Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical"

Transkript

1 Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Andra kvartalet 2012

2 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den, med ändringar införda, luxemburgska lagstiftningen om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som antogs den 20 december Hel- och halvårsrapporter för de fonder som omnämns i denna investerarrapport kan erhållas via hemsidan Denna investerarrapport har upprättats endast i informationssyfte och för användning i samband med Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S:s tillhandahållande av investeringstjänster. När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna rapport avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Alla tal som avser fondernas värdeutveckling i denna rapport är uttryckta i SEK och inklusive avgifter. Alla tal som avser utvecklingen hos jämförelseindex är uttryckta i SEK. 2

3 Innehållsförteckning Sju faktorer som talar för USA 4 Carnegie WorldWide 10 Carnegie WorldWide Ethical 13 Carnegie Asset Management 15 3

4 Sju faktorer som talar för USA Av Bo Knudsen, portföljförvaltare Vi ser sju långsiktiga faktorer som ger stöd för tillväxten i USA de kommande tre till fem åren. När vi gör förändringar i våra portföljer är det typiskt sett efter både makroekonomiska och bolagsspecifika överväganden. Vår mer positiva syn på USA i förhållande till övriga världen har bidragit till att vi nu tagit positioner i ett antal amerikanska bolag som vi länge haft under bevakning och som vi anser har särskilt intressanta förutsättningar. För vår globala portfölj innebär det att den andel av omsättningen som den amerikanska marknaden står för ökat från 24 procent till 35 procent (figur 1). I den här artikeln fokuserar vi emellertid på makrobilden snarare än de enskilda bolagen. Figur 1: Geografisk exponering över tid CWW: bolagens omsättning i % när det gäller den kinesiska RMB. Samtidigt har världen ett underskott av så kallade säkra tillgångar. Som figur 2 visar utgjorde säkra tillgångar 37 procent av världens BNP före finanskrisen, medan de i dag uppgår till 18 procent. Samtidigt har efterfrågan på säkra tillgångar ökat. Det skapar en stark efterfrågan på räntepapper utgivna i dollar, vilket ger den amerikanska staten möjlighet att låna pengar till negativ realränta. Figur 2: Säkra tillgångar % Bolån USA Statspapper Italien och Spanien Statspapper Tyskland och Frankrike Statspapper USA Säkra tillgångar i % av världens BNP Statspapper Tyskland och Frankrike Statspapper USA ,9% ,1% Källa: Federal Reserve, Haver Analytics, Barclays Capital Nordamerika Europa Japan Källa: Bloomberg, årsredovisningar samt egna uppskattningar 1. Dollarn världens reservvaluta Det är en stor fördel att ha världens ledande reservvaluta om man vill föra en aggressiv penningpolitik. Det finns i dag inte något alternativ till den amerikanska dollarn, och det är svårt att se detta förändras med den osäkerhet som råder omkring euron och de mycket långa horisonterna Asien/Stillahavsregionen Latinamerika Afrika & Mellanöstern 2. Sund skuldminskning Vi har länge ställt oss frågan hur lång tid det ska ta för den privata och offentliga skuldsättningen i USA att nå en tillräckligt låg nivå, dvs. där den inte utgör en negativ faktor för tillväxt och vinstutveckling. Det kommer att ta många år att få ned skuldsättningen i relation till BNP till det historiska genomsnittet. En mer konstruktiv fråga att ställa sig är därför: rör sig skulden i förhållande till ekonomin i rätt eller fel riktning? Svaret är att den med stor sannolikhet går i rätt riktning de närmaste åren. Vi tror att den nominella tillväxten i USA kan öka med 4-5 procent där den reala tillväxten, driven av befolknings- och produktivitetsökningar stiger med ca 2 procent och inflationen med 2-3 procent. Detta tillväxtscenario förutsätter naturligtvis en säker och expansiv penningpolitik. Hittills har penningpolitiken hanterats ganska elegant av Ben Bernanke, trots många kritiska röster. Den amerikanska staten lånar i dag på 10 år till 1,6 4 Carnegie WorldWide - Tema

5 procent, och större delen av den privata sektorn kan låna till räntor som ligger under den nominella tillväxten, till stor del som konsekvens av amerikanska tillgångars status som säkra. Det pågår därmed en skuldminskning i förhållande till ekonomins storlek, i det att den nominella tillväxten är högre än refinansieringsräntan. En skuldavveckling som sker genom ned- och avskrivningar och konkurser har många negativa följdverkningar och är i grunden osund. En mer komplicerad skuldminskning kommer vi att se i Europa de kommande åren. Komplexiteten består ytterst i att en lösning antagligen kräver att viss suveränitet ges upp och att man accepterar solidariska betalningsförpliktelser mellan stater en svår process. Den amerikanska banksektorn har genomgått en omfattande rekapitalisering och kommit längre än Europa. Figur 3 visar bankernas utlåning till företagen i relation till ekonomins storlek. Figur 3: Utlåning till företag i USA i % av BNP % Den amerikanska staten lånar i dag på 10 år till 1,6 procent, och större delen av den privata sektorn kan låna till räntor som ligger under den nominella tillväxten, till stor del som konsekvens av amerikanska tillgångars status som säkra. 3. Skifferolja och skiffergas Den nya så kallade fracking-teknologin i olje- och gasindustrin har förändrat energiläget i USA totalt. Vi väntar oss inte nödvändigtvis att USA blir självförsörjande på energiområdet, men USA kommer med stor säkerhet att gå i denna riktning framöver tack vare enorma gasreserver tillgängliga för generationer av amerikaner. Vi ser framför oss en större grad av amerikansk självförsörjning på energiområdet vilket får positiv effekt på betalningsbalansen och dollarn och långsiktigt även på investeringar och sysselsättning. USA kan mycket väl komma att lansera en nationell energiplan baserad på högre grad av utvinning av gasreserverna. I den skulle den mer miljövänliga gasen i betydande utsträckning användas för elproduktion och i transportsek Bankernas utlåning till företag Källa: Bloomberg Utlåningen, och därmed skuldsättningen, blev alltså för stor och är nu på väg ned mot en mer hållbar nivå. Med en nominell BNP-tillväxt på 4,5 procent och en ökning i utlåningen på 2 procent når vi trendnivån 2015, medan ytterligare fyra år med samma tillväxttal kommer att leda till en skuldsättning i förhållande till BNP i nivå med Skuldminskningen går därför med stor sannolikhet i rätt riktning i USA. Carnegie WorldWide - Tema 5

6 torn. Men även utan en sådan plan kommer USA att utnyttja den bättre tillgången till egna, tidigare otillgängliga energireserver. Det här innebär direkta fördelar för bolag inom tillverkningsindustrin, där naturgas är en viktig insatsvara (till exempel i delar av kemiindustrin). Energibolagen har redan gjort en historisk omställning i riktning mot naturgas, vilket framgår av figur 4 där vi ser en ökning på 40 procent i elproduktionen från naturgas jämfört med ett år sedan. bolag. Dessa framgångshistorier bidrar med både inspiration och kapital till nästa generation internetverksamheter. Det tillsammans med billigare energi utgör starka skäl för att lägga produktion i USA, och en omfattande satsning på inhemsk produktion är därför ett troligt scenario. Figur 4: USA: Elproduktion från naturgas % % Dec Jun 08 Dec 08 Jun 09 Dec 09 Jun 10 Dec 10 Jun 11 Dec 11 Elproduktion från naturgas i % av totalproduktionen (vänstra axeln) Årlig förändring i % av elproduktionen från naturgas (högra axeln) Källa: Barclays Capital, Bloomberg Billigare energi kommer, allt annat lika, att leda till en starkare inhemsk tillverkningsindustri i USA. Dessutom har löneökningarna i Asien gjort att skillnaden mot amerikanska löner minskat. Det tillsammans med billigare energi utgör starka skäl för att lägga produktion i USA, och en omfattande satsning på inhemsk produktion är därför ett troligt scenario. 4. Innovationsledarskap inom teknologi Den virtuella världen växer i betydelse jämfört med den värld vi kan se och röra direkt. En rad bolag har gjort det lättare att få tillgång till denna fascinerade värld. Amerikanska företag som Apple, Google och Facebook spelar en avgörande roll och fungerar som förebilder för nystartade USA har en stark riskkapital- och private equity-tradition där nystartade företag enkelt kan få tillgång till kapital, och därför har man alla möjligheter att bygga vidare på det innovationsledarskap man skaffat sig på ett av världens största tillväxtområden. Det finns också en kultur i USA där entreprenörer hyllas som hjältar och där de ledande ITentreprenörerna de senaste åren kunnat åtnjuta en enormt positiv medieexponering. Den amerikanska drömmen är i allra högsta grad levande. Nya jobb skapas inte i första hand genom tillväxt i befintliga företag, utan i nystartade. Framgång föder framgång och nätverkseffekten medför arbetstillfällen och tillväxt i USA, där den stora hemmamarknaden gör det möjligt att uppnå kritisk massa för att sedan exportera succéerna till resten av världen. 5. Vinstförmåga och aktieägarvärde Figur 5 visar att amerikanska bolag har en profitabilitet i särklass, särskilt i jämförelse med japanska bolag en betydande fördel för USA. Amerikanska och i viss mån europeiska bolag har under lång tid anpassat sina affärsmodeller och försökt maximera vinstmarginalen snarare än försäljningen. Detta har gjorts möjligt genom outsourcing till Asien, eftersom asiatiska bolag har prioriterat volymtillväxt. Bättre marginaler och starkare kassaflöden skapar utrymme för tillväxtfrämjande återinvesteringar. Alternativt kan företagen ge utdelningar eller köpa tillbaka aktier och därmed säkra en mer disciplinerad användning av kassaflödet. Figur 6 visar att de som verkligen drivit efterfrågan på aktier de senaste åren i USA är bolagen själva. 6 Carnegie WorldWide - Tema

7 Figur 5: Företagens vinster i % av BNP % av BNP Japanska företag Amerikanska företag Källa: Deutsche Bank När det gäller att behandla aktieägarna med respekt står USA därmed i en klass för sig, även om de ledande bolagen i Europa har förbättrat sig markant på senare tid. Figur 6: Återköp, utdelningar och flöden i USA Mdr USD (per år under resp. period) Återköp av aktier Utdelningar Kapitalflöden från fonder till aktier Källa: Factset, J.P. Morgan Demografi Den amerikanska invandringspolitiken behöver en översyn. I Time ( We Are Americans, 25 juni 2012) beskrevs nyligen hur 11,5 miljoner illegala invandrare (varav 59 procent från Mexiko) befinner sig i ett mycket oklart läge. Men faktum är att om du har resurser, särskilda kvalifikationer och en arbetsgivare som vill anställa dig är det inga problem att få uppehållstillstånd och på sikt medborgarskap i USA. USA kommer att fortsätta dra till sig risktagare som drivs av den amerikanska drömmen. Det finns massor av möjligheter i Kina och andra tillväxtmarknader, men också osäkra rättssystem och svagt privat egendomsskydd. EB-5, ett program som ger grönt kort till den som investerar minst dollar i något som skapar 10 eller fler nya arbetstillfällen tog emot rekordhöga kinesiska ansökningar under första kvartalet Trots den bristfälliga invandringspolitiken visar figur 7 på ett fortsatt stadigt inflöde av laglig invandring till USA. Figur 7: Laglig invandring till USA Antal personer Laglig invandring till USA Källa: ISI, DHS Den andra viktiga omständigheten är fertiliteten, där det magiska talet är 2,1 (dvs. varje kvinna föder i genomsnitt 2,1 barn). 46 procent av världens länder har ett fertilitetstal under 2,1, medan USA legat över de senaste 20 åren och är det enda större utvecklade landet som gör det i dag (enligt ISI). Det betyder att den amerikanska befolkningen i motsats till andra utvecklande länder har en befolkning som ersätter sig själv. Carnegie WorldWide - Tema 7

8 46 procent av världens länder har ett fertilitetstal under 2,1, medan USA legat över de senaste 20 åren och är det enda större utvecklade landet som gör det i dag (enligt ISI). Det betyder att den amerikanska befolkningen i motsats till andra utvecklande länder har en befolkning som ersätter sig själv. 7. Vändning på bostadsmarknaden Deutsche Banks transportanalytiker Justin Yagerman påpekar att den nuvarande återhämtningen saknar en viktig komponent jämfört med andra återhämtningar om man tittar på transportvolymer, och det är det betydande bidraget från bostadsmarknaden. Samtidigt konstaterar den amerikanska banken Citi att antalet nyproducerade bostäder i förhållande till antalet hushåll inte varit så lågt sedan depressionen på 1930-talet, som framgår av figur 8. Det finns tecken på att den nuvarande och kommande generationen bildar familj tidigare i livet. Samtidigt har det blivit billigare att köpa bostad efter finanskrisen. Vita amerikaner utgör en minskande del av befolkningen. Majoriteten av de barn som föds i USA har föräldrar av annat etniskt ursprung. Det säkraste sättet att se till att ens barn får amerikanskt medborgarskap är att det föds i USA. Om fertilitetstalet jämförs med andra länder är det intressant att observera att Kina åldras i snabb takt på grund av kraftiga ökningar av den förväntade livslängden från 47 år 1960 till 73 år i dag i kombination med att fertilitetstalet sjunkit från sex på 1960-talet till under två. Med de positiva demografiska trender vi har i USA är det bara en fråga om tid innan aktiviteten åter stiger på bostadsmarknaden. Det kommer inte att handla om någon rätlinjig och förutsebar utveckling, snarare en ojämn process. Figur 8: Nyproduktion av bostäder i förhållande till antalet hushåll % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nyproduktion av bostäder Data för perioden saknas Källa: CIRA, Citigroup Om dessa trender håller i sig kommer båda länderna att uppleva en ökande och genomsnittligt äldre befolkning de kommande 10 åren, men arbetsstyrkan i USA kommer troligen att växa snabbare än den i Kina (enligt ISI). Urbaniserings- och upphinnarpotentialen är dock en fortsatt stark drivkraft bakom tillväxten i Kina och andra tillväxtmarknader. En rad europeiska länder med Tyskland, Italien och Spanien i spetsen har betydande demografiska utmaningar, medan Frankrike och Storbritannien befinner sig i en något bättre position. Sammantaget står USA starkt i ett långsiktigt demografiskt perspektiv i förhållande till de flesta andra länder. Med de positiva demografiska trender vi har i USA är det bara en fråga om tid innan aktiviteten åter stiger på bostadsmarknaden. Det kommer inte att handla om någon rätlinjig och förutsebar utveckling, snarare en ojämn process. Med en tre- till femårshorisont är vi dock beredda att tro att det sker en normalisering, vilket ger stöd till sysselsättning och konsumtion i den amerikanska ekonomin. Sex års kris och försiktiga indikationer på stigande priser i den del av bostadsmarknaden som är föremål för normal omsättning (se figur 9), kombinerat med attraktiva bostadspriser i förhållande till hushållens köpkraft gör att vi ser bostadsmarknaden som en understödjande snarare än en underminerande faktor för den amerikanska ekonomin. Vi har valt att investera i tre bolag inom det nya tema vi helt enkelt kallar Bostadsmarknaden i USA och som kommer att ge stöd 8 Carnegie WorldWide - Tema

9 Figur 9: Amerikanska bostadspriser Index Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Amerikanskt bostadsprisindex (exkl. tvångsförsäljningar) Källa: Corelogic, Barclays Capital till vinstutvecklingen för en särskild typ av bolag. Det handlar om den ledande banken Wells Fargo, byggmarknadskedjan Home Depot samt den ledande tillverkaren av färg till proffssegmentet i USA, Sherwin Williams. Det är lätt att se på världen genom ett negativt filter just nu, inte minst med den stora osäkerhet som råder om det framtida Europa. USA kan emellertid med stor sannolikhet komma att röra sig i en positiv riktning tack vare medvind från ovanstående sju faktorer. Långsiktiga investerare bör vara uppmärksamma på detta. 9

10 Carnegie WorldWide Sammanfattning Turbulens på den politiska fronten i framförallt Europa hindrade inte de globala aktiemarknaderna från att stiga under första halvåret Carnegie World- Wide steg med 7,3 procent under första halvåret och utvecklades därmed bättre än världsindex (MSCI ACWI) som steg med 6,4 procent. Det gäller även andra kvartalet då Carnegie WorldWide steg med 0,3 procent medan världsindex backade 1,8 procent. De mest positiva bidragen kom från portföljens stabila tillväxtbolag, som Union Pacific, BAT, Visa och Walt Disney. Även den spanska modekoncernen Inditex hörde till de bästa aktierna, medan negativa bidrag kom från DNB, SAP och kinesiska Sinopec, där marginalkompression i raffinaderiverksamheten satte press på aktiekursen. Vi gjorde en rad förändringar under kvartalet vilket ökade fondens exponering mot den amerikanska ekonomin. Fondens aktuella investeringsstrategi En bas av stabila bolag utgör fundamentet i portföljen. Denna bas kompletteras med bolag som drar fördel av tillväxten på tillväxtmarknaderna respektive på teknologiområdet och sedan en tid även från en förväntad normalisering i aktiviteten på den amerikanska bostadsmarknaden. Vi har ökat exponeringen mot amerikanska bolag utifrån de tankar som beskrivs i rapportens temaartikel. Temaöversikt Other Infrastructure 1,4 2,5 % Demographics 2,6 Category Killer 3,6 Energy 6,8 The housing market in USA 8,2 Emerging Markets 10,9 Connected Lives 21,7 Stable Growth 42,3 Förändringar under kvartalet Vi köpte Home Depot och Sherwin-Williams till portföljen. Dessa kvalitetsbolag är exponerade mot den återhämtning på den amerikanska bostadsmarknaden som vi förväntar oss de kommande tre till fem åren drivet av en robust befolkningstillväxt och en uppdämd efterfrågan på bostäder. Home Depot är världens största byggmarknadskedja och har en marknadsandel på 16 procent i USA. Sherwin-Williams är uteslutande verksamt inom färg. De har en vertikalt integrerad affärsmodell där de både tillverkar färg och säljer i egna butiker. Denna modell ger en bättre förståelse för kundernas behov och ökad prisflexibilitet. Professionella målare står för ca 85 procent av omsättningen. Detta segment lägger särskilt stor vikt vid kvalitet och varumärke, vilket gör att Sherwin-Williams kan höja priserna på sina produkter med mer än inflationen. Både Home Depot och Sherwin-Williams genererar betydande överlikviditet och har ett starkt fokus på återköp av egna aktier, vilket kommer att gynna aktieägarna de närmaste åren. Ovanstående investeringar finansierades genom att Standard Chartered avyttrades och positionen i Vodafone minskades. Standard Chartered utmanas av kinesiska banker som är mer fokuserade på marknadsandelar än vinstmarginal. 10 Carnegie WorldWide

11 Carnegie WorldWide Ett ytterligare exempel på vår långsiktiga tro på den amerikanska ekonomin är vår investering i Wells Fargo som finansierades genom försäljningar av DNB och Peabody Energy. Tillgången till billig finansiering är avgörande för en bank och Wells Fargo har idag billigare inlåningskostnader än de flesta större banker. Förmånlig finansieringsstruktur, starkt varumärke, historisk vinstförmåga, fokus på aktieägarvärde samt en gradvis förbättring av den amerikanska ekonomin betyder att Wells Fargo kommer att ha en stark position de närmaste tre till fem åren. DNB är strategiskt välpositionerade på den norska marknaden men banken är under press som en följd av ökad reglering och hårdare konkurrens från andra nordiska banker som strävar efter större närvaro i Norge dessa negativa faktorer har varit större än väntat, och vi förväntar oss inte att de avtar i styrka den närmaste framtiden. Peabody kämpar i motvind mot bakgrund av billig naturgas i USA de kommande åren samt strängare miljökrav som kommer att driva investeringar bort från kol och mot gas. De enorma kolreserver som Peabody besitter i USA kommer därför att vara mindre värdefulla framöver. Förväntningar på Carnegie WorldWide De finansiella marknaderna kräver svar av de europeiska politikerna Vilken är den långsiktiga visionen för Europa? Var går den ekonomiska och politiska gränsen mellan solidaritet och suveränitet? Dessa frågor kommer vi att få svar på de närmaste månaderna, men fram till dess kommer vi att se stora svängningar på marknaderna. Vi ser många aktier på marknaden som nu handlas på attraktiva nivåer, men det stora behovet av finansiering av statliga underskott suger energi ut ur aktiemarknaden och in i obligationsmarknaden trots att aktier långsiktigt är mer attraktivt prissatta. Om investeringshorisonten är lång är aktier med andra ord ett bra alternativ. Vidare köpte vi General Electric istället för ABB. General Electric upplever en stark efterfrågan på gasturbinsidan, samtidigt som vi förväntar oss att GE Capital kommer att kunna ge utdelning till moderbolaget under de kommande kvartalen. Bolaget kan leverera tvåsiffrig vinsttillväxt under de kommande åren och aktien handlas på låga nivåer. Vi föredrar GEs marknadsposition framför ABBs, som utsätts för allt tuffare konkurrens från kinesiska och koreanska företag vilket påverkar marginalutvecklingen negativt. Slutligen har vi valt att avyttra Roche för att istället ta en position i HSBC. Precis som Wells Fargo har HSBC tillgång till billig finansiering och en stark kapitalbas. HSBC är en av de få verkligt globala bankerna, med en stark närvaro i Asien. Banken står i begrepp att sälja av underpresterande delar av verksamheten för att åter fokusera på företagssegmentet åtgärder vilka vi tror kan komma att överraska positivt. HSBC är också intressant ur ett värderingsmässigt perspektiv. Beslutet om att sälja Roche bottnar bland annat i att tillväxttalen i bolagets viktigaste cancerläkemedel har varit avtagande de senaste åren. Vår största oro på lite längre sikt är dock de relativt höga priserna på bolagets produkter en behandling med Avastin till exempel kan uppgå till hundratusentals kronor per år. Vi tror att många regeringar på grund av ansträngda offentliga finanser kommer att tvingas skära i läkemedelsutgifterna och cancerbehandling är ett område som kan drabbas av detta. Vi är osäkra på om Roches nya produkter kan kompensera för en sådan utveckling. Carnegie WorldWide 11

12 Carnegie WorldWide Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide 7,3 6,5-15,1 275,1 Jämförelseindex* 6,4 2,3-14,4 139,1 Differens 0,9 4,2-0,7 136,0 Risk i % 5 år Sedan start Fondinformation Standardavvikelse, portfölj 12,3 15,5 Förvaltare Bo Knudsen, Bengt Seger och Standardavvikelse, index 12,4 14,4 Lars Wincentsen Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 498,26 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam Carnegie WorldWide MSCI All Country World Index (Net Div) 12 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Portföljen USA & Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Asien/ Stillahavsregionen Tillväxtmarknader Energi Suncor Energy 1,9 BG Group 2,7 Sinopec 3,4 8,0 10,8 Material Praxair 3,3 Sherwin-Williams 1,7 Industrivaror och tjänster Union Pacific 3,8 General Electric 2,5 Sällanköpsvaror och tjänster Walt Disney 2,9 Home Depot 3,2 Totalt Index* 5,0 7,5 Schneider Electric 2,2 Fanuc 1,4 9,9 10,4 Inditex 3,6 9,7 10,4 Dagligvaror Philip Morris Intl. 4,4 BAT 9,0 Nestlé 3,1 20,0 10,7 Diageo 3,5 Hälsovård Novo Nordisk 2,6 2,6 9,5 Finans och fastighet Wells Fargo & Co 3,4 HSBC 3,1 HDFC 5,5 12,0 19,4 Informationsteknik Apple 3,5 SAP 4,4 Samsung 27,4 12,8 Visa 4,7 Electronics 4,9 Microsoft 4,2 Tencent Google 3,9 Holdings 1,8 Telekomoperatör Vodafone 3,4 3,4 4,7 Kraftförsörjning 0,0 3,8 Övrigt CWW/Asien 2,0 2,0 0,0 Totalt 43,4 21,7 15,9 3,4 15,6 100,0 - Index* 51,8 8,4 14,4 12,7 12,7-100,0 Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. 12 Carnegie WorldWide

13 Carnegie WorldWide Ethical Category Killer Omstrukturering (Japan) TMT Emerging Markets Demografi 3,3 % 5,7 7,6 9,6 12,4 Sammanfattning Under andra kvartalet sjönk Carnegie WorldWide Ethical med 0,8 procent medan världsindex (MSCI ACWI) sjönk med 1,8 procent. Union Pacific, Inditex och Novo Nordisk var de största positiva bidragsgivarna, medan Sinopec bidrog mest negativt. Olie 18,4 Stabil vækst 43, Under första halvåret steg fonden med 4,9 procent medan världsindex steg med 6,4 procent. Tema Stabil tillväxt Fondens investeringsstrategi Investeringsstrategin utgår från förväntningar om låg global tillväxt. Vi tror att bolag som levererar god vinsttillväxt är särskilt värdefulla i en sådan miljö. I synnerhet bolag med verksamhet relaterad till Internet samt bolag som är baserade i västvärlden men som gynnas av tillväxt inom emerging markets. Fondens etiska profil innebär att vi inte investerat i tobaks- och alkoholbolagen BAT, Philip Morris International samt Diageo, som Carnegie WorldWide har investerat i. Vidare har fonden inte investerat i Samsung, då ett av dess dotterbolag är leverantör till försvarsindustrin. I stället har vi tagit positioner i Danone, General Mills och Pepsico respektive Syngenta och Temenos. Temaöversikt Financial Recovery Other Infrastructure Feed the World Category Killer Demographics Energy The housing market in USA Emerging Markets Connected Lives Stable Growth 1,1 1,9 2,3 2,7 3,9 5,1 6,5 8,9 9,5 17,8 40,3 % Förändringar under kvartalet Under kvartalet har vi ökat exponeringen mot den amerikanska ekonomin. Vi köpte Home Depot och Sherwin-Williams till portföljen. Dessa kvalitetsbolag är exponerade mot den återhämtning på den amerikanska bostadsmarknaden som vi förväntar oss de kommande åren drivet av en robust befolkningstillväxt och en uppdämd efterfrågan på bostäder. Home Depot är världens största byggmarknadskedja och har en marknadsandel på 16 procent i USA. Sherwin- Williams är uteslutande verksamt inom färg, med en vertikalt integrerad affärsmodell där de både tillverkar färg och säljer i egna butiker. Både Home Depot och Sherwin-Williams genererar betydande överlikviditet och har ett starkt fokus på återköp av egna aktier, vilket kommer att gynna aktieägarna de närmaste åren. Förväntningar på Carnegie WorldWide Ethical Se avsnittet under Carnegie WorldWide. Vi valde även att investera i de två bankerna Wells Fargo och HSBC. Förmånlig finansieringsstruktur, starkt varumärke, historisk vinstförmåga, fokus på aktieägarvärde samt en gradvis förbättring av den amerikanska ekonomin betyder att Wells Fargo kommer att ha en stark position de närmaste tre till fem åren. HSBC har tillgång till billig finansiering och en stark kapitalbas. Det är en av de få verkligt globala bankerna, med en stark närvaro i Asien. Vi valde dessutom att öka innehaven i Danone, General Mills och Pepsico. De nya och utökade positionerna och de ökade exponeringarna finansierades genom att vi avyttrade innehaven i Standard Chartered, FLS, Roche, DNB och Peabody. Carnegie WorldWide Ethical 13

14 Carnegie WorldWide Ethical Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam. Fonden replikerar Carnegie WorldWide så långt det är möjligt utifrån etiska riktlinjer. Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide Ethical 4,9-1,3-18,2-6,1 Jämförelseindex* 6,4 2,3-14,4-9,8 Differens -1,5-3,6-3,8 3,7 Risk i % 5 år Sedan start Standardavvikelse, portfölj 12,6 14,1 Standardavvikelse, index 12,4 13,4 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fondinformation Förvaltare Morten Springborg Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 83, Carnegie WorldWide Ethical MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Portföljen USA & Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Asien/ Stillahavsregionen Tillväxt marknader Energi Suncor Energy 2,0 BG Group 2,7 Sinopec 3,5 8,2 10,8 Material Praxair 3,7 Sherwin-Williams 2,1 Industrivaror och tjänster Union Pacific 4,2 ABB 2,3 Schneider Electric 1,8 Sällanköpsvaror och tjänster Walt Disney 2,9 Home Depot 3,3 Dagligvaror General Mills Inc. 3,7 Pepsico 4,4 Totalt Index* Syngenta 2,6 8,4 7,5 Fanuc 1,9 10,2 10,4 Inditex 3,9 10,1 10,4 Danone 4,6 Nestlé 6,2 18,9 10,7 Hälsovård Novo Nordisk B 5,1 5,1 9,5 Finans och fastighet Wells Fargo & Co 3,5 HSBC 3,1 HDFC Bank 6,0 12,6 19,4 Informationsteknik Apple 3,6 Google 4,8 Microsoft 4,5 Visa 4,8 Temenos Group 1,1 SAP 2,8 Tencent Holdings 1,7 23,3 12,8 Telekomoperatör Vodafone 3,2 3,2 4,7 Kraftförsörjning 0,0 3,8 Övrigt 0,0 0,0 Totalt 47,5 9,0 30,4 1,9 11,2 100,0 - Index* 51,8 8,4 14,4 12,7 12,7-100,0 Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. 14 Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Fjärde kvartalet 2011 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2012 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2013 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder Årsberättelse 2000 Tjänstemannafonder INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Den ekonomiska utvecklingen 4 Jämförelseindex 7 Livspusslet 8 Privat pensionssparande behövs det? 9 Vår investeringsfilosofi 10

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juni Sista dag för köp 14 juni 2015 Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning Inledning 18 maj 2015 Underskatta aldrig

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1 Carnegie Allokering och portföljstrategi

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

Satsa på alternativa placeringar

Satsa på alternativa placeringar Krönika Portföljen i centrum Läs Andrée Lundins krönika sidan 9 Företagarförbundets Camilla Littorin Ett blomstrande Holland är förebilden Efter Riksdagsvalet finns det mycket att göra för att gynna företagsklimatet.

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvarig: Kent Janér FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål:

Läs mer