Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2012-07-01"

Transkript

1 Prislista Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m

2 Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 4 Airport Conference Del 4 Sida 3 Airport VIP Service Del 4 Sida 3 Badge Del 4 Sida 1 Border Inspection Point Del 4 Sida 1 Crewtransport Del 1 Sida 2 CUSS Incheckningsautomat Del 4 Sida 2 Drivmedel Del 4 Sida 4 Energitjänst Elnät & Elkraft Del 3 Sida 5 Energitjänst Kyla Del 3 Sida 6 Energitjänst Vatten Del 3 Sida 6 Energitjänst Värme Del 3 Sida 6 Flygplatsinformation SAFIR Del 2 Sida 1 Flygplatsinformation FIDS Del 2 Sida 2 Flygplatsinformation ITV Del 2 Sida 2 Flygplansparkering Del 1 Sida 2 Fotografering & Filminspelning Del 4 Sida 4 Förbrukningsvaror Del 4 Sida 4 Hantverkartjänster Del 4 Sida 6 Inpasseringstillstånd Del 4 Sida 1 Körtillståndsutbildning Del 4 Sida 1 Ledsagning & Lotsning Del 4 Sida 1 Licensavtal Verksamhet Del 2 Sida 1 Lokalhyreskontrakt Del 3 Sida 1 Lokalvård Del 3 Sida 1 Markradio Del 2 Sida 3 Marktjänst Expeditionstjänst Del 2 Sida 2 Marktjänst Ramptjänst Del 2 Sida 1 Miljöavgift Glykol Del 1 Sida 2 Nyetablering & Markarrende Del 3 Sida 1 Parkering Del 4 Sida 2 Passagerartjänst Del 1 Sida 1 Saneringsuppdrag Del 4 Sida 2 Skyltning Disk Del 2 Sida 3 Start & Landning Del 1 Sida 1 Säkerhetskontroll Frakttrafik Del 1 Sida 1 Säkerhetskontroll Passagerare Del 1 Sida 1 Tankberedskap Del 4 Sida 2 Telecom Infrastruktur Del 3 Sida 2 Telecom Kommunikationstjänster Del 3 Sida 3 Telecom Telefoni Del 3 Sida 4 Utbildning, Räddning, Skydd & Säkerhet Del 4 Sida 2 Uppställning Biljettautomat Del 2 Sida 3 Verkstadstjänster Del 4 Sida 4 Återvinning Flygplansavfall Del 1 Sida 1 Återvinning Verksamhetsavfall Del 3 Sida 1 Prislista produkter och tjänster Prislistan är en förlängd arm av Göteborg Landvetter Airports Produktkatalog där merparten av våra tjänster och produkter finns beskrivna. Upplägget för de bägge dokumenten bygger på fyra delar riktade mot verksamhetsinriktningar och grundbehov. Del 1 är riktad mot flygbolag och flygfraktbolag medan del 2 vänder sig till alla övriga verksamheter. I del 3 har vi samlat alla fastighetstjänster kopplade till hyra av lokal på flygplatsen. I sista delen, 4, återfinns hela bredden av tilläggstjänster som alla verksamheter på flygplatsen kan ta del av. Del 1 Bedriva Flygtrafik Tjänster riktade till flygbolag och fraktbolag Del 2 Bedriva Verksamhet Tjänster för företag som ej bedriver flygtrafik Del 3 Fastighetstjänster Lokal- arrende- och mediatjänster på flygplatsområdet Del 4 Tilläggstjänster Merservice för företag och personal Vi hoppas att du skall hitta rätt och trivas hos oss. Välkommen! Olle Sundin Flygplatschef Göteborg Landvetter Airport Prislistan är inte ett juridisk bindande dokument utan skall ses som en vägledande förteckning över prissättning. Swedavia och Göteborg Landvetter Airport förbehåller sig rätten att upprätta avtal med part som innehåller andra villkor än de som anges i detta dokument. Med reservation för fel och ändringar. Alla priser är angivna exklusive moms om inget annat står skrivet. Priser uppdateras löpande, se giltighetstid på försättsbladet.

3 Bedriva Flygtrafik Bedriva Flygtrafik Katalogdel 1, Bedriva Flygtrafik, riktar sig direkt till flyg- och fraktbolag som nyttjar infrastruktur och säkerhetstjänster i samband med start och landning på Göteborg Landvetter Airport. Många av produkterna är reglerade av Transportstyrelsen. Vid specifika frågor om regelverk hänvisar vi till deras publikationer. Läs mer om tjänsterna på följande sidor. Start & Landning Produktkod 112 Avgiftsbaserad utifrån fyra kategorier; Start, Avgas, Buller och Lokal flygtrafiktjänst. Detaljer och beräkningsmodeller återfinns i separat prislista för Swedavias flygplatser Price list Swedavia Airport charges. För att stötta utvecklingen av trafik till nya destinationer driver Swedavia ett marknadsstimulansprogram. Läs mer på Operativ Chef Yvonne Björnström, , Passagerartjänst Produktkod 113 Passagerartjänst är kostnadsbaserad. Aktuellt pris: Inrikes avresande: 48 SEK per passagerare, Utrikes avresande: 84 SEK per passagerare. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Start & Landning Sida 1 Passagerartjänst Sida 1 Säkerhetskontroll Passagerartrafik Sida 1 Säkerhetskontroll Frakttrafik Sida 1 Återvinning Flygplansavfall Sida 1 Miljöavgift Glykol Sida 2 Flygplansparkering Sida 2 Crewtransport Sida 2 Terminalkoordinator Tomas Eriksen , Säkerhetskontroll Passagerartrafik Produktkod 131 Säkerhetskontrollen är kostnadsbaserad och debiteras av Transportstyrelsen. Pris 38 SEK per passagerare. Chef Säkerhetskontroll Robert Magnusson , Säkerhetskontroll Frakttrafik Produktkod Debiteras utifrån tid och bemanning. Vanligtvis beräknas en resurs per uppdrag men avvikelser kan förekomma. Pris 250 SEK per påbörjad halvtimma. Chef Säkerhetskontroll Robert Magnusson , Återvinning Flygplansavfall Produktkod Obligatorisk avgift för anländande passagerarflyg. Pris 0,50 SEK per ankommande passagerare. Gruppchef Fält, Daniel Gill, , Del 1 Sida 1

4 Bedriva Flygtrafik Bedriva Verksamhet Miljöavgift Glykol Produktkod 346 Miljöavgift debiteras utifrån omhändertagen mängd glykol. Pris 5,50 SEK per liter + 7,50 SEK per ton. Gruppchef Fält, Andreas Andersson, , Katalogdelen Bedriva Verksamhet vänder sig dels till marktjänstbolag avseende infrastruktur och kommunikation, men även till övrig kommersiell verksamhet avseende rätt att bedriva verksamhet på flygplatsen. Läs mer om våra verksamhetstjänster på följande sidor. Flygplansparkering Produktkod 393 Debitering sker vid parkering av flygplan överstigande 3 timmar. Pris 16 SEK per ton MTOW (Max Take off Weight) och dygn. Tf enhetschef Apron Services Anders Fredriksson, , Crewtransport Produktkod Debiteras per uppdrag. Pris 300 SEK per tillfälle. Tf enhetschef Apron Services Anders Fredriksson, Göteborg Landvetter Airport erbjuder Licens- & Verksamhetsavtal Sida 1 Marktjänst Ramptjänst Sida 1 Marktjänst Expeditionstjänst Sida 1 Flyginformation SAFIR Sida 1 Flyginformation FIDS Sida 2 Flyginformation ITV Sida 2 CUSS Incheckningsautomat Sida 2 Uppställning Biljettautomat Sida 3 Skyltning Disk Sida 3 Markradio Sida 3 Del 1 Sida 2

5 Bedriva Verksamhet Bedriva Verksamhet Licens- & Verksamhetsavtal Produktkod Omfattning och pris baseras på verksamhetstyp och avgörs genom lokal konsultation. Koordinator Kundsamordningsgruppen, Gunilla Dufour, , Marktjänst Ramptjänst Produktkod 123 Ramptjänst är kostnadsbaserad och debiteras per ton MTOW (Max Take Off Weight). Avgiften beslutas genom lokal konsultation. Tf enhetschef Apron Services Anders Fredriksson, , Flygplatsinformation FIDS Produktkod 334 Debiteras genom en första tillträdesavgift och därefter löpande årsavgift baserad på val av system bildskärm. Produkt Årsavgift Tillträdesavgift Förändringsavgift FIDS terminal 17 TFT-skärm SEK SEK SEK FIDS monitor 32 TFT-skärm SEK SEK SEK FIDS monitor 40 TFT-skärm SEK SEK SEK Tilläggsbeställning Produkt Årsavgift Tillträdesavgift Förändringsavgift FIDS/SAFIR sida SEK SEK SEK Övr. informationssida SEK SEK SEK Tidtabellskoordinator Christer Nykvist , Marktjänst Expeditionstjänst Produktkod 122 Expeditionstjänst är kostnadsbaserad och debiteras per avresande passagerare. Pris 9,50 SEK per passagerare. Terminalkoordinator Tomas Eriksen , Flygplatsinformation SAFIR Produktkod 334 Debiteras med tillträdes- och årsavgift. Saknar kunden möjlighet att ansluta sig till Swedavias nätverk och WTS (Citrix) finns möjlighet att hyra PC. Vid beställning av SAFIR Handling Report måste kunden ha grundkonto för SAFIR Produktion. Kostnader för test av IT-miljö kan tillkomma. Produkt Årsavgift Tillträdesavgift Förändringsavgift SAFIR Produktion LAN SEK SEK Löpande SAFIR Produktion hyrd PC SEK SEK SEK SAFIR Handling Report SEK SEK SEK Tidtabellskoordinator Christer Nykvist , Flygplatsinformation ITV Produktkod 334 Debitering sker per val av bildskärm samt tilläggsmonitorer och växelväljare. Grundprodukten ITV är utrustad med kanalväljare, medan tilläggsmonitorer levereras exklusive väljare. Produkt Årsavgift Tillträdesavgift Förändringsavgift ITV terminal 9-12 skärm SEK SEK SEK ITV terminal 21 skärm SEK SEK SEK Tilläggsbeställning Produkt Årsavgift Tillträdesavgift Förändringsavgift Monitor ITV 9-12 skärm SEK SEK SEK Monitor ITV 21 skärm SEK SEK SEK Kanalväljare ITV SEK SEK SEK Tidtabellskoordinator Christer Nykvist , CUSS Incheckningsautomat Produktkod CUSS incheckningslösning offereras utifrån omfattning. Terminalkoordinator Tomas Eriksen , Del 2 Sida 1 Del 2 Sida 2

6 Bedriva Verksamhet Fastighetstjänster Uppställning Biljettautomat Produktkod 334 Placering enligt anvisning, debitering per automat och år. Pris SEK per år Terminalkoordinator Tomas Eriksen , Göteborg Landvetter Airport har ett brett utbud av fastighetstjänster för företag etablerade på flygplatsen. Förutom ändamålsenliga lokaler och kontor så erbjuds även media, telekommunikationstjänster och byggrelaterad service. Läs mer om fastighetstjänsterna på följande sidor. Skyltning Disk Produktkod 334 Digital skyltning med bild, logotype eller text i samband med incheckning debiteras per tillfälle. Vid nyetablering på flygplatsen kan kunden välja en kostnadsfri digital skyltning enligt standardutförande. Önskar kunden byta bild, logotype eller text utgår en kostnad. Aktuell prislista: Produkt Per visningstillfälle Per bearbetning Skyltning incheckningsdisk SEK SEK Tidtabellskoordinator Christer Nykvist , Göteborg Landvetter Airport erbjuder Nyetablering & Markarrende Sida 1 Lokalhyreskontrakt Sida 1 Lokalvård Sida 1 Markradio Produktkod 199 För aktuell prislista kontakta Eltel Networks. Eltel Networks, Återvinning Verksamhetsavfall Sida 1 Telecom Infrastruktur Sida 2 Telecom Kommunikationstjänster Sida 3 Telecom Telefoni Sida 4 Energitjänst Elnät & Elkraft Sida 5 Energitjänst Vatten Sida 6 Energitjänst Värme Sida 6 Energitjänst Kyla Sida 6 Hantverkartjänster Sida 6 Del 2 Sida 3

7 Fastighetstjänster Fastighetstjänster Nyetablering & Markarrende Produktkod 212 Önskemål om nyetablering och arrende av mark offereras från Swedavia Real Estate AB Fastighetsutvecklare Swedavia Real Estate AB, Robert Lenzi, , Lokalhyreskontrakt Produktkod 211 Debiteras per kvm baserat på typ av verksamhetslokal samt läge på flygplatsområdet. Pris enligt offert. Facility Manager Martin Borgman, , Lokalvård Produktkod 221 Offereras utifrån val av städservice, frekvens och lokalens storlek. Gruppledare Lokalvård Lars Althén, , Återvinning Verksamhetsavfall Produktkod Pris för avfallshantering beräknas utifrån verksamhetstyp (kontor, butik, café/restaurang eller operativ agent) samt antal årsanställda. Pris enligt offert. Gruppchef Fält, Daniel Gill, , Telecom Infrastruktur Produktkod Airport Telecom erbjuder Telecomförbindelser med koppar- och optisk fiber. Utöver detta finns möjlighet till inplacering i teknikutrymme. Normal leveranstid är ca 20 arbetsdagar men för brådskande ärenden kan snabbare leverans beställas, se tilläggstjänster längst ned. Kopparförbindelse Anslutningsavgift vid val av bindningstid: Produkt Kvartalsavgift 12 mån 24 mån 36 mån Kopparförbindelse Röst 240 SEK SEK SEK SEK Kopparförbindelse Data 360 SEK SEK SEK SEK Kopparförbindelse Transport 570 SEK SEK SEK SEK Vid nyetableringar offereras pris för kopparförbindelser. Vid arbete i kunds lokal sker löpande debitering. Optisk Fiberförbindelse Produkt Månadsavgift Anslutn.avg. Fiber inom täckningsområde SEK SEK Fiber inom täckning 2 st redundant SEK SEK Fiber utanför täckningsområde SEK offert Avsaknad av ODF vid överlämning SEK Kostnad för inmätning till protokoll (pdf) tillkommer om SEK. Inplacering teknikutrymme Produkt Månadsavgift Anslutn.avg. 1U (linjal) 700 SEK SEK 10U del av stativ SEK SEK 20U stativ SEK SEK 42U helt stativ SEK SEK Dataskåp (60x60x180cm) SEK SEK COLO offert offert Annan lösn. offert offert Kostnader för energiförbrukning tillkommer. För att bibehålla hög säkerhet i teknikutrymmet krävs ledsagning vid besök i teknikrummen. Ledsagning debiteras SEK för den första timman och därefter 550 SEK per tillkommande timma. Tilläggstjänster Produkt Snabbleverens 10 arb.dagar Expressleverens 5 arb.dagar Pris SEK SEK Airport Telecom, , Del 3 Sida 1 Del 3 Sida 2

8 Fastighetstjänster Fastighetstjänster Telecom Kommunikationstjänster Produktkod Airport Telecom erbjuder internetlösningar med WIFI och WIFI office samt VPN (MPLS). Normal leveranstid är ca 20 arbetsdagar men för brådskande ärenden kan snabbare leverans beställas, se tilläggstjänster längst ned. Internet WIFI Produkt Bindningstid Antal anv. Månadsavgift Anslutn.avg. Internet WIFI 1 mån SEK 250 SEK Internet WIFI 3 mån SEK 250 SEK Internet WIFI 12 mån SEK 250 SEK Internet WIFI 12 mån SEK 250 SEK Internet WIFI 12 mån SEK 250 SEK Internet WIFI Office 12 mån SEK 250 SEK Internet WIFI Office 12 mån SEK 250 SEK Internet WIFI Office 12 mån SEK 250 SEK Inloggning för Internet WIFI sker inför varje användning, inloggning för Internet WIFI Office sker en gång per konto. Tilläggstjänster WIFI Produkt Pris Snabbleverens 10 arb.dagar SEK Expressleverens 5 arb.dagar SEK Upplåsning WIFI/Office konto 295 SEK WIFI kundanpassad täckn.zon offert Eget SSID offert 802.1x integration offert IP-VPN integregation offert Port för skrivare offert Telecom Telefoni Produktkod I bastjänsten Mobilabonnemang Flexi Max ingår gratis minuter till svenska fasta och mobila nät samt gratis SMS. Till detta erbjuds tilläggstjänster såsom mobilsurf och fasta utlandspriser. Aktuella priser: Mobiltelefoni Engångsavgift vid val av bindningstid: Produkt Månadsavgift 12 mån 24 mån 36 mån Mobilabonnemang Flexi Max 299 SEK 300 SEK 300 SEK 300 SEK Centrex Mobil 200 SEK SEK SEK 500 SEK Utland Fast Pris (per land) 149 SEK 250 SEK 250 SEK 250 SEK Mobilsurf 10 GB 89 SEK 250 SEK 250 SEK 250 SEK Tvillingkort 19 SEK 150 SEK 150 SEK 150 SEK Nytt SIM-kort 250 SEK 250 SEK 250 SEK Samtalspriser Vid samtal och sms överstigande potten gäller nedan priser. Startavgift tillkommer vid varje samtal. Betalsamtal och specialnummer ingår ej i pott. Produkt Pris Startavgift 0,63 SEK/samtal Röstsamtal alla nät 0,63 SEK/minut SMS 0,63 SEK/SMS MMS 1,63 SEK/MMS Mobilsurf 8 SEK/MB Airport Telecom, , VPN (MPLS) Anslutningsavgift vid val av bindningstid: Produkt Månadsavgift 12 mån 24 mån 36 mån MAN port SEK SEK SEK SEK Extra accessport på bef. MAN 550 SEK 995 SEK 995 SEK 995 SEK Uppgr. routingport på bef. MAN SEK 995 SEK 995 SEK 995 SEK Bandbredd mot WAN per MAN 300 SEK/mbit 1000 BASE-T u/g offert offert offert offert 1000 BASE-SE-SX u/g offert offert offert offert Tilläggstjänster VPN Produkt Snabbleverens 10 arb.dagar Expressleverens 5 arb.dagar Pris SEK SEK Airport Telecom, , Del 3 Sida 3 Del 3 Sida 4

9 Fastighetstjänster Energitjänst Elnät & Elkraft Produktkod Utifrån kundens storlek på säkring delas elkraft och elnät upp i två abonnemangskategorier. Kunder med säkring överstigande 200 ampere erbjuds effektabonnemang med energimätning. Kunder med säkring understigande 200 ampere erbjuds säkringsabonnemang. Priser enligt nedan. Effektabonnemang Effektkunder debiteras i tre delar, för abonnemang, överföring och elkraft. Abonnemangspris: Avgift Avgift Abonnemang Årsavgift Abonnemang Högbelastning N3 Högspänning SEK 178 SEK/kW 274 SEK/kW N4 Lågspänning SEK 209 SEK/kW 361 SEK/kW Överföringspriser: Abonnemang Vinter/Högpris Övrig tid/lågpris N3 Högspänning 10,90 öre/kwh 4,15 öre/kw N4 Lågspänning 14,10 öre/kwh 6,40 öre/kwh N4 Överföringspriser 15,00 öre/kwh 6,90 öre/kwh Elkraftspriser: Aktuellt elkraftpris 2011 inklusive elcertifikat 61,70 öre/kwh. Högbelastning förekommer under november till mars månad, måndag till fredag kl Energiskatt och mervärdesskatt tillkommer med vid tillfället gällande skattesats. Aktuell nivå öre/kwh. Fasta avgifter och abonnemangsavgifter debiteras med en tolftedel per månad. Säkringabonnemang Baserat på säkringens storlek debiteras kunder för abonnemang, förbrukad energi, nät och skatter. I kostnaden för elenergi ingår el-certifikat och miljöel. Abonnemang Årsavgift Fast avgift Elenergi Nätavgift 16 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 20 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 25 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 35 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 50 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 63 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 80 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 100 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 125 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 160 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 200 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh >200 A 138 SEK/A+260 SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh Elskatt tillkommer med 29 öre/kwh. Lokaler som ej har energimätare debiteras med en schablon på 105 SEK/ m2 och år. Elansvarig Inge Fägerskiöld, , Fastighetstjänster Energitjänst Vatten Produktkod Kunder anslutna till vatten- och avloppsnät debiteras för kubikförbrukning enligt aktuella priser: Produkt Pris Vatten och avlopp 26,87 SEK/m 3 Varmvatten 76 SEK/m 3 Vatten- och avloppskunder som saknar förbrukningsmätare debiteras en schablon på 454 SEK per tappställe och år. Elansvarig Inge Fägerskiöld, , VVS sakkunnig Magnus Tullock, , Energitjänst Värme Produktkod Kunder anslutna till värmenätet debiteras utifrån förbrukning och mätarstorlek. Mätarstorlek Rörllig avgift Fast avgift 20 mm 727 SEK/MWh SEK/år 25 mm 727 SEK/MWh SEK/år 40 mm 727 SEK/MWh SEK/år 80 mm 727 SEK/MWh SEK/år För värmekunder som saknar förbrukningsmätare debiteras en schablon på 123 SEK/m 2 och år samt 454 SEK/tappställe och år. Elansvarig Inge Fägerskiöld, , VVS sakkunnig Magnus Tullock, , Energitjänst Kyla Produktkod Kunder med komfortkyla debiteras enligt nedan aktuell prislista. Produkt Pris Affärskyla Effektavgift 315 SEK/kW Affärskyla Energiavgift 653 SEK/MWh Elansvarig Inge Fägerskiöld, , VVS sakkunnig Magnus Tullock, , Hantverkartjänster Produktkod Hantverkstjänster inom snickeri, måleri och svetsning debiteras utifrån omfattning samt eventuella tillkommande materialkostnader. Pris enligt offert. Enhetschef Elisabeth Svedberg, , Del 3 Sida 5 Del 3 Sida 6

10 Tilläggstjänster Tilläggstjänster Göteborg Landvetter Airports kommersiella utbud riktar sig inte bara till resenärer och externa företag utan lika mycket till våra partners och kunder verksamma på flygplatsen. Vi erbjuder tjänster som underlättar och effektiviserar arbetet, från certifierade utbildningar i brandskydd och konflikthantering till försäljning av drivmedel för tjänstefordon. Läs mer om tilläggstjänsterna på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Badge Sida 1 Border Inspection Point Sida 1 Inpasseringstillstånd Sida 1 Körtillståndsutbildning Sida 1 Ledsagning & Lotsning Sida 1 Tankberedskap Sida 2 Saneringsuppdrag Sida 2 Utbildning: Räddning, Skydd & Säkerhet Sida 2 Parkering Sida 2 Airport Conference Sida 3 Airport VIP Service Sida 3 Advertising Business Sida 4 Fotografering & Filminspelning Sida 4 Verkstadstjänster Sida 4 Drivmedel Sida 4 Förbrukningsvaror Sida 4 Badge Produktkod Debitering sker per utfärdad bage. Tillkommande kostnad för registerkontroll faktureras av Transportstyrelsen. Pris 750 SEK per badge. Badgekontoret, Border Inspection Point Produktkod Debiteras utifrån separat prislista från Border Inspection Point. Enhet Fält, Åke Hammar, , Alt. direkt Border Inspection Point (BIP), lnpasseringstillstånd Produktkod Debiteras per tillstånd och år. Tillstånd beviljas enbart till företag med verksamhet på behörighetsområdet airside. Pris SEK per st Badgekontoret, Körtillståndsutbildning Produktkod Körtillstånd debiteras per kursdeltagare. Produkt Behörighet Pris per deltagare Grundutbildning nivå 1 (K) Platta (röd) SEK Vidareutbildning nivå 2 (KK) Platta & manöverområde (röd+gul) enligt offert Övriga avgifter enligt prislista i AR, Airport Regualtions - (Bilaga AR 2:10) Enhet Fält, Åke Hammar, , Ledsagning & Lotsning Produktkod 336 Inför ledsagning och lotsning av representant för företag verksamt på flygplatsen görs en behovsbedömning av antal övervakningsresurser. Pris 400 SEK per påbörjad halvtimma per bevakningsresurs. Koordinator Övervakning, Del 4 Sida 1

11 Tilläggstjänster Tilläggstjänster Tankberedskap Produktkod Debiteras utifrån tid. Pris 1500 SEK per påbörjad timma. Övervakningscentralen, Saneringsuppdrag Produktkod Inför varje sanering bedöms uppdragets omfattning och behov av antal resurser. Debitering sker per person och tid. Extra kostnader för material kan tillkomma. Pris 400 SEK per påbörjad halvtimma och resurs. Övervakningscentralen, Utbildning: Räddning, Skydd & Säkerhet Produktkod 333 Tillgängliga kurser inom ramptjänst, livräddning, brandskydd samt skydd och säkerhet offereras utifrån antal deltagare och valda moment. Airport Academy, , Parkering forts. Produktkod 311 För personal som parkerar mer sällan erbjuds även Område Per dygn 5 dygn 10 dygn A, J, L 50 SEK 250 SEK 450 SEK Parkeringsservice, , Airport Conference Produktkod 331 Priser för mötesrum baseras på mötestid och önskemål om lokalstorlek. Aktuella priser: Lokal Anpassad för <3 h Heldag Enstaka timma Flyer 4 personer SEK SEK 400 SEK/h The Goose 4 personer SEK SEK 400 SEK/h Junker 8 personer SEK SEK - Caravell 16 personer SEK SEK - Comet 16 personer SEK SEK - Metropolitan 16 personer SEK SEK - Comet+Metropolitan 65 personer SEK SEK - Airport Conference, , Parkering Produktkod 311 Företagsparkering erbjuds med fasta och fria platser, inomhus (P3, P4) och utomhus (E och F). Priser angivna exklusive moms. Område Dygn 50-klipp 100-klipp Månad År Inomhus, P4 176 SEK SEK SEK SEK SEK Inomhus, P3 176 SEK SEK SEK SEK Utomhus E SEK Utomhus F SEK Personalparkering erbjuds på område A (mittemot Flygfrakt), område J (mittemot Flygeln) samt område L (bortanför CVA). Priser angivna inklusive moms. Område Månad Kvartal Halvår År A (Badge/Passerkort) 300 SEK 600 SEK SEK SEK J (Badge/Passerkort) 300 SEK 600 SEK SEK SEK L (Pappersbevis) 250 SEK 540 SEK SEK SEK Läs vidare på nästa sida.. Airport VIP Service Produktkod 341 Airport VIP Service tjänster säljs i paket enligt följande aktuella priser: Tjänst VIP enkelpris Extra person VIP 10-kort VIP Årskort VIP Komplett SEK /pers 800 SEK SEK SEK VIP Express SEK /pers 800 SEK SEK - VIP Privatflyg SEK /1-5 pers VIP Privatflyg SEK /6-10 pers 225 SEK - - VIP Svenskt Idrottslag SEK /privatflyg VIP Mötandeservice SEK /pers 200 SEK - - VIP rum SEK /timma - - Airport VIP Service, , Del 4 Sida 2 Del 4 Sida 3

12 Tilläggstjänster Advertising Business Produktkod 321 På flygplatsen finns en mängd olika format och kombinationer för att marknadsföra ett företag, märke eller produkt. Utifrån kundens önskemål offererar Advertising Business-enheten ett upplägg. Marknadskoordinator Emma Andersson, , Fotografering & Filminspelning Produktkod 339 Fotografering och filminspelning debiteras utifrån uppdragets omfattning med antal platser för fotografering och inspelning samt omkostnader för planerings- och bevakningsresurser. Ytterligare omkostnader kan tillkomma. Aktivitet Grundpris Fotografering SEK Filminspelning SEK Terminalkoordinator Tomas Eriksen , Verkstadstjänster Produktkod Verkstadstjänster för fordon brukade i tjänsten offereras utifrån omfattning. Materialkostnader kan tillkomma. Förrådet, Drivmedel Produktkod Pris för bensin och diesel enligt dagsaktuell prislista. Förrådet, Jan-Olof Brax, , Förbrukningsvaror Produktkod Artiklar debiteras utifrån dagsaktuell separat prislista. a förrådet för mer information. Förrådet, Del 4 Sida 4

13 Version 2.0

Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2014-01-01, Med reservation för prisändringar.

Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2014-01-01, Med reservation för prisändringar. Prislista Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2014-01-01, Med reservation för prisändringar. Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 4 Airport

Läs mer

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2012-07-01 Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 5 Airport Conference Del 4 Sida 4 Airport VIP Service

Läs mer

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2014-01-01 med reservation för ändringar. Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 5 Airport Conference

Läs mer

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2014-12-31 med reservation för ändringar. Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 5 Airport Conference

Läs mer

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 9 Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 8126 LRF Medlemmar Prislista Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr Information LRF

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 7 LRF Medlemmar Prislista omförhandlat avtal Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 10151 Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr

Läs mer

Prislista 3Kontant inom Sverige Gäller från 20 maj 2013 Värdebevis 3Kontant Fastpris 300 kr Användning inom Sverige

Prislista 3Kontant inom Sverige Gäller från 20 maj 2013 Värdebevis 3Kontant Fastpris 300 kr Användning inom Sverige 3Kontant Fastpris 300 kr Röstsamtal inom 3 0 kr/min 1 Röstsamtal till fasta nummer 0 kr/min 1 Röstsamtal till övriga nät och samtal till 3Svar 0 kr/min 1 Videosamtal inom 3 0 kr/min 1 Videosamtal till

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Abonnemangsprislista för Engångsavgift Vid nytecknande 10 Abonnemang med inkluderad Jobbsurf 1 Mix Plus Max Rörlig Fast med bindningstid 24 mån 0/12/18 mån 119 kr 2 159 kr 509 kr 2 549 kr 579 kr 2

Läs mer

Prislista 3Kontant inom Sverige

Prislista 3Kontant inom Sverige 3Kontant Vänner 100 kr 3Kontant Vänner 200 kr 3Kontant Vänner 300 kr Basprislista 6 Röstsamtal inom 3 0 kr/min 1 0 kr/min 2 0 kr/min 3 1,99 kr/min Röstsamtal till fasta nummer 0,69 kr/min 0kr/min 2 0 kr/min

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Engångsavgift Vid nytecknande 10 Basic Plus Multi Rörlig Månadsavgift 1 med bindningstid 24 mån 0 /12 /18 mån 189 kr 2 219 kr 439 kr 2 489

Läs mer

Prislista 3Kontant inom Sverige

Prislista 3Kontant inom Sverige 3Kontant Vänner 100 kr 3Kontant Vänner 200 kr 3Kontant Vänner 300 kr Basprislista 6 Röstsamtal inom 3 0 kr/min 1 0 kr/min 2 0 kr/min 3 1,99 kr/min Röstsamtal till fasta nummer 0,69 kr/min 0kr/min 2 0 kr/min

Läs mer

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR)

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR) Mobil telefoni Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Detta avtal medger möjlighet till finansiering vid köp av ny mobiltelefon mot

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 12 augusti 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 12 augusti 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands. Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Jobbmobil Bas 200 kr 200 kr Månadspris 1 69 kr 429 kr 479 kr 529 kr 629 kr 729 kr Surf 2 5 kr/mb max 29 kr/dygn 3 1 GB 5 GB 20 GB 50 GB 100

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands. Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands Jobbmobil

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 16 juni 2010.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 16 juni 2010. 3Business Start 3Business Bas 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift utan mobil 49 kr/mån

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 mars 2009.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 mars 2009. 3Business Start 3Business Bas 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift utan mobil 49 kr/mån

Läs mer

Net at Once - Kommunikationsoperatör

Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen som vill välja fritt i ett öppet nät bland

Läs mer

SIZE Företag Prislista

SIZE Företag Prislista SIZE Företag Prislista Innehåll SIZE Mobil SIZE Mobil Combo SIZE Mobil Tilläggstjänster SIZE Mobilt Bredband SIZE MEX SIZE SIPtrunk SIZE Direktanslutning 3 4 5 6 7 8 9 Priserna gäller från och med 20120113

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 mars 2011.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 mars 2011. 3Business Start 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift 49 kr/mån Månadsavgift 99 kr/mån Röst- och videosamtal Röst- och videosamtal

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-07-02 Dnr: 10-7098 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM Stockholm Arlanda Airport

FLYGPLATSREKLAM Stockholm Arlanda Airport FLYGPLATSREKLAM Stockholm Gäller från och med juni 2015 med reservation för tryckfel och prisändringar. Resenärstatistik hela flygplatsen TRANSPORT Tar bussen 18% RESENÄREN 2014 Antal resenärer: 22 048

Läs mer

1 AVGIFTER FÖR ANSLUTNING INOM FRIOMRÅDET

1 AVGIFTER FÖR ANSLUTNING INOM FRIOMRÅDET PRISLISTA 2015 1(8) 1 AVGIFTER FÖR ANSLUTNING INOM FRIOMRÅDET Medlemsanslutning, koppar eller fiber - Inträdesavgift - Andelsinsats exkl. moms inkl. moms 1424,00 1765,76 76,00 76,00 1500,00 1860,00 - Grundavgift/månad

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Medlemsenkät. 2. Film

Medlemsenkät. 2. Film Medlemsenkät 1. Stillbild 2. Film Bakgrund Under våren genomförde vi två enkätundersökningar som gick ut till samtliga medlemmar i BLF Skälet till undersökningarna är att få tillgång till underlag för

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 maj 2013

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 maj 2013 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 maj 2013 3Abonnemang 3Mini 3Pott 3Trygg Max 3Trygg Total 3Fastpris Sverige Månadsavgift 49,00 kr 69/149/199/299/399/499 kr 1 549 kr 649 kr 399 kr Inkluderade

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 12 april 2013

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 12 april 2013 3Abonnemang 3Business Start 6 3Business Plus 6 3Business XL 6 3Business Max 6 Månadsavgift 49 kr 99 kr 399 kr 529 kr Inkluderade röstminuter och startavgifter till alla nät samt videosamtal inom 3 3 -

Läs mer

Eltjänster. ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar. Åbo Hamns prislista för tjänster 2014 Eltjänster 1/5. Allmänt. Anslutningsvillkor

Eltjänster. ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar. Åbo Hamns prislista för tjänster 2014 Eltjänster 1/5. Allmänt. Anslutningsvillkor Eltjänster 1/5 Eltjänster Gäller fr.o.m. 1.6.2014 ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar Allmänt I anslutningsprislistan ingår avgifterna för anslutning och inkoppling. Den som betalar anslutningsavgiften

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 11 mars 2013

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 11 mars 2013 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 11 mars 2013 3Abonnemang 3Mini 3Pott 3Trygg Max 3Trygg Total 3Fastpris Sverige Månadsavgift 49,00 kr 69/149/199/299/399/499 kr 1 549 kr 649 kr 399 kr Inkluderade

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2014-01-01 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Mariehamns Telefon Ab PRISLISTA 2015

Mariehamns Telefon Ab PRISLISTA 2015 Mariehamns Telefon Ab PRISLISTA 2015 Nätanslutning En nätanslutning behövs alltid som bas för tjänster som telefon och bredband Till nätanslutningsavgiften kan installationskostnader för arbete och material

Läs mer

Heta erbjudanden för en kall vinter

Heta erbjudanden för en kall vinter Heta erbjudanden för en kall vinter Nya Sony Xperia Z1 Compact för 429 229 Ring och sms:a obegränsat! 3 månader Spotify ingår. Aye hörlurar 99 199 För fullständiga priser och villkor se telia.se Kompletta

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 2 December 2011

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 2 December 2011 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 2 December 2011 3Abonnemang 3Prat 3Pott 3Total Månadsavgift 49kr 2 69/149/199/299/399/499 kr 2 699 kr 3 Inkluderade minuter alla nät - - 3000 min Användning

Läs mer

Alternativ för fibertjänster

Alternativ för fibertjänster Alternativ för fibertjänster Aktivera enskilda tjänster via Quadracoms portal Qmarket Välj mellan ett antal leverantörer av bredband, telefoni och TV Såvida inte tjänsten kräver leverans av hårdvara (telefonidosa,

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 13 april 2011

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 13 april 2011 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 13 april 2011 3Abonnemang 3Prat 3Vänner 3Pott 3Total Månadsavgift 49kr 2 69 kr 1 99/149/199/299/399/499 kr 2 699 kr 3 Inkluderade minuter alla nät - - - 3000

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Fasta teletjänster... 1 3 Mobil Telefoni... 2 3.1 Mobil anknytning... 3 3.2 Mobila Tilläggstjänster... 5 3.3 Mobila

Läs mer

PRISER 2014. Fjärrvärme. Stadsnät. Elnät. Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se

PRISER 2014. Fjärrvärme. Stadsnät. Elnät. Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se PRISER 2014 Elnät Fjärrvärme Stadsnät Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se Din el färdas tryggt i våra kablar Att vi äger Landskronas centrala elnät innebär att vi har ansvar för att

Läs mer

Nu eller aldrig! Offert - Kommunikationsoperatör. 1000/1000 Mbps (1/1 Gbps) för endast 99kr /mån Läs mer på sida 3. Skriven 25 juni 2015

Nu eller aldrig! Offert - Kommunikationsoperatör. 1000/1000 Mbps (1/1 Gbps) för endast 99kr /mån Läs mer på sida 3. Skriven 25 juni 2015 Skriven 25 juni 2015 Offert - Kommunikationsoperatör Skriven till: Flöghults Fiber Ekonomiskt Förening Nu eller aldrig! 1000/1000 Mbps (1/1 Gbps) för endast 99kr /mån Läs mer på sida 3. Oscar Söderström

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 12 december 2011.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 12 december 2011. 3Abonnemang 3Business Start 3Business Plus 3Business Extra 3Business Max Månadsavgift 49 kr 99 kr 399 kr 529 kr Inkluderade röstminuter och startavgifter till alla nät samt videosamtal inom 3 4 - - 2000

Läs mer

Terminal och målgrupper. Göteborg City Airport

Terminal och målgrupper. Göteborg City Airport reklamytor Göteborg City Airport Terminal och målgrupper ANKOMStHALL Vi är Göteborgs närmaste flygplats. Och den enda*. Varje år väljer 750 000 personer att resa till och från oss ungdomar som affärsresenärer.

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 juni 2012.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 juni 2012. 3Abonnemang 3Business Start 3Business Plus 3Business XL 3Business Max Månadsavgift 49 kr 99 kr 399 kr 529 kr Inkluderade röstminuter och startavgifter till alla nät samt videosamtal inom 3 4 - - 3000 min

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Prislista Teleabonnemang & ledningar

Prislista Teleabonnemang & ledningar Företag Prislista Teleabonnemang & ledningar Gäller: Telia Företagsabonnemang Telia Bredbandstelefoni Företag Telia SIP-anslutning Telia Direktansluten växelledning Telia Analog växelledning Telia ISDN

Läs mer

Abonnemangsavtal. för. ServiceConnection

Abonnemangsavtal. för. ServiceConnection Abonnemangsavtal för ServiceConnection Mellan org.nr (användaren) Och DMS Sweden AB (leverantören) Avseende villkoren och kostnad för nyttjande av Internettjänsten ServiceConnection. Avtalet är indelat

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06 BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON 3 Tillståndshandlingar 3 Behörighetsområde avgångshall och Platta (röd) 3 Behörighetsområde

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Vid årsskiftet kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 12 december 2011

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 12 december 2011 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 12 december 2011 3Abonnemang 3Mini 3Pott 3Total Månadsavgift 49kr 1 69/149/199/299/399/499 kr 2 699 kr 3 Inkluderade minuter alla nät - - 3000 min Användning

Läs mer

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT Jenny Emanuelsson Kraftringen Service AB 2008-10-09 Entreprenadbolaget inom Lunds Energikoncernen. Elkraft Belysning Värme/kyla/gas IT-kommunikation Affärsutveckling, byggnation

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 februari 2012

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 februari 2012 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 februari 2012 3Abonnemang 3Mini 3Pott 3Total Månadsavgift 49kr 1 69/149/199/299/399/499 kr 2 699 kr 3 Inkluderade minuter alla nät - - 3000 min Användning

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 30 augusti 2012

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 30 augusti 2012 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 30 augusti 2012 3Abonnemang 3Mini 3Pott 3Trygg Max 3Trygg Total 3Fastpris Sverige Månadsavgift 49,00 kr 69/149/199/299/399/499 kr 1 549 kr 649 kr 399 kr Inkluderade

Läs mer

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-09-01

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-09-01 Exder täcker och sammanfogar samtliga led i den elektroniska affärsprocessen. Exder-modulerna kan användas var för sig eller kombineras. Avtalet gäller årsvis. Delbetalning per kvartal eller månad kan

Läs mer

Nu är det enklare att skaffa Digital-tv och Bredband till alla i er förening

Nu är det enklare att skaffa Digital-tv och Bredband till alla i er förening 2012-08-13 Samf Stenmåran Mattias Olsson BERGMYNTEGRÄND 82 165 76 HÄSSELBY 5511212 Nu är det enklare att skaffa Digital-tv och Bredband till alla i er förening Er förening har ett avtal med Com Hem som

Läs mer

Erbjudande! 398 kr/mån. Fiber + Internet + IP-telefoni ANSLUTNING FIBER. Ilsbo Byafiberförening. i samverkan med

Erbjudande! 398 kr/mån. Fiber + Internet + IP-telefoni ANSLUTNING FIBER. Ilsbo Byafiberförening. i samverkan med Erbjudande! 398 kr/mån Fiber + Internet + IP-telefoni ANSLUTNING FIBER Ilsbo Byafiberförening i samverkan med www.nordanstigbyafiber.se www.fiberstaden.se Ilsbo Byafiberförening Ilsbo Byafiberförening

Läs mer

Nya Golfterminalen 2008

Nya Golfterminalen 2008 Till: Golfklubbarna Från: SYSteam Halmstad 14 april 2008 Angående: Nya Golfterminalen Inledning Sedan februari 2008 är SYSteam ansvariga för utveckling och förvaltning av de s.k. Golfterminalerna. Vårt

Läs mer

Tillkommer: cent/kwh cent/kwh Energiskatt I för alla utom industrihus och växthus. Grundavgift elenergi 24,80 20,00

Tillkommer: cent/kwh cent/kwh Energiskatt I för alla utom industrihus och växthus. Grundavgift elenergi 24,80 20,00 Elavgifter 2015 På alla energiavgifter tillkommer energiskatter: 01.09.2015 Tillkommer: Energiskatt I för alla utom industrihus och växthus 2,794 2,253 Tillkommer: Energiskatt II för industrioch växthus

Läs mer

Inbyggnadshöjd skjutfönster: 1230mm / skjutdörrar: 2030mm

Inbyggnadshöjd skjutfönster: 1230mm / skjutdörrar: 2030mm Inbyggnadshöjd skjutfönster: 1230mm / skjutdörrar: 2030mm Uterum System 1035 med 4mm enkelglas 1410mm 2st 2385 2670 3340 3745 1610mm 2st 2605 2920 3670 4110 1810mm 2st 2785 3120 3815 4270 2010mm 2st 2925

Läs mer

ABONNEMANG ÖVRIGT. T3 Prislista Privat. Priserna är angivna inkl. moms och gäller fr.o.m. 2013-07-01. Bredband

ABONNEMANG ÖVRIGT. T3 Prislista Privat. Priserna är angivna inkl. moms och gäller fr.o.m. 2013-07-01. Bredband Priserna är angivna inkl. moms och gäller fr.o.m. 2013-07-01. ABONNEMANG Bredband Abonnemang (Fiber, ADSL) Mobilt bredband T3 Överallt Abonnemang Extra datamängd Tilläggstjänster E-post Extra IP-nummer

Läs mer

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-01-01

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-01-01 Exder täcker och sammanfogar samtliga led i den elektroniska affärsprocessen. Exder-modulerna kan användas var för sig eller kombineras. Avtalet gäller årsvis. Delbetalning per kvartal eller månad kan

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 11 april 2012

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 11 april 2012 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 11 april 2012 3Abonnemang 3Mini 3Pott 3Total Månadsavgift 49,00 kr 69/149/199/299/399/499 kr 1 699 kr Inkluderade minuter alla nät 5 - - 3000 Inkluderade SMS/MMS

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Inom kort kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100 Mbit/s

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Erbjudande till JVF Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni Ger lite mer Erbjudande JVF till JVF Information Hej allihop! För att följa med samhällets

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM. Umeå Airport

FLYGPLATSREKLAM. Umeå Airport FLYGPLATSREKLAM Umeå Innehåll Statistik 5 Terminalkarta 6 Prislista terminal 8 Digital 8 Analog Signs 8, 9 Promotion 9 Special 10 Utomhuskarta 11 Kontakt Telefon: 010-109 50 00 Fax: 010-109 50 26 E-post:

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM. Göteborg Landvetter Airport

FLYGPLATSREKLAM. Göteborg Landvetter Airport FLYGPLATSREKLAM Göteborg Foto: Region Gotland Innehåll Resenärstatistik 5 Terminalkarta 6 Prislista terminal 8 Digital 8 Analog Signs 8 Promotion 9 Special 10 Utomhuskarta 12 Prislista utomhus 13 Analog

Läs mer

Skanova Reglerad Fiberaccess Företag Skanova Reglerad Backhaul Svartfiber

Skanova Reglerad Fiberaccess Företag Skanova Reglerad Backhaul Svartfiber 1 (10) Skanova Reglerad Fiberaccess Företag Skanova Reglerad Backhaul Svartfiber INNEHÅLL SID 1 Allmänt...2 2 Definitioner...2 2.1 FMO...2 2.2 UTO...2 2.3 DP...2 2.4 Kundadress...2 3 Produkten kan levereras

Läs mer

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-05-13 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING prislista 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A4-papper (budget)... 1 A4-papper (digital)... 2 A4-papper (offset)... 3 Affischer... 4 Almanackor... 5 Banderoller... 6 Block (budget)... 7-9 Block (digital)... 10-12

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2015-02-16 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

Internet ombord på våra tåg

Internet ombord på våra tåg www.sj.se Med reservation för ändringar och tryckfel. 2007-05. SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. 1 Internet ombord på våra tåg Koppla upp dig ombord Du som reser med SJ kan numera

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Fast Pris Fastpris 45 kr Fastpris 145 kr Fastpris 195 kr Fastpris 245 kr. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Fast Pris Fastpris 45 kr Fastpris 145 kr Fastpris 195 kr Fastpris 245 kr. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Comviq Standard till Comviq & Tele2-mobiler Vardagar 07-19 till Comviq & Tele2-mobiler Kvällar & Helger Standard 100 kr Standard 250 kr 1,99kr/minut 1,99kr/minut 29 öre/minut 29 öre/minut till övriga nät

Läs mer

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL Nedan finns samlad information vad gäller de kortbetalningslösningar som finns till EasyCashier, ISUPOS och fristående

Läs mer

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden Fakta om IPnett Grundat 1999 Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn Mer än 100 anställda i Norden Nordiskt tekniskt team med ca 60 seniorkonsulter Systemintegratör infrastruktur,

Läs mer

Telia Mobile Premium Services

Telia Mobile Premium Services Telia Mobile Premium Services Innehåll produktinformation Telia Mobile Premium Services 3 Ett komplett erbjudande 4 Sätt priset snabbare själv. Testa nya prismodeller. 5 Teknisk översikt 6 teknik Telia

Läs mer

Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, Telefoni och TV BRF URSHOLMEN Från och med den 1:a juli kommer att ansluta Brf Ursholmen med fiberanslutning och finnas som leverantör av bredband, telefoni och Digital-TV via

Läs mer