Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Januari 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Januari 2008"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Januari 2008 Bättre ekonomi. Fjärrvärme gav plats för kommersiell lokal. Sidan 3 Glada toner för fjärrvärmen. Värdefull yta frigörs i kvarteren runt Vallgatan. Sidan 6 Miljöklok stadsomvandling. Göteborg Energi är en naturlig del i arbetet. Sidan 10

2 De miljöproblem som diskuteras idag måste lösas i morgon. Energi- och miljöfrågor är dagsaktuella och kommer så att förbli framöver. För att klara framtidens krav måste vi kunna leverera billig, miljövänlig energi och samtidigt minimera användningen. Varje kilowattimma måste användas rätt. Miljövärdet, både när det gäller energi och dess användning, är viktigast för att vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle. Det stora klippet på Lilla Bergsgatan. Fjärrvärmens intåg på Lilla Bergsgatan 1 blev en lyckad affär. Stora ytor frigjordes tack vare den komprimerade anläggningen. Bostadsrättsföreningen kan nu bland annat bygga en ny lägenhet samt hyra ut en stor lokal för kommersiell verksamhet. Förutom bekväm värme har föreningen härmed fått ett rejält tillskott till ekonomin och kan sänka de boendes månadskostnad på sikt. Göteborg växer. För centrala staden är kärnan fjärrvärme. Den är miljövänlig. Den är enkel att sköta och den tar inte plats. I en förtätande stadsutveckling är fjärrvärme helt rätt. Idag har 9 av 10 fjärrvärme i centrala staden. Ytterligare potential finns i ytterområdena. Göteborg Energi har en bra ställning i stort när det gäller energimarknaden i staden. Vi har, genom att ha visat bra lösningar, god miljö och låga driftskostnader, varit konkurrenskraftiga och är med i stadsutvecklingen i allra högsta grad. Våra basprodukter el, fjärrvärme och naturgas kommer att stå sig även i framtiden. I kölvattnet på fjärrvärmen har vi en mycket god utveckling av fjärrkylakonceptet med stadigt ökande efterfrågan. I en förlängning ser jag att vi måste fokusera på förädling av våra energitjänster och komplettera innehållet i dessa. Vårt åtagande sträcker sig längre än att se till att våra kunder får miljökloka kilowattimmar. Vi måste även hjälpas åt att hitta rätt, minimerad användning av dem för att optimera energiförbrukningen. Därför ser vi fram mot kundnära samarbeten där vi tillsammans skapar hållbara energilösningar. Trevlig läsning Bostadsrättsföreningen Äpplet på Lilla Bergsgatan tampades med höga energikostnader samtidigt som det fanns stora ytor som inte nyttjades. Fastigheten är byggd 1939 för en bank och innefattade verksamhetslokaler och bostäder för bankens personal. Huset rustades i dåvarande krigstider med egen energiförsörjning; generator, oljepannor och vedförråd samt en djupborrad brunn och ett rejält skyddsrum. Dessa har i stort sett varit orörda tills nu och upptagit stora delar av källar- och gatuplanet. Briljant fjärrvärme. Staffan Graneros, som förvaltar fastigheten, tog kontakt med Göteborg Energi. De föreslog fjärrvärme, vilket visade sig bli det stora klippet för bostadsrättsföreningen. Fjärrvärmecentralens modesta storlek och Göteborg Energis briljanta idéer på Anders Dahl Marknadsdirektör Staffan Graneros, förvaltare av fastigheten på Lilla Bergsgatan, är är extremt nöjd med samarbetet med Göteborg Energi och det resultat som uppnåtts. 2 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 3

3 placering av den gav oss möjligheten att frigöra stora ytor. Visserligen skulle utrensningsarbetet bli en rejäl investering, men vi räknade med att få igen pengarna mångfaldigt. Lokalyta som inte utnyttajdes överhuvudtaget är nu omvandlat till en modern frisörsalong. Tolv containers med bråte. Fem stora oljetankar, 85 kubikmeter olja, en dieselmotor, en stor generator som vägde 4 ton, 64 cm tjocka väggar av armerad betong samt massor av ved stod på listan av vad som skulle ut ur huset. Trånga utrymmen och skrymmande objekt krävde mycket möda, men till slut kunde 12 containers på 10 och 20 kubikmeter köras därifrån. Stor yta att nyttja. Konsekvensen av renoveringen blev att en gammal opraktisk tvättstuga och alldeles för små lägenhetsförråd på vinden kunde flyttas ned till källarplanet och få en mer praktisk storlek. På vinden blir det en ny lägenhet istället. I källaren har de boende fått ytterligare yta att använda för något trevligt, en verkstad har diskuterats. På gatuplan har en stor verksamhetslokal upprättats, som nu är omvandlad till en modern frisörsalong. God ekononomi Vi är extremt nöjda, säger Staffan. Vi gjorde en investering på 1,2 miljoner kronor och projektet är redan i hamn. Den nya energiutrustningen ger oss en tjugoprocentig besparing av energikostnaden jämfört med tidigare, vi har höjt boendekvaliteten rejält, vi kan sälja en lägenhet till och vi har fått en kommersiell hyresgäst som innebär kontinuerlig intäkt. Förutom bekväm värme har vi fått god ekonomi! 4 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 5

4 Vallgatans lyckorecept kaffe, choklad och fjärrvärme! Kvarteren kring Magasinsgatan-Vallgatan har under de senaste 10 åren väckts till liv likt Törnrosa efter en lång sömn. Den uppväckande kyssen i detta fall står fastighetsägaren Christer Harling för. Han har en vision och har, med idogt arbete och med god hjälp av Göteborg Energis fjärrvärme, skapat en spännande och livlig stadsdel där affärerna blomstrar. Fastighetsägaren Christer Harling tar sig en smakbit hos Flickorna Kanold, en nöjd hyresgäst i kvarteren kring Vallgatan. Receptet är enkelt men inte färdigställt i en handvändning. Ta till exempel ett gammalt ridhus från 1800-talet, renovera det pietetsfullt till modern standard, sök efter hyresgäster med det lilla extra och du har en fastighet och en gata dit många styr sina steg. Köp ännu en gammal fastighet och upprepa samma recept. Det är vad Christer Harling gjort under de senaste decennierna runt kvarteren vid Magasinsgatan-Vallgatan. Värdet av att bevara det gamla. Christer visar oss runt i fastigheterna på Vallgatan, där många lokaler är under pågående renovering och kommande utveckling. I café de Matteos lokaler, där det doftar nyrostat kaffe, berättar Christer hur allt började med hans stora ilska över den storskaliga rivning som skedde på 70-talet. Ingen trodde att det fanns något värde i att bevara det gamla. Christer ville statuera ett exempel och köpte sin första gamla fastighet, Vallgatan 15. Idag äger han flera fastigheter i dessa kvarter. Christers affärsidé är att speciella verksamheter i speciella hus förankrade i historien tillför mer än bara hyran. Det är kreativa människor som söker sig till sådana här miljöer, menar Christer. Till- sammans skapar de en unik helhet och en större attraktionskraft för hela fastigheten. Fjärrvärme stor nytta tar liten plats. Göteborg Energi har spelat en stor roll i Christers förvandlingsarbete. Fjärrvärmens Roger Svensson, utförandeansvarig för fjärrvärmen i detta område, lyssnar intresserat på fakta om kafferostning hos de Matteo. 6 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 7

5 införande i fastigheterna har frigjort värdefulla utrymmen som då kunnat omvandlas till annat nyttjande. På Magasinsgatan 25 har tre stora Götaverken-pannor åkt ut. Den ersättande nya fjärrvärmeanläggningen har en fastighetsägarvänlig storlek, vilket gjort att vi kunnat skapa utrymme för fler affärsidkare, berättar Christer. Ett annat bra exempel på Göteborg Energis goda nytta är på Vallgatan, där en fjärrvärmecentral upptog ett värdefullt förrådsutrymme. Den kunde flyttas in i källaren i ett intilliggande hus som tidigare var eluppvärmt och nu värms båda husen med fjärrvärme. Vi är mycket nöjda med det samarbete vi har med Göteborg Energi, säger Christer. Formidabel husbevarare. Än mer lovord över fjärrvärmen kommer från Christers nära medarbetare, snickaren Lasse Jonsson, som Christer kallar för en formidabel återanvändare. Det var Lasse som hade ansvar för att alla gamla oljepannor fungerade som de skulle vilket inte alltid var fallet. Det var åtskilliga arbetstimmar som gick åt, timmar som jag nu kan ägna åt husbevarande, säger Lasse. Stort engagemang från Göteborg Energi. Christer har alltid allierat sig med duktiga hantverkare och samarbetspartners. Hit räknas också Göteborg Energi, som kommit med bra idéer och lösningar utöver leverans och service kring fjärrvärmen. Projektledaren Roger Svensson på Göteborg Energi säger: Det är givande för oss att få utrymme att tänka längre än själva fjärrvärmeanläggningen. Här är vi med och bevarar gamla historiska byggnader, vilket är en krydda med god eftersmak. Bra mix av verksamheter. Vi avslutar vår rundvandring i Victoriapassagen. Christer berättar att i början av 90-talet var det helt dött där, vilket är svårt att tro när man ser vilken populär passage det är idag. Framgången beror på att det finns intressanta verksamheter på båda sidor av passagen, Vallgatan i ena änden och Södra Larmgatan i andra. Mixen och särarten av verksamheterna gör att området är högintressant, säger Christer. Folk har tröttnat på kedjeföretagen och söker det udda och annorlunda, fortsätter Christer och hälsar glatt på sina hyresgäster vi möter i passagen: nyöppnade Mèli de Mélo presentbutik mot Vallgatan, det populära espressocaféet de Matteo i mitten och flickorna Kanolds härliga chokladbutik på hörnet mot Södra Larmgatan, för att nämna några. Hyresgästerna är mycket nöjda med sina lokaler, med Christer som hyresvärd och med Göteborg Energis pålitliga, platsbesparande fjärrvärme. 8 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 9

6 Göteborg Energi är en naturlig del av den Goda Staden. Arbete pågår är det minsta man kan säga om Norra Älvstranden i Göteborg. Den storskaliga omvandling området genomgått de senaste åren fortsätter med obruten styrka. Fjärrvärme och fjärrkyla är naturliga delar i utvecklingen av denna modernt miljökloka stadsdel. En gång i tiden var Göteborg världens varvtätaste stad. Idag är varven borta men det 5 km långa och 1,5 km breda varvsområdet är ingalunda i träda. Här pågår en utveckling som saknar motstycke när det gäller en så central del av en stad. Visionen är att skapa Den Goda Staden, en stad som är attraktiv för människor att bo och arbeta i. Här skall finnas allt som behövs för ett gott och bekvämt liv. En miljöriktig handling i sig. Älvstranden Utveckling AB, som leder stadsutvecklingen och är katalysatorn i den Goda Staden, är verksam i en bransch där miljöoch energifrågorna får allt större betydelse. Omkring en tredjedel av Sveriges totala energianvändning går till uppvärmning och varmvattenförsörjning av bostäder och lokaler. Hela Älvstrandenprojektet är en miljöriktig handling i sig när vi utvecklar kärnan i staden återvinner vi ju det befintliga, säger Olle Lindqvist, miljöchef på Älvstranden Utveckling AB. Fjärrvärmen till exempel har på ett naturligt sätt vuxit in i området, likaså nyttjas fjärrkyla på flera ställen. Vi vill visa de goda exemplen på energimiljöer och har därmed energifrågor i aktivt fokus med ambitionen att ständigt komma ett steg vidare. Aktiv i ByggaBoDialogen. Älvstranden Utveckling AB är aktivt i den så kallade ByggaBoDialogen, ett unikt samarbete och en frivillig överenskommelse mellan företag, kommuner och regeringen. Syftet är att arbeta för en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige. Fokus i dialogen ligger mycket på livscykeltänkande i energi- och materialfrågor samt hälsosam innemiljö. Genom att vi har en dialog med likasinnade och regeringen, och att vara med på ByggaBoDialogen har vi klart förbättrat våra chanser att påverka utvecklingen i sektorn, säger Olle vidare. Ett välfungerande verktyg. Det verktyg som nyttjas i detta arbete är LCC-beräkningar (livscykelkostnadsberäkningar) för att driva utvecklingen av energioch kostnadseffektivt bostadsbyggande. Den första fastigheten där LCC-analysen användes på Älvstranden är det så kallade Höghuset. Studenter på Chalmers gjorde som examensarbete en livscykelkostnadsberäkning på projektet ( En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen, finns att ladda ner på företaget/miljöinformation/goda exempel), och fick pris som bästa examensarbete. 10 Effekt & Miljö Olle Lindqvist, miljöchef på Älvstranden. Effekt & Miljö 11

7 Höghuset är planerat och uppfört med miljö och hälsa i fokus. Genomtänkta val av miljödeklarerade material samt en energieffektiv konstruktion gör att huset belastar naturen så lite som möjligt. Norra Älvstranden byggs så att det ska vara Den Goda Staden för människorna. Det ska vara attraktivt för både boende och företag. Kroppsvärme del av värmesystem. Ett annat högaktuellt projekt inom energiområdet är det så kallade Hamnhuset, berättar Olle. Det är ett livscykelkostnadsberäknat flerbostadshus utan konventionellt värmesystem. Huset är konstruerat för minsta möjliga energianvändande och ytterst välisolerat i flera skikt så att inga läckage på värme skall uppstå. Istället för el värms huset upp av värmen som de boende och deras elektriska apparater alstrar samt solfångare på taket. En värmeväxlare, driven via fjärrvärmesystemet, omvandlar luften i huset till värmeenergi. Hamnhuset har väckt stor uppmärksamhet och vi har många studiebesök där. All den utveckling som sker på Älvstranden är uppmärksammad och det ställs höga krav på allt utförande. Vi ligger rätt i tiden när det gäller tankar kring ett hållbart byggande och strävar efter att föregå med gott exempel. Ständigt på jakt efter ny utveckling. Vi är ständigt nyfikna på smarta lösningar. Husen här byggs ofta av konsortier där övriga aktörer ingår och kan ta ett större grepp om energi- och miljöfrågorna just i det aktuella delprojektet, säger Olle vidare. Fram till år 2020 fortsätter expansionen av Älvstranden och det handlar om totalt människor, varav arbetar här, bor här och studerar här. Det kommer att bli långt mycket mer folk än under varvstiden. Just nu är vi ungefär halvvägs i utvecklingen. 12 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 13

8 Nya Navet en flexibel mötesplats. Inom en snar framtid startar den enskilt största investeringen på området, Lindholmspiren 3, det så kallade Navet, som är Science Parks hjärta. Här möter forskning och utveckling företagen och de får en plattform där nya idéer och projekt kan födas. Det nya Navet blir större än så. Här kommer att finnas open arenas, där företagen kan samsas på en neutral arena, vilket kan leda till nya företag. I Navet kommer att finnas både konferensutrymmen och kontor för flexibel användning samt en multihall för 800 personer, berättar Olle. För Science Park är fjärrkyla en viktig, miljöriktig anläggning. Spillvärme från raffinaderierna blir kyla och ersätter flera egna mindre aggregat inom området. IT kompletteras med media. Det är ett enormt virrvarr av projekt i olika stadier som pågår på Älvstranden. Ett nytt, efterlängtat bygge är de 386 studentlägenheterna som är klara på hösten När det gäller företagens etablering är de senaste satsningarna gjorda inom media SVT har flyttat till området och en inspelningsstudio har byggts. Den aktuella TV-serien Andra Avenyn har spelats in där. Vidare har Backa Teater fått nya fräscha lokaler och den 17 november hade de premiär på Brott & Straff, en välbesökt uppsättning. Tanken är att komplettera IT med media, de stöder varandra i utveckling och spännande symbios kan födas, säger Olle. Nytt centrum för Hisingen. I förlängning av Älvtranden ska områdena kring Östra Kvillebäcken och Backaplan rustas upp. Backaplan blir ett nytt centrum för Hisingen och Göteborgs centrum får en förlängning på Hisingssidan. Östra Kvillebäcken, som idag är nedgånget och starkt kriminaliserat, rustas upp och får nya lägenheter. Detta sker under de närmaste åren. I ett större perspektiv handlar det också om förbättrad infrastruktur, Hisingen växer och behöver ett eget centrum där boende integreras med kultur och handel. Rosenlundsverket i fokus. Götatunneln har gjort att Södra Älvstranden nu är tillgängligt för göteborgaren. På denna sida älven står Skeppsbron först i kön för förnyelse. Här byggs 600 bostäder, kontor, restauranger och kaféer nära vattnet. På Skeppsbron finns Rosenlundsverket och diskussioner pågår om hur det kan integreras i kommande byggnation, berättar Olle. Här finns möjligheter att både utveckla och försköna verket. Närheten till Rosenlund kan överhuvudtaget gagna stadsutvecklingen genom att man på bästa sätt tar vara på kylaoch värmebehovet inom närliggande områden. Inför projekteringen av Södra Älvstranden öppnades en dialog med göteborgarna där de fått lämna sina synpunkter på området. Därefter upprättades ett program för området med hänsyn tagen till dessa synpunkter. Nu håller olika arkitektbyråer på att ta fram förslag på utformning. Göteborg Energi en naturlig del. Som avslutning blickar Olle in i framtiden och nämner områden som Ringön och Gullbergsvass. När bangården vid centralstationen minskar som följd av andra planerade projekt, kommer här kunna byggas nya lägenheter. Centrala Göteborg kommer inte vara sig likt 2020, det är enkelt att konstatera. Göteborg Energi är med på tåget i denna spännande utveckling och en naturlig del av den Goda Staden göteborgarna kan se fram mot. 14 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 15

9 Göteborg Energi AB Box Göteborg Telefon

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

Omtanke om hus och människor

Omtanke om hus och människor Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, 413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50 www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se oesterreichreklam.se Välkommen till ett personligt fastighetsföretag!

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL)

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) 2013 Christer Carlsson 313 584 Under 2013 drev Förvaltaren projekt innehållande nyproduktion av 313 hyresrätter. Under 2013 drev Förvaltaren renoveringsprojekt

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

EN StORsTAd Med VÄxtVäRk

EN StORsTAd Med VÄxtVäRk ÅRSREDOVISNING 2013 Uppsalahem AB (publ) Postadress: Box 136, 751 04 Uppsala Växel: 018-727 34 00 Webb: www.uppsalahem.se Org. nr.: 556137-3589 EN StORsTAd Med VÄxtVäRk Mälarregionen är just nu ett av

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011 Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus 10 11 Nu tar hon över möt Lotta Brändström, ny VD Sid 6 7 Här byggs landets största vindkraftverk

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Berättaren nr7 OREGELBUNDET UTKOMMANDE INFORMATIONSBLAD FRÅN IVAR KJELLBERG

Berättaren nr7 OREGELBUNDET UTKOMMANDE INFORMATIONSBLAD FRÅN IVAR KJELLBERG Berättaren nr7 OREGELBUNDET UTKOMMANDE INFORMATIONSBLAD FRÅN IVAR KJELLBERG DRÖMMER OM ATT FÅ BYGGA STANS BÄSTA BOSTADSOMRÅDE! 50 ÅR I SAMMA HUS! Hyresgästens bästa vän! 75 år SÅ HÄR började det! Jag vill

Läs mer

Så halverade Liseberg sina energikostnader

Så halverade Liseberg sina energikostnader Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2009 Så halverade Liseberg sina energikostnader 10 13 Miljövänligt boende 4 9 Göteborg driver på för effektivare elanvändning 14 15 Den första april

Läs mer

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen forum#3 E t t m a g a s i n f r å n B o v e r k e t s B y g g k o s t n a d s f o r u m m a j 2 0 0 7 Bekvämt och energisnålt i Karlstad Äga och hyra på samma gång Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING 2004 1 2 Det här är årsberättelsen om Reine, Leif, Sonny, Johan och Agneta. Om människorna bakom ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag.

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park EN TIDNING OM GÖTEBORGS NYA STADSDEL 2012 / 2013 Nu byggs Johanneberg Science Park Göteborgs nya mötesplats för små och stora företag, forskning, studenter och samhället. Kring scienceparken utvecklas

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer