Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 2/2013 ÅRGÅNG 24

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 2/2013 ÅRGÅNG 24"

Transkript

1 d EH a hemorragi a febrar Mening ker Campylobacter Liste a Vibrioinfektion exkl. koler ptosporidium Hepatit E Pneumoko ker - penicillinresistent Hepatit E Giardia ässling Haemo upp-a-streptokocker Shigella Smittkoppor Kikhost ucellos Polio Harpest Gula febern Rabies Yersinia Difteri iv Stelkramp Fågelinfluensa (A/H5N) Pest Paratyfoidfeber Lep spirainfektion Q-feber Atypiska mykobakterier Påssjuka Hepatit A orkfeber Malaria Trikinos TBE Klamydia VRE Influensa A Legionella epatit B Tyfoidfeber Gonorré Botulism Kolera Tuberkulos Virala hem HTLV I&II Röda hund EHEC Listeria MRSA SARS Pneumokocker - in Salmonella Denguefeber ESBL Syfilis Hepatit C Amöbainfektion Röd nd Mässling Malaria Giardia Kikhosta Mässling Påssjuka Mjältbra Hepatit E Polio Meningokocker Leptospiros Papegojsjuka V mpylobacter Salmonella Brucellos Hepatit A Echinoko rsa Kryptosporidios Haemophilus infl uenzae Vira agiska Legionella Hiv Salmonella MRSA Vib ifteri Betahemolytiska grupp-a-strept r SARS Hepatit D Meningokock B Gonorré Gula febern Pa Amöbainfektion Rö ioinfektion ex rsiniavre en Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 2/203 ÅRGÅNG 24 Kondylom hos unga tjejer Status påverkar vaccination Vårdgivarguiden ny webbplats UVI hos män Nya coronaviruset Jämmer och elände - Lästips Kostnadsfrihet för tillståndslösa Vaccinationsstudie TBE

2 Kära vänner! Efter en lång och kall vinter har äntligen sommarvärmen kommit. Vi hoppas att ni alla får vara lediga tillräckligt länge för att koppla av och ladda batterierna. Vad kan vara bättre då än att i lugn och ro få läsa sommarnumret av Smittskydd Stockholm! Det är som vanligt välmatat med allt från litteraturtips för både nytta och nöje till nya rekommendationer för antibiotikabehandling av urinvägsinfektion hos män. Vi berättar om det nya coronaviruset, som sedan ett år drabbat minst ett 50-tal personer med anknytning till Arabiska halvön och Mellanöstern och där dödligheten hos de kända fallen legat på mer än 50 procent, samt om HPV-vaccinet och hur väl det fungerar för att minska kondylom. Vidare finns information om den nya internettjänsten Vårdgivarguiden, som införs stegvis under hösten och ska vara det centrala navet i all information och för alla tjänster som vårdgivare och samarbetsparter behöver från SLL. Som vanligt vill jag också trycka på att sommaren inte bara är härlig, den är också lite farlig! Informera patienter och tänk också själv på att: Mathantering är extra känsligt under sommaren. För att undvika tarmsmittor är grundregeln att varm mat ska upphettas till ca 70 grader och ätas varm, för att sedan kylas ned snabbt om det blir något över, medan kall mat ska förvaras kallt och ätas kall. Tvätta också händerna före all mathantering och före måltid. Kolla fästing om du varit ute i skog och mark - även om du är TBEvaccinerad finns ju alltid risken för Borrelia. Med önskan om en spännande läsning och en skön sommar! Åke Örtqvist Innehåll 2 Ny på Smittskydd Stockholm 3 Stor nedgång av kondylom 3 Fallseminarium vaccinationer 3 Studie TBE-vaccin 4 Nya coronaviruset 4 Vårdgivarguiden 5 Vaccinations-app på gång 5 Status påverkar vaccinationstäckning 6 Behandling av UVI hos män 6 Utökad kostnadsfrihet 8 Läsvärt - jämmer och elände Tidningen Smittskydd Stockholm ges ut fyra gånger per år av landstingsenheten Smittskydd Stockholm. Prenumeration och adressändringar: Ansvarig utgivare: Åke Örtqvist Chefredaktör: Rebecka Vyth Redaktör och illustrationer: Johan Sjöblom Tryck: EO Grafiska, Stockholm Upplaga: ex Adress: Smittskydd Stockholm, Box 7533, 8 9 Stockholm Telefon: (växel) Bild i tidningen: Jens Ferdinand Willumsen: Sol och ungdom. Originalet finns på Konstmuséet i Göteborg. Taget från vykort. Stor nedgång av kondylom hos unga tjejer i Sverige En stor svensk studie har visat att HPV-vaccination vid låg ålder leder till bättre skydd mot kondylom, den första humant papillomvirus-relaterade sjukdomen som kunnat mätas. Över 90 procent av flickorna under 4 års ålder i Sverige som vaccinerades hade effektivt vaccinationsskydd mot kondylom. Forskare på Smittskydd Stockholm, Smittskyddsinstitutet och Karolinska Institutet har via olika register följt upp flickor och kvinnor i Sverige som någon gång mellan 2006 och 200 fick HPV-vaccin, som skyddar mot både kondylom och minskar risken för livmoderhalscancer. De flickor och kvinnor som ingick i studien var mellan 0 och 44 år och de har följts i genomsnitt 4,4 år via registren. Syftet har varit att studera dels vaccinets effekt, dels vilka som valde att bli vaccinerade. Skyddet lägre om man vaccinerar efter fyllda 20 år Forskarna har ännu inte studerat utfallet för livmoderhalscancer, som tar lång tid att utveckla, men visat att Fallseminarium kring vaccinationer Smittskydd Stockholm inbjuder personal vid Primärvården i Stockholms län till en temaeftermiddag kring vaccination. Tid: Tisdagen den 3 september 203 kl Plats: Ersta konferens, Erstagatan K, Stockholm vaccinet skyddar mot cellförändringar som är förstadier till cancer. När det gäller kondylom var effekten dock tydlig: Hos flickor som vaccinerade sig före 4 års ålder sjönk förekomsten av könsvårtor med 93 procent. Det är tidigare känt att man måste ta vaccinet innan man blivit smittad av HPV för att det ska vara effektivt, och för dem som vaccinerade sig efter 20 års ålder såg forskarna att skyddet var lägre än 50 procent. HPV ingår nu i vaccinationsprogrammet Sedan 202 ingår vaccinationen i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och erbjuds därmed kostnadsfritt alla flickor mellan 0 och 2 år (pojkar kan vaccineras men måste betala fullt pris i nuläget). Under begränsad tid erbjuds även flickor och unga kvinnor mellan 3 och 26 år i Stockholms läns landsting kostnadsfri vaccination. Amy Leval Real World Effectiveness of Population- Based Roll Out of Human Papillomavirus Vaccination Against Rates of Genital Warts. Artikeln finns på webbplatsen Jnci.oxfordjournals.org Skriv ovanstående titel i sökfältet på förstasidan. Referens: Leval A, Herweijer E, Ploner A, Eloranta S, Fridman Simard J, Dillner J, Young C, Netterlid E, Sparen P, Arnheim-Dahlström L. Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine Effectiveness: A Swedish National Cohort Study JNCI J Natl Cancer Inst (203) 05(7): March 3, 203. Hur många är vaccinerade mot TBE i Stockholms län? De senaste åren har antalet fall av fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) ökat i Stockholms län som därigenom är ett av de mest drabbade länen i Sverige. Störst risk för TBE finns vid vistelse i naturen i de kustnära områdena vid Mälaren, i Roslagen och södra skärgården men även intill större sjöar. Maria Ny på Smittskydd Stockholm Jag heter Maria Pahlin och är sedan i mars ny smittskyddssjuksköterska på Smittskydd Stockholm. 998 började jag som sjuksköterska på Roslagstulls sjukhus och fortsatte sedan till Huddinge sjukhus, även där inom infektionskliniken. 200 vidareutbildade jag mig till distriktssjuksköterska och har sedan dess arbetat på Vaxholms vårdcentral. Här på Smittskydd Stockholm handlägger jag bland annat frågor kring hepatit. sll.se Lokal: Bringsalen Under eftermiddagen kommer vi att utgå från fallbeskrivningar och diskutera aktuell epidemiologi, bedömningar, indikationer, relevanta studier samt praktisk handläggning vid vaccinationsrådgivning och ordination. Vissa riskgrupper, intervall mellan vacciner och boosterdoser kommer också att tas upp. De vacciner som särskilt kommer att belysas är HPV-, TBE-, influensa- och pneumokockvaccin samt de vanligaste resevaccinerna. All personal som kommer i kontakt med vaccinationsrådgivning och ordination är välkommen att delta i utbildningen, som är kostnadsfri. Anmäl dig via webbplatsen: utbildning.smittskyddstockholm.se Kartlägga vaccinationstäckning med enkäter För att ta reda på varför denna ökning skett de senaste åren och hur många som är vaccinerade, kommer Smittskydd Stockholm tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) göra en vaccinationstäckningsstudie under sommaren 203. Totalt kommer personer från års ålder få en enkät hemskickad med frågor om bland annat vaccination, bostadsort, fritidsboende och ålder. Hälften av enkäterna kommer att skickas till boende i högriskkommunerna Norrtälje, Ekerö, Österåker och resten till övriga kommuner i landet. Under hösten 203 görs sammanställning och analyser. Vi hoppas att denna studie ska hjälpa oss att få en förståelse för varför TBE-fallen ökar och att kunna rekommendera åtgärder för att minska antalet fall av TBE i framtiden. Helena Hervius-Askling 2 Smittskydd Stockholm nr

3 Nya coronaviruset MERS-CoV Det första bekräftade fallet av det så kallade nya coronaviruset diagnosticerades hos en 60-årig man i Jeddah, Saudiarabien. Han dog av en allvarlig lunginflammation den 24:e juni 202. Viruset isolerades och vid genetisk analys konstaterades ett helt nytt virus inom gruppen Coronavirus (dit även viruset som orsakar SARS hör). I september 202 insjuknade en man i Quatar och fördes senare till Storbritannien för vård. Ett identiskt virus upptäcktes hos denne man. I efterhand visade det sig att samma typ av virus också hittades hos två andra patienter som dött av svår luftvägsinfektion i Jordanien (april 202). Det nya coronaviruset har nu fått namnet Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). Fall i Europa Hittills (till och med 29 maj) har totalt 49 fall bekräftats varav 25 har avlidit. Av samtliga fall har 3 inträffat i Saudiarabien varav 22 i Al-Hasa-området. I Europa (Storbritannien, Tyskland och Frankrike) har åtta fall med anamnes på resa till Saudiarabien eller dess grannländer diagnosticerats. Det finns för närvarande inga reserestriktioner till Arabiska halvön. Smitta mellan människor De flesta som har insjuknat är äldre män och många har haft underliggande sjukdomar. Det finns beskrivet fall av spridning mellan människa som har haft nära kontakt; dels en fransman med dåligt immunförsvar som smittades vid vård i samma rum som en redan infekterad patient, dels en nära anhörig som besökte en patient som sjukhusvårdades i Storbritannien. Än så länge har man inte funnit ursprunget till viruset men det finns genetiska likheter med en sorts coronavirus hos fladdermöss. När ska man misstänka infektion med MERS-CoV? Hos patienter som har tecken på nedre luftvägsinfektion och/eller feber och som har vistats inom tio dagar på Arabiska halvön eller haft nära kontakt med ett bekräftat fall. För fullständig information om falldefinition, provtagning och vårdhygien hänvisas till Socialstyrelsens information: Skriv corona-virus i sökfältet på förstasidan. Kontakta alltid Smittskyddsläkaren vid misstanke om fall av MERS-CoV. Uppdaterad information Information kan snabbt bli inaktuell om spridning sker vid större förändringar publicerar Smittskydd Stockholm alltid information via samt skickar ut information till vårdgivarna ifall situationen eller bedömningen ändras. Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDCs webbplats uppdateras kontinuerligt. Även Smittskyddsinstitutets webbplats tillhandahåller information. Helena Hervius-Askling Vårdgivarguiden ska vara det centrala navet i all information och alla tjänster som vårdgivare och samarbetsparter behöver från Stockholms läns landsting. Så står det bland annat i den vision som Stockholms läns landsting har tagit fram för den nya webbplatsen Vårdgivarguiden. Det är viktigt för en jämlik vård att alla har tillgång till samma uppdaterade information som är nödvändig i det dagliga arbetet. Vårdgivarguiden ska hjälpa vårdgivare att hitta informationen de söker, på ett enklare och smidigare sätt än idag. Nästan all information ska finnas öppen och tillgänglig, utom för de delar som på grund av sekretess kräver säker inloggning. Lanseringen görs stegvis Själva enheten som ska förvalta, underhålla och utveckla webbplatsen heter Vårdgivarguiden och finns inom avdelningen E-hälsa och Strategisk IT på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Lanseringen av webbplatsen kommer att ske stegvis under en längre period med start under hösten 203. Den första versionen av Vårdgivarguiden omfattar följande webbplatser: Uppdragsguiden E-tjänster och läkemedel etjänstekort Produktionssamordning Smittskydd Stockholm Vårdhygien Barnhälsovården Demensrådet Hjälpmedelsguiden Kontakta gärna enhetschef Kim Radway på Vårdgivarguiden för mer information om projektet: Ny app hjälper föräldrar att hålla koll på barnens vaccinationer Föräldrar skyller ofta på att de är för upptagna eller helt enkelt glömt, när barn inte har fått alla vaccinationer. WHO i Europa har därför utvecklat en app som varje lands hälsomyndighet snabbt och billigt kan anpassa till sitt nationella vaccinationsprogram just för att påminna föräldrar när det är vaccinationsdags. Hur appen fungerar: När programmet laddas ner till en iphone eller Android, skriver användaren in information om sitt barn, inklusive ålder och hälsotillstånd. I Sverige strävar vi efter jämlik vård för alla. Hälsosjukvårdspersonal i andra länder beundrar ofta den svenska sjukvården, att den når alla invånare och inte enbart de som har det gott ställt ekonomiskt. Låg utbildning riskfaktor De senaste åren har det dock framkommit studier från Sverige som visar att vården inte alltid är så jämlik som man kan tro. Man har till exempel visat att det finns risk för sämre cancervård, som längre tid till diagnos eller färre åtgärder genomförda, om man är lågutbildad (utbildning ingår i begreppet socioekonomisk status). Men vad händer innan man behöver faktisk sjukvård? Finns det socioekonomiska skillnader i förebyggande insatser som till exempel vaccinering - hur ser det ut där? Svar: det beror på. Barnvaccinationsprogrammet når nästan alla När det gäller vaccin som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet, det vill säga vaccin som Socialstyrelsen har bestämt ska ges till alla barn via barnhälsovården och skolhälsovården, (till exempel stelkramp, kikhosta, mässling, påssjuka, och röda hund) Användaren får sedan en påminnelse när det är dags för ny vaccination. När barnet vaccineras, bockar användaren av vaccinationen och påminnelserna slutar. En anteckning om vaccinationen sparas på användarens smartphone. Appen har även direktlänkar till immuniseringsscheman och annan användbar information på nätet. Stora socioekonomiska skillnader för vaccinationer i Sverige då ser det bra ut. Vaccinationerna erbjuds alla och 99 procent av alla barn vaccineras inom barnvaccinationsprogrammet i dagens Sverige. Täckning i dessa program verkar ligga ungefär lika högt i välbärgade områden som i de mer ekonomiskt utsatta. Bra Sverige, klapp på axeln där! Stor skillnad trots rabatterat pris När det gäller vaccin som inte ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet ser det mindre bra ut. I den svenska studien som publicerades nu under våren i Journal of the National Cancer Institute, visade det sig att chansen att flickor/unga kvinnor skulle vaccineras med HPV-vaccinet var 5 gånger högre om föräldrarna hade hög socioekonomisk status jämfört med låg. Numera ingår HPV-vaccinet i det svenska barnvaccinationsprogrammet men när studien gjordes med data från , fanns det att få om man aktivt efterfrågade det. Under dessa år erbjöds vaccinet till reducerat pris men trots att priset sänkts, hittade forskarna dessa mycket stora skillnader i vaccinationstäckning mellan olika socioekonomiska grupper. Ytterligare information finns via: Skriv vaccination app i sökrutan. Eventuella frågor kan skickas till: Appar som redan finns I väntan på en svensk version av WHO-appen, finns redan nu ett stort antal olika vacciantionsappar - både gratisvarianter och sådana man betalar för. Sök på ordet vaccination eller vaccin i itunes Store (iphone) eller i Play Butik/Google Play (Android). Fler i högstatusområden valde influensavaccin Hur ser det ut för andra vaccin som inte ingår i något program, till exempel TBE, influensa och så vidare? Här är kunskapen bristfällig, men det är sannolikt att det finns skillnader för fler vacciner. Under influensapandemin till exempel, sågs en betydligt högre vaccinationstäckning i geografiska områden med hög socioekonomisk status än i områden med låg status. Amy Leval Artikeln heter Real World Effectiveness of Population-Based Roll Out of Human Papillomavirus Vaccination Against Rates of Genital Warts Webbplats: jnci.oxfordjournals.org Skriv del av ovanstående titel i sökfältet på första sidan. Referenser: * Cavalli-Björkman N, Lambe M, Eaker S, Sandin F, Glimelius B. Differences according to educational level in the management and survival of colorectal cancer in Sweden. European Journal of Cancer. 20; 47(9): * Berglund A, Garmo H, Robinson D, Tishelman C, Holmberg L, Bratt O, et al. Differences according to socioeconomic status in the management and mortality in men with high risk prostate cancer. European Journal of Cancer. 202; 48(): * Halleröd B, Gustafsson J-E. A longitudinal analysis of the relationship between changes in socio-economic status and changes in health. Social Science & Medicine. 20; 72(): Smittskydd Stockholm nr

4 Urinvägsinfektion hos män rekommenderad behandling Resistensutvecklingen ökar bland gramnegativa bakterier mot de antibiotika som vanligtvis används för att behandla urinvägsinfektion (UVI) hos män. Nationell resistensövervakning visar till exempel att resistensen mot ciprofloxacin nu uppgår till ca 0-20 procent hos E-coli, som är den vanligaste orsaken till UVI. Den ökande resistensutvecklingen medför svårigheter att välja antibiotikabehandling till män med UVI i såväl öppen- som slutenvård. Nya riktlinjer för behandling I april 203 presenterade Smittskyddsinstitutet ett kunskapsunderlag om behandling av UVI hos män. Med anledning av detta underlag har Strama Stockholm reviderat behandlingsriktlinjerna för män med afebril symtomgivande UVI enligt nedan: UVI hos män Hos män som söker för urinvägsinfektionssymtom bör alltid urinodling tas och prostatapalpation utföras. Beroende på sexualanamnes ska kompletterande prover tas, som till exempel klamydia. Kontroll med urinodling bör göras två veckor efter avslutad antibiotikakur. UVI med feber Vid urinvägsinfektioner hos män med feber behandlas i första hand med antibiotika som förutom i urin även ger terapeutiska koncentrationer i prostatan, till exempel en kinolon eller trimetoprim. ciprofloxacin 500 mg eller trimetoprim 60 mg: x2 i 0-4 dygn* *Om infektionssymtomen inte försvunnit helt efter 0 dygns behandling kan den förlängas till minst 4 dygn. UVI utan feber Vid urinvägsinfektioner hos män utan feber eftersträvas hög antibakteriell aktivitet i urinen för att uppnå symtomfrihet. Vi kan därmed välja ett antibiotikum med smalare spektrum så att de bredare preparaten som ciprofloxacin eller trimetoprim kan undvaras. Förhållandena i prostata medför att bakterier är svåra att eliminera. Här är målet med behandling symtomlindring. nitrofurantoin 50 mg eller pivmecillinam 200 mg: x3 i 7 dygn Resistensutveckling oroar Behandling av manlig afebril urinvägsinfektion med nitrofurantoin och pivmecillinam är ännu inte evidensbaserad men har använts och införts i flera landstings behandlingsriktlinjer för UVI hos män. Nitrofurantoin och pivmecillinam har fortfarande låg förekomst av resistens hos E-coli (2-3 procent) och genom att använda dessa preparat när det är möjligt kan man minska den oroande resistensutvecklingen för till exempel ciprofloxacin och trimetoprim. Strama Stockholm Utökade möjligheter till kostnadsfrihet för tillståndslösa Från och med juli 203 kommer tillståndslösa (tidigare kallade papperslösa/ gömda) vuxna personer att få subventionerad vård, inklusive kostnadsfrihet enligt samma villkor som gäller för asylsökande. Tillståndslösa barn får samma rätt till vård och tandvård som alla andra barn i landet. Smittskyddslagen gäller alla i Sverige Möjligheten att få kostnadsfrihet gällande allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen har under många år varit oförändrad trots behov av anpassning. Flera landsting har därför vidtagit egna åtgärder för att förebygga smittspridning och på eget initiativ infört kostnadsfrihet regionalt, gällande till exempel provtagning av allmänfarliga sjukdomar. Behovet av en nationell förändring har sålunda varit stort och genomförs nu i och med att proposition 202/3:09, Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, antagits av riksdagen. Den utökade kostnadsfriheten för personer med misstänkt eller konstaterad allmänfarlig sjukdom bidrar till att klargöra logiken i smittskyddslagstiftningen. Smittskyddslagens skyldigheter gäller ju alla som vistas i Sverige. Det är därför mycket lämpligt ur ett smittskyddsperspektiv att kostnadsfriheten nu även gäller tillståndslösa. Samma rätt som asylsökande Den nya lagen reglerar landstingens skyldighet att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd hälso- och sjukvård, inklusive tandvård. Syftet med förändringen är att personer som inte har nödvändigt tillstånd att vistas i landet, och vars vistelse i Sverige inte avser att vara tillfällig, ska ha rätt till samma villkor som asylsökande. Vuxna personer utan nödvändiga tillstånd att vistas här kommer nu att få samma rätt till vård som asylsökande, det vill säga mödravård, abort, preventivmedelsrådgivning, möjlighet till hälsoundersökning och smittskydd samt vård som inte kan anstå. Peter Gröön definition av vård som inte kan anstå finns i den antagna propositionen 6

5 Avsändare: Smittskydd Stockholm Box Stockholm B SVERIGE PORT BETALT Läsvärt jämmer och elände på semestern Sommaren står för dörren och att ligga i hängmatta med god bok brukar vara sinnebilden för vila och rekreation. Sålunda följer här några tips på lektyr att gona sig med (nej, inte en enda deckare ) Boken om Blanche och Marie Per Olov Enquist Kring fyra fantastiska gestalter i förra sekelskiftets Paris väver PO Enquist en roman om den möjliga och den omöjliga kärleken. I centrum står Blanche Wittman, en gång världens mest kända mentalpatient och Marie Curie, dubbel Nobelpristagare. Svart dam Maria Fagerberg Nina är 29 år. Hon lever intensivt med doktorandutbildning, kickboxträning, familj och vänner. Hon är mitt i sin avhandling om rap- och Third Wave Feminism-texter när en livshotande sjukdom drabbar henne. Nu ligger hon i en sal för fyra. Det är tidig höst. World Trade Center är en ruinhög och George Bush kräver hämnd. Med klar blick registrerar Nina livet på sjukhuset, känner avunden när en medpatient tillfrisknar och upplever glädjen och sorgen med familjen. Ljuset Torgny Lindgren En by långt norrut i Europa: en förfärlig farsot har dragit fram och lämnat bara nio av byns sextio invånare i livet. Åkrarna ligger i träda och vägarna växer ihop. Men också människornas rättskänsla och moraluppfattning har grott igen. En dag kommer en främling till byn. Hans uppdrag är att fastställa om invånarna besitter någon förmåga att bidra till rikets skatteinkomster. Också han drabbas av den allmänna rättslösheten. När bysnickarens fru lockar med sin skönhet faller han för frestelsen. Men snickaren har också en gris och medan kärleksstunden varar rymmer den och begår ett förfärligt illdåd. Rättvisan måste ha sin gång men innan rättegången mot grisen hunnit äga rum kommer ytterligare en främling, också han med ett uppdrag. Drottningens chirurg Agneta Pleijel En roman om kärlek och vetenskap, kvinnor och läkare, förnuft och vantro. Drottningens chirurg bygger på historisk grund. Huvudpersonen Herman Schützer, son till den invandrade tyske fältskären Salomon Schützer, var verksam som förlossningsläkare i Stockholm i slutet av 700-talet. Han var en stark anhängare till vetenskapens framåtskridande och ville i tidens skarpa strid mellan medicinare och kirurger sätta sitt märke. Han anlitades av hovet och förlöste drottning Lovisa Ulrikas son, som sedermera skulle bli Gustaf III. Jag vill inte tjäna Ola Larsmo Uppsala på 880-talet. Han har nyss blivit extra ordinarie assisterande stadsläkare och det åligger honom att ha uppsikt över stadens offentliga kvinnor. En gång i veckan undersöker han dem och ibland patrullerar han nattetid gatorna tillsammans med en poliskonstapel för att se till att de inte stör ordningen. Allt ska skötas med största möjliga diskretion. Men när en av de unga kvinnorna vädjar till honom om hjälp förmår han inte neka henne den. Han går över en gräns, och en tystnad börjar breda ut sig kring honom vart han går i staden och mellan honom och hans hustru. Pestens tid Stephen King På bara några veckor slås hela USA ut av en superinfluensa. Smittan sprids med en fruktansvärd hastighet och sjukdomsförloppet är våldsamt. Mitt i kaoset finns det vissa människor som verkar vara immuna mot smittan. Först vet de inte om varandras existens, men så småningom bildas mindre grupper av överlevande som försöker hjälpas åt. Då kommer drömmarna: goda drömmar och onda drömmar som lockar och leder människorna på deras väg och samlar ihop dem i två läger. Papper som används till denna tidning är märkt med bland annat FSC och Svanen

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2012, ÅRGÅNG 23 Tema BARN Tarminfektioner hos barn Barnvaccinationer utanför programmet Resistenta pneumokocker MRSA via tvål- och pappershållare?

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Sår som symtom. Tema. Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens läkekonster / Harpest

Sår som symtom. Tema. Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens läkekonster / Harpest STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2013, ÅRGÅNG 24 Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm Tema Sår som symtom Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens

Läs mer

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne juni 2013 antibiotika missbrukad mirakelmedicin 1 INNEHÅLL 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

Läs mer

3TIPS IMMUNSYSTEMET FÖRBÄTTRA

3TIPS IMMUNSYSTEMET FÖRBÄTTRA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/September 2009 IMMUNSYSTEMET 3TIPS FÖRBÄTTRA FOTO: ULF BERGLUND/TV3/DIAGNOS OKÄND KROPPENS FÖRSVAR Läkaren Stefan Branth: Minst 60

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 1 (13) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 213 Tabell över anmälda fall under åren 29 213 29 21 211 212 213 Atypiska mykobakterier

Läs mer

vårdguiden Äldre & frisk Motionens mirakel Impotens så håller du dig pigg längre nr 3 2008 för Stockholms län världens bästa medicin

vårdguiden Äldre & frisk Motionens mirakel Impotens så håller du dig pigg längre nr 3 2008 för Stockholms län världens bästa medicin vårdguiden nr 3 2008 för Stockholms län Motionens mirakel världens bästa medicin Äldre & frisk så håller du dig pigg längre Impotens problemet ingen talar om Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll

Läs mer

BKN-cover_107_5 8/13/07 12:48 PM Page 1. issn 1651 0534. Nr.5/2007. Barnläkaren

BKN-cover_107_5 8/13/07 12:48 PM Page 1. issn 1651 0534. Nr.5/2007. Barnläkaren BKN-cover_107_5 8/13/07 12:48 PM Page 1 issn 1651 0534 Nr.5/2007 Barnläkaren IFC-ABBOTT Synagis (Feb07).qxd 8/24/07 6:07 PM Page 1 BKN_107_5_contents.qxd 8/24/07 4:32 PM Page 1 Barnläkaren Tidningen Barnläkaren

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS Alltid positivt med kondomer, om du frågar Olle Man kan ju aldrig veta andras sexuella status, säger Olle Waller, sexualupplysare och tv-kändis. SID 8 HIV AIDS HITTILLS HAR 15 MILJONER BARN FÖRLORAT MINST

Läs mer

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens STRAMA tio år STRAMA STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Innehåll Förord STRAMA tio år 3 Resistensutvecklingen ett växande hot 4 Penicillin en av

Läs mer

Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige

Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige Verksamhetsberättelse och Årsrapport 2012 med data tom 2011 Citera gärna rapporten, men glöm inte att

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen. Tid: Fredagen den 16 september 2011. Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola

Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen. Tid: Fredagen den 16 september 2011. Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen Tid: Fredagen den 16 september 2011 Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola Mötets moderator: Sten-Erik Jensen En ung talare Simon Norberg - kliver upp på podiet,

Läs mer

SmittNytt. Information från smittskyddet och mikrobiologen

SmittNytt. Information från smittskyddet och mikrobiologen SMI TT NY Maj 2004 Nr 37 Information från smittskyddet och mikrobiologen Innehåll Antibiotikaanvändning i Vietnam 3 Vårdrelaterad legionellainfektion 9 Campylobacter och flugor 12 CRP 15 Mellanakt 18 Mycoplasma

Läs mer

Smitta i förskolan. En kunskapsöversikt. Reviderad 2008

Smitta i förskolan. En kunskapsöversikt. Reviderad 2008 Smitta i förskolan En kunskapsöversikt Reviderad 2008 ISBN 978-91-85999-42-2 Artikelnr 2008-126-1 Illustrationer Cecilia Westergård Sättning Edita, Västra Aros Tryck Edita, Västra Aros, Västerås, augusti

Läs mer

Gravida Zandra deltar i forskningsstudie

Gravida Zandra deltar i forskningsstudie Ett magasin från Landstinget i Östergötland Nummer 1 2012 FORSKNING: ALLERGIER HOS BARN Gravida Zandra deltar i forskningsstudie + TEMA: FÖREBYGGA CANCER HOS KVINNOR Cellprov, mammografi och HPV-vaccination

Läs mer

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Riksstämman program och abstrakt Nya infektionskliniker Malmö & NU-Sjukvården Strama från engagerade eldsjälar till evidensbaserad vetenskap

Riksstämman program och abstrakt Nya infektionskliniker Malmö & NU-Sjukvården Strama från engagerade eldsjälar till evidensbaserad vetenskap Nr 4 2010 Volym 14 Riksstämman program och abstrakt Nya infektionskliniker Malmö & NU-Sjukvården Strama från engagerade eldsjälar till evidensbaserad vetenskap LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT

Läs mer

Barnmorskors och sjuksköterskors upplevelser av attityder till sexuellt överförbara infektioner och kondomanvändning.

Barnmorskors och sjuksköterskors upplevelser av attityder till sexuellt överförbara infektioner och kondomanvändning. Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa. Barnmorskeprogrammet, VK-11 Barnmorskors och sjuksköterskors upplevelser av attityder till sexuellt överförbara infektioner och

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes Årgång 33 nr 6/2008 Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor Tema Smitta Diabetes innehåll LEDAREN...4 SMITTA smittspridning, slipsar och sprit!...7 bör vi vaccinera mot rotavirus?...8 strama kämpar

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

VÅRDEN ERBJUDER HÄLSO- SAMTAL

VÅRDEN ERBJUDER HÄLSO- SAMTAL En tidning från Landstinget i Jönköpings län 1.2012 Fyller du jämnt? VÅRDEN ERBJUDER HÄLSO- SAMTAL SIDORNA 2 3 Patientguide 2012 Riv ur och spara! SIDORNA 7 18 Läs också... Andningsgympa mot kol SIDAN

Läs mer