Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical"

Transkript

1 Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Andra kvartalet 2012

2 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den, med ändringar införda, luxemburgska lagstiftningen om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som antogs den 20 december Hel- och halvårsrapporter för de fonder som omnämns i denna investerarrapport kan erhållas via hemsidan Denna investerarrapport har upprättats endast i informationssyfte och för användning i samband med Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S:s tillhandahållande av investeringstjänster. När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna rapport avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Alla tal som avser fondernas värdeutveckling i denna rapport är uttryckta i SEK och inklusive avgifter. Alla tal som avser utvecklingen hos jämförelseindex är uttryckta i SEK. 2

3 Innehållsförteckning Sju faktorer som talar för USA 4 Carnegie WorldWide 10 Carnegie WorldWide Ethical 13 Carnegie Asset Management 15 3

4 Sju faktorer som talar för USA Av Bo Knudsen, portföljförvaltare Vi ser sju långsiktiga faktorer som ger stöd för tillväxten i USA de kommande tre till fem åren. När vi gör förändringar i våra portföljer är det typiskt sett efter både makroekonomiska och bolagsspecifika överväganden. Vår mer positiva syn på USA i förhållande till övriga världen har bidragit till att vi nu tagit positioner i ett antal amerikanska bolag som vi länge haft under bevakning och som vi anser har särskilt intressanta förutsättningar. För vår globala portfölj innebär det att den andel av omsättningen som den amerikanska marknaden står för ökat från 24 procent till 35 procent (figur 1). I den här artikeln fokuserar vi emellertid på makrobilden snarare än de enskilda bolagen. Figur 1: Geografisk exponering över tid CWW: bolagens omsättning i % när det gäller den kinesiska RMB. Samtidigt har världen ett underskott av så kallade säkra tillgångar. Som figur 2 visar utgjorde säkra tillgångar 37 procent av världens BNP före finanskrisen, medan de i dag uppgår till 18 procent. Samtidigt har efterfrågan på säkra tillgångar ökat. Det skapar en stark efterfrågan på räntepapper utgivna i dollar, vilket ger den amerikanska staten möjlighet att låna pengar till negativ realränta. Figur 2: Säkra tillgångar % Bolån USA Statspapper Italien och Spanien Statspapper Tyskland och Frankrike Statspapper USA Säkra tillgångar i % av världens BNP Statspapper Tyskland och Frankrike Statspapper USA ,9% ,1% Källa: Federal Reserve, Haver Analytics, Barclays Capital Nordamerika Europa Japan Källa: Bloomberg, årsredovisningar samt egna uppskattningar 1. Dollarn världens reservvaluta Det är en stor fördel att ha världens ledande reservvaluta om man vill föra en aggressiv penningpolitik. Det finns i dag inte något alternativ till den amerikanska dollarn, och det är svårt att se detta förändras med den osäkerhet som råder omkring euron och de mycket långa horisonterna Asien/Stillahavsregionen Latinamerika Afrika & Mellanöstern 2. Sund skuldminskning Vi har länge ställt oss frågan hur lång tid det ska ta för den privata och offentliga skuldsättningen i USA att nå en tillräckligt låg nivå, dvs. där den inte utgör en negativ faktor för tillväxt och vinstutveckling. Det kommer att ta många år att få ned skuldsättningen i relation till BNP till det historiska genomsnittet. En mer konstruktiv fråga att ställa sig är därför: rör sig skulden i förhållande till ekonomin i rätt eller fel riktning? Svaret är att den med stor sannolikhet går i rätt riktning de närmaste åren. Vi tror att den nominella tillväxten i USA kan öka med 4-5 procent där den reala tillväxten, driven av befolknings- och produktivitetsökningar stiger med ca 2 procent och inflationen med 2-3 procent. Detta tillväxtscenario förutsätter naturligtvis en säker och expansiv penningpolitik. Hittills har penningpolitiken hanterats ganska elegant av Ben Bernanke, trots många kritiska röster. Den amerikanska staten lånar i dag på 10 år till 1,6 4 Carnegie WorldWide - Tema

5 procent, och större delen av den privata sektorn kan låna till räntor som ligger under den nominella tillväxten, till stor del som konsekvens av amerikanska tillgångars status som säkra. Det pågår därmed en skuldminskning i förhållande till ekonomins storlek, i det att den nominella tillväxten är högre än refinansieringsräntan. En skuldavveckling som sker genom ned- och avskrivningar och konkurser har många negativa följdverkningar och är i grunden osund. En mer komplicerad skuldminskning kommer vi att se i Europa de kommande åren. Komplexiteten består ytterst i att en lösning antagligen kräver att viss suveränitet ges upp och att man accepterar solidariska betalningsförpliktelser mellan stater en svår process. Den amerikanska banksektorn har genomgått en omfattande rekapitalisering och kommit längre än Europa. Figur 3 visar bankernas utlåning till företagen i relation till ekonomins storlek. Figur 3: Utlåning till företag i USA i % av BNP % Den amerikanska staten lånar i dag på 10 år till 1,6 procent, och större delen av den privata sektorn kan låna till räntor som ligger under den nominella tillväxten, till stor del som konsekvens av amerikanska tillgångars status som säkra. 3. Skifferolja och skiffergas Den nya så kallade fracking-teknologin i olje- och gasindustrin har förändrat energiläget i USA totalt. Vi väntar oss inte nödvändigtvis att USA blir självförsörjande på energiområdet, men USA kommer med stor säkerhet att gå i denna riktning framöver tack vare enorma gasreserver tillgängliga för generationer av amerikaner. Vi ser framför oss en större grad av amerikansk självförsörjning på energiområdet vilket får positiv effekt på betalningsbalansen och dollarn och långsiktigt även på investeringar och sysselsättning. USA kan mycket väl komma att lansera en nationell energiplan baserad på högre grad av utvinning av gasreserverna. I den skulle den mer miljövänliga gasen i betydande utsträckning användas för elproduktion och i transportsek Bankernas utlåning till företag Källa: Bloomberg Utlåningen, och därmed skuldsättningen, blev alltså för stor och är nu på väg ned mot en mer hållbar nivå. Med en nominell BNP-tillväxt på 4,5 procent och en ökning i utlåningen på 2 procent når vi trendnivån 2015, medan ytterligare fyra år med samma tillväxttal kommer att leda till en skuldsättning i förhållande till BNP i nivå med Skuldminskningen går därför med stor sannolikhet i rätt riktning i USA. Carnegie WorldWide - Tema 5

6 torn. Men även utan en sådan plan kommer USA att utnyttja den bättre tillgången till egna, tidigare otillgängliga energireserver. Det här innebär direkta fördelar för bolag inom tillverkningsindustrin, där naturgas är en viktig insatsvara (till exempel i delar av kemiindustrin). Energibolagen har redan gjort en historisk omställning i riktning mot naturgas, vilket framgår av figur 4 där vi ser en ökning på 40 procent i elproduktionen från naturgas jämfört med ett år sedan. bolag. Dessa framgångshistorier bidrar med både inspiration och kapital till nästa generation internetverksamheter. Det tillsammans med billigare energi utgör starka skäl för att lägga produktion i USA, och en omfattande satsning på inhemsk produktion är därför ett troligt scenario. Figur 4: USA: Elproduktion från naturgas % % Dec Jun 08 Dec 08 Jun 09 Dec 09 Jun 10 Dec 10 Jun 11 Dec 11 Elproduktion från naturgas i % av totalproduktionen (vänstra axeln) Årlig förändring i % av elproduktionen från naturgas (högra axeln) Källa: Barclays Capital, Bloomberg Billigare energi kommer, allt annat lika, att leda till en starkare inhemsk tillverkningsindustri i USA. Dessutom har löneökningarna i Asien gjort att skillnaden mot amerikanska löner minskat. Det tillsammans med billigare energi utgör starka skäl för att lägga produktion i USA, och en omfattande satsning på inhemsk produktion är därför ett troligt scenario. 4. Innovationsledarskap inom teknologi Den virtuella världen växer i betydelse jämfört med den värld vi kan se och röra direkt. En rad bolag har gjort det lättare att få tillgång till denna fascinerade värld. Amerikanska företag som Apple, Google och Facebook spelar en avgörande roll och fungerar som förebilder för nystartade USA har en stark riskkapital- och private equity-tradition där nystartade företag enkelt kan få tillgång till kapital, och därför har man alla möjligheter att bygga vidare på det innovationsledarskap man skaffat sig på ett av världens största tillväxtområden. Det finns också en kultur i USA där entreprenörer hyllas som hjältar och där de ledande ITentreprenörerna de senaste åren kunnat åtnjuta en enormt positiv medieexponering. Den amerikanska drömmen är i allra högsta grad levande. Nya jobb skapas inte i första hand genom tillväxt i befintliga företag, utan i nystartade. Framgång föder framgång och nätverkseffekten medför arbetstillfällen och tillväxt i USA, där den stora hemmamarknaden gör det möjligt att uppnå kritisk massa för att sedan exportera succéerna till resten av världen. 5. Vinstförmåga och aktieägarvärde Figur 5 visar att amerikanska bolag har en profitabilitet i särklass, särskilt i jämförelse med japanska bolag en betydande fördel för USA. Amerikanska och i viss mån europeiska bolag har under lång tid anpassat sina affärsmodeller och försökt maximera vinstmarginalen snarare än försäljningen. Detta har gjorts möjligt genom outsourcing till Asien, eftersom asiatiska bolag har prioriterat volymtillväxt. Bättre marginaler och starkare kassaflöden skapar utrymme för tillväxtfrämjande återinvesteringar. Alternativt kan företagen ge utdelningar eller köpa tillbaka aktier och därmed säkra en mer disciplinerad användning av kassaflödet. Figur 6 visar att de som verkligen drivit efterfrågan på aktier de senaste åren i USA är bolagen själva. 6 Carnegie WorldWide - Tema

7 Figur 5: Företagens vinster i % av BNP % av BNP Japanska företag Amerikanska företag Källa: Deutsche Bank När det gäller att behandla aktieägarna med respekt står USA därmed i en klass för sig, även om de ledande bolagen i Europa har förbättrat sig markant på senare tid. Figur 6: Återköp, utdelningar och flöden i USA Mdr USD (per år under resp. period) Återköp av aktier Utdelningar Kapitalflöden från fonder till aktier Källa: Factset, J.P. Morgan Demografi Den amerikanska invandringspolitiken behöver en översyn. I Time ( We Are Americans, 25 juni 2012) beskrevs nyligen hur 11,5 miljoner illegala invandrare (varav 59 procent från Mexiko) befinner sig i ett mycket oklart läge. Men faktum är att om du har resurser, särskilda kvalifikationer och en arbetsgivare som vill anställa dig är det inga problem att få uppehållstillstånd och på sikt medborgarskap i USA. USA kommer att fortsätta dra till sig risktagare som drivs av den amerikanska drömmen. Det finns massor av möjligheter i Kina och andra tillväxtmarknader, men också osäkra rättssystem och svagt privat egendomsskydd. EB-5, ett program som ger grönt kort till den som investerar minst dollar i något som skapar 10 eller fler nya arbetstillfällen tog emot rekordhöga kinesiska ansökningar under första kvartalet Trots den bristfälliga invandringspolitiken visar figur 7 på ett fortsatt stadigt inflöde av laglig invandring till USA. Figur 7: Laglig invandring till USA Antal personer Laglig invandring till USA Källa: ISI, DHS Den andra viktiga omständigheten är fertiliteten, där det magiska talet är 2,1 (dvs. varje kvinna föder i genomsnitt 2,1 barn). 46 procent av världens länder har ett fertilitetstal under 2,1, medan USA legat över de senaste 20 åren och är det enda större utvecklade landet som gör det i dag (enligt ISI). Det betyder att den amerikanska befolkningen i motsats till andra utvecklande länder har en befolkning som ersätter sig själv. Carnegie WorldWide - Tema 7

8 46 procent av världens länder har ett fertilitetstal under 2,1, medan USA legat över de senaste 20 åren och är det enda större utvecklade landet som gör det i dag (enligt ISI). Det betyder att den amerikanska befolkningen i motsats till andra utvecklande länder har en befolkning som ersätter sig själv. 7. Vändning på bostadsmarknaden Deutsche Banks transportanalytiker Justin Yagerman påpekar att den nuvarande återhämtningen saknar en viktig komponent jämfört med andra återhämtningar om man tittar på transportvolymer, och det är det betydande bidraget från bostadsmarknaden. Samtidigt konstaterar den amerikanska banken Citi att antalet nyproducerade bostäder i förhållande till antalet hushåll inte varit så lågt sedan depressionen på 1930-talet, som framgår av figur 8. Det finns tecken på att den nuvarande och kommande generationen bildar familj tidigare i livet. Samtidigt har det blivit billigare att köpa bostad efter finanskrisen. Vita amerikaner utgör en minskande del av befolkningen. Majoriteten av de barn som föds i USA har föräldrar av annat etniskt ursprung. Det säkraste sättet att se till att ens barn får amerikanskt medborgarskap är att det föds i USA. Om fertilitetstalet jämförs med andra länder är det intressant att observera att Kina åldras i snabb takt på grund av kraftiga ökningar av den förväntade livslängden från 47 år 1960 till 73 år i dag i kombination med att fertilitetstalet sjunkit från sex på 1960-talet till under två. Med de positiva demografiska trender vi har i USA är det bara en fråga om tid innan aktiviteten åter stiger på bostadsmarknaden. Det kommer inte att handla om någon rätlinjig och förutsebar utveckling, snarare en ojämn process. Figur 8: Nyproduktion av bostäder i förhållande till antalet hushåll % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nyproduktion av bostäder Data för perioden saknas Källa: CIRA, Citigroup Om dessa trender håller i sig kommer båda länderna att uppleva en ökande och genomsnittligt äldre befolkning de kommande 10 åren, men arbetsstyrkan i USA kommer troligen att växa snabbare än den i Kina (enligt ISI). Urbaniserings- och upphinnarpotentialen är dock en fortsatt stark drivkraft bakom tillväxten i Kina och andra tillväxtmarknader. En rad europeiska länder med Tyskland, Italien och Spanien i spetsen har betydande demografiska utmaningar, medan Frankrike och Storbritannien befinner sig i en något bättre position. Sammantaget står USA starkt i ett långsiktigt demografiskt perspektiv i förhållande till de flesta andra länder. Med de positiva demografiska trender vi har i USA är det bara en fråga om tid innan aktiviteten åter stiger på bostadsmarknaden. Det kommer inte att handla om någon rätlinjig och förutsebar utveckling, snarare en ojämn process. Med en tre- till femårshorisont är vi dock beredda att tro att det sker en normalisering, vilket ger stöd till sysselsättning och konsumtion i den amerikanska ekonomin. Sex års kris och försiktiga indikationer på stigande priser i den del av bostadsmarknaden som är föremål för normal omsättning (se figur 9), kombinerat med attraktiva bostadspriser i förhållande till hushållens köpkraft gör att vi ser bostadsmarknaden som en understödjande snarare än en underminerande faktor för den amerikanska ekonomin. Vi har valt att investera i tre bolag inom det nya tema vi helt enkelt kallar Bostadsmarknaden i USA och som kommer att ge stöd 8 Carnegie WorldWide - Tema

9 Figur 9: Amerikanska bostadspriser Index Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Amerikanskt bostadsprisindex (exkl. tvångsförsäljningar) Källa: Corelogic, Barclays Capital till vinstutvecklingen för en särskild typ av bolag. Det handlar om den ledande banken Wells Fargo, byggmarknadskedjan Home Depot samt den ledande tillverkaren av färg till proffssegmentet i USA, Sherwin Williams. Det är lätt att se på världen genom ett negativt filter just nu, inte minst med den stora osäkerhet som råder om det framtida Europa. USA kan emellertid med stor sannolikhet komma att röra sig i en positiv riktning tack vare medvind från ovanstående sju faktorer. Långsiktiga investerare bör vara uppmärksamma på detta. 9

10 Carnegie WorldWide Sammanfattning Turbulens på den politiska fronten i framförallt Europa hindrade inte de globala aktiemarknaderna från att stiga under första halvåret Carnegie World- Wide steg med 7,3 procent under första halvåret och utvecklades därmed bättre än världsindex (MSCI ACWI) som steg med 6,4 procent. Det gäller även andra kvartalet då Carnegie WorldWide steg med 0,3 procent medan världsindex backade 1,8 procent. De mest positiva bidragen kom från portföljens stabila tillväxtbolag, som Union Pacific, BAT, Visa och Walt Disney. Även den spanska modekoncernen Inditex hörde till de bästa aktierna, medan negativa bidrag kom från DNB, SAP och kinesiska Sinopec, där marginalkompression i raffinaderiverksamheten satte press på aktiekursen. Vi gjorde en rad förändringar under kvartalet vilket ökade fondens exponering mot den amerikanska ekonomin. Fondens aktuella investeringsstrategi En bas av stabila bolag utgör fundamentet i portföljen. Denna bas kompletteras med bolag som drar fördel av tillväxten på tillväxtmarknaderna respektive på teknologiområdet och sedan en tid även från en förväntad normalisering i aktiviteten på den amerikanska bostadsmarknaden. Vi har ökat exponeringen mot amerikanska bolag utifrån de tankar som beskrivs i rapportens temaartikel. Temaöversikt Other Infrastructure 1,4 2,5 % Demographics 2,6 Category Killer 3,6 Energy 6,8 The housing market in USA 8,2 Emerging Markets 10,9 Connected Lives 21,7 Stable Growth 42,3 Förändringar under kvartalet Vi köpte Home Depot och Sherwin-Williams till portföljen. Dessa kvalitetsbolag är exponerade mot den återhämtning på den amerikanska bostadsmarknaden som vi förväntar oss de kommande tre till fem åren drivet av en robust befolkningstillväxt och en uppdämd efterfrågan på bostäder. Home Depot är världens största byggmarknadskedja och har en marknadsandel på 16 procent i USA. Sherwin-Williams är uteslutande verksamt inom färg. De har en vertikalt integrerad affärsmodell där de både tillverkar färg och säljer i egna butiker. Denna modell ger en bättre förståelse för kundernas behov och ökad prisflexibilitet. Professionella målare står för ca 85 procent av omsättningen. Detta segment lägger särskilt stor vikt vid kvalitet och varumärke, vilket gör att Sherwin-Williams kan höja priserna på sina produkter med mer än inflationen. Både Home Depot och Sherwin-Williams genererar betydande överlikviditet och har ett starkt fokus på återköp av egna aktier, vilket kommer att gynna aktieägarna de närmaste åren. Ovanstående investeringar finansierades genom att Standard Chartered avyttrades och positionen i Vodafone minskades. Standard Chartered utmanas av kinesiska banker som är mer fokuserade på marknadsandelar än vinstmarginal. 10 Carnegie WorldWide

11 Carnegie WorldWide Ett ytterligare exempel på vår långsiktiga tro på den amerikanska ekonomin är vår investering i Wells Fargo som finansierades genom försäljningar av DNB och Peabody Energy. Tillgången till billig finansiering är avgörande för en bank och Wells Fargo har idag billigare inlåningskostnader än de flesta större banker. Förmånlig finansieringsstruktur, starkt varumärke, historisk vinstförmåga, fokus på aktieägarvärde samt en gradvis förbättring av den amerikanska ekonomin betyder att Wells Fargo kommer att ha en stark position de närmaste tre till fem åren. DNB är strategiskt välpositionerade på den norska marknaden men banken är under press som en följd av ökad reglering och hårdare konkurrens från andra nordiska banker som strävar efter större närvaro i Norge dessa negativa faktorer har varit större än väntat, och vi förväntar oss inte att de avtar i styrka den närmaste framtiden. Peabody kämpar i motvind mot bakgrund av billig naturgas i USA de kommande åren samt strängare miljökrav som kommer att driva investeringar bort från kol och mot gas. De enorma kolreserver som Peabody besitter i USA kommer därför att vara mindre värdefulla framöver. Förväntningar på Carnegie WorldWide De finansiella marknaderna kräver svar av de europeiska politikerna Vilken är den långsiktiga visionen för Europa? Var går den ekonomiska och politiska gränsen mellan solidaritet och suveränitet? Dessa frågor kommer vi att få svar på de närmaste månaderna, men fram till dess kommer vi att se stora svängningar på marknaderna. Vi ser många aktier på marknaden som nu handlas på attraktiva nivåer, men det stora behovet av finansiering av statliga underskott suger energi ut ur aktiemarknaden och in i obligationsmarknaden trots att aktier långsiktigt är mer attraktivt prissatta. Om investeringshorisonten är lång är aktier med andra ord ett bra alternativ. Vidare köpte vi General Electric istället för ABB. General Electric upplever en stark efterfrågan på gasturbinsidan, samtidigt som vi förväntar oss att GE Capital kommer att kunna ge utdelning till moderbolaget under de kommande kvartalen. Bolaget kan leverera tvåsiffrig vinsttillväxt under de kommande åren och aktien handlas på låga nivåer. Vi föredrar GEs marknadsposition framför ABBs, som utsätts för allt tuffare konkurrens från kinesiska och koreanska företag vilket påverkar marginalutvecklingen negativt. Slutligen har vi valt att avyttra Roche för att istället ta en position i HSBC. Precis som Wells Fargo har HSBC tillgång till billig finansiering och en stark kapitalbas. HSBC är en av de få verkligt globala bankerna, med en stark närvaro i Asien. Banken står i begrepp att sälja av underpresterande delar av verksamheten för att åter fokusera på företagssegmentet åtgärder vilka vi tror kan komma att överraska positivt. HSBC är också intressant ur ett värderingsmässigt perspektiv. Beslutet om att sälja Roche bottnar bland annat i att tillväxttalen i bolagets viktigaste cancerläkemedel har varit avtagande de senaste åren. Vår största oro på lite längre sikt är dock de relativt höga priserna på bolagets produkter en behandling med Avastin till exempel kan uppgå till hundratusentals kronor per år. Vi tror att många regeringar på grund av ansträngda offentliga finanser kommer att tvingas skära i läkemedelsutgifterna och cancerbehandling är ett område som kan drabbas av detta. Vi är osäkra på om Roches nya produkter kan kompensera för en sådan utveckling. Carnegie WorldWide 11

12 Carnegie WorldWide Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide 7,3 6,5-15,1 275,1 Jämförelseindex* 6,4 2,3-14,4 139,1 Differens 0,9 4,2-0,7 136,0 Risk i % 5 år Sedan start Fondinformation Standardavvikelse, portfölj 12,3 15,5 Förvaltare Bo Knudsen, Bengt Seger och Standardavvikelse, index 12,4 14,4 Lars Wincentsen Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 498,26 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam Carnegie WorldWide MSCI All Country World Index (Net Div) 12 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Portföljen USA & Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Asien/ Stillahavsregionen Tillväxtmarknader Energi Suncor Energy 1,9 BG Group 2,7 Sinopec 3,4 8,0 10,8 Material Praxair 3,3 Sherwin-Williams 1,7 Industrivaror och tjänster Union Pacific 3,8 General Electric 2,5 Sällanköpsvaror och tjänster Walt Disney 2,9 Home Depot 3,2 Totalt Index* 5,0 7,5 Schneider Electric 2,2 Fanuc 1,4 9,9 10,4 Inditex 3,6 9,7 10,4 Dagligvaror Philip Morris Intl. 4,4 BAT 9,0 Nestlé 3,1 20,0 10,7 Diageo 3,5 Hälsovård Novo Nordisk 2,6 2,6 9,5 Finans och fastighet Wells Fargo & Co 3,4 HSBC 3,1 HDFC 5,5 12,0 19,4 Informationsteknik Apple 3,5 SAP 4,4 Samsung 27,4 12,8 Visa 4,7 Electronics 4,9 Microsoft 4,2 Tencent Google 3,9 Holdings 1,8 Telekomoperatör Vodafone 3,4 3,4 4,7 Kraftförsörjning 0,0 3,8 Övrigt CWW/Asien 2,0 2,0 0,0 Totalt 43,4 21,7 15,9 3,4 15,6 100,0 - Index* 51,8 8,4 14,4 12,7 12,7-100,0 Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. 12 Carnegie WorldWide

13 Carnegie WorldWide Ethical Category Killer Omstrukturering (Japan) TMT Emerging Markets Demografi 3,3 % 5,7 7,6 9,6 12,4 Sammanfattning Under andra kvartalet sjönk Carnegie WorldWide Ethical med 0,8 procent medan världsindex (MSCI ACWI) sjönk med 1,8 procent. Union Pacific, Inditex och Novo Nordisk var de största positiva bidragsgivarna, medan Sinopec bidrog mest negativt. Olie 18,4 Stabil vækst 43, Under första halvåret steg fonden med 4,9 procent medan världsindex steg med 6,4 procent. Tema Stabil tillväxt Fondens investeringsstrategi Investeringsstrategin utgår från förväntningar om låg global tillväxt. Vi tror att bolag som levererar god vinsttillväxt är särskilt värdefulla i en sådan miljö. I synnerhet bolag med verksamhet relaterad till Internet samt bolag som är baserade i västvärlden men som gynnas av tillväxt inom emerging markets. Fondens etiska profil innebär att vi inte investerat i tobaks- och alkoholbolagen BAT, Philip Morris International samt Diageo, som Carnegie WorldWide har investerat i. Vidare har fonden inte investerat i Samsung, då ett av dess dotterbolag är leverantör till försvarsindustrin. I stället har vi tagit positioner i Danone, General Mills och Pepsico respektive Syngenta och Temenos. Temaöversikt Financial Recovery Other Infrastructure Feed the World Category Killer Demographics Energy The housing market in USA Emerging Markets Connected Lives Stable Growth 1,1 1,9 2,3 2,7 3,9 5,1 6,5 8,9 9,5 17,8 40,3 % Förändringar under kvartalet Under kvartalet har vi ökat exponeringen mot den amerikanska ekonomin. Vi köpte Home Depot och Sherwin-Williams till portföljen. Dessa kvalitetsbolag är exponerade mot den återhämtning på den amerikanska bostadsmarknaden som vi förväntar oss de kommande åren drivet av en robust befolkningstillväxt och en uppdämd efterfrågan på bostäder. Home Depot är världens största byggmarknadskedja och har en marknadsandel på 16 procent i USA. Sherwin- Williams är uteslutande verksamt inom färg, med en vertikalt integrerad affärsmodell där de både tillverkar färg och säljer i egna butiker. Både Home Depot och Sherwin-Williams genererar betydande överlikviditet och har ett starkt fokus på återköp av egna aktier, vilket kommer att gynna aktieägarna de närmaste åren. Förväntningar på Carnegie WorldWide Ethical Se avsnittet under Carnegie WorldWide. Vi valde även att investera i de två bankerna Wells Fargo och HSBC. Förmånlig finansieringsstruktur, starkt varumärke, historisk vinstförmåga, fokus på aktieägarvärde samt en gradvis förbättring av den amerikanska ekonomin betyder att Wells Fargo kommer att ha en stark position de närmaste tre till fem åren. HSBC har tillgång till billig finansiering och en stark kapitalbas. Det är en av de få verkligt globala bankerna, med en stark närvaro i Asien. Vi valde dessutom att öka innehaven i Danone, General Mills och Pepsico. De nya och utökade positionerna och de ökade exponeringarna finansierades genom att vi avyttrade innehaven i Standard Chartered, FLS, Roche, DNB och Peabody. Carnegie WorldWide Ethical 13

14 Carnegie WorldWide Ethical Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam. Fonden replikerar Carnegie WorldWide så långt det är möjligt utifrån etiska riktlinjer. Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide Ethical 4,9-1,3-18,2-6,1 Jämförelseindex* 6,4 2,3-14,4-9,8 Differens -1,5-3,6-3,8 3,7 Risk i % 5 år Sedan start Standardavvikelse, portfölj 12,6 14,1 Standardavvikelse, index 12,4 13,4 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fondinformation Förvaltare Morten Springborg Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 83, Carnegie WorldWide Ethical MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Portföljen USA & Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Asien/ Stillahavsregionen Tillväxt marknader Energi Suncor Energy 2,0 BG Group 2,7 Sinopec 3,5 8,2 10,8 Material Praxair 3,7 Sherwin-Williams 2,1 Industrivaror och tjänster Union Pacific 4,2 ABB 2,3 Schneider Electric 1,8 Sällanköpsvaror och tjänster Walt Disney 2,9 Home Depot 3,3 Dagligvaror General Mills Inc. 3,7 Pepsico 4,4 Totalt Index* Syngenta 2,6 8,4 7,5 Fanuc 1,9 10,2 10,4 Inditex 3,9 10,1 10,4 Danone 4,6 Nestlé 6,2 18,9 10,7 Hälsovård Novo Nordisk B 5,1 5,1 9,5 Finans och fastighet Wells Fargo & Co 3,5 HSBC 3,1 HDFC Bank 6,0 12,6 19,4 Informationsteknik Apple 3,6 Google 4,8 Microsoft 4,5 Visa 4,8 Temenos Group 1,1 SAP 2,8 Tencent Holdings 1,7 23,3 12,8 Telekomoperatör Vodafone 3,2 3,2 4,7 Kraftförsörjning 0,0 3,8 Övrigt 0,0 0,0 Totalt 47,5 9,0 30,4 1,9 11,2 100,0 - Index* 51,8 8,4 14,4 12,7 12,7-100,0 Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. 14 Carnegie WorldWide Ethical

15 Carnegie Asset Management Carnegie Asset Management är en ledande oberoende nordisk kapitalförvaltare. Vi arbetar sedan 1986 med att skapa långsiktiga mervärden för institutionella investerare genom aktiv kapitalförvaltning baserad på en fokuserad investeringsfilosofi, noggrann stock-picking och stabila, erfarna team. Kontakta oss gärna: Ralf Larsson +46 (0) Johan Lander +46 (0) Andreas Kriland +46 (0) Carnegie Asset Management 15

16 Carnegie Asset Management Blasieholmsgatan 5 Box Stockholm Tel: Tel kundservice:

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2012 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Fjärde kvartalet 2011 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2013 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 4 2014 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2014 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Förvaltarteam Holberg Rurik

Förvaltarteam Holberg Rurik 1 Holberg Rurik Förvaltarteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (30) Harald Jeremiassen (41) Tony Fimreite (30) Ansvarig Portföljförvaltare Portföljförvaltare Transaktionsansvarig Civilingengör i industriell

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer