Lag och rätt i Kina: Rättsfrågor och rättsforskning. Marina Svensson, Centrum för östoch sydöstasienstudier, Lunds universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lag och rätt i Kina: Rättsfrågor och rättsforskning. Marina Svensson, Centrum för östoch sydöstasienstudier, Lunds universitet"

Transkript

1 Lag och rätt i Kina: Rättsfrågor och rättsforskning Marina Svensson, Centrum för östoch sydöstasienstudier, Lunds universitet

2 Rättsfrågor i kinesisk media 2007: Lista sammanställd av China Court Net, People s Net, och CCTV I sitt tal till den 17:e partikongressen i oktober betonar Hu Jintao flera gånger att landet skall styras med lag (yi fa zhi guo). Äganderättslagen träder i kraft i oktober. Lagen om anställningskontrakt antas i juni och träder i kraft 1 januari I januari återfår Högsta domstolen makten och rätten att överse och godkänna alla dödsdomar. En ny myndighet på kabinettsnivå inrättas i september för att bekämpa korruptionen. Myndigheterna slår i november ner på handel med illegala sexleksaker och mediciner mm. I maj avslöjas fall av slavarbete i tegelstensbruk i Shanxiprovinsen. En uppmärksammad husockupation äger rum i Chongqing i mars. I juni sätter Lanzhou stad ett pristak på biffnudlar. En gravid migrantkvinna avlider på sjukhus i november sedan hennes make vägrat gå med på kejsarsnitt och sjukhuset inte vågar operera.

3 Chongqing fallet De senaste åren har det skett många konflikter och protester rörande rivningar, tvångsförflyttningar och kompensation i samband med stadsomvandlingar. Avreglering och decentralisering när det gäller beslut om markanvändning och byggnation har lett till att bostadsbolag tjänat grova pengar. Oklar äganderätt och godtyckliga regler för ersättning (tidigare i form av ny bostad, idag monetär ersättning) skapar problem. Speciella rivningsbolag har ibland gått hårt fram för att få bort invånarna (stängt av elen, rivit omkringliggande hus, använt hot och våld Totalt beräknas omkring 3,7 miljoner ha tvångsförflyttats de senaste tio åren. I Peking har det beräknats att minst människor förflyttats från sina hem pga OS. Kineser medvetna om medias makt att sätta press på myndigheterna Många kineser medvetna om sina rättigheter och nya lagar och tar strid. Foto från Nanfang zhoumo 29 mars 2007, asp

4 Förtroendet för rättsväsendet Enligt en studie av CASS 1997 angav 74 procent av de tillfrågade att de skulle vända sig till rättsväsendet vid disputer och konflikter, medan 49 procent skulle vända sig till media, och 25 procent till sin arbetsgivare. I en liknande studie 2001 uppgav 78 procent att de skulle uppsöka myndigheter, 74 procent skulle vända sig till media, medan 73 skulle använda sig av rättssystemet. För landsbygdsbefolkningen var motsvarande siffror 75 procent, 57 procent, respektive 57 procent. Många kineser har stora förhoppningar på rättsystemet till dess att de konfronteras med det. Deras uppfattning förvandlas från uninformed enchantment till informed disenchantment (Mary Gallagher). Det finns en skillnad mellan medborgarnas syn på sk distributive justice (tillfredsställelse med resultatet) och sk procedural justice (tillfredsställelse med själva processen) vilket visar att många har en rent instrumentell syn på rättssystemet. Ett ineffektivt och korrupt rättssystem leder till ilska, misstroende, och öppna protester.

5 Lag och media Media är den främsta källan till kunskap om lagar och rättigheter. Enligt en studie i Guangdong uppgav 59.6 procent av de tillfrågade media som den viktigaste källan. I Gallaghers studie av arbetare som sökt rättshjälp uppgav hela 82 procent att de fått information om denna möjlighet via media. Media används av myndigheterna för att legitimera rättssystemet, sprida information om nya lagar, skapa laglydiga medborgare, samt kunskap om hur man använder lagar på ett korrekt sätt Svaga och ineffektiva rättsliga och politiska instanser leder till stora förväntningar på att media skall hjälpa folk att få rättvisa. Media används också av jurister och advokater för att debattera rättsfrågor och förespråka lagändringar (Sun Zhigang fallet 2003, dödsstraffsdebatt på senare år, migranters rättigheter mmm) Viss oro bland domare och andra att media får för stor makt och påverkar domslut.

6 Vår studie: Lagimplementering i Kina Ett fler- och tvärvetenskapligt projekt bestående av sinologer, jurister, rättssociologer, och statsvetare. Både svenska och internationella forskare (internationell konferens, bok, skapandet av en europeisk förening för rättsforskning) Olika policy- och lagområden har studerats, bl.a. miljöfrågor, bevarandefrågor, bostadsmarknadsfrågor, reglering av internetcaféer, intellektuella rättigheter, korruption, och rättshjälp Studier i olika delar av landet och på olika nivåer, inklusive stad och bynivå Olika institutioner och deras roll har studerats (domstolar, myndigheter, medias roll mm)

7 Resultat: Pluralism på gott och ont Skiftande bild men en hel del framsteg (bättre och mer detaljerade lagar, mer resurser, professionalisering av myndigheternas arbete, mer kritisk debatt) Implementering är avhänging av politisk vilja, ekonomiska resurser, institutionell kultur, förändrade normer i samhället Konflikter och problem uppstår där starka ekonomiska intressen råder, på områden där utvecklingen går snabbt, på områden som är politiserade (t.ex. korruption)

8 Rapporter om det kinesiska rättsväsendet China s legal construction is still facing some problems: The development of democracy and the rule of law still falls short of the needs of economic and social development; the legal framework shows certain characteristics of the current stage and calls for further improvement; in some regions and departments, laws are not observed, or strictly enforced, violators are not brought to justice; local protectionism, departmental protectionism and difficulties in law enforcement occur from time to time; some government functionaries take bribes and bend the law, abuse their power when executing the law, abuse their authority to override the law, and substitute their words for the law, thus bringing damage to the socialist rule of law; and the task still remains onerous to strengthen education in the rule of law, and enhance the awareness of law and the concept of the rule of law among the public. White paper februari 2008 I sin rapport till årets nationella folkkongress i mars sade Xiao Yang, chefen för Högsta Domstolen, bl.a. att man såg worsening contradictions between the ever-rising legal demands from the masses of the people and the relative incapacity of the people s courts.

9 Hinder och problem för ett fungerande rättsväsende i ett auktoritärt politiskt system I ett välfungerande rättssystem skall lagarna styra och kontrollera både den enskilde individens och företagens agerande samt myndigheternas maktutövande. I Kina idag är ett välfungerande rättsväsende viktigt för ekonomiska tillväxt och regimens legitimitet både inför de egna medborgarna och inför omvärlden (WTO, mänskliga rättigheter mm) I Kina är rättväsendet och domstolarna inte oberoende och lagarna och hårda straff används som ett nytt ideologiskt vapen mot vanlig brottslighet, politiska oliktänkanden, terrorister osv. Omsorg om den politiska stabiliteten verkar alltid gå före hänsyn till lagparagrafer! Det finns dock positiva tecken och en strävan bland jurister, advokater, och andra inom etablissemanget att stärka rättssäkerheten. Lika viktigt är att den vanlige kinesen efter år av propaganda ställer krav på att de lagar och förordningar som antagits också verkligen respekteras och efterlevs. Tillgången till rättsväsendet varierar dock mellan samhällsgrupper och mellan olika delar av landet och alla är inte lika inför lagen. De växande ekonomiska klyftorna innebär också att domstolar och andra rättsvårdande myndigheter har olika resurser och därmed fungerar olika.

10 Varför är rättsforskning viktigt? Rättsutvecklingen påverkar Kinas politiska utveckling, relationen mellan individer och stat (och därmed stabiliteten), den ekonomiska tillväxten, och Kinas roll i världspolitiken Rättsfrågor är ett viktigt och växande forskningsfält för både ekonomer, statsvetare, sociologer, kriminologer och andra. Kina intressant som fallstudie även för svenska samhällsforskare och rättsforskare för att förstå samhälls- och rättssystem i förvandling

Sofia Uggla. De kritiska rösterna. En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet globalt, i Ryssland och i Belarus

Sofia Uggla. De kritiska rösterna. En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet globalt, i Ryssland och i Belarus Sofia Uggla Så tystas De kritiska rösterna En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet globalt, i Ryssland och i Belarus Så tystas de kritiska rösterna En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet,

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Med vilken rätt? O M I S R A E L S O C K U P AT I O N, M Ä N S K L I G A R Ä T T I G H E T E R O C H K R I G E T S L A G A R

Med vilken rätt? O M I S R A E L S O C K U P AT I O N, M Ä N S K L I G A R Ä T T I G H E T E R O C H K R I G E T S L A G A R Med vilken rätt? O M I S R A E L S O C K U P AT I O N, M Ä N S K L I G A R Ä T T I G H E T E R O C H K R I G E T S L A G A R Två barn spelar fotboll kring muren i Qalqilya. Foto: Markus Marcetic. Libanon

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

En dålig men sann Norgehistoria

En dålig men sann Norgehistoria En dålig men sann Norgehistoria Om könskvoterade bolagsstyrelser Maria Ludvigsson En dålig, men sann, Norgehistoria Om könskvoterade bolagsstyrelser Maria Ludvigsson Timbro, juni 2006 ISBN 10: 91-7566-620-0

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Demokrati har lett till Demokrati

Demokrati har lett till Demokrati Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Forum Syd 2008 Författare: Tina Lundh och Marie Persson Medförfattare: Andreas Dolk, Sven Elander, Mie Romée och Fredrik

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

utan mark, utan makt Kvinnorna utan rätt att fatta beslut när Swedfund investerar i Addax Bioenergy i Sierra Leone

utan mark, utan makt Kvinnorna utan rätt att fatta beslut när Swedfund investerar i Addax Bioenergy i Sierra Leone Swedwatch rapport #53 utan mark, utan makt Kvinnorna utan rätt att fatta beslut när Swedfund investerar i Addax Bioenergy i Sierra Leone Swedwatch är en partipolitiskt obunden organisation som granskar

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson Rollen som biståndshandläggare Lena Fröjdlund-Göransson FoU-trainee Uppsats nr 13 December 2009 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts av Lena Fröjdlund-Göransson, planeringssekreterare

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

u ta n at t diskriminera

u ta n at t diskriminera Agera u ta n at t diskriminera Innehållsförteckning AGERA utan att diskriminera 4 En handbok för det civila samhället 7 Civila samhällets roll i antidiskrimineringsarbetet 8 Mänskliga rättigheter och diskriminering

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Våldtäkt och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna

Våldtäkt och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna Fallet NEDLAGT Våldtäkt och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna Fallet NEDLAGT Våldtäkt och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna AMNESTY INTERNATIONAL SVEnska SEKTIONEN SEPTEMBER 2008

Läs mer

Frıhet och utvecklıng på nätet. En kvalıtatıv studıe av frıheten på nätet och Sverıges betydelse ı nätfrıhetsfrågor globalt.

Frıhet och utvecklıng på nätet. En kvalıtatıv studıe av frıheten på nätet och Sverıges betydelse ı nätfrıhetsfrågor globalt. Frıhet och utvecklıng på nätet. En kvalıtatıv studıe av frıheten på nätet och Sverıges betydelse ı nätfrıhetsfrågor globalt. Frıhet och utvecklıng på nätet. En kvalıtatıv studıe av frıheten på nätet och

Läs mer

Varför ska asylsökande och papperslösa ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? Ett argumentationsunderlag

Varför ska asylsökande och papperslösa ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? Ett argumentationsunderlag Varför ska asylsökande och papperslösa ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? Ett argumentationsunderlag Detta argumentationsunderlag är en uppdatering av skriften Varför ska

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER Helena Hakkarainen MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER -Straffrätt och jämställdhetspolitik Men s violence against women in close relationships -Criminal law and gender equality policy Rättsvetenskap

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel Camilla Palmberg & Heidi Wasén Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi Vårterminen 2003 Handledare: Patrik

Läs mer

Finns det mer än kunskap i skolan?

Finns det mer än kunskap i skolan? Finns det mer än kunskap i skolan? En undersökning bland elever i grundskolan och gymnasieskolan Genomförd av Exquiro Market Research våren 2009 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevråds

Läs mer

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Innehåll Förord 5 Sammanfattning 7 Inledning 11 FN:s konvention om barnets rättigheter 15 Delaktighet 17 En lägesbeskrivning av barns delaktighet på kommunal

Läs mer