Nordisk Kriminologi, 27(1) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk Kriminologi, 27(1) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2001"

Transkript

1 Nordisk Kriminologi, 27(1) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2001 Innehåll Sid Från Sekretariatet 3 Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 5 NSfK s forskarseminarium 2001 i Baltikum preliminärt program 6 NSfK s forskarseminarium 2001 i Baltikum anmälningsblankett 8 Resande seminarium till U.K Preliminär annonsering 10 EG s 29 th Annual Conference, Call for papers 11 Resebrev 13 European Society of Criminology Conference 2001, Lausanne 6-8 September 20 NAD/NSfK-seminarium december Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter - Danmark 26 - Finland 34 - Grönland 41 - Island 45 - Norge 48 - Sverige 56 1

2 NSfK ISSN Nordisk Kriminologi utges 3 gånger per år av Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi. Redaktör: Layout: Tryck: Tanja Mikkonen Joachim Enkvist Hakapaino Oy Inlägg till Nordisk Kriminologi, beställningar av nyhetsbrevet, adressändringar m.m. sänds till sekretariatet i Helsingfors. De synpunkter, som presenteras i signerade artiklar, står inte nödvändigtvis i överensstämmelse med Rådets uppfattning. Manusstopp för Nordisk Kriminologi 27(2) är den 1. juni Manusstopp för Nordisk Kriminologi 27(3) är den 1. oktober Manusstopp för Nordisk Kriminologi 28(1) är den 1. februari

3 Från sekretariatet Forskarseminarium 2001 NSfK's forskarseminarium, som har temat: "Brottslighet och samhällsförändring i Öst och Väst", arrangeras i Jurmala (Lettland) maj 2001 eller följande vecka (vecka 21 eller 22). Olyckligtvis infaller seminariet under den tidpunkt staden Riga firar årsjubileum. Detta innebär att en väldigt stor del av flygturerna till Riga sedan länge är fullbokade. Av denna orsak kan det hända att forskarseminariet i Riga ordnas en vecka senare än ursprungligen planerat. Preliminärt program och ansökningsblankett finns tryckta på omstående sidor; de som ansöker påminns samtidigt om möjligheten att göra ett inlägg. Sista ansökningsdatum är 12 april Ansökningsblanketten sänds till ditt lands kontaktsekreterare (se omslag). De som ansökt om att få delta får besked om, huruvida de har fått en plats på seminaret i slutet av april Rådsmöte 2001 Rådet håller sitt årliga möte mars 2001 i Sverige. På mötet tar man bland annat ställning till de ansökningar om ekonomiskt stöd till projekt o.dyl., vilka inkommit till Sekretariatet. De som ansökt om stöd kan förvänta sig att få ett skriftligt meddelande om belsutet i början av april månad Personalförändringer i sekretariatet Sedan har sekretariatet varit stationerad i Helsingfors. Den nya adressen för NSfK är: Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK) Nylandsgatan 37 PB Helsingfors FINLAND 3

4 NSfK Vi på sekretariatet i Helsingfors vill redan i detta skede tacka Nina Löwe Krarup, Jesper Stecher, Flemming Balvig och Camilla Kvist för all den hjälp vi fått och all den hjälp vi i fortsättningen kommer att behöva. 4

5 Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention NSfK och de nordiska brottsförebyggande råden har börjat ge ut en ny vetenskaplig journal på engelska. Journalen är avsedd som en efterföljare av två skilda serier, NSfK s årsbok Scandinavian Studies in Criminology samt det svenska Brottsförebyggande rådets biannual review Studies on Crime & Crime Prevention. Redaktionrådet består av representanter från alla nordiska länder: Inger Marie Fridhov och Heidi Mork Lomell från Norge, Arne Gram och Anette Storgaard från Danmark, Hannu Takala från Finland, Erik Grevholm och Marie Torstensson från Sverige, Ragnheidur Bragadottir från Island. Redaktören är Kauko Aromaa från Finland. Den nya Journalen vill presentera vetenskapligt arbete inom området av både kriminologi och brottsförebyggande verksamhet, med ett nordiskt perspektiv. Att ha ett gemensamt forum för kriminologiska och brottsförebyggande arbeten förefaller välkommet bl.a. därför att några av de mer betydelsefulla teoretiska framsteg i området under de senaste två decennierna har utvecklats inom arbetet med brottsförebyggande perspektiv. Att föredra arbeten med nordisk relevans vill också främja spridningen av goda nordiska bidrag som inte är tillräckligt väl tillgängliga utanför den skandinaviska miljön. Bidragen genomgår en normal referee-behandling. Nr. 2 publicerades i februari Den innehåller 7 bidrag, författarna är Helene Lööw, Janne Kivivuori, Raimo Lahti, Tage Alalehto, Lars Holmberg, Hanns von Hofer samt Henrik Tham och Henrik Andershed, Margaret Kerr och Håkan Stattin. Nr. 3 är under förberedelse. Nya bidrag är välkomna. Redaktionens adress: Förlagets adress är: Kauko Aromaa Maria Wikse NSfK Taylor & Francis Press Nylandsgatan 37 Holländergatan 20, Box 3255 PB 157, Helsingfors S Stockholm FINLAND SVERIGE 5

6 NSfK NSfK s Research Seminar 2001 Preliminary Programme Social Change and Crime in Scandinavian and Baltic region Day I Jurmala, Lettland Week 21 or Arrival 16- Check in 17:00-18:00 Lunch 18:00-18:15 Welcome speech 18:15-19:30 Plenarium I 6 Day II 08:00-09:00 Breakfast 09:00-10:15 Plenarium II: Takala (Finland) Crime Prevention: Scandinavian success stories 10:15-10:45 Coffee break 10: Plenarium III: Hofer (Sweden) Crimetrends in Scandinavia and East 11:45-13:00 Plenarium IV: Sarnecki (Sweden) Criminal Networks 13:00-14:00 Lunch 14:00-16:00 Working Groups 16:00-16:30 Coffee break 16:30-18:30 Working Groups 20:00 Dinner

7 Baltic Day; Global Problems in Transitional Crime Day III - Baltic and Scandinavian dimension 08:00-09:00 Breakfast 09:00-10:15 Plenarium V (Baltic) 10:15-10:45 Coffee break 10:45-11:45 Plenarium VI (Baltic) 11:45-13:00 Plenarium VII (Baltic) 13:00-14:00 Lunch 14:00:16:00 Working Groups 16:00-16:30 Coffee break 16:30-18:30 Working Groups 20:00 Dinner Day IV 08:00-09:00 Breakfast 09:00-10:15 Plenarium VIII: (Denmark) 10:15-10:45 Coffee break 10:45-11:45 Plenarium IX: (Denmark) 11:45-13:00 Plenarium X (Norway) 13:00-14:00 Lunch 14:00- Trip to Riga 20:00 Banquet Day V 09:00-10:00 Breakfast 10:00-11:00 Plenarium XI: (Norway) 11:00-12:00 Plenarium XII: (Iceland) 12:00-13:00 Lunch 13:00 Departure 7

8 NSfK Anmälningsblankett NSfK s forskarseminarium 2001 Brottslighet och samhällsförändring i Öst och Väst Vecka 21 eller 22 (maj) 2001, Jurmala, Lettland Anmälning Blanketten ifylles och skickas till den nationella kontaktsekreteraren (se nyhedsbrevets omslag). Anmälningen skall vara kontaktsekreteraren till handa senast 12 april Observera att anmälningen, såvida den godkännes, är bindande. Namn/titel: Adress: Telefon: Fax: Underskrift: Bidrag Inlägg kan göras på något av de skandinaviska språken eller engelska. Tidsramen för den muntliga presentationen är ca. 20 min. Bidraget levereras till sekretariatet i skriftlig form (5-10 sidor, samt 20 linjers resumé) senast 12 juni Rapport med samtliga bidrag förväntas utsänt i augusti Fyll också i baksidan 8

9 Titel/Ämne för inlägg: Observera att NSfK inte tecknar individuella försäkringar. Finansiering NSfK finansierar allas rese- och uppehållskostnader. 9

10 NSfK Resande seminarium till U.K. NSfK har tagit initiativ till att arrangera ett resande seminarium till Storbritannien för nordiska kriminologer. Seminariet är tänkt som en studieresa, bestående av ett antal besök hos såväl forskningsmiljöer som relevanta myndigheter och institutioner. Avsikten med seminariet är dessutom att etablera ett kontaktnätverk mellan de nordiska och brittiska kriminologiska miljöerna. Det resande seminariet är fastslaget till följande tidpunkt: lördag 20 oktober till onsdag 31 oktober 2001 (veckorna 43 och 44). Resan runt omkring i Storbritannien förväntas ske med buss, och man bör vara inställd på att övernattning sker under ganska anspråkslösa förhållanden, såsom t.ex. vandrarhem. Det resande seminariet är som utgångspunkt baserat på 100% egen finansiering från deltagarna. En preliminär och icke bindande indikation på prisnivån beträffande busstransport och logi är 720 per deltagare (ca EUR, pr ). Följande kostnader ingår inte i ovan nämnda belopp: transport tur/retur från avreseland till England, måltider, försäkringar m.m! Det har tillsatts en arbetsgrupp, som i samarbete med NSfK s sekretariat svarar för den vidare planeringen av seminariet. Gruppen består av Anette Storgaard (DK), Kauko Aromaa (FIN) och Henrik Tham (S). Är du interesserad av att deltaga, så skall du meddela detta före den 15 maj 2001 (gärna ) till: Kauko Aromaa, Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK), Nylandsgatan 37, PB 157, Helsingfors, FINLAND Om det visar sig att det finns färre än 10 intresserade efter att ovan nämnda anmälningstid (15 maj) gått ut, ordnas det resande seminariet inte. 10

11 The European Group for the Study of Deviance and Social Control 29th Annual Conference Venice, Italy September 6-9, 2001 THE AMBIVALENCE OF CONFLICTS AND SOCIAL CHANGE Conflict is inherent in all societies. Recent protest shows that this is also the case when, with the final victory of market economies, as it is claimed, history has come to an end. Within the critical criminological tradition, conflict also underlies a range of individual and collective acts described by institutional agencies as deviant. Processes of labeling and stigmatisation are themselves part and parcel of social conflict and contrasting interests. Whether occurring within the criminal justice arena or in society at large, conflicts possess an ambivalent nature, whereby they can bring about progressive social change and/or reinforce the status quo. In other words, some conflicts may be functional to the maintenance and reproduction of power relations, others may defy them, and yet others may generate regression. Varying degrees of ambivalence are found, for example, in: conflicts in the labour and global markets, action by ecologists and minorities, movements for the defence of locality, consumer pressure groups, and groups claiming safer living environments with a variety of strategies and tools. Social groups do use the criminal justice system, through which they pursue their interests. On the other hand, law enforcement processes are triggered by the victimisation of vulnerable groups and individuals. How can critical criminology respond to the demand from vulnerable people for safety? How should progressive reformers deal with requests for law and order? 11

12 NSfK How can we reconcile penal abolitionism with the need to protect women and children from violence? How can we achieve the prosecution and punishment of powerful offenders, and simultaneously the reduction of penality? Papers are encouraged on the above themes. In particular: Dealing with racism Fighting discrimination in labour markets Responding to interpersonal violence Regulating corporate conduct Controlling youth Coping with transnational crime Engendering safety For further information please contact your National Representative DENMARK: Stølan, Liv Os, FINLAND: Päivi Honkatukia, NORWAY: Ragnhild Sollund, SWEDEN: Niklas Roth: Please also see our web-site: 12

13 Resebrev Notes from the 52nd Annual Meeting of the American Society of Criminology, San Francisco, November 15-18, 2000 Janne Kivivuori National Research Institute of Legal Policy, Helsinki, Finland As a first time participator, I was impressed by the sheer size of the ASC meeting. According to the printed program, 547 sessions were held during the conference. Possibly something like 2000 thousand papers were presented. Since many sessions were held simultaneously, it was difficult to choose which ones to attend. I chose the sessions according to my own research interests: juvenile delinquency and homicide. I liked, and felt like benefitting from, William A. Pridemore s Social Structure and Homicide in Post-Soviet Russia and Scott Phillips describing his interviews with homicide offenders. Kimberly N. Varma s Face ing the Offender reported findings from a Canadian study on public attitudes to young offenders. This presentation underscored i.a. that in surveys of popular attitudes about punishments, the manner of framing and contextualizing the questions influences the responses. Alex and Druann Heckert s theorizing about positive deviance was interesting if not entirely convincing. It showed that it is possible to do theoretical criminology that does not consist merely of interpreting classical texts. The idea of biosocial causation emerged unexpectedly in more than one session. This idea is based on the plasticity of the brain during childhood, and suggests that environmental conditions can influence the brain in a manner that increases the likelihood of aggressive behaviour. Apart from supporting evidence, this idea probably appeals to social scientists because it combines hard science with emphasis on environmental factors and reform. Happily, the word Foucault was not heard as often as it was in the last NSFK research seminar in Bergen. On the other hand, this observation may have resulted from my selection of sessions. Based on the total list of papers, critical 13

14 NSfK criminology and research on female and young female crime are quite popular topics. Jukka Savolainen and I presented a paper titled Domestic Delinquency, Parental Strain, and Psychosomatic Symptoms: A Specific Moderating Effect of Delinquent Coping. The paper was presented in a session related to the so called general strain theory. As developed by Robert Agnew and others, strain theory sees delinquency as resulting from, and as a meaningful response to, various negative circumstances. I wish to thank NSFK for the travel grant. 14

15 Konferanse om økonomisk kriminalitet Karsten Ingvaldsen Hovedfagsstudent ved Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo 17. og 18. oktober 2000 var jeg deltaker på konferansen om økonomisk kriminalitet i Gøteborg. Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom Sociologiska Institutionen ved Gøteborgs Universitet og Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 40 deltakere fordelte seg slik: 28 fra Sverige, 6 fra Norge, 1 fra Danmark og 1 fra Finland. I tillegg deltok James W. Coleman fra USA, Michael Levi og Steve Tombs fra England samt Hazel Croall fra Skottland. Alle er internasjonalt kjente forskere innen studiet av økonomisk kriminalitet. Konferansen hadde en nordisk profil også utover at de fleste deltakerne var nordiske. Formålet med konferansen var å stimulere til debatt om forskning rundt økonomisk kriminalitet, for deri gjennom å videreutvikle dette forskningfeltet i de nordiske landene. De faglige arbeidet var organisert i tre hovedbolker. En plenumsdel hvor de internasjonale forskerne holdt hver sin innledning med påfølgende diskusjoner. Andre del bestod av kontaktseminarer hvor det var mulighet for mer uformelle samtaler med foreleserne. Tredje og siste del bestod av presentasjon og diskusjon av papers organisert i tre arbeidsgrupper. Steve Tombs snakket om endringer innen nærings- og arbeidsliv i Storbritania siden 70 tallet, og hvordan denne utviklingen vanskeliggjør både studiet av og den rettslige kontrollen av økonomisk kriminalitet. Eksempelvis, et selskap er et ikke bara et selskap lenger. Mens de fleste bedrifter tidligere var relativt avgrensete organisasjoner, inngår moderne bedrifter ofte i en rekke relasjoner til andre selskaper. Dermed blir det vanskelig å avgjøre hvor en organisasjon egentlig begynner og hvor den slutter. I tillegg er næringslivet blitt karakterisert ved stor turn-over. Svært mange bedrifter eksister bare i kort tid samt at stadig nye selskaper etableres. Denne kompleksitet, uoversiktlighet og flyktighet skaper nye utfordringer både for studiet av og kontrollen av økonomisk kriminalitet. 15

16 NSfK Tombs reflekterte også om de grunnleggende definisjonsmessige vanskeligheter ved forskningsfeltet. Økonomisk kriminalitet representerer så mange forskjelligartede fenomener at det blir vanskelig å samle dem under en definisjon. I forlengelsen av dette fulgte en diskusjon om at det kan være vanskelig å snakke om økonomisk kriminalitet også av en annen grunn. Økonomisk kriminalitet er et forskningsfelt hvor ulike tradisjoner møtes. I så måte inneholder det flere og til dels grunnleggende ulike tilnærminger. Språket om og forståelsen av fenomenene varierer alt avhengig av om det er jurister, økonomer, sosiologer eller kriminologer som taler. Hazel Croall s tema var økonomisk kriminalitet og viktimologi. Hun tok utgangspunkt i at økonomisk kriminalitet vanligvis ikke er forbundet med den samme moralske fordømmelse som ulike typer tradisjonell kriminalitet. Hun påpekte hvordan dette henger sammen med forestillingen om at offerbildet er grunnleggende annerledes ved økonomisk kriminalitet. For det første ved at den i stor grad ansees for å være uten offer. For det andre, i den grad det snakkes om offer, refereres det gjerne til utydelige størrelser som publikum og samfunnsmedlemmene som sådan. Gjennom ulike eksempler argumenterte Croall for at det konkrete individuelle offer faktisk i stor grad eksisterer ved økonomisk kriminalitet. I sin diskusjon av offerbildet trakk hun også frem handlinger som frembringer en offeropplevelse, men som juridisk ikke er definert som kriminalitet. Stadige telefoner på hjemmefronten fra ulike selskapers pågående og til dels agressive selgere, kan blant mange oppleves som svært plagsomt. Dette avsted kom en diskusjon om hvorvidt utvidet kriminalisering er en vei å gå. James W. Coleman konsentrerte seg om ulike forklaringstyper på økonomisk kriminalitet. Hans innledning var todelt. Han hadde først en gjennomgang av ulike typer forklaringer og deres holdbarhet. Til sist beskrev han hvordan vi kan integrere flere forklaringer på ulike analytiske nivå til et helhetlig teoretisk rammeverk. Ett av hans hovedpoeng var betydningen av å kunne kombinere mikrososiologiske forklaringer med mer makroteoretiske og strukturelle tilnærminger. Michael Levi viet sin innledning til diskusjon omkring forebygging og kontroll av økonomisk kriminalitet. Vi fikk høre om ulike typer kontrolltiltak og deres muligheter og begrensinger som forebyggende virkemidler. Levi var spesielt 16

17 opptatt av i hvilken grad vi har muligheten til å forebygge ulike typer fraud. Arbeidsgruppene inneholdt mange ulike tema og problemstillinger. Blant annet ble skatteparadiser, økonomiske lovbrudd innen skandinavisk langtransport og metodespørsmål presentert og diskutert. Det var en fruktbar konferanse. Mange problemstillinger av både empirisk, teoretisk og metodisk karakter ble presentert og diskutert både i plenum og mer uformelt. Videre var det både hyggelig og konstruktiv å møte nordiske forskere og studenter som er engasjert i beslektede problemstillinger som meg selv. I forbindelse med det nordiske samarbeidet om forskning på økonomisk kriminalitet, var det spesielt interessant å høre Lars Korsell s gjennomgang av den svenske satsingen på feltet de siste tre tiår. Oppsummeringsvis vil jeg si at konferansen var rik på faglige stimuli. Den bidro til at jeg tenker mer, videre og dypere på temaområdet økonomisk kriminalitet. Konferansedeltakelsen ble dermed også en inspirasjon til å reflektere ytterligere over mitt eget prosjekt. 17

18 NSfK Det Nordiska festseminariet för medling vid brottmål, Tammerfors, Finland oktober Av Lise-Lotte Rytterbro, doktorand Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet I oktober 2000 fyllde den finska samarbetsorganisationen för medlare 10 år. Det firades genom ett festseminarium i två dagar i Tampere (Tammerfors) med ett hundratal deltagare. Seminariet hölls i det vita, stora Tammerforshuset, en majestätisk byggnad genomsyrad av modern arkitektur. Seminariet bestod dock inte bara av fest och glam, utan en hel del kunskap och erfarenheter förmedlades om medling och konfliktråd i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Jag själv deltog för att de gavs tillfälle att samla information under seminariet, särskilt beträffande juridiska och organisatoriska frågor om medling i Finland. Under seminariet behandlades bl a frågor kring utbildning av medlare och medlingens plats i de olika ländernas rättsystem. Medlare från Finland och Norge berättade om utbildning av medlare i deras respektive länder och representanter från de fyra nordiska länderna höll var sitt anförande om rättsliga frågor kring medling, utifrån såväl lagstiftning som praktik. En annan fråga som diskuterades var hur samarbetet mellan de nordiska länderna skulle kunna utvecklas och organiseras i framtiden. Ett exempel på hur de nordiska länderna kan berika och influera varandra är frågan kring hur medling ska organiseras. I Finland förbereds ett förslag där konsumentrådgivningen i svenska och norska kommuner står som modell för hur medlingsverksamheterna ska organiseras i framtiden. Detta främst mot bakgrund av att alla medborgare ska få tillgång till medling, och inte som nu då 75 procent har denna möjlighet. I anslutning till samarbetsfrågor och organisering ska också nämnas att en representant för medling i Belgien höll ett föredrag på seminariet. Hennes anförande handlade om det europeiska nätverk för medling som håller på att ombildas till en mer organiserad sammanslutning och hon efterlyste kommentarer kring de föreslagna stadgar som är under utarbetande. 18

19 Seminariet fick en festlig avslutning i och med att representanterna från Danmark, Norge, Sverige och Belgien, var och en talade på sitt eget språk och undanbad sig tolkning på engelska eller finska. På detta vis avtackades arrangörerna för det välorganiserade seminariet. Berömmande ord gick även till tolkarna, vars översättningar i våra hörlurar från finska till engelska var imponerande. 19

20 NSfK EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY Conference 2001 Lausanne, 6-8 September Theme: European Criminology Call for papers Plenaries: Current Trends in European Criminological Research Programme Themes include A. Current Trends in Theory and Research Theory Development on Causes of Crime (chair: David Smith, University of Edinburgh, School of Law, Scotland, ) Communities and Crime (chair: Manuel Eisner, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH-CH-8092 Zürich, Switzerland, Developmental Approaches in Criminology (chair: Willem Koops/Marianne Junger, University of Utrecht, Faculty of Social Sciences, Dep. of Developmental Psychology, P.O.Box 80140, 3508 TC Utrecht, Netherlands, Crime Trends and Cross-National Comparisons (chair: Beata Gruszczynska, Warsaw University, Podchorazych 20, PL Warsaw, Poland, Corruption and Organized Crime (chair: David Nelken, Via Gaudenzi 7, Bologna 4137, Italy, Violent Crime (chair: Uberto Gatti, University of Genua, Dep. of Criminology and Forensic Science, Via de Toni 12, Genova, Italy, 20

21 Research Methods: Longitudinal Designs (chair: Rolf Loeber, Free University of Amsterdam and Univ. Of Pittsburgh Medical Center, 3811 O Hara Street, Pittsburgh, PA 15213, USA, Historical Criminology (chair: Hanns von Hofer, Stockholm University, Department of Criminology, S Stockholm, Sweden, Treatment Methods of Criminal Behaviour (chair: Leonieke Boendermaker, Nat.Inst. of Care and Welfare, PO Box 19152, 3501 DD Utrecht, Netherland, The Politics of Punishment and Sentencing (chair: Henryk Tham, Stockholm University, Department of Criminology, S Stockholm, Sweden, B. Research on Policy Issues Crime Control and Prevention (chair: Alenka Selih, Univ. of Ljubljana, Faculty of Law, Kongresni trg 12, Ljubljana, Slovenia, Crime, Alcohol and Drugs (chair: Kauko Aromaa, Nat. Research Inst. of Legal Policy, Turunlinnantie 8, SF Helsinki, Finland) Victimization and Fear of Crime (chair:helmut Kury/John van Kesteren, Max Planck Institute, Günterstalstrasse 73, D Freiburg, Germany, / Univ. of Leiden, Faculty of Law Dep. of Criminology, PO Box 9520, 2300 RA Leiden, Netherlands, Criminal and Juvenile Justice (chair: Christina Rechea Alberola, Univ. of Castilla-La mancha, Fac. of Law, Plaza de la Universidad 1, Albacete, Spain, Policing (chair: René Lévy & Laurent Mucchielli, CESDIP, Immeuble Edison, 43 Bld. Vauban, Guyancourt, France, Sentencing and Corrections (chair: André Kuhn, Univ. of Lausanne, Fac. of Law BFSH 1, CH-1015 Lausanne, Switzerland, Education and Training (chair: Henk van de Bunt, Erasmus University, PO Box 1738, NL-3000 Rottderdam, Netherlands, 21

22 NSfK Registration fee Before April 1 st, 2001, 150 Euro (100 Euro for students), including dinners and evening programme Between April 1 st and August 1 st, 2001, 200 Euro Late registrations, 250 Euro Members: 30 % reduction The deadline for the submission of Abstracts is April 2, Abstracts should be submitted to programme themes chairs. Please send your registration to Martin Killias School of Forensic Science & Criminology University of Lausanne IPSC BCH CH 1015 Lausanne Switzerland Name and first name (s):... Title:.. Affiliation/Institute: Address:.. I wish to become a member of the ESC. General Inquiries about the Conference programme may be addressed to: Josine Junger-Tas University of Leiden Meijersinstitute Parsifalstraat WG Den Haag Fax: (31)

23 EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY Based on growing European unity, the presence of common problems in the field of Criminology and European Criminal Justice policies, and the need for more high quality cross-national comparative research in Europe, the European Society of Criminology was founded in September The aims of the society are: To bring together in Europe, persons actively engaged in research, teaching and/or practice in the field of Criminology. To foster Criminological scholarship, research, education and training. To encourage scholarly, scientific and practical exchange and cooperation among criminologists in Europe and elsewhere. To serve as a forum for the dissemination of criminological knowledge at the European level. The society is examining proposals to create a ESC-Journal, which would be included in membership. All persons engaged in research, teaching and/or practice in the field of Criminology are welcome to join the European Society of Criminology. Membership dues have been set at 50 Euro for the current business year ( ), and at 25 Euro for student members. In case you would like to join or if you have any inquiries about the European Society of Criminology, please write to: Martin Killias School of Forensic Science & Criminology University of Lausanne CH 1015 Lausanne Switzerland Fax: (41)

24 NSfK Nordisk Nævn for Alkohol- og Narkotikaforskning (NAD) i samarbejde med Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSFK) Kontrol og behandling overfor narkotikamisbrugere i Norden Seminar om kontrol og behandling av narkotikamisbrukere i Norden, København den desember På NADs initiativ gennemførte NSFK og NAD i samarbejde et fællesnordisk seminar om kontrol og behandling af narkotikamisbrugere i Norden i december Deltagerkredsen, som var på cirka 45 personer, var både geografisk og fagligt bredt sammensat. Her var såvel praktikere som forskere og såvel læger, jurister, kriminologer som andre faggrupper. Al arbejdstiden blev anvendt i plenum, men var alligevel meget afvekslende idet præsentationerne vekslede imellem præsentationer af relativt nystartede forskningsprojekter, afsluttede forskningsprojekter og overordnede foredrag af mere generel eller teoretisk karakter. Her skal ikke refereres hvert enkelt bidrag til det udbytterige seminar, men alene trækkes nogle generelle linjer. Der arbejdes i skrivende stund med udgivelse af en seminarrapport indeholdende en del af foredragene. På overordnet niveau har de nordiske lande gennemgået en ensartet udvikling indenfor kriminalforsorgen i anden halvdel af 1900-tallet. Fra kraftig betoning af behandlingsideologien i 1950'erne og 60'erne. Til betoning af proportionalitet imellem forbrydelse og straf i 1970'erne og 1980'erne. Og til en fornyet tendens til betoning af behandling i 1990'erne, som - i hvert fald i Danmark - er blevet betegnet som moralens årti. Kriminalforsorgens udvikling synes i højere grad at være båret frem af holdningsudviklinger end af ny viden. I hvert fald findes der kun en meget begrænset mængde forskning i straffenes effekt, hvorimod der findes en stor mængde forskning til afdækning af kriminalitetsårsager. At frihedsberøvelse er en effektiv kontrolform synes indlysende. Frihedsberøvelsen medfører en inkapacitering uden at signalere en varig og fundamental udstødning fra fællesskabet. Som reaktion på kriminalitet er der 24

25 ikke tvivl om at frihedsberøvelse er at anse som tvangsmæssig kontrol. På filosofisk plan er det vanskeligere at identificere de tilfælde, hvor behandling fremtræder som svaret på den kriminelle adfærd. Her indtræder for det første spørgsmålet om en behandling, der, direkte eller indirekte, påtvinges en person overhovedet har udsigt til at have gunstig virkning. For det andet er det et etisk spørgsmål med vidtrækkende konsekvenser hvorvidt man bør bruge nogen grad af tvang til modtagelse af behandling overfor beslutningsdygtige voksne mennesker. Og endelig knytter problemstillingen an til overvejelser om graden af frihed i afhængige menneskers beslutninger. Har narkomanen evne og ret til selv at beslutte om han vil fortsætte med at bruge narkotika? Netop når vi tænker på kriminelle narkomaner er samfundets trang til både at straffe og at hjælpe iøjnefaldende. Det gælder ifølge beretninger fra konkrete projekter lige fra efterforskningsstadiet og frem til og med straffens/behandlingens gennemførelse. Både politi, domstole og fuldbyrdende myndigheder er opmærksomme på behovet for behandling, men faglige forskelle i bl.a. kultur, tænkemåde og delvis i regelsæt lægger hindringer for en optimal indsats. Filosofisk - og ikke mindst organisatorisk-strukturelt - hører behandling og straf til i hver sin verden. Men samtidig er behandling og straf to sider af samme mønt, når det angår kriminelle narkomaner. Dette understregedes bl.a. af casestories om to narkomaner hvoraf den ene fik en straf, som for ham, blev en hjælp og den anden fik en behandling, der virkede som en straf. Anette Storgaard NsfK 25

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

Inbjudan till. "VI Scandinavian COPD Research Symposium", Holmenkollen, Oslo, Norge. 21 22 November. Vetenskaplig sammankomst

Inbjudan till. VI Scandinavian COPD Research Symposium, Holmenkollen, Oslo, Norge. 21 22 November. Vetenskaplig sammankomst Vetenskaplig sammankomst Inbjudan till "VI Scandinavian COPD Research Symposium", Holmenkollen, Oslo, Norge 21 22 November 2014 Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet anordnar VI Scandinavian

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Plutonium i barns tänder

Plutonium i barns tänder Plutonium i barns tänder Greenpeace meddelade den 1/8 97 att man påvisat det mycket farliga ämnet plutonium i tänderna hos barn i England. Halten var högre ju närmare en kärnanläggning man bodde. I Sellafield

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Rapporten indeholder papers fra NSfKs arbejdsgruppemøde: Straf for voldtægt i Oslo, Norge, 3. december 2012 Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi

Rapporten indeholder papers fra NSfKs arbejdsgruppemøde: Straf for voldtægt i Oslo, Norge, 3. december 2012 Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi 1 Rapporten indeholder papers fra NSfKs arbejdsgruppemøde: Straf for voldtægt i Oslo, Norge, 3. december 2012 Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi 2012 Islands Universitet / Det juridiske fakultet Lögberg

Läs mer

Nordisk Kriminologi, 28(2) 2002 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, augusti 2002

Nordisk Kriminologi, 28(2) 2002 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, augusti 2002 Nordisk Kriminologi, 28(2) 2002 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, augusti 2002 Innehåll Sid Från Sekretariatet 3 Blankett för ansökning om finansiellt stöd av NSfK 2003 5 Riktlinjer för ansökning

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Internationell utblick - Cannabistrender

Internationell utblick - Cannabistrender Internationell utblick - Cannabistrender - statistik, policy, legalisering etc Joakim Strandberg, Internationell narkotikarapportering Cannabismarknaden i EU Ökad inhemsk produktion efter kunskapsutbyte

Läs mer

Allmän information om UNR och UNR:s session 2015

Allmän information om UNR och UNR:s session 2015 Allmän information om UNR och UNR:s session 2015 Vad är UNR? Under Ungdomens Nordiska Råds (UNR) session möts nordiskt och politiskt engagerade unga för att diskutera aktuella ämnen i det nordiska samarbetet.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE

Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE SKIP TO MAIN CONTENT Home 2015 Malmö SE Program Program Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE Mind the gaps - att skapa lika förutsättningar för alla unga *Programmet för Storstadens Hjärta och

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

26 28 29.2 33 37 40.3 47

26 28 29.2 33 37 40.3 47 26 28 29.2 33 37 40.3 47 33 VARV VÆRFT Delphia, som ägs av två bröder, startade att bygga båtar 1990. Idag har man Polens och en utav Europas modernaste produktionsanläggningar för att bygga både motor-

Läs mer

Nordisk Kriminologi 24(1) 1998

Nordisk Kriminologi 24(1) 1998 Nordisk Kriminologi 24(1) 1998 Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi Scandinavian Research Council for Criminology Indhold: Fra Sekretariatet Forskerseminar 1998 Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 564/2015 Lag om ändring av strafflagen Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen (39/1889)

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Närvarande: Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson (f.o.m 9), Björn Aspelin, Inga-Lill Håkansson ( 1-6), Bo Ynger och Folke Johansson (sammankallande).

Läs mer

8. What subject area/s did you study during your exchange? Sustainability, Business Management,

8. What subject area/s did you study during your exchange? Sustainability, Business Management, Person 69 Basic Information 1. Name Sandra Ly 2. E-mail address: sandra.ly90@gmail.com 3. Exchange university The University of Queensland 4. City Brisbane 5. Country Australien 6. First semester of your

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Styrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde den 13 november tre viktiga beslut nämligen

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden 9.1.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) Ordförande: Janne Kanerva Sekreterare: Jussi Matikkala 1/2013

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

8. What did you study during your exchange? Statskunskap och sociologi. 10. What are you studying at Uppsala University? Politices masterprogrammet

8. What did you study during your exchange? Statskunskap och sociologi. 10. What are you studying at Uppsala University? Politices masterprogrammet Person 259 Basic Information 1. Name Cecilia Grabos 2. E-mail address: ceciliagrabos@gmail.com 3. Exchange university Pontificia Universidad Católica de Chile 4. City Santiago de Chile 5. Country Chile

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Östersjöstaternas Råds Aktionsgrupp mot Människohandel

Östersjöstaternas Råds Aktionsgrupp mot Människohandel Arbejdsmarkedsudvalget, Retsudvalget, Socialudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 AMU alm. del Bilag 109, REU alm. del Bilag 251, SOU alm. del Bilag 178, UUI alm. del Bilag

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system FICPI SWEDEN is the Swedish part of FICPI which is an international organization, with members from more than 80 countries. FICPI works for patent and trademark attorneys in the free profession, with issues

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer