Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor."

Transkript

1 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr En leksak blir inte en leksak förrän den används. Det säger Torben Hangaard Rasmussen, författare till Leksakernas virtuella värld. Han intresserar sig för vad som sker mentalt när barnen leker, och drar paralleller till den fantasivärld vi vuxna kan kliva in i när vi läser. Det är i barnets hjärna som leksaken blir en leksak. Och då kan det vara en sten eller gren som förvandlas inför barnens ögon, lika gärna som en noga designad docka eller bil. Ämnet är högintressant oavsett man är förälder eller pedagog eller bådadera. Den vuxne inte bara förser barnen med leksaker, utan arrangerar och reglerar ofta miljöer och utrymme för lek utifrån egna moraliska värderingar. Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor 4 dec Svara senast

2 boken Allt är möjligt i leksakernas värld 536 (!) leksaker har svenska barn i genomsnitt, enligt en undersökning. Och då räknas ändå Lego som en leksak. Men antalet är mindre intressant. Frågan är snarare hur barn uppfattar sina leksaker och varför. Denna omgångs huvudbok, av den danske leksaksforskaren Torben Hangaard Rasmussen, öppnar spännande perspektiv bakåt in i historien, i filosofin och psykologin och barnens virtuella värld. Romaner, deckare, science fiction, fantasy? Folk verkar läsa som aldrig förr. Mycket ofta lär vi oss något om våra egna liv av dessa svarta bokstäver på vitt papper. Ändå vet vi, som sagt, att dessa händelser utspelas i en virtuell värld, påhittad av någon annan. En värld som vi när som helst kan kliva ur och tillbaka in i. Det går att dra klara paralleller med barnets förhållande till leksaker, vilket vuxna borde förstå: Barnet säger Det är bara på lek till den vuxne, som oroligt ser när pojken eller flickan är hårdhänt mot dockan eller låter Starwars-figurerna ta död på varandra. För barnen vet att de vuxna har svårt att se det som sker bakom det som synes ske. Samtidigt är det som om barnen besjälar sina leksaker. Ja, nästan som om det är leksakerna som leker genom barnen. Precis som boken lever genom sin läsare. Leksaksforskare Torben Hangaard Rasmussen är förskollärare och författare i det själländska Snekkersten, strax utanför Helsingör. Men han är också leksaksforskare med en bakgrund från Nordiskt centrum för forskning om leksaker och pedagogiska media vid Högskolan i Halmstad. Flera av hans böcker har översatts till svenska och blivit undervisningslitteratur på lärarutbildningen. Jag intresserar mig inte för statistik eller kvalitet utan för vad som sker mentalt, när barnet leker med en leksak. Det är ett forskningsområde som varit höljt i mörker men som jag vill kasta ljus över. Detta ämne är högintressant för den vuxne oavsett om det är i rollen som förälder eller pedagog eller bådadera. Den vuxne inte bara förser barnen med leksaker, utan arrangerar också lekmiljöer och reglerar ofta även utrymmet för lek inte sällan utifrån egna moraliska och moralistiska reaktioner. Vad är en leksak En leksak blir inte en leksak förrän den används, det vill säga i själva leken. Det är i barnets hjärna som leksaken egentligen blir till. Bara det föremål som låter sig förvandlas, som blir besjälad i en magisk värld, där allting är möjligt, duger som leksak Och då kan det lika gärna vara en sten eller en gren som förvandlas inför barnens ögon som det är en noga designad docka eller bil, inköpt för dyrbara pengar. Att leksaksfabrikanterna lägger ner enormt stora summor på att ta fram och lansera ibland mycket spekulativa leksaker är inte alls någon garanti för att barnen leker med dem. Speciellt inte på ett sätt som industrin avsett. Leksakernas virtuella värld är skriven i essäform. Torbens iakttagelser av de egna barnen eller barnen på förskolan varvas till 2

3 boken Men det blir samtidigt ett mycket spännande och fruktbart sätt att närma sig ämnet. Inte minst för den som tror att barnet genom lek och leksaker närmar sig och bearbetar djupa och universella livsfrågor och därmed, genom leken, finner sig självt. Leksakernas virtuella värld ska inte och kan heller inte läsas som någon sorts anvisning om vad som är rätt eller fel, eftersom den kvaliteten bestäms av barnen själva. Det som fungerar får liv, det som inte fungerar förblir helt enkelt ett dött föremål som stannar i leklådan eller på hyllan. När allt är möjligt Förhoppningsvis kan boken leda till egna minnen om den tid, då allt kunde förvandlas och allt var möjligt. Kanhända minns läsaren till och med den vuxna varelse som den gången, för länge sedan, hade mycket svårt att förstå att också en tesked visst kan bli till en buss i det väldiga matbordslandet. En stor fantasilös stackare, vars brister det gällde att ha ett visst överseende med. Nu är vi själva i Landet utanför och kommer aldrig tillbaka igen. Leksakernas virtuella värld är en god reseskildring från den verklighet som en gång var vår och som numera är våra barns. Må de få leva och utvecklas där, utan inklampande vuxna som inte kan höra stenens hjärta slå! exempel med en skildring av bollens fascinerande och mångtusenåriga historia i olika kulturer. Här finns också en essä om Barbiedockans symbolik för barn och vuxna, en redogörelse för kopplingen mellan leksaker, lek, saga och tecknad film, samt paralleller mellan konstnärens och barnets sätt att se på tillvaron. Vygotskij, Piaget, Fröbel och Freud finns med liksom mindre kända men inte desto mindre intressanta lek- och leksaksforskares teorier. Filosofisk och spännande Stundtals är detta en ganska filosofisk bok som kräver en uppmärksam läsare. Det märks att Torben har studerat filosofi på universitet och att ämnet fascinerade honom. Leksakernas virtuella värld Studentlitteratur, 205 sidor Best.nr Ordinarie medlemspris efter 4/12 229:- Medlemspris 216:- 3

4 fler nyheter Här står leken på schemat Gör som pedagogerna i Norge, England och Österrike använd leken för att bryta upp könsrollsmönstren i klassen. I boken Lek i skolan förklarar Gunilla Lindqvist hur det går till. Lek i skolan Gunilla Lindqvist Studentlitteratur, 148 sidor. Best. nr Medlemspris162:- Leken är det viktigaste uttrycket för barnets tankevärld och därför, enligt författaren, oumbärlig i en demokratisk skola. Leken är samtidigt en kultur i vardande. Boken innehåller många exempel på hur eleverna utvecklar leken till en medveten kulturell verksamhet, från förskoleklass till gymnasium. Den visar också hur ett lekpedagogiskt arbetssätt kan överbrygga traditionella könsroller. Författaren ger exempel från Norge, Österrike och England, där man har infört lek i sina läroplaner. Boken passar bra som fortbildning både av förskolans och skolans personal. Gunilla Lindqvist är docent i pedagogik och arbetar som universitetslektor vid Karlstads universitet. Hon har tidigare skrivit böckerna Historia som tema och gestaltning, Vygotskij och pedagogiken, Lekens möjligheter, Ensam i vida världen samt Från fakta till fantasi. De böckerna kan du läsa mer om på vår hemsida. Så jobbar Bifrost De arbetar ämnesövergripande, tematiskt och utan timplan. Inte undra på att intresset för Bifrostskolan bara växer. Intresset för Bifrostskolan är stort. Deras sätt att arbeta i arbetslag, med tema och utan timplan har blivit en förebild för många svenska skolor. I boken beskriver Bifrostskolans lärare tillsammans sitt arbete med det gemensamma inspirationstemat Leonardo da Vinci. Det är en praktiskt orienterad, skriftlig beskrivning av undervisningsverksamheten på skolan. En undervisning som alltid är tematisk 4

5 fler nyheter Flickor med AD/HD vanligare än man tror Med järnhård självdisciplin lyckas många flickor dölja sitt AD/HD-handikapp. Men liksom de mer utagerande pojkarna behöver givetvis även de bli uppmärksammade och få hjälp. Flickor med AD/HD är vanligare än man tror, även om relativt få får denna diagnos. Dels är flickornas svårigheter annorlunda än AD/HD-pojkarnas, och inte lika störande för omgivningen. Dels för att flickor ofta lyckas dölja sitt handikapp bakom en god allmän begåvning eller stenhård yttre disciplin. Hur hittar vi dessa flickor, och vilken typ av hjälp behöver de? Kathleen Nadeau och hennes medarbetare ger i boken Flickor med AD/HD en överblick över problemet. De ger förslag till insatser för att synliggöra dessa flickor och ge dem möjligheter att utvecklas med bibehållen självkänsla, trots sina svårigheter med att skapa organisation och struktur i tillvaron. Det här är en bok för alla som i sitt arbete eller dagliga liv möter barn och ungdomar med svårigheter att hantera problem i skola och umgänge. Kathleen G. Nadeau är klinisk psykolog och arbetar med barn och ungdomar med AD/HD vid sin klinik i Maryland, men skriver även böcker och artiklar samt anordnar kurser om AD/HD. Ellen B. Littman, forskare och klinisk psykolog, har mångårig erfarenhet av diagnostik och behandling av vuxna med AD/HD. Patricia O. Quinn är barnläkare i Washington DC och specialist i behandlingen av uppmärksamhetsstörningar och inlärningssvårigheter hos barn. Flickor med AD/HD Kathleen G Nadeau m fl Studentlitteratur, 258 sidor. Best. nr :- Medlemspris Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci Sama förlag, 225 sidor. Best. nr Medlemspris246:- och ämnesövergripande. I boken presenteras många exempel från barnens arbete från år 0 till år 9/10. Birgitta Sohlman, som översatt boken, säger: Trots att jag redan vet en hel del om Bifrostskolan så har de detaljerade beskrivningarna i denna bok gett mig fördjupade kunskaper och större förståelse. Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci är en inspirationskälla för alla blivande och aktiva pedagoger. Den är också ett komplement till Möjligheternas barn i möjligheternas skola, som du kan läsa mer om på sidan åtta. Rikt illustrerad. 5

6 barntillåtet Tre skivor som räcker hela julen Julstämning från både sagornas och musikens värld ryms i denna samling med tre cd-skivor. Lyssna på Astrid Lindgren som läser om när Pippi har julgransplundring och om Lotta på Bråkmakargatan som kan nästan allting. Hör Helge Skoog berätta hur Pettsons julafton förvandlas från ett elände till en oförglömlig kväll för både honom och Findus. Och njut av ett gnistrande pärlband av 17 klassiska julsånger framförda av bland annat Anders Ekborg, Thomas di Leva och Nacka musikklasser. Totalt 104 minuters stämningsfull underhållning. ABC vad är D? Med alfabetet i bagaget serverar Claes Rosvall här bokstavslekar i alla dess möjliga och omöjliga former. Hans pusslande med alfabetet stimulerar barnen att utveckla ett rikt och fantasifullt språk. Att leka med orden, att skapa egna rim och ramsor är ett sätt att få barnen att upptäcka glädjen med både det talade och skrivna språket. A, B, C vad är D Språklek för alla åldrar Clas Rosvall Warne förlag, 88 sidor. Best.nr Medlemspris155:- Jul i sagornas värld Gammafon, 3 cd-skivor Best.nr Medlemspris159:- Julmagi à la Lindgren I en lång rad böcker har Astrid Lindgren skildrat julen på ett oförglömligt sätt. Hennes barndoms jular har gett inspiration till skildringarna av firandet på Junibacken och i Bullerbyn, men här finns också berättelser om Kajsa Kavats jul och Lottas jul på Bråkmakargatan. Läs hennes stämningsskapande berättelser högt för barnen nu när decembermörkret sänker sig över oss. Julberättelser Astrid Lindgren Rabén & Sjögren, 112 sidor. Best.nr Medlemspris155:- 6

7 på schemat: livsfrågor Samtal på liv och död Det är inte lätt att tala om svåra saker det ligger så att säga i sakens natur. Många frågor har helt enkelt inga svar, och det finns ämnen som även vi vuxna ryggar för att ta upp. Hur talar man med barnen om de stora livsfrågorna? Hur talar man om döden? Att samtala med barnen om detta svåra, och ge utrymme för deras frågor, är lika nödvändigt som att tala om det lätta och självklara. Vi erbjuder inga patentlösningar men vi har valt ut ett antal böcker som, var och en på sitt sätt, ger förslag, tips, tankar och ingångar till de stora och svåra ämnena. God hjälp på vägen, helt enkelt. Om undran inför livet Barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle Vilken roll spelar livsfrågorna i barns liv? Finns det risk för att vi lär barnen att inte fråga, att sluta förundras över livet? Denna bok handlar om barns såväl som vuxnas existentiella frågor i dagens multikulturella samhälle. Ett genomgående tema i boken är sagornas och myternas och det munliga berättandets betydelse för hur vi bearbetar livsfrågor. 142 sidor. Bo Dahlin Studentlitteratur Best.nr Medlemspris 162:- Filosofi med barn För en del ter sig filosofi med barn inte så märkvärdigt visst är barn naturliga filosofer. För andra tycks idén befängd filosofi är ju så abstrakt och svårt. Inte kan det vara något för barn. Här utvärderas och beskrivs ett försök att presentera filosofiska frågor för barn i sju till tioårsåldern. I tre år fick eleverna regelbunden filosofiundervisning och i boken får vi veta vad som hände på lektionerna, med klassen och med den enskilda eleven. 420 sidor. Bo Malmhester & Ragnar Ohlsson Carlsson bokförlag Best.nr Medlemspris 229:- Pippi & Sokrates Filosofiska vandringar i Astrid Lindgrens värld Denna bok närmar sig de filosofiska frågorna på ett nytt och underfundigt sätt och låter oss möta en helt ny läsning av böckerna om Pippi Långstrump. På ett roande och tankeväckande sätt får vi förnyad insikt och nya kunskaper om filosofins historia. 229 sidor. Jørgen Gaare & Øystein Sjaastad Natur och Kultur Best.nr Medlemspris 219:- Själens fågel En smått genial liten bok med humoristiska teckningar och en poetisk text som banar väg för samtal mellan barn och vuxna om vårt innersta. 48 sidor. Michael Snunit UR Best.nr Medlemspris 58:- Mörker och ljus Hur möter vi barnet när det ställer svåra och viktiga frågor som det inte finns entydiga och slutgiltiga svar på? Författaren vill med boken hjälpa till att skapa en dialog mellan barn och vuxna om dessa viktiga frågor. Samtalsfrågor och förslag på hur man tillsammans med barn kan gestalta och på olika sätt uttrycka livsfrågor följer varje kapitel. 128 sidor. Ingela Bendt UR i samarbete med Verbum och SKS Best.nr Medlemspris 140:- Mörker och ljus videon Hur hjälper vi barn formulera en livssyn en livsåskådning en människosyn, när vi vuxna ofta inte har formulerat en egen? Denna video består av sex delar som delvis hänger samman med boken med samma namn. Tre delar riktar sig till vuxna: Mörker och ljus med sjukhusprästen Lars Björklund, Små barns livsfrågor med förskolläraren Elisabeth B Carlsson och Det var en gång med förskolläraren Birgitte Hilding. De tre delarna för barnen är: Själens fågel, en animerad film som anknyter till boken med samma namn, samt Änglaflugor och Monstret av Ingela Bendt. Total speltid 80 minuter. UR Best. nr Medlemspris 209:- Video! Läs mer om böckerna på 7

8 alltid aktuella Wahlström & Widstrand Best. nr Medlemspris 152: Wahlström & Widstrand Best.nr Medlemspris 179:- Studentlitteratur Best.nr Medlemspris 285:- Wahlström & Widstrand Best.nr Medlemspris 179:- Här är jag! Vem är du? Jesper Juul Hur sätter man gränser för sina barn? Jesper Juul fördjupar här sitt resonemang från Ditt kompetenta barn, om det som många upplever som föräldraskapets svåraste fråga. För visst måste man sätta gränser? Nej, faktiskt inte, menar författaren. Genom att lyhört respektera barnets personliga gränser och samtidigt tydligt visa var de egna går, skapar man ett jämlikt samspel där alla är delaktiga och ingen blir kränkt. En tankeväckande bok om ett nytt sätt att se på samspelet mellan barn och vuxna. 108 sidor. Ditt kompetenta barn Jesper Juul Här beskrivs ett värdesystem för hur man umgås och samspelar inom familjen. Det bygger varken på auktoritär maktutövning eller ett demokratiskt likhetstyranni, utan på en strävan efter verklig jämlikhet och ömsesidighet mellan barn och vuxna. Konkreta exempel och fallbeskrivningar. 259 sidor. Att finna balanser En bok om undervisningsyrket Lars-Åke Kernell Denna bok hjälper både blivande och erfarna lärare att trivas i sitt yrke, att hushålla med sina krafter och samtidigt vara effektiva i sina undervisningsmöten. Konkreta exempel förtydligar tankegångarna. Resonemangen knyts till såväl förskola, som grundskola och vuxenundervisning. 286 sidor. Älskade barn, särskilda barn Annika Rehn En bok om den omtumlande upplevelsen att få ett barn med funktionshinder. Här möter vi fem barn med olika handikapp, och deras föräldrar, i olika texter om hur livet kan gå vidare fast det inte blev som man tänkt. Här finns också gott om praktisk information och användbara adresser och webbsidor. 129 sidor. Möjligheternas barn i möjligheternas skola Bodil Abildtrup Johansen m fl Bifrostskolan i Danmark har väckt ett stort intresse bland pedagoger. Det är en skola där fantasi, lust och skapande står i centrum. I boken berättas om det dagliga arbetet, hur skolan är inrättad, om metoden och filosofin bakom. Mer om Bifrostskolan kan du ta del av på videon En skola för framtiden (se nedan).184 sidor. En skola för framtiden? Fantasi. Lust. Skapande. När barnens egna känslor får styra blir kunskapen levande. Denna video om Bifrostskolan består av fyra program: Vilken praktfull idé, Lära med lust och nyfikenhet, Utan bänk och lärobok samt Elever som vill, vågar och kan!. Videon är producerad av Birgitta Sohlman. Total speltid 40 minuter. Det flerstämmiga klassrummet Olga Dysthe Ett flerstämmigt klassrum är ett klassrum där lärarens röst bara är en av många som hörs. Där eleverna lär av varandra och där både det muntliga och skriftliga språket intar en central plats. Tre klasser jämförs och oavsett ämne använder läraren skrivande och samtal som viktiga redskap i sin undervisning. 264 sidor. Runt i naturen om livet, kärleken och döden Helen Rundgren Denna bok är full av konkreta tips på aktiviteter. Här finns nya och ibland oväntade infallsvinklar att ta tag i för att närma sig naturvetenskapen. En lektion om liv och död kanske utspelar sig i komposten men den kan också ta form bland gosedjur och dockor. Vad är liv? Lever en sten? Lever Emmas plyschgiraff? 80 sidor. UR Best.nr Medlemspris 230:- Video! UR Best.nr Medlemspris 209:- Studentlitteratur Best.nr Medlemspris 238:- UR Best.nr Medlemspris: 222:- 8

9 alltid aktuella Besjälat lärande Bo Dahlin, Rutger Ingelman och Christina Dahlin Var finns själen i dagens förskola, fritidshem och skola? Författarna argumenterar i boken för en fördjupad pedagogik där meningsfull kunskap och personlighetsutveckling ges lika värde. Boken innehåller både teoretiska resonemang och konkreta undervisningsförslag. 285 sidor. Studentlitteratur Best. nr Medlemspris 285:- Stoppa mobbning Steg för steg Sylvia Laserow Ett praktiskt verktyg att använda direkt i klassen eller förskolegruppen. Barnen lotsas genom en känslomässig process som ökar deras empati och sociala kompetens. Genom kompissamtal och rollspel ökar deras förståelse för vårt beteende, rätt och fel, orsak och verkan. Innehåller också kopieringsunderlag. 95 sidor. Adastra Läromdelel AB. Best. nr Medlemsris 329:- Utvärdering i förskolan frågor och exempel Gunnar Åsén Här finns stöd och stimulans att hämta i arbetet med att utvärdera verksamheten i förskolan. Frågor att ta ställning till när man planerar och genomför utvärderingar lyfts också fram. Innehåller exempel på olika utvärderingsmodeller. 72 sidor. Skolverket Best. nr Medlemspris 80:- Sjuk? Martina Wagner Ger många av svaren på barnens frågor om sina egna och andras sjukdomar. Martina Wagner skriver enkelt, informativt och klokt om sjukdomar, kroppsdel för kroppsdel. En bok om blåmärken, diabetes, stamning och mycket annat. Olle Jeppson, överläkare på Huddinge Sjukhus, har granskat. 140 sidor Rabén & Sjögren Best. nr Medlemspris 189:- Fler ritsagor Per Gustavsson 15 alldeles nya, roliga och enkla ritsagor att berätta för barnen. Penna och papper är det enda du behöver för att fånga barnens uppmärksamhet och ge sagorna liv. I denna samling finns nästan bara nyskapade sagor. 64 sidor. Alfabeta Best. nr Medlemspris 139:- Ritsagor Per Gustavsson Ord och bild följs åt i dessa sagor som barnen aldrig tröttnar på. Ursprungsbilden fylls steg för steg på medan sagan berättas. Ett enkelt och lustigt trolleri som roar barnen. 80 sidor. Alfabeta Best.nr Medlemspris 139:- Krokodilfiolen Kalle Tiderman & Ale Möller Världen är full av rolig, konstig och främmande musik. Boken innehåller berättelser av musiker från olika platser på jordklotet. Förhoppningen är att göra några av världens hörn mindre främmande för barnen. Lyssna till den fantastiska och medryckande musik som uppstår när musiker från hela världen spelar tillsammans. 47 sidor + 1 cd-skiva. Alfabeta Best.nr Medlemspris 162:- Musik och lek Gunilla Bojner En bok som genom både teoretiska och praktiska exempel inspirerar till roliga musikstunder. Vattenmusik och Musik i sagolandet är exempel på några av de 25 teman som beskrivs i boken med förslag till övningar, kommentarer och hjälp till musikval. Olika musikstilar, instrument och kompositörer beskrivs också. 161 sidor. Uppsjö läromedel Best.nr Medlemspris 179:- Barnens svenska sångbok Anders Palm & Johan Stenström Den svenska sångskatten är oändlig. Samlade och kommenterade finns här 211 sånger, de gamla välkända sångerna och visorna, danslekarna och psalmerna, men också favoriterna från vår tid. En bok som bör finnas till hands där barnens sånglust finns. 290 sidor. Bonnier Best.nr Medlemspris 239:- Barnens konstskola Lillemor Borenius & Lars Borenius Alla barn har naturliga förutsättningar för att teckna och måla. Boken ger tips och inspiration om hur pedagoger och föräldrar kan stödja barnen i deras konstnärliga upptäckariver. Innehåller övningar i att skissa, teckna, blanda färg och måla. 227 sidor. BonnierCarlsén Best.nr Medlemspris 199:- 9

10 alltid aktuella Alleklev Lindvall Listiga räven :- Andersson, B-E Visionärerna :- Andersson, K m.fl. Individuell planering för förskolebarnet :- Andersson, K m.fl. Individuell planering för eleven i skolan :- Baric, M Dockor och djur :- Danielsson, U Boken om färg :- Danielsson Ginsburg Musik för nya öron :- Ellneby, Y Barns rätt att utvecklas :- Erdis, M Juridik för pedagoger :- Freltofte, S Att stödja barn med DAMP :- Gillberg, C Autism :- Gustavsson, P Frågvisa sagor :- Hammershøj, H Musikalisk utveckling i förskolan :- Jederlund, U Musik och språk :- Jelveus, L Tjocka polisen i Fiskamalajka :- Jonstoij Tolgraven Hundra sätt att tänka :- Karlsson Lövgren Bilder i skolan :- Ladberg, G Barnen och språken :- Lagerholm, K Teknik för förskolan :- Levengood Lindell Gamla tanter lägger inte ägg :- Malmer, G Bra matematik för alla :- Nilsdotter Rönnblom Barnens egen snickarbok :- Nya lek med teknik :- Otterbeck, J Islam, muslimer och den svenska skolan :- Raundalen, M Empati och aggression :- Rimramsor :- Wallin, K m. fl. Ett barn har hundra språk :- Wieslander Ellneby Dagis TV:s rörelsesånger :- Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Ronny Pettersson (Studentlitteratur), Krister Widell (UR), Jörgen Olsson (Wirtén Media). Produktion och form: Wirtén Media. Kundtjänst: Omslagsfoto: Per Dahl Studentlitteratur, Box Lund. Utbildningsradion Stockholm. Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på dina köp jämfört med handelns cirkapriser. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sex gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 37 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (inom Sverige). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Vill du veta mer om böckerna? Gå in på Nästa nummer utkommer omkring 28 januari

11 signerat Tid för både lek och eftertanke Julen står för dörren och ganska säkert är att många barn kommer att få sina leksaksdepåer påfyllda på julafton. Och det är lätt att förfäras över den mängd leksaker som svenska barn omger sig med. Men det är inte detta som periodens huvudboksförfattare Torben Rasmussen tar fasta på i sin bok Leksakernas virtuella värld. Han ställer i stället frågor som: Vilken betydelse har leksaker för barn? Hur förhåller sig lek och leksak till varandra? Är det leken som bestämmer om något blir till en leksak? Intressanta frågeställningar som i högsta grad berör även oss vuxna. Men allt är inte lek och spel. Det händer nästan dagligen saker i barns liv eller i deras omvärld som tangerar det filosofiska frågor om gott och ont, om rättvisor och orättvisor, om liv och död. Ibland kan man som vuxen behöva stöd i hur man ska bemöta barnens frågor och hur man kan skapa samtal med barnen, också om det som kan synas abstrakt och svårförklarat. På sidan sju hittar du böcker som på olika nivåer och sätt tar upp samtal om filosofi och livsfrågor med barnen. Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 150 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlemsnummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. Vi som arbetar med Leka Lära Leva tycker att det gångna året har varit spännande: Tidningen har fått ett nytt utseende och utbudet i bokklubben har breddats. Vår förhoppning är förstås att kunna erbjuda så många som möjligt av er medlemmar böcker som ni behöver och efterfrågar. Vi letar ständigt efter spännande och intressanta titlar som vi tror och hoppas ska fylla ert behov av ny och fördjupad kunskap. Är det något specialområde som vi inte bevakar? Glömmer vi någon yrkeskategori? Hör gärna av er så att bokklubben kan bli ännu bättre. Allra enklast når du oss via e-post: Slutligen vill vi önska er alla en lugn och skön julhelg. Åsa Hernborg Axelson Hög tid att beställa kalender! Denna färgglada kalender med klassiska bilder från svenska barnböcker hjälper dig att hålla ordning på månadens aktiviteter. Pippi Långstrump, Castor, Findus och Linnea är några av de bilderboksfigurer som illustrerar månaderna. 23x36 cm. Begränsat antal! Hjelms förlag Best. nr Medlemspris 70:- 11

12 Svarskupong Om du endast vill ha boken Leksakernas virtuella värld behöver du inte fylla i kupongen den kommer automatiskt. Om du vill avbeställa boken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast onsdagen den 4 december Praktiskt är också att beställa och avbeställa på webben Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning eller avbeställning på eller använda vår servicetelefon Stockholm porto betalt P Fler nyheter Antal ex. Lek i skolan. Best.nr , medlemspris 162:- Flickor med AD/HD. Best.nr , medlemspris 379:- Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci. Best.nr , medlemspris 246:- Övriga beställningar Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack, jag önskar ej boken Leksakernas virtuella värld. Best.nr Avbeställ gärna på webben. Jag vill bli medlem Mitt medlemsnummer. Endast för dig som har värvat. Jag har värvat en ny medlem Som välkomst-/värvarpresent får jag boken Förskollärare om yrkets pedagogiska innehåll av Sonja Kihlström Stockholm porto betalt P Mitt namn/förskola, skola. Endast för dig som har värvat. Ny medlem Förskola/skola Adress Postnummer och ort Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Den nya medlemmens e-postadress Den nya medlemmen beställer samtidigt följande bok/böcker: Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , måndag , tisdag , ons-tors , fredag Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning).

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk / Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2003 Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt, men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och

Läs mer

Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje

Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2005 www.lekalaraleva.nu Vad hoppas vi på för barnens räkning? Och vad förväntar vi oss av barnen? För den som läser Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia

Läs mer

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2006 www.lekalaraleva.nu Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn

Läs mer

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2002 Sysslolöshet är en rot till allt ondt, stod det målat på väggen i 1840-talets småbarnsskola, strax bredvid kruciþxet. Men det fanns hopp. Ty där stod även

Läs mer

RUS metod för tryggare barn. Kom i julstämning! [ sidan 7] Barns väg till trygghet. Barntillåtet Extrasida med julböcker!

RUS metod för tryggare barn. Kom i julstämning! [ sidan 7] Barns väg till trygghet. Barntillåtet Extrasida med julböcker! Kom i julstämning! [ sidan 7] Svara senast 27 november Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 7 2007 www.lekalaraleva.nu RUS metod för tryggare barn Handla för 350:- och få cd:n Jul med Astrid Lindgren

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS)

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Fyra exempel som inspirerar Plats för vinjett 2012 Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Specialpedagogiska

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT

OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT Handledning Av Susanne Boll i samarbete med: Margareta Berggren, Agneta Josephson och Pia Bohlin Projektledare: Gunilla Larsson Innehåll: Susanne Boll OM DU VAR JAG filmer

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Man är ju stark om man har sagan i sig. - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan

Man är ju stark om man har sagan i sig. - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan Man är ju stark om man har sagan i sig - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan Jenny Berg Charlotte Vennberg Examensarbete 15 p Utbildningsvetenskap 61-90 p Lärarprogrammet Institutionen

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

rapporter om utbildning

rapporter om utbildning Tecken, måltid, samling och en groda i taket Aktionsforskning i förskolan Åsa Ljunggren & Maria Rundquist Visser (red) 2/2013 rapporter om utbildning MALMÖ HÖGSKOLA Fakulteten för lärande och samhälle

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN

Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN Det finns forskning som säger att vi ägnar alldeles för lite tid åt att prata med våra barn

Läs mer