INTERCULT Verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERCULT Verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 INTERCULT Verksamhetsberättelse 2009 INTERCULT arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga gränsöverskridande scen/konstprojekt i Europa. Vi utbildar i internationella kulturprojekt och interkulturell kompetens. Vi är aktiva på den nationella och internationella kulturpolitiska arenan.

2 2009 I KORTHET 3 INTERCULT PRODUKTION 4 Projektet Black/North SEAS 4 SEAS Göteborg och Alingsås 8 Scenproduktionen Glorious Death 10 Fast Forward dansvideolab 11 EUROPEISKT RESURSCENTER FÖR KULTUR 13 Tre strategier som har gett resultat 13 Europa Direkt Intercult 14 Målgrupper och kommunikationsarbete 14 Kurser Konsten att skapa ett europeiskt projekt Att ge publiken vad den vill ha Skräddarsydd kurs i kulturpolitik för DI:s masterselever 16 Konsultationer 17 Seminarium 17 Internationell konferens Re:Designing Cultural Politics 17 Internationella nätverk och styrelse/styrgruppsuppdrag 18 Culture Action Europe (C A E) 19 Platform for Intercultural Europe (P I E) 19 IETM 19 River//Cities 19 Nordiskt Forum för Interkultur 19 Andra aktiviteter inom ramen för ERK 20 Presentation på internationella CCP mötet i Göteborg 20 European Cultural Forum i Bryssel 20 Aktivitet: Europa Varför bry sig? 20 ANNEXET EXTERNA AKTIVITETER 21 FÖRELÄSNINGAR OCH MEDVERKAN I SEMINARIER 21 ORGANISATION 22 EKONOMI 22 2

3 2009 i korthet 2009 har varit det mest produktiva året i Intercults historia. Båda våra verksamhetsben; produktionscentret och Europeiskt Resurscenter för Kultur har haft stora och utmanande uppdrag. Vi har genom detta vidareutvecklat vår kompetensstruktur, som är stark, tydlig och användbar. Intercults Produktionscenter har under året främst arbetat med, det av oss initierade, europeiska samarbetet Black/North SEAS. Vi har genomfört projektets turnéer med över 250 event bestående av föreställningar (inklusive samarbeten med lokala konstnärer), workshops och seminarier (CityScape) till Istanbul, Köpenhamn, Helsingborg, Göteborg, Alingsås, Tromsö och Skegness (i England). I Göteborg/Alingsås var Intercult huvudarrangör vilket innebar att vi där byggde upp ett lokalt produktionscenter och under ett par dagar tillfälligt öppnade ett Intercult Göteborgskontor. Vi har även producerat den egna föreställningen Glorious Death som spelat 20 kvällar på restauranger och barer under Black/North SEAS turnén och i Stockholm. Hösten avslutades med dans och videolaboratoriet Fast Forward där dansare och videokonstnärer från Västra Balkan parades ihop och arbetade under tio dagar i Belgrad och skapade sex dansvideofilmer. Intercults Resurscenter kallas Europeiskt Resurscentrum för Kultur (ERK) sedan i juni 2008 då vi fick i uppdrag av Regeringen att driva ERK. Målsättningen är att främja internationellt och interkulturellt utbyte med utgångspunkt i kultursektorn, för att på så sätt bidra till internationaliseringen av svenskt kulturliv. Uppdraget innebär att Intercult kan fördjupa sitt arbete inom de områden som rör förmedling av erfarenhet, rådgivning och expertis. Under 2009 har vi initierat och genomfört ett stort antal konsultationer, fortbildningar, deltagit i internationella nätverk, kulturpolitiska samtal och arrangerat en välbesökt och uppskattad internationell kulturpolitisk konferens Re:Designing Cultural Politics. Under 2009 debuterade vi också som EuropaDirekt infokontor, ett 4 årigt uppdrag från Europeiska Kommissionen med syfte att uppmuntra till ett mer aktivt europeiskt medborgarskap för svenska aktörer inom kultursektorn och att nå ut till allmänheten. I vår mötesplats Annexet hölls under året, förutom delar av ovan nämnd verksamhet, även ett antal möten, nätverksträffar, mingel och vi avslutade året med en fullsatt fortbildning i temat Publik och Mångfald. 3

4 Vi initierar och driver gränsöverskridande projekt Intercult Produktion Varje projekt som Intercult skapar börjar med ett sammanhang som vi vill påverka. Vi skapar storskaliga, gränsöverskridande scenkonst- och konstproduktioner för den europeiska kulturscenen. Genom att kultivera interkulturell/interdisciplinär scenkonst- och konstproduktion arbetar vi strategiskt för att skapa långsiktigt utbyte över gränser: geografiska, strukturella, kulturella och mentala. Under 2009 har vi arbetat med Svartahavs- och Nordsjöregionerna, Stockholmsområdet samt Västra Balkan. Återkommande i Intercults projekt är tvärdisciplinär konstnärlig research, scenkonst- och konst på urbana platser, transregionala samarbeten, multipelt partnerskap bland olika typer av organisationer och aktörer, samt kapacitetsutveckling. Intercult driver projekt i rollen som initiativtagare, exekutiv producent och koordinator, samt curator/konstnärlig ledning. "I am a veteran of SEAS events, but even for me it is not so easy to say what SEAS actually is. It is not a traveling circus, although at some moments it might look like one. And it is not really a festival, although it might be perceived as such. It is actually a prolonged, very strategic cultural action, connecting a number of European coastal cities and resorts. Dragan Klaic Projektet Black/North SEAS Intensiva ögonblick i samarbetet mellan aktörer från Svartahavs- och Nordsjöregionen Sommaren 2007 inledde vi arbetet med det fleråriga Europeiska samarbetsprojektet Black/North SEAS. Under 2009 har vi genomfört ett stort antal aktiviteter under detta projekts flagg. Vi har skapat konstnärliga möten och samarbeten mellan två regioner som sällan mötts; Svarta Havet och Nordsjön. Som en festival har vi rest till fem länder med 15 SEAS konstnärliga produktioner, kombinerat med konstnärssamtal och workshops. På varje ort har även CityScape; seminarium om kulturdriven urbanisering arrangerats, som samlat forskare och experter. Black/North SEAS är på många sätt ett framgångsprojekt för Intercult. Sett till EU-ansökan så har projektet vuxit med antalet orter som festivalen hållits på, från 10 till 13, med antalet CityScape event, från fyra till fem, och med det totala antalet beställda produktioner från 18 till 20. Projektet involverar åtta Europeiska huvudsamarbetspartners, 15 andra projektpartners och över 100 artister från hela scenkonstområdet och visuell konst. Basfinansieringen kommer från EU Culture och kompletteras med lokalt, regionalt och nationellt stöd. Intercult är initiativtagare och koordinatör av projektet. 4

5 Under 2009 har vår roll även varit som arrangörer av det konstnärliga programmet i Göteborg och Alingsås och vi byggde upp ett tillfälligt Intercult kontor i Västsverige. Vi har producerat en egen föreställning Glorious Death till projektet som även spelade i Stockholm. Och föreställningen Sorelle som Teater Giljotin gjorde i samarbete med oss, var på nytt på repertoaren och spelade i Istanbul och Skegness. Ett antal svenska konstnärer och forskare har följt med oss på vår resa, och deltagit i dates, seminarier, workshops och presentationer. Möten mellan konst och publik SEAS är en process av möten och skapande mellan konstnärer från Europas utkanter. Konstnärer har parats ihop på blind dates i städer och orter längs med Europas kust. Efter deras dates har konstnärerna föreslagit nya verk inspirerade av deras tid tillsammans och platsen som de har besökt. Projektet har genererat 18 nya konst- och scenkonstverk, och en omfattande turné runt Svarta havet och Nordsjön 2008 och Primärt fokus är skapandet och distributionen av interdisciplinära konstverk på transnationell basis. Mötet med den lokala publiken har givetvis varit i fokus under festivalturnén. Under 2009 har SEASkonstnärerna fått möta publikgrupper på 10 olika orter i fem länder. Ibland har även arrangörerna gått in för att möta reaktionerna. Verken placeras i så stor utsträckning som möjligt på okonventionella platser, på gatan och i offentliga rum för att ställa frågor om orten och för att möta en ny publik. Här följer några exempel från den rika repertoaren. BADco. (Kroatien) presenterade League of Time, ett futuristiskt stycke scenkonst, i stora öppna hallar. En av kollektivets medlemmar Sergej tycker lika mycket om publiken, i Norges nordligaste universitetsstad Tromso som den i semesterorten Skegness på Englands östkust, känd för att badgästerna från 50-talet återvänder för att bo där i pensionsåren, men uppfattar en klar skillnad. De norska studenterna är frågvisa, gärna på ett filosofiskt plan, och följer upp med e-postkontakt. Pensionärerna i Skegness kommer fram efter föreställningen och säger vi förstår inte men vi gillar det. 5

6 Ett annat kollektiv, Wunderbaum (Holland), kommer publiken väldigt nära genom sin föreställning Beer Tourist. Spelplatsen är en lokal bar där de uppträder som två högprovocerande engelska fotbollfans på semester i Odessa. Som arketyper fulla med fördomar om sin omgivning och sig själva, delar de engagerat med sig av sina semesterupplevelser och tankar om hemlandet, Ukraina och Europa. Skådespelaren Walter Bart berättar hur rädd han var inför att möta publiken på urpremiären i Odessa. Han visste hur kraftfulla reaktionerna kunde bli. Nu gick det väl, tack var de livliga diskussioner som skedde mellan personer i publiken under föreställningen, om Beer Tourist presenterade en sanning eller var en förvriden skymf. Inför varje ny spelplats tar Wunderbaum in lokala fördomar och ändrar delar av sin text efter dessa, något som kan få mötet mellan skådespelare och publik att bränna till än mer. I Göteborg uppstod det diskussion på Järntorget. Det var ljudinstallationen Borderline av Siri Hermansen som spelades upp varje heltimme. Tre böner, en muslimsk, en kristen och en judisk, blandades med varandra och stadsrummets ljud. Verket passerade inte okommenterat. En grupp exiliranier som brukar samlas på Järntorget blev påminda om det totalitära land de lämnat. Samtidigt som en IT-bolagschef med kontorsfönster tre trappor upp från torget också blev störd av ljuden. Diskussioner fördes på plats på torget, där SEAS koordinatörer mötte reaktionerna, och per e-post då bolagschefen kontaktade både oss, de lokala myndigheterna och SEAS europeiska finansiärer med sina klagomål. Vid en mätning hade ljudinstallationen en lägre decibelnivå än fontänen bredvid. En mindre provocerande installation men väl samtalsskapande är träskulpturerna Fantomaterna med ögon som är videoskärmar. Fantomaterna raddas upp i utomhusmiljö. En av upphovsmännen, Venelin Shurelov är alltid på plats de första dagarna och svarar på frågor från de nyfikna. Vad är det? Ska man lägga pengar i gubben? När Venelin avviker får publiken söka svaren hos varandra. Vad fick våra partners ut av det? Dragan Klaic beskriver SEAS som en strategisk kulturaktion som pågår över tid. De resultaten av SEAS-eventen som går att identifiera i anslutning till genomförandet visar på både europeiska och lokala vinster som rör både konstnärliga aspekter och stadsutveckling. Hamnstäder och kustorter är utgångspunkten för Black/North SEAS. Det är områden som ofta utgör historiska landmärken och som väcker frågor om mobilitet, nationsgränser, migration, transport. Ett syfte med SEAS har varit att tänka om dessa platser genom att tillföra en kulturell dimension. Gemensamt för alla partners har varit ett intresse av att koppla de konstnärliga eventen till stadsplanering och urban regenerering. Det omedelbara lokala värdet av SEAS varierar något för våra partners, beroende på vad det har funnits för utvecklingsbehov på respektive ort. Under 2009 reste festivalen till 10 orter och det har inneburit ett stort arbete för våra huvudpartners och de lokala arrangörer som tagit värdskap för den resande 10dagarsfestivalen. Gemensamt för de som har hostat ett SEAS-program är att nya berättelser och konstnärer från andra platser har presenterats. På flera mindre orter, bland annat Helsingborg, 6

7 Helsingör, Alingsås och Skegness så har den höga konstnärliga kvaliteten inneburit ett rejält lyft för den lokala kulturscenen. I Tromsö och Skegness har SEAS fungerat som ett omfattande pilotprojekt av en internationell konstfestival. I dessa fall har våra samarbetspartners varit lokala myndigheter som Tromsö kommun respektive East Lindsey District Council. För alla medverkande har den transnationella aspekten av SEAS genererat ny finansiering och många gånger underlättat finansieringen. För Skegness del är arbetet med SEAS början på ett långsiktigt identitetsskifte. Den (ö)kända semesterorten med ett överflöd av spelhallar och billiga barer har både fått uppleva något annorlunda och blivit omtalade i engelsk press och på politisk nivå på ett nytt sätt. Under 2010 och framåt kommer vi att se vad kontakterna partners emellan har lett fram till för konkreta projekt. Initiativ till samarbeten mellan partners har redan tagits. Svenska aktörer med på resan Följande svenskbaserade scenkonstnärer och forskare har deltagit i SEAS under 2009: Dritëro Kasapi, Mia Törnqvist, Nils Personne, Eva Stellby, Tobias Ståhl, Kia Berglund, Rickard Borgström, Sorelles ensemble, Philippe Blanchard, Emmy Astbury, Benny Voorham, Sigbrid Dokter, Victoria Alarik, Pia Nordin, Joakim Stampe, Martin Odh från Dramalabbet, Karl Palmås och Kerstin Elias från INGREPP, Lena Rahoult, Catharina Thörn, Ana Betancourt, Mats Rosengren, Suzanne Osten och Mikela Lundahl. SEAS i siffror Black/North SEAS har under 2009 innehållit: framföranden i nio städer i sex länder; Istanbul (Turkiet) i samarbete med Istanbul EU:s kulturhuvudstad 2010; Helsingør (Danmark), Helsingborg (Sverige) och Köpenhamn (Danmark); Göteborg och Alingsås (Sverige); Tromsø (Norge); Skegness och Mablethorpe (Storbritannien); 19 samarbetsproduktioner presenterades för en publik. Av dessa var två nyproducerade världspremiärer; (Dritero Kasapis Glorious Death, BadCos Leagues of Time ). Dessutom resenterades två nya produktioner med Gianina Carbunariu (Rumänien) Urban Mobile Laboratory, och Cristina David (Rumänien) Compressed Time. Utföranden av tvådagarsseminariet CityScape Arts and Urban Re-Invention i Istanbul, Göteborg och Skegness, dit internationella och lokala forskare och policyskapare deltog. 7

8 Nio Artist talks vid Café CityScape och sex workshops för konstnärer och ungdomar arrangerades under turnén För närvarande har SEAS uppnått: Black Sea och North Sea turnéer 400 events och föreställningar/konstnärliga verk (varav 250 under 2009 inräknat genomförandet av workshops och lokala samarbeten med lokala konstnärer) åskådare och deltagare (varav under 2009) 10 SEAS relaterade turnerande events i Storbritannien, Norge, Turkiet, Serbien, Sverige och Danmark. 70 konstnärer och artister och 150 allmänna internationella gäster, partners och supporters har anslutit sig till oss under våra konstäventyr träffar på SEAS hemsida, Stöd för projektets programutveckling har erhållits från: Stockholm Stad, Svenska Institutet, Kulturrådet Sverige, Sveriges ordförandeskap i EU, Göteborgs Stad, Västra Götalands regionen, Istanbul EU:s kulturhuvudstad 2010, Kulturdepartementen i Kroatien, Bulgarien och Rumänien, Kultur Kontakt Nord, Svenska konsulatet i Istanbul, East Lindsey District Council, Kulturrådet Norge och flera mindre nationella och regionala finansiärer som gav stöd åt arbetet med lokala konstnärsprogram. Pressröster it is some of these voices from the East that are the most interesting Helsingborg Dagblad The international touring festival is an artistic initiative aiming to create intimate encounters between East and West and it was successful in creating several meetings of the kind Göteborgs Posten The idea of getting contemporary art which so many are afraid of out amongst people and make them curious really worked yesterday Nordlysplus SEAS has been the most entertaining arts festival I have encountered so far Nottingham Visual Arts SEAS Göteborg och Alingsås 10 dagar konst, scenkonst, seminarier och konferens Den svenska presentationen av SEAS var extra viktig för oss, och som huvudarrangör hade vi fullt genomförandeansvar. Vi hade tidigt kontakt med kulturaktörer inom Göteborgs Kommun och Västra Götalandsregionen för att hitta rätt partners och tidpunkt för evenemanget. Ett lokalt team rekryterades, det bestod av koordinatörerna Anders T Carlsson, Malin Schiller och Ethel Andersson och den tekniske samordnaren Samuel Wåhlstedt. Göteborgs Stadsmuseum och Pustervik identifierades som våra två SEAS baser. Den ena för dagtid och den andra för kvälls- och nattarrangemang. I Alingsås var samarbetet nära och omfattande med Alingsås kommun, Alingsås museum och Ljungblads Konditori. I Göteborg är vi särskilt nöjda med de mycket varierade spelplatserna; Sjömanskyrkans café, Kommersens Loppmarknad, båten M/S Fryken, Pusterviksbaren, Kronhuset, Järntorget, Gustav Adolf Torg, Världskulturmuseet och Göteborgs Stadsmuseum. Majoriteten av eventen planerades tillsammans med lokala partners. Konferensen CityScape Arts and Urban Re-Invention planerades i samarbete med den lokala tvärdisciplinära gruppen Ingrepp som är engagerade i stadsutveckling. Göteborgs Stadsmuseum hade ett rum dedikerat till 8

9 stadsplaneringsfrågor, Urbanum, och det var här SEAS infocenter etablerades. Den mycket välbesökta konferensen hölls på museumet, som numera håller ett återkommande seminarium i stadsplanering. Aktiviteter Under SEAS-festivalens besök i Alingsås (13-14/8) och Göteborg (16-22/8) spelades nio olika föreställningar från sju länder på tio spelplatser vid 23 speltillfällen. Därtill gjordes en invigningsföreställning med musik, dans, poesi och performance på Kulturkalasets Leve Klotet scen för att bjuda in till SEAS i Göteborg. I Alingsås hålls invigningen på Alingsås museum som också var platsen för en interaktiv konstinstallation Talk to A Fantomat. På Lilla Torget framfördes tre utomhusverk: en performance föreställning - Suitcases (Bulgarien), ljudinstallationen Borderline (Norge) fem Fantomater (Bulgarien) samt föreställningen Glorious Death (Sverige/Turkiet) på Ljungblads konditori besökare tog del av de fyra verken i Alingsås under två dagar. I Göteborg genomfördes ett omfattande program, Glorious Death (Sverige/Turkiet), Waiting (Turkiet), Monday in the Sun (Turkiet), Sweet Dreams (Ukraina), League of Time (Kroatien), Suitcases (Bulgarien), Beer Tourist (Holland), Night Scenen (Storbritanien), The Harbour project (Sverige), Fantomat (Sverige/Bulgarien), SEAS Club, The Kiss and waste project (Norge), Borderline (Norge), The Harbour Project (Sverige) och Tillfälligt återtagande (Sverige). Två svenska lokala konstnärliga projekt ingick. The harbour project med Victoria Alarik och Pia Nordin Tillfälligt återtagande/ockupation av en allmäning av Joakim Stampe På Göteborgs Stadsmuseum fanns även SEAS infocenter, Café Cityscape och en två dagars konferens CityScape - Arts & Urban Re-Invention. SEAS hade sammanlagt 7680 besökare i Alingsås och Göteborg. 9

10 Scenproduktionen Glorious Death Ny egenproducerad föreställning Det är många år sedan Intercult producerade en egen föreställning (2005, Vit Sand - Vit Snö). Genom Black/Norths SEAS uppstod en fin möjlighet att satsa på en egen föreställning och engagerade två konstnärer som vi samarbetet med många gånger tidigare. Dritëro Kasapi fick på en SEAS-resa till Skegness i England idén till föreställningen. Han utvecklade koncept och regi i samspel med dramatiker Mia Törnqvist som skrev fyra monologer. De åkte till SEAS Istanbul tillsammans med musiker Nils Personne på en date med Istanbulbaserade kontratenoren Nuri Harun Ates. Glorious Death är skapad för att spelas i ett annorlunda scenrum, ett kafé, restaurang eller bar. Rummets befintliga inredning utgör scenografin, på scen och i videosekvenserna. Val av spelplats innebär en möjlighet till att möta ny publik och att hitta nya samarbeten. Glorious Death handlar om Europas åldrande och dess framtid som speglas i den nyss avlidna Glorias liv. Hennes son, gestaltad av Nuri Harun Ates söker upp sin mors förflutna och möter hennes syster, älskare, en ung vän och ägaren till Glorias stambar. I föreställningen blandar Dritëro Kasapi grepp från teater med videogestaltningar på plasmaskärmar. Eva Stellbys gestaltar en tyst Gloria. De fyra videoporträtten spelas av Margaretha Byström, Jan Abrahamsson, Jonas Kruse och Maria Kim. Nils Personne gjorde musikurval, Buffalo Bromberg översatte och Tobias Stål och Angela Mages jobbade med videotekniken. Under våren producerades, repeterades och redigerades föreställningen i vår lokal Annexet och föreställningen hade för-premiär i maj på Café Tjärlek. Ur-premiären skedde i augusti i Helsingborg under North SEAS turnén, och Glorious Death spelades sedan i alla efterföljande SEAS städer (läs mer i avsnittet om Black/North SEAS). Vi arrangerade sju framgångsrika föreställningarna den november i Stockholm tillsammans med restaurang Babajan, där vi erbjöd ett paket med föreställningen och en mezzetallrik. Och den 21 november spelade föreställning på Riksteaterns Teaterdagar i caféet på Hallunda Folkets Hus. Total publiksiffra i Stockholm var 270 personer. 10

11 Vi är också nöjda med att vi gjorde ett eget arrangemang och var synliga med föreställningen i Stockholm. Vi gjorde ett omfattande kommunikationsarbete, med pressarbete, sociala medier, trycksaker och annons utifrån den begränsade budget vi hade. Ändå var det svårt att nå ut och vi hade gärna haft en större publik. Vår bedömning efteråt, är att Intercult är mest publikt kända för det aktiviteter vi gör inom Resursarbete och att vi är oetablerade som avsändare för konstnärliga upplevelser. Och därför hade kommunikationen av Glorious Death svårt att nå ut till den stora publiken. Det var däremot ett stort intresse bland våra branschkollegor som såg föreställningen. Glorious Death kommer ingå i vår repertoar för framtiden och är redan inplanerad på ett par SEAS event under Vi är mycket nöjda med den höga konstnärliga kvalitén, med ett aktuellt och tänkvärt budskap som är annorlunda, lågmält och spännande berättat. Enligt SR ges sanningen om västerlänningar i Glorious Death, när Maria Edström jämför uppsättningar av Dramaten, Teater Bühne och Intercult. Glorious Death är en poetisk och ja, rörande sorgesång över Europa, ett rannsakande och ärligt betraktande av västerlänningen sådan som hon kanske faktiskt är men inte vill se sig som Maria Edström, Sveriges Radio Montagetekniken med de många rösterna skapar mångtydighet och ironier, som står i kontrast till det sorgsna stråk som tenoren Nuri Harun Ates sköna stämma lägger/ /Den fascinerande, rörliga berättelsen i Glorious Death biter sig fast i tankarna. SvD Pjäsen behandlade så många frågor exil, racism, att bli gammal, död, förlust, minnet bland annat men det är inte alls en pjäs om frågor. Subtiliteterna i regissörens metod är verkligen extraordinära: ett väldigt gripande stycke. Nottingham Visual Arts...återigen har (Black/North SEAS) hittat rätt plats för framställningen. Ett kyrkans kafé, med enkla bord och stolar, ett slutet rum där vi stänger resten av världen ute för en stund och kommer såväl aktörer som övrig publik väldigt nära. GP Fast Forward dansvideolab Tillbaka i Västra Balkan efter många år Fast Forward är ett konst- och utbildningsprojekt som syftar till att professionalisera dansområdet i Västra Balkan genom interdisciplinära och interkulturella möten. I samband med att Svenska Institutet lanserade sin satsning Creative Force Balkan hade vi möjlighet att initiera och genomföra ett tio dagars dans- och videolab med konstnärer från regionen. Resultat blev sex spännande och mycket olika videodansverk. Genom projektets lokala samarbetspartner Dance Station från Belgrad och genom egen research bjöd vi in fem koreografer och fem videokonstnärer. Mentorer för labbet var den svenska koreografen Anna Koch och filmaren Katarina Nitsch. Tillsammans med Intercults koordinator Corina Oprea arbetade de aktivt med den konstnärliga processen, genom att para ihop deltagare, välja platser, samt diskutera form, innehåll och idéutveckling med deltagarna. De medverkande kom från Serbien, Bosnien och Herzegovina, Makedonien och Kosovo och alla hade olika bakgrund. Koreograferna hade erfarenhet av modern, latin, ballett och studier i arkitektur och filosofi. Videokonstnärerna kom från filmindustrin, TV, reklamfilm, experimentell film och animation. Mångfalden syftade till att öppna upp den kulturella sektorn i regionen och att uppmana unga artister 11

12 att ta med sig sin bakgrund och erfarenhet in deras konstnärliga produktion istället för att försöka passa in i en fördefinierad form. Huvudsyftet med projektet var att uppmuntra dans och videokonstnärerna att formera en egen plattform, en interdisciplinär mötesplats som vidare kan inspirera artisterna och som dom utveckla i framtiden. Koreograferna Dans/videoverken premiärvisades den 10 november på Kondenz festival i Belgrad för 250 entusiastiska personer. Som ett start på projektet hölls ett seminarium den 29 oktober på Locomotion Dance Festival i Skopje. Corina Oprea modererade seminariet tillsammans med Helene Larsson, Sveriges Kulturattaché i regionen. Seminariet samlade 32 deltagare från tre städer i Makedonien, om diskussionerna rörde sig om dans och utbildningssystem, produktionsmöjligheter och samarbetet inom landet både för etablerade institutioner och fria initiativ. Vi är mycket nöjda över resultatet med Fast Forward. De sex dansfilmerna finns nu på DVD och vi arbetar för är att de skall visas på olika dansfestivaler och liknande i regionen. Vi hade en egen välbesökt visning i Annexet i februari. En ytterligare synergi är att två av de medverkande konstnärerna blev inbjudna av Anna Koch och deltog i hennes senaste produktion som spelades på Dansens Hus i vintras. Vi har även en dialog med Svenska Institutet som vill fortsätta att utveckla projektet. Liquid spaces are even more important in x-communist countries where everything is centralized. We know that we are poisoned by the national and local media. There was not an atmosphere of colitions between Balkan identities. We had only two days. No time to think about drama, layering. I m so fed up with it. Dragana Zarevksa It is about meeting between two disciplins and what happens inbetween. Not about making dancevideos. Anna Koch 12

13 Vi delar med oss och inspirerar andra! Europeiskt Resurscenter för Kultur Intercult har sedan starten arrangerat kurser, seminarier och konferenser för att genom debatt och kunskap sprida interkulturell kompetens och öka internationella samarbeten i det svenska kulturlivet. Våra fokusområden är publik och mångfald, kulturprojektledning, internationella samarbetsprojekt och kulturpolitik på Europanivå. Vi arbetar med en kunskapsmodell som kombinerar lång erfarenhet av egna projekt, aktuell expertis inom EU och kulturpolitik, samt kompletteras med ett aktivt och organiskt uppbyggt kontaktnät genom samarbeten och nätverk. I såväl kurser som seminarier och konferenser strävar vi efter att skapa en dialog som bjuder in alla deltagare etablerades Europeiskt Resurscenter för Kultur (ERK) på uppdrag från regeringen. I anslutning till detta fick vi även ett utökat uppdrag från Stockholm Läns Landsting. ERK är en naturlig utveckling av Intercults mångåriga engagemang i svenskt och internationellt kulturliv. Uppdraget innebär att Intercult har fått en möjlighet att fördjupa och vässa sitt arbete inom de områden som rör förmedling av erfarenhet, rådgivning, internationellt nätverksarbete och expertis. Målsättningen för ERK är att främja internationellt och interkulturellt utbyte med utgångspunkt i kultursektorn, för att på så sätt bidra till internationaliseringen av svenskt kulturliv. ERK har påbörjat ett arbete som på lång sikt ska öka den svenska närvaron på den europeiska kulturscenen. Det intresse som svenska kulturaktörer har visat ERK hittills indikerar att målen kommer att uppnås. Som en del av ERK driver vi Europa Direkt Intercult (EDI), ett informationskontor på uppdrag av EU. Flera ERK-aktiviteter ingår i EDI-programmet. Tre strategier som har gett resultat Vi arbetar aktivt med svensk kultursektor för att erbjuda kompetens och stöd till interkulturella och internationella initiativ. Över 140 personer som från en mångfald av svenska kulturorganisationer har sökt sig till Intercult under 2009 för att få konsultationer eller att gå någon av våra kurser. Under valår till Europaparlamentet och Sveriges ordförandeskap valde vi att belysa Sveriges roll i Europapolitik som rör kulturfrågor. Vi ordnade två seminarier på våren, gjorde ett mediearbete under sommaren som gav resultat i TV, radio och dagspress. Avslutningsvis arrangerade vi en konferens om kulturpolitik i december som samlade över 200 personer från Sverige och Europa i diskussioner om regional- och EU-politik. 13

14 Det aktiva nätverkande i Europa som Intercult bedriver har förstärkt vår roll i internationella sammanhang. Inbjudningar till deltagande, nya styrelelseuppdrag och som rapporteur i de stora kulturpolitiska sammanhangen visar att vi anses ha trovärdighet på den europeiska spelplanen. Europa Direkt Intercult Sedan januari 2009 är Intercult del av Europa Direkt-nätverket, med uppdraget att förmedla information i enlighet med Europeiska Kommissionens kommunikationsprioriteringar. Europa Direkt Intercult (EDI) ska vara en resurs för de som söker information om EU:s program, inom och utanför kultursektorn, men även för de som vill fördjupa sig i särskilda EU frågor. Genom ett antal aktiviteter som sträcker sig från fortbildningar till internationella konferenser i samband med Sveriges EUordförandeskap, har vi belyst de frågor Intercult brinner för och som har en stark europeisk prägel. Europa Direkts arbete sker inom ramarna för Europeiskt Resurscentrum för Kultur var ett etablerings år för EDI. Vi har satsat på att skapa en profil, genom digitala kanaler och genom att anordna evenemang och samtal med EU-frågor som centralt tema. Vi har utökat vårt kontaktnät, etablerat nya samarbetspartners och genererat medial uppmärksamhet. Under denna etableringsfas har vi kunnat ta tempen på vårt upptagningsområde och vår specifika målgrupp, kultursektorn, för att undersöka vilka behov som finns när det gäller EU-relaterad information och kunskap. Ett lyckat samarbete med Stadsbiblioteket och gymnasieskolor runtom i Stockholm inför Europavalet i juni 2009 gav oss blodad tand och vi hoppas vidareutveckla det konceptet under Kultursektorns ökade intresse för EU frågor i Stockholms län Med tanke på det intresse som funnits för våra fortbildningar om EU-samarbeten, våra kulturpolitiska samtal runtom i Stockholm, och de telefonsamtal och e-post som inkommit har vi kunnat dra slutsatsen att det finns ett allt större intresse för EU-frågor. Detta gäller främst frågor om finansiering, partners arbete och hur man utvecklar Europeiska projekt. Men kultursektorn har även behov av EU-kunskap i allmänhet. Vi har upptäckt att man inte vet tillräckligt om EU:s struktur, och därmed har begränsad förståelse för institutionella processer och policyområden. Vårt delade uppdrag mellan ERK och Europa Direkt Intercult samverkan bra med varandra och i våra kurser berör vi även allmän EU kunskap. Stor tyngdpunkt har lagts ned på att informera om och förklara EUs nya riktlinjer i sin kulturpolitik den s k Agenda for Culture, detta har skett genom nyhetsbrev, medverkan på konferenser i regionen, initiativ att förenkla regionens aktörers medverkan på kulturpolitiskt strategimöte i Bryssel och vår egna konferens Re:Designing Cultural Politics. Informations spridning av aktiviteterna har skett i samarbete med Stockholms Läns Landstings Kulturförvaltning. Målgrupper och kommunikationsarbete Under 2009 har vi arbetat aktivt med att hitta nya målgrupper. Marknads- och kommunikations ansvarige Vanessa Ware har gjort bred research och kontaktarbete som har resulterat i välbesökta kurser och många nya ansikten. Viktiga verktyg har varit en uppgraderad kontaktdatabas och vårt nya 14

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014

Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2014 1 Verksamhetsberättelse 2014 Ett år som har präglats av att allt fler projekt och samarbeten har

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

RAPPORT FRÅN DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID

RAPPORT FRÅN DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID RAPPORT FRÅN DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID EN KONFERENS OM KULTURENS ROLL I FÖRVERKLIGANDET AV EU 2020 STARTEGIN 9 DECEMBER 2011 PÅ EUROPAHUSET KONFERENSEN VAR ETT SAMARBETE MELLAN Intercult, Europa

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2011 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR 2010 inledde vi i samarbete

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

Power Shift Sverige 2014

Power Shift Sverige 2014 Power Shift Sverige 2014 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2014 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 8 Kommunikation... 8 Power Shift 2014 konferensen... 9 Umeå Universitet och

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE En studieresa till Manchester En rapport av Camilla Amnemyr, Ethel Andersson, Mia Bergdahl, Mirja Hildbrand, Karin Lundgren och Christian Stensöta maj 2003. Innehållsförteckning

Läs mer

Vi kommer samarbeta med den kommersiella världen och använda oss av reklam för att se till att filmerna på streamingsidan alltid kan ses gratis.

Vi kommer samarbeta med den kommersiella världen och använda oss av reklam för att se till att filmerna på streamingsidan alltid kan ses gratis. http://leia.vgregion.se/mail/johsv34.nsf/(%24inbox)/7df0e8e97dc8ac5e07503ac... Page 1 of 2 2012-09-11 Från: johanna.jm.svensson@vgregion.se Till: johanna.jm.svensson@vgregion.se Datum: fredag, september

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Utvärderingsrapport nr III juni 2006 av: Lisa Lindén på uppdrag av Trappan Förord Trappanprojektet har under fyra terminer erbjudit en möjlighet för alla

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

KONSTEN OCH PUBLIKEN

KONSTEN OCH PUBLIKEN KONSTEN OCH PUBLIKEN Regionalt konstpedagogiskt forum 2007: Konsten och publiken Välkommen till en dokumentation av seminariet Konsten och publiken på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn den 19 november

Läs mer

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet Förord Våren 2006 åkte vi från Nätverkstan till London för att träffa Venu Dhupa, då nytillsatt

Läs mer

Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelser för Svensk Scenkonst och Svensk Scenkonst Servicebolag AB 2008

Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelser för Svensk Scenkonst och Svensk Scenkonst Servicebolag AB 2008 Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelser för Svensk Scenkonst och Svensk Scenkonst Servicebolag AB 2008 Innehållsförteckning Increasing Focus on Performing Arts 5 Sture Carlsson, förbundsdirektör

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar

Läs mer