Beredd att betala ÅKARE I VÄST. Lyckat 80-årsjubileum! Tack alla som deltog! Kraftig kritik mot kommunala avfallsbolaget Rambo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beredd att betala ÅKARE I VÄST. Lyckat 80-årsjubileum! Tack alla som deltog! Kraftig kritik mot kommunala avfallsbolaget Rambo"

Transkript

1 Utländska bilar slipper undan. Tidigast 1 januari 2015 kan det bli aktuellt med trängselskatt för utlandsregistrerade bilar. Dåligt det ger en snedvriden konkurrens, anser SÅ Västra Götaland. SIDAN 9 Våra förslag till regeringen. Regeringen har en tioårig plan för transportsystemet. Men trafiksäkerheten har glömts bort, enligt SÅ:s Erika Svanström. Läs hennes förslag till regeringen. SIDAN 4 "Det är helt orimligt att få kronor i böter för små mänskliga fel." SIDAN 3 ÅKARE I VÄST tidning för sveriges åkeriföretag VÄSTRA GÖTALAND # Beredd att betala Säkra transporter är också en del av kundens varumärke. Och det måste få kosta, säger Rolf Hansson på Jehanders. Lyckat 80-årsjubileum! Tack alla som deltog! Kraftig kritik mot kommunala avfallsbolaget Rambo Surte Åkeri sågar planen på ny lägre bro över Göta Älv håll dig uppdaterad:

2 För vägen framåt Kom upp till 2% längre till samma pris med miles diesel En myndighet måste agera rimligt Under hösten har flera frågor varit på agendan. När det gäller trängselskatten är det svårt att förstå att det ska vara så svårt att få till en betalningsmöjlighet för utländska lastbilar. Och när det gäller upphandlingar inför ombyggnaden av infrastrukturen i Göteborg är det svårt att se oss bli undanskuffade av våra folkvalda politiker som försvårar konkurrens på lika villkor. Och så sanktionsavgifterna från Transportstyrelsen. Det är helt orimligt att få kronor i böter för små mänskliga fel. Att en glömd färdskrivarbesiktning ger några tusen kronor i böter per dag, även om den är helt felfri, är helt obegripligt. Ingen hänsyn verkar tas till omfattning av företagets verksamhet. Myndighetens långa handläggningstider och korta svarstider för yttranden skapar också stor irritation. SÅ Juridik driver ett stort antal överklaganden. De ligger på hög hos förvaltningsdomstolarna, som ännu inte dömt i något fall. Transportstyrelsen diskuterades under vårt höstmöte i Hindås vid en paneldebatt. Vi tror att det finns en okunnighet bland politiker och tjänstemän inom departementet om hur våra villkor ser ut. Före nästa val ska vi träffa många politiker. Transportstyrelsens sanktioner ligger högt på agendan något måste förändras, för vi kan inte bli behandlade på detta viset. Som alla säkert vet söker vi en ny VD till Sveriges Åkeriföretag. Han eller hon kommer att presenteras före årsskiftet. Nu väntar vi på att arbeten startar i Göteborg med de ombyggnader som är planerade, Anläggningssidan har det tungt, jag hoppas att våra medlemmar skall få en bra tilldelning av dessa arbeten. Jag önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt NYHETER Våra förslag till regeringen. Regeringen har en tioårig plan för transportsystemet. Men trafiksäkerheten har glömts bort, enligt SÅ:s Erika Svanström. Läs hennes förslag till regeringen. 4 Våga mer än du törs! Framtidsdagarna samlade branschen.5 Bakläxa för Transportstyrelsen. I mars lämnade myndigheten en rapport, men varken cabotage, beställaransvar eller klampning berördes. Därför fick myndigheten ett nytt utredningsuppdrag. 6 Kraftig kritik mot kommunala avfallsbolaget Rambo. 9 Utländska bilar slipper undan. Tidigast den 1 januari 2015 kan det bli aktuellt med trängselskatt för utlandsregistrerade bilar. Dåligt det ger en snedvriden konkurrens, anser SÅ Västra Götaland. 9 Surte Åkeri sågar planen på ny lägre bro över Göta Älv. 10 Grattis, SÅ Västra Götaland! SÅ firade vi 80 år vid ratten ett lyckat jubileum för medlemmar och allmänhet Möte om sanktioner. Sveriges Åkeriföretag bjöd in företag som fått underrättelse om sanktionsavgift till ett möte i Spånga. 20 Strängare krav på däck i Norge. Vi reder ut regelverket.21 Bygg- och anläggning. Nätverk på både regional och central nivå. 22 Rekord i antal kvinnor som deltog i åkargolfen. 23 Patrick Magnusson får nytt trafiksäkerhetsuppdrag. 24 press & påverkan 6 Obamabesök, dieselstölder och datorbaserat förarstöd. Läs hur vi förekommit i andra medier. FRÅGA EXPERTEn 13 reportage 15 Nu byter vi namn på vår bensin och diesel till miles. Under namnet miles fortsätter vi utveckla och leverera hög kvalitet på våra drivmedel. Ett exempel är miles diesel där vi sedan tidigare tillsatt ett multifunktionellt additiv. Det ger en effektivare förbränning och därmed upp till 2% lägre förbrukning.* Är du kund hos oss och tankar vår diesel regelbundet så drar du redan nu nytta av miles diesels goda egenskaper. miles diesel ger helt enkelt mer värde för pengarna. Läs mer på statoil.se/miles *I tester utförda av tredje part enligt EU körcykelstandard NEDC för mätning av bränsleförbrukning har miles diesel jämförts med referensbränsle av EUstandard utan tillsatt additiv. Testerna visar att regelbunden användning av miles diesel kan ge en lägre genomsnittlig bränsleförbrukning med upp till 2%, jämfört med förbrukningen av referensbränsle av EU-standard utan tillsatt additiv på samma körsträcka. Vilken faktisk påverkan på bränsle förbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet är dock beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden. Priset generellt varierar med världsmarknadsprisets svängningar och olika marknadsfaktorer. Lokala avvikelser från det rekommenderade listpriset kan förekomma. Erik Vilhelmsson ORDFÖRANDE SÅ VÄSTRA GÖTALAND ÅKARE I VÄST Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Utkommer med fyra nummer per år Postadress: Importgatan 2 A HISINGS BACKA tel: epost: Annonser: Jenny Albin telefon e-post: akeri.se Kunden som betalar för kvalitet. Företaget Jehander är beredda att betala lite mer för att få en transportör de kan lita på. Bilarna måste köra sparsamt, lagligt och hänsynsfullt, säger Jehanders Ralf Hansson. PÅ VÅRA VÄGAR 25 opinion 26 Ansvarig utgivare: Annika Persson

3 Ny version av SÅcalc Vi arbetar med att ta fram en ny version av SÅcalc. Den planeras att vara klar i början av Sveriges Åkeriföretag (SÅ) har i dagarna besvarat regeringens remiss Nationell plan för transportsystemet, som sträcker sig tio år framåt. SÅ har presenterat en rad förslag på klimatsmartare, trafiksäkrare och samhällsekonomiskt försvarbara åtgärder inom infrastrukturplanen. Däremot anser vi att det finns två delar som saknas i remissen; landsbygdsperspektivet samt trafiksäkerhetsdimensionen. För att ytterligare förstärka våra förslag har vi tagit fram underlag som identifierar riskområden i vägnätet samt åtgärdsförslag. Vår uppfattning är att remissen har tydligt storstadsfokus, vilket är rimligt. Men även glesbygd har viktiga näringar som SÅ:s Miljönätverk består av representanter från renhållningsföretagen. Nätverket har bland annat träffat representanter från regeringen för att diskutera Avfallsutredningen. Eftersom SÅ vill förebygga felaktiga lösningar har nätverket valt att träffa de politiska tjänstemän som ansvarar för samordningen av regeringens åsikter i frågan. 4 Medlemsfakturan 2014 I början av januari fakturerar vi medlems- och serviceavgifter. Serviceavgiften baseras på det antal fordon som är yrkestrafikanmält hos Transportstyrelsen så kontrollera att ditt företag är har rätt uppgifter registrerade. Hela landet behöver god infrastruktur behöver långsiktiga och trafiksäkra transportlösningar. Norrgående trafik samt hur olika transportslag ska komplettera varandra behöver utvecklas ytterligare. det finns rimligt utrymme inom befintlig budget för att åtgärda huvuddelen av det som vi uppfattar som nödvändigt för en god funktionell standard, när det gäller Även glesbygd har viktiga näringar som behöver långsiktiga och trafiksäkra transportlösningar. Framgångsrikt arbete i Miljönätverket identifierade svagheter i vägnätet. Enligt vad SÅ erfar har ca km väg väsentliga brister som snarast borde åtgärdas. Åtgärd av funktionella brister bedöms kosta miljarder. Medelkostnaden för åtgärdande av brister kan sägas vara ca 2000 kr/m. Med denna prisbild landar totalkostnaden för att renovera km ojämnt vägnät på ca 40 miljarder kr. När det gäller trafiksäkerheten så saknas den helt, enligt vår uppfattning, vilket är förvånande. Vägsäkerhetrevisioner utförda av objektiv och certifierad tredjepart med moderna mät- och inventeringsmetoder kan sätta fingret på en rad trafiksäkerhetsrisker, vilka ofta kan åtgärdas med relativt små insatser. ErikA SvANStröM Miljönätverket kommer därför att kunna påverka regeringen innan en ny lag är på plats, vilket är mycket bättre än att i efterhand ha synpunkter och klagomål på lagstiftningen. På så sätt bygger vi också förtroende hos våra myndigheter, där regeringen är en part. Vi har också formulerat ett ärende till EU-kommissionen tillsammans med andra stora näringslivsorganisationer om hur kommunala bolag agerar på öppna marknaden. Frågan är av principiellt viktig karaktär. Inte bara för återvinnings- och renhållningsföretagen, utan på ett övergripande plan inom upphandlingsområdet. De spelregler som följer av lag och annan författning ska följas, utan det är en fundamental del av sunt företagande. ErikA SvANStröM SÅ:s framtidsdagar bjöd på mycket: utveckling, juridik, teknik, opinion och inspiration. En av de hetaste frågorna i EU just nu är hur regelverket kring mått och längd ska se ut. Nationellt kan man fortfarande få ha egna bestämmelser, men inte internationellt. Konkret betyder det att svenska förare riskerar att inte få köra över gränsen till Norge du kan vinna Stora Åkeripriset på kronor! Nominera dig själv eller en branschkollega senast 31 december. Läs mer på Framtidsdagar samlade branschen Under två dagar samlades åkeriföretag från hela Sverige till Framtidsdagarna. Upplägget var nytt och tanken var att alla skulle kunna hitta något matnyttigt och inspirerande att ta med sig hem. Första dagen fanns det olika spår att välja. Vissa var inriktade på själva affären, hur kan det göras bättre? Andra områden var mer fokuserade på ständiga förbättringar och ledningssystem. Alla spår bar mot företagsutveckling och förberedelser för framtida krav och möjligheter. Några företag deltog med flera deltagare. Det var ett sätt att få energin med sig hem där det var fler som hört och upplevt samma sak. FRAMTIDSDAGAR 2013 Quality Airport Hotel Arlanda Arlandastad oktober 2013 Mått och vikt på tapeten inledningen handlade om hur vi skulle kunna bli en lönsam bransch, något som ingen kunde tacka nej till. Fortsättningen handlade dels om trafiksäkerhet och praktisk tillämpning av ISO 39001, dels produktutveckling av fordonsbränslen och upphandlingskrav och affärsmanaskap. Förutom själva konferensen blev det erfarenhetsutbyte där några av deltagarna delade med sig av sina egna erfarenheter som goda exempel. Första dagen avslutades också med praktisk erfarenhet av Enerfy. Flera av deltagarna provkörde en slinga på drygt 1 km runt Arlandastad med hjälpmedlet Enerfy. Tre vinnare fick åka hem med en egen förareffektivitetsenhet och kan nu testa vidare på egen hand. BeNgt WalderSteN, jurist på Sveriges Åkeriföretag, gav oss en snabb inblick i juridikens värld när det gäller avtals- och kontraktsrätt. Många upplevde att de fick en bra grund att ta med sig i sin vardag. Efter det så fick vi alla ett smakprov av kampanjen Fair Transport av Tina Thorsell, kommunikationsansvarig för Sveriges Åkeriföretag. Konferensen avslutades med en föreläsning av Inger Hansson, vald till årets talare Hon gav oss en härlig boost med energi kring ämnet Våga mer än du törs!. Lika allvarligt som budskapet var, lika underhållande lyckades Inger förmedla det. Det var helt enkelt en underbar avslutning på en lyckad konferens. BirgittA härle eller Finland med fordon som väger mer än 60 ton. Sveriges Åkeriföretag arbetar hårt med denna fråga, både i Bryssel tillsammans med våra partners i NLA och med svenska politiker. Beslut tas i februari Skärpta miljökrav vid Trafikverkets upphandlingar Från 1 januari skärps miljökraven vid upphandling från Trafikverket samt Stockholms- Malmö- och Göteborgs stad. Kraven innebär minst Euro 4 på alla tunga fordon och i känsliga områden krävs Euro 5. Grundkravet på arbetsmaskiner skärps till steg II och i känsliga områden krävs steg IIIA för diseldrivna arbetsmaskiner. Steg II kvarstår för bensindrivna arbetsmaskiner i känsliga områden. Kraven kring drivmedel, lätta fordon, kemiska produkter, miljöplan och systematiskt miljöarbete kvarstår. Kraven gäller entreprenörens och underentreprenörens organisation och den verksamhet som entreprenörerna bedriver på uppdrag av beställaren. Mer information finns på Internationell guide om lastsäkring EU kommissionen har föreslagit ökad kontroll av att gods på lastbilar har lastsäkrats korrekt, vilket uppnås om standarden EN tillämpas. Internationella Tekniska Kommitteen, IRU CIT, har därför tagit fram en internationell guide för lastsäkring av gods. FN:s regelverk för transport av farligt gods hänvisar till samma standard som är en internationellt godkänd nivå för säkring av gods på fordon vid transport på väg. Skydd av samhällsviktig verksamhet I remissvar om regeringsuppdraget till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap att ta fram en handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet, skriver SÅ att transporter av gods på väg är avgörande för livsviktiga funktioner, och får samhällsviktiga funktioner att fungera. Vi hänvisar till rapporten En vecka utan lastbilar. Samhällsviktiga verksamheter bör kvalitetssäkra fungerande godstransporter. Stärka och utveckla transportskyddet Med syfte att stärka transportskyddet vid transport av farligt gods föreslås i remiss från Försvarsdepartementet att Säkerhetspolisen och Rikspolisstyrelsen får utökat ansvar att bevaka händelser som påverkar hotbilden. En ändring i tillsynsbestämmelserna i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods föreslås fördela ansvaret för tillsyn av transportskyddet till flera myndigheter. Vidare föreslås återkallande av förares ADR-intyg vid överträdelser, och säkrare parkeringsplatser. 5

4 press & påverkan Åkerigalan stora åkeridagen har bytt kostym och blir åkerigalan lika bra, men mer fest. Boka redan nu onsdag 14 maj och kom till Café Opera, stockholm. så medverkar i arbetet med en rapport om beställaransvar, klampning och olaga cabotage. Spara energi bakom ratten Gör som racingförarna, ladda ner enerfy appen och testa hur energismart du kör. appen gör det möjligt för dig som förare att se hur energismart du kör. Du hittar den på app store eller Google play. Tina Thorsell kommunikationschef Att köpa är att välja Transporter är samhällets blodomlopp, inget snack om saken. Hur kommer det sig då att vi inte får tillräckligt betalt för våra ofta kvalificerade tjänster? Beror det på att bilden av oss ofta är negativ miljöpåverkan och trafikolyckor? En hård prispress på grund av överetablering och ibland olaglig konkurrens tillsammans med en negativ bild gör det lätt att köpa billiga transporter. Men lejonparten av branschen är sund. Skickliga företagare som tar ett stort ansvar för leveranser, trafiksäkerheten och miljön. Och för de anställda. Ska vi kunna få ordentligt betalt måste vi visa detta. Med Fair Transport vill vi peka på vad som ingår i en sund transport: trafiksäkerhet, miljötänk och ansvarstagande företag. När det blir tydligt, då kan vi också peka på vilket ansvar beställaren har: genom att välja det billigaste alternativet väljer man bort kvalitet och ansvar. Vi vill visa upp branschens goda sidor och påpeka att sunda transporter lönar sig för både köpare och säljare. Vi har träffat... ett axplock av de personer som så har träffat och informerat om åkerinäringen. Olaga cabotage ska utredas i ny rapport I mars fick regeringen rapporten Regelefterlevnad på väg av Transportstyrelsen. Eftersom man saknade information om klampning, beställaransvar och olaga cabotage har regeringen gett Transporstyrelsen ett ytterligare uppdrag att se över dessa frågor. Transportstyrelsen arbetar nu med att ta fram en rapport och i det arbetet medverkar Sveriges Åkeriföretag. Vi deltar med flera personer tommy pilarp, transportgruppen transportstyrelsen anders Ygeman (s), ordf trafikutskottet mats pertorft, stina Bergström (mp) henrik von sydow (m), ordf skatteutskottet riksdagsseminarium Johan Löfstrand (s) statsrådsberedningen (regeringen) med olika kompetenser och vi försöker förklara för Transportstyrelsen hur branschens utmaningar ser ut; hård prispress, olagliga transporter, höga kundkrav. SÅ:s utgångspunkt är att så länge som myndigheterna inte sköter sitt uppdrag och får bukt med den olagliga konkurrensen har branschen en mycket svår situation. Rapporten från Transportstyrelsen ska lämnas till regeringen i mars Diskussion om eu, kör och vilotider. (erika svanström, tina thorsell). vid ett flertal tillfällen har vi träffat transportstyrelsen och diskuterat om företagskontroller, vinterväghållning samt klampning, beställaransvar och cabotagefrågan. (tina thorsell, ulric Långberg, thomas morell, anders falk). Om vägslitageavgifter. (erika svanström och tina thorsell). Om kilometerskatt och hct fordon. (erika svanström, tina thorsell, ulric Långberg). Om skattefrågor för åkerinäringen. (erika svanström). Om cabotage och stölder med mera. (thomas morell). miljö och renhållningsfrågor diskuterades. (erika svanström). avfallsutredningen diskuterades. (så miljönätverk). Om framtidens timmerbilsförare. (ulric Långberg). Foto: cicci jonson Åkerinäringen i media Branschbevakning och genomslag för sveriges åkeriföretag Ba och transportarbetareförbundet Obamaeffekten: När USA:s president besökte Sverige blev trafikeffekterna kännbara en bra bit utanför Stockholm. Det blev ett totalstopp i trafiken, med avspärrade europavägar, uteblivna leveranser med mera. Vi gick ut med pressmeddelanden, ringde journalister och beskrev effekterna varje dag under Obamas besök, säger Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig, SÅ. DT.se: Patrick Magnusson, regionchef, har tillsammans med en rad tunga aktörer från bland annat försäkringsbranschen och arbetsgivarorganisationen BA skrivit om den kraftiga ökningen av stölder. I fokus är dieselstölderna. P4 Östergötland: Ingemar Resare, regionchef, intervjuades med anledning av polisens kontroll på väg. Antalet trafikpoliser har minskat till en tredjedel, från ca 1500 på 1980-talet, till dagens ca 450. Sveriges Åkeriföretag i sociala medier Norra Skåne: Mikael Nilsson, vice ordförande SÅ, uttalar sig i en artikel den 20 oktober som handlar om datorbaserat förarstöd. FFI är ett samarbete inom fordonsforskning där både myndigheter och näringsliv deltar, som har utvecklat ett system för ökad trafiksäkerhet. Sydsvenska Dagbladet: har skrivit en artikel på samma tema, datorbaserat förarstöd. Alla vinner på ett sådant initiativ. Åkaren, miljön och trafiksäkerheten, säger Mikael Nilsson, vice ordförande för SÅ. Sydsvenskan: skriver också om utländsk trafiks miljöoch klimatpåverkan. Inga myndighet kontrollerar de utländska åkerierna och det leder till att vi hamnar i bakvatten. Det säger Mikael Nilsson, vice ordförande SÅ. Regeringen har börjat visa intresse för frågan. Vi har ett bra flöde i sociala medier. De populäraste inläggen handlade bland annat om Obamabesöket, säger Erika Svanström, ansvarig för sociala medier på Sveriges Åkeriföretag. SÅ har också startat ett Twitterkonto. Syftet är att skapa kännedom om vårt opinionsarbete och sätta Sveriges Åkerföretag på beslutsfattarnas karta. Facebook: facebook.com/sverigesakeriforetag Saxat sen sist några exempel på var sveriges åkeriföretag har synts i medierna. Det pekar uppåt i Konjunkturinstitutets senaste mätning. Ta pulsen på Sverige Regelbundet gör Konjunkturinstitutet mätningar som innefattar svenska företag och hushåll. De mäter olika branscher. Enligt barometerindikatorn fanns en förväntad ökning i efterfrågan, tillverkning och annat. Med ett undantag ligger nu alla konfidens indikatorerna över sina historiska genomsnitt, det enda området som ligger under är bygg- och anläggningsverksamhet. Export för tillverkningsindustrin har minskat något, men däremot ökar den inhemska marknaden. Produktionsvolymerna ökar, vilket är positivt för åkerinäringen, då mer gods ska förflyttas. För bygg och anläggning förväntar sig företagen ytterligare nedskärningar, men det är inga extrema nivåer. Detaljhandeln däremot, laddar inför julförsäljningen och räknar med ökningar i verksamheten. Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna backade 1,7 enheter i oktober, men ligger ändå 3 enheter över det historiska genomsnittet, vilket tyder på tillväxt, särskilt under fjärde kvartalet. Nu finns en optimism som lyst med sin frånvaro de senaste åren, inte minst bland hushållen Efterfrågan har stigit de senaste månaderna och tjänsteföretagen är positiva, även sysselsättningsplanerna pekar uppåt. Hushållen har blivit mer optimistiska om såväl sin egen som den svenska ekonomin. Med andra ord finns en optimism som lyst med sin frånvaro de senaste åren, inte minst bland hushållen. BNP beräknas öka mer än tidigare, 2,6 procent är prognosen, vilket är mer än en fördubbling från i år. I klartext, Sverige är piggare år 2014 än på länge och arbetslösheten kommer troligen att sjunka. ERIKa S va n STRöM, SaMhällSpolITISKT ansva RIg, SÅ 7

5 Uppställningsplatser i Göteborgs Hamn Hur fungerar det egentligen med uppställningsplatser för transporter som är kopplade till Göteborgs Hamn? Det ska Amanda Windeman, student på Göteborgs Universitet, undersöka. Hennes rapport om detta görs på uppdrag av Göteborgs Hamn. Den ska vara klar till mitten av januari. Grusförsäljning, misstänkt miljöbrott och oklara transporter. SÅ kritiserar avfallsföretaget Rambo. beg. lastbil Stort utbud, försäkring och finansiering Volvo Truck Center är Sveriges största leverantör av nya lastbilar. Det gör att vi dagligen får in nya begagnade lastbilar. Via vår sökmotor på får du direkt och utan omvägar snabbt en total överblick över de begagnade lastbilar som är aktuella för dagen. Våra lastbilsförsäljare är lokalt förankrade med stor erfarenhet och hjälper dig med ytterligare information angående de lastbilar du vill veta mer om. Är du på jakt efter någon särskild modell? Låt oss veta det så hjälper vi dig att leta. FaKta 100-tals begagnade lastbilar i lager. leveranser av ca. 600 begagnade lastbilar / år. Även försäkrings- och finansieringslösningar. Kommunalt bolag anklagas för att dumpa slam och transportpriser Skandalrubrikerna om kommunalt ägda företaget Rambo har haglat i pressen under flera veckors tid. Anklagelser handlar om olaglig grusförsäljning, svarta pengar och miljöbrott. Avfallshanteringsföretaget Rambo har enligt flera medier, bland annat tidningen Bohusläningen och SRP4, utfört transportuppdrag för såväl företag som privatpersoner. Prisnivåerna har varit så låga att privata företag inte har kunnat konkurrera. Rambo ägs av Tanums, Munkedals, Sotenäs och Lysekils kommuner. Än så länge har ingen ägaransvarig i dessa kommuner uttalat sig. Vi inväntar helheten innan vi går vidare, är deras budskap till Sveriges Radio. Konkurrensverket beslutade den 26 september att inleda en granskning av det företaget. En del verksamheter har Rambo dragit tillbaka självmant, vilket i sig visar att det troligen inte gått rätt till. Självklart vill vi se en nolltolerans mot att kommunala bolag agerar utanför sitt uppdrag. Vi verkar för och vill se en schysst marknad, säger Annika Persson, regionchef SÅ Västra Götaland. Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet har varit i kraft i drygt tre år. Hur upplever privata företag konkurrens från kommunala aktörer och hur förhåller sig kommuner, landsting och statliga aktörer till reglerna? Ger reglerna önskad effekt? Frågorna är många och lagstiftningen är komplex, betonar Petra Åhlström, Chef SÅ Juridik. Även om monopolet på verksamhetsavfall avskaffades 2000, har kommunerna fortfarande monopol på avfall från verksamheter som är jämförligt med hushållsavfall. Gränsen för vad som är jämförligt och vad som är verksamhetsavfall är otydlig. Många kommuner tänjer på den för att få tillgång till så mycket avfall som möjligt. Det har lett till infekterade konflikter mellan privata entreprenörer och kommunala bolag som vill ha verksamheter som lönsamma helhetskunder. Rubriker klippta ur artiklar på nätet: Rambos ägarkommuner håller krismöte Åkeribranschen: Rambo dumpar priserna Grusförsäljning, misstänkt miljöbrott och oklara transporter. Nu riktar Sveriges åkeriföretag svidande kritik mot Rambo." Annika Persson Utländska bilar slipper trängselskatt ännu ett år foto: Peggy bergman, scania image bank Göteborg FORDON TRANSPORTINFORMATION FINANSIERING SERVICE & RESERVDELAR Tidigast den 1 januari 2015 kan det bli aktuellt med trängselskatt för utlandsregistrerade bilar. Dåligt det ger en snedvriden konkurrens, anser SÅ Västra Götaland. Lars Johansson (S), ledamot i riksdagens trafikutskott, säger att den uppskjutna trängselskatten för utlandsbilar beror på att de ansvariga inte lyckas ordnas en teknisk lösning. Enligt Lars Johansson innebär förseningen att åkerinäringen i Göteborgsregionen drabbas av illegal konkurrens från sina utländska kollegor, och han är kritisk till regeringens handläggning av frågan. Av de utländska lastbilar som kommer till Sverige har inte fler än procent av transpondrar. Det gör att regeringen väljer att ytterligare fördröja införandet att ta betalt av utländska fordon. Men enligt Lars Johansson borde det vara möjligt att bestämma att de som inte har en transponder helt enkelt inte komma hit förrän de skaffat det. Från Sveriges Åkeriföretags sida anser vi att det är irriterande att andra länder lyckas få till system med att ta betalt av alla bilar, oavsett nationalitet på registreringsskylt, något som vi alltså inte lyckas med i Sverige. Förutom Göteborg och Stockholm så är detta även ett problem för broarna i Motala och Sundsvall där utländska fordon är undantagna från betalning. Det är oerhört viktigt för åkerinäringen med lika villkor. I dag har de utländska åkerierna en klar konkurrensfördel som drabbar de svenska åkerierna, säger Annika Persson. Annika Persson 9

6 Prata om trafiksäkerhet Ställ tydliga krav och för en ständig dialog med dina anställda angående trafiksäkerhet och attityd på vägarna. Systematiskt arbete ger till slut resultat. Fråga oss om Transportstyrelsens kontroller Har ni frågor och funderingar kring Transportstyrelsens Företagskontroller? Kontakta SÅ Juridik Kraftig kritik mot planen på att ersätta Göta Älvbron med en mycket lägre, öppningsbar bro. SÅ PRODUKTER & TJÄNSTER Surte Åkeri skeptiska till lägre Hisingsbro En lägre bro över Göta Älv skapar stora problem för sjöfarten och kan utarma basindustrin i Vänernområdet. Det menar Surte Åkeri, som anser att Göteborgs kommun bortser från många viktiga faktorer inför bygget. Planerna på en ny bro över Göta Älv har funnits sedan Redan då lämnade Anders Sporre, som är terminalchef på Surte Åkeri och chef för Surte Hamn, in ett yttrande om att en alltför låg bro skulle sätta stopp för transporterna med sjöfart. Den nuvarande Göta Älvbron har en segelfri höjd om 19,5 meter. Trafiknämnden beslutade i juni 2012 att förslaget till ny bro ska ha höjden 13 meter. Men en lägre öppningsbar bro kommer att innebära att kollektivtrafiken som går på bron kommer att få stå stilla när bron öppnas. Och att flytta godset till specialbyggda fartyg som kan ta sig under en låg bro, det tror inte Anders Sporre är möjligt, eftersom det är lågvärdigt gods, som massaved, som transporteras på älven. Det är inte bara Göteborgs kommun som äger frågan. Brobygget kommer att påverka hamnarna och industrin i Vänernområdet, säger Anders Sporre. Innan ett beslut om broprojektet har tagits Göta Älvsbron är i dag 19 meter hög, men den förslås ersättas av en lägre. Enligt en analys kan denna nya, lägre bro behöva öppnas 25 gånger per dygn i framtiden och vid varje öppning stannar givetvis all trafik på bron. finns inget att göra, men ett förslag som har godkänts kan man som företagare överklaga till länsstyrelsen och vidare till regeringsrätten. Ambitionen från Göteborgs Stad är att bron ska bli 13 meter och det är det som vi jobbar efter, men alla tillstånd är ännu inte klara. Eftersom sjöfarten är ett riksintresse är det möjligt att ett beslut kommer att överklagas. Ur stadens perspektiv skulle man vilja ha en ännu lägre bro, men detta är en kompromiss för att tillgodose kollektivtrafikens och sjöfartens behov, säger Eva Rhodin, kommunikationsansvarig för Infra på Göteborgs stads Trafikkontor. Den 7 november presenterades fem förslag på hur bron kan se ut i Göteborgs-Posten. Med dagens sjötrafik skulle en bro på 13 meter behöva släppa igenom två fartyg per dygn, men man tar med i beräkningarna att den i framtiden kan behöva öppnas 25 gånger per dygn. De förberedande arbetena med bron beräknas komma igång annika persson Mercedes-Benz Actros Mercedes-Benz bjuder på en PPC om du som medlem köper en ny Actros eller Arocs i år. PPC (Predictive Powertrain Control) sänker drivmedelsförbrukningen med upp till 3,6 procent i kombination med Mercedes PowerShift3. Vill du inte ha en PPC har de alternativa erbjudanden. Annons PS. Missa inte Mercedes-Benz Truck Tour som arbetar sig fram över hela landet. LOGGA IN PÅ AKERI.SE/FORMANSAVTAL FÖR MER INFORMATION Du kan också vända dig till ditt närmaste regionkontor eller till: Marie Mörsin , eller Jocke Larsson , Våren 2014: Kursdagar Plats Kod 20 24/ /1 Göteborg / /1 Malmö / /2 Stockholm / /2 Sundsvall / /3 Falun / /3 Stockholm / /4* Växjö / /4 Karlstad / /5 Umeå / /5 Göteborg / /5 Malmö / /6 Stockholm 12 MER INFORMATION OCH ANMÄLAN: AKERI.SE Färdplan för godstransporter i städer vad händer härnäst? För tillfället pågår slutspurten för att formulera en färdplan kring urbana godstransporter. Det är ett arbete som pågått under året och drivs av Closer på Lindholmen Science Park i Göteborg på uppdrag av Forum för innovation inom transportsektorn. Syftet med arbetet är att presentera vad som är nästa steg framåt inom området, för att på sikt nå EU:s mål om en i princip koldioxidfri stadslogistik till år En arbetsgrupp bestående av representanter från fordonsindustri, transportsektor, Trafikarbetet ökar mer än transportarbetet ett skäl till att det är viktigt att effektivisera transporter. akademi och myndigheter har arbetat med att ta fram rapporten, men har även genomfört tre stycken större workshops där aktörer med intresse för frågan bjudits in att diskutera problembild och aktiviteter samt för att prioritera aspekter som är viktiga att satsa på. En lista med dessa aktiviteter kommer att presenteras för Forum i början av december och denna kommer därefter presenteras vidare för myndigheter och finansiärer som genom färdplanen kan prioritera sina satsningar. För mer information eller för att lämna synpunkter på arbetet, kontakt mig via e-post: Maria Lindholm ÅKARNAS FÖRMÅNSAVTAL: Bränslebesparing LeanHaulage Datorer & Programvaror Dustin, Visma SPCS, SÅ Index, SÅ Calc Drivmedel Statoil fuel & retail, Swea Energi Energi Mölndal Energi Finansiering Nordea Finans Fordon Mercedes, Toyota, Volkswagen Försäkringar Förenade Liv, Trygg Hansa Hotell Elite Hotels Inkasso Collector Telefoni Phone House, Telia, Tele2 Teknik TomTom, Stacker Stop Euro, Safedriving 24 Yrkesbutiker Swedol Tjänster Svensk Mediabevakning, Vision 2099 SPARA TUSENLAPPAR SOM MEDLEM! Bengt Waldersten, Fredrik Engström, Petra Åhlström och Thomas Morell. SÅ JURIDIK: Behöver du snabb juridisk hjälp? På SÅ Juridik kan du som är medlem få kostnadsfri rådgivning samt mot en konkurrenskraftig kostnad anlita en erfaren jurist för att driva just ditt ärende. 10

7 SÅ produkter & tjänster medlemsnytt SÅ Årsmöte Boka in så årsmöte 2014 redan nu. Vi planerar mötet till den 22 maj och kommer att hålla till på Örenäs slott utanför malmö. sveriges åkeriföretags kvinnonätverk har haft sin årliga konferens. medlemsfakturan 2014 i början av januari fakturerar vi medlems och serviceavgifter. serviceavgiften baseras på det antal fordon som är yrkestrafikanmält hos transportstyrelsen. Rent hus i renhållningssystemet Hur får invånarna i en kommun ut mesta möjliga av den skatt som betalas in? Vilka system och strukturer gör att det blir bäst nytta per inbetalad krona? Lagen om offentlig upphandling, LOU, ska vara en garant för att invånarna får ut bästa och mesta möjliga av de gemensamt finansierade servicetjänsterna, däribland renhållningen. Men på ett antal platser har kluriga konstruktioner, skapade av kommuner, gjort att den sunda konkurrensen satts ur spel. Därför vill vi få det prövat på EU-nivå. SvenSka kommuner tilldelar idag löpande kontrakt av avfall direkt till hel- eller delägda bolag utan att förutsättningarna för s.k. in-house-undantag uppfylls. In house innebär att en verksamhet i huvudsak inte agerar på en öppen marknad. Men så ser inte verkligheten ut. De erbjuder tjänster på den öppna marknaden, i strid med gällande regler. Sveriges Åkeriföretag, Svenskt Näringsliv, sveriges åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vår organisation består av ett huvudkontor och tolv regionkontor. HUVUdkontor kungsgatan 24, stockholm Post: Box 7248, stockholm tel: Fax: www. akeri.se Företagarna och Återvinningsindustrierna anmäler Sverige till EU-kommissionen. Det handlar om renhållningstjänster som går direkt till hel- eller delägda kommunala företag som i stor omfattning också konkurrerar på den öppna marknaden vilket sätter käppar i hjulet för företagare. Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga upphandlingar. Reglerna finns och är bra, men tillämpningen behöver prövas. Frågan är av principiellt viktig karaktär. Tydliga och förutsägbara spelregler när det gäller upphandlingar är en fundamental del av sunt företagande. Och återigen, det handlar om att invånarna har rätt att få bästa möjliga kvalitet till ett rimligt pris. ABC åkarna Fagerstagatan spånga tel: Fax: GotlAnd skarphällsgatan 20 Box Visby tel: Fax: GäVleBorGsåkArnA Beckasinvägen Gävle I september träffades ett antal kvinnor, anställda och företagsledare, i nätverket Kvinnor i åkerinäringen. I år hölls konferensen utanför Barcelona, med Margareta Neld, företagsledare och tidigare VD i internationella koncerner. Hon föreläste om vikten att ha professionella styrelser, hur sådana kan vara till nytta för företaget och vad en ledamot ska tänka på när hen är aktiv i en styrelse när det gäller ansvarsfrågor. elmia lastbil branschens egen hemmaplan 2014 är det dags för efterlängtade elmia lastbil! Boka redan nu augusti. Folkligt, festligt, fullsatt besökare från hela branschen talar sitt tydliga språk. elmia lastbil är en självklarhet för hela åkerinäringen. Alla som älskar åkerinäringen är där branschens leverantörer, dina kunder och självklart sveriges åkeri företag. Vi telia söker säger praktikant upp branschavtal till vårt Brysselkontor telia sonera har beslutat sig för att säga upp alla sina Nordic branschavtal. Logistic det Association innebär att (NLA) sveriges söker åkeriföretags avtal en med praktikant telia upphör till kontoret vid årsskiftet. i Bryssel från den För 1 februari er som är 2014 kunder t.o.m. hos juli telia 2014 kommer det inte innebära med någon möjlighet förändring till förlängning. alls när det gäller Är du själva abonnemangen intresserad? på kort sikt. Läs För mer oss om på NLA sveriges på åkeri företag innebär det att vi inte kommer kunna fortsätta hjälpa våra medlemmar utan måste Om hänvisa du vill till ha telias mer ordinarie information kundtjänst. om tjänsten Har är du ni välkommen frågor på detta att kontakta så ring vår NLAs panel: VD Søren Hyldstrup Larsen, på tfn: eller e-post: tel: Fax: HAllAnd Fräsaregatan Halmstad tel: Fax: mittåkarna Ölandsgatan 6 Box Falun tel: Fax: norr storgatan 28F Umeå tel: Fax: skaraborg norregårdsvägen skövde tel: Fax: småland ÖlAnd kungsvägen Växjö Att arbeta utomlands en person Som är utstationerad i ett annat land under en begränsad tid omfattas av en särskild lagstiftning, ett direktiv som är gemensamt inom EU. Vi har frågat Skatteverket vilka regler som gäller då tolkningarna kan uppfattats som olika och vi har skapat ett frågor & svar på akeri.se. Här är ett par av frågorna och svaren: Är det någon skillnad om jag köper tjänster från ett svenskt eller utländskt företag? Och är det någon skillnad mellan EU-zonen och övriga världen? Skatteverket: Om mottagaren av ersättningen är godkänd för F-skatt, då föreligger ingen skyldighet att betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag. Detta gäller oavsett om företaget är svenskt, finns inom eller utanför EU. Arbetsgivaravgifter ska normalt betalas i arbetslandet (Sverige) om mottagaren är en fysisk person och det inte finns intyg från det andra landet att personen är försäkrad i sitt hemland. Hur arbetar Skatteverket med att fortbilda personal och öka kunskapen om de regler som omfattar åkerinäringen? Skatteverket: Skatteverket har seminarier och utbildningar som rör skattereglerna och de är oftast branschneutrala. Vi har även bjudit in branschen att tala inför våra utredare och jurister om hur branschen fungerar. Vid våra utredningar om åkerier med koppling till utländska företag/personer bosatta i utlandet har vi sett att svenska företag anlitar utländska chaufförer som saknar F-skatt och som inte heller kan uppvisa A-skatt. Enligt gällande regler i EU ska ett företag/person som betalar ut ersättning till en person, betala sociala avgifter om ersättningen överstiger 1000 kr per år. Det finns undantag. tel: Fax: syd Jörgen kocksg. 1B Box malmö tel: Fax: VärmlAndsåkArnA Box 2043 säterivägen karlstad tel: Fax: VästrA GÖtAlAnd importgatan 2A Hisings Backa tel: Fax: Öst transportgatan ÖreBro Vxl Fax FråGA VårA experter Erika Svanström. samhällspolitiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag. Läs mer på : akeri.se av.se/fragorochsvar/utstationering.aspx Bengt Waldersten. Chefsjurist med mångårig erfarenhet av affärs- och transportjuridik. Mårten Johansson. Teknikchef och representant för SÅ i flera internationella forum. Jeanette Milner. Utbildningschef med stenkoll på YKB. Thomas Morell. Regionchef i Skaraborg och expert på köroch vilotider och färdskrivare. Att välja oss som utbildare i ykb fortbildning ger dig många fördelar: vi är en av de marknadsledande utbildarna vi har gedigen branschkompetens vi är etablerade rikstäckande och givetvis ingår konkurrenskraftiga priser i ditt medlemskap kontakta SÅ utbildning för mer information: eller vänd dig till din region: ABC: Gotland: Gävleborg: Halland: mitt: norr: skaraborg: småland Öland: syd: Värmland: Västra Götaland: Öst:

8 medlemsnytt Vinterväghållning Från och med i höst gäller vissa nya regler och undantag för vinterväghållning. Då det kommer nya domar som kan påverka reglerna är det viktigt att du som åkare håller dig uppdaterad. Vi har sammanfattat det som gäller i ett dokument på akeri.se. Detta dokument uppdateras löpande. Läs mer där. Vilken försäkring behöver du? Läs mer på www. akeri.se/ forsakringar projekt fenix en enkät har gått ut till samtliga förtroendevalda och centrala valberedningar inom så och BA. Vi ville förankra arbetet med utredningen om en ev sammanslagning och ta reda på vilka frågor som anses viktigast att organisationen ska jobba med. svaren ska nu analyseras och ligga till grund för nya beslut. Gå in på projektfenix.se och lämna dina synpunkter. Processen ska vara öppen och transparent. nyhet så Utbildning erbjuder nu utbildning i Affärs och upphandlingsjuridik. läs mer på akeri.se eller kontakta så Utbildning tel för information om utbildningen. högsäsong för ykb fortbildning så Utbildning är mitt uppe högsäsongen och idag har så utbildat ca personer i ykb. sommaren och hösten har präglats av flertalet betydande kontakter och möten med både transportstyrelsen, näringsdepartementet och eu, med målsättningen att tydliggöra och påverka förutsättningarna i vårt dagliga arbete kring ykb. Vi har i våra kontakter med myndigheterna fått mycket tydliga signaler om att ykb är här för att stanna, samt att inga dispenser kommer att ges. För mer information kontakta SÅ Utbildning: eller välbesökt transportsäkerhetskonferens i Örebro Den 24/10 hölls vår elfte transportsäkerhetskonferens i samarbete med Polisen. Nästan 200 deltagare kom för att lyssna till Thomas Morell, intressanta talare från Polisen, Trygg Hansa m fl, kring temat angreppen mot transportnäringen ökar lavinartat. Det har anmälts 6675 dieselstölder i Sverige tom september i år. Se filmklipp från konferensen på: SNART PÅ VÄG Foto: malin carlsson Foto: cicci jonson Vi vill bara samarbeta med leverantörer som vi kan lita på och som vi vill synas tillsammans med för att stärka vårt varumärke. köpare som ställer krav Bäst, men inte billigast. Företaget Sand & Grus AB Jehander litar på sitt åkeri och är berett att betala ett högre pris för deras transporter. Den verksamhet vi bedriver är miljö störande, så vi är måna om att sköta alla delar av vår verksam het, inklusive transporterna, på ett exemplariskt sätt, säger Ralf Hansson, företagets försäljningschef i Västsverige. F ör drygt sex år sedan hörde polisen av sig till cheferna på Sand & Grus AB Jehander. De hade tråkiga nyheter. Företagets lastbilar hade synts i en rad dåliga sammanhang: de körde för fort, gjorde farliga omkörningar och tutade stressat på andra bilister. De uppträdde olagligt och ansvarslöst. Det kom som en kalldusch för ledningen på Jehander. Transporterna utfördes visserligen av inhyrda åkerier, men eftersom samma åkerier alltid anlitades var bilarna tydligt märkta med Jehanders namn. Vi insåg att vi höll på att hamna i dålig dager. Vi började bli illa sedda, både hos polisen och hos de delar av allmänheten som hade blivit störda av bilar med vårt namn på, säger Ralf Hansson, företagets försäljningschef i Västsverige. Kort därpå kom företrädare för organisationen Q3 på besök. Det är en organisation som hjälper företag med upphandlingar av transporter. Målet är att den köpta transporten ska vara trafiksäker och ta hänsyn till miljö och förarnas arbetsmiljö. De råkade besöka oss just när vi var missnöjda med våra transporter. Eftersom vi kände oss lite trängda bestämde vi oss snabbt. Vi ville satsa på deras modell, säger Ralf Hansson. Han tog med sig upphandlingsunderlaget från Q3 till sin största transportör, Haga Mölndal Lastbilscentral, HML, som körde för dem i Västsverige. Tillsammans gick de punkt för punkt igenom de kvalitetskrav som Jehander ville ställa. Det handlade bland annat om alkolås på bilarna, kompletterande förarutbildning, hastighetshållning och bältesanvändning 15

9 Vi har inte den billigaste transportlösn ingen köpare som ställer krav med högt ställda krav. Transportören ska försöka sälja mer än endast en förflyttning av något mellan två platser. Transportören ska sträva efter att få sälja sin kunskap om miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet kring transporter. Det görs möjligt i en upphandling med specifika krav inom dessa områden. Och transportköparen får större ordning på sina transporter. De får alltså större kontroll på en av sina underleverantörer, säger Lasse Holm. Enligt honom har många företag hög svansföring kring etiska frågor och socialt ansvar. När det kommer till just transporterna är det dock vanligt med etiska brister: Många företag ägnar sig åt olagligheter inom ett enda område: transporterna. De köper tjänster där leverantören kör för fort eller på annat sätt agerar ansvarslöst. Valet av leverantör speglar givetvis transportköparens ansvarskänsla och det kan påverka transportköparens varumärke och anseende, säger Lasse Holm. Foto: cicci jonson Valet av leverantör speglar givetvis transportköparens ansvarskänsla och det kan påverka transportköparens varumärke och anseende. för att nämna endast några av de cirka 50 punkterna ur upphandlingsunderlaget. Det handlade också om hur företaget skulle kunna redogöra för Jehander att kraven verkligen efterlevdes. Bland annat skulle HML själva ordna hastighetskontroller av sina bilar. De blev glada när vi började fråga om högre kvalitet. Vi ville båda uppnå samma sak, nämligen säkrare och bättre transporter. För vår del handlade det mycket om vårt varumärke. Vi ville värna om vårt anseende, säger Ralf Hansson. Sand & GruS AB Jehander är ett företag som producerar bergmaterial, alltså sand, grus och makadam, ur ett drygt 20-tal bergtäkter runt om i Sverige. Verksamheten innebär stor miljöpåverkan, bland annat eftersom landskapsbilden förändras där berget sprängs bort. Därutöver kan de som bor i närområdet av bergtäkten bli störda av buller och vibrationer. Eftersom kärnverksamhet har stora miljökonsekvenser är det viktigt att göra så lite miljöpåverkan som möjligt i övrigt, säger Ralf Hansson: Bilarna måste köra sparsamt, lagligt och hänsynsfullt, så att de stör de som bor kring bergtäkterna så lite som möjligt. Vi behöver godkännande från myndigheter att få börja bryta i nya bergtäkter och vi behöver acceptans från de närboende, så det är viktigt hur vi uppfattas. Därför vill vi samarbeta endast med leverantörer som vi kan lita på och som vi vill synas tillsammans med för att stärka vårt varumärke. Den tilliten har de till sina transportörer i dag. De började med en noggrann kravspecifikation gentemot HML, och sedan gick de vidare till transportörerna i andra delar av landet. Alla har tyckt att kravlistan är rimlig och har kunnat redovisa hur de kan leva upp till den. Enligt Ralf Hansson har företaget inte valt den billigaste transportlösningen. Det händer att andra åkerier hör av sig och vill lämna anbud på transportuppdrag för Jehander. Vi har aldrig tagit in någon offert från någon annan, så jag vet inte vad de kan erbjuda. Men jag har så pass mycket kunskap om branschen att jag vågar påstå att vi inte har valt det billigaste. Det är värt något för oss att vi kan lita på vår transportör och att vi kan kommunicera kring hur transporterna sköts, säger Ralf Hansson. På lastbilscentralen HMl ger Lars Hübinette, som är ansvarig för miljö, trafiksäkerhet och kvalitet, samma bild. Han säger att en del transportköpare hör av sig med ambitiösa upphandlingsunderlag, men i slutändan efterfrågas ändå endast ett lågt pris. Det är värt något för oss att vi kan lita på vår transportör och att vi kan kommunicera kring hur transporterna sköts. Ibland är dessa upphandlingsunderlag framtagna av dyra konsulter som inte verkar ha någon aning om hur transportbranschen fungerar man blir bekymrad när man ser dem. Men med Jehander har det aldrig varit så. Vi har haft en dialog om kvaliteten, vad vi ska jobba mest med att förbättra och hur vi ska göra. Vi har en fin affärsrelation, som bygger på tillit. För oss ligger den självklara fördelen i att vi har knutit en kund väldigt nära intill oss, säger Lars Hübinette. När Jehander presenterade sin kravlista 2007 kunde HML leva upp till vissa villkor direkt, men inte alla. Det pågick redan ett arbete med att utbilda alla förare i sparsam körning samt låta dem testa halkkörning med tunga fordon, men när det gällde alkolås i alla bilar behövde HML få några år på sig. De finns nu på plats. Och numera kör alla fordon med bränsle som till 30 procent innehåller biodrivmedel och all biltvätt sker med miljövänliga medel för att nämna några av företagets kvalitetsförbättringar. I samarbetet regleras hur HML ska redovisa för Jehander hur kraven efterlevs. Och i vissa fall, som till exempel när det gäller bältesanvändningen, måste HML redovisa brister. Vi ligger över snittet för lastbilsförare överlag, men det är fortfarande för dåligt. Det råder fortfarande någon slags machoideal när det gäller bälten jag kan inte förklara det på något annat sätt. Vi får jobba ännu hårdare med information gentemot förarna, säger Lars Hübinette. På Jehander säger Ralf Hansson så här: Förarna ska använda bälte. Men jag har själv varit lastbilschaufför och urdålig på att använda bälte, så jag vet hur kulturen i branschen är. Här får vi ge HML mer tid. Vi har prioriterat de områden som innebär risker eller störningar för omgivningen, som hastigheter, kör- och vilotidsregler och miljöaspekter. För lastbilscentralen Har samarbetet med Jehander lönat sig. Flera andra kunder har hört talas om det och vill inleda liknande överenskommelser. HML kommer då att ha flera stora kunder knutna ännu närmare till sig en trygghet, som frisätter resurser för att ytterligare förbättra verksamheten. Lasse Holm, verksamhetschef på Q3, tycker att samarbetet mellan Jehander och HML visar hur både köpare och säljare av transporter kan ha vinning av en noggrann upphandling Lars Hübinette på transportfirman HML uppskattar att de kunnat ha en dialog om kvaliteten med Jehanders. Och att et lågt pris inte har varit det viktigaste. Q3 Startade 2005 efter initiativ av LO, NTF och Naturskyddsföreningen. Verksamheten finansieras av Trafikverket, Trygg-Hansa och de drygt 90 medlemmarna, som alltså är företag som köper transporter. Enligt Lasse Holm ligger det en poäng i att många transportköpare använder sig av precis samma upphandlingsunderlag. Det blir svårt för åkerierna om det kommer en lång rad kunder med olika krav. Det går inte att leva upp till allt och allt är inte lika viktigt. Vi har tagit fram ett underlag som täcker in det viktigaste. Ju fler transportköpare som använder samma underlag, desto tydligare blir styrningen av vad transportsäljarna ska satsa på för att höja sin kvalitet, säger Lasse Holm. Matföretaget Ica beskriver sig som ett ansvarstagande företag på sin hemsida. Företaget hör dock inte till Q3:s medlemmar. Ica tar fram noggranna upphandlingsunderlag, där en lång rad krav ställs på transportörerna, berättar Lennart Forsberg, chef för logistikavtal inom Ica Sverige. Det handlar om förarnas kunskaper i sparsam körning, utsläpp av koldioxid, vilka biltvättar som används och förarnas anställningsform för att nämna endast tre av en lång rad krav. Enligt Lennart Forsberg är priset viktigt vid upphandlingen, men endast de företag som lever upp till de etiska och miljörelaterade kraven får delta. Mellan dem råder en priskonkurrens. Ett 20-tal företag kör för Ica. Dit hör exempelvis DB Schenker, Bring, Maserfrakt, DSV och m4-gruppen. Hur kontrollerar ni att dessa företag lever upp till de krav ni ställer? Vi har uppföljningsmöten med företagen, anlitar externa revisorer och gör egna stickprovskontroller. Men delvis måste vi helt enkelt lita på våra transportfirmor, säger Lennart Forsberg. AnnikA Lund 16 17

10 Förnya ditt ADR-intyg i tid Ett ADR-intyg måste förnyas var femte år. Du kan förnya det ett år före utgångsdatum utan att förlora giltighetstid intyget förlängs ändå med fem år efter utgångsdatum. Ta hjälp av en kollega Har du eller dina förare varit inblandad i t ex en trafikolycka eller rån? Kontakta Kollegahjälpen på Då får du prata med en lyssnande medmänniska. Lyckat och uppskattat när Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland firade 80 år. Vi hjälper dig med viktig certifiering Alla företag behöver utvecklas, inte minst för att uppnå en långsiktigt god lönsamhet. Att införa ett ledningssystem ger oftast interna förbättringar, nya uppdrag och mycket större trovärdighet hos kunder och anställda. Vi på Sveriges Åkeriföretag kan erbjuda tredjepartsrevision inom ISO 14001, 9001, och AFS 2001:1. Kontakta oss så berättar vi mer. Vi mötte allmänheten på tre platser i regionen och på kvällen åt vi god mat och dansade. SÅ firades vårt 80-årsjubileum Tack alla vilken fin dag vi hade! 80 år i åkarnas tjänst firades med såväl nostalgi som framtidsspaning. Moderna lastbilar med olika funktioner fångade allmänhetens intresse på våra aktiviteter i Uddevalla, Göteborg och Borås då vi marknadsförde åkerinäringen med vårt budskap Vi kör för din skull. Barn och vuxna klättrade in i hytterna för att uppleva hur en förares arbetsmiljö ter sig i dag. Tillsammans med samarbetspartners bjöd vi på såväl information som underhållning till våra medlemmar på ett ballongsmyckat Arken i Göteborg. Det blev en fest som varade långt in på småtimmarna. PÅ DAGEN. När den publika delen av firandet var över hälsade regionchefen Annika Persson och styrelseordförande Erik Vilhelmsson medlemmarna välkomna till resten av dagen, som inleddes med en konferens. I BÄCKEBOL. Färgglada cyklar runt en Volvolastbil lockade många besökare till vår utställning utanför Bäckebols köpcentrum. Där fanns även Statoil med en kaffevagn och flera lastbilar där allmänheten fick kliva in i hytten och ta del av information om åkerinäringens nytta i samhället. Vi bjöd också på ballonger i SÅ-färger och andra små godsaker. I BORÅS. Borås Lbc bjöd på ett hejdundrande kalas med en välbesökt Lbc-dag där även vi deltog med en SÅ-monter på ett lastbilsflak. Patrik Andersson, VD för BRG, föreläste om Västra Götalands-regionens tillväxt, och hur man kan säkra arbetsmarknad och kompetensförsörjning Eftermiddagens förste föredragshållare var Patrik Andersson,VD för BRG, som gav oss information om vår regions tillväxt med en produktivitet på första plats i landet. Mycket kom också att handla om att bättre koppla samman regionerna i området för att säkra arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Sedan tog SÅ:s tf VD Michael Bredberg tillsammans med SÅ:s kommunikationschef Tina Thorsell över och berättade om den nya ROLIG. Jan Bylund som inte bara roade oss till ett och annat gapskratt utan också visade sig vara insatt i vår bransch. Innan det var dags för middagen gav han oss en inspirationsföreläsning där vi peppades med att ge beröm. Enligt Bylund får vi 70 procent av allt beröm före fem års ålder. Vi är så svältfödda på beröm! kampanjen Fair Transport. Med Fair Transport-kampanjen vill SÅ sprida budskapet att det är skillnad på transporter och transporter, förmedlade Tina och Michael. I pauserna mellan föredragen minglades det intensivt mellan montrarna, det letades efter svar i poängpromenaden och det lockades med fina priser. Konferenciär var ingen mindre än Jan Bylund, som även han höll föredrag och en strålande middagsunderhållning. När middagen avnjutits antog Götz kalas scenen och bjöd på härlig musik som lockade till dans. Vi tackar alla våra medlemmar och samarbetspartners som gjorde denna afton till ett festligt firande av 80 år med vår bransch i Västra Götaland. jenny albin PÅ KVÄLLEN. Då hälsade regionchefen Annika Persson och styrelseordförande Erik Vilhelmsson medlemmarna välkomna igen och nu var stämningen var på topp! 18 19

11 Vi vill ha ditt mobilnummer! Fick du en SMS-påminnelse inför medlemsaktiviteterna som arrangerats under hösten? Om inte, så har vi fel mobilnummer till dig. Hör gärna av dig med rätt nummer. Nyheter och diskussioner på höstmötet Vid höstmötet i november fick vi höra om Transportstyrelsens företagskontroller och vinterväghållning. Läs mer på vår hemsida. Vad ska du tänka på om du överklagar en sanktionsavgift från Transportstyrelsen? Behöver du trimma några kunskaper? Hur är ditt utbildningsbehov? Sveriges Åkeriföretag erbjuder utbildning för såväl företagsledare som chaufförer. På kan du se aktuellt utbud utbildade förare och fler på gång! Under 2013 har Sveriges Åkeriföretag utbildat chaufförer i YKB. Hör du till dem eller har du dina kurser framför dig? Läs mer på sidan 24. Transportstyrelsen missar hela målet Strängare krav på däck i Norge Transportstyrelsens skyhöga sanktionsavgifter för små fel och misstag har skapat oro och irritation inom åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag bjöd in till ett möte, där åkeriföretag och tillverkare av färdskrivare tillsammans lämnade förslag på hur regelverket kan bli mer rättvist och samtidigt effektivare. I mitten av oktober bjöd Sveriges Åkeriföretag in företag som fått underrättelse om sanktionsavgift till ett möte i Spånga. Även tillverkare av digitala färdskrivare och analysprogram var inbjudna. Mötet resulterade i ett antal förslag på hur Transportstyrelsens kontroller kan bli mer effektiva och nå målet med att komma åt de som ägnar sig åt osund konkurrens. Till exempel skulle en stor andel avvikelser försvinna om det tilläts att förflytta fordon utan kort en kortare sträcka varje dag. För låg kunskapsnivå om branschens villkor hos personalen på Transportstyrelsen leder till att målet missas med stor marginal konstaterades på mötet. Dessutom saknas samordning med polisen i samband med deras förlängda vägkontroller. Det leder till att trafikansvariga i stor utsträckning drabbas av sanktionsavgifter för fel och misstag som är orimliga för trafikansvarig att kunna kontrollera. Transportstyrelsens strikta tolkning av analyserad färdskrivardata gör att det blir fel fokus då misstag och glömska drabbar stort före systematiskt och grovt fusk. Långa handläggningstider och korta svarstider för yttranden skapar också stor irritation. Det verkar inte som någon hänsyn tas till omfattning av företagets verksamhet. SÅ Juridik driver ett stort antal överklaganden. Men dessa ärenden ligger i dag samlade på hög hos Förvaltningsdomstolen, som ännu inte dömt i något fall. För att nå framgång med ett förändrat och mer effektivt system behöver branschen själv se över hantering av rutiner för kontroll, till exempel för att dokumentera undantag och enklare hantering som inmatning av start- och slutland så att vi undviker bristfällig dokumentation vid yttranden. Anders Falk, en av våra specialister på frågor om företagskontroller och sanktionsavgifter har tagit fram checklistor till hjälp för åkeriföretagen. Här följer ett exempel och fler för bland annat förebyggande åtgärder finns på vår hemsida. Checklista efter underrättelse om sanktionsavgift: 1. Det kan finnas skäl till att sanktionsavgifter är oskäliga. Detta kan åberopas under förutsättning att: 1.1. överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som ålegat honom eller henne och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det, 1.2. överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken kunnat eller bort förutse och inte heller kunnat påverka vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 2. Enligt artikel 10.2 i 561/2006/EG ska transportföretaget organisera arbetet samt informera föraren på lämpligt sätt och regelbundet kontrollera att reglerna följs Visa upp schema som förare fått av arbetsgivaren för utförande av uppdraget Visa med hur man för förarna klargjort att reglerna ska följas. Detta kan göras med hjälp av skriftliga instruktioner som förare har utkvitterat Visa de tillfällen och antal timmar som förarna fått utbildning och information i köroch vilotidsregler, samt hantering av digitala färdskrivaren. 3. För utfärdade sanktionsavgifter, så gäller det att argumentera sakligt. Bemöt punkt för punkt med sakliga argument som ger stöd för att överträdelse inte har skett. 4. Översänd en skrivelse till Transportstyrelsen som innehåller argument enligt ovan. Efter att Transportstyrelsen har fattats beslut, har man sedan möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsdomstol. annika persson Från och med vintern 2013/2014 är det strängare krav i Norge när det gäller däck på fordon med totalvikt över kilo. Nedan följer en lista på vad som gäller var och när. Vinterdäck För motorfordon med totalvikt över 3500 kilo är vinterdäckperioden fr.o.m. 15 november t.o.m. 31 mars. (Gäller inte lyftbar axel). Vinterdäck kan vara piggdäck eller friktionsdäck speciellt märkta med M+S, MS, M&S, M-S, «mud and snow», 3PMSF eller «3 peak mountain snowflake», särskilt framställda för vinterkörning. Utrustas bil med piggdäck ska det ha detta på hjul som sitter på samma axel. Vid tvillingmonterade däck är det tillräckligt med piggdäck på ett av hjulen. Piggdäck är tillåtet under perioden där det är påbud om däck med 5 mm mönsterdjup, om inte vägförhållandet gör det nödvändigt. Mönsterdjup För fordon med totalvikt över kilo (både motorfordon och släp) är det fr.o.m. 15 oktober i Nordland, Troms och Finnmark, och fr.o.m. 1 november i resten av landet krav om däck med minst 5 mm mönsterdjup. Kravet gäller t.o..m 30 april i Nordland, Troms och Finnmark och fram till första måndag efter andra påskdagen i resten av landet. Utanför den perioden är kravet minst 1,6 mm mönsterdjup. Fordon kan ha vinterdäck med eller utan piggar, kätting eller liknande utanför perioderna nämnt ovanför, då det är nödvändigt för att säkra väggrepp i förhållande till väderlek. Där som det kan väntas snö eller is, ska Ring oss gärna för en offert! kätting medföras oavsett av när det är under året. Bötesföreläggande Föreläggandet med för litet mönsterdjup är 750 norska kronor per däck. Till detta kan tillkomma körförbud. Regler för och kättingar Motorfordon med totalvikt över kilo ska medföra minst tre kättingar: En till framhjul. Två till drivhjul. Fordonståg motorfordon med totalvikt över 3500 kg och släpvagn ska medföra minst sju kättingar: En till motorfordonets framhjul. Fyra till motorfordonets drivhjul. Två till släpvagnens hjul. Mer information om regler i Norge kan du hämta på Carl-Johan Johannesson Nordea Finans kan lastbilsfinansiering! Säljare Catarina Lundin Innesäljare Catrin Skoglund Nordea Finans är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank AB (publ)

12 Möte om svensk-dansk trafikutveckling Nära lastbilar per år passerar gränsen vid Svinesund 59 % går tomma tillbaka söderut. Siffrorna presenterades vid en konferens arrangerad av Østfold fylkeskommune och Fyrbodals kommunalförbund. IGS projektet handlar om trafikutvecklingen i de två regionerna. Morgan Stahlgård, suppleant i SÅVG styrelse representerade SÅ Västra Götaland. 4 av 5 anmälda arbetsskador i transportbranschen gäller lastbils- och långtradarförare. De lönsamma företagen, hur gör de? Lär dig tricken på vår företagsledarkonferens. Hjälp att hålla koll på trafikhinder Appen WAZE hjälper dig att få kännedom om hinder i trafiken som kan påverka framkomlighet. Appen bygger på att användarna är aktiva och själva rapporterar in trafikhinder som exempelvis köer. Men var försiktig och tänk på att även enkla knappningar är distraktioner som tar din uppmärksamhet från vägen. Appen är kostnadsfri. Bygg- och anläggningsfrågor både på regional och central nivå Vi har sedan tidigare ett regionalt bygg- och anläggningsnätverk i Västsverige. Men under 2013 har det bildats ett centralt nätverk. För att få en tydligare prioritering av vilka frågor som det centrala nätverket främst ska hantera har en enkät genomförts under hösten. Enkäten har skickats ut till bygg- och anläggningsföretag i samtliga SÅ regioner. Sammanställning och utvärdering pågår. Styrgruppen i det centrala nätverket består av åtta deltagare som representerar hela landet och leds av Marcus Wendel, SÅ ABC och Svenerik Eriksson, SÅ Värmland. Det finns ett stort engagemang och hög ambition med att ta tag i de prioriterade frågor som enkätresultatet kommer fram till. Det finns även planer på att tillsammans med Rådsforum Miljö samverka i vissa frågor. I planerna finns också en större konferens som ska genomföras i april månad.under 2013 har ett Artikelregister skapats i samråd med BEAst, samt en skrivelse till Trafikverket gällande överlastavgifter vid asfaltstransporter. Artikelregistret finns på vår hemsida. Kenneth Wageby, Haga Mölndal Lbc ingår i den centrala styrgruppen som representant för väst. Igångsättandet av det centrala nätverket har gjort att det regionala beslutat sig för att anpassa sin verksamhet till att bli funktion för att såväl lyfta frågor till det centrala som att behandla frågor som tas upp i det där. Självklart kommer vi att ha fokus på de regionala frågor som berör bygg- och anläggningsföretag i Västsverige. Och med Västsvenska paketet som nu börjat dra igång har vi flera års intensivt byggnadsarbete i vår region. På senaste mötet i oktober hade vi representanter från Trafikverket som diskuterade masshantering med oss. På programmet fanns också Info om Konkurrensverkets yttrande angående för låga anbud som gavs av Petra Åhlström, SÅ Juridik. Marcus Wendel deltog också på mötet och gav oss information om bland annat det centrala nätverket. annika persson Kvinnorna kommer starkt i åkargolfen Årets åkargolf avgjordes på Borås Golfklubbs mästerskapsbana fredag den 13 september. Men för oss var det ingen olycksdag utan vi hade tur med vädret och vi fick se en bana i allra bästa skick. Denna dag var vi 19 personer som startade och det var rekord i antal kvinnor som deltog och som tog priser från vårt fina prisbord. Priserna var skänkta av SKAB, deras representant Per Stohr tackar ödmjukast för att vi på SKAB får vara värdar för detta arrangemang. Bäst av alla spelade Peter Vännman som representerade Länsförsäkringar. Han gick runt på 71 slag och det var två slag bättre än Maria Eriksson från JA Eriksson. På tredje plats kom Jenny Albin från Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland. Therese Nilsson från Borås Bilfrakt AB lyckades med bedriften att kamma hem två pris, hon vann nämligen både längsta drive och närmast hål. VINNARE 1. Therese Nilsson från Borås Bilfrakt vann både längsta drive och närmast hål och fick pris av Per Stohr från företaget SKAB, som är värdar för Åkargolfen. Sammanfattar vi dagen så ser vi att kvinnorna var väldigt framgångsrika och vi (män) som arrangerade var inte fullt så framgångsrika text och bild: Per-Erik Liberger och Per Stohr Håll koll på vårens arrangemang! Vi håller på och planerar flera seminarier och konferenser till våren. På arrangemangslistan står bland annat: Seminarium om tullfrågor Seminarium om upphandling Konferens om skogslogistik Företagsledarkonferens Transport- och Logistikmässan 7-8 maj 2014 Fler lastbilsförare skadas på jobbet Arbetsskadorna inom transportbranschen har ökat. Värst utsatta är de som kör lastbil eller långtradare. Ett skäl är pressade upphandlingar, där hänsyn inte tas till förarens arbetsmiljö, anser Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat över svenska åkerier. Hela 70 procent av åkerierna har fått krav om att förbättra arbetsmiljön. Vanligaste kravet gäller skärpt förebyggande arbetsmiljöhälsoarbetet, som handlar om policydokument, riskbedömningar och introduktioner av nyanställda. Det har också ställts många krav kring förbättrad ergonomin och psykosocial arbetsmiljö. Andra vanliga krav har rört 22 kemikaliehantering samt lyftanordningar och andra maskiner. Transportbranschen är skadeutsatt. I genomsnitt i arbetslivet inträffar 6 arbetsskador per sysselsatta, men motsvarande siffra inom transportsektorn är 13 skador per sysselsatta. Sedan 2008 har skadorna i transportbranschen ökat med 18 procent. Det beror, enligt Arbetsmiljöverket, bland annat på att arbetsmiljö och arbetstider inte anses tillräckligt viktigt vid upphandlingar. Och det beror i sin tur på skärpt konkurrens mellan åkerierna, anser myndigheten. De vanligaste arbetsskadorna är att någon ramlar eller halkar från ett flak eller en lastbrygga, alternativt att någon tappar kontrollen över sitt fordon. annika lund De vanligaste arbetsskadorna är att någon ramlar eller halkar från ett flak eller lastbrygga, eller att man tappar kontrollen över sitt fordon. Lyckat försök med alkobommar Försöket med alkobommar för att hindra rattfulla lastbilschaufförer att rulla av färjorna i Göteborgs hamn har varit lyckat. Enligt Trafikutskottets, Lars Johansson (S) har kontrollerna hittills bara lett till att två av drygt kontrollerade förare ertappats med för höga alkoholhalter i blodet. När tullen gjorde stickprovskontroller innan försöket drogs igång togs var 95:e förare för rattonykterhet. Ett resultat som tydligt visar att alkobommar förändrar förarnas beteende. Det är ett fungerande koncept som borde utökas till alla stora hamnar i Sverige, säger Lars Johansson. Tre miljoner fordon rullar in i Sverige varje år. Försöksprojektet, som drivs av MHF vid Stena Lines Tysklandsterminal i Göteborg, drogs igång den 20 augusti. Den slutrapport som ska göras den 31 december 2013 ska ligga till grund till politiska beslut om införande av alkobommar i Sveriges hamnar. Motion till riksdagen om ökad trafiksäkerhet med alkobommar inlämnades av riksdagsledamöterna Magnus Sjödahl (KD) och Lars-Axel Nordell (KD) i början av oktober. Annika persson Vässa dig som företagsledare! Företagsledarkonferens mars 2014 På agendan: * Hur motiverar du dig själv och dina medarbetare? * Hur använder du ekonomi och juridik som styrmedel? * Lönsamma företag, hur gör de? Du kommer också att få träffa Micke Andersson som berättar om sitt liv och sina framgångar som egen företagare under rubriken armlös, benlös men inte hopplös!. Ta chansen att lyfta blicken och träffa kollegor. Håll utkik på vår hemsida! 23

13 Patrick Magnusson får nytt trafiksäkerhetsuppdrag Patrick Magnusson, trafiksäkerhetsansvarig inom Sveriges Åkeriföretag, har valts in i programkommittén för de årligen återkommande trafiksäkerhetsdagarna i Tylösand. - Det är ju en fjäder i hatten för näringen, säger Patrick Magnusson till Svensk Åkeritidning. Vi på SÅ Västra Götaland säger grattis till det nya uppdraget och önskar Patrick lycka till! Generationsskifte i familjeföretaget? Ta chansen och anmäl dig till kursen 'Eget på väg'. Transportveteraner firade 20-årsjubileum Föreningen Transportveteranerna i Väst, TVV, har 200 medlemmar och cirka års sammanlagd erfarenhet av transportnäringen. Föreningen firade sitt 20-årsjubileum med lunch på Jungman Jansson. Underhöll gjorde Refräng och Co som sjöng och spelade för de cirka 100 deltagarna. Vi har utbildat 60 transportledare/företagsledare i år och efterfrågan bara ökar. Utbildningar i SÅ Väst våren 2014 YKB-delkurser 14/12 Delkurs 4, Uddevalla 30/12 Delkurs 3, Göteborg 4/1 Delkurs 2, Göteborg 25/1 Delkurs, Veddige 22/1 Delkurs 1, Trollhättan Arbete på väg 22/1 Nivå 1-2 Vid intresse, kontakta ditt regionkontor. Eget på väg 20-24/1 och 27-30/1 5-9/5 och 12-15/5 Övrigt (9 utbildningsdagar) Göteborg (9 utbildningsdagar) Göteborg Transportekonomi Bas Arbetet pågår med utveckling studiematerialet. I väntan på nytt kursdatum kan du anmäla in ditt intresse till akeri.se så kontaktar vi dig när datum bestämts. Ny utbildningsdag planeras för början på året och kommer att aviseras på vår hemsida i december. Effektivt och billigare med YKB i mellandagarna Mellandagarna utnyttjas av många företag till YKB-kurser. Många åkerier har färre köruppdrag och då kan man gå en utbildning utan att verksamheten störs. Dessutom kan man gå en billigare vardagskurs och slipper köpa en dyrare lördagskurs. Priset på en vardagskurs sjunker med mellan 140 och 200 kronor/deltagare beroende på gruppens storlek. Ett företag som har möjlighet att välja dessa dagar slipper ägna sig åt YKB-kurser på helgerna under övriga delen av året, då fokus behövs på annat håll i verksamheten. I till exempel Småland har företagen tidigt vid lagstiftningens inträde tagit denna möjlighet till sig och Sveriges Åkeriföretag Småland har sedan något år samtliga resurser i beredskap. Förra året genomförde de tolv delkurser under dessa dagar. Västra Götaland har i jämförelse inte utnyttjat möjligheten på samma sätt. Förra året valde några åkerier på SÅ Västra Götalands initiativ att gå samman och bildade en grupp för YKB i vår region. Behoven och möjligheterna till planering i verksamheterna runt om i landet är naturligtvis olika men just denna möjlighet till kurser under vardagar borde kunna fungera på flera håll i landet. De som önskar veta mer om möjligheten till kurser under mellandagarna i år är välkomna att höra av sig till sitt regionkontor. carl-johan johannesson fakta/ Vill du veta mer om övrig utbildning? Här till vänster ser du de utbildningar som vi för närvarande planerar. Håll utkik på vår hemsida efter information om nya kurser. Har du frågor om till exempel ledarskapsutbildning, transportledarutbildning eller affärs- och upphandlingsjuridik? Kontakta kontoret på tfn , alt. e-post eller Du kan också hitta information om olika utbildningar på vår hemsida under fliken utbildning. Nystart för transportledarutbildning Transportföretagen står inför nya krav och arbetsmetoder. Utan transportledare med färska kunskaper kan det vara svårt att hänga med i utvecklingen. Därför har SÅ uppdaterat sin transportledarutbildning. Under året har Sveriges Åkeriföretag genomfört transportledarutbildning på fyra orter: Jönköping, Göteborg, Stockholm samt Helsingborg. Utbildningen har funnits i många år men efter önskemål från medlemsföretagen så har den nu förnyats. Det är en bred utbildning som omfattar försäljning, juridik, logistik och numera även transportekonomi (SÅCalc).Kursen handlar om modern logistik med tonvikt på hur man räknar hem logistikuppdrag omfattande bland annat lagring, produktbearbetning, distribution och transport. Deltagarna får även lära sig hur man stärker och utvecklar bra kundrelationer och skriver hållbara avtal för trygga affärsrelationer. Intresset är stort för vår uppdaterade transportledarutbildning. Under året har vi genomfört utbildningen på fyra orter. Här är gänget från Göteborg! Det är mycket glädjande att många åkerier ser över sin personals kompetens och investerar för framtida utmaningar, säger Jeanette Milner, utbildningschef på Sveriges Åkeriföretag. Vi har utbildat 60 transportledare/företagsledare i år och efterfrågan bara ökar. Inför 2014 så kommer utbildningen att ges vid fler tillfällen och på fler orter. Håll utkik på vår hemsida eller i medlemstidningen. lena finnhult FOTO: JEANETTE MILNER VINJE Vi är ditt bollplank inom ekonomi och affärsrådgivning Rådgivning och konsultationer inom ekonomi- och skatt Deklarationer, årsbokslut och årsredovisningar Bolagsbildningar Ansökan om trafiktillstånd eller utökning av tillstånd m.m. Bokföring, moms och arbetsgivaravgifter Lönehantering, arbetsgivarfrågor Skräddarsydda företagsutbildningar På vår hemsida hittar du nyheter inom ekonomi, kontaktuppgifter och många bra länkar som du och ditt företag har nytta av God Jul och Gott Nytt År! Kontakta oss på telefon: , Vi är med dig hela vägen Vi försäkrar nästan varannan tung lastbil i Västra Götaland. Våra styrkor är att vi ger tydliga besked, fattar beslut nära dig och kan din vardag. Dessutom ger vi erkänt god service och är tillgängliga när du behöver oss. lansforsakringar.se

14 gästtyckaren Frans Johansson chefredaktör, svensk Åkeritidning Bromsa upp och bli snäll För något halvår sedan lånade jag Stefan Einhorns bok Konsten att vara snäll av min svärmor. Eller mer rätt, hon prackade på mig den. Kanske såg hon att jag blivit en av alla de där som drabbats av tunnelseende och börjat missa det där med medmänsklighet. En sak är klar, stressen i det här allt mer uppskruvade prestationssamhälle skapar tunnelseende konstigt vore annars. Tack och lov är inte alla som jag. Fortfarande finns godhetens ambassadörer där ute. De där som aldrig famlar bort sig, som alltid finns där med sin hjälpande hand till människor som behöver det som mest. Att det finns gott om medmänsklighet i näringen behöver ingen tveka om. Det blev tydligt när Svensk Åkeritidnings redaktion för ett par månader sedan lanserade Åkarhjälpen tillsammans med åkaren Stefan Espersson. En sann vardagshjälte som i många år kört sina hjälpsändningar till Litauen. Åkarhjälpen är ett upprop för att samla in pengar slantar där inte en spänn ska gå till julmiddagar till redan för feta direktörer. Nej, här handlar det om direktleverans dit de gör mest nytta. I år till Stefan Esperssons alldeles speciella skötebarn en fond för att göra livet lite mer uthärdligt för cancersjuka barn i Litauen. I skrivande stund har vi fått in närmare kronor, och säkert har vi fått in ytterligare en slant när den här tidningen går i tryck. Med dessa rader vill jag bara tacka, och önska en riktigt god jul och ett gott nytt år! PG ÅKARHJÄLPEN PS. Vill du läsa mer om Åkarhjälpen? Eller, kanske bara är nyfiken på det senaste från näringen? Glöm inte bort Akeritidning. se på webben alltid först med det senaste! certifiering som höjer kvaliteten Och MInskar riskerna att certifiera ett ledningssystem ger ett ekonomiskt och affärsmässigt mervärde som stärker konkurrenssituationen gentemot andra företag i branschen. certifieringen ger dig också verktyg för att utvärdera, förbättra rutinerna och minska riskerna. Dessutom får du en bra grund att stå på inför framtida krav och utvecklingsmöjligheter. att ha kvalificerat sig för ett certifikat är en kvalitetsstämpel på det arbete som utförs i företaget. Det medför interna förbättringar, fördel vid upphandlingar, möjlighet till nya uppdrag och större trovärdighet hos kunder och anställda. en certifiering gör det också lättare att hantera förändringar i verksamheten. De certifierade företagen fortsätter att utvecklas och uppnår ständigt nya förbättringar. revisionen utvecklar ledningssystemet ytterligare så att det mognar och förfinas under arbetets gång. sveriges Åkeriföretag utför så kallade tredjepartsrevisioner enligt IsO 14001:2004 (Miljö), afs 2001:1 (arbetsmiljö), IsO 9001:2008 (kvalitet) och IsO 39001:2012 (trafiksäkerhet). läs mer på Annons

15 POSTTIDNING B Åkare i Väst Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Importgatan 2 A HISINGS BACKA HELA VÄGEN Ny lastbil Att köpa ny lastbil är komplicerat och måste anpassas till din egen verksamhet. Våra säljare är med hela vägen, från idé till nyckelfärdig lastbil. Det ingår alltid en gedigen förarinformation som hjälper dig att utnyttja bilens resurser fullt ut. Vårt jobb i det fortsatta samarbetet är att se till att du kan koncentrera dig på att köra. Mer information: Begagnade Lastbilar Som Sveriges största leverantör av nya lastbilar får vi dagligen även in nya begagnade lastbilar. Våra lastbilsförsäljare är lokalt förankrade med stor erfarenhet och hjälper dig förutom med lastbilar även med försäkring och finansiering. Mer information: Lastbilsservice Med 22 verkstäder (många kvällsöppna), Jourbilar, Actionservice och bokningsservice online har vi laddat för att serva dig och din lastbil på dina villkor. Service Center på har total överblick över verkstadskapaciteten och ger dig snabb assistans. Mer information: volvo Hyrlast Lösningen finns hos Volvo Hyrlast när en lastbil behövs snabbt för ett kortare eller längre uppdrag. Det stora antalet fordon och modeller i Volvo Hyrlasts flotta gör det lätt att hitta rätt. Volvo Hyrlast finns på många platser i Sverige. Mer information: eller Alingsås Bäckebol Kungälv Stenungsund FORDON TRANSPORTINFORMATION FINANSIERING SERVICE & RESERVDELAR

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker Våra förslag till regeringen. Regeringen har en tioårig plan för transportsystemet. Men trafiksäkerheten har glömts bort, enligt SÅ:s Erika Svanström. Läs hennes förslag till regeringen. SIDAN 4 Nystart

Läs mer

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Välkommen att fira 80 år med oss! Sverige Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år - och det ska vi fira med pompa och ståt. Boka redan nu lördagen den 28 september. SIDAN 19 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier

Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier Upphandlingschefen ger sina bästa råd. Vill du bli öka dina chanser att vinna offentliga upphandlingar? Halmstads upphandlingschef tipsar och förklarar hur du ska tänka. SIDAN 16 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet.

Läs mer

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: "Det här är vad ni behöver" Kampanjen Fair Transport redan en succé

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: Det här är vad ni behöver Kampanjen Fair Transport redan en succé Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning SIDAN 4 Ja tack men gratis. Kunderna och omgivningen

Läs mer

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt Höll farten sparade 700000. Sänkt fart ger sänkta kostnader. Återvinningsföretaget Lundstams delade extraslantarna med sina förare som fick åka på en studieresa. SIDAN 4 Den farliga högersvängen. Yrkeschauffören

Läs mer

Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Rejäl rapport från årsmötet. Nya stadgar och eventuellt samgående med BA. Vi berättar om årsmötets beslut och diskussioner. SIDAN 12-13 EU-förslag: Tillåt längre fordon EU-kommissionen föreslår längre

Läs mer

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips.

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips. Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Ägardirektiv på ÅFAs årsstämma ÅFA AB har hållit årsstämma, tyvärr ingen utdelning på aktierna i år. SIDAN 26

Läs mer

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland Nummer 4 December 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Tunnlar utmärks Regeringen har nu beslutat att ändra i regelverken så att tunnlar kan märkas ut så att trafikanterna kan

Läs mer

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Åkare Nummer 1 Mars 2012 i väst Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland 32 meter långt fordonsprojekt Årsmöte 14 april i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Höstkonferens 2012 - nu

Läs mer

Äntligen på nya jobbet!

Äntligen på nya jobbet! Nummer 3 Oktober 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Höstmöte 12/11 på Scandic Backadal. Glöm ej att anmäla ditt deltagande, vi bjuder på lunch. På kvällen blir det supé och show

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist Nummer 2 Maj 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Transportstyrelsens kontroller av kör- och vilotider sker på distans Sedan den 1 januari är det Transportstyrelsen som handlägger

Läs mer

Relationsbygge i fokus

Relationsbygge i fokus Reportage Relationsbygge i fokus Framtiden väntar runt knuten >> Sid 3 Kurser i YKB-fortbildning! Vi erbjuder plats på tre utbildningsorter >> Sid 7 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt

Läs mer

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Åkeriföreningen Syd 80 ÅR Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Lördagen den 14 april 2012 på Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg reportage Dantra AB Nya lokaler, bland annat>>

Läs mer

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Reportage M. Gustdolf Åkeri AB Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

Trafiksäkerhet i Nymölla

Trafiksäkerhet i Nymölla reportage Trafiksäkerhet i Nymölla Med ljusets hastighet>> Sid 3 Rapport Åkeriföreningen Syds halvårsmöte >> Sid 4-5 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

Förstå vad kunden vill ha

Förstå vad kunden vill ha En Snabbväxande liten rubrik här. Värmlandsåkeri Rit laborei En liten Elgiganten rubrik här. satsar Rit laborei hållbart Fyra av de caborem Åkes Fjärr- re conseuassim Lokaltransport volor re i Molkom är

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 4 2011 ÅFA:s Tumbabutik Besiktningskväll YKB-utbildning Julböcker volvoservice på väg Volvoservice VolvoservicePå

Läs mer

Medlemstidning för Juni 2012. Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA

Medlemstidning för Juni 2012. Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA Medlemstidning för Juni 2012 Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA 1 Ditt medlemsskap i Sveriges Åkeriföretag Halland ger dig följande förmåner:

Läs mer

caborem re consequassim volor re TIDNINGSNAMN HÄR Nr 5 2014 www.akeri.se/x Nr 1 2011 Vinn upphandlingen! Vi ses på vägen! Åkarträffar i Gävle och

caborem re consequassim volor re TIDNINGSNAMN HÄR Nr 5 2014 www.akeri.se/x Nr 1 2011 Vinn upphandlingen! Vi ses på vägen! Åkarträffar i Gävle och Pigg 90-åring Det började med mjölk- Vinterdäcksmyter avlivas Experten Johan Granlund avlivar en hel del myter om dub- En liten rubrik här. Rit laborei En liten rubrik här. Rit laborei och fisktransporter

Läs mer

Branschläget 2011. En rapport från Svenska Taxiförbundet

Branschläget 2011. En rapport från Svenska Taxiförbundet Branschläget 2011 En rapport från Svenska Taxiförbundet 1 Innehåll Förord...5 Branschläget...7 Svenskt kvalitetsindex...7 Taxis prisinformation...7 Taximiljarden...8 Redovisningscentraler för taxi...9

Läs mer

Eva Lindström. 66 miljarder. E-handel. Svartarbete kostar. Spar pengar och miljö. Elektroniska inköp. Riksrevisor med rätt att granska regeringen

Eva Lindström. 66 miljarder. E-handel. Svartarbete kostar. Spar pengar och miljö. Elektroniska inköp. Riksrevisor med rätt att granska regeringen Nr 5 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Elektroniska inköp Nästa steg mot en modern förvaltning E-handel Spar pengar och miljö

Läs mer

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi VÄGEN TILL Europas bästa företagarklimat Så påverkar vi INNEHÅLL 03. Så påverkar vi Ledare av Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna. 04. FYRA åtgärder toppar vår agenda Vi listar de allra viktigaste

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2014 Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd Vi satsar på KUNSKAP Stora framsteg för offentlig upphandling arbetet med att utveckla

Läs mer

Vi är fullastade med trygghet

Vi är fullastade med trygghet 1 Nummer 1 2012 Vi är fullastade med trygghet Vi har i snart 170 år skapat trygghet för skaraborgarna. Hos oss finns människor med gediget kunnande och kunskap som kan göra din vardag lite enklare. Vi

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Miljöanpassade transporter och fordonshantering

Miljöanpassade transporter och fordonshantering Dokumentation från konferensen Miljöanpassade transporter och fordonshantering - målsättningar för framtiden och upphandling som ett verktyg att nå dit Höör 12-13 juni 2007 Program 12 juni 09.00-09.15

Läs mer