är antagna

Läs mer

Kostservice. Kostpolicy för barnomsorg, skola/fritidshem och äldreomsorg i Mariehamns stad

Kostservice. Kostpolicy för barnomsorg, skola/fritidshem och äldreomsorg i Mariehamns stad 1/6 Kostservice 28.05.2014 STYRDOKUMENT För Mariehamns Stad Kost och lokalservice Kostpolicy för barnomsorg, skola/fritidshem och äldreomsorg i Kostpolicy och givna riktlinjer är avsedda för måltider inom

Läs mer

Nutritionspolicy för Kiruna Kommun

Nutritionspolicy för Kiruna Kommun Nutritionspolicy för Kiruna Kommun Reviderad 090505,110318,111114 och 131009 av Britt-Marie Hannu, MAS Innehåll: Sida: Inledning 2 Lagar och föreskrifter 2 Ansvar 3-4 Dokumentation 4 Daglig aktivitet 4

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014

Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014 Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-27 Innehållsförteckning Inledning 4 Hälsa 4 Miljö 4 Kostkvalitet 4 Mål 5 Vård och omsorg 5 Måltidsordning 5 Energifördelning

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg

Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg Tjänsteskrivelse 2014-12-15 Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2014.0053 Folkhälsonämnden Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg Sammanfattning Vårdavdelningarna ska ges förutsättningar

Läs mer

Kost- och Nutritionsriktlinjer inom Äldreomsorgen

Kost- och Nutritionsriktlinjer inom Äldreomsorgen Kost- och Nutritionsriktlinjer inom Äldreomsorgen Innehållsförteckning Bakgrund 1 Matsedel 1-2 Konsistensanpassad kost 3 Specialkost 3 Måltidsordning och nattfasta 4 Måltidsmiljö 4-5 Riskbedömning, utredning

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Måltider Landstinget Kronoberg

Måltider Landstinget Kronoberg Måltider Landstinget Kronoberg Doris Johansson Susann Ask Centrallasarettet i Växjö tilldelas en delad andra placering i tävlingen Sveriges bästa sjukhusmat till sista steget Hedersomnämnande för en välfungerande

Läs mer

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Policyn revideras varje mandatperiod Policy utarbetad i samarbete med representanter

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Omsorgspersonal Att anpassa måltiden kan innebära att vara lyhörd för önskemål och erbjuda olika val. Om de äldre till exempel har dålig syn behöver tallrikar,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott GERIATRISKT STÖD Kost och nutrition Smått och gott Nutritionsdagen 30 april Nutritionsrådet Region Jämtland Härjedalen Nutrition vid sjukdom Ingvar Boseaus Hur identifierar, utreder och behandlar vid undernäring

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby Styrdokument, program Stöd & Process/Specialistenheten 2014-10-28 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 910 88 KS/2010:321 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Omsorgspersonal Inledning Dessa råd vänder sig till dig som arbetar med omsorg, både på särskilt boende och med äldre i hemmet. I Dag finns närmare en halv miljon

Läs mer

Kostprogram. Askersunds kommun. Matens betydelse mer än ett mål mat

Kostprogram. Askersunds kommun. Matens betydelse mer än ett mål mat Kostprogram Askersunds kommun Matens betydelse mer än ett mål mat Bakgrund Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla och är helt nöd vändig, i rätt mängd och med rätt sammansättning, för att vi

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer

Hösten 2008 UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv

Hösten 2008 UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv Hösten 2008 UTBILDNINGAR Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET tel 018-56 04 00 www.hush.se/hskonsult hskonsult@hush.se Kursinformation Anmälan Senast 14 dagar

Läs mer

Kostpolicy för Gnosjö kommun

Kostpolicy för Gnosjö kommun Kostpolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-25 94 Varför en kostpolicy? För enhetliga riktlinjer för verksamheterna inom äldreomsorg och skolorna Stöd för brukare, anhöriga, elever,

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

shållningssällskapet i Mellansverige erbjuder följande utbildningar Mat är gott och något att längta efter! Välkommen att boka utbildning hos oss!

shållningssällskapet i Mellansverige erbjuder följande utbildningar Mat är gott och något att längta efter! Välkommen att boka utbildning hos oss! Kurskatalog 2010 Hushållningssällskapet i Mellansverige erbjuder följande utbildningar Livsmedelshygien Bra mat för förskolebarn Bra mat i skolan Bra mat för äldre Specialkoster Klimatsmart om mat Den

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd i Bra mat i skolan ligger till grund för kommunens riktlinjer. Måltiderna i skolan är mycket viktiga

Läs mer

Maten är bara en del av måltiden. Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram

Maten är bara en del av måltiden. Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram Maten är bara en del av måltiden Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram Det goda livet. Förord Enligt Utvecklingsplan Växtkraft 10 000 ska Herrljunga kommun 2020 vara en attraktiv

Läs mer

Tematräff 3 Om hållbar köttproduktion och köttkonsumtion. Gymninge Gård, Tysslinge 16 juni 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län

Tematräff 3 Om hållbar köttproduktion och köttkonsumtion. Gymninge Gård, Tysslinge 16 juni 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Tematräff 3 Om hållbar köttproduktion och köttkonsumtion. Gymninge Gård, Tysslinge 16 juni 2015 Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Välkommen till Gymninge Gård Torbjörn Eriksson Syfte

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete av kostenverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Den

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Äldreomsorgskontoret. Projektrapport. Ökad matlust och upplevelse i matsituationen. Lars Ekström 2010-11-01

Äldreomsorgskontoret. Projektrapport. Ökad matlust och upplevelse i matsituationen. Lars Ekström 2010-11-01 Äldreomsorgskontoret Projektrapport Ökad matlust och upplevelse i matsituationen Lars Ekström 2010-11-01 Inledning När vi talar om mat till äldre hamnar alltid näringsriktig mat högst upp på listan, samma

Läs mer

KOSTPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige 95 2009-10-22

KOSTPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige 95 2009-10-22 KOSTPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 95 2009-10-22 Innehållsförteckning Inledning/Bakgrund 3 Syfte 3 Barnomsorg - o skola Mål 4 Styrdokument 4 Samverkan 5 Kostombudsträffar 5 Ansvarsfördelning 6 Matsedel

Läs mer

UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv. Öppna föreläsningar: Mat är gott och något att längta efter!

UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv. Öppna föreläsningar: Mat är gott och något att längta efter! UTBILDNINGAR Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv 2009 Öppna föreläsningar: Bra mat för förskolebarn Skolmaten - ett folkhälsomål Bra mat för äldre Specialkoster Trender och myter

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

Tre stiftelser arbetsgivaren med en salutogen värdegrund

Tre stiftelser arbetsgivaren med en salutogen värdegrund ETT ÄLDREBOENDE DÄR JAG SJÄLV VILL BO Tre stiftelser arbetsgivaren med en salutogen värdegrund VEGAHEMMET I ÄNGGÅRDSBACKEN I OTIUM 1 INNEHÅLL VÄLKOMMEN HIT 5 FOKUS PÅ DET FRISKA 7 MAT, KULTUR, MILJÖ &

Läs mer

Skolmåltidens kvalitet Ht 2014 - personalens perspektiv

Skolmåltidens kvalitet Ht 2014 - personalens perspektiv Skolmåltidens kvalitet Ht 214 - personalens perspektiv Stora Hammars skola (Vellinge) Skolan har använt personalenkäten som ingår i SkolmatSveriges verktyg för att få personalens syn på skollunchen. Personalenkäten

Läs mer

Slutrapport för projektet. Den goda maten

Slutrapport för projektet. Den goda maten Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...5 3. Syfte och målgrupp...5 4. Projektets mål...6 5. Genomförandeplan och

Läs mer

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Projektrapport. Omställning av mat inom hemtjänsten

Projektrapport. Omställning av mat inom hemtjänsten Projektnamn Dokumentansvarig Fastställd av Dokument version Omställning av mat inom hemtjänsten Titti Davidson Projektrapport Omställning av mat inom hemtjänsten Vård och äldreomsorgen 2014 Förord God

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Måltidssituationen för personer med demenssjukdom

Måltidssituationen för personer med demenssjukdom Måltidssituationen för personer med demenssjukdom ABF-huset 12 november 2014 Birgitta Villner Gyllenram Birgitta.villner.gyllenram@aldrecentrum.se Demenssjukdomar Två sjukdomar står för ca 90 % av samtliga

Läs mer

KOSTPOLICY KOSTPOLICY

KOSTPOLICY KOSTPOLICY KOSTPOLICY KOSTPOLICY 2013 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 SYFTE... 3 MÅL... 3 RIKTLINJER... 3 Riktlinjer Förskola/Förskoleklass/Grundskola/Grundsärskola/ Fritidshem/Frivilliga Skolformer samt Gymnasiesärskola...

Läs mer

Att utveckla maten och måltiden i vård- och omsorgsboende

Att utveckla maten och måltiden i vård- och omsorgsboende Att utveckla maten och måltiden i vård- och omsorgsboende Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:03 ISSN 1401-5129 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Yvonné Danielsson, Verksamhetschef, Daljunkaregårdens äldreboende Daljunkaregårdens äldreboende drivs sedan maj 2008 av Temabo. Vårt mål är att skapa ett aktivare

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Kostpolitiskt program

Kostpolitiskt program 2015-05-26 Referens: Beslut Kf 2015-05-19 151 Kostpolitiskt program Maten i Skellefteå kommun Unga och gamla äter dagligen måltider inom förskola, skola och äldreomsorg. Maten berör och engagerar. Den

Läs mer

Eskilstuna 2015. Betydelsen av god Service och... med Ulrika & Carina Brydling

Eskilstuna 2015. Betydelsen av god Service och... med Ulrika & Carina Brydling Eskilstuna 2015 Betydelsen av god Service och... med Ulrika & Carina Brydling MOD är att vara rädd men övervinna rädslan för att göra det som ska göras. MOD stärker individens självkänsla och hjälper dig

Läs mer

Detta kan göras imorgon

Detta kan göras imorgon Sammanfattning svinnworkshop, Hållbara måltider i Örebro län 2.0, 2015.03.30 Detta kan göras imorgon - Kommunicera med mottagningskök hur mycket går åt? - Ta tillvara på överbliven mat. - Införa smakskedar.

Läs mer

PRIORITERA MATEN - PRIOMAT

PRIORITERA MATEN - PRIOMAT PRIORITERA MATEN - PRIOMAT Sigrid Odencrants, Med Dr, leg ssk, universitetslektor Karin Blomberg, Anne-Marie Wallin, Jenny Windahl Vetenskaplig titel i ansökningar NUTRITIONSPROCESSEN OCH VÅRDINFORMATIK

Läs mer

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg Projektet Guldstunder i äldres vardag Sida 2 Sida 3 Inledning Sedan augusti 2008 arbetar två kvalitetsinspiratörer

Läs mer

Nutritionspolicy och handlingsplan för Vård och omsorg

Nutritionspolicy och handlingsplan för Vård och omsorg Tomelilla kommun Huvudrubrik Vård- och Omsorg Underrubrik Övergripande MAS Dokumentnamn Nutritionspolicy Upprättad av Åsa Svensson rutin Utgåva 1 Jonny Larsson Fastställd/godkänd av Giltig fr o m Jonny

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Kostpolitiskt program

Kostpolitiskt program Kostpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-27 Struktur för kostpolitiskt program med policy och riktlinjer avseende kvalitet för måltider inom förskola, skola, vård och omsorg i Habo kommun

Läs mer

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN Regionledningen Skåne har beviljat projektmedel för samverkansprojekt Främja hälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer