Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet"

Transkript

1 MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box Stockholm SBUF tfn fax tfn fax Gå därför ut och gör alla till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matt: Innehåll Konvent Årskonferens Riksmöte 3-4 Kallelse till årskonferens Ombud till årskonferens Motionera för förändringar Engagerade ungdomar till styrelse och kommittéer sökes SBUF mot mobbning och övergrepp Alkohol- och narkotikapolicy för SBUF Kallelse till SMU:s riksmöte 2005 Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet Ledare 4 Ledarguiden Internationellt 5 Rätt Vis Helg Globaliserings låda Närkontakt med Vitryssland BWA konferens i Birmingham, England Just Nu Samla in till ID-projektet Kultur 6 Drama-Dans-Lovsång MKU gospel Barn 7 Inspirationsdag Skyddsängelmaterial till försäljning Ekonomi Administration 8 Konung Gustaf V:s 90-års fond Statistiken SBUFs serviceavgift/scoutavgift och bidrag Statistik för 2004 Medlemsregistret KEFAS Aina och Olof Hammars stipendiefond Övrigt Allmänt 9 SBUF söker 0-50 år gamla bilder Luciasymposium om det brutala våldet Besöksdag och kallelsehelg Antagen alkoholpolicy för SMU

2 Stick ut hakan och visa oss på marknaden Gör vi arrangemang och aktiviteter som passar ungdomar idag? Tänker vi i styrelsearbetet överhuvudtaget i banorna av att vi ska konkurrera med andra aktiviteter och andra saker som lockar och drar idag. Vi lever i värld där det finns miljoner val man kan göra varje dag. Var är vi som kyrka när ungdomarna gör sina val. Jag tror att det är viktigt att vi inte är rädda för att sticka ut hakan och visa oss på marknaden, om vi kallar det så. Jag tror att vi måste tänka efter och skapa aktiviteter och arrangemang som är eftersökta av ungdomar. Det kanske innebär att vi får kasta oss ut på okänd mark. Men om vi vill att våra ungdomar som finns i föreningen idag ska stanna kvar i framtiden och om vi vill att det ska komma in nya tonåringar så måste vi konkurrera. Jag vet att för ungdomar idag så är det inte lika viktigt vilket samfund man går till utan det är aktiviteten och ledarna som är de viktiga. De är många som går till olika samfund för på så vis finna det de söker, och de känner att de får variationen i sina åtaganden. Jag tycker vi ska använda varandra och hjälpa varandra i våra kyrkor. Man kan på så sätt skapa mångfalden om man i kyrkorna gör olika saker för att locka unga, istället för att konkurrera ut varandra. Det är viktigt att inte glömma bort att vi är en kyrka, att vi har ett uppdrag i vår barn- och ungdomsverksamhet: att göra folk till lärjungar. Att hjälpa unga att lära känna Gud. Detta är unikt för oss och det måste vi ta fasta på. Kerstin Alm MKU-ordförande MKU SBUF SMU e-postadress Växeln Fax Malin Ivarsson Agneta Johansson Lena Reynold Furusjö Elisabeth Morgonro Emil Gunnarsson Annelie Ericsson Lena Frisell e-postadress hemsida Växeln Fax förbundssekreterare sekreterare ekonomi/administration internationellt scout information/ledare ungdom Telefonnummer Göran Bondesson Karin Ahlgren Kristina Engberg Karin Larsson Karin Sannerud Ulrika Morazán Mikael Ivarsson Nina Lundgren Ove Sommar e-postadress hemsida förbundssekreterare expeditionssekreterare expeditionssekreterare ekonomi/administration scout internationellt ungdom/utbildning musik/barn ungdom/inuti sid 2

3 Konvent Årskonferens Riksmöte Kallelse till årskonferens SBUFs nästa årskonferens är under Pingsthelgen SBUF fyller 100 år Detta kommer vi fira hela året men framför allt under konferensen, tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Svenska Baptisternas Kvinnoförbund. Platsen för konferensen är Norrköping eftersom det var där SBUF startade. Boka alltså in den maj redan nu i föreningens planering. Försök inspirera så många som möjligt av era ungdomar och ledare att komma med till Norrköping för att förhandla och fira. Välkommen till Vind i Seklen 2005! Ombud till årskonferensen Årskonferensen är SBUFs högsta beslutande organ och en viktig mötesplats för att påverka i vår organisation. Har din förening tankar kring hur SBUF ska fungera och prioritera? Utse ombud som för föreningens talan under förhandlingarna. I nästa föreningsutskick kommer vi bifoga en ombudsanmälan som vi ber er fylla i och skicka in till SBUF när ni valt era ombud. Motionera för förändring! Motioner till SBUFs årskonferens maj ska vara inne senast tre månader innan konferensen börjar, d v s senast 12 februari vill vi ha er motion till SBUFs kansli. Rätt att motionera har varje ansluten förening, enskild medlem samt distriktorganisationers styrelser. Detta är en fantastisk chans att förändra! Skicka in era motioner till SBUFs kansli så att vi har dem senast 12 februari Engagerade ungdomar till styrelse och kommittéer sökes! I början av nästa år börjar SBUFs valberedning sitt arbete med att hitta nya personer till styrelse, kommittéer och arbetsgrupper. Vet ni någon som borde vara med? Hör av er till Pär Arkbro, sammankallande, tel: eller , eller till Agneta Johansson, kontaktperson på kansliet, tel: , SBUF mot mobbning och övergrepp Att vi i vår organisation ska göra allt vi kan för att motverka mobbning och övergrepp var en självklarhet för ombuden på SBUFs årskonferens i Västerås när motionen om att förebygga mobbning och övergrepp röstades igenom. I och med detta fick SBUFs styrelse tillsammans med Baptistscouts scoutråd ansvar för att ta fram en arbetsplan med konstruktiva och konkreta handlingar i arbetet mot mobbning och övergrepp. I Västerås påbörjades ett samtal som vi behöver hålla vid liv och utveckla både i den lokala föreningen och i SBUFs rikstäckande arbete. Hur upptäcker vi tecken på mobbning och övergrepp? Vem ska man vända sig till i så fall? Hur tar man upp frågan om man blivit anklagad för att ha gjort någon illa? Vi behöver prata om risker i vår egen verksamhet och om hur vi som ledare behandlar barnen och varandra. Till vårt barn- och ungdomsarbete kommer många barn med speciella behov, barn som kanske inte platsar någon annanstans. Hur tar vi hand om dem? Hur utbildar vi oss i det? Kontakta gärna SBUFs kansli med idéer och tips på hur vi som organisation kan arbeta vidare med de här frågorna, , Samtalet började där i Västerås. Låt oss fortsätta det så ord får föda handling som ger liv! Alkohol- och narkotikapolicy för SBUF På årskoferensen I Rörelse i Västerås antog SBUF en alkohol- och narkotikapolicy. Beslutet togs efter en ganska lång debatt som dels handlade om vad som egentligen innefattas av ordet drog som sedan ändrades till narkotika, dels om vår syn på alkoholbruk. Att våra egna verksamheter ska vara drogfria var det inga tveksamheter kring, men hur gör vi när vi möter t ex våra nordiska vänner och det för dem är helt i sin ordning att ta en öl tillsammans med sina ledarkollegor på ett scoutläger? Ska vi för den skull bojkotta samarbete? Det diskuterades också om det i policyn skulle uppmanas till ett helnyktert leverne eller om det blir fel eftersom det inte längre är synonymt att vara kristen och nykterist. Debatten hölls i respekt för varandras olika sätt att se och vikten av att samtala med unga människor om ett sunt förhållningssätt till alkohol betonades. Med som bilaga finns den antagna policyn. Låt den vara utgångspunkt i samtalet med barn och ungdomar om alkohol och narkotika. sid 3

4 Konvent Årskonferens Riksmöte Kallelse till SMU:s riksmöte juni 2005 på utbildningscentrum, Lidingö Rum för livet - det vill SMU vara! Ett rum där barn och unga kan växa som människor och finna en levande personlig tro. Rum för livet är också namnet på den gemensamma konferens som SMU anordnar tillsamman med Missionskyrkan juni 2005 i Stockholm och på Lidingö. Missionskyrkans konferens kommer att var i Immanuelskyrkan i Stockholm. Men för SMU:s del så blir Riksmötet vid utbildningscentrum på Lidingö. Där kommer vi att bo i klassrum, på logoment och hotellet. Det kommer också att vara möjligt att bo i tält i parken. På så sätt blir riksmöte samlat till en och samma plats. Mer detaljer kommer i utskick till våren. Det blir ett roligt och spännande riksmöte fyllt av gemenskap. Nu får ni tänka till och fundera vilka som bäst representerar er förening på riksmötet. Varje förening som är ansluten till SMU har rätt att sända ombud enligt följande: Upp till och med 150 medlemmar = 2 ombud 151 till och med 300 medlemmar = 3 ombud 301 till och med 600 medlemmar = 4 ombud Över 601 medlemmar = 5 ombud Varje distrikt äger rätt att till Riksmötet sända 2 ombud Under riksmötesförhandlingarna får vi möjlighet att tillsammans forma SMU:s framtid. Varje distrikt, lokal förening och enskild medlem har rätt att lägga fram förslag som skall behandlas på riksmötet. Förslagen kan gälla stort och smått. Fundera på vilka frågor som är viktigast för just er förening. Förslagen, som för SMU:s riksmöte kallas motioner, ska vara SMU-styrelsen tillhanda senast 15 mars Vi vill att riksmötet ska vara en samlingspunkt för många SMU:are. Därför kommer det att finnas aktiviteter hela tiden även för den som inte är ombud. Bland annat kommer utbildningscentrum att erbjuda ledarutbildning i ett kurspaket. På kvällarna händer massor i form av seminarier, caféer, gudstjänster m.m. En hel del samlingar och gudstjänster blir tillsammans med Missionskyrkan. Fokus i dessa samlingar blir mötet mellan SMU och Missionskyrkan. Vi arbetar med att hitta former där alla kan känna sig hemma i gemensamma gudstjänster och samlingar. Med önskan om Guds rika välsignelse i ert arbete! Vi ses till riksmöte på Lidingö Linda Eriksson Göran Bondesson Ordförande Förbundssekreterare Ledarguiden Ledare Ledarguiden är en ledarutbildning för er som jobbar med tonåringar. Kursen vänder sig till både tonårsscoutledare och tonårsledare. Under våren genomfördes en pilotutbildning där kursen testades på ett grundligt sätt. I mitten av oktober genomfördes en första handledarutbildning där representanter från alla SMU:s distrikt närvarade. Under året 2005 räknar vi med att Ledarguiden kommer att genomföras i de flesta av våra distrikt. Utbildningen har tagits fram av SMU-riks tillsammans med Bilda. Genomförandet av kursen kommer att ske genom våra distrikt. Några av de ämnen som man tar upp under utbildningen är: tonårsteologi, ungdomskultur, SMU:s policys m.m. Håll utkik efter Ledarguiden eller kontakta din SMUkonsulent i ditt distrikt för mer information. sid 4

5 Internationellt Rätt Vis Helg Gör Gud skillnad? -i världen -bland människor -för mig. Rätt Vis Helg, en helg om Gud och fattigdom, ickevåld, vapenexport, rättvis handel Årets upplaga av Rätt Vis Helg arrangeras på Lidingö folkhögskola den november. Läs mer på BWA konferens i Birmingham, England Nästa sommar äger Baptisternas Världskongress rum i Birmingham. Tidpunkten är juli. Kongressen innehåller både en konferens för vuxna och en för ungdomar. Detta är en fantastisk chans att träffa baptister från hela världen på ganska nära håll. Det går att hitta relativt billiga resor till England. Läs mer om konferensen på: eller på BWAs hemsida: Just Nu För fjärde gången i år har du nu möjlighet att lära känna mer av SMU:s internationella arbete. Ta chansen och läs Just Nu! När du själv har läst den, sätt då upp den på en väl synlig plats, så att andra också kan inspireras om internationell mission! Globaliserings låda Kanske det är er tur att ta upp frågor om orättvisorna i världen, belysa förändringsprocesser och ta reda på mer. Vill du ta upp globaliseringsfrågor i din församling eller förening men vet inte riktigt hur ni skall börja? SBUFs internationella kommitté har nu förberett en låda med material som ni får låna för 100 kr plus porto. I den finns det både böcker, filmer, broschyrer och spel som leder till diskussioner. Beställ den från eller ring Välkommen till: Närkontakt med Vitryssland Informationsdagar på Ansgarsgården, Flen 3-4 december, organiserat av Nätverket för Vitryssland. Initierad information om: de aktuella förhållandena i Vitryssland, församlingarnas möjlighet att arbeta, barnens situation, vad vi kan göra. För mer information kontakta Åke H Nilsson tel eller Samla in till ID-projektet! ID handlar om identitet. ID handlar om en och samma Gud i Sverige, Indien, Kongo-Brazzaville och i Nicaragua. ID är SMU:s internationella projekt Du och din förening kan delta i ID. Att samla in pengar är ett sätt att delta och i detta föreningsutskick får ni material som kan hjälpa er i insamlingen. Vi bifogar en insamlingstavla som ni kan använda för att uppmuntra till givande och hålla räkningen på hur mycket pengar ni samlar in. På tavlan finns ett rutnät som ska fyllas med fingeravtryck. En stämpeldyna och villiga fingrar är allt ni behöver för att komma igång! sid 5

6 Kultur Drama-Dans-Lovsång Vi behöver din hjälp! Riksmötet 2004 bestämde att SMU riks skall utreda hur det ser ut med Drama- Dans och Lovsångsgrupper ute i våra lokala SMU föreningar. Nationella Utskottet fick ansvaraet för denna uppgift och vill nu ha din hjälp. Med detta utskick följer en enkät med frågor om arbte inom dessa områden. Vi vill att du ser till att den hamnar hos rätt person som vill och kan svara. Det är ni som har kunskapen om hur det ser ut. Från SMU riks vill vi börja med att kartlägga hur det ser ut och sedan se om vi på något sätt kan vara del av att utveckla dess verksamheter. Hjälp oss med det första steget, berätta vad det är som händer hos er. Vi ser fram emot era svar. Nina Lundgren, Musik och Barn sekreterare MKU gospel Trollhättan inbjuder er alla till Gospel. Helgen den november får vi komma och sjunga i denna härliga kyrka. Helgen kostar 300 kr. och då får man sova på ett härligt mjukt gymnastikgolv och sjunga så mycket man bara kan. Emellanåt tar vi en paus för en bit mat. Anmälan gör du till Trollhättan, Elisabet Öman, Kapellgatan 35, Trollhättan, , Hör av dig om du har frågor. Ta med släkt och vänner, vi ses i Trollhättan! Helt Enkelt Ungdom Det är dags att börja fundera på om man vill med på sommarens läger, Helt Enkelt Ett ungdomsläger för dig mellan år. Lägret äger rum vecka 31 på Karlskogas folkhögskola. Sista anmälningsdagen är den 29 april, men det lönar sig att anmäla sig tidigare. Antalet är begränsat till 300 stycken, först till kvarn gäller. Anmäl dig gör du på: Tidningskurs Här är något för ungdomar som tycker om att skriva och fotografera och är intresserade av hur det går till på en tidningsredaktion. För andra året i rad bjuder SBUF och SMU tillsammans med tidningen Sändaren in till tidningskurs för ungdomar mellan 16 och 20 år. Under ledning av erfarna journalister och redigerare jobbar vi med text och foto utifrån reportage vi gör under helgen. Kunskapen kan sedan användas t ex för att skriva i lokaltidningen om vad som händer hemma i föreningen eller varför inte i församlingsbladet. Kursen är förlagd till Sändarens lokaler i centrala Stockholm helgen 18-20/ Pris 400 kr plus resa. Antalet platser är begränsat. Läs mer i den bifogade foldern och sprid den till intresserade ungdomar, den går bra att kopiera. Frågor? Kontakta Annelie Ericsson på SBUFs kansli, , Skidresa Res till franska alperna med MKU och S:t Jakobs Kyrka. Resan går av stapeln vecka 7 och utgår från Göteborg. Mer information finns på Ta gärna en tur till vår hemsida: mku. När du är där så skriv i vår idebank. Där kan du ge tips till andra om andakter, lekar mm. sid 6

7 inuti SMU och Missionskyrkan har nyligen startat projektet inuti. Syftet med inuti är att ge ungdomar förnyade möjligheter att komma till tro på Jesus Kristus och komma in i församlingsgemenskapen. Om ni är intresserade av att arbeta med frågan om hur man förbättrar förutsättningarna för ungdomar att komma in i er gemenskap, kan någon från projektet besöka er. Inuti har en hemsida där du kan göra en intresseanmälan för din SMU-förening/församling. Där finns också mer information. Hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt och fyllas på med användbara verktyg, material, tips och idéer samt erfarenheter av arbetet. I nuläget är två personer anställda för att arbeta med inuti. Ove Sommar är anställd av SMU-riks på 50 % som projektsekreterare och Boppe Perhamn har 25 % i sin tjänst i Östra Götalands distrikt för att möta lokala föreningar och församlingar och jobba med inuti:s frågor. Vill du och din församling/förening arbeta för att unga människor ska få bättre förutsättningar att komma in i församlingen och fördjupa sin tro? Ta kontakt med oss via hemsidan, e-posta eller ring, Ove Sommar tel , , e-post Gå gärna in på läs om projektet och gör en intresseanmälan. UK blir NK SBUFs Ungdoms kommitté har bytt namn till Nationella kommittén. Detta för att vidga möjligheterna för vad kommittén kan jobba med och för att underlätta samarbetet med SMU och MKU. Ung på nätet Idag tillbringar svenska ungdomar stora delar av sin tid på Internet, både på fritiden och i skolan. Det stora och ogripbara nätet har blivit en del av livsstilen. Med självklarhet är det till nätet man vänder sig för att söka svar på sina frågor, stora som små. är en sida på nätet där unga människors frågor och funderingar kring Bibeln och kristen tro fångas upp och bearbetas. Det är en välbesökt sida som når ut till många som aldrig annars sätter sin fot i en kyrklig miljö. SBUF är tillsammans med Svenska Kyrkans Unga, EFS och Svenska Bibelsällskapet huvudmän för Bibelsajten. Grundtanken med sajten är att den ska fungera som ett öppet torg där olika uttryck för kristen tro speglas. Därför jobbar vi just nu också på att utöka sajtens ekumeniska bredd genom att få med flera kristna ungdomsförbund i arbetet. Tipsa gärna de ungdomar ni möter i kyrkan och i eventuell skolverksamhet att kolla in Bibelsajten. Har ni synpunkter och önskemål angående sajtens verksamhet eller om ni önskar fler bokmärken med sajtens adress på så hör av er till Lena Frisell på SBUF, tele: eller mail: Barn Inspirationsdygn om inuti april på Kuvarp SMU inbjuder dig som jobbar i församling eller distrikt med ungdomsarbete till ett inspirationsdygn om projektet Inuti. Detta gäller ungdomspastorer, distriktskonsulenter, ungdomsdiakoner och ungdomsledare. Inbjudan med mer information kommer att skickas ut senare. Men notera redan nu datumet. Inspirationsdag Barnledare i SBUF inbjuds till en inspirationsdag den 15 januari 2005 i Stockholm. Skyddsängelmaterial till försäljning Att användas vid temakvällar och församlingsdagar. Häften, pins och skivor finns att köpa hos SBUF, eller sid 7

8 Ekonomi Administration Konung Gustaf V:s 90-årsfond Varje år kan riksorganisationerna ansöka om pengar från Konung Gustaf V:s 90-årsfond för internationellt kontaktarbete. Nu är det dags igen att ansöka om pengar. Gå in på och läs mer om kriterierna för vad som gäller om man ska söka pengar. Ansökan ska skickas in till oss på MKU/SBUF respektive SMU (ej direkt till fonden). Senaste ansökningsdag är den 1 februari. I somras fick ex SMU i Fiskebäck stöd från fonden för ett ungdomsutbyte med Rumänien och SMU i Frötuna Rådmansö fick bidrag till sitt samarbetsprojekt med Lettland. Statistiken! Glöm inte bort att skicka in statistikblanketten den 31 januari 2005! Det är numera utifrån den vi betalar ut bidrag till er förening. Bidragsberättigade är de som år 2004 har medlemmar som har tagit aktiv ställning till medlemskap och dessutom är en godkänd lokalförening enligt Ungdomsstyrelsens kriterier. Till dessa föreningar kommer SMU under våren 2005 att betala ut 45 kronor per medlem. Börja kolla över redan nu vilka av era medlemmar som uppfyller dessa krav. Mer information får er förening tillsammans med statistikblanketten som når er förening/församling runt nyår. Uppdatera dig redan nu om vad som gäller på Serviceavgift/scoutavgift och bidrag SBUF har nu sammanställt hur stor serviceavgift och scoutavgift som er förening ska betala in till SBUF för år Vi har även sammanställt hur stort bidrag er förening eventuellt ska få för år Ett brev om detta skickas ut till ekonomiansvarig i lokalföreningen i slutet på oktober/början av november. Tänk på att bidrag för 2004 enbart betalas ut till de föreningar som har haft medlemmar som har tagit aktiv ställning till medlemskap år Därutöver betalas ett extra bidrag ut till de föreningar som i tid skickat in sin verksamhetsberättelse, stadgar och har haft ett ungdomsråd eller motsvarande samt minst 5 medlemmar som har tagit aktiv ställning till medlemskap år Har du några frågor angående serviceavgifter/ scoutavgifter och bidrag kontakta gärna Lena Reynold Furusjö, Administrativ sekreterare på SBUF på , Statistik för 2004 Håll utkik efter årets statistikutskick. Senast i december kommer SBUF att skicka ut information om hur det innevarande årets medlemsstatistik ska rapporteras. Glöm inte att det kan löna sig att rapporter in statistiken till SBUF. Statistiken är nämligen även en bidragsansökan. Bidragsberättigade är de som år 2004 har medlemmar som har tagit aktiv ställning till medlemskap och dessutom är en godkänd lokalförening enligt Ungdomsstyrelsens kriterier. Beloppen som SBUF kan ge tillbaka till föreningarna i bidrag kan dock variera från år till år beroende på hur stort bidrag SBUF erhåller i sin tur i form av statsbidrag. Såväl ditt SBUF-distrikt som SBUF-riks önskar få in statistikblanketten med bilagor senast den 31 januari Medlemsregistret KEFAS SBUF har tidigare gått ut med att en ny version av KEFAS beräknades vara färdig till höstterminen Dessvärre har det blivit förseningar och SBUF ber om ursäkt för det. Vi återkommer om mer information om KEFAS längre fram. Har du upptäckt någon särskild brist i den nuvarande versionen av KEFAS tveka inte att kontakta och informera Lena Reynold Furusjö eller Annelie Ericsson (helst via mejl) om vad som kan bli bättre. Våra mejladresser är: Känner du/ni till Aina och Olof Hammars stipendiefond? Varje år kan ett stipendium delas ut från Aina och Olof Hammars stipendiefond. Stipendiet kan sökas av ungdomsledare som önskar delta i en ledarkurs som hålls i Sverige eller utomlands. I andra hand kan stipendiet beviljas för en studie- eller konferensresa som är av betydelse för ledaruppgiften. Stipendiesumman är på ca kronor och kan delas mellan två eller flera sökanden. Behöver du en ansökningsblankett, kontakta Lena Reynold Furusjö, , SBUF, Sundbyberg. Den färdiga ansökan ska skickas in till SBUF, Sundbyberg senast den 31 mars. sid 8

9 Övrigt Allmänt SBUF söker 0-50 år gamla bilder SBUF fyller 100 år nästa år. Som ett led i firandet ska vi ta fram en jubileumsbok där vi ser tillbaka på de år som varit, undersöker var vi står nu och blickar framåt. Nu söker vi olika slags bidrag till boken - bilder, minnen, tankar... från läger, ungdomsverksamhet, kurser... ja, listan kan göras lång! Har du några snygga lägerbilder du vill dela med dig av? Kan du tipsa oss om någon intressant person vi borde skriva om i boken? Vi är främst intresserade av material från åren (de första 50 åren finns redan beskrivna i den jubileumsbok som gavs ut 1955). Om du vill vara med och bidra till jubileumsskriften kan du skicka ett meddelande till Eller sänd helt enkelt in materialet per post till SBUF, Sundbyberg. Märk kuvertet Jubileumsboken. Vi behöver ditt bidrag senast den 15 december. Har du några frågor eller tips? Ta kontakt med bokens redaktör Susanna Hellman via Skutan, per e-post eller telefon Luciasymposium om brutalt våld Utbildningscentrum, Lidingö, 9/ Lucia är en symbol för hopp och ljus, men också ytterligare ett av alla offer för det brutala våldet. I Luciatid far många illa. I Luciatid vill vi sätta fokus på detta! Tanken är liksom förra året då ett liknande symposium hölls - att mötas, dela erfarenheter, få input, i bästa fall komma med konkreta handlingsförslag - för att stävja det brutala våldet. Detta år sätter vi även fokus på barns utsatthet och barn som vittnen till våld. I planeringsgruppen finns företrädare för Socialtjänsten, UCL, SMU, SBUF, Missionskyrkans kvinnokommitté. Läs mer på bifogad affisch. Besöksdag och kallelsehelg! Fredagen den 11 mars 2005 är det besöksdag på Teologiska Högskolan Stockholm (THS), Lidingö folkhögskola och Betel folkhögskola. Då finns det möjlighet att vara med på lektioner, samtala med lärare, elever/studenter och utbildningsansvariga. På fredag kväll fortsätter det sedan med en kallelsehelg fram till lördag eftermiddag. Den hålls vid THS i Bromma och arrangeras gemensamt av Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet. Det blir bibelstudier, gudstjänst, seminarier och möjlighet till enskilda samtal. Karin Wiborn, Göran Zettergren, Johnny Jonsson, Maria Hägglund och Rune W Dahlén är bara några av de medverkande. Helgen riktar sig till alla som funderar på kallelsen till heltidstjänst. Det kan till exempel handla om att bli ettåring, diakon, missionär eller pastor. Boka in helgen mars 2005 redan nu! Mer information kommer på SMU, SBUF:s och skolornas hemsidor framöver. Mikael Ivarsson, SMU Annelie Eriksson, SBUF Antagen alkoholpolicy för SMU SMU antog en alkoholpolicy under årets riksmöte i Västerås. Den fastslagna alkoholpolicyn finns som bilaga i utskicket. Använd gärna policyn för att börja ett samtal i er förening omkring alkohol. Vill ni ha hjälp med att komma igång med samtalet kan ni kontakta Ove Sommar och Mikael Ivarsson på SMU-riks. sid 9

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Innehåll. Johannes första brev 1:3. MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm

Innehåll. Johannes första brev 1:3. MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 2 06 Det vi har sett

Läs mer

Välkomna till årets kyrkokonferens!

Välkomna till årets kyrkokonferens! nr 3/06 Välkomna till årets kyrkokonferens! I år samlas Svenska Missionskyrkan till kyrkokonferens kring temat En kyrka som berör. Förhoppningen är att temat ska väcka oss till utmaning och insikt, uppdrag

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Personal 3 Personalförändringar på SMU Personalförändringar på SBUF. Ekonomi Administration 8-9 Över 1,8 miljoner konor till SMU- och SBUFföreningar!

Personal 3 Personalförändringar på SMU Personalförändringar på SBUF. Ekonomi Administration 8-9 Över 1,8 miljoner konor till SMU- och SBUFföreningar! MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 3 05 Jesus sade: Se till

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! nr 3/04 Välkomna till kyrkokonferensen! Tre samfund och tre ungdomsförbund samlas under Kristi himmelsfärdshelgen i Västerås till en historisk konferens under temat I rörelse. Vår förhoppning är att omkring

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Ung, vild och vacker...

Ung, vild och vacker... Ung, vild och vacker... Tipshäfte och handledning för dig, som vill starta ungdomsverksamhet i Dyslexiförbundet FMLS Ungdom Innehåll Sidan Varför ungdomsverksamhet? 3 Hur hittar man ungdomarna? 3 Vem är

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! Nyhetsbrev till Svenska Missionsförbundets församlingar och medarbetare Utgivningsdag: 03-04-28 Redaktion: Informationsenheten vid missionsexpeditionen Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-15

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010 Föreningsnytt Februari 2010 PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet Uppsala föreningsråd Svartbäcksgatan 58 753 33 Uppsala Telefon: 018 14 49 14 E-post: info@uppsalaforeningsrad.se Hemsida:

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

informationsutskick från #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA

informationsutskick från #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA informationsutskick från SBUFMKUSMU #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA innehåll tänkvärt 3 vision om enhet 3 årshögtid 4 material

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Baptistkyrkan i Linköping

Baptistkyrkan i Linköping G T R O F R I H G I H F R T R O F R I H T R O G Svenska Baptistsamfundets årskonferens 2012 Baptistkyrkan i Linköping 2 Dagordning Torsdag 17 maj 11.15 17.00 (med avbrott för lunch och eftermiddagskaffe)

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Vi är med och förändrar Sverige!

Vi är med och förändrar Sverige! Din kyrkoavgift till församlingen ett enkelt sätt att stödja arbetet Vi är med och förändrar Sverige! Kom med du också! Vårt gemensamma beslut utmanar: I snitt 14 nya givare per församling!» Vi vågar satsa

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Ombud, medlemmar och intresserade VARMT VÄLKOMNA

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

1. Mission över alla gränser... 3. 2. Våra utgångspunkter...4. 3. Vad gör vi och hur gör vi?... 7. 4. Hur vet vi om vi har lyckats?...

1. Mission över alla gränser... 3. 2. Våra utgångspunkter...4. 3. Vad gör vi och hur gör vi?... 7. 4. Hur vet vi om vi har lyckats?... 1 1. Mission över alla gränser... 3 2. Våra utgångspunkter...4 3. Vad gör vi och hur gör vi?... 7 4. Hur vet vi om vi har lyckats?... 10 5. Till sist...12 2 I vår tradition och historia har mission ofta

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning UR 4/2015 Mötesprotokoll fört vid Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd möte den 20150509 10 i Kärrtorp Närvarande: Malin Broman, ordförande Matilda Svensson, vice ordförande Sara Svanberg Anna Letfors Elisabeth

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015?

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 5-6 april 2014 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 5-6 april

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

En gåva till församlingarna!

En gåva till församlingarna! 1% av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt medgivande. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar. Kyrkoavgiften

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Equmenias riksstämma 2014

Equmenias riksstämma 2014 Equmenias riksstämma 2014 Sammanställning av yrkanden från handlingarna och påverkanstorget Propositionsordning för söndagens plenumförhandlingar 18 Motion från Equmenia Karlstad angående medlemsregistret

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 HÄR KAN DU SE VAD DU KAN GÖRA I SAMARABETE E MED OSS, SAMT VAD DET KRÄVS AV ER LOKALAVDELNING. WWW.PU-O-LAN.ORG Innehållsförteckning FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TA DEL

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer