Patologiskt samlande ny diagnos i DSM-5 Volen Ivanov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patologiskt samlande ny diagnos i DSM-5 Volen Ivanov"

Transkript

1 Patologiskt samlande ny diagnos i DSM-5 Volen Ivanov Leg.psykolog, Ångestenheten Doktorand, Karolinska Institutet rucklab.com

2 Lukas 12:15-21 Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Sedan gav han dem en liknelse: En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv: Vad skall jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sade: Så här skall jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv: Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig. Men Gud sade till honom: Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.

3 Fallet Collyer

4

5 Alla samlar!

6 Samlande = vanligt mänskligt fenomen Upp till 70% av alla barn har en samling C:a 30% av alla vuxna har en samling Samlar-TV = populärt Normalt och harmlöst hos de flesta Kontinuum

7 När blir det hoarding? A B Lika många saker som hos en collector Skillnad i organisering I engelskan skiljer man på collector och hoarder

8 Clutter

9 Sprids även utanför hemmet

10 Squalor

11 Tvångssyndrom/OCD ser oftast ut så här

12 Men även så här

13 Hoarding som ett symptom Hoarding kan vara en del av - - Demens - Hjärnskador - Autism- och utvecklingsstörningar - Prader-Willi - OCD (15-40% men endast funktionshindrande i 5%) - Tvångsmässig personlighetsstörning (ett kriterium)

14 Ett självständigt tillstånd Kan dock oftast inte förklaras av ett annat tillstånd I en studie uppfyllde inga personer med hoarding kriterierna för OCD (Samuels et al 2008) Hoarding pga OCD i endast en minoritet av fallen (Pertusa et al 2008)

15 Vad är patologiskt samlande? A. Ihållande svårigheter att slänga eller göra sig av med saker, oavsett deras faktiska värde. B. Svårigheterna beror på ett upplevt behov av att behålla sakerna och obehag förknippat med att göra sig av med dem. C. Symtomen resulterar i ansamling av saker, som hopas och belamrar nödvändiga levnadsutrymmen och förhindrar den avsedda användningen av dessa. Om levnadsutrymmen inte är stökiga och överhopade beror detta enbart på inblandning från en annan part (t ex familjemedlemmar, städare, myndigheter).

16 D. Samlandet orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden (inklusive att upprätthålla en säker miljö för en själv och andra). E. Samlandet beror inte på ett annat medicinskt tillstånd (t ex hjärnskada, cerebrovaskulär sjukdom eller Prader Willis syndrom). F. Samlandet förklaras inte bättre av ett annat tillstånd i DSM-5 (t ex samlande till följd av tvångstankar i tvångssyndrom, minskad energi i egentlig depression, vanföreställningar i schizofreni eller annat psykotiskt tillstånd, kognitiva nedsättningar i demens, avgränsade intressen i autismspektrumstörning).

17 Specifikatorer Överdrivet anskaffande hos 85-90% Insikt: god, bristande, ingen insikt

18 Problemets omfattning Prevalens: 1.5%-6% (Nordsletten et al, 2013; Timpano et al, 2011) Troligtvis lika vanligt hos män och kvinnor Prevalent i flera kulturer (Bloch et al, 2008; Chakraborty et al, 2012)

19 Samsjuklighet ett problem kommer sällan ensamt HD (N=217) OCD (N=96) MDD 51% 33% GAD 24% 17% SAD 24% 27% ADHD 28% 3% OCD 18% (Frost et al, 2010)

20 Varför samlar vissa mer än andra? Ett familjetillstånd: Ca 50% av de med som samlar uppger att de har en släkting med som samlar (Winsberg et al, 1999; Samuels et al, 2002; Pertusa et al, 2008) Ärftligt: Förklaras till ca 40-50% av genetik och resterande är unika miljöfaktorer (Iervolino et al, 2009; Taylor et al, 2010).

21 Koppling till traumatiska livshändelser samt belastning under barndomen (t.ex., Hartl et al, 2005, Cromer et al, 2007, Tolin et al, 2010, Landau et al, 2011) Kan utvecklas som en konsekvens av kognitiva faktorer såsom dysfunktionella tankar (Steketee et al, 2003), nedsättningar i minne, organisationsförmåga och beslutsfattande (t.ex.,tolin et al., 2009; Wincze et al., 2007).

22

23 Konsekvenser av hoarding Hälsoproblem Säkerhetshot Interpersonella svårigheter Rättsliga svårigheter Finansiella svårigheter Kontakt med sociala myndigheter

24 Konsekvenser av hoarding

25

26 Hoarding bland unga Barn som med OCD som hoardar har tidigare diagnosdebut, fler symptom på ADHD och fler samjukliga ångesdiagnoser (Frank et al, 2013)

27 Hoarding hos barn och ungdomar De flesta vuxna rapporterar att deras problem startade i barndomen vid 18 ca 80% (t.ex. Tolin et al., 2010 och Grisam et al., 2006). Traumatiska händelser kan trigga samlande hos unga människor (Landau et al., 2011). Bland de som hoardar är tillståndet kroniskt och förvärras för varje decennium (Ayers, Saxena, Golsham, & Wetherell, 2010).

28 Hoarding bland barn och ungdomar Svårigheter att släppa taget om saker och motivation till hoarding likt vuxen hoarding, dock ej röran Hoarding troligtvis mer lindrigt hos barn Föräldrar förhindrar hoarding med starka känslomässiga reaktioner som följd (Plimton et al, 2010) Hoardingsymtom förekommer hos barn med OCD ( 50%; Mataix-Cols et al, 2007), autism (Ruta et al, 2010), Prader Willi (Dykens et al 1996) och ADHD (Hartl et al, 2005) Det mesta ännu okänt om HD bland barn. Fröet till vuxen hoarding?

29

30 Bedömning av hoarding Förekommer inom sjukvård men efterfrågas sällan Patienter söker främst för andra problem depression, ångest, OCD Hembesök (eller fotografier) Bristande insikt Bedömning av risk (också riskerna för närstående)

31 Subjektiva skäl till samlande Ekonomiskt/instrumentellt värde De kan komma till nytta i framtiden Emotionellt värde Jag mår bra av mina saker Sakerna är en del av min identitet Sakerna påminner mig om något viktigt Estetiskt värde Mina saker är vackra

32 Clutter Image Rating Stort antal tillhörigheter = Subjektivt Underskattning? Överskattning? CIR utvecklades som ett objektivt, visuellt mått för bedömningen av antalet saker och graden av belamring 9-gradig visuell skala, består av en serie av 9 foton med äkande grad av belamring Skattning > 3 = vanligt gränsvärde Foton över 3 vanliga rum (kök, sovrum, vardagsrum) Bedömaren väljer den bild som bäst överensstämmer med verkligheten

33 Sovrum

34 Kök

35 Vardagsrum

36 Hembesök viktigt och möjliggör riskbedömning Diagnosen kan ställas beroende på om samlandet beror på eller endast är samsjukligt med ett annat tillstånd. Viktigt att fråga vidare vid oklarheter. Vid bristande insikt eller ovilja att delta kan en pålitlig informant intervjuas

37 Behandling (de dåliga nyheterna) ERP förbättrade tillståndet hos endast 31% av personer med hoarding (46-76% i OCD) (Abramowitz et al, 2003) Hoarding predicerar sämre utfall bland patienter med OCD vid behandling med SSRI (Mataix-Cols et al, 1999)

38 Behandling (de bättre nyheterna) KBT anpassad för hoarding (30% symptomreduktion). (Steketee et al, 2010) KBT i grupp ger likvärdiga resultat. (Muroff et al, 2012) Buried in treasures workshop ger likvärdiga resultat (Frost et al, 2012) KBT i grupp + med hjärnavbildning (Tolin, to come)

39 Psykologisk behandling för hoarding KBT Motiverande samtal Organisering/planering/beslutsfattande ERP för slängning och anförskaffning Kognitiv omstrukturering

40 Utrensning Skapa en hierarki Rensa ut ett målområde i taget När du rensat upprätta en vidmakthållandeplan. Fokus på funktion ej estetik Betona inte utrensning utan användning av området

41 Kategorisering Reducera antalet kategorier Plats för önskade och oönskade saker Hjälp klienten skapa plan för att få sakerna på plats Förvara Sälj Släng OHIO-regeln ( Only Handle It Once ) (Frost et al): Varje objekt måste åka direkt till en av lådorna.

42 Hjälpsamma frågor Behöver jag den här? Har jag något liknande? Har jag plats för den? Har jag använt den under det senaste året Stämmer det överens med mina långsiktiga mål? Kommer jag att bli friskare från min hoarding om jag motstår?

43 Behandling för anskaffning Stegvis ERP Drive-by-metoden - Kör förbi affären - Promenera förbi affären - Gå in i affären och titta på sakerna Stimuluskontroll Undvik triggers. Fungerar inte fullt ut

44 Gör alternativa beteenden! Hoarding kan bli ett heltidsjobb Ersätta beteendet med något annat beteende (positivt). Använd dagschema. Äta Sova Ta medicin Gå ut Långsiktiga mål: Söka jobb Fritidsintressen Familj

45 Harm reduction (Tompkins) Minska negativa konsekvenserna utan krav på att beteendet ska upphöra (jmf. rena sprutor för missbrukare) Fokus på familjen och omgivning Motiverande samtal för klient och omgivning Fokus på att skapa en tryggare och mer bekväm miljö inte slänga Behandling av samsjuklighet (t.ex. depression, social fobi) Inga kontrollerade studier av HR

46 Motiverande tekniker Ställ öppna frågor Vad fick dig att söka behandling? Hur tappade du kontrollen över sakerna? Reflekterande lyssnande Repetera, sammanfatta, parafrasera Fråga om fördela och nackdelar med samlandet. Påvisa diskrepans mellan hur klienten har det nu jmf med hur klienten skulle vilja ha det

47 Do s and Don ts Visa respekt för samlarens autonomi Betona fördelar med att minska på saker Involvera i beslutsprocessen Matcha språket Reagera inte med avsmak Se upp med att bara flytta runt sakerna

48

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Inledning till Therese Sterners del av rapporten

Inledning till Therese Sterners del av rapporten Inledning till Therese Sterners del av rapporten Lars-Gunnar Lundh Klinisk erfarenhet ligger långt ner i evidenshierarkin. Men även om klinisk erfarenhet inte kan ligga till grund för några slutsatser

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT

21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT 21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT En samling texter skrivna av några av Sveriges psykologer Sammanställt av Niklas Laninge INNEHÅLL 3. Förord 5. Det finns hjälp att få 7. Vi vet hur läskigt

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD

Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2013:38 Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD Ingrid Albrektsson

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

Motiverande samtal som behandling vid alkoholproblem

Motiverande samtal som behandling vid alkoholproblem Motiverande samtal som behandling vid alkoholproblem - en metod eller ett förhållningssätt? Sandra Linder & Marie Sjöstedt GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 2012:4 Hälsopedagogutbildningen:

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

Hyperaktivitet-Impulsivitet

Hyperaktivitet-Impulsivitet Översättning från NIMH (Attention Deficit Hyperactivity Disorder A detailed booklet that describes ADHD symptoms, causes, and treatments, with information on getting help and coping.) ADHD är ett tillstånd

Läs mer

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Inger Myrlander Elisabeth Palm KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Behövs det anpassning av vuxenbehandling CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD Is it necessary with adjustment of treatment

Läs mer

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer