Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet"

Transkript

1 MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box Stockholm SBUF tfn fax tfn fax Gå därför ut och gör alla till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matt: Innehåll Konvent Årskonferens Riksmöte 3-4 Kallelse till årskonferens Ombud till årskonferens Motionera för förändringar Engagerade ungdomar till styrelse och kommittéer sökes SBUF mot mobbning och övergrepp Alkohol- och narkotikapolicy för SBUF Kallelse till SMU:s riksmöte 2005 Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet Ledare 4 Ledarguiden Internationellt 5 Rätt Vis Helg Globaliserings låda Närkontakt med Vitryssland BWA konferens i Birmingham, England Just Nu Samla in till ID-projektet Kultur 6 Drama-Dans-Lovsång MKU gospel Barn 7 Inspirationsdag Skyddsängelmaterial till försäljning Ekonomi Administration 8 Konung Gustaf V:s 90-års fond Statistiken SBUFs serviceavgift/scoutavgift och bidrag Statistik för 2004 Medlemsregistret KEFAS Aina och Olof Hammars stipendiefond Övrigt Allmänt 9 SBUF söker 0-50 år gamla bilder Luciasymposium om det brutala våldet Besöksdag och kallelsehelg Antagen alkoholpolicy för SMU

2 Stick ut hakan och visa oss på marknaden Gör vi arrangemang och aktiviteter som passar ungdomar idag? Tänker vi i styrelsearbetet överhuvudtaget i banorna av att vi ska konkurrera med andra aktiviteter och andra saker som lockar och drar idag. Vi lever i värld där det finns miljoner val man kan göra varje dag. Var är vi som kyrka när ungdomarna gör sina val. Jag tror att det är viktigt att vi inte är rädda för att sticka ut hakan och visa oss på marknaden, om vi kallar det så. Jag tror att vi måste tänka efter och skapa aktiviteter och arrangemang som är eftersökta av ungdomar. Det kanske innebär att vi får kasta oss ut på okänd mark. Men om vi vill att våra ungdomar som finns i föreningen idag ska stanna kvar i framtiden och om vi vill att det ska komma in nya tonåringar så måste vi konkurrera. Jag vet att för ungdomar idag så är det inte lika viktigt vilket samfund man går till utan det är aktiviteten och ledarna som är de viktiga. De är många som går till olika samfund för på så vis finna det de söker, och de känner att de får variationen i sina åtaganden. Jag tycker vi ska använda varandra och hjälpa varandra i våra kyrkor. Man kan på så sätt skapa mångfalden om man i kyrkorna gör olika saker för att locka unga, istället för att konkurrera ut varandra. Det är viktigt att inte glömma bort att vi är en kyrka, att vi har ett uppdrag i vår barn- och ungdomsverksamhet: att göra folk till lärjungar. Att hjälpa unga att lära känna Gud. Detta är unikt för oss och det måste vi ta fasta på. Kerstin Alm MKU-ordförande MKU SBUF SMU e-postadress Växeln Fax Malin Ivarsson Agneta Johansson Lena Reynold Furusjö Elisabeth Morgonro Emil Gunnarsson Annelie Ericsson Lena Frisell e-postadress hemsida Växeln Fax förbundssekreterare sekreterare ekonomi/administration internationellt scout information/ledare ungdom Telefonnummer Göran Bondesson Karin Ahlgren Kristina Engberg Karin Larsson Karin Sannerud Ulrika Morazán Mikael Ivarsson Nina Lundgren Ove Sommar e-postadress hemsida förbundssekreterare expeditionssekreterare expeditionssekreterare ekonomi/administration scout internationellt ungdom/utbildning musik/barn ungdom/inuti sid 2

3 Konvent Årskonferens Riksmöte Kallelse till årskonferens SBUFs nästa årskonferens är under Pingsthelgen SBUF fyller 100 år Detta kommer vi fira hela året men framför allt under konferensen, tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Svenska Baptisternas Kvinnoförbund. Platsen för konferensen är Norrköping eftersom det var där SBUF startade. Boka alltså in den maj redan nu i föreningens planering. Försök inspirera så många som möjligt av era ungdomar och ledare att komma med till Norrköping för att förhandla och fira. Välkommen till Vind i Seklen 2005! Ombud till årskonferensen Årskonferensen är SBUFs högsta beslutande organ och en viktig mötesplats för att påverka i vår organisation. Har din förening tankar kring hur SBUF ska fungera och prioritera? Utse ombud som för föreningens talan under förhandlingarna. I nästa föreningsutskick kommer vi bifoga en ombudsanmälan som vi ber er fylla i och skicka in till SBUF när ni valt era ombud. Motionera för förändring! Motioner till SBUFs årskonferens maj ska vara inne senast tre månader innan konferensen börjar, d v s senast 12 februari vill vi ha er motion till SBUFs kansli. Rätt att motionera har varje ansluten förening, enskild medlem samt distriktorganisationers styrelser. Detta är en fantastisk chans att förändra! Skicka in era motioner till SBUFs kansli så att vi har dem senast 12 februari Engagerade ungdomar till styrelse och kommittéer sökes! I början av nästa år börjar SBUFs valberedning sitt arbete med att hitta nya personer till styrelse, kommittéer och arbetsgrupper. Vet ni någon som borde vara med? Hör av er till Pär Arkbro, sammankallande, tel: eller , eller till Agneta Johansson, kontaktperson på kansliet, tel: , SBUF mot mobbning och övergrepp Att vi i vår organisation ska göra allt vi kan för att motverka mobbning och övergrepp var en självklarhet för ombuden på SBUFs årskonferens i Västerås när motionen om att förebygga mobbning och övergrepp röstades igenom. I och med detta fick SBUFs styrelse tillsammans med Baptistscouts scoutråd ansvar för att ta fram en arbetsplan med konstruktiva och konkreta handlingar i arbetet mot mobbning och övergrepp. I Västerås påbörjades ett samtal som vi behöver hålla vid liv och utveckla både i den lokala föreningen och i SBUFs rikstäckande arbete. Hur upptäcker vi tecken på mobbning och övergrepp? Vem ska man vända sig till i så fall? Hur tar man upp frågan om man blivit anklagad för att ha gjort någon illa? Vi behöver prata om risker i vår egen verksamhet och om hur vi som ledare behandlar barnen och varandra. Till vårt barn- och ungdomsarbete kommer många barn med speciella behov, barn som kanske inte platsar någon annanstans. Hur tar vi hand om dem? Hur utbildar vi oss i det? Kontakta gärna SBUFs kansli med idéer och tips på hur vi som organisation kan arbeta vidare med de här frågorna, , Samtalet började där i Västerås. Låt oss fortsätta det så ord får föda handling som ger liv! Alkohol- och narkotikapolicy för SBUF På årskoferensen I Rörelse i Västerås antog SBUF en alkohol- och narkotikapolicy. Beslutet togs efter en ganska lång debatt som dels handlade om vad som egentligen innefattas av ordet drog som sedan ändrades till narkotika, dels om vår syn på alkoholbruk. Att våra egna verksamheter ska vara drogfria var det inga tveksamheter kring, men hur gör vi när vi möter t ex våra nordiska vänner och det för dem är helt i sin ordning att ta en öl tillsammans med sina ledarkollegor på ett scoutläger? Ska vi för den skull bojkotta samarbete? Det diskuterades också om det i policyn skulle uppmanas till ett helnyktert leverne eller om det blir fel eftersom det inte längre är synonymt att vara kristen och nykterist. Debatten hölls i respekt för varandras olika sätt att se och vikten av att samtala med unga människor om ett sunt förhållningssätt till alkohol betonades. Med som bilaga finns den antagna policyn. Låt den vara utgångspunkt i samtalet med barn och ungdomar om alkohol och narkotika. sid 3

4 Konvent Årskonferens Riksmöte Kallelse till SMU:s riksmöte juni 2005 på utbildningscentrum, Lidingö Rum för livet - det vill SMU vara! Ett rum där barn och unga kan växa som människor och finna en levande personlig tro. Rum för livet är också namnet på den gemensamma konferens som SMU anordnar tillsamman med Missionskyrkan juni 2005 i Stockholm och på Lidingö. Missionskyrkans konferens kommer att var i Immanuelskyrkan i Stockholm. Men för SMU:s del så blir Riksmötet vid utbildningscentrum på Lidingö. Där kommer vi att bo i klassrum, på logoment och hotellet. Det kommer också att vara möjligt att bo i tält i parken. På så sätt blir riksmöte samlat till en och samma plats. Mer detaljer kommer i utskick till våren. Det blir ett roligt och spännande riksmöte fyllt av gemenskap. Nu får ni tänka till och fundera vilka som bäst representerar er förening på riksmötet. Varje förening som är ansluten till SMU har rätt att sända ombud enligt följande: Upp till och med 150 medlemmar = 2 ombud 151 till och med 300 medlemmar = 3 ombud 301 till och med 600 medlemmar = 4 ombud Över 601 medlemmar = 5 ombud Varje distrikt äger rätt att till Riksmötet sända 2 ombud Under riksmötesförhandlingarna får vi möjlighet att tillsammans forma SMU:s framtid. Varje distrikt, lokal förening och enskild medlem har rätt att lägga fram förslag som skall behandlas på riksmötet. Förslagen kan gälla stort och smått. Fundera på vilka frågor som är viktigast för just er förening. Förslagen, som för SMU:s riksmöte kallas motioner, ska vara SMU-styrelsen tillhanda senast 15 mars Vi vill att riksmötet ska vara en samlingspunkt för många SMU:are. Därför kommer det att finnas aktiviteter hela tiden även för den som inte är ombud. Bland annat kommer utbildningscentrum att erbjuda ledarutbildning i ett kurspaket. På kvällarna händer massor i form av seminarier, caféer, gudstjänster m.m. En hel del samlingar och gudstjänster blir tillsammans med Missionskyrkan. Fokus i dessa samlingar blir mötet mellan SMU och Missionskyrkan. Vi arbetar med att hitta former där alla kan känna sig hemma i gemensamma gudstjänster och samlingar. Med önskan om Guds rika välsignelse i ert arbete! Vi ses till riksmöte på Lidingö Linda Eriksson Göran Bondesson Ordförande Förbundssekreterare Ledarguiden Ledare Ledarguiden är en ledarutbildning för er som jobbar med tonåringar. Kursen vänder sig till både tonårsscoutledare och tonårsledare. Under våren genomfördes en pilotutbildning där kursen testades på ett grundligt sätt. I mitten av oktober genomfördes en första handledarutbildning där representanter från alla SMU:s distrikt närvarade. Under året 2005 räknar vi med att Ledarguiden kommer att genomföras i de flesta av våra distrikt. Utbildningen har tagits fram av SMU-riks tillsammans med Bilda. Genomförandet av kursen kommer att ske genom våra distrikt. Några av de ämnen som man tar upp under utbildningen är: tonårsteologi, ungdomskultur, SMU:s policys m.m. Håll utkik efter Ledarguiden eller kontakta din SMUkonsulent i ditt distrikt för mer information. sid 4

5 Internationellt Rätt Vis Helg Gör Gud skillnad? -i världen -bland människor -för mig. Rätt Vis Helg, en helg om Gud och fattigdom, ickevåld, vapenexport, rättvis handel Årets upplaga av Rätt Vis Helg arrangeras på Lidingö folkhögskola den november. Läs mer på BWA konferens i Birmingham, England Nästa sommar äger Baptisternas Världskongress rum i Birmingham. Tidpunkten är juli. Kongressen innehåller både en konferens för vuxna och en för ungdomar. Detta är en fantastisk chans att träffa baptister från hela världen på ganska nära håll. Det går att hitta relativt billiga resor till England. Läs mer om konferensen på: eller på BWAs hemsida: Just Nu För fjärde gången i år har du nu möjlighet att lära känna mer av SMU:s internationella arbete. Ta chansen och läs Just Nu! När du själv har läst den, sätt då upp den på en väl synlig plats, så att andra också kan inspireras om internationell mission! Globaliserings låda Kanske det är er tur att ta upp frågor om orättvisorna i världen, belysa förändringsprocesser och ta reda på mer. Vill du ta upp globaliseringsfrågor i din församling eller förening men vet inte riktigt hur ni skall börja? SBUFs internationella kommitté har nu förberett en låda med material som ni får låna för 100 kr plus porto. I den finns det både böcker, filmer, broschyrer och spel som leder till diskussioner. Beställ den från eller ring Välkommen till: Närkontakt med Vitryssland Informationsdagar på Ansgarsgården, Flen 3-4 december, organiserat av Nätverket för Vitryssland. Initierad information om: de aktuella förhållandena i Vitryssland, församlingarnas möjlighet att arbeta, barnens situation, vad vi kan göra. För mer information kontakta Åke H Nilsson tel eller Samla in till ID-projektet! ID handlar om identitet. ID handlar om en och samma Gud i Sverige, Indien, Kongo-Brazzaville och i Nicaragua. ID är SMU:s internationella projekt Du och din förening kan delta i ID. Att samla in pengar är ett sätt att delta och i detta föreningsutskick får ni material som kan hjälpa er i insamlingen. Vi bifogar en insamlingstavla som ni kan använda för att uppmuntra till givande och hålla räkningen på hur mycket pengar ni samlar in. På tavlan finns ett rutnät som ska fyllas med fingeravtryck. En stämpeldyna och villiga fingrar är allt ni behöver för att komma igång! sid 5

6 Kultur Drama-Dans-Lovsång Vi behöver din hjälp! Riksmötet 2004 bestämde att SMU riks skall utreda hur det ser ut med Drama- Dans och Lovsångsgrupper ute i våra lokala SMU föreningar. Nationella Utskottet fick ansvaraet för denna uppgift och vill nu ha din hjälp. Med detta utskick följer en enkät med frågor om arbte inom dessa områden. Vi vill att du ser till att den hamnar hos rätt person som vill och kan svara. Det är ni som har kunskapen om hur det ser ut. Från SMU riks vill vi börja med att kartlägga hur det ser ut och sedan se om vi på något sätt kan vara del av att utveckla dess verksamheter. Hjälp oss med det första steget, berätta vad det är som händer hos er. Vi ser fram emot era svar. Nina Lundgren, Musik och Barn sekreterare MKU gospel Trollhättan inbjuder er alla till Gospel. Helgen den november får vi komma och sjunga i denna härliga kyrka. Helgen kostar 300 kr. och då får man sova på ett härligt mjukt gymnastikgolv och sjunga så mycket man bara kan. Emellanåt tar vi en paus för en bit mat. Anmälan gör du till Trollhättan, Elisabet Öman, Kapellgatan 35, Trollhättan, , Hör av dig om du har frågor. Ta med släkt och vänner, vi ses i Trollhättan! Helt Enkelt Ungdom Det är dags att börja fundera på om man vill med på sommarens läger, Helt Enkelt Ett ungdomsläger för dig mellan år. Lägret äger rum vecka 31 på Karlskogas folkhögskola. Sista anmälningsdagen är den 29 april, men det lönar sig att anmäla sig tidigare. Antalet är begränsat till 300 stycken, först till kvarn gäller. Anmäl dig gör du på: Tidningskurs Här är något för ungdomar som tycker om att skriva och fotografera och är intresserade av hur det går till på en tidningsredaktion. För andra året i rad bjuder SBUF och SMU tillsammans med tidningen Sändaren in till tidningskurs för ungdomar mellan 16 och 20 år. Under ledning av erfarna journalister och redigerare jobbar vi med text och foto utifrån reportage vi gör under helgen. Kunskapen kan sedan användas t ex för att skriva i lokaltidningen om vad som händer hemma i föreningen eller varför inte i församlingsbladet. Kursen är förlagd till Sändarens lokaler i centrala Stockholm helgen 18-20/ Pris 400 kr plus resa. Antalet platser är begränsat. Läs mer i den bifogade foldern och sprid den till intresserade ungdomar, den går bra att kopiera. Frågor? Kontakta Annelie Ericsson på SBUFs kansli, , Skidresa Res till franska alperna med MKU och S:t Jakobs Kyrka. Resan går av stapeln vecka 7 och utgår från Göteborg. Mer information finns på Ta gärna en tur till vår hemsida: mku. När du är där så skriv i vår idebank. Där kan du ge tips till andra om andakter, lekar mm. sid 6

7 inuti SMU och Missionskyrkan har nyligen startat projektet inuti. Syftet med inuti är att ge ungdomar förnyade möjligheter att komma till tro på Jesus Kristus och komma in i församlingsgemenskapen. Om ni är intresserade av att arbeta med frågan om hur man förbättrar förutsättningarna för ungdomar att komma in i er gemenskap, kan någon från projektet besöka er. Inuti har en hemsida där du kan göra en intresseanmälan för din SMU-förening/församling. Där finns också mer information. Hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt och fyllas på med användbara verktyg, material, tips och idéer samt erfarenheter av arbetet. I nuläget är två personer anställda för att arbeta med inuti. Ove Sommar är anställd av SMU-riks på 50 % som projektsekreterare och Boppe Perhamn har 25 % i sin tjänst i Östra Götalands distrikt för att möta lokala föreningar och församlingar och jobba med inuti:s frågor. Vill du och din församling/förening arbeta för att unga människor ska få bättre förutsättningar att komma in i församlingen och fördjupa sin tro? Ta kontakt med oss via hemsidan, e-posta eller ring, Ove Sommar tel , , e-post Gå gärna in på läs om projektet och gör en intresseanmälan. UK blir NK SBUFs Ungdoms kommitté har bytt namn till Nationella kommittén. Detta för att vidga möjligheterna för vad kommittén kan jobba med och för att underlätta samarbetet med SMU och MKU. Ung på nätet Idag tillbringar svenska ungdomar stora delar av sin tid på Internet, både på fritiden och i skolan. Det stora och ogripbara nätet har blivit en del av livsstilen. Med självklarhet är det till nätet man vänder sig för att söka svar på sina frågor, stora som små. är en sida på nätet där unga människors frågor och funderingar kring Bibeln och kristen tro fångas upp och bearbetas. Det är en välbesökt sida som når ut till många som aldrig annars sätter sin fot i en kyrklig miljö. SBUF är tillsammans med Svenska Kyrkans Unga, EFS och Svenska Bibelsällskapet huvudmän för Bibelsajten. Grundtanken med sajten är att den ska fungera som ett öppet torg där olika uttryck för kristen tro speglas. Därför jobbar vi just nu också på att utöka sajtens ekumeniska bredd genom att få med flera kristna ungdomsförbund i arbetet. Tipsa gärna de ungdomar ni möter i kyrkan och i eventuell skolverksamhet att kolla in Bibelsajten. Har ni synpunkter och önskemål angående sajtens verksamhet eller om ni önskar fler bokmärken med sajtens adress på så hör av er till Lena Frisell på SBUF, tele: eller mail: Barn Inspirationsdygn om inuti april på Kuvarp SMU inbjuder dig som jobbar i församling eller distrikt med ungdomsarbete till ett inspirationsdygn om projektet Inuti. Detta gäller ungdomspastorer, distriktskonsulenter, ungdomsdiakoner och ungdomsledare. Inbjudan med mer information kommer att skickas ut senare. Men notera redan nu datumet. Inspirationsdag Barnledare i SBUF inbjuds till en inspirationsdag den 15 januari 2005 i Stockholm. Skyddsängelmaterial till försäljning Att användas vid temakvällar och församlingsdagar. Häften, pins och skivor finns att köpa hos SBUF, eller sid 7

8 Ekonomi Administration Konung Gustaf V:s 90-årsfond Varje år kan riksorganisationerna ansöka om pengar från Konung Gustaf V:s 90-årsfond för internationellt kontaktarbete. Nu är det dags igen att ansöka om pengar. Gå in på och läs mer om kriterierna för vad som gäller om man ska söka pengar. Ansökan ska skickas in till oss på MKU/SBUF respektive SMU (ej direkt till fonden). Senaste ansökningsdag är den 1 februari. I somras fick ex SMU i Fiskebäck stöd från fonden för ett ungdomsutbyte med Rumänien och SMU i Frötuna Rådmansö fick bidrag till sitt samarbetsprojekt med Lettland. Statistiken! Glöm inte bort att skicka in statistikblanketten den 31 januari 2005! Det är numera utifrån den vi betalar ut bidrag till er förening. Bidragsberättigade är de som år 2004 har medlemmar som har tagit aktiv ställning till medlemskap och dessutom är en godkänd lokalförening enligt Ungdomsstyrelsens kriterier. Till dessa föreningar kommer SMU under våren 2005 att betala ut 45 kronor per medlem. Börja kolla över redan nu vilka av era medlemmar som uppfyller dessa krav. Mer information får er förening tillsammans med statistikblanketten som når er förening/församling runt nyår. Uppdatera dig redan nu om vad som gäller på Serviceavgift/scoutavgift och bidrag SBUF har nu sammanställt hur stor serviceavgift och scoutavgift som er förening ska betala in till SBUF för år Vi har även sammanställt hur stort bidrag er förening eventuellt ska få för år Ett brev om detta skickas ut till ekonomiansvarig i lokalföreningen i slutet på oktober/början av november. Tänk på att bidrag för 2004 enbart betalas ut till de föreningar som har haft medlemmar som har tagit aktiv ställning till medlemskap år Därutöver betalas ett extra bidrag ut till de föreningar som i tid skickat in sin verksamhetsberättelse, stadgar och har haft ett ungdomsråd eller motsvarande samt minst 5 medlemmar som har tagit aktiv ställning till medlemskap år Har du några frågor angående serviceavgifter/ scoutavgifter och bidrag kontakta gärna Lena Reynold Furusjö, Administrativ sekreterare på SBUF på , Statistik för 2004 Håll utkik efter årets statistikutskick. Senast i december kommer SBUF att skicka ut information om hur det innevarande årets medlemsstatistik ska rapporteras. Glöm inte att det kan löna sig att rapporter in statistiken till SBUF. Statistiken är nämligen även en bidragsansökan. Bidragsberättigade är de som år 2004 har medlemmar som har tagit aktiv ställning till medlemskap och dessutom är en godkänd lokalförening enligt Ungdomsstyrelsens kriterier. Beloppen som SBUF kan ge tillbaka till föreningarna i bidrag kan dock variera från år till år beroende på hur stort bidrag SBUF erhåller i sin tur i form av statsbidrag. Såväl ditt SBUF-distrikt som SBUF-riks önskar få in statistikblanketten med bilagor senast den 31 januari Medlemsregistret KEFAS SBUF har tidigare gått ut med att en ny version av KEFAS beräknades vara färdig till höstterminen Dessvärre har det blivit förseningar och SBUF ber om ursäkt för det. Vi återkommer om mer information om KEFAS längre fram. Har du upptäckt någon särskild brist i den nuvarande versionen av KEFAS tveka inte att kontakta och informera Lena Reynold Furusjö eller Annelie Ericsson (helst via mejl) om vad som kan bli bättre. Våra mejladresser är: Känner du/ni till Aina och Olof Hammars stipendiefond? Varje år kan ett stipendium delas ut från Aina och Olof Hammars stipendiefond. Stipendiet kan sökas av ungdomsledare som önskar delta i en ledarkurs som hålls i Sverige eller utomlands. I andra hand kan stipendiet beviljas för en studie- eller konferensresa som är av betydelse för ledaruppgiften. Stipendiesumman är på ca kronor och kan delas mellan två eller flera sökanden. Behöver du en ansökningsblankett, kontakta Lena Reynold Furusjö, , SBUF, Sundbyberg. Den färdiga ansökan ska skickas in till SBUF, Sundbyberg senast den 31 mars. sid 8

9 Övrigt Allmänt SBUF söker 0-50 år gamla bilder SBUF fyller 100 år nästa år. Som ett led i firandet ska vi ta fram en jubileumsbok där vi ser tillbaka på de år som varit, undersöker var vi står nu och blickar framåt. Nu söker vi olika slags bidrag till boken - bilder, minnen, tankar... från läger, ungdomsverksamhet, kurser... ja, listan kan göras lång! Har du några snygga lägerbilder du vill dela med dig av? Kan du tipsa oss om någon intressant person vi borde skriva om i boken? Vi är främst intresserade av material från åren (de första 50 åren finns redan beskrivna i den jubileumsbok som gavs ut 1955). Om du vill vara med och bidra till jubileumsskriften kan du skicka ett meddelande till Eller sänd helt enkelt in materialet per post till SBUF, Sundbyberg. Märk kuvertet Jubileumsboken. Vi behöver ditt bidrag senast den 15 december. Har du några frågor eller tips? Ta kontakt med bokens redaktör Susanna Hellman via Skutan, per e-post eller telefon Luciasymposium om brutalt våld Utbildningscentrum, Lidingö, 9/ Lucia är en symbol för hopp och ljus, men också ytterligare ett av alla offer för det brutala våldet. I Luciatid far många illa. I Luciatid vill vi sätta fokus på detta! Tanken är liksom förra året då ett liknande symposium hölls - att mötas, dela erfarenheter, få input, i bästa fall komma med konkreta handlingsförslag - för att stävja det brutala våldet. Detta år sätter vi även fokus på barns utsatthet och barn som vittnen till våld. I planeringsgruppen finns företrädare för Socialtjänsten, UCL, SMU, SBUF, Missionskyrkans kvinnokommitté. Läs mer på bifogad affisch. Besöksdag och kallelsehelg! Fredagen den 11 mars 2005 är det besöksdag på Teologiska Högskolan Stockholm (THS), Lidingö folkhögskola och Betel folkhögskola. Då finns det möjlighet att vara med på lektioner, samtala med lärare, elever/studenter och utbildningsansvariga. På fredag kväll fortsätter det sedan med en kallelsehelg fram till lördag eftermiddag. Den hålls vid THS i Bromma och arrangeras gemensamt av Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet. Det blir bibelstudier, gudstjänst, seminarier och möjlighet till enskilda samtal. Karin Wiborn, Göran Zettergren, Johnny Jonsson, Maria Hägglund och Rune W Dahlén är bara några av de medverkande. Helgen riktar sig till alla som funderar på kallelsen till heltidstjänst. Det kan till exempel handla om att bli ettåring, diakon, missionär eller pastor. Boka in helgen mars 2005 redan nu! Mer information kommer på SMU, SBUF:s och skolornas hemsidor framöver. Mikael Ivarsson, SMU Annelie Eriksson, SBUF Antagen alkoholpolicy för SMU SMU antog en alkoholpolicy under årets riksmöte i Västerås. Den fastslagna alkoholpolicyn finns som bilaga i utskicket. Använd gärna policyn för att börja ett samtal i er förening omkring alkohol. Vill ni ha hjälp med att komma igång med samtalet kan ni kontakta Ove Sommar och Mikael Ivarsson på SMU-riks. sid 9

Innehåll. Ungdom 6. Personal 3. Scout 7. Konvent Årskonferens Riksmöte 3-4. Ekonomi Administration 7. Ledare 5. Övrigt Allmänt 8.

Innehåll. Ungdom 6. Personal 3. Scout 7. Konvent Årskonferens Riksmöte 3-4. Ekonomi Administration 7. Ledare 5. Övrigt Allmänt 8. MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm tfn MKU 08-453 69 90 SBUF 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 2 04

Läs mer

Innehåll. Konvent Årskonferens Riksmöte 3-4 Riksmöte och kyrkokonferens Kom och fira med oss! Bak och fram

Innehåll. Konvent Årskonferens Riksmöte 3-4 Riksmöte och kyrkokonferens Kom och fira med oss! Bak och fram MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 1 05 Herren är min herde,

Läs mer

SCOUTUTSKICK 3/2004 augusti. Till scoutansvariga och scoutpostmottagare

SCOUTUTSKICK 3/2004 augusti. Till scoutansvariga och scoutpostmottagare SCOUTUTSKICK 3/2004 augusti Till scoutansvariga och scoutpostmottagare Betong har föga charm. Men tillsatt en dos genialitet, mod, vansinne, virtuositet och övermod blir det oemotståndligt. Citatet ovan

Läs mer

Innehåll Ledare 3 Uppdraget mot övergrepp Ledarguiden Besöksdag

Innehåll Ledare 3 Uppdraget mot övergrepp Ledarguiden Besöksdag MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 4 05 Gör er inga bekymmer,

Läs mer

Innehåll. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.

Innehåll. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 1 06 Jag vet vilka avsikter

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Existerande stadgar Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans (Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedrivs

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Innehåll. Johannes första brev 1:3. MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm

Innehåll. Johannes första brev 1:3. MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 2 06 Det vi har sett

Läs mer

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se Tureholms kyrkan april-september 2014 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. n 2 www.tureholmskyrkan.se Tre blir ett Text: Derek WALLES När jag för flera

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Hemvist för Falköpings Missionsförsamling Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Stina Lönnmyr, Nora Rydberg, Ellen Ahlrik, Karl Borgenhard och Joakim Svantesson.

Läs mer

Protokoll fört vid Metodistkyrkans Ungdomsförbunds årskonvent i Västerås. 1 Inledning Jessica Karlsson leder oss i bön och öppnar konventet.

Protokoll fört vid Metodistkyrkans Ungdomsförbunds årskonvent i Västerås. 1 Inledning Jessica Karlsson leder oss i bön och öppnar konventet. Protokoll fört vid Metodistkyrkans Ungdomsförbunds årskonvent i Västerås 1 Inledning Jessica Karlsson leder oss i bön och öppnar konventet. 2 Val av presidium välja följande personer till presidiet Ordförande

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Välkomna till årets kyrkokonferens!

Välkomna till årets kyrkokonferens! nr 3/06 Välkomna till årets kyrkokonferens! I år samlas Svenska Missionskyrkan till kyrkokonferens kring temat En kyrka som berör. Förhoppningen är att temat ska väcka oss till utmaning och insikt, uppdrag

Läs mer

Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka

Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka Jonsereds Missionskyrka 1912-2012 Jonsereds missionsförsamling är en kristen kyrka med närmare 90 medlemmar, alltså ännu inte helt 100, men på god väg och vi vill

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare. Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare. Hej! Vårterminen 2016 är igång och vi står inför ett spännande år! Redan nu kan vi tipsa om arrangemang och händelser som

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

VÄLKOMNA. ska prägla vår verksamhet genom en levande kristen grundsyn och en kärleksfull gemenskap.

VÄLKOMNA. ska prägla vår verksamhet genom en levande kristen grundsyn och en kärleksfull gemenskap. VÄLKOMNA till Brandströmska Förskolan Nylöse. Här nedan finner du information om Brandströmska förskolan Nylöse. Du kan klicka dig direkt till följande rubriker: 1. Mål och Metoder 2. Så här arbetar vi

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

PROGRAM. 3 juli - 25 september

PROGRAM. 3 juli - 25 september PROGRAM 3 juli - 25 september 2016 www.wesleykyrkan.se GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR Fr.o.m. den 10 juli är vi tillbaka i Wesleykyrkan Sommarens tema: Kristens resa 2016 Söndag 3 juli 18:00 Sommargudstjänst

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT ARRANGERA EN DISTRIKTSSTÄMMA!

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT ARRANGERA EN DISTRIKTSSTÄMMA! ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Personal 3 Personalförändringar på SMU Personalförändringar på SBUF. Ekonomi Administration 8-9 Över 1,8 miljoner konor till SMU- och SBUFföreningar!

Personal 3 Personalförändringar på SMU Personalförändringar på SBUF. Ekonomi Administration 8-9 Över 1,8 miljoner konor till SMU- och SBUFföreningar! MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 3 05 Jesus sade: Se till

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Uppdraget pågår. det glada budskapet om Guds rike på ett sätt som berör människor idag.

Uppdraget pågår. det glada budskapet om Guds rike på ett sätt som berör människor idag. Uppdraget pågår Hur presenterar vi bäst vår tro och gemenskap, på en gång stark och svag, bärkraftig och ödmjukt sökande, i dagens samhälle? Vad vill vi göra för att få folk att känna sig hemma i kyrkan

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

e-post: johanna.sahlin@equmenia.se telefon: 08-58003214

e-post: johanna.sahlin@equmenia.se telefon: 08-58003214 Equmeniakyrkans insamlingsdag till equmenia infaller på tacksägelsedagen den 13 oktober. Temat för insamlingen är att Växa Tillsammans. I denna kampanjguide har vi försökt samla lite tankar och idéer för

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Vänner i Kristus! När vi senast möttes till riksstämma och kyrkokonferens var en fråga särskilt livligt diskuterad, den som regionernas

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Barn och föräldrar våren 2016

Barn och föräldrar våren 2016 Barn och föräldrar våren 2016 Svenska kyrkan i Partille Kom som du är! Små och stora, barn och vuxna - vi hoppas att ni känner er välkomna att besöka någon av våra kyrkor. Här finns mycket att välja på

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

MARS - JUNI 2015 Foto: Stefan

MARS - JUNI 2015 Foto: Stefan MARS - JUNI 2015 Fo St Kroppen En kropp fungerar för att cellerna har olika uppgifter och för att de troget gör sitt jobb. Hjärtat pumpar blod, lungorna syresätter blodet och levern renar blodet från slaggprodukter

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR) STADGAR FÖR Antagna den 06 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet), förkortat UKR, är en kristen- och en ekumenisk organisation, är en ideell, opolitisk förening och ett samarbetsorgan för Trossamfundet

Läs mer

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer

Var finns Gud? Har dom tystnadsplikt i kyrkan? VARFÖR FINNS JAG? Varför finns det ondska?

Var finns Gud? Har dom tystnadsplikt i kyrkan? VARFÖR FINNS JAG? Varför finns det ondska? KONFIR MATION 2012 De här symbolerna står för tro, hopp & kärlek. Var finns Gud? Har dom tystnadsplikt i kyrkan? VARFÖR FINNS JAG? Varför finns det ondska? KAN JAG TVIVLA I KYRKAN? ÄR GUD EN GUBBE PÅ ETT

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek 1 2 2 vad tror du på? våga prova gud och kyrkan! Vi förutsätter inte att du som anmäler dig till konfirmandundervisningen

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Verksamhetsmål 1 Ledord: Gemenskap Vi vill verka för att föreningarna känner mening och glädje över att vara del av Equmenia Väst, och att föreningarna upplever att Equmenia

Läs mer

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 7 Förbund sida 11 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2012 i Örebro Gäller fr.o.m.

Läs mer

Förslag på ändring av stadgar

Förslag på ändring av stadgar Förslag på ändring av stadgar Förslaget om ändring gäller för att anpassa stadgarna till att: vi numera finns på andra orter än i Göteborg. vi samverkar med många olika aktörer vi arbetar med ett bredare

Läs mer

Ung, vild och vacker...

Ung, vild och vacker... Ung, vild och vacker... Tipshäfte och handledning för dig, som vill starta ungdomsverksamhet i Dyslexiförbundet FMLS Ungdom Innehåll Sidan Varför ungdomsverksamhet? 3 Hur hittar man ungdomarna? 3 Vem är

Läs mer

Ledarpolicy. Innehåll. Uppdaterad 15XXXX

Ledarpolicy. Innehåll. Uppdaterad 15XXXX Uppdaterad 15XXXX Ledarpolicy Innehåll 1. Inledning 2 2. Att vara ledare 2 3. Förväntningar på ledare i Borgenkyrkan Ung 2 4. Nya ledare 3 5. Ledarvård och ledarutbildning 3 6. Förebyggande verksamhet

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

KONFIRMAND I år är det din möjlighet!

KONFIRMAND I år är det din möjlighet! KONFIRMAND 2017-2018 I år är det din möjlighet! www.svenskakyrkan.se/trollhattan/konfirmation Ja! Det är klart att du ska KONFIRMERAS! Svenska kyrkan i Trollhättan bjuder in dig till ett spännande år som

Läs mer

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Är du intresserad av friluftsliv, segling, skapande, paddling, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av friluftsliv, segling, skapande, paddling, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av friluftsliv, segling, skapande, paddling, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! Skärgårdskollo

Läs mer

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan 2011 gick samman med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR JESUS KOMPISAR LLIVET TONÅRING VÄNNER AKTUELLT läger livskunskap BIBELN BÖN familj DÖDEN KÄRLEK PARTY STILLHET ANDAKT GUD kyrka RELATIONER TVIVEL 2016-2017 SKRATT TRO LEK SÅ MYCKET MER. Det finns många

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer