1/13. Högevallsbadet invigt INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen PERSONALINFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/13. Högevallsbadet invigt INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION"

Transkript

1 1/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö: 2 Ledaren: Fortfarande mörkt i byggbranschen 3 Att ta vara på ögonblicken 4 Tankar i bakhuvudet 5 PERSONALINFO 6 Nya jobb 6 Entreprenadjuridik mycket tidigare 7 Hej! Jag är tillbaka 7 Niklas Persson 40 år 8 Rolf Persson 50 år 8 Mikael Lindström 50 år 8 Göran Sundholm 50 år 8 Jan Bengtsson pensionär 9 Lars Johansson pensionär 9 Bengt & Bengt - Pensionär 9 Hej alla arbetskamrater 10 Rapport I från MB-gruppen på TAB 10 Rapport II från MB-gruppen på TAB 11 Thage Anderssons Byggnads AB Nya parkeringsföreskrifter 13 Kommunchefen i Hörby går i pension 14 Anders Hultgren går in i en annan roll 14 Eslövshallen 15 Full fart på kv Niagara 16 Invigning av Eslövshallen 18 Första spadtaget på Karstorpsskolan 20 Lägesrapport från HQ Lund 21 Nytt projekt 21 TAB Håltagning 22 Ja nu é dé slut på gamla tider, 24 Karstorpsskolan 25 Mobilia 26 Frukostens betydelse 28 Rapport från Betongavdelningen 28 Betong, stål, pistol och batong 30 En helt vanlig dag för lastbilschaufförerna 32 NEP rapporterar: VD Joakim har ordet 33 Högevallsbadet Lund 34 Nedraby vattenverk 36 Kv Mårten i Sjöbo 38 Kv Koggen 1 i Västra hamnen 39 Bowlinghallen i Eslöv 40 Lägesrapport från Sege Park i Malmö 41 NEP Service 42 Kv Pastorn i Skurup 44 Plåtexpressen, Östra Vrams smide rapporterar: VD Henry har ordet 45 Utbildning på Plåtexpressen 46 Rapport från Östra Vrams Smide 46 Kranexpressen rapporterar: VD Per-Erik har ordet 47 Vinter på Österlen 48 Här och där med Kranexpressen 48 Perstorpsdepån rapporterar 50 Malmö Högskola - 70 meter kran - 51 Aug Lundberg rapporterar: Några ord från produktionschefen: 52 Byggservice 53 Alfa Laval i Lund 53 Rapport från avd Snickeriet rapporterar 55 Högevallsbadet invigt Efter drygt 2,5 års byggtid kom så den stora dagen till slutinvigningen på Högevallsbadet i Lund. Invignings dagen till ära deltog Lunds kom munstyrelses ordförande Mats Helmfrid och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Anders Almgren. Det hölls invigningstal och klipptes traditionsenliga band. Bandklippningen efterföljdes av musikalisk underhållning med bl.a. trummor från botten av hoppbassängen på 5 meters djup.

2 Thage Anderssons Byggnads AB Kretslopp och miljö Miljöbyggprogram Syd Jag är ganska säker på att måmga av PI-läsarna någon gång har hört talas om Miljöbyggprogram Syd. Jag skall i mycket korta ordalag beskriva vad det innebär. Miljöbyggprogram Syd är framtaget av Malmö Stad, Lunds kommun och Lunds Universitet. Tanken med programmet är, att man skall bygga och utforma byggnader som minskar resursanvändningen, klimat- och miljöpåverkan. De byggherrar som ska bygga på kommunal mark i Malmö och Lund skall använda sig av programmet. Programmet har tre olika miljöklasser - A, B och C - med A som bästa klass. Det är byggherren själv som väljer vilken klass han eller hon vill uppnå. Det finns fyra kärnområden: Energi Innemiljö, Fuktskydd Urban biologisk mångfald. Det är byggherrens ansvar att inhämta kraven för de olika klasserna och därefter välja nivån han eller hon vill uppnå. Energi För att uppnå Miljöklass A inom kärnområdet energi skall man bygga ett Passivhus med en klimatskärm som är heltät. Huset skall vara utrustat med energisnåla och snålspolande blandare för tappvatten och vitvaror av högsta energiklass. Vidare skall energianvändningen för tappvatten kunna mätas separat. Innemiljö I kärnområdet innemiljö skall man alltid minst radonskyddas. Luftkvaliteten skall vara hög. I klassning A krävs det att tilluftsfilter skall vara F9. Dessa filter används i s.k. "renrum" - alltså rum som kräver extremt rena utrymmen. Man får bara hoppas på att hyresgästen är lika renlig och städar kontinuerligt. Om inte, goddagens! Man skall även skärma av elektriska och magnetiska fält med hjälp av exempelvis jordskärm. Fukt Det kanske mest intressanta området av alla är fukt. Här brister det ofta både för byggherren och byggaren. Byggherren skall, för att följa upp fuktsäkerheten, anlita en fuktsakkunnig som kritiskt ska granska alla ritningar. Han skall också upprätta ett fuktsäkerhetsprogram, där han beskriver vilka punkter som byggaren särskilt skall beakta, t.ex. uttorkning av betongen. Byggaren upprättar en fuktplan, där det beskrivs hur man skall säkerställa de krav som fuktsakkunnig ställt i projektet. I detta ingår även VASKA, BBV, GVK och Säkert vatten. Urban biologisk mångfald Det fjärde och sista kärnområdet är urban biologisk mångfald - sammanfattningsvis växter och djur. Grundtanken är, att göra husen mera gröna". Man skall på den ytan man bygger uppnå en viss "grönytefaktor". Vidare skall man visa hur man omhändertar dagvattnet inom fastigheten. Man skall plantera olika sorters träd, klätterväxter samt skydda värdefull vegetation. Biotoper, holkar och bon för fåglar och bin skall också finnas. I den nya versionen, som kom i december 2012, har man lagt till ytterligare två kärnämnen, nämligen byggakustik och trafikbuller. Detta innebär naturligtvis, att det blir lite dyrare att bygga i Malmö-Lundregionen än vad det är att bygga i Trelleborg, Ystad eller Kristianstad med tanke på de utökade kraven. Men det innebär också att lägenheterna i Malmö-Lund regionen kommer att vara bättre än i övriga Skåne eller för den delen Sverige, när det gäller energi, innemiljö, fukt och biologisk mångfald. Varför finns då inte dessa hårdare krav i resten av Sverige? Svaret är enkelt. För att varje enskild kommun har makt att bestämma som man vill vad som skall gälla inom kommunen. Jag hoppas, att inom en mycket snar framtid, ett Miljöbyggprogram Sverige är skapat. Alla i Sverige har rätt till en energisnål uttorkad lägenhet med bra innemiljö och med inslag av biologisk mångfald utanför dörrar och fönster. Sven N Personal Information Redaktionskommitté: Lars-Eric Nyström Henrik Sylwan Ann-Christin Olsson Marianne Stedt Uno Stenfeldt Anders Nilsson Pia Roth Dennis Mårtensson Kontaktperson: Lars Larsson Ansvarig utgivare: Lars Larsson Utgivningsort Tollarp 2 PI nr

3 Thage Anderssons Byggnads AB Fortfarande mörkt i byggbranschen I byggbranschen är det fortfarande mörkt. I Konjunkturinstitutets rapport är det fortfarande nedåt, och även Sveriges Byggindustrier skriver ner sina prognoser. I PI nummer 3/12 beskriver jag svårigheten med att bygga bostäder - ett moment 22. Många kända personer har också skrivit debattartiklar bl.a. Stellan Lundström, som är professor i fastighetsekonomi på KTH i Stockholm. Han skriver: Släpp uthyrningen av bostadsrätter helt fri, och skriver också att vi försöker sälja hyresrätten, den dyraste upplåtelseformen, till dem med sämst betalningsförmåga. För dom som investerar i hyresrätter och dom som bor där borde det finnas klara framtida hyressättningssystem och lägre skatt på hyresrätten. USA ökar antalet jobb, och på sikt har man där förhoppningen att kunna utvinna skifferolja, som gör dem självförsörjande på olja - något stort för USA. Huspriserna börjar också stiga i USA. Många bäckar små som gör oss mer positiva och investeringsvilliga. Får vi sedan också några bra bostadspolitiska förslag från regeringen, kan det kanske vända för vår bransch redan i höst. Ett vårtecken Kreativa förslag Stefan Fölster - f.d. chefsekonom på Svenskt Näringsliv och numera bl.a. professor i nationalekonomi på KTH - skriver: En riktig konjunkturpolitik i detta läge måste både bromsa kredittillväxten och få fart på bostadsbyggandet. Ett fördubblat bostadsbyggande skulle skapa ungefär jobb. Glappet mellan bostadsbyggande och befolkningsökningen är större än under 1990-talets mörkaste år. Det är också fördelaktigare i Sverige att låna än att spara tack vare hög kapitalinkomstskatt och goda avdrags-möjligheter på lån. Här är de förslag han kommer med: Sänkt avdragsrätt för ränta på nya lån till att köpa befintliga bostäder. Bolånetaket för nybyggda bostäder slopas och ersätts med en marknadsmässig kreditförlustförsäkring för topplån till nybyggen. Ägarlägenheter beskattas som bo - stads rätter och inte som småhus. Äldre, som flyttar till nybyggda trygghetsboenden, får skjuta upp såväl reavinstskatten som räntebetalningar på uppskovet. Bostadsminister Stefan Attefall borde ta lärdom från dessa väl initierade herrar och inte bara gå ut med att vi byggare ska bygga billigare och sänka våra kostnader. Vi byggare subventionerar redan bostadsmarknaden med att inte ha några rörelsemarginaler. Det krävs mer än så för att driva fram rätt bostadspolitik så att fler bostäder byggs. Och den ljusnande framtid. I marknaden finns en ljusning. Börsen gick upp 12% under fjolåret, och ökningstakten var mer än så, om man tittar enbart på andra halvåret. I år har den hittills gått upp nästan 8%. Detta gör att alla känner sig lite rikare och kanske snart vågar investera. Stefan Ingves höll kvar reporäntan på 1% och tyckte sig kunna ana en begynnande tillväxt framåt hösten. I PI nr

4 Thage Anderssons Byggnads AB Att ta vara på ögonblicken Sedan många år tillbaka har jag haft två idoler som jag näst intill dyrkat. Den ene är den alldeles fantastiske och oslagbare musikern/artisten Elvis Presley. Under en rad av år handlade hela mitt liv om Elvis. Jag ville vara klädd som Elvis, frisyren skulle vara likadan, helst ville jag också uppföra mig som stjärnan. Det enda som fattades, var sångrösten och den utstrålning min idol ägde. Det positiva I slutet av sextiotalet gjorde jag lumpen som spaningssoldat på gamla P6 i Kristianstad. Då fick jag en ny idol, nämligen seriefiguren Knasen. En beväring som misslyckas med det mesta - han är lat, och det enda han lyckas med är att ständigt reta gallfeber på sin hetlevrade sergeant. Ändå, trots allt skäll han får, är han alltid glad. Knasen, min kompis, han ser ljuspunkter i det mesta som händer i hans liv. Och det är just därför han blivit min store idol, eftersom jag, precis som han, vill hitta det positiva i livet och se det mesta som något gott. Gammal dröm Just nu, när detta skrivs, är det en lugn och stillsam lördagskväll. Vi, hustrun och jag, sitter i vår husvagn uppe på Kläppens camping. Platsen där tanken föddes för precis ett år sedan, nämligen att åka Vasaloppet eller Öppet spår. Oavsett vilket av loppen man väljer, är det en sträcka på nio mil med skidor på fötterna. Önskan att åka världens längsta skidtävling var inget plötsligt infall. Det var en gammal dröm, som skulle förverkligas. Hårdträning Efter fjorårets resa till Kläppen började jag målmedvetet träna inför det stora mandomsprovet. Nu var det träning fem till sju pass per vecka som gällde. Styrketräning på Åhus Träningscenter tre pass per vecka - måndag, onsdag och fredag började dagen med att klockan ringde kvart i fem. Veckans övriga dagar var det antingen tre-fyra mil med cykel, en mil med rullskidor eller dryga milen skidgång som gällde. Tåligt lyssnande Hemma blev det av förklarliga skäl mycket prat om träning, kost och skidåkning inte minst med hjälp av olika teknikfilmer. Lenas tålamod, som för det mesta är kortare än en svensk sommardag, var under den här intensiva perioden av mitt liv ovanligt tåligt. Stundtals var hon till och med en osedvanligt god, lyssnande och ibland till och med en mycket förstående hustru. Teknikträning I slutet av januari åkte Lena och jag till Linköping och Sya skidstadion. En fantastisk skidanläggning, härliga spår, lagom kuperad terräng och trevliga, hjälpsamma människor. Jag hade fått kontakt med en skidtränare från Sya skidklubb, och nu skulle vi, mästaren och eleven, öva skidteknik inför det stora loppet. Jag var väl förberedd inför mötet, väl uppvärmd efter två runder på vardera fyra kilometer. Solen sken från en klarblå himmel, perfekta spår, jag kände mig riktigt taggad, för att uttrycka mig lite modernt. Vi åkte utan stavar, vi stakade och vi testade diagonalåkning. Allt gick bra och jag trivdes verkligen. Allt förändrat Så på ett ögonblick förändrades allt - en förfärlig smärta i höger ben. Där stod jag mitt i spåret och kunde inget annat. Akuten i Linköping har en alldeles fantastisk personal. Efter undersökning och röntgen fick jag beskedet att ett muskelfäste hade brustit. En muskel var trasig, och jag fick räkna med sex till åtta veckor, innan allt var läkt. Hård träning fem till sju pass per vecka förbyttes snabbt till sjukgymnastik tre gånger per dag. Så blev det med mitt Vasalopp! Ej som man tänkt Det där att planer inte alltid blir som man tänkt, har väl alla erfarenhet av. Men ibland känns det som om det gått troll i det mesta man gör. Man försöker och försöker och ändå går det åt., ja ni vet. Söndagen den 24 februari stod Lena 4 PI nr

5 Thage Anderssons Byggnads AB och jag i Berga by. Klockan sju gick starten för Öppet spår, jag skulle ha varit en av de åkare som nu började staka sig 90 kilometer ner mot målet i Mora. Vi körde också Öppet spår - förvisso med bil men ändå. Jag fick åtminstone dofta lite på atmosfären i Sälen, Mångsbodarna, Evertsberg och Mora. Här, vid sidan av spåret, kunde jag koppla av på ett sätt jag förmodligen inte gjort om min kropp fortfarande hållit ihop. Men visst, det var i spåret jag skulle ha varit. Barnbarnen Istället tog jag mig tid att vara i Falun hos min dotter, svärson och två av mina barnbarn, alla influensasjuka. Något jag inte kunnat om jag skulle ha åkt. Jag har till och med fått möjligheten att få rå om Leonardo och Alexander, förvisso med hjälp av Lena, under en hel dag. Viket känns riktigt bra. Och tänk, nu har jag ett helt år framför mig med många timmars träning och många mils stakande på rullskidor innan det är dags för nästa Vasalopp! Så, när allt kommer omkring så är det nog ändå min vän Knasen som har rätt. Ta vara på ögonblicket, ta bekymren med jämnmod och försök se det positiva i det som sker! För trots allt verkar det mesta ändå ordnar sig till slut. Kai Tankar i bakhuvudet Höjning av pensionsåldern I medierna har det under senare tid rapporterats om en statlig utredning, som föreslår att man skall få möjligheten att arbeta längre än idag. Följden därav blir, att s.k. tidigare pensionering av dagens modell blir ett minne blott. I dag har man möjlighet att ta ut en statlig pension vid 61 års ålder. Inom kort kommer den statliga pensionsåldersutredningen att lägga fram ett förslag som höjer åldersgränsen till 63 år. Det spås, att utredningen kommer att föreslå att åldern för hur länge vi har rätt att arbeta (enligt LAS) höjs från 67 till 69 år. Anledningen till den höjda pensionsåldern är att vi svenskar blir allt äldre. Utredningen lär även komma att föreslå att åldersgränserna för när man går i pension ska bli mer kopplat till hur länge genomsnittssvensken lever. Under rådande situation innebär det, att pensionsåldern höjs, men om medellivslängden sjunker skall även det motsatta kunna hända. Utredningen har även granskat tjänstepensionen och privat pensionssparande. Som det är nu, går det att ta ut det privata pensionssparandet och viss tjänstepension redan vid 55 års ålder. Utredningen lär komma med förslag om höjning av denna åldersgräns. Bidrag till pensionskassan Och det är inte nog med förföljelser av pensionärer och alla som är på väg ditåt. Ty under senare tid har man också kunnat höra rapporteringar om polisens kommande omprioriteringar. Är det kanske för att man vill förbättra statistiken över uppklarade brott, som man fortsättningsvis kommer att prioritera jakten på trafikbrottslingar som gör sig skyldiga till smärre hastighetsöverträdelser. Rikspolisstyrelsen anser att trafikpolisen även ska bötfälla dem som bara kör lite för fort. Om förarna som bara kör lite för fort bötfälls, kommer medelhastigheten att sjunka och antalet olyckor kommer att minska, menar man. Artikeln fortsätter på sidan 12 PI nr

6 PERSONALINFO Personalinformation TACK HJÄRTLIGT TACK för uppvaktningen i samband med min pensionsavgång. Och TACK till alla arbetskamrater för de gångna åren tillsammans. TACK HJÄRTLIGT TACK för uppvaktningen i samband med min pensionsavgång! TACK även till alla arbetskamrater för de trevliga åren tillsammans! Lars Johansson Jan Bengtsson Nya Jobb sedan förra utgåvan av PI TACK Hjärtligt TACK för all uppvaktning på födelsedagen. Göran Sundholm Tillbyggnad av utbildningslokaler och servicebyggnad i Österslöv åt Värmebaronen /TAB/ Ombyggnad av storkök, Polhemsskolan Lund åt Lundafastigheter /TAB/ Fönsterbyte i lägenheter åt Brf Bryggaren i Tollarp /TAB/ Ombyggnad datahall åt Sony i Lund /TAB/ Ny - och ombyggnad av 16 trygghetslägenheter i kv Åkerblom i Ystad åt Ystadsbostäder /NEP/ 6 PI nr

7 Personalinformation Entreprenadjuridik mycket tidiga våren 2013 I vecka 3 startade vi utbildningsåret Först ut är Entreprenadjuridik, och här guidas vi igenom det grundläggande i Allmänna Bestämmelser, ABU etc, med tyngdpunkterna på de delar som anses viktigast. Utbildningsledare är Ulrika Strömbom från advokatbyrån Hellgren & Linander i Stockholm och utbildningen vänder sig framför allt till tjänstemän/- kvinnor i den tekniska delen av verksamheten. Mängden förkunskaper och erfarenheter varierar självklart ganska stort, men Ulrika är engagerarande och kunnig, så det är ingen risk, att någon finner det ointressant. Utbildningen är koncerngemensam och ungefär etthundra av medarbetarna genomgår den. Alla har i skrivande stund blivit grillade under en dag och för de flesta slutar det där, men för c:a en trejdedel väntar ytterligare en dag. Denna sista dag syftar till att gå djupare in i de delar av AB och ABT, där det är viktigt att ha större kunskaper och veta vad man gör och att det man gör är rätt. Pennförare Lars-Eric Nyström Hej! Jag är tillbaka Efter c:a 2,5 år på beställarsidan (Eslövs Kommun) har jag återvänt hem till TAB, där jag arbetade som snickare ( ) och därefter som arbetsledare/platschef ( ). Nu är det dags för nya utmaningar, då jag har fått inre tjänst som projektingenjör. Jag ser fram emot många spännande projekt med såväl nya som gamla kollegor. Ha det så bra Jonas Wihlborg PI nr

8 Personalinformation Niklas Persson 40 år Niklas Persson fyllde 40 år den 11 februari och uppvaktades inför födelsedagen av Henrik. Niklas stora intresse är golf, som han utövar så snart det vita försvinner från golfbanan. Detta ansikte känner nog flera av er till, eftersom Niklas deltagit i golfturneringen TABAB-Cup. Göran Sundholm 50 år HSy Rolf Persson 50 år Rolf Persson Har fyllt 50 år och blir här uppvaktad inför födelsedagen. Stort Grattis säger vi till jubilaren Anders N Den 3 januari fyllde Göran Sundholm 50 år. Av dessa 50 år har Göran arbetat i Thage Anderssons Byggnads AB som snickare under snart 32 år sedan han. började som lärling våren Göran har under tiden haft en hel del uppdrag, och han verkar just nu som lagbas på ett projekt i Lund. Göran är ledamot i Thage Anderssons MB-grupp och dessutom vald till huvudskyddsombud i företaget. Du tillönskas ett hjärtligt grattis med hopp om ytterligare många bra år. Lars-Eric Nyström Mikael Lindström 50 år Mikael Lindström har fyllt 50 år och uppvaktades inför högtidsdagen av VD Henry och Henrik Stort Grattis!! HSy 8 PI nr

9 Personalinformation Jan Bengtsson pensionär Lars Johansson pensionär Du fyllde 65 år den 27 maj och har nu valt att sluta som murare på TAB. Du har jobbat här i över 50 år. Din första arbetsdag var den 12 juni Mig veterligen har Du aldrig varit sjuk. Du är en legend här i koncernen och känd av alla. Du är också den första få guldklocka i andra generationen, då Din far även jobbade här länge som murare. Du har varit ett föredöme i Ditt yrke och som läromästare, både med Din inställning till jobbet och Din lojalitet. Vi vill tacka Dig för alla dessa år tillsammans och önska Dig en frisk och skön fritid. Anders PS. En liten historia som blivit berömd i koncernen, är den om hur Du tog hand om våra rosor på Brantevik. DS Lars började hos oss på TAB som snickare den 4 mars Du har varit här i 36 år. Den 7 november fyllde Du 64 år, och har valt att gå hem lite tidigare. Vi tackar Dig för Din yrkesskicklighet och lojalitet. På slutet var Du med och byggde om Haganderska Palatset. Där krävdes det skickliga händer och det har Du. Må Din hälsa stå Dig bi och må Du få njuta av Din pensionering. Anders Bengt & Bengt - Pensionärer Vi vill tacka Er båda, Bengt Bengtsson och Bengt Månsson för en mycket bra och trevlig tid hos oss. Bengt Månsson började sin anställning i RE Väla Plåt och Bengt Bengtsson började , och båda avslutade sina karriärer på ett av Plåtexpressens största jobb, Filborna kraftvärmeverk. Vi önskar Er en frisk och lång framtid som pensionärer och hoppas att ni kommer och hälsar på oss någon gång. Ett stort tack! Bent, Roger och Ronny PI nr

10 Personalinformation Hej alla arbetskamrater! Efter en skön och välbehövlig sommarsemester var man åter tillbaka på arbetet. Men det blev tyvärr inte så långvarigt endast fem dagar. Kom hem på fredag kväll och parkerade bilen. Då kände jag hur det somnar i armen och i sidan och ner i benet. Men det släppte efter en halv till en minut. Mådde inte så bra på lördag-söndag. Insåg ej allvaret i det hela. Blev undersökt på värdcentralen måndag förmiddag. Tillbaka på jobbet på onsdagen. Kände mig rätt bra fram till 11-tiden på torsdagen. Då började jag må illa och känna, att armen och sidan började domna igen. Så vi åkte till akuten i Ystad. Det visade sig, att jag fått en stroke antagligen två. Så jag blev inlagd på strokeavdelningen och låg där fem dygn. Blev väl omhändertagen av en helt underbar personal på sjukhuset. Hur dom bara orkar och hinner med alla är ett under. Om ni någon gång känner några symptom vänta inte, utan åk till akuten. Ju snabbare man kommer in desto bättre är det. Enligt läkarna blir dom som drabbas bara yngre och yngre. Ta det på fullaste allvar. Bättre att bli undersökt en gång för mycket. Man har bara ett liv tänk på det. När man nu drabbats av något som man tror bara drabbar andra, så känns det skönt att arbeta på ett företag där man verkligen ställer upp för varandra. Allt ifrån Vd till personalchef basar kontorspersonal och de närmsta arbetskamraterna. Och inte minst mina nära och kära ställer upp. Alla ni gör verkligen allt för att jag skall kunna komma tillbaka till ett normalt liv. Om ni visste vad det känns tryggt och skönt. Man vill ju dra sitt strå till stacken. Vi har ökat arbetstiden succesivt från 2 timmar via 4 timmar till 6 timmar per dag. Och från den 1 mars är jag tillbaka 8 timmar om dagen. Det känns bättre och bättre hela tiden skönt. Det har varit en jobbig tid med både upp- och nedgångar. Jag hoppas att vi alla får vara hela och friska och att vi får in mycket jobb till företaget så att vi alla har ett arbete att gå till. Tack för allt stöd Ha ett underbart 2013 PS. MAN KÄNNER SIG TRYGG PÅ NE BYGG Krister Jansson Rapport I från MB-gruppen på TAB Upphävning av uppsägningar MB-gruppen var kallad till förhandling ar under tiden 15/11-23/ an gåen de upphävande av uppsägningar. Företaget yrkade att få behålla fyra medarbetare, två träarbetare på Tollarps turordningsområde och en träarbetare som vidareutbildat sig till be tongarbetare samt en ytterligare träarbetare på Eslövs turordningsområde. Angående medarbetaren på Es lövs listan stod han som nr 2. MB Artikeln fortsätter på sidan PI nr

11 Personalinformation Rapport II från MB-gruppen på TAB Studier Genomgång av årets studieplan skedde tillsammans med L-E Nyström och Robert Nilsson. Uppdateringen görs två gånger per år, en i augusti och en kring årsskiftet. I studieplanen läggs in olika aktivi teter, framför allt för nya och gamla lagbasar och skyddsombud. Dan Ohlsson och huvudskyddsombudet Göran Sundholm gör studiebesök på arbetsplatserna och försöker värva nya medarbetare till utbildningarna. Att ha välutbildade medarbetare är viktigt både för den enskilde och företaget. Arbetslivsresurs Deras arbete fortgår med utbildning för uppsagda medarbetare. De flesta har nappat på erbjudandet om utbildning, där varje uppsagd medarbetare kan ta del av pengapotten som är öronmärkt för vidareutbildning. Arbetsplatsbesök Dan Ohlsson och Göran Sundholm har under januari genomfört arbetsplatsbesök för att kontrollera läget. Undermålig städning av bodar förekommer ofta, reglerna om skyddsronder efterlevs dåligt. På vissa arbetsplatser förekom det inte alls och på andra var ronderna sporadiska. In- och utlåning mellan fem dagar och åtta veckor hade en del frågor kring. TAB har in och utlåning av medarbetare mellan koncernens olika bolag. Dessa behöver inte föregås av några förhandlingar om tiden är mellan fem dagar och åtta veckor. Personchef skall meddela MB-ansvarig och den aktuelle medarbetaren skall godkänna åtgärden. Detta gäller t.o.m. den 31 december och därefter tas frågan upp på nytt. Parkeringsplatser är ett stående problem framförallt i Malmö/Lund, där det är dyrt att parkera. Önskemål finns om ett parkeringskort eller liknande för parkeringar i anslutning till byggarbetsplatsen. Detta kort bör vara gratis. Ställningar som byggs av UE är oftast bristfälliga. Det är vanligt att vi får bygga om dessa. Därför är det än viktigare att byggteamet är med i ett tidigt stadium och kan påverka vilka ställningar vi vill ha och se till att de uppföres på rätt sätt. Vid våra arbetsplatsbesök kom det även fram att på en del arbetsplatser används inte hjälm. Detta gäller både UE och vi själva. Hjälm skall bäras! MB-träff i TAB i Tollarp Gemensam MB-träff tillsammans med NEP och August Lundbergs bl.a. med information från Previa. som berättade om sina många tjänster bl.a. att dom kan skräddarsy lösningar för den enskilde och att det finns friskvårdsbidrag. Previa finns på c:a sjuttio orter i Sverige. De kan komma ut till arbetsplatsen på startmöten vid nya projekt och berätta om sina tjänster och även prata om ergonomi. Först hade varje bolag enskilda möten för att sedan samlas för ett gemensamt möte och belysa olika frågeställningar. Charlie Håkansson från Plåtexpressen ville se hur vi arbetade i vår grupp. Plåtexpressen har månadsmöten och medarbetarna får information därifrån. Lars-Eric Nyström informerade om projekt som vi fått och de som redan är igång. Det ser fortfarande ganska mörkt ut på byggmarknaden. När det gäller anställda är vi i dagsläget 72 st TBM-yrkesarbetare (TBM = träoch betongarbetare och murare) samt håltagningsarbetare och 4 st lärlingar. Detta är en minskning med c:a 25 % sedan sommaren Det har kommit in sju anmälningar beträffande tillbud på arbetsplatserna. Här finns säkerligen ett mörkertal. Göran Sundholm och Dan Ohlsson har genomfört arbetsplatsbesök under januari månad. Angående in- och utlåning av medarbetare skall detta vara oförändrat under 2013 med ett tillägg att medarbetaren har möjlighet att kontakta MB-gruppen innan han/hon godtar in- eller utlåning. Detta gäller enbart utlåning inom koncernen. Vid det gemensamma mötet med N-E Persson Byggnads AB och August Lundbergs Byggnads AB togs följande frågor upp till diskussion: - friskvårdspeng - tillbuds- och olycksfallsrapportering - byggställningar - kläder NEP har för närvarande full sysselsättning och har inte sagt upp några medarbetare men man behöver inom kort fler projekt. August Lundbergs har också en jämn nivå och har för närvarande ett 35-tal medarbetare. Fyra lagbas- och skyddsombudsträffar skall genomföras under året. Nästa träff äger rum , då verksamma lagbasar och skyddsombud kallas. En del träffar i TAB kommer att genomföras internt under våren och sommaren. Lagbas- och skyddsombudsträff + UVA-möte äger rum samt MB-träff i TAB Vid pennan Dan Ohlsson TAB:s MB-grupp PI nr

12 Personalinformation Forts från sid 5 Tankar i bakhuvudet Många av dom som ibland av oaktsamhet och ouppmärksamhet råkar överskrida tillåten hastighet med fem á sex kilometer är med stor sannolikhet pensionärer/äldre trafikanter (de yngre nöjer sig inte med att ta sig fram så lusigt ). Denna grova brottslighet måste naturligtvis bekämpas (??!!) den är måhända lättare att komma tillrätta med än inbrott, rån, mord, narkotikabrott och annan brottslighet?? Kan vi få ner hela den här stora massan som kör sex, sju, åtta nio kilometer för fort, så sänker vi medelhastigheten. Sänker vi medelhastigheten så sjunker antalet dödade och svårt skadade, vilket är ett av våra mål att jobba med, säger man från Rikspolisstyrelsen. Där förstår man sig på att prioritera Det hade kanske varit bättre om polisen hade prioriterat bekämpandet av annan, i de flesta fall mycket grövre brottslighet men det är kanske svårare än att jaga äldre bilister. Och så får man kanske sämre statistik över uppklarade brott. Nej - intensifiera jakten på tanter och farbröder. Det ger bättre uppklarandestatistik och dessutom lite klirr i kassan. Staten behöver kanske medel för att täcka upp för pensioner Arbeta tills vi stupar - för att kunna ha semester När jag gick i skolan stannade mina kamrater och jag hemma på sportlovet. Ingen åkte på skidsemester vare sig inom Sverige eller till Alperna. Att åka på solsemester mitt i vintern var naturligtvis inte att tänka på alternativet var inte uppfunnet. Ortens idrottsförening (OBS ej kommunen) ordnade i bästa fall något skidarrangemang på längden, eftersom backarna i denna del av landet inte erbjöd utförsåkning. För de allra yngsta ordnade man i bästa fall kälk-/pulkabackar. Skidspåren försågs så småningom (på sena 60-talet) med elljus, så då gick det att åka även senare på dagarna/ kvällarna kanske tillsammans med föräldrarna sedan dessa kommit hem från dagens slit och i bästa fall orkade med att staka en runda i elljusspåret. Att ta vintersemester var inte att tänka på för deras del. Fyrtio- och femtiotaliternas föräldrar hade helt andra prioriteringar beträffande familjeekonomin vid denna tid. Under ett par veckor från mitten av februari och framåt har det varit rusning till svenska fjällen och alpområdet ett bevis på vilka strålande materiella framsteg vi gjort i Sverige under de senaste decennierna. Vi producerar allt mer på allt kortare tid för jobbar mindre det gör vi. Detta innebär, att varje individ, så länge han eller hon har arbete, bidrar till att allt större värden skapas. Och att dessa värden sedan omvandlas till en skidsemester eller en utflykt till Thailand eller Medelhavsområdet. Skidbackarna i svenska fjällvärlden har under sportlovsveckorna varit fyllda av livfulla och glada familjer. På kvällarna har dom suttit i stugorna, mätta och glada och tittat på TV och spelat dataspel. I fyrtio- och femtiotalisternas barndom lyssnades det på radio och spelades sällskapsspel eller kanske rent av något kortspel. De av dagens arbete tröttkörda föräldrarna hade även lite krafter över för denna typ av familjegemenskap. Med radiounderhållning i bakgrunden. TV:n (svartvit) kom inte in i de flesta hem förrän sent 50-tal. När undertecknad var ung var det fortfarande mycket vanligt med hemmafruar. Och jag har inget minne av att folk arbetade ihjäl sig. Jag vill med detta inte argumentera för att jag vill ha hemmafrun åter, men jag konstaterar, att en familj klarade att leva på en arbetares/löntagares inkomst. Många föräldrar till och med ensamma mammor eller pappor (de senare ej så vanligt förekommande) kunde försörja tre barn på en industriarbetar-/ kontorist-/lägre tjästemannalön. Man bodde i bästa fall i en tre- eller fyrarummare om man inte hade lyckan av att ha kunnat skaffa sig något eget. Jag minns, att min familjs (jag, hustrun och två barn) första egna boende i slutet av 60-talet var en trerums hyreslägenhet med en månadshyra på 325 kronor. Familjen fick inga bidrag (utöver barnbidraget), men vi hade det bra. Idag är detta nästintill otänkbart. Bland annat sätter dagens hyror och övriga egenskapade krav på levnadsstandard stopp för möjligheten att försörja en familj på en lön. Tillvaron bygger nu på två inkomster. Det innebär åttio timmars arbete i veckan i stället för fyrtio - plus hemarbetet naturligtvis. Karl Marx - ni vet han med Das kapital - trodde i sin enfald, att med en ökande produktivitet skulle det innebära arbete på morgonen och nöjen och lättsamheter på eftermiddagen för ar betarna. Han förstod inte att samhället både kan vara rationellt och vansinnigt på en och samma gång. Om allt detta handlar det sällan eller aldrig i samhällsdebatten. För det har blivit normalt, att vi ska arbeta tills vi stupar.. Och för att orka med detta, åker vi nuförtiden på solsemester eller skidsemester på sportlovet. 3 G 12 PI nr

1/14. Inflyttat på Sege Park

1/14. Inflyttat på Sege Park 1/14 37:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Våren är här 3 Pensionärsföreningen TAB 3 Årsmöte i TAB:s konstklubb 4 Vinstförteckning

Läs mer

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION 3/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Byggkonjunkturen fortsatt svag 3 La De leva 4 Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

1/12. Arkivcentrum Syd i Lund

1/12. Arkivcentrum Syd i Lund 1/12 35:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö: 2 Ledaren: Sorg i koncernen 3 Några Livsfunderingar 4 Till minne

Läs mer

PERSONALINFORMATION. Historien om Mobilia 20 Här och där med Betongavdelningen 21 Karstorpsskolan 22

PERSONALINFORMATION. Historien om Mobilia 20 Här och där med Betongavdelningen 21 Karstorpsskolan 22 2/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Nu är det sommar 3 Bara ett par vardagsfunderingar 4 Sven Färgare

Läs mer

Niagara Malmö Högskola

Niagara Malmö Högskola Niagara Malmö Högskola Efter c:a tre års byggande är vi nu inne på upploppet. El-, styr-, lås- och larminstallatörer jobbar frenetiskt med att få alla funktioner att klaffa, vilket emellanåt resulterar

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

Fler tjejer på bygget

Fler tjejer på bygget PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 1 MARS 2006 Peab tar skid-vm i mål God planering och laganda bakom nytt finskt projekt Nordens bästa golfbanebyggare Diana Palm, ny arbetschef,

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

HSB där möjligheterna bor

HSB där möjligheterna bor HSB SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2009 HSB där möjligheterna bor Vi är Sveriges största bostadskooperation och ägs och drivs av våra medlemmar enligt principen en medlem en röst. Vi vill skapa en trygg boendemiljö

Läs mer

BYGG- STOPP. Dennis i rafflande bandydrama SIDOR SPECIAL! OM KRISEN

BYGG- STOPP. Dennis i rafflande bandydrama SIDOR SPECIAL! OM KRISEN NUMMER 2 / 12 FEBRUARI 2009 / WWW.BYGGNADSARBETAREN.SE SPECIAL! SIDOR OM KRISEN BYGG- STOPP Nybyggandet i fritt fall Arbetslösheten ökar snabbt Konkurs drabbade Robert två gånger DESSUTOM: Om du blir arbetslös

Läs mer

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun i Eslöv Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun november 2007 Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd felixprofessor i Eslöv SISTA NUMRET MEN SNART TAR VI NYA

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 4 december 2006 www.sbc.se Så bor man i Estland Din bostadsrätt hälsar på i tallinn Är du en god granne? grannsämjan allt

Läs mer

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2010 Visste du att det finns en boksnok på biblioteket? Ny personalchef på plats Sidan 16 3 Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning Läckert i picknickkorgen Ett magasin från hfab. nr 2. 2010 Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning HALMSTAD BYGGER Nio sidor om nybyggen i staden Wilmas färgstarka barnrum Möt nye chefen för

Läs mer

Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre

Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre 130 smidigare år Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre Sjölins smide AB Företaget är ett privatägt aktiebolag och har ca 70 anställda. Vi ligger i Sveriges hjärttrakt, lika nära till det

Läs mer

Norra Sverige juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet Kompetens & Säkerhet Kvinnligt nätverk Gratis är gott

Norra Sverige juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet Kompetens & Säkerhet Kvinnligt nätverk Gratis är gott Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet I Pajala går ångpannan varm, sid 5 Kompetens & Säkerhet sid 6-7 Kvinnligt nätverk sid 8 Gratis är

Läs mer

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen MT Kommunal Stockholms län medlemstidning för Kommunal Stockholm nummer 3 / 2004 medlemstidningen Kompetenshöjning för vårdare och personliga assistenter Arbetet bakom utbildningen är omfattande. I samarbete

Läs mer

JUL - 2001. God Jul och Gott Nytt År. önskar vi eder alla!

JUL - 2001. God Jul och Gott Nytt År. önskar vi eder alla! JUL - 2001 God Jul och Gott Nytt År önskar vi eder alla! REDAKTIONS- KOMMITTÈN: Joakim Eriksson J.E Hans Åhman H.Å Lennart Svenberg L.S Börje Nordstöm B.N Morgan Widlund M.W Ulrika Enlund U.E ORDFÖRADE

Läs mer

Brister vändes till något bra

Brister vändes till något bra Medlemstidning för Kommunal Öst nr 1 2015 årgång 7 Brister vändes till något bra Sidorna 8 9 Anslagstavlan Tack vare facket Kryss & sudoku Sista ordet Ingång Eva Fornefors, lokalkontorschef, Kommunal Öst

Läs mer

Byggvästen. Har koll på tiden. Lika lön för lika arbete! Ställ upp i manifestation. sid 10-11. sid 2. Gullholmen nästa! sid 8-9

Byggvästen. Har koll på tiden. Lika lön för lika arbete! Ställ upp i manifestation. sid 10-11. sid 2. Gullholmen nästa! sid 8-9 Byggvästen Tidning till medlemmar i Byggnads Väst årgång 3, nr 4, december 2012 Har koll på tiden sid 10-11 Lika lön för lika arbete! Ställ upp i manifestation sid 2 Gullholmen nästa! sid 8-9 Här hittar

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV I Arbetshäftet du fått finns frågor du ska besvara. Frågorna i Uppdrag 1 är personliga och därmed frivilliga. Du behöver

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

Byggtolvan Tidning för medlemmar i Bygg 12:an, årgång 44, nr 4, december 2009

Byggtolvan Tidning för medlemmar i Bygg 12:an, årgång 44, nr 4, december 2009 Byggtolvan Tidning för medlemmar i Bygg 12:an, årgång 44, nr 4, december 2009 Läs också: Förr och nu sid 5 Vem jobbar på bygget sid 10 Mäter heltid sid 11 Sommar snart sid 13 Bli inte svarslös i höst sid

Läs mer

10år. Profilen: Hon har alltid mycket på gång. Hur skyddar du ditt hem mot brand? Vi tipsar! Köpa eller sälja? Följ unika BoKöpskolan i Välkommen Hem!

10år. Profilen: Hon har alltid mycket på gång. Hur skyddar du ditt hem mot brand? Vi tipsar! Köpa eller sälja? Följ unika BoKöpskolan i Välkommen Hem! #1-10 10år Profilen: Hon har alltid mycket på gång Hur skyddar du ditt hem mot brand? Vi tipsar! Köpa eller sälja? Följ unika BoKöpskolan i Välkommen Hem! FÖRST & FRÄMST En vinter med många namn men nu

Läs mer