Årsredovisning för 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för 2010"

Transkript

1 Årsredovisning för 2010 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2010

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för Styrelsen lämnar härmed redovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Allmänt om föreningen Föreningen bildades den 25 november 1983 och registrerades den 12 mars Föreningens ekonomiska plan registrerades den 20 juni Föreningen äger och förvaltar fastigheten Taffelberget 8 på Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten Bebyggelsen på fastigheten uppfördes åren Byggnaderna inrymmer i huvudsak följande utrymmen: 208 bostadslägenheter ( kvm) varav 9 hyresrätter, 12 lokaler för uthyrning (2 436 kvm) samt 105 garageplatser för uthyrning. Därutöver finns bl.a. tvättstugor, cykelrum, bastu, hobbyrum, källarförråd, gästrum och samlingslokal. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 27 april På stämman deltog 63 röstberättigade medlemmar varav en genom fullmakt. Styrelse Fr.o.m. föreningsstämman 2010 har styrelsen följande sammansättning: Leif Davidsson, ordförande Jens Blomquist, vice ordförande Birgitta Brink, sekreterare Iréne Jogander, ledamot Peder Ohlis, ledamot Monika Nilsson, ledamot Kåre Sjöström, ledamot Stefan Younes, ledamot utsedd av HSB Jan Gustafsson, suppleant Magnus Törner, suppleant avgick i augusti 2010 Inger Blystedt, suppleant avgick i april 2010 Firmatecknare Föreningens firma har såväl fram till årsstämman den 27 april 2010 som efter stämman tecknats av styrelsen eller Leif Davidsson, Iréne Jogander, Monika Nilsson och Kåre Sjöström, två i förening. Revisorer Föreningsvalda revisorer har varit Norbert Andersson, ordinarie, och Gudrun Wallin Eriksson, suppleant. Dessutom har under hela verksamhetsåret BoRevision AB anlitats som revisor.

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för Valberedning I valberedningen har ingått: Mats Dellgren (sammankallande), Birgitta Kulling Nyqvist och Arne Karlsson. Distriktsombud Distriktsombud i HSB har varit: Peder Ohlis, Monika Nilsson och Jan Gustafsson. Arvoden Arvoden till styrelsen, föreningsvald revisor och valberedning har utgått med kronor, kronor respektive kronor, dvs. totalt kronor. Medlemmar Föreningen hade 251 medlemmar den sista december En medlem är Ryska Federationens ambassad som har 26 bostadslägenheter. Lägenhetsöverlåtelser Nio lägenhetsöverlåtelser har skett under året varav en inom föreningen. Genomsnittspriset var ca kronor per kvm, en ökning jämfört med föregående år ( kronor). Dessutom övertog föreningen nio bostadslägenheter från HSB Stockholm till ett genomsnittspris på kronor per kvm. Överlåtelsebeloppet för de från HSB åtta övertagna lokalerna var totalt nio kronor. Styrelsens målsättning och arbete Styrelsens mål Styrelsens mål är att bevara en stabil ekonomi för föreningen. Med hänsyn till föreningens låneskuld ser styrelsen det som särskilt viktigt att föreningens lån har en god riskspridning och att vid omsättning av lån få så låg ränta som möjligt. En stabil ekonomi är en förutsättning för att kunna hålla fastigheten i ett gott skick så att boendemiljön förblir trivsam. Sammanträden Under året har 13 protokollförda styrelsesammanträden hållits samt ett flertal arbetsgruppsoch driftsmöten. Hemsida Föreningen har en hemsida På denna finns aktuell information om förvaltning m.m. Vidare finns stadgar, Taffelbergaren, Taffelbergaren A-Ö och senaste årsredovisningen att hämta hem för dem som så önskar. Taffelbergaren Informationsbladet Taffelbergaren har utkommit med två nummer. Decembernumret innehöll bl.a. uppgiften att avgifterna för 2011 beräknas vara oförändrade jämfört med Taffelbergaren A-Ö Skriften Taffelbergaren A-Ö delades 2009 ut till alla medlemmar i anslutning till utdelningen av årsredovisningen. Den kan beskrivas som en handbok, som ska underlätta för medlemmarna att få relevant information m.m. om fastigheten och medlemskapet. I den

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för framgår bl.a. vem, föreningen eller bostadsrättshavaren, som har underhållsansvaret för olika delar i lägenheten. En något reviderad version av Taffelbergaren A-Ö finns sedan maj 2010 på föreningens hemsida. Portvärdar Styrelsens ambition är att det i varje trapphus skall finnas en portvärd. Portvärden ska bland annat hälsa nya medlemmar välkomna och även i övrigt vara en länk mellan medlemmarna och styrelsen. Delar av styrelsen har haft två träffar med värdarna under året - en på våren och en på hösten.. Det finns en arbetsbeskrivning för portvärdarna. Medlemsenkät Under hösten 2010 har medlemmarna getts tillfälle att besvara ett antal frågor om föreningens styrelse, fastighetens skötsel och gemensamma lokaler. Enkäten besvarades av ca 100 medlemshushåll. Bilden av styrelsens arbete är i stort sett positiv. Tre fjärdedelar tycker att styrelsen sköter ekonomin på ett bra sätt. Lika många har förtroende för styrelsen. Intresset för styrelsearbete är däremot lågt endast drygt 10 procent kan tänka sig det. Varannan anser att information från styrelsen är tillräcklig. Även fastighetens skötsel är man nöjd med ca 75 procent. Däremot finns flera som anser att det finns brister i gemensamma utrymmens skötsel; det finns framför allt klagomål på städning i trappor och källargångar. Synpunkterna på gemensamma lokaler visar en splittrad bild. Ungefär 50 procent anser att det är bra med en verkstad, något färre ser fördelen med vävstugor och en tredjedel tycker att det är bra med en bastu. Intressant är att användningen av de nämnda lokalerna är lågt: ca 65 procent av de svarande har aldrig använt verkstaden, endast 16 procent uppger att det använt vävstugorna och 13 procent bastun. Däremot är intresset för samlingslokalen större drygt hälften har någon gång använt den. Samma sak gäller gästrummen 60 procent anger att de hyrt lägenheten någon gång. Tvättstugorna i den egna porten används av nästan alla. Grovtvättstugan däremot av färre 39 procent har aldrig använt den. Förvaltning m.m. Föreningen har avtal med HSB Stockholm om administrativ och ekonomisk förvaltning. Den tekniska förvaltningen har skötts av Peter Lundgren tillsammans med en fastighetsgrupp. För fastighetsskötsel svarar Indoor Technical Service AB, främst genom Börje Wilhelmsson. I oktober 2010 beslutade styrelsen om en upphandling av förvaltningsuppdraget. En förfrågan gick ut till tänkbara entreprenörer. Fem stycken lämnade ett skriftligt anbud. HSB Stockholm hade efter en samlad bedömning lämnat det bästa anbudet. Avtal med HSB Stockholm har tecknats med start den 1 februari 2011.

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för Utöver ovanstående har föreningen avtal med bl.a. följande leverantörer. Företag m.m. Begelås för låssystemen Bodab för centralsopanläggningen Comhem för kabel-tv Crawford för garageportar Hisspartner HSB Stockholm för ekonomiförvaltning I L Recycling för tidningsavfall Logikgruppen för trappstädning m.m. Pardina AB för trädgårdsskötsel Ragnsells i Stockholm AB för grovsopor Europark för parkeringskontroll Rätt Internet Kapacitet i Sverige AB (Riksnet) Inspecta AB för hissbesiktning Skellefteå Kraft för el SLB Fastighetsservice för larmjour Stockholm Entreprenad AB för snöröjning A.C.N för porttelefoner Trygg Hansa för försäkringar Underhållsplan Underhållsplanen har uppdaterats med aktuella kostnader och prioritering av åtgärder. Planen kommer att revideras under 2011 i samband med att en ny förvaltning har kommit igång. Fastigheten Styrelsen har besiktigat yttre och inre miljö inom fastigheten. Föreningens byggnader och utemiljön bedöms vara i gott skick. Föreningen har under 2010 genomfört följande: Systemet för värme och ventilation har till vissa delar setts över, bl.a. har intrimning av ventilationsflödet setts över. Åtgärder med anledning av OVK besiktningen 2008 har tagit tid, men är nu i princip slutförda. Ny port till grovsoprummet har installerats p.g.a. skadegörelse på tidigare port. Till grovsoprummet krävs för tillträde en kodbricka samt kod. Brickan fungerar endast mellan kl. 7 och 22. Utemiljö Arbetet 2010 har främst inriktats mot att underhålla den förnyelse av utemiljön som styrelsen tidigare redovisat i Taffelbergaren och i verksamhetsberättelsen för Förbättringar som kommer att ske till våren 2011 är exempelvis nya barnleksaker på Rålambsvägen 8. Vidare har några gamla pelaraspar längs Gjörwellsgatan och Rålambsvägen ersatts med nya. Innemiljö Ett förslag till renovering av trapphusen är framtaget av en arkitektfirma. Förslaget som visades vid årsmötet 2009 har av olika skäl inte realiserats, bl.a. beroende av att styrelsen har

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för prioriterat andra åtgärder. Styrelsen har bestämt att alternativa lösningar ska tas fram. Dessa planerar styrelsen att presentera under våren Bredband Föreningens bredbandsleverantör är Riksnet (www.riksnet.se). Bredbandskostnaderna ingår i den månatliga avgiften, vilket innebär att alla boende har tillgång till en mycket snabb anslutning ca 100 MBit/s i båda riktningarna. Kabel-TV Föreningen har ComHem som leverantör av kabel-tv med ett analogt basutbud som är tillgängligt för alla utan att man behöver skaffa en digitalbox. För ett utökat utbud krävs en digitalbox och ett abonnemang från ComHem. Föreningen har även installerat utrustning som gör att digital-tv via marknätet distribueras via lägenheternas antennuttag. De som har skaffat digitalbox för marknätet eller har funktionen inbyggd i TV:n kan se de fria kanalerna utan kostnad eller abonnera på Boxers utbud. Föreningen har diskuterat en alternativ lösning på kabel-tv-leverantör. Om en förändring beslutas kommer information att ske i god tid så att boende kan hinna säga upp eventuella avtal med ComHem. Ekonomi Taxeringsvärde Fastighetens taxeringsvärde uppgår till 445,8 miljoner kronor, varav 210,8 miljoner kronor avser mark. Av taxeringsvärdet avser 378,0 miljoner kronor bostäder och 67,8 miljoner kronor lokaler. Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg-Hansa. I försäkringen ingår bl.a. momenten styrelseansvar och skadedjursförsäkring. Äkta bostadsrättsförening Kravet för att betraktas som en s.k. äkta bostadsrättsförening är att minst 60 procent av fastighetens taxeringsvärde grundas på bostadslägenheter, som är upplåtna till föreningens medlemmar. Föreningen ligger för närvarande klart över gränsen 60 procent. Skatteverket har alltid betraktat föreningen som äkta. Lokalhyresgäster Föreningen hyr ut flertalet lokaler. Lokalhyresgäster är bl.a. Stadsdelsförvaltningen Kungsholmen-Essingen (Förskolan Taffelberget) på gård 10, Apoteket Biet, Kungsholmsdoktorn, Narkoskliniken (tandläkarmottagning), Oasen skönhet, Swedbank och Vi Vinnare med bl.a. postutlämning.

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för Övertagande av HSB Stockholms bostadsrätter Föreningen övertog våren 2010 bostadsrätterna till HSB Stockholms sjutton lägenheter varav nio bostadsrättslägenheter och åtta lokaler. Övertagandet kostade föreningen 12,36 miljoner kronor. Köpeskillingen finansierades bl.a. med ett upptagande av lån i SBAB med 12 miljoner kronor. Kostnader för det upptagna lånet beräknades till ca kronor (räknat på 2 procent ränta). Lånet bands på ett år med en ränta på 1,73 procent och kostnaden för 2010 blev kronor för nio månader. Lägenheterna är en tillgång som vid en försiktig bedömning beräknas uppgå till 18 miljoner kronor. Lokaler och bostäder kommer att säljas (upplåtas med bostadsrätt) efter friställande eller till den hyresgäst som önskar förvärva sin lokal eller bostad. Styrelsen bedömer att hyresintäkterna från lokalerna kommer att ge ett visst underskott medan intäkterna från lägenheterna ger ett visst överskott. För 2010 blev utfallet ett underskott om kr. Årsavgifter Årsavgifterna har inte förändrats under 2010 och ligger på ett genomsnitt på 712 kr per kvm bostadsyta. För lokalerna som togs över från HSB i april var motsvarande siffra kr per kvm. Drift Kostnader för drift och löpande underhåll uppgick till 6,1 miljoner kronor. De största posterna räknat i tusentals kronor (tkr) var: Driftspost tkr Fjärrvärme El och vatten 944 Reparationer 761 Fastighetsskötsel och städning 753 Genomfört planerat underhåll Under året har underhållsåtgärder på fastigheten utförts. Det planerade underhållet kostade 824 tkr och har följande fördelning: Underhållsslag tkr Ventilation 548 Markytor 161 Trädgård 53 Installationer 47 Sopsuganläggning 15

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för Fastighetsskatt Fastighetsskatten uppgick till 0,95 miljoner kronor. Fastighetsskatten för 2011 är även den beräknad till 0,95 miljoner kronor, Föreningens lån Föreningens lån den 31 december 2010 var 168,9 miljoner kronor. Föreningen har under det gångna året amorterat 4,8 miljoner kronor. Det framgår av not 16 hur låneskuldens sammansättning ser ut. Följande förändringar i föreningens lån har gjorts under 2010: Den 28 mars sattes ett lån hos SE-Banken bolån om. Lånet löpte med 4,32 procent ränta, men blev rörligt med STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) sju dagars genomsnitt. Vid utgången av året hade lånet en ränta om ca 2,26 procent. Den 28 juni bands ett rörligt lån hos SBAB till 15 januari 2016 med en ränta om 3,81 procent. Lånet amorterades i samband med omsättningen med kronor. Den 17 december löstes två lån in. Ett rörligt lån hos SBAB om 27,6 miljoner kronor som i samband med omsättningen amorterades med 2 Mkr. Det andra låg hos Swedbank med 17,85 miljoner kronor. Efter amorteringen sammanfogades dessa lån och kvarvarande belopp om 43,49 miljoner kronor placerades hos SE-Banken bolån på två olika löptider. Det ena lånet om 23,49 miljoner kronor bands på ett år med en ränta om 2,57 procent. Det andra lånet på 20 Mkr bands fram till 28 december 2013 med en ränta om 3,64 procent. Utöver ovanstående tog föreningen i mars upp ett nytt lån på 12 miljoner kronor hos SBAB för att finansiera köpet av övertagna lägenheter och lokaler. Lånet bands på ett år med en ränta på 1,73 procent. Föreningen hade vid årets utgång endast ett rörligt lån, som är placerat i SE-Banken på 16,15 miljoner kronor. Under de första fyra månaderna 2011 har föreningen tre lån att omförhandla: Ovan nämnda rörliga lån hos SE-Banken bolån, det lån på 12 miljoner kronor hos SBAB som togs vid förvärvet av HSB:s lägenhets- och lokalbestånd samt ett lån hos Swedbank på 14,3 miljoner kronor. Ovanstående tre lån blir tillsammans 42,45 miljoner kronor och motsvarar drygt 25 procent av föreningens samtliga lån. Styrelsens lånestrategi är att i fortsättningen verka för att lägga löptiderna så att ca miljoner kronor ska omsättas varje år. Cirka tio procent av samtliga lån bör vara löpande. Resterande lån bör vara bundna, fördelat med lika delar över fem år. Därigenom bedömer styrelsen att riskerna vid större ränteförändringar minimeras. Amorteringar ska ske enligt låneavtal och därutöver när föreningens ekonomi tillåter. Föreningens totala kostnader 2010 för lånen, inklusive ordinarie och extra amorteringar, blev ca 10,5 miljoner kronor. Den genomsnittliga räntan på de vid årets ingång befintliga lån för 2010 blev 3,48 procent. Resultatutfall Budgeten för 2010 beräknades till ett överskott med 1,58 miljoner kronor. Intäkterna budgeterades till drygt 18,51 miljoner kronor och utfallet blev 18,49 miljoner kronor.

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för Driftskostnaderna beräknades bli ca 5,86 miljoner kronor, men blev 6,11 miljoner kronor. Bland annat kostade elektricitet, uppvärmning och vatten kronor mer än budget. Planerat underhåll var budgeterat till 2,0 miljoner kronor, men slutade på kronor. Fastighetsskatten har kostnadsförts med kr mer än budget. Räntekostnaderna var budgeterade till 6,2 miljoner kronor, men slutade på 5,7 miljoner kronor. Årets resultat blev som en följd av ovanstående resultatförändringar kronor högre än budget, vilket blir 2,74 miljoner kronor i överskott exklusive kostnaden för övertagna bostadsrätter som var 12,36 miljoner kronor. Tas hänsyn till övertagna bostadsrätter blev resultatet ett underskott på 9,62 miljoner kronor. Budget 2011 Styrelsen har budgeterat ett överskott på 1,25 miljoner kronor för För 2011 har budgeten för periodiskt underhåll lagts till ett tak om högst 2 miljoner kronor där bl.a. kvarstående del av ventilationsarbetet från 2009, fasadarbeten och takplåtsmålning, markarbeten, målning av balkonger, entréer och trapphus, ingår. Förslag till resultatdisposition Balanserat resultat Årets resultat kr kr kr Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur Fond för yttre underhåll Balanserat resultat kr kr kr Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultatoch balansräkning med tilläggsupplysningar. Stockholm den 22 mars 2011 Styrelsen

11 Org Nr: !"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 9:;:<:;<:; 9::=<:;<:; >.&?3'('*+6/0/1 A.''%%8&+''/0/1!"#$% F(&'017.'&6%&'/().* &'()#!"#$* +,$%%-$./% +0$1//$21* 34567'5#$8697':;44 +2*1$*.. +%$.02$.-0 +/1,$2C% +,.*$.22 DB=?'(B6(6>5'!"#$- +*$-CC$CCC +*$-CC$CCC E8AA5$)5=#(>:7#=?"=#6597' +%C$%21$2,/ +%C$*-%$-,0 #*?''%*.&?3'(' B$CDB$C9B FGG:H'95$I"=#59='J##7'!"#$1 +%*$-00$.,- C >-*.3&.*.&?3'(' B$CDB$C9B F0/(/&0.33($H%&'.* %*,$0C- %C*$..1 +0$,22$1%/ +0$/22$012 E8AA5$)(656=(7445$G"=#7' +0$0,%$/%, +0$220$..0 I*.'&$*.&?3'(' <=$D;G$GBG

12 Org Nr: !"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 9:;:<:;<:; 9::=<:;<:; #(3(/&*+6/0/ J/1(* K/3+11/0/1&'0331J/1(* L5#7'(7445$564J>>6(6>=#(44>;6>5' *%C$/%/$-2/ *%-$*%/$-2/ *1$0CC$CCC *1$0CC$CCC *-0$1%/$-2/ *-.$.%/$-2/ <(656=(7445$564J>>6(6>=#(44>;6>5' O;6>)'(=#(>#$BJ'97G5GG7'=(667:5B!"#$/ 0CC 0CC D69'5$4;6>)'(=#(>5$)"'9'(6>5'!"#$%C %$*CC$00. %$-%%$12* %$*C%$C0. %$-%%$/2* E8AA5$564J>>6(6>=#(44>;6>5' *-,$,*C$11, *-/$C-%$-.% L8&+''/0/1&'0331J/1(* P"'#)'(=#(>5$)"'9'(6>5' %$C2- *- -$0,,$-1- %$2-1$.0* SB'(>5$)"'9'(6>5'!"#$%% C /$/0. *00$-/1 -*%$*., -$2**$2*C *$%,,$CC2 C *$0CC$CCC *$C-.$22* 0$/CC E8AA5$"A=J##6(6>=#(44>;6>5' 0$2,C$.C* 1$,.%$/C2 "?88($'0331J/1(* 9C9$CB;$;CB

13 Org Nr: !"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 9:;:<:;<:; 9::=<:;<:; #(3(/&*+6/0/1 M1.'$6(H0'(3$%57$&6?3).* M1.'$6(H0'(3!"#$%0 M8697#$7>7#$?5G(#54 T6=5#=7' 0%$,2-$/0, 0%$,2-$/0, F697':;44=)"69 **$0CC$CCC %%$/CC$CCC.1$%2-$/0,,-$02-$/0, <'(##$7>7#$?5G(#54 M5456=7'5#$'7=84#5# -$21/$22% %%$2,.$**2 U'7#=$'7=84#5# +/$,%0$020 *$02*$,0- +0$.,0$.C1 %1$11/$22% E8AA5$7>7#$?5G(#54,2$1%2$*0*.2$C--$2-. "6?3).* E?8497'$#(44$?'79(#(6=#(#8#!"#$%, %,2$2.0$0., %,%$,10$%00 O7B7'56#H'==?8497' %$-/-$,.%,C.$-C% E?5##7=?8497' -*1$1C/,/$,%/ <"69$)H'$(6'7$8697':;44 2.%$10% 220$C.* SB'(>5$=?8497'!"#$%. 0C$20C 0C$20C *$01,$/-/ *$1%%$110 E8AA5$=?8497' %.1$C,*$2/, %,0$,,/$11* "?88($.1.'$6(H0'(3$%57$&6?3).* 9C9$CB;$;CB N%&'.*$0/%8$30/O./ "'+33)($&+6.*7.'.* *CC$1-,$CCC *CC$1-,$CCC *CC$1-,$CCC *CC$1-,$CCC K/&P(*&,-*40/).3&.* T6>5 T6>5

14 Org Nr: !"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 9:;:<:;<:; 9::=<:;<:; Q(&&(,3-).&(/(3R& S-H(/).$P.*6&(87.' K7=84#5#$7)#7'$)(656=(7445$G"=#7' +/$,%0$020 *$02*$,0- T?&'.*0/1$,-*$H%&'.*$&%8$0/'.$0/1J*$0$6(&&(,3-).' DB=?'(B6(6>5' *$-CC$CCC *$-CC$CCC P5==5)4H97$)';6$4HG5697$B7'?=5A:7# +.$-%0$020 1$22*$,0- Q(&&(,3-).$,*J/$,-*+/)*0/1(*$0$*-*.3&.6(H0'(3 S?6(6>$V+W$XA(6=?6(6>$VYW$?"'#)'(=#(>5$)"'9'(6>5' *$0.1$../ +*$-/-$*-% S?6(6>$VYW$XA(6=?6(6>$V+W$?"'#)'(=#(>5$=?8497' %$%,-$C-- +%$,/C$0,. P5==5)4H97$)';6$4HG5697$B7'?=5A:7# +-$0..$..-./2$200 U/P.&'.*0/1&P.*6&(87.' T6B7=#7'(6>5'X)H'=J4Z6(6>5'$5B$)(656=(7445$564J>>6(6>=#(44>;6>5' %%C$/*0 %C-$,2- P5==5)4H97$)';6$(6B7=#7'(6>=B7'?=5A:7# %%C$/*0 %C-$,2- F0/(/&0.*0/1&P.*6&(87.' S?6(6>$VYW$XA(6=?6(6>$V+W$5B$4;6>)'(=#(>5$=?8497'.$*-C$1*% +%$/2C$10/ P5==5)4H97$)';6$)(656=(7'(6>=B7'?=5A:7#.$*-C$1*% +%$/2C$10/ I*.'&$6(&&(,3-). <;$:EE$=9; S06P0)($8.).3$P0)$J*.'&$4-*O(/ ;$BC:$DG9 S06P0)($8.).3$P0)$J*.'&$&3?' G$D:C$99G ;$BC:$DG9

15 Org Nr: !"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 >.)%P0&/0/1&H*0/50H.*$8V8V M74"GG$56>7=$($?'"6"'$"A$(6>7#$5665#$56>7=[$ <"'9'(6>5'$:5'$8GG#5>(#=$#(44$97$I74"GG$B5'A79$97$I7'J?65=$(6)4N#5[ KP&6*0P/0/1$HJ$4R11/().* 7?"6"A(=?5$4(B=4J6>9[$ KP&6*0P/0/1$HJ$0/P./'(*0.* F%/)$,-*$R''*.$?/).*7J33 K7=7'B7'(6>$)H'$)'5A#(95$8697':;44$5B$)H'76(6>76=$)5=#(>:7#7'$=?7'$>76"A$B(6=#9(=G"=(#("6$G;$I5=(=$5B$)H'76(6>76=$ 8697':;44=G456[$L(6(A(5B=J##6(6>$'7>47'5=$($=#59>5'65[ U/6%8&'&6(''$%57$?/).*&6%''&(P)*(1 \6$I"=#59='J##=)H'76(6>$J'$($6"'A54)5447#$(6#7$)H'7A;4$)H'$(6?"A=#I7=?5##6(6>[$\64(>#$76$9"A$($RH>=#5$<H'B54#6(6>=+ 9"A=#"476$*C%C+%*+*/$J'$76$I"=#59='J##7=)H'76(6>=$'J6#7(6#J?#7'$=?5##7)'(5$#(44$976$974$97$J'$:J6)H'4(>5$#(44$)5=#(>:7#76[ M7=?5##6(6>$=?7'$5B$569'5$?5G(#54(6#J?#7'$=5A#$($)H'7?"AA5697$)544$(6?"A=#7'$="A$(6#7$J'$:J6)H'4(>5$#(44$)5=#(>:7#76[$\)#7' 5B'J?6(6>$5B$7B76#87445$8697'=?"##=5B9'5>$=?7'$I7=?5##6(6>$A79$*,Q-$][ %C*$/2/$,%-[ WP*01($4%6&3?'&6%88./'(*.* <H'76(6>76$:5'$(6#7$:5)#$6;>'5$56=#J4495$8697'$;'7#[$$ *C%C+C%+C% *CC/+C%+C% K*P%)./X$3-/.*X$(/)*($.*&+''/0/1(*$%57$&%50(3($6%&'/().* *C%C+%*+-% *CC/+%*+-% D'B"976$)H'#'"7697B5495 %%.$2-1 %C.$,2% -,$%,, -1$002 C *0C SB'(># *2% %01$CCC %1*$..C >.P0&%*.* <H'76(6>=B549.$%1*.$CC* WP*01($,-*'*%./).P(3)(Y(/&'+33)( %,2$CCC %.*$-CC 01$1,, 0/$%-. ***$1,, *-%$1-.

16 Org Nr: !"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 9:;:<:;<:; 9::=<:;<:; A%'.* A%'$; A.''%%8&+''/0/1 U'=5B>()#7' %-$-%.$,12 %,$***$0*1 RN'"' 0$C**$,*2 *$-,C$2,* \4Q$76:7#=AJ#6(6> %$0CC C SB'(>5$(6#J?#7' *0%$1%2 %11$2C, M'8##""A=J##6(6> %2$0/-$%/1 %2$.*2$%/* +%C,$*-% +*2$-1, RN'7=)H'48=#7' C +0- A%'$9 Z*0,' 37'="654?"=#6597' -2-$,C2-2%$*C/ 0,-$C2- K7G5'5#("67'.,C$//*,*2$201 \4,,-$.,1.C2$C1. FGGBJ'A6(6> *$C*,$.%/ %$.-.$,.2 _5##76 *2C$**, *2C$/11 E"G:JA#6(6> -.*$0,2 --0$,-* <5=#(>:7#=)H'=J?'(6> %1*$-02 %1*$-02 P5I74+^_.C$C%*,.$0.1 SB'(>5$5B>()#7' %,0$CCC %,0$%.0 <H'B54#6(6>=5'B"976 *,0$/*2 *-0$%0, SB'(>5$9'()#=?"=#6597' **/$..* *01$%-- G$C==$BC9 KP&6*0P/0/1(* MN>>6597' *$-CC$CCC *$-CC$CCC A%'$C T+8,-*.3&.&'-*(/).$H%&'.* FGG:H'5697$5B$;#7'?HG#5$I"=#59='J##7' %*$-00$.,- C A%'$G >+/'.0/'+6'.*$%57$306/(/).$*.&?3'('H%&'.* -$10/ 20% *$*%* SB'(>5$'J6#7(6#J?#7' %%2$00/ /.$%C* ;:9$EEC A%'$D >+/'.6%&'/().*$%57$306/(/).$*.&?3'('H%&'.* KJ6#7?"=#6597'$4;6>)'(=#(>5$=?8497' 0$,22$1%/ 0$/2.$/2/ SB'(>5$'J6#7?"=#6597' C 00/ G$DBB$C;= G$=BB$GCB

17 Org Nr: !"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 9:;:<:;<:; 9::=<:;<:; A%'.* A%'$E #R11/().*$%57$%84R11/().* T6>;7697$56=?5))6(6>=BJ'97$ *--$*/*$*/0 *--$*/*$*/0 *--$*/*$*/0 *--$*/*$*/0 +*C$C.*$/C, +%.$..*$/C, U'7#=$5B=?'(B6(6>5' +*$-CC$CCC +*$-CC$CCC F#>;7697$5B=?'(B6(6>5' +**$-.*$/C, +*C$C.*$/C, M"?)H'#$BJ'97 2([.*0/1&P+*). MN>>6597' *-0$CCC$CCC *%C$CCC$CCC L5'? *%C$2CC$CCC %11$,CC$CCC 110$2CC$CCC -01$,CC$CCC A%'$B \(*6$%57$8(*6(/3+11/0/1(* T6>;7697$56=?5))6(6>=BJ'97$A5'? *1$0CC$CCC *1$0CC$CCC *1$0CC$CCC *1$0CC$CCC #%6,-*'$P+*). 9C$G::$::: 9C$G::$::: A%'$= K6'0.*X$(/).3(*$%57$P+*).H(HH.* T6>;7697$56=?5))6(6>=BJ'97$ 0CC 0CC 0CC 0CC A%'$;: WP*01($,0/(/&0.33($(/3+11/0/1&'0331J/1(* T6>;7697$56=?5))6(6>=BJ'97$ %$-%%$12* %$1%0$%,1 U'7#=$(6B7=#7'(6>5' +%%C$/*0 +%C-$,2- %$*CC$00. %$-%%$12* A%'$;; WP*01($6%*',*0&'01($,%*)*0/1(* E?5##7?"6#" C -$%/% SB'(>5$)"'9'(6>5' C,$.,, : =$=GE A%'$;9 F-*?'4.'(3)($6%&'/().*$%57$?HH3?H/($0/'+6'.* <H'8#I7#5495$?"=#6597' *%*$*C1 -%*$0,1 FGG48G65$(6#J?#7' 1-$%/C Q%*',*0&'01($H3(5.*0/1(* C *$0CC$CCC : 9$G::$::: A%'$;C Q(&&($%57$4(/6 R569?5==5 0$CCC 0$/CC EMDM$(64;6(6>=?"6#" *$C-*$22* C *$C-.$22* 0$/CC

18 Org Nr: !"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 9:;:<:;<:; 9::=<:;<:; A%'.* A%'$;G F-*+/)*0/1$(P$.1.'$6(H0'(3 FGG4[ F697':[+ M5456=7'5# T6=5#=7' 5B>()#7' )"69 '7=84#5# U'7#=$'7=84#5# M74"GG$B(9$;'7#=$(6>;6> 0%$,2-$/0, C %%$/CC$CCC %%$2,.$**2 *$02*$,0- _(6=#9(=G$764[$=#JAA"I7=48# %C$,CC$CCC +2$C%.$-1. +*$02*$,0- U'7#=$'7=84#5# +/$,%0$020 #.3%HH$P0)$J*.'&$&3?' : <=$D;G$GBG A%'$;D SJ/1,*0&'01($&6?3).*$'033$6*.)0'0/&'0'?'!J=#5$;'= O;67(6=#(#8# O;6768AA7' KJ6#5 P"6B[95#8A M74"GG 5A"'#7'(6> E\+M56?76$M"4;6 --C%/*-2 *Q0.] *C%%+%*+*2 *-$12,$,C% C EMDM %%11,22/0 1Q1C] *C%1+C%+C/ %C$*,*$%21 *-%$2-% EMDM %%11,2/C- 1Q1C] *C%1+C%+C/ %%$%*,$./% *-/$C%- EMDM *CCC0-*. 1Q0C] *C%0+C,+*, *C$00C$CCC -CC$CCC EMDM *CC%*/2, -Q2%] *C%,+C%+%0 %/$20C$CCC -CC$CCC EMDM *C/%.102 %Q.-] *C%%+C1+C% %*$CCC$CCC C E\+M56?76$M"4;6 *1%02.0, *Q*,] *C%%+C-+*2 %,$%0C$CCC *CC$CCC E`79I56? *00.22C*%1 1Q.1] *C%%+C1+*0 %1$-CC$CCC *CC$CCC E\+M56?76$M"4;6 --C%2,.- -Q,1] *C%-+%*+*2 *C$CCC$CCC 1CC$CCC E`79I56? *,01,,*0C. 1Q2-] *C%*+C1+*0 *%$%0C$CCC *CC$CCC ;DB$BEG$GED 9$:E:$BCC O;6>)'(=#(>5$=?8497'$7a?48=(B7$?"'#)'(=#(>$974 %,,$2C1$.-* ba$)7a$;'$i7'j?65=$68b5'5697$=?8497'$#(44$?'79(#(6=#(#8#$8gg>;$#(44 %02$0*%$-0, A%'$;E A%'$;B WP*01($6%*',*0&'01($&6?3).* PJ44=?5## %*$,CC %*$,CC &7G"=(#("6$4"?54$*%0-2$*0C -2$*0C G:$BG: G:$BG: ]HH3?H/($6%&'/().*$%57$,-*?'4.'(3)($0/'+6'.* FGG48G65$'J6#7?"=#6597' 1,/$C.- 0,,$0/. %-$%/, %-$%/2 %$2-,$C0. %$0%,$.02 SB'(>5$8GG48G65$?"=#6597' **2$,%- -%1$2/* 9$C;;$CCG O7()$&5B(9=="6 c76=$m4"ad8(=# T'767$c">5697' M('>(##5$M'(6? L"6(?5$!(4=="6 3797'$b:4(= P;'7$EZH=#'HA E#7)56$e"867= _;'$'7B(=("6=I7'J##74=7$:5'$$$$$$$$$+$$$$$$$$+$$$$$$$$$4JA65#=$I7#'J))5697$97665$;'='79"B(=6(6>!"'I7'#$D697'=="6 DB$)H'76(6>76$B549$'7B(="'$ M"K7B(=("6$DM DB$REM$K(?=)H'I869$8#=799$'7B(="'

19 Org Nr: >.P0&0%/&4.*+''.3&. 2033$,-*./0/1&&'+88(/$0$!"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 b'>56(=5#("6=68aa7'$.%,1%2+,/*% ;'='79"B(=6(6>=45>76$#(44JAG5=$B(9$8GG'J##5697#$5B$;'='79"B(=6(6>76[$_;'#$56=B5'$J'$5##$8##545$"==$"A$ >76"A)H'#$'7B(=("676$)H'$5##$A79$:H>$A76$(6#7$5I="48#$=J?7':7#$)H'=J?'5$"==$"A$5##$;'='79"B(=6(6>76$ (6#7$(667:;447'$BJ=76#4(>5$)745?#(>:7#7'[$\6$'7B(=("6$(667)5##5'$5##$>'56=?5$7##$8'B54$5B$8697'45>76$)H'$ 8GG=?5##6(6>5'$="A$=#N'74=76$>Z"'#$6J'$97$8GG'J##5#$;'='79"B(=6(6>76$=5A#$5##$8#BJ'97'5$976$=5A4597$ (6)"'A5#("676$($;'='79"B(=6(6>76[$E"A$8697'45>$)H'$B;'#$8##545697$"A$56=B5'=)'(:7#$:5'$B($>'56=?5#$ =#N'74=74795A"#$J'$7'=J##6(6>==?N49(>$A"#$)H'76(6>76[$_($:5'$JB76$>'56=?5#$"A$6;>"6$=#N'74=74795A"#$ G;$5665#$=J##$:56945#$($=#'(9$A79$I"=#59='J##=45>76Q$;'='79"B(=6(6>=45>76$7447'$)H'76(6>76=$=#59>5'[$_($ 56=7'$5##$B;'$'7B(=("6$>7'$"==$'(A4(>$>'869$)H'$B;'5$8## $67956[ <H'B54#6(6>=I7'J##74=76$J'$)H'764(>$A79$;'='79"B(=6(6>76=$HB'(>5$9745'[ 56=B5'=)'(:7#$)H'$'J?76=?5G=;'7#[ DB$)H'76(6>76$B549$'7B(="' M"K7B(=("6$DM DB$REM$K(?=)H'I869$8#=799$'7B(="'

20 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i &A'% Totala kostnader B35C% /'%!"#$% &&'% ()*+",-..% /'% 0123"#1)#)45"% 6'% 789:;"+.2+2<;"5)*+%=>2<+"%??'% Fördelning driftkostnader År 2010 År

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning för 2008

Årsredovisning för 2008 Årsredovisning för 2008 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2008 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning. HSB Bostadsrättsförening Taffelberget

Årsredovisning. HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Årsredovisning HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm Årsredovisning för 2007 1 Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Grev Ture 1 716414-2510 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 Org. Nr 716414-2510 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Grev

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HSB:s Bostadsrättsförening DELFINEN ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ETABLERING Föreningen bildades den 25 januari 1965 och registrerades den 13 februari 1965.

Läs mer

Brf Sprundet

Brf Sprundet Årsredovisning för Brf Sprundet Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm Org.nr: 716418-6921 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 1 av 20 Innehåll

Läs mer

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr. 71 64 21-8286) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Årsredovisning Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Underskrifter 3-4 5 6 7 8

Läs mer

Årsredovisning för 2006 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm

Årsredovisning för 2006 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Årsredovisning för 2006 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2006...2 ALLMÄNT OM FÖRENINGEN...2 STYRELSENS MÅLSÄTTNING OCH ARBETE...3 EKONOMI...5 Resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder:

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder: ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA Org Nr: 714000-1970 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Svängen i Orust

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Svängen i Orust Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Svängen i Orust Org. nr: 716408-6949 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01- -2015-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2005 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Västerport 716448-1314 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Likviditetsanalys

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 ÅRSREDOVISNING 2003 HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FÖR HSB BRF TAFFELBERGET NR 271 Organisationsnummer 716418-6921 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen lämnar härmed redovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Åbylund i Västerhaninge ( ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Åbylund i Västerhaninge ( ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Sida 1 av 5 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Åbylund i Västerhaninge (769608-5112) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-09-01 2014-08-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013/2014

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Org. nr: 716409-4943 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014.07.01-2015.06.30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kallelse. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Sköntorp i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Kallelse. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Sköntorp i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Sköntorp i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid: Tisdagen den 22 april 2014 kl. 18.00, stämman börjar 19.00 Plats: Restaurang Lindehov,

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 769604-3012 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Smedjan 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Bostadsrättsföreningen Stigbygeln i Umeå Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 -

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1

ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1 ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1 715200-1090 (org nummer) RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01- - 2014-12-31 Styrelsen för bostadsrättföreningen Muraren nr 1 (org nummer 715200-1090) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HSB Bostadsrättsförening Almvik i Malmö

ÅRSREDOVISNING för HSB Bostadsrättsförening Almvik i Malmö ÅRSREDOVISNING för HSB Bostadsrättsförening Almvik i Malmö Organisationsnummer Styrelsen får härmed lämna redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-09-01 2013-08-31. Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Medlemmarna i BRF Masken kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. När: 16 oktober, 2014 Tid: 18.30. Plats: Bohusgatan 25 Förslag till dagordning 1 Val

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Östra Fyrisstrand i Uppsala får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01 till och med 2009-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Förslag till Årsredovisning 2002-01-01--2002-12-31 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

A R S R E D O V I S N I N G. HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm

A R S R E D O V I S N I N G. HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm A R S R E D O V I S N I N G HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN Föreningsmedlemskap Vår bostadsrättsförening är medlem i följande organisationer: Fastighetsägarna (tidigare Stockholms Fastighetsägareförening) Föreningen kan genom medlemskapet få juridisk och annan

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Årsredovisning 2002-01-01 2002-12-31 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken i Solna får härmed avge berättelse

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Styrelse. Medlemmar. Forvaltningsberattelse

Styrelse. Medlemmar. Forvaltningsberattelse Styrelsen for HSB:s bostadsrattsforening Alfsgeln (2226) i Haninge avger harmed sin redovisning for verksamhetssret. Forvaltningsberattelse Foreningen bildades den 12 mars 1982 och registrerades den 29

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Centralpalatset får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2004.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Centralpalatset får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2004. Bostadsrättsföreningen Centralpalatset Org.nr. 716438-9269 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Centralpalatset får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

HSB:s BRF HÖJDEN VÄSTERHANINGE

HSB:s BRF HÖJDEN VÄSTERHANINGE HSB:s BRF HÖJDEN VÄSTERHANINGE Styrelsen för HSB:s BRF Höjden i Västerhaninge (org. Nr 712400-0568) avger härmed Redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2002

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2002 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2002 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2002 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta får härmed avge berättelse över verksamhetsåret 2012. Allmänt om föreningen Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta registrerades

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING avseende 2011

ÅRSREDOVISNING avseende 2011 1(7) Bostadsrättsföreningen Ångpannan nr 12 Stockholm ÅRSREDOVISNING avseende 2011 Verksamhetsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31, föreningens 69:e

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer