Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43"

Transkript

1 Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43

2 Innehåll Kommunala pensionärsrådet - KPR 4 Fakta om äldreomsorgen 5 Telefonlista-nära till hands! 5 Intervju med Stefan Söderlund 6 Bussrabatt och Färdtjänst 7 Tema: Aktiv pensionär 8-13 Äldreomsorgens organisation 14 Hemtjänst och hemsjukvård 15 Hemtjänsteinsatser utan prövning 16 Kommunens boendeformer för äldre 16 Så ansöker du om hjälp 17 Avgifter för hemtjänst 18 Nytt IT-system är i gång 19 Rehabenheten 20 Tjänstedeklarationer 21 Kommunens planering, äldres boende 22 Framtidskontrakt 23 Matserveringar 24 Aktivitetscenter 25 Parkeringstillstånd & Bostadsanpassning 25 Ledsagarna 26 Träffpunkten 26 Fotvård 27 Satsningar inom demensvården 28 Ring Fixar n 29 Så undviker du fallolyckor 29 Stöd till anhöriga 30 Anhörigcenter 31 Pensionärsbridgen 32 Pensionärsbiljard 32 Pensionärsbowling 32 Pensionärsföreningar Aktiviteter för alla I år har det varit kämpigt att få till innehållet i Sextiofem+ ska ni veta! Vi kom nämligen överens om att årets tema skulle vara aktivitet När vi i redaktionsgruppen började undersöka vad Sundsvall har att erbjuda för såväl den spänstige pensionären som den som hellre aktiverar hjärnan eller bara behöver en stunds samvaro med andra då började bekymren Listan vi fått ihop när vi frågat runt innehöll över 50 spännande tips på vad man kan göra. Låt er inspireras av det axplock vi till slut enades om det finns massor att göra i vår stad ska ni veta, även om allt inte fick plats i Sextiofem+. Läs också intervjun med nye kommundirektören och artikeln kommunens tjänstedeklarationer som snart kommer att finnas för alla kommunala tjänster. Med hopp om en aktiv sommar för kropp, själ, hjärta och hjärna! Ann-Britt Nilsson, redaktionsgruppen I redaktionen för Sextiofem+ ingår: Inga-Lis Sirenius, tfn , Torgny Höglund, SPRF, tfn Från Socialtjänsten ingår: Ann-Margret Östman, tfn och Ann-Britt Nilsson, tfn Ansvarig utgivare: Ann-Britt Nilsson. Illustrationer: Arne Larsson. Omslagsfoto: Dan Birberg. Layout och produktion: Midälva Information. Tryck: Tryckeribolaget. Upplaga: ex. 2

3 Ett år har gått sedan förra Sextiofem+ kom i er brevlåda. Ett år går fort. Jag har i skrivande stund varit ordförande i lite mer än ett år. Det har varit ett oerhört roligt år, med många kontakter med olika grupper som tar del av den verksamhet som vi i socialnämnden har ansvar över. Det har varit både ris och ros över vår verksamhet och jag tycker att det är väldigt viktigt att få ta del av alla synpunkter från er. De är värdefulla för att vi ska kunna förbättra och utveckla verksamheten. Enkäten leder till förbättringar Under senare delen av 2007 gjordes en omfattande enkät bland dem som har hemtjänst. Det är första gången som en så omfattande enkät har gjorts i vår kommun. Resultatet visar att vi har en bra hemtjänst och att man totalt sett är nöjd. Men allt är inte till belåtenhet så vi har nu ett bra underlag för förbättringsarbetet. Vi har under året som gått fortsatt att göra stora utbildningssatsningar för personalen inom äldreomsorgen. Det är viktigt att vi har personal som är välutbildade och som känner trivsel och mening med sitt arbete. Enkäten som genomfördes visar tydligt att där personalen trivs och mår bra, där har vi också fler nöjda bland dem som har hemtjänst. Ledare Aktivera dig! Årets Sextiofem+ handlar mycket om vikten av att aktivera sig, att satsa på det friska. Många studier visar att man trots svåra sjukdomar kan få tillbaka eller behålla sina ursprungsförmågor om man satsar på det som är friskt. Socialtjänsten arbetar ständigt med att utveckla verksamheter för äldre utifrån ett sådant synsätt. En sådan verksamhet är de Träffpunkter vi har på olika ställen i kommunen. Förr kallade vi dem Hobby och terapi, men eftersom innehållet mera handlar om att träffas under trevliga former och kanske ta del av någon aktivitet som erbjuds passar namnet Träffpunkt bättre. Öppna sammanträden En annan träffpunkt som jag vill hälsa dig välkommen till är våra öppna socialnämndssammanträden. Sammanträdet är oftast tredje onsdagen i månaden, med intressanta teman och beslut. Håll ögonen öppna efter annons i dagspressen inför varje möte. Till sist hoppas jag att du får stor glädje av Sextiofem+ och all den information som finns i tidningen. Ett speciellt välkommen riktar jag till dig som är nybliven pensionär och inte läst tidningen förut. 3 Lena Österlund

4 Kommunala pensionärsrådet KPR Kommunstyrelsen: Claes Stockhaus Gunilla Molin Socialnämnden: Lena Österlund ordf Marianne Nilsson PRO: Gunno Ohlsson v.ordf Inga-Lis Sirenius Ove Bodin Harald Wallin SPF: Birgit Lundgren Vera Johansson Kommunalarb. Pens.: Monika Hedblom SPRF: Torgny Höglund RPG: Gullan Ågren Socialtjänsten: Ann-Margrete Östman Pensionärsrådet består av fjorton ledamöter varav två utses av kommunstyrelsen, två av socialnämnden och tio av pensionärsorganisationerna. Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen. Rådet har en ställning som remiss/referensorgan. Pensionärerna 4 får genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Pensionärsrepresentanterna i rådet äger rätt att hos samtliga kommunala nämnder och styrelser begära överläggning i principiella frågor som rör gruppen äldre. Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter samt samråda med dem i ett tidigt skede av beredningsprocessen. Tjänstekvinna i KPR Ann-Margrete Östman går nu snart in på sitt andra år som tjänsteman i Kommunala Pensionärsrådet. Det har varit intressant och lärorikt, säger Ann-Margete. I övrigt arbetar hon som områdeschef med ansvar för Anhörig/frivilligcenter och kommunens Träffpunkter. Ann-Margete har nyligen startat en volontärverksamhet inom Anhörigcenter och står nu i begrepp att starta Action, en IT-tjänst som är ytterligare en satsning på anhörigstöd. Ann-Margete Östman är socialtjänstens tjänsteman i KPR.

5 Fakta om äldreomsorgen Siffrorna bygger på 2007 års underlag Kostnad ,9 Mkr Finansierat med skattemedel % Finansierat med avgifter, bidrag etc % En hemtjänsttimme kostar kr Varav avgifter utgör... 4 % En plats i äldreboende kostar kr/dygn Varav avgifter består av...13 % Antal hushåll med hemtjänst Antal beviljade hemtjänsttimmar/mån Antal platser i äldreboende Varav korttidsplatser Antal anställda Heltidsanställda... 66,5 % Deltidsanställda... 33,5 % Män... 5 % Kvinnor % Antal sjuksköterskor/distriktssk Antal undersköterskor Antal vårdbiträden Telefonlista nära till hands! Anhörigvårdarförening Bibliotek, Kulturmag Demensvårdsutvecklare Fixar n Fjärrvärme, el, felanm Färdtjänst, ansöka om Försäkringskassan Gator, grönomr. felanm Handläggningsenhetens - mottagningsgrupp Konsumentinformation Ledsagarna Parkera Plusboende, Mitthem Polis Anhörig/frivilligcenter Renhållning, kundtjänst Senioruniversitetet Sjukresor, Info om Sjukvårdsrådgivning Sundsvalls sjukhus Taltidningen, pren Taxi Kurir Taxi Sundsvall Telia kundtjänst Tolk/Tal-tjänst för döva Vatten, avlopp, felanmälan

6 Kommundirektören praktiserade på Bruksgården! Stefan Söderlund är sedan 1 januari 2008 kommundirektör efter Peter Gavelin som gått till andra arbetsuppgifter inom kommunen. Stefan är civilingenjör med inriktning samhällsbyggnadsteknik och har i 2,5 år varit chef för stadsbyggnadskontoret. Jag har alltid varit intresserad av hur samhället fungerar och nu får jag chansen att jobba med hela spektrumet. Dessutom har jag ett genuint intresse av människor, så jag kan inte tänka mig ett mer spännande jobb, säger Stefan Söderlund. En känsla för äldreomsorgen Att Stefan är bra på stadsbyggnadsfrågor är väl givet, men vad vet han då om socialtjänsten och äldreomsorgen? Inte så mycket måste jag erkänna, men jag tror inte att det krävs Stefan Söderlund är ny kommundirektör i Sundsvall. att jag är expert på alla områden då det finns kollegor med stor kunskap och erfarenhet som jag kan luta mig mot. Däremot tror jag att det är viktigt att jag får en känsla för vilket jobb man lägger ned inom socialtjänsten, t ex på ett äldreboende, säger Stefan. Därför har han nyligen haft en dags intensiv information om social- 6 tjänsten och därefter praktiserat en dag på äldreboendet Bruksgården. Det var en fantastisk upplevelse och gav mig en insikt i hur otroligt bra, kärleksfull och väl individuellt anpassad vår äldreomsorg är, säger Stefan. Personalen lyckas hela tiden göra det där lilla extra som ger en guldkant på tillvaron för de äldre. Enligt källor till Sextiofem+, gick Stefan verkligen in för sin uppgift och jobbade på som vilken personal som helst och utförde en mängd olika sysslor som rakning, matning, undanplockning och stöd för vårdtagarna. Viktigt med ambassadörer Jag tror att vi alla som jobbar inom kommunen måste vara goda ambassadörer i vårt umgänge och sprida kunskap med hjälp av goda exempel för att motverka de negativa bilder som ibland målas upp i media. Allt positivt har tydligen inte samma nyhetsvärde. Självklart begås det någon gång misstag även inom socialtjänsten och dessa måste rättas till omedelbart, men det finns ju så mycket som är väldigt bra, säger Stefan Söderlund. Ove Jansson

7 Rabatt på bussen även denna sommar Under tiden 15 juni till 17 augusti får du som har färdtjänst eller är pensionär åka för halva priset på bussarna och på Mittlinjen inom Västernorrland. Rabatten gäller endast om du har reskort (busskort) och kan visa giltig legitimation. Har du reskort ställs det om till barnkort (=50%) under perioden. Det görs på bussen eller på Navet. Du måste själv ansvara för att det ställs tillbaka till vuxenkort efter 17 augusti. Rabatten gäller alltså inte om du betalar kontant för bussbiljett. Ett reskort kostar 50 kronor i pant och laddas sedan med jämna 100 kr. Kortet kan alltid lösas in av resenären som då får tillbaka det värde som finns kvar samt panten. Från och med 1 december 2008 kan man inte betala kontant för resor med tätortstrafiken. Färdtjänst och Riksfärdtjänst Färdtjänst är för dig som har ett funktionshinder - fysiskt, psykiskt eller medicinskt, i minst 6 månader. Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer och bygger på samåkning. Dåliga kommunikationer eller att du inte kan bära eller transportera hem dina varor är inget skäl som berättigar till färdtjänst. Du får använda resorna med färdtjänst inom Sundsvalls och Timrås kommuner med max 150 enkla resor under kalenderåret januari-december. För resor utanför Sundsvall och Timrå kommuner kan du beviljas riksfärdtjänst om du har ett stort och varaktigt funtionshinder som är bestående minst ett år eller om du inte klarar att resa ensam med buss eller tåg trots den hjälp du normalt får av trafikföretagens personal. För mer information eller ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst: Kontakta Sundsvalls kommun, Kollektivtrafik och tillgänglighet: Telefon: Telefontid: Kl Beställ färdtjänst Färdtjänst beställer du på telefon Sjukresa Du behöver inte ansöka om färdtjänst för att åka sjukresa. För mer information: Ring

8 TEMA Aktiv pensionär Tema: Aktiv pensionär På Hälsans Stig kan du ta en promenad mot ett sundare liv. Tillsammans med landets kommuner har Hjärt- och lungfonden anlagt drygt 80 stycken promenadslingor i Sverige. Alla är placerade vid attraktiva promenadstråk. Idén är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Hälsans Stig är till för alla men passar speciellt bra för pensionärer. Varje kilometer är utmärkt med en skylt, så att du alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts. Utmed slingorna finns dessutom ett antal översiktskartor. Arboretum vid Sidsjöbodarna Mellan 1972 och 1985 har ett antal främmande trädslag planterats i ett skogsområde alldeles sydväst om Sidsjöbodarna. Detta Arboretum har en utmärkt promenadstig och skyltar vid varje träd. Parkeringsplats finns norr om Arboretumet. Totalt har det planterats 18 olika träd, bl.a. Balsamgran, Sibirisk ädelgran, Monticolatall, Canadalärk, Svartgran och Glasbjörk. Naturstigen är 1,8 km lång och startar strax bortom parkeringen vid Ängen uppe på Södra Berget. Längs stigen finns åtta informationsstationer där det berättas om träd, Hälsans stig Naturstig på Södra Berget 8 I Sundsvall finns två slingor på 4 km som båda kretsar runt Selångersån med Mittuniversitet som västlig respektive östlig utpost på slingorna. växter och djur, skogsbruk och naturvård. Följ markeringarna noga för ibland är stigen otydlig. Grova skor eller stövlar rekommenderas

9 TEMA Aktiv pensionär Trädvandring i Tivoliparken I Tivolparken på båda sidor om Tivolivägen kan man också studera träd, men här handlar det om Sveriges mer vanliga lövträd som t ex ask, sälg, kastanj, hassel, lind och alm. Här finns det också informationskyltar vid varje träd så att man kan lära sig att skilja på dessa olika trädslag. I Sundsvalls kommunhus finns det informationsbroschyrer om båda dessa trädpromenader. Sporthallen Simning Vi har jättebra pris på motionssim för pensionärer: Månadskort 150 kr Engångsbad 25 kr Klippkort 250 kr/ 11 klipp Vi bedriver Vattenträning, flera olika pass i veckan med olika ledare och variationer; Måndag Mixpass (Grunt och djupt vatten) Måndag Vattengympa Måndag Djupvattenträning (sk Wet-vest) Onsdag Vattengympa Onsdag Mixpass Torsdag Djupvatten Träningskort 12 ggr 600 kr, 24 ggr 900 kr Romerska badet Herrar Måndag Onsdag Fredag Lördag Damer Tisdag Torsdag Söndag Bastu extrem Väldoftande bastu för grupper i fyra omgångar (arom-, honung-, is- och saltbastu) med frukt/ juice-pauser. Avslutas med en bit mat. Mer info: Mia på bokningen, Vi ingår även i nätverket för FaR (Fysisk aktivitet på recept)! 9

10 TEMA Seniorgympa med Friskis och Svettis Friskis och Svettis har ett stort utbud för alla av olika träningsaktiviteter inom gympa, spinning och styrketräning. I gympadelen så har de två pass som är speciellt utformade för dig som är lite äldre, Seniorgympa och Station/ Senior 80. Seniorgympan är sköna rörelser till musik i ett lugnt och behagligt tempo. Station/Senior 80 är ett 80-minuters Aktiv pensionär lite mer krävande seniorpass med förlängd styrkedel som tränas med redskap på olika stationer. Den som vill gympa i trevligt sällskap är varmt välkommen till Friskis och Svettis. Tfn Det går även bra att läsa om de olika passen på Internet: Boule Sundsvalls Bouleklubb Intill McDonalds vid Centralstationen ligger BouleCentralen. Anläggningen består av 16 banor inomhus och ca 10 banor utomhus. Rabatt för pensionärer. I hallen finns cafeteria och kök. Telefon: E-post: Hemsida: Skönsbergs Bouleklubb Bouleanläggningen i Skönsberg ligger bakom Hjertmans och innehåller 16 banor inomhus och 20 banor utomhus. Det finns ett fik i hallen, grillplats utomhus och gott om parkeringsutrymmen. Telefon: E-post: Hemsida: Bridge, biljard och bowling Läs mer om dessa tre aktiviteter på sidan 32. Curling En bra aktivitet för pensionärer är curling. Alla som vill prova på är välkomna till kommunens egen anläggning i Gärdehov. Prata med Lasse Pettersson på Sundsvall Arena, tfn

11 Aktiv pensionär Känner du dig ensam? TEMA Ann-Margrete Östman har nyligen startat en Volontärverksamhet inom Anhörigcenter. Det innebär att äldre personer som vill ha sällskap för att bryta sin isolering kan få besök av en volontär. Han eller hon kan exempelvis följa med på promenad, vara med och läsa tidningen eller en bok, spela spel, lösa korsord, gå på bio och teater eller bara vara någon att prata och fika med. Volontären ska vara den som sätter guldkant på tillvaron för någon annan. Vill du få besök av en volontär eller vill du vara en? Ta kontakt med Ann-Margrete Östman, tfn En rolig hobby är att utforska t ex vilka dina förfäder var och var din släkt kom från. Internet har gjort släktforskningen snabbare och lättare genom att erbjuda många historiska källor online, där vi enkelt kan hitta information om våra förfäder. Gå in på en sökmotor som eniro.se eller google.se och sök på Släktforskning. Där kan du hitta flera bra gratisprogram samt tips och råd hur du ska gå tillväga. Via Internet kan du också hitta diskussionsgrupper där du kan ställa frågor, läsa svar, höra talas om andras framgångar, misslyckanden och hitta ytterligare resurser. Det bästa är att utgå från det som du redan känner till. Exempel på dokument som du kan hitta hos dig och Släktforskning 11 dina närmaste släktingar är: Födelse-, äktenskaps- och dödsattester, dödsannonser, familjebiblar, skolbetyg, universitets- och skolexamensbevis och stipendier, dokument från militärtjänst, affärshandlingar, immigrationspapper, resedokument, dagböcker, adressböcker, födelsedagsböcker, brev, vykort och tidningsurklipp. Släktträdet är kärnan i all släktforskning. Använd ett släktforskningsprogram för att underlätta för dig själv att hålla reda på olika personer i ditt släktträd och relationen dem emellan. Gratisprogrammet Family Tree Builder är ett bra val. Du kan också gå en studiecirkel i Släktforskning. Fler av studieförbunden arrangerar sådana cirklar.

12 TEMA Aktiv pensionär För en God man handlar det i grunden om att hjälpa en medmänniska som inte har förmågan att klara sig själv när det gäller ekonomiska och rättsliga frågor. Uppdraget innebär oftast tre huvuduppgifter: förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Behovet av gode män och förvaltare ökar hela tiden. Vissa studieförbund utbildar i samarbete med Överförmyndarnämnden nya gode män/ förvaltare. Denna utbildning och en genomgången lämplighetskontroll är förutsättningar för att få ett första uppdrag som god man. Vill du bli en God man? Vill du veta mer om att bli God man, tag kontakt med Anja Haara, på Överförmyndarkontoret, tfn Den som är intresserad av fortsatta studier efter 55-års ålder är välkomna till Senioruniversitetet. Universitetet är en ideell förening som erbjuder under terminerna minst en föreläsning per månad i olika ämnen. Dessutom så anordnas kurser med flera temadagar och utflykter. Senioruniversitetet Det krävs inga förkunskapskrav för att få delta i verksamheten. Och aktiviteterna äger alltid rum på dagtid och det finns prestationskrav. Vill ni veta mer om vilka kurser som finns och särskilda terminsprogram så är ni välkomna att gå in på deras hemsida: Varför inte gå en skrivarcirkel på ett studieförbund? Medborgarskolan har en cirkel de kallar för Skrivarlusta. Upptäck skrivarglädjen. Våga skriva på ditt sätt och Skrivarcirklar 12 hitta ditt eget språk. Prova på olika sätt att skriva. Ta kontakt med Medborgarskolan, tfn: E-post:

13 Aktiv pensionär Samla frimärken! TEMA Sundsvalls Filatelistklubb har idag ca 120 medlemmar. Klubblokalen finns på Folkets Park där månadsmöten och bytesträffar genomförs två gånger per månad. Verksamheten är livlig med auktioner, köp- och försäljning, lotterier mm. Varje år arrangerar klubben Frimärkets Dag i Sundsvall i samarbete med Posten. Sundsvalls Filatelistklubb hälsar nya medlemmar välkomna till verksamheten. Hemsdia: sundsvall-filateli Boken kommer Den som på grund av ålder, handikapp eller sjukdom inte själv kan komma till biblioteket kan få del av vår service Boken kommer. Det innebär att böcker levereras kostnadsfritt till och från låntagarens bostad. Böckerna väljs efter låntagarens önskemål och byts vanligtvis varje månad. För upplysningar kontakta: Karin Karlstrand, telefon Storstilsböcker eller ljudböcker För den som har svår att läsa böcker med liten text finns det böcker med extra stor stil att låna på biblioteket. Vill du istället lyssna på böcker kan du låna en ljudbok, eller låna och ladda ner en ljudbok till din egen dator. Bokprat i Kulturmagasinet Sundsvalls stadsbibliotek har i många år gett lästips i form av måndagsbokprat, ett cirka 45 minuter långt lunchprogram där bibliotekspersonal eller inbjudna gäster ger förslag på läsning. Läsa böcker på nytt sätt 13 Den 19 maj kan du få en del lästips inför sommaren, då är det dags för Sommarbokprat. Ring stadsbiblioteket, tfn om du vill veta mer. Sundsvallsminnen Är du intresserad av Sundsvalls historia och har en dator med internetuppkoppling? Då kan du i portalen Sundsvallsminnen söka information om människor, miljöer, händelser och företeelser i det historiska Sundsvallsområdet. Sundsvallsminnen ägs och drivs av Sundsvalls kommun. Hemsida:

14 Äldreomsorgens organisation Äldreomsorgen är socialtjänstens största programområde med nära 2000 anställda och ansvar för hemtjänst, särskilda boendeformer för äldre, rehabilitering, aktivitetscenter för demenssjuka samt fotvård. Äldreomsorgen omsätter 916 miljoner kronor. Ansvaret Det övergripande ansvaret för hela äldreomsorgens utveckling, måluppfyllelse och ekonomi har äldreomsorgschefen. Under våren är rekryteringen av äldreomsorgschef klar. Ansvaret för verksamheten delas av två verksamhetschefer: Hemtjänsten: Det ena ansvarsområdet hemtjänst - omfattar 21 hemtjänstområden med 2-4 arbetslag i varje, sju servicehus, Anhörigcenter och träffpunkter (f d hobbyverksamhet). Äldreboenden: Det andra området äldreboenden - omfattar 900 lägenheter i äldreboenden (varav ca 100 för korttidsvård), fotvård, demensvårdsutveckling, rehabilitering och aktivitetscenter (f d dagvård) Verksamhetschef hemtjänst: Rose Marie Carlsson tfn Verksamhetschef äldreboenden: Karin Jonsson tfn Ute i verksamheten har områdescheferna det operativa ansvaret för budget, personal och för att drygt 3000 äldre får social service, stöd, omvårdnad och viss hälso- och sjukvård. I arbetslagen inom hemtjänst och äldreboenden arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. 14

15 Hemtjänst och hemsjukvård För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet även om ditt behov av hjälp och omvårdnad ökar finns möjlighet för dig att få hjälp från kommunens hemtjänst. Ansökan För att få hemtjänst lämnar du in en ansökan till socialtjänstens handläggningsenhet. Du har alltid rätt att ansöka om sådan hjälp som du anser att du behöver och få din ansökan prövad. En handläggare gör en bedömning av dina behov och en prövning av vilka behov som kan tillgodoses på annat sätt, till exempel om någon annan än kommunens hemtjänst kan utföra hjälpen. Är du 80 år eller äldre kan du utan individuell prövning få ett antal praktiska insatser som du själv väljer, läs mer under rubriken Hemtjänstinsatser utan prövning Omfattning beror på behoven Den hjälp du kan få är individuell. Det vill säga att omfattning och innehåll beror på vad just du behöver och på vad du inte kan utföra själv. Det går alltså inte att säga exakt vad hemtjänsten kan hjälpa till med och vad de inte utför. När du fått ett beslut om hemtjänstinsatser ska där tydligt framgå vilken hjälp du beviljats och/eller vad som avslagits och varför. Hemtjänstens uppgift är sedan att tillsammans med dig planera och utföra de sysslor du inte klarar av. En viktig utgångspunkt är att uppmuntra, träna och ge stöd. Har du behov av hjälp på kvällar och nätter så ansvarar hemtjänsten också för denna. Du kan överklaga Om du får ett avslag på hela, eller delar av din ansökan om hemtjänst kan du överklaga till länsrätten. Bostadsanpassning Du kan söka bostadsanpassningsbidrag för att handikappanpassa din bostad efter dina behov. Läs mer på sidan 25. Den hjälp som kommunens hemtjänst och hemsjukvård kan ge dig grundas i huvudsak på två lagar. Det är Socialtjänstlagen som ger dig rätt att söka hjälp med t ex personlig omvårdnad.behöver du medicinsk vård är det Hälso- och sjukvårdslagen som ligger till grund. Handläggningsenheten, se sidan 17 15

16 Hemtjänstinsatser utan prövning Är du över 80 år, bosatt i Sundsvalls kommun och ingen annan i hushållet är under 80 kan du utan individuell prövning få ett antal praktiska insatser. Du kan välja en eller flera av följande insatser: Städning var tredje vecka, tvätt och klädvård var 14:e dag, inköp en gång per vecka samt aktivitet en gång per vecka. Detta kallas Hemtjänst genom förenklad handläggning. För att få denna insats räcker det med att ringa handläggningsenhetens mottagningsgrupp. Det går också att lämna in en ansökan på en särskild blankett. För hemtjänst med förenklad handläggning gäller den vanliga hemtjänsttaxan. Ring eller beställ blankett från Handläggningsenhetens mottagningsgrupp. De hanterar ansökningarna och svarar på dina frågor. Behöver du mer hjälp eller andra insatser görs en sedvanlig individuell prövning av dina behov. Handläggningsenhetens mottagningsgrupp: Telefontid mån-fre kl och Telefon Kommunens boendeformer för äldre Samlingsnamnet på Sundsvalls kommuns boendeformer för äldre är särskilda boenden. Bland dessa skiljer man på serviceboenden och äldreboenden. Med serviceboende menas att du bor i en lägenhet i ett servicehus och har närhet till viss service inom huset samt kan ha hemtjänst på samma villkor som den som bor i ordinärt boende. Äldreboende innebär lägenheter för somatiskt sjuka eller demenssjuka, med omvårdnadspersonal inom boendet dygnet runt. I Sundsvall kommun finns också runt 100 korttidsplatser. 16 Ansökan Om du vill flytta till ett särskilt boende ska du vända dig till socialtjänstens handläggningsenhet som gör en prövning av dina behov. Om behoven av tillsyn, omsorg och vård inte kan tillgodoses i den egna bostaden trots hjälp av hemtjänst, kan du beviljas plats i något av kommunens boenden för äldre. Det finns i Sundsvall inget kösystem för plats i särskilda boenden. Läs mer om handläggningsenheten på sidan 17. Möjlighet att välja Rätten till att få flytta till en särskild boendeform innebär inte någon egentlig rätt att välja vilket boende eller typ av boendeform. Däremot ska handläggaren ta hänsyn till dina önskemål och i möjligaste mån tillgodose dem. Om

17 du redan bor i en särskild boendeform och vill byta till ett annat boende kan områdeschefen på ditt boende hjälpa dig att ansöka om det. Boenderåd/anhörigråd Inom särskilda boenden finns anhörig/ boenderåd. Syftet är att öka de boendes inflytande över vården och ge anhöriga och intresseorganisationer möjlighet att komma till tals. Råden ska bidra till ökad delaktighet och större engagemang hos alla parter. Om avgifter kan du läsa på sidan 18. På kommunens hemsida, finns också en räknefunktion där du kan knappa in dina egna uppgifter och få ett ungefärligt besked om månadskostnad om du beviljas hemtjänst eller plats i äldreboende. Räknefunktionen hittar du under rubriken E-tjänster och blanketter. Så ansöker du om hjälp Vänd dig till socialtjänstens handläggningsenhet om du ska ansöka om äldreboende, hemtjänst eller andra insatser från kommunens äldreomsorg. Där handläggs också ansökningar om insatser för funktionshindrade. Handläggaren som ansvarar för ärenden inom ett geografiskt område - tar emot din ansökan och gör en utredning och bedömning av dina behov. Tillsammans pratar ni då igenom behov och olika lösningar. Därefter får du ett beslut om vilka insatser du beviljas. Sedan ska områdeschefen eller ansvarig i den verksamhet det gäller verkställa beslutet, alltså se till att du får den hjälp du blivit beviljad. Känner du dig inte nöjd med beslutet kan det överklagas. Information om hur det går till lämnas av handläggningsenheten. Telefontid Handläggarna har telefontid dagligen kl , telefon vxl Uppge din bostadsadress så kopplas du till rätt. Mottagningsgruppen har telefontid dagligen kl , kl , telefon Här får du råd och information kring ansökningar samt svar på allmänna frågor. Genom mottagningsgruppen kan du lämna meddelande till handläggare efter telefontid. Receptionen har telefontid kl , telefon Besöksadress: Kommunhusets entréplan, anmäl dig i handläggningsenhetens reception. 17

18 Avgifter för hemtjänst och särskilt boende 2008 Hemtjänst Avgiften beräknas utifrån inkomst, boendekostnad och beviljade insatser, t ex antal hemtjänsttimmar, trygghetslarm (200 kr/mån), telefontjänst (100 kr/mån) medicinska insatser (250 kr/ mån) eller matdistribution (250 kr/ mån). Den sammanlagda avgiften varierar mellan 0 kr till högsta avgift (maxtaxa) som är 1640 kr per person och månad. Särskilt boende Avgiften består av tre delar: Hyra enligt uppgift på hyreskontraktet, mat (2550 kr/mån) och en omvårdnadsavgift som är individuell och varierar mellan 0 kr till högsta avgiften som är 1640 kr per person och månad. Bostadstillägg Om du har hemtjänst eller bor i särskilt boende är det viktigt att du söker eller förnyar ansökan om bostadstillägg till pensionärer (BTP) så att du får rätt avgift. BTP räknas som en del av din inkomst. Du ansöker om BTP hos din lokala försäkringskassa. Överklagande Med det skriftliga beskedet om din avgift följer en anvisning om hur du går tillväga om du vill överklaga avgiftsbeslutet hos länsrätten. 18 Förseningsavgift När avgiften inte betalas in i tid läggs 50 kronor i förseningsavgift till, redan vid första påminnelsen. Frågor och information På kommunens hemsida, finns också en räknefunktion där du kan knappa in dina egna uppgifter och få ett ungefärligt besked om månadskostnad om du beviljas hemtjänst eller plats i äldreboende. Räknefunktionen hittar du under rubriken E-tjänster och blanketter. Har du frågor kring avgifter är du välkommen att kontakta avgiftshandläggarna: Carina Olsson Kerstin Karlsson Inger Wingh Gudrun Uhlin

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Ung pensionär! s. 14. Tema: Trygghet s. 8-13 Intervju med Håkan Littzell s. 6 Pensionärsföreningar s. 34-43

Ung pensionär! s. 14. Tema: Trygghet s. 8-13 Intervju med Håkan Littzell s. 6 Pensionärsföreningar s. 34-43 Ung pensionär! s. 14 Tema: Trygghet s. 8-13 Intervju med Håkan Littzell s. 6 Pensionärsföreningar s. 34-43 Innehåll Kommunala pensionärsrådet - KPR 4 Socialnämndens öppna samanträden 4 Fakta om kommunen

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Säg vad du tycker om vår verksamhet

Säg vad du tycker om vår verksamhet Säg vad du tycker om vår verksamhet Vi tar dina synpunkter och klagomål på allvar! De hjälper oss att bli bättre i vårt arbete. Skicka dina klagomål/synpunkter per brev eller e-mail. Du kan också ringa

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten. Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 2004-04-15

FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten. Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 2004-04-15 FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten 1 Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen Socialförvaltningen Socialförvaltningen 2004-04-15 2 Innehållsförteckning sidan Kommunens vision för hemvård...4

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet 1 Kommunala Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2010-03-18 Kl 09.00 12.00 Anhörigcenter, Skeppargatan 5 B Sammankallat av: Ulla Kristofersdotter Ortuño Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande: Lena Österlund

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG KUNGÄLVS KOMMUN VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG KUNGÄLVS KOMMUN VÅRD OCH ÄLDREOMSORG VÅRD OCH ÄLDREOMSORG KUNGÄLVS KOMMUN VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Kungälvs Kommun Reproenhet 2014/1 reviderad mars 2016 Kommunikationsenheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRD OCH ÄLDREOMSORG sid 4 Att ansöka om stöd

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt socialtjänstlagen (SoL) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17 80 00 till Gävle kommuns kundtjänst.

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Vård och omsorg. i Svalövs kommun

Vård och omsorg. i Svalövs kommun Vård och omsorg i Svalövs kommun Stöd och hjälp i hemmet Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt boende 5 Korttidsplats 5 Hur du ansöker 6 Valfrihet 7 Andra viktiga fakta 8 Avgifter 10

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder,

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder, Riktlinje 2014-10-16 Träffpunkt Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2014-10-16. Nämnden

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SENIOR

TILL DIG SOM ÄR SENIOR TILL DIG SOM ÄR SENIOR SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 2016 Östansjö Folkets hus 2016, Foto: Ove Andersson DAGCENTRAL Kommunens dagcentraler är värdefulla mötesplatser där man dagligen kan äta

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

Stödinsatser i hemmet. Vad kan jag få hjälp med när jag är hemma?

Stödinsatser i hemmet. Vad kan jag få hjälp med när jag är hemma? Stödinsatser i hemmet Vad kan jag få hjälp med när jag är hemma? Ålder och funktionsnedsättning kan medföra att du har behov av stöd för att kunna bo kvar hemma och leva ett aktivt, självständigt liv.

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer