Projekt Mötesplats Lidhult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Mötesplats Lidhult"

Transkript

1 Projekt Mötesplats Lidhult Version Jenny Svensgård Ljungby bibliotek

2 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Projektets mål... 4 Förstudiens/projektets mål:... 4 Arbetsmetod... 4 Information... 5 Lärdomar... 6 Utformning av lokalen... 6 Tillgänglighet... 7 Aktiviteter som vi vill ha på mötesplatsen... 8 Servicepunkt... 8 Turistinformation... 8 Hemsida... 9 Referensgrupp... 9 Ungdomar... 9 Arbetsrutiner... 9 Ekonomi Bilaga 1. Referensgruppen Foto: Jenny Svensgård Skisser: Martin Groves, Biketjänst AB

3 Bakgrund Lidhults bibliotek är en del i biblioteksverksamheten i Ljungby kommun. Den består av huvudbiblioteket, bokbussen samt tre filialer där Lidhult är en. Biblioteket i Lidhult var inrymt i en lokal i det så kallade Medborgarhuset. Det var öppet 12 timmar/vecka. År 2010 bad företaget Cargotec som tillverkar truckar och som har sin verksamhet i Lidhult om att få hyra Medborgarhuset. Cargotec har slagit samman de verksamheter de haft i Lidhult och Ljungby och flyttat hela sin verksamhet till Lidhult vilket innebar att de var i behov av lokaler. Ljungby kommun beslutade att hyra ut hela byggnaden till företaget. Beslutet innebar att biblioteket och även den samlingslokal som fanns i byggnaden skulle få flytta. Ett förslag togs fram där biblioteket skulle integreras i Lidhults skola. Förslaget presenterades på ett möte för allmänheten. Vid mötet förklarade Lidhultsborna att de ville ha ett annat alternativ med ett mer centralt placerat bibliotek. En arbetsgrupp bildades som under ett par månaders tid tog fram ett nytt förslag. I gruppen ingick en representant för Lidhults kök som berättade att företaget planerade att flytta ut ur den lokal de hyrt och som ligger i samma byggnad som Ica Nära Lidhult. Gruppen beslöt att arbeta vidare med detta alternativ. Inom arbetet tog man även fram ett förslag på hur idrottshallen kunde byggas om för att fungera som samlingslokal samt möjligheten att hyra Cargotecs matsal för möten. I kommunfullmäktige togs ett beslut om att avsätta medel för att renovera bibliotekslokalen samt idrottshallen. I början av hösten 2010 träffades en grupp tjänstemän från kommunen och länsstyrelsen samt Andreas Rehn, Ica Nära Lidhult. De hade en diskussion kring en utveckling av biblioteket och butiken genom en samlokalisering av dessa verksamheter samt kafé. Kontakter togs med Tillväxtverket och Leader Linné. Ansökningar gjordes för två parallella projekt. Ett för utformningen av mötesplatsen där ansökan ställdes till Tillväxtverket och en för framtagning av värdegrund, logga och namn som ställdes till Leader Linné. Båda ansökningarna beviljades. Under år 2011 har man sedan arbetat med de två projekten.

4 Syfte Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att bygga en ny samlingsplats i Lidhult i anslutning till befintlig ICA affär. Till affären ska följande verksamheter och innehåll kopplas: bibliotek, kafé och samhälls- och turisminformation. Den fysiska platsen ska bli både en samlingsplats och en servicepunkt med allmän information från kommun och andra myndigheter samt turistinformation. Projektets mål Långsiktiga mål: Att skapa en attraktiv och berikande mötesplats för alla som bor eller besöker samhället Lidhult. Att bibliotekets besökande och utlåning ökar genom ny fysisk central plats samt utökade öppettider. Att fler invånare och besökande får information om samhället och annan serviceinformation genom kunnig och samkörd personal, tillgängligt material samt via internet. Att bibehålla och utöka kundunderlaget för den befintliga affären. Förstudiens/projektets mål: Ta fram ett förslag på utformningen av samlokaliseringen av verksamheterna som ska bedrivas på platsen. Ta fram förslag på rutiner för hur samarbetet mellan personal i affär, bibliotek och kafé ska fungera. Ta fram förslag på hur en hållbar finansiering ska se ut. Arbetsmetod I projektet har vi arbetat utifrån ett underifrånperspektiv. Det är Lidhultsborna som själva ska skapa sin mötesplats. För att nå fram till detta har vi arbetat med en referensgrupp som har bestått av representanter för lokala föreningar, företag, skola, äldreomsorg och allmänheten. Vid ett par tillfällen deltog även tre ungdomar i högstadieåldern. I gruppen har även experter ingått i form av exempelvis tjänstemän från olika verksamheter inom kommunen, biblioteksinredare och landsbygdsmentor. Se bilaga1. Vi har haft sammanlagt 6 stycken möten med referensgruppen.

5 Vi har även haft ett möte för allmänheten samt annonserat i lokaltidningarna och på kommunens hemsida och Lidhults biblioteks facebooksida. På så sätt har vi fått in synpunkter och idéer och vi har haft möjlighet att informera om hur arbetet fortgår. Projektledaren har varit tillgänglig en dag i veckan i en lokal i samhället dit man har varit välkommen för att ställa frågor och komma med idéer. Arbetet med att samla in synpunkter och idéer i både referensgruppen och från allmänheten pågick fram till början av april månad Barnen på Lidhults skola lämnade in bilder och texter om hur de vill att deras mötesplats ska se ut. I projektet har vi även hämtat idéer och information från andra projekt som handlar om servicepunkter på landsbygden. Vi har besökt två bibliotek som har meröppet, Hornbaek i Danmark och Veberöds bibliotek utanför Lund. Vi har även haft kontakt med ett bibliotek i Sverige som samarbetar med en ICA butik, Karby bibliotek i Vallentuna kommun. Inredare och en expert på livsmedelslokaler har i samråd med handlaren och bibliotekets personal arbetat med att ta fram ett förslag på utformning av lokalen. Projektledaren har arbetat med att ta fram förslag på hur servicepunkt och turistinformation ska fungera. Sammanställning av hur arbetsrutiner och ekonomi har arbetats fram i samråd med handlaren, bibliotek och tekniska kontoret. Ett möte genomfördes i september för allmänheten och referensgruppen då slutresultatet av projektet och den planerade mötesplatsen presenterades. Information Vi har vid ett flertal tillfällen informerat om projektet. Sockenrådets möte, kommunens träff för landsbygdens intressegrupper, Axiells användarmöte är några tillfällen. Det har även varit stort intresse från media att informera om projektet. Tidningar, radio och tv har varit i Lidhult

6 och gjort reportage. Själva har vi informerat via kommunens hemsida och Facebook. I september månad deltog vi i Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Där informerade vi om projektet för såväl fackfolk som allmänheten. Vid fyra tillfällen hade vi schemalagda informationer. En av dagarna deltog även Andreas Rehn, Ica Nära Lidhult. Lärdomar Vi bedömde tiden för projektet för snävt. När så många ska samarbeta är det svårt att få arbetet att avancera i den takt som är nödvändigt. Det innebär att vi inte är riktigt klara med det underlag vi behöver för att starta själva byggnationen. Vi arbetat med en bygglovsritning och vi har ännu inte kunnat sammanställa vad själva kostnaden för byggnationen blir med alla de delar vi vill ska ingå. Att arbeta med en referensgrupp har varit mycket positivt. Sammansättningen av deltagare från föreningar, företag, kommunala verksamheter och i olika åldrar har varit bra. Det känns som om vi har en bred förankring och att många har fått föra fram sina åsikter och idéer. De har även fungerat som ambassadörer för projektet och mötesplatsen genom att de har kunnat föra vidare det som vi kommit fram till vid våra möten. Utformning av lokalen Skiss över den del som inrymmer bibliotek och kafé. Martin Groves, Biketjänst AB. En gemensam entrébyggnad ska byggas som leder in till butik, kafé och bibliotek. På så sätt frigörs ytor i byggnaden och butiken får även en bättre återvinningsdel för flaskor och burkar. Kafédelen ska vara centralt placerat och i anslutning till befintlig butikskassa. Detta för att butikspersonalen enkelt ska ha tillgång till den. Kafédelen ska inte vara bemannad utan kunden får själv ta det de vill ha och betala i butikens kassa. Utlånings-/återlämningsdelen är tillsammans med turistinformationsmaterial också centralt placerad så att det är möjligt för personalen att ha uppsikt. Båda delarna ska vara utformade på ett sätt så att låntagaren/kunden ska kunna klara uppgiften själv.

7 Biblioteket är indelat i en barn-/ungdomsdel, skönlitteratur, facklitteratur. Barn- /ungdomsdelen ska vara placerad nära kafédelen. I den här delen finns även en mer ombonad plats med soffa och en mjuk matta där man kan sitta och läsa. Utställningar är placerade så att det finns en del som är placerad i kaféet och den andra placerad längre in i lokalen. I kafédelen kan det stå en mindre monter. Längre in i lokalen kan det finnas en monter som är integrerad i hyllsystemet. Det finns även en flyttbar skärm som man kan ha mindre utställningar på. Det finns tre gästdatorer varav en har ett släktforskningsprogram. Två av datorerna ska finnas närmare kafédelen medan den som har släktforskningsprogram finns längre in i lokalen. En skrivare/kopieringsmaskin skall vara tillgänglig. Det finns en dator för bibliotekspersonalen och en där man lämnar-/lånar böcker. I lokalen planeras det att installera ett trådlöst nätverk. Man får antingen logga in med hjälp av sitt lånekort eller så får man en tillfällig kod. Ett rum skall fungera som en lugn plats, mindre mötesrum (4-5 personer), pysselrum. Där finns vatten, diskbänk osv. Dagstidningar och magasin finns i anslutning till kafédelen. Tillgänglighet Mötesplatsen kommer att vara öppen sju dagar i veckan under de tider som ICA Nära Lidhult är öppet. Det kommer även att vara möjligt att efter överenskommelse använda biblioteks- /kafédelen under andra tider eftersom butiksdelen ska kunna delas av med en säkerhetsklassad jalusivägg. Evenemangstips och information om föreningar, företag osv kommer att vara tillgängliga via Lidhults hemsida.

8 Aktiviteter som vi vill ha på mötesplatsen Stickkafé. Det finns redan en etablerad verksamhet inom biblioteket som kommer att drivas vidare på mötesplatsen. Vi träffas, handarbetar, pratar och fikar tillsammans. Ungdomsträffar. Ungdomarna önskade att det skulle finnas ett tillfälle i veckan då det var möjligt för ungdomarna att träffas och fika tillsammans. Vid de här tillfällena kan man ibland anordna någon typ av aktivitet. Kurser. Önskemål finns om att det ska vara möjligt att ha kurser i lokalen. Datakurser, släktforskningskurser, scrapbooking, matlagningskurser etc. Föreläsningar Teater Sagostunder Lokalen kommer att var utformad så att några bokhyllor kan rullas undan och frilägga en större yta där man kan ha föreläsningar, sagostunder osv. Stickkaféet liksom ungdomsträffarna kan man ha i kafédelen. Servicepunkt Med servicepunkt menar vi att det på platsen ska finnas möjlighet att få annan samhällsinformation. En del kan man få via de gästdatorer som finns på plats. Men vi kommer även att under ett tillfälle per månad bjuda in olika verksamheter och organisationer så att de kan informera om sin verksamhet. Dag och tid för detta tas fram i samråd med referensgruppen. Programmet ska vara säsongsanpassat eller beroende av om det är något som är aktuellt att ta upp och informera om. Det kan till exempel vara så att kommunens plankontor har något man vill informera om som berör den här delen av kommunen. Ex: Januari Konsumentrådgivning. Hur gör jag med julklappen som har gått sönder. Februari Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum. Mars Byggnadsnämnden. April Skatteverket inför deklarationen. Maj Polisen inför båtsäsongen, stugsäsongen, grannsamverkan. Juni Turistbyrån semestertips Juli Smålands museum byggnadsvårdstips till stugägare. Augusti Barnomsorg/Skola September Socialtjänsten/äldrevården Oktober osv November - December - Turistinformation I en del av lokalen ska man kunna få turistinformation. Ett antal broschyrer ska finnas tillgängliga och via Ljungby kommuns och Lidhults hemsida ska man kunna få aktuell lokal information om lokala evenemang och turistmål.

9 En pärm med ytterligare information ska också finnas tillgänglig. Turistbyrån i Ljungby tar fram det broschyrmaterial och annan information som behövs. Under sommartid kanske det är möjligt att anställa två ungdomar genom kommunens sommarjobbsverksamhet. Hemsida Inom det parallella projektet som drivs som ett Leaderprojekt har man beslutat att skapa en hemsida för Lidhult. Hemsidan ägs av Lidhults sockenråd och en webbgrupp arbetar med den. Bibliotekets personal tar emot information från föreningar och andra och uppdaterar hemsidan 1 timme/vecka. På hemsidan ska det finnas lokal information om vad som händer i samhället och närområdet. Lokala föreningar ska kunna informera om sin verksamhet och företag kan göra reklam. I projektet kom man fram till att en av de svaga sidorna inom samhället var just information, det var svårt att veta vad som hände i form av evenemang, kurser osv. Mycket händer men få vet om det. Med en hemsida hoppas man på att ändra på det. I och med att hemsidan kommer att finnas på mötesplatsens datorer kommer man att kunna få informationen även om man inte har egen dator. En förhoppning är att vi ska kunna installera en informationsskärm/digital anslagstavla där alla evenemang och annat vi vill informera om ska vara tillgängligt. Referensgrupp Referensgruppen har bestått av representanter från föreningsliv, företagare, skola, förskola och äldreomsorg. Förslag är att delar av referensgruppen fortsätter att arbeta inom mötesplatsens regi. Gruppen träffas två tre gånger/år. Förslagsvis i januari, maj, september. Vid träffarna diskuterar man och bestämmer program för servicepunkten, diskuterar hemsidan, evenemang, utställningar, bokinköp osv. Ungdomar En mindre grupp intresserade ungdomar träffas för att komma med förslag på aktiviteter, bokinköp osv. Träffas tillsammans med bibliotekspersonalen. Träffarna kan vara i anslutning till mötena med referensgruppen. Arbetsrutiner Bibliotekspersonal är tillgänglig 12 timmar/vecka. Under en inledningsperiod, exempelvis 6 månader ska det finnas tillfällig personal som ska lära låntagarna hur man själv lånar och lämnar tillbaka sina böcker. När det gäller städning av lokalen så ska biblioteket städa den del som de hyr. Butikens personal kommer att hjälpa till med att plocka upp om det ligger böcker på golvet och ställa upp på en bokvagn. Övrig städning i hyllor osv sköter bibliotekets personal. Datorerna är tillgängliga med hjälp av ett personligt lånekort, för gäster finns gästkort som butikens personal lämnar ut när bibliotekspersonalen inte är på plats.

10 Kaféet drivs av ICA Nära Lidhult. Inledningsvis ska kaféet vara obemannat. Kunden får själv ta vad den vill ha och betalar i butikskassan. Det finns planer på att installera ett system för att informera besökare om att lokalen ska stänga för att personalen inte ska lägga extra tid på detta. Ekonomi Ljungby kommun kommer att ansvara för driftkostnaderna för biblioteksdelen.

11 Bilaga 1. Referensgruppen Företagare Bolets Bed & Breakfast Chris Ohlsson Cargotec Niklas Svensson ICA Lidhult Andreas Rehn Lidhults kök Jörgen Jonsson Lidhults kök Staffan Jonsson Föreningar Fotoklubben Mona Brandt Företagarföreningen Bernt Svensson Hembygdsföreningen Bengt Hockum Idrottsföreningen Leif Göransson Pensionärsföreningen Rolf Kimnäs Sockenrådet Gina Sendlak, Ann Bodi och Annelie Mårtensson Svenska kyrkan Berndt Olsson Ungdomar Adam Rhodin Ellinor Johansson Julia Brunke Ljungby kommun Biblioteken i Ljungby Anne-Lise Fäldt Björkäng särskilt boende Cecilia Svensson IT- och kommunikationsavdelningen Lars-Inge Svensson Lidhults skola Laila Ahlgren, Berit Winge Näringslivs- och utvecklingsavdelningen Anette Olsson och Eva Simonsson Projektledare, Turistbyrån Michaela Rogal Projektledare, Kultur- och fritidskontoret Jenny Svensgård Tekniska kontoret Ismo Melakari, Jan Bernhardsson Extern aktör Inredare Martin Groves, Biketjänst Landsbygdsmentor Lars Andersson Per Nilsson, Profox

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig KulturSkåne Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig En utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011 EN UTVÄRDERING AV VEBERÖDS MERÖPPNA BIBLIOTEK 2010-2011 FÖRORD

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

Genomförandeförslag Mötesplats Norrsidan Maj 2014 Magnus Olsson Projektledare Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Datum Magnus Olsson 2014-04-30 0480-45 01 97 GENOMFÖRANDEFÖRSLAG FÖRSTUDIERAPPORT

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag AB Gavlegårdarna, Gävle Goda exempel är till för att spridas! Här är bidragen till SABOs bopristävling

Läs mer

SLUTRAPPORT DIGITAL DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN

SLUTRAPPORT DIGITAL DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN Slutrapport Projekt 102 Version 1.5 Diarienr: 322-1180/2004 SLUTRAPPORT DIGITAL DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN Ort och datum Ort och datum Monica Ulvede Beställare/ Styrgruppens ordförande Cecilia Rydell Projektledare

Läs mer

Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång.

Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång. Bild Steve Johnson EKO-tåget i Dalarna Bakgrund Riksdagen har sedan slutet av 90-talet satt mål för den ekologiska produktionen i landet. Flera av de nationella miljökvalitetsmålen berör ekologisk produktion;

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)

Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Som första steg funderade vi på hur marknadsföringen kan se ut till olika målgrupper. Även om inte vi genomförde allt av nedanstående

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén En förebild för barnen Handläggare: Kajsa Rydén Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Utredningens bakgrund, syfte och frågeställningar 4 Metod 5 Projekt klassfarmor/klassfarfar i Landskrona 6 Om projektet

Läs mer

Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut.

Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut. Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut. Bakgrund Under 2005 startade Unggruppen i Växa ett arbete för att finna lokaler till gemensamma aktiviteter för unga människor som inte

Läs mer