WorkShop 2 - Tillvaxt - Svar.pdf.xlsx

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WorkShop 2 - Tillvaxt - Svar.pdf.xlsx"

Transkript

1 id Meddelande Från 338 Noll skatt! Bord Mer utbildningar PÅ engelska Bord Nära mellan makt och vardag Bord Förenklad skattegränshantering Bord Gör Åland till nordisk mästare i tillgänglighet Bord Skapa fördelaktiga skattevillkor Bord Ta bort näringsrätten...? Bord Bättre/snabbare transporter till och från Åland Bord Etableringspeng Bord Fungerande infrastruktur Bord Bostadspolitiken (mera flervåningshus, kontor) Bord Lyfta fôrdelarna med Åland Bord Billiga hyror Bord Kommunikationerna via Åland behöver bli betydligt snabbare, effektivare och Bord 13 tillgängligare. 352 Flyget väster, öster och norröver med en koppling även till renodlad Bord 18 kryssningstrafik. 353 It-företagen måste sluta bekämpa varann och samarbeta Bord Slå ihop alla kommuner till en! Bord Åland är litet o det borde vara lätt att prova nya ide'er här. Bord Utveckla kommunikationer till/från Åland Bord Infrastrukturell säkerhet Bord Gör det billigare för riskkapitalister att "misslyckas" så vi vågar satsa mer på Bord 19 intressanta ideér. 359 Skattelättnader Bord Vi vill inte ha stora företag hit - hellre många små nyetablerade lokala företag Bord Öka kunskapen utanför Åland om hembyggdsrättens möjligheter, att man kan Bord 17 äga bostad på Åland 362 Bästa personalhälsovården ivärlden Bord WS2 Inflyttning 1 av 5

2 363 Positiv attityd Bord Skapa en gynnsam omgivning för IT på Åland Bord Bibehålla kvaliten på skola och omsorg Bord Enklaste regelverket för företagande i världen Bord Erbjud skattefrihet första året för inflyttade Bord Snabba och säkra kommunikationer till Stockholm och Helsingfors. Bord Närhet till naturen ger kreativ arbetsmiljö Bord Kompetent utbildad personal Bord Funktionsmässigt säkrare infrastruktur, t.ex. elen Bord Centralt läge, mitt i Östersjön, förutsätter bättre kommunikation Bord Bygg världens högsta kontorsskrapa. Bord Stark åländsk milöpolicy som stärker företagets miljöpolicy om de etablerar Bord 30 sig här 375 Låt fasta Åland nyttja skatteundantaget och inte enbar rederier. Bord Vi har en god grund att bygga på med existerande företag typ Carus, Crosskey Bord Få bort begränsningar som förhindrar företag och personer att fytta till Åland Bord Vi har en unik VACKER plats som gynnar kreativitet och utveckling. Fin miljö Bord 23 ger fina ideer 379 God infrasktruktur - el, fiber, mm Bord Hög livskvalitet och säkerhet Bord Avskaffa arbetsrätten Bord Åland behöver bli bättre att tillvarata kompetens, nätverk och Bord 13 språkkunskaper hos de inflyttade. 383 Vi är en självklar del av lösningen på den globala hållbarhetsutmaningen. Bord Företagsbeskattning enligt Estlandsmodellen Bord Bygg gigantisk serverhall som är säkrast i världen. Större än Bergsskyddet! Bord Samarbete mellan företag för att skapa arbetsmöjligheter för båda parter i ett Bord 17 förhållande 387 Strandnära boende med alla infrastruktur (markområden för kontor och Bord 04 boende, dagis, skola) på plats. 388 Vi kan genom vår litenhet bygga ut vårt infrastruktur till 8G och liknande, då Bord 12 möjliggör vi det attraktivt att finnas och verka här. 389 Trygg och säker miljö att verka i för företag och familjer Bord När nästa Facebook startas så görs det på Åland, annars kommer det inte hit. Bord Sjöfartskluster är ett naturligt område för etablering/ utveckling. Bord 27 Spetskompetensen ska skärpas ytterligare, några profilprojekt för att skapa medvetenhet. 392 Anställ en ansvarig för att ta hit stora företag. Bord Ordna konferenser och event Bord Åttafilig "motorväg" ovan molnen mellan Åland och världen. Bord Sälja stillheten, mörkret, tystnaden och lugnet Bord Visa på och sälj in den livskvalité som Åland kan erbjuda. Bord Gör Åland till ett skatteparadis Bord Trygg fritid, bra skolor... Bord För att hindra fortsatt inflyttning måste avloppsverket byggas ut, taket är nått Bord 06 då det begränsar fortsatt utbyggande av bostadsområden. Avloppsverkets tak får inte hindra Ålands vidare utveckling 400 Internationell flygplats Bord Här mår människor bra! Bord WS2 Inflyttning 2 av 5

3 402 Flexibla transportmöjligheter Bord Åland är LYX - pga av t.ex. alltid egen bana i mariebad / hur bekosta och Bord 07 behålla denna småskalighet? 404 Genom vårt,läge kan vi förse alla parter med grön el och därigenom vara Bord 12 världsledande på hållbart näringsliv. Dvs aldrig mer ö-drifts kaos. 405 Åland är ett litet sammanhållet samhälle med hög teknisk standard och med Bord 21 alla demografier, vilket gör det till ett idealiskt test område 406 Skapa en informationsportal om hur man startar företag på Åland. Inkludera Bord 19 även kontakter till leverantörer av infrastrutur. 407 Världens bästa restauranger. Bord Marknadsför och utnyttja Ålands geografiska position mittemellan Stockholm Bord 10 och Helsingfors. 409 Effektiv vardag tack vare korta avstånd Bord Kompis Åland - lokalbefolkningen kan agera stödperson för den nyinflyttade Bord 04 och hjälpa till i kontakter med myndigheter och liknande. 411 Bättre omvärldsbevakning Bord Här kan du hitta din egen ö ( om du är snabb) Bord Utmärkta golfbanor. Bord Marknadsför och gör vår vackra och intressanta miljö, natur och kultur Bord 18 tillgänglig. 415 Alla inflyttade entreprenörer får egen helikopter/motorbåt/segelbåt/annat. Bord 29 Pilot/kapten/västanvind ingår. 416 Marnadsföra Åland som världens säkraste plats. Bord Behöver hitta permanenta lösningar för etablering av utländska företag, så att Bord 25 de ej behöver ha undantagslösningar 418 Nya innovativa bostadslosningar for manniskor som behover bo nara varann Bord 26 men haftigt 419 Litenheten på Åland lämpar sig som testområde Bord T.ex. Visit Åland borde satsa på att marknadsföra Åland på andra ställen än Bord 05 Sverige och Finland. Även lyfta fram hur företagstätt det är, och inte bara skärgårdsbilder. 421 Närhet till allt: skola, dagis, jobb, fritid Bord Vem ska åland vara attraktivt för? Bord Här finns inte några parkeringsautomater! Bord Hjälp företag att rekrytera kompetenta och kvalicerad personal från områden Bord 13 utanför Åland, samt att få ålänningar att vända hem efter att ha bott borta. Vad hindrar dem att komma hit, identifiera och ändra om det. 425 Bygg en identisk virituell kopia av Åland att verka paralellt i var du än är i Bord 20 världen. Knalla runt som en avatar, promenera in på ÅAB, Ömsen eller ragga på Arken! Ha Kul! 426 När vi har lockat till oss spetskompetens behöver vi integrera hela familjen i Bord 27 det åländska samhället. 427 Sikta mot Asien, där storstadsluften är förorenad, städerna är överbebodda Bord 03 och människorna längtar efter förändring. 428 Gör Åland tillgängligt för alla, d vs handikappanpassat överallt Bord Hållbara energilösningar. Bord Säkerhetsmässigt ett perfekt ställe för "hemliga"/viktiga möten Bord Geologiskt stabilt område gör det idealt för serverhallar tex. Bord Folk drar folk, bygg ett kreativt center, förenkla näringsrätt - gräddfil för etablerade stora företag. Bord WS2 Inflyttning 3 av 5

4 433 Våga fokusera på spetskompetens, och även prioritera att visa upp den i världen... Välja hur vi vill profilera oss och ta ut svängarna. Tex fredens öar, östersjömiljö, gröna & snabba framtidstransportmedel, grön energi Utnyttja den infrastruktur Åland redan har optimalt. T.ex smidiga flygförbindelser till och från Asien via Helsingfors 435 Åland skulle passa att vara ett testområde, då det finns många fördelar som småskaligheten för testverksamhet, säkerhet med tanke på vår placering Bord 07 Bord 06 Bord Internationell engelskspråkig skola Bord Ligga i framkant miljömässigt sett. Bord Vi bygger ett samhälle där vi bryr oss om varandra. Alla företag är sist och Bord 18 slutligen människor som vill ha ett gott liv. Ett socialt starkt och välmående samhälle. 439 Innovation, utveckling och hållbarhet är ledord för hela Åland! Bord Satsa allt på sådant som hör till sjöfart, det är en bransch vi kan. Bord Ett grönt åland, satsa på vindkraft, elbilar, biogasproduction Bord Världens första högteknologiska företag som drivs helt av vindkraft där alla Bord 21 anställda får ledigt när det är vindstilla 443 Gör Åland till ett test område 1. Definiera testområden 2. Erbjud tester mot betalning, där företagen betalar - erbjuds till 100-tals företag 3 vinnande företaget får göra tester Bord Inflyttningsteam i storskala dar familjer som flyttar in får hjälp att hitta jobb, Bord 26 boende och annan service. 446 Avancerad datautbildning på högskolenivå Bord Korta och snabba beslutsvägar. Lätt att få inflytande och påverka. Bord Trygg uppväxtmiljö för barnen Bord Jobba med rederierna med att göra transporterna till möjliga arbrtresoe. Slit Bord 26 på vikings nätverk som en svordom 450 Möjliggör (med hjälp av lagstiftning) att nyttja förarlösa fordon. Bord Påbygga kollektivtrafiken så att den även tekniskt sätt motsvarar Helsingfors Bord 18 eller Stockholmstrafiken. 453 Ett grönt Åland Som lockar hit företag som vill ha en grön stämpel. Vi bör har Bord % "grön" el 454 Det bör finnas ett forskningscenter inom IT på Åland, som stödfunktion till Bord 23 Google,Facebook mm 455 Gör Åland till ett akademiskt center inom kreativitet Bord Bra arbetsmiljö. Lugn, trygg o säker. Bord Forskning kring digitalt samhälle på Åland Bord Utveckla högskolan till ett universitet Bord Internationell grundskola. Bord G på alla kobbar Bord Argument: jobba på Åland och dina barn får gå i världens bästa skola, på Bord 26 engelska 462 Utveckla högskolan till Universitet Bord Åland behöver först bli världsbäst på logistik och transporter som vi byggt upp Bord 13 vårt välstånd kring sedan urminnes tider. 464 Effektivt tidsutnyttjande, inga köer, inget trafikkaos, nära till allt. Bord Åland skulle kunna vara främst i världen på utbildning inom IT Bord Barndagvård och skolor på flera språk Bord Omdefiniera begreppet tillväxt från kvantitativ BNP tillväxt till kvalitativ tillväxt som omfattar hälsa, välfärd och lyckliga människor. Bord WS2 Inflyttning 4 av 5

5 468 Effektiv offentlig förvaltning Bord Unik närhet mellan första och andra sektorn. Bord Lyfta fram hur unikt Åland är i jämförelse med andra samhällen med Bord 07 invånare. Vi har högteknologi, industri, sjukvård, egen bank- och försäkringsverksamhet etc. Allt detta finns väldigt sällan i andra mindre samhällen (eller i så fall i en närliggande storstad, men inte i det egna samhället). 471 Bra idrotts- och motionsmöjligheter. Bord Alla som startar ett företag för minst 25 personer så får en Elbil av LR Bord Högskolan på Åland får sammarbeta med internationellt stora universitet som Bord 19 t ex Oxford, MIT etc. 474 Satsa på något galet som är så udda att att det inte finns nån annanstans, och Bord 26 som man inte gör för att tjäna pengar utan för att det är kul 475 Spännande arkitektur och konstnärlig utsmyckning som gör Åland till en Bord 08 attraktiv plats att bo på och verka i 476 Skapa en fast koldioxid kvot för åland dvs det första samhället i världen som Bord 17 inte har ett relativt utsläppsmål 477 Vara hållbart samhälle är viktigt för globala företag Bord Stimulera de kreativa, initiativrika ålänningar som har förmågan att skapa och Bord 03 bygga upp företag i storlek med Google och Facebook. 479 Stöta småföretagare, gartis kontorshus? Förädlingshus för livsmedel med Bord 13 godkänt kök? Mötesplatser. 480 Vi hyr ut en ö där man får facebook personal att "vila ut" i total Bord 20 civilisationsskugga 481 Åland är mitt i östersjön, perfekt för konferenser om övernattning finns. Bord 24 Anläggningarna behöver hålla standard. Nu ordnas inte konferenser pga få sängar. 482 Google Island - ön där Google har placerat sitt HQ. Facebook Island - ön där Bord 29 osv Världsbäst: musikinstitutet, åsnor, kött, ungdomsarbete. Eller något Bord Ett engelsksprakigt aland Bord WS2 Inflyttning 5 av 5

WorkShop 2 - Tillvaxt - Svar.pdf.xlsx

WorkShop 2 - Tillvaxt - Svar.pdf.xlsx id Meddelande Från 487 Egen lagstiftning finns redan och är enkel att anpassa. Bord 01 488 Fruktansvärt aktiv marknadsföring direkt till företag Bord 08 489 Nätverksmonopol finns redan Bord 20 490 Slå

Läs mer

WorkShop 2 - Tillvaxt - Svar.pdf.xlsx

WorkShop 2 - Tillvaxt - Svar.pdf.xlsx id Meddelande Från 620 Slopa skattegränser Bord 03 622 Bättre transporter till och från Åland Bord 11 623 Minska på byråkratin och förenkla tullförfarandet. 624 Massor av internationella kontakter inom

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

id Meddelande Från 215 Läroavtal Bord 13 216 Säkra snabb språkundervisningen för att integrera nyinflyttade

id Meddelande Från 215 Läroavtal Bord 13 216 Säkra snabb språkundervisningen för att integrera nyinflyttade id Meddelande Från 215 Läroavtal Bord 13 216 Säkra snabb språkundervisningen för att integrera nyinflyttade Bord 14 (onlinekurser?) 217 Entreprenörskap blir ett ämne i grundskolan Bord 20 218 Utöka praktiken

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm

Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm Föregångsstaden Stockholm 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm September 2010 Förord Entreprenörer drivs av lusten att göra saker på sitt eget sätt. De vill anställa fler personer, men

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se. ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström

Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se. ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström Sammanställning av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 PÅ VÄG MOT 2030... 3 1.2 PROCESSEN... 3

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet.

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. På Södermanlands landsbygdting den 11 april 2014 Vi har gjort en resa

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 15 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av fyra politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson 11 2011-05-30 N

Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson 11 2011-05-30 N Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson Datum 11 2011-05-30 N Näringslivsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 931 26 KALMAR Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx 2 (6) 3

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

STOCKHOLM SOM STARTUPSTAD

STOCKHOLM SOM STARTUPSTAD STOCKHOLM SOM STARTUPSTAD Hur man säkrar tillväxten genom att lösa bostadsbristen våren 2014 FastighEtsägarna stockholm OM rapporten I denna rapport presenteras resultaten av en studie om Stockholm som

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07 Utflyttade Standardrapport 2011-11-07 Procent Antal 18-24 25,4% 58 25-34 30,3% 69 35-44 11,8% 27 45-54 12,3% 28 55-64 8,3% 19 65 år eller äldre 11,8% 27 Svarande 228 Inget svar 0 Procent Antal Kvinna 61,8%

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

HÄR JOBBAR JAG VAR JOBBAR DU?

HÄR JOBBAR JAG VAR JOBBAR DU? HÄR JOBBAR JAG VAR JOBBAR DU? En broschyr om distansarbete OM DU TRIVS NÄR DU ARBETAR ÄR DU EFFEKTIVARE; MERA PRODUKTIV, MERA KREATIV. ORGANISATIONEN VINNER PÅ ATT MEDARBETARNA TRIVS OCH ÄR PRODUKTIVA.

Läs mer

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016 2017 Utkast 22 oktober 1 Så fungerar vår verksamhetsplanering Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av

Läs mer

Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare

Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Kivik (2011 05 22), Simrishamn (2011 05 25) och Borrby (2011 05 29) Sammanfattning Tre Framtidsverkstäder hölls för allmänheten under våren 2011 i Kivik

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer