Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2012-07-01"

Transkript

1 Prislista Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m

2 Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 4 Airport Conference Del 4 Sida 3 Airport VIP Service Del 4 Sida 3 Badge Del 4 Sida 1 Border Inspection Point Del 4 Sida 1 Crewtransport Del 1 Sida 2 CUSS Incheckningsautomat Del 4 Sida 2 Drivmedel Del 4 Sida 4 Energitjänst Elnät & Elkraft Del 3 Sida 5 Energitjänst Kyla Del 3 Sida 6 Energitjänst Vatten Del 3 Sida 6 Energitjänst Värme Del 3 Sida 6 Flygplatsinformation SAFIR Del 2 Sida 1 Flygplatsinformation FIDS Del 2 Sida 2 Flygplatsinformation ITV Del 2 Sida 2 Flygplansparkering Del 1 Sida 2 Fotografering & Filminspelning Del 4 Sida 4 Förbrukningsvaror Del 4 Sida 4 Hantverkartjänster Del 4 Sida 6 Inpasseringstillstånd Del 4 Sida 1 Körtillståndsutbildning Del 4 Sida 1 Ledsagning & Lotsning Del 4 Sida 1 Licensavtal Verksamhet Del 2 Sida 1 Lokalhyreskontrakt Del 3 Sida 1 Lokalvård Del 3 Sida 1 Markradio Del 2 Sida 3 Marktjänst Expeditionstjänst Del 2 Sida 2 Marktjänst Ramptjänst Del 2 Sida 1 Miljöavgift Glykol Del 1 Sida 2 Nyetablering & Markarrende Del 3 Sida 1 Parkering Del 4 Sida 2 Passagerartjänst Del 1 Sida 1 Saneringsuppdrag Del 4 Sida 2 Skyltning Disk Del 2 Sida 3 Start & Landning Del 1 Sida 1 Säkerhetskontroll Frakttrafik Del 1 Sida 1 Säkerhetskontroll Passagerare Del 1 Sida 1 Tankberedskap Del 4 Sida 2 Telecom Infrastruktur Del 3 Sida 2 Telecom Kommunikationstjänster Del 3 Sida 3 Telecom Telefoni Del 3 Sida 4 Utbildning, Räddning, Skydd & Säkerhet Del 4 Sida 2 Uppställning Biljettautomat Del 2 Sida 3 Verkstadstjänster Del 4 Sida 4 Återvinning Flygplansavfall Del 1 Sida 1 Återvinning Verksamhetsavfall Del 3 Sida 1 Prislista produkter och tjänster Prislistan är en förlängd arm av Göteborg Landvetter Airports Produktkatalog där merparten av våra tjänster och produkter finns beskrivna. Upplägget för de bägge dokumenten bygger på fyra delar riktade mot verksamhetsinriktningar och grundbehov. Del 1 är riktad mot flygbolag och flygfraktbolag medan del 2 vänder sig till alla övriga verksamheter. I del 3 har vi samlat alla fastighetstjänster kopplade till hyra av lokal på flygplatsen. I sista delen, 4, återfinns hela bredden av tilläggstjänster som alla verksamheter på flygplatsen kan ta del av. Del 1 Bedriva Flygtrafik Tjänster riktade till flygbolag och fraktbolag Del 2 Bedriva Verksamhet Tjänster för företag som ej bedriver flygtrafik Del 3 Fastighetstjänster Lokal- arrende- och mediatjänster på flygplatsområdet Del 4 Tilläggstjänster Merservice för företag och personal Vi hoppas att du skall hitta rätt och trivas hos oss. Välkommen! Olle Sundin Flygplatschef Göteborg Landvetter Airport Prislistan är inte ett juridisk bindande dokument utan skall ses som en vägledande förteckning över prissättning. Swedavia och Göteborg Landvetter Airport förbehåller sig rätten att upprätta avtal med part som innehåller andra villkor än de som anges i detta dokument. Med reservation för fel och ändringar. Alla priser är angivna exklusive moms om inget annat står skrivet. Priser uppdateras löpande, se giltighetstid på försättsbladet.

3 Bedriva Flygtrafik Bedriva Flygtrafik Katalogdel 1, Bedriva Flygtrafik, riktar sig direkt till flyg- och fraktbolag som nyttjar infrastruktur och säkerhetstjänster i samband med start och landning på Göteborg Landvetter Airport. Många av produkterna är reglerade av Transportstyrelsen. Vid specifika frågor om regelverk hänvisar vi till deras publikationer. Läs mer om tjänsterna på följande sidor. Start & Landning Produktkod 112 Avgiftsbaserad utifrån fyra kategorier; Start, Avgas, Buller och Lokal flygtrafiktjänst. Detaljer och beräkningsmodeller återfinns i separat prislista för Swedavias flygplatser Price list Swedavia Airport charges. För att stötta utvecklingen av trafik till nya destinationer driver Swedavia ett marknadsstimulansprogram. Läs mer på Operativ Chef Yvonne Björnström, , Passagerartjänst Produktkod 113 Passagerartjänst är kostnadsbaserad. Aktuellt pris: Inrikes avresande: 48 SEK per passagerare, Utrikes avresande: 84 SEK per passagerare. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Start & Landning Sida 1 Passagerartjänst Sida 1 Säkerhetskontroll Passagerartrafik Sida 1 Säkerhetskontroll Frakttrafik Sida 1 Återvinning Flygplansavfall Sida 1 Miljöavgift Glykol Sida 2 Flygplansparkering Sida 2 Crewtransport Sida 2 Terminalkoordinator Tomas Eriksen , Säkerhetskontroll Passagerartrafik Produktkod 131 Säkerhetskontrollen är kostnadsbaserad och debiteras av Transportstyrelsen. Pris 38 SEK per passagerare. Chef Säkerhetskontroll Robert Magnusson , Säkerhetskontroll Frakttrafik Produktkod Debiteras utifrån tid och bemanning. Vanligtvis beräknas en resurs per uppdrag men avvikelser kan förekomma. Pris 250 SEK per påbörjad halvtimma. Chef Säkerhetskontroll Robert Magnusson , Återvinning Flygplansavfall Produktkod Obligatorisk avgift för anländande passagerarflyg. Pris 0,50 SEK per ankommande passagerare. Gruppchef Fält, Daniel Gill, , Del 1 Sida 1

4 Bedriva Flygtrafik Bedriva Verksamhet Miljöavgift Glykol Produktkod 346 Miljöavgift debiteras utifrån omhändertagen mängd glykol. Pris 5,50 SEK per liter + 7,50 SEK per ton. Gruppchef Fält, Andreas Andersson, , Katalogdelen Bedriva Verksamhet vänder sig dels till marktjänstbolag avseende infrastruktur och kommunikation, men även till övrig kommersiell verksamhet avseende rätt att bedriva verksamhet på flygplatsen. Läs mer om våra verksamhetstjänster på följande sidor. Flygplansparkering Produktkod 393 Debitering sker vid parkering av flygplan överstigande 3 timmar. Pris 16 SEK per ton MTOW (Max Take off Weight) och dygn. Tf enhetschef Apron Services Anders Fredriksson, , Crewtransport Produktkod Debiteras per uppdrag. Pris 300 SEK per tillfälle. Tf enhetschef Apron Services Anders Fredriksson, Göteborg Landvetter Airport erbjuder Licens- & Verksamhetsavtal Sida 1 Marktjänst Ramptjänst Sida 1 Marktjänst Expeditionstjänst Sida 1 Flyginformation SAFIR Sida 1 Flyginformation FIDS Sida 2 Flyginformation ITV Sida 2 CUSS Incheckningsautomat Sida 2 Uppställning Biljettautomat Sida 3 Skyltning Disk Sida 3 Markradio Sida 3 Del 1 Sida 2

5 Bedriva Verksamhet Bedriva Verksamhet Licens- & Verksamhetsavtal Produktkod Omfattning och pris baseras på verksamhetstyp och avgörs genom lokal konsultation. Koordinator Kundsamordningsgruppen, Gunilla Dufour, , Marktjänst Ramptjänst Produktkod 123 Ramptjänst är kostnadsbaserad och debiteras per ton MTOW (Max Take Off Weight). Avgiften beslutas genom lokal konsultation. Tf enhetschef Apron Services Anders Fredriksson, , Flygplatsinformation FIDS Produktkod 334 Debiteras genom en första tillträdesavgift och därefter löpande årsavgift baserad på val av system bildskärm. Produkt Årsavgift Tillträdesavgift Förändringsavgift FIDS terminal 17 TFT-skärm SEK SEK SEK FIDS monitor 32 TFT-skärm SEK SEK SEK FIDS monitor 40 TFT-skärm SEK SEK SEK Tilläggsbeställning Produkt Årsavgift Tillträdesavgift Förändringsavgift FIDS/SAFIR sida SEK SEK SEK Övr. informationssida SEK SEK SEK Tidtabellskoordinator Christer Nykvist , Marktjänst Expeditionstjänst Produktkod 122 Expeditionstjänst är kostnadsbaserad och debiteras per avresande passagerare. Pris 9,50 SEK per passagerare. Terminalkoordinator Tomas Eriksen , Flygplatsinformation SAFIR Produktkod 334 Debiteras med tillträdes- och årsavgift. Saknar kunden möjlighet att ansluta sig till Swedavias nätverk och WTS (Citrix) finns möjlighet att hyra PC. Vid beställning av SAFIR Handling Report måste kunden ha grundkonto för SAFIR Produktion. Kostnader för test av IT-miljö kan tillkomma. Produkt Årsavgift Tillträdesavgift Förändringsavgift SAFIR Produktion LAN SEK SEK Löpande SAFIR Produktion hyrd PC SEK SEK SEK SAFIR Handling Report SEK SEK SEK Tidtabellskoordinator Christer Nykvist , Flygplatsinformation ITV Produktkod 334 Debitering sker per val av bildskärm samt tilläggsmonitorer och växelväljare. Grundprodukten ITV är utrustad med kanalväljare, medan tilläggsmonitorer levereras exklusive väljare. Produkt Årsavgift Tillträdesavgift Förändringsavgift ITV terminal 9-12 skärm SEK SEK SEK ITV terminal 21 skärm SEK SEK SEK Tilläggsbeställning Produkt Årsavgift Tillträdesavgift Förändringsavgift Monitor ITV 9-12 skärm SEK SEK SEK Monitor ITV 21 skärm SEK SEK SEK Kanalväljare ITV SEK SEK SEK Tidtabellskoordinator Christer Nykvist , CUSS Incheckningsautomat Produktkod CUSS incheckningslösning offereras utifrån omfattning. Terminalkoordinator Tomas Eriksen , Del 2 Sida 1 Del 2 Sida 2

6 Bedriva Verksamhet Fastighetstjänster Uppställning Biljettautomat Produktkod 334 Placering enligt anvisning, debitering per automat och år. Pris SEK per år Terminalkoordinator Tomas Eriksen , Göteborg Landvetter Airport har ett brett utbud av fastighetstjänster för företag etablerade på flygplatsen. Förutom ändamålsenliga lokaler och kontor så erbjuds även media, telekommunikationstjänster och byggrelaterad service. Läs mer om fastighetstjänsterna på följande sidor. Skyltning Disk Produktkod 334 Digital skyltning med bild, logotype eller text i samband med incheckning debiteras per tillfälle. Vid nyetablering på flygplatsen kan kunden välja en kostnadsfri digital skyltning enligt standardutförande. Önskar kunden byta bild, logotype eller text utgår en kostnad. Aktuell prislista: Produkt Per visningstillfälle Per bearbetning Skyltning incheckningsdisk SEK SEK Tidtabellskoordinator Christer Nykvist , Göteborg Landvetter Airport erbjuder Nyetablering & Markarrende Sida 1 Lokalhyreskontrakt Sida 1 Lokalvård Sida 1 Markradio Produktkod 199 För aktuell prislista kontakta Eltel Networks. Eltel Networks, Återvinning Verksamhetsavfall Sida 1 Telecom Infrastruktur Sida 2 Telecom Kommunikationstjänster Sida 3 Telecom Telefoni Sida 4 Energitjänst Elnät & Elkraft Sida 5 Energitjänst Vatten Sida 6 Energitjänst Värme Sida 6 Energitjänst Kyla Sida 6 Hantverkartjänster Sida 6 Del 2 Sida 3

7 Fastighetstjänster Fastighetstjänster Nyetablering & Markarrende Produktkod 212 Önskemål om nyetablering och arrende av mark offereras från Swedavia Real Estate AB Fastighetsutvecklare Swedavia Real Estate AB, Robert Lenzi, , Lokalhyreskontrakt Produktkod 211 Debiteras per kvm baserat på typ av verksamhetslokal samt läge på flygplatsområdet. Pris enligt offert. Facility Manager Martin Borgman, , Lokalvård Produktkod 221 Offereras utifrån val av städservice, frekvens och lokalens storlek. Gruppledare Lokalvård Lars Althén, , Återvinning Verksamhetsavfall Produktkod Pris för avfallshantering beräknas utifrån verksamhetstyp (kontor, butik, café/restaurang eller operativ agent) samt antal årsanställda. Pris enligt offert. Gruppchef Fält, Daniel Gill, , Telecom Infrastruktur Produktkod Airport Telecom erbjuder Telecomförbindelser med koppar- och optisk fiber. Utöver detta finns möjlighet till inplacering i teknikutrymme. Normal leveranstid är ca 20 arbetsdagar men för brådskande ärenden kan snabbare leverans beställas, se tilläggstjänster längst ned. Kopparförbindelse Anslutningsavgift vid val av bindningstid: Produkt Kvartalsavgift 12 mån 24 mån 36 mån Kopparförbindelse Röst 240 SEK SEK SEK SEK Kopparförbindelse Data 360 SEK SEK SEK SEK Kopparförbindelse Transport 570 SEK SEK SEK SEK Vid nyetableringar offereras pris för kopparförbindelser. Vid arbete i kunds lokal sker löpande debitering. Optisk Fiberförbindelse Produkt Månadsavgift Anslutn.avg. Fiber inom täckningsområde SEK SEK Fiber inom täckning 2 st redundant SEK SEK Fiber utanför täckningsområde SEK offert Avsaknad av ODF vid överlämning SEK Kostnad för inmätning till protokoll (pdf) tillkommer om SEK. Inplacering teknikutrymme Produkt Månadsavgift Anslutn.avg. 1U (linjal) 700 SEK SEK 10U del av stativ SEK SEK 20U stativ SEK SEK 42U helt stativ SEK SEK Dataskåp (60x60x180cm) SEK SEK COLO offert offert Annan lösn. offert offert Kostnader för energiförbrukning tillkommer. För att bibehålla hög säkerhet i teknikutrymmet krävs ledsagning vid besök i teknikrummen. Ledsagning debiteras SEK för den första timman och därefter 550 SEK per tillkommande timma. Tilläggstjänster Produkt Snabbleverens 10 arb.dagar Expressleverens 5 arb.dagar Pris SEK SEK Airport Telecom, , Del 3 Sida 1 Del 3 Sida 2

8 Fastighetstjänster Fastighetstjänster Telecom Kommunikationstjänster Produktkod Airport Telecom erbjuder internetlösningar med WIFI och WIFI office samt VPN (MPLS). Normal leveranstid är ca 20 arbetsdagar men för brådskande ärenden kan snabbare leverans beställas, se tilläggstjänster längst ned. Internet WIFI Produkt Bindningstid Antal anv. Månadsavgift Anslutn.avg. Internet WIFI 1 mån SEK 250 SEK Internet WIFI 3 mån SEK 250 SEK Internet WIFI 12 mån SEK 250 SEK Internet WIFI 12 mån SEK 250 SEK Internet WIFI 12 mån SEK 250 SEK Internet WIFI Office 12 mån SEK 250 SEK Internet WIFI Office 12 mån SEK 250 SEK Internet WIFI Office 12 mån SEK 250 SEK Inloggning för Internet WIFI sker inför varje användning, inloggning för Internet WIFI Office sker en gång per konto. Tilläggstjänster WIFI Produkt Pris Snabbleverens 10 arb.dagar SEK Expressleverens 5 arb.dagar SEK Upplåsning WIFI/Office konto 295 SEK WIFI kundanpassad täckn.zon offert Eget SSID offert 802.1x integration offert IP-VPN integregation offert Port för skrivare offert Telecom Telefoni Produktkod I bastjänsten Mobilabonnemang Flexi Max ingår gratis minuter till svenska fasta och mobila nät samt gratis SMS. Till detta erbjuds tilläggstjänster såsom mobilsurf och fasta utlandspriser. Aktuella priser: Mobiltelefoni Engångsavgift vid val av bindningstid: Produkt Månadsavgift 12 mån 24 mån 36 mån Mobilabonnemang Flexi Max 299 SEK 300 SEK 300 SEK 300 SEK Centrex Mobil 200 SEK SEK SEK 500 SEK Utland Fast Pris (per land) 149 SEK 250 SEK 250 SEK 250 SEK Mobilsurf 10 GB 89 SEK 250 SEK 250 SEK 250 SEK Tvillingkort 19 SEK 150 SEK 150 SEK 150 SEK Nytt SIM-kort 250 SEK 250 SEK 250 SEK Samtalspriser Vid samtal och sms överstigande potten gäller nedan priser. Startavgift tillkommer vid varje samtal. Betalsamtal och specialnummer ingår ej i pott. Produkt Pris Startavgift 0,63 SEK/samtal Röstsamtal alla nät 0,63 SEK/minut SMS 0,63 SEK/SMS MMS 1,63 SEK/MMS Mobilsurf 8 SEK/MB Airport Telecom, , VPN (MPLS) Anslutningsavgift vid val av bindningstid: Produkt Månadsavgift 12 mån 24 mån 36 mån MAN port SEK SEK SEK SEK Extra accessport på bef. MAN 550 SEK 995 SEK 995 SEK 995 SEK Uppgr. routingport på bef. MAN SEK 995 SEK 995 SEK 995 SEK Bandbredd mot WAN per MAN 300 SEK/mbit 1000 BASE-T u/g offert offert offert offert 1000 BASE-SE-SX u/g offert offert offert offert Tilläggstjänster VPN Produkt Snabbleverens 10 arb.dagar Expressleverens 5 arb.dagar Pris SEK SEK Airport Telecom, , Del 3 Sida 3 Del 3 Sida 4

9 Fastighetstjänster Energitjänst Elnät & Elkraft Produktkod Utifrån kundens storlek på säkring delas elkraft och elnät upp i två abonnemangskategorier. Kunder med säkring överstigande 200 ampere erbjuds effektabonnemang med energimätning. Kunder med säkring understigande 200 ampere erbjuds säkringsabonnemang. Priser enligt nedan. Effektabonnemang Effektkunder debiteras i tre delar, för abonnemang, överföring och elkraft. Abonnemangspris: Avgift Avgift Abonnemang Årsavgift Abonnemang Högbelastning N3 Högspänning SEK 178 SEK/kW 274 SEK/kW N4 Lågspänning SEK 209 SEK/kW 361 SEK/kW Överföringspriser: Abonnemang Vinter/Högpris Övrig tid/lågpris N3 Högspänning 10,90 öre/kwh 4,15 öre/kw N4 Lågspänning 14,10 öre/kwh 6,40 öre/kwh N4 Överföringspriser 15,00 öre/kwh 6,90 öre/kwh Elkraftspriser: Aktuellt elkraftpris 2011 inklusive elcertifikat 61,70 öre/kwh. Högbelastning förekommer under november till mars månad, måndag till fredag kl Energiskatt och mervärdesskatt tillkommer med vid tillfället gällande skattesats. Aktuell nivå öre/kwh. Fasta avgifter och abonnemangsavgifter debiteras med en tolftedel per månad. Säkringabonnemang Baserat på säkringens storlek debiteras kunder för abonnemang, förbrukad energi, nät och skatter. I kostnaden för elenergi ingår el-certifikat och miljöel. Abonnemang Årsavgift Fast avgift Elenergi Nätavgift 16 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 20 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 25 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 35 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 50 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 63 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 80 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 100 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 125 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 160 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh 200 A SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh >200 A 138 SEK/A+260 SEK 240 SEK/år 61,7 öre/kwh 22,3 öre/kwh Elskatt tillkommer med 29 öre/kwh. Lokaler som ej har energimätare debiteras med en schablon på 105 SEK/ m2 och år. Elansvarig Inge Fägerskiöld, , Fastighetstjänster Energitjänst Vatten Produktkod Kunder anslutna till vatten- och avloppsnät debiteras för kubikförbrukning enligt aktuella priser: Produkt Pris Vatten och avlopp 26,87 SEK/m 3 Varmvatten 76 SEK/m 3 Vatten- och avloppskunder som saknar förbrukningsmätare debiteras en schablon på 454 SEK per tappställe och år. Elansvarig Inge Fägerskiöld, , VVS sakkunnig Magnus Tullock, , Energitjänst Värme Produktkod Kunder anslutna till värmenätet debiteras utifrån förbrukning och mätarstorlek. Mätarstorlek Rörllig avgift Fast avgift 20 mm 727 SEK/MWh SEK/år 25 mm 727 SEK/MWh SEK/år 40 mm 727 SEK/MWh SEK/år 80 mm 727 SEK/MWh SEK/år För värmekunder som saknar förbrukningsmätare debiteras en schablon på 123 SEK/m 2 och år samt 454 SEK/tappställe och år. Elansvarig Inge Fägerskiöld, , VVS sakkunnig Magnus Tullock, , Energitjänst Kyla Produktkod Kunder med komfortkyla debiteras enligt nedan aktuell prislista. Produkt Pris Affärskyla Effektavgift 315 SEK/kW Affärskyla Energiavgift 653 SEK/MWh Elansvarig Inge Fägerskiöld, , VVS sakkunnig Magnus Tullock, , Hantverkartjänster Produktkod Hantverkstjänster inom snickeri, måleri och svetsning debiteras utifrån omfattning samt eventuella tillkommande materialkostnader. Pris enligt offert. Enhetschef Elisabeth Svedberg, , Del 3 Sida 5 Del 3 Sida 6

10 Tilläggstjänster Tilläggstjänster Göteborg Landvetter Airports kommersiella utbud riktar sig inte bara till resenärer och externa företag utan lika mycket till våra partners och kunder verksamma på flygplatsen. Vi erbjuder tjänster som underlättar och effektiviserar arbetet, från certifierade utbildningar i brandskydd och konflikthantering till försäljning av drivmedel för tjänstefordon. Läs mer om tilläggstjänsterna på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Badge Sida 1 Border Inspection Point Sida 1 Inpasseringstillstånd Sida 1 Körtillståndsutbildning Sida 1 Ledsagning & Lotsning Sida 1 Tankberedskap Sida 2 Saneringsuppdrag Sida 2 Utbildning: Räddning, Skydd & Säkerhet Sida 2 Parkering Sida 2 Airport Conference Sida 3 Airport VIP Service Sida 3 Advertising Business Sida 4 Fotografering & Filminspelning Sida 4 Verkstadstjänster Sida 4 Drivmedel Sida 4 Förbrukningsvaror Sida 4 Badge Produktkod Debitering sker per utfärdad bage. Tillkommande kostnad för registerkontroll faktureras av Transportstyrelsen. Pris 750 SEK per badge. Badgekontoret, Border Inspection Point Produktkod Debiteras utifrån separat prislista från Border Inspection Point. Enhet Fält, Åke Hammar, , Alt. direkt Border Inspection Point (BIP), lnpasseringstillstånd Produktkod Debiteras per tillstånd och år. Tillstånd beviljas enbart till företag med verksamhet på behörighetsområdet airside. Pris SEK per st Badgekontoret, Körtillståndsutbildning Produktkod Körtillstånd debiteras per kursdeltagare. Produkt Behörighet Pris per deltagare Grundutbildning nivå 1 (K) Platta (röd) SEK Vidareutbildning nivå 2 (KK) Platta & manöverområde (röd+gul) enligt offert Övriga avgifter enligt prislista i AR, Airport Regualtions - (Bilaga AR 2:10) Enhet Fält, Åke Hammar, , Ledsagning & Lotsning Produktkod 336 Inför ledsagning och lotsning av representant för företag verksamt på flygplatsen görs en behovsbedömning av antal övervakningsresurser. Pris 400 SEK per påbörjad halvtimma per bevakningsresurs. Koordinator Övervakning, Del 4 Sida 1

11 Tilläggstjänster Tilläggstjänster Tankberedskap Produktkod Debiteras utifrån tid. Pris 1500 SEK per påbörjad timma. Övervakningscentralen, Saneringsuppdrag Produktkod Inför varje sanering bedöms uppdragets omfattning och behov av antal resurser. Debitering sker per person och tid. Extra kostnader för material kan tillkomma. Pris 400 SEK per påbörjad halvtimma och resurs. Övervakningscentralen, Utbildning: Räddning, Skydd & Säkerhet Produktkod 333 Tillgängliga kurser inom ramptjänst, livräddning, brandskydd samt skydd och säkerhet offereras utifrån antal deltagare och valda moment. Airport Academy, , Parkering forts. Produktkod 311 För personal som parkerar mer sällan erbjuds även Område Per dygn 5 dygn 10 dygn A, J, L 50 SEK 250 SEK 450 SEK Parkeringsservice, , Airport Conference Produktkod 331 Priser för mötesrum baseras på mötestid och önskemål om lokalstorlek. Aktuella priser: Lokal Anpassad för <3 h Heldag Enstaka timma Flyer 4 personer SEK SEK 400 SEK/h The Goose 4 personer SEK SEK 400 SEK/h Junker 8 personer SEK SEK - Caravell 16 personer SEK SEK - Comet 16 personer SEK SEK - Metropolitan 16 personer SEK SEK - Comet+Metropolitan 65 personer SEK SEK - Airport Conference, , Parkering Produktkod 311 Företagsparkering erbjuds med fasta och fria platser, inomhus (P3, P4) och utomhus (E och F). Priser angivna exklusive moms. Område Dygn 50-klipp 100-klipp Månad År Inomhus, P4 176 SEK SEK SEK SEK SEK Inomhus, P3 176 SEK SEK SEK SEK Utomhus E SEK Utomhus F SEK Personalparkering erbjuds på område A (mittemot Flygfrakt), område J (mittemot Flygeln) samt område L (bortanför CVA). Priser angivna inklusive moms. Område Månad Kvartal Halvår År A (Badge/Passerkort) 300 SEK 600 SEK SEK SEK J (Badge/Passerkort) 300 SEK 600 SEK SEK SEK L (Pappersbevis) 250 SEK 540 SEK SEK SEK Läs vidare på nästa sida.. Airport VIP Service Produktkod 341 Airport VIP Service tjänster säljs i paket enligt följande aktuella priser: Tjänst VIP enkelpris Extra person VIP 10-kort VIP Årskort VIP Komplett SEK /pers 800 SEK SEK SEK VIP Express SEK /pers 800 SEK SEK - VIP Privatflyg SEK /1-5 pers VIP Privatflyg SEK /6-10 pers 225 SEK - - VIP Svenskt Idrottslag SEK /privatflyg VIP Mötandeservice SEK /pers 200 SEK - - VIP rum SEK /timma - - Airport VIP Service, , Del 4 Sida 2 Del 4 Sida 3

12 Tilläggstjänster Advertising Business Produktkod 321 På flygplatsen finns en mängd olika format och kombinationer för att marknadsföra ett företag, märke eller produkt. Utifrån kundens önskemål offererar Advertising Business-enheten ett upplägg. Marknadskoordinator Emma Andersson, , Fotografering & Filminspelning Produktkod 339 Fotografering och filminspelning debiteras utifrån uppdragets omfattning med antal platser för fotografering och inspelning samt omkostnader för planerings- och bevakningsresurser. Ytterligare omkostnader kan tillkomma. Aktivitet Grundpris Fotografering SEK Filminspelning SEK Terminalkoordinator Tomas Eriksen , Verkstadstjänster Produktkod Verkstadstjänster för fordon brukade i tjänsten offereras utifrån omfattning. Materialkostnader kan tillkomma. Förrådet, Drivmedel Produktkod Pris för bensin och diesel enligt dagsaktuell prislista. Förrådet, Jan-Olof Brax, , Förbrukningsvaror Produktkod Artiklar debiteras utifrån dagsaktuell separat prislista. a förrådet för mer information. Förrådet, Del 4 Sida 4

13 Version 2.0

X-Bolaget AB, MARKTJÄNSTAVTAL avseende [basverksamhet eller tilläggstjänst] på [Flygplats] nr D 20XX-XX-XX

X-Bolaget AB, MARKTJÄNSTAVTAL avseende [basverksamhet eller tilläggstjänst] på [Flygplats] nr D 20XX-XX-XX Swedavia AB, org.nr. 556797-0818, är ett av svenska staten helägt flygplatsbolag som med kundvärdet i fokus driver och utvecklar de statligt ägda flygplatserna. Skriftligt avtal skall finnas mellan Swedavia

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2014 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 8 Stadsnät sid. 10 Vatten och avlopp sid. 11 Återvinning sid.

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 16 juni 2010.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 16 juni 2010. 3Business Start 3Business Bas 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift utan mobil 49 kr/mån

Läs mer

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus.

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus. ASP för företaget För många företag är det växande Internet/IT-beroendet och ITutvecklingen kostsamt. Ett dilemma är att upprätthålla den kompetens och den tekniska plattformen som krävs på ett kostnadseffektivt

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 28 augusti 2012. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 28 augusti 2012. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 28 augusti 2012 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang... 4 Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor

Läs mer

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se 2015 Jighead AB s tjänst ifiske är Sveriges ledande inom hantering av digitala fiskekort. Vi är entreprenörer och själva aktiva sportfiskare från Östergötland. Vår vision är att underlätta för sportfiskare

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Bilaga 2 till. Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Bilaga 2 till. Funktioner, produkter, tjänster och priser Bilaga 2 Bilaga 2 till Dnr 93-25-09 transmissionstjänster - C 2 (296) Innehåll 1 Allmänt 7 2 Fasta operatörstjänster 7 2.1 Funktionella krav på tjänster 7 2.1.1 Anslutningar mot publika telenätet 7 2.1.1.1

Läs mer

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-01-01

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-01-01 Exder täcker och sammanfogar samtliga led i den elektroniska affärsprocessen. Exder-modulerna kan användas var för sig eller kombineras. Avtalet gäller årsvis. Delbetalning per kvartal eller månad kan

Läs mer

Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17

Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17 MEDLEMSFÖRMÅNER Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17 I 11 månader fr.om augusti 2012 lottas en vinst värd 5000:- ut varje månad. Månad 12 bilen ovan (juli 2013). Vinsterna är sponsrade

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 7 maj 2014 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor Affärspaketet... 4 Telenor

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Lathund för utställare

Lathund för utställare Lathund för utställare Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Bilar som jobbar 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.bilarsomjobbar.se Beställ till montern

Läs mer

Avisita Smart Tools. Vad ingår i Avisita Smart Tools?

Avisita Smart Tools. Vad ingår i Avisita Smart Tools? Avisita Smart Tools Avisita Smart Tools är precis som namnet antyder, en smart verktygslåda, som är anpassad för dig som driver en anläggning inom turism, logi, konferens och servicebranschen. Vi tillhandahåller

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll samt transmissionstjänster - C 2 (21) Innehåll 1 Administration och kontroll 3 1.1 Medverkan 3 1.2 Kvalitetsansvarig 3 1.2.1 Ansvarig säljare 3 1.2.2

Läs mer

Tid och plats måndagen den 24 februari 2014 kl. 17.00 Rådhuset Kallade

Tid och plats måndagen den 24 februari 2014 kl. 17.00 Rådhuset Kallade Kommunledningskontoret Kallelse 1 (1) Sammanträde Kommunstyrelsen Tid och plats måndagen den 24 februari 2014 kl. 17.00 Rådhuset Kallade Ledamöter: Anders Johnsson (M) Håkan Rosenkvist (M) Monica Jägholt

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 februari 2012

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 februari 2012 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 februari 2012 3Abonnemang 3Mini 3Pott 3Total Månadsavgift 49kr 1 69/149/199/299/399/499 kr 2 699 kr 3 Inkluderade minuter alla nät - - 3000 min Användning

Läs mer

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 93-25-09 transmissionstjänster - C 2 (102) Innehåll 1 Allmänt 7 2 Fasta operatörstjänster 8 2.1 Funktionella krav på tjänster 8 2.1.1 Anslutningar mot publika telenätet 8 2.1.1.1 Anslutning mot publika

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Skolforum 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.skolforum.com Beställ till montern Marknadsföring

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 mars 2009.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 mars 2009. 3Business Start 3Business Bas 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift utan mobil 49 kr/mån

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

Anbud ANBUD - BILPOOLSTJÄNST

Anbud ANBUD - BILPOOLSTJÄNST Anbud ANBUD - BILPOOLSTJÄNST Trafikkontoret Göteborgs Stad Göteborg -------------------------------- Manager, Sunfleet Utgåva nr 1 Dokumentnummer SunFleet Carsharing Skårs led 3 412 63 GÖTEBORG Internet:

Läs mer

Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Contact Emil Hall Tel. 031-341 35 35 Emil.Hall@teliasonera.com Reference TS 811091 Innehåll Inledning... 4 Revisionshistorik...

Läs mer

Allmänna vilkor. Allmänt

Allmänna vilkor. Allmänt Allmänna vilkor Allmänt Genom beställning av ett abonnemang på Colleague Online, nedan kallat webbtjänster förvärvar kunden (nedan kallat Kontoinnehavaren ) endast rätten att nyttja webbtjänsten i enlighet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 28-30 oktober 2013

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 28-30 oktober 2013 20 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28-30 oktober 2013 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Skolforum 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.skolforum.com Beställ

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28 FEBRUARI-9 MARS 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28 FEBRUARI-9 MARS 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28 FEBRUARI-9 MARS 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Allt för sjön 2014. För fullständig information besök www.alltforsjon.se Deadlines 3

Läs mer