Kyrkorådet (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson"

Transkript

1 Kyrkorådet (5) Plats och tid Mariagården, kl Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson, Åse Andersson, Tore Zetterqvist, besl.ersättare, Christer Holmberg, besl.ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Ann-Marie Östlund, kyrkoherde Jan-Ingemar Berthilsson Justeringens plats Mariagården Underskrifter Sekreterare Madeleine Zetterqvist Paragrafer Ordförande Evy Pettersson Justerande Jan-Ingemar Berthilsson Lyckå församling Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkorådet Sammanträdesdatum för för anslags nedtagande anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Mariagården, Lyckeby Underskrift

2 Kyrkorådet Sammanträdet öppnas Kyrkoherde Ann-Marie Östlund ledde i en bön från Förtroendevaldas bönbok. Ordförande Evy Pettersson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat. 95 Val av sekreterare Till sekreterare valdes Madeleine Zetterqvist. 96 Val till justering Jan-Ingemar Berthilsson valdes till att justera dagens protokoll. 97 Budget Au 84 Budgetförslaget gicks igenom och förslag till ändringar framfördes. Med ändringar genomförda är kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige: Kyrkofullmäktige beslutar: Att vård-och underhållsplaner för församlingens kyrkor utgör underlag för åtgärder och fastighetsunderhåll Att församlingens målkapital skall uppgå till 20 mkr till år 2016 Att uppdra åt kyrkoherden att fördela bidrag inom anvisade ramar inom församlingsverksamheten Att lämna bidrag på :- till Lyckå Kammarmusikfestival Att fastställa föreslagna avgifter för tjänster inom begravningsverksamheten Att fastställa samma barnomsorgsavgifter för Mariagårdens förskola som gäller för Karlskrona kommuns förskolor Att begravningsavgiften fastställs till 22 öre per skattekrona Att kyrkoavgift exkl. begravningsavgift fastställs till 91 öre per skattekrona Att investeringsplanen utgör underlag för investeringsbudget Att kyrkorådet ges bemyndigande att disponera medel ur eget kapital för de investeringar som angivits med högsta prioritet (XXXX) d v s högst :-

3 Kyrkorådet Begravningsverksamhetens ärenden: Au 81 Arbetet med gravstenssäkerheten. Kyrkorådet beslutade att budgetera :- för arbetet med kontroll av gravstenssäkerheten, under förutsättning att både arbetet med stenarna och dokumentation och kontakt med gravrättsinnehavarna sköts av ordinarie personal. Tre personer anställs extra under fem månader för att utföra ordinarie kyrkogårdsarbete. 99 Föregående protokoll Kyrkorådet beslutade att godkänna protokollet. 100 Kyrkoherdens rapport. Ann-Marie Östlund informerade om att: a, Arbetet med att montera ljudabsorbenter i pentryt i Mariagården har slutförts idag. Au 83 b, Arbetsmiljöarbetet i förskolan (tillsammans med Företagshälsovården) fortskrider. 101 Övriga beslutsärenden A, Au 82 Renovering av Lösens kyrka. Kyrkorådet beslutade att ge direktiv till arbetsgruppen för renovering av Lösens kyrka att församlingen bekostar högst :- som ska tas av likvida medel. Målkapitalet får ej röras och inga lån får tas. Kyrkogårds- och fastighetschef Tommy Petersson får delegation att begära in offerter på arbetet och tillsammans med arbetsgruppen öppna offerterna och lägga fram förslag till kyrkorådet. B, Au 85 Placering av likvida medel. Kyrkorådet beslutade att flytta :- från bankkontot och :- från depåkontot till Nordea Stratega Ränta samt sälja :- från Nordea Aktieobligation USA och placera :- i Aktieobligation Europa Etik Trygg. C, Au 87 Arvode till sekreterare i kyrkorådet. Kyrkorådet beslutade att ett dagarvode/sammanträde utbetalas till den förtroendevald som är sekreterare samt att kyrkorådet fr o m årsskiftet väljer en ordinarie och en vice sekreterare. Madeleine Zetterqvist deltog ej i beslutet. D, Au 88 Julgåva. Kyrkorådet beslutade att i stället för julgåva till anställda och förtroendevalda skänka :- till Svenska Kyrkans internationella arbete till bekämpning av ebola. E, Församlingskollekter Kyrkorådet beslutade att godkänna de föreslagna församlingskollekterna för F, C A Håkanssons fond. Kyrkorådet beslutade att Flymens sockenråd ansvarar för utdelningen av medel från C A Håkanssons fond.

4 Kyrkorådet G, JamiiBora Scandinavia AB. Det har inkommit en begäran från JamiiBora Scandinavia AB om att förlänga nuvarande lån ( :-, skuld + ränta).kyrkorådet beslutade att förlänga nuvarande lån till Au protokoll Kyrkorådet hade inga kommentarer till Au:s protokoll. 103 Informationsärenden A, Rekrytering av kyrkoherde. Au 80 Kyrkorådet beslutade att godkänna rekryteringsgruppens tidplan samt att församlingen bekostar resor inom Sverige till anställningsintervjuer. Ann-Marie Östlund deltar inte i rekryteringen. B, Sensus extra regionstämma. Sensus inbjuder till dialogmöte den 15/11-14 i Kristianstad. 104 Övriga frågor Jan-Ingemar Berthilsson tackade för uppvaktningen i samband med sin födelsedag. 105 Rapporter A, Håkan Claesson och Ulla Olsson rapporterade från Arbetsgivarkonferensen i Ystad 6-7/10. B, Evy Pettersson rapporterade från Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisations utbildning i Hässleholm 15/10: Framtid och arbetsmiljö. C, Ulla Olsson informerade om att det kommer att vara sammanträde med kontraktsfullmäktige den 10/11 samt den 18/11 på Nordenskjöldska gården, Karlskrona. 106 Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden att behandla. 107 Nästa kyrkorådssammanträde: Tisdag 2 december kl Kyrkofullmäktiges nästa sammanträde: Tisdag 11 november kl Avslutning Ordföranden Evy Pettersson förklarade sammanträdet för avslutat.

5 Församlingskollekter januari Svenska kyrkans internationella arbete 11 januari Kvinnojouren Karlskrona 22 februari Svenska kyrkans internationella arbete 15 mars Svenska kyrkans internationella arbete 3 april Amnesty International 5 april Svenska kyrkan i utlandet 12 april Hjälpverksamhet i Litauen, förmedlas genom Equmeniakyrkan, Karlskrona 3 maj Diakonal verksamhet inom församlingen 14 maj Furuboda 24 maj Lunds vänstift Lui i Sydsudan 7 juni Gideoniterna, Karlskrona 14 juni Diakonal verksamhet inom församlingen 20 juni Världsnaturfonden 21 juni Hjälpverksamhet i Litauen, förmedlas genom Equmeniakyrkan, Karlskrona 5 juli Bestäms av konfirmanderna tillsammans med konfirmandledarna 12 juli Barndiabetesfonden/Barncancerfonden/Demensföreningen 26 juli Barndiabetesfonden/Barncancerfonden/Demensföreningen 27 september Diakonal verksamhet inom församlingen 1 november Hjälpverksamhet i Litauen, förmedlas genom Equmeniakyrkan, Karlskrona 15 november Röda Korset, Lyckeby 20 december Svenska kyrkans internationella arbete 24 december Svenska kyrkans internationella arbete 25 december Svenska kyrkans internationella arbete 26 december Svenska kyrkans internationella arbete 31 december Svenska kyrkans internationella arbete Kollekterna vid konfirmationsgudstjänsterna bestäms av respektive konfirmandgrupp tillsammans med konfirmandledarna. Kollekten vid Musik i sommarkväll bestäms av tjänstgörande musiker och kyrkvärd. Kollekten vid de ekumeniska gudstjänsterna i Lyckeby bestäms av Lyckeby kristna samarbetskommitté.

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-04-23 1 (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 23 april kl 19.30-21.15 Ledamöter Tjänstgörande ers Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

Justeringens tid och plats: 2014-10- Övertorneå Församlingsexp. 70-82 BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justeringens tid och plats: 2014-10- Övertorneå Församlingsexp. 70-82 BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(5) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Församlingsgården, Övertorneå torsdagen den 9 oktober 2014 kl: 09.00-11.00 Kent Alanentalo (t) Helena Haapaniemi (t) Lars Enbuske (t)

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-09-03 1 (14) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 3 september 2012 klockan 19.30-21.15 Ledamöter Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson,

Läs mer

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/ 1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 21.00. Justering: Vara församlingshem den 10 november kl. 18.00. Ordförande...

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 21.00. Justering: Vara församlingshem den 10 november kl. 18.00. Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 21.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 101-116

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Dick Mattsson, ekonom. Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp.

Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Dick Mattsson, ekonom. Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp. 1(5) Plats och tid: Församlingsgården Övertorneå Tisdagen den 27 maj 2014 kl: 18.00-20.30 Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Hans Ström (t) Jessica Brännvall (t) Anneli Hedlund (t) Margareta

Läs mer

Se sid. 18. Justering av. Plats och tid. Beslutande. Övriga närvarande. Utses att justera. Paragrafer 13-17. Underskrifterr BEVIS OM ANSLAG 2014-

Se sid. 18. Justering av. Plats och tid. Beslutande. Övriga närvarande. Utses att justera. Paragrafer 13-17. Underskrifterr BEVIS OM ANSLAG 2014- 17 (23) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, A-salen, Tierp,, 13.00-15.30 Se sid. 18 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifterr Paragrafer 13-17 Sekreterare Susanne

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 2012-10-30 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Kärstin Brattgård Kerstin Wettergren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnd 2014-10-13. Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15.

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnd 2014-10-13. Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15. Överförmyndarnämnd 2014-10-13 Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15 ande Ersättare - ej tjänstgörande Ingemar Andersson (C) Gösta Alness (M) Douglas Adolfsson (S) Björn

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer