Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2005"

Transkript

1 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2005

2 Inledning Utrikespolitiska Föreningens Verksamhetsår 2005 går till historien som kanske det mest händelserika sedan nystarten UF har under året breddat och utökat sin verksamhet, startat ett flertal nya grupper, knutit kontakt med andra föreningar samt varit med och stärkt samarbetet i vårt förbund SAIA Sveriges Utrikespolitiska Föreningar. Detta tack vare ett stort antal idéer, driftiga personer i UF:s olika arbetsgrupper och i styrelsen, samt det goda namn som tidigare års aktiva varit med och byggt upp. Redan under våren utökades programmet nästan till det dubbla. Redaktionen arbetade i nära samarbete med programutskottet och skrev artiklar på hemsidan om föredragen. Det togs fram ny PR-verksamhet för föreningen och i kombination med de tryckta gula affischerna fick föreningens ansikte utåt ett stort uppsving. Moskvaresan tillika konferensen i studentdemokrati gav inblick och eftertanke om klimatet kring demokratifrågor och studentdemokrati i dagens Ryssland. Aktuella politiska händelser har präglat föreningens hela verksamhet. Som exempel kan tas de stora debatter som anordnades under året och som drog många besökare; bland annat EMUdebatt med kända partiledare. Israel-Palestinadebatten i Allhuset lämnade ingen oberörd kanske går den rentav till UF:s historia som den hetaste och livligaste debatten någonsin. Utrikespolitiska föreningen har som syfte att på ett mångfacetterat sätt sprida intresse och kunskap kring internationella frågor av olika slag. Genom startandet av tidningen Utsikt Världen i april fick UF ett nytt ansikte. Utsikt Världen ges ut i 2000 exemplar och har som ambition att vara ett komplement till föredragen likväl som en seriös kvalitativ journalistisk tidning. Under hösten har tidningen arbetat med temana Globalt Ansvar och det Nya Europa. Tidningen har försökt ha ett brett och nyanserat innehåll. Bland annat har vi uppmärksammat glömda internationella frågor så som kastlösas situation i Indien, sökt skildra Israel-Palestinakonflikten från ett annat håll genom att fokusera hur man ser på samarbete. Gästkrönikorna med föreningens inspektor Anders Mellbourn som första gästskribent har varit ett inslag som vi hoppas fortsätter kommande års utgåvor Stora debatter, kända talare som Carl Bildt och Ingvar Carlsson, införande av medlemsresor, nystartad tidnig; i skrivande stund kan vi blicka tillbaka på ett mycket aktivt år med UF. Inte minst har det märkts genom att vi blivit kontaktade för att inleda ett närmare samarbete med bland andra Utrikespolitiska Institutet och Folk och Försvar. Genom införandet av en medlemsavgift och ett seriöst medlemsregister har föreningen dessutom börjat bygga än en seriösare profil och en egen ekonomi. SAIA:s inträde i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU, måste ses som en av de mest stärkande händelserna på lång sikt och vi är övertygade om att LSU kommer att ge föreningen mycket på sikt, både vad gäller rådgivning, samarbeten och kontaktnät. Det är med glädje vi utvärderar det gångna verksamhetsåret. Vi vill tacka alla aktiva och passiva medlemmar som både utformat och tagit del av vår verksamhet och tror och hoppas att kommande styrelser bygger vidare och utvecklar arbetet. Tillsammans gjorde vi det möjligt! Hanna Navier, ordförande Utrikespolitiska Föreningen

3 Innehållsförteckning Allmänt om föreningen 3 Organisation 3 Styrelsen 5 SAIA 5 PR 6 Projekt 6 Resor 7 Aktivitet 9 Utsikt Världen 10 Program 12 IsraelPalestina 13 Kalendarium 13 Ekonomisk berättelse 17 2

4 Allmänt om Föreningen UF Stockholm är en ideell förening som verkar för att sprida intresse och kunskap kring viktiga internationella frågor av olika slag. Detta för att öka förståelse och samförstånd. Fokus ligger bland annat på fred och säkerhet, internationell samverkan, utvecklingsfrågor, demokrati och mycket annat. Föreningen startade 1925 som en stödförening till Nationernas Förbund. Den 9 februari 1934 ändrades namnet till Utrikespolitiska Föreningen eftersom studenterna inte längre ville bli förknippade med Nationernas Förbund som de ansåg hade svikit sina ideal tillsatte Utrikespolitiska Föreningen en arbetsgrupp vars syfte var att "väcka opinion för bildandet av ett Utrikespolitiskt Institut". Detta initiativ rönte stor framgång och 1938 bildades Utrikespolitiska Institutet (UI). Under efterkrigstiden var föreningen en lokalavdelning till FN och hade mot slutet av sextiotalet omkring tusen medlemmar vilka företog studieresor till USA, Latinamerika, Israel och Kina. I samband med 68-rörelsen radikaliserades föreningen och splittrades för att under sjuttiotalet dö ut. Den 11 november 1998 återbildades stockholmsföreningen av en handfull internationellt intresserade studenter. Vi erbjuder idag bland annat föreläsningar och debatter på våra sk. talarpubar som hålls varannan tisdag på Café Bojan. Dessutom anordnar vi studieresor, studiebesök, Model United Nations (MUN) konferenser. Föreningen hade vid årsskiftet ungefär 210 betalande medlemmar. Det finns idag Utrikespolitiska Föreningar i Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå, Växjö, Lindköping och Södertörn. Organisation UF har under året haft ett stort antal ansvarsposter både i styrelsen och bland andra medlemmar. Då många studenter ofta börjar på nya orter eller utomlands till hösten har UF liksom tidigare år fått tillsätta nya ansvarsposter efter sommaren. Styrelsen Vid årsmötet i februari 2005 valdes följande till styrelsen: Hanna Navier och Andreas Hatzigiorgeou, delat ordförandeskap Javid Saidi, kassör Helene Wersäll-Lucas, sekreterare Till styrelseledamöter valdes Kristoffer Strömgren, Josefine Hökerberg, Emelie Klefbeck, Ulrika Lagerqvist, Mikael Karlmark och Miranda Holmqvist. Vid ett extra årsmöte xxx valdes Elinor Månsson, Björn Jonasson och Andreas Sidkvist. Andreas Hatzigiorgeou. Emelie Klefbeck, Ulrika Lagerkvist, Miranda Holmqvist och Josefine Hökerberg avgick på det extrainsatta årsmötet den augusti Som ersättade valde mötet in Susanne Norén, Jonas Dalén, Mikael Wilhelmsson, Emilia Mellberg och som suppleant Elin Åström. 3

5 Nobelutskottet Nobelutskottet, föreningens presidium, leder styrelsens arbete och har hand om fortlöpande förvaltning och ekonomi. Nobelutskottet bestod under våren av ordförande Andreas Hatzigiorgeou och Hanna Navier och kassör Javid Saidi. Under hösten bestod Nobelutskottet av ordförande Hanna Navier, kassör Javid Saidi, vice ordförande Susanne Norén och även sekreterare Helene Wersäll Lucas. Även ett flertal andra styrelseledamöter engagerade sig under hösten i presidiets arbete. PR-gruppen PR-gruppen bestod under våren av medlemsansvarig Emelie Klefbeck och PR-ansvarig Ulrika Lagerqvist, samt under hösten till en början Kristina Simion och sedan Johanna Nilsson och Håkan Höglund. PR-gruppen arbetar med att marknadsföra föreningen utåt och gentemot medlemmarna. Programutskottet (pgu) Programansvariga var under vårterminen Josefine Hökerberg och Kristoffer Strömgren, samt under hösten Susanne Norén och Jonas Dalén. Programutskottet anordnar och samordnar föreningens föredragsverksamhet. Redaktionen Redaktionen arbetar med att skriva artiklar till hemsidan samt den nystartade tidningen Utsikt Världen. Redaktör under våren var Miranda Holmqvist. Redaktörer för det första numret av Utsikt Världen var Hanna Navier och Emilia Mellberg och det andra numret Emilia Mellberg och Elin Åström. Layoutansvarig vad Lidia Dahlbäck och ansvarig utgivare Hanna Navier. SMUN SMUN-gruppen anordnar Stockholm Model United Nations i samarbete med UPF Handels och Samhällsvetenskapliga Föreningen. SMUN-ansvarig för UF Stockholm och för hela årets SMUN har varit Staffan Telland. Resan Reseansvarig har arbetat med att planera medlemsresor samt att samordna resverksamheten. Reseansvarig för 2005 har varit Elinor Månsson, samt under hösten även Peter Pernemalm. Israel-Palestina Israel-Palestinagruppen startade under hösten 2005 som ett fristående resprojekt. Ansvariga var Håkan Höglund och Petter Allvin. Internationella Utskottet Internationella Utskottet startades i slutet av 2005 av en grupp utbytesstudenter och svenska studenter. Vid årsskiftet hade ännu ingen ansvarig utsetts. 4

6 Styrelsen Det var en entusiastisk styrelse som tog över vid årsmötet i februari Styrelsen har under hela året i stor utsträckning varit en arbetande styrelse där ledamöterna engagerat sig och haft samordnande roller i föreningens olika arbetsgrupper. Styrelsemöten har hållits i genomsnitt två gånger i månaden och uppföljning av styrelsearbetet har skett både gemensamt och individuellt för varje post. Nobelutskottet är den grupp i styrelsen som under året har lett styrelsens arbete och föreningens övergripande förvaltning. Nobelutskottet har tagit beslut mellan styrelsemötena, och även arbetat med att ge stöd åt ansvariga och arbetsgrupper, samt att bereda styrelsemötena Styrelsen arrangerade under våren två informationsmöten för medlemmarna, då många nya aktiva rekryterades till föreningens utskott. Inför mötena informerade även aktiva medlemmar och styrelseledamöter tillsammans i olika klasser på Universitetet. Metoden var väldigt lyckosam och något som vi varmt kan rekommendera till kommande styrelser. Utrikespolitiska Föreningen är en ämnesförening till Samhällsvetenskapliga Föreningen vid Stockholms Universitet. Då UF har saknat hyreskontrakt och rutiner för pubarna samt avtal om vinst, samt då UF engagerar medlemmar från alla ämnen och även medlemmar utanför universitetet uppdrog styrelsen åt nobelutskottet att undersöka möjligheterna för UF att vara en fristående förening tillika kårförening, och inte en ämnesförening till samhällsvetenskapliga föreningen. Detta arbete påbörjades och processen fortsätter in i I mitten av hösten införde styrelsen en UF-fika uppe på kontoret. Tanken med UF-fikan var att öka medlemmarnas känsla av delaktighet och gemenskap i föreningen, samt att kontoret skulle kännas som en plats där alla medlemmar är välkomna. På fikan medverkade föreningens ordförande och ibland andra ledamöter i styrelsen. I samma anda har styrelsen med nobelutskottet i spetsen rustat upp kontorslokalen så att den nu kan fungera som en trivsam möteslokal och en plats där alla medlemmar känner sig välkomna. SAIA UF Stockholm är medlemmar i SAIA Sveriges Utrikespolitiska Föreningar. Förbundet har bland annat som syfte att verka som samarbetsorgan där de olika Utrikespolitiska Föreningarna kan utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Inför höstens SAIA-möte hade UF Stockholms ordföranden ett informellt möte med ordförandena i UF Södertörn och Uppsala. Under mötet diskuterades ett eventuellt inträde i LSU, och Uppsala och Stockholm gav råd och tips till Södertörn för att hjälpa dem att få igång och utveckla sin verksamhet års SAIA-årsmöte ägde rum i Växjö den 29 oktober Södertörn och Stockholm som stärkt sitt samarbete under hösten delade solidariskt på en minibuss som utlånades av Stockholms Studentkår. Representanter för UF Stockholm var Hanga Santha, Elinor Månsson och Hanna Navier. Växjö arrangerade en mycket trevlig helg med många givande diskussioner och trevliga sociala aktiviteter. Under årsmötet togs fyra viktiga beslut: - SAIA beslutade att Sveriges Utrikespolitiska Föreningar skulle begära inträde i LSU Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. Formellt valdes SAIA in på LSU:s repskap den 26 november. 5

7 - Södertörn beviljades medlemsskap i SAIA. - SAIA startade upp en gemensam hemsida med ett gemensamt forum. - Fritt inträde för alla UF-medlemmar på arrangemang hos alla lokalföreningar. Efter mötet har UF Stockholm hållt fortlöpande kontakt, framförallt med Uppsala och Södertörn, men även med Umeå och Göteborg som tillsammans med Stockholm och Uppsala representerade SAIA i LSU:s repskap. UF Lindköping och UF Göteborg deltog även med delegationer när UF Stockholm arrangerade Stockholm Model United Nations. PR Under våren bestod PR-gruppen främst av medlemsansvarig Emelie Klefbeck och PR-ansvarig Ulrika Lagerqvist. PR-gruppen arbetade kontinuerligt under våren med att ta fram nya PR-rutiner för föreningen. En nyhet var bland annat införande av regelbundna infodagar i Södra Husen. En gång i månaden ordnade PR-gruppen infobord med UF-pennor, godis, vikskärm, broschyrer och programblad. Med på infodagarna var aktiva från olika utskott i föreningen samt styrelseledamöter. Infodagarna var ett mycket lyckat inslag i föreningens verksamhet under våren, och tack vare god framförhållning från programutskottet kunde UF marknadsföra varje månads program på ett effektivt och roligt sätt. Infodagarna har också varit ett sätt för aktiva i olika grupper att träffas och tillsammans ge föreningen ett ansikte utåt. PR-gruppen tog även under våren fram en tryckt broschyr om föreningen och gjorde programblad och flyers till föreningens utåtriktade aktiviteter. På grund av tidsbrist låg de månatliga kampanjerna nere i början på hösten, för att sedan återupptas. I samband med återupptagandet höll tidningens layoutansvarig en InDesignkurs under avslappnade former och PR-gruppen uppdaterade sedan informationsbroschyrerna för föreningen. PR-gruppen har under året även annonserat i Dagens Nyheter och Websajten allt om Stockholm. Nämnas kan att föredraget med Carl Bildt omnämndes i DN med bild och allt! Projekt Då styrelsen konstituerade sig på styrelsemötet den 17 februari 2005 blev Elinor Månsson och Andreas Sidkvists projektansvariga. Detta skulle innebära ett samordningsansvar för att se till att projekt startades och genomfördes inom föreningen. I April genomförde projektansvariga ett samarbete med LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) som gick ut på att genomföra en paneldiskussion på deras internationella konferens Re:Act. Snart visade det sig att formen med projektansvariga var ofruktsamt för föreningen, då vi har en tradition av att medlemmar startar upp projekt självständigt, utan någon samordning av en projektansvarig. Samtidigt ansåg styrelsen att det fanns ett större behov av någon i styrelsen som tog ansvar för att ordna resor för UF:s medlemmar, och att någon tog ansvar för att ordna sociala aktiviteter för medlemmarna. Detta utmynnade i en reseansvarig och en aktivitetsansvarigpost på styrelsemötet den 12 maj Reseansvarig blev Elinor Månsson och aktivitetsansvarig blev Andreas Sidkvist. re:act interaction in a global neighbourhood Den april 2005 åkte Clara Patton, Elinor Månsson och Andreas Sidkvist från projektgruppen i UF, till Arboga för att delta i den internationella konferensen re:act som anordnades av LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer). 6

8 I konferensen, som hade underrubriken interaction in a global neighbourhood, deltog 130 ungdomsrepresentanter från 20 olika länder och fem världsdelar. Konferensdeltagarna hade fin utsikt över Hjälmaren. Konferensens syfte var att fungera som ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer om påverkan. UF fick ta del av ett fullspäckat schema av föreläsningar och workshops samt minglat och knutit kontakter med de intressanta svenska och internationella deltagarna. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm var inbjudna för att arrangera en paneldiskussion på ämnet påverkan. Denna ägde rum sista dagen och fungerade som en sammanfattande diskussion. Medverkande: - Hitham Kayali från MEND (Middle Eastern Non-Violence and Democracy) i Jerusalem - Bimsara Premaratne från Initiative for political and conflict transformation från Sri Lanka - Ronald Ssebunya från national Assembly of youth organisations in Uganda. - Isabelle Sannestedt från Olof Palmes internationella center - Edna Eriksson, journalist och kommunikatör. 130 personer lyssnade på paneldiskussionen Under diskussionen utbyttes många intressanta personliga erfarenheter om påverkan på lokal och global nivå. Paneldiskussionen ägde rum i en naturskön omgivning på konferensanläggningens stora altan vid Hjälmarens strand. Det enda som störde idyllen var temperaturen som i april ännu inte nådde upp till, för utländska deltagare, behagliga grader. UF var dock snabba med att dela ut mössor och vantar till behövande! Resor Moskvaresan April 2005 Tio studenter från UF Stockholm, medlemmar i UF, åkte den 15e mars till Moskva för deltagande i konferens om studentdemokrati och studentinflytande. Konferensdeltagarna från Sverige var nbjudna av det statliga universitetet i Moskva, MGY. Med var även studenter från UF Uppsala, studentkåren på Stockholms Universitet samt cirka 50 studenter från olika universitet och studentorganisationer i Ryssland. Ansvariga för organiseringen av resan var Pernilla Enebrink och Anastasia Lundqvist. Inför resan träffades gruppen regelbundet för att planera vårt deltagande i konferensen som bland annat bestod av work shops om studentdemokrati. Vi hade också gemensamma planeringsmöten med Stockholms Studentkår och UF Uppsala. Under den två dagar långa konferensen var det många av både de ryska och svenska studenterna som deltog i diskussioner, höll i workshops och olika föredrag kring de olika organisationernas problematik och verksamhet. Diskussionen mellan deltagarna var på det hela taget mycket givande. Nya kontakter togs mellan studenter och studentorganisationer, vilka också utvecklades utanför konferenssalen vid middagar och sightseeing under de tre återstående dagar vi befann oss i Moskva. Medel för resan fick vi från Svenska Institutet (SI) varifrån vi sökte tillsammans med de andra organisationerna. Efter konferensen deltog även ett antal av UF Stockholms deltagare i en resa till Vladimir med syfte att gå en kurs i valobservering i regi av International Discussion Club. Vi skulle även verka som valobservatörer vid ett lokalval. Dessvärre blev vi inte ackrediterade av 7

9 myndigheterna. Myndigheternas ovilja att ge oss svar på ansökan väckte mycket stort medieuppbåd. Även om inte gruppen fick ackreditering så väckte ändå resan till Vladimir många frågor och insikter angående situationen kring demokratin och politiska val i Ryssland. Medlemsresan Den 12 maj utsåg styrelsen Elinor Månsson till reseansvarig. Tanken med reseansvarigposten var att ha någon om var ansvarig för att arrangera öppna medlemsresor till UF:s medlemmar. Detta har visat sig vara ett lyckat beslut. Reseansvarig har självständigt planerat resorna, i bra dialog med styrelsen, och medlemsresorna har fått positiv uppmärksamhet både bland medlemmarna och andra utanför föreningen. Brysselresan Reseansvarig hade länge haft en idé om att arrangera en resa till Bryssel. Detta fick enhälligt stöd i styrelsen. Efter en förfrågan via mejl till medlemmarna om det fanns intresse för att genomföra en sådan resa startade en arbetsgrupp på åtta personer. Efter en tid hade denna grupp minskat till fem stycken, vilket var en bra storlek. I resegruppen för Brysselresan ingick: Petra Blixt, Susanne Norén, Anders Forsberg och Anders Johansson. Petra arrangerade studiebesök på EU-institutionerna samt fritidsaktiviteter, Susanne ordnade boende och besök på Nato och svenska representationen i Bryssel, tillsammans med Anders J. Anders F ordnade två talarpubar inför resan med Hadar Cars och Alexander Reuter (se kalendaruim från programutskottet). Reseansvarig Elinor Månsson ansvarade för flygbiljetter, administration, anmälningar och kontakt med medlemmar samt samordningen av grupparbetet. Detta arbete startade alltså i maj och under sommaren anmälde sig 17 medlemmar till resan. Att arbeta med detta projekt under sommaren visade sig vara lite svårare än väntat på grund av tidsbrist och svårigheter med att samordna en grupp som under stora perioder var geografiskt utspridd p.g.a. semester, arbete och studier. Men vi lyckades ändå med att få ihop ett riktigt bra schema! Brysselresans program Den 11 till 15 oktober åkte UF Stockholm på studieresa till Bryssel. Resans syfte var att ge föreningens medlemmar bättre insyn i hur EU fungerar samt en djupare förståelse för utrikespolitiskt arbete och internationella relationer. I Bryssel besökte vi EU-parlamentet, kommissionen, den svenska representationen samt den svenska Nato-delegationen. Det var otroligt intressant att träffa parlamentariker, kommissionärer och tjänstemän och se hur de arbetar. Alla var väldigt engagerade och spännande att lyssna på. Vi passade även på att prova på det belgiska köket och ölet på stadens otaliga uteserveringar och var självklart också på en chokladprovning. Det blev ett mycket lyckat genomfört projekt. Alla studiebesök fungerade bra och resenärerna var enligt egna utsagor mycket nöjda. Resan, inklusive flyg, boende och egna utgifter, kostade ca 3500 sek per person. Detta finansierade resenärerna själva. Reseansvarig dokumenterade resan på hemsidan och i föreningens tidning Utsikt: Världen :s Europanummer. Resan till Bryssel var den första medlemsresan i UF:s regi sedan nystarten på 90- talet. Det var mycket jobb och slit för alla som arrangerade den, men det var helt klart värt det på grund av det lyckade resultatet! Iranresan 8

10 Parallellt med Brysselresan drogs igång utlystes en intresseanmälan till att ordna en resa till Mellanöstern. Pernilla Enebrink tog på sig ansvaret under sommaren. Då kom man fram till att vi skulle arrangera en resa till Israel/Palestina. Alternativet var Iran. Då höstterminen dragit igång utlyste reseansvarig Elinor Månsson tillsammans med Håkan Höglund att arbetet skulle dras igång. Efter flera möten och mycket diskussioner beslutades till slut att vårens medlemsresa istället skulle gå till Iran. Israel/Palestina-resan gjordes om till ett separat projekt. Styrelsen utsåg Peter Pernemaln att ta ansvaret för Iranresan tillsammans med reseansvarig Elinor Månsson. En grupp på runt fem personer har under hösten arbetat med att planera resan. Under hösten 2005 hann resegruppen med att boka billiga biljetter, planera program, utlysa resan på föreningens hemsida samt via mail till alla betalande medlemmar. Det febrila arbetet med Iranresan fortsätter in i 2006 och vi ser fram emot en lyckad resa för UF:s medlemmar. Aktivitetsgruppen I Maj blev Andreas Sidkvist aktivitetsansvarig. Tanken med aktivitetsansvarig var att någon skulle ta ansvar för att se till att det ordnas sociala aktiviteter för våra medlemmar, och att någon ser till att våra aktiva medlemmar träffas och har kul tillsammans. I början på hösten startades en aktivitetsgrupp. Under höstterminen har gruppen vuxit från 1 till 6 medlemmar. För att utbyta idéer och erfarenheter har gruppen etablerat kontakt med Aktivitetsansvarig i Uppsala samt haft 4 möte. Gruppen har ordnat ett antal aktivteter under hösten, bland annat filmvisning och aktivfest med karaoke. Gruppen har under mötena i stor utsträckning arbetat på att planera och brainstorma kring olika uppslag inför våren Som en liten orsak till varför antalet aktiviteter varit relativt begränsat kan nämnas att UF under hösten har haft ett mycket späckat schema med många möten och flera föreläsningar och debatter varje vecka, varför det har känts svårt att klämma in ytterligare aktiviteter i UF-medlemmarnas uppbokade liv. Dokumentärfilmsvisningen som hölls i Allhuset ställde inte till något trängsel-kaos i trafiken, men intresset bland medlemmarna tycks ändå vara stort varför dessa filmvisningar förtjänar en ny chans dock i en annan, mer informell, form förslagsvis i hemmamiljö hos aktiva UF:are. Flera studiebesök planerades till VT 2006, bland annat till SVT och Svenska EU-kommissionen. Genomförda aktiviteter Studiebesök på UD Aktivfest med karaoke Filmvisning i Allhuset Zambiaseminarium med fika Aktivitetsansvarig har löpande lagt upp information om aktiviteter utanför UF, på UF:s hemsida såsom, talarpubar, FN-utbildningar och dylikt. Aktivitetsansvarig har även uppdaterat hemsidan med bilder från de olika UF evenemangen. För att alla medlemmar skall kunna se bilder från föredrag, fester, resor och andra händelser så har aktivitetsansvarig även skapat en bildbank för UF Stockholm. 9

11 Utsikt Världen Utsikt Världen är Utrikespolitiska Föreningens nystartade medlemstidning som trycks i 2000 exemplar. Utsikt Världen startades av ett 20-tal entusiastiska studenter i April Idén väcktes av ordföranden Hanna Navier, som mailade ut till alla medlemmar samt till journalistlinjerna på Södertörns Högskola och Stockholms Universitet. 20 intresserade slöt upp till det första historiska mötet som var den 19/4 uppe på vårt kontor på Bojan. Det som började som ett trevande möte där alla ställde många frågor utmynnade snart i en kreativ brainstorming där alla var införstådda med att vi tillsammans skulle skapa något helt nytt. De första mötena gick ut på att diskutera allt från format till teman, innehåll, finansiering och arbetsformer. Namn En debatt om namnet startade på diskussionsforum. Utsikt var det förslag som fick mest gehör. Då detta redan var taget på patent- och registreringsverket startade en ny namndiskussion i augusti. Ett femtiotal namn i varierande kvalitet kom upp, och i ett sent skede kläcktes Utsikt Världen slutligen. Nummer Nr 1 Globalt ansvar. Nr 2 Det Nya Europa Arbetssätt För att underlätta kontakten i redaktionen och för att alla skulle ha bra insyn i projektet har redaktionen använt sig flitigt av diskussionsforum på hemsidan. Där presenterade bland annat redaktionsmedlemmarna sig för varandra, och har sedan diskuterat allt från sina artiklar till annonser och annat. När redaktionen träffats flitigt har forumet använts mindre, men som kommunikationsverktyg har det fungerat som ett bra komplement till mötena. För att skapa ytterligare delaktighet så delade vi snabbt upp oss i olika arbetsgrupper. Anna Thunander och Jannike Runquist tog på sig korrekturläsningsansvar, Lidia Dahlbäck tog layoutansvar och Elin Parmhed var bildredaktör. Hanna Navier utsågs till ansvarig utgivare och var ensam samordnare de första veckorna. I slutet av maj när projektet kommit igång ordentligt delades redaktörssansvaret med Emilia Mellberg. Redaktionen arbetade sedan under sommaren med att registrera, utforma, skriva artiklar och ha gemensamma möten. Redaktörer Inför det andra numret blev Emilia Mellberg och Elin Åström redaktörer. Redaktionen hade kreativa diskussioner om arbetssätt och organisering inför det tredje numret och kom gemensamt fram till att välja nya redaktörer för varje nummer (detta hindrar naturligtvis inte redaktionen att välja om samma som för ett tidigare nummer). Petter Allvin och Per Liljas blev i december redaktörer för det tredje numret Från Krig till Fred (med planerad utgivning i Mars 2006). Det ambullerande redaktörskapet i kombination med många ansvarsposter inom gruppen är en ny arbetsform för UF som redaktionen tror och hoppas skapar en känsla av demokrati och delaktighet i gruppen, men som samtidigt kräver bra kommunikation och struktur, och som redaktionen kontinuerligt utvärderar. Ekonomi I juni fick redaktionen avslag från sin ansökan till Folke Bernadotteakademin. Ett krismöte sammankallades och redaktionen funderade tillsammans på alternativa finansieringsformer. Vi kom överens om att det här projektet var viktigt och att vi ville försöka finansiera tidningen med 10

12 annonser. Petter Allvin var en av de drivande i annonsförsäljningen, och tack vare ett annonsavtal med Fackförbundet Tria tryggades tidningens ekonomi betydligt. Annonsörer under hösten har varit: - Tria - Akademikerförbundet SSR - FN-förbundet - Internationella Programkontoret - EU-stafetten Utgivning Utsikt Världen är en medlemstidning som skickas gratis hem till alla UF:s medlemmar. Redaktionen har även skickat ut tidningen till en lång rad institutioner, föreningar, myndigheter, bibliotek och företag. Redaktionen hjälptes åt kollektivt att samla ihop adresser till distributionslistan. De två första numren som utgavs under hösten 2005 har haft 32 respektive 35 sidor i fyrfärg med format A4. För att spara pengar etiketterade redaktionsmedlemmarna tidningen själv. 11

13 Program Under 2005 har ett flertal grupper arbetat med föreningens program. Programutskottet som haft det största och övergripande ansvaret för programverksamheten har arrangerat ett stort antal talarpubar och stora debatter. Under hösten 2005 har även Brysselresan, SMUN-gruppen och IsraelPalestina-gruppen ordnat ett stort antal talarpubar och seminarier. Styrelsens presidium har under året bokat in flertalet studiebesök. Väl värt att nämnas är även det fristående projektet filmfestivalen 35 mm från Kiev till Stockholm på ABF-huset som UF arrangerade i samarbete med filmklubben Tasvir, med stöd av bland annat ABF och Svenska Institutet. Föreningens programverksamhet för 2005 har sammantaget bestått av 34 föredrag, 4 debatter, 1 studiebesök, 1 filmfestival och 1 kurs om mänskliga rättigheter. Programutskottet Programansvaret har under detta år bestått under vårterminen av de nytillträdda programansvariga Kristoffer Strömgren och Josefin Hökerberg och under höstterminen Susanne Norén och Jonas Dalén samt ett tjugotal aktiva studenter. Det flesta föredragen har arrangerats i form av talarpubar i vår lokal Café Bojan. Några föreläsningar har också förlagts i vanliga föreläsningssalar i Södra Husen. Årets föreläsningsserie täckte ett brett spektra av utrikespolitiska frågor där ämnen som till exempel mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik, utvecklingsfrågor, miljö, jämställdhet särskilt märkts. Föreläsningarna har i huvudsak varit framgångsrika när det gäller besöksantalet. Bland de mest beökta evenemangen under året har varit människorättskämpen Sergej Kovaljov som besökte oss i samband med hans mottagande av 2004 års Olof Palmepris, debatten Kan man kriga för fred samt Carl Bildt och Ingvar Carlssons föredrag. Café Bojan fylldes till bredden vid flera tillfällen vilket var väldigt roligt! Utskottet har inte gjort uppföljning på besökstalen vid övriga föreläsningar, men uppskattningsvis har vi haft runt 30 besökare varje evenemang Debatter Den stora nyheten för vårterminen var de tre större debatterna som anordnades i Allhusets rotunda. Dessa debatter kan inte betraktas som annat än en stor succé! Programutskottet lyckades få ett flertal namnkunniga och erkända debattörer att delta. I kombination med de höga besökstalen minst 120 personer vid varje tillfälle borgade detta för mycket lyckade arrangemang. Den första debatten handlade om förslaget till ny konstitution för Europeiska Unionen och klargjorde tydligt åsiktsskillnaderna i denna fråga hon riksdagspartierna. I denna debatt deltog flertalet riksdagspolitiker varav särskilt Lars Ohly och Peter Eriksson kan nämnas. Denna följdes sedan av ett seminarium om Israel-Palestina konflikten som, utan att alls överdriva, var ytterst spektakulärt. Debatten blev mycket hård, klargjorde med all tydlighet konfliktens stridslinjer och blev under en lång tid efteråt ett återkommande samtalsämne bland huvudstadens Israel-palestina aktivister. Vårterminen avslutades med det tredje seminariet om frihandel. Även detta var mycket lyckat och besöktes av skickliga debattörer. Dessa seminarier har också varit betydelsefulla för föreningen som helhet. De har gjort att vi märkts på campus och hjälpt till i medlemsrekryteringen. Höstens verksamhet har präglats av ekonomiska begränsningar som mer än väl vägdes upp av de aktivas fantastiska engagemang och stämningen i programutskottet. Med hjälp av Brysselresegruppen och SMUN-gänget var den första hälften av hösten relativt välfylld med intressanta föredrag. Även vårgängets försök att locka in Ingvar Carlsson och Carl Bildt blev fantastiskt lyckosamma! Kan höstterminen ha varit Ufs mest namnkunniga termin någonsin? 12

14 En tradition som fortsatt under hela 2005 är middagarna med talarna innan föreläsningarna som var uppskattade både av programutskottet och de inbjudna talarna. Denna tradition hoppas vi fortsätter även under Totalt 19 arrangemang under hösten med en otrolig bredd på både publik, talare och ämnen. I samband med föredrag och debatter har medlemmarna i programutskottet spritt reklam och information för att delge så många som möjligt om den aktuella händelsen och föreningen i allmänhet. Programutskottet eftersträvar en bred och varierad publik vid sina föreläsningar och arbetar därför aktivt för att så många som möjligt skall närvara vid dessa. För att nå denna målsättning har vi bland annat affischerat runt universitetet samt ute på stan. Många nya medlemmar har tillkommit under året och programutskottet och dess medlemmar arbetar alltjämt med att försöka väcka intresse hos människor för föreningens arbete. IsraelPalestinagruppen - Projektet Samverkan över gränserna i Israel-Palestina IsraelPalestinagruppen tillkom i september som en fristående projektgrupp. En entusiastisk grupp på sju personer började under hösten planera för en konferens med inbjudna gäster från Israel och Palestina med temat Samarbete över gränserna i Israel och Palestina. Till konferensen skulle representanter för Israeliska, Palestinska och Svenska fredsorganisationer inbjudas, för att tillsammans med svenska studenter genomföra seminarier och workshops. Gruppen har varit i kontakt med flera organisationer och intresset att deltaga har varit stort. För att öka spridningseffekten, själva sätta sig in mer i frågan och då det dessutom fanns lediga veckor i programmet bestämde sig gruppen för att arrangera talarpubar på temat IsraelPalestina. Trots att beslutet togs kort innan den första talarpuben på temat ordnades lyckades vi bjuda in tre mycket intressanta talare, alla med olika perspektiv på situationen i Israel och Palestina. Kalendarium Utrikespolitiska Föreningens Program 2005 Januari 25/1 Sergej Kovaljov - mottagare av Olof Palme-priset. Sergej Kovaljov, känd människorättssymbol från Ryssland och 2004 års Olof Palmepristagare. Sergej är en av de starkaste kritikerna av det s.k. första Tjetjenienkriget och mottagare av Europarådets pris för mänskliga rättigheter. 26/1 Debatt mellan partierna gällande EU:s grundlag. Lars Ohly, vänsterpartiet Sören Wibe, socialdemokraterna Eric Sundström, ordf S-studenter Peter Eriksson, miljöpartiet Carl B Hamilton, folkpartiet Gunilla Carlsson, moderaterna Moderator: Jesper Bengtsson, ledarskribent aftonbladet Februari - Demokrati och Mänskliga Rättigheter 13

15 1/2 Kurs: Mänskliga rättigheter - vad vet du egentligen? För att kunna hävda sina mänskliga rättigheter och respektera andras krävs kunskap. Kurs med Röda Korset om de mänskliga rättigheternas uppkomst, omfattning och syfte. 4/2 Studiebesök på Amnesty Studiebesök på den svenska sektionen av Amnesty International. tid: /2 Talarpub: Våld mot kvinnor Maria Källberg och Joanna Castro från Amnesty talar om våld mot kvinnor i världen. 15/2 Talarpub: Förändringsprocessen i Angola Går Angola mot ett demokratiskt samhälle? Sigrid Bergfeldt från Afrikagrupperna berättar om utvecklingen i Angola sedan freden /2 Talarpub: Att leva/lida under Saddams förtryck. - Abdul Jamshir, feilikurd och politisk flykting från Irak talar om sin och sitt folks historia. En Berättelse om ett liv under förtryck, förföljelse och om att utsättas för tortyr. Nyligen hemkommer från Irak gör Jamshir även en jämförelse av ett Irak då och nu. Mars- Global Rättvisa - hinder och möjligheter för världens utvecklingsländer 3/3 Venezuela - hopp eller hot för latinamerika Frilandsjournalisten och latinamerikaexperten Dick Emanuelsson talar om Venezuela. 8/3 Talarpub på Internationella Kvinnodagen: FN:s redskap i jämställdhetsarbetet FN som arena - hur kan man använda FN:s redskap i gender och empowerment arbete? Maria Holtsberg från Kvinnoforum. 15/3 Afrikanska Unionen och krisen i Darfur Sten Rylander, ambassadör på Utrikesdepartementet och EU:s representant i Afrikanska Unionens medlingsteam. Han var tidigare ambassadör i Tanzania. 23/3 HIV som världsproblem Bodil Evertsson från Afrikagrupperna om HIV som världsproblem. 29/3 Vår konsumtion - andras katastrof? Kan produktionen av något så harmlöst som räkor ha förorsakat tusentals fler dödsoffer i tsunamin? Ludvig Hubendick från Fältbiologerna om hur våra konsumtionsmönster påverkar människor och miljö i andra delar av världen. April 5/4 Trafficking i Sverige och det nya Europa Människohandeln från Baltikum till Sverige och dess bakomliggande mekanismer. Claes Lundquist från Kvinnoforum. 18/4 Seminar: The Israel-Palestine Conflict - what are the prospects for peace? 14

16 Jeff Halper - President of Israeli Committee Against House Demolitions Phyllis Bennis - Author, Institute for Policy Studies, Washington DC Nael Touqan - President of Palestinska Föreningen Stockholm Lisa Abramowicz - President of Svensk Israel-information Per Jönsson - Middle-east Correspondent, Dagens Nyheter Johan Wennström - Independent Debater Ulf Wickbom - Moderator 19/4 Romania: European Country and Future EU Member State Seminar with Victoria Popescu, Romanian ambassador to Sweden and Mr Arne. The seminar is arranged by SweRom in cooperation with Stockholm Association of International Affairs. 26/4 Dawit Isaak - den svenske samvetsfången I september 2001 fängslades den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak i Eritreas huvudstad Asmara. Johan Karlsson från Göteborgs universitet om fallet Dawit och Eritreas inställda demokratisering. Maj 3/5 Political Turmoil in Kyrgyzstan and Regional Implications Maral Madi, Uppsala University. Maral Madi is the Coordinator of the project on Narcotics, Organized Crime and Security in Eurasia at the Silk Road Studies Programme. She has an extensive knowledge on narcotics trafficking in the Central Asian republics, Afghanistan, and Russia; national and regional security in Central Asia; trafficking in arms and human beings in Central Asia and Russia. 10/5 Homosexuellas rätt och asylpolitiken Inkluderar mänskliga rättigheter förföljelse på grund av homosexualitet? Hur är det att leva som homosexuell i andra länder? Stig-Åke Pettersson, RFSL:s internationella arbetsgrupp, berättar om situationen för homosexuella i andra länder och den svenska asylpolitiken. 11/5 FRIHANDEL - PÅ VEMS VILLKOR? Debatt om den ekonomiska globaliseringens följder. Ökat välstånd för alla eller handel på de rika ländernas villkor? Debattörerna är - Ali Esbati, nationalekonom och f.d. ordförande i Ung Vänster - Fredrik Erixon, chefsekonom på Timbro - Alice Bah Kuhnke, generalsekreterare för Rättvisemärkt - Lena Johansson, generaldirektör för Kommerskollegium 26/5 Nationalism och Demokrati i Baskien Soledad Miguel, från Södertörns Högskola, pratar om det politiska läget i Baskien. Hon fokuserar särskilt på den baskiska nationalismen. Har den baskiska nationalismen bidragit till demokrati eller polarisering av det baskiska samhället? Höstterminen 2005 September 7/9 Talarpub: EU som politiskt och juridiskt system 15

17 med Hadar Cars, f.d. statsråd, riksdagsman och EU-parlamentariker. 13/9 Talarpub: The U.S. in the World: What America Stands For Casey Christensen från Amerikanska ambassaden pratade om de principer och ideal som formar USA och dess utrikespolitik. 27/9 Talarpub: EU samtid och framtid Alexander Reuter, tidigare stagiaire inom EU samt EU-observatör på Balkan kom för att tala om EU:s utrikesrelationer, försvarsfrågor och unionens framtid. Oktober 18/10 Talarpub: Konflikten i Israel och Palestina Historisk bakgrund och framtida förutsättningar för fred Jan-Åke Fält, lärare på Värmdö gymnasium, gav en bakgrund till konflikten och bildandet av den israeliska staten, samt diskuterade palestiniernas situation i Israel med fokus på Jerusalem. 26/10 Debatt: Kan man kriga för fred? - Bonian Golmohammadi (generalsekreterare Svenska FN-förbundet) - Frida Blom (ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen) - Anders Lindström (Generalmajor, Försvarsmakten samt ställföreträdande chef operativa insatsprocessen) - Peter Brynger (Kapten, Försvarsmakten. Tidigare FN-observatör i Kongo) - Adam Axelsson (tidigare ungdomsrepresentant i FN s Generalförsamling samt aktiv inom LSU och CISV) - Moderator Mikael Holmström från Svenska Dagbladet November 2/11 Talarpub: Kvinnors roll i fredsprocesser Denna talarpub anordnades i samarbete med IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet) för att uppmärksamma årsdagen av resolution 1325 och för att diskutera på vilka sätt man som kvinna kan arbeta för fredsfrågor. 3/11 Föreläsning: FNs säkerhetsråd och dess mandat Katinka Svanberg om FN, Säkerhetsrådet och vilka befogenheter de olika instanserna har. Föreläsningen ingick som förberedelse inför SMUN. 8/11 Talarpub: Agent Orange och dess påverkan på Vietnam Agent Orange användes av den amerikanska armén i Vietnamkriget samt de spår den fortfarande lämnar i den vietnamesiska vardagen. 8/11 Talarpub: Iran och kärnkraft En bakgrundsföreläsning inför SMUN av Irans kulturattaché som berättade hur Iran såg på frågan om rätten till kärnkraft. Denna fråga låg till grund för SMUN-scenariot 10/11 Föredrag: Colombia: politiskt våld, förföljelse och internflyktingar Den colombianska organisationen Redvivir kom för att berätta om den väpnade konflikten och sitt arbete med att hjälpa de internflyktingar som ryckts upp från sin tillvaro på landsbygden och tvingas till kriminalitet, missbruk och prostitution. 16

18 15/11 Talarpub: Georgien Vad hände efter Rosenrevolutionen? Ebba Sävborg från Utrikespolitiska Institutet talade om vad som har hänt efter Rosenrevolutionen och om hur framtiden för Georgien kan se ut. 23/11 Talarpub: Vision of a nonviolence solution to the Israeli-Palestine conflict Talarpub med Hussein al-khalili, koordinator för International Solidarity Movement samt palestinsk ickevålds-aktivist 24/11 Föredrag: Kravallerna i Frankrike Bakgrunden till kravallerna i Frankrike. Vad hände och varför? Hur har händelserna rapporterats i svensk media?nur Tutal, journalist på Utbildningsradion samt Josef El Mahdi, Svenska Dagbladets reporter i Paris Vad kommer att hända? 29/11 Talarpub: Ukraina efter Orangea revolutionen Torgny Hinnemo, analytiker på Utrikesdepartementet. Vad som hänt efter revolutionen som kom i samband med 2004 års val i Ukraina. December 5/12 Föredrag: Vårt Europeiska uppdrag F.d. statsminister Carl Bildt om sina utrikespolitiska erfarenheter. 7/12 Talarpub: Israel-Palistina och den palestinska flyktingproblematiken Eli Gondör från Svensk Israelinformation. 8/12 Föredrag: For the Defence of World Water Årets mottagare av Right Livelihood Award Maude Barlow och Tony Clarke om sitt arbete för världens vatten. 14/12 Talarpub: Ingvar Carlsson Utrikespolitiska erfarenheter som statsminister Förre statsministern Ingvar Carlsson om sina erfarenheter som statsminister och de möjligheter som öppnades genom kommunismens sammanbrott och kalla krigets slut.. 15/12 Fikaseminarium: Förändra Världsbanken? Rachel Kabala och Zambiska ungdomar från projektet Tackling poverty together som syftar till att få in ungdomsperspektiv i ländernas fattigdomsbekämpningsstrategier. 17

19 Ekonomisk berättelse Föreningens ekonomi vilar på tre intäktskällor bidrag, medlemsavgifter och annonsintäkter i Utsikt Världen. Bidragsgivarna har under 2005 varit UD (fredsmiljonen), Samhällsvetenskapliga föreningen och Stockholms Studentkår. Nytt för i år är att föreningen har, utöver det vanliga bidraget, erhållit bidrag från Studiefrämjandet för kulturarrangemang och studiecirklar. Under våren var föreningens ekonomi relativt stor på grund av stöd från UD:s fredsmiljon. Detta bidrog till att vi hade råd att göra massiva PR-kampanjer samt storskaliga debatter som drog många besökare. Eftersom föreläsningsserien och ansökan sträckte sig endast under våren användes hela summan till PR-gruppens och pgu:s arbete med just den föreläsningsserien som bidraget avsåg. Samhällsvetenskapliga Föreningen som tidigare år har varit en av de regelbundna bidragsgivarna frös sina ämnesföreningsbidrag under våren på grund av dålig ekonomi. Detta samt styrelsens tolkning av stadgarna gjorde att föreningen tillkallade ett extra medlemsmöte då en medlemsavgift infördes på 50 kronor. Medlemsavgiften trädde i kraft i samband med höstterminens början. Under sommaren kom ett smärre bakslag då föreningens dator stals från vårt kontor på Cafe Bojan. Detta i kombination med avslag på våra ansökningar till Folke Bernadotteakademin vilket gjorde att höstens ekonomi var i stort sätt på noll i början på hösten. Vi kan dock mycket glädjande konstatera att styrelsen lyckats förvalta de medel som fanns, och att verksamheten varit i stort sett lika tät som under våren. Med tanke på de medel föreningen besuttit under våren så anser sig styrelsen ha förvaltat ekonomin alla aktiva lyckats åstadkomma med små medel. Den dåliga ekonomin under hösten medförde att styrelsen vidtog en rad åtgärder. Vi ordnade så att vi fick kopiera affischer gratis på SF:s kopiator, och ordnade presentsponsring från SUbutiken. Senare under hösten sponsrade även Zoega med kaffe och kaffemuggar. Bidraget från studiefrämjandet gav ett bra stöd 100 kronor per föredrag möjliggjorde de som ordnade talarpubar att bjuda talarna på mat innan föredragen. Under året har föreningen inte haft något hyresavtal för kontoret. Vi har fått hyra kontoret gratis och betalt genom att ha verksamhet på Bojan så som tidigare kontrakt säger. Samhällsvetenskapliga föreningen har även betalat ett flertal av UF:s telefonräkningar. Alla inkomster från baren har dock gått direkt till Samhällsvetenskapliga Föreningen, till skillnad från tidigare år. Eftersom UF är en kårförening så har alla föreläsningslokaler varit helt gratis under hela året. Tack vare de införda medlemsintäkterna och det faktum att UF fått en rad bidrag i form av gratis hyra och sponsring har UF:s ekonomi stått sig även under hösten. Framförallt är detta tack vare hårt arbete från alla aktiva i föreningen som kämpat trots knappa medel! 18

20 [Redaktionskonto] 2005 Ingående balans ,00 Inkomster 31000, ,38 Kostnader - Tryckkostnader 16088,00 - Posten 1873,88 - Övrigt 462,50 Utgående balans ,62 [Föreningskonto] 2005 Ingående balans ,30 - Föreningskonto 40663,30 - Handkassa 1810,00 Intäkter 2005 Medlemsavgifter 6500,00 Interimsfodringar -medlemsavgifter 4350,00 Entréavgifter 20,00 Interimsfodringar -entréavgifter 2090,00 Summa 12960,00 Utgifter 2005 Programutskottet Presenter till talare 3841,90 Mat till talarpub 5085,00 Teknisk support 4106,00 Talararvode 3750,00 Tolk 1000,00 Transport flygbiljett 2502,00 Informationsutskottet Tryckkostnader 15266,00 Godis, fika, papper till infomöten 889,00 Kopiering på SUS 1575,00 19

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Mikael Karlmark, Elinor Månsson,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm måndag den 5 februari 2007, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Marika Hjälsten, Mikael

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-2013.

Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsåret 2012-2013 var ett händelserikt år för Utrikespolitiska föreningen i Örebro (UF Örebro). En stor variation av föreläsningar och aktiviteter har anordnats

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 22 november 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 17.43 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Amanda Sjöstrand Henriksson,

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Septemberbrev. brev 2008-09-15

Septemberbrev. brev 2008-09-15 Septemberbrev brev 2008-09-15 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Hej! Hösten är här igen, och kansliet är åter i full gång när det gäller

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 29 januari 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.16 Närvarande: Julia Yates, Elina Ibo, Marta Lindström, Wilhelm

Läs mer

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande AnnaLisa Eneroth 1.2 Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2010/2011

Verksamhetsplan och budget för 2010/2011 Verksamhetsplan och budget för 2010/2011 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala ämnar under verksamhetsåret 2010/2011 fortsätta med föreningens stora och breda verksamhet. Föreningens positiva utveckling

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte

Förbundsstyrelsemöte 15 december 2016 Styrelseprotokoll Förbundsstyrelsemöte 161215 Styrelsemöte med beslutsrätt, 15 december 2016, kl. 18.00. Plats: Webex Närvarande: Rosaline Marbinah, förbundsordförande Gustaf Fritz, vice

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 4 2014-11-26 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26:e november 2014, klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 2009-01-20, Stockholm Sida 1/6 Verksamhetsberättelse 2015 CISV Sweden Address: CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, 117 30 Stockholm, Sweden E-mail: secretary@se.cisv.org, Phone +46 8 7515544, Webb: www.cisv.se

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 29 augusti 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.08 Närvarande: Julia Yates, Elina Ibo, Fredrik Elisson, Sonya Helgesson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Nyheter om Pakistan och andra länder

Nyheter om Pakistan och andra länder Informationsresurser inför FN-rollspelet 2009 : Konflikten i Pakistan Allmän information om FN United Nations FN:s officiella hemsida http://www.un.org/en/ Svenska FN-förbundet Här finner du information

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 20 november 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.08. Närvarande: Louise Gellin, Lisa Lindqvist, Daniel Kjellén, Edwin

Läs mer

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 2 september 2015

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 2 september 2015 Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 2 september 2015 1. Öppnande av möte Mötet öppnades kl. 17.02. Närvarande: Linnéa Åström, Andreas Aldin, Saga Brors, Lucas Grzechnik Mörk,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2012/2013

Verksamhetsplan och budget för 2012/2013 Verksamhetsplan och budget för 2012/2013 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala ämnar under verksamhetsåret 2012/2013 fortsätta med föreningens stora och breda verksamhet. Föreningens positiva utveckling

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt. OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917 Ansökan inom ramen för Ett projekt för fred 1. Sammanfattning. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 14 december 2015

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 14 december 2015 Uppsala den 14 december 2015 Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 14 december 2015 1. Öppnande av möte Mötet öppnades kl. 17.06 Närvarande: Brors, Åström, Gladh, Englund Davidsson,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Verksamhetsberättelse Stockholms Freds Organisationsnummer:

Verksamhetsberättelse Stockholms Freds Organisationsnummer: Verksamhetsberättelse 2016 Stockholms Freds Organisationsnummer: 802001-0586 Styrelsemöten Stockholms Fredsförening har haft styrelsemöte i samband med medlemsmöten ca en gång i månaden. 24/2, 7/3, 14/3,

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-02-17 Tid: 17.15-19 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) The Palestine Solidarity Association of Sweden

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) The Palestine Solidarity Association of Sweden Projektsammanfattning - Mänskliga rättigheter i fokus NGO - observatörer till Jerusalem, Västbanken och Gaza 2006 Sammanfattning Palestinagrupperna i Sverige fick ett bidrag från Folke Bernadotte Akademin

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 Tema: En mänsklighet Trons reflektion interdependencefestivalen Vi vill ordna en tredje interdependencefestival den 7-9 oktober.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Svenska Afghanistankommittén Göteborg

Svenska Afghanistankommittén Göteborg Svenska Afghanistankommittén Göteborg Verksamhetsberättelse- verksamhetsåret 2012 Styrelsens ordinarie ledamöter: Linnéa Larsson (ordförande), Harald Holst (vice ordförande), Thomas Jansson (Kassör), Ramia

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus D å har snart en till månad paserat och vi går djupare in i hösten. Här i Göteborgsdistriktet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015.

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015. PRESSMEDDELANDEFRÅNINTERCULT 2015&11&05 Europa Direkt Intercult bjuder in till Seminarium om Bistånd och migration om EU, Sverige och bistånd Fredag den 13 november kl 13.00-15.00 på Europahuset, Regeringsgatan

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte FLINS

Protokoll från Styrelsemöte FLINS Protokoll från Styrelsemöte FLINS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Plats: Kårallen, Luxor Datum: 2010 05-19 Närvarande: Charles Westerberg, Robert Johansson, Björn Höckerfelt, Therese

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Styrdokument för KårsOrdet

Styrdokument för KårsOrdet Styrdokument för KårsOrdet Studentkårens tidning för studenter vid Högskolan i Jönköping Reviderat 120217 Reviderat 140319 0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Förord... 2 1.3

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 18 februari 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.09 Närvarande: Linnea Wikström, Lovisa Hofmann, Fredrik Elisson,

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-09-09 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer