Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Januari 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Januari 2008"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Januari 2008 Bättre ekonomi. Fjärrvärme gav plats för kommersiell lokal. Sidan 3 Glada toner för fjärrvärmen. Värdefull yta frigörs i kvarteren runt Vallgatan. Sidan 6 Miljöklok stadsomvandling. Göteborg Energi är en naturlig del i arbetet. Sidan 10

2 De miljöproblem som diskuteras idag måste lösas i morgon. Energi- och miljöfrågor är dagsaktuella och kommer så att förbli framöver. För att klara framtidens krav måste vi kunna leverera billig, miljövänlig energi och samtidigt minimera användningen. Varje kilowattimma måste användas rätt. Miljövärdet, både när det gäller energi och dess användning, är viktigast för att vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle. Det stora klippet på Lilla Bergsgatan. Fjärrvärmens intåg på Lilla Bergsgatan 1 blev en lyckad affär. Stora ytor frigjordes tack vare den komprimerade anläggningen. Bostadsrättsföreningen kan nu bland annat bygga en ny lägenhet samt hyra ut en stor lokal för kommersiell verksamhet. Förutom bekväm värme har föreningen härmed fått ett rejält tillskott till ekonomin och kan sänka de boendes månadskostnad på sikt. Göteborg växer. För centrala staden är kärnan fjärrvärme. Den är miljövänlig. Den är enkel att sköta och den tar inte plats. I en förtätande stadsutveckling är fjärrvärme helt rätt. Idag har 9 av 10 fjärrvärme i centrala staden. Ytterligare potential finns i ytterområdena. Göteborg Energi har en bra ställning i stort när det gäller energimarknaden i staden. Vi har, genom att ha visat bra lösningar, god miljö och låga driftskostnader, varit konkurrenskraftiga och är med i stadsutvecklingen i allra högsta grad. Våra basprodukter el, fjärrvärme och naturgas kommer att stå sig även i framtiden. I kölvattnet på fjärrvärmen har vi en mycket god utveckling av fjärrkylakonceptet med stadigt ökande efterfrågan. I en förlängning ser jag att vi måste fokusera på förädling av våra energitjänster och komplettera innehållet i dessa. Vårt åtagande sträcker sig längre än att se till att våra kunder får miljökloka kilowattimmar. Vi måste även hjälpas åt att hitta rätt, minimerad användning av dem för att optimera energiförbrukningen. Därför ser vi fram mot kundnära samarbeten där vi tillsammans skapar hållbara energilösningar. Trevlig läsning Bostadsrättsföreningen Äpplet på Lilla Bergsgatan tampades med höga energikostnader samtidigt som det fanns stora ytor som inte nyttjades. Fastigheten är byggd 1939 för en bank och innefattade verksamhetslokaler och bostäder för bankens personal. Huset rustades i dåvarande krigstider med egen energiförsörjning; generator, oljepannor och vedförråd samt en djupborrad brunn och ett rejält skyddsrum. Dessa har i stort sett varit orörda tills nu och upptagit stora delar av källar- och gatuplanet. Briljant fjärrvärme. Staffan Graneros, som förvaltar fastigheten, tog kontakt med Göteborg Energi. De föreslog fjärrvärme, vilket visade sig bli det stora klippet för bostadsrättsföreningen. Fjärrvärmecentralens modesta storlek och Göteborg Energis briljanta idéer på Anders Dahl Marknadsdirektör Staffan Graneros, förvaltare av fastigheten på Lilla Bergsgatan, är är extremt nöjd med samarbetet med Göteborg Energi och det resultat som uppnåtts. 2 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 3

3 placering av den gav oss möjligheten att frigöra stora ytor. Visserligen skulle utrensningsarbetet bli en rejäl investering, men vi räknade med att få igen pengarna mångfaldigt. Lokalyta som inte utnyttajdes överhuvudtaget är nu omvandlat till en modern frisörsalong. Tolv containers med bråte. Fem stora oljetankar, 85 kubikmeter olja, en dieselmotor, en stor generator som vägde 4 ton, 64 cm tjocka väggar av armerad betong samt massor av ved stod på listan av vad som skulle ut ur huset. Trånga utrymmen och skrymmande objekt krävde mycket möda, men till slut kunde 12 containers på 10 och 20 kubikmeter köras därifrån. Stor yta att nyttja. Konsekvensen av renoveringen blev att en gammal opraktisk tvättstuga och alldeles för små lägenhetsförråd på vinden kunde flyttas ned till källarplanet och få en mer praktisk storlek. På vinden blir det en ny lägenhet istället. I källaren har de boende fått ytterligare yta att använda för något trevligt, en verkstad har diskuterats. På gatuplan har en stor verksamhetslokal upprättats, som nu är omvandlad till en modern frisörsalong. God ekononomi Vi är extremt nöjda, säger Staffan. Vi gjorde en investering på 1,2 miljoner kronor och projektet är redan i hamn. Den nya energiutrustningen ger oss en tjugoprocentig besparing av energikostnaden jämfört med tidigare, vi har höjt boendekvaliteten rejält, vi kan sälja en lägenhet till och vi har fått en kommersiell hyresgäst som innebär kontinuerlig intäkt. Förutom bekväm värme har vi fått god ekonomi! 4 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 5

4 Vallgatans lyckorecept kaffe, choklad och fjärrvärme! Kvarteren kring Magasinsgatan-Vallgatan har under de senaste 10 åren väckts till liv likt Törnrosa efter en lång sömn. Den uppväckande kyssen i detta fall står fastighetsägaren Christer Harling för. Han har en vision och har, med idogt arbete och med god hjälp av Göteborg Energis fjärrvärme, skapat en spännande och livlig stadsdel där affärerna blomstrar. Fastighetsägaren Christer Harling tar sig en smakbit hos Flickorna Kanold, en nöjd hyresgäst i kvarteren kring Vallgatan. Receptet är enkelt men inte färdigställt i en handvändning. Ta till exempel ett gammalt ridhus från 1800-talet, renovera det pietetsfullt till modern standard, sök efter hyresgäster med det lilla extra och du har en fastighet och en gata dit många styr sina steg. Köp ännu en gammal fastighet och upprepa samma recept. Det är vad Christer Harling gjort under de senaste decennierna runt kvarteren vid Magasinsgatan-Vallgatan. Värdet av att bevara det gamla. Christer visar oss runt i fastigheterna på Vallgatan, där många lokaler är under pågående renovering och kommande utveckling. I café de Matteos lokaler, där det doftar nyrostat kaffe, berättar Christer hur allt började med hans stora ilska över den storskaliga rivning som skedde på 70-talet. Ingen trodde att det fanns något värde i att bevara det gamla. Christer ville statuera ett exempel och köpte sin första gamla fastighet, Vallgatan 15. Idag äger han flera fastigheter i dessa kvarter. Christers affärsidé är att speciella verksamheter i speciella hus förankrade i historien tillför mer än bara hyran. Det är kreativa människor som söker sig till sådana här miljöer, menar Christer. Till- sammans skapar de en unik helhet och en större attraktionskraft för hela fastigheten. Fjärrvärme stor nytta tar liten plats. Göteborg Energi har spelat en stor roll i Christers förvandlingsarbete. Fjärrvärmens Roger Svensson, utförandeansvarig för fjärrvärmen i detta område, lyssnar intresserat på fakta om kafferostning hos de Matteo. 6 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 7

5 införande i fastigheterna har frigjort värdefulla utrymmen som då kunnat omvandlas till annat nyttjande. På Magasinsgatan 25 har tre stora Götaverken-pannor åkt ut. Den ersättande nya fjärrvärmeanläggningen har en fastighetsägarvänlig storlek, vilket gjort att vi kunnat skapa utrymme för fler affärsidkare, berättar Christer. Ett annat bra exempel på Göteborg Energis goda nytta är på Vallgatan, där en fjärrvärmecentral upptog ett värdefullt förrådsutrymme. Den kunde flyttas in i källaren i ett intilliggande hus som tidigare var eluppvärmt och nu värms båda husen med fjärrvärme. Vi är mycket nöjda med det samarbete vi har med Göteborg Energi, säger Christer. Formidabel husbevarare. Än mer lovord över fjärrvärmen kommer från Christers nära medarbetare, snickaren Lasse Jonsson, som Christer kallar för en formidabel återanvändare. Det var Lasse som hade ansvar för att alla gamla oljepannor fungerade som de skulle vilket inte alltid var fallet. Det var åtskilliga arbetstimmar som gick åt, timmar som jag nu kan ägna åt husbevarande, säger Lasse. Stort engagemang från Göteborg Energi. Christer har alltid allierat sig med duktiga hantverkare och samarbetspartners. Hit räknas också Göteborg Energi, som kommit med bra idéer och lösningar utöver leverans och service kring fjärrvärmen. Projektledaren Roger Svensson på Göteborg Energi säger: Det är givande för oss att få utrymme att tänka längre än själva fjärrvärmeanläggningen. Här är vi med och bevarar gamla historiska byggnader, vilket är en krydda med god eftersmak. Bra mix av verksamheter. Vi avslutar vår rundvandring i Victoriapassagen. Christer berättar att i början av 90-talet var det helt dött där, vilket är svårt att tro när man ser vilken populär passage det är idag. Framgången beror på att det finns intressanta verksamheter på båda sidor av passagen, Vallgatan i ena änden och Södra Larmgatan i andra. Mixen och särarten av verksamheterna gör att området är högintressant, säger Christer. Folk har tröttnat på kedjeföretagen och söker det udda och annorlunda, fortsätter Christer och hälsar glatt på sina hyresgäster vi möter i passagen: nyöppnade Mèli de Mélo presentbutik mot Vallgatan, det populära espressocaféet de Matteo i mitten och flickorna Kanolds härliga chokladbutik på hörnet mot Södra Larmgatan, för att nämna några. Hyresgästerna är mycket nöjda med sina lokaler, med Christer som hyresvärd och med Göteborg Energis pålitliga, platsbesparande fjärrvärme. 8 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 9

6 Göteborg Energi är en naturlig del av den Goda Staden. Arbete pågår är det minsta man kan säga om Norra Älvstranden i Göteborg. Den storskaliga omvandling området genomgått de senaste åren fortsätter med obruten styrka. Fjärrvärme och fjärrkyla är naturliga delar i utvecklingen av denna modernt miljökloka stadsdel. En gång i tiden var Göteborg världens varvtätaste stad. Idag är varven borta men det 5 km långa och 1,5 km breda varvsområdet är ingalunda i träda. Här pågår en utveckling som saknar motstycke när det gäller en så central del av en stad. Visionen är att skapa Den Goda Staden, en stad som är attraktiv för människor att bo och arbeta i. Här skall finnas allt som behövs för ett gott och bekvämt liv. En miljöriktig handling i sig. Älvstranden Utveckling AB, som leder stadsutvecklingen och är katalysatorn i den Goda Staden, är verksam i en bransch där miljöoch energifrågorna får allt större betydelse. Omkring en tredjedel av Sveriges totala energianvändning går till uppvärmning och varmvattenförsörjning av bostäder och lokaler. Hela Älvstrandenprojektet är en miljöriktig handling i sig när vi utvecklar kärnan i staden återvinner vi ju det befintliga, säger Olle Lindqvist, miljöchef på Älvstranden Utveckling AB. Fjärrvärmen till exempel har på ett naturligt sätt vuxit in i området, likaså nyttjas fjärrkyla på flera ställen. Vi vill visa de goda exemplen på energimiljöer och har därmed energifrågor i aktivt fokus med ambitionen att ständigt komma ett steg vidare. Aktiv i ByggaBoDialogen. Älvstranden Utveckling AB är aktivt i den så kallade ByggaBoDialogen, ett unikt samarbete och en frivillig överenskommelse mellan företag, kommuner och regeringen. Syftet är att arbeta för en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige. Fokus i dialogen ligger mycket på livscykeltänkande i energi- och materialfrågor samt hälsosam innemiljö. Genom att vi har en dialog med likasinnade och regeringen, och att vara med på ByggaBoDialogen har vi klart förbättrat våra chanser att påverka utvecklingen i sektorn, säger Olle vidare. Ett välfungerande verktyg. Det verktyg som nyttjas i detta arbete är LCC-beräkningar (livscykelkostnadsberäkningar) för att driva utvecklingen av energioch kostnadseffektivt bostadsbyggande. Den första fastigheten där LCC-analysen användes på Älvstranden är det så kallade Höghuset. Studenter på Chalmers gjorde som examensarbete en livscykelkostnadsberäkning på projektet ( En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen, finns att ladda ner på företaget/miljöinformation/goda exempel), och fick pris som bästa examensarbete. 10 Effekt & Miljö Olle Lindqvist, miljöchef på Älvstranden. Effekt & Miljö 11

7 Höghuset är planerat och uppfört med miljö och hälsa i fokus. Genomtänkta val av miljödeklarerade material samt en energieffektiv konstruktion gör att huset belastar naturen så lite som möjligt. Norra Älvstranden byggs så att det ska vara Den Goda Staden för människorna. Det ska vara attraktivt för både boende och företag. Kroppsvärme del av värmesystem. Ett annat högaktuellt projekt inom energiområdet är det så kallade Hamnhuset, berättar Olle. Det är ett livscykelkostnadsberäknat flerbostadshus utan konventionellt värmesystem. Huset är konstruerat för minsta möjliga energianvändande och ytterst välisolerat i flera skikt så att inga läckage på värme skall uppstå. Istället för el värms huset upp av värmen som de boende och deras elektriska apparater alstrar samt solfångare på taket. En värmeväxlare, driven via fjärrvärmesystemet, omvandlar luften i huset till värmeenergi. Hamnhuset har väckt stor uppmärksamhet och vi har många studiebesök där. All den utveckling som sker på Älvstranden är uppmärksammad och det ställs höga krav på allt utförande. Vi ligger rätt i tiden när det gäller tankar kring ett hållbart byggande och strävar efter att föregå med gott exempel. Ständigt på jakt efter ny utveckling. Vi är ständigt nyfikna på smarta lösningar. Husen här byggs ofta av konsortier där övriga aktörer ingår och kan ta ett större grepp om energi- och miljöfrågorna just i det aktuella delprojektet, säger Olle vidare. Fram till år 2020 fortsätter expansionen av Älvstranden och det handlar om totalt människor, varav arbetar här, bor här och studerar här. Det kommer att bli långt mycket mer folk än under varvstiden. Just nu är vi ungefär halvvägs i utvecklingen. 12 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 13

8 Nya Navet en flexibel mötesplats. Inom en snar framtid startar den enskilt största investeringen på området, Lindholmspiren 3, det så kallade Navet, som är Science Parks hjärta. Här möter forskning och utveckling företagen och de får en plattform där nya idéer och projekt kan födas. Det nya Navet blir större än så. Här kommer att finnas open arenas, där företagen kan samsas på en neutral arena, vilket kan leda till nya företag. I Navet kommer att finnas både konferensutrymmen och kontor för flexibel användning samt en multihall för 800 personer, berättar Olle. För Science Park är fjärrkyla en viktig, miljöriktig anläggning. Spillvärme från raffinaderierna blir kyla och ersätter flera egna mindre aggregat inom området. IT kompletteras med media. Det är ett enormt virrvarr av projekt i olika stadier som pågår på Älvstranden. Ett nytt, efterlängtat bygge är de 386 studentlägenheterna som är klara på hösten När det gäller företagens etablering är de senaste satsningarna gjorda inom media SVT har flyttat till området och en inspelningsstudio har byggts. Den aktuella TV-serien Andra Avenyn har spelats in där. Vidare har Backa Teater fått nya fräscha lokaler och den 17 november hade de premiär på Brott & Straff, en välbesökt uppsättning. Tanken är att komplettera IT med media, de stöder varandra i utveckling och spännande symbios kan födas, säger Olle. Nytt centrum för Hisingen. I förlängning av Älvtranden ska områdena kring Östra Kvillebäcken och Backaplan rustas upp. Backaplan blir ett nytt centrum för Hisingen och Göteborgs centrum får en förlängning på Hisingssidan. Östra Kvillebäcken, som idag är nedgånget och starkt kriminaliserat, rustas upp och får nya lägenheter. Detta sker under de närmaste åren. I ett större perspektiv handlar det också om förbättrad infrastruktur, Hisingen växer och behöver ett eget centrum där boende integreras med kultur och handel. Rosenlundsverket i fokus. Götatunneln har gjort att Södra Älvstranden nu är tillgängligt för göteborgaren. På denna sida älven står Skeppsbron först i kön för förnyelse. Här byggs 600 bostäder, kontor, restauranger och kaféer nära vattnet. På Skeppsbron finns Rosenlundsverket och diskussioner pågår om hur det kan integreras i kommande byggnation, berättar Olle. Här finns möjligheter att både utveckla och försköna verket. Närheten till Rosenlund kan överhuvudtaget gagna stadsutvecklingen genom att man på bästa sätt tar vara på kylaoch värmebehovet inom närliggande områden. Inför projekteringen av Södra Älvstranden öppnades en dialog med göteborgarna där de fått lämna sina synpunkter på området. Därefter upprättades ett program för området med hänsyn tagen till dessa synpunkter. Nu håller olika arkitektbyråer på att ta fram förslag på utformning. Göteborg Energi en naturlig del. Som avslutning blickar Olle in i framtiden och nämner områden som Ringön och Gullbergsvass. När bangården vid centralstationen minskar som följd av andra planerade projekt, kommer här kunna byggas nya lägenheter. Centrala Göteborg kommer inte vara sig likt 2020, det är enkelt att konstatera. Göteborg Energi är med på tåget i denna spännande utveckling och en naturlig del av den Goda Staden göteborgarna kan se fram mot. 14 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 15

9 Göteborg Energi AB Box Göteborg Telefon

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Nybyggnation av modern och flexibel kontorsfastighet på kajkanten i attraktiva Lindholmen.

Nybyggnation av modern och flexibel kontorsfastighet på kajkanten i attraktiva Lindholmen. Nybyggnation av modern och flexibel kontorsfastighet på kajkanten i attraktiva Lindholmen. Lindholmspiren 7, Göteborg, Kontor, 418 kvm Lokalbeskrivning Nybyggnation av modern och flexibel kontorsfastighet

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Byggnadsvård gjorde bakgatan till trendgata

Byggnadsvård gjorde bakgatan till trendgata Byggnadsvård gjorde bakgatan till trendgata Vad krävs för att en bakgata ska omvandlas och bli attraktiv för både flanörer och affärsidkare? Vallgatan i centrala Göteborg var länge ödslig och ogästvänlig,

Läs mer

LAGER OCH KONTORSFASTIGHET

LAGER OCH KONTORSFASTIGHET LAGER OCH KONTORSFASTIGHET LAGER OCH KONTORSFASTIGHET Lager / fastighet SITUATIONSPLAN Befintlig lager och kontorsfastighet med stor potential om totalt cirka 7 099 kvm. Vakant lageryta cirka 4 292 kvm.

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser Älvstaden Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser 2012-09-27 Projektet Centrala Älvstaden Projektet Centrala Älvstaden har åren 2010-2012 genomförts på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen...

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Lindholmen Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Förmodligen stöter du på en blivande kund eller samarbetspartner redan på färjan över älven. Till lunch kommer du i samspråk med några branschkollegor

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg. Tryck: december 2012 Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN summering Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.se/ ladda-ner Vision Älvstaden är antagen

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Nu kan du som är boende på Centrala Hisingen få ännu bättre information om vad som är på gång i ditt område. Pernilla

Läs mer

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet.

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Gör gemensam sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Hur ofta ställer du kostnaden av ett problem mot värdet av en helhetslösning? Alla kan drabbas av det oförutsedda. Frågan är bara hur du tacklar risken.

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Bygga-bo-dialogen i ett regionalt perspektiv Yogesh Kumar Bygga-bo-dialogens sekretariat Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Vision En hållbar bygg- och fastighetssektor

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Nybyggnation av modern och flexibel kontorsfastighet på kajkanten i attraktiva Lindholmen. 1 638kvm på plan 3 & 4. Kan förbindas till 3 276kvm.

Nybyggnation av modern och flexibel kontorsfastighet på kajkanten i attraktiva Lindholmen. 1 638kvm på plan 3 & 4. Kan förbindas till 3 276kvm. Lindholmspiren 7, Göteborg, Kontor, 1638 kvm Nybyggnation av modern och flexibel kontorsfastighet på kajkanten i attraktiva Lindholmen. 1 638kvm på plan 3 & 4. Kan förbindas till 3 276kvm. Lindholmspiren

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me Nulägesbeskrivning - Idag använder vi 150% av jordens resurser - År 2030 kommer den siffran att överstiga 200% Källa: Världsnaturfonden WWF Nulägesbeskrivning

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel.

Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel. Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel. Välkommen till Lindholmen! Lindholmen är känt som Göteborgs mest kunskapsintensiva och

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Kooperativa hyresrätter för unga vuxna. Positive Footprint Housing

Kooperativa hyresrätter för unga vuxna. Positive Footprint Housing Kooperativa hyresrätter för unga vuxna Positive Footprint Housing 213 000 skäl för oss att jobba hårdare Hundratusentals kan inte flytta hemifrån Boverket rapporterar att bristen på hyreslägenheter ökar

Läs mer

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö Miljö & Energi Höj värdet på huset Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö i samarbete med IVT värmepumpar och Rotek Två starka aktörer i samverkan gör dig som husköpare till vinnare Det ska vara

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Miljöanpassat byggande. 2010-01-22 Lukas Memborn

Miljöanpassat byggande. 2010-01-22 Lukas Memborn Dagens innehåll: Fastighetsnämnden/Fastighetskontoret Vad är en markanvisning? Programmets koppling till markanvisningarna Programmets innehåll Fastighetsnämnden = mark- & bostadspolitiskt organ Fastighetskontoret

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Kaj 18, Hammarby Sjöstad 365 kvm. Modernt kontor med härlig utsikt!

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Kaj 18, Hammarby Sjöstad 365 kvm. Modernt kontor med härlig utsikt! Modernt kontor med härlig utsikt! Yta: 365 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Båtturen 2 Sidan 1 (6) Om lokalen Modernt kontor med fin utsikt som anpassas efter önskemål. Här sitter man med

Läs mer

EkoVision Torsvik. Ett hållbart boende. Visionen är framtagen till utställingen Kretshopp, - utställning om en hållbar värld.

EkoVision Torsvik. Ett hållbart boende. Visionen är framtagen till utställingen Kretshopp, - utställning om en hållbar värld. EkoVision Torsvik Ett hållbart boende Visionen är framtagen till utställingen Kretshopp, - utställning om en hållbar värld. Utställningen är producerad av Technichus Härnösand EkoVision Torsvik Idéerna

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Yta: 6 000-18 100 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Om lokalen I växande Hammarby Sjöstad hittar du Trikåfabriken. En byggnad som rymmer mer än hundra år av historier

Läs mer

Djäknegatan 16 Kontor, Malmö 482 kvm

Djäknegatan 16 Kontor, Malmö 482 kvm Djäknegatan 16 Kontor, Malmö 482 kvm Västra Djäknegatan 16 Yta: 482 kvm Plan: 2 Välkommen till Västra Djäknegatan 16, plan 2 Fastigheten Här befinner du dig i händelsernas centrum mitt i Malmö. Huset byggdes

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Ny prismodell för fjärrvärme

Ny prismodell för fjärrvärme FÖR FÖRETAG Ny prismodell för fjärrvärme GÄLLER KROKOMS OCH ÖSTERSUNDS KOMMUN Vi blir alla vinnare Du som valt fjärrvärme har gjort ett bra val för miljön. Du gynnar en resurseffektiv uppvärmningsform

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Framtida städer och logistiklösningar

Framtida städer och logistiklösningar SPANING Framtida städer och logistiklösningar Johan Lundin Kontorschef White Göteborg Transporter har utgjort en förutsättning för staden i alla tider Skeppsbron, Stockholm, 1790-tal Städerna har vuxit,

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Dagens verklighet Fjärrvärme är en bra investering Politiska beslut och snabb utveckling talat ibland emot stora investeringar Alla vill energieffektivisera,

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus Vår vision Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus ByggVesta 2016 Form Brandwork Foto Utopia sid 3, 4, Felix Gerlach sid 9, 10, 11, Brandwork sid 16, 17, Helene Bernstone sid 22, 23, 24

Läs mer

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Ett hållbart alternativ JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Välkommen till personliga Jämtlandsvärme Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för

Läs mer

Stor livskvalitet på liten yta

Stor livskvalitet på liten yta Stor livskvalitet på liten yta Behovet av nya bostäder är idag större än vad de flesta kommuner kan tillgodose. Det gäller inte minst efterfrågan på mindre bostäder en följd av att befolkningen blir äldre

Läs mer

Lokalfakta. Sockerbruket Lund. Adress: Kung Oskars väg / Raffinaderigatan 222 37 Lund. Byggnadsår: Lokalyta ca: Rumshöjd ca: Tillträdesdatum:

Lokalfakta. Sockerbruket Lund. Adress: Kung Oskars väg / Raffinaderigatan 222 37 Lund. Byggnadsår: Lokalyta ca: Rumshöjd ca: Tillträdesdatum: Lokalfakta Sockerbruket Lund Adress: Kung Oskars väg / Raffinaderigatan 222 37 Lund Byggnadsår: Lokalyta ca: Rumshöjd ca: Tillträdesdatum: Kontakt: 2011-2012 76 kvm 2,50 3,92 meter Enligt överenskommelse

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Stockholm Maritime Business Centre. Sjönära kontor i Frihamnen

Stockholm Maritime Business Centre. Sjönära kontor i Frihamnen Stockholm Maritime Business Centre Sjönära kontor i Frihamnen frihamnsgatan 26 Välkommen till Stockholm Maritime Business Centre I Magasin 3 i Frihamnen introducerar Stockholms Hamnar ett spännande fastighetskoncept,

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer