Bilaga 1. Anamnes/föräldraintervju. Vid frågeställning ADHD beakta speciellt: Vid frågeställning AST beakta speciellt:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Anamnes/föräldraintervju. Vid frågeställning ADHD beakta speciellt: Vid frågeställning AST beakta speciellt:"

Transkript

1 Bilaga 1 Anamnes/föräldraintervju Att användas som stöd för föräldraintervju vid utredning och där svar inte redan erhållits via frågeformulär. Vid frågeställning ADHD beakta speciellt: Motorisk aktivitetsnivå Koncentrationsförmåga Minnesfunktioner Temperament Självdestruktivt, aggressivt och/eller farligt beteende Vid frågeställning AST beakta speciellt: Social utveckling Utveckling av kommunikation Perception Tics, stereotypier Fritidsintressen/intresserepertoar Psykosocial bakgrund/nuvarande situation Nuvarande familjesituation Familjemedlemmar och ålder Föräldrar och syskon utanför hemmet Skilsmässa/separation Vårdnad, boende umgänge Föräldrar Arbetssituation/sysselsättning Är någon sjukskriven eller arbetslös? Utbildningsnivå Ekonomisk situation i stort Alkohol/droger/tobak Familjehem Barnet i familjehemmet Kontakten med biologiska familjen Psykosocialt Hur bor familjen? Har familjen flyttat ofta? Släkt och vänner - umgänge, närhet och kontinuitet Möjlighet till avlastning Andra viktiga vuxna för barnet Positiva och stödjande kontakter

2 Destruktiva och belastande kontakter Kontakt med myndigheter Har det varit mycket sjukdom/något dödsfall i familjen eller släkten? Trauma Viktiga händelser som har betydelse för barnet Graviditet Föräldrarnas inställning till graviditeten/adoptionen Mammans hälsa under graviditeten Förväntningar och oro Alkohol/droger/nikotin Medicin Sjukdomar Förlossning Barnets status, vikt och längd Hur mådde barnet? Separation mor/barn Eventuella komplikationer Nyföddhetsperioden (0-3 mån) Vårdtid på BB/annan vårdavdelning? Amning Tillväxt Medicinska problem hos barnet Anknytning samspel (t ex ögonkontakt, svarsleende, kroppskontakt) Tyckte om kroppskontakt; bli skött, buren? Sömn Föräldrarnas mående Aktivitetsgrad (lugn/livlig) Temperament (skrikig/svårtröstad) Muskeltonus: spänd/slapp Motorisk utveckling Grovmotorik: när kunde barnet krypa, gå utan stöd? Finmotorik: kan/när kunde barnet äta med bestick, knäppa knappar, knyta skor; som jämnåriga? Tycker barnet om att rita, pyssla, bygga lego? Fumlighet? Koordination, balans: när lärde sig barnet cykla, åka skridskor, simma? Tycker barnet om rörelselekar, dans, gymnastik, bollspel? Klumpighet? Motorisk aktivitetsnivå/impulsivitet Överaktivitet/stort rörelsebehov? Underaktivitet? Växlande mellan över- och underaktivitet? Kunde sitta stilla vid matbordet en hel måltid? I samling? På lektionerna?

3 Pillighet : exempelvis med naglar, hår, klotterritande? Rastlöshet? Svårt att komma till ro, att somna? Impulsivt? Förstår sig på fara? Klarar turtagning? Pratar överdrivet mycket? Stör andra barn? Reagerar på stort som smått? Tar förhastade beslut/gör ogenomtänkta saker? Koncentrationsförmåga Hemma, i självvald aktivitet (ge exempel) I tråkig, ej självvald aktivitet (ge exempel) I förskola/ skola: verkar lyssna, förstå muntliga instruktioner? Lättdistraherad av ljud, synintryck? Kan fullfölja, avsluta innan ny aktivitet påbörjas? Svårt att komma igång med egen aktivitet? Svårt att avsluta/tendens att fastna i aktivitet? Fascination av detaljer, fixeringar? Behov av vuxenstöd, exempelvis vid läxläsning? Social utveckling Tidig kontakt, ögonkontakt, samspel med föräldrar och syskon: ömsesidighet? Kontakt med andra vuxna: blyg, främlingsrädd/distanslös? Kontakt med jämnåriga: tycker om att leka/vara tillsammans med andra barn? Vilka lekar? Rollekar, fantasilekar? TV-spel, dataspel? Härmade som barn/härmar spontant aktiviteter (t.ex. vispa, spika, klippa gräs) Initiativtagande, styrande? Passiv, lättledd? Kan inordna sig under andras regler? Skapar egna regler? Använder andra som redskap? Föredrar att vara med äldre/yngre barn? Föredrar ensamhet? Mobbar andra/blir mobbad? Uppstår lätt konflikter med barnet? Ter sig egocentriskt? Förmåga till ömsesidighet/empati/sympati? Delad glädje: visar, pekar, vill dela med sig av intryck/upplevelser? Förmåga att klara förändringar och frustrationer? Utveckling av kommunikation Jollrade under första året? Använde gester? Pekade för att dela upplevelser, ej bara för att uppmärksamma behov? Adekvata ansiktsuttryck för olika situationer? Tyckte om tittutlekar?

4 När kom de första orden, meningarna? Hur var det första talet: barnspråk/korrekt, vuxenlikt? Språkutveckling därefter: lätt att förstå för andra? Lätt att förstå vad andra menar? Undermeningar, läsa mellan raderna? Förstår nyanser, skämt, ironi? Tolkar saker bokstavligt? Klarar att inleda/upprätthålla ett samtal? Ekolali eller idiosynkratiskt språk? Fokuserar barnet på detaljer och missar centrala budskap? Icke verbal kommunikation: ögonkontakt, mimik, gester, tonfall? Läs- och skrivförmåga; läsförståelse, kan skriva fritt (uppsats)? Utveckling övrigt Spädbarnstid förskoleålder skolålder tonå - Fungerande vid matsituationer? - Ensidigt matintag? - Sömn? - Förmåga klara sin hygien? - Pubertet? Perception Över/underkänslighet för ljud (exempelvis håller för öronen/verkar inte höra)? Synintryck (exempelvis orolig i stökiga miljöer)? Lukter, smaker (matproblem, känslig för konsistens)? Kroppsberöring (känslig för kläder, kamning, tandborstning)? Smärta, värme, kyla? Kognitiva funktioner Enligt anhörigas/lärares uppfattning? Enligt tidigare tester, exempelvis BVC/skolpsykolog? Inlärningsförmåga Hemma, i praktiska sysslor? I fritidsaktivitet: lekar, spel, sport, hantverk? I skolan: kan följa undervisningen? Kan göra läxor självständigt? Minnesfunktioner Arbetsminne: exempelvis komma ihåg böcker från skolan? Långtidsminne: exempelvis händelser i det förflutna, bemärkelsedagar? Brukar glömma/tappa bort saker? Tidsuppfattning: kan passa tider? Planera tidsåtgång? Rumsuppfattning: lokalsinne? Personminne: ansikte, namn, egenskaper? Fritidsintressen Favoritintressen? Byter ofta/tröttnar snabbt? Utpräglade specialintressen? Vilka? Tröttande för omgivningen?

5 Avsaknad av intressen? Tics/stereotypier Motoriska: exempelvis blinkningar, ryckningar, grimaser, handrörelser? Unilaterala/bilaterala? Enstaka/rytmiska rörelser? Vokala exempelvis ljud, fnysningar, hostningar, ord, uttryck? Andra stereotypa beteenden? Varaktighet? Störande för barnet/för andra? Eventuella svårigheter och symptom under uppväxten Sjukdomar Olycksfall; täta akutbesök? Annat? Kroppsliga symtom (t ex huvudvärk, magont) Enures/enkopres Ätstörning/kroppsuppfattning Depressiva symtom Ångest/orostecken/rädslor (ev. fobier el tvångshandlingar) Påtaglig blyghet Rökning/alkohol/droger Självskadebeteende Utagerande beteende Förstörelselusta/eldning Annorlunda beteende Moraliskt ansvar (känsla för vad som är rätt och fel) Debutålder, exempelvis snatteri, andra småbrott Polisingripanden, påföljder. Styrkor och resurser Hur skulle du/ni beskriva barnets styrkor och resurser Hemma/skola/fritid När fungerar barnet som bäst? Föräldraskap Föräldrarnas känsla av och förmåga att kunna påverka sitt barn? (trösta, trygga, glädja, sätta gränser och samtala med) Generellt Är det något, som vi inte pratat om men som du känner är betydelsefullt när det gäller barnets utveckling eller aktuella beteende?

NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE

NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE 5 1 5 NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE Detta formulär belyser på ett detaljerat sätt en rad färdigheter och beteenden hos barn. Barn är olika. Det innebär att deras förmågor

Läs mer

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET Kompendium sammanställt av Berit Lagerheim till föreläsning 3 oktober 2006 Kungsporten, Huskvarna "Barn som väcker oro" handlar om att sätta på sig rätt

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten

Läs mer

Skapat den: 2010-02-15

Skapat den: 2010-02-15 Skapat den: 2010-02-15 Ver. 2.1 1 Barn med inlärningssvårigheter med inriktning på barn med ADHD Ha struktur och förutsägbarhet i ditt handlande. Det du gör skall följa vissa mönster samt vara självklart

Läs mer

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2 1/12 2004 ADHD och autism Björn Kadesjö Vad är ADHD? 1 ADHD i olika åldrar 1 Så vanligt är ADHD 2 Samtidiga problem 2 Orsaker till ADHD 3 Behandling 3 ADHD och autism 4 Vad är ADHD? ADHD (attention deficit/hyperactivity

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Aspergers syndrom. Vad är det?

Aspergers syndrom. Vad är det? Aspergers syndrom Vad är det? Aspergers syndrom är en form av autism där personer med en begåvning inom normalområdet har: Begränsad förmåga till socialt umgänge Begränsade intressen och begränsad föreställningsförmåga

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism Selektiv mutism Information för föräldrar, förskola och skola Vad är selektiv mutism? Selektiv mutism (SM) är ett tillstånd där någon kan tala flytande i somliga situationer, men inte i andra. Talhämningen

Läs mer

Fall. Differentialdiagnostik. Kunskapsmål. Psykiatripartners Resurs AB. Suzanne Blomstedt. «Lat, nonchalant, slarvig och korkad.

Fall. Differentialdiagnostik. Kunskapsmål. Psykiatripartners Resurs AB. Suzanne Blomstedt. «Lat, nonchalant, slarvig och korkad. Fall Lat, nonchalant, slarvig och korkad Självdestruktiv Brister i exekutiv funktion, uppmärksamhet, arbetsminne och motivation 1 Kunskapsmål Hur förhåller man sig till neuropsykiatrisk problematik utifrån

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en samlingsbeteckning för olika former av uppmärksamhetssvårigheter. Det som ofta associeras till

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder Kerstin Arnsvik-Malmberg Överläkare Med.dr BUP Skärholmen Innehåll Vad är ADHD och Autismspektrumtillstånd och hur känns det igen hos barn och ungdomar/vuxna? Behandlingsstrategier

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

adhd Kort om hos barn och ungdomar

adhd Kort om hos barn och ungdomar Kort om adhd hos barn och ungdomar Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information till föräldrar

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12 2013-03-12 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Enheten för elevstöd Kjell Olsson HANDLINGSPLAN för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD Utarbetad av Kurator Helena Hagström Psykolog

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Specialpedagogiska programmet GÖTEBORG UNIVERSITY Department of Education Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter Examensarbete

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Om Tydliggörande pedagogik

Om Tydliggörande pedagogik Om Tydliggörande pedagogik Tydlighet innebär enligt Svensk synonymordbok att något är lätt att uppfatta, förnimma, inse. Det kan också betyda klarlägga, åskådliggöra. För oss människor innebär tydlighet

Läs mer

Pedagogiskt arbetssätt

Pedagogiskt arbetssätt Pedagogiskt arbetssätt För personer med Autism och annorlunda kognitiva förutsättningar Författare: Emelie Liljedahl Handledare: Kerstin Gatu Mora Folkhögskola Autism Ett annorlunda sätt att tänka Mora,

Läs mer