PIGGA PENSIONÄRER PÅ BÄCKAVÄGEN ALLA HISSAR RENOVERADE PERSTORPS BOSTÄDER GÖR ALLDELES RÄTT SOM SATSAR PÅ MODERN TEKNIK NY TIDNING!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PIGGA PENSIONÄRER PÅ BÄCKAVÄGEN ALLA HISSAR RENOVERADE PERSTORPS BOSTÄDER GÖR ALLDELES RÄTT SOM SATSAR PÅ MODERN TEKNIK NY TIDNING!"

Transkript

1 Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr PIGGA PENSIONÄRER PÅ BÄCKAVÄGEN ALLA HISSAR RENOVERADE PERSTORPS BOSTÄDER GÖR ALLDELES RÄTT SOM SATSAR PÅ MODERN TEKNIK NY TIDNING!

2 TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Så var vi äntligen igång! Det första numret av Bo-Bladet har blivit väl mottaget. Vi har hört många positiva omdömen från både hyresgäster och folk på byn som tyckte att Bobladet var en trevlig bekantskap, vilket är väldigt kul det är ju för er vi gör tidningen! Vår förhoppning är att även detta andra nummer ska vara till belåtenhet. Som VD för Perstorps Bostäder känns det kul att konstatera att fastighetsbranschen i stort just nu seglar i medvind. Det finns en ökad efterfrågan på bostäder över hela landet, och även om denna självklart är störst i de storstads- och kustregionerna så ger det även ringar på vattnet för oss lite mindre kommuner. Perstorps Bostäder har de senaste åren kämpat med negativa resultat, men nu känner vi att vi håller på att vända skutan. Vi kommer inte att nå något nollresultat i år, men intäkterna gick åt rätt håll under 2004 och ser även ut att göra så i år. De två hyreshöjningar vi har gjort den 1 januari 2004 respektive 2005 har ökat intäkterna på ett tillfredsställande sätt, samtidigt som de var nödvändiga för att motverka de stora skattehöjningar som gjorts på el, vatten och sophantering. Positivt är även att våra räntekostnader har sjunkit rejält. Perstorps kommun har startat en så kallad kommunbank där man kan ge kommunal borgen på samtliga lån, vilket har lett till sänkta räntekostnader. Vi räknar med att sänka denna utgiftspost med mellan 100- och kronor per år. En annan medveten satsning som vi ständigt återkommer till är den på underhåll av våra fastigheter. Det har i många år funnits ett eftersatt underhåll inom företaget och detta försöker vi nu råda bot på. Att vi kan satsa så mycket på underhåll som vi gör kan vi tacka den positiva hyresutvecklingen för. I dagsläget finns det endast en enda ledig lägenhet inom bolaget! Det senaste på underhållsfronten är att vi har beställt porttelefon, kodlås och dörröppnare till fastigheterna på Bäckavägen 21 och 23. Här kommer att monteras in så kallade beröringsfria lås, vilket innebär att varje hyresgäst får en liten plastbricka som kan öppna dörren när man håller upp den framför en avläsare allt för att öka säkerheten och tryggheten. Vi har även satsat på att renovera hissarna i våra fastigheter. Detta kan Du läsa mer om inne i tidningen, tillsammans med bland annat en liten presentation av Perstorps Bostäders styrelsemedlemmar, mer information om nybyggnationen på Hökvägen och så gör vi dessutom ett besök på seniorverksamheten på Bäckavägen. ANSVARIG UTGIVARE Tommy Viebke REPORTER Johan Wetterberg ART DIRECTOR Mickael Fransson Civilprint TRYCK Civilprint ANNONSERA I BO- BLADET ANNONSFÖRSÄLJNING Anna Rosén ANNONSMATERIAL ADRESS Perstorps Bostäder Bäckavägen 19B Perstorp Tel Fax FOTO OMSLAG: Perstorps Bostäder Väl mött och en trevlig sommar! 2 BO-BLADET nr

3 PRESENTATION STYRELSEN I Bo-Bladets premiärnummer fick vi stifta lite närmare bekantskap med de anställda på företaget. Den här gången presenterar vi istället den politiskt tillsatta styrelsen som består av ordförande Bo Dahlqvist (s) och fyra ledamöter. Bo Dahlqvist Ordförande i Perstorps Bostäder är Bo Dahlqvist. Bo är socialdemokrat och från början murare i det civila. Under sitt yrkesverksamma liv har han arbetat på Skånska Cement, BPA och under de senaste 30 åren Einar Dahl Byggnads i Ljungbyhed. Några av de många projekt Bo varit inblandad i under åren är till exempel Ugglebadet i Perstorp och äldreboendet Ybbåsen och faktiskt även ett av Perstorps Bostäders områden! 1970 var han med och byggde husen på Bäckavägen. Bo är dessutom inte den förste i familjen Dahlqvist som är ordförande i bolaget. Min hustru Viveca har suttit på ordförandestolen tidigare, berättar han. Bo är helsingborgare från början, men 50 år i Perstorp har gjort att han numera är perstorpsbo i såväl själ, hjärta som dialekt! Kaj Seger Kaj Seger (fp) är infödd perstorpsbo, även om han inte bott här hela livet utan gjort lite utflykter då och då till andra ställen. I sin civila karriär har han arbetat som både lärare och rektor, och var, oavsett vad en viss skivbolagsdirektör i Skara säger, den förste som tog sommarlandskonceptet till Sverige genom att starta upp Röstånga Sommarland i början av åttiotalet. Numera är han förutom fritidspolitiker föreståndare för Lekbacken i Bosarp, ett ställe som kan liknas vid ett Sommarland kompakt med fotbollsgolf och liknande aktiviteter. Kaj tycker att samarbetet med centern och socialdemokraterna som är ett faktum sedan förra valet har fungerat bra. Vi gick in i det här för att få ordning på ekonomin i både kommunen och i Perstorps Bostäder, och jag tycker att det har lyckats bra så här långt. Anders Hansson Som gammal lantbrukare med mycket erfarenhet av fastighetsarbete tvekade aldrig Anders Hansson när han av centerpartiet fick en anmodan att ställa upp som styrelseledamot i Perstorps Bostäder. Utöver lantbrukserfarenheten har han också varit bostadsvärd inom kyrkan. Jag har ju en del kunskap om byggnader och byggnationer och allt annat som hör branschen till efter mina många år som lantbrukare säger han. Sen Anders har under sitt yrkesverksamma liv varit lantbrukare och haft eget ställe i Gamla Troedsberga. Det politiska engagemanget har funnits där hela tiden, han har suttit med i kommun- och skolstyrelserna och i olika nämnder. Sedan några år tillbaka har han och hustrun flyttat in till en villa i centrala Perstorp. Patrik Ströbeck Mitt under den förra mandatperioden gick Patrik Ströbeck (m) in som ordförande i Perstorps Bostäder. Sedan valet 2002 är han ledamot istället. Utvecklingen under de senaste åren tycker han är är positiv. För några år sedan var det ju många tomma lägenheter, men så är inte fallet idag och det är ju väldigt kul. Siffrorna pekar onekligen åt rätt håll. Patrik har haft politiska uppdrag sedan 1998 bland annat som ledamot i kommunfullmäktige och i plan- och miljönämnden. Håkan Engström Efter ett helt yrkesliv, närmare bestämt 42 år, som laborant på Perstorp AB njuter Håkan Engström numera av pensionen. Sina politiska uppdrag håller han däremot fast vid. Håkan är socialdemokrat och sitter med som ledamot i Perstorps Bostäders styrelse sedan förra valet. Han tycker precis som sina styrelsekollegor att Perstorps Bostäder är inne i en positiv trend. Jag tycker att det har varit en positiv utveckling de senaste åren och det finns gott hopp om framtiden, konstaterar han. HANTVERKARE: SE HIT! Är du hantverkare och saknar platser där du kan ställa ut dina produkter? Då har Perstorps Bostäder lösningen för dig. Vad kan väl vara bättre än att få ställa ut mitt i Perstorp, nämligen i fönstren på Torggatan 3 tala om full exponering! Låter detta intressant? Kontakta i så fall Perstorpsbostäder på nr BO-BLADET 3

4 UPPDATERAT INNERGÅRDAR FÅR ETT ANSIKTSLYFT IInnergårdarna på Bäckavägen ska få en ansiktslyftning. Det är främst entréerna och områdena däromkring, precis i anslutning till husen som ska putsas upp. Vi ska sätta nya rosor, buskar och perenner för att få lite mer liv i det, säger Clas Högardh, landskapsarkitekt på Landscape i Helsingborg, som står bakom projektet. Idag ser det lite tråkigt ut när man kommer ut ifrån trappuppgångarna med sopstationer och bruna staket. Asfalten kring entréerna kommer att tas bort och ersättas av plattor istället, allt för att göra omgivningarna ännu trevligare att bo i. Gräsytorna mitt på gårdarna kommer att vara kvar, det är främst i anslutning till husen det kommer att hända saker. Sopstationen ska bort från innergårdarna och rymmas i nya sophus som ska placeras utmed bäcken. På så sätt frigör vi alla stora ytor framför entréerna där det skapas sittplatser med perenner och rosor. I princip alla träd på Bäckavägen kommer att få stå kvar. En del almar börjar enligt Clas Högardh att bli lite dåliga, men de flesta kommer att bevaras allt för att förstärka lummigheten på området. Man kommer inte att bygga om samtliga gårdar direkt utan utbyggnaden kommer att ske etappvis, gård för gård. Den första gården som kommer att begåvas med nya miljöer är Bäckavägen (se ritningen här intill). Landscape är en Helsingborgsbaserad firma som sysslar med allt inom markprojektering. Man producerar de handlingar som behövs när en entreprenör ska igång och bygga. Det kan röra sig om alltifrån trädgårdar till stora bostadsområden, säger Clas Högardh, som hoppas på ett fortsatt samarbete med Perstorps Bostäder. Han menar att yrket som arkitekt har breddats. Tidigare var man mer inriktade på trädgårdsbiten, men nu är det mer en helhetssyn som gäller, därför är landskapsarkitekt en betydligt mer träffande benämning än trädgårdsarkitekt, som det hette innan. Numera handlar det mycket mer om ett samspel mellan naturen och människan, och kunskapen om människan och vårt förhållande till naturen, avslutar Clas Högardh. Vi har slutat med grupplarm! Från och med nu har vi på Perstorps Bostäder slutat med grupplarm i våra fastigheter. Vid felanmälan ring Falck Security på BO-BLADET nr

5 ALLA HISSAR RENOVERADE UPPDATERAT UUnder den senaste tioårsperioden har företaget Kone med jämna mellanrum servat och byggt om hissarna i samtliga trappuppgångar på Bäckavägen. Styrsystemet på hissarna har bytts ut och ersatts med modernare teknik för att få en tystare gång. Det nya styrsystemet innebär dessutom att hissarna stannar mjukare och rent allmänt ger en behagligare åkkomfort. Och så är det energisparande! Numera känner hissen hur mycket last den bär. Tidigare använde den full strömkapacitet oavsett om det var en eller fem personer som åkte med. Med den här metoden sparar man massor av energi, konstaterar Reiner Stanley, säljare på Kone i Helsingborg. Att ersätta de gamla styrsystemen med nyare och modernare teknik anser Reiner vara en nödvändighet i dagens läge. Det är viktigt att ha så driftssäkra hissar som möjligt. Perstorps Bostäder har gjort alldeles rätt som har satsat på hissar med modern teknik, och jag är glad att vi har kunnat leverera detta. En extra fördel med Kone-hissarna är att det finns telefoner inbyggda som är kopplade direkt till Kones larmcentral. Om en hiss skulle stanna på ett eller annat sätt och personer skulle fastna så får larmcentralen samtalet direkt. Dessutom är telefonen batteridriven och fungerar även vid strömavbrott. Nödbelysning, också den batteridriven, finns också och varar i en timme. Det finns ju människor som tycker att det är mycket obehagligt att bli instängda, så därför är det viktigt att ha telefon och nödbelysning inkopplad. Att den går på batteri är en nödvändighet för att kunna agera även vid strömavbrott. Vid strömavbrott när alla elektriska reglage slocknar får man använda manuell teknik och veva upp hissen. Kone sysslar inte bara med hissar. Man är även stora inom jalusier samt garageportar och entrédörrar till butiker. Bland kunderna finns en mängd olika kända företag. Vi gör till exempel alla portar till Preem, OKQ8, K-Rauta och Blomsterlandet, vi har helt enkelt en bred täckning när det gäller vertikala luftdon, konstaterar Reiner Stanley. nr BO-BLADET 5

6 UPPDATERAT PIGGA PENSIONÄRER VET HUR MAN SYSSELSÄTTER SIG På Bäckavägen finns det gott om pigga pensionärer! Ett stort antal av dessa bor i de så kallade seniorhusen med numrena 21 och 23. I trappuppgången på Bäckavägen 21B finns en ombyggd fyrarumslägenhet som har gjorts om till hobbylokal. I denna träffas ett relativt stort antal seniorer varje onsdag året om med undantag för sommarmånaderna. Man har olika aktiviteter varje gång och deltagarantalet skiftar hela tiden. Stina Berglund och Ingrid Pettersson heter två av de damer som sitter med i fritidskommittén och som därmed är ansvariga för att de olika aktiviteterna blir av. De tycker att den här seniorverksamheten är ett bra påfund, speciellt för ensamma människor. Man ska inte behöva sitta ensam om man inte vill, menar Stina Berglund. Därför kan det här vara en bra form att träffa nya människor om man har mist sin make eller maka till exempel. Aktiviteter är det som sagt gått om. Den här dagen när Bobladet hälsar på är förberedelserna i full gång för morgondagens räkafton en återkommande tradition som är väldigt uppskattad. Och det är ytterst få av de stora högtiderna som går obemärkt förbi i seniorhusen på Bäckavägen. Ingrid Pettersson berättar: Vi avslutar varje år med julbord i december, sedan tar vi det lugnt under jul och nyår och sen startar vi det nya året med julgransplundring kring tjugondag Knut. Till påsk äter vi alltid påskbord och på Valborgsmässoafton är det alltid vårfest. I år hade vi den redan dagen innan eftersom Valborgsmässoafton inträffade på fredagen. Seniorverksamheten på Bäckavägen sträcker sig långt tillbaka i tiden, närmare bestämt i början av 80-talet. Stina och Ingrid är inte riktigt säkra på exakt vilket år man satte igång, men de enas kring att det var någon gång under tidigt 80-tal i alla fall! Det är en stor mängd pensionärer, mestadels det kvinnliga slaget, som är involverade. Vid de stora festerna som jul och påsk kan upp till fyrtio personer komma, men annars brukar snittet ligga på ungefär 25 personer per onsdagskväll. Ett populärt inslag är allsång, då man engagerar en dragspelare och sjunger dels vanliga allsånger av typen Upp och pröva dina vingar eller något av Evert Taube, dels läsarsånger. När det är de sistnämnda som gäller är stämningen på topp! De är så roliga att sjunga, tycker Stina Berglund. Det blir riktigt bra tryck då. För de som inte tycker det är tillräckligt med onsdagsträffarna så träffas man även på måndagarna, men då är det säkrast att man är säker på kortspel, för då är det canasta som gäller. Sen spelar vi boule tillsammans ute på gården ibland också, fyller Ingrid Pettersson in. Stina och Ingrid erkänner att det kan vara rätt mycket arbete när man är engagerad inom fritidskommittén. Varor ska handlas, det ska dukas och diskas till exempel. Men de tycker att det är värt allt slit. Det är väldigt kul att se när förberedelserna fungerar och folk är nöjda. Då känner man sig nöjd själv också, säger Stina Berglund. Några av många sammankomster i seniorverksamheten. 6 BO-BLADET nr

7 P-PLATSER FRAMTIDA ETAPP 5 ST LGH 2 RoK 2 RoK UPPDATERAT PLANERINGEN AV NYBYGGNATIONEN FORTSÄTTER Som vi berättade i förra numret av Bo-Bladet så planerar Perstorps Bostäder att bygga nya marklägenheter på Hökvägen. Just nu slutförs arbetet med de så kallade systemhandlingarna. Detta innebär att förslaget från arkitekten är färdigt och att Perstorpsbostäder nu har anlitat ett antal konsulter som tillsammans med arkitekten ska göra en upphandlingsbeskrivning som ska skickas ut till ett antal olika entreprenörer. Sedan är tanken att dessa entreprenörer får räkna på jobbet och återkomma med anbud till oss, säger VD Tommy Viebke. När man väl har valt det bästa offertförslaget från entreprenörerna så kommer det att bli betydligt enklare att veta till exempel vad hyran kommer att bli. Tommy Viebke menar att det är svårt att på ett så här tidigt stadium av projekteringen nämna några summor. Vår ambition är att hålla nere kostnaderna så att hyran att kan bli rimlig. Priserna här i Perstorp är ju knappast i samma division som i exempelvis Ängelholm eller Helsingborg. Tanken med de nya marklägenheterna är att bygga prisvärda, rejäla lägenheter. Vi lägger oss på en lagom standard helt enkelt. Det är viktigt att hålla priserna på en vettig nivå. Det är meningen att systemhandlingarna ska vara helt färdiga i mitten av juni. Därefter hoppas Tommy Viebke på att man ska ha fastsällt en hyresnivå någon gång i augusti. Det här är en process för samtliga inblandade, mycket kommer att ändras under resans gång. Huvudsaken är att vi har intentionen klar för oss och att det här kommer att bli bra i slutändan. SOP LGH 1-6 P-PLATSER FRAMTID LGH FRD FRD FÖR LGH 2-6 FRD LGH 1 4 RoK 2 3 FG ,15 FG , RoK 4 RoK 4 RoK 4 RoK 7 8 SOP + FRD FÖR LGH 7-12 ALLMÄNNING RoK nr BO-BLADET 7

SÅ STOR BO-BLADET NU MED 16 SIDOR!

SÅ STOR BO-BLADET NU MED 16 SIDOR! DUBBELT SÅ STOR BO-BLADET NU MED 16 SIDOR! Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 4-2006 JULGODIS OCH PEPPARKAKOR Glöm inte släcka ljusen sid 7 Kontoret flyttat sid 5 Goda Grannar sid 10 EnKÄT 5 FrÅGor PÅ

Läs mer

SÅ STOR BO-BLADET NU MED 16 SIDOR!

SÅ STOR BO-BLADET NU MED 16 SIDOR! DUBBELT SÅ STOR BO-BLADET NU MED 16 SIDOR! Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 3-2006 INSPIRATION OCH IDÉER FRÅN IKEA Olaf håller koll på soporna sid 6 Stroken förändrade livet sid 8 Perstorps Gymnasium

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

»nu går vi hem« Vi fann vårt hem. Det händer på festivalen Bert trivs att bo i 55+ Här har barnen multikul

»nu går vi hem« Vi fann vårt hem. Det händer på festivalen Bert trivs att bo i 55+ Här har barnen multikul »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2009 Vi fann vårt hem Det händer på festivalen Bert trivs att bo i 55+ Här har barnen multikul VD har ordet Att jobba på lång sikt, planera

Läs mer

BästaBoendet. Byggebos nya filosofi EXTREME MAKEOVER. Ett tjugohundrafemton. Visionen är inga felanmälningar Besök Byggebo under Latitud 57

BästaBoendet. Byggebos nya filosofi EXTREME MAKEOVER. Ett tjugohundrafemton. Visionen är inga felanmälningar Besök Byggebo under Latitud 57 MARKLÄGENHETER Nu byggs gamla lokaler om till lägenheter i Kristineberg SALTSJÖBAD Exklusivt boende precis vid havet Nyheter & information från Byggebo i Oskarshamn AB VINN! LATITUD BILJETTER Läs mer på

Läs mer

Nu bygger vi 52 nya lägenheter!

Nu bygger vi 52 nya lägenheter! BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 2 2012 www.ludvikahem.se Midsommar i Ludvika! Nog är väl midsommar en av de finaste av alla våra svenska högtider? När midsommarstången är lövad

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID.

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID. »Hemkänsla«En tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2007 Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13 Burlövsfestivalen hela programmet SID. 8-9 Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte SID. 6-7 Vinsten

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

KLÖVERBLADET. Nya Väpnaren smälter väl in vid Torget. Årgång 12 Nr 2-2010. ...och välkommen Johan! sid 7. Tack Sonja... sid 6

KLÖVERBLADET. Nya Väpnaren smälter väl in vid Torget. Årgång 12 Nr 2-2010. ...och välkommen Johan! sid 7. Tack Sonja... sid 6 Årgång 12 Nr 2-2010 KLÖVERBLADET Nya Väpnaren smälter väl in vid Torget Tack Sonja... sid 6...och välkommen Johan! sid 7 Camilla, ny kulturstrateg sid 13 Blickpunkt Klippan Rallarbesök, avtackning och

Läs mer

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter God Jul önskar vi på Faxeholmen H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter Nr 2/2011 www.faxeholmen.se Vi ser framåt med spänning och förväntan Tiden rusar fram och snart lägger vi verksamhetsåret

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

Bo-Bladet femårsjubilerar! sidan 4. Jubileumskorsord sidan 5. Hemma hos Maija sidan 6. Vad gäller vid avflyttning? sidan 3

Bo-Bladet femårsjubilerar! sidan 4. Jubileumskorsord sidan 5. Hemma hos Maija sidan 6. Vad gäller vid avflyttning? sidan 3 Innehåller även information från KOMMUN www.perstorp.se Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1-2010 Bo-Bladet femårsjubilerar! sidan 4 Jubileumskorsord sidan 5 Hemma hos Maija sidan 6 Vad gäller vid avflyttning?

Läs mer

BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag nr 1 2015 Årgång 18

BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag nr 1 2015 Årgång 18 BoBladet BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag nr 1 2015 Årgång 18 Anders, Daniel och Tina våra nya medarbetare Facebook Ny lekplats på Skolmästaren FLER CENTRUMNÄRA LÄGENHETER FISKENS FÖRSKOLA 4 Bovärdskontor/

Läs mer

»nu går vi hem« Mästaren från Arlöv. Vi har guldläge Kommunchefen om Vision Burlöv. Burlövsfestivalen årets sommarfest Här är hela programmet

»nu går vi hem« Mästaren från Arlöv. Vi har guldläge Kommunchefen om Vision Burlöv. Burlövsfestivalen årets sommarfest Här är hela programmet »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2011 Mästaren från Arlöv Första paret in i nya Ripan Yvonne och Bengt längtar till nya lyan Burlövsfestivalen årets sommarfest Här är hela

Läs mer

bättre BOSTAD Så gör du bostadskarriär så planerar du bostadsaffären ny stadsdel i stockholm Mäklaren som ger dig bäst betalt

bättre BOSTAD Så gör du bostadskarriär så planerar du bostadsaffären ny stadsdel i stockholm Mäklaren som ger dig bäst betalt annons Hela denna bilaga i svd är en annons från Erik olsson Fastighetsförmedling annons bättre BOSTAD E n T i D n i n g O m väge n T i l l E n lyck A D B O S TA D S A f fä r Så gör du bostadskarriär så

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

03-2014. Framåt marsch på Brigaden HETA TIPS FÖR KALLA FÖTTER ACTIONDAGEN I NORSLUND. Enkelt att bo för alla SIDAN 8 SIDAN 4 SIDAN 10 SIDAN 11

03-2014. Framåt marsch på Brigaden HETA TIPS FÖR KALLA FÖTTER ACTIONDAGEN I NORSLUND. Enkelt att bo för alla SIDAN 8 SIDAN 4 SIDAN 10 SIDAN 11 HETA TIPS FÖR KALLA FÖTTER SIDAN 8 # 03-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER ACTIONDAGEN I NORSLUND SIDAN 4 Framåt marsch på Brigaden SIDAN 10 Enkelt att bo för alla SIDAN 11 LEDARE

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00.

Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00. Monthly Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00. Niklas blir intervjuad i sin roll som huvudskyddsombud. Det är ingen enkel uppgift att få en mikrofon

Läs mer