Forsa folkhögskola. Mer om utbildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forsa folkhögskola. Mer om utbildningen"

Transkript

1 Mer om utbildningen De kunskaper du får på beroendeterapeututbildningen ger dig en bred bas som vilar i aktuell forskning och beprövade erfarenheter. De kursansvariga Chris Barrett och Catarina Hedblom har lång erfarenhet från flera verksamhetsområden inom beroendevården. Dessutom inbjuds föreläsare bl.a. en erkänd behandlare Craig Nakken, Gunnar Bergström som specialist på bl.a. kriminalitet och Bitten Jonsson, kunnig inom addiction-fenomenet, biokemi etc. Dessa är författare till en del av kurslitteraturen. En viktig del i utbildningen är att koppla ihop den teoretiska basen med praktiska erfarenheter vilket man får under en längre praktikperiod under vårterminen. Praktikplatsen ordnar man själv och den ska ha anknytning till någon form av psykosocialt behandlingsarbete. Blir det svårigheter med att få tag i praktikplats brukar vi med vårt breda kontaktnät över hela landet kunna hjälpa till. Under praktiken tar du även itu med en del teoretiska uppgifter. Vi kursledare har regelbunden kontakt med dig och din praktikplats och kommer även på besök. Något som är utmärkande för utbildningen är insikten om självkännedom under sin yrkesutövning. Du kommer att ges möjlighet till handledning i grupp och viss individuell uppföljning. Detta kan stärka dina förmågor att skapa god kontakt med din omgivning och att du fortsätter utvecklas som person mot en tryggare yrkesidentitet. Vad utmärker utbildningen? Namnet Beroendeterapeututbildning antyder att den har som mål för dig att bana vägen för ett yrke som har kontakt med missbruk/beroende i någon form. Kanske har du ett intresse av att arbeta med anhöriga eller barn som vuxit upp i dessa miljöer? Ditt intresse kan också vara behandling och då inom ex. kommunal verksamhet, på behandlingshem eller inom tvångsvården. Bland dina kurskamrater möter du människor med varierande erfarenheter avseende ålder, kulturell bakgrund, yrkes/studiebakgrund eller kanske någon har erfarenhet av missbruk/beroende. Begreppen självinsikt, etik, förhållningssätt samt behandlarroll är nära förknippade med varandra vilket avspeglar sig i att dessa områden ständigt är närvarande under hela utbildningstiden. Efterfrågan från arbetsmarknaden av kursdeltagare som avslutat sin utbildning här på Forsa folkhögskola är god. De senaste 10 åren har 10 av 16 kursdeltagare fått någon form av anställning efter utbildningen eller läst vidare. 1

2 Strukturen på utbildningen Kursen pågår i 38 veckor från slutet av augusti till och med maj månad påföljande år. Exakt kursstart och kursavslut varierar från år till år. Vad som gäller kommande kursstart framgår av hemsidan. När du kommer tillbaka från din praktik har du cirka 5 eller 6 veckor med teoretiska block. Undervisningen, några exempel Undervisningen är varierad och du som deltar i utbildningen kommer att arbeta individuellt och en del i gruppform. Du får ta del av föreläsningar, där vi är uppskattar att du engagerar dig och bidrar med synpunkter och reflektioner. PBI står för problembaserad inlärning och är ett uppskattat inslag. Hemuppgifter kommer du att få av dina lärare, vilka ska genomföras enligt angiven information. Ett flödeschema över utbildningsåret Grunden för utbildningen vilar i ett försök att skapa en helhetsbild över hur människan påverkas av en beroendeproblematik. Biologiskt, psykologiskt, socialt och därmed existentiellt kommer livet för personen med ett beroende att märkbart förändras. Etik, Drama, Grupphandledning, Process, Förändringsprocess, Förhållningssätt är viktiga begrepp löper som en röd tråd genom hela utbildningen. Beroendeblock, Psykologiblock, Kriminalitetsblock, Metodblock, Behandlarrollblock Augusti lov Jullov Förberedelser inför 10 veckors teoriförlagd praktik Sport och Påsklov Metodblock, Dokumentationsblock Januari Maj Metodblock Vecka 9, praktikhandledning på skolan Fördjupningsarbete 2

3 Hösterminen. Kursen startar enligt angivet datum på hemsidan då vi träffas för ett upprop. Dag 2 introduktion och planering inför 2 nätters övernattning vid Hölick camping. Vi lägger en grund för att gruppen ska ta form. Kostnad för denna tur ligger på cirka 700: - per person. Introduktionen fortsätter vecka 2 där vi väver ihop gruppen och individen med sammanhanget. Nedan följer ett axplock ur utbildningsåret. Beroendeblock Ett massivt block där beroendet speglas ur flera perspektiv. Screening/diagnostik inleder vi blocket med, vilka metoder används idag för att kunna bedöma om en problematik är aktuell? Hjärnan/kroppen, vad händer med kroppen och hur påverkas hjärnan av beroendet? Våra tanke- känslo- och beteendemässiga förmågor påverkas, att förstå detta har avgörande betydelse för klara av arbetet som beroendeterapeut. Personligheten förändras för den som är drabbad och vi söker bringa klarhet i varför detta sker. Vi tittar närmare på vad som händer med vår biokemi och vikten av att denna fungerar som den ska. Vad händer med denna under en beroendeutveckling och varför är det viktigt att den kommer i balans under rehabiliteringen? 3

4 Återfallsprevention/dysfunktionsprocess är en del av läkandet. Vi reder ut begreppet återfall och försöker öka förståelsen för dynamiken i fenomenet. Psykologiblock Anknytningsteorin ägnar vi oss åt för att förstå hur förmågan att knyta an förändras under en beroendeproblematik och därmed hur omvärlden påverkas. Är det möjligt att utnyttja kunskapen om anknytningen och hur den kan hjälpa oss att nå den behövande? Hur ser din egen uppväxt ut? Kan denna påverka din förmåga att vara till hjälp eller inte? Affektteori; (känslans psykologi) hur fungerar känslorna när ett beroende utvecklar sig? Vilken roll spelar känslorna i en utveckling av ett beroende? Mentalisering handlar om vår förmåga att förstå andras intentioner. Även om vi inte kan läsa andra människors tankar så kan vi med hjälp av ledtrådar, ansiktsuttryck, tonläge, rösten, hållning och blickar, dra slående slutsatser om vad som är på gång i människans inre. Begreppen medberoendet/omvärldsproblemen handlar om att förstå hur kretsen nära beroendepersonen påverkas. Vi tittar närmare på detta fenomen och kan till del förklara hur det kan komma att forma människors framtid. Hur har din bakgrund präglat ditt liv? Kriminalitetsblock Ett viktigt kapitel är att förstå hur kriminaliteten etablerar sig och hur kommer det sig att den kriminelle faktiskt kan fortsätta livsföringen? Vad händer med den kriminelle personens känslor, tankar, beteenden? Vi orienterad dig i behandlingsmetoder för denna grupp. Metodblock Kognitivt synsätt och metod används i allt större utsträckning, därför lägger vi en grund för att förstå hur ett professionellt samtal går till. Du kommer att få träna på individuella samtal och grupp samtal. MI (Motiverande Intervju) är en utav de metoder vi kommer att orientera dig i. Förändringprocessen; hur kommer det sig, att vi människor plötsligt vill förändra någonting? Kan vi påverka andra, motivera till förändring och ta reda på om förändring är möjlig? Vad behöver vi tänka på när detta sker? Behandlingsplanering, vad behöver vi tänka på för att våra behandlingsinsatser ska ge möjlig framgång? Här finns erfarenheter vi behöver ta vara på! När vi nu har lagt en solid grund finns förutsättningar för dig att agera mer professionellt och hur du kan bidra med att människor ska kunna förändra sina liv. 4

5 Behandlarrollblock Att förstå hur du kan förhålla dig till detta yrke, är avgörande för hur du kommer att orka och vara till hjälp. Det är till fördel om du lär dig att dra gränser, hur relationen till dem du arbetar med bör se ut och att det finns en tydlighet mellan arbete och fritid. Bör jag prata om mitt privatliv, bör jag låna ut pengar, bör jag? Om det här kommer vi också att ha många spännande samtal. Vårterminen 10 veckors praktik En veckas metodik och förberedelser inleder vårterminen så att du känner dig beredd inför kommande praktik. Under praktiken kommer du även att läsa ett par böcker och lösa en del uppgifter vilket du har 4 timmar i veckan avsatt för. Vi kommer att ha kontakt med dig och din praktikhandledare samt komma på besök. Det är viktigt för oss att veta att ni får det ni behöver under praktiken. Du följer de rutiner och tider som arbetsplatsen anvisar dig. Vecka 9 kommer du in för en veckas praktikhandledning så att vi får ett grepp om att det fortlöper som det ska. Sport och påsklov. Tar du ut när det passar dig och din praktikplats. Lagstiftning och dokumentationsblock Regelverk/ramverk kringgärdar socialt arbete. Den springande punkten är den hjälpsökandes rättsäkerhet. Vilka lagar arbetar vi med och vilka skyldigheter har vi? Vad ska man dokumentera och var kan jag läsa om detta? Slutarbete. Nu väljer du kanske tillsammans med en kurskamrat ett ämne du tagit del utav under året och fördjupar dig i detta. Eller så väljer du ett annat ämne som har anknytning till kursen. 5

6 Litteraturförteckning (Vissa ändringar kan ske) Böckerna i litteraturförteckningen beställer du själv innan kursen börjar. Definitiv litteraturförteckning skickas ut i samband med antagningarna. AA: s Stora Bok Barth Tom: Motiverande samtal Bergström Gunnar: Kriminalitet som livsstil Bergström Gunnar: Kärlek till döds Carlander Eriksson, Hansson-Pourtaheri, Wikander: Trygga och otrygga möten D Elia Giacomo: Det kognitiva samtalet i vården Gorski Terence, m fl: Vid sunda vätskor Havnesköld Leif och Risholm Mothander Pia: Utvecklingspsykologi Hellsten, Tommy: Flodhästen i vardagsrummet Jonsson Bitten: Sockerbomben Kinney Jean, m fl: Att släppa taget Melin Ann-Gerd och Näsholm, Christina: Behandlingsplanering vid missbruk Nakken Craig: Jaget och missbrukaren Sigvardsson Sören: Mer än vintergator, (kompendium får du på skolan) Socialstyrelsen: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten kan laddas ned från socialstyrelsens hemsida, Kompendier, får du på skolan. Referenslitteratur Cullberg, Johan: Kris och utveckling Fredriksson, Marianne: De 11 sammansvurna Lork Ursula: Hjälparens Bok Göran Rydén, Per Wahlroth: Mentalisering, Att leka med verkligheten Tor Wennerberg :Vi är våra relationer Perris & Perris: Personlighetsstörningar Perris Carlo: Ett band för livet Micki Agerberg: Kidnappad hjärna 6

7 Upplysningar om kursen får du från kursföreståndarna Catarina Hedblom Chris Barrett

Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa

Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa Manual för Framstegen Projektledare Camilla Emmoth Projekthandledare Lotta Juhlin Utvärderare av projektet

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats.

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. RESURSNYTT ser dina resurser #5 Tema: Utbildning och personlig utveckling Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. Lasse börjar sina arbetsdagar med mindfulness LEDARE

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Att förändra välfärden

Att förändra välfärden Att förändra välfärden nedtecknade erfarenheter av samverkan som medel Från försöksverksamheter med finansiell och politisk samordning. 1 Finansiell samordning?... det är när ett plus ett plus ett plus

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 1. Vilken inriktning

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Robert Bohman, Grundare & Behandlingsansvarig

Robert Bohman, Grundare & Behandlingsansvarig 1 Min erfarenhet säger att identifikation, trygghet och miljö är mycket viktigt i början av ett tillfrisknande från ett beroende. Vi har därför gjort The Drawing Room till en plats att vilja vara på. Interiören

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Välkommen till 2012-2013

Välkommen till 2012-2013 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till 2012-2013 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer