aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun"

Transkript

1 aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor varje år och dessutom ett stort lidande för den drabbade. Detta uppmärksammades vid en dag för seniorers säkerhet på räddningsstationen i Lomma. Sidan 11 Bokslut 2012: Prognosen visar på ett bra resultat även om det finns orosmoln. Sidan 2 I februari öppnar Lomma kommuns kontaktcenter. Sidan 3 Vem fick 2012 års pris för berömvärda insatser? Sidan 7 Max och Ingela hjälper avhoppade gymnasieelever. Sidan 8 Tanke. Omtanke. Mertanke!

2 Några orosmoln men ändå ett bra år... Så var det snart dags att lägga ännu ett år till historieboken. I och med årets sista utgivning av Lomma Aktuellt tar vi den traditionella pratstunden med kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn som ger oss några högst personliga reflektioner från I tider med ekonomisk turbulens är självklart ekonomi en av de viktigaste frågorna. Enligt den helårsprognos som finns tillgänglig när Lomma Aktuellt skrivs kommer kommunen att visa på ett överskott med cirka 35 miljoner, vilket är cirka 15 miljoner bättre än budget. Men det är en osäker prognos baserad på resultatet av de tre första kvartalen Anders Berngarn förklarar: Framför allt handlar det om ökade skatteintäkter men också om en större återbetalning av den kollektiva AFA-försäkringen *. Kommunerna har helt enkelt betalat in för mycket till försäkringssystemet. Pengar som vi nu fått tillbaka. Inte kontrollerbara faktorer Två nämnder har haft ett tungt år med problem att hålla sin budget. Det handlar om socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden där prognosen nu visar på sex respektive fyra miljoner kronor minus för helåret. För socialnämnden är det en ökad andel externa placeringar som är anledningen, det vill säga där vi skickar personer på behandling i andra kommuner. Dessa platser är ofta mycket kostsamma. Dessutom har sjukvården och vi olika åsikter om när en person som varit inne för behandling verkligen är så frisk att man kan skickas hem. Två faktorer som är svåra att förutse. För vem vet hur många som kommer att bli sjuka och läggas in för behandling under ett år. När det gäller barn- och utbildningsnämndens underskott handlar det om en obalans i åldersgrupperna som också var svår att förutse. Inom 2 vissa rektorsområden har man fått minskat antal barn i de yngsta grupperna men fler i förskola och skola. Konsekvensen har blivit att man kommit i otakt med bland annat bemanningen. Det såg ännu sämre ut för de båda nämnderna tidigare i år. De har genomfört ett kraftfullt arbete för att komma i fas men inte nått ända fram. De pengar som saknas kommer vi centralt att skjuta till från vårt överskott i AFA-försäkringen. Det innebär att de berörda nämnderna inte behöver gå in i 2013 med ett tungt underskott att arbeta in. Därmed har vi också säkerställt kvaliteten på verksamheten. Även 2012 blev ett händelserikt år Utöver ekonomin har det under året hänt många både stora och mindre händelser i Lomma kommun. Här är några som Anders Berngarn spontant kommer att tänka på: Att kommunen fortsätter att få olika utmärkelser är självklart oerhört roligt. I år fick vi utmärkelsen Den bästa kommunen att bo i för den som är ung. Det är en bekräftelse på att den stora satsning vi gjort på att locka barnfamiljer till kommunen också lyckats, säger Anders Berngarn, och fortsätter; Vi har öppnat nya förskoleavdelningar invid LBTK hallen i Borgeby. Vi har slutfört renoveringen av Lomma IP med konstgräs på planerna, förbättrad belysning och renoverade omklädningsrum. Vi har lagt ny beläggning på Norra Västkustvägen mellan Bjärred och Lomma. Vi har förbättrat Öresundsvägen i Bjärred och uppdaterat datanäten i skolorna för att de ska ha kapacitet till större trafik när eleverna får ipads. Arbetet med att bygga vidare på det nya handelstråket från Lomma centrum ut i Lomma Hamn har fortsatt. Planarbetet med Bjärreds Centrum har kommit igång på allvar. Vi har också satt igång ett arbete för att kvalificera oss till att bli en Fairtrade City. Ja, det är lite av de saker som jag kommer på just för ögonblicket. Det finns säkert mer både i det stora och lilla som man skulle vilja uppmärksamma. Saker som påverkar vardagen för några eller många. Låt mig till sist som vanligt ta chansen att önska alla kommuninvånare en riktigt fin avslutning på 2012, en God Jul och ett Gott Nytt 2013! * Genom kollektivavtal är bland annat anställda i kommuner försäkrade i AFA.

3 Välkommen till Lomma kommun! Vad kan jag hjälpa dig med? Det är möjligen så här det kommer att låta den 1 februari när man ringer kommunens växelnummer Detta datum öppnar Lomma kommuns kontaktcenter som ska göra det ännu lättare att få kontakt med kommunen, sin fråga besvarad eller sitt ärende avklarat. När du från den 1 februari ringer , hamnar du automatiskt hos någon av de fem kommunvägledare som kommer att jobba på Lomma kommuns kontaktcenter. Alla är rekryterade från någon av kommunens förvaltningar, som de därför kan på sina fem fingrar. Dessutom har man självklart fått en mycket grundlig utbildning i hela Lomma kommuns verksamhet och organisation. Susanne Hallberg, samordnare, kommer själv från en tjänst som administrativ chef på tekniska nämnden. Det hon inte kan om den tekniska verksamheten kommer det förmodligen inte heller att komma frågor om. Vi räknar med att 70 % av alla samtal eller besök så småningom ska få hjälp av kommunvägledarna, berättar Susanne Hallberg. Vi ska kunna svara på frågor eller leda uppringaren rätt. Till sin hjälp har man ett ärendehanteringssystem, men också databaser med information, protokoll och handlingar. Eftersom en hel del frågor naturligtvis återkommer så tror Susanne Hallberg att man ofta kommer att kunna ge svar direkt. Upptäcker vi att vi saknar någon information så kompletterar vi självklart. Dessutom vet vi vilken tjänsteman som jobbar med enskilda frågor och kan lätt ta reda på det som uppringaren vill veta och återkomma. Det är en otroligt stimulerande uppgift för oss alla att få vara med och bygga upp något nytt som vi tror att allmänheten verkligen kommer att uppskatta. Egen konsumentvägledning Två av kommunvägledarna kommer även att ha konsumentfrågor som specialområde och fungera som konsumentvägledare, berättar Susanne Hallberg. Tidigare har vi delat konsumentvägledare med Staffanstorps kommun. Här är personerna bakom rösterna på Lomma kommuns nya kontaktcenter som öppnar den 1 februari: Monica Wallander, Susanne Hallberg, Marianne Westergaard, Therese Lundquist, Maria Zingmark och Sanna Berlin Hägerstrand. De kommer att svara på och ge klart besked på det mesta direkt! Förändringar i kollektivtrafiken Skånetrafikens årliga tidtabellsskifte sker den 9 december För Lomma kommuns del innebär det en del förändringar på linje 132 med ändrad linjesträckning vid Borgeby där bussen i fortsättningen kommer att köra Österleden istället för Norra Västkustvägen och i Lomma tätort där bussen kommer att köra Karstorpsvägen/Malmövägen istället för Strandvägen. Ytterligare en hållplats kommer att finnas på Österleden medans antalet hållplatser kommer att bli färre mellan Bjärred och Lomma. För mer information se lomma.se och skanetrafiken.se 3

4 Nu ska Lomma bli en Fairtrade City Idén att försöka kvalificera Lomma till en Fairtrade City-diplomering kom ursprungligen från miljöchef Jeanette Schlaucher. Hon presenterade tillsammans med kommunens näringslivsutvecklare Kristina Johansson tankarna för kommunstyrelsens arbetsutskott, som tyckte det var en god idé. En styrgrupp på nio personer med bland annat representanter för kommunen, näringslivet, politiskt förtroendevalda, ideella föreningar och SLU Alnarp ska nu hitta former och driva på arbetet. Ekobananer Ett första resultat av ambitionen att bli en Fairtrade City visade sig redan för några veckor sedan när kommunstyrelsens förslag till budget för 2013 presenterades. I förslaget hade man dubblat anslaget för inköp av bananer till skolor, förskolor och äldreboende. I fortsättningen ska det bara köpas rättvisemärkta bananer. Varje år köper Lomma kommun in kilo bananer för cirka kronor. Att vi nu styr inköpen mot rättvisemärkta bananer visar att vi verkligen har en ambition att få diplomeringen. Detta är för oss inget jippo utan vi menar verkligen allvar med vårt ställningstagande. Rättvisemärkta bananer visade sig vara ett stort steg på den vägen. De bananerna kostar dubbelt så mycket och därför dubblar vi anslaget i nästa års budget, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn. I den frågan var man politiskt enig i arbetsutskottet. Klart 2013 För att bli godkänd måste vissa kvoter av konsumtionen i kommunen vara rättvisemärkta. Rättvisemärkning ska vara en parameter vid exempelvis kommunala upphandlingar. Dessutom ska man anordna ett antal evenemang för att uppmärksamma Fairtrade. Detta för att öka kunskapen om rättvisemärkt och förmå människor att välja detta. Det blir ett nytt sätt att tänka, menar Kristina Johansson. Målet är att kommunen ska bli godkänd och kunna certifieras vid Lommafesten i maj Var med och gör Lomma till en Fairtrade City! Genom att bli en Fairtrade City kan Lomma visa att kommun, näringsliv och ideella organisationer kan leva upp till etiska krav när det gäller utbud och konsumtion av varor. Fairtrade-konceptet har skapat förbättrade möjligheter för fem miljoner människor i världen, genom att de får bättre betalt, får möjlighet att gå i skolan, slipper farliga kemikalier och har hopp om framtiden. Fairtrade City syftar till att öka kännedomen och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter. Nu kan din butik, café, restaurang, arbetsplats eller förening också vara med och göra Lomma till en Fairtrade City. Kravet är att när produkter serveras på arbetsplatsen, exempelvis kaffe eller te, ska detta framgår av information på er hemsida eller informationsmaterial på arbetsplatsen. För butiker, caféer och restauranger gäller att Fairtrade-produkter ska finnas tillgängliga och att det skyltas med informationsmaterial som är lätt att hitta. Anmälan Om ni säljer eller fikar med Fairtrade-märkta produkter och skyltar med det, anmäl det till Uppge: 1. namn på café/restaurang/arbetsplats/butik 2. kontaktuppgifter, 3. namn på produkterna. Vi vill gärna ha er anmälan före 31 december Anders Berngarn Kommunstyrelsens ordförande i Lomma kommun Fakta: Fairtrade-märkningen är en etisk märkning som syftar till att odlare av till exempel bananer, kaffe och bomull får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och långsiktiga handelsavtal. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, till exempel i en ny skola, nya bostäder och hälsovård. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. Rekord på biblioteken I oktober månad slog biblioteken i Lomma rekord igen. Aldrig tidigare har det lånats så mycket under en månad. Lomma bibliotek hade utlån, en ökning med 643 jämfört med tidigare rekord. Bjärreds bibliotek hade utlån, en ökning med 864 från tidigare. Totalt under oktober månad lånade Lommaborna böcker, tidskrifter, musik, film och andra medier från de båda biblioteken. Alltså fler lån än antal invånare.

5 Hur är det att vara småföretagare? Vid ett par tillfällen under hösten har kommunens näringslivsutvecklare Kristina Johansson och kommunstyrelsens ord förande Anders Berngarn knackat på hos butiksägare och småföretagare i Lomma tätort. Hur är det att vara företagare i Lomma tätort? Hur vill småföretagarna att centrum ska utvecklas? Det är några av de frågor man ville ha svar på. I Lomma kommun finns runt företag. Merparten är tjänsteföretag med bland annat konsultverksamhet, service och support men också flera butiker och serviceverksamheter. Runt 90 % av företagen är enmansföretag eller med enbart några få anställda. Då är det inte lätt att hitta tid för att hinna med att besöka de olika aktiviteter som företagsgrupperna, näringslivsenheten på Lomma kommun eller andra anordnar. Ur detta föddes idén till denna uppsökande verksamhet. Via centrumföreningen har man förvarnat om besöken. Och responsen har varit över förväntan. Kristina Johansson berättar: Vi har blivit mycket väl mottagna och många har också sagt att de tycker det är ett uppskattat initiativ. Vilka synpunkter har man då haft på centrumutvecklingen? De är nöjda med utvecklingen och ser fram emot att allt ska bli klart. Det är väl en bra sammanfattning. När det gällde mixen av butiker och verksamheter så önskade man bland annat skoaffär och klädesbutiker men även fler enklare och mindre kvarterskrogar som kan bli samlingsplatser i centrum. Det känns lite exklusivt En av de butiker som näringslivsutvecklaren Kristina Johansson och kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn besökte när Lomma Aktuellt var med, var blomster- och presentbutiken Botanik Ateljén på Sandstensgatan. Här möter vi de två ägarna Lena Hansson och Katarina Somers. Båda tycker det är trevligt att man får uppmärksamhet. Det känns lite exklusivt, säger Lena Hansson. Det är trevligt att man bryr sig om även vår lilla verksamhet. Ska vi vara helt ärliga så finns det ingen tid över att delta i olika arrangemang. Vi har fullt upp med de dagliga sysslorna. Lena Hansson och Katarina Somers är överens om att alla måste samarbeta; företagarna, kommunen och byggarna. Alla har ju samma mål att skapa ett levande och spännande centrum som lockar mer än stormarknaderna. Själva är de mycket nöjda med lokalerna på hörnet Centrumgatan- Sandstensgatan, intill busstationen och den stora centrumparkeringen. Men vi är lite trötta på att centrum varit en byggarbetsplats under så lång tid. Nu längtar vi efter att allt ska bli klart. En av tankarna bakom företagsbesöken var att ta reda på hur företagarna vill att centrum ska utvecklas. Lena och Katarina ser gärna att det etableras en klädesbutik för både man, kvinna och barn men saknar även skobutik och kanske en rejäl godisbutik. Dessutom kom en hel del andra frågor upp under det nästan halvtimmes långa besöket. Andelen företag med antalet anställda 0 anställda 73,0 % 1 9 anställda 25,0 % anställda 1,7 % Över 50 anställda 0,3 % 5

6 noterat Har du hunnit titta in i Fladängsparken? Smakfullt insprängd mellan Strandvägen och Höje å finns nu Lomma kommuns första stadspark, Fladängsparken. Tidigare under hösten invigdes den nya Fladängsskolan och nu även den intilliggande parken. Fladängsparken består av en anlagd parkdel närmast centrum och en naturpark mot Södra Västkustvägen. Längs Höje å finns ett nyanlagt trädäck. Ett stort blickfång är det sex meter höga klätternätet, även kallat Cheops pyramid. Högst upp i toppen finns solcellsdrivna lampor. En bit intill har man byggt ett vattenspel som belyses från marken. Runt parken går det, förutom det som så småningom ska växa upp till en skyddande häck, också en 400 meter lång slinga. Denna hade en mycket central roll när parken invigdes. Ett startskott inledde en stafettävling för eleverna från Fladängskolan runt slingan. Det var slutligen Stella Friman från klass 2-3a, som kunde spränga målsnöret som dagen till ära fick tjänstgöra som invigningsband. Marie-Christine Cronholm, rektor för den intilliggande Fladängskolan, är mycket nöjd med den nya parken. Det är inte bara idrottslektioner som kan hållas här, utan alla ämnen kan ha nytta av parken. Nu är det bara att öppna grinden mot parken och gå ut. Lite längre bort ligger den nykonstruerade skateparken. Karstorpskolan rivs och byggs upp Om allt går enligt planerna startar rivningen av nuvarande Karstorp södra skola under december. Själva rivningsarbetet beräknas ta någon vecka. Därefter kan bygget av den nya skolan påbörjas med markarbete, gjuta bottenplatta och dra fram ledningar. Om inte en kall och snöig vinter sätter käppar i produktionshjulen tar det ytterligare någon månad innan man börjar kunna se det nya huset. Skolan kommer att bli kvm stor och i ett och ett halvt plan. Det kommer att finnas plats för 360 elever i årskurs 4 till 9 (6+6 basrum). Den nya skolan kommer att bli klar sommaren

7 noterat Pristagare för berömvärda insatser utsedda Lomma kommuns pris för berömvärda insatser delas i år mellan två av de nominerade. Kommunstyrelsen har utsett dels Freddy Andersson, dels Simon Warfving till pristagare av 2012 års pris för berömvärda insatser för deras insatser utöver det vanliga för att bistå medmänniskor. Motivering Freddy Andersson tilldelas priset för sitt engagemang i träning av ungdomar i basketklubben Lobas. Freddy är en medmänniska som är en mycket positiv förebild för barnen och som har en förmåga att få alla engagerade och känna sig delaktiga. Simon Warfving tilldelas priset för att han tagit ansvar och visat sin ambition att hjälpa en medmänniska. Simons agerande har bland annat medverkat till att en klasskamrat på Bjärehovskolan fått stanna i Lomma kommun istället för att byta bostadsort i Sverige i väntan på Migrationsverkets beslut. Priset utgörs av ett diplom och ett penningbelopp om totalt kronor. Priset delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december kl Pris för berömvärda insatser syftar till att uppmärksamma och uppmuntra till insatser utöver det vanliga för att bistå medmänniskor, värna miljön eller medverka till att Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden. Insatserna ska vara i samklang med devisen i kommunens varumärke Tanke. Omtanke. Mertanke! Detta innebär att insatser som belönas ska präglas av både tanke och eftertanke, liksom av en stark välvilja och omtanke och framförallt generera ett mervärde för våra medborgare. Vill du dela med dig av dina bästa foton? Vad skulle du visa upp på bild om någon bad att få se det finaste Lomma kommun har att erbjuda? Vad skulle du visa upp om någon bad att få se en typisk bild från Lomma kommun? Vi vill gärna ha din hjälp att spegla kommunen i bild under ett år. Av bilderna ska det bli en almanacka för Med dagens moderna teknik har de flesta oftast en kamera till hands. Nu gäller det för dig att fånga den där ögonblicksbilden som fångar Lomma kommuns själ, under olika årstider. Tävlingsregler i korthet: Bilden/bilderna måste vara tagna någonstans i Lomma kommun. Eftersom slutresultatet ska bli en almanacka som speglar hela året, ser vi fram emot bilder från olika årstider och olika platser i kommunen. VIKTIGT: Eventuellt avbildade personer ska ha godkänt sin medverkan. Bifoga gärna namn på personerna och godkännande. Skicka helst in digitalt material. Även papperskopior går bra, men skicka då INGA ORIGINAL! Glöm inte ditt eget namn, adress och telefon. Hit skickar du bilden I och med att du skickar in bilder till tävlingen, ger du Lomma kommun rättigheten att publicera bilderna i kommunens almanacka En jury kommer att göra urvalet av bilder till de tolv månadsbladen. Sista dag för att skicka in bilder är den 2 september E-post: Postadress: Almanacka2014, att: Eva Jansson, Kommunledningskontoret, Lomma kommun, LOMMA Bjärehovskolan byggs om och till Detta är på gång: Projektering pågår för en utbyggnad av matsalen och dessutom ombyggnad inom kulturskolans lokaler. Den nya matsalen blir för 300 sittande. Stor vikt kommer att läggas vid att skapa en trevlig och bullerfri matsal. Även köket byggs ut med en tillagningsenhet för specialkost. Kulturskolans nuvarande övningsrum och personal- rum byggs om och blir mer ändamålsenliga samt bättre ljudisolerade. Ett nytt personalrum placeras i delar av nuvarande atriumgård mot biblioteket. Byggstart blir enligt planerna under december och allt ska vara klart under augusti Ombyggnaden kommer att medföra en hel del förändringar av vägarna till och från skolan. 7

8 Aktivitetshuset ska hjälpa avhoppade gymnasieelever De är inte många i Lomma kommun, men de finns, ungdomar som lämnar gymnasiet under utbildningstiden. Genom ett projekt kallat Aktivitetshuset vill man fånga upp dessa ungdomar, se vad som gick fel, och hjälpa till att få ungdomarna motiverade igen. Anledningen till att man hoppar av gymnasiestudier är förmodligen lika många som antalet ungdomar. Det kan handla om allt från att man upptäcker att inriktningen egentligen var helt fel, till studietrötthet eller vantrivsel i skolan av sociala orsaker. När någon enbart uteblir från undervisning så är det en varningsklocka för skolan, som i grunden har ett ansvar enligt skollagen för avhoppade gymnasieelever. Det innebär att man ska hålla sig informerad om var ungdomen befinner sig och erbjuda lämplig sysselsättning. Tidigare har det saknats lämplig sysselsättning och då föddes idén till Aktivitetshuset. Viktigt att nå alla Inom ramen för Finsam-samarbetet med Kävlinge kommun har Lomma kommun sökt och fått pengar. En socionom och en studie- och yrkesvägledare har engagerats för att jobba med Aktivitetshuset, två dagar i Kävlinge och två i Lomma. Vad händer då när skolan noterar att en elev håller sig borta från undervisningen? Felicia Mellgren som är enhetschef på Socialförvaltningen för området stöd, boende och sysselsättning och ansvarig för Aktivitetshuset, berättar: Max Brinkell och Ingela Angelin som de båda medarbetarna heter, ska på alla sätt försöka att få kontakt med eleven och/eller dennes familj. Detta beroende på om eleven är myndig eller ej. Man kan skriva brev, man kan ringa eller om det är helt omöjligt att nå kontakt helt enkelt knacka dörr. Det är värdefullt att vi når alla. I många fall kan det finnas naturliga anledningar till att man inte dyker upp i skolan. Kanske har man hittat ett arbete utan att meddela skolan. Det handlar om att göra vad vi kan så att eleven inte hamnar snett i livet. Att motivera När man fått kontakt med en elev som lämnat sin gymnasieutbildning gäller det att hjälpa till att lösa situationen. Till hjälp finns ett motivationsprogram med tio teman. Vilka drömmar har egentligen eleven? Vilka önskemål och förväntningar på livet har personen? Och hur ska man göra för att nå målet? Kanske handlar det om att komplettera tidigare utbildning för att kunna klara gymnasiet bättre. Kanske handlar 8 det om att byta inriktning eller alternativt lämna skolan för en praktikplats. För oss handlar det om att inte lämna någon elev osedd, säger Felicia Mellgren. Man måste göra vad man kan så att alla ungdomar får en så bra start i livet som möjligt. Vill du få kontakt med Aktivitetshuset ring: Max Brinkell, socionom, Ingela Angelin, studie- och yrkesvägledare,

9 Trygghetsvandring i Bjärred Centrum Livliga diskussioner och många intressanta synpunkter sommaren på samma gång som området i mångt och mycket fortfarande är en byggarbetsplats under utveckling. Där kom de flesta synpunkterna att handla om trafik. Bjärred Centrum är byggt under en annan tidsålder, nu uppvuxet och etablerat. Här är svagt upplysta områden ett större problem som påverkar känslan av trygghet. Den årliga enkätundersökning som polisen gör i kommunerna visar ändå att boende i Bjärred är trygga i sin hemmiljö och där man rör sig. Risken att råka ut för oprovocerat våld på öppen gata är minimal. Det som är ett problem är bostadsinbrotten som också ökar nu under de mörka vintermånaderna. Det blev mycket diskussion och många frågor när Brottsförebyggande rådet (BRÅ) arrangerade en andra trygghetsvandring i kommunen, denna gång med centrumhuset i Bjärred som utgångspunkt. Med på vandringen fanns förutom allmänheten även representanter för bland annat Skånetrafiken, polisen, räddningstjänsten, tekniska förvaltningen i Lomma, Vakande Ögon, Fältgruppen samt kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn och oppositionsföreträdaren Lisa Bäck. Just platsen kring Bjärreds köpcentrum med busstorget och Statoilmacken på andra sidan Norra Västkustvägen visade sig vara extra intressant för trygghetsvandrarna. Här pågår just nu ett planarbete och Anders Berngarn gav en liten kortfattad beskrivning av alla de tankar och möjligheter som finns. Syftet är att skapa en miljö där fler personer har anledning att röra sig även under kvällar. Med på vandringen var också Ulf Wallén, vd för Arne Paulssons Fastighets AB som äger Bjärreds centrum. Han berättade hur man tänker öppna upp husets fasad så att det blir mer inbjudande. Parkeringsplatserna kommer även att disponeras om. Mycket ljus och en del säkerhet Området bakom centrum mot Bjäre- hovshallen, gav inte något direkt positivt intryck i den höstmörka kvällen. Det haglade förslag på vad man kunde göra. Ett var att belysa idrottshallens väggar som därmed skulle ljusa upp även omgivningen. Även området runt Bjärehovskolans område upplevde gruppen som otrygg eftersom belysningen har svårt att lysa upp i det uppväxta området. Det framkom även en del synpunkter på trafikflödena och på bilisternas hastighet i de ofta mycket raka gatorna. Det är Lomma kommuns säkerhetschef Anders Åkesson som, på uppdrag av Brottsförebyggande rådet, arrangerade trygghetsvandringen. Första gången vi vandrade var i Lomma Hamn i somras. Ett område med sina speciella förutsättningar däribland många besökande under Ny vandring till våren Nästa trygghetsvandring blir i Lomma den 9 april Mer information publiceras på när det närmar sig. Några av de synpunkter som kom fram vid trygghetsvandringen i Bjärred: Det finns inga toaletter på busstorget. Busstorget har ingen naturlig övergång för varken cyklar eller gående. Otryggt främst med tanke på barn som ska till skolan. Baksidan av centrumhuset är öde och tråkig. Stora ytor inbjuder till buskörning med både bil och mopeder. Entrén till Bjärehovshallen är tråkig och mörk. Ingång och området framför Kulturskolan har dålig belysning. Cykelstigar är upplysta endast på stigen, detta skapar en otrygghet då den omedelbara närheten utanför stigen blir mörk. De flesta gator som har utfart mot Västanvägen har väldigt dålig sikt på grund av växtlighet som skymmer cykelbanor. Olycksrisk. 9

10 kultur & evenemang Med reservation för ändringar. Lomma Burlöv Släktoch Folklivsforskare Joureftermiddag Tisdag 22 januari Tisdag 19 februari kl Vi hjälper alla som vill börja släktforska eller stött på problem i sin forskning Föreningslokalen, Folkets Hus, Lomma Öppet Hus Finn din släkt Tisdag 12 mars kl Vi hjälper dig att finna din släkt med hjälp av våra datorer mm. Föreningslokalen, Folkets Hus, Lomma Utställningar Lomma bibliotek Lomma Konstförenings vinstutställning 24 november 7 december Akvarellmålningar PRO Gertie Ståhl 15 december 5 januari Biblioteket, Lomma Lennart Thöfner 9 februari 28 februari Arr: Lomma Konstförening Richard Ljungkvist 2 mars 4 april Arr: Lomma Konstförening Andy och Marcel Strüwer 9 mars 24 mars Kraften, Parkstigen, Lomma Arr: Lomma Konstförening Teater Skillinge Teater ger Lena och Percy Präriehund Ett skakande och komiskt drama av Jonas Gardell. Lördag 24 november kl Pilängsteatern, Lomma Biljetter: Telefonbeställning eller i teaterns kassa, som öppnar två timmar före föreställningen. 10 Britta & Mälitta Julshow Hos Britta och Mälitta är julförberedelserna i full gång... Lördag 8 december kl Folkets Hus Lomma Biljetter säljs på biblioteken i Lomma och Bjärred och vid entrén Arr: Lomma Folketshusförening Kulturskolans Julkonsert Söndag 9 december kl Lomma kyrka Biljetter förmedlas av Kulturskolan. Julkonsert med Gyllins Drängar Lördag 15 december kl Lomma kyrka Julmarknad på Borgeby Slott Konst, hantverk, marknad och trevligheter för barnen. Lördag 1 december kl Söndag 2 december kl Arr: Borgeby Event Julrundan Julmarknad med mera. Lördag 8 december och söndag 9 december För mer information se Arr. Lomma Event Kulturfrukost Tareq Taylor Mat som glädjeämne Tareq Taylor, TV-profil, kock och författare, aktuell med sina nya böcker Klassiker och Sylta, safta och lägg in. Lördag 2 februari kl Bjärreds bibliotek Biljetter à 70 kr säljs på biblioteket fr.o.m. 7 januari. Arr: Kultur- och fritidsnämnden Onsdagkvällar Biblioteket Bjärred Att arbeta som jeepläkare i Kenya Sven-Åke Hedström, ordförande för Rotarys Läkarbank, visar bilder och berättar om sina erfarenheter från Kenya. Onsdag 30 januari kl Bjärreds bibliotek Fri entré biljetter finns för utdelning på Bjärreds bibliotek fr.o.m. 16 januari. Så länge jag minns Petra Holst, Bjärredsbo, lärare och författare, aktuell med sin nya roman Så länge jag minns berättar om sin bok och sitt skrivande. Onsdag 13 februari kl Bjärreds bibliotek Fri entré biljetter finns för utdelning på Bjärreds bibliotek fr.o.m. 30 januari. Arr: Biblioteket, Bjärred Lördagsfilm Minibio från 3 år Lördag 1 december kl Bjärreds bibliotek Bio på Bibblan, från 7 år Lördag 1 december kl Bjärreds bibliotek Minibio från 3 år Lördag 1 december kl Lomma bibliotek Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket! Bokfika & Julmys För dig som går i åk 2-4. Ta gärna med dig en bok du vill tipsa andra om! Onsdag 5 december kl Bjärreds bibliotek Lomma Musiksällskap ger traditionell festlig Nyårskonsert! Fredag 4 januari kl Dansrotundan, Lomma Biljetter à 100 kr säljs vid entrén

11 naster fanns på plats för att informera och ge goda råd. Kommunens Fixare Bo Kvist fanns på plats. Han är en person som verkligen kan hjälpa till med att förhindra fallolyckor i hemmet genom att exempelvis byta glödlampor, byta gardiner, montera rullgardiner, fästa sladdar och halksäkra mattor och dessutom hämta eller sätta upp tillhörigheter på vind, källare eller skåp. Fallolyckor tema på dag för seniorer Seniorers fallolyckor orsakar lidande och kostar samhället stora summor varje år i form av vårdkostnader. Detta uppmärksammades vid FN:s internationella äldredag den 1 oktober när Socialförvaltningen och Räddningstjänsten tillsammans anordnade Peppar peppar en dag för seniorers säkerhet på räddningsstationen i Lomma. I räddningsstationens stora hall, som normalt rymmer alla räddningsfordon, hade man byggt upp ett antal stationer. Här kunde besökarna prova sin balans med hjälp av både elektroniska wii-spel och en gångbräda. Sjukgym- Populära seminarier I hallens biohörna visades en film om brandsäkerhet. Vakande Ögon fanns på plats liksom polisen. För polisens del handlade det mycket om hur man skyddar sin bostad mot inbrott som ofta blir fler under den mörka delen av året. Hos räddningstjänsten fick man allmän information om vad man kan göra om det utbryter brand i hemmet. Besökarna fick även prova på hur det är att använda en brandsläckare. Med jämna mellanrum hölls olika seminarium som handlade om brandsäkerhet i hemmet, säkrare seniorer och tips och råd från polisen. Besökarna kunde också njuta av Polisens blåssextett Skåne som spelade utanför. Kostnad: Nio miljarder per år MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har beräknat att äldres fallolyckor kostar samhället över nio miljarder kronor per år. Enligt skadestatistiken får mer än äldre (från 65 år och uppåt) uppsöka en akutmottagning varje år till följd av skador och av dessa är det över som blir inlagda för sjukhusvård. Balans och styrka är med andra ord viktigt för att förebygga fall och om man ändå skulle falla så är man smidigare och kan ta emot fallet på ett bättre sätt. Lommas Fixare Bo Kvist nås på Är du 60+? Känner du att du vill komma ut och röra på dig lite och knyta kontakter? Vill du lära dig mer om hälsa, prova på aktiviteter och lära dig laga god och nyttig mat? Senior Sport School är en satsning i samverkan mellan Region Skåne, Skåneidrotten, Lomma kommun och Hushållningssällskapet. Syftet med Senior Sport School är att främja ett gott och hälsosamt åldrande, där vi utgår ifrån de fyra hörnpelarna social gemenskap, meningsfull sysselsättning, fysisk aktivitet och goda matvanor. Som deltagare i Senior Sport School, kommer du att få möjlighet att prova på olika aktiviteter och delta i en studiecirkel med fokus på hälsosamt åldrande. Du får även ta del av föreläsningar i skadeförebyggande träning och utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR). Dessutom får du delta i en praktisk matlagningskurs arrangerad av Hushållningssällskapet. Under 12 veckor träffas ni två gånger i veckan. En dag i veckan kommer ni att ha någon form av föreläsning eller tematräff och en dag i veckan kommer ni att ha någon form av fysisk aktivitet. Planerad start: Våren 2013 Är du intresserad? Välkommen på informationsmöte på Havsblick, Centrumgatan 4 i Lomma den 3 december kl Vi bjuder på kaffe. För mer information kontakta Maria Andersson, Skåneidrotten, , eller Lena Modin, Lomma kommun, , 11

12 Skolinspektionen kollar skolor i Lomma Med jämna mellanrum gör Skolinspektionen tillsyn av skolverksamheten i landets samtliga kommuner. Det innebär att man under en begränsad period granskar all utbildningsverksamhet i en kommun, både den kommunala och den fristående verksamheten. Just nu besöker man Lomma kommun. Skola för skola kommer att besökas. Granskningen avslutas under januari med samtal med den politiska ledningen och tjänstemän. Inför besöken genomfördes elevenkäter, lärar- och personalenkäter, man granskade betygsstatistiken och tittar på hur skolorna följer upp sin verksamhet. En del av kvalitetsarbetet Den regelbundna tillsynen utgår från fyra huvudområden som bedöms efter ett antal indikatorer, allt med stöd i skollagstiftningen. Huvudområdena är indelade i bedömningsområden som i sin tur är nedbrutna i olika bedöm- ningspunkter. Senast 30 dagar efter besöket ska respektive skola få en rapport från inspektören. Om Skolinspektionen riktar kritik mot en skolenhet följer myndigheten upp om och hur bristerna åtgärdas. Den som har ansvar för verksamheten får redovisa för Skolinspektionen vad man gjort för att komma tillrätta med problemen. Ibland räcker det med en skriftlig redovisning, men i regel har Skolinspektionen muntliga kontakter med de ansvariga. Ibland gör inspektörerna dessutom uppföljningsbesök på en eller flera skolor. Genom en noggrann uppföljning vill Skolinspektionen försäkra sig om att verksamheterna ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande att nå de nationella målen. Det är nyttigt att någon utomstående granskar vår verksamhet, säger utbildningschef Kerstin Ferbas, och en viktig mätare på om vår verksamhet håller den höga kvalitet som vi vill att den ska göra. Nu kan du köa hos Boplats Syd för hyreslägenhet i kommunen Lomma kommun har som bekant beslutat att avveckla sin bostadsförmedling. Till hyreslägenheter inom Lomma kommun, som Stena Fastigheter Syd äger samt till vissa lägenheter med bostadsrätt vid nyproduktion inom Lomma kommun, kan man i stället, från den 1 januari, köa hos Boplats Syd. Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling som drivs av Malmö Stad. Om du redan finns i Lommas bostadskö och vill tillgodoräkna dig den kötid du redan har, så måste du själv gå in och registrera dig på eller besöka deras kontor i Malmö. Du får då tillgodoräkna dig din kötid i en speciell Lommakö hos Boplats Syd. Registreringen hos Boplats Syd är personlig. Det innebär att eventuell medsökande inte kan söka lägenheter på egen hand eller samla egen kötid. Du som varit medsökande i Lomma kommuns bostadskö och som vill tillgodoräkna dig kötiden från denna kö har möjlighet att göra en egen registrering hos Boplats Syd. Genom att registrera dig hos Boplats Syd får du samtidigt en plats i Boplats Syds ordinarie kö. Om du vill tillgodoräkna dig den kötid du hade i den gamla kön, är sista dagen för registrering hos Boplats Syd den 30 juni Bostadssökande i Lomma kommuns bostadsförmedling kommer att få information direkt i brevlådan. Du behöver tillstånd från Polisen för att placera en container på trottoaren utanför ditt hus! Ska du renovera hemma och behöver en container? Behöver du en plats att under kortare tid förvara byggmaterial på, eller för övrigt använda allmän mark för någon aktivitet? Då måste du söka tillstånd för upplåtelse av allmänna platsmark, ett så kallat belamringstillstånd. Belamringstillstånd behövs till exempel också om du måste köra över parkmark för att kunna komma till den egna tomten från baksidan. Detta styrs av ordningslagen. Tillstånd söks hos polisen som tar ut en kostnad för tillståndet. Blankett finns hos polisen. 12 Lomma Aktuellt utges av Kommunstyrelsen i Lomma. Lomma kommun, Hamngatan 3, Lomma Telefon: Hemsida: Ansvarig utgivare: Anders Berngarn Redaktör/foto: Claes Westinger Redaktionskommitté: Christine Edenbrandt, Eva Jansson, Susanne Hallberg, Pia Schmidt, Margareta Sandelin, Marilene Svegard samt Sven Trönne. Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Box , Malmö. Telefon: , e-post: Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på Internet Tryckning: Tryckeri Wiking, Malmö

Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer?

Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer? Lommaaktuellt Nr 4, december 2013 Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer? Foto: Christian Almström För att ta reda

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun. En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun. En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd Lommaaktuellt Nr 3, oktober 2014 Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd Båten som aldrig kom i sjön! En efterlängtad dag för både

Läs mer

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2012 VAXHOLM Unikt samarbete för levande skärgård sid 4 Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen sid 8 Två nya rektorer på plats sid 16 Campus Vaxholm Vi

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Årgång 10 Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Lomma Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 3, juni 2015 Läs mer på sidan 9 Lommas nya infart invigd! Sidan 6 Elever i realistisk utrymningsövning. Sidan 2 Lomma

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - DECEMBER 2012 Full fart & go i Ekbergspark Försäljning pågår på Norraby udde Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea Campusfrågan lever vidare Självklart

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Journalen. Så kan du skydda dig mot brand. Sollentuna. ak tuellt. Hälsostipendium. Årsredovisning 2009. profilen Slagverkare

Journalen. Så kan du skydda dig mot brand. Sollentuna. ak tuellt. Hälsostipendium. Årsredovisning 2009. profilen Slagverkare Journalen Sollentuna Årgång 45. #3 vecka 20 23/2010. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. w w w.sollentuna.se Så kan du skydda dig mot brand Aktuellt Socialkontoret har antagit en ny värdegrund.

Läs mer

10år. Profilen: Hon har alltid mycket på gång. Hur skyddar du ditt hem mot brand? Vi tipsar! Köpa eller sälja? Följ unika BoKöpskolan i Välkommen Hem!

10år. Profilen: Hon har alltid mycket på gång. Hur skyddar du ditt hem mot brand? Vi tipsar! Köpa eller sälja? Följ unika BoKöpskolan i Välkommen Hem! #1-10 10år Profilen: Hon har alltid mycket på gång Hur skyddar du ditt hem mot brand? Vi tipsar! Köpa eller sälja? Följ unika BoKöpskolan i Välkommen Hem! FÖRST & FRÄMST En vinter med många namn men nu

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Information från Sjöbo kommun #3 2014 Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Mar Nr.01 2014 Ekerö har ett stort behov av familjehem och kontaktfamiljer. Familjehemssekreteraren Marie Möller berättar. Mer ekologiskt

Läs mer

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen hela detta omslag är en ANNONS i södra innerstadens stadsdelstidning Hej! följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen Vårt vardagsrum är 580 kvadratmeter stort. Det innehåller 3 601 böcker,

Läs mer