1/13. Högevallsbadet invigt INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen PERSONALINFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/13. Högevallsbadet invigt INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION"

Transkript

1 1/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö: 2 Ledaren: Fortfarande mörkt i byggbranschen 3 Att ta vara på ögonblicken 4 Tankar i bakhuvudet 5 PERSONALINFO 6 Nya jobb 6 Entreprenadjuridik mycket tidigare 7 Hej! Jag är tillbaka 7 Niklas Persson 40 år 8 Rolf Persson 50 år 8 Mikael Lindström 50 år 8 Göran Sundholm 50 år 8 Jan Bengtsson pensionär 9 Lars Johansson pensionär 9 Bengt & Bengt - Pensionär 9 Hej alla arbetskamrater 10 Rapport I från MB-gruppen på TAB 10 Rapport II från MB-gruppen på TAB 11 Thage Anderssons Byggnads AB Nya parkeringsföreskrifter 13 Kommunchefen i Hörby går i pension 14 Anders Hultgren går in i en annan roll 14 Eslövshallen 15 Full fart på kv Niagara 16 Invigning av Eslövshallen 18 Första spadtaget på Karstorpsskolan 20 Lägesrapport från HQ Lund 21 Nytt projekt 21 TAB Håltagning 22 Ja nu é dé slut på gamla tider, 24 Karstorpsskolan 25 Mobilia 26 Frukostens betydelse 28 Rapport från Betongavdelningen 28 Betong, stål, pistol och batong 30 En helt vanlig dag för lastbilschaufförerna 32 NEP rapporterar: VD Joakim har ordet 33 Högevallsbadet Lund 34 Nedraby vattenverk 36 Kv Mårten i Sjöbo 38 Kv Koggen 1 i Västra hamnen 39 Bowlinghallen i Eslöv 40 Lägesrapport från Sege Park i Malmö 41 NEP Service 42 Kv Pastorn i Skurup 44 Plåtexpressen, Östra Vrams smide rapporterar: VD Henry har ordet 45 Utbildning på Plåtexpressen 46 Rapport från Östra Vrams Smide 46 Kranexpressen rapporterar: VD Per-Erik har ordet 47 Vinter på Österlen 48 Här och där med Kranexpressen 48 Perstorpsdepån rapporterar 50 Malmö Högskola - 70 meter kran - 51 Aug Lundberg rapporterar: Några ord från produktionschefen: 52 Byggservice 53 Alfa Laval i Lund 53 Rapport från avd Snickeriet rapporterar 55 Högevallsbadet invigt Efter drygt 2,5 års byggtid kom så den stora dagen till slutinvigningen på Högevallsbadet i Lund. Invignings dagen till ära deltog Lunds kom munstyrelses ordförande Mats Helmfrid och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Anders Almgren. Det hölls invigningstal och klipptes traditionsenliga band. Bandklippningen efterföljdes av musikalisk underhållning med bl.a. trummor från botten av hoppbassängen på 5 meters djup.

2 Thage Anderssons Byggnads AB Kretslopp och miljö Miljöbyggprogram Syd Jag är ganska säker på att måmga av PI-läsarna någon gång har hört talas om Miljöbyggprogram Syd. Jag skall i mycket korta ordalag beskriva vad det innebär. Miljöbyggprogram Syd är framtaget av Malmö Stad, Lunds kommun och Lunds Universitet. Tanken med programmet är, att man skall bygga och utforma byggnader som minskar resursanvändningen, klimat- och miljöpåverkan. De byggherrar som ska bygga på kommunal mark i Malmö och Lund skall använda sig av programmet. Programmet har tre olika miljöklasser - A, B och C - med A som bästa klass. Det är byggherren själv som väljer vilken klass han eller hon vill uppnå. Det finns fyra kärnområden: Energi Innemiljö, Fuktskydd Urban biologisk mångfald. Det är byggherrens ansvar att inhämta kraven för de olika klasserna och därefter välja nivån han eller hon vill uppnå. Energi För att uppnå Miljöklass A inom kärnområdet energi skall man bygga ett Passivhus med en klimatskärm som är heltät. Huset skall vara utrustat med energisnåla och snålspolande blandare för tappvatten och vitvaror av högsta energiklass. Vidare skall energianvändningen för tappvatten kunna mätas separat. Innemiljö I kärnområdet innemiljö skall man alltid minst radonskyddas. Luftkvaliteten skall vara hög. I klassning A krävs det att tilluftsfilter skall vara F9. Dessa filter används i s.k. "renrum" - alltså rum som kräver extremt rena utrymmen. Man får bara hoppas på att hyresgästen är lika renlig och städar kontinuerligt. Om inte, goddagens! Man skall även skärma av elektriska och magnetiska fält med hjälp av exempelvis jordskärm. Fukt Det kanske mest intressanta området av alla är fukt. Här brister det ofta både för byggherren och byggaren. Byggherren skall, för att följa upp fuktsäkerheten, anlita en fuktsakkunnig som kritiskt ska granska alla ritningar. Han skall också upprätta ett fuktsäkerhetsprogram, där han beskriver vilka punkter som byggaren särskilt skall beakta, t.ex. uttorkning av betongen. Byggaren upprättar en fuktplan, där det beskrivs hur man skall säkerställa de krav som fuktsakkunnig ställt i projektet. I detta ingår även VASKA, BBV, GVK och Säkert vatten. Urban biologisk mångfald Det fjärde och sista kärnområdet är urban biologisk mångfald - sammanfattningsvis växter och djur. Grundtanken är, att göra husen mera gröna". Man skall på den ytan man bygger uppnå en viss "grönytefaktor". Vidare skall man visa hur man omhändertar dagvattnet inom fastigheten. Man skall plantera olika sorters träd, klätterväxter samt skydda värdefull vegetation. Biotoper, holkar och bon för fåglar och bin skall också finnas. I den nya versionen, som kom i december 2012, har man lagt till ytterligare två kärnämnen, nämligen byggakustik och trafikbuller. Detta innebär naturligtvis, att det blir lite dyrare att bygga i Malmö-Lundregionen än vad det är att bygga i Trelleborg, Ystad eller Kristianstad med tanke på de utökade kraven. Men det innebär också att lägenheterna i Malmö-Lund regionen kommer att vara bättre än i övriga Skåne eller för den delen Sverige, när det gäller energi, innemiljö, fukt och biologisk mångfald. Varför finns då inte dessa hårdare krav i resten av Sverige? Svaret är enkelt. För att varje enskild kommun har makt att bestämma som man vill vad som skall gälla inom kommunen. Jag hoppas, att inom en mycket snar framtid, ett Miljöbyggprogram Sverige är skapat. Alla i Sverige har rätt till en energisnål uttorkad lägenhet med bra innemiljö och med inslag av biologisk mångfald utanför dörrar och fönster. Sven N Personal Information Redaktionskommitté: Lars-Eric Nyström Henrik Sylwan Ann-Christin Olsson Marianne Stedt Uno Stenfeldt Anders Nilsson Pia Roth Dennis Mårtensson Kontaktperson: Lars Larsson Ansvarig utgivare: Lars Larsson Utgivningsort Tollarp 2 PI nr

3 Thage Anderssons Byggnads AB Fortfarande mörkt i byggbranschen I byggbranschen är det fortfarande mörkt. I Konjunkturinstitutets rapport är det fortfarande nedåt, och även Sveriges Byggindustrier skriver ner sina prognoser. I PI nummer 3/12 beskriver jag svårigheten med att bygga bostäder - ett moment 22. Många kända personer har också skrivit debattartiklar bl.a. Stellan Lundström, som är professor i fastighetsekonomi på KTH i Stockholm. Han skriver: Släpp uthyrningen av bostadsrätter helt fri, och skriver också att vi försöker sälja hyresrätten, den dyraste upplåtelseformen, till dem med sämst betalningsförmåga. För dom som investerar i hyresrätter och dom som bor där borde det finnas klara framtida hyressättningssystem och lägre skatt på hyresrätten. USA ökar antalet jobb, och på sikt har man där förhoppningen att kunna utvinna skifferolja, som gör dem självförsörjande på olja - något stort för USA. Huspriserna börjar också stiga i USA. Många bäckar små som gör oss mer positiva och investeringsvilliga. Får vi sedan också några bra bostadspolitiska förslag från regeringen, kan det kanske vända för vår bransch redan i höst. Ett vårtecken Kreativa förslag Stefan Fölster - f.d. chefsekonom på Svenskt Näringsliv och numera bl.a. professor i nationalekonomi på KTH - skriver: En riktig konjunkturpolitik i detta läge måste både bromsa kredittillväxten och få fart på bostadsbyggandet. Ett fördubblat bostadsbyggande skulle skapa ungefär jobb. Glappet mellan bostadsbyggande och befolkningsökningen är större än under 1990-talets mörkaste år. Det är också fördelaktigare i Sverige att låna än att spara tack vare hög kapitalinkomstskatt och goda avdrags-möjligheter på lån. Här är de förslag han kommer med: Sänkt avdragsrätt för ränta på nya lån till att köpa befintliga bostäder. Bolånetaket för nybyggda bostäder slopas och ersätts med en marknadsmässig kreditförlustförsäkring för topplån till nybyggen. Ägarlägenheter beskattas som bo - stads rätter och inte som småhus. Äldre, som flyttar till nybyggda trygghetsboenden, får skjuta upp såväl reavinstskatten som räntebetalningar på uppskovet. Bostadsminister Stefan Attefall borde ta lärdom från dessa väl initierade herrar och inte bara gå ut med att vi byggare ska bygga billigare och sänka våra kostnader. Vi byggare subventionerar redan bostadsmarknaden med att inte ha några rörelsemarginaler. Det krävs mer än så för att driva fram rätt bostadspolitik så att fler bostäder byggs. Och den ljusnande framtid. I marknaden finns en ljusning. Börsen gick upp 12% under fjolåret, och ökningstakten var mer än så, om man tittar enbart på andra halvåret. I år har den hittills gått upp nästan 8%. Detta gör att alla känner sig lite rikare och kanske snart vågar investera. Stefan Ingves höll kvar reporäntan på 1% och tyckte sig kunna ana en begynnande tillväxt framåt hösten. I PI nr

4 Thage Anderssons Byggnads AB Att ta vara på ögonblicken Sedan många år tillbaka har jag haft två idoler som jag näst intill dyrkat. Den ene är den alldeles fantastiske och oslagbare musikern/artisten Elvis Presley. Under en rad av år handlade hela mitt liv om Elvis. Jag ville vara klädd som Elvis, frisyren skulle vara likadan, helst ville jag också uppföra mig som stjärnan. Det enda som fattades, var sångrösten och den utstrålning min idol ägde. Det positiva I slutet av sextiotalet gjorde jag lumpen som spaningssoldat på gamla P6 i Kristianstad. Då fick jag en ny idol, nämligen seriefiguren Knasen. En beväring som misslyckas med det mesta - han är lat, och det enda han lyckas med är att ständigt reta gallfeber på sin hetlevrade sergeant. Ändå, trots allt skäll han får, är han alltid glad. Knasen, min kompis, han ser ljuspunkter i det mesta som händer i hans liv. Och det är just därför han blivit min store idol, eftersom jag, precis som han, vill hitta det positiva i livet och se det mesta som något gott. Gammal dröm Just nu, när detta skrivs, är det en lugn och stillsam lördagskväll. Vi, hustrun och jag, sitter i vår husvagn uppe på Kläppens camping. Platsen där tanken föddes för precis ett år sedan, nämligen att åka Vasaloppet eller Öppet spår. Oavsett vilket av loppen man väljer, är det en sträcka på nio mil med skidor på fötterna. Önskan att åka världens längsta skidtävling var inget plötsligt infall. Det var en gammal dröm, som skulle förverkligas. Hårdträning Efter fjorårets resa till Kläppen började jag målmedvetet träna inför det stora mandomsprovet. Nu var det träning fem till sju pass per vecka som gällde. Styrketräning på Åhus Träningscenter tre pass per vecka - måndag, onsdag och fredag började dagen med att klockan ringde kvart i fem. Veckans övriga dagar var det antingen tre-fyra mil med cykel, en mil med rullskidor eller dryga milen skidgång som gällde. Tåligt lyssnande Hemma blev det av förklarliga skäl mycket prat om träning, kost och skidåkning inte minst med hjälp av olika teknikfilmer. Lenas tålamod, som för det mesta är kortare än en svensk sommardag, var under den här intensiva perioden av mitt liv ovanligt tåligt. Stundtals var hon till och med en osedvanligt god, lyssnande och ibland till och med en mycket förstående hustru. Teknikträning I slutet av januari åkte Lena och jag till Linköping och Sya skidstadion. En fantastisk skidanläggning, härliga spår, lagom kuperad terräng och trevliga, hjälpsamma människor. Jag hade fått kontakt med en skidtränare från Sya skidklubb, och nu skulle vi, mästaren och eleven, öva skidteknik inför det stora loppet. Jag var väl förberedd inför mötet, väl uppvärmd efter två runder på vardera fyra kilometer. Solen sken från en klarblå himmel, perfekta spår, jag kände mig riktigt taggad, för att uttrycka mig lite modernt. Vi åkte utan stavar, vi stakade och vi testade diagonalåkning. Allt gick bra och jag trivdes verkligen. Allt förändrat Så på ett ögonblick förändrades allt - en förfärlig smärta i höger ben. Där stod jag mitt i spåret och kunde inget annat. Akuten i Linköping har en alldeles fantastisk personal. Efter undersökning och röntgen fick jag beskedet att ett muskelfäste hade brustit. En muskel var trasig, och jag fick räkna med sex till åtta veckor, innan allt var läkt. Hård träning fem till sju pass per vecka förbyttes snabbt till sjukgymnastik tre gånger per dag. Så blev det med mitt Vasalopp! Ej som man tänkt Det där att planer inte alltid blir som man tänkt, har väl alla erfarenhet av. Men ibland känns det som om det gått troll i det mesta man gör. Man försöker och försöker och ändå går det åt., ja ni vet. Söndagen den 24 februari stod Lena 4 PI nr

5 Thage Anderssons Byggnads AB och jag i Berga by. Klockan sju gick starten för Öppet spår, jag skulle ha varit en av de åkare som nu började staka sig 90 kilometer ner mot målet i Mora. Vi körde också Öppet spår - förvisso med bil men ändå. Jag fick åtminstone dofta lite på atmosfären i Sälen, Mångsbodarna, Evertsberg och Mora. Här, vid sidan av spåret, kunde jag koppla av på ett sätt jag förmodligen inte gjort om min kropp fortfarande hållit ihop. Men visst, det var i spåret jag skulle ha varit. Barnbarnen Istället tog jag mig tid att vara i Falun hos min dotter, svärson och två av mina barnbarn, alla influensasjuka. Något jag inte kunnat om jag skulle ha åkt. Jag har till och med fått möjligheten att få rå om Leonardo och Alexander, förvisso med hjälp av Lena, under en hel dag. Viket känns riktigt bra. Och tänk, nu har jag ett helt år framför mig med många timmars träning och många mils stakande på rullskidor innan det är dags för nästa Vasalopp! Så, när allt kommer omkring så är det nog ändå min vän Knasen som har rätt. Ta vara på ögonblicket, ta bekymren med jämnmod och försök se det positiva i det som sker! För trots allt verkar det mesta ändå ordnar sig till slut. Kai Tankar i bakhuvudet Höjning av pensionsåldern I medierna har det under senare tid rapporterats om en statlig utredning, som föreslår att man skall få möjligheten att arbeta längre än idag. Följden därav blir, att s.k. tidigare pensionering av dagens modell blir ett minne blott. I dag har man möjlighet att ta ut en statlig pension vid 61 års ålder. Inom kort kommer den statliga pensionsåldersutredningen att lägga fram ett förslag som höjer åldersgränsen till 63 år. Det spås, att utredningen kommer att föreslå att åldern för hur länge vi har rätt att arbeta (enligt LAS) höjs från 67 till 69 år. Anledningen till den höjda pensionsåldern är att vi svenskar blir allt äldre. Utredningen lär även komma att föreslå att åldersgränserna för när man går i pension ska bli mer kopplat till hur länge genomsnittssvensken lever. Under rådande situation innebär det, att pensionsåldern höjs, men om medellivslängden sjunker skall även det motsatta kunna hända. Utredningen har även granskat tjänstepensionen och privat pensionssparande. Som det är nu, går det att ta ut det privata pensionssparandet och viss tjänstepension redan vid 55 års ålder. Utredningen lär komma med förslag om höjning av denna åldersgräns. Bidrag till pensionskassan Och det är inte nog med förföljelser av pensionärer och alla som är på väg ditåt. Ty under senare tid har man också kunnat höra rapporteringar om polisens kommande omprioriteringar. Är det kanske för att man vill förbättra statistiken över uppklarade brott, som man fortsättningsvis kommer att prioritera jakten på trafikbrottslingar som gör sig skyldiga till smärre hastighetsöverträdelser. Rikspolisstyrelsen anser att trafikpolisen även ska bötfälla dem som bara kör lite för fort. Om förarna som bara kör lite för fort bötfälls, kommer medelhastigheten att sjunka och antalet olyckor kommer att minska, menar man. Artikeln fortsätter på sidan 12 PI nr

6 PERSONALINFO Personalinformation TACK HJÄRTLIGT TACK för uppvaktningen i samband med min pensionsavgång. Och TACK till alla arbetskamrater för de gångna åren tillsammans. TACK HJÄRTLIGT TACK för uppvaktningen i samband med min pensionsavgång! TACK även till alla arbetskamrater för de trevliga åren tillsammans! Lars Johansson Jan Bengtsson Nya Jobb sedan förra utgåvan av PI TACK Hjärtligt TACK för all uppvaktning på födelsedagen. Göran Sundholm Tillbyggnad av utbildningslokaler och servicebyggnad i Österslöv åt Värmebaronen /TAB/ Ombyggnad av storkök, Polhemsskolan Lund åt Lundafastigheter /TAB/ Fönsterbyte i lägenheter åt Brf Bryggaren i Tollarp /TAB/ Ombyggnad datahall åt Sony i Lund /TAB/ Ny - och ombyggnad av 16 trygghetslägenheter i kv Åkerblom i Ystad åt Ystadsbostäder /NEP/ 6 PI nr

7 Personalinformation Entreprenadjuridik mycket tidiga våren 2013 I vecka 3 startade vi utbildningsåret Först ut är Entreprenadjuridik, och här guidas vi igenom det grundläggande i Allmänna Bestämmelser, ABU etc, med tyngdpunkterna på de delar som anses viktigast. Utbildningsledare är Ulrika Strömbom från advokatbyrån Hellgren & Linander i Stockholm och utbildningen vänder sig framför allt till tjänstemän/- kvinnor i den tekniska delen av verksamheten. Mängden förkunskaper och erfarenheter varierar självklart ganska stort, men Ulrika är engagerarande och kunnig, så det är ingen risk, att någon finner det ointressant. Utbildningen är koncerngemensam och ungefär etthundra av medarbetarna genomgår den. Alla har i skrivande stund blivit grillade under en dag och för de flesta slutar det där, men för c:a en trejdedel väntar ytterligare en dag. Denna sista dag syftar till att gå djupare in i de delar av AB och ABT, där det är viktigt att ha större kunskaper och veta vad man gör och att det man gör är rätt. Pennförare Lars-Eric Nyström Hej! Jag är tillbaka Efter c:a 2,5 år på beställarsidan (Eslövs Kommun) har jag återvänt hem till TAB, där jag arbetade som snickare ( ) och därefter som arbetsledare/platschef ( ). Nu är det dags för nya utmaningar, då jag har fått inre tjänst som projektingenjör. Jag ser fram emot många spännande projekt med såväl nya som gamla kollegor. Ha det så bra Jonas Wihlborg PI nr

8 Personalinformation Niklas Persson 40 år Niklas Persson fyllde 40 år den 11 februari och uppvaktades inför födelsedagen av Henrik. Niklas stora intresse är golf, som han utövar så snart det vita försvinner från golfbanan. Detta ansikte känner nog flera av er till, eftersom Niklas deltagit i golfturneringen TABAB-Cup. Göran Sundholm 50 år HSy Rolf Persson 50 år Rolf Persson Har fyllt 50 år och blir här uppvaktad inför födelsedagen. Stort Grattis säger vi till jubilaren Anders N Den 3 januari fyllde Göran Sundholm 50 år. Av dessa 50 år har Göran arbetat i Thage Anderssons Byggnads AB som snickare under snart 32 år sedan han. började som lärling våren Göran har under tiden haft en hel del uppdrag, och han verkar just nu som lagbas på ett projekt i Lund. Göran är ledamot i Thage Anderssons MB-grupp och dessutom vald till huvudskyddsombud i företaget. Du tillönskas ett hjärtligt grattis med hopp om ytterligare många bra år. Lars-Eric Nyström Mikael Lindström 50 år Mikael Lindström har fyllt 50 år och uppvaktades inför högtidsdagen av VD Henry och Henrik Stort Grattis!! HSy 8 PI nr

9 Personalinformation Jan Bengtsson pensionär Lars Johansson pensionär Du fyllde 65 år den 27 maj och har nu valt att sluta som murare på TAB. Du har jobbat här i över 50 år. Din första arbetsdag var den 12 juni Mig veterligen har Du aldrig varit sjuk. Du är en legend här i koncernen och känd av alla. Du är också den första få guldklocka i andra generationen, då Din far även jobbade här länge som murare. Du har varit ett föredöme i Ditt yrke och som läromästare, både med Din inställning till jobbet och Din lojalitet. Vi vill tacka Dig för alla dessa år tillsammans och önska Dig en frisk och skön fritid. Anders PS. En liten historia som blivit berömd i koncernen, är den om hur Du tog hand om våra rosor på Brantevik. DS Lars började hos oss på TAB som snickare den 4 mars Du har varit här i 36 år. Den 7 november fyllde Du 64 år, och har valt att gå hem lite tidigare. Vi tackar Dig för Din yrkesskicklighet och lojalitet. På slutet var Du med och byggde om Haganderska Palatset. Där krävdes det skickliga händer och det har Du. Må Din hälsa stå Dig bi och må Du få njuta av Din pensionering. Anders Bengt & Bengt - Pensionärer Vi vill tacka Er båda, Bengt Bengtsson och Bengt Månsson för en mycket bra och trevlig tid hos oss. Bengt Månsson började sin anställning i RE Väla Plåt och Bengt Bengtsson började , och båda avslutade sina karriärer på ett av Plåtexpressens största jobb, Filborna kraftvärmeverk. Vi önskar Er en frisk och lång framtid som pensionärer och hoppas att ni kommer och hälsar på oss någon gång. Ett stort tack! Bent, Roger och Ronny PI nr

10 Personalinformation Hej alla arbetskamrater! Efter en skön och välbehövlig sommarsemester var man åter tillbaka på arbetet. Men det blev tyvärr inte så långvarigt endast fem dagar. Kom hem på fredag kväll och parkerade bilen. Då kände jag hur det somnar i armen och i sidan och ner i benet. Men det släppte efter en halv till en minut. Mådde inte så bra på lördag-söndag. Insåg ej allvaret i det hela. Blev undersökt på värdcentralen måndag förmiddag. Tillbaka på jobbet på onsdagen. Kände mig rätt bra fram till 11-tiden på torsdagen. Då började jag må illa och känna, att armen och sidan började domna igen. Så vi åkte till akuten i Ystad. Det visade sig, att jag fått en stroke antagligen två. Så jag blev inlagd på strokeavdelningen och låg där fem dygn. Blev väl omhändertagen av en helt underbar personal på sjukhuset. Hur dom bara orkar och hinner med alla är ett under. Om ni någon gång känner några symptom vänta inte, utan åk till akuten. Ju snabbare man kommer in desto bättre är det. Enligt läkarna blir dom som drabbas bara yngre och yngre. Ta det på fullaste allvar. Bättre att bli undersökt en gång för mycket. Man har bara ett liv tänk på det. När man nu drabbats av något som man tror bara drabbar andra, så känns det skönt att arbeta på ett företag där man verkligen ställer upp för varandra. Allt ifrån Vd till personalchef basar kontorspersonal och de närmsta arbetskamraterna. Och inte minst mina nära och kära ställer upp. Alla ni gör verkligen allt för att jag skall kunna komma tillbaka till ett normalt liv. Om ni visste vad det känns tryggt och skönt. Man vill ju dra sitt strå till stacken. Vi har ökat arbetstiden succesivt från 2 timmar via 4 timmar till 6 timmar per dag. Och från den 1 mars är jag tillbaka 8 timmar om dagen. Det känns bättre och bättre hela tiden skönt. Det har varit en jobbig tid med både upp- och nedgångar. Jag hoppas att vi alla får vara hela och friska och att vi får in mycket jobb till företaget så att vi alla har ett arbete att gå till. Tack för allt stöd Ha ett underbart 2013 PS. MAN KÄNNER SIG TRYGG PÅ NE BYGG Krister Jansson Rapport I från MB-gruppen på TAB Upphävning av uppsägningar MB-gruppen var kallad till förhandling ar under tiden 15/11-23/ an gåen de upphävande av uppsägningar. Företaget yrkade att få behålla fyra medarbetare, två träarbetare på Tollarps turordningsområde och en träarbetare som vidareutbildat sig till be tongarbetare samt en ytterligare träarbetare på Eslövs turordningsområde. Angående medarbetaren på Es lövs listan stod han som nr 2. MB Artikeln fortsätter på sidan PI nr

11 Personalinformation Rapport II från MB-gruppen på TAB Studier Genomgång av årets studieplan skedde tillsammans med L-E Nyström och Robert Nilsson. Uppdateringen görs två gånger per år, en i augusti och en kring årsskiftet. I studieplanen läggs in olika aktivi teter, framför allt för nya och gamla lagbasar och skyddsombud. Dan Ohlsson och huvudskyddsombudet Göran Sundholm gör studiebesök på arbetsplatserna och försöker värva nya medarbetare till utbildningarna. Att ha välutbildade medarbetare är viktigt både för den enskilde och företaget. Arbetslivsresurs Deras arbete fortgår med utbildning för uppsagda medarbetare. De flesta har nappat på erbjudandet om utbildning, där varje uppsagd medarbetare kan ta del av pengapotten som är öronmärkt för vidareutbildning. Arbetsplatsbesök Dan Ohlsson och Göran Sundholm har under januari genomfört arbetsplatsbesök för att kontrollera läget. Undermålig städning av bodar förekommer ofta, reglerna om skyddsronder efterlevs dåligt. På vissa arbetsplatser förekom det inte alls och på andra var ronderna sporadiska. In- och utlåning mellan fem dagar och åtta veckor hade en del frågor kring. TAB har in och utlåning av medarbetare mellan koncernens olika bolag. Dessa behöver inte föregås av några förhandlingar om tiden är mellan fem dagar och åtta veckor. Personchef skall meddela MB-ansvarig och den aktuelle medarbetaren skall godkänna åtgärden. Detta gäller t.o.m. den 31 december och därefter tas frågan upp på nytt. Parkeringsplatser är ett stående problem framförallt i Malmö/Lund, där det är dyrt att parkera. Önskemål finns om ett parkeringskort eller liknande för parkeringar i anslutning till byggarbetsplatsen. Detta kort bör vara gratis. Ställningar som byggs av UE är oftast bristfälliga. Det är vanligt att vi får bygga om dessa. Därför är det än viktigare att byggteamet är med i ett tidigt stadium och kan påverka vilka ställningar vi vill ha och se till att de uppföres på rätt sätt. Vid våra arbetsplatsbesök kom det även fram att på en del arbetsplatser används inte hjälm. Detta gäller både UE och vi själva. Hjälm skall bäras! MB-träff i TAB i Tollarp Gemensam MB-träff tillsammans med NEP och August Lundbergs bl.a. med information från Previa. som berättade om sina många tjänster bl.a. att dom kan skräddarsy lösningar för den enskilde och att det finns friskvårdsbidrag. Previa finns på c:a sjuttio orter i Sverige. De kan komma ut till arbetsplatsen på startmöten vid nya projekt och berätta om sina tjänster och även prata om ergonomi. Först hade varje bolag enskilda möten för att sedan samlas för ett gemensamt möte och belysa olika frågeställningar. Charlie Håkansson från Plåtexpressen ville se hur vi arbetade i vår grupp. Plåtexpressen har månadsmöten och medarbetarna får information därifrån. Lars-Eric Nyström informerade om projekt som vi fått och de som redan är igång. Det ser fortfarande ganska mörkt ut på byggmarknaden. När det gäller anställda är vi i dagsläget 72 st TBM-yrkesarbetare (TBM = träoch betongarbetare och murare) samt håltagningsarbetare och 4 st lärlingar. Detta är en minskning med c:a 25 % sedan sommaren Det har kommit in sju anmälningar beträffande tillbud på arbetsplatserna. Här finns säkerligen ett mörkertal. Göran Sundholm och Dan Ohlsson har genomfört arbetsplatsbesök under januari månad. Angående in- och utlåning av medarbetare skall detta vara oförändrat under 2013 med ett tillägg att medarbetaren har möjlighet att kontakta MB-gruppen innan han/hon godtar in- eller utlåning. Detta gäller enbart utlåning inom koncernen. Vid det gemensamma mötet med N-E Persson Byggnads AB och August Lundbergs Byggnads AB togs följande frågor upp till diskussion: - friskvårdspeng - tillbuds- och olycksfallsrapportering - byggställningar - kläder NEP har för närvarande full sysselsättning och har inte sagt upp några medarbetare men man behöver inom kort fler projekt. August Lundbergs har också en jämn nivå och har för närvarande ett 35-tal medarbetare. Fyra lagbas- och skyddsombudsträffar skall genomföras under året. Nästa träff äger rum , då verksamma lagbasar och skyddsombud kallas. En del träffar i TAB kommer att genomföras internt under våren och sommaren. Lagbas- och skyddsombudsträff + UVA-möte äger rum samt MB-träff i TAB Vid pennan Dan Ohlsson TAB:s MB-grupp PI nr

12 Personalinformation Forts från sid 5 Tankar i bakhuvudet Många av dom som ibland av oaktsamhet och ouppmärksamhet råkar överskrida tillåten hastighet med fem á sex kilometer är med stor sannolikhet pensionärer/äldre trafikanter (de yngre nöjer sig inte med att ta sig fram så lusigt ). Denna grova brottslighet måste naturligtvis bekämpas (??!!) den är måhända lättare att komma tillrätta med än inbrott, rån, mord, narkotikabrott och annan brottslighet?? Kan vi få ner hela den här stora massan som kör sex, sju, åtta nio kilometer för fort, så sänker vi medelhastigheten. Sänker vi medelhastigheten så sjunker antalet dödade och svårt skadade, vilket är ett av våra mål att jobba med, säger man från Rikspolisstyrelsen. Där förstår man sig på att prioritera Det hade kanske varit bättre om polisen hade prioriterat bekämpandet av annan, i de flesta fall mycket grövre brottslighet men det är kanske svårare än att jaga äldre bilister. Och så får man kanske sämre statistik över uppklarade brott. Nej - intensifiera jakten på tanter och farbröder. Det ger bättre uppklarandestatistik och dessutom lite klirr i kassan. Staten behöver kanske medel för att täcka upp för pensioner Arbeta tills vi stupar - för att kunna ha semester När jag gick i skolan stannade mina kamrater och jag hemma på sportlovet. Ingen åkte på skidsemester vare sig inom Sverige eller till Alperna. Att åka på solsemester mitt i vintern var naturligtvis inte att tänka på alternativet var inte uppfunnet. Ortens idrottsförening (OBS ej kommunen) ordnade i bästa fall något skidarrangemang på längden, eftersom backarna i denna del av landet inte erbjöd utförsåkning. För de allra yngsta ordnade man i bästa fall kälk-/pulkabackar. Skidspåren försågs så småningom (på sena 60-talet) med elljus, så då gick det att åka även senare på dagarna/ kvällarna kanske tillsammans med föräldrarna sedan dessa kommit hem från dagens slit och i bästa fall orkade med att staka en runda i elljusspåret. Att ta vintersemester var inte att tänka på för deras del. Fyrtio- och femtiotaliternas föräldrar hade helt andra prioriteringar beträffande familjeekonomin vid denna tid. Under ett par veckor från mitten av februari och framåt har det varit rusning till svenska fjällen och alpområdet ett bevis på vilka strålande materiella framsteg vi gjort i Sverige under de senaste decennierna. Vi producerar allt mer på allt kortare tid för jobbar mindre det gör vi. Detta innebär, att varje individ, så länge han eller hon har arbete, bidrar till att allt större värden skapas. Och att dessa värden sedan omvandlas till en skidsemester eller en utflykt till Thailand eller Medelhavsområdet. Skidbackarna i svenska fjällvärlden har under sportlovsveckorna varit fyllda av livfulla och glada familjer. På kvällarna har dom suttit i stugorna, mätta och glada och tittat på TV och spelat dataspel. I fyrtio- och femtiotalisternas barndom lyssnades det på radio och spelades sällskapsspel eller kanske rent av något kortspel. De av dagens arbete tröttkörda föräldrarna hade även lite krafter över för denna typ av familjegemenskap. Med radiounderhållning i bakgrunden. TV:n (svartvit) kom inte in i de flesta hem förrän sent 50-tal. När undertecknad var ung var det fortfarande mycket vanligt med hemmafruar. Och jag har inget minne av att folk arbetade ihjäl sig. Jag vill med detta inte argumentera för att jag vill ha hemmafrun åter, men jag konstaterar, att en familj klarade att leva på en arbetares/löntagares inkomst. Många föräldrar till och med ensamma mammor eller pappor (de senare ej så vanligt förekommande) kunde försörja tre barn på en industriarbetar-/ kontorist-/lägre tjästemannalön. Man bodde i bästa fall i en tre- eller fyrarummare om man inte hade lyckan av att ha kunnat skaffa sig något eget. Jag minns, att min familjs (jag, hustrun och två barn) första egna boende i slutet av 60-talet var en trerums hyreslägenhet med en månadshyra på 325 kronor. Familjen fick inga bidrag (utöver barnbidraget), men vi hade det bra. Idag är detta nästintill otänkbart. Bland annat sätter dagens hyror och övriga egenskapade krav på levnadsstandard stopp för möjligheten att försörja en familj på en lön. Tillvaron bygger nu på två inkomster. Det innebär åttio timmars arbete i veckan i stället för fyrtio - plus hemarbetet naturligtvis. Karl Marx - ni vet han med Das kapital - trodde i sin enfald, att med en ökande produktivitet skulle det innebära arbete på morgonen och nöjen och lättsamheter på eftermiddagen för ar betarna. Han förstod inte att samhället både kan vara rationellt och vansinnigt på en och samma gång. Om allt detta handlar det sällan eller aldrig i samhällsdebatten. För det har blivit normalt, att vi ska arbeta tills vi stupar.. Och för att orka med detta, åker vi nuförtiden på solsemester eller skidsemester på sportlovet. 3 G 12 PI nr

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013 MAJ 2013 Mallorca den 22 maj 2013 Så har vi anlänt till Mallorca och den lilla byn Soller här på ön, sist jag var här var för 2 år sedan med laget. Denna gång är det bara jag A-K och Bettan men vi har

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet!

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! B omagasinet 2/2012 Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! Oktober 1950. Hyreshuset på Ekkällevägen 1 var precis nybyggt och familjen Dahm var bland de första hyresgästerna. 62 år senare bor makarna

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm.

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm. Nivåplaceringsprov Namn: Provet består av: A Grammatik B Ordförråd C Skrivuppgift A. Grammatik 1. a) Han läser den bok. b) Han läser boken. c) Han läser boket. d) Han läser bok. 2. a) Hon köpte två tröjor.

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 REJSEDAGBOG VED GUIDE MIKAEL ANDERSSON OCH FREDRIK LÖFBERG FRA SVERIGES MOTORCYKLISTER, SOM I SAMARBEJDE MED SMYRIL LINE REJSTE PÅ GRUPPETUR TIL FÆRØERNE I AUGUST

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa 40 mil på cykel låter himla långt när man börjar fundera på det. Det tycker jag också och bara fram till i fjol så skulle det varit något som vore

Läs mer

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park Rune Larsson VÅR HEMBYGD Kolbäcks Folkets Park Kolbäcks Folkets Park Redigerad utskrift av K.A. Ragnars intervju med parkföreståndare Einar Rundgren. K.A. Ragnar, som var hembygdsföreningens förste ordförande,

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Trevlig fortsatt sommar och

Trevlig fortsatt sommar och Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 7 Juli 2014 Hej igen Det blir visst en månad till som ni får dras med mig. Nu närmar sig bygdeveckan traditionsenligt och det blir mycket att hinna med för alla våra

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN Utgivare: Åsens Byråd Årgång 17 Nummer 6 JUNI 2013 NYCKEL UPPHITTAD! Vid västra sidan av älven efter gamla vägen, invid nya RV 70, ÅTERFÅS MOT BESKRIVNING Kontakta Tette! Öppettider på Loppis under sommaren.

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

GRUPPLEDARUTBILDNING

GRUPPLEDARUTBILDNING GRUPPLEDARUTBILDNING 2005-05-13 Sofie Lindqvist, Kajsa Eklund, Maria Lekskog, Alex Shedvin, Stina Österström. Olle Kvarnström, Weroniqa Olsson, Hana Muliqi, Emelie Tomtlund. Johanna Sparr, Anna Frost,

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Farten med min vackra bräda Är obeskrivlig Men ändå så är det synen Som fångade mina ögon. Jag kollar på de andra. Så ser vilken fart de åker med. Men ändå

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med unik takhöjd, i flera fall med fantastiska takterrasser

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05

TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05 TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05 Bilder från tiden 10 augusti t o m 6 oktober, 2009. Torbjörn efter hemkomsten från sin långa vistelse hos Jan. Bilden tagen ett par veckor efter Jans begravning. Torbjörn

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

Kv Limnologen i Växjö. Särtryck ur tidskriften Arkitektur nr 8/2008

Kv Limnologen i Växjö. Särtryck ur tidskriften Arkitektur nr 8/2008 Kv Limnologen i Växjö Särtryck ur tidskriften Arkitektur nr 8/2008 Kv Limnologen Växjö Arkitekt: ArkitektBolaget Foto Ole Jais Invid sjön Trummen i Växjö är första etappen av Sveriges hittills högsta flerbostadshus

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer

KULEVA -hjälp Till hälsa och lärande

KULEVA -hjälp Till hälsa och lärande KULEVA -hjälp Till hälsa och lärande Högstadiet - sömn h8-1 BILD 1 -Joel sover gott Är det någon som känner sig trött idag? Hur många har sovit dåligt i natt? Vet ni hur många timmars sömn ni behöver i

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Nyhetsbrev, Bygginformation, April 2011

Nyhetsbrev, Bygginformation, April 2011 Nyhetsbrev, Bygginformation, April 2011 Läget på Oljeberget På Oljeberget, där vi bygger nytt parkerings- och teknikhus, har arbetena fortsatt framåt. Sprängningsarbetena är i stort sett avslutade, sammanlagt

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings BIS Friidrott torsdagen den 20/5 2010. Deltagare närvarande: (vid pennan) Kent Andersson Mikael Carlsson Lars Hallberg Thomas Andreasson Siv

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004. BestKust Feskarna 04. Augusti 04

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004. BestKust Feskarna 04. Augusti 04 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004 Best Kust Feskarna Havsf iskeklubb BestKust Feskarna 04 Augusti 04 Innehåll BestKust Feskarna 04, 3:e resan gick till Flakstadsvåg

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Födda Familjenyheter Rickard Edström och Birgitta Ramstedt fick den 30/10 en liten dotter Angelina. Therese (f.d. Olofsson) och

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-06-12 Hej alla medlemmar! Nu närmar sig sommaren med snabba steg och som vanligt pågår diskussioner om sparåtgärder inom Bodens kommun. den strategiska planen

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer