Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43"

Transkript

1 Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43

2 Innehåll Kommunala pensionärsrådet - KPR 4 Fakta om äldreomsorgen 5 Telefonlista-nära till hands! 5 Intervju med Stefan Söderlund 6 Bussrabatt och Färdtjänst 7 Tema: Aktiv pensionär 8-13 Äldreomsorgens organisation 14 Hemtjänst och hemsjukvård 15 Hemtjänsteinsatser utan prövning 16 Kommunens boendeformer för äldre 16 Så ansöker du om hjälp 17 Avgifter för hemtjänst 18 Nytt IT-system är i gång 19 Rehabenheten 20 Tjänstedeklarationer 21 Kommunens planering, äldres boende 22 Framtidskontrakt 23 Matserveringar 24 Aktivitetscenter 25 Parkeringstillstånd & Bostadsanpassning 25 Ledsagarna 26 Träffpunkten 26 Fotvård 27 Satsningar inom demensvården 28 Ring Fixar n 29 Så undviker du fallolyckor 29 Stöd till anhöriga 30 Anhörigcenter 31 Pensionärsbridgen 32 Pensionärsbiljard 32 Pensionärsbowling 32 Pensionärsföreningar Aktiviteter för alla I år har det varit kämpigt att få till innehållet i Sextiofem+ ska ni veta! Vi kom nämligen överens om att årets tema skulle vara aktivitet När vi i redaktionsgruppen började undersöka vad Sundsvall har att erbjuda för såväl den spänstige pensionären som den som hellre aktiverar hjärnan eller bara behöver en stunds samvaro med andra då började bekymren Listan vi fått ihop när vi frågat runt innehöll över 50 spännande tips på vad man kan göra. Låt er inspireras av det axplock vi till slut enades om det finns massor att göra i vår stad ska ni veta, även om allt inte fick plats i Sextiofem+. Läs också intervjun med nye kommundirektören och artikeln kommunens tjänstedeklarationer som snart kommer att finnas för alla kommunala tjänster. Med hopp om en aktiv sommar för kropp, själ, hjärta och hjärna! Ann-Britt Nilsson, redaktionsgruppen I redaktionen för Sextiofem+ ingår: Inga-Lis Sirenius, tfn , Torgny Höglund, SPRF, tfn Från Socialtjänsten ingår: Ann-Margret Östman, tfn och Ann-Britt Nilsson, tfn Ansvarig utgivare: Ann-Britt Nilsson. Illustrationer: Arne Larsson. Omslagsfoto: Dan Birberg. Layout och produktion: Midälva Information. Tryck: Tryckeribolaget. Upplaga: ex. 2

3 Ett år har gått sedan förra Sextiofem+ kom i er brevlåda. Ett år går fort. Jag har i skrivande stund varit ordförande i lite mer än ett år. Det har varit ett oerhört roligt år, med många kontakter med olika grupper som tar del av den verksamhet som vi i socialnämnden har ansvar över. Det har varit både ris och ros över vår verksamhet och jag tycker att det är väldigt viktigt att få ta del av alla synpunkter från er. De är värdefulla för att vi ska kunna förbättra och utveckla verksamheten. Enkäten leder till förbättringar Under senare delen av 2007 gjordes en omfattande enkät bland dem som har hemtjänst. Det är första gången som en så omfattande enkät har gjorts i vår kommun. Resultatet visar att vi har en bra hemtjänst och att man totalt sett är nöjd. Men allt är inte till belåtenhet så vi har nu ett bra underlag för förbättringsarbetet. Vi har under året som gått fortsatt att göra stora utbildningssatsningar för personalen inom äldreomsorgen. Det är viktigt att vi har personal som är välutbildade och som känner trivsel och mening med sitt arbete. Enkäten som genomfördes visar tydligt att där personalen trivs och mår bra, där har vi också fler nöjda bland dem som har hemtjänst. Ledare Aktivera dig! Årets Sextiofem+ handlar mycket om vikten av att aktivera sig, att satsa på det friska. Många studier visar att man trots svåra sjukdomar kan få tillbaka eller behålla sina ursprungsförmågor om man satsar på det som är friskt. Socialtjänsten arbetar ständigt med att utveckla verksamheter för äldre utifrån ett sådant synsätt. En sådan verksamhet är de Träffpunkter vi har på olika ställen i kommunen. Förr kallade vi dem Hobby och terapi, men eftersom innehållet mera handlar om att träffas under trevliga former och kanske ta del av någon aktivitet som erbjuds passar namnet Träffpunkt bättre. Öppna sammanträden En annan träffpunkt som jag vill hälsa dig välkommen till är våra öppna socialnämndssammanträden. Sammanträdet är oftast tredje onsdagen i månaden, med intressanta teman och beslut. Håll ögonen öppna efter annons i dagspressen inför varje möte. Till sist hoppas jag att du får stor glädje av Sextiofem+ och all den information som finns i tidningen. Ett speciellt välkommen riktar jag till dig som är nybliven pensionär och inte läst tidningen förut. 3 Lena Österlund

4 Kommunala pensionärsrådet KPR Kommunstyrelsen: Claes Stockhaus Gunilla Molin Socialnämnden: Lena Österlund ordf Marianne Nilsson PRO: Gunno Ohlsson v.ordf Inga-Lis Sirenius Ove Bodin Harald Wallin SPF: Birgit Lundgren Vera Johansson Kommunalarb. Pens.: Monika Hedblom SPRF: Torgny Höglund RPG: Gullan Ågren Socialtjänsten: Ann-Margrete Östman Pensionärsrådet består av fjorton ledamöter varav två utses av kommunstyrelsen, två av socialnämnden och tio av pensionärsorganisationerna. Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen. Rådet har en ställning som remiss/referensorgan. Pensionärerna 4 får genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Pensionärsrepresentanterna i rådet äger rätt att hos samtliga kommunala nämnder och styrelser begära överläggning i principiella frågor som rör gruppen äldre. Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter samt samråda med dem i ett tidigt skede av beredningsprocessen. Tjänstekvinna i KPR Ann-Margrete Östman går nu snart in på sitt andra år som tjänsteman i Kommunala Pensionärsrådet. Det har varit intressant och lärorikt, säger Ann-Margete. I övrigt arbetar hon som områdeschef med ansvar för Anhörig/frivilligcenter och kommunens Träffpunkter. Ann-Margete har nyligen startat en volontärverksamhet inom Anhörigcenter och står nu i begrepp att starta Action, en IT-tjänst som är ytterligare en satsning på anhörigstöd. Ann-Margete Östman är socialtjänstens tjänsteman i KPR.

5 Fakta om äldreomsorgen Siffrorna bygger på 2007 års underlag Kostnad ,9 Mkr Finansierat med skattemedel % Finansierat med avgifter, bidrag etc % En hemtjänsttimme kostar kr Varav avgifter utgör... 4 % En plats i äldreboende kostar kr/dygn Varav avgifter består av...13 % Antal hushåll med hemtjänst Antal beviljade hemtjänsttimmar/mån Antal platser i äldreboende Varav korttidsplatser Antal anställda Heltidsanställda... 66,5 % Deltidsanställda... 33,5 % Män... 5 % Kvinnor % Antal sjuksköterskor/distriktssk Antal undersköterskor Antal vårdbiträden Telefonlista nära till hands! Anhörigvårdarförening Bibliotek, Kulturmag Demensvårdsutvecklare Fixar n Fjärrvärme, el, felanm Färdtjänst, ansöka om Försäkringskassan Gator, grönomr. felanm Handläggningsenhetens - mottagningsgrupp Konsumentinformation Ledsagarna Parkera Plusboende, Mitthem Polis Anhörig/frivilligcenter Renhållning, kundtjänst Senioruniversitetet Sjukresor, Info om Sjukvårdsrådgivning Sundsvalls sjukhus Taltidningen, pren Taxi Kurir Taxi Sundsvall Telia kundtjänst Tolk/Tal-tjänst för döva Vatten, avlopp, felanmälan

6 Kommundirektören praktiserade på Bruksgården! Stefan Söderlund är sedan 1 januari 2008 kommundirektör efter Peter Gavelin som gått till andra arbetsuppgifter inom kommunen. Stefan är civilingenjör med inriktning samhällsbyggnadsteknik och har i 2,5 år varit chef för stadsbyggnadskontoret. Jag har alltid varit intresserad av hur samhället fungerar och nu får jag chansen att jobba med hela spektrumet. Dessutom har jag ett genuint intresse av människor, så jag kan inte tänka mig ett mer spännande jobb, säger Stefan Söderlund. En känsla för äldreomsorgen Att Stefan är bra på stadsbyggnadsfrågor är väl givet, men vad vet han då om socialtjänsten och äldreomsorgen? Inte så mycket måste jag erkänna, men jag tror inte att det krävs Stefan Söderlund är ny kommundirektör i Sundsvall. att jag är expert på alla områden då det finns kollegor med stor kunskap och erfarenhet som jag kan luta mig mot. Däremot tror jag att det är viktigt att jag får en känsla för vilket jobb man lägger ned inom socialtjänsten, t ex på ett äldreboende, säger Stefan. Därför har han nyligen haft en dags intensiv information om social- 6 tjänsten och därefter praktiserat en dag på äldreboendet Bruksgården. Det var en fantastisk upplevelse och gav mig en insikt i hur otroligt bra, kärleksfull och väl individuellt anpassad vår äldreomsorg är, säger Stefan. Personalen lyckas hela tiden göra det där lilla extra som ger en guldkant på tillvaron för de äldre. Enligt källor till Sextiofem+, gick Stefan verkligen in för sin uppgift och jobbade på som vilken personal som helst och utförde en mängd olika sysslor som rakning, matning, undanplockning och stöd för vårdtagarna. Viktigt med ambassadörer Jag tror att vi alla som jobbar inom kommunen måste vara goda ambassadörer i vårt umgänge och sprida kunskap med hjälp av goda exempel för att motverka de negativa bilder som ibland målas upp i media. Allt positivt har tydligen inte samma nyhetsvärde. Självklart begås det någon gång misstag även inom socialtjänsten och dessa måste rättas till omedelbart, men det finns ju så mycket som är väldigt bra, säger Stefan Söderlund. Ove Jansson

7 Rabatt på bussen även denna sommar Under tiden 15 juni till 17 augusti får du som har färdtjänst eller är pensionär åka för halva priset på bussarna och på Mittlinjen inom Västernorrland. Rabatten gäller endast om du har reskort (busskort) och kan visa giltig legitimation. Har du reskort ställs det om till barnkort (=50%) under perioden. Det görs på bussen eller på Navet. Du måste själv ansvara för att det ställs tillbaka till vuxenkort efter 17 augusti. Rabatten gäller alltså inte om du betalar kontant för bussbiljett. Ett reskort kostar 50 kronor i pant och laddas sedan med jämna 100 kr. Kortet kan alltid lösas in av resenären som då får tillbaka det värde som finns kvar samt panten. Från och med 1 december 2008 kan man inte betala kontant för resor med tätortstrafiken. Färdtjänst och Riksfärdtjänst Färdtjänst är för dig som har ett funktionshinder - fysiskt, psykiskt eller medicinskt, i minst 6 månader. Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer och bygger på samåkning. Dåliga kommunikationer eller att du inte kan bära eller transportera hem dina varor är inget skäl som berättigar till färdtjänst. Du får använda resorna med färdtjänst inom Sundsvalls och Timrås kommuner med max 150 enkla resor under kalenderåret januari-december. För resor utanför Sundsvall och Timrå kommuner kan du beviljas riksfärdtjänst om du har ett stort och varaktigt funtionshinder som är bestående minst ett år eller om du inte klarar att resa ensam med buss eller tåg trots den hjälp du normalt får av trafikföretagens personal. För mer information eller ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst: Kontakta Sundsvalls kommun, Kollektivtrafik och tillgänglighet: Telefon: Telefontid: Kl Beställ färdtjänst Färdtjänst beställer du på telefon Sjukresa Du behöver inte ansöka om färdtjänst för att åka sjukresa. För mer information: Ring

8 TEMA Aktiv pensionär Tema: Aktiv pensionär På Hälsans Stig kan du ta en promenad mot ett sundare liv. Tillsammans med landets kommuner har Hjärt- och lungfonden anlagt drygt 80 stycken promenadslingor i Sverige. Alla är placerade vid attraktiva promenadstråk. Idén är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Hälsans Stig är till för alla men passar speciellt bra för pensionärer. Varje kilometer är utmärkt med en skylt, så att du alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts. Utmed slingorna finns dessutom ett antal översiktskartor. Arboretum vid Sidsjöbodarna Mellan 1972 och 1985 har ett antal främmande trädslag planterats i ett skogsområde alldeles sydväst om Sidsjöbodarna. Detta Arboretum har en utmärkt promenadstig och skyltar vid varje träd. Parkeringsplats finns norr om Arboretumet. Totalt har det planterats 18 olika träd, bl.a. Balsamgran, Sibirisk ädelgran, Monticolatall, Canadalärk, Svartgran och Glasbjörk. Naturstigen är 1,8 km lång och startar strax bortom parkeringen vid Ängen uppe på Södra Berget. Längs stigen finns åtta informationsstationer där det berättas om träd, Hälsans stig Naturstig på Södra Berget 8 I Sundsvall finns två slingor på 4 km som båda kretsar runt Selångersån med Mittuniversitet som västlig respektive östlig utpost på slingorna. växter och djur, skogsbruk och naturvård. Följ markeringarna noga för ibland är stigen otydlig. Grova skor eller stövlar rekommenderas

9 TEMA Aktiv pensionär Trädvandring i Tivoliparken I Tivolparken på båda sidor om Tivolivägen kan man också studera träd, men här handlar det om Sveriges mer vanliga lövträd som t ex ask, sälg, kastanj, hassel, lind och alm. Här finns det också informationskyltar vid varje träd så att man kan lära sig att skilja på dessa olika trädslag. I Sundsvalls kommunhus finns det informationsbroschyrer om båda dessa trädpromenader. Sporthallen Simning Vi har jättebra pris på motionssim för pensionärer: Månadskort 150 kr Engångsbad 25 kr Klippkort 250 kr/ 11 klipp Vi bedriver Vattenträning, flera olika pass i veckan med olika ledare och variationer; Måndag Mixpass (Grunt och djupt vatten) Måndag Vattengympa Måndag Djupvattenträning (sk Wet-vest) Onsdag Vattengympa Onsdag Mixpass Torsdag Djupvatten Träningskort 12 ggr 600 kr, 24 ggr 900 kr Romerska badet Herrar Måndag Onsdag Fredag Lördag Damer Tisdag Torsdag Söndag Bastu extrem Väldoftande bastu för grupper i fyra omgångar (arom-, honung-, is- och saltbastu) med frukt/ juice-pauser. Avslutas med en bit mat. Mer info: Mia på bokningen, Vi ingår även i nätverket för FaR (Fysisk aktivitet på recept)! 9

10 TEMA Seniorgympa med Friskis och Svettis Friskis och Svettis har ett stort utbud för alla av olika träningsaktiviteter inom gympa, spinning och styrketräning. I gympadelen så har de två pass som är speciellt utformade för dig som är lite äldre, Seniorgympa och Station/ Senior 80. Seniorgympan är sköna rörelser till musik i ett lugnt och behagligt tempo. Station/Senior 80 är ett 80-minuters Aktiv pensionär lite mer krävande seniorpass med förlängd styrkedel som tränas med redskap på olika stationer. Den som vill gympa i trevligt sällskap är varmt välkommen till Friskis och Svettis. Tfn Det går även bra att läsa om de olika passen på Internet: Boule Sundsvalls Bouleklubb Intill McDonalds vid Centralstationen ligger BouleCentralen. Anläggningen består av 16 banor inomhus och ca 10 banor utomhus. Rabatt för pensionärer. I hallen finns cafeteria och kök. Telefon: E-post: Hemsida: Skönsbergs Bouleklubb Bouleanläggningen i Skönsberg ligger bakom Hjertmans och innehåller 16 banor inomhus och 20 banor utomhus. Det finns ett fik i hallen, grillplats utomhus och gott om parkeringsutrymmen. Telefon: E-post: Hemsida: Bridge, biljard och bowling Läs mer om dessa tre aktiviteter på sidan 32. Curling En bra aktivitet för pensionärer är curling. Alla som vill prova på är välkomna till kommunens egen anläggning i Gärdehov. Prata med Lasse Pettersson på Sundsvall Arena, tfn

11 Aktiv pensionär Känner du dig ensam? TEMA Ann-Margrete Östman har nyligen startat en Volontärverksamhet inom Anhörigcenter. Det innebär att äldre personer som vill ha sällskap för att bryta sin isolering kan få besök av en volontär. Han eller hon kan exempelvis följa med på promenad, vara med och läsa tidningen eller en bok, spela spel, lösa korsord, gå på bio och teater eller bara vara någon att prata och fika med. Volontären ska vara den som sätter guldkant på tillvaron för någon annan. Vill du få besök av en volontär eller vill du vara en? Ta kontakt med Ann-Margrete Östman, tfn En rolig hobby är att utforska t ex vilka dina förfäder var och var din släkt kom från. Internet har gjort släktforskningen snabbare och lättare genom att erbjuda många historiska källor online, där vi enkelt kan hitta information om våra förfäder. Gå in på en sökmotor som eniro.se eller google.se och sök på Släktforskning. Där kan du hitta flera bra gratisprogram samt tips och råd hur du ska gå tillväga. Via Internet kan du också hitta diskussionsgrupper där du kan ställa frågor, läsa svar, höra talas om andras framgångar, misslyckanden och hitta ytterligare resurser. Det bästa är att utgå från det som du redan känner till. Exempel på dokument som du kan hitta hos dig och Släktforskning 11 dina närmaste släktingar är: Födelse-, äktenskaps- och dödsattester, dödsannonser, familjebiblar, skolbetyg, universitets- och skolexamensbevis och stipendier, dokument från militärtjänst, affärshandlingar, immigrationspapper, resedokument, dagböcker, adressböcker, födelsedagsböcker, brev, vykort och tidningsurklipp. Släktträdet är kärnan i all släktforskning. Använd ett släktforskningsprogram för att underlätta för dig själv att hålla reda på olika personer i ditt släktträd och relationen dem emellan. Gratisprogrammet Family Tree Builder är ett bra val. Du kan också gå en studiecirkel i Släktforskning. Fler av studieförbunden arrangerar sådana cirklar.

12 TEMA Aktiv pensionär För en God man handlar det i grunden om att hjälpa en medmänniska som inte har förmågan att klara sig själv när det gäller ekonomiska och rättsliga frågor. Uppdraget innebär oftast tre huvuduppgifter: förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Behovet av gode män och förvaltare ökar hela tiden. Vissa studieförbund utbildar i samarbete med Överförmyndarnämnden nya gode män/ förvaltare. Denna utbildning och en genomgången lämplighetskontroll är förutsättningar för att få ett första uppdrag som god man. Vill du bli en God man? Vill du veta mer om att bli God man, tag kontakt med Anja Haara, på Överförmyndarkontoret, tfn Den som är intresserad av fortsatta studier efter 55-års ålder är välkomna till Senioruniversitetet. Universitetet är en ideell förening som erbjuder under terminerna minst en föreläsning per månad i olika ämnen. Dessutom så anordnas kurser med flera temadagar och utflykter. Senioruniversitetet Det krävs inga förkunskapskrav för att få delta i verksamheten. Och aktiviteterna äger alltid rum på dagtid och det finns prestationskrav. Vill ni veta mer om vilka kurser som finns och särskilda terminsprogram så är ni välkomna att gå in på deras hemsida: Varför inte gå en skrivarcirkel på ett studieförbund? Medborgarskolan har en cirkel de kallar för Skrivarlusta. Upptäck skrivarglädjen. Våga skriva på ditt sätt och Skrivarcirklar 12 hitta ditt eget språk. Prova på olika sätt att skriva. Ta kontakt med Medborgarskolan, tfn: E-post:

13 Aktiv pensionär Samla frimärken! TEMA Sundsvalls Filatelistklubb har idag ca 120 medlemmar. Klubblokalen finns på Folkets Park där månadsmöten och bytesträffar genomförs två gånger per månad. Verksamheten är livlig med auktioner, köp- och försäljning, lotterier mm. Varje år arrangerar klubben Frimärkets Dag i Sundsvall i samarbete med Posten. Sundsvalls Filatelistklubb hälsar nya medlemmar välkomna till verksamheten. Hemsdia: sundsvall-filateli Boken kommer Den som på grund av ålder, handikapp eller sjukdom inte själv kan komma till biblioteket kan få del av vår service Boken kommer. Det innebär att böcker levereras kostnadsfritt till och från låntagarens bostad. Böckerna väljs efter låntagarens önskemål och byts vanligtvis varje månad. För upplysningar kontakta: Karin Karlstrand, telefon Storstilsböcker eller ljudböcker För den som har svår att läsa böcker med liten text finns det böcker med extra stor stil att låna på biblioteket. Vill du istället lyssna på böcker kan du låna en ljudbok, eller låna och ladda ner en ljudbok till din egen dator. Bokprat i Kulturmagasinet Sundsvalls stadsbibliotek har i många år gett lästips i form av måndagsbokprat, ett cirka 45 minuter långt lunchprogram där bibliotekspersonal eller inbjudna gäster ger förslag på läsning. Läsa böcker på nytt sätt 13 Den 19 maj kan du få en del lästips inför sommaren, då är det dags för Sommarbokprat. Ring stadsbiblioteket, tfn om du vill veta mer. Sundsvallsminnen Är du intresserad av Sundsvalls historia och har en dator med internetuppkoppling? Då kan du i portalen Sundsvallsminnen söka information om människor, miljöer, händelser och företeelser i det historiska Sundsvallsområdet. Sundsvallsminnen ägs och drivs av Sundsvalls kommun. Hemsida:

14 Äldreomsorgens organisation Äldreomsorgen är socialtjänstens största programområde med nära 2000 anställda och ansvar för hemtjänst, särskilda boendeformer för äldre, rehabilitering, aktivitetscenter för demenssjuka samt fotvård. Äldreomsorgen omsätter 916 miljoner kronor. Ansvaret Det övergripande ansvaret för hela äldreomsorgens utveckling, måluppfyllelse och ekonomi har äldreomsorgschefen. Under våren är rekryteringen av äldreomsorgschef klar. Ansvaret för verksamheten delas av två verksamhetschefer: Hemtjänsten: Det ena ansvarsområdet hemtjänst - omfattar 21 hemtjänstområden med 2-4 arbetslag i varje, sju servicehus, Anhörigcenter och träffpunkter (f d hobbyverksamhet). Äldreboenden: Det andra området äldreboenden - omfattar 900 lägenheter i äldreboenden (varav ca 100 för korttidsvård), fotvård, demensvårdsutveckling, rehabilitering och aktivitetscenter (f d dagvård) Verksamhetschef hemtjänst: Rose Marie Carlsson tfn Verksamhetschef äldreboenden: Karin Jonsson tfn Ute i verksamheten har områdescheferna det operativa ansvaret för budget, personal och för att drygt 3000 äldre får social service, stöd, omvårdnad och viss hälso- och sjukvård. I arbetslagen inom hemtjänst och äldreboenden arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. 14

15 Hemtjänst och hemsjukvård För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet även om ditt behov av hjälp och omvårdnad ökar finns möjlighet för dig att få hjälp från kommunens hemtjänst. Ansökan För att få hemtjänst lämnar du in en ansökan till socialtjänstens handläggningsenhet. Du har alltid rätt att ansöka om sådan hjälp som du anser att du behöver och få din ansökan prövad. En handläggare gör en bedömning av dina behov och en prövning av vilka behov som kan tillgodoses på annat sätt, till exempel om någon annan än kommunens hemtjänst kan utföra hjälpen. Är du 80 år eller äldre kan du utan individuell prövning få ett antal praktiska insatser som du själv väljer, läs mer under rubriken Hemtjänstinsatser utan prövning Omfattning beror på behoven Den hjälp du kan få är individuell. Det vill säga att omfattning och innehåll beror på vad just du behöver och på vad du inte kan utföra själv. Det går alltså inte att säga exakt vad hemtjänsten kan hjälpa till med och vad de inte utför. När du fått ett beslut om hemtjänstinsatser ska där tydligt framgå vilken hjälp du beviljats och/eller vad som avslagits och varför. Hemtjänstens uppgift är sedan att tillsammans med dig planera och utföra de sysslor du inte klarar av. En viktig utgångspunkt är att uppmuntra, träna och ge stöd. Har du behov av hjälp på kvällar och nätter så ansvarar hemtjänsten också för denna. Du kan överklaga Om du får ett avslag på hela, eller delar av din ansökan om hemtjänst kan du överklaga till länsrätten. Bostadsanpassning Du kan söka bostadsanpassningsbidrag för att handikappanpassa din bostad efter dina behov. Läs mer på sidan 25. Den hjälp som kommunens hemtjänst och hemsjukvård kan ge dig grundas i huvudsak på två lagar. Det är Socialtjänstlagen som ger dig rätt att söka hjälp med t ex personlig omvårdnad.behöver du medicinsk vård är det Hälso- och sjukvårdslagen som ligger till grund. Handläggningsenheten, se sidan 17 15

16 Hemtjänstinsatser utan prövning Är du över 80 år, bosatt i Sundsvalls kommun och ingen annan i hushållet är under 80 kan du utan individuell prövning få ett antal praktiska insatser. Du kan välja en eller flera av följande insatser: Städning var tredje vecka, tvätt och klädvård var 14:e dag, inköp en gång per vecka samt aktivitet en gång per vecka. Detta kallas Hemtjänst genom förenklad handläggning. För att få denna insats räcker det med att ringa handläggningsenhetens mottagningsgrupp. Det går också att lämna in en ansökan på en särskild blankett. För hemtjänst med förenklad handläggning gäller den vanliga hemtjänsttaxan. Ring eller beställ blankett från Handläggningsenhetens mottagningsgrupp. De hanterar ansökningarna och svarar på dina frågor. Behöver du mer hjälp eller andra insatser görs en sedvanlig individuell prövning av dina behov. Handläggningsenhetens mottagningsgrupp: Telefontid mån-fre kl och Telefon Kommunens boendeformer för äldre Samlingsnamnet på Sundsvalls kommuns boendeformer för äldre är särskilda boenden. Bland dessa skiljer man på serviceboenden och äldreboenden. Med serviceboende menas att du bor i en lägenhet i ett servicehus och har närhet till viss service inom huset samt kan ha hemtjänst på samma villkor som den som bor i ordinärt boende. Äldreboende innebär lägenheter för somatiskt sjuka eller demenssjuka, med omvårdnadspersonal inom boendet dygnet runt. I Sundsvall kommun finns också runt 100 korttidsplatser. 16 Ansökan Om du vill flytta till ett särskilt boende ska du vända dig till socialtjänstens handläggningsenhet som gör en prövning av dina behov. Om behoven av tillsyn, omsorg och vård inte kan tillgodoses i den egna bostaden trots hjälp av hemtjänst, kan du beviljas plats i något av kommunens boenden för äldre. Det finns i Sundsvall inget kösystem för plats i särskilda boenden. Läs mer om handläggningsenheten på sidan 17. Möjlighet att välja Rätten till att få flytta till en särskild boendeform innebär inte någon egentlig rätt att välja vilket boende eller typ av boendeform. Däremot ska handläggaren ta hänsyn till dina önskemål och i möjligaste mån tillgodose dem. Om

17 du redan bor i en särskild boendeform och vill byta till ett annat boende kan områdeschefen på ditt boende hjälpa dig att ansöka om det. Boenderåd/anhörigråd Inom särskilda boenden finns anhörig/ boenderåd. Syftet är att öka de boendes inflytande över vården och ge anhöriga och intresseorganisationer möjlighet att komma till tals. Råden ska bidra till ökad delaktighet och större engagemang hos alla parter. Om avgifter kan du läsa på sidan 18. På kommunens hemsida, finns också en räknefunktion där du kan knappa in dina egna uppgifter och få ett ungefärligt besked om månadskostnad om du beviljas hemtjänst eller plats i äldreboende. Räknefunktionen hittar du under rubriken E-tjänster och blanketter. Så ansöker du om hjälp Vänd dig till socialtjänstens handläggningsenhet om du ska ansöka om äldreboende, hemtjänst eller andra insatser från kommunens äldreomsorg. Där handläggs också ansökningar om insatser för funktionshindrade. Handläggaren som ansvarar för ärenden inom ett geografiskt område - tar emot din ansökan och gör en utredning och bedömning av dina behov. Tillsammans pratar ni då igenom behov och olika lösningar. Därefter får du ett beslut om vilka insatser du beviljas. Sedan ska områdeschefen eller ansvarig i den verksamhet det gäller verkställa beslutet, alltså se till att du får den hjälp du blivit beviljad. Känner du dig inte nöjd med beslutet kan det överklagas. Information om hur det går till lämnas av handläggningsenheten. Telefontid Handläggarna har telefontid dagligen kl , telefon vxl Uppge din bostadsadress så kopplas du till rätt. Mottagningsgruppen har telefontid dagligen kl , kl , telefon Här får du råd och information kring ansökningar samt svar på allmänna frågor. Genom mottagningsgruppen kan du lämna meddelande till handläggare efter telefontid. Receptionen har telefontid kl , telefon Besöksadress: Kommunhusets entréplan, anmäl dig i handläggningsenhetens reception. 17

18 Avgifter för hemtjänst och särskilt boende 2008 Hemtjänst Avgiften beräknas utifrån inkomst, boendekostnad och beviljade insatser, t ex antal hemtjänsttimmar, trygghetslarm (200 kr/mån), telefontjänst (100 kr/mån) medicinska insatser (250 kr/ mån) eller matdistribution (250 kr/ mån). Den sammanlagda avgiften varierar mellan 0 kr till högsta avgift (maxtaxa) som är 1640 kr per person och månad. Särskilt boende Avgiften består av tre delar: Hyra enligt uppgift på hyreskontraktet, mat (2550 kr/mån) och en omvårdnadsavgift som är individuell och varierar mellan 0 kr till högsta avgiften som är 1640 kr per person och månad. Bostadstillägg Om du har hemtjänst eller bor i särskilt boende är det viktigt att du söker eller förnyar ansökan om bostadstillägg till pensionärer (BTP) så att du får rätt avgift. BTP räknas som en del av din inkomst. Du ansöker om BTP hos din lokala försäkringskassa. Överklagande Med det skriftliga beskedet om din avgift följer en anvisning om hur du går tillväga om du vill överklaga avgiftsbeslutet hos länsrätten. 18 Förseningsavgift När avgiften inte betalas in i tid läggs 50 kronor i förseningsavgift till, redan vid första påminnelsen. Frågor och information På kommunens hemsida, finns också en räknefunktion där du kan knappa in dina egna uppgifter och få ett ungefärligt besked om månadskostnad om du beviljas hemtjänst eller plats i äldreboende. Räknefunktionen hittar du under rubriken E-tjänster och blanketter. Har du frågor kring avgifter är du välkommen att kontakta avgiftshandläggarna: Carina Olsson Kerstin Karlsson Inger Wingh Gudrun Uhlin

Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015

Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015 Staffanstorp Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015 Hemtjänst Ditt eget val staffanstorp.kommunguide.se Ekens Assistans AB P rson ig Assistans p ina illko Tel 046-73 00 90 www.ekensassistans.se info@ekensassistans.se

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Socialtjänsten i Höör

Socialtjänsten i Höör individ och familjeomsorg För livets alla skeden funktionsnedsättning Ett liv så likt andras som möjligt äldreomsorgen I samråd med dig tillit Socialtjänsten i Höör curtis e modéer på tur med Skogsgläntans

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun

Vård och omsorg i Enköpings kommun Vård och omsorg i Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Angelica Runquist, Enköpings kommun Text: Angelica Runquist, Sofie Samrell, Enköpings kommun Foto

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin

Läs mer

hitta rätt i omsorgsdjungeln

hitta rätt i omsorgsdjungeln hitta rätt i omsorgsdjungeln en bilaga till veteranen låt oss guida dig! Börjar du fundera på vilken hjälp du eller någon anhörig behöver, ser du behov av avlastning eller äldreboende inom en inte allt

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 Chefer med bakgrund SID 6-7 LSS har egen spelhåla/sid 3 Ta vara på guldstunder i äldreomsorgen/sid 8-9 NYTT! Två sidor om forskning- och utveckling/sid 16-17 Imponerande

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar 2004:021 C-UPPSATS The ability of the elderly to influence alternative forms of care GABRIELLA SPAARF Hälsovetenskapliga utbildningar Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad Vetenskaplig

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt på hälsofrämjande förhållningssätt Med individen i centrum utgår vi från det goda och skapar en känsla av sammanhang. Tillvaron blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Inledning Äldreomsorgen i Katrineholms

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 Ordförandekonferens läs mer inne i tidningen Gatuvåldets ekonomi 6 Kartläggning av hjärnskaderehabilitering 10 Sveriges största företag

Läs mer

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens Hela denna bilaga är en annons från Demensförbundet Du är inte ensam En tidning om demenssjukdomar och hur de påverkar dig Det finns många missuppfattningar om demens Kontrollfreaket Susanne Vikdahl sökte

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer