Sammanställning av frågeträd och idéträd vid seminarierna om Onödig Ohälsa för personer med funktionsnedsättning i Sörmland oktober 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av frågeträd och idéträd vid seminarierna om Onödig Ohälsa för personer med funktionsnedsättning i Sörmland oktober 2010"

Transkript

1 Sammanställning av frågeträd och idéträd vid seminarierna om Onödig Ohälsa för personer med funktionsnedsättning i Sörmland oktober 2010 Under tre seminarier i Sörmland i oktober 2010 lyftes frågor om Onödig ohälsa hos personer med funktionsnedsättning och kopplingen till mänskliga rättigheter. Under dagarna fanns det möjlighet för alla deltagare att lämna synpunkter via post-it lappar som klistrades upp på två affischer formade som träd. Ett Idéträd och ett Frågeträd. Här följer en sammanställning av alla de tankar och reflektioner som deltagarna delade med sej av. Katrineholm 14/10-10 Frågeträd Hur arbetas det med konventionen för personer med funktionsnedsättning? Hur ser man till att det finns med i det dagliga arbetet? Svårt inom folkhälsoarbetet att arbeta riktat mot personer med funktionsnedsättning när forskning visar att allmänna informationsinsatser ger större samhällsvinst (preventiva paradoxen). Hur kan man motivera de som bestämmer att se helheten och inte enbart tänka i ekonomi? Har funktionsnedsättning gjort att man blivit särbehandlad och bemött av etiska skäl, dvs hälsofrämjande bemötande givit lägre ställda krav? Varför handikappad? Olyckor i arbetet eller i trafiken till exempel här kan man arbeta med att minska dessa aktiv, plus minskade kostnader och minskat lidande. Kulturkrockar invandrare, påverkar negativt för till exempel barn. De blir isolerade från möjliga tillgångar till hjälp. Utvecklingshämmande. LSS! Olika bedömningar i Fk kommunen. Olika bedömningar i landet. Margareta Persson: Har jag, som har en funktionsnedsättning bara rättigheter, inga skyldigheter? Inget ansvar för mitt eget välmående? Är det bara samhällets ansvar att jag mår bra/har hälsan? Social rang! Vad som gäller i England är ointressant. Där är här (!!) som har någon betydelse! Idéträd: Hälsan sitter mellan öronen Dansk psykolog med kronisk sjukdom. Vilken självbild har vi samtliga? Frågestund efter varje föreläsning som har varit på förmiddagen.

2 Idrotten, både den som finns i skolan och inom föreningar, är alldeles för mycket inriktade på elittänkande. Idrottsföreningarnas toleranta inställning till alkohol skrämmer mig. Jörgen Hedberg: Att informera föräldrar till barn med funktionsnedsättning är en grannlaga uppgift. Dessa föräldrar har haft så många kontakter/strider med myndigheter och dyl att de ibland fått mer än nog av von oben råd. Till politiker: Större resurser till idrott och rörelse för individer med funktionsnedsättningar! Får det inte kosta nu, kommer det, samhällsekonomiskt, att kosta mer i framtiden. Eskilstuna 19/10 10 Frågeträd: Behovstrappan?! (Hjälpmedel) Unga med ADHD/läs- och skrivsvårigheter hinner inte med någon fritid. Allt går ut på läxa osv. Enkäten frågade vuxna med psykisk/fysisk funktionsnedsättning. Personer med dyslexi/ dyskalkyli kunde inte svara ja på någon av dem, även fast det är en funktionsnedsättning och även finns hos vuxna. Varför får man inte hjälpmedel så att man kan fungera i vardagen? Ex skola, idrott. Borde man inte införa krav på någon typ av licens för tränare/ledare som leder barn i någon typ av aktivitet? Ofta uppmuntrar, i alla fall reagerar inte på att vinnarskallarna exkluderar redan måttligt funktionshindrade som överviktiga, kobenta osv. Alla barn får inte vara med även om de tränar, idrotten verkar bara vara för barn som ska elitidrotta? Det borde vara så att ALLA FÅR VARA MED. Magnus W: Gäller funktionsnedsättning allergier? Man borde ta reda på varför de unga har så mycket huvudvärk. Finns det några svar? Idrotten, utbilda ledare mfl. Tänker ni då på osynliga funktionsnedsättningar? Till exempel dyslexi, astma, allergi mm. Vad görs i förebyggande syfte för att motverka ohälsa hos personer med funktionsnedsättning?

3 Idéträd: Mitt motto är att göra det bästa av situationen som den ser ut just nu. Alternativa hjälpmedel/ behandlingar, till exempel signalhund, servicehund, beteendeträning, taktil behandling. Vi får inte glömma individens egna driv till att vilja ta hand om sin hälsa. Hur kan omgivningen främja till det? Jo! Arbeta mer med frågor som ökar tron till den egna förmågan, självkänslan, det måste börja tidigt!! Ex inom barn- och ungdomshabiliteringen. Jag tror att om jag kan mig själv, vet vad jag vill och vad mina styrkor är, blir förståelsen att vilja ta hand om min kropp med förståelig och självklar. Statistik i alla ära, men dags att agera! Öppna arbetsmarknaden för alla! Fler funktionshindrade in i arbetslivet behov av social gemenskap VINST: FRISKARE BEFOLKNING. Hur används resultatet av enkäterna barn/unga? Finns det goda exempel? Det pratas mycket om: omgivningsfaktorer. Om man äntligen får ett jobb (det här är en), en anställning med viss del lönebidrag. Varför ska det kollas så ofta? Förklara sig och sin/sitt funktionshinder, även ifrågasatt vid sjukskrivning av Försäkringskassan. Hur har det blivit? Inte enkelt. Varför satsar man inte mer på att stödja barn/ ungdomar med NP- problematik? Barnen borde ordineras fysisk aktivitet istället för att utreda motoriken. Arbetsterapeuten och sjukgymnasten behöver inte utreda och understryka problemen om man inte har tid att sedan ge/skapa förutsättningar för att stötta upp och ge möjligheter/kanaler till motivation, bättre hälsa och fysisk aktivitet. Jag tror att vi måste lägga ut ansvaret på individen. Denna känsla måste väckas i tidig ålder. Vi måste hjälpa individen att känna motivation. Barnet måste bygga självkänsla och lust! Idrotten i all ära, men alla måste få vara aktiva på olika sätt. Det måste vara HOT att även vara aktiv inom till exempel teater, bild och annat. Om vi är glada så mår vi bra! Jag önskar att vår habiliteringskompetens (kunskap om funktionsnedsättning och fysisk aktivitet/träning) blev mer implementerad i idrottsföreningarna. Vi skulle kunna fungera som sladden mellan strömkällan och lampan. Tänk vad många som skulle kunna vara aktiva med rätt verktyg. Tycker att det är skräp att man själv ska ladda ned för att få talande hemsida, till exempel vid försäkringskassan. Talande hemsida ska vara direkt på hemsidan med en knapptryckning. Sitter man sedan vid en ny dator måste man då ladda ned på nytt.

4 Varför? För små barn och ungdomar finns grupper av olika slag i habilitering och föreningsliv. MEN vad händer som ung/vuxen, det finns då ingen möjlighet längre. Självkänslan sjunker, inget jobb, ensamhet, ekonomin är låg. Det måste bli bättre med överföring barn vuxna! Öie Umb Carlssons föreläsning = beviset Förmiddagen. Precis som vi i handikapprörelsen alltid pratat, nu får vi draghjälp att folkhälsoinstitutet hjälper oss att såga våra ord. Nu är det upp till politiker och tjänstemän att ändra tänket. Lite vända upp och ned på tänkeriet. Jag tycker att Margareta Persson ska ha ett eget tv- program. Superangelägna frågeställningar. Samarbete mellan olika grupper till exempel försäkringskassan, kommun och HF. Dela med sig av olika erfarenheter. Livskvalitet och funktinshinder hör inte ihop Jo förresten, det gör det. Hälsa för mig är till stor del att ingå i ett socialt sammanhang, vilket ett aktivt idrottsliv främjar till. Men.. de som inte är intresserade av idrott, vad finns det för dem, till exempel inom kultur teater, för barn och unga med funktionsnedsättning. Vi får inte glömma dem! Alla har lika värden oavsett funktionshinder. Tabun och psykiskt funktionshindrade måste bort. Kunskap är det viktigaste redskapet för att integrera dem i samhället/föreningar osv. Glöm inte bort studieförbunden i arbetet med hälsa för funktionsnedsatta. Vi tar fram bra studiematerial, utbildar cirkelledare. I samarbete med flera handikappföreningar som är knutna till oss som medlems- eller samarbetsorg. Ordnar vi studiecirklar, föreläsningar, kultur, skapar nätverk för brukare, närstående med flera. Uppdragsutbildningar för personal inom kommuner och landsting. Utbilda läsombud och IT- ombud som hjälper den funktionsnedsatta i sitt dagliga liv. Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan, Enkäten, siffrorna, kanonhjälp i vårat arbete. Finns svart på vitt i siffror, till exempel eleverna med ADHD/läs- och skrivsvårigheter. Precis som vi vetat med inte kunnat visa på. En stor del av hälsan är påverkbar. Viktigt med arbete/ sysselsättning till funktionshindrade! Alla kan göra något. Nyköping 21/10-10 Frågeträd: Varför är det så få företagare här? Vad kan vi göra för att fånga fler? Finns det inget intresse?

5 Vad händer nu? Hur går vi vidare i samverkan efter denna dag? Vi pratar mycket om samverkan i många olika sammanhang, men varför är det så svårt att samarbeta i verkligheten? Finns det någon organisation som kan stötta barn vars förälder lider av psykisk funktionsnedsättning? Hur kommer det sig att man fortfarande 2010 toppar sina lag i idrottsrörelsen från mycket låg ålder? Var finns sammanställningen från 2005 som Åsa Linares- Norlin gjort? Inkludering är jättebra, jag tror att normalstörda barn och ungdomar och deras föräldrar också måste utbildas. Varför spelar till exempel ett fotbollslag? För att vinna, eller? Vilken plats för den funktionshindrade? Jag är barn, har växt upp med mamma som har en utvecklingsstörning. Under min uppväxt har jag blivit utsatt för upprepande sexuella övergrepp. Har jag rätt till psykiatrisk behandling? Ps: Jag har en utvecklingsstörning. Varför känns det som att allt kring barn (vuxna?) med funktionshinder finns i Eskilstuna? Om vi strävar efter en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, varför väljs då gruppen särskola bort vid enkätfrågan? En röst finns via stödet runt den handikappade. Alla människor i vårt samhälle har inte vissa rättigheter. Var är migrationsverket? Värdegrunden som leder till ett bra bemötande gentemot dem vi möter professionellt: applicera den även privat, kanske? Inkluderas även barn med till exempel ADHD i skolidrotten och idrottsrörelser, eller är det bara barn med synliga handikapp som man vill inkludera? Varför har många funktionshindrade sin dagliga verksamhet i hemmet? Vad gör det för deras hälsa att inte få ingå i den sociala samhällsgemenskapen? Hur bjuder/når idrottsrörelsen funktionshindrade att delta i idrottsaktiviteter? Idéträd: Vi håller på att låta folk supa förnuftet ur kroppen, igen! Rökning = Knark! Det är inte konstigt att det är svårt att jobba med det FRISKA, när endast det SJUKA vårdas. Se exempel i det östländska, där läkaren betalas så länge man är frisk.

6 Sjukvård friskvård. Vilket går du helst till? Vill du vara frisk eller sjuk? Byt namn: friskvård, frisksjuksköterska, friskgymnast. Förenkla autodörröppnare, ramper, eller planlöst. Info på alla plan. Vi måste verka för allas tillgänglighet, Påverka! Framsidan, arkitekter, byggherrar, kommunpolitiker. Lokalkännedom (Sörmland): Samla dokument på Landstingets hemsida med kontaktpersoner (och kartbeskrivning) + kontaktuppgifter, som har funktionsnedsättning/ hälsa i fokus! Privata/ offentliga studieförbund, eldsjälar

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län

Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län Inflyttning/invandring: Prioritera att lära sig tala samt läsa det Svenska

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer