Förtätning av staden 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förtätning av staden 2015"

Transkript

1 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem Bra förtätning ur ett forskningsperspektiv och hur du bygger en mer hållbar och attraktiv stad Moderator PER G BERG SLU, Uppsala Framtidens boende hur vill invånarna i staden bo i framtiden? Grönytans effekt på människans hälsa i staden Så hanterar du kulturhistoriska värden vid förtätning Nyckeltalare GEHL ARCHITECTS Ola Gustafsson SLU, UPPSALA Tuula Eriksson 4 Förtäta och skapa stadskvalitet genom förtätningsanalys Förtätning för en positiv samhällsutveckling Stadsmiljöavtal hållbara transporter i staden SPACESCAPE Tobias Nordström Exkursion Följ med på en resa genom Stockholm och titta på olika förtätningsprojekt! Arrangeras tillsammans med Stockholm, November 2015

2 Konferensprogram Onsdag 11 november REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS 9.30 MODERATOR PER G BERG INLEDER KONFERENSEN För tredje året i rad presenterar vi Per G Berg som moderator! Hans forskning, undervisning och kommunikation handlar sedan 20 år tillbaka om uthållig samhällsbyggnad. Per G Berg har publicerat flera böcker, artiklar och filmer om hållbara lokalsamhällen i stad och land. Han leder forskning om Funktionell täthet och Resilienta Citylands. SENASTE FORSKNING! Den täta gröna gåfartsstaden vad krävs för att skapa den? Förtätningen av våra städer förutsätter delvis tre nya förändringsprocesser. Den urbana grönstrukturen utvecklas i stadskärnan, i förorten och i gränsområdet mellan stad och land. Ett transportslagsskifte genomförs med större tonvikt på kollektivtrafik och aktiv transport (gång och cykel). Detta innebär att medborgarna successivt får tillgång till enkla, attraktiva och billiga sätt att tillämpa en hållbar livsstil. Så kan den täta staden också vara rymlig Förtätning av staden kan ske med hus, men även med torg, handel, service och grönytor Hur en tätare stad kan undvika biltrafik En tätare stad motiverar en samplanering av grön- och gång-/ cykelinfrastruktur Hur du bör ta hänsyn till förtätningens effekter på ljusinsläpp, skuggning, vind, ljudmiljö, insynsskydd, utblickar m.m PER G BERG, professor i landskapsarkitektur, SLU i Uppsala BENSTRÄCKARE Stadsmiljöavtal att skapa hållbara transporter i städer Allt fler bor i städerna och det ställer högre krav på en hållbar utveckling. Trafikverket fick under första halvåret 2015 uppdrag av regeringen att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer, som innebär att regeringen satsar på stadsmiljöavtal, som medfinansierar lokala och regionala kollektivtrafikprojekt. Att öka andelen resande med kollektivtrafik samt cykel och gång i städerna syftet med stadsmiljöavtal Olika sätt att skapa förutsättningar för minskad biltrafik och därigenom mindre trängsel och förbättrad stadsmiljö Hur du kan söka medfinansiering och ansökans innehåll Vad har hänt sedan regeringsuppdraget slutförts och vad händer framöver? HÅKAN JOHANSSON, nationell samordnare klimatfrågor, Trafikverket Håkan har arbetat med klimat- och energifrågor inom transportområdet i 20 år. Tidigare var han huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik som i slutet av 2013 föreslog att stadsmiljöavtal borde införas i Sverige efter norsk modell LUNCH Uppsala bygger mest i hela Sverige förtäta med kvalité Innerstadsstrategi för att utvecklas åt rätt håll Så här förtätar vi på ett fördelaktigt sätt som är hållbar för staden Nya spännande stadsprojekt framtids spaning MATS NORRBOM, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun Hållbar förtätning i staden Hur flyttar man ett helt samhälle där gruvverksamheten hotar hela bebyggelsen? Gällivare tar vara på chansen, och ser en fantastisk möjlighet att bygga rätt och hållbart. Det händer just nu och tillsammans med medborgarna formar de det nya attraktiva samhället. Här får vi ta del av Gällivares förtätningsarbete av centrum. Visionen En arktisk småstad i världsklass så kom vi fram till den Förtätning av centrum utmaningar och framgångsfaktorer Så har vi arbetat med socialhållbarhet det gemensamma bästa i staden Att bygga en attraktiv stad effektivt LIZA YNGSTRÖM, samhällsplanerare, Gällivare kommun Liza jobbar på samhällsbyggnadsförvaltningen i Gällivare med övergripande planering och strategifrågor, hör henne berätta hur staden arbetar för att konkretisera den framtagna visionen om en arktisk småstad i världsklass BENSTRÄCKARE Kulturhistoriska värden och förtätning hur får vi det bästa av två världar? Balansgången mellan vårdande av platsens kulturhistoriska värden och behovet av tillväxt och förnyelse har

3 funnits där så länge städer har existerat. Vilket värde har egentligen de kulturhistoriska miljöerna för en stad och för oss människor? Vilka olika strategier kan man använda vid förtätning? Här gör vi en historisk tillbakablick, tittar på aktuella exempel samt blickar in i framtiden. Förnyelse vs bevarande en klassisk utmaning Kulturhistoriska värden vilka är de? Fallgropar och möjligheter några exempel Så jobbar vi framtiden en spaning PETER SÖRENSEN, Svenska Byggnadsvårdsföreningen Peter är byggnadsingenjör, civilekonom och egen företagare och har vunnit såväl nationell uppmärksamhet som flera utmärkelser för sitt engagemang för kulturarvets roll i samhällsplaneringen utsågs han av tidningen VI till en av det svenska kulturarvets flitigaste försvarare FIKA OCH NÄTVERKSTID INTERNATIONELLA EXEMPEL Livet mellan husen det offentliga rummet som arena för möten och dialog Gehl Architects arbetar med stadsplanering med den enskilda människan som utgångspunkt. I den förtätade staden blir de offentliga rummen allt viktigare och behöver bli smartare i förhållande till vad de ska kunna och hur de kan förändras. Hur skapar man multifunktionella och flexibla stadsrum som kan rymma alla våra behov av sociala möten, upplevelser, aktivitet och transport? Människan i centrum hur fungerar vi som människor och hur påverkar det våra krav på stadsrummen? Vilken roll spelar stadsrummen för moderna städer i förhållande till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet? Hur kan man skapa inkluderande stadsrum som stimulerar till möten mellan människor och bjuder in till dialog mellan olika aktörer? Exempel på stadsrumsprojekt från Sao Paulo, Volda med mera Visionen av Umeå utmaningar i förtätningens spår I den täta staden blir de offentliga rummen allt viktigare. De offentliga rummen ska utformas för att ge attraktiva, trygga och upplevelserika platser och stråk med plats för rekreation och grönska. Här berättar Umeå kommun om deras arbete med att förtäta staden på ett hållbart sätt, vilka utmaningar staden möter i förtätningens spår och om de lösningar som utvecklas. Framtidens Umeå - en förtätad stad med goda livsmiljöer Utvecklingsstrategier - så här ska Umeå utvecklas i framtiden Satsningar på offentliga rum och parker Utmaningar med förtätningen hur har vi löst dem? Hur Umeå ska bli Europas miljöhuvudstad! ELIN PIETRONI, planeringschef, Umeå kommun Elin är chef för verksamheten övergripande planering inom Umeå kommun. Hon ansvarar för kommunens översiktsplanering, planering av större infrastrukturprojekt samt tillhandahåller analyser och underlag inom områden av strategisk betydelse för Umeås utveckling MODERATOR PER G BERG AVSLUTAR FÖRSTA KONFERENSDAG Vill du vara utställare på konferensen? För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Annika Hammarstedt på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. Lär dig mer om OLA GUSTAFSSON, associate, arkitekt SAR/MSA, Gehl architects Ola är arkitekt, projektledare och associate på Gehl Architects i Köpenhamn, som arbetar med stadsutveckling och urban design med människan i fokus. Ola har ett analytiskt och strategiskt fokus och arbetar med projekt i Kina och Sydamerika men även i mindre städer i Skandinavien BENSTRÄCKARE Hur du använder dig av förtätningsanalys som metod Stadsmiljöavtalets ramverk trafikverket informerar Bra förtätning Social hållbarhet i staden Framtidens boende Ta del av ny forskning inom förtätning

4 Konferensprogram Torsdag 12 november Samling för Exkursion FIKAPAKET MEDFÖLJER Under exkursionen kommer du som deltagare att få se exempel på olika kategorier av förtätning sett i ett aktuellt forskningsperspektiv. Några exempel illustrerar hur förtätningsbebyggelse kan komplettera den befintliga stadsbygden. Andra exempel visar på problem och utmaningar med förtätning Vi transporteras till olika exkursionsmål runt om i Stockholms innerstad med buss och guidas på plats av forskare och planerare. TOBIAS NORDSTRÖM, planeringsarkitekt och partner på Spacescape Spacescape är ett av Sveriges mest anlitade konsultföretag inom stadsbyggnad. Med hjälp av forskningsbaserade analysmetoder för att mäta stadsform och hur städer används och upplevs, bidrar Spacescape med värdefull kunskap som kan stärka kopplingen mellan mål och medel i planprocessen. Tobias är partner på Spacescape sedan 2006 och har bl.a ansvarat för framtagandet av Oslos nya cykelstrategi och Stadslivet i centrala Göteborg, en av Sveriges mest omfattande stadslivsanalyser. Tobias är även en van föreläsare EFTERMIDDAGSFIKA LUNCH Falun bygger för framtiden förtätning för en positiv samhällsutveckling Falun färdigställer just nu ett större stadsutvecklingsprojekt i södra delens av centrum. Här ingår bl a ett nytt resecentrum vilket redan haft en positiv inverkan på intresset att förtäta staden. Det i vintras genomförda VM på skidor var en viktig katalysator i stadsutvecklingsarbetet. Vad är en attraktiv stadsmiljö? Hur vi använt parallella och samverkande processer vid förtätningsprojektet Stadsutvecklings program övergripande och strategiska frågor som bidrar till en positiv utveckling Stadskärnans kopplingar till nya tågstationen allt bli nära PER GRUNDSTRÖM, arkitekt, Falun kommun Per är arkitekt med lång erfarenhet av planering och stadsutveckling. De senaste åren har han haft en roll som projektsamordnare för Resecentrum Falun och utvecklingen av Södra centrum BENSTRÄCKARE Förtäta och skapa stadskvalitet Spacescape har i nära samarbete med Stockholms läns landsting och flertalet kommuner utvecklat en förtätningsanalys. Den är byggd på både bostads- och kontorsmarknadens efterfrågan på stadskvalitet samt lokala förutsättningar. Här får vi ta del av hur metoden kan användas, tillsammans med en forskningsöversikt om täthetens betydelse för lokal service, biloberoende och funktionsblandning AKTUELL FORSKNING! Förtätningens effekt på människan Förtätade fysiska och sociala miljöer påverkar oss människor på ett både ett medvetet och omedvetet plan. Föredraget handlar om olika slags förtätningar i urbana miljöer och hur detta i sin tur kan påverka oss som enskilda individer. Du lyssna till aktuellt forskningsprojekt där ett stort antal människor har intervjuats samt får du ta del av internationella studier från ett sociologiskt perspektiv. Aktuellt forskningsprojekt rörande olika typer av förtätningar i svenska kommuner Internationella studier och annan aktuell forskning från ett sociologiskt perspektiv kan förtätning innebära både för- och nackdelar. Vilka är dem? Upplevelsen av förtätning är ofta relativ. Exempel från Kina, Tanzania, Ryssland och Skandinavien TUULA ERIKSSON, Universitetsadj, SLU i Uppsala Tuula är sociolog och forskare vid SLU, institutionen för Stad och Land, avdelningen för Landskapsarkitektur. Hon har under många år arbetat med forskning med inriktningarna boendesociologin, samspel människa och miljö samt hållbar utveckling MODERATOR PER G BERG SUMMERAR OCH AVSLUTAR KONFERENSEN Vad anser invånarna egentligen är viktigast i staden? Hur kan vi identifiera de mest lämpliga platserna för förtätning? Var finns det förtätningspotential, mot bakgrund av både drivkrafter och begränsningar? Exempel på förtätningsprojekt

5 Källa: Sweco Architects Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Sverige är det EU-land som urbaniseras snabbast och idag lever mer än var femte svensk i en storstad. Detta ställer höga krav på dig som samhällsbyggare. Till 2015 s tätaste konferens samlar vi den senaste forskning tillsammans med ledande experter och lyckade praktikfall från svenska kommuner. Välkommen på konferensen där du får fördjupa dig i förtätningsfrågans fördelar och problematik. Hör till Gehl Architects om hur du arbetar med stadsplanering med människan som utgångpunkt och ta del av internationella exempel. Spacescape berättar om en forskningsbaserad förtätningsanalys som byggs på lokala förutsättningar. Du kommer också få lyssna till Svenska Byggnadsvårdsföreningen om den klassiska utmaningen om förnyelse vs bevarande och lära dig om de kulturhistoriska miljöernas inverkan på människorna i staden. Du kommer få ta del av den senaste forskningen om förtätning från SLU. Vi kommer diskutera förtätningens baksida och frågeställningar som: Hur bygger du rätt och hållbart i staden? Hur skapar du en attraktiv stad? Hör till tre olika kommuners erfarenheter inom förtätning socialhållbarhet, offentliga rum och parker, attraktiv stad, framtidens stad etc. Dessutom tar vi dig med på en utflykt i Stockholms innerstad genom några av stadens förtätningsprojekt. Ta chansen att delta på årets tätaste konferens med fokus på praktikfall! Varmt välkommen! Annika Hammarstedt Projektledare utb. samhällsplanerare Teknologisk Institut

6 Porto betalt Sverige Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Varför ska du gå på Förtätning av staden 2015? Inspireras av Gehl architects och Spacescape Hur du undviker de negativa effekterna av förtätning Ta del av de senaste resultaten av aktuell forskning om förtätning Hör om hur du förtätar och samtidigt tar hänsyn till kulturvårdsvärden Nätverka med kollegor i branschen Följ med på en spännande rundresa i centrala Stockholm ur förtätningssynpunkt Källa: Sweco Architects TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! tel DATUM OCH PLATS Stockholm november (3896-3) Adress: Birger Jarlsgatan 61A PRIS ORDINARIE PRIS BOKA-TIDIGT-RABATT Konferens kr/person kr/person Boka innan 18 september få kr rabatt I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Annika Hammarstedt på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. ANDRA UTBILDNINGAR I TEKNOLOGISK INSTITUTS REGI Landskapsarkitektdagarna 2015 Kulturens roll i en föränderlig värld Medborgardialog - best practice Ekosystemstjänster i planeringen håll utkik! Se för datum och mer information RETURADRESS Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, Stockholm

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Konferens och workshop kring framtidens förskolor Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Var och hur bygger vi framtidens förskola? Var finner du utrymmen i dagens stadsmiljö för att bygga nya förskolor?

Läs mer

Boende för äldre 2015

Boende för äldre 2015 Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Boende för äldre 2015 Planera för framtidens äldreboende Behovsanpassad arkitektur för äldre Verktyg för att stimulera självständighet och delaktighet

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Attraktiva skolgårdar

Attraktiva skolgårdar Ny efterfrågad konferens! Attraktiva skolgårdar Så skapar du skolgårdar som ger de bästa förutsättningarna för barnet Så möjliggör du för naturmiljö- och utomhuspedagogik på skolgårdar Att anlägga en ny

Läs mer

Framtidens bostäder och boendemiljöer

Framtidens bostäder och boendemiljöer Ta del av konkreta verktyg från sju svenska kommuner! Framtidens bostäder och boendemiljöer Bildkälla: TEMA Bostadsbrist Framtidens behov Bostadsutveckling Hur kan vi öka bostadsbyggandet och vad krävs

Läs mer

Landskapsarkitektdagarna 2015

Landskapsarkitektdagarna 2015 Att lyfta och försvara det gröna i staden Landskapsarkitektdagarna 2015 Grön utveckling i urban miljö Bildkälla : White arkitekter AB Att bevara det gröna värdet hur du försvarar det gentemot pengavärdet

Läs mer

Social hållbarhet i planeringen Så går du från tanke till handling

Social hållbarhet i planeringen Så går du från tanke till handling Social hållbarhet en naturlig del i planeringen Social hållbarhet i planeringen Så går du från tanke till handling Konkreta metoder för framgång med social hållbarhet och hur du kan mäta effekterna Så

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut.

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut. Boende för äldre nu och i framtiden! Boende för äldre som möter framtidens behov Att skapa ett yt och personaleffektivt boende som samtidigt är trivsamt och tryggt Hur kan du utforma morgondagens äldreboenden

Läs mer

Livskraftig näringslivsutveckling

Livskraftig näringslivsutveckling Värdefull blandning av expertis och best practice Livskraftig näringslivsutveckling Innovation, tillväxt och attraktion lokal och regional utveckling Den perfekta staden vad är en attraktiv stad? Moderator

Läs mer

Lokalresursplanering i offentlig sektor

Lokalresursplanering i offentlig sektor Ta er lokalresursplanering ett steg vidare! Lokalresursplanering i offentlig sektor Bättre verksamhetsnytta och ökad kostnadseffektivitet Vad är nyttan med lokalplanering? Hur utveckla lokalbeståndet för

Läs mer

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Säkra informationen i din kommun! Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Molntjänster hur säkerställs säkerheten? Säkerhetsrutiner

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Boka innan 20 februari och få 500 kr rabatt! Urban ljussättning och belysning Ekologisk, ekonomisk och estetiskt tilltalande ljussättning Belysning för framtidens städer Talare Att skriva upphandlingar

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

VÄRDESKAPANDE STADSOMVANDLING

VÄRDESKAPANDE STADSOMVANDLING inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2012 SPECIELLT INBJUDNA TALARE Greater London Authority Design for London Daniel Nordh PRAKTIKFALL FRÅN Kiruna kommun Anders Lundgren Uppsala kommun

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

Destinationsutveckling 2013

Destinationsutveckling 2013 Lyssna till internationellt prisbelönta Destination Röros Destinationsutveckling 2013 Tillvarata besöksnärigens stora tillväxtpotential Så blir din destination exportmogen Hur tackla de mellanmänskliga

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Missa inte utdelningen av Länsförsäkringars Byggnadsvårdspris och utställningen Energismart, -om varsam energieffektivisering.

Missa inte utdelningen av Länsförsäkringars Byggnadsvårdspris och utställningen Energismart, -om varsam energieffektivisering. Årets seminarium ägnas åt Plan- och bygglagen. Kan man förena utveckling, användning och bevarande? Vilka krav ställer lagen på att kulturvärden ska tas tillvara och hur kan lagen användas för att värna

Läs mer

Landskapsarkitektdagarna 2016

Landskapsarkitektdagarna 2016 Årligt forum för dig som arbetar med gröna frågor i staden Landskapsarkitektdagarna 2016 Så planerar du för det gröna värdet Bildkälla White arkitekter Mötesplatser i den täta staden i nära samspel med

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen HÖGAKTUELL KONFERENS Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen Ekonomi Miljötänk Socialt ansvar Cederqvist & Jäntti arkitekter Så skapar vi klimatanpassade fastigheter Energieffektiva fastigheter

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

Lönsam energieffektivisering av fastigheter

Lönsam energieffektivisering av fastigheter Lär dig hur du kan spara miljonbelopp! Lönsam energieffektivisering av fastigheter Miljonbesparingar Framgångsrika praktikfall Ny teknik- och lösningar Så skapar du lönsamhet vid satsningar på energieffektivisering

Läs mer

Stadskärna i utveckling

Stadskärna i utveckling Framtidens stadskärna Stadskärna i utveckling I samtiden och framtiden BILDKÄLLA: WHITE ARKITEKTER Så utvecklar du stadskärnan till en trygg, tillgänglig och trivsam stadsmiljö Mötesplatser i staden vad

Läs mer

ÖP-dagarna. Planera för din kommuns framtid. Verktyg för en levande ÖP! u Konferens september 2015 Stockholm.

ÖP-dagarna. Planera för din kommuns framtid. Verktyg för en levande ÖP! u Konferens september 2015 Stockholm. Verktyg för en levande ÖP! ÖP-dagarna Planera för din kommuns framtid Boverkets informerar om deras vägledningsarbete i ÖP Lättillgänglig ÖP som används av tjänstemän och medborgare Så implenterar man

Läs mer

Framtidens urbana trädbestånd

Framtidens urbana trädbestånd inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 oktober 2013 experter Henrik Sjöman SLU Alnarp Vikki Bengtsson Ekolog Pro-natura PrAktikfALL från malmö stad Arne Mattsson göteborgs stad Helena Bjarnegård kungsbacka

Läs mer

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse Hör psykospatientens erfarenheter Akutpsykiatri 2014 Bemötande Tillgänglighet Samverkan Konsekvenser av att förlora en närstående genom suicid Den goda kommunikationens dubbla funktion när två experter

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Ekosystemtjänster i Samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i Samhällsplaneringen Planera för framtiden med ekosystemtjänster! Ekosystemtjänster i Samhällsplaneringen Framgångsrika arbetssätt Planeringsverktyg Metoder och strategier Bildkälla: White Arkitekter AB Hur hanterar du ekosystemtjänster

Läs mer

Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050?

Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsspaningar Dialog med samhällsplaneringens aktörer Megatrender Hantera växande stadsregioner Skapa en hållbar

Läs mer

Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur

Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur Byggarbetsmiljö som minskar skador och olycksfall Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur Så arbetar du för att minska skador och olycksfall på din byggarbetsplats

Läs mer

Framtidens vårdmiljöer

Framtidens vårdmiljöer Ny skräddarsydd konferens med fokus praktikfall Framtidens vårdmiljöer För ny teknik och morgondagens vårdbehov med patienten i centrum BILD C.F. MØLLER Ny teknik för framtidens vårdmiljöer vilka möjligheter

Läs mer

Huskvarna den 23 oktober. TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB

Huskvarna den 23 oktober. TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB Huskvarna den 23 oktober TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB www.spacescape.se Tät stad Grön stad Tätare stad Grönare stad Ur SVD Brännpunkt 15 okt

Läs mer

Förtätning av staden. En tätare stad behöver ett resurseffektivare NY AKTUELL KONFERENS! Att bygga kompakt, grönt och rymligt

Förtätning av staden. En tätare stad behöver ett resurseffektivare NY AKTUELL KONFERENS! Att bygga kompakt, grönt och rymligt NY AKTUELL KONFERENS! Förtätning av staden Att bygga kompakt, grönt och rymligt Aktuell forskning kring täthetens betydelse Framgångsfaktorerna för ett resurseffektivare transportsystem Hur möter vi tätnade

Läs mer

Förtätning av staden. Boka tidigt 1000 kr rabatt! Att utveckla stadsliv, hållbara värden och medborgarnas livskvalitet

Förtätning av staden. Boka tidigt 1000 kr rabatt! Att utveckla stadsliv, hållbara värden och medborgarnas livskvalitet Boka tidigt 1000 kr rabatt! Förtätning av staden Att utveckla stadsliv, hållbara värden och medborgarnas livskvalitet Utflyktsprogram och middag ingår i priset! Bildkälla: Centerpartiet, Stockholm Den

Läs mer

Barns lek- och utemiljö

Barns lek- och utemiljö Succékonferensen är tillbaka med nytt spännande innehåll! Barns lek- och utemiljö Så skapar du bättre lek- och för barnen Utveckla din förmåga att se utemiljön genom barnens ögon vad finner de önskvärt

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Akutpsykiatri 2015 INSPIRERAS AV ISLAND! Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter inom psykiatrin

Akutpsykiatri 2015 INSPIRERAS AV ISLAND! Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter inom psykiatrin INSPIRERAS AV ISLAND! Akutpsykiatri 2015 Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter Psykiatri och juridik tvångsvård, så påverkas du! Förändring av vårdkultur och nedstängning av bältesrum Suicidprevention

Läs mer

Förtätning av staden 2016

Förtätning av staden 2016 Verktygen för en tät och nära stad Förtätning av staden 2016 Lär dig skapa en grön och välmående stad med plats för alla Bildkälla: stadsdelsprojektet Täby Park, illustration av Nyréns Arkitektkontor Praktiska

Läs mer

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015 Kund och affärsnytta Kravforum 2015 Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering Kravhanteringsprocessens huvudaktiviteter öka effektivitet och träffsäkerhet Agil kravhantering för bättre

Läs mer

Vägledning i en föränderlig värld

Vägledning i en föränderlig värld Träffa kollegor från hela landet Vägledning i en föränderlig värld Utvecklas i din roll som studie- och yrkesvägledare! Så upprätthåller du som studie- och yrkesvägledare kompetensen och håller dig uppdaterad

Läs mer

Attraktiv omvandling av hamn- eller industriområden Lyckade omvandlingsprojekt vägen dit

Attraktiv omvandling av hamn- eller industriområden Lyckade omvandlingsprojekt vägen dit Ny skräddarsydd konferens med fokus praktikfall! Attraktiv omvandling av hamn- eller industriområden Lyckade omvandlingsprojekt vägen dit Bildkälla: ADEPT, MANDAWORKS för Stockholms stad. Visionsbild från

Läs mer

Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017

Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017 Effektivisera din resursfördelning Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017 Maximera din begränsade budget Effektiv resursfördelning utan att tappa kvalitet Nya Välfärdsteknologisnurran 2.0 lär dig

Läs mer

Energieffektivisering i miljonprogram

Energieffektivisering i miljonprogram Hållbar energieffektivisering i praktiken Energieffektivisering i miljonprogram Kostnadseffektiva åtgärder som rustar för framtiden Så optimerar vi underhållsrenovering med energi- Talare effektivisering

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Värdeskapande stadsutveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2012

Värdeskapande stadsutveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2012 Värdeskapande stadsutveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2012 MODERATOR KTH Göran Cars PRAKTIKFALL FRÅN igloo David Roberts Köpenhamns kommun Tina Saaby Madsen Ökat socialt och ekonomiskt

Läs mer

AttrAktiv näringslivs- kommun Stärk er konkurrenskraft: Best practise! Effektiv företagsservice Hållbar tillväxt Stimulera nyföretagande TALARE

AttrAktiv näringslivs- kommun Stärk er konkurrenskraft: Best practise! Effektiv företagsservice Hållbar tillväxt Stimulera nyföretagande TALARE AttrAktiv näringslivs- kommun 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 september 2013 TALARE Tillväxtverket Anneli Sjögren Avdelningschef Entreprenörskap och företagsutveckling PRAKTIKFALL FRÅN

Läs mer

Resursfördelning i utbildningsförvaltningen

Resursfördelning i utbildningsförvaltningen Uppnå en rättvis resursfördelning! Resursfördelning i utbildningsförvaltningen Expertis Praktikfall Konkreta verktyg Resursfördelningsmodeller som bidrar till likvärdig undervisning Nyckeltalens roll i

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Stadsarkitektdagarna

Stadsarkitektdagarna dagarna 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 oktober 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Delegationen för hållbara städer Peter Örn Ordförande Malmö stad Katarina Pelin Direktör för miljöförvaltningen KTH

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

Kvalitet och lärande i skolan

Kvalitet och lärande i skolan Lär av framgångsrika kommuners systematiska kvalitetsarbete Kvalitet och lärande i skolan På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Så kan du få det systematiska kvalitetsarbetet att löpa som en röd

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 NY AKTUELL KONFERENS! Våld i nära relationer 2013 Förebyggande arbete speciellt utsatta grupper nya metoder Ur barns perspektiv så pratar du med barn som upplevt våld Uppbrottsprocessen så är du ett stöd

Läs mer

Klimatsmart samhällsbyggnad

Klimatsmart samhällsbyggnad Högaktuell konferens! Klimatsmart samhällsbyggnad Planera för ett klimat i förändring 2 x reflektionspanel! Bildkälla: Diligentia AB och Kanozi Arkitekter Klimatanpassning av Sverige vilka insatser krävs?

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Skydd mot översvämningar

Skydd mot översvämningar Casebaserad konferens - erfarenheter från norr till söder! Skydd mot översvämningar Prioritera och planera smart minimera konsekvenserna av översvämningar Så kan du arbeta smart med skyfallsplaner Hur

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier,

KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier, KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten 2009. 22 okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier, studieresa till Spanien Välkommen! Välkommen till KTH Stadsbyggnadsakademin

Läs mer

Skolans och förskolans utemiljö

Skolans och förskolans utemiljö Ny konferens Skolans och förskolans utemiljö Lär dig använda utemiljön som pedagogisk resurs Få kunskap om barnens perspektiv Vad är flexibel utemiljö? Så kan du planera för en utemiljö som fungerar året

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Energideklarationsdagen 2016

Energideklarationsdagen 2016 Årets mötesplats! Energideklarationsdagen 2016 Nya direktiv från Boverket nuläge och framtid Moderator Processen med energikartläggning vad krävs och hur gör du det bäst? MAGNUS JERLMARK Kiwa Swedcert

Läs mer

Inköp av indirekt material och tjänster

Inköp av indirekt material och tjänster Inköp av indirekt material och tjänster Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Handelshögskolan i Stockholm Tetra Pak Sture Karlsson Stokab AB Ann Bohlin IBM Niklas

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING 2016

REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING 2016 Konferensinbjudan 8 december 2016 på Berns i Stockholm REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING 2016 Nya kunskaper, uppdateringar och inspiration Aktuellt från Skatteverket regler och beloppsgränser Beskattning

Läs mer

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera?

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera? Hederskultur Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2009 TALARE FRÅN Stockholms stad Ulf Kristersson Stockholms Universitet Astrid Schlytter Uppsala kommun Birgitta Lindquist Lundellska

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

Rörlig bild i kommunikationen

Rörlig bild i kommunikationen Nå genomslagskraft genom rörlig media! Rörlig bild i kommunikationen Slagkraftigare kommunikation genom rörlig media! Konkreta tips baserat på hjärnforskning filmers budskap, innehåll, längd och kroppsspråk

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringsbeslut III 1 2015-01-08 N2015/532/TS Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringens

Läs mer

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Erfarenhetsutbyte för kommuner och andra offentliga organisationer Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Hälften av Sveriges kommuner arbetar med miljöledning i delar

Läs mer

Akutpsykiatri 2016. Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus. Stockholm 27-28 januari 2016

Akutpsykiatri 2016. Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus. Stockholm 27-28 januari 2016 Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! Akutpsykiatri 2016 För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus Förutsättningar för lyckad behandling av självskadebeteende Strategier för att aktivt

Läs mer

Hantering av tillskottsvatten

Hantering av tillskottsvatten Nu för första gången i Göteborg! Hantering av tillskottsvatten Få snabba resultat och lär dig hantera juridiska problemställningar MISSA INTE! Så kan du arbeta smart med felkopplade fastighetsägare Vilka

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Översvämningar på grund av skyfall

Översvämningar på grund av skyfall HÖGAKTUELL KONFERENS! Översvämningar på grund av skyfall Regresser och juridik Vilka skyldigheter har kommunen, fastighetsägare och försäkringsbolag vid en översvämning? Vad blir de samhällsekonomiska

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Framtidens LSS-boende

Framtidens LSS-boende Nytt uppdaterat program! Framtidens LSS-boende Funktionella LSS-boenden med dagens och morgondagens arkitektur och teknik Hur bygger du funktionella LSS-boenden? Arkitektur och teknik för att stödja och

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Unik utbildningsdag! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk möjlighet? Att i tidigt skede värdera riskförlossningar och underlätta det normala födandet

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE FRÅN Ordförande Assist TPS-konsult Tidigare på TOYOTA Material Handling Europe som Production Development and TPS Office Manager Assist.nu

Läs mer

Effektivitetsskapande intranät

Effektivitetsskapande intranät Utveckla ditt intranät i rätt riktning! Effektivitetsskapande intranät Intranät som skapar effektiva organisationer och produktiva medarbetare Utveckla ditt intranät i rätt riktning hur du skapar ett behovsanpassat,

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN inbjudan till konferens i Göteborg den 15-16 oktober 2012 EXPERTER Kungliga Tekniska Högskolan Hans Lind Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson PRAKTIKFALL FRÅN Sänk dina kostnader med bättre

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planera för framtiden med ekosystemtjänster! Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Framgångsrika arbetssätt Planeringsverktyg Metoder och strategier Bildkälla: White Arkitekter AB Hur hanterar du ekosystemtjänster

Läs mer