Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar här vilka konsekvenser valet får för världsekonomin. Sidan 2 Fokus på europa i Private banking-portföljerna INVESTERINGAR. Förvaltarna för de diskretionära portföljerna har lämnat den amerikanska aktiemarknaden för den europeiska. Här är förklaringen. Sidan 3 Merbjudande Blågul fotboll I oktober kan du se Ola Toivonen spela på nya nationalarenan. Sidan 7 Månadsrapporten Trender & makroekonomi Analys av ränteutvecklingen Förslag på placeringar Sidan 8 Ljusare tider för järnmalm stundar RÅVAROR. Trots den senaste prisnedgången på järnmalm så kommer råvaruboomen att fortsätta, spår experterna. Här ger de även några aktietips inom gruvnäringen. Sidan 4 Så påverkas du av nya bolagsskatten FÖRETAGARE. Sänkt bolagsskatt och nytt investeraravdrag. Det är två åtgärder som ska gynna företagarna. Men det borde göras mer, anser Annika Fritsch på Företagarna. Sidan 5 BRIC-fonden breder ut sig TILLVÄXTMARKNAD. Den tidigare BRIC-fonden Global Emerging Markets breddas och når fler tillväxtländer och nya branscher. Sidan 6 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Så påverkas du av valet i USA Finansmarknaderna flyttar nu fokus från eurozonen till den amerikanska finanspolitiken och oron för en ny recession. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson redogör för de avgörande frågorna som kan påverka världsekonomin. Det finns en tydlig skillnad mellan partierna när det gäller statens utgifter och intäkter. Medan Demokraterna och president Barack Obama värnar om utgiftsnivåerna och vill höja skatterna för de rikaste, gäller motsatsen för Republikanernas presidentkandidat Mitt Romney som vill minska budgetunderskottet genom att sänka utgifterna. Direkt efter presidentvalet måste partierna komma överens om att både förlänga tidigare beslutade skattesänkningar och om att stoppa automatiska utgiftsnedskärningar som annars riskerar att reducera BNP-tillväxten med 3 4 procentenheter och kasta in USA i en ny recession, säger Cecilia Hermansson. Att det bildas en tydlig majoritet i senat och representanthus blir av stor betydelse för att beslut kan fattas, anser hon. Saknas en konsensus På längre sikt måste USA:s höga statsskuld krympas, men det saknas konsensus om hur detta ska gå till och denna osäkerhet håller tillbaka tillväxten. Det första som den nyvalde presidenten bör göra oavsett om det är Obama eller Romney är att driva fram ett kongressbeslut om vilka skatter och utgifter som gäller. Då minskar osäkerheten kring finanspolitiken, vilket bidrar till att företag börjar investera och rekrytera igen, säger hon. De amerikanska hushållens ekonomi är mycket viktig, eftersom deras konsumtion svarar för två tredjedelar av BNP. Romneys politik kan innebära ytterliga åtstramningar för låg- och medelklass. Då försvåras möjligheterna för hushållen i USA att återigen bli tillväxtmotor i världsekonomin. Obama har hittills satsat på hälsoreformen och internationella frågor. Om han vinner valet måste han arbeta mer med att stärka den inhemska ekonomin och minska arbetslösheten. Om arbetslösheten gradvis sjunker kanske det kan bli en ekonomisk tillväxt på 2 2,5 procent de närmaste åren. Det skulle ge en viss draghjälp till Europa. Men det är inte säkert att presidentens insatser hjälper även om han har viljan. Cecilia Hermansson ser behov av vidareutbildning för att minska den höga långtidsarbetslösheten. Det skulle dock kräva finanspolitiska medel som egentligen inte finns när staten måste spara. Hoppet har i stället riktats till penningpolitiken, men många republikaner är starkt kritiska till att centralbanken använder sedelpressarna för att trycka ned räntorna. Världens börser och råvarumarknader har gynnats av den mer expansiva penningpolitiken, men risken är att optimismen avtar om inte kongressen tar finanspolitiska beslut som lugnar finansmarknaderna och stärker amerikanernas förtroende för framtiden, säger hon. Måns Widman Direkt efter presidentvalet måste partierna komma överens i vissa frågor, annars kan USA kastas in i en ny recession, säger Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank. Foto: Kristina Sahlén Obamas ståndpunkt Ha kvar de befintliga utgiftsnivåerna. Höja skatterna för de rikaste. Genomföra sjukvårdsreformen. Satsa på alternativa energikällor. Romneys ståndpunkt Sänka utgifterna och minska statens omfattning. Sänka skatterna för de rikaste och sänka bolagsskatten. Riva upp sjukvårdsreformen. Satsa på mer olja och naturgas. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Lågt värderat Europa lockar Att förvaltarna för de diskretionära portföljerna lämnar USA för Europa beror på att aktiemarknaden i Europa är extremt lågt värderad idag. Därmed bedöms potentialen för uppgångar som stor framöver. Martin Hagman på Swedbank Robur beskriver här strategin med portföljerna och varför de hittills gått så bra. De diskretionära portföljerna Private Banking Safe, Core och Edge har gått betydligt bättre än både globala aktiemarknader och den svenska börsen. Martin Hagman på Swedbank Robur förklarar varför. I grunden ligger förstås bankens analysarbete kring internationell konjunktur, strukturoch finansmarknadsfrågor. Samtidigt, en viktig komponent för resultatet är förstås den aktiva förvaltningen som finns inom den diskretionära tjänsten, säger han. Fokus på Europa Sedan tjänsten startade i maj förra året har portföljernas värde gått upp med mellan 5,7 och 7,1 procent beroende på risknivå. Under samma period har de globala aktiemarknaderna stigit med 5,3 procent och den svenska börsen fallit med 2,3 procent. Ett exempel på den aktiva förvaltningen är satsningen på Europa. Under den senaste tiden har man fokuserat en hel del på den europeiska aktiemarknaden, och därmed lämnat exponeringen mot den amerikanska aktiemarknaden bakom sig. USA är den aktiemarknad som gått bäst under de senaste två åren. Samtidigt gör vi bedömningen att potentialen för en fortsatt uppgång har krympt i takt med att värderingarna stigit. Dessutom kan den fortsatta utvecklingen dämpas av konsekvenserna av det stora amerikanska budgetunderskottet, säger Martin Hagman. Historiskt låga nivåer Europa däremot står i ett helt annat läge. Sedan förra hösten har finansmarknadernas aktörer visat en oerhörd misstro mot europeiska börser. Följden är att bolagsvärderingarna nu är nere på historiskt låga nivåer. När vi nu ser ett Europa, som kommit igång med att möta de ekonomiska utmaningarna, framstår europeiska aktier som betydligt mer attraktiva än amerikanska aktier, säger han. Själva grundtanken med de diskretionära portföljerna är att erbjuda kunderna en solid investeringsgrund stå på. Portföljerna ska vara en bas som sedan kan kompletteras med andra typer av investeringar, där några av dessa kanske har en något högre riskklass. Att de tre portföljerna Safe, Core, Edge har gått så bra ligger i hela grundtanken på den diskretionära förvaltningen. Målsättningen är att genom en aktiv förvaltning investera i de mest intressanta tillgångsslagen. Förvaltarna kan göra stora förändringar i portföljerna och investera där möjligheterna bedöms vara störst, säger Martin Hagman. I dag framstår europeiska aktier som betydligt attraktivare än amerikanska aktier, säger Martin Hagman på Swedbank Robur. Aktiv förvaltning Den aktiva förvaltningen som bedrivs inom ramen för den diskretionära tjänsten bygger på en analys som har två perspektiv: ett cykliskt och ett strategiskt. Det cykliska perspektivet har en horisont på ett till tre år, det strategiska på fem till åtta år, det vill säga genom en hel cykel med både upp- och nedgångar. Ett exempel på en strategisk inriktning som vi har för närvarande är att vi inte har några långa obligationer, för där ser vi mycket liten avkastningspotential att hämta på lång sikt. Både strategiskt och i det cykliska perspektivet är vi inriktade på europeiska aktier, säger Martin Hagman. Måns Widman Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Därför kan priset på råvaror stiga Trots att priset på järnmalm har fallit sedan toppen ser framtiden relativt ljus ut. Både för järnmalm och andra råvaror. Det anser Jörgen Kennemar, råvaruanalytiker på Swedbank. Här berättar han varför. I september 2011 låg priset på järnmalm på 177 USD per ton. Sedan dess har priset fallit till omkring 110 USD per ton. Det motsvarar en prisnedgång på cirka 40 procent. Prisfallet berodde framför allt på svagare tillväxt i Kina som i sin tur lett till lägre efterfrågan på råvaran, säger Jörgen Kennemar, råvaruanalytiker på Swedbank. Men på senare tid har priset på järnmalm åter börjat stiga. Producenterna vill inte ha prisnedgångar och därför kommer de troligen att hålla igen på produktionen. Jag tror att priset kan stiga ytterligare som en följd av lägre produktion. Och på lång sikt ser det ännu ljusare ut, säger Jörgen Kennemar. Stora behov i tillväxtländer Efterfrågan drivs främst av de enorma behov som finns i tillväxtländer att bygga ut sin infrastruktur. Sedan millennieskiftet har många råvaror stigit kraftigt i värde, en uppgång som många anser vara en råvaruboom. Håller vi på att se slutet på råvaruboomen? Det tror jag inte. Fortfarande har tillväxtländerna stora behov av råvaror. Globaliseringen och att många människor i tillväxtländer flyttar från landsbygd till storstäder kräver enorma investeringar. Det gynnar en rad råvaror som till exempel järnmalm, nickel, aluminium och bly, säger Jörgen Kennemar. Aktier med potential Ola Södermark och Anders Roslund arbetar som aktieanalytiker på Swedbank med inriktning mot gruv- och stålbolag respektive leverantörer till gruvindustrin. Vi föredrar gruvbolag och basmetallbolag. Boliden och Lundin Mining är två bolag som vi anser kan stiga i värde. Däremot är vi försiktigt inställda till stålbolag eftersom de pressas av låg efterfrågan från Europa och Kina, säger Ola Södermark. Även Anders Roslund tror på Boliden. Bland verkstadsbolagen ser han ljust på Atlas Copco och Sandvik, som båda är underleverantörer till gruvindustrin. Sandvik har en omvärderingspotential i och med att bolaget genomgår en rejäl omstrukturering, säger Anders Roslund. Han anser att marknaden är alltför negativ till Atlas Copcos framtidsutsikter. Vi tror att gruvmarknaden kommer att utvecklas relativt stabilt och den utvecklingen bör definitivt gynna ett välskött bolag som Atlas Copco, säger han. Den ökade efterfrågan från tillväxtländerna kommer att driva upp priset framöver, säger Jörgen Kennemar, råvaruanalytiker på Swedbank. Så utvecklas råvarorna På senare tid har priset på järnmaln åter börjat stiga, efter att ha fallit med cirka 40 procent sedan Tillväxtmarknadernas stora behov av ny infrastruktur kommer att fortsätta driva prisutvecklingen för en rad råvaror framöver. Boliden, Lundin Mining, Sandvik och Atlas Copco är aktier som kan utvecklas väl framöver. Henrik Norberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Företag får en hjälpande hand Den sänkta bolagsskatten och det nya investeraravdraget får mestadels beröm av experterna. Åtgärderna kan definitivt förbättra företagsklimatet. Samtidigt finns det anledning att vara kritisk. Det anser Annika Fritsch vid Företagarna i Stockholm. Bolagsskatten sänks från 26,3 till 22 procent vid nyår och det införs ett investeraravdrag den 1 september 2013, vilket ger den som investerar i nystartade företag, även i det egna företaget, rätt att dra av halva investeringen i sin deklaration. Det är bra på sikt att bolagsskatten sänks, men för Sveriges små och medelstora företag hade en rejäl sänkning av arbetsgivaravgiften varit betydligt bättre, tycker Annika Fritsch, skatteexpert hos Företagarna i Stockholm. Hon anser att en lägre arbetsgivaravgift skulle ge nyföretagandet, som nu går trögt, en rejäl knuff framåt. Här kan dock det nya investeraravdraget göra nytta, menar hon. Investeraravdrag är en fråga som vi drivit länge. Nystartade bolag har svårt att få lån och är ofta beroende av närstående för det kapital de behöver. Det nya avdraget uppmuntrar sådana insatser och ger viktig stimulans till både nyföretagande och tillväxt. Sparar tusenlappar Enligt en undersökning av Företagarna skulle de aktiebolag som startats sedan september 2006 (då Alliansen tillträdde) i snitt tjäna kronor per år på sänkningen. Samtidigt betalar 39 procent av dessa bolag ingen bolagsskatt alls. För många av Sveriges största bolag ger dock bolagsskattesänkningen rejäla tillskott i kassan betalade Telia Sonera mest bolagsskatt: 4,4 miljarder kronor. Med den nya nivån skulle skatten ha blivit 3,7 miljarder kronor, alltså 700 miljoner mindre. Nästan lika mycket tjänar tvåan och trean i skatteligan, AstraZeneca och H&M. Ja, bolagsskattesänkningen slår väldigt olika beroende på storleken på företagen. För de mindre företagen är investeraravdraget en bättre nyhet, säger Jörgen Kennemar på Swedbanks ekonomiska sekretariat. Underlätta företagandet Förändringarna kan delvis ses mot bakgrund av den avmattade konjunkturen. Bland annat startades 14,5 procent färre nya företag första halvåret i år, än samma period Ja, samtidigt är huvudsyftet strukturellt, att ge Sverige ett bättre företagsklimat på lite längre sikt, säger Jörgen Kennemar, och tillägger att satsningen på infrastruktur också är viktig för att nå detta mål. Anders Wikberg Sänkt bolagsskatt och nya investeraravdraget gynnar företagandet på sikt, säger Annika Fritsch, skatteexpert vid Företagarna i Stockholm. Lägre skatt än EU-snittet Bolagsskatt är den skatt som aktiebolag betalar på sin vinst. Sverige hade fram till 1989 en bolagsskatt på 52 procent. Vid skattereformen sänktes bolagsskattesatsen först till 40, sedan till 30 och 1994 till 28 procent sänktes den till 26,3 procent, och från den 1 januari 2013 blir bolagsskatten 22 procent. Sänkningen av bolagsskatten gör att Sverige hamnar under bolagsskattesnittet, både i EU och inom OECD. Lägst bolagsskatt i EU har Irland (12,5 procent), vilket har lockat många företag till den gröna ön. I vissa kantoner i Schweiz är dock bolagsskatten endast 12 procent. I Finland (24,5 procent), Danmark (25 procent) och Norge (28 procent) är bolagsskatten snart något högre än i Sverige. Högst bolagsskatt i EU har Frankrike (33,5 procent) och högst inom OECD har USA (39,2 procent). Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Fonden når fler tillväxtländer Fonden Global Emerging Markets fokuserade tidigare på BRICländerna samt Turkiet. Sedan en tid tillbaka har fonden breddats och kan därmed placera på tillväxtmarknader världen över. Med förändringen får fonden en ännu bättre riskspridning och avkastningspotential genom en bredare exponering mot fler länder och branscher, säger Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. I och med förändringen sålde fonden hälften av sina aktier i BRIC-länderna och köpte aktier i exempelvis Östeuropa, Sydostasien och Latinamerika. Energi och råvaror är tunga sektorer i BRIC-länderna. Många mindre länder som fonden nu investerar i har mindre exponering mot energi och råvaror. Genom placeringar i till exempel Sydkorea och Taiwan kan fonden placera i världsledande teknologibolag som Samsung, säger Niklas. Lägre kinesisk tillväxt Den kinesiska börsen har i år utvecklats sämre än börserna i USA och Sverige. För några år sedan växte den kinesiska draken med omkring 10 procent per år, framöver väntas den uppgå till mellan 7 och 7,5 procent. Lägre ekonomisk tillväxt innebär sämre vinstutveckling för kinesiska bolag, vilket är den viktigaste förklaringen till den mediokra börsutvecklingen. Nu handlas kinesiska aktier till ett genomsnittligt p/e-tal på 10. Nicholas Peacock, förvaltare på Swedbank Robur Global Emerging Markets förklarar. Det är lågt. Det finns tecken på att den kinesiska tillväxten har nått botten även om jag inte tror att den kommer tillbaka till forna tiders nivåer. Samtidigt ska en stor del av den kinesiska regeringen bytas ut, vilket innebär att den politiska risken har ökat och det påverkar värderingen av aktier negativt, säger han. Därtill tvivlar allt fler på uthålligheten för Kinas tillväxtmodell, som har drivits av investeringar, inte av inhemsk konsumtion. Landet håller sakta men säkert på att ställa om så att en allt större del av tillväxten ska komma från konsumtion. Kina är fortfarande en enormt stor marknad och det finns andra sätt att ta del av tillväxten än att placera direkt i kinesiska aktier. Vi placerar i bolag i andra länder som till exempel exporterar till Kina. Dessa bolag har bra vinstutveckling vilket är positivt för aktieutvecklingen, säger Nicholas Peacok. Fonden kan även placera i företag i västvärlden, givet att bolaget har exponering mot tillväxtmarknader. På så sätt får fonden en indirekt exponering mot tillväxtmarknader. Enligt Nicholas Peacock finns flera problem som kan hindra en god utveckling. Nedgången i världsekonomin, sociala oroligheter, geopolitiska risker och brist på demokrati är några faktorer som kan sätta käppar i hjulet. Det kommer alltid bakslag. Men på sikt ser det ljust ut för tillväxtmarknader. En allt större medelklass som efterfrågar fler varor och tjänster kommer att vara en drivande faktor under lång tid, säger Nicholas Peacock. Med förändringen får fonden en ännu bättre riskspridning och avkastningspotential, säger Niklas Ekengren på Varbergs Sparbank. Nicholas Peacock, förvaltare på Swedbank Robur Global Emerging Markets. Bredare exponering Fonden Global Emerging Markets är en global tillväxtmarknadsfond som nu får en bredare exponering mot fler länder och branscher. Upp till 20 procent av fondens tillgångar kan också placeras i företag inom andra länder än tillväxtmarknader, förutsatt att dessa företag har minst 30 procent av sina tillgångar i en tillväxtmarknad eller 30 procent av sin verksamhet och/eller försäljning mot en tillväxtmarknad. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 I november spelar svenska landslaget på nya nationalarenan Friends Arena mot England. Vip-biljetter till Sverige-England Med Mer-tjänsten kan du bland annat se svenska landslaget möta England vid nya nationalarenan. Förra gången Sverige mötte England var i EM i Ukraina och då förlorade Sverige knappt. Nu är det dags för en ny sammandrabbning, denna gång är det på nya nationalarenan Friends Arena i Solna. Vem får Mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer, ta kontakt med din rådgivare. Radarparet vid denna Vip-fest är Måns Möller och Stephen Simmonds som möter upp vid Hotellet i centrala Stockholm före matchen. Ni har säkert sett Måns i TV4 med sitt humorprogram Cirkus Möller och Time Out. Med Månshumor och med Stephen Simmonds som levererar världens bästa stämning med sina plattor, blir det en fantastisk kväll. Och så blir det förstås fotboll. Tid: 14 november, kl (vip 17:30), Stockholm. Pris: Vip Hospitality kronor per person. (Ordinarie pris kronor per person) Plats: Friends Arena, Solna. Ingår: Vip Hospitality inkluderar Måns Möllers standup-show på Hotellet i centrala Stockholm, matbuffé, dryck, transfer till Friends Arena och matchbiljett. Bokas på telefon: Tel Först till kvarn. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Månadsrapport oktober 2012 Private Banking Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. Analys Trender & Makroekonomi De globala aktiemarknaderna fortsatte uppåt under första halvan av september, men tappade lite mot slutet av månaden. Starkast gick de europeiska börserna, inklusive Stockholmsbörsen. Oron om utfallet i det holländska valet visade sig vara överdriven och den tyska författningsdomstolen godkände ESM och EMU:s permanenta nödfond. ECB följde upp räntesänkningen i juli med att utlova ytterligare stimulansåtgärder. Bland annat genom ökade möjligheter till köp av korta statsobligationer inom eurozonen samt genom att ge direkt stöd till länder som ansöker. ECB lättade även ytterligare på vad de tar emot som säkerheter när de ger ut lån, vilket gynnar europeiska banker. Amerikanska centralbanken, Federal Reserve, annonserade om ett nytt program för köp av bostadsobligationer. Förväntningarna har varit låga på Europa och stimulansåtgärderna ökade riskaptiten. Kronan har tappat lite mot euron efter att ha nått sin starkaste nivå sedan IT-bubblans topp våren Statsräntor i PIIGS-länderna har sjunkit medan statsräntor i länder vars statsobligationer uppfattas som säkra, till exempel USA, Tyskland och Sverige, har fortsatt vara på historiskt låga nivåer. Vad gäller råvaror har metallpriser stigit medan oljepriset gått ned något under månaden. USA Måttlig tillväxt i ekonomin Fed annonserar nya köp av bostadssobligationer Amerikansk statistik fortsätter att ha en blandad utveckling. Industriproduktionen har stabiliserats, även om fordonsproduktionen minskade i augusti. Försäljningen av nya bilar har dock fortsatt att gradvis återhämta sig sedan det stora fallet under finanskrisen. Företagsförtroendet inom industrin skiljer sig en hel del mellan olika delstater, men som helhet pekar indikatorer på måttlig tillväxt för amerikansk ekonomi, det vill säga omkring två procent. Hushållens disponibla inkomst har ökat och de fortsätter att konsumera, även om konsumtionstakten inte ligger på en hög nivå generellt. Konsumentförtroendet är lågt, men har börjat öka tack vare bättre utveckling på bostadsmarknaden, hygglig börsutveckling samt att Federal Reserve har annonserat nya köp av bostadsobligationer. Fed har även annonserat att de avser behålla styrräntan på en exceptionellt låg nivå till mitten av 2015, drygt ett halvår längre än tidigare. Europa ECB återupptar statsobligsationsköpen Tecken på att svensk industri drabbas av krisen Konjunkturnedgången i euroområdet fortsätter och inköpschefsindex föll marginellt i september jämfört med augusti. Fallet berodde främst på mer pessimism inom tjänstesektorn medan industrin visade en liten ljusare bild. Inköpschefsindex i Tyskland steg medan motsvarande i Frankrike sjönk. ECB tog ett steg mot en lösning av skuldkrisen när de meddelade att banken är redo att stödköpa obligationer från krisdrabbade länder i obegränsad omfattning för att återställa förtroendet för den gemensamma valutan. Men stödet från ECB är knutet till hårda krav på länderna. En förutsättning för att få hjälp är att de ska ha ansökt om stöd samt att de underkastar sig ett strikt makroekonomiskt anpassningsprogram. Spanien väntas be om finansiell hjälp från EFSF/ ESM inom några veckor för att bereda väg för ett nytt spanskt stödprogram och obegränsade obligationsköp från ECB. Både Portugal och Italien var tvungna att revidera ned sina budgetmål för 2012 till -5,0 procent respektive -2,6 procent (från -4,5 procent och -1,7 procent). Anledningen är att deras recession blivit något djupare än väntat. Trots det fick Portugal klartecken för nästa utbetalning av nödlån på 4,3 miljarder euro. Budgetsaneringsprogrammet gör framsteg trots stark motvind. Långivartrojkan ECB/EU/EMF verkar vara mer flexibel med att ge ytterligare tid till Grekland för att nå budgetmålen. En statsbankrutt inom kort skulle kunna skapa smittoeffekter på andra länder. Europeiska långivare överväger att ta förluster på det stödpaket som gavs till Grekland i maj 2010 för att nå en uthållighet i de grekiska statsfinanserna. 1 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm..

9 Månadsrapport september 2012 Investment Center Slutligen var det positivt att den tyska författningsdomstolen gav klartecken för stabiliseringsfonden ESM som ska bistå krisdrabbade länder med upp till 500 miljarder euro. Efter att ha stått emot den europeiska krisen hyggligt i år finns det tecken på att svensk ekonomi nu bromsar in. Företagsförtroendet inom industrin har minskat och företagen ser en lägre orderingång. Den mer inhemska tjänstesektorn och detaljhandeln ser en viss ökning i försäljningen. Svenska hushålls optimism, som varit högre än omvärldens, backade tillbaka något i september. Byggföretagens förtroende är fortsatt lågt, men priserna på bostadsmarknaden har stigit. Signaler om stimulanser har kommit för att motverka de globala risker som finns. Riksbanken sänkte räntan i september och regeringen presenterade en budgetproposition med reformer på 23 miljarder kronor kommande år. Japan Bank of Japan ökar köpen av obligationer Bank of Japan lämnade räntan oförändrad i september, men fonden för tillgångsköp utökades. Den ekonomiska återhämtningen i landet har tagit en paus och det råder stor osäkerhet kring den globala ekonomin. En ny oro som uppkommit i Asien är tvisten rörande rättigheterna till Senkaku/Diaoyu-öarna, som ligger mellan Japan och Kina och som kan påverka investeringsvilja och konsumtion negativt i båda länderna om det skulle eskalera ytterligare. Tillväxtmarknader Blandade signaler från Kina Brasilien och Indien presenterar reformåtgärder Makrodata i Kina har varit blandad. Detaljhandeln var god i juli med en tillväxt över 13 procent jämfört med förra året, men industriproduktionen steg bara 8,9 procent i årstakt i augusti. Den lägsta ökningstakten de senaste tre åren. Kinas inköpschefer bekräftade svag aktivitet inom industrin på grund av låga vinstmarginaler och höga lagernivåer. Ytterligare lättnader på penningpolitiken för att stödja tillväxten är troligt de kommande månaderna. Statistik har bekräftat att Brasiliens konjunktur har ökat under sommaren efter ett svagt första halvår. Samtidigt har regeringen annonserat ytterligare stimulansåtgärder, vilket skulle förstärka uppgången. Indien lanserade en rad ekonomiska reformer i september som skulle höja tillväxttakten med hjälp av ökade utländska investeringar. Men spänningar inom regeringskoalitionen över dessa reformer, som bland annat liberaliserar detaljhandeln, har lett till att flera ministrar har avgått och det är osäkert om dessa åtgärder kan genomföras. Analys Ränteutveckling Räntemarknaden fortsätter att fokusera på utvecklingen i södra Europa. Många positiva steg har tagits under de senaste månaderna. Spanien söker hjälp från EMU via räddningsfonderna EFSF och ESM. Spanska och Italienska räntor kommer att sjunka eftersom marknaden vet att det alltid kommer finnas en stor köpare av respektive lands statsobligationer. Politikerna får i och med stödköpen tid att göra de strukturella förändringar som behövs för att förbättra den ekonomiska situationen. Tyska räntor har svårt att fortsätta sjunka. Ett antal dåliga emissioner av tyska statsobligationer har gjort att framförallt de långa räntorna har stigit. Den förbättrade riskmiljön i marknaden, i och med ECB:s och Fed:s aktioner, gör att investerare säljer obligationer för andra mer attraktiva tillgångar. Svenska räntor följer framförallt tyska räntor. Tyska och svenska 10-års räntor ligger på ungefär samma nivå medan de korta ligger en bra bit högre. Således får vi en väldigt flack räntekurva i Sverige även om den blivit brantare den senaste månaden. Riksbanken valde att sänka räntan i september, vilket förvånade oss och även majoriteten av analytikerna. Anledningen till sänkningen var främst den låga inflationen. Marknaden har förväntat sig sänkningar, men trott att de tidigast skulle komma vid oktobermötet. Eftersom en sänkning under hösten funnits med i förväntansbilden blev rörelserna inte så stora. Korta räntor är extremt lågt prissatta. Enligt marknaden kommer ingen höjning att ske förrän tidigast Federale Reserve levererade ytterligare kvantitativa lättnader under september. Centralbanken har lovat att hålla nollränta till 2015 och att köpa bostadsobligationer varje månad för 40 miljarder dollar. Detta ska Fed göra tills arbetslösheten sjunker till en stabil och långsiktigt hållbar nivå. Priset på pengar, det vill säga räntan, har sjunkit anmärkningsvärt. Anledningen är främst att världen har en enorm överskottslikviditet. Det är inte bara svenska stiborräntan som sjunker utan en global rörelse. 3-månaders stibor har sjunkit med 0,60 procent sedan i början av augusti. Effekten har blivit att den generella räntenivån har sjunkit, vilket främst gynnat svenska bostadsobligationer som handlat bra och dessutom har skillnaden mellan långa och korta räntor minskat. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks medgivande. och Swedbank Sparbankernas påminner om att investeringar Private på kapitalmarknaden, Banking-kunder bl a sådana som och nämns ges på denna ut sida, tio är förenade gånger med ekonomiska per år. risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9 2

10 Månadsrapport september 2012 Investment Center Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige reporänta Stibor 3 mån år år år EMU Reporänta år år USA Fed Funds år år Analys Valutautveckling EUR/USD Euron stärktes ytterligare mot dollarn efter att ECB-chefen Mario Draghi i början av september lämnat styrräntan oförändrad på 0,75 procent och klargjort mer detaljer kring bankens eventuella stödköp av statsobligationer. Köpen kommer att vara steriliserade, vilket innebär att ECB kommer att dra in den likviditet som skapas (de kommer alltså inte öka penningmängden) när man köper obligationer. Det är en viktig skillnad mot Federal Reserves obligationsköp som syftar till att öka utestående mängd dollar i omlopp i ekonomin (öka penningmängden) och pressa upp andra risktillgångar som aktier. Vi förväntar oss att dollarn i ökad utsträckning kommer att vara en finansieringsvaluta och att amerikanska investerare kommer att söka avkastning i andra valutor (inte minst tillväxtmarknader) under det närmaste kvartalet. Vår tro är dock att de amerikanska tillväxtutsikterna är bättre än i eurozonen. Bättre arbetsmarknadssiffror kan innebära att Fed:s obligationsköp kan avta snabbare än väntat. Eurozonen tyngs av finanspolitisk åtstramning samtidigt som politikerna i eurozonen tenderar att slå sig till ro så fort räntorna kryper nedåt. Det talar till dollarns fördel på längre sikt. Först måste dock USAkongressen, efter presidentvalet den 6 november, se till att komma överens om långsiktiga budgetförstärkningar så att automatiska finanspolitiska åtstramningar kan undvikas i början av nästa år. Sammantaget är det med andra ord upplagt för fortsatta kurssvängningar i EUR/USD-kursen. Vår prognos är 1,25 på 3 till 6 månaders sikt drivet av relativa tillväxtfördelar i USA och fortsatt oroligt kring utsikterna för att euron kan hålla ihop. USD/ SEK spås därmed mycket sakta söka sig högre mot 6,70 till 7,00 på 6 månaders sikt. EUR/SEK Kronan har noterats mellan 8,40 och 8,65 mot euron under september. Riksbanken sänkte styrräntan i september och svensk makrodata har under hösten till skillnad mot sommaren visat tecken på att försvagas. Samtidigt har de mest extrema riskerna i eurozonen dämpats i och med ECB:s utfästelse om potentiella obegränsade obligationsköp. Därmed är en viktig drivkraft för en starkare krona något mindre, det vill säga de safe haven relaterade kronköpen som skett bland annat från Schweiz centralbank kommer att bli mindre. När vi blickar framåt ser vi ingen klar riktning i kronkursens utveckling mot euron. Marknaden prissätter redan minst en ytterligare räntesänkning inom loppet av 6 månader. Svensk makrodata kommer sannolikt fortsätta dämpas, men både det och en kronkurs kring 8,50 i EUR är redan utgångspunkter för att Riksbanken ska avvakta med räntesänkningar, åtminstone i oktober. Vår prognos i EUR/SEK är 8,45 på tre månaders sikt. Ökad oro kring euron har potential att stärka kronan periodvis medan utsikterna för svensk makro och räntor på tre månaders sikt är en försvagningsrisk för kronan. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks risker. och Mångfaldigad Sparbankernas av Sparbankerna, Stockholm Private Banking-kunder Adress: Swedbank, Brunkebergstorg och ges 8, SE-105 ut 34 tio Stockholm. gånger per år. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10 3

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför fyller portföljerna ett stort behov Nu är det dags att skänka smartare DONATION. Möjligheten har funnits i några år. Men förvånansvärt få har sett potentialen i att skänka aktieutdelningen

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Trendbrott väntar för high yield Dags att ta lite mer risker PLACERING. 2012 var företagsobligationernas och framför allt high yield-fondernas år. Men hur ser det ut för sparformen framöver? Christina

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturläget augusti FÖRDJUPNING Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturinstitutets prognos är att en återhämtning inleds i euroområdet under och att resursutnyttjandet

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Krönikan Börshandlade fonder lyfter FOND. De börshandlade fonderna börjar få fotfäste på den svenska marknaden. En fördel är att de kan handlas över börsen som en aktie. Nu lanseras tre egna. Sidan 4 Fotbolls-EM

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer