Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical"

Transkript

1 Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Andra kvartalet 2012

2 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den, med ändringar införda, luxemburgska lagstiftningen om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som antogs den 20 december Hel- och halvårsrapporter för de fonder som omnämns i denna investerarrapport kan erhållas via hemsidan Denna investerarrapport har upprättats endast i informationssyfte och för användning i samband med Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S:s tillhandahållande av investeringstjänster. När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna rapport avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Alla tal som avser fondernas värdeutveckling i denna rapport är uttryckta i SEK och inklusive avgifter. Alla tal som avser utvecklingen hos jämförelseindex är uttryckta i SEK. 2

3 Innehållsförteckning Sju faktorer som talar för USA 4 Carnegie WorldWide 10 Carnegie WorldWide Ethical 13 Carnegie Asset Management 15 3

4 Sju faktorer som talar för USA Av Bo Knudsen, portföljförvaltare Vi ser sju långsiktiga faktorer som ger stöd för tillväxten i USA de kommande tre till fem åren. När vi gör förändringar i våra portföljer är det typiskt sett efter både makroekonomiska och bolagsspecifika överväganden. Vår mer positiva syn på USA i förhållande till övriga världen har bidragit till att vi nu tagit positioner i ett antal amerikanska bolag som vi länge haft under bevakning och som vi anser har särskilt intressanta förutsättningar. För vår globala portfölj innebär det att den andel av omsättningen som den amerikanska marknaden står för ökat från 24 procent till 35 procent (figur 1). I den här artikeln fokuserar vi emellertid på makrobilden snarare än de enskilda bolagen. Figur 1: Geografisk exponering över tid CWW: bolagens omsättning i % när det gäller den kinesiska RMB. Samtidigt har världen ett underskott av så kallade säkra tillgångar. Som figur 2 visar utgjorde säkra tillgångar 37 procent av världens BNP före finanskrisen, medan de i dag uppgår till 18 procent. Samtidigt har efterfrågan på säkra tillgångar ökat. Det skapar en stark efterfrågan på räntepapper utgivna i dollar, vilket ger den amerikanska staten möjlighet att låna pengar till negativ realränta. Figur 2: Säkra tillgångar % Bolån USA Statspapper Italien och Spanien Statspapper Tyskland och Frankrike Statspapper USA Säkra tillgångar i % av världens BNP Statspapper Tyskland och Frankrike Statspapper USA ,9% ,1% Källa: Federal Reserve, Haver Analytics, Barclays Capital Nordamerika Europa Japan Källa: Bloomberg, årsredovisningar samt egna uppskattningar 1. Dollarn världens reservvaluta Det är en stor fördel att ha världens ledande reservvaluta om man vill föra en aggressiv penningpolitik. Det finns i dag inte något alternativ till den amerikanska dollarn, och det är svårt att se detta förändras med den osäkerhet som råder omkring euron och de mycket långa horisonterna Asien/Stillahavsregionen Latinamerika Afrika & Mellanöstern 2. Sund skuldminskning Vi har länge ställt oss frågan hur lång tid det ska ta för den privata och offentliga skuldsättningen i USA att nå en tillräckligt låg nivå, dvs. där den inte utgör en negativ faktor för tillväxt och vinstutveckling. Det kommer att ta många år att få ned skuldsättningen i relation till BNP till det historiska genomsnittet. En mer konstruktiv fråga att ställa sig är därför: rör sig skulden i förhållande till ekonomin i rätt eller fel riktning? Svaret är att den med stor sannolikhet går i rätt riktning de närmaste åren. Vi tror att den nominella tillväxten i USA kan öka med 4-5 procent där den reala tillväxten, driven av befolknings- och produktivitetsökningar stiger med ca 2 procent och inflationen med 2-3 procent. Detta tillväxtscenario förutsätter naturligtvis en säker och expansiv penningpolitik. Hittills har penningpolitiken hanterats ganska elegant av Ben Bernanke, trots många kritiska röster. Den amerikanska staten lånar i dag på 10 år till 1,6 4 Carnegie WorldWide - Tema

5 procent, och större delen av den privata sektorn kan låna till räntor som ligger under den nominella tillväxten, till stor del som konsekvens av amerikanska tillgångars status som säkra. Det pågår därmed en skuldminskning i förhållande till ekonomins storlek, i det att den nominella tillväxten är högre än refinansieringsräntan. En skuldavveckling som sker genom ned- och avskrivningar och konkurser har många negativa följdverkningar och är i grunden osund. En mer komplicerad skuldminskning kommer vi att se i Europa de kommande åren. Komplexiteten består ytterst i att en lösning antagligen kräver att viss suveränitet ges upp och att man accepterar solidariska betalningsförpliktelser mellan stater en svår process. Den amerikanska banksektorn har genomgått en omfattande rekapitalisering och kommit längre än Europa. Figur 3 visar bankernas utlåning till företagen i relation till ekonomins storlek. Figur 3: Utlåning till företag i USA i % av BNP % Den amerikanska staten lånar i dag på 10 år till 1,6 procent, och större delen av den privata sektorn kan låna till räntor som ligger under den nominella tillväxten, till stor del som konsekvens av amerikanska tillgångars status som säkra. 3. Skifferolja och skiffergas Den nya så kallade fracking-teknologin i olje- och gasindustrin har förändrat energiläget i USA totalt. Vi väntar oss inte nödvändigtvis att USA blir självförsörjande på energiområdet, men USA kommer med stor säkerhet att gå i denna riktning framöver tack vare enorma gasreserver tillgängliga för generationer av amerikaner. Vi ser framför oss en större grad av amerikansk självförsörjning på energiområdet vilket får positiv effekt på betalningsbalansen och dollarn och långsiktigt även på investeringar och sysselsättning. USA kan mycket väl komma att lansera en nationell energiplan baserad på högre grad av utvinning av gasreserverna. I den skulle den mer miljövänliga gasen i betydande utsträckning användas för elproduktion och i transportsek Bankernas utlåning till företag Källa: Bloomberg Utlåningen, och därmed skuldsättningen, blev alltså för stor och är nu på väg ned mot en mer hållbar nivå. Med en nominell BNP-tillväxt på 4,5 procent och en ökning i utlåningen på 2 procent når vi trendnivån 2015, medan ytterligare fyra år med samma tillväxttal kommer att leda till en skuldsättning i förhållande till BNP i nivå med Skuldminskningen går därför med stor sannolikhet i rätt riktning i USA. Carnegie WorldWide - Tema 5

6 torn. Men även utan en sådan plan kommer USA att utnyttja den bättre tillgången till egna, tidigare otillgängliga energireserver. Det här innebär direkta fördelar för bolag inom tillverkningsindustrin, där naturgas är en viktig insatsvara (till exempel i delar av kemiindustrin). Energibolagen har redan gjort en historisk omställning i riktning mot naturgas, vilket framgår av figur 4 där vi ser en ökning på 40 procent i elproduktionen från naturgas jämfört med ett år sedan. bolag. Dessa framgångshistorier bidrar med både inspiration och kapital till nästa generation internetverksamheter. Det tillsammans med billigare energi utgör starka skäl för att lägga produktion i USA, och en omfattande satsning på inhemsk produktion är därför ett troligt scenario. Figur 4: USA: Elproduktion från naturgas % % Dec Jun 08 Dec 08 Jun 09 Dec 09 Jun 10 Dec 10 Jun 11 Dec 11 Elproduktion från naturgas i % av totalproduktionen (vänstra axeln) Årlig förändring i % av elproduktionen från naturgas (högra axeln) Källa: Barclays Capital, Bloomberg Billigare energi kommer, allt annat lika, att leda till en starkare inhemsk tillverkningsindustri i USA. Dessutom har löneökningarna i Asien gjort att skillnaden mot amerikanska löner minskat. Det tillsammans med billigare energi utgör starka skäl för att lägga produktion i USA, och en omfattande satsning på inhemsk produktion är därför ett troligt scenario. 4. Innovationsledarskap inom teknologi Den virtuella världen växer i betydelse jämfört med den värld vi kan se och röra direkt. En rad bolag har gjort det lättare att få tillgång till denna fascinerade värld. Amerikanska företag som Apple, Google och Facebook spelar en avgörande roll och fungerar som förebilder för nystartade USA har en stark riskkapital- och private equity-tradition där nystartade företag enkelt kan få tillgång till kapital, och därför har man alla möjligheter att bygga vidare på det innovationsledarskap man skaffat sig på ett av världens största tillväxtområden. Det finns också en kultur i USA där entreprenörer hyllas som hjältar och där de ledande ITentreprenörerna de senaste åren kunnat åtnjuta en enormt positiv medieexponering. Den amerikanska drömmen är i allra högsta grad levande. Nya jobb skapas inte i första hand genom tillväxt i befintliga företag, utan i nystartade. Framgång föder framgång och nätverkseffekten medför arbetstillfällen och tillväxt i USA, där den stora hemmamarknaden gör det möjligt att uppnå kritisk massa för att sedan exportera succéerna till resten av världen. 5. Vinstförmåga och aktieägarvärde Figur 5 visar att amerikanska bolag har en profitabilitet i särklass, särskilt i jämförelse med japanska bolag en betydande fördel för USA. Amerikanska och i viss mån europeiska bolag har under lång tid anpassat sina affärsmodeller och försökt maximera vinstmarginalen snarare än försäljningen. Detta har gjorts möjligt genom outsourcing till Asien, eftersom asiatiska bolag har prioriterat volymtillväxt. Bättre marginaler och starkare kassaflöden skapar utrymme för tillväxtfrämjande återinvesteringar. Alternativt kan företagen ge utdelningar eller köpa tillbaka aktier och därmed säkra en mer disciplinerad användning av kassaflödet. Figur 6 visar att de som verkligen drivit efterfrågan på aktier de senaste åren i USA är bolagen själva. 6 Carnegie WorldWide - Tema

7 Figur 5: Företagens vinster i % av BNP % av BNP Japanska företag Amerikanska företag Källa: Deutsche Bank När det gäller att behandla aktieägarna med respekt står USA därmed i en klass för sig, även om de ledande bolagen i Europa har förbättrat sig markant på senare tid. Figur 6: Återköp, utdelningar och flöden i USA Mdr USD (per år under resp. period) Återköp av aktier Utdelningar Kapitalflöden från fonder till aktier Källa: Factset, J.P. Morgan Demografi Den amerikanska invandringspolitiken behöver en översyn. I Time ( We Are Americans, 25 juni 2012) beskrevs nyligen hur 11,5 miljoner illegala invandrare (varav 59 procent från Mexiko) befinner sig i ett mycket oklart läge. Men faktum är att om du har resurser, särskilda kvalifikationer och en arbetsgivare som vill anställa dig är det inga problem att få uppehållstillstånd och på sikt medborgarskap i USA. USA kommer att fortsätta dra till sig risktagare som drivs av den amerikanska drömmen. Det finns massor av möjligheter i Kina och andra tillväxtmarknader, men också osäkra rättssystem och svagt privat egendomsskydd. EB-5, ett program som ger grönt kort till den som investerar minst dollar i något som skapar 10 eller fler nya arbetstillfällen tog emot rekordhöga kinesiska ansökningar under första kvartalet Trots den bristfälliga invandringspolitiken visar figur 7 på ett fortsatt stadigt inflöde av laglig invandring till USA. Figur 7: Laglig invandring till USA Antal personer Laglig invandring till USA Källa: ISI, DHS Den andra viktiga omständigheten är fertiliteten, där det magiska talet är 2,1 (dvs. varje kvinna föder i genomsnitt 2,1 barn). 46 procent av världens länder har ett fertilitetstal under 2,1, medan USA legat över de senaste 20 åren och är det enda större utvecklade landet som gör det i dag (enligt ISI). Det betyder att den amerikanska befolkningen i motsats till andra utvecklande länder har en befolkning som ersätter sig själv. Carnegie WorldWide - Tema 7

8 46 procent av världens länder har ett fertilitetstal under 2,1, medan USA legat över de senaste 20 åren och är det enda större utvecklade landet som gör det i dag (enligt ISI). Det betyder att den amerikanska befolkningen i motsats till andra utvecklande länder har en befolkning som ersätter sig själv. 7. Vändning på bostadsmarknaden Deutsche Banks transportanalytiker Justin Yagerman påpekar att den nuvarande återhämtningen saknar en viktig komponent jämfört med andra återhämtningar om man tittar på transportvolymer, och det är det betydande bidraget från bostadsmarknaden. Samtidigt konstaterar den amerikanska banken Citi att antalet nyproducerade bostäder i förhållande till antalet hushåll inte varit så lågt sedan depressionen på 1930-talet, som framgår av figur 8. Det finns tecken på att den nuvarande och kommande generationen bildar familj tidigare i livet. Samtidigt har det blivit billigare att köpa bostad efter finanskrisen. Vita amerikaner utgör en minskande del av befolkningen. Majoriteten av de barn som föds i USA har föräldrar av annat etniskt ursprung. Det säkraste sättet att se till att ens barn får amerikanskt medborgarskap är att det föds i USA. Om fertilitetstalet jämförs med andra länder är det intressant att observera att Kina åldras i snabb takt på grund av kraftiga ökningar av den förväntade livslängden från 47 år 1960 till 73 år i dag i kombination med att fertilitetstalet sjunkit från sex på 1960-talet till under två. Med de positiva demografiska trender vi har i USA är det bara en fråga om tid innan aktiviteten åter stiger på bostadsmarknaden. Det kommer inte att handla om någon rätlinjig och förutsebar utveckling, snarare en ojämn process. Figur 8: Nyproduktion av bostäder i förhållande till antalet hushåll % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nyproduktion av bostäder Data för perioden saknas Källa: CIRA, Citigroup Om dessa trender håller i sig kommer båda länderna att uppleva en ökande och genomsnittligt äldre befolkning de kommande 10 åren, men arbetsstyrkan i USA kommer troligen att växa snabbare än den i Kina (enligt ISI). Urbaniserings- och upphinnarpotentialen är dock en fortsatt stark drivkraft bakom tillväxten i Kina och andra tillväxtmarknader. En rad europeiska länder med Tyskland, Italien och Spanien i spetsen har betydande demografiska utmaningar, medan Frankrike och Storbritannien befinner sig i en något bättre position. Sammantaget står USA starkt i ett långsiktigt demografiskt perspektiv i förhållande till de flesta andra länder. Med de positiva demografiska trender vi har i USA är det bara en fråga om tid innan aktiviteten åter stiger på bostadsmarknaden. Det kommer inte att handla om någon rätlinjig och förutsebar utveckling, snarare en ojämn process. Med en tre- till femårshorisont är vi dock beredda att tro att det sker en normalisering, vilket ger stöd till sysselsättning och konsumtion i den amerikanska ekonomin. Sex års kris och försiktiga indikationer på stigande priser i den del av bostadsmarknaden som är föremål för normal omsättning (se figur 9), kombinerat med attraktiva bostadspriser i förhållande till hushållens köpkraft gör att vi ser bostadsmarknaden som en understödjande snarare än en underminerande faktor för den amerikanska ekonomin. Vi har valt att investera i tre bolag inom det nya tema vi helt enkelt kallar Bostadsmarknaden i USA och som kommer att ge stöd 8 Carnegie WorldWide - Tema

9 Figur 9: Amerikanska bostadspriser Index Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Amerikanskt bostadsprisindex (exkl. tvångsförsäljningar) Källa: Corelogic, Barclays Capital till vinstutvecklingen för en särskild typ av bolag. Det handlar om den ledande banken Wells Fargo, byggmarknadskedjan Home Depot samt den ledande tillverkaren av färg till proffssegmentet i USA, Sherwin Williams. Det är lätt att se på världen genom ett negativt filter just nu, inte minst med den stora osäkerhet som råder om det framtida Europa. USA kan emellertid med stor sannolikhet komma att röra sig i en positiv riktning tack vare medvind från ovanstående sju faktorer. Långsiktiga investerare bör vara uppmärksamma på detta. 9

10 Carnegie WorldWide Sammanfattning Turbulens på den politiska fronten i framförallt Europa hindrade inte de globala aktiemarknaderna från att stiga under första halvåret Carnegie World- Wide steg med 7,3 procent under första halvåret och utvecklades därmed bättre än världsindex (MSCI ACWI) som steg med 6,4 procent. Det gäller även andra kvartalet då Carnegie WorldWide steg med 0,3 procent medan världsindex backade 1,8 procent. De mest positiva bidragen kom från portföljens stabila tillväxtbolag, som Union Pacific, BAT, Visa och Walt Disney. Även den spanska modekoncernen Inditex hörde till de bästa aktierna, medan negativa bidrag kom från DNB, SAP och kinesiska Sinopec, där marginalkompression i raffinaderiverksamheten satte press på aktiekursen. Vi gjorde en rad förändringar under kvartalet vilket ökade fondens exponering mot den amerikanska ekonomin. Fondens aktuella investeringsstrategi En bas av stabila bolag utgör fundamentet i portföljen. Denna bas kompletteras med bolag som drar fördel av tillväxten på tillväxtmarknaderna respektive på teknologiområdet och sedan en tid även från en förväntad normalisering i aktiviteten på den amerikanska bostadsmarknaden. Vi har ökat exponeringen mot amerikanska bolag utifrån de tankar som beskrivs i rapportens temaartikel. Temaöversikt Other Infrastructure 1,4 2,5 % Demographics 2,6 Category Killer 3,6 Energy 6,8 The housing market in USA 8,2 Emerging Markets 10,9 Connected Lives 21,7 Stable Growth 42,3 Förändringar under kvartalet Vi köpte Home Depot och Sherwin-Williams till portföljen. Dessa kvalitetsbolag är exponerade mot den återhämtning på den amerikanska bostadsmarknaden som vi förväntar oss de kommande tre till fem åren drivet av en robust befolkningstillväxt och en uppdämd efterfrågan på bostäder. Home Depot är världens största byggmarknadskedja och har en marknadsandel på 16 procent i USA. Sherwin-Williams är uteslutande verksamt inom färg. De har en vertikalt integrerad affärsmodell där de både tillverkar färg och säljer i egna butiker. Denna modell ger en bättre förståelse för kundernas behov och ökad prisflexibilitet. Professionella målare står för ca 85 procent av omsättningen. Detta segment lägger särskilt stor vikt vid kvalitet och varumärke, vilket gör att Sherwin-Williams kan höja priserna på sina produkter med mer än inflationen. Både Home Depot och Sherwin-Williams genererar betydande överlikviditet och har ett starkt fokus på återköp av egna aktier, vilket kommer att gynna aktieägarna de närmaste åren. Ovanstående investeringar finansierades genom att Standard Chartered avyttrades och positionen i Vodafone minskades. Standard Chartered utmanas av kinesiska banker som är mer fokuserade på marknadsandelar än vinstmarginal. 10 Carnegie WorldWide

11 Carnegie WorldWide Ett ytterligare exempel på vår långsiktiga tro på den amerikanska ekonomin är vår investering i Wells Fargo som finansierades genom försäljningar av DNB och Peabody Energy. Tillgången till billig finansiering är avgörande för en bank och Wells Fargo har idag billigare inlåningskostnader än de flesta större banker. Förmånlig finansieringsstruktur, starkt varumärke, historisk vinstförmåga, fokus på aktieägarvärde samt en gradvis förbättring av den amerikanska ekonomin betyder att Wells Fargo kommer att ha en stark position de närmaste tre till fem åren. DNB är strategiskt välpositionerade på den norska marknaden men banken är under press som en följd av ökad reglering och hårdare konkurrens från andra nordiska banker som strävar efter större närvaro i Norge dessa negativa faktorer har varit större än väntat, och vi förväntar oss inte att de avtar i styrka den närmaste framtiden. Peabody kämpar i motvind mot bakgrund av billig naturgas i USA de kommande åren samt strängare miljökrav som kommer att driva investeringar bort från kol och mot gas. De enorma kolreserver som Peabody besitter i USA kommer därför att vara mindre värdefulla framöver. Förväntningar på Carnegie WorldWide De finansiella marknaderna kräver svar av de europeiska politikerna Vilken är den långsiktiga visionen för Europa? Var går den ekonomiska och politiska gränsen mellan solidaritet och suveränitet? Dessa frågor kommer vi att få svar på de närmaste månaderna, men fram till dess kommer vi att se stora svängningar på marknaderna. Vi ser många aktier på marknaden som nu handlas på attraktiva nivåer, men det stora behovet av finansiering av statliga underskott suger energi ut ur aktiemarknaden och in i obligationsmarknaden trots att aktier långsiktigt är mer attraktivt prissatta. Om investeringshorisonten är lång är aktier med andra ord ett bra alternativ. Vidare köpte vi General Electric istället för ABB. General Electric upplever en stark efterfrågan på gasturbinsidan, samtidigt som vi förväntar oss att GE Capital kommer att kunna ge utdelning till moderbolaget under de kommande kvartalen. Bolaget kan leverera tvåsiffrig vinsttillväxt under de kommande åren och aktien handlas på låga nivåer. Vi föredrar GEs marknadsposition framför ABBs, som utsätts för allt tuffare konkurrens från kinesiska och koreanska företag vilket påverkar marginalutvecklingen negativt. Slutligen har vi valt att avyttra Roche för att istället ta en position i HSBC. Precis som Wells Fargo har HSBC tillgång till billig finansiering och en stark kapitalbas. HSBC är en av de få verkligt globala bankerna, med en stark närvaro i Asien. Banken står i begrepp att sälja av underpresterande delar av verksamheten för att åter fokusera på företagssegmentet åtgärder vilka vi tror kan komma att överraska positivt. HSBC är också intressant ur ett värderingsmässigt perspektiv. Beslutet om att sälja Roche bottnar bland annat i att tillväxttalen i bolagets viktigaste cancerläkemedel har varit avtagande de senaste åren. Vår största oro på lite längre sikt är dock de relativt höga priserna på bolagets produkter en behandling med Avastin till exempel kan uppgå till hundratusentals kronor per år. Vi tror att många regeringar på grund av ansträngda offentliga finanser kommer att tvingas skära i läkemedelsutgifterna och cancerbehandling är ett område som kan drabbas av detta. Vi är osäkra på om Roches nya produkter kan kompensera för en sådan utveckling. Carnegie WorldWide 11

12 Carnegie WorldWide Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide 7,3 6,5-15,1 275,1 Jämförelseindex* 6,4 2,3-14,4 139,1 Differens 0,9 4,2-0,7 136,0 Risk i % 5 år Sedan start Fondinformation Standardavvikelse, portfölj 12,3 15,5 Förvaltare Bo Knudsen, Bengt Seger och Standardavvikelse, index 12,4 14,4 Lars Wincentsen Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 498,26 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam Carnegie WorldWide MSCI All Country World Index (Net Div) 12 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Portföljen USA & Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Asien/ Stillahavsregionen Tillväxtmarknader Energi Suncor Energy 1,9 BG Group 2,7 Sinopec 3,4 8,0 10,8 Material Praxair 3,3 Sherwin-Williams 1,7 Industrivaror och tjänster Union Pacific 3,8 General Electric 2,5 Sällanköpsvaror och tjänster Walt Disney 2,9 Home Depot 3,2 Totalt Index* 5,0 7,5 Schneider Electric 2,2 Fanuc 1,4 9,9 10,4 Inditex 3,6 9,7 10,4 Dagligvaror Philip Morris Intl. 4,4 BAT 9,0 Nestlé 3,1 20,0 10,7 Diageo 3,5 Hälsovård Novo Nordisk 2,6 2,6 9,5 Finans och fastighet Wells Fargo & Co 3,4 HSBC 3,1 HDFC 5,5 12,0 19,4 Informationsteknik Apple 3,5 SAP 4,4 Samsung 27,4 12,8 Visa 4,7 Electronics 4,9 Microsoft 4,2 Tencent Google 3,9 Holdings 1,8 Telekomoperatör Vodafone 3,4 3,4 4,7 Kraftförsörjning 0,0 3,8 Övrigt CWW/Asien 2,0 2,0 0,0 Totalt 43,4 21,7 15,9 3,4 15,6 100,0 - Index* 51,8 8,4 14,4 12,7 12,7-100,0 Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. 12 Carnegie WorldWide

13 Carnegie WorldWide Ethical Category Killer Omstrukturering (Japan) TMT Emerging Markets Demografi 3,3 % 5,7 7,6 9,6 12,4 Sammanfattning Under andra kvartalet sjönk Carnegie WorldWide Ethical med 0,8 procent medan världsindex (MSCI ACWI) sjönk med 1,8 procent. Union Pacific, Inditex och Novo Nordisk var de största positiva bidragsgivarna, medan Sinopec bidrog mest negativt. Olie 18,4 Stabil vækst 43, Under första halvåret steg fonden med 4,9 procent medan världsindex steg med 6,4 procent. Tema Stabil tillväxt Fondens investeringsstrategi Investeringsstrategin utgår från förväntningar om låg global tillväxt. Vi tror att bolag som levererar god vinsttillväxt är särskilt värdefulla i en sådan miljö. I synnerhet bolag med verksamhet relaterad till Internet samt bolag som är baserade i västvärlden men som gynnas av tillväxt inom emerging markets. Fondens etiska profil innebär att vi inte investerat i tobaks- och alkoholbolagen BAT, Philip Morris International samt Diageo, som Carnegie WorldWide har investerat i. Vidare har fonden inte investerat i Samsung, då ett av dess dotterbolag är leverantör till försvarsindustrin. I stället har vi tagit positioner i Danone, General Mills och Pepsico respektive Syngenta och Temenos. Temaöversikt Financial Recovery Other Infrastructure Feed the World Category Killer Demographics Energy The housing market in USA Emerging Markets Connected Lives Stable Growth 1,1 1,9 2,3 2,7 3,9 5,1 6,5 8,9 9,5 17,8 40,3 % Förändringar under kvartalet Under kvartalet har vi ökat exponeringen mot den amerikanska ekonomin. Vi köpte Home Depot och Sherwin-Williams till portföljen. Dessa kvalitetsbolag är exponerade mot den återhämtning på den amerikanska bostadsmarknaden som vi förväntar oss de kommande åren drivet av en robust befolkningstillväxt och en uppdämd efterfrågan på bostäder. Home Depot är världens största byggmarknadskedja och har en marknadsandel på 16 procent i USA. Sherwin- Williams är uteslutande verksamt inom färg, med en vertikalt integrerad affärsmodell där de både tillverkar färg och säljer i egna butiker. Både Home Depot och Sherwin-Williams genererar betydande överlikviditet och har ett starkt fokus på återköp av egna aktier, vilket kommer att gynna aktieägarna de närmaste åren. Förväntningar på Carnegie WorldWide Ethical Se avsnittet under Carnegie WorldWide. Vi valde även att investera i de två bankerna Wells Fargo och HSBC. Förmånlig finansieringsstruktur, starkt varumärke, historisk vinstförmåga, fokus på aktieägarvärde samt en gradvis förbättring av den amerikanska ekonomin betyder att Wells Fargo kommer att ha en stark position de närmaste tre till fem åren. HSBC har tillgång till billig finansiering och en stark kapitalbas. Det är en av de få verkligt globala bankerna, med en stark närvaro i Asien. Vi valde dessutom att öka innehaven i Danone, General Mills och Pepsico. De nya och utökade positionerna och de ökade exponeringarna finansierades genom att vi avyttrade innehaven i Standard Chartered, FLS, Roche, DNB och Peabody. Carnegie WorldWide Ethical 13

14 Carnegie WorldWide Ethical Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam. Fonden replikerar Carnegie WorldWide så långt det är möjligt utifrån etiska riktlinjer. Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide Ethical 4,9-1,3-18,2-6,1 Jämförelseindex* 6,4 2,3-14,4-9,8 Differens -1,5-3,6-3,8 3,7 Risk i % 5 år Sedan start Standardavvikelse, portfölj 12,6 14,1 Standardavvikelse, index 12,4 13,4 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fondinformation Förvaltare Morten Springborg Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 83, Carnegie WorldWide Ethical MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Portföljen USA & Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Asien/ Stillahavsregionen Tillväxt marknader Energi Suncor Energy 2,0 BG Group 2,7 Sinopec 3,5 8,2 10,8 Material Praxair 3,7 Sherwin-Williams 2,1 Industrivaror och tjänster Union Pacific 4,2 ABB 2,3 Schneider Electric 1,8 Sällanköpsvaror och tjänster Walt Disney 2,9 Home Depot 3,3 Dagligvaror General Mills Inc. 3,7 Pepsico 4,4 Totalt Index* Syngenta 2,6 8,4 7,5 Fanuc 1,9 10,2 10,4 Inditex 3,9 10,1 10,4 Danone 4,6 Nestlé 6,2 18,9 10,7 Hälsovård Novo Nordisk B 5,1 5,1 9,5 Finans och fastighet Wells Fargo & Co 3,5 HSBC 3,1 HDFC Bank 6,0 12,6 19,4 Informationsteknik Apple 3,6 Google 4,8 Microsoft 4,5 Visa 4,8 Temenos Group 1,1 SAP 2,8 Tencent Holdings 1,7 23,3 12,8 Telekomoperatör Vodafone 3,2 3,2 4,7 Kraftförsörjning 0,0 3,8 Övrigt 0,0 0,0 Totalt 47,5 9,0 30,4 1,9 11,2 100,0 - Index* 51,8 8,4 14,4 12,7 12,7-100,0 Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. 14 Carnegie WorldWide Ethical

15 Carnegie Asset Management Carnegie Asset Management är en ledande oberoende nordisk kapitalförvaltare. Vi arbetar sedan 1986 med att skapa långsiktiga mervärden för institutionella investerare genom aktiv kapitalförvaltning baserad på en fokuserad investeringsfilosofi, noggrann stock-picking och stabila, erfarna team. Kontakta oss gärna: Ralf Larsson +46 (0) Johan Lander +46 (0) Andreas Kriland +46 (0) Carnegie Asset Management 15

16 Carnegie Asset Management Blasieholmsgatan 5 Box Stockholm Tel: Tel kundservice:

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2012 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Fjärde kvartalet 2011 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2013 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

investeringen Kvartals- Orientering Nr 3 2013 Carnegie WorldWide Ethical

investeringen Kvartals- Orientering Nr 3 2013 Carnegie WorldWide Ethical Den långsiktiga investeringen Kvartals- Orientering Nr 3 2013 Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie WorldWide ASIA Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 4 2014 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under februari Trädet började återigen växa Efter korrektionen i slutet av januari som kapade de största värderingstopparna såg vi, vilket vi beskrev i vårt förra månadsbrev återigen

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Läs mer

Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79

Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79 Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 3 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Utlandsregistrerade fonder 22 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont

Läs mer

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 Halvårsrapport 2015 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont Balanserad 8 Horisont

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik Ruta MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV :S EXPERTER :s experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserade på de uppgifter som fanns tillgängliga

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Vad innebär äkta aktiv förvaltning?

Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Aktiespararna Borlänge/Falun Daniel Sundqvist 1 Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer