Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 2/2013 ÅRGÅNG 24

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 2/2013 ÅRGÅNG 24"

Transkript

1 d EH a hemorragi a febrar Mening ker Campylobacter Liste a Vibrioinfektion exkl. koler ptosporidium Hepatit E Pneumoko ker - penicillinresistent Hepatit E Giardia ässling Haemo upp-a-streptokocker Shigella Smittkoppor Kikhost ucellos Polio Harpest Gula febern Rabies Yersinia Difteri iv Stelkramp Fågelinfluensa (A/H5N) Pest Paratyfoidfeber Lep spirainfektion Q-feber Atypiska mykobakterier Påssjuka Hepatit A orkfeber Malaria Trikinos TBE Klamydia VRE Influensa A Legionella epatit B Tyfoidfeber Gonorré Botulism Kolera Tuberkulos Virala hem HTLV I&II Röda hund EHEC Listeria MRSA SARS Pneumokocker - in Salmonella Denguefeber ESBL Syfilis Hepatit C Amöbainfektion Röd nd Mässling Malaria Giardia Kikhosta Mässling Påssjuka Mjältbra Hepatit E Polio Meningokocker Leptospiros Papegojsjuka V mpylobacter Salmonella Brucellos Hepatit A Echinoko rsa Kryptosporidios Haemophilus infl uenzae Vira agiska Legionella Hiv Salmonella MRSA Vib ifteri Betahemolytiska grupp-a-strept r SARS Hepatit D Meningokock B Gonorré Gula febern Pa Amöbainfektion Rö ioinfektion ex rsiniavre en Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 2/203 ÅRGÅNG 24 Kondylom hos unga tjejer Status påverkar vaccination Vårdgivarguiden ny webbplats UVI hos män Nya coronaviruset Jämmer och elände - Lästips Kostnadsfrihet för tillståndslösa Vaccinationsstudie TBE

2 Kära vänner! Efter en lång och kall vinter har äntligen sommarvärmen kommit. Vi hoppas att ni alla får vara lediga tillräckligt länge för att koppla av och ladda batterierna. Vad kan vara bättre då än att i lugn och ro få läsa sommarnumret av Smittskydd Stockholm! Det är som vanligt välmatat med allt från litteraturtips för både nytta och nöje till nya rekommendationer för antibiotikabehandling av urinvägsinfektion hos män. Vi berättar om det nya coronaviruset, som sedan ett år drabbat minst ett 50-tal personer med anknytning till Arabiska halvön och Mellanöstern och där dödligheten hos de kända fallen legat på mer än 50 procent, samt om HPV-vaccinet och hur väl det fungerar för att minska kondylom. Vidare finns information om den nya internettjänsten Vårdgivarguiden, som införs stegvis under hösten och ska vara det centrala navet i all information och för alla tjänster som vårdgivare och samarbetsparter behöver från SLL. Som vanligt vill jag också trycka på att sommaren inte bara är härlig, den är också lite farlig! Informera patienter och tänk också själv på att: Mathantering är extra känsligt under sommaren. För att undvika tarmsmittor är grundregeln att varm mat ska upphettas till ca 70 grader och ätas varm, för att sedan kylas ned snabbt om det blir något över, medan kall mat ska förvaras kallt och ätas kall. Tvätta också händerna före all mathantering och före måltid. Kolla fästing om du varit ute i skog och mark - även om du är TBEvaccinerad finns ju alltid risken för Borrelia. Med önskan om en spännande läsning och en skön sommar! Åke Örtqvist Innehåll 2 Ny på Smittskydd Stockholm 3 Stor nedgång av kondylom 3 Fallseminarium vaccinationer 3 Studie TBE-vaccin 4 Nya coronaviruset 4 Vårdgivarguiden 5 Vaccinations-app på gång 5 Status påverkar vaccinationstäckning 6 Behandling av UVI hos män 6 Utökad kostnadsfrihet 8 Läsvärt - jämmer och elände Tidningen Smittskydd Stockholm ges ut fyra gånger per år av landstingsenheten Smittskydd Stockholm. Prenumeration och adressändringar: Ansvarig utgivare: Åke Örtqvist Chefredaktör: Rebecka Vyth Redaktör och illustrationer: Johan Sjöblom Tryck: EO Grafiska, Stockholm Upplaga: ex Adress: Smittskydd Stockholm, Box 7533, 8 9 Stockholm Telefon: (växel) Bild i tidningen: Jens Ferdinand Willumsen: Sol och ungdom. Originalet finns på Konstmuséet i Göteborg. Taget från vykort. Stor nedgång av kondylom hos unga tjejer i Sverige En stor svensk studie har visat att HPV-vaccination vid låg ålder leder till bättre skydd mot kondylom, den första humant papillomvirus-relaterade sjukdomen som kunnat mätas. Över 90 procent av flickorna under 4 års ålder i Sverige som vaccinerades hade effektivt vaccinationsskydd mot kondylom. Forskare på Smittskydd Stockholm, Smittskyddsinstitutet och Karolinska Institutet har via olika register följt upp flickor och kvinnor i Sverige som någon gång mellan 2006 och 200 fick HPV-vaccin, som skyddar mot både kondylom och minskar risken för livmoderhalscancer. De flickor och kvinnor som ingick i studien var mellan 0 och 44 år och de har följts i genomsnitt 4,4 år via registren. Syftet har varit att studera dels vaccinets effekt, dels vilka som valde att bli vaccinerade. Skyddet lägre om man vaccinerar efter fyllda 20 år Forskarna har ännu inte studerat utfallet för livmoderhalscancer, som tar lång tid att utveckla, men visat att Fallseminarium kring vaccinationer Smittskydd Stockholm inbjuder personal vid Primärvården i Stockholms län till en temaeftermiddag kring vaccination. Tid: Tisdagen den 3 september 203 kl Plats: Ersta konferens, Erstagatan K, Stockholm vaccinet skyddar mot cellförändringar som är förstadier till cancer. När det gäller kondylom var effekten dock tydlig: Hos flickor som vaccinerade sig före 4 års ålder sjönk förekomsten av könsvårtor med 93 procent. Det är tidigare känt att man måste ta vaccinet innan man blivit smittad av HPV för att det ska vara effektivt, och för dem som vaccinerade sig efter 20 års ålder såg forskarna att skyddet var lägre än 50 procent. HPV ingår nu i vaccinationsprogrammet Sedan 202 ingår vaccinationen i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och erbjuds därmed kostnadsfritt alla flickor mellan 0 och 2 år (pojkar kan vaccineras men måste betala fullt pris i nuläget). Under begränsad tid erbjuds även flickor och unga kvinnor mellan 3 och 26 år i Stockholms läns landsting kostnadsfri vaccination. Amy Leval Real World Effectiveness of Population- Based Roll Out of Human Papillomavirus Vaccination Against Rates of Genital Warts. Artikeln finns på webbplatsen Jnci.oxfordjournals.org Skriv ovanstående titel i sökfältet på förstasidan. Referens: Leval A, Herweijer E, Ploner A, Eloranta S, Fridman Simard J, Dillner J, Young C, Netterlid E, Sparen P, Arnheim-Dahlström L. Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine Effectiveness: A Swedish National Cohort Study JNCI J Natl Cancer Inst (203) 05(7): March 3, 203. Hur många är vaccinerade mot TBE i Stockholms län? De senaste åren har antalet fall av fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) ökat i Stockholms län som därigenom är ett av de mest drabbade länen i Sverige. Störst risk för TBE finns vid vistelse i naturen i de kustnära områdena vid Mälaren, i Roslagen och södra skärgården men även intill större sjöar. Maria Ny på Smittskydd Stockholm Jag heter Maria Pahlin och är sedan i mars ny smittskyddssjuksköterska på Smittskydd Stockholm. 998 började jag som sjuksköterska på Roslagstulls sjukhus och fortsatte sedan till Huddinge sjukhus, även där inom infektionskliniken. 200 vidareutbildade jag mig till distriktssjuksköterska och har sedan dess arbetat på Vaxholms vårdcentral. Här på Smittskydd Stockholm handlägger jag bland annat frågor kring hepatit. sll.se Lokal: Bringsalen Under eftermiddagen kommer vi att utgå från fallbeskrivningar och diskutera aktuell epidemiologi, bedömningar, indikationer, relevanta studier samt praktisk handläggning vid vaccinationsrådgivning och ordination. Vissa riskgrupper, intervall mellan vacciner och boosterdoser kommer också att tas upp. De vacciner som särskilt kommer att belysas är HPV-, TBE-, influensa- och pneumokockvaccin samt de vanligaste resevaccinerna. All personal som kommer i kontakt med vaccinationsrådgivning och ordination är välkommen att delta i utbildningen, som är kostnadsfri. Anmäl dig via webbplatsen: utbildning.smittskyddstockholm.se Kartlägga vaccinationstäckning med enkäter För att ta reda på varför denna ökning skett de senaste åren och hur många som är vaccinerade, kommer Smittskydd Stockholm tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) göra en vaccinationstäckningsstudie under sommaren 203. Totalt kommer personer från års ålder få en enkät hemskickad med frågor om bland annat vaccination, bostadsort, fritidsboende och ålder. Hälften av enkäterna kommer att skickas till boende i högriskkommunerna Norrtälje, Ekerö, Österåker och resten till övriga kommuner i landet. Under hösten 203 görs sammanställning och analyser. Vi hoppas att denna studie ska hjälpa oss att få en förståelse för varför TBE-fallen ökar och att kunna rekommendera åtgärder för att minska antalet fall av TBE i framtiden. Helena Hervius-Askling 2 Smittskydd Stockholm nr

3 Nya coronaviruset MERS-CoV Det första bekräftade fallet av det så kallade nya coronaviruset diagnosticerades hos en 60-årig man i Jeddah, Saudiarabien. Han dog av en allvarlig lunginflammation den 24:e juni 202. Viruset isolerades och vid genetisk analys konstaterades ett helt nytt virus inom gruppen Coronavirus (dit även viruset som orsakar SARS hör). I september 202 insjuknade en man i Quatar och fördes senare till Storbritannien för vård. Ett identiskt virus upptäcktes hos denne man. I efterhand visade det sig att samma typ av virus också hittades hos två andra patienter som dött av svår luftvägsinfektion i Jordanien (april 202). Det nya coronaviruset har nu fått namnet Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). Fall i Europa Hittills (till och med 29 maj) har totalt 49 fall bekräftats varav 25 har avlidit. Av samtliga fall har 3 inträffat i Saudiarabien varav 22 i Al-Hasa-området. I Europa (Storbritannien, Tyskland och Frankrike) har åtta fall med anamnes på resa till Saudiarabien eller dess grannländer diagnosticerats. Det finns för närvarande inga reserestriktioner till Arabiska halvön. Smitta mellan människor De flesta som har insjuknat är äldre män och många har haft underliggande sjukdomar. Det finns beskrivet fall av spridning mellan människa som har haft nära kontakt; dels en fransman med dåligt immunförsvar som smittades vid vård i samma rum som en redan infekterad patient, dels en nära anhörig som besökte en patient som sjukhusvårdades i Storbritannien. Än så länge har man inte funnit ursprunget till viruset men det finns genetiska likheter med en sorts coronavirus hos fladdermöss. När ska man misstänka infektion med MERS-CoV? Hos patienter som har tecken på nedre luftvägsinfektion och/eller feber och som har vistats inom tio dagar på Arabiska halvön eller haft nära kontakt med ett bekräftat fall. För fullständig information om falldefinition, provtagning och vårdhygien hänvisas till Socialstyrelsens information: Skriv corona-virus i sökfältet på förstasidan. Kontakta alltid Smittskyddsläkaren vid misstanke om fall av MERS-CoV. Uppdaterad information Information kan snabbt bli inaktuell om spridning sker vid större förändringar publicerar Smittskydd Stockholm alltid information via samt skickar ut information till vårdgivarna ifall situationen eller bedömningen ändras. Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDCs webbplats uppdateras kontinuerligt. Även Smittskyddsinstitutets webbplats tillhandahåller information. Helena Hervius-Askling Vårdgivarguiden ska vara det centrala navet i all information och alla tjänster som vårdgivare och samarbetsparter behöver från Stockholms läns landsting. Så står det bland annat i den vision som Stockholms läns landsting har tagit fram för den nya webbplatsen Vårdgivarguiden. Det är viktigt för en jämlik vård att alla har tillgång till samma uppdaterade information som är nödvändig i det dagliga arbetet. Vårdgivarguiden ska hjälpa vårdgivare att hitta informationen de söker, på ett enklare och smidigare sätt än idag. Nästan all information ska finnas öppen och tillgänglig, utom för de delar som på grund av sekretess kräver säker inloggning. Lanseringen görs stegvis Själva enheten som ska förvalta, underhålla och utveckla webbplatsen heter Vårdgivarguiden och finns inom avdelningen E-hälsa och Strategisk IT på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Lanseringen av webbplatsen kommer att ske stegvis under en längre period med start under hösten 203. Den första versionen av Vårdgivarguiden omfattar följande webbplatser: Uppdragsguiden E-tjänster och läkemedel etjänstekort Produktionssamordning Smittskydd Stockholm Vårdhygien Barnhälsovården Demensrådet Hjälpmedelsguiden Kontakta gärna enhetschef Kim Radway på Vårdgivarguiden för mer information om projektet: Ny app hjälper föräldrar att hålla koll på barnens vaccinationer Föräldrar skyller ofta på att de är för upptagna eller helt enkelt glömt, när barn inte har fått alla vaccinationer. WHO i Europa har därför utvecklat en app som varje lands hälsomyndighet snabbt och billigt kan anpassa till sitt nationella vaccinationsprogram just för att påminna föräldrar när det är vaccinationsdags. Hur appen fungerar: När programmet laddas ner till en iphone eller Android, skriver användaren in information om sitt barn, inklusive ålder och hälsotillstånd. I Sverige strävar vi efter jämlik vård för alla. Hälsosjukvårdspersonal i andra länder beundrar ofta den svenska sjukvården, att den når alla invånare och inte enbart de som har det gott ställt ekonomiskt. Låg utbildning riskfaktor De senaste åren har det dock framkommit studier från Sverige som visar att vården inte alltid är så jämlik som man kan tro. Man har till exempel visat att det finns risk för sämre cancervård, som längre tid till diagnos eller färre åtgärder genomförda, om man är lågutbildad (utbildning ingår i begreppet socioekonomisk status). Men vad händer innan man behöver faktisk sjukvård? Finns det socioekonomiska skillnader i förebyggande insatser som till exempel vaccinering - hur ser det ut där? Svar: det beror på. Barnvaccinationsprogrammet når nästan alla När det gäller vaccin som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet, det vill säga vaccin som Socialstyrelsen har bestämt ska ges till alla barn via barnhälsovården och skolhälsovården, (till exempel stelkramp, kikhosta, mässling, påssjuka, och röda hund) Användaren får sedan en påminnelse när det är dags för ny vaccination. När barnet vaccineras, bockar användaren av vaccinationen och påminnelserna slutar. En anteckning om vaccinationen sparas på användarens smartphone. Appen har även direktlänkar till immuniseringsscheman och annan användbar information på nätet. Stora socioekonomiska skillnader för vaccinationer i Sverige då ser det bra ut. Vaccinationerna erbjuds alla och 99 procent av alla barn vaccineras inom barnvaccinationsprogrammet i dagens Sverige. Täckning i dessa program verkar ligga ungefär lika högt i välbärgade områden som i de mer ekonomiskt utsatta. Bra Sverige, klapp på axeln där! Stor skillnad trots rabatterat pris När det gäller vaccin som inte ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet ser det mindre bra ut. I den svenska studien som publicerades nu under våren i Journal of the National Cancer Institute, visade det sig att chansen att flickor/unga kvinnor skulle vaccineras med HPV-vaccinet var 5 gånger högre om föräldrarna hade hög socioekonomisk status jämfört med låg. Numera ingår HPV-vaccinet i det svenska barnvaccinationsprogrammet men när studien gjordes med data från , fanns det att få om man aktivt efterfrågade det. Under dessa år erbjöds vaccinet till reducerat pris men trots att priset sänkts, hittade forskarna dessa mycket stora skillnader i vaccinationstäckning mellan olika socioekonomiska grupper. Ytterligare information finns via: Skriv vaccination app i sökrutan. Eventuella frågor kan skickas till: Appar som redan finns I väntan på en svensk version av WHO-appen, finns redan nu ett stort antal olika vacciantionsappar - både gratisvarianter och sådana man betalar för. Sök på ordet vaccination eller vaccin i itunes Store (iphone) eller i Play Butik/Google Play (Android). Fler i högstatusområden valde influensavaccin Hur ser det ut för andra vaccin som inte ingår i något program, till exempel TBE, influensa och så vidare? Här är kunskapen bristfällig, men det är sannolikt att det finns skillnader för fler vacciner. Under influensapandemin till exempel, sågs en betydligt högre vaccinationstäckning i geografiska områden med hög socioekonomisk status än i områden med låg status. Amy Leval Artikeln heter Real World Effectiveness of Population-Based Roll Out of Human Papillomavirus Vaccination Against Rates of Genital Warts Webbplats: jnci.oxfordjournals.org Skriv del av ovanstående titel i sökfältet på första sidan. Referenser: * Cavalli-Björkman N, Lambe M, Eaker S, Sandin F, Glimelius B. Differences according to educational level in the management and survival of colorectal cancer in Sweden. European Journal of Cancer. 20; 47(9): * Berglund A, Garmo H, Robinson D, Tishelman C, Holmberg L, Bratt O, et al. Differences according to socioeconomic status in the management and mortality in men with high risk prostate cancer. European Journal of Cancer. 202; 48(): * Halleröd B, Gustafsson J-E. A longitudinal analysis of the relationship between changes in socio-economic status and changes in health. Social Science & Medicine. 20; 72(): Smittskydd Stockholm nr

4 Urinvägsinfektion hos män rekommenderad behandling Resistensutvecklingen ökar bland gramnegativa bakterier mot de antibiotika som vanligtvis används för att behandla urinvägsinfektion (UVI) hos män. Nationell resistensövervakning visar till exempel att resistensen mot ciprofloxacin nu uppgår till ca 0-20 procent hos E-coli, som är den vanligaste orsaken till UVI. Den ökande resistensutvecklingen medför svårigheter att välja antibiotikabehandling till män med UVI i såväl öppen- som slutenvård. Nya riktlinjer för behandling I april 203 presenterade Smittskyddsinstitutet ett kunskapsunderlag om behandling av UVI hos män. Med anledning av detta underlag har Strama Stockholm reviderat behandlingsriktlinjerna för män med afebril symtomgivande UVI enligt nedan: UVI hos män Hos män som söker för urinvägsinfektionssymtom bör alltid urinodling tas och prostatapalpation utföras. Beroende på sexualanamnes ska kompletterande prover tas, som till exempel klamydia. Kontroll med urinodling bör göras två veckor efter avslutad antibiotikakur. UVI med feber Vid urinvägsinfektioner hos män med feber behandlas i första hand med antibiotika som förutom i urin även ger terapeutiska koncentrationer i prostatan, till exempel en kinolon eller trimetoprim. ciprofloxacin 500 mg eller trimetoprim 60 mg: x2 i 0-4 dygn* *Om infektionssymtomen inte försvunnit helt efter 0 dygns behandling kan den förlängas till minst 4 dygn. UVI utan feber Vid urinvägsinfektioner hos män utan feber eftersträvas hög antibakteriell aktivitet i urinen för att uppnå symtomfrihet. Vi kan därmed välja ett antibiotikum med smalare spektrum så att de bredare preparaten som ciprofloxacin eller trimetoprim kan undvaras. Förhållandena i prostata medför att bakterier är svåra att eliminera. Här är målet med behandling symtomlindring. nitrofurantoin 50 mg eller pivmecillinam 200 mg: x3 i 7 dygn Resistensutveckling oroar Behandling av manlig afebril urinvägsinfektion med nitrofurantoin och pivmecillinam är ännu inte evidensbaserad men har använts och införts i flera landstings behandlingsriktlinjer för UVI hos män. Nitrofurantoin och pivmecillinam har fortfarande låg förekomst av resistens hos E-coli (2-3 procent) och genom att använda dessa preparat när det är möjligt kan man minska den oroande resistensutvecklingen för till exempel ciprofloxacin och trimetoprim. Strama Stockholm Utökade möjligheter till kostnadsfrihet för tillståndslösa Från och med juli 203 kommer tillståndslösa (tidigare kallade papperslösa/ gömda) vuxna personer att få subventionerad vård, inklusive kostnadsfrihet enligt samma villkor som gäller för asylsökande. Tillståndslösa barn får samma rätt till vård och tandvård som alla andra barn i landet. Smittskyddslagen gäller alla i Sverige Möjligheten att få kostnadsfrihet gällande allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen har under många år varit oförändrad trots behov av anpassning. Flera landsting har därför vidtagit egna åtgärder för att förebygga smittspridning och på eget initiativ infört kostnadsfrihet regionalt, gällande till exempel provtagning av allmänfarliga sjukdomar. Behovet av en nationell förändring har sålunda varit stort och genomförs nu i och med att proposition 202/3:09, Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, antagits av riksdagen. Den utökade kostnadsfriheten för personer med misstänkt eller konstaterad allmänfarlig sjukdom bidrar till att klargöra logiken i smittskyddslagstiftningen. Smittskyddslagens skyldigheter gäller ju alla som vistas i Sverige. Det är därför mycket lämpligt ur ett smittskyddsperspektiv att kostnadsfriheten nu även gäller tillståndslösa. Samma rätt som asylsökande Den nya lagen reglerar landstingens skyldighet att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd hälso- och sjukvård, inklusive tandvård. Syftet med förändringen är att personer som inte har nödvändigt tillstånd att vistas i landet, och vars vistelse i Sverige inte avser att vara tillfällig, ska ha rätt till samma villkor som asylsökande. Vuxna personer utan nödvändiga tillstånd att vistas här kommer nu att få samma rätt till vård som asylsökande, det vill säga mödravård, abort, preventivmedelsrådgivning, möjlighet till hälsoundersökning och smittskydd samt vård som inte kan anstå. Peter Gröön definition av vård som inte kan anstå finns i den antagna propositionen 6

5 Avsändare: Smittskydd Stockholm Box Stockholm B SVERIGE PORT BETALT Läsvärt jämmer och elände på semestern Sommaren står för dörren och att ligga i hängmatta med god bok brukar vara sinnebilden för vila och rekreation. Sålunda följer här några tips på lektyr att gona sig med (nej, inte en enda deckare ) Boken om Blanche och Marie Per Olov Enquist Kring fyra fantastiska gestalter i förra sekelskiftets Paris väver PO Enquist en roman om den möjliga och den omöjliga kärleken. I centrum står Blanche Wittman, en gång världens mest kända mentalpatient och Marie Curie, dubbel Nobelpristagare. Svart dam Maria Fagerberg Nina är 29 år. Hon lever intensivt med doktorandutbildning, kickboxträning, familj och vänner. Hon är mitt i sin avhandling om rap- och Third Wave Feminism-texter när en livshotande sjukdom drabbar henne. Nu ligger hon i en sal för fyra. Det är tidig höst. World Trade Center är en ruinhög och George Bush kräver hämnd. Med klar blick registrerar Nina livet på sjukhuset, känner avunden när en medpatient tillfrisknar och upplever glädjen och sorgen med familjen. Ljuset Torgny Lindgren En by långt norrut i Europa: en förfärlig farsot har dragit fram och lämnat bara nio av byns sextio invånare i livet. Åkrarna ligger i träda och vägarna växer ihop. Men också människornas rättskänsla och moraluppfattning har grott igen. En dag kommer en främling till byn. Hans uppdrag är att fastställa om invånarna besitter någon förmåga att bidra till rikets skatteinkomster. Också han drabbas av den allmänna rättslösheten. När bysnickarens fru lockar med sin skönhet faller han för frestelsen. Men snickaren har också en gris och medan kärleksstunden varar rymmer den och begår ett förfärligt illdåd. Rättvisan måste ha sin gång men innan rättegången mot grisen hunnit äga rum kommer ytterligare en främling, också han med ett uppdrag. Drottningens chirurg Agneta Pleijel En roman om kärlek och vetenskap, kvinnor och läkare, förnuft och vantro. Drottningens chirurg bygger på historisk grund. Huvudpersonen Herman Schützer, son till den invandrade tyske fältskären Salomon Schützer, var verksam som förlossningsläkare i Stockholm i slutet av 700-talet. Han var en stark anhängare till vetenskapens framåtskridande och ville i tidens skarpa strid mellan medicinare och kirurger sätta sitt märke. Han anlitades av hovet och förlöste drottning Lovisa Ulrikas son, som sedermera skulle bli Gustaf III. Jag vill inte tjäna Ola Larsmo Uppsala på 880-talet. Han har nyss blivit extra ordinarie assisterande stadsläkare och det åligger honom att ha uppsikt över stadens offentliga kvinnor. En gång i veckan undersöker han dem och ibland patrullerar han nattetid gatorna tillsammans med en poliskonstapel för att se till att de inte stör ordningen. Allt ska skötas med största möjliga diskretion. Men när en av de unga kvinnorna vädjar till honom om hjälp förmår han inte neka henne den. Han går över en gräns, och en tystnad börjar breda ut sig kring honom vart han går i staden och mellan honom och hans hustru. Pestens tid Stephen King På bara några veckor slås hela USA ut av en superinfluensa. Smittan sprids med en fruktansvärd hastighet och sjukdomsförloppet är våldsamt. Mitt i kaoset finns det vissa människor som verkar vara immuna mot smittan. Först vet de inte om varandras existens, men så småningom bildas mindre grupper av överlevande som försöker hjälpas åt. Då kommer drömmarna: goda drömmar och onda drömmar som lockar och leder människorna på deras väg och samlar ihop dem i två läger. Papper som används till denna tidning är märkt med bland annat FSC och Svanen

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010 Nr 1/211 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 21 I början på 21 höll vi fortfarande på att vaccinera mot svininfluensan. Det var barnen som skulle ha en andra dos. Smittspridningen upphörde

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC Information Dokumenttyp: Användning: Författare: Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC BVC BHV-öl Thomas Arvidsson och Ann-Sofie Cavefors, Centrala Barnhälsovårdsen,

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008 Nr: 1/29 Sid:1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 28 Det totala antalet anmälningar enligt Smittskyddslagen har minskat något vilket beror på att vi har en 21 %-ig nedgång i klamydiafallen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168); SFS 2004:877 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009 Nr 1/21 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 29 Året har helt dominerats av influensa. Eftersom säsongen 28-29 började med influensafall tidigt, befarade många att det skulle bli mer

Läs mer

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 5 Dokumentets namn Riktlinjer för vård hygien och smittskydd och riskavfall Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 070413 Reviderad

Läs mer

Barnvaccin pneumokocker

Barnvaccin pneumokocker Barnvaccin pneumokocker Vaccinationsprogram i Sverige De barnvacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovården och skolan ger skydd mot åtta sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling,

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Nr 1/2014 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Antalet anmälningar enligt smittskyddslagen har ökat med 25 % från 2012. Anledningen är en ökad smittspridning av klamydia där vi

Läs mer

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes MD, PhD Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Bildkälla: CDC Epidemiska hot under 2000-talet Spridning av pulverbrev ( antraxsporer ) per

Läs mer

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Till BVC-personal: Frågor & svar om pneumokockinfektion Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Hej! Det här är en broschyr från Wyeth om Prevenar pneumokockvaccin. Här har

Läs mer

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Allmänt Vad är vaccinationsregistret? Vaccinationsregistret är ett hälsodataregister för nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten är ansvarig

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/213, ÅRGÅNG 24 hepatit B pneumokocker hiv aids antibiotikaförbrukning hepatit C tarminfektioner Statistik 212 klamydia hepatit A MRSA, VRE, ESBL

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom?

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Frågor och svar av gynekolog Eva Rylander SFOG-veckan 24 augusti 2009i Norrköping Vem kan få livmoderhalscancer? Vem får inte livmoderhalscancer?

Läs mer

Årsstatistik för 2013

Årsstatistik för 2013 Årsstatistik för 2013 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013 Klamydia 645 668 541 610 613 HIV 13 2 2 2 8 Gonorré 3 14 5 4 3 Syfilis

Läs mer

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06)

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06) Opportunistiska infektioner och vaccinationer vid IBD Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har 2011 utarbetat Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling

Läs mer

S M I T T S A N T. Nr 3/99. Influensatider

S M I T T S A N T. Nr 3/99. Influensatider S M I T T S A N T I N F O R M A T I O N F R Å N S M I T T S K Y D D S L Ä K A R E N Nr 3/99 990930 Influensatider Det finns en sak inom smittskyddet som man kan vara säker på och det är att influensaepidemin

Läs mer

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Bästa förälder, funderar du över att låta ditt barn delta i vaccinationsforskningen? Detta häfte ger dig information

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013 Välkomna till Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare Mars 2013 Aktuellt vaccinationer Läkemedelskommittén Halland, mars 2013 Vaccinationer grundvaccinationsprogram

Läs mer

Årets sista nummer av Smittsant har följande innehåll:

Årets sista nummer av Smittsant har följande innehåll: SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 4-2011 Årets sista nummer av Smittsant har följande innehåll: Utbildningsdag om hälsoundersökningar och vaccinationer...2

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/214, ÅRGÅNG 25 STATISTIK 213 SISTA NUMRET SOM TIDNING Kära vänner! Innehåll Att presentera ett helt års händelser och på några få tryckta sidor är

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 1 (13) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 213 Tabell över anmälda fall under åren 29 213 29 21 211 212 213 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Dags att välja Barnavårdscentral

Dags att välja Barnavårdscentral Dags att välja Barnavårdscentral Grattis till ditt föräldraskap! Nu har du möjlighet att välja Barnavårdscentral I denna broschyr kan du läsa hur vi kan hjälpa dig och hur du ska göra för att lista ditt

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

Vad vinner vi med de nya vaccinerna?

Vad vinner vi med de nya vaccinerna? Mellansvenskt läkemedelsforum i Örebro 4-5 feb 2009 Örebro, onsdagen den 4 februari 2009 Vad vinner vi med de nya vaccinerna? aglindberg@gmail.com Vad vann vi med de gamla? Tidigt 1800-tal: Vad vinner

Läs mer

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Gratis vaccination mot livmoderhalscancer! Från den 1 januari 2013 kan alla tjejer till och med 26 år vaccinera sig gratis mot de virus som orsakar 70 procent av

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram Studenter på läkarprogrammet omfattas av Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Vaccinationerna ges kostnadsfritt och erbjuds studenter antagna till termin

Läs mer

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården Vad är vårdhygien Inger Andersson Hygiensjuksköterska Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala Enheten för vårdhygien Vårdhygien i Uppsala län Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hivinfektion,

Läs mer

STI. Praktiskt handläggande

STI. Praktiskt handläggande STI Praktiskt handläggande SmL Smittspårning Statistik Riktlinjer Klamydia.se Bemötande Fallbeskrivningar Praktiskt tänk Agenda Smittskyddslagen (SmL ) Omfattar; Klamydia,Gonorre, Hiv, Syfilis, Hepatit

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården epidemiolog/sjuksköterska Helena Hervius Askling bitr.smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Seminarium Elevhälsa september2014 Sidan

Läs mer

Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4

Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4 Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4 Mats Erntell, smittskyddsläkare Birgitta Jönsson, smittskyddssjuksköterska Publicerad 2014-03-07

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014 Nr 1, 215 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 214 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 127 fall et fall har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Inget

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet GÄLLER FRÅN JANUARI 2010 Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination?

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Vaccinationsprogrammet Avvikelser - ofullständigt vaccinerade Hur kan man resonera? Socialstyrelsen ansvarar * för regelverket SOSFS 2006:22 om vaccination av barn allmänna vaccinationsprogrammet Eva Netterlid,

Läs mer

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil.

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Den kvinnliga anatomin Äggledare Äggstock Livmoder Livmoderhals Livmodertapp Slida 1. Livmodertappen är känslig Området kring livmoderhalsen

Läs mer

Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio

Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio Kunskapsakuten/ Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio olika sjukdomar i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm SMITTSKYDDSENHETEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/28, ÅRGÅNG 19 INNEHÅLL Smittskyddsläkaren informerar... 1 Anmälningspliktiga sjukdomar... 2 Hepatit B och C / Harpest... 3 Hiv/STI...

Läs mer

Nöd- & Karantänshamn 2015 Helsingborg 15 09 03

Nöd- & Karantänshamn 2015 Helsingborg 15 09 03 Smittsamma sjukdomar aktuella vid IHR-händelse Nöd- & Karantänshamn 2015 Helsingborg 15 09 03 Håkan Ringberg Smittskydd Skåne Historiskt funnits karantänsregler sedan medeltiden WHO s reglemente uppdaterades

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

SVENSKA LUNGRAPPORTEN

SVENSKA LUNGRAPPORTEN SVENSKA LUNGRAPPORTEN ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM OCH ERFARENHETER AV LUNGBESVÄR Ett informationsmaterial för journalister från Pfizer AB Presskontakt: Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Läs mer

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 STRAMASTUDIER I KORTHET Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 Mats Erntell och Gunilla Skoog, Strama-Slutenvård Bakgrund Strama har genomfört fyra deskriptiva punktprevalensstudier,

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Blodburen smitta bland barn och ungdomar Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-100327 Fastställandedatum: 2015-02-05 Giltigt t.o.m.: 2016-02-05 Upprättare: Signar K Mäkitalo Fastställare: Signar Mäkitalo Blodburen smitta bland

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI Handelsnamn: Difterivaccine SSI ATC-kod: Företag: SSI Grundimmunisering mot difteri Enda vaccin för grundimmunisering mot difteri på svenska marknaden. Nationell licens finns. God skyddseffekt uppnås efter

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015

TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015 TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi 1 2011 1 TBE-VACCINATIONSKAMPANJEN

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

Smittspårningskurs 2015

Smittspårningskurs 2015 Smittspårningskurs 2015 Tarminfektioner Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Sidan 1 Var hittar du information? Smittskyddsblad för varje sjukdom med information om smittspårning Patientinformation

Läs mer

Dagordning Stramamöte 140205

Dagordning Stramamöte 140205 Dagordning Stramamöte 140205 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 13-12-03 3. Budget för Stramas arbete 2014 4. Regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning Aktuella resultat

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

Smittskydd - historia, principer, organisation och lagar Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare, 141111

Smittskydd - historia, principer, organisation och lagar Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare, 141111 Smittskydd - historia, principer, organisation och lagar Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare, 141111 sidan 1 sidan 2 sidan 3 Teorier om epidemiernas orsaker Hippokratiska - från antiken in på 1800-talet Marcus

Läs mer

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning Människor på flykt En riskbedömning av smittspridning Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms eventuella intressekonflikter och jäv inom

Läs mer

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014 1 (7) TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014 TBE-information till hälso - och sjukvårdspersonal i Västmanland april 2014 2 (7) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Friskt par i 40-års åldern ska resa 2 v till Tanzania, sol, bad och safari.

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination.

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Mikroskopisk bild av Streptococcus pneumoniae (pneumokock). Pneumokocker är den vanligaste orsaken

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome, nya coronaviruset)

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome, nya coronaviruset) MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome, nya coronaviruset) Detta PM fokuserar framför allt på de vårdhygieniska riktlinjerna. För ytterligare information var god se Socialstyrelsens Rekommendation

Läs mer

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg Zoonos eller Epizooti Zoonos: Sjukdom som smittar mellan djur och människa Epizooti: Allmänfarlig sjukdom

Läs mer

Lätt att jämföra dina resultat med

Lätt att jämföra dina resultat med Lätt att jämföra dina resultat med pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna Vårdcentral & Primärvårdens FoU enhet Jönköping Tumregler Våra vanliga patienter handlägger vi till stor del med

Läs mer

VÅRDHYGIEN. Datum: 2011-02-15 Ersätter:

VÅRDHYGIEN. Datum: 2011-02-15 Ersätter: Infektionsmanualer för operationsavdelningar Godkänd av: Eva Melander, verksamhetschef : Sida 1 (7) Infektionsmanualerna för operationsavdelningarna är tänkta att vara en hjälp i planeringen för arbetet

Läs mer

VÅRDHYGIEN. Datum: 2012-01-09 Ersätter:

VÅRDHYGIEN. Datum: 2012-01-09 Ersätter: Infektionsmanualer för operationsavdelningar Godkänd av: Eva Melander, verksamhetschef Datum: 2012-01-09 : Sida 1 (7) Infektionsmanualerna för operationsavdelningarna är tänkta att vara en hjälp i planeringen

Läs mer

Innehåll 2014 års rekommendationer

Innehåll 2014 års rekommendationer Enheten för smittskydd och vårdhygien Information från smittskydd, vårdhygien och Strama Årgång 15, Nr 1, april 2014 Innehåll 2014 års rekommendationer om TBE-vaccination Resistenta bakterier ett ständigt

Läs mer

Viking Journal in Chinese

Viking Journal in Chinese Viking Journal in Chinese.. ' T Ô O d < } I ä 2 A r ³ 2 ¹ õ Œ " } ( ( ( 1. б Ì ) Ë í À F H # : y È T c I T r R a 2 { Å ; T r R a 2 { I T ( { ) u V fb { È R Ä u : Ü : Ü 4 fb U J % I T ( ( { À F H? 9 g (

Läs mer

TBE-information till allmänheten i Västmanland 2014

TBE-information till allmänheten i Västmanland 2014 1 (6) TBE-information till allmänheten i Västmanland 2014 2 (6) Information om fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation (TBE) Två sjukdomar, som kan ge hjärn- eller hjärnhinneinflammation, överförs

Läs mer

Upphandlade vacciner

Upphandlade vacciner Avsändarens tjänsteställe/handläggare Ulf Lindahl Datum Dnr Sida 2015-05-29 1(7) Upphandlade vacciner VACCINAVTAL Avtalsperiod: 20150601-20170531 Landstinget Västernorrland har tillsammans med Landstingen

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Smittsamt på förskolan. Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare

Smittsamt på förskolan. Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare Smittsamt på förskolan Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare Förskola eller hemma Trött, orkar ej hela dagen Feber Smittar ned omgivningen Kräver mer skötsel än personalen

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan Sexlivets risker Infektioner och smärta Skolhälsovårdens Höstupptakt Göteborg 1.9 2010 Eva Rylander, prof em. i obstetrik o gynekologi Sexuellt överförda infektioner = STI Bakterier Klamydia Virus HSV=

Läs mer

Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC

Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC 3 sjuksköterskor 0,75 läkare och akuta mottagningstider 1 undersköterska 1 sekreterare 1 barnmorska 0,5 BHV-sköterska 0,5 kurator (vakant) Migrationsverket Bodens

Läs mer

Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 4/2013, ÅRGÅNG 24 GOD JUL & GOTT NYTT!

Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 4/2013, ÅRGÅNG 24 GOD JUL & GOTT NYTT! Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 4/2013, ÅRGÅNG 24 GOD JUL & GOTT NYTT! Kära vänner! Julen Innehåll står för dörren och även i år med många lediga och förhoppningsvis lata dagar. Sjunk

Läs mer

Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom

Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom Stockholm Landsting samt Stockholm Stad? Marie Johannesson Skolöverläkare, Stockholms Stad Ledningsdagarna 22-23 september

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer