Möteshandlingar. Representantskap Om du undrar något - kontakta din lokala klubb!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möteshandlingar. Representantskap 2010. Om du undrar något - kontakta din lokala klubb!"

Transkript

1 Möteshandlingar Representantskap 2010 Om du undrar något - kontakta din lokala klubb!

2 Dagordning vid SPFs Representantskap Representantskapets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Fastställande av röstlängd 4. Representantskapets behöriga utlysande 5. Val av presidium Val av förste mötesordförande Val av andre mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Val av beredningsutskott 6. Styrelsens berättelse 7. Ekonomisk redogörelse 8. Revisorernas berättelse 9. Ansvarsfrihet till styrelsen 10. Arvode till funktionärer 11. Föregående års motioner 12. Motioner och förslag från Föreningsstyrelsen 13. Motioner och förslag från medlemmarna 14. Föreningsavgift för kommande år 15. Klubbarnas maximibelopp Sidan 2 av 68

3 16. Val av funktionärer i SPF 16.1 Ordförande i Föreningsstyrelsen, 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) 16.2 Ordinarie ledamöter i Föreningsstyrelsen, 2 st, mandattid 2 år 16.3 Ordinarie ledamot i Föreningsstyrelsen, 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) 16.4 Suppleanter i Föreningsstyrelsen, 5 st, mandattid 1 år 16.5 Ordinarie revisor, 1 st, mandattid 2 år 16.6 Revisorssuppleanter, 2 st, mandattid 1 år 16.7 Ordinarie ledamot i Bolagsstyrelsen (SPF ordf), 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) 16.8 Ordinarie ledamot i Bolagsstyrelsen, 1 st, mandattid 2 år 16.9 Suppleanter i Bolagsstyrelsen, 2 st, mandattid 1 år Kontaktombud för butikschefer i Norra, 1 st, mandattid 2 år Kontaktombud för butikschefer i Västra, 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) Kontaktombud för butikschefer i Södra, 1 st, mandattid 2 år Kontaktombud för försäljare i Östra, 1 st, mandattid 2 år Kontaktombud för försäljare i Södra, 1 st, mandattid 2 år Kontaktombud för försäljarklubbar, 3 st (Norra, Östra, Västra), mandattid 2 år Ledamöter i Skyddskommittén, 2 st, mandattid 2 år Ordinarie ledamot i Pensionsstiftelsen, 1 st med mandattid 1 år (fyllnadsval) Ordinarie ledamot i Pensionsstiftelsen, 1 st med mandattid 2 år Val av valberedning, minst 5 st varav en sammankallande 17. SPF-premien 18. Övriga frågor 19. Representantskapets avslutande Sidan 3 av 68

4 Deltagarförteckning RS SPFs Representantskap 8-9 maj 2010 Försäljarklubbar Malmö Olof Lindblad 1254 Helsingborg - Sydost Carola Svensson 0806 Jönköping Monica Pettersson 0616 Halland Helena Bjursten 1307 Göteborg Robert Adrell Susanne Sonntag Skövde-Borås Gunvor Ahlgren 1605 Trestad Pia Norgren 1442 Värmland - Örebro Josefin Larsson 1801 Mälardalarna Margret Hedin Malin Ljungstedt Östgöta Birgitta Samuelsson Liselott von Zeipel Stockholm Gunnel Forslund Amalia Volt Sara Laukka Maude Mikaelsson Anna Hedbom Gävle-Uppsala Elin Dahlkvist 0303 Mellannorrland Therese Ernblad 2201 Umeå-Skellefteå Lena Holmström 2401 Norrbotten Sonja Wittenberg 2501 Kontorsklubben Eva Heile Christer Åkerblad E&A E&A Depåklubben Håkan Sandsjoe 1899 Sidan 4 av 68

5 Chefsklubbar Norra Mika Vuorikoski 2301 Västra Jenny Svensson 1608 Östra Andreas Holmberg 0135 Södra Rune Bjelkengren 1227 Föreningsstyrelsen Anna Holgersson 1208 Karin Larsson 0606 Angelika Andersson 1411 Magnus Lindberg 0231 Maria Nilsson 0163 Nils Undall-Behrend 1250 Maj-Britt Eriksson 0802 Sofia Sandberg 0229 Gäster Berit Morén Åkersberga Valberedare Anneli Eriksson Emmaboda Revisor Krista Loiska Unionen Förbundsstyrelsen Annette Cassepierre Avesta Gästtalare Margot Herrdin Borlänge Hedersmedlem Johnny Håkansson Unionen Ombudsman Lars Lundgren Älmhult Hedersmedlem Tony Petersen Göteborg Hedersmedlem Carina Brandtberg Norrköping Hedersmedlem Eva Hagelberg Hudiksvall Hedersmedlem Patrik Ström Nässjö Fd ordförande SPF Sidan 5 av 68

6 Verksamhetsberättelse 2009 Sidan 6 av 68

7 Verksamheten i siffror kronor. Så mycket har SPF lagt ned på att hyra externa konferenslokaler under året. Det visade sig nämligen vara fullt på Skarpö till augustimötet, varför man hyste in sig hos en bostadsrättsförening i Årsta i stället. En hundring om dagen kostade det kronor hoppas vi få in i medlemsavgifter meter. Så mycket garn har det gått åt i år. SPFs strumpstickningssektion har nämligen abdikerat och flyttat till Dalarna. 17 liter dieselolja har gått åt till snöröjning medelst Mc Cormick-traktor i Flisby under december, meddelas från vanligtvis felunderrättad källa. Detta har naturligtvis inte belastat SPFs budget. 6,74 % är den senaste prishöjningen för den vanliga kebab-tallriken på Palmyra. Värt varje krona, anser vi och funderar på om ovanstående procentsats kan vara en siffra som går att använda i avtalsrörelsen? 140 kronor får man avstå i utbyte mot en portion ugnsbakad vild choklad från Bolivia med gräddfil, tofféeglass och nötter. I alla fall om man måste äta efterrätt på Matbaren, vilket väl ingen vettig människa har råd med varje dag. Sidan 7 av 68

8 Verksamhetsberättelse 2009 Styrelsen för SPF ber härmed att få avge berättelse över verksamhetsåret Styrelse, revisorer, samverkansorgan samt övrig representation Funktion Ordförande Namn Patrik Ström Tjänstgöringsort Nässjö Ordinarie ledamöter Angelika Andersson Anna Holgersson Karin Larsson Magnus Lindberg Göteborg Malmö Huskvarna Ekerö Suppleanter Maria Nilsson Nils Undall-Behrend Maj-Britt Eriksson Sofia Sandberg Stockholm Löddeköpinge Kalmar Vallentuna Studieorganisatör Susanne Sonntag1 Göteborg Revisorer ordinarie Karin Henningsson Anneli Ericsson Simrishamn Lessebo Suppleanter Agneta Hjärtfors Berit Morén Stockholm Åkersberga Bolagsstyrelsen ordinarie Patrik Ström Maj-Britt Eriksson Nässjö Kalmar Suppleant 1 Suppleant 2 Erik Bergström Maria Åström Leksand Umeå Samverkansråd Patrik Ström Angelika Andersson Anna Hägglund Karin Larsson Magnus Lindberg Nässjö Göteborg Malmö Huskvarna Ekerö Skyddskommitté Ulrika Belin Jesper Währner Annalena Hellberg Per Jermehag Karin Larsson Anna-Carin Wälitalo Gagnef Täby Göteborg Haninge Huskvarna Hk VoF, Jordbro FS repr HK repr 1 T.o.m. 30 november, därefter Magnus Lindberg Sidan 8 av 68

9 Kontaktombud försäljare Birgitta Jonsson Annette Cassepierre2 Angelika Andersson Maj-Britt Eriksson Luleå Avesta Göteborg Kalmar Norra Östra Västra Södra Kontaktombud chefer Agneta Carlman Berit Morén Patrik Ström Patrik Ström Arjeplog Åkersberga Nässjö Nässjö Norra Östra Västra Södra Pensionsstiftelsen Patrik Ström Olof Lindblad Nässjö Lund Studiekommittén3 Annette Cassepierre Susanne Sonntag Magnus Lindberg Avesta Göteborg Ekerö Utsedd av FS Medlemsutveckling Precis när 2009 blev 2010 och raketerna fräste runt i champagneglasen hade SPF totalt medlemmar, det har Unionen sagt. Vi vet inte om de var inne och kollade i registret precis på tolvslaget, men vi litar givetvis på förbundet. Förra året var denna siffra 2 369, vilket alltså innebär att vi minskat med 72 medlemmar eller 3%, om man så vill. Förra året var siffran -4,8%, och dessförinnan -5,4%. Utvecklingen är alltså på något märkligt sätt positiv, lite beroende på hur man väljer att se på saken. Statistik kan ju som bekant användas på många olika sätt. Vi har bett Unionen att tala om för oss hur många medlemmar vi har i försäljar-, butikschefs- respektive kontorsleden, men de säger att de inte kan få fram den uppgiften ur medlemsregistret. Klart är i alla fall att hela Unionen, som nästan det enda förbundet i hela landet, ökat sitt medlemsantal under Föreningsstyrelsen Under året som gått har Föreningsstyrelsen träffats i 10 ordinarie beslutsmöten. Ett av dessa omgärdade RS, ett annat var en lite längre planeringskonferens (se separat rubrik nedan) Mötet i mars ägnades nästan enbart åt att läsa och yttra sig över de motioner som kommit in till RS. I vanlig ordning har styrelsens ledamöter deltagit i ett otal andra möten samverkansråd, kommittéer, 7grupper, förhandlingar ja, listan kan göras lång. Om vi skulle göra en exakt lista över alla ärenden vi hanterat (som ett annat, mer politiskt/anarkistiskt orienterat förbund gillar att göra för att skryta) skulle vi ha behövt en heltidsanställd person bara för detta. Styrelsen har bestått av nio personer under året, mot normalt tio. Detta beror på att Annette Cassepierre nästan omedelbart efter RS utsågs till butikschef, och då valde att ägna kraft åt det nya arbetet samt uppdrag inom Unionen. Vi beslutade oss för att inte ersätta Annette, utan har i stället fördelat hennes arbetsuppgifter inom styrelsen. 2 3 Blev butikschef i september och ersattes då av Maria Nilsson, Stockholm Lades ned 30 november. Sidan 9 av 68

10 Internet På det centrala planet har vi fortsatt att stångas med Unionen, vars tekniska plattform fortfarande inte passar ihop med SPFs struktur (dvs en egen klubb med en föreningsstyrelse och många lokala styrelser). Arbetet fick ny skjuts efter sommaren men gick tyvärr i vila under september pga sjukdom, och det är egentligen inte förrän i skrivande stund alltså när vi är inne i 2010 som det kommit igång igen. Att skriva om det här vore att gå händelserna i förväg, så det låter vi bli. I stället kan vi konstatera att det är väldigt få av våra lokala klubbar som hörsammat våra uppmaningar att utveckla sina egna klubbwebbar, där våra medlemmar hamnar när de loggar in på Unionens hemsida. Vi hoppas att det inte är intresset som saknas, utan något annat. Tid, kanske. Hursomhelst är det vår förhoppning att alla klubbar kommit igång med webbarna innan sommaren, annars saknar vi ett viktigt verktyg för att värva och vårda medlemmar. Arbetstidsgrupp Under året har arbetstidsgruppen fått in ett ärende som behandlats. Gruppen har också partsgemensamt jobbat fram det förslag som till slut undertecknades av parterna så vi äntligen kan testa Årsarbetstid på Systembolaget. Nordiskt Samarbete SPF:s kunskapsutbyte med andra fackliga representanter innebär att vi har kontakt med våra fackliga kolleger på Vinmonopolet i Norge och Alko i Finland. Vi turas om att besöka varandra vart tredje år. För ett utökat erfarenhetsutbyte och kännedom för vårt och våra kollegers arbete, besökte några SPFdelegater därför Finland i slutet av maj. Vi besökte några av Alkos butiker och konfererade på Fackförbundets Suoras kansli i Helsingfors. Kontaktombud Kontaktombuden har under året träffats två gånger i möten, samt haft åtta telefonsammanträden. Det har under året genomförts ett större antal förhandlingar i känsliga personalärenden. Bland annat rehabärenden, som pga förändrade sjukförsäkringsvillkor ökat markant. Maria Nilsson ersatte Annette Cassepierre under verksamhetsåret, då den senare gick och blev butikschef. Årsarbetstid Arbetet med införandet av årsarbetstiden togs upp igen i början av oktober efter att ha legat på is under en längre period. Tillsammans med företaget satte vi oss ner i nya samtal och försökte komma runt de problem vi tidigare stött på. Från SPFs sida hade vi god hjälp av vår nya ombudsman Johnny Håkansson som såg till att vi kom vidare i processen. Ett antal möten under hösten resulterade slutligen i ett förhandlingsprotokoll rörande försök att införa årsarbetstid som skrevs under i början av året I vanlig ordning återstår en del frågor att lösa framöver men vi ser tillbaka på det arbete vi gjort under hösten med tillit. Framförallt är vi glada över att ha tagit ett steg framåt i arbetet med årsarbetstiden som är så viktig för oss. Arbetsmiljö Skyddskommittén Skyddskommittén har under året haft fyra protokollförda möten. Kommittén har under året fått rapporter gällande hälsokontroller hos Previa, sjukfrånvaro och NMI. Kommittén har gått igenom inkomna skrivelser från Arbetsmiljöverket och inskickade tillbud gällande arbetsmiljö. Beslut har tagits att skyddskommitténs protokoll skall vara publicerade på ViNet senast sex veckor efter kommitténs möte. Sidan 10 av 68

11 Kommittén har haft besök av Erik Koerfer från butiksutformning (E&F). Han berättade att 10 stora butiker med hög bullernivå kommer att få akustiktak under 2009, utredning har visat att dessa tak har god effekt för ljuddämpning. Planen är att ytterligare 10 butiker kommer att få akustiktak under En fråga som drivits i skyddskommittén är varningsskylt för halt golv och nu är skyltarna inköpa och finns att beställa. Kommitténs ledamöter har påpekat att punkter i protokoll från 2007 och 2008 inte behandlats och därför upprättas en actionlista vid varje möte så att inga punkter skall glömmas bort. Kommittén har fått information om satsningar för 2010: 1. att utveckla en hälsoportal 2. att ergonomihandledare utses med syfte att förbättra och underlätta ergonomi och hälsoarbete i butik 3. en kampanj att bli rök och snusfri. Arbetsgrupp hjälpmedel En arbetsgrupp utsedd av skyddskommittén, som arbetat med hjälpmedel och förpackningar, har under året haft fyra möten. Gruppen har kommit fram till att ett en utredning behöver göras om hur vi skall arbeta på bästa sätt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Förpackningar har varit en kärnfråga. V&S besökte butiken i Haninge och kunde med egna ögon se att deras förpackningar inte var rätt utformade för att lyftas med vacuumlyft. V&S har tillsatt en egen arbetsgrupp som tittar på denna fråga. Utbildning inom arbetsmiljöområdet En fråga om behandlats vid separata möten var utbildning för skyddsombud alternativt skyddskommitténs ledamöter. Förhandlingen mellan SPF och företaget slutade med att skyddskommitténs ledamöter kommer att gå kursen Bättre Arbetsmiljö (BAM) under våren Riskbedömningar Under året har representant från Skyddskommittén träffat företaget i ett antal sittningar. Riskbedömningar kommer framledes att ingå i skyddsronden. Bolagsstyrelsen Bolagsstyrelsen har haft 7 ordinarie samt 3 extra protokollförda sammanträden under 2009, förutom det konstituerande mötet efter stämman. De ärenden som diskuterats på styrelsemötena är bland annat verksamhetsuppföljning, planering, budget, strategiska planen samt butiksnätets utveckling. När 2009 summerades så kunde styrelsen konstatera att Systembolagets medarbetare än en gång gjort ett strålande jobb på alla sätt. Sidan 11 av 68

12 Studiekommittén Studiekommittén har under året haft 3 protokollförda möten, varav det sista syftade till att upplösa kommittén och att förbereda att ansvaret flyttades till Föreningsstyrelsen. 44 gram krut säkerställde att slut-saluten för Studiekommittén hördes i hela Avesta kommun. Vi kan än en gång konstatera att intresset och behovet av fackliga studier överstiger de resurser vi har haft, dvs de överenskomna dagarna per år räcker inte till. Planeringskonferens Första mötet på höstterminen brukar vara lite utvecklat och vi kallar det då Planeringskonferens. Traditionellt hålls detta möte på Skarpö, men i år byggde man om köket och kunde därför inte hysa oss. Vi valde då att lägga en mötesdag och låna ett rum i Jordbro, och på så sätt fick vi tillfälle att avlägga studiebesök på Reklamationslagret, Lagena och Laboratoriet. Lärorikt! De två återstående dagarna tillbringades i en källarlokal i södra Stockholm, där vi hyrde in oss för den totala summan av 200 kronor. Glatt överraskade av den vackra, promenadvänliga omgivningen samt utbudet och kvaliteten på de lokala lunchrestaurangerna blev vi så stärkta att vi fattade en massa kloka beslut. Vi konstituerade oss, fördelade ansvarsområden och uppdrag så att det stod härliga till och innan vi visste ordet av var det dags att åka hem igen. En stor del av konferensen ägnades också åt att skapa underlag för SPFs budget inför det kommande verksamhetsåret. Representantskap (RS) 2009 RS, som är föreningens årsmöte tillika högst beslutande organ, avstapelngick på Skarpö Kursgård den maj. Vi gästades av Unionens förbundssekreterare Leif Nicklagård och tre hedersmedlemmar (Lars, Tony och Margot). Även valberedaren Robert Adrell och revisorn Karin Henningsson närvarade. Röstlängden omfattade 31 personer; tre av fyra chefsgrupper var representerade, även Kontorsklubben samt alla Försäljarklubbar utom två. Ett gediget fackligt arbete genomfört med tålmodig noggrannhet, envis uthållighet och nytänkande För ungdom och framåtanda, som skapar en framtid för den fackliga kampen SPF-premien utdelades till två personer: Karin Larsson i Huskvarna och Martin Franzén i Örebro. (Det är Martin till höger.) Församlingen fattade beslut kring 37 motioner och diverse andra förslag, bland annat att sänka styrelsens arvoden ordentligt. Klubbavgiften höjdes däremot med en hel femma per medlem och månad. Hela höjningen tillfaller de lokala klubbarna. Sidan 12 av 68

13 Pensionsstiftelsen Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelse om pension till anställda och före detta anställda i Systembolaget AB. Ansvaret för pensionsutfästelserna åvilar Systembolaget AB. Stiftelsens styrelse med ordförande Carl Johan Åberg (tidigare chefsredaktör för Aftonbladet, statssekreterare vid UD, landshövding i Västmanlands län och VD för AP-fonderna) har under året haft följande sammansättning: Olof Lindblad och Patrik Ström utsedda av SPF och ekonomidirektör Anders Söderlund och personaldirektör Karin Furevik utsedda av arbetsgivaren. Fem sammanträden där arvode utgått har ägt rum. Stiftelsens ordförande Carl Johan Åberg har aviserat sin avgång under 2010 och övriga medlemmar har därför gemensamt inlett rekrytering av ny ordförande. Stiftelsens förvaltning har under år 2009 gett en avkastning på cirka sju procent. Återhämtningen på den finansiella marknaden har medfört en återförd nedskrivning av stiftelsens tillgångar på drygt nio miljoner kronor. Marknadsvärdet av stiftelsens nettotillgångar uppgick till miljoner kronor per den 31 december Den pensionsskuld som stiftelsen har i uppdrag att trygga är av Statens Pensionsverk beräknad enligt Finansinspektionens anvisningar till miljoner kronor. Följaktligen uppgår överskottet i Systembolagets pensionsstiftelse per 31 december 2009 till 121 miljoner kronor, vilket innebär en konsolideringsgrad på drygt 108 procent. Samverkansråd Samverkansrådet har haft fyra möten under På alla möten har uppföljning av verksamheten och ekonomi presenterats. Budget och strategiska planen har diskuterats på flertalet av mötena. Ärenden såsom ombudshantering, E-service, etableringsplan, kompetensplan, kundmötesmätningar, mål för det goda kundmötet, Heroma och årsarbetstid har diskuterats i rådet. SPF-konferens 2009 Precis lika bra som vanligt. Årets SPF-konferens ägde rum på Skarpö den oktober. Föreningsstyrelsen, våra klubbordförande och en del andra SPF-funktionärer träffades under några dagar för att förbereda inför kommande avtalsrörelse. Den mesta av tiden ägnades åt att sammanställa, renodla och rangordna de avtalskrav som samlats in av klubbar och sjugrupper runt om i landet under hösten. Ett viktigt arbete då kraven skickas vidare till den förhandlingsdelegation som sedan arbetar för vårt kommande avtal. Patrik Ström och Annette Cassepierre berättade hur arbetet i avtalsdelegationerna går till. Båda är invalda i den branschdelegation (Handel) som bland annat kommer att förhandla fram Systembolagets nya avtal. I samband med detta fick vi också en genomgång av Unionens inriktningsbeslut och den nya förhandlingsordning som gäller inom förbundet. Förutom att det i vanlig ordning bjöds på god och mycken mat så hade vi många givande diskussioner tillsammans, både i storgrupp och mindre bikupor. Under konferensen fick vi också besök av Systembolagets VD Magdalena Gerger som presenterade sig själv och sina visioner för företaget. Det gavs tillfälle att ställa frågor och vi ser positivt på vårt framtida samarbete med Magdalena. Efter hårt och intensivt arbete blev det också tid över även för en del lättsammare aktiviteter. En tipsrunda på temat vett och etikett bjöd på en del förvånade utrop och skratt. Sidan 13 av 68

14 Slutord Ännu ett år har vi lagt bakom oss i SPF. Vi kan konstatera att vi fortsätter tappa medlemmar i vår förening. Vi behöver alla fundera på hur vi ska vända den negativa trenden, vi behöver också aktivt visa att vi är stolta över att vara medlemmar i en fin och välskött förening. Vår stolthet ska vi sprida till andra som väljer att stå utanför. Det är viktigt att du som medlem vågar ta diskussionen om varför man ska vara med i vår förening. Vi måste ta tillbaka den fackliga diskussionen till fikabordet. Årets viktigaste händelse var när SPF och arbetsgivaren äntligen kom överens om hur vi ska införa årsarbetstid på Systembolaget. Detta kommer att skapa större trygghet för våra medlemmar och sysselsättningsgraden kommer att spegla den verkliga arbetstiden. Med dessa ord vill vi tacka alla medlemmar och förtroendevalda för det gångna året. Tillsammans är vi starka! Föreningsstyrelsen SPF Patrik Ström Angelika Andersson Anna Holgersson Karin Larsson Magnus Lindberg Maria Nilsson Nils Undall-Behrend Maj-Britt Eriksson Sofia Sandberg Sidan 14 av 68

15 Sidan 15 av 68

16 Sidan 16 av 68

17 Sidan 17 av 68

18 2010 MOTIONSBESLUT -förklaringar AVSLAG Betyder just avslag. Ingen åtgärd. TILLSTYRKA Motionen måste följas bokstavligen. Krav på 20 kr betyder 20 kr, och vi måste tacka nej till ett bud på 25 kr. BESVARA Mötet håller med, man kan arbeta i motionens anda. 20 kr kan bli 25 kr i en bra förhandling. SKICKA VIDARE Någon annan har beslutsrätten. Sidan 18 av 68

19 Motioner RS 2010 Först kommer en motion från styrelsen. Sedan kommer medlemmarnas motioner. Sidan 19 av 68

20 Föreningsstyrelsen Motion nummer 12:01 MOTION ANGÅENDE MANDAT FÖR STADGEBESLUT Föreningsstyrelsen har identifierat ett behov av att justera SPFs stadgar. Nuvarande stadgar stipulerar en komplicerad beslutsordning som kräver två på varandra följande representantskap, varav ett skall vara ordinarie. Denna process medför betydande kostnader för föreningen. Därför föreslår Föreningsstyrelsen att ordinarie representantskap 2010 delegerar mandat till närvarande klubbföreträdare och ordinarie ledamöter i Föreningsstyrelsen på SPF-konferensen 2010 att fatta beslut om justeringar i SPFs stadgar. Sidan 20 av 68

21 Motioner om Arbetsmiljö För motioner gällande kapitlet arbetsmiljömotioner har Föreningsstyrelsen haft följande tankar: Arbetsmiljö i det fackliga arbetet enligt arbetsmiljölagen (AML) behandlas i Skyddskommittén, där våra valda representanter driver frågorna som lyfts. Möjligheten finns att skicka frågan direkt till Skyddskommitténs ledamöter genom kontakt via telefon eller mail. Kontaktuppgifter till Skyddskommittén: Ulrika Belin Jesper Währner Annalena Hellberg Per Järmehag Karin Larsson Anna-Carin Wälitalo hk Eller till Sidan 21 av 68

22 SPF Jönköping och Sydost FK Motion nummer 13:01 MOTION ANGÅENDE ARBETSBÄNK PÅ BUTIKSLAGER Samtliga butiker är utrustade med en administrativ arbetsplats på lagret, arbetsplatsen utgörs av en fast bänk. Här är bland annat en dator placerad. Vi som arbetar på butikerna är som bekant inte stöpta i samma form utan har olika kroppslängd. För att underlätta arbetet vid arbetsplatsen på lagret föreslår vi Att denna arbetsbänk byts ut mot en höj och sänkbar dito En arbetsmiljöfråga som i första hand borde kunna lösas lokalt, kanske i samband med en skyddsrond. Föreningsstyrelsen kan inte ta ställning till hur varje enskild butik skall möbleras. På längre sikt, exempelvis vid samråd kring butikskoncept, kan vi rekommendera modernare arbetsbänkar. Men för att lösa situationen på den aktuella butiken är detta fel forum. Motionären rekommenderas således att ta kontakt med det lokala skyddsombudet. besvara motionen. Sidan 22 av 68

23 SPF Jönköping och Sydost FK Motion nummer 13:02 MOTION ANGÅENDE ERGOVAGN För att underlätta uppackning av varor i butikerna finns olika hjälpmedel att tillgå. En av dem är ergovagnen, som finns på vissa butiker. Den har en fjäderbelastad lastyta, som anpassar arbetshöjden på ett ergonomiskt bra sätt och som minimerar antal lyft direkt från golvet. Det finns ett uttalat intresse bland butiksanställda att få prova denna vagn som ett komplement till pirran. Därför föreslår vi Att samtliga butiker ges möjlighet att införskaffa en ergovagn. Detta är en arbetsmiljöfråga. Vi ber därför att få hänskjuta den till våra särskilt kompetenta förtroendevalda i skyddskommittén. besvara motionen. Sidan 23 av 68

24 SPF Sydost och Jönköping FK Motion nummer 13:03 MOTION ANGÅENDE ARBETSMILJÖUTBILDNING För att främja vår arbetsmiljö och få möjlighet att agera innan skada skett, så har ett antal klubbar inrättat uppdraget arbetsmiljökontakt, som har till uppgift att stötta butikernas arbetsmiljöombud. För att kunna bedriva det arbetet är det viktigt att ge möjlighet till adekvat utbildning. Vi föreslår därför Att varje arbetsmiljökontakt ges möjlighet till externa arbetsmiljöutbildningar En arbetsmiljöfråga som bäst hanteras där kompetensen finns, nämligen i Skyddskommittén. besvara motionen. Sidan 24 av 68

25 SPF Kontorsklubben Motion nummer 13:04 MOTION ANGÅENDE STRESSRELATERADE SJUKDOMAR Att via kunskap minska riskerna för ökat antal stressrelaterade sjukdomar genom riktade aktiviteter inom området chefens personalansvar. Därför föreslår vi: - Att SPF verkar för att arbetsgivaren genomför ett utbildningspaket för att öka kunskapen om stressrelaterade sjukdomar och dess uppkomst. Att utbildningen riktar sig till samtliga chefer och personal i beslutsfattande positioner. SPF Kontorsklubbens årsmöte beslutade att ställa sig bakom motionen och sända den vidare till RS (representantskapet). En viktig fråga som ytterst handlar om vår arbetsmiljö. Därför vill vi att ärendet lyfts och belyses i skyddskommittén för att alla personalkategorier skall omfattas av omsorgen och att rätt personer blir utbildade - vi kan till exempel tänka oss att även skyddsombuden är lämpade. besvara motionen i sin helhet. Sidan 25 av 68

26 SPF Jönköping och Sydost FK Motion nummer 13:05 MOTION ANGÅENDE LYFTHJÄLP PÅ BUTIKSLAGER Alla butiker har utrustats med en så kallad mygga för lyfthjälp av kartonger. Traversens arbetsyta är på de flesta butiker begränsad på grund av att traversen är för snålt utbyggd. Om det fanns möjlighet att använda myggan över större delen av lagerytan skulle ett stort antal lyft, och lyft som ur ergonomisk synvinkel är felaktiga undvikas. Därmed skulle också en stor arbetskadepotential undvikas. Därför föreslår vi Att traversen på butikernas lager byggs ut i den utsträckning som är praktiskt möjligt. I likhet med andra motioner som rör arbetsmiljöfrågor önskar vi att frågan behandlas där kunnandet är som störst, nämligen i skyddskommittén. besvara motionen. Sidan 26 av 68

27 SPF Borås Skövde FK Motion nummer 13:06 MOTION ANGÅENDE CENTRAL UPPHANDLING AV VAKTBOLAG Många anställda känner obehag när det blir larmutryckning efter stängningstid, Och skall invänta att polisen kommer vilket kan dröja flera timmar. Vi vill därför värna om tryggheten och säkerheten. Vi föreslår Att Detta upphandlas centralt med ett vaktbolag som möter upp vid butiken. Årsmötet står bakom motionen. Först och främst: Om arbetsinstruktionerna kring larmrutinerna inte följs måste detta tas upp med närmaste chef så snart som möjligt. Det lär brådska. Sedan: Om det vilket motionären antyder - finns strukturella problem i säkerhetstänkandet, och om dessa i så fall behöver åtgärdas, får vi lyfta frågan med företaget i lämpliga kanaler. Ett gemensamt och tryggt förfaringssätt vid larmutryckning bör naturligtvis finnas. Vi vill dock inte binda oss vid den exakt formulerade lösningen som motionären föreslår. besvara motionen. Sidan 27 av 68

28 SPF Jönköping och Sydost FK Motion nummer 13:07 MOTION ANGÅENDE TILLGÅNG TILL VÄKTARE Samtliga butiker har samma arbetsmiljö med stora risker för stölder samt att bli hotade eller misshandlade under arbetstid men alla butiker har inte tillgång till väktare dagtid. Stora butiker har väktare på eller i närheten av butiken, många små butiker har inte tillgång till väktare över huvud taget utan måste förlita sig på att polisen har tid att komma om något inträffar på butiken. Har polisen tid kan de vara tre timmar bort därför Kräver vi Att samtliga butiker skall ha tillgång till väktare eller polis under öppettid I den vackraste av världar skulle vi i SPF kanske kunna styra över var den lokala ordningsmaktens representanter skall befinna sig under våra öppettider. Vi tror dock att vi inte skulle nå särskilt långt om vi bestämde oss för att driva den frågan. Väktare, däremot, är antagligen lite enklare att styra över eftersom de arbetar direkt för den som betalar. Om man känner sig otrygg på jobbet, bör man givetvis ta kontakt med företagets säkerhetssamordnare för att göra en riskbedömning och därefter komma överens om eventuella åtgärder. Vi utgår från att samtliga butiker har överfallslarm, och att det i samband med detta har överenskommits hur lång anspänningstiden skall vara om vår personal känt sig hotad och därför använt larmet. Slutligen säkerhetsmedvetenheten är hög i företaget, det är vi övertygade om. Och om det finns enskilda butiker där särskilda insatser behövs hjälper vi gärna till att påvisa detta, eftersom det är en arbetsmiljöfråga. Vi tror dock inte att vi kan uppfylla de exakta krav som motionären uttryckt, utan måste be att helt enkelt få driva frågan på de sätt som ger det bästa resultatet. besvara motionen. Sidan 28 av 68

29 SPF Jönköping och Sydost FK Motion nummer 13:08 MOTION ANGÅENDE RUTINER VID LARM PÅ BUTIK Vid larm händer det att personal går in ensam i butiken, utan att någon från vaktbolag är med. Vi kräver att vid larm på butik ska personal alltid åtföljas av någon från vaktbolaget. Så skall redan ske enligt de instruktioner som finns på ViNet. avslå motionen. Sidan 29 av 68

30 SPF Sydost och Jönköping FK Motion nummer 13:09 MOTION ANGÅENDE VERKTYG TILL BOXKARTONGER Försäljningen av boxar har ökat rejält de sista åren, tyvärr har inte våra verktyg för hanteringen hängt med. Främst gäller detta någon form av ersättare för kartongkniven. Istället använder vi pelikanen, som är alldeles för vek eller sliter vi upp kartongerna med händerna, vilket garanterat ger skador på sikt. Därför yrkar vi på Att det utvecklas ett fungerande verktyg för att öppna Boxkartongerna Ja, det önskar vi också. Tyvärr kan vi berätta att trots alla ansträngningar som gjorts på området, har ingen lyckats. Vi har till och med kunnat konstatera att kvartspallsbyggarna på Lagena, som öppnar hundratals kartonger varje dag, använder traditionella moraknivar eller bara händerna. Vi har därför, i de sedvanliga arbetsmiljökanalerna, i stället valt att fokusera på att försöka få producenterna att göra kartongerna mer ändamålsenliga och lättare att öppna alternativt ta fram andra förpackningar som är lättare för oss att hantera. besvara motionen. Sidan 30 av 68

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll. fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010

Protokoll. fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010 Protokoll fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010 Närvarande Inbjudna Försäljarklubbarnas delegater Butikschefsklubbarnas delegater

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Nu kan du även hitta oss på Facebook

Nu kan du även hitta oss på Facebook Avtal Kongress Utbildning Arbetsmiljö Nummer 2 2013 Årgång 3 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Bakom kulisserna Mats Lööf berättar vad som händer

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

BEHANDLING AV MOTIONER

BEHANDLING AV MOTIONER STÄMMA 2011 BEHANDLING AV MOTIONER Alla motioner presenteras i ämnesordning med numrering efter den ordning som gäller vid behandling av motioner vid Polisförbundets representantskap. Detta medför att

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

Stora kommenderingar - En vardag! Arbetstidsavtalet: Hur påverkar det DIG? KRÖNIKÖR: Justitieminister Beatrice Ask

Stora kommenderingar - En vardag! Arbetstidsavtalet: Hur påverkar det DIG? KRÖNIKÖR: Justitieminister Beatrice Ask POLISEN FACKLIG FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 2, MAJ 2008 Stora kommenderingar - En vardag! Arbetstidsavtalet: Hur påverkar det DIG? KRÖNIKÖR: Justitieminister Beatrice Ask LEDAREN

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

POLISFACKET RUSTAT FÖR FRAMTIDEN. DEBATT Poliser ska ledas av poliser. ARBETSTID Bakgrund, nutid och framtid... KRÖNIKÖR: Mats Melin

POLISFACKET RUSTAT FÖR FRAMTIDEN. DEBATT Poliser ska ledas av poliser. ARBETSTID Bakgrund, nutid och framtid... KRÖNIKÖR: Mats Melin POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 3 Oktober 2010 POLISFACKET RUSTAT FÖR FRAMTIDEN DEBATT Poliser ska ledas av poliser ARBETSTID Bakgrund, nutid och framtid... KRÖNIKÖR: JO

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer