INTERCULT Verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERCULT Verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 INTERCULT Verksamhetsberättelse 2009 INTERCULT arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga gränsöverskridande scen/konstprojekt i Europa. Vi utbildar i internationella kulturprojekt och interkulturell kompetens. Vi är aktiva på den nationella och internationella kulturpolitiska arenan.

2 2009 I KORTHET 3 INTERCULT PRODUKTION 4 Projektet Black/North SEAS 4 SEAS Göteborg och Alingsås 8 Scenproduktionen Glorious Death 10 Fast Forward dansvideolab 11 EUROPEISKT RESURSCENTER FÖR KULTUR 13 Tre strategier som har gett resultat 13 Europa Direkt Intercult 14 Målgrupper och kommunikationsarbete 14 Kurser Konsten att skapa ett europeiskt projekt Att ge publiken vad den vill ha Skräddarsydd kurs i kulturpolitik för DI:s masterselever 16 Konsultationer 17 Seminarium 17 Internationell konferens Re:Designing Cultural Politics 17 Internationella nätverk och styrelse/styrgruppsuppdrag 18 Culture Action Europe (C A E) 19 Platform for Intercultural Europe (P I E) 19 IETM 19 River//Cities 19 Nordiskt Forum för Interkultur 19 Andra aktiviteter inom ramen för ERK 20 Presentation på internationella CCP mötet i Göteborg 20 European Cultural Forum i Bryssel 20 Aktivitet: Europa Varför bry sig? 20 ANNEXET EXTERNA AKTIVITETER 21 FÖRELÄSNINGAR OCH MEDVERKAN I SEMINARIER 21 ORGANISATION 22 EKONOMI 22 2

3 2009 i korthet 2009 har varit det mest produktiva året i Intercults historia. Båda våra verksamhetsben; produktionscentret och Europeiskt Resurscenter för Kultur har haft stora och utmanande uppdrag. Vi har genom detta vidareutvecklat vår kompetensstruktur, som är stark, tydlig och användbar. Intercults Produktionscenter har under året främst arbetat med, det av oss initierade, europeiska samarbetet Black/North SEAS. Vi har genomfört projektets turnéer med över 250 event bestående av föreställningar (inklusive samarbeten med lokala konstnärer), workshops och seminarier (CityScape) till Istanbul, Köpenhamn, Helsingborg, Göteborg, Alingsås, Tromsö och Skegness (i England). I Göteborg/Alingsås var Intercult huvudarrangör vilket innebar att vi där byggde upp ett lokalt produktionscenter och under ett par dagar tillfälligt öppnade ett Intercult Göteborgskontor. Vi har även producerat den egna föreställningen Glorious Death som spelat 20 kvällar på restauranger och barer under Black/North SEAS turnén och i Stockholm. Hösten avslutades med dans och videolaboratoriet Fast Forward där dansare och videokonstnärer från Västra Balkan parades ihop och arbetade under tio dagar i Belgrad och skapade sex dansvideofilmer. Intercults Resurscenter kallas Europeiskt Resurscentrum för Kultur (ERK) sedan i juni 2008 då vi fick i uppdrag av Regeringen att driva ERK. Målsättningen är att främja internationellt och interkulturellt utbyte med utgångspunkt i kultursektorn, för att på så sätt bidra till internationaliseringen av svenskt kulturliv. Uppdraget innebär att Intercult kan fördjupa sitt arbete inom de områden som rör förmedling av erfarenhet, rådgivning och expertis. Under 2009 har vi initierat och genomfört ett stort antal konsultationer, fortbildningar, deltagit i internationella nätverk, kulturpolitiska samtal och arrangerat en välbesökt och uppskattad internationell kulturpolitisk konferens Re:Designing Cultural Politics. Under 2009 debuterade vi också som EuropaDirekt infokontor, ett 4 årigt uppdrag från Europeiska Kommissionen med syfte att uppmuntra till ett mer aktivt europeiskt medborgarskap för svenska aktörer inom kultursektorn och att nå ut till allmänheten. I vår mötesplats Annexet hölls under året, förutom delar av ovan nämnd verksamhet, även ett antal möten, nätverksträffar, mingel och vi avslutade året med en fullsatt fortbildning i temat Publik och Mångfald. 3

4 Vi initierar och driver gränsöverskridande projekt Intercult Produktion Varje projekt som Intercult skapar börjar med ett sammanhang som vi vill påverka. Vi skapar storskaliga, gränsöverskridande scenkonst- och konstproduktioner för den europeiska kulturscenen. Genom att kultivera interkulturell/interdisciplinär scenkonst- och konstproduktion arbetar vi strategiskt för att skapa långsiktigt utbyte över gränser: geografiska, strukturella, kulturella och mentala. Under 2009 har vi arbetat med Svartahavs- och Nordsjöregionerna, Stockholmsområdet samt Västra Balkan. Återkommande i Intercults projekt är tvärdisciplinär konstnärlig research, scenkonst- och konst på urbana platser, transregionala samarbeten, multipelt partnerskap bland olika typer av organisationer och aktörer, samt kapacitetsutveckling. Intercult driver projekt i rollen som initiativtagare, exekutiv producent och koordinator, samt curator/konstnärlig ledning. "I am a veteran of SEAS events, but even for me it is not so easy to say what SEAS actually is. It is not a traveling circus, although at some moments it might look like one. And it is not really a festival, although it might be perceived as such. It is actually a prolonged, very strategic cultural action, connecting a number of European coastal cities and resorts. Dragan Klaic Projektet Black/North SEAS Intensiva ögonblick i samarbetet mellan aktörer från Svartahavs- och Nordsjöregionen Sommaren 2007 inledde vi arbetet med det fleråriga Europeiska samarbetsprojektet Black/North SEAS. Under 2009 har vi genomfört ett stort antal aktiviteter under detta projekts flagg. Vi har skapat konstnärliga möten och samarbeten mellan två regioner som sällan mötts; Svarta Havet och Nordsjön. Som en festival har vi rest till fem länder med 15 SEAS konstnärliga produktioner, kombinerat med konstnärssamtal och workshops. På varje ort har även CityScape; seminarium om kulturdriven urbanisering arrangerats, som samlat forskare och experter. Black/North SEAS är på många sätt ett framgångsprojekt för Intercult. Sett till EU-ansökan så har projektet vuxit med antalet orter som festivalen hållits på, från 10 till 13, med antalet CityScape event, från fyra till fem, och med det totala antalet beställda produktioner från 18 till 20. Projektet involverar åtta Europeiska huvudsamarbetspartners, 15 andra projektpartners och över 100 artister från hela scenkonstområdet och visuell konst. Basfinansieringen kommer från EU Culture och kompletteras med lokalt, regionalt och nationellt stöd. Intercult är initiativtagare och koordinatör av projektet. 4

5 Under 2009 har vår roll även varit som arrangörer av det konstnärliga programmet i Göteborg och Alingsås och vi byggde upp ett tillfälligt Intercult kontor i Västsverige. Vi har producerat en egen föreställning Glorious Death till projektet som även spelade i Stockholm. Och föreställningen Sorelle som Teater Giljotin gjorde i samarbete med oss, var på nytt på repertoaren och spelade i Istanbul och Skegness. Ett antal svenska konstnärer och forskare har följt med oss på vår resa, och deltagit i dates, seminarier, workshops och presentationer. Möten mellan konst och publik SEAS är en process av möten och skapande mellan konstnärer från Europas utkanter. Konstnärer har parats ihop på blind dates i städer och orter längs med Europas kust. Efter deras dates har konstnärerna föreslagit nya verk inspirerade av deras tid tillsammans och platsen som de har besökt. Projektet har genererat 18 nya konst- och scenkonstverk, och en omfattande turné runt Svarta havet och Nordsjön 2008 och Primärt fokus är skapandet och distributionen av interdisciplinära konstverk på transnationell basis. Mötet med den lokala publiken har givetvis varit i fokus under festivalturnén. Under 2009 har SEASkonstnärerna fått möta publikgrupper på 10 olika orter i fem länder. Ibland har även arrangörerna gått in för att möta reaktionerna. Verken placeras i så stor utsträckning som möjligt på okonventionella platser, på gatan och i offentliga rum för att ställa frågor om orten och för att möta en ny publik. Här följer några exempel från den rika repertoaren. BADco. (Kroatien) presenterade League of Time, ett futuristiskt stycke scenkonst, i stora öppna hallar. En av kollektivets medlemmar Sergej tycker lika mycket om publiken, i Norges nordligaste universitetsstad Tromso som den i semesterorten Skegness på Englands östkust, känd för att badgästerna från 50-talet återvänder för att bo där i pensionsåren, men uppfattar en klar skillnad. De norska studenterna är frågvisa, gärna på ett filosofiskt plan, och följer upp med e-postkontakt. Pensionärerna i Skegness kommer fram efter föreställningen och säger vi förstår inte men vi gillar det. 5

6 Ett annat kollektiv, Wunderbaum (Holland), kommer publiken väldigt nära genom sin föreställning Beer Tourist. Spelplatsen är en lokal bar där de uppträder som två högprovocerande engelska fotbollfans på semester i Odessa. Som arketyper fulla med fördomar om sin omgivning och sig själva, delar de engagerat med sig av sina semesterupplevelser och tankar om hemlandet, Ukraina och Europa. Skådespelaren Walter Bart berättar hur rädd han var inför att möta publiken på urpremiären i Odessa. Han visste hur kraftfulla reaktionerna kunde bli. Nu gick det väl, tack var de livliga diskussioner som skedde mellan personer i publiken under föreställningen, om Beer Tourist presenterade en sanning eller var en förvriden skymf. Inför varje ny spelplats tar Wunderbaum in lokala fördomar och ändrar delar av sin text efter dessa, något som kan få mötet mellan skådespelare och publik att bränna till än mer. I Göteborg uppstod det diskussion på Järntorget. Det var ljudinstallationen Borderline av Siri Hermansen som spelades upp varje heltimme. Tre böner, en muslimsk, en kristen och en judisk, blandades med varandra och stadsrummets ljud. Verket passerade inte okommenterat. En grupp exiliranier som brukar samlas på Järntorget blev påminda om det totalitära land de lämnat. Samtidigt som en IT-bolagschef med kontorsfönster tre trappor upp från torget också blev störd av ljuden. Diskussioner fördes på plats på torget, där SEAS koordinatörer mötte reaktionerna, och per e-post då bolagschefen kontaktade både oss, de lokala myndigheterna och SEAS europeiska finansiärer med sina klagomål. Vid en mätning hade ljudinstallationen en lägre decibelnivå än fontänen bredvid. En mindre provocerande installation men väl samtalsskapande är träskulpturerna Fantomaterna med ögon som är videoskärmar. Fantomaterna raddas upp i utomhusmiljö. En av upphovsmännen, Venelin Shurelov är alltid på plats de första dagarna och svarar på frågor från de nyfikna. Vad är det? Ska man lägga pengar i gubben? När Venelin avviker får publiken söka svaren hos varandra. Vad fick våra partners ut av det? Dragan Klaic beskriver SEAS som en strategisk kulturaktion som pågår över tid. De resultaten av SEAS-eventen som går att identifiera i anslutning till genomförandet visar på både europeiska och lokala vinster som rör både konstnärliga aspekter och stadsutveckling. Hamnstäder och kustorter är utgångspunkten för Black/North SEAS. Det är områden som ofta utgör historiska landmärken och som väcker frågor om mobilitet, nationsgränser, migration, transport. Ett syfte med SEAS har varit att tänka om dessa platser genom att tillföra en kulturell dimension. Gemensamt för alla partners har varit ett intresse av att koppla de konstnärliga eventen till stadsplanering och urban regenerering. Det omedelbara lokala värdet av SEAS varierar något för våra partners, beroende på vad det har funnits för utvecklingsbehov på respektive ort. Under 2009 reste festivalen till 10 orter och det har inneburit ett stort arbete för våra huvudpartners och de lokala arrangörer som tagit värdskap för den resande 10dagarsfestivalen. Gemensamt för de som har hostat ett SEAS-program är att nya berättelser och konstnärer från andra platser har presenterats. På flera mindre orter, bland annat Helsingborg, 6

7 Helsingör, Alingsås och Skegness så har den höga konstnärliga kvaliteten inneburit ett rejält lyft för den lokala kulturscenen. I Tromsö och Skegness har SEAS fungerat som ett omfattande pilotprojekt av en internationell konstfestival. I dessa fall har våra samarbetspartners varit lokala myndigheter som Tromsö kommun respektive East Lindsey District Council. För alla medverkande har den transnationella aspekten av SEAS genererat ny finansiering och många gånger underlättat finansieringen. För Skegness del är arbetet med SEAS början på ett långsiktigt identitetsskifte. Den (ö)kända semesterorten med ett överflöd av spelhallar och billiga barer har både fått uppleva något annorlunda och blivit omtalade i engelsk press och på politisk nivå på ett nytt sätt. Under 2010 och framåt kommer vi att se vad kontakterna partners emellan har lett fram till för konkreta projekt. Initiativ till samarbeten mellan partners har redan tagits. Svenska aktörer med på resan Följande svenskbaserade scenkonstnärer och forskare har deltagit i SEAS under 2009: Dritëro Kasapi, Mia Törnqvist, Nils Personne, Eva Stellby, Tobias Ståhl, Kia Berglund, Rickard Borgström, Sorelles ensemble, Philippe Blanchard, Emmy Astbury, Benny Voorham, Sigbrid Dokter, Victoria Alarik, Pia Nordin, Joakim Stampe, Martin Odh från Dramalabbet, Karl Palmås och Kerstin Elias från INGREPP, Lena Rahoult, Catharina Thörn, Ana Betancourt, Mats Rosengren, Suzanne Osten och Mikela Lundahl. SEAS i siffror Black/North SEAS har under 2009 innehållit: framföranden i nio städer i sex länder; Istanbul (Turkiet) i samarbete med Istanbul EU:s kulturhuvudstad 2010; Helsingør (Danmark), Helsingborg (Sverige) och Köpenhamn (Danmark); Göteborg och Alingsås (Sverige); Tromsø (Norge); Skegness och Mablethorpe (Storbritannien); 19 samarbetsproduktioner presenterades för en publik. Av dessa var två nyproducerade världspremiärer; (Dritero Kasapis Glorious Death, BadCos Leagues of Time ). Dessutom resenterades två nya produktioner med Gianina Carbunariu (Rumänien) Urban Mobile Laboratory, och Cristina David (Rumänien) Compressed Time. Utföranden av tvådagarsseminariet CityScape Arts and Urban Re-Invention i Istanbul, Göteborg och Skegness, dit internationella och lokala forskare och policyskapare deltog. 7

8 Nio Artist talks vid Café CityScape och sex workshops för konstnärer och ungdomar arrangerades under turnén För närvarande har SEAS uppnått: Black Sea och North Sea turnéer 400 events och föreställningar/konstnärliga verk (varav 250 under 2009 inräknat genomförandet av workshops och lokala samarbeten med lokala konstnärer) åskådare och deltagare (varav under 2009) 10 SEAS relaterade turnerande events i Storbritannien, Norge, Turkiet, Serbien, Sverige och Danmark. 70 konstnärer och artister och 150 allmänna internationella gäster, partners och supporters har anslutit sig till oss under våra konstäventyr träffar på SEAS hemsida, Stöd för projektets programutveckling har erhållits från: Stockholm Stad, Svenska Institutet, Kulturrådet Sverige, Sveriges ordförandeskap i EU, Göteborgs Stad, Västra Götalands regionen, Istanbul EU:s kulturhuvudstad 2010, Kulturdepartementen i Kroatien, Bulgarien och Rumänien, Kultur Kontakt Nord, Svenska konsulatet i Istanbul, East Lindsey District Council, Kulturrådet Norge och flera mindre nationella och regionala finansiärer som gav stöd åt arbetet med lokala konstnärsprogram. Pressröster it is some of these voices from the East that are the most interesting Helsingborg Dagblad The international touring festival is an artistic initiative aiming to create intimate encounters between East and West and it was successful in creating several meetings of the kind Göteborgs Posten The idea of getting contemporary art which so many are afraid of out amongst people and make them curious really worked yesterday Nordlysplus SEAS has been the most entertaining arts festival I have encountered so far Nottingham Visual Arts SEAS Göteborg och Alingsås 10 dagar konst, scenkonst, seminarier och konferens Den svenska presentationen av SEAS var extra viktig för oss, och som huvudarrangör hade vi fullt genomförandeansvar. Vi hade tidigt kontakt med kulturaktörer inom Göteborgs Kommun och Västra Götalandsregionen för att hitta rätt partners och tidpunkt för evenemanget. Ett lokalt team rekryterades, det bestod av koordinatörerna Anders T Carlsson, Malin Schiller och Ethel Andersson och den tekniske samordnaren Samuel Wåhlstedt. Göteborgs Stadsmuseum och Pustervik identifierades som våra två SEAS baser. Den ena för dagtid och den andra för kvälls- och nattarrangemang. I Alingsås var samarbetet nära och omfattande med Alingsås kommun, Alingsås museum och Ljungblads Konditori. I Göteborg är vi särskilt nöjda med de mycket varierade spelplatserna; Sjömanskyrkans café, Kommersens Loppmarknad, båten M/S Fryken, Pusterviksbaren, Kronhuset, Järntorget, Gustav Adolf Torg, Världskulturmuseet och Göteborgs Stadsmuseum. Majoriteten av eventen planerades tillsammans med lokala partners. Konferensen CityScape Arts and Urban Re-Invention planerades i samarbete med den lokala tvärdisciplinära gruppen Ingrepp som är engagerade i stadsutveckling. Göteborgs Stadsmuseum hade ett rum dedikerat till 8

9 stadsplaneringsfrågor, Urbanum, och det var här SEAS infocenter etablerades. Den mycket välbesökta konferensen hölls på museumet, som numera håller ett återkommande seminarium i stadsplanering. Aktiviteter Under SEAS-festivalens besök i Alingsås (13-14/8) och Göteborg (16-22/8) spelades nio olika föreställningar från sju länder på tio spelplatser vid 23 speltillfällen. Därtill gjordes en invigningsföreställning med musik, dans, poesi och performance på Kulturkalasets Leve Klotet scen för att bjuda in till SEAS i Göteborg. I Alingsås hålls invigningen på Alingsås museum som också var platsen för en interaktiv konstinstallation Talk to A Fantomat. På Lilla Torget framfördes tre utomhusverk: en performance föreställning - Suitcases (Bulgarien), ljudinstallationen Borderline (Norge) fem Fantomater (Bulgarien) samt föreställningen Glorious Death (Sverige/Turkiet) på Ljungblads konditori besökare tog del av de fyra verken i Alingsås under två dagar. I Göteborg genomfördes ett omfattande program, Glorious Death (Sverige/Turkiet), Waiting (Turkiet), Monday in the Sun (Turkiet), Sweet Dreams (Ukraina), League of Time (Kroatien), Suitcases (Bulgarien), Beer Tourist (Holland), Night Scenen (Storbritanien), The Harbour project (Sverige), Fantomat (Sverige/Bulgarien), SEAS Club, The Kiss and waste project (Norge), Borderline (Norge), The Harbour Project (Sverige) och Tillfälligt återtagande (Sverige). Två svenska lokala konstnärliga projekt ingick. The harbour project med Victoria Alarik och Pia Nordin Tillfälligt återtagande/ockupation av en allmäning av Joakim Stampe På Göteborgs Stadsmuseum fanns även SEAS infocenter, Café Cityscape och en två dagars konferens CityScape - Arts & Urban Re-Invention. SEAS hade sammanlagt 7680 besökare i Alingsås och Göteborg. 9

10 Scenproduktionen Glorious Death Ny egenproducerad föreställning Det är många år sedan Intercult producerade en egen föreställning (2005, Vit Sand - Vit Snö). Genom Black/Norths SEAS uppstod en fin möjlighet att satsa på en egen föreställning och engagerade två konstnärer som vi samarbetet med många gånger tidigare. Dritëro Kasapi fick på en SEAS-resa till Skegness i England idén till föreställningen. Han utvecklade koncept och regi i samspel med dramatiker Mia Törnqvist som skrev fyra monologer. De åkte till SEAS Istanbul tillsammans med musiker Nils Personne på en date med Istanbulbaserade kontratenoren Nuri Harun Ates. Glorious Death är skapad för att spelas i ett annorlunda scenrum, ett kafé, restaurang eller bar. Rummets befintliga inredning utgör scenografin, på scen och i videosekvenserna. Val av spelplats innebär en möjlighet till att möta ny publik och att hitta nya samarbeten. Glorious Death handlar om Europas åldrande och dess framtid som speglas i den nyss avlidna Glorias liv. Hennes son, gestaltad av Nuri Harun Ates söker upp sin mors förflutna och möter hennes syster, älskare, en ung vän och ägaren till Glorias stambar. I föreställningen blandar Dritëro Kasapi grepp från teater med videogestaltningar på plasmaskärmar. Eva Stellbys gestaltar en tyst Gloria. De fyra videoporträtten spelas av Margaretha Byström, Jan Abrahamsson, Jonas Kruse och Maria Kim. Nils Personne gjorde musikurval, Buffalo Bromberg översatte och Tobias Stål och Angela Mages jobbade med videotekniken. Under våren producerades, repeterades och redigerades föreställningen i vår lokal Annexet och föreställningen hade för-premiär i maj på Café Tjärlek. Ur-premiären skedde i augusti i Helsingborg under North SEAS turnén, och Glorious Death spelades sedan i alla efterföljande SEAS städer (läs mer i avsnittet om Black/North SEAS). Vi arrangerade sju framgångsrika föreställningarna den november i Stockholm tillsammans med restaurang Babajan, där vi erbjöd ett paket med föreställningen och en mezzetallrik. Och den 21 november spelade föreställning på Riksteaterns Teaterdagar i caféet på Hallunda Folkets Hus. Total publiksiffra i Stockholm var 270 personer. 10

11 Vi är också nöjda med att vi gjorde ett eget arrangemang och var synliga med föreställningen i Stockholm. Vi gjorde ett omfattande kommunikationsarbete, med pressarbete, sociala medier, trycksaker och annons utifrån den begränsade budget vi hade. Ändå var det svårt att nå ut och vi hade gärna haft en större publik. Vår bedömning efteråt, är att Intercult är mest publikt kända för det aktiviteter vi gör inom Resursarbete och att vi är oetablerade som avsändare för konstnärliga upplevelser. Och därför hade kommunikationen av Glorious Death svårt att nå ut till den stora publiken. Det var däremot ett stort intresse bland våra branschkollegor som såg föreställningen. Glorious Death kommer ingå i vår repertoar för framtiden och är redan inplanerad på ett par SEAS event under Vi är mycket nöjda med den höga konstnärliga kvalitén, med ett aktuellt och tänkvärt budskap som är annorlunda, lågmält och spännande berättat. Enligt SR ges sanningen om västerlänningar i Glorious Death, när Maria Edström jämför uppsättningar av Dramaten, Teater Bühne och Intercult. Glorious Death är en poetisk och ja, rörande sorgesång över Europa, ett rannsakande och ärligt betraktande av västerlänningen sådan som hon kanske faktiskt är men inte vill se sig som Maria Edström, Sveriges Radio Montagetekniken med de många rösterna skapar mångtydighet och ironier, som står i kontrast till det sorgsna stråk som tenoren Nuri Harun Ates sköna stämma lägger/ /Den fascinerande, rörliga berättelsen i Glorious Death biter sig fast i tankarna. SvD Pjäsen behandlade så många frågor exil, racism, att bli gammal, död, förlust, minnet bland annat men det är inte alls en pjäs om frågor. Subtiliteterna i regissörens metod är verkligen extraordinära: ett väldigt gripande stycke. Nottingham Visual Arts...återigen har (Black/North SEAS) hittat rätt plats för framställningen. Ett kyrkans kafé, med enkla bord och stolar, ett slutet rum där vi stänger resten av världen ute för en stund och kommer såväl aktörer som övrig publik väldigt nära. GP Fast Forward dansvideolab Tillbaka i Västra Balkan efter många år Fast Forward är ett konst- och utbildningsprojekt som syftar till att professionalisera dansområdet i Västra Balkan genom interdisciplinära och interkulturella möten. I samband med att Svenska Institutet lanserade sin satsning Creative Force Balkan hade vi möjlighet att initiera och genomföra ett tio dagars dans- och videolab med konstnärer från regionen. Resultat blev sex spännande och mycket olika videodansverk. Genom projektets lokala samarbetspartner Dance Station från Belgrad och genom egen research bjöd vi in fem koreografer och fem videokonstnärer. Mentorer för labbet var den svenska koreografen Anna Koch och filmaren Katarina Nitsch. Tillsammans med Intercults koordinator Corina Oprea arbetade de aktivt med den konstnärliga processen, genom att para ihop deltagare, välja platser, samt diskutera form, innehåll och idéutveckling med deltagarna. De medverkande kom från Serbien, Bosnien och Herzegovina, Makedonien och Kosovo och alla hade olika bakgrund. Koreograferna hade erfarenhet av modern, latin, ballett och studier i arkitektur och filosofi. Videokonstnärerna kom från filmindustrin, TV, reklamfilm, experimentell film och animation. Mångfalden syftade till att öppna upp den kulturella sektorn i regionen och att uppmana unga artister 11

12 att ta med sig sin bakgrund och erfarenhet in deras konstnärliga produktion istället för att försöka passa in i en fördefinierad form. Huvudsyftet med projektet var att uppmuntra dans och videokonstnärerna att formera en egen plattform, en interdisciplinär mötesplats som vidare kan inspirera artisterna och som dom utveckla i framtiden. Koreograferna Dans/videoverken premiärvisades den 10 november på Kondenz festival i Belgrad för 250 entusiastiska personer. Som ett start på projektet hölls ett seminarium den 29 oktober på Locomotion Dance Festival i Skopje. Corina Oprea modererade seminariet tillsammans med Helene Larsson, Sveriges Kulturattaché i regionen. Seminariet samlade 32 deltagare från tre städer i Makedonien, om diskussionerna rörde sig om dans och utbildningssystem, produktionsmöjligheter och samarbetet inom landet både för etablerade institutioner och fria initiativ. Vi är mycket nöjda över resultatet med Fast Forward. De sex dansfilmerna finns nu på DVD och vi arbetar för är att de skall visas på olika dansfestivaler och liknande i regionen. Vi hade en egen välbesökt visning i Annexet i februari. En ytterligare synergi är att två av de medverkande konstnärerna blev inbjudna av Anna Koch och deltog i hennes senaste produktion som spelades på Dansens Hus i vintras. Vi har även en dialog med Svenska Institutet som vill fortsätta att utveckla projektet. Liquid spaces are even more important in x-communist countries where everything is centralized. We know that we are poisoned by the national and local media. There was not an atmosphere of colitions between Balkan identities. We had only two days. No time to think about drama, layering. I m so fed up with it. Dragana Zarevksa It is about meeting between two disciplins and what happens inbetween. Not about making dancevideos. Anna Koch 12

13 Vi delar med oss och inspirerar andra! Europeiskt Resurscenter för Kultur Intercult har sedan starten arrangerat kurser, seminarier och konferenser för att genom debatt och kunskap sprida interkulturell kompetens och öka internationella samarbeten i det svenska kulturlivet. Våra fokusområden är publik och mångfald, kulturprojektledning, internationella samarbetsprojekt och kulturpolitik på Europanivå. Vi arbetar med en kunskapsmodell som kombinerar lång erfarenhet av egna projekt, aktuell expertis inom EU och kulturpolitik, samt kompletteras med ett aktivt och organiskt uppbyggt kontaktnät genom samarbeten och nätverk. I såväl kurser som seminarier och konferenser strävar vi efter att skapa en dialog som bjuder in alla deltagare etablerades Europeiskt Resurscenter för Kultur (ERK) på uppdrag från regeringen. I anslutning till detta fick vi även ett utökat uppdrag från Stockholm Läns Landsting. ERK är en naturlig utveckling av Intercults mångåriga engagemang i svenskt och internationellt kulturliv. Uppdraget innebär att Intercult har fått en möjlighet att fördjupa och vässa sitt arbete inom de områden som rör förmedling av erfarenhet, rådgivning, internationellt nätverksarbete och expertis. Målsättningen för ERK är att främja internationellt och interkulturellt utbyte med utgångspunkt i kultursektorn, för att på så sätt bidra till internationaliseringen av svenskt kulturliv. ERK har påbörjat ett arbete som på lång sikt ska öka den svenska närvaron på den europeiska kulturscenen. Det intresse som svenska kulturaktörer har visat ERK hittills indikerar att målen kommer att uppnås. Som en del av ERK driver vi Europa Direkt Intercult (EDI), ett informationskontor på uppdrag av EU. Flera ERK-aktiviteter ingår i EDI-programmet. Tre strategier som har gett resultat Vi arbetar aktivt med svensk kultursektor för att erbjuda kompetens och stöd till interkulturella och internationella initiativ. Över 140 personer som från en mångfald av svenska kulturorganisationer har sökt sig till Intercult under 2009 för att få konsultationer eller att gå någon av våra kurser. Under valår till Europaparlamentet och Sveriges ordförandeskap valde vi att belysa Sveriges roll i Europapolitik som rör kulturfrågor. Vi ordnade två seminarier på våren, gjorde ett mediearbete under sommaren som gav resultat i TV, radio och dagspress. Avslutningsvis arrangerade vi en konferens om kulturpolitik i december som samlade över 200 personer från Sverige och Europa i diskussioner om regional- och EU-politik. 13

14 Det aktiva nätverkande i Europa som Intercult bedriver har förstärkt vår roll i internationella sammanhang. Inbjudningar till deltagande, nya styrelelseuppdrag och som rapporteur i de stora kulturpolitiska sammanhangen visar att vi anses ha trovärdighet på den europeiska spelplanen. Europa Direkt Intercult Sedan januari 2009 är Intercult del av Europa Direkt-nätverket, med uppdraget att förmedla information i enlighet med Europeiska Kommissionens kommunikationsprioriteringar. Europa Direkt Intercult (EDI) ska vara en resurs för de som söker information om EU:s program, inom och utanför kultursektorn, men även för de som vill fördjupa sig i särskilda EU frågor. Genom ett antal aktiviteter som sträcker sig från fortbildningar till internationella konferenser i samband med Sveriges EUordförandeskap, har vi belyst de frågor Intercult brinner för och som har en stark europeisk prägel. Europa Direkts arbete sker inom ramarna för Europeiskt Resurscentrum för Kultur var ett etablerings år för EDI. Vi har satsat på att skapa en profil, genom digitala kanaler och genom att anordna evenemang och samtal med EU-frågor som centralt tema. Vi har utökat vårt kontaktnät, etablerat nya samarbetspartners och genererat medial uppmärksamhet. Under denna etableringsfas har vi kunnat ta tempen på vårt upptagningsområde och vår specifika målgrupp, kultursektorn, för att undersöka vilka behov som finns när det gäller EU-relaterad information och kunskap. Ett lyckat samarbete med Stadsbiblioteket och gymnasieskolor runtom i Stockholm inför Europavalet i juni 2009 gav oss blodad tand och vi hoppas vidareutveckla det konceptet under Kultursektorns ökade intresse för EU frågor i Stockholms län Med tanke på det intresse som funnits för våra fortbildningar om EU-samarbeten, våra kulturpolitiska samtal runtom i Stockholm, och de telefonsamtal och e-post som inkommit har vi kunnat dra slutsatsen att det finns ett allt större intresse för EU-frågor. Detta gäller främst frågor om finansiering, partners arbete och hur man utvecklar Europeiska projekt. Men kultursektorn har även behov av EU-kunskap i allmänhet. Vi har upptäckt att man inte vet tillräckligt om EU:s struktur, och därmed har begränsad förståelse för institutionella processer och policyområden. Vårt delade uppdrag mellan ERK och Europa Direkt Intercult samverkan bra med varandra och i våra kurser berör vi även allmän EU kunskap. Stor tyngdpunkt har lagts ned på att informera om och förklara EUs nya riktlinjer i sin kulturpolitik den s k Agenda for Culture, detta har skett genom nyhetsbrev, medverkan på konferenser i regionen, initiativ att förenkla regionens aktörers medverkan på kulturpolitiskt strategimöte i Bryssel och vår egna konferens Re:Designing Cultural Politics. Informations spridning av aktiviteterna har skett i samarbete med Stockholms Läns Landstings Kulturförvaltning. Målgrupper och kommunikationsarbete Under 2009 har vi arbetat aktivt med att hitta nya målgrupper. Marknads- och kommunikations ansvarige Vanessa Ware har gjort bred research och kontaktarbete som har resulterat i välbesökta kurser och många nya ansikten. Viktiga verktyg har varit en uppgraderad kontaktdatabas och vårt nya 14

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Mats-Arne Larsson. Mats-Arne Larsson

Mats-Arne Larsson. Mats-Arne Larsson CV Profil Lång och skiftande erfarenhet av teater, musik och kultur med både konstnärlig och administrativ inriktning. Mångsidig kommunikatör med en bakgrund av inspirerande arbetsledning. Arbetserfarenhet

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

nyhetsbrev från kulturkontakt sverige

nyhetsbrev från kulturkontakt sverige nyhetsbrev från kulturkontakt sverige 2009#10 President Barroso. Foto: Gunnar Sejbold/ Regeringskansliet. Ny kommission, nytt fördrag Ordförande Barroso har presenterat sina förslag till nya kommissionärer

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Creative Force Västra Balkan

Creative Force Västra Balkan Dokument: Beslutslista Datum: 2012.05.28 Dnr: 00359/2012 Sida: 1 (3) Creative Force Västra Balkan beviljade stöd 2012-05-07 Organisation Stöd till Land Belopp Bang (00600/2012) feministisk kultur och debatt

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011

Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011 UTVÄRDERING o c h R ed o vi s ning Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011 Drivs av Musik GävleborG i samarbete med Destination Gävle kultur & FritiD Gävle kommun länsmuseet GävleborG idka-kulturkiosken

Läs mer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer remisser december Kulturmiljösektionen Malmö Museer

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare;

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare; Praktikrapport Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010 Handledare; Inge Andersson Inge.andersson@northsweden.eu +32 2 282 18 22 North Sweden European Office 26,

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på.

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på. 1 2 Oktober, 2013 NYHETSBREV Hej bästa arrangör! brett och engagerat smörgåsbord att välja på. Nu är ni i full gång att ta emot publiken på alla de förställningar som ni arrangerar runtomkring i vår stora

Läs mer

Styrelsemöte nr. 14 för Sverok Stockholm den 8/9-2014

Styrelsemöte nr. 14 för Sverok Stockholm den 8/9-2014 Styrelsemöte nr. 14 för den 8/9-2014 Närvarande: Agnes Ambrosiani, ordförande Sebastian Krantz, vice ordförande Hedvig Lindström, ledamot Zishan Ahmad, kassör Kajsa Harnesk, ledamot Erland Nylund, ledamot

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum 2013-09-26 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 3.1.7-2013-4007 med koppling till Dnr 1.2.1-2013-1. PO Remmare 1.0 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe Minnesanteckningar TN Advisory Board Plats; Arbetsmiljöforum Tid; 10 12 Närvarande Försäkringskassan ESF-huvudkontoret Södertälje kommun Handisam Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Sensus Arbetsmiljöforum,

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Om Vetenskapsfestivalen Den internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Publikutveckling från A till Ö

Publikutveckling från A till Ö Publikutveckling från A till Ö Göteborgs Konstmuseum 13 14 november 2014 De senaste åren har det pratats allt mer om publikutveckling. Det genomförs ambitiösa konferenser, enklare seminariedagar och praktiska

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

My Lindh Nordiska Panoraman

My Lindh Nordiska Panoraman My Lindh Nordiska Panoraman Redovisning IASPIS Internationellt kulturutbyte Slakthusateljéerna + Air d Islande i samarbete med Skaftfell Center of Visual Art, Seidisfjördur, Island 28 juli - 10 augusti

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag Ansökan om projektbidrag Hylte Sport & Event Organisationsnummer/personnummer Västra Industrigatan 4 Anna Larsson 31432 Hyltebruk anna@hyltesportevent.se Mobil 0709793018 Ev. webbadress www.hyltesportevent.se

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus

Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus Initiativtagare Guido Hildebrand, arbetade under trettio år som internationellt anlitad fotograf. År 2004 skapade han Delight Studios, ett hyrstudiokomplex

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

ENJOY WHITENESS PROJEKTREDOVISNING PROJEKTIDÉ

ENJOY WHITENESS PROJEKTREDOVISNING PROJEKTIDÉ GUACHO scenkonst & teater ek.för. Org. nr: 769617-2837 PROJEKTREDOVISNING ENJOY WHITENESS PROJEKTIDÉ ENJOY WHITENESS är ett forskningsbaserat, scenkonstnärligt samarbetsprojekt som genomfördes / presenterades

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer