Förtätning av staden 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förtätning av staden 2015"

Transkript

1 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem Bra förtätning ur ett forskningsperspektiv och hur du bygger en mer hållbar och attraktiv stad Moderator PER G BERG SLU, Uppsala Framtidens boende hur vill invånarna i staden bo i framtiden? Grönytans effekt på människans hälsa i staden Så hanterar du kulturhistoriska värden vid förtätning Nyckeltalare GEHL ARCHITECTS Ola Gustafsson SLU, UPPSALA Tuula Eriksson 4 Förtäta och skapa stadskvalitet genom förtätningsanalys Förtätning för en positiv samhällsutveckling Stadsmiljöavtal hållbara transporter i staden SPACESCAPE Tobias Nordström Exkursion Följ med på en resa genom Stockholm och titta på olika förtätningsprojekt! Arrangeras tillsammans med Stockholm, November 2015

2 Konferensprogram Onsdag 11 november REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS 9.30 MODERATOR PER G BERG INLEDER KONFERENSEN För tredje året i rad presenterar vi Per G Berg som moderator! Hans forskning, undervisning och kommunikation handlar sedan 20 år tillbaka om uthållig samhällsbyggnad. Per G Berg har publicerat flera böcker, artiklar och filmer om hållbara lokalsamhällen i stad och land. Han leder forskning om Funktionell täthet och Resilienta Citylands. SENASTE FORSKNING! Den täta gröna gåfartsstaden vad krävs för att skapa den? Förtätningen av våra städer förutsätter delvis tre nya förändringsprocesser. Den urbana grönstrukturen utvecklas i stadskärnan, i förorten och i gränsområdet mellan stad och land. Ett transportslagsskifte genomförs med större tonvikt på kollektivtrafik och aktiv transport (gång och cykel). Detta innebär att medborgarna successivt får tillgång till enkla, attraktiva och billiga sätt att tillämpa en hållbar livsstil. Så kan den täta staden också vara rymlig Förtätning av staden kan ske med hus, men även med torg, handel, service och grönytor Hur en tätare stad kan undvika biltrafik En tätare stad motiverar en samplanering av grön- och gång-/ cykelinfrastruktur Hur du bör ta hänsyn till förtätningens effekter på ljusinsläpp, skuggning, vind, ljudmiljö, insynsskydd, utblickar m.m PER G BERG, professor i landskapsarkitektur, SLU i Uppsala BENSTRÄCKARE Stadsmiljöavtal att skapa hållbara transporter i städer Allt fler bor i städerna och det ställer högre krav på en hållbar utveckling. Trafikverket fick under första halvåret 2015 uppdrag av regeringen att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer, som innebär att regeringen satsar på stadsmiljöavtal, som medfinansierar lokala och regionala kollektivtrafikprojekt. Att öka andelen resande med kollektivtrafik samt cykel och gång i städerna syftet med stadsmiljöavtal Olika sätt att skapa förutsättningar för minskad biltrafik och därigenom mindre trängsel och förbättrad stadsmiljö Hur du kan söka medfinansiering och ansökans innehåll Vad har hänt sedan regeringsuppdraget slutförts och vad händer framöver? HÅKAN JOHANSSON, nationell samordnare klimatfrågor, Trafikverket Håkan har arbetat med klimat- och energifrågor inom transportområdet i 20 år. Tidigare var han huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik som i slutet av 2013 föreslog att stadsmiljöavtal borde införas i Sverige efter norsk modell LUNCH Uppsala bygger mest i hela Sverige förtäta med kvalité Innerstadsstrategi för att utvecklas åt rätt håll Så här förtätar vi på ett fördelaktigt sätt som är hållbar för staden Nya spännande stadsprojekt framtids spaning MATS NORRBOM, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun Hållbar förtätning i staden Hur flyttar man ett helt samhälle där gruvverksamheten hotar hela bebyggelsen? Gällivare tar vara på chansen, och ser en fantastisk möjlighet att bygga rätt och hållbart. Det händer just nu och tillsammans med medborgarna formar de det nya attraktiva samhället. Här får vi ta del av Gällivares förtätningsarbete av centrum. Visionen En arktisk småstad i världsklass så kom vi fram till den Förtätning av centrum utmaningar och framgångsfaktorer Så har vi arbetat med socialhållbarhet det gemensamma bästa i staden Att bygga en attraktiv stad effektivt LIZA YNGSTRÖM, samhällsplanerare, Gällivare kommun Liza jobbar på samhällsbyggnadsförvaltningen i Gällivare med övergripande planering och strategifrågor, hör henne berätta hur staden arbetar för att konkretisera den framtagna visionen om en arktisk småstad i världsklass BENSTRÄCKARE Kulturhistoriska värden och förtätning hur får vi det bästa av två världar? Balansgången mellan vårdande av platsens kulturhistoriska värden och behovet av tillväxt och förnyelse har

3 funnits där så länge städer har existerat. Vilket värde har egentligen de kulturhistoriska miljöerna för en stad och för oss människor? Vilka olika strategier kan man använda vid förtätning? Här gör vi en historisk tillbakablick, tittar på aktuella exempel samt blickar in i framtiden. Förnyelse vs bevarande en klassisk utmaning Kulturhistoriska värden vilka är de? Fallgropar och möjligheter några exempel Så jobbar vi framtiden en spaning PETER SÖRENSEN, Svenska Byggnadsvårdsföreningen Peter är byggnadsingenjör, civilekonom och egen företagare och har vunnit såväl nationell uppmärksamhet som flera utmärkelser för sitt engagemang för kulturarvets roll i samhällsplaneringen utsågs han av tidningen VI till en av det svenska kulturarvets flitigaste försvarare FIKA OCH NÄTVERKSTID INTERNATIONELLA EXEMPEL Livet mellan husen det offentliga rummet som arena för möten och dialog Gehl Architects arbetar med stadsplanering med den enskilda människan som utgångspunkt. I den förtätade staden blir de offentliga rummen allt viktigare och behöver bli smartare i förhållande till vad de ska kunna och hur de kan förändras. Hur skapar man multifunktionella och flexibla stadsrum som kan rymma alla våra behov av sociala möten, upplevelser, aktivitet och transport? Människan i centrum hur fungerar vi som människor och hur påverkar det våra krav på stadsrummen? Vilken roll spelar stadsrummen för moderna städer i förhållande till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet? Hur kan man skapa inkluderande stadsrum som stimulerar till möten mellan människor och bjuder in till dialog mellan olika aktörer? Exempel på stadsrumsprojekt från Sao Paulo, Volda med mera Visionen av Umeå utmaningar i förtätningens spår I den täta staden blir de offentliga rummen allt viktigare. De offentliga rummen ska utformas för att ge attraktiva, trygga och upplevelserika platser och stråk med plats för rekreation och grönska. Här berättar Umeå kommun om deras arbete med att förtäta staden på ett hållbart sätt, vilka utmaningar staden möter i förtätningens spår och om de lösningar som utvecklas. Framtidens Umeå - en förtätad stad med goda livsmiljöer Utvecklingsstrategier - så här ska Umeå utvecklas i framtiden Satsningar på offentliga rum och parker Utmaningar med förtätningen hur har vi löst dem? Hur Umeå ska bli Europas miljöhuvudstad! ELIN PIETRONI, planeringschef, Umeå kommun Elin är chef för verksamheten övergripande planering inom Umeå kommun. Hon ansvarar för kommunens översiktsplanering, planering av större infrastrukturprojekt samt tillhandahåller analyser och underlag inom områden av strategisk betydelse för Umeås utveckling MODERATOR PER G BERG AVSLUTAR FÖRSTA KONFERENSDAG Vill du vara utställare på konferensen? För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Annika Hammarstedt på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. Lär dig mer om OLA GUSTAFSSON, associate, arkitekt SAR/MSA, Gehl architects Ola är arkitekt, projektledare och associate på Gehl Architects i Köpenhamn, som arbetar med stadsutveckling och urban design med människan i fokus. Ola har ett analytiskt och strategiskt fokus och arbetar med projekt i Kina och Sydamerika men även i mindre städer i Skandinavien BENSTRÄCKARE Hur du använder dig av förtätningsanalys som metod Stadsmiljöavtalets ramverk trafikverket informerar Bra förtätning Social hållbarhet i staden Framtidens boende Ta del av ny forskning inom förtätning

4 Konferensprogram Torsdag 12 november Samling för Exkursion FIKAPAKET MEDFÖLJER Under exkursionen kommer du som deltagare att få se exempel på olika kategorier av förtätning sett i ett aktuellt forskningsperspektiv. Några exempel illustrerar hur förtätningsbebyggelse kan komplettera den befintliga stadsbygden. Andra exempel visar på problem och utmaningar med förtätning Vi transporteras till olika exkursionsmål runt om i Stockholms innerstad med buss och guidas på plats av forskare och planerare. TOBIAS NORDSTRÖM, planeringsarkitekt och partner på Spacescape Spacescape är ett av Sveriges mest anlitade konsultföretag inom stadsbyggnad. Med hjälp av forskningsbaserade analysmetoder för att mäta stadsform och hur städer används och upplevs, bidrar Spacescape med värdefull kunskap som kan stärka kopplingen mellan mål och medel i planprocessen. Tobias är partner på Spacescape sedan 2006 och har bl.a ansvarat för framtagandet av Oslos nya cykelstrategi och Stadslivet i centrala Göteborg, en av Sveriges mest omfattande stadslivsanalyser. Tobias är även en van föreläsare EFTERMIDDAGSFIKA LUNCH Falun bygger för framtiden förtätning för en positiv samhällsutveckling Falun färdigställer just nu ett större stadsutvecklingsprojekt i södra delens av centrum. Här ingår bl a ett nytt resecentrum vilket redan haft en positiv inverkan på intresset att förtäta staden. Det i vintras genomförda VM på skidor var en viktig katalysator i stadsutvecklingsarbetet. Vad är en attraktiv stadsmiljö? Hur vi använt parallella och samverkande processer vid förtätningsprojektet Stadsutvecklings program övergripande och strategiska frågor som bidrar till en positiv utveckling Stadskärnans kopplingar till nya tågstationen allt bli nära PER GRUNDSTRÖM, arkitekt, Falun kommun Per är arkitekt med lång erfarenhet av planering och stadsutveckling. De senaste åren har han haft en roll som projektsamordnare för Resecentrum Falun och utvecklingen av Södra centrum BENSTRÄCKARE Förtäta och skapa stadskvalitet Spacescape har i nära samarbete med Stockholms läns landsting och flertalet kommuner utvecklat en förtätningsanalys. Den är byggd på både bostads- och kontorsmarknadens efterfrågan på stadskvalitet samt lokala förutsättningar. Här får vi ta del av hur metoden kan användas, tillsammans med en forskningsöversikt om täthetens betydelse för lokal service, biloberoende och funktionsblandning AKTUELL FORSKNING! Förtätningens effekt på människan Förtätade fysiska och sociala miljöer påverkar oss människor på ett både ett medvetet och omedvetet plan. Föredraget handlar om olika slags förtätningar i urbana miljöer och hur detta i sin tur kan påverka oss som enskilda individer. Du lyssna till aktuellt forskningsprojekt där ett stort antal människor har intervjuats samt får du ta del av internationella studier från ett sociologiskt perspektiv. Aktuellt forskningsprojekt rörande olika typer av förtätningar i svenska kommuner Internationella studier och annan aktuell forskning från ett sociologiskt perspektiv kan förtätning innebära både för- och nackdelar. Vilka är dem? Upplevelsen av förtätning är ofta relativ. Exempel från Kina, Tanzania, Ryssland och Skandinavien TUULA ERIKSSON, Universitetsadj, SLU i Uppsala Tuula är sociolog och forskare vid SLU, institutionen för Stad och Land, avdelningen för Landskapsarkitektur. Hon har under många år arbetat med forskning med inriktningarna boendesociologin, samspel människa och miljö samt hållbar utveckling MODERATOR PER G BERG SUMMERAR OCH AVSLUTAR KONFERENSEN Vad anser invånarna egentligen är viktigast i staden? Hur kan vi identifiera de mest lämpliga platserna för förtätning? Var finns det förtätningspotential, mot bakgrund av både drivkrafter och begränsningar? Exempel på förtätningsprojekt

5 Källa: Sweco Architects Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Sverige är det EU-land som urbaniseras snabbast och idag lever mer än var femte svensk i en storstad. Detta ställer höga krav på dig som samhällsbyggare. Till 2015 s tätaste konferens samlar vi den senaste forskning tillsammans med ledande experter och lyckade praktikfall från svenska kommuner. Välkommen på konferensen där du får fördjupa dig i förtätningsfrågans fördelar och problematik. Hör till Gehl Architects om hur du arbetar med stadsplanering med människan som utgångpunkt och ta del av internationella exempel. Spacescape berättar om en forskningsbaserad förtätningsanalys som byggs på lokala förutsättningar. Du kommer också få lyssna till Svenska Byggnadsvårdsföreningen om den klassiska utmaningen om förnyelse vs bevarande och lära dig om de kulturhistoriska miljöernas inverkan på människorna i staden. Du kommer få ta del av den senaste forskningen om förtätning från SLU. Vi kommer diskutera förtätningens baksida och frågeställningar som: Hur bygger du rätt och hållbart i staden? Hur skapar du en attraktiv stad? Hör till tre olika kommuners erfarenheter inom förtätning socialhållbarhet, offentliga rum och parker, attraktiv stad, framtidens stad etc. Dessutom tar vi dig med på en utflykt i Stockholms innerstad genom några av stadens förtätningsprojekt. Ta chansen att delta på årets tätaste konferens med fokus på praktikfall! Varmt välkommen! Annika Hammarstedt Projektledare utb. samhällsplanerare Teknologisk Institut

6 Porto betalt Sverige Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Varför ska du gå på Förtätning av staden 2015? Inspireras av Gehl architects och Spacescape Hur du undviker de negativa effekterna av förtätning Ta del av de senaste resultaten av aktuell forskning om förtätning Hör om hur du förtätar och samtidigt tar hänsyn till kulturvårdsvärden Nätverka med kollegor i branschen Följ med på en spännande rundresa i centrala Stockholm ur förtätningssynpunkt Källa: Sweco Architects TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! tel DATUM OCH PLATS Stockholm november (3896-3) Adress: Birger Jarlsgatan 61A PRIS ORDINARIE PRIS BOKA-TIDIGT-RABATT Konferens kr/person kr/person Boka innan 18 september få kr rabatt I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Annika Hammarstedt på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. ANDRA UTBILDNINGAR I TEKNOLOGISK INSTITUTS REGI Landskapsarkitektdagarna 2015 Kulturens roll i en föränderlig värld Medborgardialog - best practice Ekosystemstjänster i planeringen håll utkik! Se för datum och mer information RETURADRESS Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, Stockholm

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Centrum och handelsplatser i den moderna staden Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Attraktiva offentliga rum

Attraktiva offentliga rum Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens 24-25 augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Framtidens operationsavdelning 2014

Framtidens operationsavdelning 2014 SKRÄDDARSYDD KONFERENS UTIFRÅN ERA BEHOV Framtidens operationsavdelning 2014 Byggnation Vårdmiljö Medicinteknik Flera lärorika verksamhetsfall Arbetsprocessen för ny operationsenhet på Hospital Herlev

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden Sagt om IQPC s tidigare bostadskonferenser: Kanonbra föreläsare på alla sätt och vis! Hyresredovisningschef, Akelius Fastigheter Framgångsrika strategier för underhållsberget av bostäder från 50-, 60-

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Rapport 2012:22 REGERINGSUPPDRAG Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering av ett regeringsuppdrag Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering

Läs mer

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt!

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt! Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm Regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet Virtuellt byggande i tunnelprojekt Berginjektering metoder för prognostisering

Läs mer

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för:

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för: inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 VÅRA TALARE PBL-överklagandeutredningen Susanne Bagge Särskild utredare Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad,

Läs mer

FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015

FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015 Strategisk planering av långsiktigt hållbara idrotts- och fritidsmiljöer anpassade för moderna former

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens skol- och förskolemiljö 2014 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan KONFERENS 14-15

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

FORSKARRÅDET. Svenska Stadskärnors forskarråd

FORSKARRÅDET. Svenska Stadskärnors forskarråd FORSKARRÅDET FORSKARRÅDET Svenska Stadskärnors forskarråd Rudolf Antoni (ordförande) Rudolf Antoni är analytiker och föreläsare inom stadsutveckling och en av landets främsta förespråkare för kulturens

Läs mer

Tisdagen den 6 november

Tisdagen den 6 november Bild: Beyond Oil, Shaghai, Resources.07/ Mejan Arc. Program 6-8 november 2012 Arena hållbar stad Tisdagen den 6 november Kl. 09.00 Registrering kaffe och smörgås Kl. 10.00 Inledning och välkomsthälsning

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN NATIONELL KONFERENS 21 OKTOBER 2015 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Så kan du ta ett helhetsgrepp och arbeta mer

Läs mer