aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun"

Transkript

1 aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor varje år och dessutom ett stort lidande för den drabbade. Detta uppmärksammades vid en dag för seniorers säkerhet på räddningsstationen i Lomma. Sidan 11 Bokslut 2012: Prognosen visar på ett bra resultat även om det finns orosmoln. Sidan 2 I februari öppnar Lomma kommuns kontaktcenter. Sidan 3 Vem fick 2012 års pris för berömvärda insatser? Sidan 7 Max och Ingela hjälper avhoppade gymnasieelever. Sidan 8 Tanke. Omtanke. Mertanke!

2 Några orosmoln men ändå ett bra år... Så var det snart dags att lägga ännu ett år till historieboken. I och med årets sista utgivning av Lomma Aktuellt tar vi den traditionella pratstunden med kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn som ger oss några högst personliga reflektioner från I tider med ekonomisk turbulens är självklart ekonomi en av de viktigaste frågorna. Enligt den helårsprognos som finns tillgänglig när Lomma Aktuellt skrivs kommer kommunen att visa på ett överskott med cirka 35 miljoner, vilket är cirka 15 miljoner bättre än budget. Men det är en osäker prognos baserad på resultatet av de tre första kvartalen Anders Berngarn förklarar: Framför allt handlar det om ökade skatteintäkter men också om en större återbetalning av den kollektiva AFA-försäkringen *. Kommunerna har helt enkelt betalat in för mycket till försäkringssystemet. Pengar som vi nu fått tillbaka. Inte kontrollerbara faktorer Två nämnder har haft ett tungt år med problem att hålla sin budget. Det handlar om socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden där prognosen nu visar på sex respektive fyra miljoner kronor minus för helåret. För socialnämnden är det en ökad andel externa placeringar som är anledningen, det vill säga där vi skickar personer på behandling i andra kommuner. Dessa platser är ofta mycket kostsamma. Dessutom har sjukvården och vi olika åsikter om när en person som varit inne för behandling verkligen är så frisk att man kan skickas hem. Två faktorer som är svåra att förutse. För vem vet hur många som kommer att bli sjuka och läggas in för behandling under ett år. När det gäller barn- och utbildningsnämndens underskott handlar det om en obalans i åldersgrupperna som också var svår att förutse. Inom 2 vissa rektorsområden har man fått minskat antal barn i de yngsta grupperna men fler i förskola och skola. Konsekvensen har blivit att man kommit i otakt med bland annat bemanningen. Det såg ännu sämre ut för de båda nämnderna tidigare i år. De har genomfört ett kraftfullt arbete för att komma i fas men inte nått ända fram. De pengar som saknas kommer vi centralt att skjuta till från vårt överskott i AFA-försäkringen. Det innebär att de berörda nämnderna inte behöver gå in i 2013 med ett tungt underskott att arbeta in. Därmed har vi också säkerställt kvaliteten på verksamheten. Även 2012 blev ett händelserikt år Utöver ekonomin har det under året hänt många både stora och mindre händelser i Lomma kommun. Här är några som Anders Berngarn spontant kommer att tänka på: Att kommunen fortsätter att få olika utmärkelser är självklart oerhört roligt. I år fick vi utmärkelsen Den bästa kommunen att bo i för den som är ung. Det är en bekräftelse på att den stora satsning vi gjort på att locka barnfamiljer till kommunen också lyckats, säger Anders Berngarn, och fortsätter; Vi har öppnat nya förskoleavdelningar invid LBTK hallen i Borgeby. Vi har slutfört renoveringen av Lomma IP med konstgräs på planerna, förbättrad belysning och renoverade omklädningsrum. Vi har lagt ny beläggning på Norra Västkustvägen mellan Bjärred och Lomma. Vi har förbättrat Öresundsvägen i Bjärred och uppdaterat datanäten i skolorna för att de ska ha kapacitet till större trafik när eleverna får ipads. Arbetet med att bygga vidare på det nya handelstråket från Lomma centrum ut i Lomma Hamn har fortsatt. Planarbetet med Bjärreds Centrum har kommit igång på allvar. Vi har också satt igång ett arbete för att kvalificera oss till att bli en Fairtrade City. Ja, det är lite av de saker som jag kommer på just för ögonblicket. Det finns säkert mer både i det stora och lilla som man skulle vilja uppmärksamma. Saker som påverkar vardagen för några eller många. Låt mig till sist som vanligt ta chansen att önska alla kommuninvånare en riktigt fin avslutning på 2012, en God Jul och ett Gott Nytt 2013! * Genom kollektivavtal är bland annat anställda i kommuner försäkrade i AFA.

3 Välkommen till Lomma kommun! Vad kan jag hjälpa dig med? Det är möjligen så här det kommer att låta den 1 februari när man ringer kommunens växelnummer Detta datum öppnar Lomma kommuns kontaktcenter som ska göra det ännu lättare att få kontakt med kommunen, sin fråga besvarad eller sitt ärende avklarat. När du från den 1 februari ringer , hamnar du automatiskt hos någon av de fem kommunvägledare som kommer att jobba på Lomma kommuns kontaktcenter. Alla är rekryterade från någon av kommunens förvaltningar, som de därför kan på sina fem fingrar. Dessutom har man självklart fått en mycket grundlig utbildning i hela Lomma kommuns verksamhet och organisation. Susanne Hallberg, samordnare, kommer själv från en tjänst som administrativ chef på tekniska nämnden. Det hon inte kan om den tekniska verksamheten kommer det förmodligen inte heller att komma frågor om. Vi räknar med att 70 % av alla samtal eller besök så småningom ska få hjälp av kommunvägledarna, berättar Susanne Hallberg. Vi ska kunna svara på frågor eller leda uppringaren rätt. Till sin hjälp har man ett ärendehanteringssystem, men också databaser med information, protokoll och handlingar. Eftersom en hel del frågor naturligtvis återkommer så tror Susanne Hallberg att man ofta kommer att kunna ge svar direkt. Upptäcker vi att vi saknar någon information så kompletterar vi självklart. Dessutom vet vi vilken tjänsteman som jobbar med enskilda frågor och kan lätt ta reda på det som uppringaren vill veta och återkomma. Det är en otroligt stimulerande uppgift för oss alla att få vara med och bygga upp något nytt som vi tror att allmänheten verkligen kommer att uppskatta. Egen konsumentvägledning Två av kommunvägledarna kommer även att ha konsumentfrågor som specialområde och fungera som konsumentvägledare, berättar Susanne Hallberg. Tidigare har vi delat konsumentvägledare med Staffanstorps kommun. Här är personerna bakom rösterna på Lomma kommuns nya kontaktcenter som öppnar den 1 februari: Monica Wallander, Susanne Hallberg, Marianne Westergaard, Therese Lundquist, Maria Zingmark och Sanna Berlin Hägerstrand. De kommer att svara på och ge klart besked på det mesta direkt! Förändringar i kollektivtrafiken Skånetrafikens årliga tidtabellsskifte sker den 9 december För Lomma kommuns del innebär det en del förändringar på linje 132 med ändrad linjesträckning vid Borgeby där bussen i fortsättningen kommer att köra Österleden istället för Norra Västkustvägen och i Lomma tätort där bussen kommer att köra Karstorpsvägen/Malmövägen istället för Strandvägen. Ytterligare en hållplats kommer att finnas på Österleden medans antalet hållplatser kommer att bli färre mellan Bjärred och Lomma. För mer information se lomma.se och skanetrafiken.se 3

4 Nu ska Lomma bli en Fairtrade City Idén att försöka kvalificera Lomma till en Fairtrade City-diplomering kom ursprungligen från miljöchef Jeanette Schlaucher. Hon presenterade tillsammans med kommunens näringslivsutvecklare Kristina Johansson tankarna för kommunstyrelsens arbetsutskott, som tyckte det var en god idé. En styrgrupp på nio personer med bland annat representanter för kommunen, näringslivet, politiskt förtroendevalda, ideella föreningar och SLU Alnarp ska nu hitta former och driva på arbetet. Ekobananer Ett första resultat av ambitionen att bli en Fairtrade City visade sig redan för några veckor sedan när kommunstyrelsens förslag till budget för 2013 presenterades. I förslaget hade man dubblat anslaget för inköp av bananer till skolor, förskolor och äldreboende. I fortsättningen ska det bara köpas rättvisemärkta bananer. Varje år köper Lomma kommun in kilo bananer för cirka kronor. Att vi nu styr inköpen mot rättvisemärkta bananer visar att vi verkligen har en ambition att få diplomeringen. Detta är för oss inget jippo utan vi menar verkligen allvar med vårt ställningstagande. Rättvisemärkta bananer visade sig vara ett stort steg på den vägen. De bananerna kostar dubbelt så mycket och därför dubblar vi anslaget i nästa års budget, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn. I den frågan var man politiskt enig i arbetsutskottet. Klart 2013 För att bli godkänd måste vissa kvoter av konsumtionen i kommunen vara rättvisemärkta. Rättvisemärkning ska vara en parameter vid exempelvis kommunala upphandlingar. Dessutom ska man anordna ett antal evenemang för att uppmärksamma Fairtrade. Detta för att öka kunskapen om rättvisemärkt och förmå människor att välja detta. Det blir ett nytt sätt att tänka, menar Kristina Johansson. Målet är att kommunen ska bli godkänd och kunna certifieras vid Lommafesten i maj Var med och gör Lomma till en Fairtrade City! Genom att bli en Fairtrade City kan Lomma visa att kommun, näringsliv och ideella organisationer kan leva upp till etiska krav när det gäller utbud och konsumtion av varor. Fairtrade-konceptet har skapat förbättrade möjligheter för fem miljoner människor i världen, genom att de får bättre betalt, får möjlighet att gå i skolan, slipper farliga kemikalier och har hopp om framtiden. Fairtrade City syftar till att öka kännedomen och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter. Nu kan din butik, café, restaurang, arbetsplats eller förening också vara med och göra Lomma till en Fairtrade City. Kravet är att när produkter serveras på arbetsplatsen, exempelvis kaffe eller te, ska detta framgår av information på er hemsida eller informationsmaterial på arbetsplatsen. För butiker, caféer och restauranger gäller att Fairtrade-produkter ska finnas tillgängliga och att det skyltas med informationsmaterial som är lätt att hitta. Anmälan Om ni säljer eller fikar med Fairtrade-märkta produkter och skyltar med det, anmäl det till Uppge: 1. namn på café/restaurang/arbetsplats/butik 2. kontaktuppgifter, 3. namn på produkterna. Vi vill gärna ha er anmälan före 31 december Anders Berngarn Kommunstyrelsens ordförande i Lomma kommun Fakta: Fairtrade-märkningen är en etisk märkning som syftar till att odlare av till exempel bananer, kaffe och bomull får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och långsiktiga handelsavtal. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, till exempel i en ny skola, nya bostäder och hälsovård. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. Rekord på biblioteken I oktober månad slog biblioteken i Lomma rekord igen. Aldrig tidigare har det lånats så mycket under en månad. Lomma bibliotek hade utlån, en ökning med 643 jämfört med tidigare rekord. Bjärreds bibliotek hade utlån, en ökning med 864 från tidigare. Totalt under oktober månad lånade Lommaborna böcker, tidskrifter, musik, film och andra medier från de båda biblioteken. Alltså fler lån än antal invånare.

5 Hur är det att vara småföretagare? Vid ett par tillfällen under hösten har kommunens näringslivsutvecklare Kristina Johansson och kommunstyrelsens ord förande Anders Berngarn knackat på hos butiksägare och småföretagare i Lomma tätort. Hur är det att vara företagare i Lomma tätort? Hur vill småföretagarna att centrum ska utvecklas? Det är några av de frågor man ville ha svar på. I Lomma kommun finns runt företag. Merparten är tjänsteföretag med bland annat konsultverksamhet, service och support men också flera butiker och serviceverksamheter. Runt 90 % av företagen är enmansföretag eller med enbart några få anställda. Då är det inte lätt att hitta tid för att hinna med att besöka de olika aktiviteter som företagsgrupperna, näringslivsenheten på Lomma kommun eller andra anordnar. Ur detta föddes idén till denna uppsökande verksamhet. Via centrumföreningen har man förvarnat om besöken. Och responsen har varit över förväntan. Kristina Johansson berättar: Vi har blivit mycket väl mottagna och många har också sagt att de tycker det är ett uppskattat initiativ. Vilka synpunkter har man då haft på centrumutvecklingen? De är nöjda med utvecklingen och ser fram emot att allt ska bli klart. Det är väl en bra sammanfattning. När det gällde mixen av butiker och verksamheter så önskade man bland annat skoaffär och klädesbutiker men även fler enklare och mindre kvarterskrogar som kan bli samlingsplatser i centrum. Det känns lite exklusivt En av de butiker som näringslivsutvecklaren Kristina Johansson och kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn besökte när Lomma Aktuellt var med, var blomster- och presentbutiken Botanik Ateljén på Sandstensgatan. Här möter vi de två ägarna Lena Hansson och Katarina Somers. Båda tycker det är trevligt att man får uppmärksamhet. Det känns lite exklusivt, säger Lena Hansson. Det är trevligt att man bryr sig om även vår lilla verksamhet. Ska vi vara helt ärliga så finns det ingen tid över att delta i olika arrangemang. Vi har fullt upp med de dagliga sysslorna. Lena Hansson och Katarina Somers är överens om att alla måste samarbeta; företagarna, kommunen och byggarna. Alla har ju samma mål att skapa ett levande och spännande centrum som lockar mer än stormarknaderna. Själva är de mycket nöjda med lokalerna på hörnet Centrumgatan- Sandstensgatan, intill busstationen och den stora centrumparkeringen. Men vi är lite trötta på att centrum varit en byggarbetsplats under så lång tid. Nu längtar vi efter att allt ska bli klart. En av tankarna bakom företagsbesöken var att ta reda på hur företagarna vill att centrum ska utvecklas. Lena och Katarina ser gärna att det etableras en klädesbutik för både man, kvinna och barn men saknar även skobutik och kanske en rejäl godisbutik. Dessutom kom en hel del andra frågor upp under det nästan halvtimmes långa besöket. Andelen företag med antalet anställda 0 anställda 73,0 % 1 9 anställda 25,0 % anställda 1,7 % Över 50 anställda 0,3 % 5

6 noterat Har du hunnit titta in i Fladängsparken? Smakfullt insprängd mellan Strandvägen och Höje å finns nu Lomma kommuns första stadspark, Fladängsparken. Tidigare under hösten invigdes den nya Fladängsskolan och nu även den intilliggande parken. Fladängsparken består av en anlagd parkdel närmast centrum och en naturpark mot Södra Västkustvägen. Längs Höje å finns ett nyanlagt trädäck. Ett stort blickfång är det sex meter höga klätternätet, även kallat Cheops pyramid. Högst upp i toppen finns solcellsdrivna lampor. En bit intill har man byggt ett vattenspel som belyses från marken. Runt parken går det, förutom det som så småningom ska växa upp till en skyddande häck, också en 400 meter lång slinga. Denna hade en mycket central roll när parken invigdes. Ett startskott inledde en stafettävling för eleverna från Fladängskolan runt slingan. Det var slutligen Stella Friman från klass 2-3a, som kunde spränga målsnöret som dagen till ära fick tjänstgöra som invigningsband. Marie-Christine Cronholm, rektor för den intilliggande Fladängskolan, är mycket nöjd med den nya parken. Det är inte bara idrottslektioner som kan hållas här, utan alla ämnen kan ha nytta av parken. Nu är det bara att öppna grinden mot parken och gå ut. Lite längre bort ligger den nykonstruerade skateparken. Karstorpskolan rivs och byggs upp Om allt går enligt planerna startar rivningen av nuvarande Karstorp södra skola under december. Själva rivningsarbetet beräknas ta någon vecka. Därefter kan bygget av den nya skolan påbörjas med markarbete, gjuta bottenplatta och dra fram ledningar. Om inte en kall och snöig vinter sätter käppar i produktionshjulen tar det ytterligare någon månad innan man börjar kunna se det nya huset. Skolan kommer att bli kvm stor och i ett och ett halvt plan. Det kommer att finnas plats för 360 elever i årskurs 4 till 9 (6+6 basrum). Den nya skolan kommer att bli klar sommaren

7 noterat Pristagare för berömvärda insatser utsedda Lomma kommuns pris för berömvärda insatser delas i år mellan två av de nominerade. Kommunstyrelsen har utsett dels Freddy Andersson, dels Simon Warfving till pristagare av 2012 års pris för berömvärda insatser för deras insatser utöver det vanliga för att bistå medmänniskor. Motivering Freddy Andersson tilldelas priset för sitt engagemang i träning av ungdomar i basketklubben Lobas. Freddy är en medmänniska som är en mycket positiv förebild för barnen och som har en förmåga att få alla engagerade och känna sig delaktiga. Simon Warfving tilldelas priset för att han tagit ansvar och visat sin ambition att hjälpa en medmänniska. Simons agerande har bland annat medverkat till att en klasskamrat på Bjärehovskolan fått stanna i Lomma kommun istället för att byta bostadsort i Sverige i väntan på Migrationsverkets beslut. Priset utgörs av ett diplom och ett penningbelopp om totalt kronor. Priset delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december kl Pris för berömvärda insatser syftar till att uppmärksamma och uppmuntra till insatser utöver det vanliga för att bistå medmänniskor, värna miljön eller medverka till att Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden. Insatserna ska vara i samklang med devisen i kommunens varumärke Tanke. Omtanke. Mertanke! Detta innebär att insatser som belönas ska präglas av både tanke och eftertanke, liksom av en stark välvilja och omtanke och framförallt generera ett mervärde för våra medborgare. Vill du dela med dig av dina bästa foton? Vad skulle du visa upp på bild om någon bad att få se det finaste Lomma kommun har att erbjuda? Vad skulle du visa upp om någon bad att få se en typisk bild från Lomma kommun? Vi vill gärna ha din hjälp att spegla kommunen i bild under ett år. Av bilderna ska det bli en almanacka för Med dagens moderna teknik har de flesta oftast en kamera till hands. Nu gäller det för dig att fånga den där ögonblicksbilden som fångar Lomma kommuns själ, under olika årstider. Tävlingsregler i korthet: Bilden/bilderna måste vara tagna någonstans i Lomma kommun. Eftersom slutresultatet ska bli en almanacka som speglar hela året, ser vi fram emot bilder från olika årstider och olika platser i kommunen. VIKTIGT: Eventuellt avbildade personer ska ha godkänt sin medverkan. Bifoga gärna namn på personerna och godkännande. Skicka helst in digitalt material. Även papperskopior går bra, men skicka då INGA ORIGINAL! Glöm inte ditt eget namn, adress och telefon. Hit skickar du bilden I och med att du skickar in bilder till tävlingen, ger du Lomma kommun rättigheten att publicera bilderna i kommunens almanacka En jury kommer att göra urvalet av bilder till de tolv månadsbladen. Sista dag för att skicka in bilder är den 2 september E-post: Postadress: Almanacka2014, att: Eva Jansson, Kommunledningskontoret, Lomma kommun, LOMMA Bjärehovskolan byggs om och till Detta är på gång: Projektering pågår för en utbyggnad av matsalen och dessutom ombyggnad inom kulturskolans lokaler. Den nya matsalen blir för 300 sittande. Stor vikt kommer att läggas vid att skapa en trevlig och bullerfri matsal. Även köket byggs ut med en tillagningsenhet för specialkost. Kulturskolans nuvarande övningsrum och personal- rum byggs om och blir mer ändamålsenliga samt bättre ljudisolerade. Ett nytt personalrum placeras i delar av nuvarande atriumgård mot biblioteket. Byggstart blir enligt planerna under december och allt ska vara klart under augusti Ombyggnaden kommer att medföra en hel del förändringar av vägarna till och från skolan. 7

8 Aktivitetshuset ska hjälpa avhoppade gymnasieelever De är inte många i Lomma kommun, men de finns, ungdomar som lämnar gymnasiet under utbildningstiden. Genom ett projekt kallat Aktivitetshuset vill man fånga upp dessa ungdomar, se vad som gick fel, och hjälpa till att få ungdomarna motiverade igen. Anledningen till att man hoppar av gymnasiestudier är förmodligen lika många som antalet ungdomar. Det kan handla om allt från att man upptäcker att inriktningen egentligen var helt fel, till studietrötthet eller vantrivsel i skolan av sociala orsaker. När någon enbart uteblir från undervisning så är det en varningsklocka för skolan, som i grunden har ett ansvar enligt skollagen för avhoppade gymnasieelever. Det innebär att man ska hålla sig informerad om var ungdomen befinner sig och erbjuda lämplig sysselsättning. Tidigare har det saknats lämplig sysselsättning och då föddes idén till Aktivitetshuset. Viktigt att nå alla Inom ramen för Finsam-samarbetet med Kävlinge kommun har Lomma kommun sökt och fått pengar. En socionom och en studie- och yrkesvägledare har engagerats för att jobba med Aktivitetshuset, två dagar i Kävlinge och två i Lomma. Vad händer då när skolan noterar att en elev håller sig borta från undervisningen? Felicia Mellgren som är enhetschef på Socialförvaltningen för området stöd, boende och sysselsättning och ansvarig för Aktivitetshuset, berättar: Max Brinkell och Ingela Angelin som de båda medarbetarna heter, ska på alla sätt försöka att få kontakt med eleven och/eller dennes familj. Detta beroende på om eleven är myndig eller ej. Man kan skriva brev, man kan ringa eller om det är helt omöjligt att nå kontakt helt enkelt knacka dörr. Det är värdefullt att vi når alla. I många fall kan det finnas naturliga anledningar till att man inte dyker upp i skolan. Kanske har man hittat ett arbete utan att meddela skolan. Det handlar om att göra vad vi kan så att eleven inte hamnar snett i livet. Att motivera När man fått kontakt med en elev som lämnat sin gymnasieutbildning gäller det att hjälpa till att lösa situationen. Till hjälp finns ett motivationsprogram med tio teman. Vilka drömmar har egentligen eleven? Vilka önskemål och förväntningar på livet har personen? Och hur ska man göra för att nå målet? Kanske handlar det om att komplettera tidigare utbildning för att kunna klara gymnasiet bättre. Kanske handlar 8 det om att byta inriktning eller alternativt lämna skolan för en praktikplats. För oss handlar det om att inte lämna någon elev osedd, säger Felicia Mellgren. Man måste göra vad man kan så att alla ungdomar får en så bra start i livet som möjligt. Vill du få kontakt med Aktivitetshuset ring: Max Brinkell, socionom, Ingela Angelin, studie- och yrkesvägledare,

9 Trygghetsvandring i Bjärred Centrum Livliga diskussioner och många intressanta synpunkter sommaren på samma gång som området i mångt och mycket fortfarande är en byggarbetsplats under utveckling. Där kom de flesta synpunkterna att handla om trafik. Bjärred Centrum är byggt under en annan tidsålder, nu uppvuxet och etablerat. Här är svagt upplysta områden ett större problem som påverkar känslan av trygghet. Den årliga enkätundersökning som polisen gör i kommunerna visar ändå att boende i Bjärred är trygga i sin hemmiljö och där man rör sig. Risken att råka ut för oprovocerat våld på öppen gata är minimal. Det som är ett problem är bostadsinbrotten som också ökar nu under de mörka vintermånaderna. Det blev mycket diskussion och många frågor när Brottsförebyggande rådet (BRÅ) arrangerade en andra trygghetsvandring i kommunen, denna gång med centrumhuset i Bjärred som utgångspunkt. Med på vandringen fanns förutom allmänheten även representanter för bland annat Skånetrafiken, polisen, räddningstjänsten, tekniska förvaltningen i Lomma, Vakande Ögon, Fältgruppen samt kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn och oppositionsföreträdaren Lisa Bäck. Just platsen kring Bjärreds köpcentrum med busstorget och Statoilmacken på andra sidan Norra Västkustvägen visade sig vara extra intressant för trygghetsvandrarna. Här pågår just nu ett planarbete och Anders Berngarn gav en liten kortfattad beskrivning av alla de tankar och möjligheter som finns. Syftet är att skapa en miljö där fler personer har anledning att röra sig även under kvällar. Med på vandringen var också Ulf Wallén, vd för Arne Paulssons Fastighets AB som äger Bjärreds centrum. Han berättade hur man tänker öppna upp husets fasad så att det blir mer inbjudande. Parkeringsplatserna kommer även att disponeras om. Mycket ljus och en del säkerhet Området bakom centrum mot Bjäre- hovshallen, gav inte något direkt positivt intryck i den höstmörka kvällen. Det haglade förslag på vad man kunde göra. Ett var att belysa idrottshallens väggar som därmed skulle ljusa upp även omgivningen. Även området runt Bjärehovskolans område upplevde gruppen som otrygg eftersom belysningen har svårt att lysa upp i det uppväxta området. Det framkom även en del synpunkter på trafikflödena och på bilisternas hastighet i de ofta mycket raka gatorna. Det är Lomma kommuns säkerhetschef Anders Åkesson som, på uppdrag av Brottsförebyggande rådet, arrangerade trygghetsvandringen. Första gången vi vandrade var i Lomma Hamn i somras. Ett område med sina speciella förutsättningar däribland många besökande under Ny vandring till våren Nästa trygghetsvandring blir i Lomma den 9 april Mer information publiceras på när det närmar sig. Några av de synpunkter som kom fram vid trygghetsvandringen i Bjärred: Det finns inga toaletter på busstorget. Busstorget har ingen naturlig övergång för varken cyklar eller gående. Otryggt främst med tanke på barn som ska till skolan. Baksidan av centrumhuset är öde och tråkig. Stora ytor inbjuder till buskörning med både bil och mopeder. Entrén till Bjärehovshallen är tråkig och mörk. Ingång och området framför Kulturskolan har dålig belysning. Cykelstigar är upplysta endast på stigen, detta skapar en otrygghet då den omedelbara närheten utanför stigen blir mörk. De flesta gator som har utfart mot Västanvägen har väldigt dålig sikt på grund av växtlighet som skymmer cykelbanor. Olycksrisk. 9

10 kultur & evenemang Med reservation för ändringar. Lomma Burlöv Släktoch Folklivsforskare Joureftermiddag Tisdag 22 januari Tisdag 19 februari kl Vi hjälper alla som vill börja släktforska eller stött på problem i sin forskning Föreningslokalen, Folkets Hus, Lomma Öppet Hus Finn din släkt Tisdag 12 mars kl Vi hjälper dig att finna din släkt med hjälp av våra datorer mm. Föreningslokalen, Folkets Hus, Lomma Utställningar Lomma bibliotek Lomma Konstförenings vinstutställning 24 november 7 december Akvarellmålningar PRO Gertie Ståhl 15 december 5 januari Biblioteket, Lomma Lennart Thöfner 9 februari 28 februari Arr: Lomma Konstförening Richard Ljungkvist 2 mars 4 april Arr: Lomma Konstförening Andy och Marcel Strüwer 9 mars 24 mars Kraften, Parkstigen, Lomma Arr: Lomma Konstförening Teater Skillinge Teater ger Lena och Percy Präriehund Ett skakande och komiskt drama av Jonas Gardell. Lördag 24 november kl Pilängsteatern, Lomma Biljetter: Telefonbeställning eller i teaterns kassa, som öppnar två timmar före föreställningen. 10 Britta & Mälitta Julshow Hos Britta och Mälitta är julförberedelserna i full gång... Lördag 8 december kl Folkets Hus Lomma Biljetter säljs på biblioteken i Lomma och Bjärred och vid entrén Arr: Lomma Folketshusförening Kulturskolans Julkonsert Söndag 9 december kl Lomma kyrka Biljetter förmedlas av Kulturskolan. Julkonsert med Gyllins Drängar Lördag 15 december kl Lomma kyrka Julmarknad på Borgeby Slott Konst, hantverk, marknad och trevligheter för barnen. Lördag 1 december kl Söndag 2 december kl Arr: Borgeby Event Julrundan Julmarknad med mera. Lördag 8 december och söndag 9 december För mer information se Arr. Lomma Event Kulturfrukost Tareq Taylor Mat som glädjeämne Tareq Taylor, TV-profil, kock och författare, aktuell med sina nya böcker Klassiker och Sylta, safta och lägg in. Lördag 2 februari kl Bjärreds bibliotek Biljetter à 70 kr säljs på biblioteket fr.o.m. 7 januari. Arr: Kultur- och fritidsnämnden Onsdagkvällar Biblioteket Bjärred Att arbeta som jeepläkare i Kenya Sven-Åke Hedström, ordförande för Rotarys Läkarbank, visar bilder och berättar om sina erfarenheter från Kenya. Onsdag 30 januari kl Bjärreds bibliotek Fri entré biljetter finns för utdelning på Bjärreds bibliotek fr.o.m. 16 januari. Så länge jag minns Petra Holst, Bjärredsbo, lärare och författare, aktuell med sin nya roman Så länge jag minns berättar om sin bok och sitt skrivande. Onsdag 13 februari kl Bjärreds bibliotek Fri entré biljetter finns för utdelning på Bjärreds bibliotek fr.o.m. 30 januari. Arr: Biblioteket, Bjärred Lördagsfilm Minibio från 3 år Lördag 1 december kl Bjärreds bibliotek Bio på Bibblan, från 7 år Lördag 1 december kl Bjärreds bibliotek Minibio från 3 år Lördag 1 december kl Lomma bibliotek Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket! Bokfika & Julmys För dig som går i åk 2-4. Ta gärna med dig en bok du vill tipsa andra om! Onsdag 5 december kl Bjärreds bibliotek Lomma Musiksällskap ger traditionell festlig Nyårskonsert! Fredag 4 januari kl Dansrotundan, Lomma Biljetter à 100 kr säljs vid entrén

11 naster fanns på plats för att informera och ge goda råd. Kommunens Fixare Bo Kvist fanns på plats. Han är en person som verkligen kan hjälpa till med att förhindra fallolyckor i hemmet genom att exempelvis byta glödlampor, byta gardiner, montera rullgardiner, fästa sladdar och halksäkra mattor och dessutom hämta eller sätta upp tillhörigheter på vind, källare eller skåp. Fallolyckor tema på dag för seniorer Seniorers fallolyckor orsakar lidande och kostar samhället stora summor varje år i form av vårdkostnader. Detta uppmärksammades vid FN:s internationella äldredag den 1 oktober när Socialförvaltningen och Räddningstjänsten tillsammans anordnade Peppar peppar en dag för seniorers säkerhet på räddningsstationen i Lomma. I räddningsstationens stora hall, som normalt rymmer alla räddningsfordon, hade man byggt upp ett antal stationer. Här kunde besökarna prova sin balans med hjälp av både elektroniska wii-spel och en gångbräda. Sjukgym- Populära seminarier I hallens biohörna visades en film om brandsäkerhet. Vakande Ögon fanns på plats liksom polisen. För polisens del handlade det mycket om hur man skyddar sin bostad mot inbrott som ofta blir fler under den mörka delen av året. Hos räddningstjänsten fick man allmän information om vad man kan göra om det utbryter brand i hemmet. Besökarna fick även prova på hur det är att använda en brandsläckare. Med jämna mellanrum hölls olika seminarium som handlade om brandsäkerhet i hemmet, säkrare seniorer och tips och råd från polisen. Besökarna kunde också njuta av Polisens blåssextett Skåne som spelade utanför. Kostnad: Nio miljarder per år MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har beräknat att äldres fallolyckor kostar samhället över nio miljarder kronor per år. Enligt skadestatistiken får mer än äldre (från 65 år och uppåt) uppsöka en akutmottagning varje år till följd av skador och av dessa är det över som blir inlagda för sjukhusvård. Balans och styrka är med andra ord viktigt för att förebygga fall och om man ändå skulle falla så är man smidigare och kan ta emot fallet på ett bättre sätt. Lommas Fixare Bo Kvist nås på Är du 60+? Känner du att du vill komma ut och röra på dig lite och knyta kontakter? Vill du lära dig mer om hälsa, prova på aktiviteter och lära dig laga god och nyttig mat? Senior Sport School är en satsning i samverkan mellan Region Skåne, Skåneidrotten, Lomma kommun och Hushållningssällskapet. Syftet med Senior Sport School är att främja ett gott och hälsosamt åldrande, där vi utgår ifrån de fyra hörnpelarna social gemenskap, meningsfull sysselsättning, fysisk aktivitet och goda matvanor. Som deltagare i Senior Sport School, kommer du att få möjlighet att prova på olika aktiviteter och delta i en studiecirkel med fokus på hälsosamt åldrande. Du får även ta del av föreläsningar i skadeförebyggande träning och utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR). Dessutom får du delta i en praktisk matlagningskurs arrangerad av Hushållningssällskapet. Under 12 veckor träffas ni två gånger i veckan. En dag i veckan kommer ni att ha någon form av föreläsning eller tematräff och en dag i veckan kommer ni att ha någon form av fysisk aktivitet. Planerad start: Våren 2013 Är du intresserad? Välkommen på informationsmöte på Havsblick, Centrumgatan 4 i Lomma den 3 december kl Vi bjuder på kaffe. För mer information kontakta Maria Andersson, Skåneidrotten, , eller Lena Modin, Lomma kommun, , 11

12 Skolinspektionen kollar skolor i Lomma Med jämna mellanrum gör Skolinspektionen tillsyn av skolverksamheten i landets samtliga kommuner. Det innebär att man under en begränsad period granskar all utbildningsverksamhet i en kommun, både den kommunala och den fristående verksamheten. Just nu besöker man Lomma kommun. Skola för skola kommer att besökas. Granskningen avslutas under januari med samtal med den politiska ledningen och tjänstemän. Inför besöken genomfördes elevenkäter, lärar- och personalenkäter, man granskade betygsstatistiken och tittar på hur skolorna följer upp sin verksamhet. En del av kvalitetsarbetet Den regelbundna tillsynen utgår från fyra huvudområden som bedöms efter ett antal indikatorer, allt med stöd i skollagstiftningen. Huvudområdena är indelade i bedömningsområden som i sin tur är nedbrutna i olika bedöm- ningspunkter. Senast 30 dagar efter besöket ska respektive skola få en rapport från inspektören. Om Skolinspektionen riktar kritik mot en skolenhet följer myndigheten upp om och hur bristerna åtgärdas. Den som har ansvar för verksamheten får redovisa för Skolinspektionen vad man gjort för att komma tillrätta med problemen. Ibland räcker det med en skriftlig redovisning, men i regel har Skolinspektionen muntliga kontakter med de ansvariga. Ibland gör inspektörerna dessutom uppföljningsbesök på en eller flera skolor. Genom en noggrann uppföljning vill Skolinspektionen försäkra sig om att verksamheterna ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande att nå de nationella målen. Det är nyttigt att någon utomstående granskar vår verksamhet, säger utbildningschef Kerstin Ferbas, och en viktig mätare på om vår verksamhet håller den höga kvalitet som vi vill att den ska göra. Nu kan du köa hos Boplats Syd för hyreslägenhet i kommunen Lomma kommun har som bekant beslutat att avveckla sin bostadsförmedling. Till hyreslägenheter inom Lomma kommun, som Stena Fastigheter Syd äger samt till vissa lägenheter med bostadsrätt vid nyproduktion inom Lomma kommun, kan man i stället, från den 1 januari, köa hos Boplats Syd. Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling som drivs av Malmö Stad. Om du redan finns i Lommas bostadskö och vill tillgodoräkna dig den kötid du redan har, så måste du själv gå in och registrera dig på eller besöka deras kontor i Malmö. Du får då tillgodoräkna dig din kötid i en speciell Lommakö hos Boplats Syd. Registreringen hos Boplats Syd är personlig. Det innebär att eventuell medsökande inte kan söka lägenheter på egen hand eller samla egen kötid. Du som varit medsökande i Lomma kommuns bostadskö och som vill tillgodoräkna dig kötiden från denna kö har möjlighet att göra en egen registrering hos Boplats Syd. Genom att registrera dig hos Boplats Syd får du samtidigt en plats i Boplats Syds ordinarie kö. Om du vill tillgodoräkna dig den kötid du hade i den gamla kön, är sista dagen för registrering hos Boplats Syd den 30 juni Bostadssökande i Lomma kommuns bostadsförmedling kommer att få information direkt i brevlådan. Du behöver tillstånd från Polisen för att placera en container på trottoaren utanför ditt hus! Ska du renovera hemma och behöver en container? Behöver du en plats att under kortare tid förvara byggmaterial på, eller för övrigt använda allmän mark för någon aktivitet? Då måste du söka tillstånd för upplåtelse av allmänna platsmark, ett så kallat belamringstillstånd. Belamringstillstånd behövs till exempel också om du måste köra över parkmark för att kunna komma till den egna tomten från baksidan. Detta styrs av ordningslagen. Tillstånd söks hos polisen som tar ut en kostnad för tillståndet. Blankett finns hos polisen. 12 Lomma Aktuellt utges av Kommunstyrelsen i Lomma. Lomma kommun, Hamngatan 3, Lomma Telefon: Hemsida: Ansvarig utgivare: Anders Berngarn Redaktör/foto: Claes Westinger Redaktionskommitté: Christine Edenbrandt, Eva Jansson, Susanne Hallberg, Pia Schmidt, Margareta Sandelin, Marilene Svegard samt Sven Trönne. Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Box , Malmö. Telefon: , e-post: Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på Internet Tryckning: Tryckeri Wiking, Malmö

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

Senior Sport School Handbok

Senior Sport School Handbok Senior Sport School Handbok Senior Sport School (SSS) Varför Senior Sport School? Medellivslängden ökar i Sverige och människor mår allt bättre även längre upp i åldrarna. Men mycket mer kan göras för

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling Boplats En riktig bostadsförmedling Skånes största bostadsförmedling 1 När åren går så förändras dina behov av bostad. Från den allra första lilla studentlägenheten går kanske stegen till en större som

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Trelleborgs centrum 2010-03-10

Trelleborgs centrum 2010-03-10 TRELLEBORGS KOMMUN Trygghetsvandring Anteckningar Trelleborgs centrum 2010-03-10 1 Innehåll Arrangör... 3 Deltagare... 3 Sträckan som vandrades... 3 Sammanfattning... 3 Synpunkter som kom fram under vandringen....

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Kommunledningskontoret Josef Chaib Utredning om Eslöv som Fairtrade City I denna utredning presenteras villkoren och förutsättningarna för Eslövs kommun att

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Fladängskolan invigd i ett hav av sång och bubblor

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Fladängskolan invigd i ett hav av sång och bubblor aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 3, september 2012 Lomma Fladängskolan invigd i ett hav av sång och bubblor Det var många nyfikna som ville titta närmare på

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet.

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD den kommunala bostadsförmedlingen SÅ FUNGERAR DET HUR ANMÄLER JAG MIG? Du anmäler dig till bostadskön genom att fylla i en ansökan på vår webbplats - www.boplatssyd.se

Läs mer

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Vad är ett medborgarförslag? Ett medborgarförslag är en möjlighet att lämna ett förslag till kommunen om något du vill förändra eller förbättra inom kommunens

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN Det första intrycket det avgörande ögonblicket Alla får inte en andra chans. Nyckeln till lyckade affärer när bostaden säljs är att förmå visa den från sin allra bästa sida. Det

Läs mer

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr Kultur och fritidsnämnden 2012-04-03 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-04-10 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Innehåll i kvällens information

Innehåll i kvällens information Innehåll i kvällens information Olycks- och brottsförebyggande arbete Handlingsplan för arbete mot grov och organiserad brottslighet Förebyggande arbete - hot och våld mot förtroendevalda Trygg politiker

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Kalender Skåne. 12/8 Danskväll på Haciendan i Fleninge. Kl.19-23. Dryck och fika finns att köpa på plats Mer info www.hacienda.din.studio.

Kalender Skåne. 12/8 Danskväll på Haciendan i Fleninge. Kl.19-23. Dryck och fika finns att köpa på plats Mer info www.hacienda.din.studio. Kalender Skåne 11/8 Linedance på Ärtholmen i Malmö. Arr: Countrobic Club. (Vid regn flyttas dansen till Countrobics lokal i Malmö) Kl.18-21.30 Entré: 30:- medlemmar. 50:- icke medlemmar. Tag med Fika korg.

Läs mer

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00 Bibliotekets höstprogram 2012 Cecilia Gyllenhammar Vad säger Maja Ekelöfs blick? Rapporter från en skurhink 2012. Karlskoga kommunarkiv bjuder in till föreläsning med Cecilia Persson. Onsdagen den 12 september

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

Byastämma i Tockarp 14 maj 2012.

Byastämma i Tockarp 14 maj 2012. Byastämma i Tockarp 14 maj 2012. Tid: kl 19 21.15 Plats: Antal deltagare: KS-repr: Övriga politiker: Tjänstemän: Tockarps skola 36 personer Carina Zachau, Tomas Nilsson, Thomas Bjertner, Gunnar Edvardsson.

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen Sälen SPORTLOVS PROGRAM LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Skridskor Biljard för tjejer ACTIC Hockey utan skridskor? 5 OS-tävlingar Curling Bowling Skytte Pulkarace

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Socialchef May Hansson Kanslisekreterare Birgitta Schmidt Teknisk chef Peter Månsson 22. Birgitta Schmidt

Socialchef May Hansson Kanslisekreterare Birgitta Schmidt Teknisk chef Peter Månsson 22. Birgitta Schmidt Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 22 november 2011 kl 17.00-18.45 Beslutande Lars Jonehög, (SN) ordf Lennart Andersson (BoM) Ulla-Britt Svensson (BUN)

Läs mer

Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande av bibliotek utan bemanning - återrapportering

Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande av bibliotek utan bemanning - återrapportering Dnr KFN-2013-133 Dpl 40 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bibliotek och arkiv Tjänsteyttrande 2013-09-04 Åsa Hansen, asa.hansen@karlstad.se Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-08 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 15 maj, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Nu kan du som är boende på Centrala Hisingen få ännu bättre information om vad som är på gång i ditt område. Pernilla

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud)

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud) Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan 09.00 12.00, i Bolstadrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Sven-Olof Skoogh (PRO) Evert

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Matsedel v 13 Må: Falukorv, sås, potatis Ti: Pasta med laxsås On: Indisk kycklinggryta, ris To: Gulaschsoppa Fr: Fläskpannkaka, lingon Matsedel v 14 Må: Spagetti,

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-11-28 1(15) Plats och tid avgörande Bikupan, Lessebo Onsdagen den 28 November 2012 kl. 17.00 18.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar(s) Dragomir Zekic(s) Lars Altgård

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015 Sida 1 (6) s möte den 19 januari 2015 Ledamöter Gunnar Sandell, ordförande Stig Åström, vice ordförande Inger Sjöberg Susanne Watthiersson Sonja Wenström Ersättare Bror Palmäng Gun-Britt Dahlberg Sven

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11

Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11 Utbildningsförvaltningen Sid 1 (2) S:t Eriks gymnasium / Scengymnasiet S:t Erik Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11 2014 + BILAGOR AKTIVITETER DENNA VECKA SVG Onsdag 26 november kl 08.30-10.30. Plats: Sessionssalen

Läs mer

Trygga seniorer. - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden

Trygga seniorer. - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden Trygga seniorer - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden Några enkla tips som får dig att må bättre! Rör dig regelbundet, det stärker benstomme och muskler, motverkar yrsel och ger bra allmän

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer