Vitec Säljstöd Storhusmodul

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vitec Säljstöd Storhusmodul"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Vitec Säljstöd Storhusmodul Användarguide VITEC Affärsområde Mäklare GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, V. FRÖLUNDA VÄXEL: KALMAR: BOX 751, SVENSKNABBEVÄGEN 25, KALMAR, VÄXEL: STOCKHOLM: BOX 30206, LINDHAGENSGATAN 116, STOCKHOLM, VÄXEL:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 4 Fastighetsuppgifter... 5 Cashflow-kalkyl... 5 Cashflow-kalkyl avkastningsvärde per objekt... 5 Hyresgästförteckning... 5 Köpekontrakt... 5 Objektbeskrivning... 5 Objektbeskrivning sammandrag... 5 Marknadsvärdering... 5 Sekretessförbindelse... 5 Till salu-skylt... 5 Wordkoppling... 5 Marknadsplatsöverföring... 5 Översikt... 6 Hur hittar jag mina storhus?... 7 Registrera ett storhus... 8 Grunduppgifter, adress Dokumentkoppling-projekt Upplåtelseform Objekttyp, beskrivning Tomtuppgifter Byggnader Gemensamma utrymmen Bilplatser Tekniska data Omgivning Hyresgästförteckning Sammanställning areor Driftkostnad, moms, försäkring

3 Ekonomi, cashflow Exempel på hyresjustering Taxeringsvärde Lån Inteckningar Servitut m m Övrigt Säljande beskrivning Provision Internetuppgifter Kontraktsuppgifter Bildhantering Säljare Spekulanter Köpare Projekt Cashflow-kalkyl Cash-flowkalkyl med avkastningsvärde Hyresgästförteckning Journal Mäklarlagen Licensvillkor för Vitec programprodukter Definition av begreppet programprodukt Äganderätten till programprodukten Licens Undersökningsplikt Ansvarsbegränsning Fel i datamedium Överlåtelse av licens Kortkommandon

4 Inledning Storhusmodulen till Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare är avsedd för dig som säljer kommersiella fastigheter. Du kan också komplettera Vitec Säljstöd med ett lokalregister om du vill använda programmet för uthyrning av lokaler. Storhusmodulen innehåller bland annat följande komponenter: Register Dokument Två Cashflow-kalkyler I Vitec Säljstöd utgår vi från begreppet fastighet. Till fastigheten finns en eller flera byggnader kopplade, och till byggnaden finns i sin tur lägenheter och lokaler kopplade. Om du använder Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare är det bostadsrätter du har tillgång till. I Vitec Säljstöd Fastighet finns i stället hyreslägenheter och lokaler. Utseendet på fastighets- och byggnadskorten varierar beroende på om det är en bostadsrätt eller en lokal. Men det finns också en hel del gemensamma nämnare. Med storhusmodulen öppnas mycket mer information upp i fastighets- och byggnadsregistret. Så här ser kopplingarna ut: Om du har licens för både Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare och Vitec Säljstöd Fastighet och storhusmodulen kommer du att kunna välja mellan tre flöden på fastighetskortet. Fördelen med detta upplägg kan belysas med följande exempel: På ert företag har ni sålt en bostadsrättslägenhet i fastigheten Huset 1:1. Nu vill ägarna till fastigheten sälja och kontaktar er. Eftersom ni redan har uppgifter om fastigheten sedan tidigare kan du nu komplettera med ny information. Småhusmäklaren använder flödet Flöde, Bostadsrätt och du använder flödet Flöde, Storhus. En tredje person hos er arbetar med uthyrning av lokaler och använder flödet Flöde, Fastighet. Med andra ord alla kan arbeta mot samma fastighet men i olika syften. 4

5 Denna handledning kommer att beröra de delar som är unika för Storhus. Grundläggande funktionalitet kan du läsa mer om i vår handledning för Vitec Säljstöd. Många dokument är gemensamma för flera objekttyper t ex villa och bostadsrätt. I denna handledning berör vi unika dokument för storhus. Fastighetsuppgifter Du når fastighetsuppgifterna antingen i översikten under flik Översikt eller så dubbelklickar du på objektet och kommer in i de olika registerkorten. Cashflow-kalkyl Kalkyl för 5 år som visar avkastningsvärde, betalnetto och driftnetto. Cashflow-kalkyl avkastningsvärde per objekt Med denna kalkyl gör du en kalkyl där du kan simulera olika avkastningsvärde per objektkategori. Hyresgästförteckning I storhusmodulen kan du lägga in de hyresgäster som hyr bostäder och lokaler. Dessa hyresgäster kan du skriva ut i form av en förteckning. Förteckningen kan också skrivas ut i samband med utskrift av en objektbeskrivning. Köpekontrakt Köpekontraktet har vissa anpassade för kommersiella fastigheter. Objektbeskrivning Objektbeskrivning i enspalt eller tvåspalt. Till beskrivningen kan man bifoga egna dokument. Objektbeskrivning sammandrag En enklare objektbeskrivning i form av ett sammandrag. Marknadsvärdering Anpassad värdering för storhus. Sekretessförbindelse Till salu-skylt Till salu-skylt i flera olika layouter i form av stående eller liggande A4, A5, centrerad text, vänsterställd text, olika fontstorlekar m.m. Wordkoppling Wordkopplingsprogrammet har anpassats så att du kan hämta information från storhusregistret. Wordkoppling ingår i Vitec Säljstöd som du kan använda för att skapa egna dokument när du vill hämta information från ditt register. Marknadsplatsöverföring Marknadsplatsöverföring till, objektvision.se och till Hemnet. Särskild licens krävs för var och en av dessa marknadsplatser. 5

6 Översikt Vid start av programmet visas en Översiktsvy. Överst till höger visas en faktaruta med bild om objektet som snabbt ger dig de viktigaste uppgifterna. Vårt mål är att mäklarens dagliga uppgifter ska vara lätta att utföra med bara ett klick. Du kan till exempel direkt från faktarutan lägga in ett nytt bud eller en ny visning. För att snabbt ändra uppgifter klickar du bara på rubrikerna i Snabbgranskningen för att komma till den aktuella uppgiften. Under faktarutan visas ett antal flikar med information om fastigheten, bilder, dokument o s v. Fliken Journal ger dig snabbt tillgång till vad som är gjort i ärendet. Under flik Journal Mäklarlagen finns ett arbetsflöde där du kan markera och skriva ut journal över vad som gjorts i ärendet. 6

7 Hur hittar jag mina storhus? Du hittar alla storhus i översiktsvyn. I storhusmodulen ingår även ett antal listor som är speciellt anpassade för kommersiella fastigheter. Klicka på Listor i menyraden och sedan på mappen som heter Storhus. Denna innehåller följande listor: Med hjälp av listan Alla fastigheter kan du se alla fastigheter som har upplåtelseform äganderätt, tomträtt, eller arrenderätt. Vidare finns listor där du snabbt kan se vilka fastigheter som är under intag, till salu, sålda eller reserverade. Det finns också listor som visar vilka spekulanter som finns. Listorna fungerar som alla andra listor i systemet. Du kan lägga till kolumner, göra urval, ändra sorteringsordning m.m. Alla listor i Vitec Säljstöd har dessutom en snabbmeny till vänster, med vars hjälp du kan utföra de flesta av dina arbetsuppgifter. Klickar du på Dokument får du till exempel upp en lista över alla blanketter som finns tillgängliga, och under Utför hittar du ytterligare en lång rad funktioner som hjälper dig i det dagliga arbetet. 7

8 Registrera ett storhus Du kan registrera ett storhus på i princip två sätt - genom att själv fylla i uppgifter om storhuset på ett tomt registerkort, eller genom att först hämta ett fastighetsutdrag från Lantmäteriet. I det senare fallet sparas många uppgifter från fastighetsutdraget automatiskt på ett registerkort, som du sedan kan komplettera med ytterligare information. Du utgår t ex från listan Alla objektöversikt. I snabbmenyn klickar du på Ny. Om du vill börja med att hämta ett fastighetsutdrag från Lantmäteriet gör du det via menyn Verktyg. 8

9 Om du har både Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare och Vitec Säljstöd Fastighet tillsammans med storhusmodulen kommer du att få välja syfte för den nya fastigheten enligt nedan. Saknar du Vitec Säljstöd Fastighet syns bara de två översta alternativen. Oavsett om du valt att registrera fastigheten manuellt eller genom att hämta ett fastighetsutdrag, så får du därefter fram registerkortet för storhus, där du kan börja fylla i eller komplettera registerinformationen. Till din hjälp har du ett flöde på vänster sida. Flödet består av en lista över alla flikar för inmatning. Det finns också en mapp för visningar, ett kronologiskt arbetsflöde, en mapp med alla dokument i bokstavsordning samt en flik för Worddokument. Längst ner finns som i alla andra registerkort en journal. Du växlar mellan olika flikar genom att klicka på deras namn enligt ovan. Börja med Grunduppgifter, adress och arbeta dig neråt i trädstrukturen. 9

10 GRUNDUPPGIFTER, ADRESS Första fliken heter Grunduppgifter, adress och ser ut så här: 10

11 Dokumentkoppling-projekt Vissa dokument kan skrivas ut för flera fastigheter samtidigt om man har kopplat ihop dem. Om du har samma säljare och köpare får du när du skriver ut köpekontrakt, köpebrev och tilläggsavtal en ruta där du kan tala om vilka andra fastigheter som ska vara med i dokumentet. På samma sätt får du välja vid utskrift av förmedlingsuppdrag om du har samma säljare. I Cashflowkalkyl kommer alla kopplade fastigheter. För att detta ska fungera skapar du ett nytt projekt (detta ska inte blandas ihop med Projektmodulen som vi återkommer till). Tala om vilka fastigheter som är inblandade så får du dokument med flera fastigheter. Upplåtelseform Upplåtelseformen definierar fastigheten som ett storhus. Du kan välja mellan Arrenderätt, Bostadsrätt, Tomträtt och Äganderätt. 11

12 OBJEKTTYP, BESKRIVNING Fliken Objekttyp, beskrivning ser ut så här: Här kan du välja objekttyp och ange hur fastigheten ska marknadsföras på internet. Du kan t ex välja att fastigheten ska visas som både kontor och butik vid sökningar på t ex objektvision.se. Du kan också ange en beskrivning för fastigheten som sådan. TOMTUPPGIFTER På fliken Tomtuppgifter kan du fylla i uppgifter om den tomt som hör till fastigheten. Här finns fält för eventuell tomträttsavgäld, hur länge den varar, period och vem som är upplåtare. 12

13 BYGGNADER Från listan Byggnader kan du registrera en eller flera byggnader på fastigheten. Om du hämtar fastigheten via Lantmäteriet hämtas byggnaderna in med automatik. När du öppnar listan första gången är den tom om du inte hämtat fastigheten från LM.. Välj därför Ny i snabbmenyn för att skapa din byggnad. Du får då upp registerkortet för byggnad 1, med fliken Grunduppgifter förvald. Byggnaden har precis som fastigheten ett flöde till vänster. 13

14 Första inmatningsfältet är Fastighet. Här finns kopplingen till den fastighet som du utgick ifrån. Vid Byggnad/hus anger du namnet på byggnaden. Du bör ange ett namn så att du lätt kan skilja mellan byggnaderna. Du kan också markera en byggnad som huvudbyggnad. Det är den som visas först i t ex en objektbeskrivning. Vid Byggnadstyp kan du ange vilken typ av byggnad det är. I listrutan finns färdiga alternativ att välja mellan, men om du har administratörsrättigheter kan du även skriva in ett eget alternativ om du saknar något. Tryck på Tab när du skrivit klart, så sparas det nya alternativet i listrutan till nästa gång. Du kan också ange hur många våningar som finns och uppgifter om hiss. Dessa uppgifter kopieras från byggnaden till t ex bostadsrätter och lokaler när sådana registreras. Därefter följer Byggnadsår och Renoveringsår samt en större ruta i vilken du kan berätta mer om vilka förbättringar som gjorts. På fliken Beskrivning kan du ge en kort beskrivning av byggnaden. 14

15 På fliken Byggnadssätt finns byggnadens beskaffenhet. 15

16 På fliken Tv/Internetanslutning kan du ange vad som gäller i byggnaden. Uppgifterna kopieras över till en bostadsrättslägenhet eller lokal om du senare registrerar en sådan. 16

17 GEMENSAMMA UTRYMMEN Under Gemensamma utrymmen kan du ange uppgifter som är gemensamma på fastigheten. Dessa uppgifter kopieras till bostadsrätter och lokaler i samband med att sådana registreras. Inmatningen av Övriga utrymmen består av ett antal kryssrutor. De alternativ du kryssar för visas i form av text i rutan Sammanställning nedanför. Det är sammanställningen som visas i beskrivningar och på internet. Längst ner har du möjlighet att lägga in uppgifter om Gårdsplats/innergård. 17

18 BILPLATSER De uppgifter om bilplatser som du skriver in här kommer även att sammanställas under Sammanställning areor, som finns på annan plats i flödet. Uppgifterna kopieras dessutom till bostadsrätter och lokaler som du kopplar till fastigheten. TEKNISKA DATA Inmatning finns för tekniska data på fastigheten. 18

19 OMGIVNING På nästa flik finns fritextfält för Omgivning, Kommunikationer, Service och Allmänt. Om du klickar på in det för området. till höger om Omgivningsfältet hämtas det text om du tidigare skrivit 19

20 Vid Kommunikationer finns en knapp där du kan ställa in avstånd till kommunikationer. Vid Service finns en knapp där du kan ställa in olika avstånd till t ex Bank, post osv. 20

21 HYRESGÄSTFÖRTECKNING Hyresgästförteckningen har en central betydelse i storhusmodulen. Utifrån denna sammanställs fastighetens areor och hyresintäkter. Uppgifter från denna sida överförs till registerkort Sammanställning areor och Ekonomi/Cashflow. Uppgifterna hämtas även till objektbeskrivningar och cashflowkalkyler. I listan använder du snabbmenyn för att skapa en ny hyresgäst. Du får då välja mellan bostad och lokal. Vi börjar med att titta på hur inmatningen för en bostad ser ut. Du börjar med att skriva in hyresgästens namn i fältet Hyresgäst. Du kan sedan fortsätta med Kontraktsnummer och Lägenhetsnummer. I listrutan Objekttyp kan du välja mellan t ex bostadsrättslägenhet och hyreslägenhet. Vid Status anger du om bostaden är uthyrd eller hyresledig. Är det en bostadsrätt kan du också välja t ex Till salu. Status styr även om uppgiften ska kunna hämtas till rubriken Vakanser på fliken Sammanställning areor. Vid Byggnad kan du ange i vilken byggnad lägenheten finns och på vilket våningsplan. 21

22 Uppgifter om boarea och hyresintäkter (längre ner) kommer att sammanställas på fliken Sammanställning areor. Som hjälp vid registrering av hyresintäkten har du fältet Månadshyra/avgift. Du kan vidare ange Kontraktstid, Uppsägningstid och Förlängningstid om speciella förhållanden gäller. Dessa uppgifter har emellertid större betydelse när du registrerar lokaler. Bedömd hyra är ett inmatningsfält där du kan ange vad hyran borde vara om den inte redan från början är korrekt. Den bedömda hyran tas med i cashflowkalkylen. Du kan slutligen ange vad som ingår i hyran samt göra en kommentar. Hur många uppgifter du fyller i avgör du själv. När du har registrerat hyresgästen stänger du med hjälp av krysset: Du kommer då tillbaka till listan över hyresgäster och kan registrera nästa hyresgäst.. Inmatningen för lokaler ser ut enligt följande. Inmatningen är i stort sett densamma som för bostäder men här har uppgifterna om kontraktstid och bedömd hyra stor betydelse. Läs mer om hur denna hantering fungerar i samband med beskrivningen av cashflow-kalkylen. Vidare hittar du fält för Index och moms. I stället för att tala om vad som ingår i hyran, vilket är brukligt när det gäller bostäder, så anger du här vad som tillkommer. Du kan kryssa för dessa tillkommande poster i tabellen enligt ovan samt ange kostnaden för denna i kronor per år eller kronor per m² och år. Längst ner finns utrymme för kommentarer som t ex Två bilplatser ingår i detta kontrakt. Uppgifterna överförs till Hyresgästförteckningen. 22

23 Anger du ett belopp visas beloppet, anger du inget belopp men ett kryss visas det ett Ja som tillkommer, anger du inget belopp och inget kryss visas det ett Nej som tillkommer. SAMMANSTÄLLNING AREOR Om vi nu går tillbaka till flödet är det fliken Sammanställning areor som står näst i tur. På denna sida väljer du om sammanställningen ska hämtas från hyresgästförteckningen. I sådant fall kommer ett antal fält att vara gråmarkerade, vilket innebär att programmet sköter 23

24 beräkningen av dessa uppgifter. En schabloniserad driftkostnad kan anges för respektive objekttyp enligt ovan. Uppgifter om garage och parkeringsplatser hämtas från fliken Bilplatser. Om du vill ha en riktigt enkel inmatning väljer du att inte sammanställa uppgifterna från hyresgästförteckningen. Troligtvis har du då inte använt hyresgästförteckningen heller. DRIFTKOSTNAD, MOMS, FÖRSÄKRING Fliken Driftkostnad, moms, försäkring ser ut så här: Under Driftkostnader anger du den faktiska kostnaden i kronor per år. Du kan också ge en kommentarer till driftkostnaden samt renoveringsbehov. När du gör en cashflow-kalkyl kan du välja mellan att använda den faktiska kostnaden eller den schabloniserade, som finns på fliken Sammanställning areor. Du kan vidare ange om fastigheten är helt eller delvis momsregistrerad, samt andel i procent. Om du anger kryss här genereras 8 i köpekontraktet avseende momsregistrering. 24

25 EKONOMI, CASHFLOW I registerkort Ekonomi, cashflow kan du snabbt få ett avkastningsvärde beräknat. Först väljer du om kalkylen ska beräkna driftkostnad utifrån den faktiska eller den schabloninlagda. Därefter anger du avkastningskravet uttryckt i procent. Hyresintäkter hämtas från fliken Sammanställning areor. Hyresjustering beräknas utifrån den bedömda hyra som du angett i hyresgästförteckningen. Hyresjustering är mellanskillnaden mellan den hyra som gäller fram till kontraktet går ut och den bedömda hyra som du själv har angett. Om den bedömda hyran är 0 kronor så utgår vi ifrån att hyresintäkten är densamma som den var innan kontraktet gick ut. Exempel på hyresjustering Lokal 1 har en hyresintäkt på kronor per år. Kontraktet är bundet till 30 juni i år. Vi har lagt in en bedömd hyra på kronor per år. Programmet räknar intäkter per månad. För årets första sex månader blir hyresintäkten kronor. Därefter blir den kronor för andra halvåret. Totalt blir hyresintäkten kronor för året. I kalkylen enlig ovan kommer hyresintäkten för året vara kronor. I fältet Hyresjustering kommer skillnaden att presenteras dvs = kronor. I cashflowkalkylen som räknar för fem år kommer hyresintäkten vara kronor för år 1 och kronor för år 2, 3, 4 och 5. Fältet Vakanser är nollställt när du går in på denna sida. Till höger om fältet finns en knapp som hämtar vakanser utifrån hyresgästförteckningen. Programmet räknar samman hyresintäkten för bostäder och lokaler som har status Hyresledig eller Till salu. Drift och underhåll hämtas från den schablonimatade driften på fliken Sammanställning areor eller från de faktiska driftkostnaderna på fliken Driftkostnad, moms, försäkring, beroende på hur du har satt det översta krysset på sidan. Tomträttsavgäld hämtas från fliken Driftkostnad, moms, försäkring och fastighetsskatten från fliken Taxeringsvärde. Under övrigt 1 och 2 kan du komplettera med egna tillägg eller avdrag som du vill ha med i kalkylen. Driftnettot beräknas utifrån uppgifterna som fyllts i/hämtats. Därefter har du möjlighet att ange räntebidrag för att få fram driftnettot inklusive räntebidrag. Avkastningsvärdet beräknas utifrån det avkastningskrav du har angett överst på sidan. Avkastningsvärdet får du fram genom att dividera driftnettot med avkastningskravet. Avkastningskravet visas exklusive och inklusive räntebidrag. Pris följer sedan som inmatningsfält och till höger om priset kan du i en listruta ange om priset är t ex Enligt högstbjudande. Här finns också en kryssruta för de fall då det är anbud på fastigheten och ett fält där du i så fall anger när anbudet ska lämnas in. 25

26 26 Vitec Säljstöd Storhusmodul - Användarguide

27 TAXERINGSVÄRDE I flödet följer sedan en lista med taxeringsvärden. Dessa värden hämtas från Lantmäteriet. Det finns ingen gräns för hur många taxeringsvärden du kan registrera. Klicka på Ny i snabbmenyn för att skapa ett nytt taxeringsvärde. Om du i stället vill ändra ett befintligt dubbelklickar du på det värde du vill öppna. OBS: När det gäller bostäder är det viktigt att ange antal lägenheter för att få korrekt fastighetsskatt. Först väljer du Värderingsenhet i listrutan enligt ovan. Därefter anger du taxeringsvärde och värdeår. Fastighetsskatten beräknas enligt gällande regler. LÅN På fliken Lån lägger du in befintliga och nya lån. De samlas i en lista enligt nedan. Klicka på Ny i snabbmenyn när du vill registrera ett lån. Läs handledning för Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare om du vill ha mer stöd för inmatning. 27

28 INTECKNINGAR När du klickar på Inteckningar i flödet visas en lista där du ser inteckningarna på fastigheten. Inteckningarna sparas här när du hämtar ett fastighetsutdrag från Lantmäteriet. För att registrera en ny inteckning klickar du på Ny i snabbmenyn. Om du vill ändra en befintlig inteckning dubbelklickar du på den du vill öppna. 28

29 SERVITUT M.M. Uppgifterna på fliken Servitut, m m hämtas från fastighetsutdraget från Lantmäteriet. ÖVRIGT Ibland behöver du kanske skriva in uppgifter som inte hör hemma under någon av de fördefinierade rubrikerna. På fliken Övrigt finns ett rejält fritextfält för detta ändamål. 29

30 SÄLJANDE BESKRIVNING På nästa flik kan du skriva in en säljande beskrivning. Den korta säljande beskrivningen visas på internet och i andra sammanhang där utrymmet är begränsat, exempelvis listutskrifter där flera objekt presenteras tillsammans. Den långa säljande beskrivningen används främst till objektbeskrivningar som du skriver ut. 30

31 PROVISION På fliken Provision anger du hur stor provisionen är. Dessa uppgifter används i exempelvis förmedlingsuppdrag, kvitton, fakturor och likvidavräkning. Standardinställningen är att programmet automatiskt beräknar provisionen åt dig, utifrån objektets pris och de uppgifter du lägger in här. Denna inställning ska du behålla om provisionen baseras på en procentsats. På nästa rad anger du om provisionen är exklusive eller inklusive moms. Som du ser kan du ange provisionen i intervall om du vill. I vårt exempel är provisionen 5 % upp till 1 miljon kronor, 4 % i skiktet 1-2 miljoner kronor, samt 2 % utöver 2 miljoner kronor. Du kan också ange en lägsta provision, t ex kronor. 31

32 Om du i stället för provision tillämpar fast arvode måste du byta alternativ längst upp och välja Jag vill själv ange provision/arvode. På så sätt öppnas fältet för arvode upp så att du kan skriva in ett fast belopp. Om du inte vill ange provisionen manuellt varje gång du skapar ett nytt objekt kan du göra det en gång för alla på ditt användarkort. Öppna menyn Listor och välj Övriga listor Användare med telefonnr och e-postadress. Dubbelklicka på ditt namn i listan över användare och klicka på Provision i användarkortets flöde till vänster. Välj Ny i snabbmenyn i den lista som kommer fram till höger, så kan du förinställa värdena hur provisionen ska beräknas för olika typer av objekt som du skapar hädanefter. Om vi nu tittar närmare på flödet igen ser du att det finns en fördjupning under fliken Provision. INTERNETUPPGIFTER På denna flik kan du ange om objektet ska föras över till internet eller inte och vad som ska föras över. Läs mer om detta i kapitlet Marknadsplatsöverföring. KONTRAKTSUPPGIFTER Uppgifter om kontraktsdag, tillträdesdag, handpenning och så vidare som du uppger när du kopplar en köpare till fastigheten, sparas på fliken Kontraktsuppgifter så att du i efterhand kan nå informationen och komplettera vid behov. Uppgifterna som finns på detta kort överförs t ex till kontrakt, likvidavräkningen, kallelse m.m. Du kan mata in säljarnas bank och kontonummer. Dessa uppgifter överförs till likvidavräkningen. 32

33 33

34 BILDHANTERING I handledningen för Vitec Säljstöd finns en detaljerad beskrivning av bildhantering. SÄLJARE På fliken Säljare visas säljarna till fastigheten. När du hämtar ett fastighetsutdrag från Lantmäteriet registreras dessa uppgifter automatiskt. I de fall då säljaren är ett företag måste du emellertid komplettera med uppgifter om kontaktperson/er, firmatecknare o s v. Om du behöver registrera en säljare manuellt klickar du på Ny i snabbmenyn. När du nyregistrerar ett företag som säljare får du upp nedanstående guide. 34

35 Fyll i dina uppgifter och glöm inte Firmatecknare, eftersom det endast är firmatecknare som får skriva under avtal. Ägarandel anger du i bråkform längre ner. Klicka på Slutför när du är klar, så kommer du tillbaka till listan över säljare. SPEKULANTER På fliken Spekulanter kan du nyregistrera spekulanter på fastigheten eller hämta personer som redan finns i ditt kundregister. För att nyregistrera klickar du på Ny i snabbmenyn. KÖPARE Det finns naturligtvis en flik för köpare också. Den består av en likadan lista som dem för säljare och spekulanter, och du gör på samma sätt som tidigare när du ska registrera en köpare. Välj Ny eller Hämta i snabbmenyn och sedan om köparen är ett företag eller en person. 35

36 När du nyregistrerar en köpare får du fram en guide som liknar den för säljare och spekulanter. På guidens första sida fyller du i kontaktuppgifter och ägarandel för köpet. Klicka på knappen Lägg till person om köparna är flera privatpersoner. När köparen är ett företag är det viktigt att du fyller i vem som är firmatecknare, eftersom det är firmatecknare som får skriva under avtal. Klicka på Nästa för att fortsätta till sidan två i guiden. 36

37 Här fyller du i alla detaljer om köpet. Status blir automatiskt Såld. Vid nästa marknadsplatsöverföring kommer objektet att tas bort från internet. Programmet föreslår en handpenning på 10 % av priset. Datum för handpenningen är förinställt med dagens datum men kan ändras vid behov. Om handpenningen är deponerad markerar du detta alternativ. Uppgifterna kommer senare att hämtas till bl.a likvidavräkningen. Du kan också ange om tillval ingår och i så fall till vilket belopp. När du är klar klickar du på Slutför. PROJEKT Med hjälp av projektmodulen kan användaren samla sina bostäder på ett överskådligt sätt i Vitec Säljstöd. Där finns också möjlighet att registrera och bearbeta intressenter på projektnivå. Med Vitecs Standardprojektbeskrivning presenteras dina projekt på marknadsplatser och den egna webbplatsen på ett snyggt och överskådligt sätt. De lägenheter och villor som tillhör projektet visas i en lista där info om status, pris, avgifter med mera presenteras på ett för spekulanten överskådligt sätt. Som tillägg finns också möjlighet att presentera projekt med en egen layout som passar till den egna hemsidans design. Se separat handledning för projektmodulen. 37

38 Cashflow-kalkyl Cashflow-kalkylen hämtar uppgifterna från ditt register. Om registret är väl ifyllt blir cashflowkalkylen enkel att gå igenom. För att skapa en ny kalkyl klickar du på Dokument i snabbmenyn om du befinner dig i en lista. Har du objektkortet öppet finns en knapp uppe i verktygsraden med samma namn. I båda fallen får du fram en förteckning över samtliga dokument som finns tillgängliga för storhus.. När du har startat en cashflow-kalkyl kan den se ut som nedan. 38

39 Först finns ett antal kryssrutor. Presentera betalnetto i kalkylen används om betalnettot ska visas i annat fall tas det inte med vid utskrift. Presentera nyckeltal innebär att nyckeltal för direktavkastning, avkastning på eget kapital m m visas. Du kan välja att använda den faktiska eller schabloniserade driftkostnaden. Alternativet Ta med bedömd hyra innebär att programmet utnyttjar de värden du har fyllt i under Bedömd hyra i hyresgästförteckningen. Vid Kalkylförutsättningar kan du ange avkastningskrav i procent. Den hyreshöjning du anger kommer att användas för år 2-5 i kalkylen. Om du har använt funktionen med bedömd hyra kommer programmet att räkna ut hyresintäkten för år 2 med hänsyn tagen till det du har angett under bedömd hyra. Därefter adderas hyreshöjningen i procent till denna summa. Driftkostnadsökningen påverkar drift och underhåll för år 2-5. Vakansrisk uttryckt i procent eller tusental kronor per år minskar vakanserna för år 2-5. Avtrappning räntebidrag minskar räntebidraget med X antal procent eller tusental kronor för år 2-5. Pris är ett inmatningsfält som hämtar sitt värde från registret. Befintliga och nya lån hämtas från de lån som finns registrerade och kvar blir kontantinsatsen. 39

40 Nästa stycke behandlar areor, intäkter och schabloniserad driftkostnad. De värden som visas kommer från fliken Sammanställning areor. Justeringar som du gör här påverkar inte registret utan lagras endast i denna cashflow-kalkyl. Uppgifterna i ovanstående bild flyttas ner till kalkylen. 40 I bilden enligt ovan beräknas intäkterna och utgifterna för år 1-5. Längst upp till höger kan du välja att kalkylen ska skriva ut årtal istället för År 1, År 2 osv. Du kan lägga till förskottsbetalda hyror i ovanstående bild. Vakanser hämtas från fliken Ekonomi, cashflow. Drift och underhåll kan hämtas utifrån den schabloniserade driftkostnaden från fliken Sammanställning areor eller från fliken Driftkostnad, försäkring beroende på om du har markerat alternativet Använd faktisk driftkostnad längre upp i kalkylen eller inte. Tomträttsavgäld hämtas från registret. Fastighetsskatt hämtas också från registret. Om du ändrar i fastighetsskatten och vill att den ska beräknas på nytt klickar du på knappen till höger om inmatningsfälten. Driftnetto beräknas för de olika åren. På nästa rad kan du skriva in räntebidrag och därefter visas driftnetto inklusive räntebidrag.

41 Betalnetto är nästa stycke i cashflow-kalkylen. Räntan och amorteringen hämtas från registret. De lån som är med i beräkningen är de som har lånekategori Övertas av köparen eller Nytt lån. Därefter har du möjlighet att ange reparationer och något extra tillägg/avdrag under Övrigt +/-. Resultatet blir ett betalnetto. Därefter läggs räntebidraget till så att även betalnetto inklusive räntebidrag kan redovisas. Avkastning eget kapital beräknas utifrån följande formel: (Betalnetto exkl räntebidrag amortering) / (Pris första årets låneskuld). Därefter beräknas avkastningsvärde. Avkastningsvärdet exklusive räntebidrag beräknas utifrån följande formel: Driftnetto exkl räntebidrag/avkastningskrav %. Motsvarande beräkning görs inklusive räntebidraget. Till höger om avkastningsvärdet finns en knapp. När du klickar på den kan du själv skriva in vilket avkastningsvärde som ska gälla. Då sker en omvänd beräkning. Förutom att avkastningsvärdet beräknas kan du justera detta värde. Först väljer du via alternativknapparna om programmet ska justera värdet exklusive eller inklusive räntebidraget. Efter själva kalkylen redovisas andra uppgifter som har betydelse, t ex taxeringsvärde, lån och pantbrev. Under detta finns en textruta i vilken du kan skriva in uppgifter om vad som ingår i den schabloniserade driftkostnaden. Om du har valt att använda den faktiska driftkostnaden kommer uppgifterna in med automatik. Du kan också skriva in noteringar och ange vem som är ansvarig mäklare. 41

42 42 Vitec Säljstöd Storhusmodul - Användarguide

43 Cash-flowkalkyl med avkastningsvärde I programmet finns en Cashflowkalkyl där du kan göra beräkningar med olika avkastningsvärde för olika objekttyper. Uppgifterna hämtas från Sammanställning areor som i sin tur hämtar uppgifter från hyresgästförteckning och bilplatser. Om du i hyresgästförteckningen har valt att bostäder/lokaler är hyreslediga kommer dessa att visas som vakanser i kalkylen. Avkastningsvärdet i % överförs från kortet Ekonomi/cashflow. Du kan ändra avkastning i % så att du gör en beräkning med olika avkastningsvärde beroende på objekttyp. 43

44 Hyresgästförteckning Utifrån den inmatning du gjort i registerkort Hyresgästförteckning genereras ett liggande dokument som heter Hyresgästförteckning. 44

45 Journal Mäklarlagen I översikt alla objekt finns flik för Journal Mäklarlagen. Du kan även nå Journalen i verktygsraden inne på objektet. Flera dokument är kopplade med automatik när de sparas så att kryss sätts för relevant åtgärd. Ett tips är att skriva ut en tom journal och ha den liggande i akten så kan du enkelt fylla på allteftersom förmedlingsarbetet fortskrider. 45

46 46 Vitec Säljstöd Storhusmodul - Användarguide

Din guide till. Ändra tillhörighetskoppling

Din guide till. Ändra tillhörighetskoppling Din guide till Ändra tillhörighetskoppling Januari 2013 Innehåll BAKGRUND... 3 Fastighetsutdrag... 3 Koppling objekt - internt företag... 4 Koppling användare - internt företag... 6 KORTKOMMANDON... 8

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Right On Target (ROT) annonsering

Right On Target (ROT) annonsering UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN VITEC VITEC Right On Target (ROT) annonsering Juni 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.1 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Boka visning internet

Boka visning internet INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Boka visning internet Handledning MAJ 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.8 Version [1.0] VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Intäkter & kostnader. Användarhandledning. Senast ändrad 2012-09-12

Intäkter & kostnader. Användarhandledning. Senast ändrad 2012-09-12 Senast ändrad 2012-09-12 Innehåll INLEDNING... 3 VAD INNEHÅLLER INTÄKTER & KOSTNADER?... 3 VILKA INTÄKTSPOSTER OCH KOSTNADSPOSTER LEVERERAS MED SÄLJSTÖD?... 3 Intäkter... 3 Kostnader... 4 HUR KAN MAN RÄKNA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Exchangekoppling

INFORMATION FRÅN VITEC. Exchangekoppling INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Din guide till Exchangekoppling JANUARI 2012 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd Matchningsutskick via e-post November 2012 Innehåll INLEDNING... 3 VIKTIGT FÖR ATT BILDER OCH LÄNKAR SKA FUNGERA... 4 Varning vid ej överförda objekt... 4 LOGOTYP... 5 Förhandsgranska e-postbrevets utseende...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.3 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.4 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Bostadsrätt och andelsrätt

Bostadsrätt och andelsrätt UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN VITEC VITEC Bostadsrätt och andelsrätt Vitec Säljstöd, maj 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Din guide till Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Februari 2012 Innehåll Innehållsförteckning START AV PROGRAMMET... 4 REGISTRERA EN NY VILLA... 4 Registrera en villa via fastighetsutdrag...

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.2 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.0 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.0

Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.0 januari 2013 6.0 Du får nu en ny version av Säljstöd. I vår produkt Säljstöd för fastighetsmäklare har modulerna Lantbruk, Projekt och Områdesbeskrivning" tidigare varit tilläggsmoduler. Dessa tre moduler

Läs mer

Manual kontorssida för SkandiaMäklarna. september 2010, revision 1c

Manual kontorssida för SkandiaMäklarna. september 2010, revision 1c Manual kontorssida för SkandiaMäklarna september 2010, revision 1c AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen

Läs mer

Installationstjänst. maj 2011

Installationstjänst. maj 2011 Installationstjänst maj 2011 AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.7 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.9 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support.

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support. 1 Hjälpen I Hjälpen hittar du väldigt mycket användbar information som kan ge svar på de funderingar du har kring våra applikationer. Där finns t ex Vanliga frågor, Handledningar och dokumentation, instruktionsfilmer

Läs mer

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Dokumenthantering

INFORMATION FRÅN VITEC. Dokumenthantering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Dokumenthantering Vitec Express VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS Fastighet Fastigheten Strängnäs Fräsaren 4 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Mästarvägen 2, 645 41 Strängnäs. Belägen i Strängnäs kommun och Strängnäs Domkyrkoförs. med

Läs mer

Schemalagd överföring till marknadsplats

Schemalagd överföring till marknadsplats HANDLEDNING FRÅN VITEC VITEC Schemalagd överföring till marknadsplats VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Kundvård. Vitec Mäklarsystem

Kundvård. Vitec Mäklarsystem Kundvård Vitec Mäklarsystem Maj 2013 Innehållsförteckning Kontakter... 3 Dubblettkontrollen... 3 Aktivera dubblettkontrollen... 3 Kontaktens logg-flik... 3 Logga händelser på kontakten... 4 Lägg till en

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE Fastighet Fastigheten Uppvidinge Klavreda 3:24 Adress Beskrivning Bostadsfastighet Tomt Hammarvägen 5, 360 72 Klavreström. Belägen i Uppvidinge kommun och Nottebäck församling.

Läs mer

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ Fastigheten Laxå Bjursnäs 1:255 SKOLGATAN 20, 695 30 Laxå. Belägen i Laxå kommun och Ramundeboda församling. Skattesats 34,71. Centrumfastighet butik-lokaler vid

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄSTERÅS

BOSTADSFASTIGHET - VÄSTERÅS BOSTADSFASTIGHET - VÄSTERÅS Fastighet Fastigheten Västerås Västerås 1:17 Adress Beskrivning Bostadsfastighet Tomt Papegojvägen 5a, 722 20 Västerås. Belägen i Västerås kommun och Västerås Domkyrkoförs.

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 7.0 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 Vitec Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015

INFORMATION FRÅN VITEC. Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Frågor & svar Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V.

Läs mer

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND Fastighet Fastigheten Östhammar Öregrund 104:2 Adress Västergatan 61, 742 42 Öregrund. Belägen i Östhammar kommun och Öregrund-Gräsö församling. Skattesats

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.7a VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Din guide till. Vitec App

Din guide till. Vitec App Din guide till Vitec App VERSION 1.8 juni 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Samtliga Funktioner... 3 2. Krav... 3 Hårdvarukrav... 3 Licens - Webbservice... 4 3. Förberedelser i Vitec Mäklarsystem/Säljstöd...

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyheter 2015.2. Vitec Mäklarsystem Office

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyheter 2015.2. Vitec Mäklarsystem Office INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 2015.2 Vitec Mäklarsystem Office VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER Fastigheten Värnamo Hånger 23:12 Furuvägen 1a, 331 94 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Forshedabygden församling. Skattesats 34,18. Bostadsfastighet Bra förvaltningsobjekt

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖSTERBYBRUK

AFFÄRSFASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖSTERBYBRUK AFFÄRSFASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖSTERBYBRUK Fastighet Fastigheten Östhammar Del av Österbybruk 1:255 del av Kvarngatan 2 Adress Beskrivning Affärsfastighet Kvarngatan 2, 748 32 Österbybruk. Belägen i Östhammar

Läs mer

Registrera enstaka objekt med kontrakt

Registrera enstaka objekt med kontrakt INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Registrera enstaka objekt med kontrakt Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V.

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM Fastigheten Värnamo Gärdet 7 Gärdesvägen 9, 331 30 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Hyresfastighet i Värnamo Centrum Charmigt

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ

AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ Fastighet Fastigheten Eksjö Börsebo 1:237 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Trädgårdsgatan 12a, 570 32 Hjältevad. Belägen i Eksjö kommun och Ingatorp-Bellö församling. Skattesats

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

INDUSTRIFASTIGHET - EKSJÖ

INDUSTRIFASTIGHET - EKSJÖ INDUSTRIFASTIGHET - EKSJÖ Fastighet Fastigheten Eksjö Björnstorp 1:123 Adress Beskrivning Industrifastighet Tomt Byggnader Kolarvägen 4, 575 92 Hult. Belägen i Eksjö kommun och Hult församling. Skattesats

Läs mer

Din guide till. Beslutsstöd. Mäklarsystem/Säljstöd

Din guide till. Beslutsstöd. Mäklarsystem/Säljstöd Din guide till Beslutsstöd Mäklarsystem/Säljstöd Maj 2013 Innehåll BAKGRUND... 4 Starta beslutsstöd... 4 Kontrollera inställningar i Mäklarsystem... 4 Kontrollera inställningar i Säljstöd... 5 Start från

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION GIMSBÄRKE 324 INTRODUKTION Välkommen till Gimsbärke 324 Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. OLLE ANDERSSON Ansvarig fastighetsmäklare Tel: 0243-800 35 Mobil: 070-511 40 36 Olle Andersson

Läs mer

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order.

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order. Matrix Order Med den kostnadsfria tilläggsmodulen Matrix Order kan du enkelt beställa 2D- och 3D-planritningar samt virtuella visningar från Matrix direkt i Capitex Säljstöd. Välj objekt och bilder att

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Hyresfakturering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Sms-budgivning

INFORMATION FRÅN VITEC. Sms-budgivning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Sms-budgivning Vitec Säljstöd Express VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.6 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa nytt kontrakt Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13 Word 2000 (v9.0) Word 9 är ett kraftfullt ordbehandlingsprogram. Det klarar av alla funktioner som en normal användare behöver och mer därtill. I denna laboration får du tillfälle att lära dig de vanligaste

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för.

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för. Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.documentonline.se... Säljguide När du bestämt dej för att sälja finns det många saker att

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Nomadskoleområdet SKOGSNÄVAVÄGEN 4 BUDAVSLUT MÅNDAG 9/2 KL 14.00 VÄLKOMMEN IN. fastighetsmäklaren. med nöjdare kunder= husmanhagberg.

Nomadskoleområdet SKOGSNÄVAVÄGEN 4 BUDAVSLUT MÅNDAG 9/2 KL 14.00 VÄLKOMMEN IN. fastighetsmäklaren. med nöjdare kunder= husmanhagberg. Nomadskoleområdet SKOGSNÄVAVÄGEN 4 BUDAVSLUT MÅNDAG 9/2 KL 14.00 VÄLKOMMEN IN fastighetsmäklaren med nöjdare kunder= husmanhagberg.se Budavslut Måndag 9/2 kl. 14.00. I fint villaområde vid vattnet ligger

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer