1/13. Högevallsbadet invigt INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen PERSONALINFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/13. Högevallsbadet invigt INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION"

Transkript

1 1/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö: 2 Ledaren: Fortfarande mörkt i byggbranschen 3 Att ta vara på ögonblicken 4 Tankar i bakhuvudet 5 PERSONALINFO 6 Nya jobb 6 Entreprenadjuridik mycket tidigare 7 Hej! Jag är tillbaka 7 Niklas Persson 40 år 8 Rolf Persson 50 år 8 Mikael Lindström 50 år 8 Göran Sundholm 50 år 8 Jan Bengtsson pensionär 9 Lars Johansson pensionär 9 Bengt & Bengt - Pensionär 9 Hej alla arbetskamrater 10 Rapport I från MB-gruppen på TAB 10 Rapport II från MB-gruppen på TAB 11 Thage Anderssons Byggnads AB Nya parkeringsföreskrifter 13 Kommunchefen i Hörby går i pension 14 Anders Hultgren går in i en annan roll 14 Eslövshallen 15 Full fart på kv Niagara 16 Invigning av Eslövshallen 18 Första spadtaget på Karstorpsskolan 20 Lägesrapport från HQ Lund 21 Nytt projekt 21 TAB Håltagning 22 Ja nu é dé slut på gamla tider, 24 Karstorpsskolan 25 Mobilia 26 Frukostens betydelse 28 Rapport från Betongavdelningen 28 Betong, stål, pistol och batong 30 En helt vanlig dag för lastbilschaufförerna 32 NEP rapporterar: VD Joakim har ordet 33 Högevallsbadet Lund 34 Nedraby vattenverk 36 Kv Mårten i Sjöbo 38 Kv Koggen 1 i Västra hamnen 39 Bowlinghallen i Eslöv 40 Lägesrapport från Sege Park i Malmö 41 NEP Service 42 Kv Pastorn i Skurup 44 Plåtexpressen, Östra Vrams smide rapporterar: VD Henry har ordet 45 Utbildning på Plåtexpressen 46 Rapport från Östra Vrams Smide 46 Kranexpressen rapporterar: VD Per-Erik har ordet 47 Vinter på Österlen 48 Här och där med Kranexpressen 48 Perstorpsdepån rapporterar 50 Malmö Högskola - 70 meter kran - 51 Aug Lundberg rapporterar: Några ord från produktionschefen: 52 Byggservice 53 Alfa Laval i Lund 53 Rapport från avd Snickeriet rapporterar 55 Högevallsbadet invigt Efter drygt 2,5 års byggtid kom så den stora dagen till slutinvigningen på Högevallsbadet i Lund. Invignings dagen till ära deltog Lunds kom munstyrelses ordförande Mats Helmfrid och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Anders Almgren. Det hölls invigningstal och klipptes traditionsenliga band. Bandklippningen efterföljdes av musikalisk underhållning med bl.a. trummor från botten av hoppbassängen på 5 meters djup.

2 Thage Anderssons Byggnads AB Kretslopp och miljö Miljöbyggprogram Syd Jag är ganska säker på att måmga av PI-läsarna någon gång har hört talas om Miljöbyggprogram Syd. Jag skall i mycket korta ordalag beskriva vad det innebär. Miljöbyggprogram Syd är framtaget av Malmö Stad, Lunds kommun och Lunds Universitet. Tanken med programmet är, att man skall bygga och utforma byggnader som minskar resursanvändningen, klimat- och miljöpåverkan. De byggherrar som ska bygga på kommunal mark i Malmö och Lund skall använda sig av programmet. Programmet har tre olika miljöklasser - A, B och C - med A som bästa klass. Det är byggherren själv som väljer vilken klass han eller hon vill uppnå. Det finns fyra kärnområden: Energi Innemiljö, Fuktskydd Urban biologisk mångfald. Det är byggherrens ansvar att inhämta kraven för de olika klasserna och därefter välja nivån han eller hon vill uppnå. Energi För att uppnå Miljöklass A inom kärnområdet energi skall man bygga ett Passivhus med en klimatskärm som är heltät. Huset skall vara utrustat med energisnåla och snålspolande blandare för tappvatten och vitvaror av högsta energiklass. Vidare skall energianvändningen för tappvatten kunna mätas separat. Innemiljö I kärnområdet innemiljö skall man alltid minst radonskyddas. Luftkvaliteten skall vara hög. I klassning A krävs det att tilluftsfilter skall vara F9. Dessa filter används i s.k. "renrum" - alltså rum som kräver extremt rena utrymmen. Man får bara hoppas på att hyresgästen är lika renlig och städar kontinuerligt. Om inte, goddagens! Man skall även skärma av elektriska och magnetiska fält med hjälp av exempelvis jordskärm. Fukt Det kanske mest intressanta området av alla är fukt. Här brister det ofta både för byggherren och byggaren. Byggherren skall, för att följa upp fuktsäkerheten, anlita en fuktsakkunnig som kritiskt ska granska alla ritningar. Han skall också upprätta ett fuktsäkerhetsprogram, där han beskriver vilka punkter som byggaren särskilt skall beakta, t.ex. uttorkning av betongen. Byggaren upprättar en fuktplan, där det beskrivs hur man skall säkerställa de krav som fuktsakkunnig ställt i projektet. I detta ingår även VASKA, BBV, GVK och Säkert vatten. Urban biologisk mångfald Det fjärde och sista kärnområdet är urban biologisk mångfald - sammanfattningsvis växter och djur. Grundtanken är, att göra husen mera gröna". Man skall på den ytan man bygger uppnå en viss "grönytefaktor". Vidare skall man visa hur man omhändertar dagvattnet inom fastigheten. Man skall plantera olika sorters träd, klätterväxter samt skydda värdefull vegetation. Biotoper, holkar och bon för fåglar och bin skall också finnas. I den nya versionen, som kom i december 2012, har man lagt till ytterligare två kärnämnen, nämligen byggakustik och trafikbuller. Detta innebär naturligtvis, att det blir lite dyrare att bygga i Malmö-Lundregionen än vad det är att bygga i Trelleborg, Ystad eller Kristianstad med tanke på de utökade kraven. Men det innebär också att lägenheterna i Malmö-Lund regionen kommer att vara bättre än i övriga Skåne eller för den delen Sverige, när det gäller energi, innemiljö, fukt och biologisk mångfald. Varför finns då inte dessa hårdare krav i resten av Sverige? Svaret är enkelt. För att varje enskild kommun har makt att bestämma som man vill vad som skall gälla inom kommunen. Jag hoppas, att inom en mycket snar framtid, ett Miljöbyggprogram Sverige är skapat. Alla i Sverige har rätt till en energisnål uttorkad lägenhet med bra innemiljö och med inslag av biologisk mångfald utanför dörrar och fönster. Sven N Personal Information Redaktionskommitté: Lars-Eric Nyström Henrik Sylwan Ann-Christin Olsson Marianne Stedt Uno Stenfeldt Anders Nilsson Pia Roth Dennis Mårtensson Kontaktperson: Lars Larsson Ansvarig utgivare: Lars Larsson Utgivningsort Tollarp 2 PI nr

3 Thage Anderssons Byggnads AB Fortfarande mörkt i byggbranschen I byggbranschen är det fortfarande mörkt. I Konjunkturinstitutets rapport är det fortfarande nedåt, och även Sveriges Byggindustrier skriver ner sina prognoser. I PI nummer 3/12 beskriver jag svårigheten med att bygga bostäder - ett moment 22. Många kända personer har också skrivit debattartiklar bl.a. Stellan Lundström, som är professor i fastighetsekonomi på KTH i Stockholm. Han skriver: Släpp uthyrningen av bostadsrätter helt fri, och skriver också att vi försöker sälja hyresrätten, den dyraste upplåtelseformen, till dem med sämst betalningsförmåga. För dom som investerar i hyresrätter och dom som bor där borde det finnas klara framtida hyressättningssystem och lägre skatt på hyresrätten. USA ökar antalet jobb, och på sikt har man där förhoppningen att kunna utvinna skifferolja, som gör dem självförsörjande på olja - något stort för USA. Huspriserna börjar också stiga i USA. Många bäckar små som gör oss mer positiva och investeringsvilliga. Får vi sedan också några bra bostadspolitiska förslag från regeringen, kan det kanske vända för vår bransch redan i höst. Ett vårtecken Kreativa förslag Stefan Fölster - f.d. chefsekonom på Svenskt Näringsliv och numera bl.a. professor i nationalekonomi på KTH - skriver: En riktig konjunkturpolitik i detta läge måste både bromsa kredittillväxten och få fart på bostadsbyggandet. Ett fördubblat bostadsbyggande skulle skapa ungefär jobb. Glappet mellan bostadsbyggande och befolkningsökningen är större än under 1990-talets mörkaste år. Det är också fördelaktigare i Sverige att låna än att spara tack vare hög kapitalinkomstskatt och goda avdrags-möjligheter på lån. Här är de förslag han kommer med: Sänkt avdragsrätt för ränta på nya lån till att köpa befintliga bostäder. Bolånetaket för nybyggda bostäder slopas och ersätts med en marknadsmässig kreditförlustförsäkring för topplån till nybyggen. Ägarlägenheter beskattas som bo - stads rätter och inte som småhus. Äldre, som flyttar till nybyggda trygghetsboenden, får skjuta upp såväl reavinstskatten som räntebetalningar på uppskovet. Bostadsminister Stefan Attefall borde ta lärdom från dessa väl initierade herrar och inte bara gå ut med att vi byggare ska bygga billigare och sänka våra kostnader. Vi byggare subventionerar redan bostadsmarknaden med att inte ha några rörelsemarginaler. Det krävs mer än så för att driva fram rätt bostadspolitik så att fler bostäder byggs. Och den ljusnande framtid. I marknaden finns en ljusning. Börsen gick upp 12% under fjolåret, och ökningstakten var mer än så, om man tittar enbart på andra halvåret. I år har den hittills gått upp nästan 8%. Detta gör att alla känner sig lite rikare och kanske snart vågar investera. Stefan Ingves höll kvar reporäntan på 1% och tyckte sig kunna ana en begynnande tillväxt framåt hösten. I PI nr

4 Thage Anderssons Byggnads AB Att ta vara på ögonblicken Sedan många år tillbaka har jag haft två idoler som jag näst intill dyrkat. Den ene är den alldeles fantastiske och oslagbare musikern/artisten Elvis Presley. Under en rad av år handlade hela mitt liv om Elvis. Jag ville vara klädd som Elvis, frisyren skulle vara likadan, helst ville jag också uppföra mig som stjärnan. Det enda som fattades, var sångrösten och den utstrålning min idol ägde. Det positiva I slutet av sextiotalet gjorde jag lumpen som spaningssoldat på gamla P6 i Kristianstad. Då fick jag en ny idol, nämligen seriefiguren Knasen. En beväring som misslyckas med det mesta - han är lat, och det enda han lyckas med är att ständigt reta gallfeber på sin hetlevrade sergeant. Ändå, trots allt skäll han får, är han alltid glad. Knasen, min kompis, han ser ljuspunkter i det mesta som händer i hans liv. Och det är just därför han blivit min store idol, eftersom jag, precis som han, vill hitta det positiva i livet och se det mesta som något gott. Gammal dröm Just nu, när detta skrivs, är det en lugn och stillsam lördagskväll. Vi, hustrun och jag, sitter i vår husvagn uppe på Kläppens camping. Platsen där tanken föddes för precis ett år sedan, nämligen att åka Vasaloppet eller Öppet spår. Oavsett vilket av loppen man väljer, är det en sträcka på nio mil med skidor på fötterna. Önskan att åka världens längsta skidtävling var inget plötsligt infall. Det var en gammal dröm, som skulle förverkligas. Hårdträning Efter fjorårets resa till Kläppen började jag målmedvetet träna inför det stora mandomsprovet. Nu var det träning fem till sju pass per vecka som gällde. Styrketräning på Åhus Träningscenter tre pass per vecka - måndag, onsdag och fredag började dagen med att klockan ringde kvart i fem. Veckans övriga dagar var det antingen tre-fyra mil med cykel, en mil med rullskidor eller dryga milen skidgång som gällde. Tåligt lyssnande Hemma blev det av förklarliga skäl mycket prat om träning, kost och skidåkning inte minst med hjälp av olika teknikfilmer. Lenas tålamod, som för det mesta är kortare än en svensk sommardag, var under den här intensiva perioden av mitt liv ovanligt tåligt. Stundtals var hon till och med en osedvanligt god, lyssnande och ibland till och med en mycket förstående hustru. Teknikträning I slutet av januari åkte Lena och jag till Linköping och Sya skidstadion. En fantastisk skidanläggning, härliga spår, lagom kuperad terräng och trevliga, hjälpsamma människor. Jag hade fått kontakt med en skidtränare från Sya skidklubb, och nu skulle vi, mästaren och eleven, öva skidteknik inför det stora loppet. Jag var väl förberedd inför mötet, väl uppvärmd efter två runder på vardera fyra kilometer. Solen sken från en klarblå himmel, perfekta spår, jag kände mig riktigt taggad, för att uttrycka mig lite modernt. Vi åkte utan stavar, vi stakade och vi testade diagonalåkning. Allt gick bra och jag trivdes verkligen. Allt förändrat Så på ett ögonblick förändrades allt - en förfärlig smärta i höger ben. Där stod jag mitt i spåret och kunde inget annat. Akuten i Linköping har en alldeles fantastisk personal. Efter undersökning och röntgen fick jag beskedet att ett muskelfäste hade brustit. En muskel var trasig, och jag fick räkna med sex till åtta veckor, innan allt var läkt. Hård träning fem till sju pass per vecka förbyttes snabbt till sjukgymnastik tre gånger per dag. Så blev det med mitt Vasalopp! Ej som man tänkt Det där att planer inte alltid blir som man tänkt, har väl alla erfarenhet av. Men ibland känns det som om det gått troll i det mesta man gör. Man försöker och försöker och ändå går det åt., ja ni vet. Söndagen den 24 februari stod Lena 4 PI nr

5 Thage Anderssons Byggnads AB och jag i Berga by. Klockan sju gick starten för Öppet spår, jag skulle ha varit en av de åkare som nu började staka sig 90 kilometer ner mot målet i Mora. Vi körde också Öppet spår - förvisso med bil men ändå. Jag fick åtminstone dofta lite på atmosfären i Sälen, Mångsbodarna, Evertsberg och Mora. Här, vid sidan av spåret, kunde jag koppla av på ett sätt jag förmodligen inte gjort om min kropp fortfarande hållit ihop. Men visst, det var i spåret jag skulle ha varit. Barnbarnen Istället tog jag mig tid att vara i Falun hos min dotter, svärson och två av mina barnbarn, alla influensasjuka. Något jag inte kunnat om jag skulle ha åkt. Jag har till och med fått möjligheten att få rå om Leonardo och Alexander, förvisso med hjälp av Lena, under en hel dag. Viket känns riktigt bra. Och tänk, nu har jag ett helt år framför mig med många timmars träning och många mils stakande på rullskidor innan det är dags för nästa Vasalopp! Så, när allt kommer omkring så är det nog ändå min vän Knasen som har rätt. Ta vara på ögonblicket, ta bekymren med jämnmod och försök se det positiva i det som sker! För trots allt verkar det mesta ändå ordnar sig till slut. Kai Tankar i bakhuvudet Höjning av pensionsåldern I medierna har det under senare tid rapporterats om en statlig utredning, som föreslår att man skall få möjligheten att arbeta längre än idag. Följden därav blir, att s.k. tidigare pensionering av dagens modell blir ett minne blott. I dag har man möjlighet att ta ut en statlig pension vid 61 års ålder. Inom kort kommer den statliga pensionsåldersutredningen att lägga fram ett förslag som höjer åldersgränsen till 63 år. Det spås, att utredningen kommer att föreslå att åldern för hur länge vi har rätt att arbeta (enligt LAS) höjs från 67 till 69 år. Anledningen till den höjda pensionsåldern är att vi svenskar blir allt äldre. Utredningen lär även komma att föreslå att åldersgränserna för när man går i pension ska bli mer kopplat till hur länge genomsnittssvensken lever. Under rådande situation innebär det, att pensionsåldern höjs, men om medellivslängden sjunker skall även det motsatta kunna hända. Utredningen har även granskat tjänstepensionen och privat pensionssparande. Som det är nu, går det att ta ut det privata pensionssparandet och viss tjänstepension redan vid 55 års ålder. Utredningen lär komma med förslag om höjning av denna åldersgräns. Bidrag till pensionskassan Och det är inte nog med förföljelser av pensionärer och alla som är på väg ditåt. Ty under senare tid har man också kunnat höra rapporteringar om polisens kommande omprioriteringar. Är det kanske för att man vill förbättra statistiken över uppklarade brott, som man fortsättningsvis kommer att prioritera jakten på trafikbrottslingar som gör sig skyldiga till smärre hastighetsöverträdelser. Rikspolisstyrelsen anser att trafikpolisen även ska bötfälla dem som bara kör lite för fort. Om förarna som bara kör lite för fort bötfälls, kommer medelhastigheten att sjunka och antalet olyckor kommer att minska, menar man. Artikeln fortsätter på sidan 12 PI nr

6 PERSONALINFO Personalinformation TACK HJÄRTLIGT TACK för uppvaktningen i samband med min pensionsavgång. Och TACK till alla arbetskamrater för de gångna åren tillsammans. TACK HJÄRTLIGT TACK för uppvaktningen i samband med min pensionsavgång! TACK även till alla arbetskamrater för de trevliga åren tillsammans! Lars Johansson Jan Bengtsson Nya Jobb sedan förra utgåvan av PI TACK Hjärtligt TACK för all uppvaktning på födelsedagen. Göran Sundholm Tillbyggnad av utbildningslokaler och servicebyggnad i Österslöv åt Värmebaronen /TAB/ Ombyggnad av storkök, Polhemsskolan Lund åt Lundafastigheter /TAB/ Fönsterbyte i lägenheter åt Brf Bryggaren i Tollarp /TAB/ Ombyggnad datahall åt Sony i Lund /TAB/ Ny - och ombyggnad av 16 trygghetslägenheter i kv Åkerblom i Ystad åt Ystadsbostäder /NEP/ 6 PI nr

7 Personalinformation Entreprenadjuridik mycket tidiga våren 2013 I vecka 3 startade vi utbildningsåret Först ut är Entreprenadjuridik, och här guidas vi igenom det grundläggande i Allmänna Bestämmelser, ABU etc, med tyngdpunkterna på de delar som anses viktigast. Utbildningsledare är Ulrika Strömbom från advokatbyrån Hellgren & Linander i Stockholm och utbildningen vänder sig framför allt till tjänstemän/- kvinnor i den tekniska delen av verksamheten. Mängden förkunskaper och erfarenheter varierar självklart ganska stort, men Ulrika är engagerarande och kunnig, så det är ingen risk, att någon finner det ointressant. Utbildningen är koncerngemensam och ungefär etthundra av medarbetarna genomgår den. Alla har i skrivande stund blivit grillade under en dag och för de flesta slutar det där, men för c:a en trejdedel väntar ytterligare en dag. Denna sista dag syftar till att gå djupare in i de delar av AB och ABT, där det är viktigt att ha större kunskaper och veta vad man gör och att det man gör är rätt. Pennförare Lars-Eric Nyström Hej! Jag är tillbaka Efter c:a 2,5 år på beställarsidan (Eslövs Kommun) har jag återvänt hem till TAB, där jag arbetade som snickare ( ) och därefter som arbetsledare/platschef ( ). Nu är det dags för nya utmaningar, då jag har fått inre tjänst som projektingenjör. Jag ser fram emot många spännande projekt med såväl nya som gamla kollegor. Ha det så bra Jonas Wihlborg PI nr

8 Personalinformation Niklas Persson 40 år Niklas Persson fyllde 40 år den 11 februari och uppvaktades inför födelsedagen av Henrik. Niklas stora intresse är golf, som han utövar så snart det vita försvinner från golfbanan. Detta ansikte känner nog flera av er till, eftersom Niklas deltagit i golfturneringen TABAB-Cup. Göran Sundholm 50 år HSy Rolf Persson 50 år Rolf Persson Har fyllt 50 år och blir här uppvaktad inför födelsedagen. Stort Grattis säger vi till jubilaren Anders N Den 3 januari fyllde Göran Sundholm 50 år. Av dessa 50 år har Göran arbetat i Thage Anderssons Byggnads AB som snickare under snart 32 år sedan han. började som lärling våren Göran har under tiden haft en hel del uppdrag, och han verkar just nu som lagbas på ett projekt i Lund. Göran är ledamot i Thage Anderssons MB-grupp och dessutom vald till huvudskyddsombud i företaget. Du tillönskas ett hjärtligt grattis med hopp om ytterligare många bra år. Lars-Eric Nyström Mikael Lindström 50 år Mikael Lindström har fyllt 50 år och uppvaktades inför högtidsdagen av VD Henry och Henrik Stort Grattis!! HSy 8 PI nr

9 Personalinformation Jan Bengtsson pensionär Lars Johansson pensionär Du fyllde 65 år den 27 maj och har nu valt att sluta som murare på TAB. Du har jobbat här i över 50 år. Din första arbetsdag var den 12 juni Mig veterligen har Du aldrig varit sjuk. Du är en legend här i koncernen och känd av alla. Du är också den första få guldklocka i andra generationen, då Din far även jobbade här länge som murare. Du har varit ett föredöme i Ditt yrke och som läromästare, både med Din inställning till jobbet och Din lojalitet. Vi vill tacka Dig för alla dessa år tillsammans och önska Dig en frisk och skön fritid. Anders PS. En liten historia som blivit berömd i koncernen, är den om hur Du tog hand om våra rosor på Brantevik. DS Lars började hos oss på TAB som snickare den 4 mars Du har varit här i 36 år. Den 7 november fyllde Du 64 år, och har valt att gå hem lite tidigare. Vi tackar Dig för Din yrkesskicklighet och lojalitet. På slutet var Du med och byggde om Haganderska Palatset. Där krävdes det skickliga händer och det har Du. Må Din hälsa stå Dig bi och må Du få njuta av Din pensionering. Anders Bengt & Bengt - Pensionärer Vi vill tacka Er båda, Bengt Bengtsson och Bengt Månsson för en mycket bra och trevlig tid hos oss. Bengt Månsson började sin anställning i RE Väla Plåt och Bengt Bengtsson började , och båda avslutade sina karriärer på ett av Plåtexpressens största jobb, Filborna kraftvärmeverk. Vi önskar Er en frisk och lång framtid som pensionärer och hoppas att ni kommer och hälsar på oss någon gång. Ett stort tack! Bent, Roger och Ronny PI nr

10 Personalinformation Hej alla arbetskamrater! Efter en skön och välbehövlig sommarsemester var man åter tillbaka på arbetet. Men det blev tyvärr inte så långvarigt endast fem dagar. Kom hem på fredag kväll och parkerade bilen. Då kände jag hur det somnar i armen och i sidan och ner i benet. Men det släppte efter en halv till en minut. Mådde inte så bra på lördag-söndag. Insåg ej allvaret i det hela. Blev undersökt på värdcentralen måndag förmiddag. Tillbaka på jobbet på onsdagen. Kände mig rätt bra fram till 11-tiden på torsdagen. Då började jag må illa och känna, att armen och sidan började domna igen. Så vi åkte till akuten i Ystad. Det visade sig, att jag fått en stroke antagligen två. Så jag blev inlagd på strokeavdelningen och låg där fem dygn. Blev väl omhändertagen av en helt underbar personal på sjukhuset. Hur dom bara orkar och hinner med alla är ett under. Om ni någon gång känner några symptom vänta inte, utan åk till akuten. Ju snabbare man kommer in desto bättre är det. Enligt läkarna blir dom som drabbas bara yngre och yngre. Ta det på fullaste allvar. Bättre att bli undersökt en gång för mycket. Man har bara ett liv tänk på det. När man nu drabbats av något som man tror bara drabbar andra, så känns det skönt att arbeta på ett företag där man verkligen ställer upp för varandra. Allt ifrån Vd till personalchef basar kontorspersonal och de närmsta arbetskamraterna. Och inte minst mina nära och kära ställer upp. Alla ni gör verkligen allt för att jag skall kunna komma tillbaka till ett normalt liv. Om ni visste vad det känns tryggt och skönt. Man vill ju dra sitt strå till stacken. Vi har ökat arbetstiden succesivt från 2 timmar via 4 timmar till 6 timmar per dag. Och från den 1 mars är jag tillbaka 8 timmar om dagen. Det känns bättre och bättre hela tiden skönt. Det har varit en jobbig tid med både upp- och nedgångar. Jag hoppas att vi alla får vara hela och friska och att vi får in mycket jobb till företaget så att vi alla har ett arbete att gå till. Tack för allt stöd Ha ett underbart 2013 PS. MAN KÄNNER SIG TRYGG PÅ NE BYGG Krister Jansson Rapport I från MB-gruppen på TAB Upphävning av uppsägningar MB-gruppen var kallad till förhandling ar under tiden 15/11-23/ an gåen de upphävande av uppsägningar. Företaget yrkade att få behålla fyra medarbetare, två träarbetare på Tollarps turordningsområde och en träarbetare som vidareutbildat sig till be tongarbetare samt en ytterligare träarbetare på Eslövs turordningsområde. Angående medarbetaren på Es lövs listan stod han som nr 2. MB Artikeln fortsätter på sidan PI nr

11 Personalinformation Rapport II från MB-gruppen på TAB Studier Genomgång av årets studieplan skedde tillsammans med L-E Nyström och Robert Nilsson. Uppdateringen görs två gånger per år, en i augusti och en kring årsskiftet. I studieplanen läggs in olika aktivi teter, framför allt för nya och gamla lagbasar och skyddsombud. Dan Ohlsson och huvudskyddsombudet Göran Sundholm gör studiebesök på arbetsplatserna och försöker värva nya medarbetare till utbildningarna. Att ha välutbildade medarbetare är viktigt både för den enskilde och företaget. Arbetslivsresurs Deras arbete fortgår med utbildning för uppsagda medarbetare. De flesta har nappat på erbjudandet om utbildning, där varje uppsagd medarbetare kan ta del av pengapotten som är öronmärkt för vidareutbildning. Arbetsplatsbesök Dan Ohlsson och Göran Sundholm har under januari genomfört arbetsplatsbesök för att kontrollera läget. Undermålig städning av bodar förekommer ofta, reglerna om skyddsronder efterlevs dåligt. På vissa arbetsplatser förekom det inte alls och på andra var ronderna sporadiska. In- och utlåning mellan fem dagar och åtta veckor hade en del frågor kring. TAB har in och utlåning av medarbetare mellan koncernens olika bolag. Dessa behöver inte föregås av några förhandlingar om tiden är mellan fem dagar och åtta veckor. Personchef skall meddela MB-ansvarig och den aktuelle medarbetaren skall godkänna åtgärden. Detta gäller t.o.m. den 31 december och därefter tas frågan upp på nytt. Parkeringsplatser är ett stående problem framförallt i Malmö/Lund, där det är dyrt att parkera. Önskemål finns om ett parkeringskort eller liknande för parkeringar i anslutning till byggarbetsplatsen. Detta kort bör vara gratis. Ställningar som byggs av UE är oftast bristfälliga. Det är vanligt att vi får bygga om dessa. Därför är det än viktigare att byggteamet är med i ett tidigt stadium och kan påverka vilka ställningar vi vill ha och se till att de uppföres på rätt sätt. Vid våra arbetsplatsbesök kom det även fram att på en del arbetsplatser används inte hjälm. Detta gäller både UE och vi själva. Hjälm skall bäras! MB-träff i TAB i Tollarp Gemensam MB-träff tillsammans med NEP och August Lundbergs bl.a. med information från Previa. som berättade om sina många tjänster bl.a. att dom kan skräddarsy lösningar för den enskilde och att det finns friskvårdsbidrag. Previa finns på c:a sjuttio orter i Sverige. De kan komma ut till arbetsplatsen på startmöten vid nya projekt och berätta om sina tjänster och även prata om ergonomi. Först hade varje bolag enskilda möten för att sedan samlas för ett gemensamt möte och belysa olika frågeställningar. Charlie Håkansson från Plåtexpressen ville se hur vi arbetade i vår grupp. Plåtexpressen har månadsmöten och medarbetarna får information därifrån. Lars-Eric Nyström informerade om projekt som vi fått och de som redan är igång. Det ser fortfarande ganska mörkt ut på byggmarknaden. När det gäller anställda är vi i dagsläget 72 st TBM-yrkesarbetare (TBM = träoch betongarbetare och murare) samt håltagningsarbetare och 4 st lärlingar. Detta är en minskning med c:a 25 % sedan sommaren Det har kommit in sju anmälningar beträffande tillbud på arbetsplatserna. Här finns säkerligen ett mörkertal. Göran Sundholm och Dan Ohlsson har genomfört arbetsplatsbesök under januari månad. Angående in- och utlåning av medarbetare skall detta vara oförändrat under 2013 med ett tillägg att medarbetaren har möjlighet att kontakta MB-gruppen innan han/hon godtar in- eller utlåning. Detta gäller enbart utlåning inom koncernen. Vid det gemensamma mötet med N-E Persson Byggnads AB och August Lundbergs Byggnads AB togs följande frågor upp till diskussion: - friskvårdspeng - tillbuds- och olycksfallsrapportering - byggställningar - kläder NEP har för närvarande full sysselsättning och har inte sagt upp några medarbetare men man behöver inom kort fler projekt. August Lundbergs har också en jämn nivå och har för närvarande ett 35-tal medarbetare. Fyra lagbas- och skyddsombudsträffar skall genomföras under året. Nästa träff äger rum , då verksamma lagbasar och skyddsombud kallas. En del träffar i TAB kommer att genomföras internt under våren och sommaren. Lagbas- och skyddsombudsträff + UVA-möte äger rum samt MB-träff i TAB Vid pennan Dan Ohlsson TAB:s MB-grupp PI nr

12 Personalinformation Forts från sid 5 Tankar i bakhuvudet Många av dom som ibland av oaktsamhet och ouppmärksamhet råkar överskrida tillåten hastighet med fem á sex kilometer är med stor sannolikhet pensionärer/äldre trafikanter (de yngre nöjer sig inte med att ta sig fram så lusigt ). Denna grova brottslighet måste naturligtvis bekämpas (??!!) den är måhända lättare att komma tillrätta med än inbrott, rån, mord, narkotikabrott och annan brottslighet?? Kan vi få ner hela den här stora massan som kör sex, sju, åtta nio kilometer för fort, så sänker vi medelhastigheten. Sänker vi medelhastigheten så sjunker antalet dödade och svårt skadade, vilket är ett av våra mål att jobba med, säger man från Rikspolisstyrelsen. Där förstår man sig på att prioritera Det hade kanske varit bättre om polisen hade prioriterat bekämpandet av annan, i de flesta fall mycket grövre brottslighet men det är kanske svårare än att jaga äldre bilister. Och så får man kanske sämre statistik över uppklarade brott. Nej - intensifiera jakten på tanter och farbröder. Det ger bättre uppklarandestatistik och dessutom lite klirr i kassan. Staten behöver kanske medel för att täcka upp för pensioner Arbeta tills vi stupar - för att kunna ha semester När jag gick i skolan stannade mina kamrater och jag hemma på sportlovet. Ingen åkte på skidsemester vare sig inom Sverige eller till Alperna. Att åka på solsemester mitt i vintern var naturligtvis inte att tänka på alternativet var inte uppfunnet. Ortens idrottsförening (OBS ej kommunen) ordnade i bästa fall något skidarrangemang på längden, eftersom backarna i denna del av landet inte erbjöd utförsåkning. För de allra yngsta ordnade man i bästa fall kälk-/pulkabackar. Skidspåren försågs så småningom (på sena 60-talet) med elljus, så då gick det att åka även senare på dagarna/ kvällarna kanske tillsammans med föräldrarna sedan dessa kommit hem från dagens slit och i bästa fall orkade med att staka en runda i elljusspåret. Att ta vintersemester var inte att tänka på för deras del. Fyrtio- och femtiotaliternas föräldrar hade helt andra prioriteringar beträffande familjeekonomin vid denna tid. Under ett par veckor från mitten av februari och framåt har det varit rusning till svenska fjällen och alpområdet ett bevis på vilka strålande materiella framsteg vi gjort i Sverige under de senaste decennierna. Vi producerar allt mer på allt kortare tid för jobbar mindre det gör vi. Detta innebär, att varje individ, så länge han eller hon har arbete, bidrar till att allt större värden skapas. Och att dessa värden sedan omvandlas till en skidsemester eller en utflykt till Thailand eller Medelhavsområdet. Skidbackarna i svenska fjällvärlden har under sportlovsveckorna varit fyllda av livfulla och glada familjer. På kvällarna har dom suttit i stugorna, mätta och glada och tittat på TV och spelat dataspel. I fyrtio- och femtiotalisternas barndom lyssnades det på radio och spelades sällskapsspel eller kanske rent av något kortspel. De av dagens arbete tröttkörda föräldrarna hade även lite krafter över för denna typ av familjegemenskap. Med radiounderhållning i bakgrunden. TV:n (svartvit) kom inte in i de flesta hem förrän sent 50-tal. När undertecknad var ung var det fortfarande mycket vanligt med hemmafruar. Och jag har inget minne av att folk arbetade ihjäl sig. Jag vill med detta inte argumentera för att jag vill ha hemmafrun åter, men jag konstaterar, att en familj klarade att leva på en arbetares/löntagares inkomst. Många föräldrar till och med ensamma mammor eller pappor (de senare ej så vanligt förekommande) kunde försörja tre barn på en industriarbetar-/ kontorist-/lägre tjästemannalön. Man bodde i bästa fall i en tre- eller fyrarummare om man inte hade lyckan av att ha kunnat skaffa sig något eget. Jag minns, att min familjs (jag, hustrun och två barn) första egna boende i slutet av 60-talet var en trerums hyreslägenhet med en månadshyra på 325 kronor. Familjen fick inga bidrag (utöver barnbidraget), men vi hade det bra. Idag är detta nästintill otänkbart. Bland annat sätter dagens hyror och övriga egenskapade krav på levnadsstandard stopp för möjligheten att försörja en familj på en lön. Tillvaron bygger nu på två inkomster. Det innebär åttio timmars arbete i veckan i stället för fyrtio - plus hemarbetet naturligtvis. Karl Marx - ni vet han med Das kapital - trodde i sin enfald, att med en ökande produktivitet skulle det innebära arbete på morgonen och nöjen och lättsamheter på eftermiddagen för ar betarna. Han förstod inte att samhället både kan vara rationellt och vansinnigt på en och samma gång. Om allt detta handlar det sällan eller aldrig i samhällsdebatten. För det har blivit normalt, att vi ska arbeta tills vi stupar.. Och för att orka med detta, åker vi nuförtiden på solsemester eller skidsemester på sportlovet. 3 G 12 PI nr

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013 MAJ 2013 Mallorca den 22 maj 2013 Så har vi anlänt till Mallorca och den lilla byn Soller här på ön, sist jag var här var för 2 år sedan med laget. Denna gång är det bara jag A-K och Bettan men vi har

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING.

ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING. ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING. SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING www.stoten.se VI SES VÄL I VINTER? Så var det snart dags för en ny härlig säsong i Stöten i Sälen. För att säsongen ska bli sådär riktigt

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

På Banverket lyser ljuset som på räls

På Banverket lyser ljuset som på räls Flytten från gamla slitna lokaler i betonggrå miljö gick till nybyggda, fräscha och ljusa lokaler. Där det första intrycket symboliserar och lyser upp verksamheten och dess framtid på ett unikt och spännande

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION 3/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Byggkonjunkturen fortsatt svag 3 La De leva 4 Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM INFORMATION Lördagen den 2 augusti blir en träningsfylld och rolig dag som vi startar med simning på morgonen följt av löpning och cykel samt lite skidor under cykelpasset.

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Järvastaden Solvändan

Järvastaden Solvändan Stockholm 18 juni 2014 Solvändan informationsbrev juni 2014 Hej! Nu är sommaren på antågande och om bara ett par dagar så är det midsommar. Färdigställandet av Solvändan är inne i en hektisk fas och i

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad 2014 Kontaktpersoner Email Tel.nr Abbekås Lasse Stark klubbchef@abbekasgk.se 0705-813135 Araslöv Mats Persson mp@t-kartor.se 0733-206818 Assartorp Rasmus Fransson Rasmus.fransson@malmoaviation.se 0702-626991

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Trevlig fortsatt sommar och

Trevlig fortsatt sommar och Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 7 Juli 2014 Hej igen Det blir visst en månad till som ni får dras med mig. Nu närmar sig bygdeveckan traditionsenligt och det blir mycket att hinna med för alla våra

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg RÖNNEBLADET Nummer 1, 2015 Årgång 18 2015 års stämma har nu hållits och vi har avtackat Kjell Eriksson för 15 fantastiska år som ledamot i styrelsen med olika ansvarsområden. Samtidigt hälsar vi vår nye

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det.

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Av: Stina Kallin Räcket till verandan i okantad panel. Diskuterat frma hur

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG och det finns bevis Kasta en sten i vattnet......ringarna sprider sig Berätta för någon vad hon/han har för fel snart har du fått höra om alla dina egna fel och brister

Läs mer

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is?

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is? Vilken smäll! SIDAN 1 Kapitel 1 En vild jakt A. Varför tror du att de stjäl sprejflaskorna? B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod:

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6.

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6. Svenska 2 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Fraser 1. förr 2. gör 3. Trevligt

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer