Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor."

Transkript

1 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr En leksak blir inte en leksak förrän den används. Det säger Torben Hangaard Rasmussen, författare till Leksakernas virtuella värld. Han intresserar sig för vad som sker mentalt när barnen leker, och drar paralleller till den fantasivärld vi vuxna kan kliva in i när vi läser. Det är i barnets hjärna som leksaken blir en leksak. Och då kan det vara en sten eller gren som förvandlas inför barnens ögon, lika gärna som en noga designad docka eller bil. Ämnet är högintressant oavsett man är förälder eller pedagog eller bådadera. Den vuxne inte bara förser barnen med leksaker, utan arrangerar och reglerar ofta miljöer och utrymme för lek utifrån egna moraliska värderingar. Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor 4 dec Svara senast

2 boken Allt är möjligt i leksakernas värld 536 (!) leksaker har svenska barn i genomsnitt, enligt en undersökning. Och då räknas ändå Lego som en leksak. Men antalet är mindre intressant. Frågan är snarare hur barn uppfattar sina leksaker och varför. Denna omgångs huvudbok, av den danske leksaksforskaren Torben Hangaard Rasmussen, öppnar spännande perspektiv bakåt in i historien, i filosofin och psykologin och barnens virtuella värld. Romaner, deckare, science fiction, fantasy? Folk verkar läsa som aldrig förr. Mycket ofta lär vi oss något om våra egna liv av dessa svarta bokstäver på vitt papper. Ändå vet vi, som sagt, att dessa händelser utspelas i en virtuell värld, påhittad av någon annan. En värld som vi när som helst kan kliva ur och tillbaka in i. Det går att dra klara paralleller med barnets förhållande till leksaker, vilket vuxna borde förstå: Barnet säger Det är bara på lek till den vuxne, som oroligt ser när pojken eller flickan är hårdhänt mot dockan eller låter Starwars-figurerna ta död på varandra. För barnen vet att de vuxna har svårt att se det som sker bakom det som synes ske. Samtidigt är det som om barnen besjälar sina leksaker. Ja, nästan som om det är leksakerna som leker genom barnen. Precis som boken lever genom sin läsare. Leksaksforskare Torben Hangaard Rasmussen är förskollärare och författare i det själländska Snekkersten, strax utanför Helsingör. Men han är också leksaksforskare med en bakgrund från Nordiskt centrum för forskning om leksaker och pedagogiska media vid Högskolan i Halmstad. Flera av hans böcker har översatts till svenska och blivit undervisningslitteratur på lärarutbildningen. Jag intresserar mig inte för statistik eller kvalitet utan för vad som sker mentalt, när barnet leker med en leksak. Det är ett forskningsområde som varit höljt i mörker men som jag vill kasta ljus över. Detta ämne är högintressant för den vuxne oavsett om det är i rollen som förälder eller pedagog eller bådadera. Den vuxne inte bara förser barnen med leksaker, utan arrangerar också lekmiljöer och reglerar ofta även utrymmet för lek inte sällan utifrån egna moraliska och moralistiska reaktioner. Vad är en leksak En leksak blir inte en leksak förrän den används, det vill säga i själva leken. Det är i barnets hjärna som leksaken egentligen blir till. Bara det föremål som låter sig förvandlas, som blir besjälad i en magisk värld, där allting är möjligt, duger som leksak Och då kan det lika gärna vara en sten eller en gren som förvandlas inför barnens ögon som det är en noga designad docka eller bil, inköpt för dyrbara pengar. Att leksaksfabrikanterna lägger ner enormt stora summor på att ta fram och lansera ibland mycket spekulativa leksaker är inte alls någon garanti för att barnen leker med dem. Speciellt inte på ett sätt som industrin avsett. Leksakernas virtuella värld är skriven i essäform. Torbens iakttagelser av de egna barnen eller barnen på förskolan varvas till 2

3 boken Men det blir samtidigt ett mycket spännande och fruktbart sätt att närma sig ämnet. Inte minst för den som tror att barnet genom lek och leksaker närmar sig och bearbetar djupa och universella livsfrågor och därmed, genom leken, finner sig självt. Leksakernas virtuella värld ska inte och kan heller inte läsas som någon sorts anvisning om vad som är rätt eller fel, eftersom den kvaliteten bestäms av barnen själva. Det som fungerar får liv, det som inte fungerar förblir helt enkelt ett dött föremål som stannar i leklådan eller på hyllan. När allt är möjligt Förhoppningsvis kan boken leda till egna minnen om den tid, då allt kunde förvandlas och allt var möjligt. Kanhända minns läsaren till och med den vuxna varelse som den gången, för länge sedan, hade mycket svårt att förstå att också en tesked visst kan bli till en buss i det väldiga matbordslandet. En stor fantasilös stackare, vars brister det gällde att ha ett visst överseende med. Nu är vi själva i Landet utanför och kommer aldrig tillbaka igen. Leksakernas virtuella värld är en god reseskildring från den verklighet som en gång var vår och som numera är våra barns. Må de få leva och utvecklas där, utan inklampande vuxna som inte kan höra stenens hjärta slå! exempel med en skildring av bollens fascinerande och mångtusenåriga historia i olika kulturer. Här finns också en essä om Barbiedockans symbolik för barn och vuxna, en redogörelse för kopplingen mellan leksaker, lek, saga och tecknad film, samt paralleller mellan konstnärens och barnets sätt att se på tillvaron. Vygotskij, Piaget, Fröbel och Freud finns med liksom mindre kända men inte desto mindre intressanta lek- och leksaksforskares teorier. Filosofisk och spännande Stundtals är detta en ganska filosofisk bok som kräver en uppmärksam läsare. Det märks att Torben har studerat filosofi på universitet och att ämnet fascinerade honom. Leksakernas virtuella värld Studentlitteratur, 205 sidor Best.nr Ordinarie medlemspris efter 4/12 229:- Medlemspris 216:- 3

4 fler nyheter Här står leken på schemat Gör som pedagogerna i Norge, England och Österrike använd leken för att bryta upp könsrollsmönstren i klassen. I boken Lek i skolan förklarar Gunilla Lindqvist hur det går till. Lek i skolan Gunilla Lindqvist Studentlitteratur, 148 sidor. Best. nr Medlemspris162:- Leken är det viktigaste uttrycket för barnets tankevärld och därför, enligt författaren, oumbärlig i en demokratisk skola. Leken är samtidigt en kultur i vardande. Boken innehåller många exempel på hur eleverna utvecklar leken till en medveten kulturell verksamhet, från förskoleklass till gymnasium. Den visar också hur ett lekpedagogiskt arbetssätt kan överbrygga traditionella könsroller. Författaren ger exempel från Norge, Österrike och England, där man har infört lek i sina läroplaner. Boken passar bra som fortbildning både av förskolans och skolans personal. Gunilla Lindqvist är docent i pedagogik och arbetar som universitetslektor vid Karlstads universitet. Hon har tidigare skrivit böckerna Historia som tema och gestaltning, Vygotskij och pedagogiken, Lekens möjligheter, Ensam i vida världen samt Från fakta till fantasi. De böckerna kan du läsa mer om på vår hemsida. Så jobbar Bifrost De arbetar ämnesövergripande, tematiskt och utan timplan. Inte undra på att intresset för Bifrostskolan bara växer. Intresset för Bifrostskolan är stort. Deras sätt att arbeta i arbetslag, med tema och utan timplan har blivit en förebild för många svenska skolor. I boken beskriver Bifrostskolans lärare tillsammans sitt arbete med det gemensamma inspirationstemat Leonardo da Vinci. Det är en praktiskt orienterad, skriftlig beskrivning av undervisningsverksamheten på skolan. En undervisning som alltid är tematisk 4

5 fler nyheter Flickor med AD/HD vanligare än man tror Med järnhård självdisciplin lyckas många flickor dölja sitt AD/HD-handikapp. Men liksom de mer utagerande pojkarna behöver givetvis även de bli uppmärksammade och få hjälp. Flickor med AD/HD är vanligare än man tror, även om relativt få får denna diagnos. Dels är flickornas svårigheter annorlunda än AD/HD-pojkarnas, och inte lika störande för omgivningen. Dels för att flickor ofta lyckas dölja sitt handikapp bakom en god allmän begåvning eller stenhård yttre disciplin. Hur hittar vi dessa flickor, och vilken typ av hjälp behöver de? Kathleen Nadeau och hennes medarbetare ger i boken Flickor med AD/HD en överblick över problemet. De ger förslag till insatser för att synliggöra dessa flickor och ge dem möjligheter att utvecklas med bibehållen självkänsla, trots sina svårigheter med att skapa organisation och struktur i tillvaron. Det här är en bok för alla som i sitt arbete eller dagliga liv möter barn och ungdomar med svårigheter att hantera problem i skola och umgänge. Kathleen G. Nadeau är klinisk psykolog och arbetar med barn och ungdomar med AD/HD vid sin klinik i Maryland, men skriver även böcker och artiklar samt anordnar kurser om AD/HD. Ellen B. Littman, forskare och klinisk psykolog, har mångårig erfarenhet av diagnostik och behandling av vuxna med AD/HD. Patricia O. Quinn är barnläkare i Washington DC och specialist i behandlingen av uppmärksamhetsstörningar och inlärningssvårigheter hos barn. Flickor med AD/HD Kathleen G Nadeau m fl Studentlitteratur, 258 sidor. Best. nr :- Medlemspris Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci Sama förlag, 225 sidor. Best. nr Medlemspris246:- och ämnesövergripande. I boken presenteras många exempel från barnens arbete från år 0 till år 9/10. Birgitta Sohlman, som översatt boken, säger: Trots att jag redan vet en hel del om Bifrostskolan så har de detaljerade beskrivningarna i denna bok gett mig fördjupade kunskaper och större förståelse. Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci är en inspirationskälla för alla blivande och aktiva pedagoger. Den är också ett komplement till Möjligheternas barn i möjligheternas skola, som du kan läsa mer om på sidan åtta. Rikt illustrerad. 5

6 barntillåtet Tre skivor som räcker hela julen Julstämning från både sagornas och musikens värld ryms i denna samling med tre cd-skivor. Lyssna på Astrid Lindgren som läser om när Pippi har julgransplundring och om Lotta på Bråkmakargatan som kan nästan allting. Hör Helge Skoog berätta hur Pettsons julafton förvandlas från ett elände till en oförglömlig kväll för både honom och Findus. Och njut av ett gnistrande pärlband av 17 klassiska julsånger framförda av bland annat Anders Ekborg, Thomas di Leva och Nacka musikklasser. Totalt 104 minuters stämningsfull underhållning. ABC vad är D? Med alfabetet i bagaget serverar Claes Rosvall här bokstavslekar i alla dess möjliga och omöjliga former. Hans pusslande med alfabetet stimulerar barnen att utveckla ett rikt och fantasifullt språk. Att leka med orden, att skapa egna rim och ramsor är ett sätt att få barnen att upptäcka glädjen med både det talade och skrivna språket. A, B, C vad är D Språklek för alla åldrar Clas Rosvall Warne förlag, 88 sidor. Best.nr Medlemspris155:- Jul i sagornas värld Gammafon, 3 cd-skivor Best.nr Medlemspris159:- Julmagi à la Lindgren I en lång rad böcker har Astrid Lindgren skildrat julen på ett oförglömligt sätt. Hennes barndoms jular har gett inspiration till skildringarna av firandet på Junibacken och i Bullerbyn, men här finns också berättelser om Kajsa Kavats jul och Lottas jul på Bråkmakargatan. Läs hennes stämningsskapande berättelser högt för barnen nu när decembermörkret sänker sig över oss. Julberättelser Astrid Lindgren Rabén & Sjögren, 112 sidor. Best.nr Medlemspris155:- 6

7 på schemat: livsfrågor Samtal på liv och död Det är inte lätt att tala om svåra saker det ligger så att säga i sakens natur. Många frågor har helt enkelt inga svar, och det finns ämnen som även vi vuxna ryggar för att ta upp. Hur talar man med barnen om de stora livsfrågorna? Hur talar man om döden? Att samtala med barnen om detta svåra, och ge utrymme för deras frågor, är lika nödvändigt som att tala om det lätta och självklara. Vi erbjuder inga patentlösningar men vi har valt ut ett antal böcker som, var och en på sitt sätt, ger förslag, tips, tankar och ingångar till de stora och svåra ämnena. God hjälp på vägen, helt enkelt. Om undran inför livet Barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle Vilken roll spelar livsfrågorna i barns liv? Finns det risk för att vi lär barnen att inte fråga, att sluta förundras över livet? Denna bok handlar om barns såväl som vuxnas existentiella frågor i dagens multikulturella samhälle. Ett genomgående tema i boken är sagornas och myternas och det munliga berättandets betydelse för hur vi bearbetar livsfrågor. 142 sidor. Bo Dahlin Studentlitteratur Best.nr Medlemspris 162:- Filosofi med barn För en del ter sig filosofi med barn inte så märkvärdigt visst är barn naturliga filosofer. För andra tycks idén befängd filosofi är ju så abstrakt och svårt. Inte kan det vara något för barn. Här utvärderas och beskrivs ett försök att presentera filosofiska frågor för barn i sju till tioårsåldern. I tre år fick eleverna regelbunden filosofiundervisning och i boken får vi veta vad som hände på lektionerna, med klassen och med den enskilda eleven. 420 sidor. Bo Malmhester & Ragnar Ohlsson Carlsson bokförlag Best.nr Medlemspris 229:- Pippi & Sokrates Filosofiska vandringar i Astrid Lindgrens värld Denna bok närmar sig de filosofiska frågorna på ett nytt och underfundigt sätt och låter oss möta en helt ny läsning av böckerna om Pippi Långstrump. På ett roande och tankeväckande sätt får vi förnyad insikt och nya kunskaper om filosofins historia. 229 sidor. Jørgen Gaare & Øystein Sjaastad Natur och Kultur Best.nr Medlemspris 219:- Själens fågel En smått genial liten bok med humoristiska teckningar och en poetisk text som banar väg för samtal mellan barn och vuxna om vårt innersta. 48 sidor. Michael Snunit UR Best.nr Medlemspris 58:- Mörker och ljus Hur möter vi barnet när det ställer svåra och viktiga frågor som det inte finns entydiga och slutgiltiga svar på? Författaren vill med boken hjälpa till att skapa en dialog mellan barn och vuxna om dessa viktiga frågor. Samtalsfrågor och förslag på hur man tillsammans med barn kan gestalta och på olika sätt uttrycka livsfrågor följer varje kapitel. 128 sidor. Ingela Bendt UR i samarbete med Verbum och SKS Best.nr Medlemspris 140:- Mörker och ljus videon Hur hjälper vi barn formulera en livssyn en livsåskådning en människosyn, när vi vuxna ofta inte har formulerat en egen? Denna video består av sex delar som delvis hänger samman med boken med samma namn. Tre delar riktar sig till vuxna: Mörker och ljus med sjukhusprästen Lars Björklund, Små barns livsfrågor med förskolläraren Elisabeth B Carlsson och Det var en gång med förskolläraren Birgitte Hilding. De tre delarna för barnen är: Själens fågel, en animerad film som anknyter till boken med samma namn, samt Änglaflugor och Monstret av Ingela Bendt. Total speltid 80 minuter. UR Best. nr Medlemspris 209:- Video! Läs mer om böckerna på 7

8 alltid aktuella Wahlström & Widstrand Best. nr Medlemspris 152: Wahlström & Widstrand Best.nr Medlemspris 179:- Studentlitteratur Best.nr Medlemspris 285:- Wahlström & Widstrand Best.nr Medlemspris 179:- Här är jag! Vem är du? Jesper Juul Hur sätter man gränser för sina barn? Jesper Juul fördjupar här sitt resonemang från Ditt kompetenta barn, om det som många upplever som föräldraskapets svåraste fråga. För visst måste man sätta gränser? Nej, faktiskt inte, menar författaren. Genom att lyhört respektera barnets personliga gränser och samtidigt tydligt visa var de egna går, skapar man ett jämlikt samspel där alla är delaktiga och ingen blir kränkt. En tankeväckande bok om ett nytt sätt att se på samspelet mellan barn och vuxna. 108 sidor. Ditt kompetenta barn Jesper Juul Här beskrivs ett värdesystem för hur man umgås och samspelar inom familjen. Det bygger varken på auktoritär maktutövning eller ett demokratiskt likhetstyranni, utan på en strävan efter verklig jämlikhet och ömsesidighet mellan barn och vuxna. Konkreta exempel och fallbeskrivningar. 259 sidor. Att finna balanser En bok om undervisningsyrket Lars-Åke Kernell Denna bok hjälper både blivande och erfarna lärare att trivas i sitt yrke, att hushålla med sina krafter och samtidigt vara effektiva i sina undervisningsmöten. Konkreta exempel förtydligar tankegångarna. Resonemangen knyts till såväl förskola, som grundskola och vuxenundervisning. 286 sidor. Älskade barn, särskilda barn Annika Rehn En bok om den omtumlande upplevelsen att få ett barn med funktionshinder. Här möter vi fem barn med olika handikapp, och deras föräldrar, i olika texter om hur livet kan gå vidare fast det inte blev som man tänkt. Här finns också gott om praktisk information och användbara adresser och webbsidor. 129 sidor. Möjligheternas barn i möjligheternas skola Bodil Abildtrup Johansen m fl Bifrostskolan i Danmark har väckt ett stort intresse bland pedagoger. Det är en skola där fantasi, lust och skapande står i centrum. I boken berättas om det dagliga arbetet, hur skolan är inrättad, om metoden och filosofin bakom. Mer om Bifrostskolan kan du ta del av på videon En skola för framtiden (se nedan).184 sidor. En skola för framtiden? Fantasi. Lust. Skapande. När barnens egna känslor får styra blir kunskapen levande. Denna video om Bifrostskolan består av fyra program: Vilken praktfull idé, Lära med lust och nyfikenhet, Utan bänk och lärobok samt Elever som vill, vågar och kan!. Videon är producerad av Birgitta Sohlman. Total speltid 40 minuter. Det flerstämmiga klassrummet Olga Dysthe Ett flerstämmigt klassrum är ett klassrum där lärarens röst bara är en av många som hörs. Där eleverna lär av varandra och där både det muntliga och skriftliga språket intar en central plats. Tre klasser jämförs och oavsett ämne använder läraren skrivande och samtal som viktiga redskap i sin undervisning. 264 sidor. Runt i naturen om livet, kärleken och döden Helen Rundgren Denna bok är full av konkreta tips på aktiviteter. Här finns nya och ibland oväntade infallsvinklar att ta tag i för att närma sig naturvetenskapen. En lektion om liv och död kanske utspelar sig i komposten men den kan också ta form bland gosedjur och dockor. Vad är liv? Lever en sten? Lever Emmas plyschgiraff? 80 sidor. UR Best.nr Medlemspris 230:- Video! UR Best.nr Medlemspris 209:- Studentlitteratur Best.nr Medlemspris 238:- UR Best.nr Medlemspris: 222:- 8

9 alltid aktuella Besjälat lärande Bo Dahlin, Rutger Ingelman och Christina Dahlin Var finns själen i dagens förskola, fritidshem och skola? Författarna argumenterar i boken för en fördjupad pedagogik där meningsfull kunskap och personlighetsutveckling ges lika värde. Boken innehåller både teoretiska resonemang och konkreta undervisningsförslag. 285 sidor. Studentlitteratur Best. nr Medlemspris 285:- Stoppa mobbning Steg för steg Sylvia Laserow Ett praktiskt verktyg att använda direkt i klassen eller förskolegruppen. Barnen lotsas genom en känslomässig process som ökar deras empati och sociala kompetens. Genom kompissamtal och rollspel ökar deras förståelse för vårt beteende, rätt och fel, orsak och verkan. Innehåller också kopieringsunderlag. 95 sidor. Adastra Läromdelel AB. Best. nr Medlemsris 329:- Utvärdering i förskolan frågor och exempel Gunnar Åsén Här finns stöd och stimulans att hämta i arbetet med att utvärdera verksamheten i förskolan. Frågor att ta ställning till när man planerar och genomför utvärderingar lyfts också fram. Innehåller exempel på olika utvärderingsmodeller. 72 sidor. Skolverket Best. nr Medlemspris 80:- Sjuk? Martina Wagner Ger många av svaren på barnens frågor om sina egna och andras sjukdomar. Martina Wagner skriver enkelt, informativt och klokt om sjukdomar, kroppsdel för kroppsdel. En bok om blåmärken, diabetes, stamning och mycket annat. Olle Jeppson, överläkare på Huddinge Sjukhus, har granskat. 140 sidor Rabén & Sjögren Best. nr Medlemspris 189:- Fler ritsagor Per Gustavsson 15 alldeles nya, roliga och enkla ritsagor att berätta för barnen. Penna och papper är det enda du behöver för att fånga barnens uppmärksamhet och ge sagorna liv. I denna samling finns nästan bara nyskapade sagor. 64 sidor. Alfabeta Best. nr Medlemspris 139:- Ritsagor Per Gustavsson Ord och bild följs åt i dessa sagor som barnen aldrig tröttnar på. Ursprungsbilden fylls steg för steg på medan sagan berättas. Ett enkelt och lustigt trolleri som roar barnen. 80 sidor. Alfabeta Best.nr Medlemspris 139:- Krokodilfiolen Kalle Tiderman & Ale Möller Världen är full av rolig, konstig och främmande musik. Boken innehåller berättelser av musiker från olika platser på jordklotet. Förhoppningen är att göra några av världens hörn mindre främmande för barnen. Lyssna till den fantastiska och medryckande musik som uppstår när musiker från hela världen spelar tillsammans. 47 sidor + 1 cd-skiva. Alfabeta Best.nr Medlemspris 162:- Musik och lek Gunilla Bojner En bok som genom både teoretiska och praktiska exempel inspirerar till roliga musikstunder. Vattenmusik och Musik i sagolandet är exempel på några av de 25 teman som beskrivs i boken med förslag till övningar, kommentarer och hjälp till musikval. Olika musikstilar, instrument och kompositörer beskrivs också. 161 sidor. Uppsjö läromedel Best.nr Medlemspris 179:- Barnens svenska sångbok Anders Palm & Johan Stenström Den svenska sångskatten är oändlig. Samlade och kommenterade finns här 211 sånger, de gamla välkända sångerna och visorna, danslekarna och psalmerna, men också favoriterna från vår tid. En bok som bör finnas till hands där barnens sånglust finns. 290 sidor. Bonnier Best.nr Medlemspris 239:- Barnens konstskola Lillemor Borenius & Lars Borenius Alla barn har naturliga förutsättningar för att teckna och måla. Boken ger tips och inspiration om hur pedagoger och föräldrar kan stödja barnen i deras konstnärliga upptäckariver. Innehåller övningar i att skissa, teckna, blanda färg och måla. 227 sidor. BonnierCarlsén Best.nr Medlemspris 199:- 9

10 alltid aktuella Alleklev Lindvall Listiga räven :- Andersson, B-E Visionärerna :- Andersson, K m.fl. Individuell planering för förskolebarnet :- Andersson, K m.fl. Individuell planering för eleven i skolan :- Baric, M Dockor och djur :- Danielsson, U Boken om färg :- Danielsson Ginsburg Musik för nya öron :- Ellneby, Y Barns rätt att utvecklas :- Erdis, M Juridik för pedagoger :- Freltofte, S Att stödja barn med DAMP :- Gillberg, C Autism :- Gustavsson, P Frågvisa sagor :- Hammershøj, H Musikalisk utveckling i förskolan :- Jederlund, U Musik och språk :- Jelveus, L Tjocka polisen i Fiskamalajka :- Jonstoij Tolgraven Hundra sätt att tänka :- Karlsson Lövgren Bilder i skolan :- Ladberg, G Barnen och språken :- Lagerholm, K Teknik för förskolan :- Levengood Lindell Gamla tanter lägger inte ägg :- Malmer, G Bra matematik för alla :- Nilsdotter Rönnblom Barnens egen snickarbok :- Nya lek med teknik :- Otterbeck, J Islam, muslimer och den svenska skolan :- Raundalen, M Empati och aggression :- Rimramsor :- Wallin, K m. fl. Ett barn har hundra språk :- Wieslander Ellneby Dagis TV:s rörelsesånger :- Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Ronny Pettersson (Studentlitteratur), Krister Widell (UR), Jörgen Olsson (Wirtén Media). Produktion och form: Wirtén Media. Kundtjänst: Omslagsfoto: Per Dahl Studentlitteratur, Box Lund. Utbildningsradion Stockholm. Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på dina köp jämfört med handelns cirkapriser. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sex gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 37 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (inom Sverige). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Vill du veta mer om böckerna? Gå in på Nästa nummer utkommer omkring 28 januari

11 signerat Tid för både lek och eftertanke Julen står för dörren och ganska säkert är att många barn kommer att få sina leksaksdepåer påfyllda på julafton. Och det är lätt att förfäras över den mängd leksaker som svenska barn omger sig med. Men det är inte detta som periodens huvudboksförfattare Torben Rasmussen tar fasta på i sin bok Leksakernas virtuella värld. Han ställer i stället frågor som: Vilken betydelse har leksaker för barn? Hur förhåller sig lek och leksak till varandra? Är det leken som bestämmer om något blir till en leksak? Intressanta frågeställningar som i högsta grad berör även oss vuxna. Men allt är inte lek och spel. Det händer nästan dagligen saker i barns liv eller i deras omvärld som tangerar det filosofiska frågor om gott och ont, om rättvisor och orättvisor, om liv och död. Ibland kan man som vuxen behöva stöd i hur man ska bemöta barnens frågor och hur man kan skapa samtal med barnen, också om det som kan synas abstrakt och svårförklarat. På sidan sju hittar du böcker som på olika nivåer och sätt tar upp samtal om filosofi och livsfrågor med barnen. Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 150 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlemsnummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. Vi som arbetar med Leka Lära Leva tycker att det gångna året har varit spännande: Tidningen har fått ett nytt utseende och utbudet i bokklubben har breddats. Vår förhoppning är förstås att kunna erbjuda så många som möjligt av er medlemmar böcker som ni behöver och efterfrågar. Vi letar ständigt efter spännande och intressanta titlar som vi tror och hoppas ska fylla ert behov av ny och fördjupad kunskap. Är det något specialområde som vi inte bevakar? Glömmer vi någon yrkeskategori? Hör gärna av er så att bokklubben kan bli ännu bättre. Allra enklast når du oss via e-post: Slutligen vill vi önska er alla en lugn och skön julhelg. Åsa Hernborg Axelson Hög tid att beställa kalender! Denna färgglada kalender med klassiska bilder från svenska barnböcker hjälper dig att hålla ordning på månadens aktiviteter. Pippi Långstrump, Castor, Findus och Linnea är några av de bilderboksfigurer som illustrerar månaderna. 23x36 cm. Begränsat antal! Hjelms förlag Best. nr Medlemspris 70:- 11

12 Svarskupong Om du endast vill ha boken Leksakernas virtuella värld behöver du inte fylla i kupongen den kommer automatiskt. Om du vill avbeställa boken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast onsdagen den 4 december Praktiskt är också att beställa och avbeställa på webben Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning eller avbeställning på eller använda vår servicetelefon Stockholm porto betalt P Fler nyheter Antal ex. Lek i skolan. Best.nr , medlemspris 162:- Flickor med AD/HD. Best.nr , medlemspris 379:- Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci. Best.nr , medlemspris 246:- Övriga beställningar Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack, jag önskar ej boken Leksakernas virtuella värld. Best.nr Avbeställ gärna på webben. Jag vill bli medlem Mitt medlemsnummer. Endast för dig som har värvat. Jag har värvat en ny medlem Som välkomst-/värvarpresent får jag boken Förskollärare om yrkets pedagogiska innehåll av Sonja Kihlström Stockholm porto betalt P Mitt namn/förskola, skola. Endast för dig som har värvat. Ny medlem Förskola/skola Adress Postnummer och ort Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Den nya medlemmens e-postadress Den nya medlemmen beställer samtidigt följande bok/böcker: Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , måndag , tisdag , ons-tors , fredag Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning).

Boken Runt i naturen Livet, kärleken och döden Fler nyheter Besjälat lärande / Stoppa mobbning / Utvärdering i förskolan På schemat Musik.

Boken Runt i naturen Livet, kärleken och döden Fler nyheter Besjälat lärande / Stoppa mobbning / Utvärdering i förskolan På schemat Musik. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2002 En filosofisk faktabok som tänjer på begreppen. Så beskrivs Runt i naturen Livet, kärleken och döden, skriven av Helen Rundgren. Som faktabok innehåller

Läs mer

Boken En kompetent förskolepersonal Fler nyheter När omsorgen sviktar / Pedagog i en förändrad tid / Social kompetens i förskolan.

Boken En kompetent förskolepersonal Fler nyheter När omsorgen sviktar / Pedagog i en förändrad tid / Social kompetens i förskolan. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2002 Inget är mer destruktivt än en omotiverad och frustrerad förskollärare. Det fastslår Kjell-Åge Gotvassli, författare till En kompetent förskolepersonal.

Läs mer

Boken Inspiration för grundskolan Fler nyheter Det gränslösa språkrummet / Visionärerna / Musik och språk På schemat Teknik. 11 sept.

Boken Inspiration för grundskolan Fler nyheter Det gränslösa språkrummet / Visionärerna / Musik och språk På schemat Teknik. 11 sept. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2002 Skolan är vår största men kanske också mest omdiskuterade arbetsplats. Många är de som anser sig veta hur tillståndet i skolan är. Bilden som tonar fram

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk / Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2003 Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt, men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Boken Mobbning kan stoppas! verktyg för

Boken Mobbning kan stoppas! verktyg för Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2004 www.lekalaraleva.nu Mobbning går inte att bryta loss ur sitt sammanhang. Den är inte en angelägenhet bara för den som är mobbad och hans eller hennes plågoandar.

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16 Ungdomsböcker Böcker att läsa tillsammans med en vuxen 2 Titel: All Dogs Have ADHD Författare: Kathy Hoopermann Förlag: Jessica

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och

Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2003 Att behärska tingen, att inse sammanhangen men också att förvandla insikten till en handling för att nå sitt mål det är någonting mycket stort för en två-treåring.

Läs mer

Skolbild för Särskolan Regnbågen

Skolbild för Särskolan Regnbågen Skolbild för Särskolan Regnbågen Grundsärskola inriktning träning inom enhet Specialpedagogiskt centrum Läsår 2014/2015 Agne Arnesson, rektor Beskrivning av verksamheten Regnbågen är en grundsärskola med

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Boken Barns sociala samvaro Fler nyheter Barn som inte leker / Mentorskap / Mötet med alla barn På schemat Att berätta. 28 november.

Boken Barns sociala samvaro Fler nyheter Barn som inte leker / Mentorskap / Mötet med alla barn På schemat Att berätta. 28 november. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2003 Vad är det som avgör om annorlunda barn kommer med i gemenskapen på förskolan eller inte? Om segregationen i förskolans dagliga liv handlar Borgunn Ytterhus

Läs mer

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP Maria Jönsson Åsa Jönsson Kicki Wemmenborn Bakgrund Vi jobbar på Helgedalskolan i Kristianstad. Helgedalskolan är en 0-5-skola med ca 280 elever.

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i

Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2004 Många pedagogiska teoretiker ser barnet som en ofullkomlig varelse och tänker: Barn, jag ska göra en människa av dig. Janusz Korczak ville istället att

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Hundra sätt att tänka. Svara senast 10 dec. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 År 2001. Huvudbok

Hundra sätt att tänka. Svara senast 10 dec. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 År 2001. Huvudbok Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 År 2001 Huvudbok Hundra sätt att tänka Alternativ Samtal med barn IKT och lärande För de allra små! 1 Svara senast 10 dec. Hundra sätt att tänka Om Reggio Emilias

Läs mer

StegVis Ett program för utveckling av barns sociala kompetenser

StegVis Ett program för utveckling av barns sociala kompetenser StegVis Utveckla barnens sociala färdigheter Ett undervisningsprogram för förskola och skola i samarbete med hemmet StegVis Läs om syfte, mål, metoder och material, och få information om försäljning, kurser

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Matte på burk. rena barnleken! Matte på burk. matnyttig metod för förskolan

Matte på burk. rena barnleken! Matte på burk. matnyttig metod för förskolan Konsten att säga nej ny bok av Jesper Juul [ Sid 4] Svara senast 4 september V ä r d e- kupong till Bok & Bibliotek på sidan 11! Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2007 www.lekalaraleva.nu Matte

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Boken Animera mera Fler nyheter Alla barn har särskilda behov / Att bygga broar / Pedagogiskt arbete och kön På schemat Natur.

Boken Animera mera Fler nyheter Alla barn har särskilda behov / Att bygga broar / Pedagogiskt arbete och kön På schemat Natur. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 2 2002 Färgade pappers - lappar får plötsligt liv inför allas ögon. De blir till ßaxande fåglar, soluppgång och solnedgång, himmelsseglande moln och Þskar som

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen I SKOLAN NYHETSBREV Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen Tema: förskolor Nummer 2 November 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Köpmangatan 14 861 82 Timrå Växel: 060-16 31 00 Från

Läs mer

Empati. något vi föds med eller lär oss? Böcker, spel och musik för mer rörelse! [ Sid 7] Fler nyheter: Barntillåtet: På schemat:

Empati. något vi föds med eller lär oss? Böcker, spel och musik för mer rörelse! [ Sid 7] Fler nyheter: Barntillåtet: På schemat: Böcker, spel och musik för mer rörelse! [ Sid 7] Svara senast 17 april Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2007 www.lekalaraleva.nu Extra förmånligt erbjudande då du köper huvudboken Empati något

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbete

Dokumentation av kvalitetsarbete Dokumentation av kvalitetsarbete Svampar Hedekas förskola Smörblomman Hösten 2014 Förskolor Norr Munkedals kommun Jeanette Björlén Nadia Lindh Elisabet Sjöberg Grundförutsättningar Personalgrupp Vår personalgrupp

Läs mer

22 nov. Svara senast. de numera vuxna adoptivbarnens. och möjlighet och ger konkreta råd.

22 nov. Svara senast. de numera vuxna adoptivbarnens. och möjlighet och ger konkreta råd. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2005 www.lekalaraleva.nu Adoptivföräldrar är rädda att deras barn ska bli betraktat som den adopterade av pedagoger och barn på förskolan. Eftersom adoption

Läs mer

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Inledning Folkhälsoenheten arrangerade den 13 maj den första Tematräffen för pedagoger på förskolor och skolor som ingår i Hälsofrämjande skolutveckling. Syftet

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

Denna veckan firade vi vår elev som fyllde år i onsdags. Vi firade stort med paket, glass, snacks och film såsom vi brukar göra varje månad.

Denna veckan firade vi vår elev som fyllde år i onsdags. Vi firade stort med paket, glass, snacks och film såsom vi brukar göra varje månad. Veckobrev för v.41 Vi vill börja med att välkomna Adam till klass F-1. Det känns så bra att ha dig här, hjärtligt välkommen Adam. Vi vill även meddela er föräldrar att vår lärare Johan fått en annan tjänst

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS Svenska - Språkutvecklande Vi arbetar med slingerpedagogik och Bornholms modellen vägen till läsning. Detta med utgångspunkt från rim, meningar, ord, stavelser

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Family-Lab är den svenska delen av Jesper Juuls internationella utbildning, undervisnings och rådgivningsorganisation Family-Lab International.

Family-Lab är den svenska delen av Jesper Juuls internationella utbildning, undervisnings och rådgivningsorganisation Family-Lab International. Family-Lab fungerar som ett laboratorium där professionella och föräldrar arbetar tillsammans för att hitta nya sätt att omvandla kärleksfulla tankar till kärleksfulla handlingar. Family-Lab är den svenska

Läs mer

Regnbågens Arbetsplan. Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916.

Regnbågens Arbetsplan. Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916. Regnbågens Arbetsplan Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916. På vår tre avdelnings förskola finns det ca 50 inskrivna barn mellan 1-6 år. Vi har en småbarnsavdelning Rönnen samt två syskonavdelningar

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

En modern klassiker. Vem handlar boken om? Vad tas upp i boken? Mästerdetektiven Blomkvist. Författare: Astrid Lindgren

En modern klassiker. Vem handlar boken om? Vad tas upp i boken? Mästerdetektiven Blomkvist. Författare: Astrid Lindgren sidan 1 Författare: Astrid Lindgren En modern klassiker Astrid Lindgren var och är en av våra mest älskade barnboksförfattare. Hennes berättelser har lästs av barn och vuxna från 1940-talet fram till våra

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Matematikplan Förskolan

Matematikplan Förskolan Matematikplan Förskolan Utarbetad 2014 Sammanfattning Ett matematikprojekt har pågått i Munkedals kommun under åren 2013-2014 där grundskolan har deltagit. Som ett led i det arbetet har denna plan för

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25. Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION

Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25. Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION Linköpings kommun Förskolan Djurgården Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25 Västra skolområdet 582 29 LINKÖPING Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION

Läs mer