Tänk om - 1:1-forskningens vara eller inte vara Hans Renman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänk om - 1:1-forskningens vara eller inte vara Hans Renman"

Transkript

1 Tänk om - 1:1-forskningens vara eller inte vara Hans Renman Skolans värld är av hävd ett akademikerreservat. Universitetsutbildad personal lär ut kunskaper som kommer från universiteten, med metoder hämtade från universitetet och akademisk forskning och inte sällan också med det yttersta syftet att också förbereda eleverna för universitetet. Kraven på behöriga lärare och lärarlegitimation kan enkelt förstås i denna kontext. Ända sedan Aristoteles akademi Lyceum har syllogismer, logik och slutledningar varit självklara honnörsord i skolan. Det innebär att i nästan år har detta varit en ryggmärgsvardag för alla som arbetat med skola och utbildning, och det har bland annat inneburit en ganska oreflekterad praxis som säger att allt som har med lärande, utbildning och skola att göra självklart är kopplat till evidens, forskning, akademi, osv. 1:1-genombrottet har här inneburit ett paradigmskifte av historiska mått, eftersom 1:1-lärandet sker på helt andra premisser, via helt andra kanaler, via helt nya processer än den analoga skolan med dess tämligen kiselfria lärare. Det empiriska, linjära, kollektiva, lokala, hierarkiska, kontrollerade fylla-ett-tomt-käril-lärandet har varit utmanat länge, och får på 1:1- skolorna en konkret motbild i form av ett experimentellt, individualiserat, nyfiket, globalt, kreativt, kollaborativt och interaktivt lärande. 1:1 och dess utnyttjande av webb 2.0 i undervisningen har därför inneburit att skolorna för första gången i historien har börjat släppa en del av sitt något krampaktiga tag om det akademiska. Ett nästan övertydligt exempel är användandet av Wikipedia som källa (vilket åtskilliga lärare hävdar är snudd på tjänstefel, ännu 2011). Andra exempel är det kollaborativa skapandet av ny egen kunskap och reflektions- och redovisningsformer som använder vidgade textbegrepp, nya arenor, som websidor, bloggar, wikis, film, foto och musik fjärran från old school-lösningar som prov, uppsatser och rapporter.

2 Alla vi som har arbetat praktiskt med 1:1 känner till det här mycket väl och de flesta av oss har otaliga gånger fått omvärdera, uppdatera och överge en mycket av det som vi tidigare trott oss veta om lärande och kunskap. Och många av oss har också vittnat om detta på konferenser, öppna hus och referensbesök och i sociala media, tidningsartiklar och debattinlägg. En lärmiljö där alla elever och lärare har obegränsad tillgång till dator och webb innebär helt enkelt en ny typ av skola, och dessutom en skola som förbereder eleverna långt mycket bättre för framtiden än den gamla. Det här är inga hemligheter. Men eftersom skolan är Aristoteles baby, så räcker naturligtvis inte denna typ av evidens i skolans värld, om man vill övertyga om att den här epokgörande moderniseringen av skolan är av godo. Det måste till FORSKNING. (Tänk bara på den skånske utbildningsnämndsordföranden som tycker att man ska slänga ut datorerna ur skolan eller på de IT-avdelningar som berättar för kommunen att 1:1 inte är vare sig möjligt eller önskvärt.) Tro mig, när banker gick över från bankböcker, inlåningsdiskar och checkhäften till att bli virtuella leverantörer av finansiella tjänster så stod inte bank- och finanssverige som en man och krävde busslaster med forskning först, om huruvida datorer hade något i deras skrå att göra. Och jag har kollat med branschen, och kan avslöja att inte heller reklamsektorn krävde doktorsavhandlingar innan de vågade sig på Photoshop. Men skola är som sagt skola och har hittills styrts av helt andra sanningar, och bottnar därmed i en helt annan tradition och värdegrund. Och i stället för att ironisera över detta nästan lite rara evidenskramande i skolans värld, så är det mer givande att istället möta skolan på dess egen planhalva. Om inte annat kanske den här helt nödvändiga utvecklingen går snabbare då. Om det nu ÄR så att skolan i denna historiska utvecklingsfas haft en del modiga föregångare som inte stått med avhandlingsmössan i hand men som samtidigt har en väldigt stor del kollegor som behöver en hjälpande hand i kraft av forskning så är det viktigt att bistå med just detta. Alltså, forskning it is! Man kunde kanske tro att skolsverige kunde nöja sig med de tämligen gedigna internationella studier som redan finns på området, t ex

3 De ytterst intressanta slutsatser som OECD presenterat. Eller Dr David Silvernails epokgörande arbeten från University of Southern Maine. Eller Weston & Bains the naked 1:1 truth-studie. Eller Dr Ruben Puenteduras i 1:1-kretsar ikonstatus-klassade resultat (bl a SAMRmodellen, som TÄNK OM har som en av sina hörnstenar). Eller Berry & Wintles studie. Eller Bebell & O Dwyers forskning. Eller Zuckers (!) personer stora Virginia-studie från Och om inte annat kunde man ha trott att det i alla fall kunde duga med det mycket tydliga utfall som till och med Microsoft levererat, så sent som i våras. Men det måste vara SVENSK forskning! (Min blyghet får mig att i detta sammanhang avstå från att påpeka att vi lever i en global värld och att 1:1 till sin natur inte känner till några nationsgränser ) Förhoppningsvis kan vi som vill se modern undervisning i svenska skolor nu sätta vårt hopp till att Martin Tallvids helsvenska forskning på Falkenberg och Tomas Kroksmarks lika helsvenska forskning på Vittra kan bli de slutgiltiga dropparna som urholkar 1:1-stenen. Om till och med DOM kommer fram till att 1:1 inte är så dumt ändå, så kanske vi slutgiltigt kan börja slänga ut det Hej, Matematik-pedagogiska arvet tillsammans med de tunna klienterna, datasalarnas fastbultade bildskärmar och de sedan åratal gravt dysfunktionella och misshandlade tangentborden från Den Billiga Tillverkaren? För det som både Tallvid och Kroksmark lyfter i de rapporter som de hittills lämnat går i linje med det som de internationella forskare jag radade upp ovan och som vi med 1:1-erfarenhet redan VET, nämligen att 1:1 innebär att Eleverna lär sig mer Eleverna blir bättre på att lära sig, dvs på att bli self directed learners Eleverna blir mer självständiga Eleverna blir mer engagerade Eleverna blir mer motiverade Eleverna blir mer intresserade Eleverna lägger ned mer tid på skolarbetet Eleverna tycker att skolan och skolarbetet blir roligare Eleverna får större tillgång till källor Eleverna får tillgång till mer varierade källor Eleverna blir bättre på källkritik Eleverna blir bättre på kritiskt tänkande Eleverna blir mer kreativa och modiga Eleverna blir bättre på organisation och studieteknik Eleverna utmanar sig själva oftare Eleverna interagerar och samarbetar mer med varandra. Eleverna interagerar mer med sina lärare. Elever med läs- & skrivsvårigheter gynnas Eleverna förbättrar sin kompetens kring skrivprocessen Lärarna får tillgång till fler lärresurser Lärarna får tillgång till mer uppdaterad information Lärarna får förenklad kommunikation med elever

4 Lärarna får förenklad kommunikation med andra lärare Lärarna förbättrar kommunikationen med hemmen Lärarna får större nätverk Lärarna samarbetar mer med varandra Lärarna får ökade möjligheter att individualisera lärandet Lärarna får fler möjligheter att arbeta med det vidgade textbegreppet Skolarbetet öppnar sig mer mot omvärlden, både lokalt och globalt Skolarbetet blir mer effektivt Lärarna utmanas av sina kollegor och av eleverna (!) - att testa nya pedagogiskaoch didaktiska vägar Professor Tomas Kroksmark framhåller klokt och nyktert i sin första, pinfärska delrapport från sin Vittrastudie ( Lärandets stretchadhet Lärandets digitala mysterium i en-till-en miljöer i skolan, 2010) att mer forskning kommer att ge fördjupade resultat och insikter samt att genomgripande förändringar i skolans praktik nu börjat ske men också att en hel del mer också krävs när det gäller lärarnas kompetens att undervisa i en 1:1-kontext. I likhet med det som professorn i kognitionsvetenskap, Peter Gärdenfors, skriver i Lusten att förstå så framhåller Kroksmark att lärarnas kompetens kring hur lärande egentligen går till är ytterst bristfällig. Pedagoger är skickliga på att lära ut så länge som man befinner sig i en invand kontext, men då denna kontext snabbt förändras så blir det tydligt att kunskaperna om hur det går till att lära in behöver stärkas. Därav uppsvinget för intresset för kognitionsvetenskap, bl a manifesterat i det välförtjänta intresset för Gärdenfors bok. Det är dock på sin plats att notera att Kroksmark klokt säger att förändringar tar lång tid på sig innan de dels fullt ut implementeras och synliggörs i konkreta elevresultat. Vi lever i en tid av förändring där mycket av det vi är vana vid utmanas och där vi i skolans värld därför kan behöva TÄNKa OM en hel del. En brasklapp i detta sammanhang är att påpeka att den svenska forskning och forskningsdebatt kring 1:1 som jag hittills mött gör en kullerbytta i det att den noterar att lärandet blir nytt, men att man letar efter gamla evidens. Låt mig utveckla: Det nya lärandet blir både fördjupat och breddat; det öppnar sig mot hittills i den traditionella skolan styvmoderligt behandlade framtidskompetenser som reflektion, kommunikation, kollaboration, global, digital och ekologisk kompetens, mm. Det är det som är det strechade lärandet. Men lite för många efterlyser bara ett mått på framgång för 1:1, och det är BETYGEN. Har betygen blivit bättre i och med 1:1? frågar man sig nästan lite ängsligt. (Kroksmark sablar t o m ned Tallvids forskning med motiveringen att det är anmärkningsvärt att Tallvid inte fördjupat sig i Falkenbergs betygsutveckling, trots att det inte riktigt ligger inom ramen för Tallvids uppdrag.) Detta samtidigt som man VET att långt mer än hälften av vinsterna med 1:1 aldrig mäts på nationella prov, de testas aldrig av mot de nationella betygskriterierna. Man vill med andra ord kontrollera utfallet av en helt ny process, men mätt med gamla verktyg och med gamla kriterier. Lite som att våra läkare anno 2011 skulle stå på Karolinska vid sina datortomografer och svepelektronmikroskop och diagnostisera sina patienter utifrån åderlåtning, gallans färg och rasbiologiska mätningar av avståndet mellan ögon och hårfäste. En ny skola med ny pedagogik och nya färdigheter måste mätas utifrån sin nya verklighet. Kanske kommer studierna och forskningen kring 1:1 dit en dag? Hans Renman, TÄNK OM

5

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Varför ska man ha datorer i skolan?

Varför ska man ha datorer i skolan? Varför ska man ha datorer i skolan? En studie och reflektion kring hur skolan möter kravet på digitalisering av undervisningen. Anette Gustafsson Bild och Visuell Kultur/LAU370 Handledare gestaltning:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg?

Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg? Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg? Beredningen för skola och utbildning Januari 2012 Innehåll Bakgrund... 3 Utblick världen... 4 Ottumwa High School, Iowa - vill skapa det interaktiva

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

En dator per elev till de allra yngsta

En dator per elev till de allra yngsta En dator per elev till de allra yngsta www.ale.se Inledning Vi lever i en snabbt föränderlig värld. Skolan ställs inför såväl stora krav som svåra vägval. Vi är alla överens om vikten av att förbättra

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Bloggen i skolan & jag och bloggen

Bloggen i skolan & jag och bloggen Cecilia Eklund Pedagogiska fakulteten vid ÅA Bloggen i skolan & jag och bloggen En ny värld öppnar sig Alltihopa började med att jag inte hade blivit bjuden till en fest. Det var lördagskväll, grått, kallt,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt Folkbildningsnätet, Folkbildningsvärldens gemensamma mötesplats på nätet, lanserades1996. Och nätet påminner mycket om andra 10-åringar, som med pigga ögon och nyfiket sinne undersöker omvärlden på sin

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Framtidens lärande. En framsynt spaning på kommande trender i utbildningsvärlden NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE CFL 2008

Framtidens lärande. En framsynt spaning på kommande trender i utbildningsvärlden NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE CFL 2008 Framtidens lärande En framsynt spaning på kommande trender i utbildningsvärlden CFL 2008 NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE I den här artikeln vill vi peka på ett antal trender som vi tror är viktiga

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Dokument och Dokumenthantering

Dokument och Dokumenthantering Dokument och Dokumenthantering Utfört av: Victor Asting Kurs: KPP306, Produkt- och processutveckling Handledare: Rolf Lövgren, Ragnar Tengstrand Att beskriva, eller dokumentera (det är det som dokumentera

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling

Läs mer

Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie.

Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie. Våren 2013 Sektionen för lärande och miljö Master i utbildningsvetenskap Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie. Författare Annette Byström Handledare Sören Augustinsson Examinator

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer