LUNDS KOMMUN Protokoll 1 (5)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS KOMMUN Protokoll 1 (5)"

Transkript

1 Protokoll 1 (5) Kommunala integrationsrådet Sammanträdesdatum Plats och tid: Knutsalen, Rådhuset, 14 maj 2013, klockan Ordförande: Torsten Czernyson (KD) Kommunstyrelsen Ledamöter: Petter Forkstam (MP) Kommunstyrelsen Lena Arnesen (M) Vård- och omsorgsnämnden Sven Ingmar Andersson (C) Kultur- och fritidsnämnden Laila Gribel (M) Barn- och skolnämnd Lunds stad Rahman Dastagir Afghanska kulturföreningen Nahida Tayeh Al Mandeiska föreningen Skåne/Lund Eva Wallengren IM Lunds lokalförening Mohamed Amrane Islamiska kulturcentret i Lund Girma Awoke LIFS Thareya Bati Mandeiska kulturföreningen Ingrid Holm Rädda Barnen i Lund Antonio Maranon Sama-Sama sa Lund Petter Söderstrand Tamam Ersättare: Philip Sandberg (FP) Kommunstyrelsen Saima Jönsson Fahoum (V) Kultur- och fritidsnämnden Helen Pender (S) Utbildningsnämnden Mats Nilsson (S) Barn- och skolnämnd Lunds stad Yanira Difonis (MP) Barn- och skolnämnd Lund öster Övriga: Justerare: Eva Dalman, projektledare Brunnshög Mats Cederholm, kultur- och fritidsförvaltningen Helena Jacobson, kommunkontoret Sven Ingmar Andersson (C) 1 Föregående sammanträde Protokoll från sammanträde den 19 mars 2013 godkändes. 2 Justeringsperson Sven Ingmar Andersson valdes till justeringsperson. 3 Nya Petter Söderstrand presenterade Tamam som startade Föreningen finns i Lund, Malmö, Uppsala, Stockholm och Umeå och har verksamhet för barn och ungdomar. 70 volontärer arbetar med 200 barn och unga med olika bakgrund i gruppverksamhet bland annat på skolor. Föreningens motto är Vänskap utan gränser och fokus är mötesplatser för nyanlända barn som saknar nätverk. Nahida Tayeh presenterade Al Mandeiska föreningen i Skåne som funnits sedan 1990-talet. Från början var föreningen med i en paraplyorganisation som hette LISO (senare LIFS). Föreningen har mycket kontakter med ABF och Studiefrämjandet och samarbetar även med andra föreningar i aktiviteter för personer i olika åldrar. Postadress: Box 41, LUND Telefon vx; E-post: Besöksadress: Rådhuset, Stortorget 7 Telefax; Internet:

2 2 (5) Föreningen vill underlätta för nya familjer och erbjuda samvaro och aktiviteter. Mohamed Amrane presenterade Islamiska kulturcentret som funnits i Lund i över 25 år och har över 500 medlemmar. Kulturcentret har bland annat aktiviteter för ungdomar och kämpar för att bygga upp ett nytt samhälle. Thareya Bati presenterade Mandeiska kulturföreningen som varit med i integrationsrådet tidigare. Föreningens viktigaste fråga just nu är att bygga en Manda för dop. Philip Sandberg (FP), ny ersättare vald av kommunstyrelsen, berättade att han grundade Tamam. Han är även med i socialnämnden och kommunfullmäktige. 3 Brunnshög Eva Dalman, projektledare, Lunds kommun Först visades en film om området Brunnshög och forskningsanläggningarna Max IV och European Spallation Source (ESS) som finns på kommunens hemsida via denna länk: Max IV håller på att byggas nu och ska invigas på midsommarafton European Spallation Source (ESS), börjar byggas nästa år och beräknas vara klart Forskningsanläggningarna innebär stora investeringar och i dem kommer neutroner och elektroner att kunna studsa i material och avslöja dess egenskaper. Anläggningarna följer på en forskningsutveckling och expansion som pågått länge i Lund. Det finns förhoppningar om att det ska bli en av världens främsta forsknings- och innovationsmiljöer. De två forskningsanläggningarna kommer att förändra den nordöstra delen av Lund. På området Brunnshög, i förlängningen av Kunskapsstråket, kommer det att bli arbetsplatser, bostäder och odlingar där det tidigare varit åkermark människor kan komma att bo där. Det planeras för en Science Village med restauranger och butiker. Man försöker även planera mötesplatser för de många, till exempel billiga fritidsaktiviter, gratisnöjen, kultur på kvällarna och även sådant som lockar medborgarna att få en inblick i forskningsanläggningarna. Gemensam stadsodling är redan igång på området genom projektet Odla i Lund. Hållbarhet är viktigt i planeringen och det finns planer på spårväg. Powerpointbilderna bifogas detta protokoll. I diskussionen som följde lyftes föreningars behov av lokaler som något för projektledaren att ta med sig.

3 3 (5) 4 Lokaler Idrottslokaler: Mats Cederholm, kultur- och fritidsförvaltningen Mats beskrev sitt arbete med bokning och fördelning av tider för idrottshallar, gympasalar och idrottsplatser samt visade informationen om detta på hemsidan se även denna länk: https://www.lund.se/medborgare/uppleva--gora/foreningar/hyralokaler1/. I Lund finns cirka 20 gympasalar och 14 idrottsplatser. De är inte anpassade till fester (även om man kan dansa där). Kostnaderna är givna för olika kategorier. Ungdomsutövandet är subventionerat. Privata aktörer betalar självkostnadspris. Vid hyra av skollokaler gäller att kontakta respektive skola. Utöver dessa lokaler finns det en del lokaler inom kulturavdelningen på kultur- och fritidsförvaltningen och det finns en förteckning över festlokaler på Turistbyrån. Förteckningen bifogas detta protokoll. Föreningsrepresentanter efterfrågade stora samlingslokaler där man får servera mat att hyra för rimlig kostnad. Ibland behövs lokaler som rymmer flera hundra personer och ibland vill man kunna hålla på längre än till kl Denna typ av lokaler är det ont om i Lund. Föreningarna har därför inte lika mycket arrangemang, vilket leder till att många människor bara sitter hemma. I diskussionens som följde efterfrågades utvecklade e-tjänster samt helhetslösning för alla kommunala lokaler som går att hyra. Föreningar har inte kunskap om kommunens organisationskarta, men om ett samlat dokument kan finnas för lokaltaxor bör ett samlat dokument med information om lokaler och kontaktuppgifter kunna tas fram. Det behövs en sammanställning av antalet lokaler i kommunen. 5 Konferens Integrationsrådet har fått medel ur integrationsanslaget för att anordna en konferens hösten Konferensen bör börja klockan fyra eller fem och förslagsvis äga rum en torsdag eller en fredag i oktober eller november. Konferensen bör inte ligga under novemberlovet eller en dag när kommunfullmäktige sammanträder. Lokalförslag: Kulturens auditorium eller Gamla kirurgen. 6 Fika och grupparbete Det bildades fyra grupper som arbetade med konferensinnehåll och upplägg. Grupperna preciserade viktiga områden och frågor, föreslog möjliga talare och ringade in målgrupperna.

4 4 (5) 7 Nämnderna Kommunstyrelsen Torsten Czernyson informerade från kommunstyrelsen där viktiga frågor varit budgeten för och hur spårvägen ska gå från Lund C till Brunnshög. Spårvagn kan transportera fler människor än bussar. Kommunen hoppas att staten ska skjuta till en del medel för byggandet och regionen ska stå för driften. Vård- och omsorgsnämnden Lena Arnesen rapporterade från vård- och omsorgsnämnden där det arbetats med kvalitetssäkring. Kvalitetsarbetet handlar bland annat om trovärdighet, tillgänglighet och pålitlighet i vården och omsorgen. Socialnämnden Philip Sandberg informerade om socialnämndens beslut att barn och ungdomar som haft socialbidrag i minst sex månader ska kunna få extra stöd till fritidsaktiviteter på kronor per år. Stöd gärna unga i att ta denna möjlighet. Socialförvaltningen beviljar även föreningsbidrag inom det sociala området till en total summa av två miljoner. Sista ansökningsdag är den 31 maj. Kriterierna finns på kommunens hemsida. Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat i Lund, vilket gör att det finns ett behov av familjehem. Om man är intresserad av att bli familjehem eller känner någon som skulle kunna vara det så kan man höra av sig till socialförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden Sven Ingmar Andersson informerade från kultur- och fritidsnämnden där budgeten för bibliotek, idrott och kultur ligger på 315 miljoner kronor. Lund har tolv bibliotek och det diskuteras om det ska bli ett till på Brunnshög. En skatepark kommer att byggas i Dalby och en kommer att byggas någonstans i Lund. Humorfestivalen stöds även fortsättningsvis och Byahuset i Södra Sandby får stöd i budgeten. Det är viktigt att stödet till kulturella aktiviter fördelas över hela kommunen. Sommarlund är kultur- och fritidsförvaltningens samlade sommarsatsning som snart drar igång. Barn- och skolnämnderna Lunds stad och Lund öster Laila Gribel och Yanira Difonis informerade från barn- och skolnämnderna som har haft internt budgetarbete. Det har även diskuterats hur kriterier och placering ska se ut för de nya så kallade förstelärartjänster som inrättats. Det har arbetats mycket med lokalplanering och hur nämnderna kan komma in i ett tidigare skede när det gäller nya lokaler. Modersmålsundervisningen har fått nya bestämmelser som innebär att man inte längre har löpande intag utan att man anmäler sig till nästkommande termin.

5 5 (5) Utbildningsnämnden Helen Pender rapporterade från utbildningsnämnden som har hanterat ansökningar från fristående grundskolor och gymnasieskolor. 8 Aktuellt i föreningarna Tamam ska ha sommarverksamhet för barn och unga från den 1 juli till den 15 augusti, främst på Norra Fäladen. En gång i veckan blir det för barn från hela Lund. Socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommunala fastighetsbolag och Tamam finansierar gemensamt en heltidsanställd som arbetar med sommarverksamheten. Tipsa gärna barn och unga att maila vid intresse. Det kommer att vara olika aktiviteter, läger och utflykter. Internationen fortsätter. Det är en mötesplats öppen för alla med ungdomar mellan 16 och 30 år som huvudmålgrupp. Internationen syftar till att öppna upp studentlivet. Mer information på Tamams hemsida och Facebook. Mångfaldsrundan är igång och flera av integrationsrådets föreningar har arrangemang. Rädda Barnen kommer att finnas på Domkyrkoplatsen och ha många aktiviteter för barn. Det kommenterades att rundan som arrangemang blivit diffusare detta år med anledning av We Party Too samt att rundan är utspridd. 9 Övrigt Kontaktlista för integrationsrådet efterfrågades. Samarbetsförfrågan från Lunds Burfågelklubb delades ut, 10 Nästa sammanträde 3 september 2013 klockan november 2013 klockan Lokal meddelas senare. Helena Jacobson Sekreterare Justeras Torsten Czernyson Sven Ingmar Andersson

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

2014 i bilder. Den gamla återvinningscentralen. Elham Ahmed och Abdiwahab. Konstnären Susanne Perry 2014 I KORTHET

2014 i bilder. Den gamla återvinningscentralen. Elham Ahmed och Abdiwahab. Konstnären Susanne Perry 2014 I KORTHET 2014 i korthet Varje år gör Krokoms kommun en årsredovisning som beskriver året som gått. Den här populärversionen är en sammanfattning av det viktigaste i årsredovisningen. 2014 i bilder Elham Ahmed och

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-03 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Demal.Zetterman@malmo.se Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker FRI-2013-415

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

i Eslöv Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten

i Eslöv Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten Nummer 1 Maj 2008 i Eslöv En tidning om Eslöv från Eslövs kommun Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten Tvättar du bilen på rätt

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt Nr 2 2015 Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april 2015 31

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer