Goda exempel på. Nära noll energi-renovering (NZEBR)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Goda exempel på. Nära noll energi-renovering (NZEBR)"

Transkript

1 Goda exempel på Nära noll energi-renovering (NZEBR) Contract N : IEE/13/763/ SI March February 2017 The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

2 Källförteckning Introduktion... 3 Österrike... 4 Bulgarien Finland Frankrike Tyskland Italien Nederländerna Norge Portugal Rumänien Spanien Sverige February 2015 copyright 2

3 Introduktion NeZeR-projektet ( ) främjar genomförande och integrering av åtgärder för Nära Noll Energi-Renovering ( Nearly Zero Energy Building Renovation, NZEBR) och användande av förnybara energikällor (Renewable Energy Sources, RES) på den europeiska marknaden. Syftet med projektet och de viktigaste målsättningarna: Att använda befintlig kunskap om energieffektivt byggande för konkreta riktlinjer för Nära Noll Energi-renovering, NZEBR. Öka medvetenhet bland alla berörda intressenter (beslutsfattare, byggindustrin, allmänheten) om de potentiella fördelarna med NZEBR. Sprida resultaten till intressenterna och samarbeta med dem för att möjliggöra ett effektivt genomförande. Säkra genomförandet av NZEBR i partnerstäderna och i övriga Europa, bland annat genom nationella handlingsplaner för NZEBR, handlingsplaner för städer och NZEBR-designtävlingar. 3

4 Österrike 4

5 Eberlgasse 3 Wien, Österrike 5

6 Allmän beskrivning Byggnadsår: Antal lägenheter och kvarter: 8 Ägandeform: Privat ägare för uthyrning NZEBR projekt: Renoveringsår: 2014 Renoveringsprojektets längd: ungefär 6 månader Kostnad: 1.6M Finansiering: Bidrag från Wien stad, 143,000 ; statligt lån 292,000 ; egen finansiering Beskrivning av energiprestandasprång: Uppflyttad till kategori A: Efter och före 6

7 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Efter NZEBR Väggar Tegel eller stenväggar, utan isolering.* Alla fasader reparerades och isolerades. Golv Ingen isolering. Taket i källaren försågs med värmeisolering. Tak - - Fönster Tvåglasfönster.* Passivhusfönster installerades. VVS Förnybara energikällor (RES) Naturlig ventilation Central (olja, gas) värme.* - Solceller på taket. Kontrollerad ventilation: ett centralt ventilattionsaggregat med värmeåtervinning (återvinningsgrad på 82%). En grundvattenvärmepump för varmvatten och uppvärmning. Energianvändning kwh/m 2, a (93,5 MWh/a) kwh/m 2, a (9,2 MWh/a). Energitillförsel - - *Baserat på allmänna egenskaper av byggnadens typologi 7

8 Barriärer och Inverkan på boende Barriärer: Barriärer Existerande barriärer Hur adresserades barriärerna? Socialt Hyresgästerna kunde stanna kvar i sina hem under nästan hela renoveringsarbetet, utom under den mest intensiva arbetsfasen (2-3 veckor). En fri lägenhet fanns till förfogande. Tekniskt Ekonomiskt Den renoverade byggnaden utsågs till en historisk byggnad mellan1850 och1873 (Gründerzeithause). I det här fallet förstördes gatufasaden av bombskador. Detta gjorde det möjligt att isolera klimatskalet enligt kvalitetskriterierna för passivhus. - Ett 15-årigt lån erhölls för renovering. Övrigt - - Inverkan på boende: Hyran kommer öka med ca. 1 /m 2 En signifikant ökning av boendekomfort uppnåddes.

9 Involverade aktörer: Wien stad. Organisation & Process Wien stad har haft ett starkt intresse för att få denna typ av renovering genomförd som ett exempel på en renovering av en historisk byggnad (Gründerzeithause). Framgångsfaktorer Framgångsfaktorer och faktorer för hinder Bra exempel på renoveringen av en historisk byggnad Signifikant minskning av energianvändningen. Hinder Dyr renovering och därmed behövdes offentlig finansiering. Referenser https://www.wien.gv.at/rk/msg/2014/11/07008.html 9

10 1 0 Volksschule und Kindergarten Windigsteig (Skola och förskola) Windigsteig, Österrike

11 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1914 Antal lägenheter och kvarter: Skola och förskola, 1284 m 2, två våningar Ägandeform: Offentlig byggnad NZEBR projekt: Renoveringsår: 2014 Renoveringsprojektets längd: år Beskrivning av energiprestandasprång: Minskade till nästan 14 % Före Efter 11

12 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Efter NZEBR Väggar cm tegel, ingen isolering till 0.17 W/(m²K), 20 cm EPS med lambda 0.04 W/mK. Golv W/m 2 K, 10 cm EPS. Tak - Fönster VVS Tvåglasfönster, ibland bara en, med trästomme, 2.2 W/m 2 K. Oljeuppvärmning W/m 2 K, 10 cm EPS. I områden med uppvärmd källare, har12 cm cellulosaisolering placerats W/m 2 K, trä-aluminiumfönster med treglasfönster. Pelletseldning plus radiatorer. Värmeåtervinningsgrad 84% Förnybara energikällor (RES) - Solceller, med15 kwp, leverar ca 13,600 kwh/år el. Energiförbrukning (MWh/år) Energitillförsel (MWh/år) kwh/(m2år)-. - Värme 4.93 kwh/m 2 Primär energianvändning135.8 kwh/m 2 Solceller (99m 2 ) med en sammanlagd effekt på 15 kwp, levererar runt kwh/år el. 12

13 Inverkan på boende Återkoppling från hyresgästerna: Generellt positivt intryck. I synnerhet inomhusklimatet och det visuella upplevdes som förbättrat. Framgångsfaktorer och hinder Planerings- och byggarbetet höll i allmänhet tidsplanen. Nederbörden under sommaren 2014 var väldigt problematisk i byggskedet. Ett behagligt inomhusklimat med hjälp av ventilationssystem med värmeåtervinning. Externt solskydd som förhindrar överhettning på sommaren och andra varma perioderna. I fönster med sydost- och sydvästläge installerades eldrivna persienner. Referenser 13

14 Rankweil - Übersaxenerstraße Sanierung Rankweil, Österrike 14

15 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1977 Antal lägenheter och kvarter: 16. 1,315 m 2, 4 våningar. NZEBR projekt: Renoveringsår: 2007 Kostnad: 1M, 810 /m 2 Finansiering: Egen finansiering och stöd från Vorarlberg stat. Före och Efter 15

16 Före och efter (tekniskt) Väggar Golv Tak Originalbyggnad Perforerad tegelvägg. Armerad betong utan någon typ av isolering. Armerad betong med 6 cm Polyuretanisolering (PUR). Efter NZEBR 0.12 W/m 2 K 26 cm EPS 0.04 isolering. 16 cm tjock EPS-isolering på källartaket (U = 0,18 W/m²K). Isolering från taket med 5 cm - källarväggar ca 50 cm breda och 26 cm i XPS. Tillägg av ytterligare 26 cm tjock isolering (18 cm EPS 8 cm PUR) för att förbättra U- värdet till 0.10W/m²K. Fönster W/m 2 K Renovering av lägenhetens fönster, trappfönster och balkongdörrar: Träram med treglasfönster med argon fyllning + aluminiumskydd. VVS Oljepanna Kondenserande gaspanna. Förnybara energikällor (RES) - 80 m² solvärmeanläggning. Energiförbrukning kwh/m 2 år kwh/m 2 16

17 Hyran ökade med 1.98 /m 2 Inverkan på boende Framgångsfaktorer Energiförbrukningen minskade med 10% jämfört med originalbyggnaden. Referenser 17

18 Bulgarien 18

19 Flerfamiljshus - 10, Zaharna Fabrika gata Sofia, Bulgarien 19

20 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1947 Antal lägenher och kvarter: 13 (före renovering) / 15 (efter renovering) Ägandeform: Privat NZEBR projekt: Renoveringsår: 2004 Renoveringsprojektets längd: 2 år Kostnad: 52,375 Finansiering: Ägarna själva genom ett 20-årigt lån från en holländsk bank (lägre räntor). Beskrivning av energiprestandasprång: 46% energibesparing. Före Efter 20

21 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Efter renovering Väggar Oisolerade ytterväggar i tegel. Isolering av ytterväggarna. Golv Oisolerad källare. Isolering av källartak. Tak Oisolerat. Rekonstruktion av hela vinden; Fuktspärr och ny isolering Fönster Tvåglas träfönster. Nya tvåglasfönster med PVC-ramar. VVS Undercentral kopplad till fjärrvärmenätet. Förbättring av värmesystemet (balans, isolering av rör). Förnybara energikällor (RES) Energiförbrukning (kwh/ år) , ,496 21

22 Barriärer och Inverkan på boende Barriärer: Barriärer Existerande barriärer Hur addreserade man barriärerna? Socialt Tekniskt Ekonomiskt Brist på adekvat organisation av husägare. Brist på kunskap om energieffektivisering i bostäder. Brist på förmånliga finansieringslösningar bidrag för renovering var begränsade och ansökningsförfaranden var oklara. Organisation genom en ägarförening. Det gjordes en energiutredning före och efter renoveringen. Den låga subventionen leder till en längre återbetalningstid (renovering med ett Soft loan - mjukt lån" måste återbetalas under en 20-årsperiod). Inverkan på boende: I detta projekt ingick rekonstruktion av hela taket (vinden) och dess omvandling till två små lägenheter. Hyran från dessa nya lägenheter bidrar till att ägarna kan betala tillbaka lånet. 22

23 Organisation & Process Inblandade aktörer: Detta projekt initierades och realiserades av bulgariska Housing assocation i samarbete med bostadsföreningen De Nieuwe Unie, Rotterdam och bostadsföreningen Woondrecht, Dordrecht. Framgångsfaktorer Uppskattning av GHG: tco 2 /år. Socioekonomiska aspekter: Hyresgästerna är nöjda med resultaten, renoveringen förlängde livslängden av byggnaden med 40 år, isoleringen av byggnadens klimatskal ledde till en bättre komfort och energibesparing; den ekonomiska effekten innebär ca 6000 /år i besparingar. Projektet kan lätt kopieras av närliggande byggnader, eftersom de har samma tekniska egenskaper. Referenser 2_EI_Education_Casestudies.pdf 23

24 Flerfamiljshus - 11, Assen Zlatarov gata Sofia, Bulgarien 24

25 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1932 Antal lägenheter och kvarter: 13 Ägandeform: Privat NeZeR projekt: Renoveringsår: 2011 Renoveringsprojektets längd: 2 år Kostnad : 101,650 Finansiering: 60% av bygghandlingarna och kostnaderna för isolering av byggnadens klimatskal täcktes av bidrag från statsbudgeten och den återstående delen (40%) täcktes av fastighetsägarna. 80% av kostnaderna för förnybara energikällor täcktes av EU FP6 Concertoprogrammet och de återstående (20%) täcktes av fastighetsägarna. Beskrivning av energiprestandasprång: 47% energibesparing. Före Efter 25

26 Före och Efter (tekniskt) Vägar Originalbyggnad Keramiska hårda tegelstenar (tjocklek, 25 cm). Efter renovering Värmeisolering på externa tegelväggar / EPS 8 cm. Golv Cementgolv Bottenplattan i källaren isolerades Tak Trästomme och takpannor i tegel. Taket var över icke-uppvärmd yta. Ny isolering. Fönster Trädubbelram med vanligt glas. PVC-ram med mycket lågt u-värde. VVS Förnybara energikällor (RES) Energiförbrukning (kwh/ år) Fjärrvärme (värmeväxlaren placerad i källaren av byggnaden). Förbättring av värmesystemet. - Solpaneler för värme m 2 solfångare. 216,832 84,906 26

27 Barriärer och Inverkan på boende Barriärer: Barriärer Existerande barriärer Hur addresserades barriärerna? Socialt Engagemangnivån hos ägaren (hyresgästerna särskilt) under förberedelser av projektet. Omfattande förberedelser och specialverktyg för husägare och deras organisationer. Tekniskt Ekonomiskt Brist på kunskap om energieffektivisering i bostäder. Brist på förmånliga finansieringslösningar. Medverkan av designers med hög professionell kompetens inom det tekniska systemet för byggnaden, speciellt installation av RES. Skapa ett system anpassat för olika finansieringskällor (medel) inklusive subventioner för att täcka renoveringskostnader. Inverkan på boende: Fastighetsägarna organiserades i bostadsrättsföreningstyper - detta var en förutsättning för att få de nödvändiga medlen. Efter genomförandet, uttryckte ägarna en hög nivå av tillfredsställelse med det här projektet med hänsyn till minskningen av energikostnaderna. 27

28 Organisation & Process Involverade aktörer: Detta projekt initierades och realiseras av bulgariska Housing Association i samarbete med bostadsägarföreningen och Sofia Fjärrvärme. GHG minskning: tco2/år; Framfångsfaktorer Hyresgästerna är nöjda med projektresultaten (byggnadens förlängda livslängd, den ökade innekomforten, minskade energiförbrukningen - energibesparing på ungefär /år). Projektet kan enkelt kopieras av närliggande byggnader, eftersom de har samma tekniska egenskaper. Referenser 28

29 Flerfamiljshus - 2, Aleko Konstantinov gata Sofia, Bulgarien 29

30 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1950 Antal lägenher och kvarter: 16 Ägandeform: Privat NZEBR projekt: Renoveringsår: 2011 Renoveringsprojektets längd: 2 år Kostnad( ): 84,592 Finansiering: 60% av bygghandlingarna och kostnaderna för isolering av byggnadens klimatskal täcktes av bidrag från statsbudgeten och den återstående delen (40%) täcktes av fastighetsägarna. 80% av kostnaderna från förnybara energikällor täcktes av EU FP6 Concerto-programmet och de återstående (20%) täcktes av fastighetsägarna. Beskrivning av energiprestanda språng: 68% av energisparande. Före Efter 30

31 Före och Efter (tekniskt) Väggar Golv Originalbyggnad Keramiska fasta tegelstenar (tjocklek, 25 cm). Parkettgolv över icke-uppvärmda utrymmen. Efter renovering Isolering av externa tegelväggar, EPS 8 cm Isolering av första våningen med 8 cm hårda mineralullsplattor. Tak Trästomme, takpannor i tegel. Taket var över icke-uppvärmd yta. Isolering av sadeltak med 15 cm mineralull. Fönster VVS Trädubbelram med vanligt glas. Fjärrvärmesystemet (värmeväxlaren placeras i källaren av byggnaden). PVC-fönsterram med dubbla glas, energiglas. Förbättring av värmesystemet. Förnybara energikällor (RES) - Solpaneler för värme m 2 solfångare. Energiförbrukning (kwh/ år) 181,795 72,297 31

32 Barriärer and Inverkan på boende Barriärer: Barriärer Existing barriärer Hur adresserades barriärerna? Socialt Tekniskt Ekonomiskt Engagemangnivån hos ägaren (hyresgästerna i synnerhet) under projektfasen. Brist på kunskap om energieffektivisering i bostäder. Brist på förmånliga finansieringslösningar. Omfattande förberedelser och specialverktyg för husägare och deras organisationer. Medverkan av designers med hög professionell kompetens inom den tekniska delen, speciellt installation av förnybara energikällor. Skapa ett system anpassat för olika finansieringskällor inklusive subventioner för att täcka renoveringskostnader. Inverkan på boende: Fastighetsägarna organiserades i bostadsrättsföreningstyper - detta var en förutsättning för att få de nödvändiga medlen. Efter genomförandet uttryckte ägarna en hög nivå av tillfredsställelse med det här projektet med avseende på minskningen av energikostnaderna. 32

33 Organisation & Process Involverade aktörer: Detta projekt initierades och realiserades av bulgariska Housing Association i samarbete med bostadsägarföreningen och Sofia Fjärrvärme. Framgångsfaktorer GHG minskning: 29.75tCO2/år. Hyresgästerna är nöjda med projektresultaten (byggnadens förlängda livslängd, den ökade inre komforten, minskade energiförbrukningen - energibesparing på ungefär /år). Projektet kan enkelt kopieras av närliggande byggnader, eftersom de har samma tekniska egenskaper. Referenser 33

34 Finland 34

35 Success case Innova Riihimäki, Finland 35

36 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1975 Antal lägenheter och kvarter: 37 Ägandeform: Offentliga bostäder, inklusive en förskola. NZEBR projekt: Renoveringsår: 2011 Renoveringsprojektets längd: 11 månader Kostnad: 4.3 M (1,510 /m 2 ) Finansiering: Egen finansiering med ett bidrag på 4,2% från Finansierings- och utvecklingscentret för boende i Finland. Beskrivning av energiprestandasprång: Målet var att nå 70% minskning. Energiförbrukningen under det första året efter renoveringen var 30% lägre än före renoveringen. Efter att VVS justerats kan en energibesparing på 50% vara möjlig. Före Efter 36

37 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Efter NZEBR Väggar W/(m 2 K). Luftäthet 5-7 1/h Betong sandwichelement Golv 0.46 W/(m 2 K) W/(m 2 K). Tak 0.22 W/(m 2 K) W/(m 2 K). Fönster 2.9 W/(m 2 K), tvåglasfönster W/(m 2 K), W/(m 2 K). Lufttäthet0.8 1/h De yttre fasadskikten av de befintliga prefabricerade betong sandwichelementen togs bort vilket innebar att endast det inre betongskiktet fanns på plats. En ny fasad eftermonterades med trästommebaserade element (TES Energy Fasad). VVS var delvis integrerade i elementen. VVS Ingen värmeåtervinning. Värmeåtervinning med effektivitet Förnybara energikällor (RES) Energiförbrukning Energitillförsel (MWh/år) Total 594 MWh (157.5 kwh/m 2 ). Värme 350 MWh (92.8 kwh/m 2 )

38 Barriärer Barriär och Inverkan på boende Barriärer Existerande barriärer Hur addresserades barriärerna? Socialt - - Tekniskt Installationstid och process. En metod utvecklades för att installera de nya elementen snabbt. Ekonomiskt Högt pris för renoveringen. Inverkan på boende: Ingen hyresökning på grund av att uthyraren i Riihimäki delade upp kostnaderna för renoveringen mellan olika byggnader som de ägde. Hyresgästerna bodde i huset under renoveringen. Detta var ett pilotfall. Kostnaden kan minska om tekniken är utbredd. Övrigt

39 Framgångsfaktorer och hinder Målet var att nå en nivå för passivhus i energiförbrukning, vilket skulle ha varit en 70% minskning. Energiförbrukningen under det första året efter renoveringen var 30% lägre än före renoveringen. Anledningen till detta kan bero på att de boende inte visste hur man skulle bo i ett passivhus, till exempel använde de för mycket värme och sedan öppnade de fönstren på grund av värmen. Även de gamla elementen bör ändras och justeras. Efter att VVS justeras och de boende fått lära sig nya sätt att använda byggnaden, kan en energibesparing på 50% vara möjlig. Projektet försenades avsevärt i både planeringen och i byggarbetet. Projektet var ett pilotprojekt, vilket är den främsta orsaken till förseningarna. Renoveringen planerades så att störningen för hyresgästerna skulle vara minimal. Detta mål uppnådes inte, då renoveringsarbetet inne i byggnaden hade större påverkan än väntat. Även renoveringsarbetet på utsidan av byggnaden orsakade mer störningar än väntat. Renoveringen har medfört att byggnadens inomhuskomfort förbättrats. 39

40 Organisation & Process Involverade akötrer: Fastighetsägare, VTT, Tekes Utvecklingscentral för innovation,, Sitra, Arkitektur Kimmo Lylynkangas, Recair, Lammin ikkuna, Paroc. Energiförbrukningen har mätts efter renoveringen. Referenser Forskningsartikel Innova. Kerrostalosta passiivitaloksi Innova www-pages 40

41 RenZERO Luumäki, Finland 41

42 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1948 Antal lägenhet och kvarter: Ett hus Ägandeform: Privat NZEBR projekt: Renoveringsår: 2013 Kostnad: >100,000 Finansiering: Egen finansiering Före Efter 42

43 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Efter NZEBR Väggar 0.28 W/m 2 K, träkonstruktion, sågspån användes som isolering. Golv 0.22 W/m 2 K. 0.2 W/m 2 K. Tak Fönster 0.3 W/m 2 K, stål, sågspån användes som isolering W/m 2 K Prefabricerade isoleringselement W/m 2 K, isolering med mineralull. 2.1 W/m 2 K, tvåglasfönster W/m 2 K, fönster med två termoelement. VVS Förnybara energikällor (RES) Energyförbrukning Naturlig ventilation med luftomsättning på 0,36 l/h. Oljepanna Mekaniskt luftväxlingssystem med värmeåtervinning (0,7 verkningsgrad). Bergvärmepump. - Solvärme och solcellspaneler. Värme: 0.32 MWh (178.9 kwh/m 2,a). Värme: 0,05MWh (29.3 kwh/m 2,a). Energitillförsel - Värden har inte uppmätts men det kan antas att 50 % av det årliga tappvarmvattnet erhålls med solvärme och 900 kwh el med solcellspaneler. 43

44 Barriärer och Inverkan på boende Barriärer Barriärer Existerande barriärer Hur addressers barriärerna? Socialt - - Tekniskt Att få en effektiv renoveringsprocess för träbyggnaderna från Den nya tekniken utvecklades för renoveringen. Ekonomiskt Renoveringen med denna metod är dyr jämfört med värdet av den renoverade byggnaden. Detta var ett pilotfall. Kostnaderna kan minska om tekniken är utbredd. Övrigt - - Inverkan på boende: Värdet av byggnaden ökade med 50% efter renoveringen. 44

45 Framgångsfaktorer och hinder Efter renoveringen verkar det som att målen för energibesparing kan ha uppnåtts. Energiförbrukningen har mätts efter renoveringen men resultaten har ännu inte rapporterats. Renoveringssystemet är praktiskt och den visuella bilden av den renoverade byggnaden förstärktes, även om dimensionen av byggnaderna ökade. Paroc utvecklade isoleringssystemet för väggar. Det är baserat på mineralullselement som är fäst på plywood och därmed lätt att hantera och fästa på väggarna. Det största problemet med renoveringen var priset. Det är inte säkert att besparingar i energiförbrukningen kommer att täcka kostnaderna för renoveringen. 45

46 Involverande aktörer: Fastighetsägare, VTT, Paroc (isolering och RenZERO koncept tillverkare), Tekes (Finska Utvecklingscentralen för innovation), Arkitektur företaget Kimmo Lylynkangas, Oilon, Ensto, MetsäWood, Skaala. Intresset hos intressenterna var hög eftersom en ny teknik utvecklades för pilotfallet. Många av deltagarna har ett stort inflytande på marknaden. Beskrivning av processen: Organisation & Process Initiativet startades av Paroc och tanken var att utveckla ett koncept för nollenergirenovering för trähus byggda mellan Flera renoveringar genomfördes beträffande isolering, fönster, VVS, etc. Referenser 46

47 ReBuilt, Oulu Oulu, Finland 47

48 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1985 Antal lägenheter och kvarter: 8 Ägandeform: Offentlig bostadsorganisation. NZEBR projekt: Renoveringsår: Renoveringsprojektets längd: 7 månader Kostnad:1.4 M (2,483 /m 2 ). Finansiering: Egen finansiering och bidrag från EU FP7 projektfinansiering. Beskrivning av energiprestanda språng: 46% energiminskning. Från energi kategori C till A. Före Efter 48

49 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Efter NZEBR Väggar 0.28 W/m²K, betong sandwichelement. Lufttäthet 3,1 m 2 /h (q50). Golv 0.24 W/m²a W/m²K. Tak 0.22 W/m²a. Fönster 2.1 W/m²K. 0.8 W/m²K. VVS Förnbybara energikällor (RES) Energiförbrukning Den automatisk ventilstyrning av uppvärmningsflödet av värmeväxlaren byttes Totalt 115 MWh (198 kwh/m2,år). Värme 53 MWh (91 kwh/m2,år) W/m²K, Lufttäthet 1.2 m 2 /h (q50) Det ursprungliga yttre sandwich fasadskiktet avlägsnades, vilket innebär att endast det inre lagret fanns kvar. En ny fasad baserad på timmerelement placerades (TES Energi Fasasd) W/m²a, en ny trätak konstruktion byggdes och man la till 550 mm lösullsisolering. Ny fjärrvärmeanslutning och nya vattenledningar. Nya termostatstyrningsradiatorer. - - Totalt 48 MWh (83 kwh/m2,år). Värme 23 MWh (40 kwh/m2,år). Energitillförsel

50 Barriärer Byggnadens skick innan renoveringen. Innan designarbetet började analyserades byggnadens förutsättningar. Tester gjordes för fukt i byggnadens klimatskal, VOC, asbest, bly, inomhusluft mikrober och kapillärkraft. Mindre fuktskador hittades i vissa badrum och golvmaterial. Den ursprungliga markplattan som bestod av en 70 mm armerad betong isolerades med 50 mm polystyren. 50

51 Organisation & Process Involverade aktörer: Fastighetsägare, PSOAS Studentbostäder Norra Finland, Aalto Universitet, NCC Rakennus Oy, Finland (konstruktion), M3 arkitekter, Oulun Sähkö-Aika Oy (Elektroteknik), Suomen Rakennustuote Oy (TES element). Beskrivning av processen: Pilotbyggnaden i Virkakatu 8, Uleåborg, Finland, ägs av psoas Studentbostäder Norra Finland. Byggnaden byggdes 1984 och har 8 lägenheter. Byggnaden var i behov av en fullständig renovering och studentlägenheterna var omoderna. NCC Konstruktion Finland (NCCFI) var totalentreprenör för design, eftermontering, förordnande och överlämning av byggnaden till psoas. Ombyggnationen förde byggnaden ovanför nuvarande byggnormer, minskade värmebehovet och införde högeffektiv värmeåtervinningsventilation. Lösningar för fasad sandwichelement har fokuserat på industrialiserade tillverkningsmetoder och standardiserade ombyggnadsåtgärder med hög replikeringspotential. M3 Arkitekter i Uleåborg var huvuddesigners för en omfattande renovering av de invändiga utrymmen: nya lägenheter med större balkonger, öppen planlösning vardagsrum och kök, förbättrad inomhuskomfort och ventilation och ny bastu. En samtida arkitektonisk profil utformades i harmoni med de andra byggnaderna runt omkring. 51

52 Framgångsfaktorer och hinder Hyresgäster värderade design och utfallet positivt, men de blev väldigt störda av renoveringsarbetet. Trots detta fanns det några positiva synpunkter. Sammantaget en stark ökning av de arkitektoniska kvaliteterna rörande gemensamma utrymmen inom byggnaden men även balkongens design och badrum. Styrkor och svagheter i liknande renoveringsstrategier har identifierats. Det första året har inte uppnått målet för uppvärmning. Detta illustrerar exponeringen av det kalla nordiska klimatet med varierande extrema temperaturer på vintern och de ekonomiska gränserna för extremt isolerade byggnader. Ändå byggdes Uleåborg 1985 enligt centrala europeiska standarder. Den framtida utmaningen blir att minska användningen av el, eftersom livskvaliteten och inomhuskomfort förbättrades men med en ökning av elektriska installationer. 52

53 Referenser 2_DemonstratorOulu_Final.pdf 3_EvaluationCaseStudiesDemonstrations.pdf 2_DemonstratorOulu_Final.pdf 53

54 Frankrike 54

55 Cotentin Falguière residence Paris, Frankrike 55

56 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1950 Antal lägenheter och kvarter: 87 lägenheter Ägandeform: Ägt av ICF Novedis NZEBR projekt: Renoveringsår: 2009 Renoveringsprojektets längd: Kostnad: 4M (695 /m 2 ) Finansiering: ICF Habitat utförde renoveringen med dotterbolaget för mellanhuset, ICF Habitat Novedis. Beskrivning av energiprestandasprång: 75% minskning av energianvändningen Före Efter 56

57 Före och Efter (tekniskt) Väggar Originalbyggnad Väggar mot gatan: betong+ 2 cm sandwich värmeisolering. Väggar på baksidan: betong+ 2 cm sandwich värmeisolering + 8 cm ETICS EPS. Efter NZEBR Tillägg på 20 cm ETICS EPS polystyrene värmeisolering - λ=0.032 W/(m K). Golv Betong. 10 cm EPS under taket, λ=0.032 W/(mK). Tak Betong+ 5 cm värmeisolering. NY 10 cm Polystyrene värmeisoleringtion - λ=0.024 W/(m K) på taket. Fönster PVC tvåglasfönster, 20 år gammalt. Nya PVC tvåglasfönster, U=1.5 W/(m²K). VVS Förnybara energikällor (RES) Energiförbrukning Energitillförsel Värme 2 centraliserade gaspannor. Ventilationssystem: Självdragsventilationsgaller i kök, badrum och toaletter (inga ventilationsproblem ). Inga. Värme nya kondenserande pannor för uppvärmning och varmvatten. Ventilationssystem: ny kontrollerad mekanisk ventilation. Värmeåtervinning från avloppsvatten. 205 kwh/m²/år. Värme: 13 kwh/m²/år (gas) Varmvatten: 28 kwh/m²/år (gas), Ventilationsfläktar (el): 2.6 kwh/m²/år Hjälpaggregat (el): 0.5 kwh/m²/år Belysning (el): 6 kwh/m²/år. - Biobränslebaserat system: 10 kwh/m²/år 57

58 Barriärer: Barriärer och Inverkan på boende Barriärer Existerande barriärer Hur addreserades barriärerna? Socialt Hyresgästerna i denna stad har traditionellt sett väldigt litet socialt umgänge med grannskapet. Anledningen till att man började renovera byggnaden var att minska klagomålen om tillståndet i byggnaden, att anpassa byggnaden till modern standard och ge byggnaden ett bättre fastighetsvärde, vilket gör att den passar för marknadens behov. Tekniskt Uppföljningsfas: Svårigheter har identiferats vad gäller batteriets sensor, vilket medför att det har försvårat kommunikationen mellan sensorer och routrar. Inverkan på boende: Ingen information. Ekonomiskt - - Övrigt - - De flesta hyresgäster behövde inte flytta ut under renoveringsarbetet. 58

59 Involverade aktörer: ICF Habitat utförde renoveringen med dotterbolaget för mellanhuset, ICF Habitat Novedis. Kommunikation: Organisation & Process För att få hyresgästerna att acceptera arbetet har olika metoder antagits inför ombyggnationen, såsom: anställning av nya människor som ansvarar för kommunikationen med hyresgästerna; individuella intervjuer om bostädernas skick, bedömning av bostäder, användning av gemensamma utrymmen i byggnaden och intresse för miljön (72 av 87 fastighetsägare intervjuades); brev skickades ut till alla hyresgäster som informerar om kommande renoveringsplaner; två möten där de boende fick allmän information om ombyggnadsprojektet; frågeformulär om det tekniska tillståndet av byggnaden; två seminarier om specifika ämnen (Energiförbrukningsåtagande och renovering av uteplatser). Under arbetsperioden: I början av renoveringen visades en demo-lägenhet för hyresgästerna. Fastighetsskötaren användes som en kommunikationskanal; Hemsidan användes som informationskälla om arbetsschema; en person från byggföretaget (BREZILLON) ägnades åt interaktion med hyresgästerna. 59

60 Organisation & Process Beskrivning av processen: Initiativ: Projektet skedde inom ramen för det Europeiska forskningsprojektet BEEM UP. ICF Novedis beslut att engagera hyresgäster i hela processen. Projketet inleddes i januari Den huvudsakliga inriktningen för ombyggnaden valdes och förfinades i samarbete med designteamet, som kontrakterades i oktober Den fullständiga tekniska planen finns tillgänglig sedan juni 2010, arbetena påbörjades i juni Hantering och uppföljning: Uppföljningsdata samlades in under året 2012 (före ombyggnation). De boende kan på displayen av sin smart phone se sin förbrukning dagligen, veckovis, månadsvis och årligen, och jämföra dem med föregående period. 60

61 Framgångsfaktorer och hinder Fallstudien visade att människor som är engagerade i renovering är mer medvetna om miljöfrågor och kunde därmed bidra till ett framgångsrikt genomförande av projektet. Referenser Paris.pdf 61

62 Tyskland 62

63 Blaue Heimat Heidelberg, Tyskland 63

64 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1951 Antal lägenheter och kvarter: 56 (före), 40 (efter) Ägandeform: Hyreshus NZEBR projekt: Renoveringsår: 2005 Renoveringsprojektets längd: Okänt. Kostnad: 1,260 /m 2 Finansiering: Fastighetsägare Beskrivning av energiprestandasprång: värmebehovet har minskat från ca. 180 kwh/m 2 till19 kwh /m 2 (90% minskning) Efter 64

65 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Efter NZEBR Väggar Oisolerade cm isolering, U=0.15 W/(m²K). Golv - Polystyrene isolering av källartaket, U=0.17 W/(m²K). Tak Isolering av den översta takplattan. Uppfylld mineralull, U=0.13 W/(m²K). Fönster Standard tvåglasfönster. Treglasfönster, U=1.20 W/(m²K). (inkl. Ramar) VVS Enskilda pannor, självdrag. Lufttäthet< 0.6 h -1 Värmeåtervinning ventilationsheter (85% energiåtervinning). Centraliserat värmesystem, med hjälp av gaseldade kraftvärmeverksenheter (80 kwth, 50 kwel), plus 2x 92kWth gaspannor för toppbelastning (5% av den årliga efterfrågan) Därtill 4700 liter ackumulatortank Förnybara energikällor (RES) Inga. Energiförbrukning kwp PV-installation på balkongtak Ursprungligen planerat: inköp av vindkraft (inte uppfyllt, på grund av brist på marknadserbjudanden). Värme+varmvatten: 30 kwh/m 2 a. El:30 kwh/m 2 /a. Total primär kons: 188 kwh/m 2 a. Energitillförsel - PV-produktion: 35 kwh/m 2 /a. 65

66 Barriärer Barriärer Existerande barriärer Hur addreserades barriärerna? Socialt Tekniskt Ekonomiskt Relativt liten lägenhetsstorlek (54 m 2 ) i originalplanlösningen. Betydande längd av värmedistributionsledningar genom byggnaden. Vindkraftsaktier skulle köpas, men det fanns inte tillräckligt med erbjudanden på marknaden. Några av lägenheterna är kombinerade för att få variation i storlekar. Genomsnittlig lägenhetsstorlek är 84 m 2 Extra isolering av rör (men fortfarande relativt höga förluster). Fortfarande inte löst, vilket gör att byggnaden inte uppnår nollenerginivån. 66

67 Framgångsfaktorer Framgångsfaktorer och hinder Användning av kraftvärme för att ge grundläggande värmeförsörjning Installation av solcellssystem Omorganisera planlösningen för att uppnå mer attraktiva lägenheter och mer variation i lägenhetsstorlekarna Hinder Otillräcklig potential för förnybar energi Värmeförlusterna från värmedistributionsrören Värmeförlusterna från varmvattenbehållare Referenser K. Voss, E. Musall, Net Zero Energy byggnads, International projekts of carbon neutrality in byggnads, Instutut für International Architectur- Dokumentation, Munich, 2011, ISBN

68 Effizienshaus Smetanastrasse Berlin, Tyskland 68

69 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1899 Antal lägenheter och kvarter: 10 Ägandeform: Privat, Energiewohnen GMBH, Berlin. NZEBR projekt: Renoveringsår: 2009 Renoveringsprojektets längd: Okänt Kostnad: 600,000 (Brutto) Finansiering: Privat Beksrivning av energiprestandasprång: 85% primär energibesparing 85% CO 2 besparing 69

70 Före och Efter (tekniskt) Väggar Golv Tak Tegel murverk 38 cm Ingen isolering. Trätaksbjälkar 30 cm Oisolerat. Originalbyggnad Sadeltak, ingen isolering. Efter NZEBR Tegel murverk 52 cm polystyrol 12 cm, U= 1.5 W/(m²K). Trätaksbjälkar 38 cm Mineralull 20 cm, U= 0.20 W/(m²K). Sadeltak, mineralull 20 cm U= 0.19 W/(m²K). Fönster Tvåglasfönster, U fönster: 1,0 W/(m²K). Treglasfönster, U-fönster: 1.0 W/(m²K). VVS Förnybara energikällor (RES) Individuell gasuppvärmning kopplat till vattenradiatorer. Självdrag Värmepump uteluft (30kW). - - Energiförbrukning Slutlig energi som behövdes:161,4 kwh/m 2 kwh/m 2 Slutlig energi som behövdes:14,2 Energitillförsel

71 Organisation & Process Involverade aktörer: Energiewohnen GMBH, Berlin (Fastighetsägare, klient). Ingenieurbüro Sven-Hagen Lèglise (Byggnadsfysik, energi). Referenser Faktablad Smetanastrasse, DENA https://effizienzhaus.zukunfthaus.info/effizienzhaeuser/suche-effizienzhaeuser-zumanschauen/einzelansicht/?tx_denagebaeudedb_pi1%5bshowentity%5d=

72 Effizienshaus Zielstattstraße München, Tyskland 72

73 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1954 Antal lägenheter och kvarter: 32 Ägandeform (Privat, Siemens Wohnungsgesellschaft, München): NZEBR projekt: Renoveringsår: 2009 Renoveringsprojektets längd: Okänt Kostnad: 4.45M (gross) Finansiering: Privat Beskrivning av energiprestandasprång: 87% primär energibesparing, 63% CO 2 besparing Före Efter 73

74 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Efter NZEBR Väggar Golv Tak Fönster VVS Tegel murverk 30 cm Poysterol 6 cm (2677 m 2 ) Betonggolv, källaren är uppvärmd. Oisolerat. Platt tak, oisolerat. Tvåglasfönster, U = 3W/m 2 K Yta: 708 m 2 Fjärrvärme (1980), nominell effekt 350 kw Självdrag Tegel murverk 30 cm Poysterol 10 cm, U= 0.45 W/m 2 K (2677 m 2 ). Betonggolv, källaren är uppvärmd Poysterol 14 cm, U= 0.35 W/m 2 K. Platt tak, mineralull 20 cm U= 0,19 W/m 2 K Treglasfönster, U = 1.1 W/m 2 K Yta: 729 m 2 Fjärrvärme (2005), nominell effekt 245 kw decentraliserat frånluftsssystem Förnybara energikällor (RES) - - Energiförbrukning Slutlig energi som behövdes: kwh/m 2 Slutlig energi som behövdes: 52.8 kwh/m 2 Energitillförsel

75 Barriärer Byggnaden har ett kulturellt värde. Byggnaden är byggd på 1950-talet av Siemens (arkitekt, Emil Freymuth). Byggnaden är återställd och finns med bland de senaste toppmoderna byggnaderna. En återställning av byggnaden till designen från 1950-talet kunde uppnås tillsammans med myndigheter och byggnadsbevarare, konsensus kunde nås avseende de kulturella bevarandevärdena samt med energismässiga (ENEV 50%), byggnadsfysikaliska och konstruktionsmässiga kraven. Involverade aktörer: Organisation & Process Energiewohnen GMBH, Berlin (Fastighetsägare, klient). Ingenieurbüro Sven-Hagen Lèglise (Byggnadsfysik, energi). Referenser Faktablad DENA, https://effizienzhaus.zukunfthaus.info/effizienzhaeuser/suche-effizienzhaeuser-zumanschauen/einzelansicht/?tx_denagebaeudedb_pi1%5bshowentity%5d=

76 Italien 76

77 3 Via Monte Ortigara gata i Rivalta Torino, Italien 77

78 Allmän beskrivning Byggnadsår: Antal lägenheter och kvarter: 21 lägenheter (3 kvarter). NZEBR projekt: Renoveringsår: 2015 Renoveringsprojektets längd: Ingen information Kostnad: 0.22M Finansiering: Egen finansiering, 20% finansierat av Europeiska Kommissionen. 78

79 Före och Efter (tekniskt) Väggar Golv Tak Fönster Originalbyggnad Tegelvägg utan hålrum och försedd med 6 cm isolering. Ytskikt gips och färg. U = 0,52 W / m2 K. Betongplatta. Tegel och betongplatta med bitumen membran. Taktäckning i traditionella tegelpannor. Taket är oisolerat.u=1.1w/m 2 K. Tvåglasfönster luftfylld (4+10+4) med Aluminiumram. U=1,79* W/m 2 K. *Endast glas U- värde Efter NZEBR 10 cm isolering har lagts till genom installering av ett ETICS system. U=0.21 W/m 2 K. Tegel och betongplatta, 6 cm av polystyren isolering, betong U=0.41 W/m 2 K. 6 cm isolering har lagts till tegel och cement betongplattor. U= 0.3 W/m 2 K. Tvåglasfönster med PVC-ram. U=1.5* W/m 2 K. VVS 124,821 kwh/år. 56,011kWh/år. Förnybara energikällor (RES) - - Energiförbrukning [kwh/år] [kwh/år] 79

80 Barriärer Barriärer Existerande barriärer Hur adresserades barriärerna? Socialt Tekniskt Byggnaden kommer att bebos under renoveringsprocessen. Exponering för sol på sommaren (södra fasaden). Inga kylsystem - Behov av att undvika överhettning under sommarsäsongen. Särskild uppmärksamhet på befintliga problem, lösa fukt och läckage, minska befintliga köldbryggor. Projekt pågår; kommer åtgärdas. Projekt pågår; kommer åtgärdas. Ekonomiskt - - Övrigt

81 Organisation & Process Involverade aktörer: ATC Torino (Agenzia Territoriale per la Casa) Beskrivning av processen: Initiativ: Papirusprojekt (EC finansierat forskningsprojekt) Projektet pågår. Framgångsfaktorer Främja, implementera och validera innovativa lösningar genom en ny offentlig upphandlingsprocess fokuserad på nära noll-energiförbrukning Referenser Turin_v03.pdf 81

82 Nederländerna 82

83 <Picture> Success case Sleephelling Rotterdam, Nederländerna 83

84 Allmän beskrivning Byggnadsår: Antal lägenheter och kvarter: 30 lägenher, på 9 tomter. Ägandeform: 14 privatägda bostäder och 16 bostäder för äldreomsorg NZEBR projekt: Renoveringsår: Renoveringsprojektets längd: 1 år. Beskrivning av energiprestanda språng: från kategori F-G till kategori A++ (passivhusnivå). 84

85 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Efter NZEBR Väggar Fram och baksida: Enkel stenmursvägg. Framsida: Invändig isolering 300 mm Rockwool (Rc=10) Baksida: Utvändig isolering 350 mm polystyrene + gips beläggning (Rc=10) Golv Betonggolv, oisolerat. Isolering + skriden golvbräda. Tak Fönster VVS Förnybara energikällor (RES) Tegeltak, lite isolering. Englas. Uppvärmning: gaspanna Självdrag Inga. Energiförbrukning Ca. 200 kwh/m 2 Inne och ute finns god isolering, men byggelementen på taket förblir synliga. Främre sidoskjutfönster: tvåglas, lågt U-värde Andra fönster: treglasfönster, Argonfyllda, med isolerade trä/aluminiumramar Solskydd för att förhindra överhettning på sommaren. Individuella högeffektiva gaspannor Värmeåtervinningsventilation Lufttäthet uppfyller passivhusstandard Solvärmepaneler Tvätt- och diskmaskin med varmvattenmatning Uppvärmning och kylning: 25 kwh/m 2 /år. Total primär energi<130 kwh/m 2 /yr. Energitillförsel - Ca kwh/yr (Varmvatten)/bostadsenhet. 85

86 Barriärer Barriärer Existerande barriärer Hur addresserades barriärerna? Socialt Tekniskt Ekonomiskt Övrigt Kräver ett nytt sätt att tänka bland ägare, planerare och boende. Främre fasaden är kulturmärkt. Låga isoleringsvärden och dålig lufttäthet i befintligt skick. Risk för överhettning på sommaren. Hög initial investering krävs. Livscykelkostnadsperspektivet är inte vanligt än bland bostadsföreningar, privata köpare och bolånebanker. Ny teknik och installation tillämpades. - Isolering på insidan av den främre fasaden. Det visuella utseendet av skjutfönster bibehålls. Solskydd i fönstren (utanför eller innanför) och aktiv nattkyla på sommaren. Fönstren kan öppnas för extra naturlig ventilation Hyresgäster, ägare och banker måste överväga de totala kostnaderna av att bo i ett hus, inklusive energikostnad. Inte alla renoveringskostnader har ingått i försäljningspriset för privata enheter. Användaranvisningar för installation. Hög komfort, stabil tempratur och mer ljudisolerade bostäder. 86

87 Organisation & Process Involverade aktörer: Bostadsrättsförening (Woonstad), arkitetker (Villanova), byggföretag (BAM Residential byggnad), tekniska underleverantörer, Stadens myndigheter, potentiella köpare och hyresgäster. Nivå av påverkan och intresse hos intressenter avseende energieffektivisering: Intressenter Påverkan Intresse Bostadsrättsförening Privataägare +/- ++ Hyresgäster +/- ++ Arkitekter ++ + Byggföretag ++ + Kommunen

88 Framgångsfaktorer Framgångsfaktorer och hinder Bra samarbete mellan berörda parter. Varit noga med komfort och krav från framtida hyresgäster. En del av investeringarna är genomförda av privata företag som deltar i renoveringen. Hinder Har ännu inte särskilt mycket erfarenhet av passivhusrenoveringar. Strikta bolåneregler som inte tar hänsyn till (minskade) energikostnader. Oklarheter om (framtida) marknadsvärdet på bostäder. Referenser 88

89 Renovering 5 flerbostadshus blandat ägande Surinamelaan, Amersfoort, Nederländerna 89

90 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1958 Antal lägenheter och kvarter: 110 lägenheter, 5 kvarter. Ägandeform : Delvis privat, delvis allmännytig organisation NZEBR projekt: Renoveringsår: 2011 Renoveringsprojektets längd: 4 veckor per kvarter Kostnad: 2.2M Finansiering: Banklån till föreningar, med garanti för provinsen. 35,000 i bidrag från provinsen per kvarter. Privata ägare fick också bidrag från staten ( Mer eller mindre ). Beskrivning av energiprestanda språng: från 90

91 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Efter NZEBR Väggar Rc = 0.36 m²k/w. Rc=1.61 m²k/w. Golv Rc = 0.15 m²k/w. Rc = 2.65 m²k/w. Tak Rc =0.22 m²k/w. Rc = 3.22 m²k/w. Fönster U = 5.20 W/m 2 K. U = 1.80 W/m 2 K. VVS Förnybara energikällor (RES) Enskild gas uppvärmning med vattenradiatorer. Individuella gaspannor med vattenradiatorer. Mekanisk ventilation, CO2-kontrollerad. - - Energiförbrukning Gas 1600 m³ Gas 910 m³ Energitillförsel

92 Barriärer Barriärer Existerande barriärer Hur addresserades barriärerna? Socialt Till följd av att det fanns flera ägare fanns flera olika viljor. Hyresgästerna var misstänksamma mot det faktum att kostnadsminskningen på el samtidigt som hyran skulle höjas. För privata ägare skulle bidraget till ägarföreningen höjas. Skapa stöd genom dialog mellan bostadsföretag, Hyresgästföreningen, regionen, kommunen, hyresgäster och ägare. Återkoppling från hyresgäster till hyresgäster och ägare till ägare. Kommunen gav ut nyhetsbrev. Tekniskt Kvarteren finns i den skyddade stadsbilden. Visuella förändringar av fasaden var inte tillåtna. Renovering gjordes från insidan. Ekonomiskt Kostnadsfördelarna skilde sig för invånarna beroende på läge i kvarteret. Bankerna var inte villiga att ge ett lån till en sammanslutning av ägare. Den månatliga kostnaden för både hyresgäster och ägare kommer inte att höjas efter renoveringen. För vissa kommer kostnaden till och med minska. Detta åstadkoms genom användning av subventioner. Lånet från Rabobank stöddes av en provinsiell garantifond. Övrigt Lägenhetskvarteren fanns inte med i renoveringsprogrammet hos bostadsbolaget. En av ägarna initierade projektet, och denne har lagt ner mycket energi på att skapa stöd hos alla involverade aktörer. Till följd av det lyckade renoveringskoncept och hyresgästernas stöd beslutade bostadsbolaget att delta. 92

93 Organisation & Process Involverade aktörer: Alliantie (Socialta bostadsföretag), Woonbond (Hyresgästföreningen), Utrecht Provins Utrecht, Amersfoort, Rabobank Amersfoort kommun, Nijhuis (Byggnadsföretag), ägare och hyresgäster. Nivå av påverkan och intresse hos intressenter avseende energieffektivisering: Intressenter Påverkan Intresse Alliantie Privataägare + ++ Hyresgäster + ++ Woonbond +/- + Provins +/- +/- Kommun +/- +/- 93

94 Organisation & Process Kommunikation: Invånarna informerades av andra invånare som deltagit i projektgruppen. Kommunen skickade ut ett nyhetsbrev. Beskrivning av processen: Det började med att en privat ägare ville göra om sin lägenhet till mindre energikrävande och mer bekväm. Eftersom han var en del av en sammanslutning av ägare var han tvungen att övertyga de andra, vilket han gjorde genom att lägga ner mycket av sin tid. Han var inspirationen och kontakten. Han organiserade så att alla berörda parter kunde delta i en gemenskap, och senare i en projektgrupp. Bostadsbolaget, ägare och hyresgäster arbetade tillsammans i projektgruppen för att formulera anbudsförfrågan. Tillsammans valde de ett byggföretag. Kontrakt och realisering övervakades av bostadsbolaget. 94

95 Framgångsfaktorer Framgångsfaktorer och hinder Entusiastiska husägare som initiativtagare och stöd till bostadsbolaget. Garantifond av provinsen som en säkerhet för lånet till ägarföreningen. Lokala banken var involverad och flexibel. Frekvent kommunikation med hyresgäster och ägare. Hinder Det tog lång tid att nå en överenskommelse, skapa en lämplig renoveringsplan och organisera den finansiella delen. Nästan för lång tid för att en initiativtagare ska förbli entusiastisk. Bankerna vill inte ge ett lån till en sammanslutning av ägare eftersom det inte finns någon säkerhet. Projektet skulle inte ha lyckats utan garantifonden i provinsen. Flera ägare och olika intressen har gjort processen komplex. Referenser 95

96 Renovering av 3 lägenheter Voermanstraat, Groningen, Nederländerna 96

97 Allmän beskrivning Byggnadsår: Antal lägenheter och kvarter: 3 lägenheter ( som var del av ett kvarter med 24 lägenheter). Ägandeform: Socialt bostadsorganisation (Lefier) NZEBR projekt: Renoveringsår: 2014 Renoveringsprojektets längd: 3 veckor Kostnad: inte helt känt, mellan 240,000 och 300,000 Finansiering: av byggaren. Ett av pilotprojekten i Green Deal De Stroomversnelling (entreprenören finansierar bygget, på grund av dess stora replikeringspotential). Beskrivning av energiprestandasprång: från kategori G to A++; Nära noll energi på mätaren. Före Efter 97

98 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Efter NZEBR Väggar Rc = 0.36 m 2 K/W. Rc = 5 m 2 K/W. Golv Rc = 0.15 m²k/w. Rc = 5 m²k/w. Tak Rc = 0.22 m 2 K/W. Rc = 5 m 2 K/W. Fönster U = 5.20 W/m 2 K (englasfönster). U = 1.00 W/m 2 K (treglasfönster). VVS Individuell gas uppvärmning vattenradiatorer Självdrag Gas uppvärmning med vattenradiatorer Mekanisk ventilation med värmeåtervinning. Förnybara energikällor (RES) - Solfångare och solceller. Energiförbrukning Okänt. Ingen övervakning ännu. Energitillförsel Okänt. Ingen övervakning ännu. 98

99 Barriärer Barriärer Existerande barriärer Hur addresserades barriärer? Socialt Tekniskt Den första sociala barriären är den bristfälliga viljan hos de boende att delta i renoveringen. Renoveringen har varit betydande. Den andra sociala barriären är den finansiella frågan: de boende kommer att få betala en högre hyra och få lägre energikostnader. Är de villiga att lita på löftet om lägre energikostnader? Renoveringen kommer att genomföras i bebodda hus. Grunden är inte dimensionerad för ett extra klimatskal. Mycket har gjorts för att få de boendes vilja och engagemang. Det första var att göra en pilot på tre hus, för att visa exempel för andra hyresgäster men även avsedd för lärande av själva byggprocessen. De boende kommer att ha en roll i uppskalning av piloten. De kommer att rapportera till andra invånare om sina upplevelser under byggandet och att leva i den nya lägenheten. Lösningen för den andra barriären är att Lefier ger en garanti på lägre energikostnader. Pilotprojektetet ger möjlighet att få erfarenhet av en tom och en bebodd bostad. Grunden förstärktes för att möjliggöra ett extra klimatskal. 99

100 Barriärer Barriärer Existernade barriärer Hur addresserades barriärerna? Man har gjort antagandet att finansiering kommer vara möjligt med hjälp av undvikna energikostnader. Undvikna energikostnader kan omvandlas till en investeringsbudget. Ekonomiskt Finansiering av nära noll energi renovering i ett Socialt housing projekt.. En andra faktor är processen. Det antas att outsourcing av hela processen (utformning, konstruktion och finansiering) kommer leda till en bättre och billigare renovering. Uppskalning är också en del av strategin för att göra en nära noll energi-renovering genomförbar. Detta projekt är ett pilotprojekt för att undersöka denna strategi. Övrigt Lyhört

101 Organisation & Process Involverade aktörer: hyresgäster, Lefier (Social housing, bostadsorganisation) är ägare, Dura Vermeer (projektutvecklare) är designer, entreprenör, finansiär och ansvarig för de boendes medverkan, Staten arefacilitator via programmet Green Deal De Stroomversnelling ( De snabba ). Nivå av påverkan och intresse hos intressenter avseende energieffektivisering: Intressenter Påverkan Intresse De boende + (Vilja) + (komfort, hyra, kostnader) Lefier ++ (Ägare, klient) ++ (Intäkter) Dura Vermeer ++ (DBF) ++ (Omsättning) Staten + (Grön överenskommelse) ++ (Klimatpolitik) 101

102 Organisation & Process Kommunikation: Viljan hos boende är en viktig aspekt. Lefier är juridiskt tillåtet att fortsätta renoveringen endast om minst 70% av hyresgästerna vill delta. Ansvaret för samarbete med och medverkan av invånarna ligger hos byggarna DBF Dura Vermeer. Dura Vermeer har lagt mycket av sin tid på att samarbeta med hyresgästerna. Erfarenhet av pilotprojektet (3 bostäder) diskuteras och används för nästa fas (24 bostäder). Beskrivning av processen: Initiativ : De Green Deal Stroomversnelling genererade uppmärksamhet och publicitet för "noll på mätaren" renovering av lägenheter. Lefier har ett stort antal av dessa lägenheter och visade intresse. Lagstifning: Nationell lagstifning om hyresgästernas kontrakt var tvungen att anpassas så att bostadsrättsföreningen kunde utföra energi leveransavtal med hyresgästerna. Upphandling gjordes med hjälp av ett Utformning-Byggnation-Finansieringsanbud (UBF) system. Realisation: Piloten (3 bostäder) har förverkligats under våren Uppföljning med 24 lägenheter sker under Övervakning med hjälp av smarta energimätare. 102

103 Framgångsfaktorer och hinder Framgångsfaktorer Det tydliga målet: noll på mätaren. Välja en Utformning-Byggnation-Finansieringsanbud (UBF). Välja en pilot med 3 hus. Valet att involvera invånarna i UBF-anbudet. Det engagemang som byggnadsföretaget (Dura Vermeer) ägnar för att involvera invånarna. Hinder Endast pilotbostäderna har gjorts (med framgång). Problem, eller till och med felfaktorer, kan uppstå när man gör uppskalning eller i form av finansieringsöversikt. Det fanns vissa tekniska problem som identifierats i pilotbostäderna: kanalsystemet hänger för lågt, människor slår i huvudet mot det och det finns inget utomhusutrymme för klädstreck längre (balkongerna är numera inglasade) Referenser https://www.lefier.nl/projekten/algemeen/projekt-stroomversnellingvoermanstraat 103

104 Norge 104

105 Barkaleitet Borettslag Åsane, Norge 105

106 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1977 Antal lägenheter och kvarter: 180 lägenheter och 5 kvarter Ägandeform: Bostadsrättsförening. NZEBR projekt: Renoveringsår: Planeringsarbetet började 2003 och projektet började vintern 2008 och stod klart våren Renoveringsprojektets längd: 1.5år Kostnad: 22M Finansiering: Lån från Housing Bank. En extra våning med lägenheter byggdes som resulterade i ett bidrag på 9M. Före Efter 106

107 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Efter NZEBR Väggar Golv Tak Fönster VVS Förnybara energikällor (RES) Ytterväggar huvudfasaden 0.46 W/m 2 K (100 mm isolering, väggplattor). Extern gavelhöjd 0.55 W/m 2 K (betongvägg med 70 mm isolering). Original golvet hade ett beräknat U- värde på 0.2 W/M2k. Ca150 mm isolering med U-värde 0.41 W/m 2 K. Träfönster med isoleradglasruta, u-värde 2.6 W/m 2 K. Självdrag Ny huvudfasad 150 mm isolering med Ú- värde på 0.28 W/m 2 K och ny extern gavelhöjd 200 mm isolering med U-värde på 0.23 W/m 2 K 50 mm spackel, 50 mm isolering, 200 mm isolering under skydd (ingen förändring av U-värdet) Nya takelement med U-värde på W/m 2 K. Trä/aluminium fönster med tvåglasfönster, U-värde 1.4 W/m 2 K. FTX-ventilationssystem med värmeåtervinning verkningsgrad på ca 80%. - - Energiförbrukning 209 kwh/ m 2 per år. 115 kwh/m 2 per år. Energitillförsel

108 Barriärer: Barriärer and Inverkan på boende Barriärer Existerande barriärer Hur addresserades barriärerna? Socialt - - Tekniskt Ekonomiskt Övrigt Förutsättningarna före renoveringen var mycket dåliga och det fanns ett stort behov av renovering. Några av problemenen var; dålig isolering, omfattande vattenläckor, dålig ventilation, hög energiförbrukning etc. Den totala kostnaden var ca 28 M, finansierat av Housing bank. Invånarna hade inte möjlighet att aktivt delta i planeringsprocessen, men ordföranden och styrelsen var intresserad av deras önskningar och behov. De ansåg det viktigt att de boende fick bra information och svar på sina frågor. Följande åtgärder har genomförts: Tilläggsisolering, nya fönster och dörrar, balanserad ventilation med värmeåtervinning. Ett uttalat mål i början var att höja kvaliteten på byggnaderna till en modern standard. Ett annat syfte var att öka antalet lägenheter till 215 fördelade på 5 våningar. Intäkterna från försäljningen av de nya lägenheter på 5e våningen var ca11.8 M. Under renoveringen fanns en diskussion om huruvida det ansågs möjligt att flytta ut alla boende, men det ansågs för omfattande. Därför fick de boende bo kvar i lägenheterna under hela byggtiden. Detta gjorde projektet särskilt utmanande, och gjorde projektet mycket dyrare. Några fick möjlighet att resa bort under renoveringen, vilket bekostades av bostadsrättsföreningen. Inte alla accepterade denna möjlighet, främst eftersom de vara oroliga för vad grannarna skulle tycka, Invånarna som var särskilt besvärade flyttade till sina släktingar. 108

109 Involverade aktörer: Housing Bank. Organisation & Process Frekvent information till de boende var mycket viktigt för att undvika negativa rykten och klargöra förvirring. Förtroendevalda var därför inblandade att ge information och hantera klagomål. År 2003 blev det uppenbart att fasden av byggnaden behövde uppgradering. Normalt skulle man bara renovera fasaden, men Barkaleitet beslutade att göra en total renovering och bygga ett ny våning med lägenheter. Barkaleitet bostadsrättsförening bjöd fem arkitektkontor för att lägga fram förslag för renovering och utrustning. Wiberg AS-arkitektur & planering valdes som vinnare av tävlingen. 109

110 Framgångsfaktorer Framgångsfaktorer och hinder Flera boende känner att de har blivit mer bekanta med sina grannar genom uppgraderingen. "Det talas mycket om renovering, vilket leder till mer kontakt mellan grannarna". De boende är överlag mycket nöjda med uppgraderingen. Hinder En helhetslösning medförde ytterligare kostnad för projekteringen. Arkitekterna fick jobba mer än väntat och fick i efterhand betalt för den betydande övertiden. Planeringen av projektet reviderades, och detta var ett omfattande arbete. Val av produkter tog för mycket tid. Produkter som beskrevs i projektförslaget, ersattes. tex: dörrar, fönster, kakel, etc. Anbudshandlingar var bra och mycket detaljerade, men väldigt mycket av detta ändrades. Referenser SINTEF, Presentasjon av casestudier i REBO. 110

111 Myhrerenga Skedsmokorset, Norge 111

112 Allmän beskrivning Byggnadsår: Antal lägenheter och kvarter: 168 lägenheter och 7 kvarter. Ägandeform: Bostadsrättsförening. NZEBR projekt: Renoveringsår: Renoveringsprojektets längd: 3 år Kostnad: 6.6 M för passivhus (om en koventionell renovering hade genomförts hade kostnaden varit 4.7 M ). Finansiering: Lån, intressentkapital och mindre bidrag från Enova (0.56M ). Före Efter 112

113 Före och Efter (tekniskt) Väggar Golv Tak Originalbyggnad Ytterväggar huvudfasaden U-värde ca 0.40 W/M2k. Externgavel höjd 0.45 W/M2k. Golvkonstruktion (u-värdet inkluderar det termiska motståndet av den ouppvärmda källaren) 0.58 W/m 2 K. Ursprungliga byggnaden hade ca mm isolering med U-värde ca 0.35 W/m 2 K. Efter NZEBR Tillägg av 200 mm isolering till den befintliga träkonstruktionen och nya fasader med Cemberit plattor. Nya U-värden 0.15 W/m 2 K. Fokus på att lufttäta byggnaden. Extra 100 mm isolering i källartaket t för att frikoppla värmen mellan den ouppvärmda källare och den första våningen.. U-value 0.23W/m 2 K. Extera isolering (blåstes in) på den befintliga takkontruktionen, total tjocklek ca mm med U-värde 0.11 W/m 2 K. Fönster/ balkongdörrar VVS Befintliga fönster och dörrar hade ett värde på ca 2.8 W/m 2 K. Frånluftsventilationssystem. Alla fönster och dörrrar ersattes, U-värde ca 1.20 W/m 2 K. FTX-ventilationssystem, värmeåtervinningseffektivitet 80% Förnybara energikällor (RES) - Vakuumsolfångare för varmvattenproduktion. Energiförbrukning Uppvärmning: kwh/m 2 Tappvarmvatten: 30kWh/m 2 Fläktar och pumpar: 10kWh/m 2 Elanvändning: 40kWh/m 2 Summa kwh/m 2 Uppvärmning: 15 kwh/m 2 Tappvarmvatten: 15 kwh/m 2 Fläktar och pumpar:10kwh/m 2 Elanvändning: 40kWh/m 2 Summa 80 kwh/m 2 Energitillförsel - Okänt. 113

114 Barriärer Tekniska barriärer: Klagomål från hyresgästerna angående drag, kallt golv och dålig luftkvalitet i kombination med en fasad i behov av renovering ledde till en renoveringsprocess som började under På grund av att det fanns behov av en större renovering gick norska statens bostadsbank, i samarbete med SINTEF, in och föreslog en ambitiös "passivhusrenovering". Organisation & Process På Myhrerenga hade invånarna stort förtroende för deras konsulter som hade erfarenhet från projektet Barkaleitet. VDn var väl ansedd bland de boende. Att inkludera de boende har visat sig vara ett särskilt gott exempel. De boende kände sig tillräckligt informerade om renoveringen och trots att de inte nödvändigtvis var en del av varje beslut kring projektet visade de stort förtroende för projektledarna. Klagomål från hyresgästerna angående drag, kallt golv och dålig luftkvalitet i kombinationer med en fasad i behov av renovering inledde renovering processen under

115 Framgångsfaktorer och hinder Den totala kostnaden för projektet var 6,6 M. Detta kan jämföras med en konventionell fasadrenovering som skulle ha uppgått till 4,7M och då bidrag beviljades på 0,56M av den norska energimyndigheten Enova, kostade passivhusrenoveringen bara 1,34M mer än en konventionell renovering. Simuleringarna visar att den extra kostnad som tillkommer av energiåtgärderna beräknas täckas av de minskade energikostnaderna, även utan subventioner. I själva verket, med bidrag blir den totala månatliga kostnaden för både kapital och energi 10% lägre än med en konventionell fasad renovering. Efter projektet intervjuades åtta hyresgäster: Alla var nöjda med resultatet, främst med den nya fasaden och de större balkongerna. Luftkvaliteten anses bättre och ljud-och uppvärmningsbehovet har varit mycket lågt genom den första vintern. Referenser Dokka, Tor Helge and Klinski, Michael, Myhrerenga borettslag: Ambisiøs rehabilitering av 1960-talls blokker med passivhuskomponenter. SINTEF, Presentasjon av casestudier i REBO. 115

116 Stjernehus Borettslag Kristiansand, Norge 116

117 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1965 Antal lägenheter och kvarter: 60 lägenheter (jämnt fördelat mellan 2-rums och 4-rumslägenheter) i 1 kvarter. Ägandeform: Bostadsrättsförening NZEBR projekt: Renoveringsår: 2014 Renoveringsprojektets längd: 1 år Kostnad: 3.2M Finansiering: Full finansiering av Husbanken Norge (3.2 M ) och ett mindre bidrag från ENOVA (0.2 M ). Beskrivning av energiprestandasprång : Energiförbrukning före: 279 kwh/m 2 år, varav 195 kwh/m 2 år var för uppvärmning. Energiförbrukning efter: 95 kwh/m 2 år, varav15 kwh/m 2 år var för uppvärmning. Före Efter 117

118 Barriärer Tekniskt: Lägenheterna var i behov av större renoveringar på grund av köldbryggor i betongkonstruktioner, uppvärmning och underhållsbehov. Således bestod uppgraderingen av bland annat: tilläggsisolering av väggar, golv och tak, borttagna/ minimerade köldbryggor, asbestsanering av fasadskivor, byte av fönster och dörrar till enheter med lågt U-värde, installation av FTX-ventilation med värmeåtervinning. Organisation Involverade aktörer: Husbanken and Enova. Referenser

119 Portugal 119

120 Pontes village Portugal 120

121 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1940 Antal lägenheter och kvarter: 1 Ägandeform: Privat NZEBR projekt: Renoveringsår: Renoveringsprojektets längd: 5 månader Kostnad: 143,260 Finansiering: Ägarens egen finansiering Beskrivning av energiprestandasprång: Uppnådd kategori A 121

122 Före och Efter (tekniskt) Väggar Originalbyggnad Oisolerad granitstenväggar. U-värde: 1,82 (W/m 2 0 C). Efter NZEBR Isolerande korkelement(icb) U- värde: 0.45( W/m 2 0 C) Golv Tak Fönster VVS Bjälklag i trä(oisolerat). Bottenvåningen i direkt kontakt med marken. Trästomme (oisolerad) U-värde: 4,55 (W/m 2 0 C). Englasfönster med träram (slitna).u-värde 4,6 (W/m 2 0 C). Uppvärmning tillhandahölls av en eldstad. ICB golvplatta U-värde: 0.81( W/m 2 0 C) Högisolerat träinnertak med SIP (sandwichkonstruktion med OSB och t.ex. Frigolitisolering) U-värde: 0.23( W/m2 0C). Nya tvåglasfönster med låg emissionsskikt, med träram (4+16+6mm). U-värde: 2.05( W/m 2 0 C). RESFörnybara energikällor (RES) Energiförbrukning (MWh/år) Energitillförsel (MWh/år) MWh/år

123 Barriärer Barriärer i detta fall var i huvudsak relaterade till byråkratin för erhållande av bygglov och finansieringskällor. Bygglovet från kommunen och nationella turismenheter är fortfarande en tidskrävande process som orsakar förseningar och tvivel för affärsplanen. När det gäller investeringskostnader har fastighetsägarna inte alltid förstått den okonventionella karaktären av detta renoveringsprojekt, och förväntar sig därför konventionella kostnader för renoveringsarbetena liksom för konsulterna. De boende var tvungna att flytta under arbetets gång. Referenser 123

124 Rumänien 124

125 Vandrarhem och Gymnasium Cetate Deva Deva, Rumäninen 125

126 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1972 Ägandeform: Offentligt. NZEBR projekt: Renoveringsår: 2009 Renoveringsprojektets längd: 1 år. Kostnad ( ): 90,935 Finansiering: Sponsor. Beskrivning av energiprestandasprång: 43% energibesparing. Före Efter 126

127 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Efter NZEBR Väggar Oisolerade ytterväggar. Ny värmeisolering EPS 10 cm. Golv Oisolerad källare. Ny värmeisolering EPS 8 cm. Tak Oisolerat. Ny värmeisolering EPS 12 cm. Fönster VVS Englasfönster, trä. Värmekälla - Fjärmevärmesystem. Låg-E beläggning, treglasfönster med PVC-ram. Förbättring av det tekniska systemet (värme och tappvattenrör). Förnybara energikällor (RES) - - Belysing Energiförbrukning (kwh/år) Glödampor. 328, ,281 Lågenergilampor och rörelsesensorer för allmänna utrymmen. 127

128 Barriärer Ekonomiskt: Brist på lokala medel. Således inrättades ett parterskap för att finansiera renoveringsarbetet (Energikartläggning, projektering, material, utförande). Identiferade framgångsfaktorer: - Energibesparing : 6300 /år Framgångsfaktorer och hinder - Uppskattning av GHG: tco 2 /år; 128

129 Involverade aktörer: Ingenjörsföretag, branschorganisationer, värmeisolerings- och materialleverantörer, byggföretag. Nivå av påverkan och intresse intressenter för energieffektivisering: Denna byggnad är en del av ett gym som är mycket berömt på nationell och internationell nivå, hänsyn till den rumänska gymmets expertis har tagits. Beskrivning av processen: Initiativ: Institute for Studies and Power Engineering (ISPE). Analys: ISPE, IPCT Instalatii och AAECR. Organisation & Process Kontrakt formulering: Rumänska förbundet av energibesiktningar för byggnader (AAECR). Realisation: BASF, VEKA, Ferestre CONEXPERT, RIGIPS, fabryo, Ceresit och SOLARON (materialleverantör och verkställande företag). Projektledning och uppföljning: AAECR, Deva Kommun och ministeriet för regional utveckling och offentliga myndigheter). Referenser 129

130 Flerfamiljshus 1-2, Marasti torg Timisoara, Rumänien 130

131 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1974 Ägandeform: Privat. Lägenheter: 47 NZEBR projekt: Renoveringsår: 2011 Renoveringsprojektets längd: 1år Kostnad ( ): 326,295 Finansiering: 50% central administrationsbudget, 30% lokal budget och 20% ägarbudget (Finansieringssystem som godkänts av regeringsbeslut nr. 18/2009). Beskrivning av energiprestandasprång: 25% energibesparing (värmeanvändning). Före Efter 131

132 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Efter NZEBR Väggar Oisolerade ytterväggar Ny värmeisolering EPS 10 cm Golv Oisolerade källare Ny värmeisolering EPS 5 cm Tak Oisolerat Ny värmeisolering XPS 10 cm Fönster VVS Tvåglasfönster, träram Värmekälla: Fjärrvärmesystem Låg-E beläggning, treglasfönster med PVC-ram. Förbättring av det tekniska systemet (värme- och tappvarmvattenledningar), Förnybara energikällor (RES) - - Energiförbrukning (kwh/år) 1,333,973 1,155,

133 Barriärer och Inverkan på boende Barriärer: Barriärer Existerande barriärer Hur addresserades barriärerna? Socialt Tekniskt Ekonomiskt Svårt att involvera lägenhetsinnehavare i projektförberedelsefasen som ägarförening. Det existerande inomhus värmesystemet (vertikal fördelning) tillåter inte individuell uppvärmningsmätning. Brist på förmånliga finansieringslösningar. Ägarna lärde sig att ta gemensamma beslut om deras byggnad, inklusive att samfinansiera renoveringsarbeten. Föreningens ordförande och administratör behövde utbildas. I den första fasen, installerades värmemätare vid ingången av varje byggnad; i nästa fas studerades det uppgraderade distributionssystemets för värme (från vertikal till horisontell typ). Genom att godkänna det finansiella systemet (GD 18/2009) för denna typ av åtgärder som innehåller olika finansiärer (central budget, lokal budget och privata fond) för att täcka renoveringskostnader. Inverkan på boende: Energikostnaden (motsvarande värmeförbrukningen) minskade betydligt. 133

134 Involverade aktörer: Timisoara kommun, konsulter och byggföretag. Beskrivning av processen: Initiativ: Bostadsägareföreningen. Analys: Timisoara Kommun. Organisation & Process Kontraktformulering: Timisoara kommun (på uppdrag av byggherren i föreningen). Realisation: SC IPROTIM SA Timisoara (konsultföretag för att bygga energikartläggning) och SC NGF konstruktion SRL (Byggföretag). Projektledning och uppföljning: Timisoara kommun som huvudfinansiär Framgångsfaktorer Energibesparing: 178,736 kwh/år (8,650 /år) Projektet kan lätt kopieras i närliggande byggnader, eftersom de har samma tekniska egenskaper. Referenser 134

135 Flerfamiljshus 1, Hotinului Timisoara, Rumäninen 135

136 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1979 Ägandeform: privat. Lägenheter: 20 BR projekt: Renoveringsår: 2011 Renoveringsprojektets längd: 1år Kostnad ( ): 61,512 Finansiering: 50% central administrationsbudget, 30% lokal budget och 20% ägare budget (Finansieringssystem som godkänts av regeringsbeslut nr. 18/2009). Beskriving av energiprestand språng: 42% energibesparing (värmeförbrukning). Före Efter 136

137 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Efter NZEBR Väggar Oisolerade ytterväggar. Ny värmeisolering EPS 10 cm. Golv Oisolerade källare. Ny värmeisolering EPS 5 cm. Tak Oisolerat Ny värmeisolering XPS 10 cm. Fönster Tvåglasfönster, träram Låg-E beläggning, treglasfönster, PVCram. VVS Värmekälla: Fjärrvärmesystem. Förbättring av det tekniska systemet (värme och tappvarmvattenledningar). Förnybara energikällor (RES) - - Energiförbrukning (kwh/år) 207, ,

138 Barriärer och Inverkan på boende Barriärer: Barriärer Existernade barriärer Hur adresserades barriärerna? Socialt Tekniskt Ekonomiskt Svårt att involvera lägenhetsinnehavare under projektförberedelsefasen som ägarförening. Det existerande värmesystemet (vertikal fördelning) tillåter inte individuell uppvärmningsmätning. Brist på förmånliga finansieringslösningar. Ägarna lärde sig att bestämma tillsammans om deras byggnad, inklusive att samfinansiera renoveringsarbeten. Föreningens ordförande och administratör behövde utbildas. I den första fasen, installerades värmemätare vid ingången av varje byggnad; i nästa fas studerades det uppgraderade distributionssystemet för värme (från vertikal till horisontell typ). Genom att godkänna det finansiella systemet (GD 18/2009) för denna typ av åtgärder som innehåller olika finansiärer (central budget, lokal budget och privata fond) för att täcka renoveringskostnader. Inverkan på boende: Energikostnaden (motsvarande värmeförbrukningen) minskade signifikant. 138

139 Involverade aktörer: Timisoara kommun, konsulter och byggföretag. Beskrivning av processen: Initiativ: Bostadsägareföreningen, Analys: Timisoara Kommun. Organisation & Process Kontraktformulering: Timisoara kommun (på uppdrag av byggherren i föreningen). Realisation: SC IPROTIM SA Timisoara (konsultföretag för att bygga energikartläggning) och SC NGF konstruktion SRL (Byggföretag) Projektledning och uppföljning: Timisoara kommun som huvudfinansiär Framgångsfaktorer Energibesparing: 88,369 kwh/år (3,300 /år) Projektet kan lätt kopieras av närliggande byggnader, eftersom de har samma tekniska egenskaper Referenser 139

140 Spanien 140

141 District of Mogel Eibar, Spanien 141

142 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1949 Antal lägenheter och kvarter: 150 lägenheter (15 kvarter) (9,450 m 2 ) (302 grannar). Ägandeform: privat. NZEBR projekt: Renoveringsår: 2013 Renoveringsprojektets längd: 20 månader Kostnad: 5.2M Finansiering 33,900-36,230 /lägenhter. Bidrag (53-57 %): 14,213 /lägenheter Baskiska regeringen; 850 /lägenhet Rådet; 4,400 /lägenheter Zeen projekt. Beskrivning av energiprestandasprång: Energicertifiering B. Före Efter 142

143 Väggar Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Byggnaderna har ett blandat system av fasader med sten i bottenvåningen och tegel i resten, med träplattor. Efter NZEBR Utvändig isolering av byggnadens klimatskal. Golv Betong. Utvändig isolering av byggnadens klimatskal. Tak Sadeltak Utvändig isolering av byggnadens klimatskal. Fönster Gamla fönster. Aluminum eller träram. Tvåglasfönster med isolerade ramar. VVS (MWh/år) (MWh/år). Förnybara energikällor (RES) - Energiförbrukning kwh/(m² år) 65.2 kwh/(m² år). Installation av ett solvärmesystem som ger varmvatten och förvärmt vatten för uppvärmning, som omfattar minst 30% av byggnadens användning Energitillförsel - 10 kwh/(m² år). Solvärme. 143

144 Barriärer Barriärer Existerande barriärer Hur adresserades barriärerna? Socialt Fastigheten är mycket fragmenterad, med enskilda ägare som själva bor i byggnaden eller hyr ut den. Vanliga beslut fattas på byggnadsnivå, och gemensamma åtgärder kräver avtal från 100 av ägarna. Ekonomiskt Renoveringskostnad. Ytterligare medvetandehöjande åtgärder för ägare och hyresgäster. Renoveringsprojekt i Mogel drivs främst av ägarna till bostäderna i området. Det finns en kommission som företräder intressena hos alla grannar, men eftersom de inte har någon beslutanderätt måste alla beslut godkännas per hus. Projektet får också stöd från flera lokala och regionala institutioner, som en del av deras program för att förbättra energieffektiviteten i byggnadsbeståndet. 144

145 Organisation & Process Involverade aktörer: Eibar kommun, DEBEGESA, Gobierno Vasco och Zeen (Europeiskt forskningsprojekt). Kommunikation: Information om projektet överlämnades till grannskapet genom utskick per post, informationsmöte med teknisk och ekonomisk data, informationspunkter i distriktet under helgen och information via e-post, media, etc. Beskrivning av processen: Initiativ: ZEEN Europeiskt forskningsprojekt. Realisation: Renoveringen började juni 2013, Den uppskattade tiden för färdigställande av arbetet är 20 månader. Uppdatering september I fyra byggnader är renoveringsarbetena klara. I sju byggnader har 85% av arbetet utförts. I fyra byggnader har 50% av arbetet har utförts. Den beräknade tiden för renoveringsarbetet bibehålls, det vill säga projektet kommer att vara klart senast december Uppföljning kommer att ske efter renoveringsarbetet (2015). 145

146 Framgångsfaktorer och hinder Tekniska utmaningar: Kostnadseffektiva tekniska lösningar som avsevärt förbättrar byggnaders energiprestanda samtidigt som den ger rimlig avkastning på investeringar. Finansiella utmaningar: Att ge ett tillräcklig finansiellt stöd för att underlätta medverkan från boende med begränsade resurser. Fastighetsstruktur utmaningar: Komplexa fastighetsstrukturer i området leder ofta till åtgärder som kräver breda och komplexa avtal. Sociala utmaningar: Utmaningar i samband med bevarande av arkitektoniska kvaliteter av byggnader, användarfrågor, acceptans, etc. Några av de ägare som ursprungligen inte ville vara en del av projektet har ändrat sig under dessa månader, mot bakgrund av resultatet, och den uppenbara nyttan för deras grannar. De började med femton byggnader och nu förbereds bygghandlingar för ytterligare fem byggnader, i ett distrikt som består av 21 byggnader. Med bara en byggnad ute nu, innebär det en tidig replikeringsframgång för projektet. Referenser 146

147 Doctor Juan Bravo 19, Fuencarral Madrid, Spanien 147

148 Allmän beskrivning Byggnadsår: 1960 Antal lägenheter och kvarter: 2 lägenheter (211 m 2 /lägenhet). Ägandeform: Privat. NZEBR projekt: Renoveringsår: 2013 Renoveringsprojektets längd: Februari till december Kostnad: 200,000 (948 /m 2 ). Finansiering: Ägare: ANERR Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma. Beskrivning av energiprestandasprång: energicertifiering A. Före Efter 148

149 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Efter NZEBR Väggar Tegelväggar, isolering okänd. U-värde: 0,24 W/m -2 K. Golv Betong. Isolerat. Tak Betong. Isolerat. Fönster - Soudal fönstersystem. VVS - Förnybara energikällor (RES) Inga. Solceller. Värmesystem: gaspanna, värmepump, elradiator Låg golvvärme temperatur Varmvattensystem: gaspanna, värmepump, solvärme. Kylningssystem: reversibel vämepump, tejp, värmetak. Ventilationssystem: naturlig ventilation. Energiförbrukning 246,40 kwh PE/m2/år. 132,00 kwh PE/m2/år, Energitillförsel

150 Involverade aktörer: National Associoation of Rehabilitation and Repair companies (ANERR). Beskrivning av processen: Initiativ: National Associoation of Rehabilitation and Repair companies (ANERR). Analys: Utväderingen hos de boende har varit exceptionell. Speciellt har komforten i byggnaden förbättrats och värderats högt Realisation Organisation & Process Det kompletta energirenoveringspilotprojektet är ett projekt som ska visa möjligheterna till energirenovering genom en fallstudie av en byggnad i Madrid, och hur en kategori G-byggnad kan bli en kategori A-byggnad, vilket skulle resultera i energibesparingar och förbättrad komfort för de boende samt omvärdering av själva byggnaden 150

151 Framgångsfaktorer Framgångsfaktorer: 5.99 KgCO 2 /m 2 /år. Priser: Den bästa energirenovering av en byggnad - ASPRIMA-SIMA 2014 Den bästa energirenoveringen av en byggnad Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Referenser YREFURBISHMENTINARESIDENTIALbyggnadINMADRID.pdf 151

152 Cuatro de Marzo Distrikt Valladolid, Spanien 152

153 Byggnadsår: 1955 Allmän beskrivning Antal lägenheter och kvarter: 300 lägenheter (30 kvarter). Ägandeform: Bostäder är i privat ägo. Byggnaderna är flerfamiljshus och i flera områden. NZEBR projekt: Renoveringsår: Renoveringsprojektets längd: 18 månader. Kostnad: 2.1 M Finansiering: ägarna och 60% finansieras av Europeiska kommissionen. 153

154 Före och Efter (tekniskt) Väggar Originalbyggnad En dubbelfasad som består av blad av massivt tegel och en vägg av håltegel med ett smalt luftutrymme mellan, utan isoleringsmaterial. Efter NZEBR Integrerad, ventilerad fasad för att förbättra befintlig väggisolering. Golv Betong. - Tak Fönster VVS Förnybara energikällor (RES) Horisontell lättbetongplatta och tegeltakpannor. Metallram av aluminium eller PVC med enkelglas Energibehovet uppskattas till: kwh/m 2 Ingen data. Takrenovering för att förbättra isoleringen. Förbättrade glasfönster Solskydd Energiförbrukning kwh/m 2 år kwh/m 2 år Förnybara energisystem, solceller och solvärme. Energitillförsel - Ingen data. 154

155 Involverade aktörer : VIVA, CARTIF, Acciona y ONYX solenergi Kommunikation: Möten med intressenter och ägarna. En brochyr med information. Organisation & Process Initiativ: Valladolid kommun. Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid - VIVA, S.L VIVA, S.L. kommer att vara samordnare av renoveringen. Vidare uppmanas grannarna att även de renovera. För att utföra renoveringsarbeten i en byggnad, krävs ett gemensamt godkännande. Framfångsfaktorer och hinder Exempel på samverkan mellan den offentliga och den privata sektorn Referenser 155

156 Sverige 156

157 Backa röd - Katjas gata119 Göteborg, Sverige 157

158 Allmän beskrivning Byggnadsår: Antal lägenheter och kvarter: 16 lägenheter och 1 kvarter (4 våningshus, vanligaste lägenhetsstorlek: 80 m 2 med 3 rum + kök), total uppvärmd area är 1357 m 2. Ägandeform: Kommunalt bostadsföretag (Bostad AB Poseidon). NZEBR projekt: Renoveringsår: 2009 Renoveringsprojektets längd: 1 år Kostnad: 1.74 M Finansiering: Intressenters kapital och lån. Beskrivning av energiprestandasprång: En minskning av energiförbrukning till mindre än en tredjedel av vad den var före renoveringen. Före Efter 158

159 Före och Efter (tekniskt) Originalbyggnad Väggar Ytterväggar, U-värde: 0.31 W/m 2 K. Golv Golv, U-värde: 0.4 W/m 2 K Tak Tak, U-värde: 0.14W/m 2 K. Efter NZEBR Ytterväggar, U-värde: 0.12 W/m 2 K Tilläggsisolering av fasaden 200 mm och byggnadens klimatskal med hög lufttäthet. Nya balkonger på fristående pelare för att minimera köldbryggor. Golv, U-värde: 0.1 W/m 2 K Tilläggsisolering i fundamentet med 500 mm LECA. Tak, U-värde: 0.10 W/m 2 K. Tilläggsisolering av vinden 500 mm. Fönster Fönster, U-värde: 2.4 W/m 2 K. Fönster, U-värde: 0.9 W/m 2 K. VVS Förnybara energikällor (RES) Central FT-ventilationssystem. Centralt FTX-ventilationssystem, 85% verkningsgrad, roterande värmeväxlare. - - Energiförbrukning Värme: 138 kwh m 2 Varmvatten: 32 kwh /m 2 Fastighetsel: 8kWh/m 2 Summa: 178 kwh /m 2 Värme: 21 kwh /m 2 Varmvatten: 23 kwh /m 2 Fastighetsel 8 kwh/m 2 (inkl. Utomhus belysing) Summa: 52 kwh /m 2 Energitillförsel

160 Barriärer and Inverkan på boende Barriärer Existerande barriärer Hur adresserades barriärerna? Socialt Tekniskt Ekonomiskt Övrigt Backa röd är en relativt central förort till Göteborg. Området har dock som många andra av miljonprogrammen under lång tid haft ett dåligt rykte och förknippats med sociala problem och hög brottslighet. Inga större barriärer. Energieffektiviseringsåtgärderna var inte lönsamma enligt beräkningarna. Det fanns ett stort behov av förnyelse i byggnaden. Det var inte energieffektiviseringssåtgärderna som var den främsta orsaken till Området behövde bli säkrare, således har belysning installerats på gatorna och en park i närheten, det beslutades också att det var viktigt att det i området fanns butiker/cafeér som var öppna under kvällarna för att göra området mer säkert. Invånarna i Backa röd inbjöds att delta i renoveringen. Först protesterade invånarna över processen, men insåg sedan att de hade möjlighet att påverka. Energieffektiviseringsåtgärder som utfördes var: nytt ventilationssystem med värmeåtervinning, tilläggsisolering och lufttäthet i byggnadens klimatskal. Hyrorna höjdes från 67 /m 2 till 91 / m 2 Energirelateradekostnads besparingar uppgick till 8,4 /m 2 Standardhöjande åtgärder utfördes tillsammans med energieffektiviseringsåtgärder. Nya kök och badrum, och alla sanitära installationer byttes ut. 160

161 Organisation & Process Involverade aktörer: Bostadsbolaget och entreprenören (Skanska). Det fanns en diskussion om att riva byggnaden och bygga nytt, men detta ansågs inte genomförbart eftersom det finns en stor brist på bostäder i Göteborg. Katjas gata är ett pilotprojekt för kapacitetsbyggnad. Kommunen har många områden från 50-talet och miljonprograms-eran som är i stort behov av renovering. Bostadsbolaget hade ambitiösa energi-och klimatmål, de ville få praktisk erfarenhet av de möjligheter och hinder (t.ex. tekniska och ekonomiska) och hur invånarna uppfattade inomhusmiljön efter renoveringen. Inom projektet kommunicerade man med de boende genom att arrangera workshops med invånarna regelbundet. Chefen för bostadsbolaget organiserade mötena. Det var en stor uppslutning och stämningen var positiv. De boende fick en chans att välja inredning och att välja om de ville ha inglasad balkong eller inte. Energisparande uppföljning sker med hjälp av individuell mätning och debitering av varmvatten. 161

162 Framgångsfaktorer och hinder Enligt Bostad AB Poseidons beräkningar är energieffektiviseringsåtgärderna på Katjas gata 119 inte lönsamma. Men om energieffektiviseringsåtgärderna som resulterade i en mer komfortabel innemiljö hade betraktats som standardhöjande och därmed hyreshöjande hade ytterligare hyrestillägg på 6,4 /m 2 kunnat göras och de energieffektiviseringsåtgärderna hade varit lönsamma. Efter ombyggnationen har Poseidon genomfört en undersökning på Katja gata119 och resultaten visade att det är mindre yttre buller och bättre inomhusmiljö (inklusive luft och värme). Men det fanns klagomål över det faktum att de boende fick flytta under vintern på grund av tekniska problem i ventilationsrummet samt att det nu är mer lyhört. Sammantaget var invånarna nöjda med ombyggnationen och i synnerhet de nya stora balkonger. Referenser Energicentrum vid Miljöförvaltningen Stockholm Stad, Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. Lågan, Ombyggnation med sänkt energibehov. SINTEF, Presentasjon av casestudier i REBO. 162

163 Brogården Alingsås, Sweden 163

Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake. Bygga energieffektivt för en massiv introduktion på marknaden

Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake. Bygga energieffektivt för en massiv introduktion på marknaden Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake Bygga energieffektivt för en massiv introduktion på marknaden BEEM-UP Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake ( Bygga energieffektivt för

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader Stefan Dehlin, 2012 10 12 (reviderad 2012-11-14) The sole responsibility for the

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Nula gesanalys av svensk byggnadsindustri och -utbildning mot energieffektiva byggnader

Nula gesanalys av svensk byggnadsindustri och -utbildning mot energieffektiva byggnader Nula gesanalysavsvensk byggnadsindustrioch-utbildningmot energieffektivabyggnader Åke Blomsterberg, WSP Environmental, 2012-09-04 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Succeeding through the planning-

Läs mer

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014.

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014. Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014 Sven Fristedt 2 Företag som deltagit i projektet: Gavlegårdarna Uppsalahem Förvaltnings

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Väla Gård, Sverige. Projektintroduktion

Väla Gård, Sverige. Projektintroduktion Ytterligare information Skanska Sverige AB www.skanska.se Kontakt Åse Togerö Grön affärsutveckling Skanska Sverige AB Väla Gård, Sverige Kontorsbyggnaden Väla Gård i Helsingborg i södra Sverige är den

Läs mer

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Med rätt val av fönsterlösningar får du en tystare inomhusmiljö samtidigt som energi räkningen för husets uppvärmning hålls nere. Ta tillfället

Läs mer

7 985 7 kro 985 n or 5 6 % Offentlig Privat Samverkan. valfrihet mångfald. konkurrens. rapport

7 985 7 kro 985 n or 5 6 % Offentlig Privat Samverkan. valfrihet mångfald. konkurrens. rapport 7 985 kro n or 34 62 6 12 470 7 985 7 kro 985 n or 5 6 % rapport valfrihet mångfald konkurrens rapport Offentlig Privat Samverkan En rapport skriven av KPMG Bohlins AB på uppdrag av Konkurrensverket Förord

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Varför byggs det inte fler bostäder?

Varför byggs det inte fler bostäder? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 103 Varför byggs det inte fler bostäder? - En studie av de problem och hinder

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv

men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv Forskningsrapport för Hyresgästföreningen Riksförbundet och Region Stockholm Ansvarig forskare och författare: Sara Westin, Fil. Dr.

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

MILJÖVÄRDERING MED TVÅ OLIKA METODER GBC2000 och EcoEffect

MILJÖVÄRDERING MED TVÅ OLIKA METODER GBC2000 och EcoEffect Examensarbete 10p JUNI 2002 Uppsala Tekniska Högskola MILJÖVÄRDERING MED TVÅ OLIKA METODER GBC2000 och EcoEffect Hanna Aronsson Mari Gessbo Högskoleingenjörsutbildningen i Byggnadsteknik ISRN UTH-INGUTB-EX--E-2002/07--SE

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer