Tjejer/kvinnor med ADHD. Hannah Jakobsson, leg. psykolog Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjejer/kvinnor med ADHD. Hannah Jakobsson, leg. psykolog Borås 2013-05-15"

Transkript

1 Tjejer/kvinnor med ADHD Hannah Jakobsson, leg. psykolog Borås

2 Dagens schema Genomgång av diagnosen och forskning Ca Paus ADHD hos flickor likheter och skillnader. Bemötande och förhållningssätt Lunch Bemötande och förhållningssätt Fika Attention Stockholm stads tjejgrupper Frågor, erfarenhetsutbyte

3 Vad står det i DSM-IV (diagnosmanualen)? Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning 6 av symtom inom ouppmärksamhet; t.ex. ouppmärksam på detaljer, svårt att bibehålla uppmärksamhet, verkar inte lyssna, följer inte instruktioner, svårt att organisera, undviker uppgifter som kräver mental uthållighet, tappar ofta bort saker, lättdistraherad eller glömsk 6 av 9 symtom inom hyperaktivitet/impulsivitet; t.ex. svårt att vara stilla, lämnar ofta sin plats, springer ofta omkring, svårt att utföra aktiviteter lugnt och stilla, verkar ofta vara på språng eller, pratar överdrivet mycket, kastar ur sig svar, svårt att vänta på sin tur eller avbryter andra Symtom före 7 åå Kliniskt signifikant funktionsnedsättning inom två olika områden

4 Subtyperna; ADHD, ADD och HD ADHD Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning i kombination Uppfyller kriterierna för både ouppmärksamhet och hyperaktivitet/ impulsivitet ADD Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning, huvudsakligen bristande uppmärksamhet Uppfyller kriterierna för hyperaktivitet/impulsivitet men inte ouppmärksamhet HD Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning, huvudsakligen bristande hyperaktivitet/impulsivitet Uppfyller kriterierna för ouppmärksamhet men inte hyperaktivitet/impulsivitet

5 Vad kommer hända framöver? Nya diagnosmanualen DSM-V beräknas till maj 2013 Troligtvis: Höjd symtomålder Åldersneutralisering Könsneutralisering

6 Forskning Brooke Molina Subtyperna: Longitudinella studier visat att subtyperna inte är stabila över tid. Man kan ha ADHD som barn, och ADD som vuxen Behandlingsforskning: Finns i stort sett ingenting för ungdomar och unga vuxna Familjebehandlingar verkar inte fungera Skolan behöver vara involverad

7 Forskning Brooke Molina Missbruk: tydligt ökad risk för rökning % av alla med ADHD kommer att röka regelbundet under en längre tid ökad risk för alkohol och andra droger oklart vilken effekt medicinering har på missbruk, verkar i alla fall inte bidra till framtida missbruk

8 Forskning Jeffrey Halperin Temperament, personlighet och personlighetsstörningar: Förskolebarn med hög frekvens av ADHD-symtom visar mer negativ affekt och har svårare med behärskning Fler än 50% av barn med ADHD uppfyller kriterierna för en personlighetsstörning i tonåren, ffa Antisocial, Borderline och Narcissistisk Utvecklandet av personlighetsstörning är knutet till graden av ADHD-symtom

9 Forskning Jeffrey Halperin Uppmuntrade till identifiering och diagnosticering av förskolebarn TEAMS; ADHD-prevention strukturerade lekar, spel och umgänge för föräldrar och barn för att stimulera neurokognitiv utveckling av specifika områden

10 Forskning Edmund Sonuga-Barke Kan ADHD triggas? Studerat rumänska adoptivbarn

11 Forskning Sandra Kooij ADHD hos äldre Samma förekomst, missas ofta Sömn Kraftigt ökad risk för olika sömnstörningar vid ADHD Sömnstörningar har stora effekter; från sjukskrivning och övervikt till psykiatriska tillstånd och cancer En orsak verkar vara bristande tidsuppfattning, knutet till dygnsrytm. Har rubbningar i melatoninnivåerna

12 Forskning Thom Hartmann Hunter Farmer Jägare Bonde

13 Forskning Sverige Ylva Ginsberg, Maja Konstenius, Dan Edvinsson Studier på fängelsebefolkningen i Sverige Visar på ungefär samma förekomst ca 30% - hos både kvinnor och män Vanligare hos yngre fångar Paul Lichtenstein, Niklas Långström m.fl. Stor studie på medicinering och kriminalitet. Slutsats: vuxna med ADHD begick färre brott medan de medicinerade

14 Flickor med ADHD varför upptäcks de inte? Symtombilden mindre känd / välkänd Det mesta baserat på killar Saknas forskning Hyperaktiviteten betonad Samhället förväntar sig annat av en tjej Både samhället och föräldrarna dömer tjejer hårdare, ställer högre krav

15 Flickor med ADHD varför upptäcks de inte? Upptäckt Vet föräldrar och lärare vad de skall titta efter? Drabbar pojkars problem klassen medan flickors bara drabbar dem själva? Ställer vi olika krav?

16 Värderas ADHD-symtom lika mellan könen? Petter, musiker Annika Sundbaum Melin, journalist

17 Flickor med ADHD HD huvudsakligen hyperaktiv/impulsiv Flickor med HD är lättast att identifiera Sticker ut Trots Aggressivitet Saknar respekt Högre olycksrisk Typiskt besvärliga i 3-4 åå Vredesutbrott Egensinnighet Känslomässig intensitet Högre grad av inlärningsproblem? Stökigt Sämre finmotorik

18 Flickor med ADHD ADHD kombinerad typ Rastlösa Nervösa hyperreaktiva Extremt pratsamma o/e fnittriga Lätta att bringa ur balans Avbryter ofta Hoppas mellan ämnen dramatiska styrande Karismatiska ledartyper eller stöddiga, envisa och bortskämda Överreagerar känslomässigt Humörsvängningar Dispyter Kategoriska aldrig, värst Svårmotiverade Låg frustrationströskel Ofta sena Kan agera pajas för att dölja svårigheter (slarv, glömska )

19 Flickor med ADHD ADD huvudsakligen bristande uppmärksamhet Majoriteten finns här Undfallande, passiva, hypoaktiva/slöa Dagdrömmare Rädd att tala Tror hon kommer misslyckas/göra fel/bli förlöjligad Sitter längst bak Ger sken av att lyssna Undviker utmaningar Tappar lätt modet Ger upp vid minsta motgång Desorganiserad Glömsk orolig Ofta sen inlämning, lektioner osv Kan bli betraktad som svagbegåvad

20 Kathleen Nadeaus subtyper av kvinnlig-adhd För att lättare känna igen flickor med ADHD kan man ta hjälp av Kathleen Nadeau: Pojkflickorna Dagdrömmarna Snackarna De begåvade

21 Pojkflickan är fysiskt aktiv och behöver röra sig. Kanske rider hon eller simmar. Hon är påtagligt oorganiserad, pluggar i skolan men utan att nå upp till sin fulla potential

22 Dagdrömmaren är främst ouppmärksam, glömsk, oorganiserad, ängslig, blir lätt överlastad och är långsam. Hon försöker låtsas som att hon hänger med i skolarbete, men gör det inte. Hon uppfattas som energilös eller lat

23 Snackaren är hetsig, humoristisk, överkänslig, dramatisk och ofta störande i skolan. Hon är associationsrik, har svårt för att hålla tråden, och skiftar alltför lätt ämne i samtalet. I tonåren riskerar hon att bli översocial, börja röka, hamna i missbruk och ha oskyddat sex

24 Den begåvade klarar skolan i lägre klasser, men koncentrationssvårigheterna blir uppenbara när kraven sedan höjs. På högstadiet har hon svårt att organisera sitt arbete och blir inte färdig med uppgifter i utsatt tid

25 Till vilket pris? Många flickor med normal till hög begåvning och ADHD får sin diagnos sent i livet om alls. De har i alla år kompenserat för sina brister till priset av kronisk stress, ångest och depression Andra får fel diagnos och därmed fel behandling. Det ställs för höga krav på dem, och de anklagar sig själv när inget blir bättre, trots behandling

26 Symtomdebut när märks ADHD hos flickor? Är dagens krav på symtom före 7 åå relevant för flickor? Hos flickor märks ADHD ofta först i puberteten Exekutiva funktionsbristen blir tydlig när kraven uppstår Flickorna fångas ofta upp med inlärningssvårigheter

27 Hormonella aspekter Ökade PMS-besvär för kvinnor med ADHD Ökad irritabilitet, humörsvängningar, vredesutbrott, depression och ångest Vissa kvinnor klarar sig relativt bra fram till menopausen, då sänkningen av hormonnivåerna gör att de inte längre kan bemästra sina ADHD-relaterade svårigheter

28 Varför skall saker som verkar så enkla för alla andra vara så svåra för mig? Oftast sena i mognad svårt att hänga med i det åldersadekvata Leker hellre med yngre barn Leker med yngre syskons leksaker Tar längre tid att lära sig; läsa, klockan, höger-vänster Försenade ända in i vuxenlivet Redo att övningsköra vid 16 åå? Flytta till gymnasiet? Flytta till eget boende?

29 Kunskapsöverföring Svårt att tillämpa kunskap från en situation till en annan Flickor och kvinnor med ADHD måste anstränga sig för att bygga upp en mer förutsägbar värld omkring sig

30 Självmedvetenhet - En viktig faktor i social interaktion är förmågan till självövervakning; att kunna vara medveten om det egna beteendet bedöma om beteendet är lämpligt i situationen anpassa och förändra beteenden samtidigt som andras beteende, stimulin osv tas in - Samhället utgår ifrån att förmågan finns - Energin och uppmärksamheten räcker in till allt

31 Simultankapacitet - Prioritera uppmärksamheten - Uppmärksamhetsriktning blir alltid på bekostnad av någonting annat - Det den yttre världen (förälder, lärare ) bedömer som viktigast, inte nödvändigtvis det som intresserar flickan mest - Kampen om uppmärksamheten har flera faktorer Avledbarhet/distraktion Kort uppmärksamhetsspann Tillräckligt intressanta stimulin, som fångar flickan

32 Förändringar Ställtid En värdefull investering! Nedvarvning Tupplur Måltid

33 Minne Svårt att komma ihåg Svårt att veta vad man glömt

34 Struktur Struktur Struktur Struktur Struktur Struktur Struktur

35 Perception / taktil sensitivitet Kläder; tajta/lösa, hårda/mjuka Tvättlappar, sömmar Kramar, lättare beröring Smärtkänslighet Tar mycket energi och uppmärksamhet

36 Smak och lukt Matsituationen nästan garanterat problematisk Ofta begränsad uppsättning rätter, ibland knuten till specifik kock Mild smak och slät konsistens brukar fungera bäst Impulsiviteten kan orsaka svårigheter i matsituationen; för snabbt intag av mat, med mycket luft, leder till besvär för snabbt intag av dryck innan maten serverats leder till mättnadskänsla motoriskt svårt att använda bestick

37 Sängvätning och täta urinträngningar Vanliga problem hos flickor med ADHD Vissa distraheras av bara lite urin i blåsan Andra väntar till absolut sista sekund (eller strax därefter) Sängvätning kan bero på att drömmar tar uppmärksamheten från kroppens signaler

38 Att lyssna/reagera på ljud Hörseln kan vara selektiv, baserat på motivation; bara när något är intressant nog, tränger det igenom Samtidigt kan minsta ljud störa White noise har visat sig fungera för en del. Ibland blir det för tyst med hörselkåpor, och då kan hörlurar med passade musik/ljud fungera bättre

39 Tvångsmässighet Ofta en kompensatorisk strategi; yttre kontroll kan lugna ett inre kaos Ibland kan dock ökad tvångsmässighet vara ett tecken på ökad ångest

40 Skam Central känsla hos många flickor med ADHD hur mycket de än kämpar, räcker de inte till Starkt knuten till de kulturella förväntningarna på flickor/kvinnor skamsen över att inte vara traditionellt kvinnlig

41 Känsloreglering och känslomässiga behov Kan upplevas som bottenlösa hål som behöver fyllas emotionellt När föräldern och lärare misslyckas tillfredsställa behovet, kan interaktionen bli negativ, vilket i sin kan fortsätta fylla behovet I en klassrumssituation kan flickan verka vilja lägga beslag på läraren, vilket kan få läraren att ignorera flickan. Kan vara lika störande som en utagerande pojke, men bedöms olika Behöver lära sig att lugna sig (trösta sig själva) och belöna sig själva Kan behöva lära sig att gå igenom och bearbeta dagen/veckan och lära sig hantera känslorna som kommit upp, och hitta alternativa strategier till situationer som upprepas

42 Hyperaktivitet på flickors vis? Ätande som tröst? Sugande på kläder, snoddar, knappar, tungan, tummen, pennor Nagelbitning, nagelbandsbitning Peta i näsan Suga eller tugga på håret Tuggummi, halstabletter Senare i livet kan cigaretter fylla samma funktion Viktigt att inte skambelägga, utan hitta mer socialt, hygieniskt och åldersmässigt lämpliga alternativ

43 Sömn Fluktuerande vakenhetsnivå svårt att somna, vaknar under natten, vaknar tidigt Kan ofta bli mer uppvarvade ju tröttare de är Behöver mycket struktur för att få ordning på sömnen och dygnsrytmen Sömnhygien; struktur, temperatur, matintag, kaffe/cola osv

44 Socialt Ofta svårt att initiera, utveckla och upprätthålla relationer Flera komplexa faktorer i relationer; turtagning, konfliktlösning, uttrycksförmåga, icke-verbala signaler Växlar i intensitet; för intensiv eller för passiv

45 Relationer Kan ofta söka sig till killar med liknande funktion; dels pga utanförskap och dels för spänningssökande Inte lika acceptabelt för en kvinna att vara den passiva i en relation eller i hemmet Relationer där minst en har ADHD leder oftare till separation Personer med ADHD har fler och kortare relationer; kvinnor döms hårdare Vid separationer är det vanligare att kvinnan får merparten av ansvaret för barn

46 Vardag Ärftligheten ger högre förekomst av samma funktion hos barnen Svårt att skapa struktur för alla i familjen Föräldrarollen en utmaning

47 Riskbeteenden Bristande konsekvenstänkande kombinerat med spänningssökande Högre olycksrisk Högre sannolikhet för sexuellt risktagande flickor med ADHD debuterar sexuellt tidigare oh testar mer Högre risk för tonårs-/oönskade graviditeter vilket i sin tur ställer krav på kvinnor med ADHD avseende områden där funktionen är nedsatt Missbruk Bilkörning

48 Ätstörningar Mat som medicin ofta socker, kolhydrater o/e choklad Kan uppleva att rastlösheten lugnas av mat Kan hjälpa att fokusera vid läxläsning, TV-tittande Att planera en bulimisk episod kan ge en känsla av meningsfullhet och vara stimulerande Måltiders sociala aspekt kan vara för krävande

49 Styrkor Kreativa Energiska Innovativa Tänker utanför ramarna Hittar ovanliga lösningar Spontana Flexibla Mycket energi

50 Skyddande faktorer Familj och nätverk insikt och kunskap Ju färre diagnoser desto bättre ökar vikten av tidig upptäckt Konsekvent, lågaffektiv uppfostran med låg stressnivå Positiv förstärkning

51 Frågor?

52 Tack för att ni lyssnat!

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Specialpedagogiska programmet GÖTEBORG UNIVERSITY Department of Education Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter Examensarbete

Läs mer

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Hyperaktivitet-Impulsivitet

Hyperaktivitet-Impulsivitet Översättning från NIMH (Attention Deficit Hyperactivity Disorder A detailed booklet that describes ADHD symptoms, causes, and treatments, with information on getting help and coping.) ADHD är ett tillstånd

Läs mer

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en samlingsbeteckning för olika former av uppmärksamhetssvårigheter. Det som ofta associeras till

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Marie Dalan Leg. psykolog/ leg. psykoterapeut VAD ÄR R ADHD? UPPMÄRKSAMHETSST RKSAMHETSSTÖRNING/ RNING/ KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER RIGHETER HYPERAKTIVITET/IMPULSIVITET

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Fall. Differentialdiagnostik. Kunskapsmål. Psykiatripartners Resurs AB. Suzanne Blomstedt. «Lat, nonchalant, slarvig och korkad.

Fall. Differentialdiagnostik. Kunskapsmål. Psykiatripartners Resurs AB. Suzanne Blomstedt. «Lat, nonchalant, slarvig och korkad. Fall Lat, nonchalant, slarvig och korkad Självdestruktiv Brister i exekutiv funktion, uppmärksamhet, arbetsminne och motivation 1 Kunskapsmål Hur förhåller man sig till neuropsykiatrisk problematik utifrån

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Kliniska riktlinjer - adhd

Kliniska riktlinjer - adhd 1 Kliniska riktlinjer - adhd (Arbetsgrupp psykolog Jan Johansson, ST-läkare Nina Delling och överläkare PeO Andersson samt referensgrupp psykolog Bengt Andersson, överläkare Anna Santesson och chefsöverläkare

Läs mer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen svenska DIVA 2.0 Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H. Francken, MSc 2010,

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET Kompendium sammanställt av Berit Lagerheim till föreläsning 3 oktober 2006 Kungsporten, Huskvarna "Barn som väcker oro" handlar om att sätta på sig rätt

Läs mer

Kliniska riktlinjer adhd

Kliniska riktlinjer adhd Kliniska riktlinjer adhd 2012 Kliniska riktlinjer adhd Innehåll 1. Syfte 3 2. Genomförandeplan 3 3. Klinisk bild 3 4. Utredning 5 Basnivå 6 Medelnivå 7 Extranivå 8 5. Behandling 9 Behandling av lindrig

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer

adhd Kort om hos barn och ungdomar

adhd Kort om hos barn och ungdomar Kort om adhd hos barn och ungdomar Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information till föräldrar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län 2008-07-17

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer