Möteshandlingar. Representantskap Om du undrar något - kontakta din lokala klubb!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möteshandlingar. Representantskap 2010. Om du undrar något - kontakta din lokala klubb!"

Transkript

1 Möteshandlingar Representantskap 2010 Om du undrar något - kontakta din lokala klubb!

2 Dagordning vid SPFs Representantskap Representantskapets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Fastställande av röstlängd 4. Representantskapets behöriga utlysande 5. Val av presidium Val av förste mötesordförande Val av andre mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Val av beredningsutskott 6. Styrelsens berättelse 7. Ekonomisk redogörelse 8. Revisorernas berättelse 9. Ansvarsfrihet till styrelsen 10. Arvode till funktionärer 11. Föregående års motioner 12. Motioner och förslag från Föreningsstyrelsen 13. Motioner och förslag från medlemmarna 14. Föreningsavgift för kommande år 15. Klubbarnas maximibelopp Sidan 2 av 68

3 16. Val av funktionärer i SPF 16.1 Ordförande i Föreningsstyrelsen, 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) 16.2 Ordinarie ledamöter i Föreningsstyrelsen, 2 st, mandattid 2 år 16.3 Ordinarie ledamot i Föreningsstyrelsen, 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) 16.4 Suppleanter i Föreningsstyrelsen, 5 st, mandattid 1 år 16.5 Ordinarie revisor, 1 st, mandattid 2 år 16.6 Revisorssuppleanter, 2 st, mandattid 1 år 16.7 Ordinarie ledamot i Bolagsstyrelsen (SPF ordf), 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) 16.8 Ordinarie ledamot i Bolagsstyrelsen, 1 st, mandattid 2 år 16.9 Suppleanter i Bolagsstyrelsen, 2 st, mandattid 1 år Kontaktombud för butikschefer i Norra, 1 st, mandattid 2 år Kontaktombud för butikschefer i Västra, 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) Kontaktombud för butikschefer i Södra, 1 st, mandattid 2 år Kontaktombud för försäljare i Östra, 1 st, mandattid 2 år Kontaktombud för försäljare i Södra, 1 st, mandattid 2 år Kontaktombud för försäljarklubbar, 3 st (Norra, Östra, Västra), mandattid 2 år Ledamöter i Skyddskommittén, 2 st, mandattid 2 år Ordinarie ledamot i Pensionsstiftelsen, 1 st med mandattid 1 år (fyllnadsval) Ordinarie ledamot i Pensionsstiftelsen, 1 st med mandattid 2 år Val av valberedning, minst 5 st varav en sammankallande 17. SPF-premien 18. Övriga frågor 19. Representantskapets avslutande Sidan 3 av 68

4 Deltagarförteckning RS SPFs Representantskap 8-9 maj 2010 Försäljarklubbar Malmö Olof Lindblad 1254 Helsingborg - Sydost Carola Svensson 0806 Jönköping Monica Pettersson 0616 Halland Helena Bjursten 1307 Göteborg Robert Adrell Susanne Sonntag Skövde-Borås Gunvor Ahlgren 1605 Trestad Pia Norgren 1442 Värmland - Örebro Josefin Larsson 1801 Mälardalarna Margret Hedin Malin Ljungstedt Östgöta Birgitta Samuelsson Liselott von Zeipel Stockholm Gunnel Forslund Amalia Volt Sara Laukka Maude Mikaelsson Anna Hedbom Gävle-Uppsala Elin Dahlkvist 0303 Mellannorrland Therese Ernblad 2201 Umeå-Skellefteå Lena Holmström 2401 Norrbotten Sonja Wittenberg 2501 Kontorsklubben Eva Heile Christer Åkerblad E&A E&A Depåklubben Håkan Sandsjoe 1899 Sidan 4 av 68

5 Chefsklubbar Norra Mika Vuorikoski 2301 Västra Jenny Svensson 1608 Östra Andreas Holmberg 0135 Södra Rune Bjelkengren 1227 Föreningsstyrelsen Anna Holgersson 1208 Karin Larsson 0606 Angelika Andersson 1411 Magnus Lindberg 0231 Maria Nilsson 0163 Nils Undall-Behrend 1250 Maj-Britt Eriksson 0802 Sofia Sandberg 0229 Gäster Berit Morén Åkersberga Valberedare Anneli Eriksson Emmaboda Revisor Krista Loiska Unionen Förbundsstyrelsen Annette Cassepierre Avesta Gästtalare Margot Herrdin Borlänge Hedersmedlem Johnny Håkansson Unionen Ombudsman Lars Lundgren Älmhult Hedersmedlem Tony Petersen Göteborg Hedersmedlem Carina Brandtberg Norrköping Hedersmedlem Eva Hagelberg Hudiksvall Hedersmedlem Patrik Ström Nässjö Fd ordförande SPF Sidan 5 av 68

6 Verksamhetsberättelse 2009 Sidan 6 av 68

7 Verksamheten i siffror kronor. Så mycket har SPF lagt ned på att hyra externa konferenslokaler under året. Det visade sig nämligen vara fullt på Skarpö till augustimötet, varför man hyste in sig hos en bostadsrättsförening i Årsta i stället. En hundring om dagen kostade det kronor hoppas vi få in i medlemsavgifter meter. Så mycket garn har det gått åt i år. SPFs strumpstickningssektion har nämligen abdikerat och flyttat till Dalarna. 17 liter dieselolja har gått åt till snöröjning medelst Mc Cormick-traktor i Flisby under december, meddelas från vanligtvis felunderrättad källa. Detta har naturligtvis inte belastat SPFs budget. 6,74 % är den senaste prishöjningen för den vanliga kebab-tallriken på Palmyra. Värt varje krona, anser vi och funderar på om ovanstående procentsats kan vara en siffra som går att använda i avtalsrörelsen? 140 kronor får man avstå i utbyte mot en portion ugnsbakad vild choklad från Bolivia med gräddfil, tofféeglass och nötter. I alla fall om man måste äta efterrätt på Matbaren, vilket väl ingen vettig människa har råd med varje dag. Sidan 7 av 68

8 Verksamhetsberättelse 2009 Styrelsen för SPF ber härmed att få avge berättelse över verksamhetsåret Styrelse, revisorer, samverkansorgan samt övrig representation Funktion Ordförande Namn Patrik Ström Tjänstgöringsort Nässjö Ordinarie ledamöter Angelika Andersson Anna Holgersson Karin Larsson Magnus Lindberg Göteborg Malmö Huskvarna Ekerö Suppleanter Maria Nilsson Nils Undall-Behrend Maj-Britt Eriksson Sofia Sandberg Stockholm Löddeköpinge Kalmar Vallentuna Studieorganisatör Susanne Sonntag1 Göteborg Revisorer ordinarie Karin Henningsson Anneli Ericsson Simrishamn Lessebo Suppleanter Agneta Hjärtfors Berit Morén Stockholm Åkersberga Bolagsstyrelsen ordinarie Patrik Ström Maj-Britt Eriksson Nässjö Kalmar Suppleant 1 Suppleant 2 Erik Bergström Maria Åström Leksand Umeå Samverkansråd Patrik Ström Angelika Andersson Anna Hägglund Karin Larsson Magnus Lindberg Nässjö Göteborg Malmö Huskvarna Ekerö Skyddskommitté Ulrika Belin Jesper Währner Annalena Hellberg Per Jermehag Karin Larsson Anna-Carin Wälitalo Gagnef Täby Göteborg Haninge Huskvarna Hk VoF, Jordbro FS repr HK repr 1 T.o.m. 30 november, därefter Magnus Lindberg Sidan 8 av 68

9 Kontaktombud försäljare Birgitta Jonsson Annette Cassepierre2 Angelika Andersson Maj-Britt Eriksson Luleå Avesta Göteborg Kalmar Norra Östra Västra Södra Kontaktombud chefer Agneta Carlman Berit Morén Patrik Ström Patrik Ström Arjeplog Åkersberga Nässjö Nässjö Norra Östra Västra Södra Pensionsstiftelsen Patrik Ström Olof Lindblad Nässjö Lund Studiekommittén3 Annette Cassepierre Susanne Sonntag Magnus Lindberg Avesta Göteborg Ekerö Utsedd av FS Medlemsutveckling Precis när 2009 blev 2010 och raketerna fräste runt i champagneglasen hade SPF totalt medlemmar, det har Unionen sagt. Vi vet inte om de var inne och kollade i registret precis på tolvslaget, men vi litar givetvis på förbundet. Förra året var denna siffra 2 369, vilket alltså innebär att vi minskat med 72 medlemmar eller 3%, om man så vill. Förra året var siffran -4,8%, och dessförinnan -5,4%. Utvecklingen är alltså på något märkligt sätt positiv, lite beroende på hur man väljer att se på saken. Statistik kan ju som bekant användas på många olika sätt. Vi har bett Unionen att tala om för oss hur många medlemmar vi har i försäljar-, butikschefs- respektive kontorsleden, men de säger att de inte kan få fram den uppgiften ur medlemsregistret. Klart är i alla fall att hela Unionen, som nästan det enda förbundet i hela landet, ökat sitt medlemsantal under Föreningsstyrelsen Under året som gått har Föreningsstyrelsen träffats i 10 ordinarie beslutsmöten. Ett av dessa omgärdade RS, ett annat var en lite längre planeringskonferens (se separat rubrik nedan) Mötet i mars ägnades nästan enbart åt att läsa och yttra sig över de motioner som kommit in till RS. I vanlig ordning har styrelsens ledamöter deltagit i ett otal andra möten samverkansråd, kommittéer, 7grupper, förhandlingar ja, listan kan göras lång. Om vi skulle göra en exakt lista över alla ärenden vi hanterat (som ett annat, mer politiskt/anarkistiskt orienterat förbund gillar att göra för att skryta) skulle vi ha behövt en heltidsanställd person bara för detta. Styrelsen har bestått av nio personer under året, mot normalt tio. Detta beror på att Annette Cassepierre nästan omedelbart efter RS utsågs till butikschef, och då valde att ägna kraft åt det nya arbetet samt uppdrag inom Unionen. Vi beslutade oss för att inte ersätta Annette, utan har i stället fördelat hennes arbetsuppgifter inom styrelsen. 2 3 Blev butikschef i september och ersattes då av Maria Nilsson, Stockholm Lades ned 30 november. Sidan 9 av 68

10 Internet På det centrala planet har vi fortsatt att stångas med Unionen, vars tekniska plattform fortfarande inte passar ihop med SPFs struktur (dvs en egen klubb med en föreningsstyrelse och många lokala styrelser). Arbetet fick ny skjuts efter sommaren men gick tyvärr i vila under september pga sjukdom, och det är egentligen inte förrän i skrivande stund alltså när vi är inne i 2010 som det kommit igång igen. Att skriva om det här vore att gå händelserna i förväg, så det låter vi bli. I stället kan vi konstatera att det är väldigt få av våra lokala klubbar som hörsammat våra uppmaningar att utveckla sina egna klubbwebbar, där våra medlemmar hamnar när de loggar in på Unionens hemsida. Vi hoppas att det inte är intresset som saknas, utan något annat. Tid, kanske. Hursomhelst är det vår förhoppning att alla klubbar kommit igång med webbarna innan sommaren, annars saknar vi ett viktigt verktyg för att värva och vårda medlemmar. Arbetstidsgrupp Under året har arbetstidsgruppen fått in ett ärende som behandlats. Gruppen har också partsgemensamt jobbat fram det förslag som till slut undertecknades av parterna så vi äntligen kan testa Årsarbetstid på Systembolaget. Nordiskt Samarbete SPF:s kunskapsutbyte med andra fackliga representanter innebär att vi har kontakt med våra fackliga kolleger på Vinmonopolet i Norge och Alko i Finland. Vi turas om att besöka varandra vart tredje år. För ett utökat erfarenhetsutbyte och kännedom för vårt och våra kollegers arbete, besökte några SPFdelegater därför Finland i slutet av maj. Vi besökte några av Alkos butiker och konfererade på Fackförbundets Suoras kansli i Helsingfors. Kontaktombud Kontaktombuden har under året träffats två gånger i möten, samt haft åtta telefonsammanträden. Det har under året genomförts ett större antal förhandlingar i känsliga personalärenden. Bland annat rehabärenden, som pga förändrade sjukförsäkringsvillkor ökat markant. Maria Nilsson ersatte Annette Cassepierre under verksamhetsåret, då den senare gick och blev butikschef. Årsarbetstid Arbetet med införandet av årsarbetstiden togs upp igen i början av oktober efter att ha legat på is under en längre period. Tillsammans med företaget satte vi oss ner i nya samtal och försökte komma runt de problem vi tidigare stött på. Från SPFs sida hade vi god hjälp av vår nya ombudsman Johnny Håkansson som såg till att vi kom vidare i processen. Ett antal möten under hösten resulterade slutligen i ett förhandlingsprotokoll rörande försök att införa årsarbetstid som skrevs under i början av året I vanlig ordning återstår en del frågor att lösa framöver men vi ser tillbaka på det arbete vi gjort under hösten med tillit. Framförallt är vi glada över att ha tagit ett steg framåt i arbetet med årsarbetstiden som är så viktig för oss. Arbetsmiljö Skyddskommittén Skyddskommittén har under året haft fyra protokollförda möten. Kommittén har under året fått rapporter gällande hälsokontroller hos Previa, sjukfrånvaro och NMI. Kommittén har gått igenom inkomna skrivelser från Arbetsmiljöverket och inskickade tillbud gällande arbetsmiljö. Beslut har tagits att skyddskommitténs protokoll skall vara publicerade på ViNet senast sex veckor efter kommitténs möte. Sidan 10 av 68

11 Kommittén har haft besök av Erik Koerfer från butiksutformning (E&F). Han berättade att 10 stora butiker med hög bullernivå kommer att få akustiktak under 2009, utredning har visat att dessa tak har god effekt för ljuddämpning. Planen är att ytterligare 10 butiker kommer att få akustiktak under En fråga som drivits i skyddskommittén är varningsskylt för halt golv och nu är skyltarna inköpa och finns att beställa. Kommitténs ledamöter har påpekat att punkter i protokoll från 2007 och 2008 inte behandlats och därför upprättas en actionlista vid varje möte så att inga punkter skall glömmas bort. Kommittén har fått information om satsningar för 2010: 1. att utveckla en hälsoportal 2. att ergonomihandledare utses med syfte att förbättra och underlätta ergonomi och hälsoarbete i butik 3. en kampanj att bli rök och snusfri. Arbetsgrupp hjälpmedel En arbetsgrupp utsedd av skyddskommittén, som arbetat med hjälpmedel och förpackningar, har under året haft fyra möten. Gruppen har kommit fram till att ett en utredning behöver göras om hur vi skall arbeta på bästa sätt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Förpackningar har varit en kärnfråga. V&S besökte butiken i Haninge och kunde med egna ögon se att deras förpackningar inte var rätt utformade för att lyftas med vacuumlyft. V&S har tillsatt en egen arbetsgrupp som tittar på denna fråga. Utbildning inom arbetsmiljöområdet En fråga om behandlats vid separata möten var utbildning för skyddsombud alternativt skyddskommitténs ledamöter. Förhandlingen mellan SPF och företaget slutade med att skyddskommitténs ledamöter kommer att gå kursen Bättre Arbetsmiljö (BAM) under våren Riskbedömningar Under året har representant från Skyddskommittén träffat företaget i ett antal sittningar. Riskbedömningar kommer framledes att ingå i skyddsronden. Bolagsstyrelsen Bolagsstyrelsen har haft 7 ordinarie samt 3 extra protokollförda sammanträden under 2009, förutom det konstituerande mötet efter stämman. De ärenden som diskuterats på styrelsemötena är bland annat verksamhetsuppföljning, planering, budget, strategiska planen samt butiksnätets utveckling. När 2009 summerades så kunde styrelsen konstatera att Systembolagets medarbetare än en gång gjort ett strålande jobb på alla sätt. Sidan 11 av 68

12 Studiekommittén Studiekommittén har under året haft 3 protokollförda möten, varav det sista syftade till att upplösa kommittén och att förbereda att ansvaret flyttades till Föreningsstyrelsen. 44 gram krut säkerställde att slut-saluten för Studiekommittén hördes i hela Avesta kommun. Vi kan än en gång konstatera att intresset och behovet av fackliga studier överstiger de resurser vi har haft, dvs de överenskomna dagarna per år räcker inte till. Planeringskonferens Första mötet på höstterminen brukar vara lite utvecklat och vi kallar det då Planeringskonferens. Traditionellt hålls detta möte på Skarpö, men i år byggde man om köket och kunde därför inte hysa oss. Vi valde då att lägga en mötesdag och låna ett rum i Jordbro, och på så sätt fick vi tillfälle att avlägga studiebesök på Reklamationslagret, Lagena och Laboratoriet. Lärorikt! De två återstående dagarna tillbringades i en källarlokal i södra Stockholm, där vi hyrde in oss för den totala summan av 200 kronor. Glatt överraskade av den vackra, promenadvänliga omgivningen samt utbudet och kvaliteten på de lokala lunchrestaurangerna blev vi så stärkta att vi fattade en massa kloka beslut. Vi konstituerade oss, fördelade ansvarsområden och uppdrag så att det stod härliga till och innan vi visste ordet av var det dags att åka hem igen. En stor del av konferensen ägnades också åt att skapa underlag för SPFs budget inför det kommande verksamhetsåret. Representantskap (RS) 2009 RS, som är föreningens årsmöte tillika högst beslutande organ, avstapelngick på Skarpö Kursgård den maj. Vi gästades av Unionens förbundssekreterare Leif Nicklagård och tre hedersmedlemmar (Lars, Tony och Margot). Även valberedaren Robert Adrell och revisorn Karin Henningsson närvarade. Röstlängden omfattade 31 personer; tre av fyra chefsgrupper var representerade, även Kontorsklubben samt alla Försäljarklubbar utom två. Ett gediget fackligt arbete genomfört med tålmodig noggrannhet, envis uthållighet och nytänkande För ungdom och framåtanda, som skapar en framtid för den fackliga kampen SPF-premien utdelades till två personer: Karin Larsson i Huskvarna och Martin Franzén i Örebro. (Det är Martin till höger.) Församlingen fattade beslut kring 37 motioner och diverse andra förslag, bland annat att sänka styrelsens arvoden ordentligt. Klubbavgiften höjdes däremot med en hel femma per medlem och månad. Hela höjningen tillfaller de lokala klubbarna. Sidan 12 av 68

13 Pensionsstiftelsen Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelse om pension till anställda och före detta anställda i Systembolaget AB. Ansvaret för pensionsutfästelserna åvilar Systembolaget AB. Stiftelsens styrelse med ordförande Carl Johan Åberg (tidigare chefsredaktör för Aftonbladet, statssekreterare vid UD, landshövding i Västmanlands län och VD för AP-fonderna) har under året haft följande sammansättning: Olof Lindblad och Patrik Ström utsedda av SPF och ekonomidirektör Anders Söderlund och personaldirektör Karin Furevik utsedda av arbetsgivaren. Fem sammanträden där arvode utgått har ägt rum. Stiftelsens ordförande Carl Johan Åberg har aviserat sin avgång under 2010 och övriga medlemmar har därför gemensamt inlett rekrytering av ny ordförande. Stiftelsens förvaltning har under år 2009 gett en avkastning på cirka sju procent. Återhämtningen på den finansiella marknaden har medfört en återförd nedskrivning av stiftelsens tillgångar på drygt nio miljoner kronor. Marknadsvärdet av stiftelsens nettotillgångar uppgick till miljoner kronor per den 31 december Den pensionsskuld som stiftelsen har i uppdrag att trygga är av Statens Pensionsverk beräknad enligt Finansinspektionens anvisningar till miljoner kronor. Följaktligen uppgår överskottet i Systembolagets pensionsstiftelse per 31 december 2009 till 121 miljoner kronor, vilket innebär en konsolideringsgrad på drygt 108 procent. Samverkansråd Samverkansrådet har haft fyra möten under På alla möten har uppföljning av verksamheten och ekonomi presenterats. Budget och strategiska planen har diskuterats på flertalet av mötena. Ärenden såsom ombudshantering, E-service, etableringsplan, kompetensplan, kundmötesmätningar, mål för det goda kundmötet, Heroma och årsarbetstid har diskuterats i rådet. SPF-konferens 2009 Precis lika bra som vanligt. Årets SPF-konferens ägde rum på Skarpö den oktober. Föreningsstyrelsen, våra klubbordförande och en del andra SPF-funktionärer träffades under några dagar för att förbereda inför kommande avtalsrörelse. Den mesta av tiden ägnades åt att sammanställa, renodla och rangordna de avtalskrav som samlats in av klubbar och sjugrupper runt om i landet under hösten. Ett viktigt arbete då kraven skickas vidare till den förhandlingsdelegation som sedan arbetar för vårt kommande avtal. Patrik Ström och Annette Cassepierre berättade hur arbetet i avtalsdelegationerna går till. Båda är invalda i den branschdelegation (Handel) som bland annat kommer att förhandla fram Systembolagets nya avtal. I samband med detta fick vi också en genomgång av Unionens inriktningsbeslut och den nya förhandlingsordning som gäller inom förbundet. Förutom att det i vanlig ordning bjöds på god och mycken mat så hade vi många givande diskussioner tillsammans, både i storgrupp och mindre bikupor. Under konferensen fick vi också besök av Systembolagets VD Magdalena Gerger som presenterade sig själv och sina visioner för företaget. Det gavs tillfälle att ställa frågor och vi ser positivt på vårt framtida samarbete med Magdalena. Efter hårt och intensivt arbete blev det också tid över även för en del lättsammare aktiviteter. En tipsrunda på temat vett och etikett bjöd på en del förvånade utrop och skratt. Sidan 13 av 68

14 Slutord Ännu ett år har vi lagt bakom oss i SPF. Vi kan konstatera att vi fortsätter tappa medlemmar i vår förening. Vi behöver alla fundera på hur vi ska vända den negativa trenden, vi behöver också aktivt visa att vi är stolta över att vara medlemmar i en fin och välskött förening. Vår stolthet ska vi sprida till andra som väljer att stå utanför. Det är viktigt att du som medlem vågar ta diskussionen om varför man ska vara med i vår förening. Vi måste ta tillbaka den fackliga diskussionen till fikabordet. Årets viktigaste händelse var när SPF och arbetsgivaren äntligen kom överens om hur vi ska införa årsarbetstid på Systembolaget. Detta kommer att skapa större trygghet för våra medlemmar och sysselsättningsgraden kommer att spegla den verkliga arbetstiden. Med dessa ord vill vi tacka alla medlemmar och förtroendevalda för det gångna året. Tillsammans är vi starka! Föreningsstyrelsen SPF Patrik Ström Angelika Andersson Anna Holgersson Karin Larsson Magnus Lindberg Maria Nilsson Nils Undall-Behrend Maj-Britt Eriksson Sofia Sandberg Sidan 14 av 68

15 Sidan 15 av 68

16 Sidan 16 av 68

17 Sidan 17 av 68

18 2010 MOTIONSBESLUT -förklaringar AVSLAG Betyder just avslag. Ingen åtgärd. TILLSTYRKA Motionen måste följas bokstavligen. Krav på 20 kr betyder 20 kr, och vi måste tacka nej till ett bud på 25 kr. BESVARA Mötet håller med, man kan arbeta i motionens anda. 20 kr kan bli 25 kr i en bra förhandling. SKICKA VIDARE Någon annan har beslutsrätten. Sidan 18 av 68

19 Motioner RS 2010 Först kommer en motion från styrelsen. Sedan kommer medlemmarnas motioner. Sidan 19 av 68

20 Föreningsstyrelsen Motion nummer 12:01 MOTION ANGÅENDE MANDAT FÖR STADGEBESLUT Föreningsstyrelsen har identifierat ett behov av att justera SPFs stadgar. Nuvarande stadgar stipulerar en komplicerad beslutsordning som kräver två på varandra följande representantskap, varav ett skall vara ordinarie. Denna process medför betydande kostnader för föreningen. Därför föreslår Föreningsstyrelsen att ordinarie representantskap 2010 delegerar mandat till närvarande klubbföreträdare och ordinarie ledamöter i Föreningsstyrelsen på SPF-konferensen 2010 att fatta beslut om justeringar i SPFs stadgar. Sidan 20 av 68

21 Motioner om Arbetsmiljö För motioner gällande kapitlet arbetsmiljömotioner har Föreningsstyrelsen haft följande tankar: Arbetsmiljö i det fackliga arbetet enligt arbetsmiljölagen (AML) behandlas i Skyddskommittén, där våra valda representanter driver frågorna som lyfts. Möjligheten finns att skicka frågan direkt till Skyddskommitténs ledamöter genom kontakt via telefon eller mail. Kontaktuppgifter till Skyddskommittén: Ulrika Belin Jesper Währner Annalena Hellberg Per Järmehag Karin Larsson Anna-Carin Wälitalo hk Eller till Sidan 21 av 68

22 SPF Jönköping och Sydost FK Motion nummer 13:01 MOTION ANGÅENDE ARBETSBÄNK PÅ BUTIKSLAGER Samtliga butiker är utrustade med en administrativ arbetsplats på lagret, arbetsplatsen utgörs av en fast bänk. Här är bland annat en dator placerad. Vi som arbetar på butikerna är som bekant inte stöpta i samma form utan har olika kroppslängd. För att underlätta arbetet vid arbetsplatsen på lagret föreslår vi Att denna arbetsbänk byts ut mot en höj och sänkbar dito En arbetsmiljöfråga som i första hand borde kunna lösas lokalt, kanske i samband med en skyddsrond. Föreningsstyrelsen kan inte ta ställning till hur varje enskild butik skall möbleras. På längre sikt, exempelvis vid samråd kring butikskoncept, kan vi rekommendera modernare arbetsbänkar. Men för att lösa situationen på den aktuella butiken är detta fel forum. Motionären rekommenderas således att ta kontakt med det lokala skyddsombudet. besvara motionen. Sidan 22 av 68

23 SPF Jönköping och Sydost FK Motion nummer 13:02 MOTION ANGÅENDE ERGOVAGN För att underlätta uppackning av varor i butikerna finns olika hjälpmedel att tillgå. En av dem är ergovagnen, som finns på vissa butiker. Den har en fjäderbelastad lastyta, som anpassar arbetshöjden på ett ergonomiskt bra sätt och som minimerar antal lyft direkt från golvet. Det finns ett uttalat intresse bland butiksanställda att få prova denna vagn som ett komplement till pirran. Därför föreslår vi Att samtliga butiker ges möjlighet att införskaffa en ergovagn. Detta är en arbetsmiljöfråga. Vi ber därför att få hänskjuta den till våra särskilt kompetenta förtroendevalda i skyddskommittén. besvara motionen. Sidan 23 av 68

24 SPF Sydost och Jönköping FK Motion nummer 13:03 MOTION ANGÅENDE ARBETSMILJÖUTBILDNING För att främja vår arbetsmiljö och få möjlighet att agera innan skada skett, så har ett antal klubbar inrättat uppdraget arbetsmiljökontakt, som har till uppgift att stötta butikernas arbetsmiljöombud. För att kunna bedriva det arbetet är det viktigt att ge möjlighet till adekvat utbildning. Vi föreslår därför Att varje arbetsmiljökontakt ges möjlighet till externa arbetsmiljöutbildningar En arbetsmiljöfråga som bäst hanteras där kompetensen finns, nämligen i Skyddskommittén. besvara motionen. Sidan 24 av 68

25 SPF Kontorsklubben Motion nummer 13:04 MOTION ANGÅENDE STRESSRELATERADE SJUKDOMAR Att via kunskap minska riskerna för ökat antal stressrelaterade sjukdomar genom riktade aktiviteter inom området chefens personalansvar. Därför föreslår vi: - Att SPF verkar för att arbetsgivaren genomför ett utbildningspaket för att öka kunskapen om stressrelaterade sjukdomar och dess uppkomst. Att utbildningen riktar sig till samtliga chefer och personal i beslutsfattande positioner. SPF Kontorsklubbens årsmöte beslutade att ställa sig bakom motionen och sända den vidare till RS (representantskapet). En viktig fråga som ytterst handlar om vår arbetsmiljö. Därför vill vi att ärendet lyfts och belyses i skyddskommittén för att alla personalkategorier skall omfattas av omsorgen och att rätt personer blir utbildade - vi kan till exempel tänka oss att även skyddsombuden är lämpade. besvara motionen i sin helhet. Sidan 25 av 68

26 SPF Jönköping och Sydost FK Motion nummer 13:05 MOTION ANGÅENDE LYFTHJÄLP PÅ BUTIKSLAGER Alla butiker har utrustats med en så kallad mygga för lyfthjälp av kartonger. Traversens arbetsyta är på de flesta butiker begränsad på grund av att traversen är för snålt utbyggd. Om det fanns möjlighet att använda myggan över större delen av lagerytan skulle ett stort antal lyft, och lyft som ur ergonomisk synvinkel är felaktiga undvikas. Därmed skulle också en stor arbetskadepotential undvikas. Därför föreslår vi Att traversen på butikernas lager byggs ut i den utsträckning som är praktiskt möjligt. I likhet med andra motioner som rör arbetsmiljöfrågor önskar vi att frågan behandlas där kunnandet är som störst, nämligen i skyddskommittén. besvara motionen. Sidan 26 av 68

27 SPF Borås Skövde FK Motion nummer 13:06 MOTION ANGÅENDE CENTRAL UPPHANDLING AV VAKTBOLAG Många anställda känner obehag när det blir larmutryckning efter stängningstid, Och skall invänta att polisen kommer vilket kan dröja flera timmar. Vi vill därför värna om tryggheten och säkerheten. Vi föreslår Att Detta upphandlas centralt med ett vaktbolag som möter upp vid butiken. Årsmötet står bakom motionen. Först och främst: Om arbetsinstruktionerna kring larmrutinerna inte följs måste detta tas upp med närmaste chef så snart som möjligt. Det lär brådska. Sedan: Om det vilket motionären antyder - finns strukturella problem i säkerhetstänkandet, och om dessa i så fall behöver åtgärdas, får vi lyfta frågan med företaget i lämpliga kanaler. Ett gemensamt och tryggt förfaringssätt vid larmutryckning bör naturligtvis finnas. Vi vill dock inte binda oss vid den exakt formulerade lösningen som motionären föreslår. besvara motionen. Sidan 27 av 68

28 SPF Jönköping och Sydost FK Motion nummer 13:07 MOTION ANGÅENDE TILLGÅNG TILL VÄKTARE Samtliga butiker har samma arbetsmiljö med stora risker för stölder samt att bli hotade eller misshandlade under arbetstid men alla butiker har inte tillgång till väktare dagtid. Stora butiker har väktare på eller i närheten av butiken, många små butiker har inte tillgång till väktare över huvud taget utan måste förlita sig på att polisen har tid att komma om något inträffar på butiken. Har polisen tid kan de vara tre timmar bort därför Kräver vi Att samtliga butiker skall ha tillgång till väktare eller polis under öppettid I den vackraste av världar skulle vi i SPF kanske kunna styra över var den lokala ordningsmaktens representanter skall befinna sig under våra öppettider. Vi tror dock att vi inte skulle nå särskilt långt om vi bestämde oss för att driva den frågan. Väktare, däremot, är antagligen lite enklare att styra över eftersom de arbetar direkt för den som betalar. Om man känner sig otrygg på jobbet, bör man givetvis ta kontakt med företagets säkerhetssamordnare för att göra en riskbedömning och därefter komma överens om eventuella åtgärder. Vi utgår från att samtliga butiker har överfallslarm, och att det i samband med detta har överenskommits hur lång anspänningstiden skall vara om vår personal känt sig hotad och därför använt larmet. Slutligen säkerhetsmedvetenheten är hög i företaget, det är vi övertygade om. Och om det finns enskilda butiker där särskilda insatser behövs hjälper vi gärna till att påvisa detta, eftersom det är en arbetsmiljöfråga. Vi tror dock inte att vi kan uppfylla de exakta krav som motionären uttryckt, utan måste be att helt enkelt få driva frågan på de sätt som ger det bästa resultatet. besvara motionen. Sidan 28 av 68

29 SPF Jönköping och Sydost FK Motion nummer 13:08 MOTION ANGÅENDE RUTINER VID LARM PÅ BUTIK Vid larm händer det att personal går in ensam i butiken, utan att någon från vaktbolag är med. Vi kräver att vid larm på butik ska personal alltid åtföljas av någon från vaktbolaget. Så skall redan ske enligt de instruktioner som finns på ViNet. avslå motionen. Sidan 29 av 68

30 SPF Sydost och Jönköping FK Motion nummer 13:09 MOTION ANGÅENDE VERKTYG TILL BOXKARTONGER Försäljningen av boxar har ökat rejält de sista åren, tyvärr har inte våra verktyg för hanteringen hängt med. Främst gäller detta någon form av ersättare för kartongkniven. Istället använder vi pelikanen, som är alldeles för vek eller sliter vi upp kartongerna med händerna, vilket garanterat ger skador på sikt. Därför yrkar vi på Att det utvecklas ett fungerande verktyg för att öppna Boxkartongerna Ja, det önskar vi också. Tyvärr kan vi berätta att trots alla ansträngningar som gjorts på området, har ingen lyckats. Vi har till och med kunnat konstatera att kvartspallsbyggarna på Lagena, som öppnar hundratals kartonger varje dag, använder traditionella moraknivar eller bara händerna. Vi har därför, i de sedvanliga arbetsmiljökanalerna, i stället valt att fokusera på att försöka få producenterna att göra kartongerna mer ändamålsenliga och lättare att öppna alternativt ta fram andra förpackningar som är lättare för oss att hantera. besvara motionen. Sidan 30 av 68

Protokoll. fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010

Protokoll. fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010 Protokoll fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010 Närvarande Inbjudna Försäljarklubbarnas delegater Butikschefsklubbarnas delegater

Läs mer

Vilken klubb tillhör din butik?

Vilken klubb tillhör din butik? Sidan 1 av 8 Butik Försäljarklubb Klubbordförande Butik 0102 SPF Stockholm FK Maria Nilsson 0163 0103 SPF Stockholm FK Maria Nilsson 0163 0104 SPF Stockholm FK Maria Nilsson 0163 0106 SPF Stockholm FK

Läs mer

Vilken klubb tillhör din butik?

Vilken klubb tillhör din butik? Sidan 1 av 8 Butik Försäljarklubb Klubbordförande Butik 0102 SPF Stockholm CK Berit Morén 0228 0103 SPF Stockholm CK Berit Morén 0228 0104 SPF Stockholm CK Berit Morén 0228 0106 SPF Stockholm CK Berit

Läs mer

1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Hej och välkomna till årets första möte, sade PS och förklarade detta öppnat.

1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Hej och välkomna till årets första möte, sade PS och förklarade detta öppnat. Protokoll nr 01 10 från s möte i Stockholm 11 12 januari 2010 Närvarande Patrik Ström, ordf 0607 Nässjö PS Angelika Andersson 1411 Linnégatan, Göteborg AA Anna Holgersson 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH

Läs mer

3 Föregående protokoll Nr 01-14 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna.

3 Föregående protokoll Nr 01-14 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna. Protokoll nr 02-14 3 4 februari Stockholm 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Anna Holgersson hälsar välkomna och öppnar mötet. Föreningsstyrelsen Närvaro: AH Anna Holgersson 1208 Hansa Malmö MN Maria

Läs mer

c) Kostnadsredovisning SPF Vi beviljade att få 1 000 kr av oss själva för att kunna dela ut SPF premien på RS.

c) Kostnadsredovisning SPF Vi beviljade att få 1 000 kr av oss själva för att kunna dela ut SPF premien på RS. Protokoll nr 04 11 från Föreningsstyrelsens möte på Skarpö 4 6 april 2011 Föreningsstyrelsen Närvarande Maria Nilsson, tf ordf 0163 Ringen, Stockholm MN Anna Holgersson, ordf 1208 Hansacompaqniet, Malmö

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

SPFs stadgar. Antagna vid ordinarie RS den 14 maj 2011 och på SPF konferensen den 19 oktober 2011

SPFs stadgar. Antagna vid ordinarie RS den 14 maj 2011 och på SPF konferensen den 19 oktober 2011 SPFs stadgar Antagna vid ordinarie RS den 14 maj 2011 och på SPF konferensen den 19 oktober 2011 1 Ändamål Systembolagets Personalförening (SPF) är ett samverkansorgan för Unionenklubbar och SPFs kontaktombud

Läs mer

Protokoll nr 04-13. I samband med föreningsstyrelsens möte Stockholm 16-17 April 2013

Protokoll nr 04-13. I samband med föreningsstyrelsens möte Stockholm 16-17 April 2013 Protokoll nr 04-13 I samband med föreningsstyrelsens möte Stockholm 16-17 April 2013 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Anna Holgersson öppnar mötet. Föreningsstyrelsen Närvaro: AH Anna Holgersson 1208

Läs mer

3 Föregående protokoll Nr 1-15 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna.

3 Föregående protokoll Nr 1-15 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna. Protokoll nr 2-15 Styrelsemöte 24 25 februari Stockholm 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Föreningsstyrelsen Närvaro: MN Maria Nilsson 0163 Ringen Stockholm SS Sofia Sandberg 0215 Täby Stockholm NUB

Läs mer

3 Föregående protokoll Protokoll nr 4 gicks igenom och godkändes med ändringar.

3 Föregående protokoll Protokoll nr 4 gicks igenom och godkändes med ändringar. Protokoll nr 5-15 Styrelsemöte 8 + 11 maj Skarpö 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Föreningsstyrelsen Närvaro: MN Maria Nilsson 0163 Ringen Stockholm KL Karin Larsson 0606 Huskvarna RA Robert Adrell

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

3 Föregående protokoll Styrelsen beslutade att protokoll nr 04 10 kunde godkännas och läggas ad acta. 4 Actionlista Bordlagt till junimötet.

3 Föregående protokoll Styrelsen beslutade att protokoll nr 04 10 kunde godkännas och läggas ad acta. 4 Actionlista Bordlagt till junimötet. Protokoll nr 05 10 från Föreningsstyrelsens möte i Stockholm 7 och 10 maj 2010 Föreningsstyrelsen Närvarande Anna Holgersson, vice ordf 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH Angelika Andersson 1411 Linnégatan,

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

Protokoll nr 10-13 I samband med föreningsstyrelsens möte 10-11 december Stockholm

Protokoll nr 10-13 I samband med föreningsstyrelsens möte 10-11 december Stockholm Protokoll nr 10-13 I samband med föreningsstyrelsens möte 10-11 december Stockholm 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Anna Holgersson hälsar välkomna och öppnar mötet. Föreningsstyrelsen Närvaro: AH

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Normalstadgar för officersförening

Normalstadgar för officersförening Normalstadgar för officersförening Fastställt av Förbundsmötet 2014 Normalstadgar för officersförening Inom Officersförbundet Fastställda av förbundsmötet 2014 Stadgarna utgör en minimireglering av föreningens

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Redovisning Årsarbetstidsenkäten.

Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Bakgrund På föreningens årsmöte (RS) 2013 fick Föreningsstyrelsen i uppdrag, via motionen 13:37, att göra en enkät för att samla in medlemmarnas synpunkter på årsarbetstid.

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Förhinder Anna Holgersson 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning MN hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Förhinder Anna Holgersson 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning MN hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll nr 11 10 från Föreningsstyrelsens möte i Stockholm 7 8 december 2010 Föreningsstyrelsen Närvarande Maria Nilsson, tf ordf 0163 Ringen, Stockholm MN Angelika Andersson 1424 Sisjön, Göteborg AA

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Protokoll nr 07-13 I samband med föreningsstyrelsens möte 9-10 september på Flyinge 1573, Södra Sandby

Protokoll nr 07-13 I samband med föreningsstyrelsens möte 9-10 september på Flyinge 1573, Södra Sandby Protokoll nr 07-13 I samband med föreningsstyrelsens möte 9-10 september på Flyinge 1573, Södra Sandby 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Anna Holgersson öppnar mötet. Mötesordförande Maria Nilsson

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Protokoll nr 09-12. I samband med föreningsstyrelsens möte Stockholm 14-15 November 2012

Protokoll nr 09-12. I samband med föreningsstyrelsens möte Stockholm 14-15 November 2012 Protokoll nr 09-12 I samband med föreningsstyrelsens möte Stockholm 14-15 November 2012 Föreningsstyrelsen 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Anna Holgersson öppnar mötet. Närvaro: AH Anna Holgersson

Läs mer

1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Närvaro: 2 Faststäl ande av dagordning 3 Föregående protokol 4 Ekonomi

1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Närvaro: 2 Faststäl ande av dagordning 3 Föregående protokol 4 Ekonomi Protokoll nr 05-13 I samband med föreningsstyrelsens möte Skarpö 3 och 6 Maj 2013 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Anna Holgersson öppnar mötet. Föreningsstyrelsen Närvaro: AH Anna Holgersson 1208

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 8-2011 Fört vid möte i 2011-03-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Sandra Karlsson Susanne Larsson Forman fr

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet. 2. Mötets behörighet Stadgan säger: 36 Mötet är beslutsmässigt om

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Samverkan i Systembolaget. För bättre verksamhet, trivsel och utveckling

Samverkan i Systembolaget. För bättre verksamhet, trivsel och utveckling Samverkan i Systembolaget För bättre verksamhet, trivsel och utveckling Innehåll Introduktion... 4 Ledarskap medarbetarskap... 5 Samverkan vad innebär det?... 6 Arbetsplatsmötet... 7 Område arbetsplatsen...

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011)

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Tid: 17 mars 2012 kl 10.30 PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Plats: Svenska Kryssarklubben, Nacka Strand Närvarande: Carl-Olov Filipsson (ordförande) Tommy Malmgren (vice

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar för DNF. Ärende 14 Bilaga 1

Stadgar för DNF. Ärende 14 Bilaga 1 Stadgar för DNF Ärende 14 Bilaga 1 Stadgar för DNF 1 Ändamål DNF är en arbetsgivarorganisation för bolag, föreningar, stiftelser och kommunalförbund som bedriver verksamhet inom det kommunala, landstingskommunala

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer