SHR Stockholm. SHR 2011 Sidan 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SHR Stockholm. SHR 2011 Sidan 1"

Transkript

1 SHR Stockholm v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e SHR 211 Sidan 1

2 Ordförande har ordet 211, ännu ett fantastiskt år för besöksnäringen i Stockholm! Ja, så kan man nog enklast sammanfatta det år som gått. Trots en avmattning av ekonomin under det sista kvartalet växte vår bransch kraftigt i Stockholmsregionen. För andra året i rad har Stockholm haft mer än 1 miljoner besöksnätter. Vi kan därmed säga att vi etablerat oss bland Europas stora turiststäder som är med i den exklusiva tio miljonerklubben. Flera nya hotell har slagit upp sina portar under 211 och över 1 3 nya hotellrum har tillkommit. Antalet nya restauranger och caféer i Stockholm är också betydande vilket ger Stockholm en alltmer levande, spännande och internationell gatubild. Stockholm är idag en av Europas absolut mest intressanta restaurang- och nöjesstäder, mycket tack vare våra duktiga krögare och entreprenörer. I början av 211 öppnade Waterfront, en konkurrenskraftig kongressanläggning som kommer locka många nya internationella kongresser och möten till Stockholm. För styrelsen i SHR Stockholm är det mycket inspirerande att verka i en så dynamisk och stark bransch. Precis som branschen har även SHR Stockholm slagit rekord i antal möten och aktiviteter. Aldrig tidigare har vi genomfört så många informationsträffar, utbildningar, nätverksträffar, politikerträffar och medlemsmöten. Ännu mer glädjande är att vi aldrig tidigare haft så många deltagare på våra möten. Vid ett flertal tillfällen har vi fått byta lokal för antalet anmälningar överträffat alla våra förväntningar. Locka fler besökare Under 212 kommer investeringarna i besöksnäringen att fortsätta ligga på en hög nivå. Flera nya hotell öppnar och närmare 1 nya hotellrum tillkommer. Den sänkta momsen på restaurangmat ger våra restauranger en välbehövlig hjälp med en ökad tillströmning av gäster. I Solna och på Globen bygger man för fullt våra två nya arenor som ska husera stora idrottstävlingar, konserter och events. SHR Stockholm kommer under 212 att fortsätta det viktiga arbetat med Stockholmsstrategin. Syftet med strategin är att ena hela besöksnäringen i Stockholm bakom gemensamma mål, strategier och konkreta insatser för att locka fler utländska besökare till Stockholm. Att verka för att vi har bra yrkesutbildningar för vår bransch i Stockholm är en annan prioriterad fråga, liksom taxifrågan. Tack för ett fantastiskt 211! Lars Sandberg Ordförande SHR Stockholm SHR 211 Sidan 2

3 Stockholmsstrategin sätter höga mål Stockholmsmodellen har bytt namn och heter numera Stockholmsstrategin. Men de högt uppsatta målen för besöksnäringen består samtidigt som vägen dit har klarnat. Sex huvudstrategier och lika många fokusområden ska bana väg för kraftigt ökade intäkter för hela länets turistnäring. Stockholms turistoch mötesnäring har under många år jobbat otroligt bra för att marknadsföra Stockholm som en attraktiv mötesplats, säger Peter Lindqvist, vd för Stockholm Visitors Board. Det som är nytt med Stockholmsstrategin är att greppet är bredare arbetet gäller hela länet och till exempel är både shopping- och fastighetsbolagen med på tåget. Kan vi nå samma samstämmighet som tidigare, blir kraften mångdubbel och vi kommer med säkerhet att nå målen. Det är också glädjande att Stockholms Stad och länet satsar på den infrastruktur som ger branschen dess nödvändiga förutsättningar. Och målsättningen är knappast blygsam. 22 ska gästnätterna öka från 1 till 15 miljoner per år. Omsättningen inom turistnäringen ska öka med 8 procent och antalet anställda ska stiga från 18 till 27. För att lyckas måste vi alla dra åt samma håll, säger Elisabet Elmsäter, projektledare för Stockholmsstrategin. Näringen behöver samordnas och följa strategin. Elisabet Elmsäter betonar att målsättningen är fullt realistisk. För att lyckas med Stockholmsstrategin bör utbudet under de mindre välbesökta veckorna stärkas. Det menar Peter Lindqvist, vd för Stockholm Visitors Board och Elisabet Elmsäter, projektledare för Stockholmsstrategin. För att hålla jämna steg med visionen måste det tillkomma 1 2 gästrum per år, varav en stor del redan är planlagt. 216 spås det finnas 7 6 nya rum i länet. Elmsäter betonar dock att man inte ska stirra sig blind enbart på antalet hotellrum. Att hålla en hög beläggningsgrad över hela året är lika viktigt för att nå målet om 15 miljoner gästnätter. Det gäller att höja beläggningsgraden under de perioder som många hotellrum står tomma. Kanske kan det skapas ett nytt evenemang eller hämtas hem en kongress. Peter Lindqvist är inne på samma spår. För att lyckas krävs det att vi gemensamt kan arbeta för att sprida ut säsongerna, säger han. Det är inte möjligt att klämma in 15 miljoner gästnätter under två månader. Om Stockholms län ska stärka sin attraktionskraft hela året runt måste även utbudet förbättras under vissa perioder, såsom under nyårshelgen, påsken, midsommar. Då kan det exempelvis behövas fler öppna restauranger och teatrar. I skärgården kan infrastrukturen stärkas och fler platser öppnas upp för besök utanför sommarmånaderna. Vi måste titta på helheten för att undersöka om vi verkligen är bra året om, säger Elisabet Elmsäter. Stockholmsstrategin leds, utöver styrgruppen, av fem olika arbetsgrupper indelade efter olika ämnen: shopping, värdskap, evenemang/möten/kongresser, attraktion/tillgänglighet och marknadsföring. Och Elisabet Elmsäter är inte främmande för att dessa kommer att ombildas eller att det kan bildas fler grupper under resans gång. Det som kännetecknar satsningen på strategin är den stora bredden. Vi har en bra blandning av privata och offentliga aktörer med i arbetsgrupperna på både nationell, regional och lokal nivå. En välkomnande stad Om Stockholmsstrategin lyckas blir destinationen mer spännande och attraktiv, även för våra invånare. Stockholmarna är redan kända för att vara duktiga på språk, säger Elisabet Elmsäter. Ett gott värdskap är en del av strategin och det är viktigt att vi som stockholmare stolt kan visa upp vårt län. Om de som besöker oss känner sig välkomna och blir väl bemötta, kommer de också vilja återvända. SHR 211 Sidan 3

4 Året som gått 211 kan sammanfattas som ett starkt år för hotell- och restaurangbranschen i Stockholms län. Priserna har nu återhämtat sig efter finanskrisen, även om beläggningsgraden är något lägre. Det finns dock betydligt fler hotellrum nu än före nedgången och som bransch betraktad är hotellsektorn större än någonsin. Hotellbranschen är på stark framväxt i Stockholm, säger Björn Arnek som är ansvarig för SHR:s branschekonomiavdelning. En allt större andel av Sveriges hotellrum finns nu här. Stockholm Waterfront, Scandic Grand Central och Scandic Victoria Tower var tre nya hotelltillskott 211. Under 212 säger prognosen att antalet tillgängliga rum kommer stiga med fem procent. Kanske är det så att utbudet just nu ligger steget före efterfrågan, menar Björn Arnek. Rev Par inom Stockholms stad steg med blygsamma en procent 211. För 211 är prognosen emellertid något dystrare minus tre procent. Det förklaras dock inte i första hand av att det finns fler hotellrum, utan främst av den osäkra ekonomiska situationen i Europa. Prognosen inför 213 är dock försiktigt positiv, även om Björn Arnek betonar att det är svårt att sia om framtiden med tanke på den rådande ekonomiska osäkerheten. Enligt Konjunkturinstitutet är den svenska kronan undervärderad och bör stiga i värde. Man kan givetvis ha farhågor för att den starka utvecklingen inom turismnäringen till viss del berott på den billiga valutan. En starkare valuta skulle kunna hämma utvecklingen. Hur gick det för Stockholms restauranger 211? Historiskt sett har restaurangbranschen följt hotellbranschen, även om konjunktursvängningarna är mildare. Sett till hela riket växte restaurangbranschens omsättning med 7 procent 211. Det saknas tillförlitlig statistik för Stockholm men Björn Arnek uppskattar att omsättningen har ökat något mer än i landet i övrigt. Den sänkta restaurangmomsen förväntar pressa restaurangpriserna under 212 vilket kommer att gynna konsumtionen. Samtidigt framhåller Björn Arnek att inte alla företag märker någon skillnad, exempelvis nattklubbar som främst lever på barintäkter och take-away- restauranger som redan tidigare betalade lägre moms. Det finns en tydlig positiv anda inom restaurangbranschen, konstaterar Björn Arnek. Det märks inte minst på alla nya arbeten som strömmar in till Arbetsförmedlingen Disponibla hotellrum per dag Disponibla hotellrum per dag Beläggningsgrad Beläggningsgrad Genomsnittspris Genomsnittspris RevPAR RevPAR Stockholm stad Stockholms län Stockholm stad Stockholms län Stockholm stad Stockholms län Stockholm stad Stockholms län ,3 9, 11,6 12, ,8 4,7 3,3 3, ,1-6, -1,2-1, ,1 4, 7,1 8, ,7 2,5 1, 2,4 Källa: SCB, Tillväxtverket SHR 211 Sidan 4

5 kalendarium var ett fullspäckat år. Här får du en tillbakablick i SHR Stockholms kalendarium. Jan Februari Mars April Maj Juni 19 x x Säkerhetsnätverk Politikerträff Husfrunätverk Stockholmsstrategin, styrgruppsmöte Husfrunätverk Säkerhetsnätverk 2 Styrelsemöte 14 Branschmingel 8 Stockholmsstrategin, styrgruppsmöte 8 Hotellavtalsgrupp 12 Morgonmål Modiga beslut och svåra samtal 15 Säkerhetskurser i samarbete med STAD och Securitas x Husfrunätverk Krögarnätverk Hotellgruppsmöte Politikerträff Styrelsemöte Stockholmsstrategin, styrgruppsmöte Hotellavtalsgrupp Arbetsgivarträff, Alkohollagen Politikerträff Hotellgruppsmöte Styrelsemöte Styrelsemöte + Årsmöte Stockholmsstrategin, styrgruppsmöte Juli Augusti September Oktober November December x 6 Stockholmsstrategin, styrgruppsmöte Stockholmsstrategin, styrgruppsmöte Stockholmsstrategin, styrgruppsmöte Husfrunätverk Styrelsemöte Styrelsemöte + 15 Branschmingel Krögarnätverk Morgonmål, sluta släcka bränder Politikerträff 15 Hotellgruppsmöte 2 Krögarnätverk 16 Droger på hotell, utbilding för receptionister i samarbete med STAD! Gymnasiemässa nov 22 Startskott Stockholmsstrategin 27 Arbetgivarträff budgetpusslet Gymnasiemässa 28 x 25 Husfrunätverk Politikerträff Gymnasiemässa Morgonmål 18 okt! 29 Arbetsgivarträff Arbetstid och schemaläggning 26 Gymnasiemässa SHR 211 Sidan 5

6 Fjolårets unga branschstjärnor Fjolårets unga branschstjärnor, Cecilia Lind och Jyrki Sahamies, har haft händelserika år där utmärkelsen öppnat nya dörrar och inspirerat. Cecilia Lind ville använda stipendiet för att stärka upp ett område där hon tyckte att hon brast i kunskaper om vin. Det ledde till en lyckad vinresa med guide i de klassiska franska vindistrikten Champagne, Chablis och Bourgogne. Under året har Cecilia också bytt jobb, från marknadschef på Bergendal Meetings till platschef på det relativt nystartade Bryggarsalen i Vasastan. Jag är väldigt nöjd med mina sju år på Bergendal och det var kul att anta en ny utmaning. Det här ett spännande arbete och det är kul att komma in i ett tidigt skede. Jyrki Sahamies är fortfarande chefhusfru på Grand Hotel och nyss hemkommen från en inspirationsresa i Hong Kong, Melbourne och Sydney. Under resan gjorde han studiebesök på åtta topphotell. I Hong Kong imponerade Peninsula med sin arkitektur och Mandarin Oriental för servicen som hela tiden låg steget före. Trots att han inte hunnit smälta alla intryck är det flera saker som han vill ta med sig till Grand Hotel: servicen där personalen på ett naturligt sätt kunde använda gästernas namn, modernare och mer ergonomiska uniformer samt viss teknisk utrustning. Utmärkelsen har gett mig nya mål och andra förutsättningar det har varit extremt inspirerande, sammanfattar Jyrki Sahamies det senaste året. Branschminglet slår rekord varje år. I år besökte hela fler än 55 personer tillställningen på Berns salonger där Berns asiatiska hade dukat upp en spännande buffé. Lars Sandberg, ordförande för SHR Stockholm var konferencier för kvällen. Stockholm är Skandinaviens mest dynamiska och kraftigast växande region, konstaterade han på scen. Och besöksnäringen är en viktig och drivande faktor i utvecklingen. SHR:s vd Eva Östling talade om det stundande namnbytet. Efter att ha haft samma namn i drygt hundra år byter SHR namn till Visita den 23 april. Det är mer rättvisande för organisationen, som har allt fler medlemmar som inte är hotell- och restaurangföretagare. I år har SHR Stockholm delat ut utmärkelsen Årets unga branschstjärna i hela sex år. Vad kunde passa bättre än att bjuda upp några tidigare stjärnor för att höra vad utmärkelsen betytt för dem? Sunniva Fallan Röd och Kenneth Kovanen ledde samtalet. SHR 211 Sidan 6

7 ÅRETS UNGA BRANSCHSTJÄRNOR Pernilla Ytterbring och Isa Abdulla utsågs till Årets unga Branschstjärnor 212 på SHR Stockholms mingel på Berns den 13 februari. Det är jätteroligt och en otrolig ära att få det här priset, sa Pernilla Ytterberg, Food and Beverage manager på Courtyard by Mariott. SHR Stockholm delar ut stipendierna för att höja statusen på hotell- och restaurangyrkena. Pengarna 4 kronor per vinnare ska gå till vidare förkovran inom branschen, såsom utbildning och inspirationsresor. Pernilla Ytterbring började sin karriär inom branschen på McDonald s som 15-åring. Därefter följde fler restaurangjobb innan hon fick smak för hotellbranschen. Efter beteendevetarutbildningen vid Halmstads högskola, låg fältet öppet för andra typer av arbeten, men hotellbranschen hade starkast dragningskraft. Det som lockar är att få arbeta med människor när de har det som bäst och ska uppleva något tillsammans. Och det finns fantastiska kollegor och människor som får en att trivas. Vad prispengarna ska användas till har Pernilla ännu inte bestämt. Kanske blir det en resa till Sydafrika. Ett annat alternativ är USA, där Mariotts huvudkontor finns. Där finns det mycket kunskap och inspiration att hämta från det enorma utbudet. En stor dag Isa Abdulla började även han i McDonalds, men är till skillnad från Pernilla kvar i företaget. Han började 21 och har gått den långa vägen från att arbeta i köket till att bli arbetsledare och nu restaurangchef. Som restaurangchef är en av uppgifterna att hantera en strid ström av nyanställda och han är mån om att se till att alla rutiner ska sitta. Det innebär ofta långa arbetsdagar, men han trivs på jobbet och hinner ändå med barnen och familjen. Isa kom till Sverige från Irak 1999 och sedan tidigare finns planer på en internutbildning i svenska och engelska. För prispengarna planerar han att åka till företagets kontor i Chicago där den allra första McDonaldsrestaurangen grundades. Det här var inte första gången som Isa har vunnit priser för sitt arbete. I tre år i rad har han tagit emot McDonalds pris för Outstanding Restaurant Award för restaurangen i Sköndal. Ändå smäller den här utmärkelsen väldigt högt. Att få bli utsedd till årets unga branschstjärna bland alla dessa duktiga människor var en av de största dagarna i livet, säger Isa Abdulla. SHR 211 Sidan 7

8 momssänkning det gör krögarna Den 1 januari sänktes restaurangmomsen med 12 procent vilket innebär ett lyft för branschen. Många krögare använder reduceringen till att sänka priserna, förbättra servicen och nyanställa. SHR Stockholm har talat med tre av dem. Hos Pontus står skillnaden på menyn Lönsamt för alla parter Snabbmatsjättarna McDonald s, Max och Pizza hut har sänkt priserna som följd av den sänkta restaurangmomsen. Och ingen har väl undgått Max tv-reklam med moms filibabba? Vi nyanställer fyra nya medarbetare vilket motsvarar två heltider. Och personalen tycker att det är roligare att det är fler som jobbar här, säger Willie Larsson, restaurangchef på Max, Hammarby sjöstad. Sju procents sänkning Hamburgerkedjan har sänkt dagens lunch från 59 till 53 kronor. Den genomsnittliga sänkningen på hela menyn är sju procent. En stor del av våra gäster köper hämtmat som ju inte omfattas av den senaste sänkningen. Vi ger alltså tillbaka hela sänkningen till våra gäster, sammanlagt 14 miljoner kronor under året. Fler gäster Lägre priser har inneburit allt fler gäster inte minst gäller det för luncherna. Willie har anställt en extra medarbetare för att ta hand om lunchruschen. Det här är lönsamt för alla parter, konstaterar Willie Larsson. Det innebär lägre priser för gästerna samtidigt som vi kan nyanställa och nå ut till nya kunder. Den välkände krögaren och entreprenören Pontus Frithiof har valt att ge tillbaka hela momssänkningen till gästerna på restaurangen Pontus! De tidigare priserna står kvar inom parentes i menyn, så gästerna får en tydlig bild av besparingen. Vi har valt att sänka priset mot gästerna med hela sänkningen, säger Pontus Frithiof. Vi tror och hoppas att detta ska ge oss flera gäster, vilket med säkerhet kommer göra att vi nyanställer. Pontus Frithiof tror att reformen kommer att bidra till att det anställs fler personer inom hotelloch restaurangnäringen. Dock finns det begränsat med kompetent och erfaren personal att anställa för närvarande, åtminstone i storstadsregionerna. Finns det risk för att restaurangmomsen kommer att höjas inom kort? Jag tror inte den kommer höjas med denna regering, men om det skulle bli ett skifte så finns ju risken. Jag tror att politikerna måste se resultat av momssänkningen för att den ska vara motiverbar att hålla kvar på denna nivå. SHR 211 Sidan 8

9 Äntligen sänkt moms Lunchrusch på Kvarnen med lägre priser När momssänkningen var ett faktum var restaurang Kvarnen mycket tydlig med vad det skulle innebära. Krögaren Thomas Steinwender basunerade ut sina avsikter om sänkta lunchpriser och nyanställningar genom att sätta upp en stor banderoll i restaurangen. Lunchen har sänkts från 92 till 83 kronor samtidigt som antalet lunchgäster har ökat från 22 till 3 per dag. När momssänkningen var ett faktum, räknade Thomas Steinwender ut att den motsvarade 3,3 heltidstjänster. De ska nyanställas under året och två av tjänsterna har redan tillsatts. Jag har satt in dem där de gör som mest nytta för gästerna. På luncherna har vi nu anställt en nisse som tar ut tallrikarna från bordet. Trots att vi har fler gäster upplever gästerna att servicenivån har höjts. Thomas beskriver utvecklingen som att de etablerade företagen visar vägen och pressar priserna. Det gör att även de mindre aktörerna följer efter. Och att nå upp till finansdepartementets mål om 3 5 nya jobb kommer inte att vara ett problem, menar Thomas. Fler anställda kommer även höja servicenivån. På en restaurang i New York kan tio servitörer stå axel vid axel. Det är klart att det går att göra underverk med de förutsättningarna. Det här är ett steg i rätt riktning. 211 fick vi äntligen sätta punkt för en över 15 år lång kamp för en sänkt och mer rättvis moms på restaurangmat. Till slut lyckades vi äntligen övertyga beslutande politiker att en sänkt moms är bra för både branschen och för samhällsekonomin. Även om arbetet för en lägre momssats på intet sätt är över, är den viktigaste pusselbiten äntligen på plats. Momsen har sänkts och nu har branschen några år på sig att gemensamt visa omvärlden att det var ett mycket klokt beslut. Jag har en stark tro på att branschen kommer att överträffa de förväntningar som finns. Även om man ska vara väldigt försiktig med att dra några som helst slutsatser på ett så här tidigt stadium, finns ändå väldigt mycket som redan nu talar för att reformen kommer bli precis den framgång som branschen har förutspått. Något som ofta glöms bort i debatten är alla de personer som kommer få helt nya möjligheter till att få in en fot på arbetsmarknaden. Restaurangbranschen är en av få branscher som anställer unga människor utan formell utbildning i bagaget. Det finns otaliga berättelser om unga människor som börjat längst ned i hierarkin på en restaurang eller ett hotell, lärt sig yrket och sedan arbetat sig uppåt för att sluta som chefer och ägare. Jag är helt övertygad om att den sänkta restaurangmomsen kommer bidra till flera sådana solskenshistorier. Eva Östling Ollén VD SHR SHR 211 Sidan 9

10 Full pott för årets lobbyist Först sänktes restaurangmomsen, något som Mats Moms-Mats Eriksson kämpat för i åratal. Sedan utsågs han tillsammans med SHR till Årets Lobbyist av Resumé. Det är alltså ingen överdrift att säga att 212 har fått en bra start. restaurangerna inte sänkt priserna i större utsträckning. Alla har inte förutsättningarna för att sänka priserna direkt de små kan inte göra det på en gång. Ge dem en chans, säger jag. Mats betonar även att många restauranger använder den sänkta momsen till att utveckla sina företag och nyanställa istället för att sänka priserna. Även detta kommer kunderna till del. För branschens del är det viktigt att berätta om vad vi använder pengarna till. Framförallt ska vi tala om de mindre företagens förutsättningar och lyfta fram deras vardag. Samtidigt ska vi fortsätta att utveckla branschen, nyanställa och städa bort de oseriösa företagen. Eva Östling Ollén och Mats Eriksson visar stolta upp Resumés utmärkelse Årets Lobbyist. Att bli utsedd till Årets Lobbyist var en fantastisk känsla. Men vi ska inte glömma bort allt arbete som SHR:s regionala styrelser har utfört och alla restaurangföretagare som arbetat i det fördolda, säger Mats Eriksson som till vardags driver ett cateringföretag. Positiv inverkan I april 21 startade Mats Eriksson momsbloggen. Systersonen Emil hjälpte Mats att driva bloggen. Den nu nedlagda bloggen växte snabbt och har haft 2 unika besökare och 5 sidovisningar. Hur blir man en framgångsrik lobbyist? Om inte politikerna kommer till mig får väl jag komma till politikerna, resonerade Mats. Lyckligtvis bodde flickvännen strategiskt nära SVT-huset. Så när Mats upptäckte en intressant politiker i tv-soffan kunde han söka upp personen direkt utanför tv-huset. Och flera politiker nappade. Bland andra Eskil Erlandsson och Tommy Waidelich tackade ja till att följa med på en momspromenad efter att ha blivit uppvaktade vid tv-huset. Under momspromenaderna tog Mats politikerna på oanmälda besök till olika krogar i Stockholm. Där berättade krögarna om sin vardag samtidigt som Mats samlade in namn till namninsamlingen för sänkt restaurangmoms. Mats Eriksson tror att den sänkta momsen kommer att ha positiv inverkan på hela branschen inte minst på mindre orter där det kan vara särskilt svårt att nå lönsamhet. Men Mats är negativt överraskad över de kritiska tongångarna som dykt upp i medierapporteringen. Jag är ledsen över att media har ifrågasatt varför Juryns motivering Mats Eriksson driver en cateringfirma i Nacka. Han står bakom momsbloggen och har tagit politikerna på momspromenad. Mats Eriksson har visat vad frågan handlar om i verkligheten. Han har genom sitt envetna opinionsarbete blivit en ambassadör för landets alla restaurangföretagare och kravet på sänkt moms. SHR har ända sedan 9-talet drivit frågan om sänkt restaurangmoms och under 21 kom ett genombrott. Båda blocken sade inför valet att de ville sänka restaurangmomsen. Regeringen har nu bundit sig till en kommande sänkning av restaurangmomsen till 12 procent. SHR 211 Sidan 1

11 Styrelsen som haft förtroendet 211 Foto: Jenny Rockström Under året har Lars Sandberg, vd för Scandic Grand Central, varit ordförande för SHR Stockholm. Sunniva Fallan Röd, Rica Hotel Kungsgatan, har varit vice ordförande. Lars har, tillsammans med Sunniva som suppleant, representerat Stockholmsföreningen i SHR:s styrelse. Följande har varit ledamöter: Mats Bengtsson, Collector s Hotels, Christoffer Horn av Rantzien, AG 925, Eva Helmersen, Stockholm Fisk, Dennis Johansson, Nobis AB, Kenneth Kovanen, Nygårds Värdshus, Pontus Mannestig, Långholmen Hotell och Restaurang, Carin Olson Theander, Konferens Spårvagnshallarna, Katarina Romell, Vår Gård Saltsjöbaden, Lena Snygg, Scandic Norra Bantorget. Maria Tielman, SHR, har varit sekreterare och regionansvarig. Torbjörn Granevärn, SHR, har varit föreningens förbundsjurist. Föreningens revisorer har varit den godkända revisorn Kent Sahlsten, PWC, och förtroendevald revisor Gunnar Ekdahl, Restaurang Tennstopet. Berit Wahlgren har varit revisorssuppleant. Valnämnden har bestått av Maria Stridh som ordförande och sammankallande, samt ledamöterna Sören Ahlbom, Jan Kristiansson och Catharina Roos. SHR 211 Sidan 11

12 Årsbokslut Balansräkning den 31 december resultaträkning för tiden 1 januari 31 december TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier Svensk Turism Värdereglering aktier *S:a finansiella anl.tillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Avräkn skatter och avg Moms redovisningskonto Övriga fordringar Upplupna ränteintäkter Kassa och bank S:a omsättn tillgångar S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital /Huvudfond Konferensprojektet Balanserad vinst/förlust Årets resultat *S:a eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Moms redovisningskonto Personalskatt Lagstadgad soc.avg/särsk löneskatt SHR/SHR Service AB Upplupna kostnader *S:a kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Rörelsens intäkter Bidrag SHR Bidrag SHR för arvode och soc.avg Bidrag projekt konferensresan Branschdag/utbildning Morgonmål Medlemsaktivitet Berns - Not 1 Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Morgonmål Medlemsmöten Årsmöte inkl styrelsemöte Styrelsearvode inkl soc.avg Politikermöte Stockholmsstratergin Nätverk Konferensprojekt Årets unga branschstjärna Utbildning Administration Reklam och PR Konsultarvoden, advokatkostnad Studieresa Revision Bidrag, gåvor, representation Bankavgifter Branschmingel Övrig kostnader Summa rörelsens kostnader Resultat före finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella investeringar Skatt på årets resultat Skatt pga ändrad taxering Årets förlust Stockholm 212 Not 1 Medlemsaktivitet Berns Övriga bidrag, gåvor och representation Lars Sandberg Ordförande Eva Helmersen Kenneth Kovanen Sunniva Fallan Röd Vice ordförande Christoffer Horn af Ranzien Pontus Mannestig Mats Bengtsson Dennis Johansson Katarina Romell Lena Snygg Carin Olson Theander Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 mars 212 Kent Sahlsten Godkänd revisor Gunnar Ekdahl Förtroendevald revisor SHR 211 Sidan 12

13 Revisionsberättelse SHR 211 Sidan 13

14 Stockholm fortsätter att växa Under 211 har 119 nya företag blivit medlemmar i SHR. Samtidigt valde 73 företag att gå ur föreningen. Det innebär en nettoökning på 46 företag. I januari 212 hade föreningen 121 medlemsföretag fördelade på 1492 arbetsplatser. Utvecklingen av antal medlemmar Antal 8 8 Antal Företag Arbetsplatser SHR 211 Sidan 14

15 nya medlemmar 211 2kronor Hotel City Accor AHS AB ag 925 Restaurant AB Akib AB All seasons, Stockholm Järva Andreas Golf Restaurang AB Annorlunda Catering AB Artipelag AB Ballbreaker BBQ House i Kista AB Best of Brands Restaurant AB Blueberry Lifestyle AB Blå Porten Borggården Armémuseum Bredden Thai House AB Brommavik Hotel Burmeister i Visby AB Cassel & Co AB China Ho Wah AB Choice Hotels & Resort AB CT. Artstudio AB Dagnys Danderyds Konditori AB Den Glada Restaurangen AB Divino Ebg Hospitalitya AB Ett Hem Sverige AB Eva Ålund, Café och Trädgård f:a Sushibar Tian Tian Fair clean Fang min Sushi Farsta Strand Hotel & Conference Fazer Restauranger AB Flavour of India Fotografiska Fraimans Bemanning AB Gastrologik Global Matkultur KB Gourmand Grill & Wok Stugan Hamburgerbryggeriet AB Holiday Hostel i Stockholm HB Hotel Malmgården AB Hotel Posthuset AB Hotell Kulturhuset Hygien & Miljövård Stockholm AB I.M.K Export & Import Imagine Nova AB J Nacka Strand JOSA Clean i Stockholm AB Järfälla Subs AB Kallfors Kök Kjell Tegström AB KnappKarlsson Konditori Kungstornet Krogen tre kockar La Rotisserie Sverige AB LandZone AB Le Bistrot de Wasahof Lucky House Restaurang Luntis Bar & Kök HB Lycklig Handel AB Ma Campagne Maestro Restaurang Magnus Johansson Bageri & Konditori AB Majola RestaurangKonsult AB Marion Bowling AB Mejan 2 AB MK Gatuköks Service HB Nacka Närcafé Ninas & Bosses Salladscafé AB Nordic Choice Financial Services AB Nordic Choice Shared Services AB Nordic Hotels & Resort AB Nordic Sea Hotel Norse Hotels Sweden AB Number One Thaifood AB Oshu Group AB Parkliv, Marabouparken Persiska Viken Primum Sweden AB PTNK Consulting AB READY Foodmarket AB Restaurang Frunch Restaurang Godt på Djurgården AB Restaurang Kashmiri Restaurang Kocken & Rivjärnet Restaurang Muskö AB Restaurang Pralin Restaurang Svartengrens AB Restaurang Woked Dream Roslagens Café och Matsalar AB Rungnapha Restauranger AB Röd Stjärna AB Rösjö Pizzeria HB Skogshem & Wijk Solnas Asiatiska Restaurang Spicegarden Spisa hos Helena Stars n Stripes StationsCaféet i Märsta AB Stockholm Meeting Selection AB Stureplansgruppen AB Stället Mat och Trädgård Sue Ellen Restaurang Sushi House på Drottninggatan AB Sva Marga Mat AB Sven Harrys Restaurang AB Sverigeråd i Märsta AB Sverigeråd i Solna AB Systrarna Sisters HB Sånga-Säby Service AB Säby Säteri Fastighets AB Tiffanys Utz HB VI Foodmarket Videtäppan AB Wayne och Margaretas Coffee AB Wiggo Alm Group Wiggo Södermalm AB Winn Hotellbågen AB Winterviken Festvåning - Café - Konferens Wok n Roll Stockholm AB Xian Köket SHR 211 Sidan 15

16 medlemmar 1 dec 211 a E 2kronor Hotel City 32 rum & kök AB AB Familjeträff AB Fasching Musikproduktion AB Glädjespridarna AB Gröna Lunds Tivoli AB Kolingen AB Lady Patricia AB Liljeholmen Konferens & Event AB Operakällaren AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering Aberdeen China Restaurant AB Ably Cicada Catering AB About catering i Stockholm HB Acapulco Hotell Accor AHS AB Acklein Skolrestauranger AB Active Catering i Danviken AB Addfood restaurang & catering Adlon Hotell Affe s Restaurang & Kontorsservice ag 925 Restaurant AB Ahlbom Skrapan Sverige AB Akib AB Akkurat Restaurang & Bar Albert Kök Hotell & Konferens Alexandra Hotel AB Alixma AB All seasons, Stockholm Järva Alla Tiders Matlagare Lindius AB Alma Detthows Stiftelse Almare Stäket Konferens AB Almare Stäkets Herrgård AB Almåsa Konferens Alpek & Co AB Alstrax Resurs AB Alviks Strand Restaurang Anders New Food & Drink Anders Thomas Andreas Restauranggrupp AB Andersson & Malmqvist AB Andreas Golf Restaurang AB Animat Restaurang AB Anna Brandi Konservator Annakarin och Roland Hägerth AB Annorlunda Catering AB Antay AB Aporta AB Arirang Ariston Hotell Ariston, Restaurang Arnoldhuset Konferenser AB Aroydee Kvalitets Thai Food Artipelag AB Asia City Restaurang & Bar Asian Barbecue i Vällingby AB Asian Success KB Asien Roxy Aslan Sharro, Firma Kaffekoppen Attaché, Hotel Ax Slott AB Axa Sport Center Axelsons SPA AB Backman Gruppen AB Baggeby Värdshus och Pizzeria AB Baldakinen AB Baldakinen Service Management AB Baldakinenrestaurangerna AB Balingsholm Ballbreaker Bangkok Cuisine Bantorget Service Partner AB BBQ House i Kista AB Bee s Asian Catering Bentleys Hotel Bergby Gård Kurs & Konferens Bergendal Meetings Berns Group AB Best of Brands Restaurant AB Best Western Arlanda Hotellby Best Western Hotel Terminus Best Western Hotels Sverige Ekonomisk Förening Best Western Täby Park Hotel Bianchi Café & Cycles Bishop Arms Bishops Arms, The Bistro Edsbacka Bistro Jarl Bistrot Paname AB Biz Apartment Gärdet Björkö Örns Camping Björkögården, Stiftelsen Black & Brown Inn Blasieholmen 54 Restaurang AB Blekholmen Blidösundsbolaget AB Blue Hotel, Elfviks Udde Blueberry Lifestyle AB Blues Kök & Bar Blå Porten Blåbandsungdomens Fjällstugeförening Bobos Krog Bommersvik Borgarhuset Restaurang AB Borggården Armémuseum Boulala Restaurants AB Boulevard Rest. Brangö Lexén Catering AB Bredden Thai House AB Brommavik Hotel Brukets Skidbacke Brun Bull HB Brunnby Hotel AB Brödboden Burger King Burger King Burger King Jakobsberg Burmeister i Visby AB Båthuset Krog & Bar C & C Restaurang AB C.E.P. Kockarnas Catering c/o Hotels AB Cafe Entre AB Café London HB Café Piastowska Café Stureplan KB Café Woman AB Caffe Nero Cambuse AB Capri Due Carlshälls Gård AB Casa Eva Suarez AB Cassel & Co AB Cassi AB Cedergrens Kök AB Chakula AB Charles Dickens Restaurang Chazalle Cherry Casino AB China Ho Wah AB China Thai Garden Choice Hotels & Resort AB Choice Hotels Sweden AB Chopstick Catering AB Chopsticks Fastfood AB Chopsticks Fastfood Kista Galleria AB Christers Matsal Cirkus Café och Restaurang Clarion Collection Hotel Karlaplan Clarion Collection Hotel Tapto Clarion Collection Hotel Wellington Clarion Hotel Sign Clarion Hotel Stockholm Clasings Catering AB Cliff Barnes Colonial Hotel Columbus Hotell Comfort Hotel Stockholm Compass Group AB Connect Hotel Connect Hotel City Connect Stockholm AB Convivium Strix Catering AB Coop Sverige AB, HK COOR Service Management AB Cote du Boeuf AB Courtyard Stockholm Creperie Fyra Knop AB Crocuta AB CT. Artstudio AB D Lindén Servicepartner AB Dagnys Dai Restaurang AB Dalarö Strand Hotel Danderyds Gästeri AB Danderyds Konditori AB Danderyds Krog AB De fyras krog AB Debaser Delibruket AB Den Glada Restaurangen AB Den Gyldene Freden Denden Subs Hornsgatan AB Dendens Subs AB Dinners Restauranger AB Dionysos Divino Djursholms Värdshus Djurönäset Dolab Restaurang AB Dosage AB Drottninghof Dykarbaren Sandhamn AB East 4 AB Eastern Garden Ebg Hospitalitya AB Econtive Café AB Econtive Hotell & Restaurang AB Edelweiss Café & Bistro AB Edsbacka Bistro Strängnäs Edsbacka Wärdshus AB SHR 211 Sidan 16

SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 ORDFÖRANDE HAR ORDET Vilket fantastiskt år! 21 var året var då den finansiella krisen i Sverige snabbt övergick till rekordartad tillväxt och högkonjunktur. Visst

Läs mer

V E R K S AM H E TS B E R ÄT T E L S E 2009 SHR STOCKHOLM 1

V E R K S AM H E TS B E R ÄT T E L S E 2009 SHR STOCKHOLM 1 V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2009 SHR STOCKHOLM Vi fortsätter att växa Vi kan se tillbaka på 2009 som ett omvälvande och på många sätt utmanande år. Många är vi som överraskats av utvecklingen

Läs mer

2008 året det vände. Charlotte Blum Ordförande SHR Stockholm. Foto: Kurt Pettersson

2008 året det vände. Charlotte Blum Ordförande SHR Stockholm. Foto: Kurt Pettersson shr stockholm v e r k s a m h e t s b e r ät t e l s e 2008 2008 året det vände Många hotell och restauranger gjorde sitt bästa år någonsin 2008, men under sommaren och hösten hopade sig varningstecknen.

Läs mer

4 Konferenspoolen. Allt om årets branschmingel. 2007 ett rekordår. fick nya ägare 3. shr stockholm

4 Konferenspoolen. Allt om årets branschmingel. 2007 ett rekordår. fick nya ägare 3. shr stockholm 2007 ett rekordår 3 Allt om årets branschmingel 4 Konferenspoolen fick nya ägare 3 shr stockholm årsredovisning 2007 foto: shr stockholm Ännu ett framgångsrikt år Det var många år sedan hotell- och restaurangbranschens

Läs mer

Behovet av kommersiellt boende i Stockholm 2014-2020. Rapport av HUI Research på uppdrag av Stockholm Business Region Development

Behovet av kommersiellt boende i Stockholm 2014-2020. Rapport av HUI Research på uppdrag av Stockholm Business Region Development Behovet av kommersiellt boende i Stockholm 2014-2020 Rapport av HUI Research på uppdrag av Stockholm Business Region Development Bakgrund Enligt kommunstyrelsens uppdrag i ärendet Behovet av fler hotelletableringar

Läs mer

Hotellrapport Stockholm

Hotellrapport Stockholm Grythyttan den 22/2 2010 Hotellrapport Stockholm Grythytte Akademi 2010 Författare: Bastås Sanna, Bergström Sara, Gälldin Katarina, Hallgren Panny, Jashari Blerta, Leek Marie, Majidi Dariush, Pipatanangura

Läs mer

Hotellrapport Stockholm Grythytte Akademi 2011

Hotellrapport Stockholm Grythytte Akademi 2011 Hotellrapport Stockholm Grythytte Akademi 2011 Kurs: Styrsystem inom Hospitality Handledare: Anders Johansson Författare: Kristian Azouri, Catalina Cifuentes, Patrik Gidmo, Lina Hallin, Jesper Holmqvist,

Läs mer

Hotellrapport Stockholm

Hotellrapport Stockholm Hotellrapport Stockholm Utvärdering av Stockholms framtida hotellbehov Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Stockholm Business Region Development Bakgrund Enligt kommunstyrelsens uppdrag i ärendet

Läs mer

RB/S 2006 OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB

RB/S 2006 OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB RB/S 2006 UTREDNING OM FRAMTIDA BEHOV AV OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN NOVEMBER 2006 HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB HÅP KONSULT AB Innehållet i denna rapport får inte mångfaldigas, helt

Läs mer

bra år för bjässarna

bra år för bjässarna I fokus topp Besöksnäringens största företag bra år för bjässarna Det var inget toppår, men ett klart godkänt för de största företagen i branschen. Omsättningen ökade med procent och även lönsamheten var

Läs mer

Byggboom i Ö-vik Enorm kapacitetsökning om alla hotellprojekt blir av

Byggboom i Ö-vik Enorm kapacitetsökning om alla hotellprojekt blir av NR 12 VECKA 15 2011 Sveriges största nyhetstidning för besöksnäringen sedan 1916 insänt Är bemanningsföretaget auktoriserat krävs det bland annat att det är bundet» av ett kollektivavtal för sitt avtalsområde.

Läs mer

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL WINN HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 VÅR VERKSAMHET HANDLAR INTE OM HOTELL DEN HANDLAR OM MÄNNISKOR NYTT HOTELL I STAN WINN BUSINESS SCHOOL BÄST I KLASSEN KREATIV ATOMBOMB STÅR BAKOM HOTELLKONCEPT TORSTEN

Läs mer

Winnare. CamILLa om livet som hotelldirektör. filmsuccé på Bjertorp. hårt jobb bakom framgångar. WINN HOTEL GROUP årsredovisning 2013

Winnare. CamILLa om livet som hotelldirektör. filmsuccé på Bjertorp. hårt jobb bakom framgångar. WINN HOTEL GROUP årsredovisning 2013 WINN Park Inn by Radisson Lund Strategiskt hotellbygge i lund WINN HOTEL GROUP årsredovisning 2013 CamILLa om livet som hotelldirektör Winn & Percy går hand i hand SÅ VAR HOTELLåret Såstaholm prisas för

Läs mer

2008 Det sista ljuva året

2008 Det sista ljuva året 0 restaurangåret restauratören nr 0 0 Det sista ljuva året (på länge) Restaurangåret 0 slutade med en omsättnings ökning på procent. Främsta skälet är prisökningar, och tyvärr förbyttes den lysande våren

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET

INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL & STRATEGIER 6 AFFÄRSMODELL 7 MARKNAD 8 KUNDER & KONKURRENS 14 BURGER KING 16 TACO BAR 18 FOOD SOLUTIONS 20 ORGANISATION

Läs mer

Tretton vassa hotell

Tretton vassa hotell WINN LOUNGE Smått och gott från Winn-världen Filmstjärna hyllar Såstaholm Tretton vassa hotell Årets Medarbetare prisades Närodlat blir härodlat i HÖGBO Drömstart i Göteborg Favoritsoppa på BJERTORP WINN

Läs mer

Människorna och möjligheterna

Människorna och möjligheterna Människorna och möjligheterna Vi anställer inte invandrare. Vårt bidrag till ett mer integrerat samhälle. Vi anställer inte personer med svensk bakgrund heller, vi anställer individer. Hos oss är ambition

Läs mer

2 0 1 1 Vår verksamhet

2 0 1 1 Vår verksamhet Vår verksamhet 2 0 1 1 Innehåll DETTA ÄR ICA-HANDLARNA...4 Vd:n har ordet...6 DETTA HAR HÄNT... 10 ICA-stämman 2011... 12 Handlarriksdagen... 16 Handlarengagemang...20 DETTA GÖR VI...22 Medlemsservice...

Läs mer

SMAKA PÅ STOCKHOLM ARTISTKAVALKAD. 20:e ÅRET MATUPPLEVELSER. För. i rad fylls Kungsan med smaker och toner KUNGSTRÄDGÅRDEN 1 6 JUNI

SMAKA PÅ STOCKHOLM ARTISTKAVALKAD. 20:e ÅRET MATUPPLEVELSER. För. i rad fylls Kungsan med smaker och toner KUNGSTRÄDGÅRDEN 1 6 JUNI ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Smaka på Stockholm ANNONS SMAKA PÅ STOCKHOLM KUNGSTRÄDGÅRDEN 1 6 JUNI ÅRETS MATIGASTE ARTISTKAVALKAD Artistmeny kryddad med Plura MÄSTERKOCKAR PÅ SCEN Välkända

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Större inflytande med gemensam organisation

Större inflytande med gemensam organisation TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation www.scr.se www.camping.se 1 09 Internationellt Campingföretagande i Irland Lottie Knutson Stor succé för Reslust.se SCR + SLAO +

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

VD har ordet. Om Informus. Våra sponsorer och partners

VD har ordet. Om Informus. Våra sponsorer och partners Årets Ametist 2015 VD har ordet Nu utser Informus jury för nionde gången Årets Ametist. Bevis för att man har branschens bästa hemsida får vinnaren i form av en stor ametistgrotta, ett underverk från jordens

Läs mer

Konferera i London! Mötescoachernas roll blir allt viktigare

Konferera i London! Mötescoachernas roll blir allt viktigare ANNONS Hela denna tematidning är en annons om affärsresor från MediaPlanet ANNONS AFFÄRS RESOR FLYGBOLAG RESEBYRÅER HOTELL HYRBIL TÅG KREDITKORT din guide till en lyckad affärsresa Stor marknad för internationella

Läs mer

PROGRAM 1 6 JUNI. För 20:e året i rad fylls Kungsan med smaker och toner 6 DAGAR FÖRSOMMARFEST I KUNGSTRÄDGÅRDEN

PROGRAM 1 6 JUNI. För 20:e året i rad fylls Kungsan med smaker och toner 6 DAGAR FÖRSOMMARFEST I KUNGSTRÄDGÅRDEN PROGRAM 6 DAGAR FÖRSOMMARFEST I KUNGSTRÄDGÅRDEN MÄSTERKOCKAR PÅ SCEN 1 6 Mästerkockar som lagar live ÅRETS MATIGASTE ARTIST KAVALKAD Toner med sting - Eric Gadd Artistmeny kryddad med Plura Från 25 kr

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

ÅRSREDOVISNING 2011 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se ÅRSREDOVISNING 2011 www.rastagroup.se RASTA GROUP AB (publ.) INNEHÅLL Vd har ordet 4 Koncernen och aktien 6 Affärsområde Serviceanläggningar 8 Affärsområde Arenarestauranger 10 Affärsområde Hotell 12 Bolagsstyrning

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer