Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet"

Transkript

1 MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box Stockholm SBUF tfn fax tfn fax Gå därför ut och gör alla till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matt: Innehåll Konvent Årskonferens Riksmöte 3-4 Kallelse till årskonferens Ombud till årskonferens Motionera för förändringar Engagerade ungdomar till styrelse och kommittéer sökes SBUF mot mobbning och övergrepp Alkohol- och narkotikapolicy för SBUF Kallelse till SMU:s riksmöte 2005 Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet Ledare 4 Ledarguiden Internationellt 5 Rätt Vis Helg Globaliserings låda Närkontakt med Vitryssland BWA konferens i Birmingham, England Just Nu Samla in till ID-projektet Kultur 6 Drama-Dans-Lovsång MKU gospel Barn 7 Inspirationsdag Skyddsängelmaterial till försäljning Ekonomi Administration 8 Konung Gustaf V:s 90-års fond Statistiken SBUFs serviceavgift/scoutavgift och bidrag Statistik för 2004 Medlemsregistret KEFAS Aina och Olof Hammars stipendiefond Övrigt Allmänt 9 SBUF söker 0-50 år gamla bilder Luciasymposium om det brutala våldet Besöksdag och kallelsehelg Antagen alkoholpolicy för SMU

2 Stick ut hakan och visa oss på marknaden Gör vi arrangemang och aktiviteter som passar ungdomar idag? Tänker vi i styrelsearbetet överhuvudtaget i banorna av att vi ska konkurrera med andra aktiviteter och andra saker som lockar och drar idag. Vi lever i värld där det finns miljoner val man kan göra varje dag. Var är vi som kyrka när ungdomarna gör sina val. Jag tror att det är viktigt att vi inte är rädda för att sticka ut hakan och visa oss på marknaden, om vi kallar det så. Jag tror att vi måste tänka efter och skapa aktiviteter och arrangemang som är eftersökta av ungdomar. Det kanske innebär att vi får kasta oss ut på okänd mark. Men om vi vill att våra ungdomar som finns i föreningen idag ska stanna kvar i framtiden och om vi vill att det ska komma in nya tonåringar så måste vi konkurrera. Jag vet att för ungdomar idag så är det inte lika viktigt vilket samfund man går till utan det är aktiviteten och ledarna som är de viktiga. De är många som går till olika samfund för på så vis finna det de söker, och de känner att de får variationen i sina åtaganden. Jag tycker vi ska använda varandra och hjälpa varandra i våra kyrkor. Man kan på så sätt skapa mångfalden om man i kyrkorna gör olika saker för att locka unga, istället för att konkurrera ut varandra. Det är viktigt att inte glömma bort att vi är en kyrka, att vi har ett uppdrag i vår barn- och ungdomsverksamhet: att göra folk till lärjungar. Att hjälpa unga att lära känna Gud. Detta är unikt för oss och det måste vi ta fasta på. Kerstin Alm MKU-ordförande MKU SBUF SMU e-postadress Växeln Fax Malin Ivarsson Agneta Johansson Lena Reynold Furusjö Elisabeth Morgonro Emil Gunnarsson Annelie Ericsson Lena Frisell e-postadress hemsida Växeln Fax förbundssekreterare sekreterare ekonomi/administration internationellt scout information/ledare ungdom Telefonnummer Göran Bondesson Karin Ahlgren Kristina Engberg Karin Larsson Karin Sannerud Ulrika Morazán Mikael Ivarsson Nina Lundgren Ove Sommar e-postadress hemsida förbundssekreterare expeditionssekreterare expeditionssekreterare ekonomi/administration scout internationellt ungdom/utbildning musik/barn ungdom/inuti sid 2

3 Konvent Årskonferens Riksmöte Kallelse till årskonferens SBUFs nästa årskonferens är under Pingsthelgen SBUF fyller 100 år Detta kommer vi fira hela året men framför allt under konferensen, tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Svenska Baptisternas Kvinnoförbund. Platsen för konferensen är Norrköping eftersom det var där SBUF startade. Boka alltså in den maj redan nu i föreningens planering. Försök inspirera så många som möjligt av era ungdomar och ledare att komma med till Norrköping för att förhandla och fira. Välkommen till Vind i Seklen 2005! Ombud till årskonferensen Årskonferensen är SBUFs högsta beslutande organ och en viktig mötesplats för att påverka i vår organisation. Har din förening tankar kring hur SBUF ska fungera och prioritera? Utse ombud som för föreningens talan under förhandlingarna. I nästa föreningsutskick kommer vi bifoga en ombudsanmälan som vi ber er fylla i och skicka in till SBUF när ni valt era ombud. Motionera för förändring! Motioner till SBUFs årskonferens maj ska vara inne senast tre månader innan konferensen börjar, d v s senast 12 februari vill vi ha er motion till SBUFs kansli. Rätt att motionera har varje ansluten förening, enskild medlem samt distriktorganisationers styrelser. Detta är en fantastisk chans att förändra! Skicka in era motioner till SBUFs kansli så att vi har dem senast 12 februari Engagerade ungdomar till styrelse och kommittéer sökes! I början av nästa år börjar SBUFs valberedning sitt arbete med att hitta nya personer till styrelse, kommittéer och arbetsgrupper. Vet ni någon som borde vara med? Hör av er till Pär Arkbro, sammankallande, tel: eller , eller till Agneta Johansson, kontaktperson på kansliet, tel: , SBUF mot mobbning och övergrepp Att vi i vår organisation ska göra allt vi kan för att motverka mobbning och övergrepp var en självklarhet för ombuden på SBUFs årskonferens i Västerås när motionen om att förebygga mobbning och övergrepp röstades igenom. I och med detta fick SBUFs styrelse tillsammans med Baptistscouts scoutråd ansvar för att ta fram en arbetsplan med konstruktiva och konkreta handlingar i arbetet mot mobbning och övergrepp. I Västerås påbörjades ett samtal som vi behöver hålla vid liv och utveckla både i den lokala föreningen och i SBUFs rikstäckande arbete. Hur upptäcker vi tecken på mobbning och övergrepp? Vem ska man vända sig till i så fall? Hur tar man upp frågan om man blivit anklagad för att ha gjort någon illa? Vi behöver prata om risker i vår egen verksamhet och om hur vi som ledare behandlar barnen och varandra. Till vårt barn- och ungdomsarbete kommer många barn med speciella behov, barn som kanske inte platsar någon annanstans. Hur tar vi hand om dem? Hur utbildar vi oss i det? Kontakta gärna SBUFs kansli med idéer och tips på hur vi som organisation kan arbeta vidare med de här frågorna, , Samtalet började där i Västerås. Låt oss fortsätta det så ord får föda handling som ger liv! Alkohol- och narkotikapolicy för SBUF På årskoferensen I Rörelse i Västerås antog SBUF en alkohol- och narkotikapolicy. Beslutet togs efter en ganska lång debatt som dels handlade om vad som egentligen innefattas av ordet drog som sedan ändrades till narkotika, dels om vår syn på alkoholbruk. Att våra egna verksamheter ska vara drogfria var det inga tveksamheter kring, men hur gör vi när vi möter t ex våra nordiska vänner och det för dem är helt i sin ordning att ta en öl tillsammans med sina ledarkollegor på ett scoutläger? Ska vi för den skull bojkotta samarbete? Det diskuterades också om det i policyn skulle uppmanas till ett helnyktert leverne eller om det blir fel eftersom det inte längre är synonymt att vara kristen och nykterist. Debatten hölls i respekt för varandras olika sätt att se och vikten av att samtala med unga människor om ett sunt förhållningssätt till alkohol betonades. Med som bilaga finns den antagna policyn. Låt den vara utgångspunkt i samtalet med barn och ungdomar om alkohol och narkotika. sid 3

4 Konvent Årskonferens Riksmöte Kallelse till SMU:s riksmöte juni 2005 på utbildningscentrum, Lidingö Rum för livet - det vill SMU vara! Ett rum där barn och unga kan växa som människor och finna en levande personlig tro. Rum för livet är också namnet på den gemensamma konferens som SMU anordnar tillsamman med Missionskyrkan juni 2005 i Stockholm och på Lidingö. Missionskyrkans konferens kommer att var i Immanuelskyrkan i Stockholm. Men för SMU:s del så blir Riksmötet vid utbildningscentrum på Lidingö. Där kommer vi att bo i klassrum, på logoment och hotellet. Det kommer också att vara möjligt att bo i tält i parken. På så sätt blir riksmöte samlat till en och samma plats. Mer detaljer kommer i utskick till våren. Det blir ett roligt och spännande riksmöte fyllt av gemenskap. Nu får ni tänka till och fundera vilka som bäst representerar er förening på riksmötet. Varje förening som är ansluten till SMU har rätt att sända ombud enligt följande: Upp till och med 150 medlemmar = 2 ombud 151 till och med 300 medlemmar = 3 ombud 301 till och med 600 medlemmar = 4 ombud Över 601 medlemmar = 5 ombud Varje distrikt äger rätt att till Riksmötet sända 2 ombud Under riksmötesförhandlingarna får vi möjlighet att tillsammans forma SMU:s framtid. Varje distrikt, lokal förening och enskild medlem har rätt att lägga fram förslag som skall behandlas på riksmötet. Förslagen kan gälla stort och smått. Fundera på vilka frågor som är viktigast för just er förening. Förslagen, som för SMU:s riksmöte kallas motioner, ska vara SMU-styrelsen tillhanda senast 15 mars Vi vill att riksmötet ska vara en samlingspunkt för många SMU:are. Därför kommer det att finnas aktiviteter hela tiden även för den som inte är ombud. Bland annat kommer utbildningscentrum att erbjuda ledarutbildning i ett kurspaket. På kvällarna händer massor i form av seminarier, caféer, gudstjänster m.m. En hel del samlingar och gudstjänster blir tillsammans med Missionskyrkan. Fokus i dessa samlingar blir mötet mellan SMU och Missionskyrkan. Vi arbetar med att hitta former där alla kan känna sig hemma i gemensamma gudstjänster och samlingar. Med önskan om Guds rika välsignelse i ert arbete! Vi ses till riksmöte på Lidingö Linda Eriksson Göran Bondesson Ordförande Förbundssekreterare Ledarguiden Ledare Ledarguiden är en ledarutbildning för er som jobbar med tonåringar. Kursen vänder sig till både tonårsscoutledare och tonårsledare. Under våren genomfördes en pilotutbildning där kursen testades på ett grundligt sätt. I mitten av oktober genomfördes en första handledarutbildning där representanter från alla SMU:s distrikt närvarade. Under året 2005 räknar vi med att Ledarguiden kommer att genomföras i de flesta av våra distrikt. Utbildningen har tagits fram av SMU-riks tillsammans med Bilda. Genomförandet av kursen kommer att ske genom våra distrikt. Några av de ämnen som man tar upp under utbildningen är: tonårsteologi, ungdomskultur, SMU:s policys m.m. Håll utkik efter Ledarguiden eller kontakta din SMUkonsulent i ditt distrikt för mer information. sid 4

5 Internationellt Rätt Vis Helg Gör Gud skillnad? -i världen -bland människor -för mig. Rätt Vis Helg, en helg om Gud och fattigdom, ickevåld, vapenexport, rättvis handel Årets upplaga av Rätt Vis Helg arrangeras på Lidingö folkhögskola den november. Läs mer på BWA konferens i Birmingham, England Nästa sommar äger Baptisternas Världskongress rum i Birmingham. Tidpunkten är juli. Kongressen innehåller både en konferens för vuxna och en för ungdomar. Detta är en fantastisk chans att träffa baptister från hela världen på ganska nära håll. Det går att hitta relativt billiga resor till England. Läs mer om konferensen på: eller på BWAs hemsida: Just Nu För fjärde gången i år har du nu möjlighet att lära känna mer av SMU:s internationella arbete. Ta chansen och läs Just Nu! När du själv har läst den, sätt då upp den på en väl synlig plats, så att andra också kan inspireras om internationell mission! Globaliserings låda Kanske det är er tur att ta upp frågor om orättvisorna i världen, belysa förändringsprocesser och ta reda på mer. Vill du ta upp globaliseringsfrågor i din församling eller förening men vet inte riktigt hur ni skall börja? SBUFs internationella kommitté har nu förberett en låda med material som ni får låna för 100 kr plus porto. I den finns det både böcker, filmer, broschyrer och spel som leder till diskussioner. Beställ den från eller ring Välkommen till: Närkontakt med Vitryssland Informationsdagar på Ansgarsgården, Flen 3-4 december, organiserat av Nätverket för Vitryssland. Initierad information om: de aktuella förhållandena i Vitryssland, församlingarnas möjlighet att arbeta, barnens situation, vad vi kan göra. För mer information kontakta Åke H Nilsson tel eller Samla in till ID-projektet! ID handlar om identitet. ID handlar om en och samma Gud i Sverige, Indien, Kongo-Brazzaville och i Nicaragua. ID är SMU:s internationella projekt Du och din förening kan delta i ID. Att samla in pengar är ett sätt att delta och i detta föreningsutskick får ni material som kan hjälpa er i insamlingen. Vi bifogar en insamlingstavla som ni kan använda för att uppmuntra till givande och hålla räkningen på hur mycket pengar ni samlar in. På tavlan finns ett rutnät som ska fyllas med fingeravtryck. En stämpeldyna och villiga fingrar är allt ni behöver för att komma igång! sid 5

6 Kultur Drama-Dans-Lovsång Vi behöver din hjälp! Riksmötet 2004 bestämde att SMU riks skall utreda hur det ser ut med Drama- Dans och Lovsångsgrupper ute i våra lokala SMU föreningar. Nationella Utskottet fick ansvaraet för denna uppgift och vill nu ha din hjälp. Med detta utskick följer en enkät med frågor om arbte inom dessa områden. Vi vill att du ser till att den hamnar hos rätt person som vill och kan svara. Det är ni som har kunskapen om hur det ser ut. Från SMU riks vill vi börja med att kartlägga hur det ser ut och sedan se om vi på något sätt kan vara del av att utveckla dess verksamheter. Hjälp oss med det första steget, berätta vad det är som händer hos er. Vi ser fram emot era svar. Nina Lundgren, Musik och Barn sekreterare MKU gospel Trollhättan inbjuder er alla till Gospel. Helgen den november får vi komma och sjunga i denna härliga kyrka. Helgen kostar 300 kr. och då får man sova på ett härligt mjukt gymnastikgolv och sjunga så mycket man bara kan. Emellanåt tar vi en paus för en bit mat. Anmälan gör du till Trollhättan, Elisabet Öman, Kapellgatan 35, Trollhättan, , Hör av dig om du har frågor. Ta med släkt och vänner, vi ses i Trollhättan! Helt Enkelt Ungdom Det är dags att börja fundera på om man vill med på sommarens läger, Helt Enkelt Ett ungdomsläger för dig mellan år. Lägret äger rum vecka 31 på Karlskogas folkhögskola. Sista anmälningsdagen är den 29 april, men det lönar sig att anmäla sig tidigare. Antalet är begränsat till 300 stycken, först till kvarn gäller. Anmäl dig gör du på: Tidningskurs Här är något för ungdomar som tycker om att skriva och fotografera och är intresserade av hur det går till på en tidningsredaktion. För andra året i rad bjuder SBUF och SMU tillsammans med tidningen Sändaren in till tidningskurs för ungdomar mellan 16 och 20 år. Under ledning av erfarna journalister och redigerare jobbar vi med text och foto utifrån reportage vi gör under helgen. Kunskapen kan sedan användas t ex för att skriva i lokaltidningen om vad som händer hemma i föreningen eller varför inte i församlingsbladet. Kursen är förlagd till Sändarens lokaler i centrala Stockholm helgen 18-20/ Pris 400 kr plus resa. Antalet platser är begränsat. Läs mer i den bifogade foldern och sprid den till intresserade ungdomar, den går bra att kopiera. Frågor? Kontakta Annelie Ericsson på SBUFs kansli, , Skidresa Res till franska alperna med MKU och S:t Jakobs Kyrka. Resan går av stapeln vecka 7 och utgår från Göteborg. Mer information finns på Ta gärna en tur till vår hemsida: mku. När du är där så skriv i vår idebank. Där kan du ge tips till andra om andakter, lekar mm. sid 6

7 inuti SMU och Missionskyrkan har nyligen startat projektet inuti. Syftet med inuti är att ge ungdomar förnyade möjligheter att komma till tro på Jesus Kristus och komma in i församlingsgemenskapen. Om ni är intresserade av att arbeta med frågan om hur man förbättrar förutsättningarna för ungdomar att komma in i er gemenskap, kan någon från projektet besöka er. Inuti har en hemsida där du kan göra en intresseanmälan för din SMU-förening/församling. Där finns också mer information. Hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt och fyllas på med användbara verktyg, material, tips och idéer samt erfarenheter av arbetet. I nuläget är två personer anställda för att arbeta med inuti. Ove Sommar är anställd av SMU-riks på 50 % som projektsekreterare och Boppe Perhamn har 25 % i sin tjänst i Östra Götalands distrikt för att möta lokala föreningar och församlingar och jobba med inuti:s frågor. Vill du och din församling/förening arbeta för att unga människor ska få bättre förutsättningar att komma in i församlingen och fördjupa sin tro? Ta kontakt med oss via hemsidan, e-posta eller ring, Ove Sommar tel , , e-post Gå gärna in på läs om projektet och gör en intresseanmälan. UK blir NK SBUFs Ungdoms kommitté har bytt namn till Nationella kommittén. Detta för att vidga möjligheterna för vad kommittén kan jobba med och för att underlätta samarbetet med SMU och MKU. Ung på nätet Idag tillbringar svenska ungdomar stora delar av sin tid på Internet, både på fritiden och i skolan. Det stora och ogripbara nätet har blivit en del av livsstilen. Med självklarhet är det till nätet man vänder sig för att söka svar på sina frågor, stora som små. är en sida på nätet där unga människors frågor och funderingar kring Bibeln och kristen tro fångas upp och bearbetas. Det är en välbesökt sida som når ut till många som aldrig annars sätter sin fot i en kyrklig miljö. SBUF är tillsammans med Svenska Kyrkans Unga, EFS och Svenska Bibelsällskapet huvudmän för Bibelsajten. Grundtanken med sajten är att den ska fungera som ett öppet torg där olika uttryck för kristen tro speglas. Därför jobbar vi just nu också på att utöka sajtens ekumeniska bredd genom att få med flera kristna ungdomsförbund i arbetet. Tipsa gärna de ungdomar ni möter i kyrkan och i eventuell skolverksamhet att kolla in Bibelsajten. Har ni synpunkter och önskemål angående sajtens verksamhet eller om ni önskar fler bokmärken med sajtens adress på så hör av er till Lena Frisell på SBUF, tele: eller mail: Barn Inspirationsdygn om inuti april på Kuvarp SMU inbjuder dig som jobbar i församling eller distrikt med ungdomsarbete till ett inspirationsdygn om projektet Inuti. Detta gäller ungdomspastorer, distriktskonsulenter, ungdomsdiakoner och ungdomsledare. Inbjudan med mer information kommer att skickas ut senare. Men notera redan nu datumet. Inspirationsdag Barnledare i SBUF inbjuds till en inspirationsdag den 15 januari 2005 i Stockholm. Skyddsängelmaterial till försäljning Att användas vid temakvällar och församlingsdagar. Häften, pins och skivor finns att köpa hos SBUF, eller sid 7

8 Ekonomi Administration Konung Gustaf V:s 90-årsfond Varje år kan riksorganisationerna ansöka om pengar från Konung Gustaf V:s 90-årsfond för internationellt kontaktarbete. Nu är det dags igen att ansöka om pengar. Gå in på och läs mer om kriterierna för vad som gäller om man ska söka pengar. Ansökan ska skickas in till oss på MKU/SBUF respektive SMU (ej direkt till fonden). Senaste ansökningsdag är den 1 februari. I somras fick ex SMU i Fiskebäck stöd från fonden för ett ungdomsutbyte med Rumänien och SMU i Frötuna Rådmansö fick bidrag till sitt samarbetsprojekt med Lettland. Statistiken! Glöm inte bort att skicka in statistikblanketten den 31 januari 2005! Det är numera utifrån den vi betalar ut bidrag till er förening. Bidragsberättigade är de som år 2004 har medlemmar som har tagit aktiv ställning till medlemskap och dessutom är en godkänd lokalförening enligt Ungdomsstyrelsens kriterier. Till dessa föreningar kommer SMU under våren 2005 att betala ut 45 kronor per medlem. Börja kolla över redan nu vilka av era medlemmar som uppfyller dessa krav. Mer information får er förening tillsammans med statistikblanketten som når er förening/församling runt nyår. Uppdatera dig redan nu om vad som gäller på Serviceavgift/scoutavgift och bidrag SBUF har nu sammanställt hur stor serviceavgift och scoutavgift som er förening ska betala in till SBUF för år Vi har även sammanställt hur stort bidrag er förening eventuellt ska få för år Ett brev om detta skickas ut till ekonomiansvarig i lokalföreningen i slutet på oktober/början av november. Tänk på att bidrag för 2004 enbart betalas ut till de föreningar som har haft medlemmar som har tagit aktiv ställning till medlemskap år Därutöver betalas ett extra bidrag ut till de föreningar som i tid skickat in sin verksamhetsberättelse, stadgar och har haft ett ungdomsråd eller motsvarande samt minst 5 medlemmar som har tagit aktiv ställning till medlemskap år Har du några frågor angående serviceavgifter/ scoutavgifter och bidrag kontakta gärna Lena Reynold Furusjö, Administrativ sekreterare på SBUF på , Statistik för 2004 Håll utkik efter årets statistikutskick. Senast i december kommer SBUF att skicka ut information om hur det innevarande årets medlemsstatistik ska rapporteras. Glöm inte att det kan löna sig att rapporter in statistiken till SBUF. Statistiken är nämligen även en bidragsansökan. Bidragsberättigade är de som år 2004 har medlemmar som har tagit aktiv ställning till medlemskap och dessutom är en godkänd lokalförening enligt Ungdomsstyrelsens kriterier. Beloppen som SBUF kan ge tillbaka till föreningarna i bidrag kan dock variera från år till år beroende på hur stort bidrag SBUF erhåller i sin tur i form av statsbidrag. Såväl ditt SBUF-distrikt som SBUF-riks önskar få in statistikblanketten med bilagor senast den 31 januari Medlemsregistret KEFAS SBUF har tidigare gått ut med att en ny version av KEFAS beräknades vara färdig till höstterminen Dessvärre har det blivit förseningar och SBUF ber om ursäkt för det. Vi återkommer om mer information om KEFAS längre fram. Har du upptäckt någon särskild brist i den nuvarande versionen av KEFAS tveka inte att kontakta och informera Lena Reynold Furusjö eller Annelie Ericsson (helst via mejl) om vad som kan bli bättre. Våra mejladresser är: Känner du/ni till Aina och Olof Hammars stipendiefond? Varje år kan ett stipendium delas ut från Aina och Olof Hammars stipendiefond. Stipendiet kan sökas av ungdomsledare som önskar delta i en ledarkurs som hålls i Sverige eller utomlands. I andra hand kan stipendiet beviljas för en studie- eller konferensresa som är av betydelse för ledaruppgiften. Stipendiesumman är på ca kronor och kan delas mellan två eller flera sökanden. Behöver du en ansökningsblankett, kontakta Lena Reynold Furusjö, , SBUF, Sundbyberg. Den färdiga ansökan ska skickas in till SBUF, Sundbyberg senast den 31 mars. sid 8

9 Övrigt Allmänt SBUF söker 0-50 år gamla bilder SBUF fyller 100 år nästa år. Som ett led i firandet ska vi ta fram en jubileumsbok där vi ser tillbaka på de år som varit, undersöker var vi står nu och blickar framåt. Nu söker vi olika slags bidrag till boken - bilder, minnen, tankar... från läger, ungdomsverksamhet, kurser... ja, listan kan göras lång! Har du några snygga lägerbilder du vill dela med dig av? Kan du tipsa oss om någon intressant person vi borde skriva om i boken? Vi är främst intresserade av material från åren (de första 50 åren finns redan beskrivna i den jubileumsbok som gavs ut 1955). Om du vill vara med och bidra till jubileumsskriften kan du skicka ett meddelande till Eller sänd helt enkelt in materialet per post till SBUF, Sundbyberg. Märk kuvertet Jubileumsboken. Vi behöver ditt bidrag senast den 15 december. Har du några frågor eller tips? Ta kontakt med bokens redaktör Susanna Hellman via Skutan, per e-post eller telefon Luciasymposium om brutalt våld Utbildningscentrum, Lidingö, 9/ Lucia är en symbol för hopp och ljus, men också ytterligare ett av alla offer för det brutala våldet. I Luciatid far många illa. I Luciatid vill vi sätta fokus på detta! Tanken är liksom förra året då ett liknande symposium hölls - att mötas, dela erfarenheter, få input, i bästa fall komma med konkreta handlingsförslag - för att stävja det brutala våldet. Detta år sätter vi även fokus på barns utsatthet och barn som vittnen till våld. I planeringsgruppen finns företrädare för Socialtjänsten, UCL, SMU, SBUF, Missionskyrkans kvinnokommitté. Läs mer på bifogad affisch. Besöksdag och kallelsehelg! Fredagen den 11 mars 2005 är det besöksdag på Teologiska Högskolan Stockholm (THS), Lidingö folkhögskola och Betel folkhögskola. Då finns det möjlighet att vara med på lektioner, samtala med lärare, elever/studenter och utbildningsansvariga. På fredag kväll fortsätter det sedan med en kallelsehelg fram till lördag eftermiddag. Den hålls vid THS i Bromma och arrangeras gemensamt av Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet. Det blir bibelstudier, gudstjänst, seminarier och möjlighet till enskilda samtal. Karin Wiborn, Göran Zettergren, Johnny Jonsson, Maria Hägglund och Rune W Dahlén är bara några av de medverkande. Helgen riktar sig till alla som funderar på kallelsen till heltidstjänst. Det kan till exempel handla om att bli ettåring, diakon, missionär eller pastor. Boka in helgen mars 2005 redan nu! Mer information kommer på SMU, SBUF:s och skolornas hemsidor framöver. Mikael Ivarsson, SMU Annelie Eriksson, SBUF Antagen alkoholpolicy för SMU SMU antog en alkoholpolicy under årets riksmöte i Västerås. Den fastslagna alkoholpolicyn finns som bilaga i utskicket. Använd gärna policyn för att börja ett samtal i er förening omkring alkohol. Vill ni ha hjälp med att komma igång med samtalet kan ni kontakta Ove Sommar och Mikael Ivarsson på SMU-riks. sid 9

Innehåll. Johannes första brev 1:3. MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm

Innehåll. Johannes första brev 1:3. MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 2 06 Det vi har sett

Läs mer

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009 llt ka bort RIKSSTÄMMOhandlingar konferens & RIKSSTÄMMA i jönköping 21-24 maj 2009 1 program 21/5 Torsdag Immanuelskyrkan 09.00 Incheckning 11.00 Riksstämmokurs 13.00 Inledningsgudstjänst. Johnny Johnsson

Läs mer

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Offerdag för pastorsutbildning; Mellansvenska distriktet s 5 Helg med drag;

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Pingst.se NR NYHETER REPORTAGE UNDERVISNING RECENSIONER KRÖNIKOR FOLK 2 JUNI 2011 ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Gilead Upplagt för nya människor GÖSTA ÅKERLUND

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 Oktober 2010 Nr 5 - Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Innehåll Nytt projekt i Rwanda... sid 3 FSDB:s internationella arbete...

Läs mer

Mig, Dig och Världen

Mig, Dig och Världen GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2014 Årg. 23 2 mars - 1 juni Mig, Dig och Världen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Så lyder mottot för

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n a p r i l m a j n r 2 / 2 0 1 1 AKLAN-projekten 25 år i Filippinerna Hälsningar från Hellstens i England Om församlingens mål och inriktning a

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n f e b r u a r i a p r i l n r 1 / 2 0 1 1 Vägen till en karenby uppe i bergen. I norra Thailand är vägarna inte alltid att lita på. Foto: Gudrun

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Direkt. Tema: Om kraften i evangeliet. Kyrkans tradition vad säger det om oss? Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka. Nr 5 December 2013

Direkt. Tema: Om kraften i evangeliet. Kyrkans tradition vad säger det om oss? Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka. Nr 5 December 2013 Nr 5 December 2013 Direkt Tema: Om kraften i evangeliet Kyrkans tradition vad säger det om oss? LÄS MER PÅ S.6-7 Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka LÄS MER PÅ S.8-9 1 INNEHÅLL Anders Blåberg:

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema F E B R U A R I 2 0 1 3 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro En dag med ungdomstema Den 12 februari är det dags för Funktionshinderdelegationens sammanträde. Denna gång är det fokus på

Läs mer